Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012."

Átírás

1 Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM készítette: Hanák Pálné ügyvezető 1. oldal, összesen: 17

2 Jelen Szakmai program az évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a 9/1999. (XI. 24.)SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) kormányrendelet alapján készült el. 1. A fenntartó megnevezése: Szépkorúak Háza Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft 2. A fenntartó címe: Miskolc, Eperjesi u Az intézmény megnevezése: Szépkorúak Háza Idősek Otthona 4. Az intézmény működési helye: Miskolc Eperjesi u A tevékenység megnevezése: Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása elhelyezés nélkül Az intézmény férőhelyeinek száma: Az intézmény szobáinak száma: 100 férőhely átlagos 64 db 2

3 I. A szolgáltatás célja és feladata A Szépkorúak Háza Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, /rövidített nevén Szépkorúak Háza Nonprofit Kft/ fenntartói minőségében létrehozta a Szépkorúak Háza Idősek Otthonát. A szolgáltató intézmény azzal a céllal alakult meg, hogy az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, nyugdíjkorhatárt elért idős személyek napi háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, foglalkoztatásáról, ápolásáról, gondozásáról, valamint lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körű ellátás) gondoskodik. Az intézmény célja és feladata, Annak a 100 személynek a gondozását, szükség esetén ápolását, végezzük, aki szomatikus és mentális állapotát stabilizáló, illetve javító kezelést igényel, önálló életvitelre időlegesen nem képes, de kötelező intézeti kezelésre nem szorul az ellátottak számára békés, nyugodt otthont, fizikai és egészségügyi ellátást biztosítson, valamint pszichés gondozást, célszerű és hasznos időtöltést, kikapcsolódást, foglalkozást szervezzen; a magányos, idős emberek számára a közösségi életet megteremtse. A teljes körű ellátás: az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, valamint lakhatásáról való gondoskodást jelenti. Cél az ellátott gondozása, szükség esetén ápolása.otthonukban önálló életvitel számukra nem biztosított, illetve a családtól gondoskodásra támogatásra nem számíthat. Intézményünk biztosítja a személyes gondoskodás feltételeit határozatlan ideig Az intézmény a szolgáltatási területén nem csak leendő ügyfeleivel, ellátottaival, hanem a szolgáltatás valamenynyi szereplőjével és fenntartóival információs és szakmai kapcsolatot kíván fenntartani. A megye demográfiai mutatóit:. - Az ellátottak köre elsősorban az egyedül élő idős emberekből - Vidéki, kistelepüléseken élő személyekből kerül ki, ( családtagjaik távol nagyvárosban élnek, az idős ember párja elhalálozott) -,demográfiai mutatói nem különböznek az országos, korfából levezethető mutatóktól. Szociális jellemzők terén az alacsony jövedelmek, a szerény lakhatási körülmények jellemzőek. - Az idős személyek polimorbiditására jellemző a szív és érrendszeri, mozgásszervi, valamint az időskori szellemi leépüléssel járó kórképek előfordulása. Missziós nyilatkozat Segítő szerepe és viselkedése.aki idős ellátást igénylő emberekkel akar foglalkozni, legyen képes szeretni Őket! A SZERETET teszi lehetővé ezt a fáradságos munkát. Az egyetlen, ami megvédi a segítőt és az ellátottat a konfliktusok esetén, ami lehetővé teszi az eredményes munkát. A szeretet segít abban, hogy képesek az emberhez közelíteni. Nagyon nehéz még így is kialakítani a kapcsolatot. Nehezen hiszik el, és fogadják el, hogy Valaki segíteni akar! Tudnunk kell miért vállaljuk ezt a munkát? Kevés a szakmai elkötelezettség! A TÜRELEM fontos része a munkánknak. Főleg amikor az ápoló-gondozó úgy érzi, teljesen feleslegesen fektet be energiát, mert nincs változás. A szeretet, az elfogadás és türelem mellett ugyanakkor képviselni kell egyfajta, TÁVOLSÁGTARTÁS t. Jelezni kell a határokat. Kölcsönös elvárásokat lehet és kell megfogalmazni. A segítő mindig csak támasz, biztonságos emberi kapcsolatot teremt ahhoz, hogy az ellátott a támogató erejével dolgozni kezdjen. Az intézmény értelmes feladatokat, tartalmas emberi kapcsolatokat, olyan légkört kell, hogy kínáljon, amiért érdemes itt lenni, amiben érdemes mindenkinek saját helyét és szerepét megtalálni, amiből hosszú távra és időre is építeni lehet. Jövőkép: az ellátottak igényeiből kiindulva a megfigyelés módszerének alkalmazásával olyan innovatív megoldásokra való törekvés, mely a szolgáltatás minőségét biztosító szakmai feladatellátást eredményez. Intézményünk a személyes gondoskodás keretébe tartozó, ellátást, ápolást-gondozást, nyújtó intézmény. Biztosítja az új, kényelmes biztonságos életet. Intézményünkben teljes körű ellátást, egészségügyi és fizikai állapotának megfelelő ellátást kapnak. Ellátási terület: Az intézményi elhelyezésnél előnyt élveznek a Miskolc városában és a Megyében élő személyek. 1. A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek: Idősek otthona; 100 férőhelyen biztosít ellátást, szükség esetén ápolást, gondozást. Az ellátottak intézmény szolgáltatásait határozatlan időre életük végéig vehetik igénybe. A teljes körű ellátás: 1993.évi III. törvény )az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíli- 3

4 ával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról való gondoskodást jelenti. 2. A szakmai program megvalósítása során várható következmények: Az idősek otthonát igénylő ellátottak gondozása, szükség esetén ápolása. Az intézmény biztosítja a személyes gondoskodás feltételeit Az ellátást igénylőket határozatlan ideig, életük végéig gondozzuk, szükség esetén ápoljuk. Biztosítva az ellátás minden feltételét. 3. Más intézményekkel történő együttműködése módja: Kapcsolatot alakítunk ki és együttműködünk: - helyi, megyei és országos intézményekkel - megyei és országos módszertani intézményekkel, - külföldi partner intézményekkel,tervezzük a kapcsolatfelvételt, - az ellátottak érdekében együtt kell működni, - egészségügyi alap- és szakellátást nyújtó intézményekkel, kórházi osztályokkal napi kapcsolatot alakítottunk ki, - civil szervezetekkel, egyházakkal, - települési önkormányzatokkal,napi kapcsolatban állunk, - az intézmény kapcsolatot alakít ki szociális foglalkoztató szervezetekkel, munkaügyi központokkal, alkalom szerűen keressük őket - az intézmény kapcsolatot alakít ki közép és szakképző iskolákkal, távoktatást végző iskolával, a képzési célú foglalkoztatás megteremtése érdekében. kiépített kapcsolatunk van, és sok területen folyamatosan alakítjuk, mérjük fel a lehetőségeket. Az együttműködés módja: - telefon, - személyes találkozások - konferenciák, - szakmai műhelyek, szakmai napok, - tapasztalati cserelátogatások II. Az ellátottak köre 1. Az ellátottak köre, demográfiai mutatók, szociális jellemzők, ellátási szükségletek Ápoló- Gondozó részlegen: Azon 18 évet betöltött,betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes,gondozási szükséglettel rendelkező személy. Ellátása más intézményben nem biztosítható. A Szépkorúak Háza Idősek Otthona azoknak az idős személyeknek biztosít ellátást, akiknek egyéni igénye illeszkedik az intézmény által nyújtott szolgáltatási struktúrához és volumenhez. Az intézmény elhelyezési körülményei, valamint a nyújtott szolgáltatások színvonala az átlagot meghaladják. Demográfiai mutatók: 4

