Készítette: Waffenschmidt Ibolya igazgató. 1. Bevezetés. Gyönk, március 30.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készítette: Waffenschmidt Ibolya igazgató. 1. Bevezetés. Gyönk, 2012. március 30."

Átírás

1 BESZÁMOLÓ A HEGYHÁT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉVI MUNKÁJÁRÓL Készítette: Waffenschmidt Ibolya igazgató Gyönk, március Bevezetés

2 A fenntartó továbbra is a Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása. A Tolna Megyei Önkormányzattal kötött megállapodás a szakosított ellátásokra meghosszabbításra került. A szociális alapszolgáltatások közül az étkeztetés és házi segítségnyújtás ellátási területe Fürged településsel bővült. A házi segítségnyújtás működési engedélye az ellátottak számának változása miatt módosításra került. Alsópél település Udvaritól leválasztásra került, így az ellátottak száma itt csökkent, Fürged és Ozora településeken pedig növekedett. A bentlakásos intézményi ellátásban a TIOP /1 pályázat előkészítése érdekében, Gyönk székhely vonatkozásában a működési engedély módosításra került december végén. A székhely intézményből két telephely került leválasztásra: I. számú telephely: Gyönk, Táncsics u /1. és II. számú telephely, Gyönk, Táncsics u számon. A feladatoknak megfelelően és a működőképesség fenntartása érdekében létszámcsökkentés és létszámbővülés is megvalósult. Eredményesen vettünk részt pályázatokon: Generációk együttműködése projekt. 2. Az intézmény alapító okirata: Az intézmény megnevezése: Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Székhelye: 7064 Gyönk, Táncsics u Telephelyei: 7064 Gyönk, Táncsics u / Gyönk, Táncsics u Gyönk, Petőfi u Értény- Barnahát puszta 7072 Diósberény, Iskola u Regöly, Vörösmarty u Szakadát, Fő u Ozora, Hunyadi u Ozora, Hunyadi u. 58/a Fenntartója: Tamási-Simontornyai Többcélú Kistérségi Társulás 7090 Tamási, Nyírfa sor 15. Típusa: Integrált Szociális Intézmény Alap, nappali, bentlakásos intézményi formákat integráló szociális intézmény Szakágazata: Szociális és gyermekjóléti ellátás szállásnyújtással Szociális és gyermekjóléti ellátás szállásnyújtás nélkül 2

3 Alaptevékenysége: Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás idősek, hajléktalanok és demens betegek ápoló-gondozó otthoni ellátása Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Nappali ellátás Pszichiátriai közösségi ellátás Egyéb alaptevékenység körében végezhető feladatai: Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás Máshová nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás Szociális foglalkoztatás Önkormányzati intézmények ellátó kisegítő szolgáltatása Egyéb tevékenységi körében ellátja: - a regionális módszertani feladatokat Férőhelyeinek száma: - gyönki székhelyen: 146 férőhely: szakosított ellátás körébe tartozó, tartós bentlakást nyújtó ápoló-gondozó otthon 355 készülék: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Gyönk, I. számú telephelyen: 48 férőhely: szakosított ellátás körébe tartozó, tartós bentlakást nyújtó ápoló-gondozó otthon idősek és demens betegek ellátása - Gyönk, II. számú telephelyen: 21 férőhely: szakosított ellátás körébe tartozó, tartós bentlakást nyújtó ápoló- gondozó otthon - az értényi telephelyen: 55 férőhely: szakosított ellátás körébe tartozó, tartós bentlakást nyújtó ápoló-gondozó otthon ebből: 40 fh. idősek ápoló-gondozó otthona 15 fh hajléktalanok ápoló-gondozó otthona - a gyönki telephelyen: 25 férőhely: nappali ellátást nyújtó intézmény - a diósberényi telephelyen: 30 férőhely: nappali ellátást nyújtó intézmény - a regölyi telephelyen: 20 férőhely: nappali ellátást nyújtó intézmény - a szakadáti telephelyen: 30 férőhely: nappali ellátást nyújtó intézmény - az ozorai telephelyen: 45 férőhely: nappali ellátást nyújtó intézmény Működési (ellátási) területe: 3

4 szakosított ellátás körébe tartozó, tartós bentlakást nyújtó ápoló- gondozó otthon: elsősorban Tamási kistérség települései, szabad kapacitás esetén Tolna megye fennmaradó közigazgatási területe. étkeztetés: Gyönk Város, Szárazd, Keszőhidegkút, Regöly, Ozora, Udvari, Miszla, Szakadát, Diósberény, Varsád, Fürged községek közigazgatási területe. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Gyönk, Belecska, Diósberény, Dúzs, Felsőnyék, Fürged, Hőgyész, Iregszemcse, Kalaznó, Keszőhidegkút, Kistormás, Kisszékely, Koppányszántó, Kölesd, Magyarkeszi, Miszla, Mucsi, Nagykónyi, Nagyszékely, Nagyszokoly, Ozora, Regöly, Pári, Pincehely, Simontornya, Szakadát, Szakály, Szárazd, Tamási, Tolnanémedi, Udvari, Varsád települések közigazgatási területe. házi segítségnyújtás: Gyönk város, Miszla, Udvari, Varsád, Szakadát, Diósberény, Szárazd, Keszőhidegkút, Regöly, Ozora, Fürged községek közigazgatási területe. idősek nappali ellátása: Gyönk város, Szakadát, Diósberény, Regöly, Ozora községek közigazgatási területe. családsegítés: Gyönk város, Miszla, Udvari, Varsád, Szakadát, Diósberény, Szárazd, Keszőhidegkút, Regöly, Ozora, Fürged községek közigazgatási területe. gyermekjóléti ellátás: Gyönk város, Miszla, Udvari, Varsád, Szakadát, Diósberény, Szárazd, Keszőhidegkút, Regöly, Ozora, Fürged községek közigazgatási területe. pszichiátriai közösségi ellátás: Gyönk város, Hőgyész, Szárazd, Szakadát, Varsád, Udvari, Miszla, Keszőhidegkút, Regöly, Diósberény, Ozora, Kalaznó, Mucsi, Dúzs, Szakály községek közigazgatási területe. 3. Szociális alapszolgáltatások Szociális alapszolgáltatás keretein belül az alábbiakat biztosítjuk: - étkeztetés - házi segítségnyújtás - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - nappali ellátás - családsegítés - gyermekjóléti szolgáltatás - pszichiátriai közösségi ellátás a.) Étkeztetés: 4

5 Az ellátási területhez tartozó azon települések számára biztosítjuk, akik koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai-, ill. szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt nem képesek saját étkezésükről gondoskodni. A szociális rászorultság feltételeit a Gyönk Város Önkormányzata 3/2011(IV.29.) számú rendelete szabályozza. Az ellátási területen a feladatbővülés től, ill. Fürged vonatkozásában valósult meg. Település Étkezők száma a megállapodások száma alapján Napi átlagos étkezői létszám Gyönk Diósberény Keszőhidegkút Miszla Szakadát Szárazd Udvari 6 5 Varsád 1 1 Ozora Regöly Fürged Összesen Lehetőség van az étel helyben fogyasztására: Gyönkön, Ozorán, Regölyben, Szakadáton és Diósberényben a nappali ellátást nyújtó intézményben, a többi településen az ebéd házhoz szállítása történik. Az ebéd szállítását Gyönkön az intézmény ételszállító autója, Ozorán egy vállalkozó megbízás alapján, a többi településen a falugondnok/tanyagondnok végzi. Az étel kiszállításában részt vevő valamennyi gépkocsi rendelkezik az ételszállításhoz szükséges engedéllyel. Az ebédet az egyes településeken lévő főzőhelyeken vásároljuk, ill. a gyönki konyháról biztosítjuk. Az étkeztetéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítottak. Személyi feltételek: bővültek, összesen főfoglalkozású és 4 fő részfoglalkozású szociális segítő látja el a feladatokat. b.) Házi segítségnyújtás: A szolgáltatást igénybevevő személyek részére a saját lakókörnyezetükben biztosítjuk az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást: - azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, - azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotuk miatt az önálló életvitellel kapcsolatos feladatai ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek, 5

