VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2008. év"

Átírás

1 Veszprém Megyei Önkormányzat I D Ő S E K O T T H O N A 8182-Peremartongyártelep, Harangvirág u. 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA év

2 TARTALOMJEGYZÉK oldalszám I. Általános rész 3 II. Az intézmény feladata 4 III. Az intézmény szervezete 5 Az intézmény szakmai szervezete 5 A szakmai szervezet feladatai 6 Gazdasági-műszaki részleg szervezete 7 Gazdasági-műszaki részleg feladatai 8 V. Az intézmény vezetése és vezető beosztású munkakörei és alkalmazottai 9 VI. Az intézmény gondozási részlege alkalmazottai 12 VII. Gazdasági-műszaki részleg alkalmazottai 15 VII. Az intézmény mentálhigiénés és szociális csoportja alkalmazottai 17 IX. Az intézményi fórumok 18 X. A működés szabályai 22 XI. Az intézmény alkalmazottaira vonatkozó etikai szabályok 23 XII. A szervezeti és működési szabályzat mellékletei 23 XIII. Záró rendelkezés 24 2

3 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény megnevezése: Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona 2. Az intézmény székhelye: 8182-Berhida, Harangvirág u Az intézmény postai címe: 8182-Peremartongyártelep, Harangvirág u. 1. Pf.: Az intézmény alapítója: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 5. Az alapítás ideje, működés kezdete: július 01. A módosított alapító okirat száma: 92/2008. (VI. 12.) MÖK határozat 6. Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve: Veszprém Megyei Önkormányzat 7. Az intézmény működését engedélyező szerv: Közép-dunántúli regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 8. Az intézmény működési engedélye száma: 24/269-3/ Működési engedély időtartama: Határozott ideig, december Az intézmény típusa: Szociális ellátás (1993. évi III. Törvény) 11. Az intézmény alaptevékenysége: Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátás szállásnyújtással 12. Az intézmény alaptevékenysége forrása: Működési bevétel intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele bérleti díj és egyéb intézményi bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök intézmény költségvetési támogatása (fenntartó által biztosított) 13. Az intézmény fő szakfeladata neve: Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás (Idősek Otthona) 14. Az intézmény kiegészítő szakfeladatai: Munkahelyi vendéglátás Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 15. Feladatmutatók megnevezése, köre és mértéke: Engedélyezett alkalmazotti létszám: Engedélyezett ellátotti férőhelyek száma: 82 fő 176 fő 3

4 16. A feladat ellátását szolgáló vagyon: Beépült terület (Berhida, külterület 032 hrsz m2). A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában és a peremartongyártelepi Idősek Otthona használatában levő ingatlan és ingó vagyon, a mindenkori vagyonrendeletben meghatározottak szerint. A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások alapján elkészített éves mérleg, a vagyoni állapotot az intézmény mindenkori éves leltára tartalmazza. 17. A vagyon feletti rendelkezési jog: A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon használhatja a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés-, gazdálkodás szabályairól szóló rendelet, valamint más hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően. 18. Az intézmény teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv; az évi XXXVIII. törvény és a módosított 217/1998.(XII.30.) Kormányrendelet, valamint a fenntartó alapító okirata szerint. 19. Az intézmény önálló jogi személy. Vezetője az igazgató, akit a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 257/2000. (XII. 20.) Kormányrendelet 4. (1) bekezdése alapján 5 évre bízza meg. 20. Az intézményt az igazgató képviseli, mint egyszemélyi felelős vezető. Az igazgató távollétében az egyszemélyi felelős vezető az igazgató helyettese, a mentálhigiénés és szociális csoportvezető. 21. A szervezeti és működési szabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára, függetlenül alkalmazásuk módjától. II. AZ INTÉZMÉNY FELADATA 1. Mint a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, működteti saját szervezeti egységeit. 2. Az idősek otthonába elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek ápolását, gondozását végzik, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. Az idősek otthonában külön gondozási egység keretein belül történik az időskorú demens női ellátottak gondozása. Az intézményen belül mozgásfogyatékos otthon részleg is működik, ahova azon rászorultak kerülnek felvételre, akiket más módon nem lehet ellátni, életvitelük során folyamatosan segítségre és irányításra szorulnak. 3. A személyes gondoskodást nyújtó intézményi ellátásban részesülő személy részére biztosítani kell: a személyre szabott bánásmódot az egészségügyi ellátást a ruházati textília ellátást étkeztetést egészségi állapota szerint egyéni gondozást és ápolást személyi higiénét mentálhigiénés ellátást foglalkoztatást 4

5 az ellátottak érték- és vagyonmegőrzését az intézményben elhunytak eltemettetésével kapcsolatos feladatokat el kell látni az intézményi ellátást igénylők nyilvántartásba vételét és előgondozását az intézményi ellátást igénylők férőhelyének kijelölését és felvételét az intézmény működésének keretében habilitációt és rehabilitációt. 4. Az intézmény szakmai feladatait az alábbi jogszabályok előírásai szerint végzi: A Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló évi XX. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. Törvény, az 1/2000. (I.7) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, a 29/1993. (II.17.) Korm.rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról, a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről, 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól, a 188/1999. (XII.16.) Korm.rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 4/2008. (IV.28.) és 1/2008. (II. 26.) rendeletei. III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETE Az intézmény alapvetően szakmai szervezetekre és gazdasági szervezetre tagolódik. Szakmai szervezetek a gondozási részleg és a mentálhigiénés és szociális csoport. A gazdasági szervezet, a gazdasági-műszaki részleg. Az intézmény szakmai szervezete Az intézmény gondozási részlege az alábbi egységekre tagozódik: A gondozási egység: ellátottak száma összesen: 69 fő - mozgásfogyatékos ellátott: 13 fő - időskorú ellátott: 56 fő B gondozási egység: ellátottak száma összesen: 44 fő - mozgásfogyatékos ellátott: 13 fő - időskorú ellátott: 31 fő C gondozási egység: ellátottak száma összesen: 36 fő - mozgáskorlátozott időskorú ellátott: 14 fő - időskorú ellátott: 22 fő D gondozási egység: ellátottak száma: 24 fő - demens időskorú ellátott: 24 Habilitáció-rehabilitáció 5

6 2. A gondozási részleg szervezete az alábbi önálló feladatkörökre tagozódik: a./ Egészségügyi feladatkör b./ Habilitációs rehabilitációs feladatkör c./ Előgondozási feladatkör Az intézmény mentálhigiénés és szociális részlege feladatköre: 1. Előgondozási feladatkör 2. Mentális gondozási feladatkör 3. Foglalkoztatási feladatkör 4. Szabadidős tevékenységek A szakmai szervezet feladatai. Gondozási részleg feladatai a./ Egészségügyi feladatkörben az ellátottak részére: rendszeres háziorvosi felügyelet megbízás alapján az intézményben szakorvosi felügyelet szükség szerinti gondozás ápolás szakorvosi ellátáshoz való hozzájutás kórházi kezeléshez való hozzájutás gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátás személyi és környezet higiéné biztosítása. b./ c./ d./ Habilitációs rehabilitációs feladatkörben az ellátottak részére: fizikoterápiás ellátás gyógymasszázs fekvőbetegek mobilizációja. Élelmezési feladatkörben az ellátottak részére: napi háromszori étkezés biztosítása, melyből napi egyszer melegétel orvosi előírásra diéta vagy gyakoribb étkezés biztosítása fekvőbetegek ellátása során rendszeres folyadékbevitel biztosítása Ruházat, textília biztosítása az ellátottak részére: az ellátottak elsősorban saját ruházatukat használják az intézmény az ellátottak részére az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendeletben és a házirendben foglaltak szerint biztosít intézményi textíliát és ruházati ellátást. e./ Előgondozási feladatok: I. előgondozás, végzik a mentálhigiénés és szociális csoportvezető és az igazgató, valamint végezheti a vezető ápoló is vagy annak helyettesítését ellátó szakdolgozó, minden esetben 2 főnek kell az előgondozást végeznie, II. előgondozás, végzi a mentálhigiénés és szociális csoportvezető, gondozási egység szakdolgozója, valamint a foglalkoztatás szervező, Egyszerűsített előgondozás, végzi minden esetben a mentálhigiénés és szociális csoportvezető, az igazgató; valamint végezheti még a vezető ápoló az igénylő egészségi állapotára tekintettel. f./ Emeltszintű ellátás: 2 ágyas önálló fürdőszobával rendelkező lakószobában történő elhelyezés, melyért a fenntartó által meghatározott egyszeri hozzájárulást kell fizetni, 6