5 Az ellátottak ápolási-gondozási besorolása Ápolási gondozási besorolás 1. Önellátásra képes, fennjáró. Egészségügyi megfigyelést igényel. 0-5 pont - Önellátásra részben képes Egyes területen tevékenységéhez segítséget igényel pont - a) Önellátásra nem képes, rendszeres segítséget igényel, közösségbe vihető pont b) Rendszeres segítséget igényel, időszakosan fekvő (folyamatos ellátásra szorul) pont 1-2 emelet A. részleg 24 fő 3-4 emelet B. részleg Cselekvőképesség kizáró Cselekvőképesség korlátozó 11 fő 1 fő 3 fő 9 fő 8 fő - fő 6 fő 13 fő - fő 2 fő 2 fő - fő c) Ápolást igényel, ágyban fekvő (24 órás ellátást és folyamatos 2 fő- 4 fő - megfigyelést igényel) pont Összesen: 43 fő 38 fő 1 fő 3fő III. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások köre, rendszeressége Szolgáltatások Az intézményi elhelyezés egy két és három ágyas szobákban, 100 férőhelyen történik. A lakrészek többségéhez önálló fürdőszoba tartozik. A lakrészek belső kialakítása megfelel az akadálymentes közlekedés és környezet feltételeinek. A fizikai mozgást segítő kapaszkodók és nagyméretű küszöb nélküli ajtók segítik a mindennapi mozgást. A szobák nővérhívó rendszerrel, füst és tűzjelzővel ellátottak. A szobák jelentős részében ún. modul formában beépített jelleggel mosogató, hűtőszekrény, és hulladéktároló található. Az intézményben az alábbi közösségi élet biztosítását szolgáló helyiségek vannak: fő befogadására szolgáló étterem - 4 db szintenkénti társalgó - 4 db teakonyha - foglalkoztatásra alkalmas helyiségek - betegszoba - mosó helyiség - udvar, melyben kerti bútorok a pihenést szolgálják. Az intézmény ellátottjai számára a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben megfogalmazottak szerint biztosítja a lakhatást, az élelmezést, a ruházatot, a tisztálkodáshoz szükséges szereket, az egészségügyi ellátást, a gyógyszert és a gyógyászati segédeszközöket. A feladatellátás 24 órás folyamatos szolgálattal valósul meg. Az intézményben folyó gondozási tevékenység alatt a szolgáltatást igénybe vevő személy részére olyan fizikai, mentális életvezetési segítséget nyújtunk, amelyek során az ellátott szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban részesül. Fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy az ellátottak emberi és állampolgári jogai érvényesüljenek. Az egyén autonómiáját elfogadó, integrációját minden eszközzel segítő humanizált környezetet alakítsunk ki. Alapelv: személyközpontú legyen. Fizikai ellátás Lakhatás Idősek Otthonában ágyas szobákban vannak az ellátottak elhelyezve, négy szinten. Házaspárok, élettársak, elhelyezésére is van lehetőség. Étkezés: Az intézmény napi háromszori főétkezést ebből legalább egy alkalommal meleg ételt biztosít. Az ellátott egészségi állapotának megfelelően - orvosi javaslatra diétás étkezést, speciális étkezést is nyújt. 5

6 Az ebéd a beszállítók által biztosított. Saját konyhában a reggelit és vacsorát mi készítjük. HCCP rendszer alkalmazásával. - Különös gondot fordítunk az étkeztetés kulturáltságára. - Minden szinten 1-1 önálló helyiségként teakonyha van. Az étkezést az életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően nyújtja az intézmény, a szociális étkeztetésre vonatkozó szabályok figyelembevételével. A változatosság mutató és a napi energiamennyiség számítását az intézménnyel megbízási szerződésben álló dietetikus végzi. Biztosított a rendszeres folyadékbevitel. Ruházat, textília, tisztálkodás Az ellátást igénybe vevő saját ruházatát és textíliáját használhatja. Ha az ellátást igénybe vevő megfelelő menynyiségű és minőségű, saját ruházattal nem rendelkezik, az intézmény (három váltás fehérneműt és hálóruhát, ágyneműt, törölközőt, valamint az évszaknak megfelelő, legalább két váltás felső ruházatot és utcai cipőt biztosít). Az intézmény biztosítja: - mindennemű intézményi textília tisztítását, javítását, cseréjét, - saját textília piperemosását, a textíliák mosását szükség szerint, illetve törülközőt hetente, ágyneműt kéthetente A szükséges tisztálkodó szereket (szappan, sampon, WC papír, fogkefe, fogkrém, borotválkozáshoz szükséges eszközök, egyéb tisztítószer) az intézmény havonta és szükség szerint biztosítja. Egyéni extra minőségű szereknél az ellátott sajátját használja. Az alap higiénét az intézmény biztosítja. Ezen felüli igényt pl. hajfestés az ellátott költségét terheli. Egészségügyi ellátás - az ellátottak egészségügyi alapellátása, - a fogorvosi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, - az intézmény orvosa által, illetve a szakrendelés által rendelt gyógyszerek biztosítása az1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szerint összeállított gyógyszer alaplista alapján, - incontinencia termékek biztosítása, - testtávoli gyógyászati segédeszközök biztosítása teljes körben, - a betegellátáshoz szükséges ápolási segédeszközök és betegkényelmi eszközök biztosítása, - 24 órás ápoló-gondozói felügyelet, illetve az arra rászorulóknak szakápolói ellátás, - mobilizálás, - a diétás ételek összeállításánál dietetikus szaktanácsadás. Az ellátottak egészségügyi ellátását, rendszeres orvosi felügyeletét heti rendszerességgel az intézmény orvosa heti 6 órában, látja el. Szakorvosi ellátás az területi rendelőintézetben történik. Egészségügyi intézményi háttér Miskolc Szentpéteri kapui Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház. Mentálhigiénés ellátás és a pszichés állapotnak megfelelő ápolás, gondozás Az intézmény az ellátást igénybe vevő életkorának, egészségi állapotának, a meglévő képességek fejlesztésére, szinten tartására, terápiás célú foglalkoztatást szervez a mentálhigiénés csoport éves, havi, heti, napi munkaterve alapján. A gondozási és rehabilitációs terv egészségi és pszichés állapottól függően, egyénre szabottan határozza meg az ellátásban részesülő állapotának megfelelő gondozási, szükség esetén ápolási, rehabilitációs feladatokat és azok megvalósításának módszereit. A megfelelő gondozás biztosítja a foglalkoztatást és a szabadidő hasznos eltöltésének a megszervezését. IV. Az ellátás igénybevételének módja Az intézmény ellátásainak igénybe vétele jellemzően önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik, a 9/1999.(XI.)SzCsM rendelet alapján A kérelmet az intézmény székhelyén, az ügyvezetőnek kell benyújtani, csatolva hozzá a jogszabályban előírt szakvéleményeket. - az ügyvezető vagy az általa megbízott személy az ellátást igénybe vevő, lakásán vagy, tartózkodási helyén előgondozást végez és elvégzi a gondozási szükséglet vizsgálatát, melyről igazolást állít ki. Az előgondozási feladatokkal megbízott személy tájékozódik; az igénylő egészségi állapotáról szociális helyzetéről, - lakáskörülményeiről, családi állapotáról, pszichés állapotáról, hogy valóban ez az intézménytípus a megfelelő a kérelmező számára A leendő ellátottat tájékoztatjuk az intézmény által biztosított ellátásról, a szolgáltatásokról, a Házirendről, a Megállapodás tartalmáról. II. Előgondozás:Az intézményi elhelyezés igénybevételét megelőzően kell elvégezni. 6