6 - azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, ill. bentlakásos intézményi elhelyezésre várnak. A szolgáltatást minden település lakosságának biztosítjuk. Telephelyei: -Szociális Központ, Gyönk Petőfi u. 353., ide tartoznak: Varsád, Udvari, Miszla, Keszőhidegkút, Szárazd, Fürged - Idősek Klubja, Szakadát Fő u Idősek Klubja, Regöly Vörösmarty u Idősek Klubja, Diósberény Iskola u Idősek Klubja, Ozora Hunyadi u. 64. Tárgyi feltételek: A házigondozók részére minden településen rendelkezésre áll egy olyan helyiség, ahol adminisztrációs és egyéb feladataikat elvégezhetik, klienseiket fogadhatják és a munkájukhoz szükséges eszközöket tárolhatják. A vezető gondozó és a gondozók részére a munkájukhoz személygépkocsi, ill. kerékpár biztosított. A szolgáltatásban részesülő ellátottak száma Település Megállapodással rendelkező ellátottak száma Napi nyilvántartott létszám Gyönk Szakadát Diósberény Udvari Miszla 9 8 Regöly Szárazd Keszőhidegkút 9 8 Varsád Ozora Fürged Összesen: Személyi feltételek: Település Szakképzett Szakképzetlen Összesen Gyönk: vezető gondozó 1 1 házigondozó Szakadát Diósberény 1 0,75 1,75 Udvari 0 1,75 1,75 Miszla 1-1 Regöly 1 0,5 1,5 Szárazd 1 0,88 1,88 Keszőhidegkút

7 Varsád Ozora 3,5-3,5 Fürged 3,5 0,5 4 Összesen: 17 8,38 25,38 c.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Nem kötelezően ellátandó feladat, pályázat útján finanszírozott ( ). A korábbi normatív támogatáshoz képest a finanszírozás csökkent. A fenntarthatóság forrása az ellátottaknak megállapított térítési díj, és a pályázati finanszírozás. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló időskorú, valamint fogyatékos személyek részére nyújtott ellátás. Segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel feltételei, krízishelyzetben lehetőséget nyújt az ellátást igénybevevő személynél történő gyors megjelenésre és segítségnyújtásra. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megszervezéséhez biztosított: - A műszaki rendszer körében a személyi riasztó berendezés, az átjátszóberendezés, kijelzős vevő berendezés, személyhívó kisközpont, továbbá ügyeleti személyi számítógép ügyeleti szoftverrel. - A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos készenléti rendszerben működik. A diszpécser-központban a folyamatos munkarendben dolgozó szakképzett ápoló segélyhívás esetén a segítséget kérő nevének, címének, egyéb elérhetőségének és a jelzett problémának a közlésével értesíti az ügyeletes gondozót. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban ellátottak száma december 31-én: Település Jelzőkészülékkel ellátottak száma Diósberény 22 Dúzs 4 Gyönk 27 Kalaznó 5 Keszőhidegkút 12 Kistormás 6 Kölesd 6 Mucsi 5 Nagyszékely 11 Regöly 9 Szakadát 21 Szakály 9 Szárazd 8 Udvari 7 Varsád 19 Hőgyész 28 Belecska 4 Felsőnyék 7 7

8 Fürged 7 Iregszemcse 11 Kisszékely 6 Koppányszántó 3 Magyarkeszi 11 Miszla 6 Nagykónyi 8 Nagyszokoly 7 Ozora 10 Pári 8 Pincehely 11 Simontornya 20 Tamási 33 Tolnanémedi 4 Összesen: 355 Tárgyi feltételek: diszpécserközpont, átjátszók, készülékek, ezek folyamatos karbantartása biztosított. Személyi feltételek: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást szakmailag szociális asszisztens (programkoordinátor) irányítja, a rendszer működését pedig főállású informatikus felügyeli. A diszpécserközponton szociális gondozó, és településenként 2-2 fő tiszteletdíjas gondozó (64 fő) biztosított. d.) Nappali ellátás: A nappali ellátást nyújtó intézmény elsősorban a saját otthonában élő idősek és rászorulók részére nyújt szolgáltatásokat. Lehetőséget biztosít az ellátást igénybevevőknek a napközbeni tartózkodásra, az étkezésre, az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, a társas kapcsolatok ápolására, a szabadidős tevékenységek hasznos eltöltésére. Segítséget nyújt a szociális ügyek intézésében, az egészségügy alapellátás megszervezésében. Továbbá segítséget nyújt a mentális és életviteli nehézségekkel küzdő ellátottak problémáinak megoldásában. A nappali ellátást nyújtó intézmény öt telephelyen működik: Tárgyi feltételek: megfelelőek. Település Engedélyezett Nyilvántartott Ellátottak férőhely létszám száma Gyönk Diósberény Szakadát Regöly Ozora Összesen:

9 Személyi feltételek: Település Vezető Gondozó Gyönk 1 1 Diósberény 1 1 Szakadát 1 1 Regöly 1 1 Ozora 1 2 Összesen 5 6 Jelenleg három fő nappali ellátás vezető jár másodfokú szakosító képzésre (gondozószervező). e.) Családsegítés: A családsegítő szolgáltatás két telephelyen működik: - Gyönk Petőfi u Ozora, Hunyadi u. 58/a. A családsegítő szolgáltatás a szociális vagy mentálhigiénés problémák, ill. egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszűntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A családsegítés keretében biztosítani kell: - a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, - az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, - a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, ill. konfliktusok megoldásának elősegítését, - közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését, - az együttműködésre kötelezett tartós munkanélkülieknek beilleszkedési program biztosítása, - a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat. - A veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetését, ennek keretében a szociális és egészségügyi szolgáltatók, intézmények, oktatási intézmények, a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogó felügyelői és jogi segítségnyújtó szolgálat, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak, magánszemélyek részvételének biztosítását a megelőzésben. 9

10 Települések száma Forgalmi napló szerinti esetszám Gyönk Ozora Kliensek száma Probléma típusa szerint: Életviteli Családi kapcsolatok Mentális problémák Anyagi Foglalkozás Egészség károsodás 82 6 Ügyintézés Információ nyújtás Tárgyi feltételek: mindkét telephelyen biztosítottak (megfelelő helyiségek, számítógép, szükség esetén gépkocsi használat). Személyi feltételek: 3 fő családgondozó az alábbi felosztásban látja el a feladatait. 1. családgondozó: Gyönk, Regöly, Keszőhidegkút, Szárazd 2. családgondozó: Udvari, Miszla, Varsád, Szakadát, Diósberény 3. családgondozó: Ozora, Fürged A szakképzettségi arány nem megfelelő. Év végén családgondozó munkaviszonya megszűnt, az új családgondozót csak megfelelő végzettséggel fogunk alkalmazni. f.) Gyermekjóléti szolgáltatás: Olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egységének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszűntetését, ill. a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A gyermekjóléti ellátás keretében biztosítani kell: - A gyermek családban történő nevelésének elősegítését - A gyermek veszélyeztetettségének megelőzését - A kialakult veszélyeztetettség megszűntetését - A védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatok ellátását - A családjából kiemelt gyermek visszahelyezését 10