7 szolgáltatásokat tekintve nincs eltérés a normál elhelyezésű ellátottak részére nyújtott szolgáltatásoktól és ellátásoktól. g./ Egyéni gondozási és ápolási terv: minden ellátott részére kötelező egyéni gondozási terv elkészítése, valamint az ellátott egészségi állapota alapján ápolási terv készítése, az ápolási terv készítésénél az orvos véleményét minden esetben figyelembe kell venni. az egyéni gondozási terv elkészítésében résztvevő szakmai team tagjai: vezető ápoló gondozási egységek szakdolgozói mentálhigiénés és szociális csoportvezető foglalkoztatás szervezők mentálhigiénés munkatárs az egyéni gondozási tervek felülvizsgálatában résztvevő szakmai team tagjai: vezető ápoló gondozási egység szakdolgozói mentálhigiénés és szociális csoportvezető és a csoport egy tagja az egyéni ápolási terv elkészítésében résztvevő szakmai team tagjai: vezető ápoló az intézmény háziorvosa az gondozási egység szakdolgozói az ápolási terv felülvizsgálatában résztvevő szakmai team tagjai: az intézmény háziorvosa a vezető ápoló gondozási egység szakdolgozói 2. Mentálhigiénés és szociális csoport feladata Egyéni és csoportos foglalkoztatása az ellátottaknak Az ellátottak intézményen kívüli kapcsolatainak kialakításához, illetve fenntartásához segítségnyújtás Az ellátottak intézményen belüli kapcsolatainak kialakítása Az ellátottak érdekvédelme Az ellátottak mentális képességeinek megőrzése, egyéni bánásmód Hitélet gyakorlása, feltételeinek biztosítása Rendszeres elfoglaltság biztosítása az ellátottaknak Előgondozási feladatok Gazdasági-műszaki részleg szervezete Az intézmény gazdasági-műszaki részlege az alábbi egységekre tagozódik: Gazdálkodási csoport Élelmezési csoport Műszaki csoport Mosoda-Varroda. A gazdasági-műszaki részleg az alábbi feladatkörökre tagolódik: 1. Gazdálkodási feladatkör 2. Élelmezési feladatkör 3. Műszaki ellátási feladatkör 4. Mosodai-varrodai feladatkör. 7

8 Gazdasági műszaki részleg feladatai Az intézmény gazdasági műszaki részlege ötös feladatkört lát el: 1. Gazdálkodási feladatkör a./ ellátandó feladatok: költségvetéssel kapcsolatos ügyek, gazdálkodás, pénzügyek, bankügyek, értékkönyvelés, illetményügyek, TB és adóügyek, pénztár ellenőrzés, intézményi térítési díj ügyek, ellátottak gyógyszerköltség ügyei, munkaerő gazdálkodás, ellátottak letéti pénzkezelésének ellenőrzése, pénzügyi és számviteli adminisztráció, készletgazdálkodás, leltározás, selejtezés, textil- és anyagellátás, eszközbeszerzés, ingatlan nyilvántartás, tárgyi eszközök és készletek raktári kezelése, nyilvántartása. b./ a feladatkört ellátják, a gazdálkodási csoportvezető közvetlen irányítása alatt: könyvelő (1 fő), pénztáros (1 fõ), élelmezési raktáros (1 fő) adminisztrátor (1 fõ) Élelmezési feladatkör a./ ellátandó feladatok: konyhaüzem működtetése, élelmiszerraktár kezelése, élelmi anyagok beszerzése, élelmezési ügyvitel, napi étkezésekhez ételek elkészítése. b./ a feladatkört ellátják, az élelmezésvezető közvetlen irányítása alatt: élelmezési raktáros (1 fő) szakácsnő (2 fő) konyhai kisegítő (6 fő) c./ az élelmezési feladatkör ellátásnak közvetlen felelőse: az élelmezésvezető, akinek közvetlen felettese a gazdálkodási csoportvezető. a./ ellátandó feladatok: Műszaki ellátási feladatkör szállítási ügyek, energiaellátás, karbantartás, ehhez anyagok beszerzése, elszámolása, karbantartási tervek készítése, munkalapok vezetése, gépjárművek karbantartása, gázkazán műszaki felügyelete, 8

9 kisebb építkezések, felújítások lebonyolítása, portai, vagyonvédelmi feladatok, épület karbantartási feladatok, munkavédelem, tűzvédelem, az intézmény udvarának, parkjának rendezése. b./ feladatkört ellátják a műszaki csoportvezető közvetlen irányítása alatt: szakmunkások (4 fő), portás (1 fő), tűzvédelemmel megbízott intézményi alkalmazott (1 fő) c./ műszaki ellátási feladatkör közvetlen felelőse: műszaki csoportvezető (1 fő), akinek közvetlen felettese a gazdálkodási csoportvezető. 4. Mosodai varrodai feladatkör a./ ellátandó feladatok: intézményi textília mosása, vasalása, javítása, ellátotti ruhaneműk és textíliák mosása, vasalása, javítása, intézményi és ellátotti textília varrása b./ feladatkört ellátják a műszaki csoportvezető közvetlen irányítása alatt: mosónő (2 fő), varrónő-mosónő (1 fő) c./ mosodai varrodai feladatkör ellátásnak közvetlen felelőse: a gazdálkodási csoportvezető. Intézménynél mind a négy feladatkör közvetlen irányítása a gazdálkodási csoportvezető feladatába tartozik. A gazdasági műszaki részleg alkalmazottai részletes feladatait a Gazdasági Műszaki Ügyrend tartalmazza, valamint a személyre szóló munkaköri leírások, mely a Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete. V. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE ÉS VEZETŐ BEOSZTÁSÚ MUNKAKÖREI ÉS ALKALMAZOTTAI IGAZGATÓ (magasabb vezető) 1. Az Idősek Otthonát az igazgató vezeti. Az igazgató az Idősek Otthona alkalmazottjainak munkáltatója, és munkáltatói jogkört gyakorol. 2. Az igazgató egy személyben felelős az intézmény működéséért, az intézményben folyó szakmai munkáért, az intézmény gazdálkodásáért. Az intézmény teljes jogú képviseletében jár el. Vagyonnyilatkozat tételre kötelezett. 3. A munkáltatói jogkör gyakorlásának rendje: Az igazgató az intézmény valamennyi dolgozója felett gyakorolja a munkaviszony létesítési és megszüntetési, illetve fegyelmi jogkörét. Ezen jogköröket az igazgató távollétében, annak helyettese, a gazdasági vezető gyakorolja. Fegyelmi eljárás elindítására javaslatot az intézmény vezető beosztású alkalmazottjai gyakorolhatják az intézmény igazgatója felé. 4. Az igazgató feladatkörében: a./ biztosítja: 9