7 - az intézmény férőhely hiányában az ellátásra várakozóról nyilvántartást vezet. A nyilvántartás vételéről írásban értesíti az ellátást igénybe vevőt illetve a törvényes képviselőjét. - A beérkezés sorrendjében gondoskodik a jogosultak elhelyezéséről. - Több soron kívüli elhelyezés iránti igény sorrendjéről, az ügyvezető dönt. - Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt. Megállapodás: 1. sz. melléklet, A soron kívüli elhelyezés A soron kívüli ellátás biztosítását különösen az alapozza meg, ha az igénybe vevő - megfelel a bekerülés feltételeinek és önmaga ellátására képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna, és ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás biztosításával sem oldható meg, - a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli elhelyezése indokolt, - szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé, - kapcsolata vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul megromlott, és a további együttélés életét, testi épségét veszélyezteti. A soron kívüli elhelyezés iránti igény sorrendben megelőzi a többi kérelmet. A soron kívüli elhelyezést csak az intézményben rendelkezésre álló üres férőhelyekre lehet biztosítani. Nem teljesíthető ilyen igény azon igénybe vevő férőhelyére, aki a férőhely elfoglalásának időpontjáról már értesítést kapott. A megállapodás tartalmazza. - az ellátás időtartamát - az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét, - a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat - Az intézményi jogviszony megszűnését Tájékoztatás - A kérelem benyújtásakor a kérelmező tájékoztatást kap az intézményben biztosított ellátásról. - Az intézmény által vezetett nyilvántartásokról. - Az ellátott és a hozzátartozói kapcsolattartásról. - Látogatás, a távozás, és a visszatérés rendjéről. - Panaszjoguk gyakorlásának módjáról. - Az intézményi jogviszony megszűnéséről. - Az intézmény házirendjéről. - A fizetendő térítési díjról, teljesítéséről, a mulasztás következményeiről. A felvételi kérelem mellé csatolandó dokumentumok: További dokumentumok: érvényes tüdőszűrő vizsgálatról szóló igazolás születési anyakönyvi kivonat másolata érvényes személyi igazolvány betegbiztosítási szám (TAJ) adószám jövedelemigazolás (pl. utolsó havi nyugdíjszelvény másolata) Abban az esetben, ha az igénylő rendszeres havi jövedelme nem fedezi az intézményi térítési díjat a felsoroltakon kívül mellékelni szükséges; - Vagyonnyilatkozatot; készpénzvagyon összege, ingatlanvagyon (ez esetben mellékelni szükséges az ingatlanra vonatkozó iratokat, adó- és értékbizonyítványt, esetleges értékbizonyítványt, tulajdoni lap másolatot), - Tartásra köteles hozzátartozók adatait (neve, lakóhelye, alapvető személyi adatai, elérhetősége) jövedelem igazolását, esetleges eltartási szerződés másolatát. A kérelmezőt az intézményvezető intézkedése alapján előgondozásban kell részesíteni: V. Ápolási, gondozási feladatok jellege, tartalma Az ápolási csoport vezetője és az intézmény orvosa irányítja: - A háziorvos (intézményi orvos) tevékenységét heti hat órában látja el. Ápolási, gondozási tevékenység tartalma: 7

8 - az egészség megőrzését szolgáló felvilágosítás, - a rendszeres orvosi felügyelet, gyógyító és megelőző munka, - a szakorvosi és kórházi ellátás megszervezése, - az ápolási munka, ennek megszervezése irányítása és ellenőrzése, - az ellátottak testi és szellemi habilitációjának, rehabilitációjának elősegítése, - a gondozottakra és a munkatársakra vonatkozó személyi higiéne, és a közegészségügyi és járványügyi előírások betartásának ellenőrzése, - az egészségügyi továbbképzések megszervezése és vezetése, - a munkavédelmi és tűzrendészeti szemléken való részvétel. E tevékenységét a gondozási csoport a nap 24 órájában látja el. Egyéni gondozási terv, Ápolási terv, a szolgáltatást igénybe vevő személy részére nyújtott olyan fizikai-, mentális-, rehabilitációs- és életvezetési segítséget kell érteni, amelynek az igénybe vevő szociális-, testi- és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglévő testi- szellemi funkciójának a helyreállítására kerül sor. Egyéni gondozási terv; a gondozási tevékenység alapja. Az ellátást igénybe vevővel közösen készíti el az intézmény munkacsoportja, amely tartalmazza, az ellátott személy fizikai-, mentális állapotának helyzetét. Az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges vagy javasolt feladatokat, azok időbeli ütemezését. Az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit. A munkacsoport évente, de jelentős állapotváltozás esetén annak bekövetkezésekor értékeli az eredményeket, és ennek megfelelően módosíthatja az alkalmazott tevékenységet. Ápolási terv: Az intézményünk a szociális intézmény által biztosított gondozási feladatokon túl, közvetlenül felmerülő az intézmény keretei között biztosítható ápolási tevékenységet végzi, mely tartalmazza: - az ellátást igénybe vevő állapotának leírását - az ápolási tevékenység részletes tartalmát - az ellátást igénybe vevő önálló képességének visszanyeréséhez szükséges segítő tevékenységet - az ápolás várható időtartamát - más ellátás kezdeményezését az ápolási feladatokat az intézmény orvosa folyamatosan figyelemmel kíséri 1. Mentális funkciók és személyiségfejlesztés: Formái: a) Mentális képességek, készségek; olvasás,. b) Személyiség fejlesztése, kommunikációs készségek, alkotókészség, szociális kompetencia készség, (háztartási munka, önellátási képesség, hivatalos ügyek intézése, konfliktuskezelés, stb.) c) Mozgásterápia, test erejének fejlesztése vagy szinten tartása, d) Kreatív terápia: Kreatív és művészeti terápiák, Zeneterápia, biblioterápia, könyvterápia, színjátszás, mozgás és sportterápiák, játékterápia, 2. Terápia- és munka jellegű foglalkoztatás: Szervezett fizikai és kulturális egyéni érdeklődéshez, képzettséghez, képességhez igazodó, sikerélményt nyújtó foglalkoztatás. Szabadidős és kulturális jellegű tevékenység formái: - kreatív műhelyek: varrás, kézimunkázás (kötés, horgolás, hímzések, foltvarrás, bábkészítés, stb.) festés, rajzolás, fafaragás, - sport és mozgás: ellátottak, hozzátartozók, az intézmény alkalmazottjaival közös vetélkedők, versenyek, napi mozgás, sport, akár csak séta szintjén is stb. kirándulások, túrák szervezése. 3. Kulturális foglalkozások: színjátszás, bábozás, zenehallgatás, zenélés, felolvasás, olvasás, versmondás, tánc, videó, tv, a játékok minden formája, amely kivitelezhető. Részletes, személyre szóló kidolgozása gondozási egységenként a mentálhigiénés és foglalkoztatás vezető munkatársak feladata. 4 Vallásgyakorlás: Minden ellátott számára biztosított a szabad vallásgyakorlás feltétele szervezett és egyéni keretek között. 5 - Az intézménybe behozható személyes használati tárgyak köre: Az intézménybe való beköltözéskor a személyes beilleszkedés megkönnyítése érdekében az intézetvezetővel történt egyeztetés alapján a személyes használati tárgyak behozatalára igény szerint lehetőség van. 6. Az érték- vagyonmegőrzést, valamint a készpénz kezelését a pénzkezelési szabályzat szabályozza. 7-Az alapellátásba tartozik az intézmény fűtése, világítása, melegvíz ellátása, takarítása. 8.-Alapszolgáltatáson felüli ellátás, szolgáltatások igénybevételére térítés ellenében van lehetőség. - fodrászat - manikűr-pedikűr - gyógy-masszázs - vendégétkeztetés - kábel tv bővített csomag - internet hozzáférés, 8