11 Település Gyönk Védelembe vétel család: 2 gyerek: 2 Varsád - Udvari Szárazd Miszla Diósberény Keszőhideg kút család: 1 gyerek: 1 család: 0 gyerek: 0 család: 0 gyerek: 0 család: 0 gyerek: 0 család: 1 gyerek: 1 Szakadát - Regöly Ozora Fürged Összesen család: 1 gyerek: 1 család: 8 gyerek: 12 család: 2 gyerek: 2 család: 17 gyerek: 25 Alapellátás család: 4 gyerek: 6 család: 2 gyerek: 2 család: 2 gyerek: 2 család: 2 gyerek: 6 család: 2 gyerek:12 család: 4 gyerek: 7 Család: 1 gyerek: 1 család: 1 gyerek: 3 család: 3 gyerek: 11 család: 3 gyerek: 6 család: 2 gyerek: 10 család: 27 gyerek: 56 Családba fogadás család: 2 gyerek: 2 család: 1 gyerek: 1 család: 0 gyerek: 0 - család: 0 gyerek: 0 család: 2 gyerek: 3 Intézményi nevelt család: 1 gyerek: 1 család: 2 gyerek: 4 - család: 1 gyerek: 1 család: 1 gyerek: család: 1 gyerek: 1 család: 8 gyerek: 12 család: 0 gyerek: 0 család: 14 gyerek: 19 - család: 1 gyerek: 1 - család: 1 gyerek: 1 család: 7 gyerek: 9 Összesen család: 9 gyerek: 11 család: 5 gyerek: 7 család: 3 gyerek: 3 család: 3 gyerek: 7 család: 3 gyerek:3 család: 6 gyerek: 10 család: 2 gyerek: 2 család: 1 gyerek: 3 család: 6 gyerek: 14 család: 19 gyerek: 30 család: 5 gyerek: 13 család: 62 gyerek: 103 Tárgyi feltételek: mindkét telephelyen biztosítottak (megfelelő helyiségek, számítógép, szükség esetén gépkocsi használat). Személyi feltételek: 3 fő családgondozó biztosítja az ellátást. 1. családgondozó: Gyönk, Regöly, Keszőhidegkút, Szárazd 2. családgondozó: Udvari, Miszla, Varsád, Szakadát, Diósberény 3. családgondozó: Ozora, Fürged g.) Pszichiátriai közösségi ellátás: Pályázat útján ( ) 3 éves támogatási szerződéssel finanszírozott. A további működtetést megpályáztuk, mely elutasításra került, tehát 2012-től megszűnik ezen ellátási forma. Feladat: - pszichiátriai betegek részére lakókörnyezetben történő segítségnyújtás - az önálló életvitel fenntartására - a háziorvossal és kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybevevő állapotának figyelemmel kísérése - szociális és mentális gondozás - az orvosi és egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban való részvétel ösztönzése - megkereső programok szervezése 11

12 Ellátottak száma településenként Diósberény: 7 fő Gyönk: 1, Ozora: 3fő Szabaton puszta: Dúzs: 0 fő Keszőhidegkút: Varsád: 4fő 0 fő Hőgyész: 6 fő Miszla: 0 fő Szakály: 4 fő Kalaznó: 0 fő Regöly: 5fő Udvari: 3 fő Mucsi: Szárazd: 0 fő Szakadát: 4 fő Összesen: 48 fő Tárgyi feltételek: Jól berendezett önálló iroda helység, számítógép, telefon, fax, internet elérhetőség, gondozók részére mobiltelefon, szükség esetén a kliensek látogatásához biztosított. Személyi feltételek: Közösségi koordinátor Közösségi gondozó Orvos konzulens 0,5 fő 2 fő Megbízási szerződéssel 4. Szakosított intézményi ellátás Tárgyi feltételek: Gyönk székhely és I.,II. számú telephely A lakók otthonos, biztonságos környezetben élnek. A külső és belső környezet kellemes életteret biztosít az ellátottak számára, mely higiénikus, otthonos, biztonságos. A helyiségek száma, nagysága, berendezése részben alkalmas a kijelölt funkció biztosítására. A folyamatos fűtés és meleg vízellátás rugalmasan a lakók igényeinek megfelelően biztosított. A lakószobák csak részben felelnek meg az ellátottak korának, igényének és egészségi állapotának. Nincs mindenhol a férőhelyre jutó 6m 2, illetve nagyobb ágyszámú szobák is vannak. A lakószobák berendezésénél törekszünk az egyéni szükségletet is figyelembe venni. Gyönk székhelyen a gondozási munka 3 épületben 3 gondozási részlegben folyik. Az épületek (egyes gondozási részlegek) részben erre a célra épültek, részben adaptáltak. Gyönk, I. számú telephelyen a gondozási munka 2 épületben folyik. Az épületek nem erre a célra épületek. Gyönk, II. számú telephelyen a gondozási munka 1 épületben folyik. Az elmúlt évben jelentős erőfeszítések történtek a tárgyi feltételek javítására: A G épület teraszainak felújítása, csatornázása, a lépcsők burkolása. A B-C épületnek raktározás céljából egy faházat építettünk saját kivitelezésben, szintén a B-C épület előtti útszakasz és a járda útburkolatának elkészítése az alapítványunk támogatásával. 2 db számítógépet vásároltunk pályázati forrásból és egy nagyobb teljesítményű daráló beszerzése történt meg a B menük elkészítéséhez a konyhára. 12

13 Férőhelyek megoszlása a székhely intézményben: Épület Férőhelyszám A 57 B 22 C 33 G 34 Össz: 146 Férőhelyek megoszlása az I. sz. telephelyen: itt demens betegek gondozása folyik 48 férőhelyen. Férőhelyek megoszlása az II. sz. telephelyen: Épület Férőhelyszám D 23 E 25 Össz: 48 Épület Férőhelyszám F 21 Személyi feltételek: Szakmai létszám 59 fő, ennek megoszlása a székhely és telephelyek vonatkozásában: Gyönk székhely: Igazgató Szakmai ig. helyettes Vezető ápoló Mentálhigiénés csop. Vez. Mentálhigiénés munkatárs Műszakért felelős ápoló Gyógytornász Ápoló Gondozó 2 fő 3 fő 28 fő Gyönk, I. sz. telephely: Mentálhigiénés munkatárs Műszakért felelős ápoló Ápoló 1 13

14 Gyönk, II. sz. telephely: Mentálhigiénés munkatárs Ápoló 5 fő Az értényi telephelyen egy fal kivételével tágas közösségi teret alakítottunk ki. A mikrobuszok folyamatos karbantartása, működőképességének fenntartása jelentős forrásokat igényelnek. Férőhelyek megoszlása: 40 fő részére átlagos gondozást, ápolást nyújtó ellátás, 15 fő részére hajléktalanok ápoló- gondozó otthoni ellátás. Személyi feltételek: Szakmai létszám: 15 fő Épület Férőhelyszám Fő épület 28 Férfi épület 19 Női épület 8 összesen 55 Telephelyvezető Mentálhigiénés munkatárs Foglalkoztatás szervező ápoló 12 fő Étkezés Az intézmény biztosítja az életkoruknak, egészségi állapotuknak, kalória szükségletüknek megfelelő napi háromszori étkezés a hatályos tápanyag táblázat előírásai szerint, szükség esetén a kiegészítő étkezés, a folyamatos folyadékpótlás, a különböző diéták lehetőségét, amely alapján a lakó egyéni elvárásai és igényei is kielégíthetővé válhat. Az ételek elkészítése és felszolgálása a lakók kulturált és vallási igényeinek tiszteletben tartásával történik. Az ellátottnak lehetősége van állapotának megfelelően egyedül vagy közösségben étkezni. Az intézményben mindkét telephelyen önálló konyha üzemel, mely a lakók és a személyzet étkeztetését biztosítja. Az ellátottak étkeztetése az egyes gondozási részlegeken történik. Mindenhol melegítő konyha van, ahonnan az étteremben történik a tálalás és étkeztetés. Gyönkön a teakonyhákban lehetőség van az ellátottak személyes szükségleteinek kielégítésére. Ruházat Az intézmény támogatja a lakók önrendelkezését abban, hogy ruházatukat maguk választhatják meg. A ruházatnál elsőrendű szempont az ellátott egyéniségét megőrző saját ruházat viselésének, tisztántartásának biztosítása, mely a jól felszerelt mosodában, varrodában megoldható. A székhelyen és Értényben is önálló mosoda működik. Azon ellátottak részére, 14