10 a korszerű szakmai munka megvalósítását b./ tanulmányozza: az új gondozási módszereket, figyelemmel kíséri az ellátottak közösségbe való beilleszkedését és szükség szerint intézkedéseivel segíti ezt c./ értékeli: az intézmény mutatóit, ellenőrzi az előírt normatívák betartását, ennek alapján megteszi a szükséges intézkedéseket d./ elkészíti: az intézmény szervezeti és működési szabályzatát az intézmény házirendjét az intézmény szakmai programját az intézmény költségvetési terveit az intézmény alkalmazottainak továbbképzési terveit az intézmény alkalmazottainak munkaköri leírásait az intézmény tűzvédelmi és munkavédelmi szabályzatait elkészíti a belső ellenőrzési szabályzatot. e./ irányítja: az előgondozási feladatokat. f./ ellátja: a hatályos jogszabályokban számára meghatározott munkáltatói jogokat, fegyelmi jogkört, gazdasági feladatokat jogszabályokban és a fenntartó által meghatározott feladatokat. g./ irányítja, összehangolja és ellenőrzi: a gondozási, gazdasági műszaki részlegek munkáját ellenőrzi a szervezeti egységek közötti együttműködést, munkamegosztást és a szabályzatokban foglaltak betartását ellenőrzi a munkafegyelem és az etikai követelmények betartását ellenőrzi a munkavédelmi tevékenység végzését irányítja a belső ellenőrzési feladatokat, a külső szervezettel végzett belső ellenőrzést h./ végzi: a panaszok kivizsgálására intézkedik, és kivizsgálás eredménye alapján intézkedik i./ biztosítja: az intézményi érdekképviseleti fórum működését j./ kijelöli: a belső ellenőrzési feladatokban résztvevő alkalmazottakat, meghatározza az ellenőrzés során feladataikat, és felügyeletet gyakorol az intézmény belsőellenőrzési tevékenysége felett, az idősek otthoni ellátást igénylők férőhelyét. k./ kapcsolatot tart: társadalmi szervezetekkel, önkormányzatokkal, ellátottak törvényes képviselővel és hozzátartozóikkal, hatósági szervekkel. l./ kötelezettséget vállal és utalványoz. 4. Az igazgató feladatát a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnöke által meghatározott munkaköri leírás alapján végzi. 5. Az Idősek Otthona igazgatójának távollétében, az igazgató helyettese (az egyszemélyi felelős vezető) a mentálhigiénés és szociális csoportvezető. A mentálhigiénés és szociális csoportvezető helyettesként mindazon kötelezettségeket és feladatokat ellátja, melyek az igazgató feladatkörébe tartoznak. 10

11 MENTÁLHIGIÉNÉS ÉS SZOCIÁLIS CSOPORTVEZETŐ (vezető beosztás) 1. Munkáját az igazgató közvetlen szakmai irányítása alatt végzi, feladatait a mentálhigiénés és szociális csoport önálló csoportvezetőjeként látja el. Vagyonnyilatkozat tételre kötelezett. 2. Az intézmény igazgatójának távollétében az egyszemélyi felelős vezető, az igazgató helyettese. 3. Munkája során köteles együttműködni a gondozási részleg dolgozóival, valamint az ellátottak érdekében az intézmény gazdasági-műszaki részlege dolgozóival. 4. Munkájáról rendszeresen beszámol az intézmény igazgatójának. Távolléte esetén a mentálhigiénés munkatárs helyettesíti a csoportvezetői feladatkörben. 5. Feladata: együttműködik az intézmény részlegeinek és csoportjainak vezetőivel, az ellátottak érdekvédelme érdekében az intézményt képviseli az igazgatóval történt megbeszélés alapján, közvetlenül irányítja a mentálhigiénés és szociális csoport tagjainak munkáját, munkája végzése során köteles a szakmai etikai szabályokat betartani, elkészíti részlege éves munkatervét, a mentálhigiénés és szociális feladatok ellátásában maga is tevékeny részt vállal, kapcsolatot tart társadalmi szervekkel, figyelemmel kíséri az ellátottak interperszonális kapcsolattartását, részt vesz az előgondozási munkában, részt vesz az ellátottak egyéni gondozási tervének elkészítésében, szakmai felettese irányítása mellett részt vesz vizsgálatokban, felmérések készítésében, férőhelyre várakozó igénylőket nyilvántartja, ellátottak személyi térítési díjának felülvizsgálatában részt vesz, a hozzá beosztott alkalmazottakkal szemben szükség esetén fegyelmi eljárást kezdeményezhet, ellátja a munkavédelmi megbízottal közösen részlegében az operatív munkavédelmi feladatokat, ellátja megbízás alapján a tűzvédelmi megbízotti feladatokat, az igazgató helyetteseként, annak távollétében képviseli az intézményt. Részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. VEZETŐ ÁPOLÓ (vezető beosztás) 1. Gondozási részleg vezetője a vezető ápoló. Munkáját az intézmény igazgatójának közvetlen irányításával végzi, tevékenységéről rendszeresen beszámol. Vagyonnyilatkozat tételre kötelezett. 2. Feladatai ellátása során rendszeresen kapcsolatot tart az intézményben dolgozó orvosokkal, szakrendelő-intézetek és kórházak egészségügyi személyzetével az ellátottak érdekében. 3. Tájékoztatja az ellátottat, vagy törvényes képviselőjét illetve az ellátott által megnevezett hozzátartozóját az ellátott egészségi állapotában bekövetkezett lényeges változásokról az orvosokkal történt konzultáció alapján. 4. Munkáltatója az Idősek Otthona igazgatója. 5. Az intézményt képviseli szakmai feladatkörében az igazgatóval történt megbeszélés alapján. 6. Távolléte esetén helyettese a A gondozási egység megbízott szakdolgozója. 7. Feladatai: irányítja és ellenőrzi a gondozási részleg teljes szakmai munkáját, valamennyi feladatkörben, az előgondozási feladatkört kivéve, 11

12 munkája végzése során köteles a szakmai etikai szabályokat betartani, és betartatni, szervezi, irányítja a szakdolgozók rendszeres továbbképzését, ellátja a gondozási részleg vonatkozásában az operatív munkavédelmi feladatokat, közvetlen felügyeletet gyakorol a gondozási részleg egységeinek munkája felett, részt vesz az ellátottak egyéni gondozási és ápolási terveinek elkészítésében, mentális gondozásának irányításában, részt vesz az előgondozási feladatok végzésében, gondoskodik az ellátottak egészségügyi, ápolási és gondozási adminisztrációjának vezetéséről, részt vesz a heti étrend elkészítésében, ellenőrzi az ételek minőségét, rendszeres kapcsolatot tart az intézményben dolgozó orvosokkal, gondoskodik az orvosi utasítások betartásáról, kapcsolatot tart az egészségügyi intézményekkel, az ellátottak hozzátartozóival, hatáskörébe tartozó alkalmazottakkal kapcsolatban: gondoskodik a feladatok elosztásáról, intézkedik az észlelt hiányosságok megszűntetésére, a folyamatos munkarendben dolgozó gondozók-ápolók tekintetében, ha indokolt munkaerő átcsoportosítást végez a gondozási egységek között; szükség esetén fegyelmi eljárást kezdeményez. Részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. VI. AZ INTÉZMÉNY GONDOZÁSI RÉSZLEGE ALKALMAZOTTAI I. Vezető ápoló (1 fő) 1. Részletes leírás III. Fejezetben. II. Gondozási egység irányításával megbízott szakdolgozók (4 fő) 1. A gondozási egység irányításával megbízott szakdolgozó krízishelyzetben intézkedni köteles. 2. Munkáját a vezető ápoló közvetlen irányítása alatt végzi, munkájáról köteles rendszeresen beszámolni a vezető ápolónak. 3. Távolléte esetén helyettesét a vezető ápoló jelöli ki. 4. Feladatai: irányítja és ellenőrzi a gondozási egység dolgozóinak munkáját, munkája végzése során köteles a szakmai etikai szabályokat betartani, ellenőrzi a gondozási egységnél dolgozó takarítók munkáját, gondoskodik a feladatok elosztásáról, gondoskodik a gondozási egység kötelező nyilvántartásai vezetéséről, gondoskodik az ellátottak számára szükséges gyógyszerek beszerzéséről, tárolásáról, nyilvántartásáról, végzi és irányítja az orvos utasítása alapján az ellátottak gyógyszerelését, megszervezi az ellátottak szűrővizsgálatait, valamint szervezi a hozzá beosztott alkalmazottak időszakos szűrővizsgálatait, intézkedik a gondozási egységben észlelt hiányosságok megszüntetésére, javaslatot tesz a vezető ápoló felé munkaerő átcsoportosításra, részt vesz és ellenőrzi az ellátottak egyéni gondozási tervének elkészítését és végrehajtását, valamint az ellátottak mentális gondozását, kapcsolatot tart az ellátottak hozzátartozóival, 12