9 VI. Az ellátást igénybe vevők és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelme Az ellátást igénybe vevők és szociális szolgáltatást nyújtók jogainak védelmét szabályozza: - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, - az intézmény Házirendje, - az intézmény ügyvezető általi belső és külső kommunikációs rend - az Adatvédelmi szabályzat, - az évi CLIV. törvény az egészségügyről, - az intézmény rendelkezik - a szolgáltatásban foglalkoztatottak védelme érdekében - az ellátást igénybe vevők részéről esetlegesen felmerülő veszélyeztető magatartás kezelésére vonatkozó belső utasítással, - az ellátást igénybe vevők érdekében belső utasítás biztosítja, hogy a veszélyeztető magatartás esetén szükséges intézkedés védje az ellátott személy jogait. Az intézmény biztosítja az emberi állampolgári jogok érvényesítését. VI.1 Az ellátottak jogai: - ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségügyi és mentális állapotára tekintettel a szociális intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére. - Az ellátás során egyenlő bánásmódra - az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez - az ellátást igénybevevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint magánéletével kapcsolatos titokvédelem - az intézményen belül személyes tárgyai használatára,kivéve a házirendben meghatározott azon tárgyak körét amelyek veszélyt jelentenek az intézményben élők testi épségére - az intézményen belül és kívül a szabad mozgásra, figyelemmel saját és társai nyugalmára, biztonságára - családi kapcsolatainak fenntartására, rokonok látogatók fogadására a házirendben szabályozott módon - amennyiben az ellátott ápolásra gyógykezelésre szorul az intézmény az Eütv. Alkalmazza - az ellátást igénybe vevő eü. állapota vagy egyéb körülményei miatt nem képes az illetékes szervek megkeresésére, az intézményvezető segítséget nyújt, illetve értesíti az ellátott törvényes képviselőjét, vagy az ellátottjogi képviselőt az ellátott jogainak gyakorlásához szükséges segítségnyújtás céljából - különös figyelmet fordítunk a szenvedélybetegek adatainak, személyiségi jogainak védelmére. - Az intézményvezető köteles kezdeményezni új gondnok kirendelését, ha a gondnok a gondnoki teendőket nem megfelelően látja el. Az ellátottak érdekvédelmét az Érdekképviseleti Fórum látja el. (Az Érdekképviseleti Fórum működését az Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzata tartalmazza). VI. 2. Az Érdekképviseleti Fórum tagjai: - 2 fő az intézmény ellátottai részéről - 1 fő hozzátartozó - 1 fő az intézmény munkatársai közül - 1 fő az alapító részéről A megválasztottak írásban nyilatkoznak tisztségük elfogadásáról. VI. 3. Az Érdekképviseleti Fórum működése: Az Érdekképviseleti Fórum dönt az elé terjesztett intézményi panaszokról, továbbá intézkedéseket kezdeményezhet az intézmény fenntartója felé. A Fórum összejöveteleit, üléseit szükség szerint, de legalább évente két alkalommal tartja, melyen panaszaival, észrevételeivel bárki megjelenhet. Az éves beszámoló alkalmával vagy, ha szükséges, illetve bármelyik tag megbízatásának megszűnése esetén új tagot választ. Az ellátott (vagy hozzátartozója) írásban és szóban fordulhat panasszal az ügyvezetőhöz vagy aé.f.- ha: - intézményi jogviszonyát, személyiségi jogait, kapcsolattartását sérelem éri, - az intézet munkatársai megszegik szakmai-, titoktartási- és vagyonvédelmi kötelezettségeiket, - az ellátás körülményeit érintő kifogásuk van. Amennyiben a panasztevő szóban tette meg észrevételeit, úgy a Fórum egyik tagja köteles arról jegyzőkönyvet felvenni, és aláíratni mind a panaszt tevővel, mind a Fórum tagjaival. Az intézetvezető, amennyiben a panasz kivizsgálása, annak megoldása, illetve megválaszolása hatáskörébe tartozik, akkor haladéktalanul intézkedik a panaszos érdekében. Amennyiben a panasz kivizsgálása az intézetvezető hatáskörét meghaladja, abban az esetben támogatást nyújt a panaszos és a Fórum tagok számára, hogy az ügyben 9

10 az illetékes személy vagy hatóság elérhetőségét megtalálják. Az intézmény vezetőjének felelőssége, hogy a nem illetékességébe tartozó panaszos ügyek kivizsgálását is figyelemmel kísérje a továbbiakban. A panasz kivizsgálására jogosult köteles 15 napon belül írásban értesíteni a panasztevőt a panasz kivizsgálásának eredményéről. A szükséges intézkedések egyidejű megtételével felhívja a figyelmet a sérelem orvoslásának esetleges más módjára is. A panaszt tevő további panasszal fordulhat az intézményvezetőhöz, az ellátottjogi képviselőhöz, vagy az intézmény szakmai felügyeletét ellátó Megyei Szociális és Gyámügyi Hivatalhoz, Miskolc, M. J. V. Önkormányzatához, valamint az alapítóhoz, a Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány a Miskolci Családokért, amennyiben a panasz kivizsgálására jogosult 15 napon belül nem intézkedik, illetve az általa tett intézkedéssel nem értenek egyet. A Fórum is kezdeményezhet intézkedést az intézményvezetőnél. A Fórumtagság megszűnik: - intézményi jogviszony megszűnésével - lemondással - visszahívással. - - Ellátottjogi képviselő - Az intézmény ellátottjogi képviselője: - Ignác Péter - Levelezési cím: - Telefonszáma: mobil: - Fogadó nap: VI. 4. A szolgáltatást végzők jogainak védelme A szociális ágazatban foglalkoztatottak, vagy munkaviszonyban álló személyek esetében biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra. Az ellátást igénybe vevő személyes szabadságában bármely módon csak veszélyeztető magatartás esetén korlátozható, szabályzatban rögzített formában és ideig. A szociális szolgáltatást végzők jogai: - A szenvedélybetegek ellátását végző szociális gondozó, közfeladatot ellátó személy - a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülés - tiszteletben tartsák személyi és emberi méltóságukat - munkájukat elismerjék, - megfelelő munkavégzési körülmények biztosítása - A Házirend tartalmazza a gondozásban részesülők és az őket ellátó szociális szolgáltatást végzők magatartási normáit, a kapcsolattartás rendjét, valamint az intézmény belső életének szabályait. VII. Szervezeti tagozódás, a szervezeti egységek feladatkörei, létszáma, szakképzettsége VII. 1. Az ügyvezető feladatköre: Az intézmény közvetlen irányítását a Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója intézményvezetője - látja el. - A társaság működésének irányítása, gazdálkodásnak megszervezése, - A munkavállalók feletti munkáltatói jog gyakorlásának megszervezése, - A társaság képviselte, - Aláírási és utalványozási jog gyakorlása, - A társaság munkaszervezetének kialakítása, - Taggyűlés határozatainak végrehajtása, - Az alapítóval való kapcsolattartás, - Egyéb szervekkel való kapcsolattartás, - A társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről való gondoskodás, - A társaság gazdasági mérlegének és vagyonkimutatásának elkészítése vagy elkészíttetése, - Jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról, elkészítéséről és ismertetéséről, valamint a bejelentési kötelezettségekről való gondoskodás, 10