15 akiknek nem megfelelő a saját ruházata, az intézmény igyekszik azt biztosítani. A lakó foglalkoztatása esetén munkaruha és védőruha biztosított. Az ellátottak személyes ruháikat hetente az osztályon dolgozó ápoló segítségével mosási jegyzéken leadhatják a mosodába. Mindenki névre szólóan, mosottan és vasaltan kapja vissza ruháját. A B és a G épületben lehetőség van a saját ruha mosására, automata mosógéppel felszerelve áll az ellátottak rendelkezésére. A jogszabályban előírt textíliával intézményünk rendelkezik. Tisztálkodás A tisztálkodás folyamatainak elvégzéséhez szükséges feltételek biztosítottak, valamennyi épületben akadálymentes fürdőszoba áll rendelkezésre. Az intézmény a lakók számára biztosítja a tisztálkodáshoz szükséges tárgyi eszközök körét a megállapodásban és a hatályos jogszabályban rögzített feltételek szerint. A tisztálkodással járó folyamatok megfelelő ellátásához ápolási, gondozási segítségnyújtás biztosított az egyénre szabott igények és szükségletek mértéke szerint a segítő gondozás alapelveit figyelembe véve. Az intézmény alapfeladatát meghaladó szolgáltatásai a gyönki székhelyen és telephelyeken az alábbiak: - az otthonban főállású férfi-, női fodrász dolgozik, a szolgáltatásokért térítést nem kell fizetni. - A hozzátartozókkal való kapcsolattartást segíti elő, hogy 200 db telefonkészülék áll az ellátottak rendelkezésére. Minden lakószobában legalább két készülék található. Az értényi telephelyen a férfi, női hajvágást, borotválást külsős fodrász látja el megbízással, heti 2 alkalommal. Egészségügyi ellátás A lakó részére biztosított, hogy egyészségi állapotának megfelelő ápolásban, gondozásban részesül, és tisztában van azzal, hogy az intézmény által nyújtott ápolási szolgáltatások köre milyen tevékenységekre terjed ki, és hogy az megfelelően dokumentált. Az egészségügyi ellátás keretében az intézmény gondoskodik az ellátott: - egészségmegőrzést szolgáló felvilágosításáról, - rendszeres orvosi felügyeletéről, Ennek keretében biztosítja az egészségügyi állapot folyamatos ellenőrzését, tanácsadást, szűrést, az orvos által elrendelt vizsgálat elvégzését és a gyógykezelését, ha az intézmény keretein belül megoldható. Az ellátottak egészségügyi ellátását háziorvosok (Gyönkön 2 fő, Értényben ) látják el. A heti viziteken az ellátottak igényének és az ápoló személyzet észlelésének megfelelően az orvosok ellátják az érintetteket. - szükség szerint ápolásáról, - szakorvosi ellátáshoz és kórházi kezeléshez való hozzájutásáról, Pszichiáter szakorvos havonta két alkalommal jár az intézménybe. Szakrendelői és kórházi hátteret a szekszárdi kórház biztosít. - gyógyszerellátásról és gyógyászati segédeszközök biztosításáról, gyógyászati segédeszközzel való ellátásáról. 15

16 Gyógyszerellátás: A folyamatos gyógyszerellátást a tamási Dám patika biztosítja az intézmény számára, melynek szolgáltatásaival meg vagyunk elégedve. Az internetes kapcsolattartás és a beszerzés rugalmassága az ellátás színvonalát emeli. A lakó jövedelmi viszonyai és a hatályos jogszabályok által biztosított lehetőségek szerint a gyógyuláshoz szükséges gyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket biztosítjuk. A háziorvosok által összeállított alapgyógyszereket (intézményi gyógyszerlista) az intézmény térítésmentesen biztosítja az ellátottak részére. A test-távoli gyógyászati segédeszközöket az intézmény téríti, a test-közelieket az ellátott költségén biztosítja az intézmény. Az ápolási munka folyamatos munkarendben, Gyönkön 3 műszakban, Értényben 2 műszakban történik. Az ellátottak egészségügyi dokumentációja számítógépen kerül nyilvántartásra, az alaplistán nem szereplő térítésköteles gyógyszerekért fizetendő térítési díjat is számítógépes program segítségével számlázzák. Új gyógyszer program került beszerzésre, mely alkalmas a gyógyszer rendelésre, nyilvántartásra. Az egyéni gondozási tervek team munkában készülnek, a fizikai és az egészségügyi ellátás részeit minden ellátott esetében az egészségügyi csoport készíti, szükség esetén ápolási terv készítése is megoldott. A rehabilitációs munkát segíti a gyógytornász alkalmazása. Az értényi telephelyen a hajléktalanok egészségügyi ellátásának ki kell terjednie az ellátást igénybevevő rendszeres gyógyító megelőző és higiénés felügyeletére is. Pszichés gondozás: Az ellátottak pszichés gondozását és foglalkoztatását a mentálhigiénés csoport, Értényben mentálhigiénés munkatárs végzi. A pszichés gondozás keretében a legfőbb cél az ellátottak beilleszkedésének segítése, lelki egészségének védelme, érzelmi kapcsolatokban gazdag, harmonikus időskor biztosítása. E célok érdekében a mentálhigiénés munkatársak az alábbi feladatokat végzik: - előgondozás, új ellátott esetében az intézmény bemutatása, felkészítése az intézményi életre Az ellátást igénybe vevővel készített első interjú elkészítése során fő feladat az intézménnyel, beköltözéssel kapcsolatos információk ismertetése, valamint támasz nyújtás a változásokkal kapcsolatos feszültségek feldolgozásához. Az új ellátott beérkezését követő 3 hét a befogadási időszak, amely során - az ellátott megismerése (mentális állapotának vizsgálata, fizikai állapotának megismerése, családi kapcsolatainak feltérképezése) - kapcsolattartás a kórházba került lakókkal. - családdal való kapcsolattartás fenntartása. - konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében problémafeltáró és megoldó csoportok működtetése épületenként. - lakógyűlések szervezése (évenként). A foglalkoztatás: Célja a szabadidő kulturált eltöltése és a tartalmas időtöltés biztosítása, testi, lelki aktivitás fenntartása, megőrzése. A foglalkozásokat az ellátottak korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével kell szervezni. 16