13 figyelemmel kíséri az ellátottak egymás közötti és az alkalmazottakkal kialakult kapcsolatait, szorosan együttműködik feladatai ellátása során a mentálhigiénés és szociális részleg vezetőjével és tagjaival, valamint a gondozási részleg egységeinek szakdolgozóival, ellátja a munkavédelmi megbízottal közösen a gondozási egység vonatkozásában az operatív munkavédelmi feladatokat, a hatáskörébe utalt alkalmazottakkal szemben szükség esetén fegyelmi eljárást kezdeményezhet, részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. 1. Ápolónők (12 fő) 1. Feladatukat a gondozási egység irányításával megbízott szakdolgozó közvetlen irányítása alatt végzik, de munkavégzésük során kötelesek a vezető ápoló és az intézményben dolgozó orvosok, szakorvosok, közvetlen utasításait is végrehajtani. 2. Feladataik: az ellátottak egyéni gondozási és ápolási tervében előírt feladatokat elvégezni, munkájuk végzése során a szakmai etikai szabályokat kötelesek betartani, a munkáltató által előírt képzéseken, továbbképzéseken kötelesek részt venni, a kulturált környezet, higiénés rend kialakítása, a gondozási egység helyiségeinek otthonossá tétele, az ellátottak élelmezésével kapcsolatos ápolói feladatok elvégzése, az ellátottak személyi higiénéjének biztosítása, az intézményi textília cseréjével kapcsolatos feladatok ellátása, az ellátottak évszaknak és időjárásnak megfelelő öltözködésének figyelemmel kísérése és a szükséges mértékű segítség megadása, ellátottak személyes ingóságainak leltárba vétele és figyelemmel kísérése, az orvosok által rendelt terápiás kezelés ápolói feladatainak ellátás, az orvosok utasítása szerinti gyógyszerelés, injekciózás, gyógyszert kizárólag orvosi utasításra adhatnak, az ellátottak állapotváltozásainak állandó megfigyelése, a változások jelentése írásban és szóban, az eseménynapló vezetése, az ellátottakkal kapcsolatos gondozási egységnél található dokumentáció vezetése, az ellátottak kapcsolatainak kialakításában segítségnyújtás, az ellátottak mentálhigiénés gondozása, együttműködnek az ellátottak érdekében a mentálhigiénés és szociális részleggel, az ellátottak szakrendelésre, kórházba, szűrővizsgálatra kísérése, hozzátartozók értesítése az ellátott kórházba kerüléséről, a tartósan kórházi kezelés alatt álló ellátottak szükség szerinti látogatása, az ellátottak rehabilitációja érdekében szorosan együttműködnek az intézmény ezen egységének dolgozóival, az ellátott elhalálozása esetén az ezzel kapcsolatos ápolói feladatokat ellátják, részletes feladataikat a munkaköri leírások tartalmazzák. 2. Gondozónők (23 fő) 1. Feladatukat a gondozási egység irányításával megbízott szakdolgozó közvetlen irányítása alatt végzik, de munkavégzésük során kötelesek a vezető ápoló és az intézményben dolgozó orvosok, szakorvosok közvetlen utasításait is végrehajtani. 2. Feladataik: az ellátottak egyéni gondozási és ápolási tervében előírt feladatokat elvégezni, munkájuk végzése során a szakmai etikai szabályokat kötelesek betartani, 13

14 a munkáltató által előírt képzéseken, továbbképzéseken kötelesek részt venni, a kultúrált környezet, higiénés rend kialakítása, a gondozási egység helyiségeinek otthonossá tétele, az ellátottak élelmezésével kapcsolatos gondozói feladatok elvégzése, az ellátottak személyi higiénéjének biztosítása, az intézményi textília cseréjével kapcsolatos feladatok ellátása, az ellátottak évszaknak és időjárásnak megfelelő öltözködésének figyelemmel kísérése és a szükséges mértékű segítség megadása, ellátottak személyes ingóságainak leltározása és a változások folyamatos nyomon követése, az orvosok által rendelt terápiás kezelés gondozói feladatainak ellátása, az orvosok utasítása szerinti gyógyszerelés, gyógyszert kizárólag orvosi utasításra adhatnak, az ellátottak állapotváltozásainak állandó megfigyelése, a változások jelentése írásban és szóban, az eseménynapló vezetése, az ellátottakkal kapcsolatos gondozási egységnél található dokumentáció vezetése, az ellátottak kapcsolatainak kialakításában segítségnyújtás, az ellátottak mentálhigiénés gondozása, együttműködnek az ellátottak érdekében a mentálhigiénés és szociális részleggel, az ellátottak szakrendelésre, kórházba, szűrővizsgálatra kísérése, hozzátartozók értesítése az ellátott kórházba kerüléséről, a tartósan kórházi kezelés alatt álló ellátottak szükség szerinti látogatása, az ellátottak rehabilitációja érdekében szorosan együttműködnek az intézmény ezen egységének dolgozóival, az ellátott elhalálozása esetén az ezzel kapcsolatos gondozói feladatokat ellátják, részletes feladataikat a munkaköri leírások tartalmazzák. 4. Mozgásterapeuta (1 fő) Munkáját a vezető ápoló közvetlen irányítása alatt, önállóan végzi. Feladatai ellátása során köteles az orvosi, szakorvosi utasításokat betartani. Köteles együttműködni a gondozási részleg dolgozóival és vezetőjével. Feladatai: fizikoterápiás kezelések elvégzése, gyógymasszázs, ellátottak mobilizációjának elősegítése és megőrzése, segítséget nyújtani az ellátottak önellátó képességének megőrzésében és helyreállításában, részben önellátó ellátottak tornáztatásához segítségnyújtás az ápolók és szociális gondozó és ápolók részére, részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. 5. Takarítók (10 fő) Munkájukat a gondozási egységek irányításával megbízott szakdolgozók irányítása alatt végzik, közvetetten a vezető ápoló is utasíthatja őket. Feladatuk: a gondozási egységekben, és az intézmény egyéb területein a környezethigiéné biztosítása, a helyiségek takarítása, a gondozási egységek munkaterve szerinti nagytakarítás, bútorok, kárpitok, szőnyegek tisztántartása, ablakok tisztítása, 14

15 por és pókháló mentesítés, részletes feladatukat munkaköri leírásuk tartalmazza. VII. GAZDASÁGI MŰSZAKI RÉSZLEG ALKALMAZOTTAI I. Gazdálkodási csoportvezető (1 fő) Felelős vezetője az Idősek Otthonában folyó gazdasági műszaki ellátásnak. Munkáját az intézmény igazgatójának irányításával végzi, munkájáról rendszeresen beszámol az igazgatónak. 1. Munkáltatója az Idősek Otthona igazgatója. Az intézményt képviseli gazdálkodási feladatkörben. Vagyonnyilatkozat tételre kötelezett. 2. Távolléte esetén helyettesítését a könyvelő látja el gazdasági területen, műszaki ellátásnál helyettesítését a műszaki csoportvezető látja el. 3. Feladata: közvetlenül irányítja és ellenőrzi a gazdasági-műszaki részleget, az intézmény működésével összefüggő gazdasági és pénzügyi feladatokban az igazgató helyettese, a gondozási részleg gazdasági munkájához iránymutatást ad, ellenőrzi azt, gazdasági intézkedéseket hoz, elkészíti az intézmény elemi költségvetését, a költségvetés módosításait, elkészíti az intézmény féléves és éves költségvetési beszámolóját elkészíti az adóhatóság részére valamennyi jelentést, elkészíti az intézmény gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó valamennyi szabályzatot, az intézmény gazdálkodása érdekében kapcsolatot tart a felügyeleti szervvel és fenntartóval, adóhatósággal, munkaügyi központtal és kirendeltségeivel, a szállítókkal, a szolgáltatókkal, egyéb szervekkel, ellenjegyzése vagy helyettese a könyvelő ellenjegyzése nélkül, a költségvetést terhelő gazdasági kihatású kötelezettség nem vállalható, követelés nem írható elő, és ilyen intézkedés nem tehető. Részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. 5. Ellátja a munkavédelmi megbízottal közösen a gazdasági-műszaki részleg vonatkozásában az operatív munkavédelmi feladatokat. II. Élelmezésvezető (1 fő) 1. Munkáját a gazdasági vezető közvetlen irányítása alatt végzi, az élelmezési csoport vezetője. Munkájáról rendszeresen beszámol a gazdasági vezetőnek. Vagyonnyilatkozat tételre kötelezett. 2. Feladatai ellátása során köteles együttműködni a vezetõ ápolóval és az orvossal. 3. Távolléte esetén helyettesét a gazdasági vezető jelöli ki. 4. Feladata: irányítja az intézmény élelmezési feladatait, élelmezési feladatkörben az intézményt képviseli közvetlen felettesével történt megbeszélés alapján, az ellátottak és az alkalmazottak élelmezésének biztosítása, ellenőrzi a konyhaüzem tisztaságát, rendjét, a közegészségügyi előírások betartását, elrendeli a konyhaüzem alkalmazottainak időszakos foglalkozás-egészségügyi vizsgálatát, felelős a heti étrend összeállításáért, a kalóriaszámításért és a diétás étkeztetés biztosításáért, 15