11 - Cég változás bejelentésekkel kapcsolatos feladatok ellátása, - Mindazon feladatok ellátása, amelyeket jogszabály, a társaság alapító okirata vagy a társaság szervezeti és működési szabályzata az ügyvezető feladatkörébe utal, vagy nem utal kifejezetten más személy vagy szerv feladat - és hatáskörébe. VII. 2. A gazdálkodási csoportvezető feladatköre: Az intézmény gazdasági tevékenység irányítását a Nonprofit Kft intézmény gazdálkodási csoportvezetője, mint a munkaszervezet Gazdasági Ellátó Szervezetének vezetője látja el. - a rendelkezési jogkör /kötelezettségvállalás, utalványozás/ gyakorlása, illetve annak az Intézményen belüli rendjének meghatározása. Közvetlen munkatársai: a gazdasági ügyintézők, karbantartók, gépkocsivezetők, mosó-vasalónők, konyhai munkatársak, akik az intézményben, mint telephelyen nem állandó jelleggel tartózkodnak, továbbá azon szerződő partnerek, akik vállalkozás jelleggel külső kiszerződtetett tevékenységet végeznek. - az éves költségvetés tervezése, - a költségvetési előirányzatok alapjául szolgáló részlettervek (bérgazdálkodási, karbantartási, felújítási, beszerzési, stb.) összesítése, döntés előkészítése, és az ügyvezető elé terjesztése, - a költségvetési, üzleti terv végrehajtása. - gazdálkodási csoportvezető irányítása alatt állandó jelleggel karbantartó végzi a sürgős feladatokat. Nagyobb volumenű, karbantartási tevékenységet külső vállalkozóval oldjuk meg. Élelmezés Az intézmény főzőkonyhával rendelkezik. A kiszállított készétel tálalását, valamint a mosogatást a szolgálatban lévő kiszerződtetett - konyhai alkalmazottak végzik. Feladatuk: - előkészítési feladatok, elosztás, - tálalás, mosogatás, - munkavédelmi, higiénés feladatok, - közegészségügyi előírások betartása, - élelmezéssel kapcsolatos ügyvitel. Mosás, vasalás Az ellátást igénybevevők ruhaneműinek, textíliáinak, valamint az intézmény által biztosított textíliák mosását, vasalását az intézmény munkatársa látja el. VII. 3. Az ápolási csoportvezető feladatköre: Az intézmény ápolási-gondozási feladatait az ápolási csoportvezető végzi, mint a Szépkorúak Háza Idősek Otthona ápolási csoportvezetője. Az ápolási csoportvezető felelős az intézményben elhelyezett ellátottakkal kapcsolatos szakszerű ellátásért, és szakdolgozók tevékenységéért, a működéséért, naprakész lakónyilvántartásért, az intézetben folyó gondozásért, ápolásért és az ápolási gazdálkodással összefüggő szakmai és pénzügyi feladatokkal. Közvetlen irányítása alá tartozik: az ápolási- gondozási, mentálhigiénés részleg. Az egészségügyi ellátást biztosító gondozási részleg szervezeti tagozódása: - az egészségügyi feladatokat a 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet értelmében a gondozottak egészségügyi alapellátását (felnőtt háziápolás) az intézmény háziorvosa látja el. - egyéb egészségügyi feladatokat, rendszeres orvosi felügyeletet, szakorvosi ellátást, szükség szerinti kórházi beutalást, valamint a gyógyszer és gyógyászati segédeszközök ellátását a jogszabályokban előírt óraszámban vállalkozó orvos látja el. - irányítja, ellenőrzi a gondozási csoport munkatársainak munkáját, elkészíti munkaidő beosztásukat, helyettesítésüket, - gondoskodik a szükséges gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök tárolásáról, megrendeléséről, nyilvántartásáról, - irányítja az orvos utasítása alapján az ellátást igénybe vevők gyógyszerelését, - megszervezi az ellátottak szűrővizsgálatát, - szervezi az intézmény munkatársainak időszakos orvosi vizsgálatát, - a gondozási csoport dolgozóinak rendszeresen képzést, továbbképzést, munkaértekezletet tart, - ellátja a gondozási csoport vonatkozásában az operatív munkavédelmi feladatokat, munkavédelmi és tűzrendészeti szemlén részt vesz. Az ápolási csoportvezető rendszeres kapcsolatot tart: - az ellátottakkal és hozzátartozóikkal, - az intézmény orvosával, - egészségügyi és szociális intézményekkel, Az ápolási csoportvezető a beosztott munkatársaival kapcsolatban: - gondoskodik a feladatok elosztásáról, 11