17 - fizikai foglalkoztatás - kreatív foglalkozások - szellemi és szórakoztató tevékenységek - kulturális tevékenységek - mozgás - vallásgyakorlás Az Értényi telephelyen 1 részére munkarehabilitációs foglalkoztatás történik, napi 4 órában, melynek forrása pályázat útján 3 éves finanszírozási szerződésből történik ( ). A foglalkoztatásban részt vevőkkel megállapodást kötöttünk, munkatevékenységükért a megállapodásnak megfelelően pénzbeli ellátásban részesülnek. A munkarehabilitációs foglalkoztatás külön szakmai program alapján történik, melyhez rendelkezünk a működési engedéllyel. Demens betegek ellátása: A demenciában szenvedők elhelyezése az I. számú telephelyünkön, a D és E épületekben történik. Az E épületben elsősorban a harmadik (amikor az emlékezetzavar már annyira károsodott, hogy a közelmúlt eseményeire nem emlékszik, mindennapi teendőit képtelen ellátni, eltéveszti a szavakat, stb.) és negyedik szakaszban (amikor az emlékezetzavar súlyos, közvetlen környezetét, saját hozzátartozóit és néha önmagát sem ismeri fel) lévők elhelyezése történik, a D épületben kapnak elhelyezést. a demencia második szakaszában lévők. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a demens betegek száma folyamatosan nő. Hajléktalan lakók ellátása: A hajléktalanok ápoló- gondozó ellátása az értényi telephelyen 15 férőhelyen biztosított. Az idősek ápoló-gondozó otthonának bemutatásában leírtak vonatkoznak a hajléktalan lakók ellátására is. Kiemelt feladat az egészségügyi szűrővizsgálatok szerepe, a konfliktuskezelés, a mentális gondozás és a rehabilitációs tevékenység. A hajléktalan ellátás iránti igény is folyamatosan nő. Az elhelyezés iránti kérelmek alakulása, létszámváltozások: és évi létszámmozgások évben évben Idős ellátás Hajléktalan Hajléktalan Idős ellátás ellátás ellátás Gyönk Értény Értény Gyönk Értény Értény Új belépők Áthelyezéssel felvettek Gondozása megszűnt Meghalt

18 Az ellátottak egészségügyi állapota egyre rosszabb, a gondozási szükségletük egyre jelentősebb. Az alapellátás kiépülésével ez a tendencia fokozódik. A kórházak krónikus ágyairól veszünk fel ellátottakat, akik rövid ideig tartózkodnak intézményünkben, nagyobb az elhalálozásuk száma, sokszor már a bekerülés előtt meghalnak a kérelmezők. A várakozók száma december 31-én: Várakozók összesen: Soron kívül várakozók: Gyönk Értény Hajléktalan Gyönk Értény Hajléktalan idős idős Férfi Nő Összesen: Regionális módszertani feladatok A SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ tevékenységének célja, feladata: Tevékenységünk alapvető célja a Dél-Dunántúli Régióban magas fokú szociális biztonságot és minőséget biztosító, fenntartható, esélyteremtő jóléti rendszer létrehozása, fejlesztése a partnerség elvét és a részvétel elvét szem előtt tartva. A SzocioNet DDRMHSZK feladatait konzorciumi szervezeti formában látta el. A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény ellátta: - az idősek és demens betegek nappali ellátása - időskorúak gondozóháza - idősek otthona - speciális intézmény szolgáltatásokkal összefüggő szolgáltatás-specifikus módszertani feladatokat. A HEGYHÁT ISZI módszertana az alábbi jogszabályban meghatározott feladatokat végezte a tárgyidőszakban: - Információt gyűjtött a működési terület ellátórendszerének sajátosságairól, az alkalmazott módszerekről, az információkat összesítette, értékelte, a beérkezett adatokat és az azokból készült elemzéseket a honlapján folyamatosan közzétette, továbbá a szociál- és családpolitikáért felelős minisztérium vagy a módszertani háttérintézménye megkeresésére a szociális szolgáltatásokról, illetve a szociális foglalkoztatásról adatot gyűjtött és szolgáltatott. - Új szakmai módszerek bevezetése érdekében a szociál- és családpolitikáért felelős minisztérium módszertani háttérintézményével együttműködve az új szakmai módszereket és az új szolgáltatási formákat folyamatosan megismertetette a szociális szolgáltatókkal, intézményekkel. - Javaslatot tett a szociális ellátórendszer fejlesztésére, és részt vett az ellátórendszer fejlesztéséhez szükséges források tervezésében. - Figyelemmel kísérte a jogszabályok, szakmai szabályok hatályosulását, és a tapasztalatokról tájékoztatta a szociál- és családpolitikáért felelős minisztériumot. 18

19 - Szakmai segítséget nyújtott a szociális szolgáltatóknak, intézményeknek és a fenntartóknak szociális szolgáltatások megszervezéséhez, szakmai módszerek bevezetéséhez és alkalmazásához, valamint más szakmai kérdésekben. - - Ellátta az ápolási díjjal kapcsolatos az Szt /A. -ában meghatározott módszertani feladatokat szakvélemények készítésével helyszíni vizsgálat végzése alapján. Számokban kifejezve: Szervezet HEGYHÁT ISZI Fokozott ápolást igénylő (fő) Háziorvos véleményének felülvizsgálata (fő) SZGYH felkérésére ápolási díj szakvélemény felülvizsgálat (fő) Összesen (fő) normál háziorvosi szakvélemény felülvizsgálat SZGYH felülvizsgálat összesen Kérelem Elvégzett vizsgálat Elvégzett vizsgálatból: fokozott ápolási igény fennáll fokozott ápolási igény nem áll fenn tartós ápolási-gondozási igény fennáll tartós ápolási-gondozási igény nem áll fenn A tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében évben frissítette a feladatkörébe tartozó szociális intézményekről vezetett nyilvántartásait. - A működést engedélyező szervek felkérésére szakértőként részt vett szociális szolgáltatók és szociális intézmények ellenőrzésében. - Az illetékes működést engedélyező szervek kijelölése alapján részt vett módszertani intézmények által nyújtott szociális szolgáltatások ellenőrzésében. 19

20 Számokban kifejezve: Vizsgált szolgáltatási formák 2011-ben (db) tanya/falugondnoki szolgáltatás étkeztetés házi segítségnyújtás családsegítés jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogató szolgáltatás idősek nappali ellátása fogyatékos személyek nappali ellátása pszichiátriai betegek nappali ellátása szenvedélybetegek nappali ellátása idősek otthona fogyatékos személyek otthona pszichiátriai betegek otthona szenvedélybetegek otthona fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona időskorúak gondozóháza fogyatékos személyek gondozóháza összesen A HEGYHÁT ISZI módszertana az alábbi önként vállalt feladatokat látta el a tárgyidőszakban: - Kezdeményezte a működési területén, a szociális szakterületen dolgozók tapasztalatcseréjét és továbbképzését. - Jó gyakorlatok összegyűjtése a TÁMOP projekt keretében idősügy területéről. - Idősügyi munkacsoportban való országos munka végzése éves tematika alapján. A SzocioNet DDRMHSZK gesztorszervezettel közös együttműködés: - napi munkakapcsolat - protokoll betartása a fenti munkák elvégzése során - konzorciumi üléseken való részvétel másfél-két havonta. 6. Az intézmény gazdasági- műszaki feladatai A gazdasági műszaki részleg feladata az intézmény zavartalan működésének biztosítása, a szakmai feladatok ellátásának elősegítése. Az ellátandó feladatok: - pénzügyi, számviteli feladatok - mosodák működtetése - élelmezési üzemek működtetése - karbantartás - parkgondozás - takarítás a.) Pénzügyi- számviteli feladatok: Az intézmények összevonása és a feladatbővülés jelentős többletmunkát jelent a székhely intézményben lévő gazdasági szervezet számára. Feladataik: - az éves költségvetés elkészítése - az intézmény készleteinek, tárgyi eszközeinek nyilvántartása, kezelése, leltározása - bank és pénztárkezelés - létszám és bérgazdálkodás 20