16 az élelmi nyersanyagok beszerzéséről gondoskodik, ellátja a munkavédelmi megbízottal közösen az élelmezési csoport alkalmazottainál az operatív munkavédelmi feladatokat, a csoportjába tartozó alkalmazottakkal szemben szükség esetén fegyelmi eljárást kezdeményezhet, az ellátottak érdekében rendszeresen ellenőrzéseket végez a kiszolgált étel minőségét és mennyiségét illetően, feladata ellátása során az ellátottak érdekében együttműködik a gondozási részleg alkalmazottaival, elkészíti az élelmezési csoport munkabeosztását, és az ezzel kapcsolatos jelentéseket, részletes feladatát munkaköri leírása tartalmazza. III. Műszaki csoportvezető (1 fő) 1. Munkáját a gazdasági vezető közvetlen irányítása alatt végzi, munkájáról köteles rendszeresen beszámolni a gazdasági vezetőnek. Irányítja a műszaki csoport munkáját. 2. Végzi az intézményben, mint munkavédelmi megbízott, a munkavédelmi tevékenységet, és végzi az alkalmazottak munkavédelmi oktatását. 3. Munkavégzése során köteles együttműködni az intézmény részlegeinek és csoportjainak vezetőivel. 4. Feladata: ellátottak szállítási ügyeit intézi, felettesével történt egyeztetés alapján, a gazdasági vezető távollétében az igazgatóval egyezteti a szállítási ügyeket, az intézmény képviseletében műszaki ellátási feladatkörben járhat el, az igazgatóval történt megbeszélés alapján, irányítja a karbantartó műhely és a porta, mosoda-varroda működését, a gázkazán felügyeletét és működtetését biztosítja, a csoport alkalmazottainak munkarendjét beosztja, és a karbantartók feladatait megállapítja, szükség esetén, a csoporton belül munkaerő átcsoportosítást végez a gazdasági vezetővel történt előzetes megbeszélés alapján, felelős az intézmény zavartalan energia ellátásának biztosításáért, évente karbantartási tervet készít és azt a gazdasági vezetőnek átadja, gondoskodik az intézményben levő gépek, berendezések, felszerelések karbantartásáról és javításáról, felelős a karbantartási anyagok beszerzéséért és elszámolásáért, vezeti a munkaigénylő lapokat, felelős az intézmény saját hatáskörében végzett kisebb felújítások lebonyolításáért, felelős az intézményben folyó építkezések, felújítások bonyolításáért, felelős az intézmény gépjárműveinek előírásszerű adminisztrációjáért, külön szabályzatban leírtak szerint, a hatáskörébe tartozó alkalmazottakkal szemben szükség esetén fegyelmi eljárást kezdeményezhet, távolléte esetén helyettesét a gazdasági vezető jelöli ki, részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza A gazdasági-műszaki részleg alkalmazottjai feladatait a Gazdasági-műszaki ügyrend tartalmazza, mely a Szervezeti-működési Szabályzat melléklete. 16

17 VIII. AZ INTÉZMÉNY MENTÁLHIGIÉNÉS ÉS SZOCIÁLIS CSOPORTJA ALKALMAZOTTAI 1. Mentálhigiénés munkatárs (3 fő) 1. Feladatait a mentálhigiénés és szociális csoportvezető közvetlen szakmai irányítása alatt végzi. A mentálhigiénés és szociális csoportvezető helyettesítését kijelölés alapján egyikük látja el, annak távolléte esetén, a csoport munkájával kapcsolatban. 2. Munkáját önállóan végzi. 3. Feladatai: szervezi és irányítja az ellátottak mentálhigiénés gondozását, kapcsolatot tart az egyházak képviselőivel az ellátottak érdekében, munkája végzése során köteles betartani a szakmai etikai szabályokat, az intézmény ellátottai érdekében szorosan együttműködik a gondozási részleggel, és az intézmény gazdasági-műszaki részlegével, szervezi az ellátottak kiscsoportos gondozási tevékenységét, az ellátottak egyéni mentális gondozását végzi, az ellátást igénylők előgondozásában részt vesz, az ellátottak szabadidős programjainak szervezésében, lebonyolításában részt vesz, javaslatokat, felméréseket készít, napi munkavégzése során szorosan együtt dolgozik a mentálhigiénés és szociális csoport tagjaival, közvetlen munkatársait és feletteseit rendszeresen tájékoztatja az ellátottakkal kapcsolatos feladatainak elvégzéséről, a munkáltató által előírt képzéseken, továbbképzéseken köteles részt venni, részt vesz, és javaslataival segíti az ellátottak egyéni gondozási terveinek elkészítését, az intézmény ellátottaival és hozzátartozóikkal köteles a szakmai etikai szabályok szerint eljárni, munkakörére előírt nyilvántartásokat köteles vezetni, az ellátottakat külső rendezvényekre elkíséri, az ellátottak lakógyűlésein köteles részt venni, az intézmény munkatervéhez javaslatot ad, részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. 1. Feladatait a mentálhigiénés és szociális csoport tagjaként végzi. 2. Foglalkoztatás szervező (2 fő) 2. Feladatait a mentálhigiénés és szociális csoport vezetőjének szakmai irányítása alatt látja el. 3. Feladatait önállóan végzi. 4. Feladatai: szervezi és irányítja az ellátottak szabadidős tevékenységeit, programjait, mentális ellátását, az ellátottak érdekvédelmi szervezeteivel (Vakok és Gyengénlátók Szövetsége, Mozgáskorlátozottak Egyesülete területi szervezeteivel) kapcsolatot tart, melyről rendszeresen beszámol munkahelyi feletteseinek, munkája végzése során szorosan együtt működik az intézmény gondozási részlegével és a gazdasági-műszaki részleggel, kapcsolatot tart az ellátottak érdekképviseleti szervezeteivel, együttműködési megállapodás alapján, a munkáltató által előírt képzéseken, továbbképzéseken köteles részt venni, a munkakörére előírt nyilvántartásokat köteles vezetni, az ellátottak körében, új programok kialakításához felméréseket készít, az ellátottakat külső rendezvényekre elkíséri, 17

18 az ellátás iránti igénylőknél előgondozást végez, az ellátottak egyéni gondozási tervében előírtakat köteles végrehajtani, és az egyéni gondozási terv elkészítéséhez javaslatot ad, az ellátottak egyéni, kiscsoportos, nagycsoportos foglalkozásait vezeti és irányítja, az ellátottak lakógyűlésein köteles részt venni, feladatait köteles a szakmai etikai szabályok betartásával ellátni, részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza. 3. Szociális munkatárs (1 fő) 1. Feladatait a mentálhigiénés és szociális csoport tagjaként önállóan végzi. 2. Feladatai végzése során a mentálhigiénés és szociális csoportvezető és az intézmény igazgatójának szakmai utasításait köteles figyelembe venni. 3. Feladatai: új ellátott intézményi elhelyezésekor az adminisztrációs teendőket ellátja, munkája végzése során szorosan együttműködik az intézmény részlegeivel és gondozási egységeivel, az ellátottak mentális gondozásában részt vesz, munkája során a szakmai etikai szabályokat köteles betartani, az ellátott intézményi jogviszonya megszűnése esetén a szükséges adminisztrációs feladatokat ellátja, az ellátottak részére személyes szükségleteik kielégítésénél vásárlásaikhoz segítséget nyújt, az ellátottak érdekeinek védelméhez segítséget nyújt, az ellátottakat hivatalos szervekhez kíséri, az ellátottak kapcsolatainak kialakításához és fenntartásához segítséget nyújt, az ellátottak okmányainak szükség szerinti pótlásához segítséget nyújt, az ellátottak személyi térítési díjának megállapítása céljából adatokat gyűjt, az ellátottak intézményen belüli rendezvényei lebonyolításához segítséget nyújt, a munkáltató által előírt képzéseken, továbbképzéseken részt vesz, részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. IX. AZ INTÉZMÉNYI FÓRUMOK Az intézményi fórumok formái: 1. Vezetői értekezlet 2. Gondozási részleg értekezletei 3. Mentálhigiénés és szociális csoport értekezletei 4. Gazdasági műszaki részleg értekezletei 5. Intézményi dolgozói értekezlet 6. Lakógyűlés 7. Érdekképviseleti Fórum 1. Vezető értekezlet A vezetői értekezlet a feladatok tervezése és elvégzése szempontjából havonta egy alkalommal keddi napon tartandók. Az értekezletet az igazgató vagy a mentálhigiénés és szociális csoportvezető vezeti. Az értekezlet résztvevői: -az igazgató, -a gazdálkodási csoportvezető, -a vezető ápoló, 18