12 - intézkedik az észlelt hiányosságok megszüntetéséről, - javaslatot tesz a munkaerő felvételére, átcsoportosítására, - szükség esetén kezdeményezi az alkalmazott munkaviszonyának megszüntetését. Az ápolási csoportvezető a szakmai és irányító-ellenőrző tevékenységéről rendszeresen beszámol az intézmény vezetőjének. Részlegvezető ápoló feladatai: - az ápolási csoportvezető által átruházott feladatokat végzi, illetve távollétében teljes mértékben helyettesíti a fent felsorolt tevékenységek végzésében. Szakképzett ápoló-gondozó feladatai: Feladatát közvetlenül az ápolási csoportvezető irányításával végzi. Feladata a gondozási feladatok végzése, ezen belül: - a kulturált környezet, higiénés rend kialakítása, a lakószobák otthonossá tétele, - az élelmezéssel kapcsolatos ápolói feladatok végzése, - az ellátottak ruházatának, valamint ágyneműjének cseréje, - a gondozottak testi ápolása, - az orvos által rendelt terápiás kezelések, általános és szakápolói teendők végzése, - az orvos utasítása szerinti injekciózás, gyógyszerelés, - az ellátottak állandó megfigyelése, az észlelt változások jelentése szóban és írásban, - a számára előírt dokumentáció vezetése, (pl. gyógyszernyilvántartások, gondozási terv, gondozási lap, ápolási terv, ápolási lap, átadó füzet, stb.), - a társadalmi kapcsolatok kialakításának segítése, - a gondozottak szakrendelésre, szűrővizsgálatra való kísérése. Szakképzetlen ápoló-gondozó feladata: Feladatát közvetlenül az ápolási csoportvezető és a szakképzett gondozónő irányításával végzi. Feladata a gondozási feladatok elvégzése, ezen belül: - a kulturált környezet, higiénés rend kialakítása, lakószobák otthonossá tétele, - az élelmezéssel kapcsolatos ápolói feladatok végzése, - az ellátottak ruházatának, valamint ágyneműjének cseréje, - a gondozottak testi ápolása, - az ellátottak állandó megfigyelése, az észlelt változások jelentése, szóban, írásban, - a társadalmi kapcsolatok kialakításának segítése, - a gondozottak szakrendelésre, szűrővizsgálatra való kísérése. Dietetikusi feladatok: - elkészítteti és betartatja az orvos által előírt diétát, az intézmény ellátottaival rendszeres kapcsolatot tart és konzultál az egyedi diéták megbeszéléséről. Dietetikus végzettséggel rendelkező szakember végzi a tevékenységet. Mentálhigiénés ellátás biztosítása: 3 fő mentálhigiénés munkatárs végzi, főiskolai végzettséggel. A mentálhigiénés munkatárs feladatai: - az új ellátott fogadásának és az intézet életébe történő beilleszkedésének elősegítése, - a személyiség-vizsgálatok elvégzése, - kidolgozza a személyre szabott bánásmódot, - a gondozottak családi, társadalmi és egymás közötti kapcsolatának kialakítása, fenntartásának segítése, - érdekképviseleti fórum munkájának segítése, - az ellátottak személyes ügyeinek intézése, az egyéni gondozási feladatok ellátása. 12

13 VII. A szervezeti egységek feladatköreinek a megjelölése Az intézmény tagozódása: 1. Intézmény vezetése 2. Gondozási részleg 3. Rehabilitációs részleg 4. Gazdasági, műszaki részleg 1. Az intézmény vezetése 1.1.ügyvezető 1.2. intézményvezető ápoló 1.3. gazdasági vezető 2. Gondozási részleg 2.1. intézményvezető ápoló 2.2. részlegvezető (gondozási részleg) 2.3. szociális mentálhigiénés munkatárs 2.4. foglalkoztatás-szervező 2.5. ápoló, szociális gondozó 4. Gazdasági részleg 4.1. gazdasági vezető 4.2 gazdasági ügyintéző 4.3. ügyviteli dolgozó 4.4. karbantartó 4.5. portaszolgálat 4.6. gépkocsivezető 4.7. takarító 4.8. élelmezés 4.9 mosónő 4.10 varrónő 5. Támogató szolgálat 5.1 szakmai vezető 5.2 személyi segítő 5.2 gépkocsi vezető Mellékletek: 1. Megállapodás 2. Szervezeti egységek egymásra épülése 3. Munkatervek 4. Költségvetés 5. Az intézmény napirendje Hanák Pálné Miskolc, ügyvezető Záró rendelkezés A szakmai programot az intézmény Érdekképviseleti Fóruma megismerte, elfogadásra javasolja. Miskolc, az érdekképviseleti fórum elnöke Záradék: A Dr.Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány a Miskolci Családokért kuratóriuma /.határozatával jóváhagyta. Miskolc, 2012.hó.nap Szabó Sándor a kuratórium elnöke 13

14 MUNKAKÖR ÁLLÁSHELYEK SZAKKÉPESÍTÉS Szakvizsga, idősek szociális ellátása ügyvezető 1 általános szociális munkás Intézményvezető ápoló 1 Diplomás ápoló Gondozási részlegvezető ápoló-szociális gondozó Mentálhigiénés csoport Szociális, mentálhigiénés munkatárs 2 Foglalkoztatás szervező TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT (4órás) 1. A ápolási-gondozási részleg diplomás ápoló szociálisgondozó ápoló 2. B ápolási-gondozási részleg diplomás ápoló, ápoló-gondozó 1. általános szociális munkás 2. általános szociális munkás pedagógus szakmai vezető 1 általános szociális munkás szakvizsga személyi segítő 3 szociális ápoló-gondozó gépkocsi vezető 2 Gazdasági részleg MŰKÖDÉST SEGÍTŐ MUNKATÁRSAK Gazdasági vezető 1 Gazdasági ügyintéző, ügyviteli dolgozó 2 tikárság 1 Takarító 5 Műszaki dolgozó, (gépkocsi vezető, karbantartó) 3 Mosónő, vasalónő 2 varrónő 1 Szakács, konyhalány 3+2 Megbízási szerződéssel: - orvos - ügyvéd - foglalkoztatás egészségügyi orvos - munka-, és tűzvédelmi tanácsadó 14

15 Az intézmény humánerőforrás főállású alkalmazotti létszáma idősek otthona: - ügyvezető: 1 fő - vetető ápoló: 1 fő - gazdasági vezető: 1 fő - titkárság: 1 fő - pénzügyi, gazdasági csoport: 2 fő - mosoda: 2 fő - varrónő 1 fő - konyhai munkatársak: 5 fő - takarítás: 5 fő - karbantartás, szállítás: 3 fő - ápolás, gondozás: 24 fő - szociális mentálhigiénés munkatárs 2 fő - foglalkoztatás szervező 1fő öszesen: 49 fő Támogató szolgálat: szakmai vezető személyi segítő gépkocs vezető 1 fő 3 fő 2 fő 15

16 VIII. Szervezeti ábra ALAPÍTÓ Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány a Miskolci Családokért Könyvvizsgáló Felügyelő Bizottság Szépkorúak Háza Nonprofit Kft. Ügyvezető Szépkorúak Háza Támogató Szolgálat Szépkorúak Háza Idősek Otthona Szakmai referensek Szolgálatvezető Gazdálkodási részleg gazdasági vezető Titkárság gondozási részleg vezető ápoló Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány a Miskolci Családokért Szakmai vezető gazdasági ügyintéző Ápolási-gondozási részleg Könyvvitel-bérszámfejtés Személyi segítők Mentálhigiénés csoport Étkeztetés Orvos Gépkocsivezető Karbantartás Takarítás Dietetikus Jogász Portaszolgálat-vagyonvédelem Mosoda 16. oldal, összesen: 17

17 17. oldal, összesen: 17

18 SZÉPKORÚAK HÁZA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 3526 Miskolc, Eperjesi u 5., Cégjegyzékszám: Cg: Tel: , fax: honlap: SZAKMAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA Hatályos március oldal II. Az ellátottak köre 1. Az ellátottak köre, demográfiai mutatók, szociális jellemzők, ellátási szükségletek kiegészül a következővel: Az intézmény nem tud fogadni; - szenvedélybeteg - pszichés betegségben szenvedő - közép vagy súlyos demens beteget A felsorolt betegségben szenvedők ápolása- gondozása szakosított ellátást igényel. Miskolc, március 27. Hanák Pálné ügyvezető Feketéné Kiss Orsolya Érdekképviseleti Fórum elnöke

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Idősek Otthona

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Idősek Otthona Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Idősek Otthona Szakmai Programja Az

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELŐTERJESZTÉS MEDGYESEGYHÁZA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. MÁJUS 27-ÜLÉSÉNEK BEJELENTÉSEK NAPIRENDI PONTJÁHOZ GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA Tisztelt

Részletesebben

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szépkorúak Háza. Támogató Szolgálat. 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz.