21 - gondozotti zsebpénz, letét és értékkezelés - pénzforgalmi információk elkészítése - évközi és év végi beszámolók elkészítése - gazdálkodással kapcsolatos felügyelet szerv által kért információk szolgáltatása - pályázati programok kezelése, elszámolása - finanszírozási szerződéssel működtetett ellátások éves elszámolásai (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, pszichiátriai közösségi, szociális foglalkoztatás, módszertani feladatok) b.) Mosoda működtetése: A feladatot mindkét intézményben működő mosoda látja el. A tárgyi feltételek biztosítottak. A növekvő mosási igények (fekvő beteg ellátás, a lakók piperemosása a saját ruházat használata miatt) fokozott leterheltséget jelentett Gyönkön. A közcélú foglalkoztatás körében egy fő foglalkoztatása segítséget jelentett. A legszükségesebb textíliák biztosítottak. Az értényi telephelyen létszámcsökkentés történt. c.) Az élelmezésüzem működése: A kapacitásokat a lehetőség határáig kihasználjuk. Az ellátottak folyamatos élelmezésén túl Gyönk, Szárazd, Miszla szociális étkeztetéséhez főzési kapacitást biztosítunk. A konyha HACCP előírásoknak megfelel. Az intézményünk tálalóhelyiségeibe szállítóedényben, az étkezőknek éthordóban szállítjuk az ebédet az ételszállító gépkocsival. d.) Karbantartás: Az intézmény biztonságát növelve a portaszolgálton félautomata sorompó került felszerelésre. A nagy terület és sok épület jelentős feladatot ró a karbantartók számára. A fűtés gázzal történik, mely karbantartását külső kivitelezővel évente elvégeztetjük. A portaszolgálat működtetését korábban vállalkozási szerződés keretében külső vállalkozó biztosította, mely költségcsökkentés miatt felmondásra került. Egészségkárosodott munkavállalók alkalmazásával és a Munkaügyi Központ támogatásával kedvezőbb anyagi feltételekkel történt a működtetése. Komoly feladatot jelent mindkét telephelyen a gépkocsik üzemeltetése, és karbantartása. e.) Parkgondozás: A korábbi kisegítő gazdaság teljesen megszűnt, csak szőlő és gyümölcsös van. Nagy hangsúlyt helyezünk a parkgondozásra, a munkák elvégzését közcélú foglalkoztatott segítette. A szükséges gépek (fűnyíró, sövénynyíró, kistraktor) rendelkezésre állnak. f.) Takarítás: Jelentős létszám leépítés történt, Gyönkön 3 fő, Értényben. A kieső munkát közcélú foglalkoztatott alkalmazásával oldottuk meg. 21

22 7. Személyi feltételek évben (összefoglaló tábla): Megnevezés Nyitó engedélyezett létszám Évközbeni változás Záró létszám ( ) Ápoló-gondozó ellátás -Gyönk Ápoló-gondozó ellátás - Értény től + 15 Közösségi ellátás 2,5-2,5 Szoc. étkeztetés től + 0,5 fő (Fürged) től -0,5 fő 3 (Ozora) Házi segítségnyújtás től 3,5 fő (Fürged) től -2 fő (Alsópél) től + (Gyönk) 25, től + 0,5 fő (Fürged) től + 0,5 fő (Ozora) Idősek nappali ellátása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2,5-2,5 Családsegítés 2,75-2,75 Gyermekjóléti szolgáltatás 3-3 Módszertani feladatok 2,5-2,5 Szakmai létszám össz.: 122,25 +4,5 126,75 Gazdasági műszaki létszám: Gyönk Értény től Gazdasági létszám összesen: Intézményi létszám összesen: 179,25 fő +3,5 fő 182,75 fő 22

23 8. Az intézmény gazdálkodása Az intézmény bevételeinek megoszlása Megnevezés évi tények évi tények Intézményi saját bevétel 34,68% 36,94% Normatív támogatást kiegészítő támogatás A normatív támogatás részaránya 1,29%-kal, a saját bevételek részaránya 2,26%-kal nagyobb, mint az előző évi. Az intézményi térítési díjakat a szakosított ellátásoknál től Ftról Ft-ra emeltük, és némileg nőttek a szociális étkeztetés térítési díjai is. Költségvetési előirányzatok és tejesítések alakulása 47,19% 48,48% Kereset kiegészítés 3,83% 0,65% Támogatás értékű bevételek 6,75% 6,11% Tolna megyei Önkormányzat hozzájárulása 4,56% 4,57% Önkormányzati hozzájárulás - 0,98% Pénz maradvány felh. 2,99% 2,27% Összesen 100,00%, 100,00% évi évi Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár Dologi kiadások Felhalm. kiadások Pénzmaradvány átadás Kiadások összesen Saját bevételek Ebből: int. ell. díjak Tám. ért. bev. műk Tám. ért. bev. felh Átvett pénzeszk.műk. Átvett pénzeszk.felh Költségvet. Támogatás Előző évi pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány átv Bevételek összesen évben a kiadások a módosított előirányzathoz képest 96,28%-ra teljesültek, amely eft megtakarítást jelentett, a takarékossági intézkedések hatására. A bevételek kismértékben 0,92%-kal nőttek a módosított előirányzathoz képest. Ezen belül a saját bevételek 12,54%-kal, illetőleg e Ft-tal emelkedtek. 23

24 Az intézményi bevételeinek megoszlása: Tevékenységi kör megnevezése Időskorú ell. Gyönk Időskorú ell. Értény Időskorú ell. Össz. Házi segítségnyújtás Alap Norma -tíva Kiegészítő normatíva Szoc. továbbkép. normatíva TMÖnk. hozzájárulása Saját bevétel Önk. Hj. Kereset kieg. Átvett pénzeszk Össz Idősek Klubja Családsegítés Gyermekjóléti ell. Étkeztetés Közösségi ell Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Munkarehab fogl. Módszertan Összesen Az intézményi kiadásainak megoszlása: Tevékenységi kör megnevezése Személyi juttatások Járulék Dologi Összesen Időskorú ell: Gyönk Időskorú ell.:értény Időskorú ell. :Össz Házi segítségnyújtás Idősek Klubja Családsegítés Gyermekjóléti ell Étkeztetés Közösségi ell Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Munkarehab fogl Módszertan Összesen Pályázati források év: Pályázat megnevezése Nyert összeg Szociális földprogramok területi menedzser-szervezeti munkája A fiatal és időskorú generációk közti együttműködés erősítése pályázat Munkatapasztalat szerzést és foglalkoztatást elősegítő támogatás Fejlesztési támogatás közösségi pszichiátriai ellátás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Összesen

25 9. Összegzés Az intézmény ellátási területe és szakmai feladatai tovább bővültek. Az intézmény szakmai feladatainak ellátásához a költségvetésben biztosított források (alap- és kiegészítő normatívák, és a Tolna Megyei Önkormányzat által nyújtott kiegészítő támogatás) biztosítottak voltak. Saját forrásból és a Módszertani Otthon Lakóiért Alapítvány támogatásával a tárgyi feltételek javultak. A TIOP /1 pályázat sikeres benyújtásával és pozitív elbírálásával a lakók életminősége tovább javulhat. A regionális módszertani feladatok ellátását a konzorciumon belül teljesítettük. A működéshez szükséges, finanszírozását az ágazati minisztérium későn, én teljesítette. Waffenschmidt Ibolya igazgató 25

SZAKMAI PROGRAM MÓDOSÍTÁS

SZAKMAI PROGRAM MÓDOSÍTÁS Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Gyönk SZAKMAI PROGRAM MÓDOSÍTÁS Hatályos: 2012.12.15. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.12. 11. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.12.12. Társulási

Részletesebben

A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja

A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos:.. Készítette:.. Kelt:. Jóváhagyta: Kelt:. Tartalom I. Bevezető 4. II. Az alapító

Részletesebben

Előterjesztés. A Gondozási Központban folyó tevékenységet az alábbi főbb jogszabályok határozzák meg:

Előterjesztés. A Gondozási Központban folyó tevékenységet az alábbi főbb jogszabályok határozzák meg: Előterjesztés A Gádoros Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat munkájáról a Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre

B E S Z Á M O L Ó. 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 5510 Dévaványa, Jéggyár u 47 Tel/fax: 66/483-339,484-785 E-mail: margareta@vivamail.hu B E S Z Á M O L Ó 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő

Részletesebben

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja Alsózsolcai Gondozási Központ Alsózsolca, Kossuth L. út 104. Család - és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programja 2016 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1 Előszó...4 1.2 Az intézmény bemutatása...4 1.3

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ERZSÉBET OTTHONHÁZA Kelebia, József A. u. 75. 2 Tartalom: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat célja

Részletesebben

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20.