19 -a mentálhigiénés és szociális csoport vezetője. Az értekezletről emlékeztető készül. Az értekezlet megtárgyalja: -az intézményt érintő szervezési, működési feladatokat, -az intézmény éves munkatervét és értékeli annak teljesítését, -az intézmény szakmai munkáját és szakmai etikai helyzetét, -az intézmény költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos kérdéseket, -az intézmény dolgozóinak képzését, továbbképzését, -továbbá mindazon kérdéseket, amelyeket az igazgató vagy az értekezleten résztvevők előterjesztenek. 2. Szakmai megbeszélés A megbeszélés hetente keddi napon van, az igazgató vagy a mentálhigiénés és szociális csoportvezető hívja össze. A megbeszélésről emlékeztető készül. A megbeszélés résztvevői: az igazgató, gondozási egységek szakmai vezetői, mentálhigiénés és szociális csoport alkalmazottai, vezető ápoló. A megbeszélésen tárgyalásra kerülnek: ellátottakkal kapcsolatos gondozási-ápolási feladatok, ellátottak részére történő segítségnyújtás lehetőségei, ellátottak érdekvédelme, minden egyéb szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó ügy. 3. Gondozási részleg értekezletei A vezető ápoló által tartott értekezlet: A gondozási egységek irányításával megbízott szakdolgozók, rehabilitációs feladatkörben dolgozók részére tart értekezletet, a gondozási egységek tekintetében meg kell hívnia az értekezletre a mentálhigiénés és szociális csoport vezetőjét is. Az értekezletről feljegyzést vagy emlékeztetőt kell készíteni és az igazgató részére át kell adni. Az értekezleten meg kell beszélni: a szakmai munkát, az észlelt hiányosságokat és azok megszüntetésének lehetőségét, módját, a szakmai etikai helyzetet, a gondozási egységek együttműködését, a munkatervben előírt feladatok elvégzését, a gondozási egységek előtt álló feladatokat a munkafegyelmet, a dolgozók szakmai javaslatait, a gondozási egységek munkaterveit és feladatellátást, valamint a vezető ápoló által még szükségesnek tartott feladatokat. Az értekezletet legalább havi rendszerességgel kell megtartani, feladattorlódás esetén gyakrabban is lehet. Az értekezletről a vezető ápoló közvetlen felettesét köteles tájékoztatni. 3. A mentálhigiénés és szociális csoportvezető által tartott értekezlet: Mentálhigiénés és szociális csoport értekezletei A csoport dolgozóinak tartott értekezletről feljegyzést vagy emlékeztetőt kell készíteni és az igazgatónak át kell adni. Az értekezleten meg kell beszélni: 19

20 4. a szakmai munkát, az észlelt hiányosságokat és azok megszüntetésének lehetőségét, módját, a szakmai etikai helyzetet, a gondozási részleggel történő együttműködést, a munkafegyelmet, a dolgozók szakmai javaslatait, a csoport munkaterveit és feladatellátást, valamint a csoportvezető által még szükségesnek tartott feladatokat. Az értekezletet legalább havi rendszerességgel kell megtartani, feladattorlódás esetén gyakrabban is lehet. Az értekezletről a csoportvezető közvetlen felettesét köteles tájékoztatni. Gazdasági-műszaki részleg értekezletei A gazdálkodási csoportvezető által tartott értekezletek: Az értekezletet a gazdasági műszaki részleg csoportvezetői és/vagy egységei dolgozói részére tartja. Az értekezletekről a gazdálkodási csoportvezető emlékeztetőt készít, melynek egy példányát az igazgató részére átad. Az értekezleteket legalább havi rendszerességgel kell megtartani, feladattorlódás esetén gyakrabban is lehet. Az értekezleten meg kell beszélni: a csoportok előtt álló feladatokat és a munkatervben meghatározott feladatok teljesítését, a csoportok szakmai munkáját, az eltelt időszakban elvégzett feladatokat, és a következő időszak feladatait, munkafegyelmi kérdéseket, a feladatok ellátásához kapott javaslatokat, valamint mindazon feladatot, melyet a gazdálkodási csoportvezető előterjeszt, a csoportok vezetőinek beszámolóit. 5. Intézményi dolgozói értekezlet Az igazgató szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal intézményi dolgozói értekezletet tart. Az értekezletet az igazgató hívja össze és vezeti, az intézmény dolgozóinak az értekezleten kötelező részt venniük. Az értekezleten való jelenlétet jelenléti ívvel kell igazolni, az értekezletről feljegyzést kell készíteni és azt, az irattárban kell megőrizni. Mindazon kérdésekre, amelyekre az igazgató az értekezleten nem adott választ, a kérdésfeltevőnek az igazgató 15 napon belül írásban köteles választ adni. Az értekezlet az igazgató beszámolója alapján megtárgyalja az alábbi kérdésköröket: a munkafeltételek és a munkafegyelem alakulását, a munkatervben meghatározott feladatokat és azok végrehajtását, a szakmai etikai helyzetet, az intézmény költségvetési helyzetét, az intézményre váró szakmai feladatokat. Lakógyűlést összehívhat: 6. Lakógyűlés intézményi szinten az igazgató vagy a mentálhigiénés és szociális részlegvezető, gondozási egységenként a vezető ápoló 20

21 A lakógyűlés időpontjáról az ellátottakat az intézményen belül hirdetés formájában kell tájékoztatni. Lakógyűlésen köteles részt venni: -intézményi szinten: -az igazgató, a mentálhigiénés és szociális csoportvezető, a vezető ápoló, a gazdasági vezető, -a szakdolgozók közül, aki munkavégzése mellett jelen tud lenni -gondozási egységek szintjén: -a gondozási egység irányításával megbízott szakdolgozó, -a gondozási egység szakdolgozói, -a gondozási egység takarítói, -a mentálhigiénés és szociális csoport tagjai -gondozási egységek szintjén tartandó lakógyűlésre meghívható: -vezető ápoló, -mentálhigiénés és szociális csoportvezető, -gazdálkodási csoportvezető, -élelmezésvezető, -igazgató. Lakógyűlések megtartásának rendszeressége: -intézményi szinten lakógyűlést legalább évi egy alkalommal kötelező tartani, -gondozási egységek szintjén lakógyűlést legalább évi két alkalommal kötelező tartani, de megbeszélendő témák sürgőssége alapján gyakrabban is lehet. Lakógyűlésekről az alábbi adminisztrációt kell vezetni: -intézményi szinten tartott lakógyűlésről az igazgató feljegyzést készít, a jelenlévők összlétszámának megjelölésével, az olyan kérdésekre, melyre az igazgató a lakógyűlésen választ nem adott, 15 napon belül a kérdést feltevőnek írásban köteles válaszolni, -gondozási egységek szintjén tartott lakógyűlésről feljegyzést kell készíteni, a lakógyűlésen résztvevő ellátottak létszámának és intézményi dolgozók neveinek felsorolásával, valamint röviden leírni az elhangzottakat. A gondozási egységek szintjén tartott lakógyűlésekről az intézmény igazgatóját, a vezető ápolót, a gazdálkodási csoportvezetőt minden esetben tájékoztatni kell, akkor is, ha személyesen nem mindegyikőjük volt jelen a lakógyűlésen. A tájékoztatást és a lakógyűlésről készült feljegyzést, a lakógyűlés utáni vezetői értekezleten kell megtenni, illetve bemutatni. Amennyiben a gondozási egység lakógyűlésén olyan kérdés vetődik fel, amelyre a gondozási egység vezetője nem tud választ adni, meg kell keresnie a válaszadásra illetékes intézményi vezetőt, aki írásban válaszol a feltett kérdésre, és azt a kérdésfeltevőnek 15 napon belül az átvétel igazolásával átadja. -A gondozási egységek szintjén tartott lakógyűlésen elhangzott ellátotti javaslatokat a feljegyzésbe be kell jegyezni. A lakógyűlésen tájékoztatni kell az ellátottakat: intézményi szinten: -az intézmény előtt álló feladatokról, -az intézmény gazdasági helyzetéről, -az intézmény struktúrájában bekövetkező változásokról gondozási egységek szintjén: -a gondozási egység előtt álló feladatokról, 21