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szépkorúak Háza. Támogató Szolgálat. 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szépkorúak Háza Támogató Szolgálat 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM Készítette: Futó Kálmán ügyvezetı igazgató,

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t ő I. A házirend célja... 2 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

Éjjeli Menedékhely működtetése

Éjjeli Menedékhely működtetése II. fejezet 4. számú melléklet Éjjeli Menedékhely működtetése A jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A menedékhely feladatai az 1993. évi III. tv., 1/2000(I. 07.) SzCsM rendelet, 9/1999.

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Szakmai

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester Nyírmadai Szociális Ápolási- Gondozási Központ 4564 Nyírmada, Petőfi út 1. Telefon/fax: 45 /492-042 IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA Jóváhagyva: A képviselő-testület határozatával Kálmán Béla polgármester

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

II. fejezet. Hajléktalanok Átmeneti Otthonának működtetése

II. fejezet. Hajléktalanok Átmeneti Otthonának működtetése 3. sz. melléklet II. fejezet Hajléktalanok Átmeneti Otthonának működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok Az átmeneti otthon feladatai az 1993. évi III. tv., 1/2000 (I. 07.) SzCsM rendelet,

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény 6724 Szeged, Kálvária sgt. 45. Tel.: 62/425-177, fax: 62/321-700 e-mail: egyszocint@int.ritek.hu Szervezeti és Mőködési Szabályzat Érvényes:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. augusztus 28.

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. augusztus 28. ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2014. augusztus 28. napján tartandó rendes üléséhez Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

H Á Z I R E N D. (étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás)

H Á Z I R E N D. (étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás) Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. H Á Z I R E N D (étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás) A feléd nyújtott kezet csak megfogni szabad, elengedni vétek,eldobni átok,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ERZSÉBET OTTHONHÁZA Kelebia, József A. u. 75. 2 Tartalom: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat célja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SOMOGY MEGYEI SZERETET SZOCIÁLIS OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Általános és bevezető szabályok 1. A költségvetési szerv neve: Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon 2. A költségvetési

Részletesebben

156/2015 (XII.17.) számú határozata. a Kollégiumok Igazgatósága Szervezeti és Működési Rendje szabályzat elfogadásáról

156/2015 (XII.17.) számú határozata. a Kollégiumok Igazgatósága Szervezeti és Működési Rendje szabályzat elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Szenátusának 156/2015 (XII.17.) számú határozata a Kollégiumok Igazgatósága Szervezeti és Működési Rendje szabályzat elfogadásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében

Részletesebben

A Házirend hatálya kiterjed az intézményi ellátást igénybe vevő személyekre, az intézmény dolgozóira és az intézményben tartózkodó látogatókra.

A Házirend hatálya kiterjed az intézményi ellátást igénybe vevő személyekre, az intézmény dolgozóira és az intézményben tartózkodó látogatókra. KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA HÁZIRENDJE 1. Házirend célja: hogy, az ellátás zavartalan biztosítása érdekében közös erőfeszítéssel elősegítsük az otthonban a nyugodt, harmonikus

Részletesebben

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20.

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20. DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20. 1 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata a. A megvalósítani kívánt szakmai program bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott

Részletesebben

Megállapodás Id sek Otthona

Megállapodás Id sek Otthona 1 /.. Megállapodás Id sek Otthona 1. A megállapodást köt felek, jelen Megállapodás létrejött egyrészr l 1.1. A szolgáltatást nyújtó (továbbiakban intézmény) Az intézmény neve: Az intézmény címe: Csanytelek

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett Hatályba lép:

Részletesebben

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06 Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06 HÁZIREND Bevezető Kérem Önöket, hogy e Házirendet, mely a Szépkorúak Háza

Részletesebben

2015. Szociális ügyintézés protokollja. Dr. Kovács-Szilágyi Eszter Szentiné Bosnyák Zsuzsanna NavNGo Kft. 2015.08.28.

2015. Szociális ügyintézés protokollja. Dr. Kovács-Szilágyi Eszter Szentiné Bosnyák Zsuzsanna NavNGo Kft. 2015.08.28. 2015. Szociális ügyintézés protokollja Dr. Kovács-Szilágyi Eszter Szentiné Bosnyák Zsuzsanna NavNGo Kft. 2015.08.28. Tartalom ÖSSZEFOGLALÁS... 3 Mi az a szociális ügyintézés?... 4 Szociális ügyintézés

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(III.28.) Ör.sz. önkormányzati rendelete

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(III.28.) Ör.sz. önkormányzati rendelete Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(III.28.) Ör.sz. önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2008. év

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2008. év Veszprém Megyei Önkormányzat I D Ő S E K O T T H O N A 8182-Peremartongyártelep, Harangvirág u. 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008.

Részletesebben

HÁZIREND. Pszichiátriai Betegek nappali ellátása. Cím: 2509 Esztergom-Kertváros, Dr. Niedermann Gyula út 1. Tel: 06-33/511-270 Fax: 06-33/511-277

HÁZIREND. Pszichiátriai Betegek nappali ellátása. Cím: 2509 Esztergom-Kertváros, Dr. Niedermann Gyula út 1. Tel: 06-33/511-270 Fax: 06-33/511-277 Cím: 2509 Esztergom-Kertváros, Dr. Niedermann Gyula út 1. Tel: 06-33/511-270 Fax: 06-33/511-277 o Esthajnal Időskorúak Otthona Pilismarót-Basaharc o Zöldfenyő Idősek Otthona Esztergom o Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10.

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10. VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7.

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011.

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. 1 Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Hatályos 2011.. napjától. 2 I. Az intézmény szervezeti felépítésének leírása Az intézmény neve: (intézmény) Rövid neve:

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

Nagygyimót településen az önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatás - É T K E Z T E T É S-

Nagygyimót településen az önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatás - É T K E Z T E T É S- Nagygyimót településen az önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatás - É T K E Z T E T É S- SZAKMAI PROGRAMJA Átdolgozva hatályos: 2012. szeptember 1-től A szociális szolgáltatások körében a

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5256/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5256/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5256/2014. számú ügyben Előadó: dr. Csikós Tímea dr. Tóth Krisztina Az eljárás megindulása, előzményei 2014 őszén Baranya megye intézményi rendszerének alapjogi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Szám: 638-3/2011. Melléklet: 1 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Tárgy: Baranya

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Jogszabályi háttér:

Tartalomjegyzék. Jogszabályi háttér: Tartalomjegyzék 1. Célok, funkció 2. Célcsoport, megvalósulási kritériumok 3. Alapelvek 4. Garanciális elemek - jogok és kötelezettségek 5. Szervezeti felépítés 6. Személyi feltételek, munkarend 7. A szolgáltatás

Részletesebben

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Hatály: 2015. március 1. Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ 3700 Kazincbarcika, Építők útja 15.3. em. Tel: 48/413-545, 512-146 Fax: 06-48/512-169 E-mail: szoc-kozpont@parisat.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette:

Részletesebben

Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM. Hatályos: 2016. április 8.

Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM. Hatályos: 2016. április 8. Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM Hatályos: 2016. április 8. TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény célja, feladata Az intézmény alapelvei Az intézmény jelképe Az intézmény

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

ápolást, gondozást nyújtó idősek otthonába történő felvételhez

ápolást, gondozást nyújtó idősek otthonába történő felvételhez ápolást, gondozást nyújtó idősek otthonába történő felvételhez Érkezett: Iktatószám: Melléklet: db Határidő Előadó: Név: Leánykori név: Lakcíme: Telefonszáma: Tartózkodási helye: Értesítési címe: Állampolgársága:

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 2. sz. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011.

Részletesebben

1/2014. (VI.11.) polgármesteri utasítás. Segesd Község Önkormányzata Védőnői Szolgálatának. Adatkezelési szabályzatáról

1/2014. (VI.11.) polgármesteri utasítás. Segesd Község Önkormányzata Védőnői Szolgálatának. Adatkezelési szabályzatáról 1/2014. (VI.11.) polgármesteri utasítás Segesd Község Önkormányzata Védőnői Szolgálatának Adatkezelési szabályzatáról Érvényes: 2014. július 1.-től Jóváhagyta: polgármester 1. Általános rendelkezés 1.1.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA I. Az intézmény célja és szakmai feladatai A szakmai program célja bemutatni, hogy a gyermekjóléti szolgálat a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola a Készült: 2011. augusztus 25. Tartalomjegyzék Függelék... 4 Mellékletek jegyzéke:... 4 1. A célja, jogszabályi alapja... 5 1.1. A célja... 5 1.2. A

Részletesebben

VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE TATAI REHABILITÁCIÓS TELEPHELYÉNEK HÁZIRENDJE

VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE TATAI REHABILITÁCIÓS TELEPHELYÉNEK HÁZIRENDJE Vakok Állami Intézete Telefon/fax: 06-1/872-9590 E-mail: titkarsag@vakokintezete.hu VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE TATAI REHABILITÁCIÓS TELEPHELYÉNEK HÁZIRENDJE A házirendet készítette: A házirendet jóváhagyta:

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások 5. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ étkeztetés szociális alapszolgáltatások SZAKMAI PROGRAMJA 2013 A Miskolc Környéki Önkormányzati

Részletesebben

A kollégiumi házirend

A kollégiumi házirend A. Általános szabályok A kollégiumi házirend 1. A jogviszony létrejöttéről és megszűnéséről a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 52-53.. rendelkezik. 2. A kollégiumi felvételről az Akadémista

Részletesebben

Családtámogató Szociális Szolgáltató Intézmény HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SZAKMAI PROGRAM 2013.

Családtámogató Szociális Szolgáltató Intézmény HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SZAKMAI PROGRAM 2013. BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT Családtámogató Szociális Szolgáltató Intézmény HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SZAKMAI PROGRAM 2013. 1 Családtámogató Szociális Szolgáltató Intézmény Házi segítségnyújtás SZAKMAI PROGRAM

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2010.

SZAKMAI PROGRAM 2010. Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat Ápoló Gondozó Otthona 4234 Szakoly, Hunyadi u. 2. Telefon, fax: 42/561-086 E-mail: gondozootthon@gmail.com Honlap: www.gondozootthonszakoly.hu SZAKMAI PROGRAM

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló,

Részletesebben

Platà n Szocià lis Alapà tvã ny. Felvà teli kã relem

Platà n Szocià lis Alapà tvã ny. Felvà teli kã relem Felvà teli kã relem Felvételi kérelem letöltése INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 95.. (1) bekezdése értelmében a személyes gondoskodást

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon Tömörkény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Az intézmény szervezeti felépítésének leírása Az intézmény elnevezése:

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 1 1. Az intézmény alapítója és fenntartója: Alapító okirat: Az intézményt a 149/1998. (12.03.) Öh. sz. határozattal

Részletesebben

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége Tartalom 1. Általános rész 1. 1. 1. A Szorgoskert Nonprofit Kft. bemutatása 1. 1. 2. Főbb programjaink tevékenységeink bemutatása 2. Szolgáltatás 2. 1. A Szolgáltatás célja, feladatai 2.1.1. A megvalósítani

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2013. október 30.

2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2013. október 30. 3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30.-i ülésére 2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése

Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 15 intézményével, részben

Részletesebben

Előterjesztés. A Gondozási Központban folyó tevékenységet az alábbi főbb jogszabályok határozzák meg:

Előterjesztés. A Gondozási Központban folyó tevékenységet az alábbi főbb jogszabályok határozzák meg: Előterjesztés A Gádoros Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat munkájáról a Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016.

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016. Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Esthajnal Időskorúak Otthona. - 2013 ápoló gondozó otthoni ellátás

Esthajnal Időskorúak Otthona. - 2013 ápoló gondozó otthoni ellátás A Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Esthajnal Időskorúak Otthona HÁZIRENDJE - 2013 ápoló gondozó otthoni ellátás és átmeneti elhelyezést biztosító ápoló gondozó otthoni ellátás igénybevétele

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat [Ide írhatja a szöveget] Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 2/229/2012.

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Készült : 2012.10.01.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Készült : 2012.10.01. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2012.10.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

Az Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Szervezeti és M ködési Szabályzata 2013.

Az Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Szervezeti és M ködési Szabályzata 2013. Az Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szervezeti és M ködési Szabályzata 2013. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és m ködési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 4. sz. melléklet Gazdasági Ellátó Szolgálat (a továbbiakban: GESZ) 1126 Budapest, Királyhágó u. 18. Szervezeti és Működési Szabályzat (Módosításokkal

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Készítette: Waffenschmidt Ibolya igazgató. 1. Bevezetés. Gyönk, 2012. március 30.

Készítette: Waffenschmidt Ibolya igazgató. 1. Bevezetés. Gyönk, 2012. március 30. BESZÁMOLÓ A HEGYHÁT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Készítette: Waffenschmidt Ibolya igazgató Gyönk, 2012. március 30. 1. Bevezetés A fenntartó továbbra is a Tamási és Simontornya Városkörnyéki

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya

A Kollektív Szerződés hatálya I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kollektív Szerződés hatálya 1. 1. A Kollektív Szerződés hatálya a 2. pontban foglaltak kivételével kiterjed a MÁV-START Zrt. munkáltatóra, annak valamennyi munkavállalójára

Részletesebben

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015. Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona

H Á Z I R E N D 2015. Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona 3574 Bőcs, Rákóczi u. 102. telefon/fax: (46) 318-190, 318-498 e-mail: bocsi.idosotthon@freemail.hu H Á Z I R E N D 2015. 1 H Á Z I R E N D BEVEZETŐ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK X. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA

MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK X. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK X. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA 2010. BALATONKENESE Előszó A Módszertani

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 7/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények helyiségeinek használatba adásáról, bérbe adásáról, a helyiségbérletek

Részletesebben

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Szociális Étkeztetés 5931 Nagyszénás, Szabadság u. 8. Tel.:06-68-444-982 E-mail:gkik@freemail.hu NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt)

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) 2/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben

Részletesebben