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20. DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20. 1 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata a. A megvalósítani kívánt szakmai program bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon Tömörkény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Az intézmény szervezeti felépítésének leírása Az intézmény elnevezése:

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata élve a jogszabályok

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l 6783 Ásotthalom, Felszabadulás u. 2-6. Telefonközpont: 62/291-556; Telefon/Fax: 62/291-085 13/2008 Témafelelős: Dr. Csúcs Áron Ikt.

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELŐTERJESZTÉS MEDGYESEGYHÁZA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. MÁJUS 27-ÜLÉSÉNEK BEJELENTÉSEK NAPIRENDI PONTJÁHOZ GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA Tisztelt

Részletesebben

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011.

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. 1 Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Hatályos 2011.. napjától. 2 I. Az intézmény szervezeti felépítésének leírása Az intézmény neve: (intézmény) Rövid neve:

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS Mottó: Mindjárt születésünk pillanatában szüleink jóságára, gondoskodására szorulunk. Később, amikor betegségek gyötörnek minket és megöregszünk, megint mások gondoskodására és jóságára leszünk utalva.

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester Nyírmadai Szociális Ápolási- Gondozási Központ 4564 Nyírmada, Petőfi út 1. Telefon/fax: 45 /492-042 IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA Jóváhagyva: A képviselő-testület határozatával Kálmán Béla polgármester

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5256/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5256/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5256/2014. számú ügyben Előadó: dr. Csikós Tímea dr. Tóth Krisztina Az eljárás megindulása, előzményei 2014 őszén Baranya megye intézményi rendszerének alapjogi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 5052 Újszász, Akácfa út 90. Tel.: 56/366-533, 56/ 368-033 E-mail: szocigazgato@pr.hu, idosek@pr.hu BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Beszámolási

Részletesebben

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012.

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012. Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012. 06 készítette: Hanák Pálné ügyvezető 1. oldal, összesen: 17 Jelen Szakmai

Részletesebben

A szociális szolgáltatásokról

A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (II.03. ) rendelete A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 23469/2012. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Az Alapító Okiratban szereplő valamennyi szakfeladat működtetése megoldott, a kötelező feladatokon kívül mást nem látunk el.

Az Alapító Okiratban szereplő valamennyi szakfeladat működtetése megoldott, a kötelező feladatokon kívül mást nem látunk el. I. Szöveges indokolás 1. A gazdálkodással kapcsolatos szöveges indokolás A 2009. évre kapott támogatások és bevételek biztosították az intézmény zavartalan szakmai és gazdasági működtetését. A 2009-es

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulása társulási megállapodásának

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016.

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016. Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA 2007. BALATONKENESE

MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA 2007. BALATONKENESE A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA 2007. BALATONKENESE 1 1,) Visszatérés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Szám: 638-3/2011. Melléklet: 1 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Tárgy: Baranya

Részletesebben

Felelős szerkesztő: Erdős Zsuzsanna módszertani csoportvezető

Felelős szerkesztő: Erdős Zsuzsanna módszertani csoportvezető SZOCIONET D ÉÉ LL --DUNÁNTÚ LL II R EEG IIONÁ LL II SS MÓD SS ZZ EERTAN II HUMÁN S ZZO LL GÁ LL TATÓ K Ö ZZ PPONT SZOCIÁLIS KALAUZ 2010. DÉL-DUNÁNTÚLII RÉGIIÓ 1 Az információs kiadvány a SzocioNet Dél-Dunántúli

Részletesebben

HÁZIREND. Pszichiátriai Betegek nappali ellátása. Cím: 2509 Esztergom-Kertváros, Dr. Niedermann Gyula út 1. Tel: 06-33/511-270 Fax: 06-33/511-277

HÁZIREND. Pszichiátriai Betegek nappali ellátása. Cím: 2509 Esztergom-Kertváros, Dr. Niedermann Gyula út 1. Tel: 06-33/511-270 Fax: 06-33/511-277 Cím: 2509 Esztergom-Kertváros, Dr. Niedermann Gyula út 1. Tel: 06-33/511-270 Fax: 06-33/511-277 o Esthajnal Időskorúak Otthona Pilismarót-Basaharc o Zöldfenyő Idősek Otthona Esztergom o Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2013. október 30.

2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2013. október 30. 3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30.-i ülésére 2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

H Á Z I R E N D. (étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás)

H Á Z I R E N D. (étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás) Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. H Á Z I R E N D (étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás) A feléd nyújtott kezet csak megfogni szabad, elengedni vétek,eldobni átok,

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Idősek Otthona

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Idősek Otthona Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Idősek Otthona Szakmai Programja Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ 3700 Kazincbarcika, Építők útja 15.3. em. Tel: 48/413-545, 512-146 Fax: 06-48/512-169 E-mail: szoc-kozpont@parisat.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette:

Részletesebben

A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA

A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA 1. A

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése

Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 15 intézményével, részben

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Szakmai

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2014. június 12. VI. évfolyam 5. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2014. június 12. VI. évfolyam 5. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. június 12. VI. évfolyam 5. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. május 28-án megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi

Részletesebben

APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA

APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA Az AVKF Szervezeti és Működési Szabályzatának V.3.4. sz. melléklete 2013.november Oldal: 1 / 17 TARTALOM PREAMBULUM ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete részére KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT^ Budapest Főváros X. kerület Kőbánys Önkormányzat Képviselő-testület ülés S/WÍlB/toJv. 1108 Budapest it, Újhegyi sétány 1-3. Tel/Fax: 264-3621 ' ' \~ ^ucl apcst,... Ikt.szám:49/2010.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások 5. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ étkeztetés szociális alapszolgáltatások SZAKMAI PROGRAMJA 2013 A Miskolc Környéki Önkormányzati

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény 6724 Szeged, Kálvária sgt. 45. Tel.: 62/425-177, fax: 62/321-700 e-mail: egyszocint@int.ritek.hu Szervezeti és Mőködési Szabályzat Érvényes:

Részletesebben

Szakmai Program. Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat Boba József A. u. 24. Tel: 06-20/ 770-0380 E-mail: bobai.szeretetszolgalat@lutheran.

Szakmai Program. Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat Boba József A. u. 24. Tel: 06-20/ 770-0380 E-mail: bobai.szeretetszolgalat@lutheran. Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat Boba József A. u. 24. Tel: 06-20/ 770-0380 E-mail: bobai.szeretetszolgalat@lutheran.hu Szakmai Program Készítette: Mórotzné Kiss Györgyi Intézményvezető Boba: 2015

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK MŰKÖDÉSÉRŐL BESZÁMOLÓ A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK MŰKÖDÉSÉRŐL Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dr. Illés Pálné intézményvezető Kazincbarcika, 2013. november 5. Horváthné Geleta Mária megbízott

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2008. év

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2008. év Veszprém Megyei Önkormányzat I D Ő S E K O T T H O N A 8182-Peremartongyártelep, Harangvirág u. 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008.

Részletesebben

Beszámoló a családsegítő szolgálat 2014 évi munkájáról

Beszámoló a családsegítő szolgálat 2014 évi munkájáról Beszámoló a családsegítő szolgálat 2014 évi munkájáról Az Útkeresés Segítő Szolgálat az alapító okiratában foglaltaknak megfelelően a 85324-4 szakfeladat számon működteti a családsegítést, mint önálló

Részletesebben

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program I. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék általános Szakmai programja II. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége Tartalom 1. Általános rész 1. 1. 1. A Szorgoskert Nonprofit Kft. bemutatása 1. 1. 2. Főbb programjaink tevékenységeink bemutatása 2. Szolgáltatás 2. 1. A Szolgáltatás célja, feladatai 2.1.1. A megvalósítani

Részletesebben

NAGYMÁGOCSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS MŰVELŐDÉSI PROGRAM

NAGYMÁGOCSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS MŰVELŐDÉSI PROGRAM NAGYMÁGOCSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2013. 1 I. Pedagógiai és művelődési program A Nagymágocsi Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Szakmailag önálló intézményegységei

Részletesebben

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye szervezeti és működési szabályzata

Részletesebben

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai program Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok

Részletesebben

NYITOTT KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ

NYITOTT KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ NYITOTT KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ Szakmai program Kapuvár 2015. 1 Tartalomjegyzék SZAKMAI PROGRAM... 1 TARTALOMJEGYZÉK... 2 1.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, SZABÁLYOK:... 3 2.) A SZAKMAI

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TNÁCSDÓ 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT 2009. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT CÉLJ, TRTLM,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SZENTGOTTHÁRDI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ SZENTGOTTHÁRDI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A SZENTGOTTHÁRDI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1 A Szentgotthárdon működő gyermekjóléti szolgáltatást a 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ 5600 Békéscsaba, Ady Endre u. 30-34. Telefon: 06 (66) 540-394 Fax: 06 (66) 540-399 E-mail: eszibcs@invitel.hu www.bkeszi.hu Békéscsabai Kistérségi Egyesített

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló,

Részletesebben

Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM. Hatályos: 2016. április 8.

Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM. Hatályos: 2016. április 8. Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM Hatályos: 2016. április 8. TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény célja, feladata Az intézmény alapelvei Az intézmény jelképe Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SOMOGY MEGYEI SZERETET SZOCIÁLIS OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Általános és bevezető szabályok 1. A költségvetési szerv neve: Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon 2. A költségvetési

Részletesebben

IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2015. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6.

IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2015. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6. IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY S Z A K M A I P R O G R A M J A 2015. Hatályos: 2015. október 13. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6. intézményvezető

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Bevezetés

Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Bevezetés Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Bevezetés Tarcal Község Önkormányzata, eleget téve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról Előterjesztő: Dr. Faragó Péter Társulási Tanács Elnöke Készítette: Aleva Mihályné Intézményvezető Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról A szociális

Részletesebben

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009.

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. Előterjesztő: Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester Iktatószám: 01/37601-7/2010. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. évi ellátásáról Melléklet:

Részletesebben

Estikék Gondozási Ápolási Intézmény. Szakmai Beszámoló a 2013.-II. félév, és 2014. I. félévre.

Estikék Gondozási Ápolási Intézmény. Szakmai Beszámoló a 2013.-II. félév, és 2014. I. félévre. Ikt. Szám. E/K/158/2014 Estikék Gondozási Ápolási Intézmény Szakmai Beszámoló a 2013.-II. félév, és 2014. I. félévre. I. Szoláltatás elemzés: Az Estikék Gondozási Ápolási Intézmény Integrált szociális

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2007.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2007. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2007. A Szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatát a Képviselő-testület 138/2007./XI.ÖK/III.23./

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Jogszabályi háttér:

Tartalomjegyzék. Jogszabályi háttér: Tartalomjegyzék 1. Célok, funkció 2. Célcsoport, megvalósulási kritériumok 3. Alapelvek 4. Garanciális elemek - jogok és kötelezettségek 5. Szervezeti felépítés 6. Személyi feltételek, munkarend 7. A szolgáltatás

Részletesebben

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Ikt.sz.: 943/2016. Ügyintéző: Szűcsné Sáringer Ibolya Szatymaz Község Képviselő-testületének S z a t y m a z Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Általános rendelkezések

I. Bevezetés. II. Általános rendelkezések Ügyiratszám: 4441-4/2010. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. I. Bevezetés Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t ő I. A házirend célja... 2 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása

Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása Ásotthalom Község Önkormányzatának Gondozási Központ Vezetőjétől 6/2008. Véleményező Bizottság: SZISB Ikt: 1022/2008. Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása Melléklet: 2 db Ásotthalom

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 3. Alapellátások Étkeztetés 3. Nappali ellátást nyújtó intézmény Idősek Klubja 4.

átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 3. Alapellátások Étkeztetés 3.  Nappali ellátást nyújtó intézmény Idősek Klubja 4. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és az ezért fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA I. Az intézmény célja és szakmai feladatai A szakmai program célja bemutatni, hogy a gyermekjóléti szolgálat a

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 2014. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 2014. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL 5052 Újszász, Akácfa út 90. Tel.: 56/366-533 E-mail: idosek@pr.hu Web: www.zagyvaparti.hu BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 2014. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Beszámolási időszak: 2014. január 1 2014. december

Részletesebben

Megállapodás Id sek Otthona

Megállapodás Id sek Otthona 1 /.. Megállapodás Id sek Otthona 1. A megállapodást köt felek, jelen Megállapodás létrejött egyrészr l 1.1. A szolgáltatást nyújtó (továbbiakban intézmény) Az intézmény neve: Az intézmény címe: Csanytelek

Részletesebben

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Szakmai beszámoló 2011. évről 2012. április 1 Szociális munka emberi mű, ezért mindig és mindenkor kudarccal fenyeget. Semmiféle módszertani

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2010.

SZAKMAI PROGRAM 2010. Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat Ápoló Gondozó Otthona 4234 Szakoly, Hunyadi u. 2. Telefon, fax: 42/561-086 E-mail: gondozootthon@gmail.com Honlap: www.gondozootthonszakoly.hu SZAKMAI PROGRAM

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. MÁRCIUS 24-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. MÁRCIUS 24-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. MÁRCIUS 24-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 668-2/2005. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. szám: 15166/2016. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. i ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

IV. Pillér ZÁRÓTANULMÁNY. Készítette:

IV. Pillér ZÁRÓTANULMÁNY. Készítette: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK MODERNIZÁCIÓJA, KÖZPONTI ÉS TERÜLETI STRATÉGIAI TERVEZÉSI KAPACITÁSOK MEGERŐSÍTÉSE, SZOCIÁLPOLITIKAI DÖNTÉSEK MEGALAPOZÁSA TÁMOP 5.4.1. KIEMELT PROJEKT IV. Pillér Kábítószer probléma

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010.

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010. Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010. 2 I. FEJEZET Bevezetés I/I. Jogszabályi háttér - A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció A legalább 2000

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétıl) Tisztelt Érdeklıdı, Tisztelt Lakásépítı! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. április 25-én (csütörtök) 10.00 órára

M E G H Í V Ó. 2013. április 25-én (csütörtök) 10.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 1 1. Az intézmény alapítója és fenntartója: Alapító okirat: Az intézményt a 149/1998. (12.03.) Öh. sz. határozattal

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

Ú j s z á s z V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a

Ú j s z á s z V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a Ú J S Z Á S Z V Á R O S P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL: 56/552-022; FAX: 56/552-102 E-mail: ujszasz@pr.hu; Web: http://www.ujszasz.hu Ú j s z á s z V á r o s

Részletesebben

II. fejezet. Hajléktalanok Átmeneti Otthonának működtetése

II. fejezet. Hajléktalanok Átmeneti Otthonának működtetése 3. sz. melléklet II. fejezet Hajléktalanok Átmeneti Otthonának működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok Az átmeneti otthon feladatai az 1993. évi III. tv., 1/2000 (I. 07.) SzCsM rendelet,

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 Az intézmény általános jellemzői... 3 A bélyegzők felirata és lenyomata... 4 I. MŰKÖDÉS... 6

Részletesebben