22 -a gondozási egység szakmai terveiről, -az ellátottakra vonatkozó szakmai szabályok változásáról, -a gondozási egység működésével kapcsolatos problémákról. 7. Érdekképviseleti Fórum A VMÖ Idősek Otthona Peremartongyártelep intézményben működő Érdekképviseleti Fórum működésének szabályozását külön szabályzat biztosítja, mely az Érdekképviseleti Fórum működésének szabályzata, és az intézmény Házirendjének melléklete. X. A MŰKÖDÉS SZABÁLYAI Az Idősek Otthona munkarendje 1. Az Idősek Otthona folyamatosan működő megszakítás nélkül üzemelő - intézmény. 2. Az Idősek Otthona alkalmazottjai havi munkaidő keretben dolgoznak, ideértve az intézmény igazgatóját is. 3. Az intézmény részlegeinek, csoportjainak, gondozási egységeinek munkarendjét az intézmény igazgatója a helyi adottságoknak és sajátosságoknak figyelembe vételével határozza meg. 4. Az intézmény alkalmazottainak névre szóló munkaköri leírása tartalmazza az alkalmazott munkarendjét és napi munkaidejét. 5. Az intézményben nincs lehetőség részmunkaidős alkalmazott foglalkoztatására. 6. Az intézményben a munkaidő napi időtartama általában 8 óra, de a havi munkaidőkeret lehetővé teszi a jobb munkaszervezés miatt a maximum 12 órás napi munkaidőt is. 7. Az intézményben az alábbi munkarendek vannak: 3 műszakos megszakítás nélküli munkarend, 3 műszakos munkabeosztás: ápolónők, gondozónők szakmunkások 2 műszakos megszakítás nélküli munkarend, 2 műszakos munkabeosztás: gondozási egység irányításával megbízott szakdolgozók takarítók, konyhai dolgozók, szakmunkások, portás 1 műszakos megszakítás nélküli munkarend, 1 műszakos munkabeosztás: gondozási egység irányításával megbízott szakdolgozó takarítók. 1 műszakos munkarend, 1 műszakos munkabeosztás: -vezető ápoló, -gondozási egység irányításával megbízott szakdolgozó, -mentálhigiénés és szociális csoport tagjai, -központi irányításban dolgozók, -műszaki csoportvezető, -élelmezésvezető, -élelmezési raktáros, -mosoda varroda dolgozói. 22

23 XI. AZ INTÉZMÉNY ALKALMAZOTTAIRA VONATKOZÓ ETIKAI SZABÁLYOK 1. Az intézmény valamennyi alkalmazottjának kötelessége munkavégzése során figyelembe venni a szociális szakma alapvető etikai szabályait, melyek az alábbiak: Az ellátottak egyéniségét, jogait, emberi méltóságát tiszteletben kell tartani. Nem lehet az ellátottakat hátrányosan megkülönböztetni különböző előítéletek alapján úgy, mint: származás, társadalmi helyzet, nem, kor, vallás vagy társadalmi hozzájárulás mértéke szerint. Az ellátottakat segíteni kell döntési képességeik növelésében. Nem utasíthatja el a rábízott ellátottat, és nem válhat közömbössé annak szenvedése iránt még akkor sem, ha kénytelen vele szemben másokat megvédeni, vagy akkor sem, ha nem tud segíteni rajta. Szakmai felelősségét személyes érdeke fölé kell helyeznie. Vállalja, hogy segítséget nyújt az ellátottaknak abban, hogy megkapják mindazon szolgáltatásokat és jogokat, amelyek megilletik őket. Tiszteletben tartja az ellátottak magánéletét, továbbá a velük vagy másokkal való kapcsolatuk során nyert bizalmas információt nem közölhet az intézményen kívül, kivéve, ha ennek közlése az ellátott érdekeinek védelmében, képviseletében történik. Az ellátottaktól vagy az ellátottakról kapott vagy szerzett bizalmas információt az intézményen belül a szakmailag illetékes személlyel lehet és kell közölni, ilyen információt illetéktelen külső személyekkel közölni tilos. Az ellátottak mentálhigiénés tevékenységének biztosítása és az abban való részvétel minden intézményi alkalmazott kötelessége. 2. Az intézményi alkalmazottak egymás közötti és alkalmazási jogviszonyukkal kapcsolatos etikai szabályok: A feladatait minden alkalmazottnak feladatkörére való tekintettel megfelelő gondossággal, a szabályok betartásával és a kiadott utasítások elvégzésével kell ellátnia. A közalkalmazott köteles munkatársaival együttműködni, munkáját úgy végezni, hogy ez mások egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse, munkáját ne zavarja. Feladatai ellátása során együtt kell működnie munkáltatójával és munkatársaival, ez a kötelezettség beosztástól függetlenül mindenkire kiterjed. A közalkalmazott nem tanúsíthat összeférhetetlen, intrikus magatartást, nem veszélyeztetheti munkáltatója jogos gazdasági és szakmai érdekeit; a munkatársai és munkáltatója szakmai hitelét nem ronthatja, nem tanúsíthat olyan magatartást, melynek következtében munkatársai és az intézmény helytelen megítélése alakulhat ki. XII. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 1. Szervezeti séma az intézmény szervezetéről 2. Szervezeti séma az intézmény hierarchikus kapcsolatairól 3. Állománytábla 4. FEUVE séma 5. Gazdasági Műszaki Ügyrendet a fenntartó készíti el, az intézmény részben önálló gazdálkodása miatt. 6. Az intézmény működésével összefüggő szabályzatok Belső ellenőrzési szabályzat 23

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SOMOGY MEGYEI SZERETET SZOCIÁLIS OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Általános és bevezető szabályok 1. A költségvetési szerv neve: Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon 2. A költségvetési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényesség 1 2011. 04.01. Tartalom XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI... 1 I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELŐTERJESZTÉS MEDGYESEGYHÁZA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. MÁJUS 27-ÜLÉSÉNEK BEJELENTÉSEK NAPIRENDI PONTJÁHOZ GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA Tisztelt

Részletesebben

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011.

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. 1 Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Hatályos 2011.. napjától. 2 I. Az intézmény szervezeti felépítésének leírása Az intézmény neve: (intézmény) Rövid neve:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ERZSÉBET OTTHONHÁZA Kelebia, József A. u. 75. 2 Tartalom: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat célja

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 4. sz. melléklet Gazdasági Ellátó Szolgálat (a továbbiakban: GESZ) 1126 Budapest, Királyhágó u. 18. Szervezeti és Működési Szabályzat (Módosításokkal

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon Tömörkény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Az intézmény szervezeti felépítésének leírása Az intézmény elnevezése:

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény 6724 Szeged, Kálvária sgt. 45. Tel.: 62/425-177, fax: 62/321-700 e-mail: egyszocint@int.ritek.hu Szervezeti és Mőködési Szabályzat Érvényes:

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Készült : 2012.10.01.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Készült : 2012.10.01. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2012.10.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja

A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos:.. Készítette:.. Kelt:. Jóváhagyta: Kelt:. Tartalom I. Bevezető 4. II. Az alapító

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t ő I. A házirend célja... 2 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75. (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

Megállapodás Id sek Otthona

Megállapodás Id sek Otthona 1 /.. Megállapodás Id sek Otthona 1. A megállapodást köt felek, jelen Megállapodás létrejött egyrészr l 1.1. A szolgáltatást nyújtó (továbbiakban intézmény) Az intézmény neve: Az intézmény címe: Csanytelek

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 4 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 51/2013.(III.28.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: az Erdős Alapszolgáltatási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10.

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10. VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7.

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 2. A MŰKÖDÉS JOGI KERETEI... 2 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJa A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye szervezeti és működési szabályzata

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5. Tel.: 66/561-370 Fax.: 66/561-373 E-mail: bagyi@mail.globonet.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Katona József Művelődési Központ- Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9. Tel: 06/66/386-524 E-mail: tajhaz@gyomaendrod.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette:

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek Szakkórháza igazgató f orvos: Dr. Bálint Beatrix Ph.D. 6772 Deszk, Alkotmány u. 36. Tel.: 62/571-511, Fax: 62/571-551 www.deszkikorhaz.hu SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 2. sz. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011.

Részletesebben

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 2. (2) bekezdés q) pontjában

Részletesebben

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum SZERVEZETI ÉS M Ű KÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Bencsik Barnabás Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgató mint az Alapító képviselője

Részletesebben

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY INTÉZMÉNYEI, 1223 Budapest, Jókai Mór u. 21-23. SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Plesovszkiné Várvédı Szilvia gazdasági igazgató

Részletesebben

II. fejezet. Hajléktalanok Átmeneti Otthonának működtetése

II. fejezet. Hajléktalanok Átmeneti Otthonának működtetése 3. sz. melléklet II. fejezet Hajléktalanok Átmeneti Otthonának működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok Az átmeneti otthon feladatai az 1993. évi III. tv., 1/2000 (I. 07.) SzCsM rendelet,

Részletesebben

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -ában foglaltak

Részletesebben

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04.

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1102 Budapest, Halom utca 31. : +36-1-261-1014; Fax: +36-1-431-7944 Email: halom@halomotthon.hu; www.halom-otthon.hu Iktatószám: 1-5/3/2015 SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M û k ö d é s i S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M û k ö d é s i S z a b á l y z a t S z e r v e z e t i é s M û k ö d é s i S z a b á l y z a t I. Általános rendelkezések...3 1. A szabályzat célja...3 2. A szabályzat hatálya...3 3. A szabályzat nyilvánossága...4 II. Fõvárosi Önkormányzat

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 281. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Ügyrend és munkarend) módosítása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Szám: 638-3/2011. Melléklet: 1 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Tárgy: Baranya

Részletesebben

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyírtávhő Kft. Arday Balázs TARTALOMJEGYZÉK oldal BEVEZETÉS.... 3. SZERVEZETI ÁBRA....... 4. 1. ÁLTALÁNOS ADATOK...... 5. 1.1. A társaság alapadatai.. 5. 1.2. A társaság

Részletesebben

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 036 943 Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:.határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre

B E S Z Á M O L Ó. 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 5510 Dévaványa, Jéggyár u 47 Tel/fax: 66/483-339,484-785 E-mail: margareta@vivamail.hu B E S Z Á M O L Ó 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012.

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012. Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012. 06 készítette: Hanák Pálné ügyvezető 1. oldal, összesen: 17 Jelen Szakmai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ikt.sz.: 333/2015 Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakközépiskolája és Szakiskolája 1117 Budapest, Fehérvári út 10. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETÉS A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TNÁCSDÓ 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT 2009. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT CÉLJ, TRTLM,

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

A FİVÁROSI VÍZMŐVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 05. 01.

A FİVÁROSI VÍZMŐVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 05. 01. A FİVÁROSI VÍZMŐVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 05. 01. Szabályzat 2/40 Tartalom 1. Szervezeti és mőködési szabályzat általános rendelkezései... 4 1.1. Igazgatósági jóváhagyáshoz vagy

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ 3700 Kazincbarcika, Építők útja 15.3. em. Tel: 48/413-545, 512-146 Fax: 06-48/512-169 E-mail: szoc-kozpont@parisat.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette:

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Bálint András ügyvezető igazgató Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. A Társaság főbb adatai...3

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS 2015. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja 2. Alapelvek 3. Az intézmény

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzata. Békés Városi. Jantyik Mátyás Múzeum

Szervezeti és Mőködési Szabályzata. Békés Városi. Jantyik Mátyás Múzeum a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 1. Az intézmény adatai: 1.1. Neve: Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 1.2. Székhelye: 5630 Békés, Széchenyi tér 6. 1.3. Tagintézményei: Békési Galéria - Békés, Széchenyi

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM. T a n á c s á n a k. 16/2002/2003.ET. számú

A SZENT ISTVÁN EGYETEM. T a n á c s á n a k. 16/2002/2003.ET. számú A SZENT ISTVÁN EGYETEM T a n á c s á n a k 16/2002/2003.ET. számú h a t á r o z a t a a Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzatról 1 I. A RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉG CÉLJA A vagyonvédelmi és

Részletesebben

2015. február 19-i együttes ülésére

2015. február 19-i együttes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szakcs, Várong és Lápafő Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen tartott 2015. február

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat [Ide írhatja a szöveget] Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 2/229/2012.

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1. RÉSZ... 4 1.1. Általános rendelkezések... 4 1.1.1. A közös igazgatású intézmény... 4 1.1.2. Az intézmény

Részletesebben

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata I. fejezet Általános rendelkezések 1. A Hivatal megnevezése: Mezőberény Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK 3. oldal - A Szervezeti és Működési

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KERPEL-FRONIUS ÖDÖN GYERMEKKÓRHÁZ 7624 Pécs, Nyár u. 8. 7601 Pécs, Pf.: 76 (72) 518-500 (72) 213-042

BARANYA MEGYEI KERPEL-FRONIUS ÖDÖN GYERMEKKÓRHÁZ 7624 Pécs, Nyár u. 8. 7601 Pécs, Pf.: 76 (72) 518-500 (72) 213-042 BARANYA MEGYEI KERPEL-FRONIUS ÖDÖN GYERMEKKÓRHÁZ 7624 Pécs, Nyár u. 8. 7601 Pécs, Pf.: 76 (72) 518-500 (72) 213-042 Szám: 114/2002. Ea.: Dr Horváth Imre/Bodai Eszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT a

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016.

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016. Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

Magyar Távirati Iroda Zrt.

Magyar Távirati Iroda Zrt. A Magyar Távirati Iroda Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. július 1. 2009. július 1. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Távirati Iroda Zártkörűen működő Részvénytársaság adatai Név: Magyar

Részletesebben

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat aljegyzőjének 5/2013. utasítása a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről (A 9/2013. aljegyzői, a 3/2013., a 10/2014.,

Részletesebben

AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. február 2-ától Jóváhagyta Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14./2016.(II.02.) Kt. határozatával, valamint

Részletesebben

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Játéksziget Óvoda Készítette: Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Véleményezte: a Szülői Közösség 1 Tartalom Bevezető 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat 2015. december 21. 1 Tartalomjegyzék I. fejezet... 4 A Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat hatálya... 4 II. fejezet... 5 Ügyrend... 5 A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény (KESZI) - az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. (1) bekezdése, valamint a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Nagymágocs, 2015. február 20. Tóthné Rostás Ágnes igazgató Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

H Á Z I R E N D. (étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás)

H Á Z I R E N D. (étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás) Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. H Á Z I R E N D (étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás) A feléd nyújtott kezet csak megfogni szabad, elengedni vétek,eldobni átok,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Jogszabályi, szakmai megfelelőséget vizsgálta, jóváhagyta: Kálócziné Juhász Ilona Simkó Dorottya Kolumbán Ilona Somogyi

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére Szám: 156/2008. Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Szervezeti Működési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete részére KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT^ Budapest Főváros X. kerület Kőbánys Önkormányzat Képviselő-testület ülés S/WÍlB/toJv. 1108 Budapest it, Újhegyi sétány 1-3. Tel/Fax: 264-3621 ' ' \~ ^ucl apcst,... Ikt.szám:49/2010.

Részletesebben

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. 2 észítette: IIKészítette: Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Dátum: Érvényesség: határozatlan

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5256/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5256/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5256/2014. számú ügyben Előadó: dr. Csikós Tímea dr. Tóth Krisztina Az eljárás megindulása, előzményei 2014 őszén Baranya megye intézményi rendszerének alapjogi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben