BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL"

Átírás

1 ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 5052 Újszász, Akácfa út 90. Tel.: 56/ , 56/ BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Beszámolási időszak: január december 31. Beszámolót készítette: Nyitrainé Kiss Katalin igazgató

2 BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN FOLYÓ MUNKÁRÓL Beszámolási időszak: január december 31. Bevezető: Újszász Város Önkormányzata személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátás keretében önként vállalat feladatként ápolást, gondozást nyújtó idősek otthonát tart fenn. Az intézmény Újszász város szélén, lakott területen, személyautóval, helyi járatú autóbusszal jól megközelíthető helyen található. Ellátási területe Magyarország egészére kiterjed. Az otthon határozott idejű működési engedéllyel rendelkezik, december 31-ig. Az ellátottak száma jelenleg 200 fő, a várakozók száma 22 fő. Az ellátottak elhelyezése két épületben, négy gondozási egységben (I-IV. osztályon) történik. Valamennyi osztályon van lehetőség házaspárok elhelyezésére. Az elmúlt egy év alatt is folyamatosan működött az intézmény, számtalan esemény történt az életünkben. A teljesség igénye nélkül: Intézményi névváltozás Nővérhívó berendezés kiépítése pályázati támogatásból a kastély épületben Kapaszkodók elhelyezése az új épületben részben pályázati, részben alapítványi támogatásból 50 éves évforduló Kastélyfelújítás kezdete Folyamatos, megfontolt és szűkös gazdálkodás Térítési díj emelése két alkalommal Tárgyi eszközök elhasználódása, hiánya, akadálymentesítés hiánya Szemétszedés, parkrendezés megkezdése Nyári tábor Betörés Árvíz és belvíz Viharkár Szakmai továbbképzés Pénzügyi feltételek biztosítása - Az intézmény bevételei: Állami normatíva Ellátottak által befizetett térítési díjak. Hozzátartozói kiegészítések. Fenntartói hozzájárulás - Az intézmény kiadásai: Bér és bérjellegű kiadások, járulékok, mely a kiadások jelentős részét képezik. Dologi kiadások, amibe beletartozik a fenntartási költség, közüzemi díjak, gyógyszerköltség, vegyszerbeszerzés, élelmiszerköltség stb. Előre nem kalkulált kiadások (árvíz, vihar, betörés). 2

3 A évi pénzügyi gazdálkodásról A Zagyvaparti Idősek Otthona 200 fő idős, beteg ember teljes körű ellátását, ápolását végzi. Az intézmény zökkenőmentes tevékenysége érdekében a pénzügyi gazdálkodásunk nagyon feszített évben a tervezett gondozási napok száma: nap Teljesítés: nap A gondozottak összetételét tekintve, átlag 69 fő volt a demens gondozottak száma az év folyamán. Költségvetési előirányzat Az eredeti költségvetési előirányzat: Módositás Előirányzat összesen: e Ft e Ft e Ft Az intézmény működéséhez szükséges pénzügyi források önkormányzati támogatásból, működési bevételekből és pénzmaradványból tevődtek össze. Támogatás eredeti előirányzat: e Ft Módositás: e Ft Előirányzat össz e Ft Teljesités: e Ft e Ft többlet támogatást kapott az intézmény. Itt kell megemlíteni, hogy a évihez képest a normatív állami támogatás összege jelentősen csökkent: e Ft-tal kevesebb lett éves szintre számítva. A működési bevételeket az eredeti előirányzaton felül e Ft-tal többre tudtuk teljesíteni: e Ft-ra., mely a térítési díj emelkedésének a következménye. Az intézményi térítési díj évben február és augusztus hónapban is emelkedett. I.II. osztály (kastély épület) III, IV osztály ( új épület) szeptember 1-től január 31-ig Ft/fő/hó szeptember 1-től január 31-ig Ft/fő/hó február 1-től július 31-ig Ft/fő/hó február 1-től július 31-ig Ft/fő/hó augusztus 1 től (2011. január 31-ig) Ft/fő/hó augusztus 1 től (2011. január 31-ig) Ft/fő/hó A Munkaügyi Központtól az év folyamán 946 e Ft támogatásértékű működési bevétel érkezett. Az intézményi kiadások közel 60 %-át a bérek és járulékai tették ki. Ennek fedezete a normatív állami hozzájárulás : Önkormányzati hozzájárulás: Intézményi beutalás saját bevételből a dolgozók bérkifizetéséhez: e Ft e Ft e Ft A személyi juttatás eredeti előirányzata: Módosítás: Módosított előirányzat: e Ft e Ft e Ft 3

4 A módosítás szükségességét a kjt. alapján kifizetésre kerülő kereset kiegészítés okozta, melynek összege e Ft volt. Előirányzat tervezése ezen a tételen nem történt, ennek fedezete az előirányzat módosítás és az évközbeni saját bérmegtakarításból történt. A dologi kiadásoknál, bár 20%-os volt az előirányzat módosítás, csak az intézmény létfenntartására elegendő a e Ft. Ebben több tényező is szerepet játszik, de elsősorban az, hogy az épületek fűtése korszerűtlen, gazdaságtalanul működik. Ezt tükrözi a fűtési idény magas gázszámláinak összege is. /3.500e Ft/hó/ A dologi kiadások közül legnagyobb mérvű az élelmiszer beszerzésre fordított összeg: e Ft. /áfa nélkül/ Ebből biztosítottuk a gondozottak életkorának megfelelő napi háromszori étkeztetését, a különféle személyre szabott diétákat. A dolgozók is igénybe vették a munkahelyi étkeztetést, amelyre a havi Ft-os hozzájárulás beszámításával volt lehetőség a évben. Átlagosan napi 26 fő az éttermi vendéglátás keretében vette igénybe az ebédet elvitelre, főként az intézmény volt nyugdíjas dolgozói. A kiadások között nem tervezett költségként jelentkezett az igénybe vett mosási szolgáltatás, amit a mosoda üzemen kívül helyezése miatt kellett igénybe venni. Ennek oka a Zagyva magas vízállása volt, sajnos az utóbbi években egyre többször jelentkezik ez a probléma. A gyógyszerbeszerzésre tervezett előirányzat e Ft volt, ezt több mint e Ft-tal kellett módosítani, melyből az ellátottak 3.487eFt-ot térítettek meg jogszabály szerint.. Az ellátottak juttatására e Ft-ot fizettünk ki, ez 361 e Ft-tal kevesebb a tervezettnél. Mint az utóbbi években, most is igen magas a szállítók felé a tartozásunk: e Ft, ebből: lejárt fizetési határidejű számlák összege: e Ft. /ezek mind 30 napon belüli lejáratúak/ A következő évi fizetési határidejű de a 2010-es évi gazdálkodással kapcsolatos számlák összege: e Ft. Az intézményi létszámgazdálkodásra is a megtakarítás volt a jellemző. Az engedélyezett létszámkeret 110 fő volt. A megszüntetett állásokat nem töltöttük be, így az év végére jelentős létszámcsökkenést értünk el. Statisztikai adatok Ellátottak száma december 31-én Ellátottak száma december 31-én évben ellátásból kikerültek: gondozás indokoltsága megszűnt más tartós vagy átmeneti otthonba került elhalálozott Összesen: évben felvételt nyertek: új felvétel más szociális intézményből Összesen: Éves ellátotti átlag létszám: fő 3 fő 63 fő 71 fő 71 fő 0 fő 71 fő 201,3 fő 4

5 2010. december 31-én az ellátottak kor és nem szerinti megoszlása: Férfiak Nők év év év év év év év 90 év Összesen: fölött 1 fő 3 fő 11 fő 13 fő 13 fő 11 fő 18 fő 4 fő 74 fő év év év év év év év 90 év Összesen: fölött 2 fő 3 fő 5 fő 7 fő 11 fő 24 fő 60 fő 16 fő 128 fő Tárgyi feltételek A kastély épületében I-II. osztályon 100 főt gondoznak, összesen 29 szobában. A szobák 2-6 ágyasak. Az intézmény 2. számú épülete a III-IV. osztály, ahol szintén 100 fő gondozására van lehetőség, 2 illetve 4 ágyas szobákban, összesen 33 szobában. A szobák berendezése alapbútorzattal ellátott, néhol szegényes, hiányoznak fali polcok, fali lámpák, néhány ellátott szekrénye nem a szobájában, hanem távolabb, a folyosón található. A padló kővel, betonon elhelyezett linóleummal fedett. A linóleum több helyen elhasználódott, a toldásoknál és az elhasználódott területeken balesetveszélyes. A kastély épületének falai több helyen salétromosak, felvizesedettek, a felújítási munkálatoknak köszönhetően a külső falrészeken minimális javulás indult. A kastély épület belső állapota elhasználódott, felújításra szorul, tárgyi feltételei kiegészítésre várnak. Az új épület állapota valamivel kielégítőbb, bár felújításra vár, kiemelten az elektromos hálózat, továbbra sem hárult el a veszély az elavult elektromos hálózat miatt a baleset, illetve az életveszélytől. A tetőszerkezet is gyakran több helyen beázik, javítása finanszírozás hiányában rendszerint elmarad. Az intézményben lévő vizesblokkok állapota felújításra szorul, számuk nem elégséges. Az akadálymentes közlekedés nem teljes körűen biztosított az intézmény egész területén, küszöbök, keskeny ajtók nehezítik a közlekedést, nincs személyszállításra alkalmas lift az épületekben. Minden osztályon található nővérszoba (mely öltöző is egyben), valamint orvosi szoba (orvosi rendelő). A nővérek részére nem biztosított a személyenkénti, zárható öltözőszekrény, valamint a szociális helyiségek is hiányoznak. Az új épületben nem található nővérhívó, mely a gyors reagálás kiegészítő feltétele, hiszen az osztályon tartózkodó néhány nővér, egyszerre nem tud minden szobában jelen lenni. Jelentős segítség a kastély épületben kiépített nővérhívó berendezés üzembe helyezése. A közösségi helyiségek száma nem elégséges, egy-egy helyiség többfunkciós. Az étkezést ebédlőkben, valamint lakószobákban oldjuk meg a nehezen, vagy egyáltalán nem mozgó ellátottak esetében. Nincs minden gondozási egységnek külön ebédlője, társalgója, foglalkoztató helyisége. A fenntartó önkormányzattal együttműködve az Idősek tartós bentlakásos intézményeinek kiegészítő támogatására pályázat készült, mely Ft támogatásban részesült. A támogatásból tudott megvalósulni a kastély épületben a nővérhívó berendezés kialakítása, valamint az új épület 1. emeleti folyosóján részben a kapaszkodók elhelyezése. Az új épület mindkét szintjének folyosóján az Idősekért Alapítványi támogatásból tudtuk befejezni a kapaszkodók kiépítését. Szintén a fenntartó önkormányzat által benyújtott pályázatnak köszönhetően, építési beruházás valósul meg Ft összegben "Múltunk öröksége a jövőnk lehetősége" - az újszászi Orczykastély külső felújítása címmel (ÉAOP-5.1.1/E kódszámmal), a kastély épület homlokzatának javítása, valamint nyílászárók javítása és egyes nyílászárók cseréje történik. Az Idősekért Alapítvány támogatásából megvalósult vásárlások: asztalok, székek, lambéria, szerszámok, evőeszközök, tányérok, tálcák, ételszállító edények, edénytároló szekrény, kábelek a 5

6 nővérhívó berendezés kiépítéséhez, EKG javítás, terítők, PVC padló, függönyök, ventillátorok, sövénynyíró. Az épületeket övező park megfelelő helyszínt biztosít az ellátottak pihenéséhez, aktivitásuk fenntartásához. Az intézmény dolgozóinak összefogásával tavaszán megkezdtük a kastély mögötti erdő rendbetételét, szemétszedéssel, elöregedett, elszáradt fák, cserjék eltávolításával. A lakók ruházatának, textíliájának javítását, mosását, vasalását az intézmény mosodájában végzik, mely megfelelő tárgyi feltételekkel ellátott. A mosodában bérmosást végzünk több helyi intézmény részére szeptember 1-től nem végzünk tovább bérmosást a Kastély Otthon részére, nem az intézményünk nyerte el a Kastély Otthon textíliáinak mosatására kiírt pályázatot. Nehézséget okoz a Zagyva folyó vízszintjének évről-évre megismétlődő emelkedése, áradása, ilyenkor előfordul, hogy a víz színtje a mosodában bokáig, térdig ér, nem volt sajnos másként ebben az évben sem, folyamatos készültségben tartva munkatársainkat, az önkormányzat és az árvízvédelem munkatársait is. Az otthon 400 adagos főzőkonyhával rendelkezik. A raktározáshoz a helyiségek rendelkezésre állnak. Az elektromos berendezések, a vízvezetékek elhasználódtak, a falak salétromosak. Folyamatos a meghibásodás, jelentős nem várt anyagi terhet róva az intézményre május 1-től lehetőségünk volt a műszaki csoportba egy nyugdíjba vonuló kolléga helyére villanyszerelőt alkalmazni, jelenléte jelentősen csökkenti a villanyszerelésre fordított kiadásokat. A fűtés egyedi központi fűtés segítségével megoldott. A gáz ára meglehetősen költséges, nehézségek árán is, de sikerült a havi számlákat megfizetnünk. A folyamatos melegvíz-szolgáltatás biztosított. Az intézmény rendelkezik egy 14 fős mikrobusszal, melyet jelenleg liesingelünk. A mikrobusz segítséget jelent az ellátottak szakrendelőbe történő szállításához, valamint kirándulások alkalmával a szállításban, gyógyszer- és anyagbeszerzésben, új lakók beköltöztetésében. Nyújtott szolgáltatások Az intézmény teljes körű ellátást biztosít az ellátottak részére, mely tartalmazza: - az egészségügyi ellátást (rendszeres orvosi felügyelet, szükség szerinti szakorvosi ellátás, ápolás, gondozás), - mentálhigiénés ellátást (személyre szabott bánásmód, konfliktuskezelés, családi és társadalmi, társas kapcsolatok ápolása, hitélet gyakorlása), - foglalkoztatást (egyéni állapotnak megfelelő szellemi és fizikai aktivitás fenntartása, megőrzése, kultúra, szórakozás), - ruházattal és textíliával való ellátást (azok az ellátottak, akik nem rendelkeznek megfelelő ruházattal, az intézmény kiegészíti részükre, biztosítja a szükséges textíliákat ágynemű legfőképpen adományból), - étkezést (napi legalább háromszori étkezés, az ellátott egészségi állapotának megfelelően, szükség esetén diétás étkezés biztosításával). Egészségügyi ellátás keretében napi 24 órás felügyeletet, gondozást, szükség esetén ápolást biztosítunk. Az ellátottak háziorvosi teendőit továbbra is Dr. Karácson János vállalkozó háziorvos látja el, heti 15 órában. A doktor úr odaadóan, lelkiismeretesen és magas szintű szakmai és tapasztalati tudással végzi feladatát. Munkájának és a szakdolgozók áldozatos feladatellátásának köszönhető, hogy ellátottaink igen magas életkort és hosszú éveket élnek intézményünkben ben 4 fő töltötte be a 100. életévét. A nők átlagéletkora 80,3 év, a férfiaké 76 év (intézményi szinten az átlag életkor 78 év). 6

7 Ellátottakat csak napi 4 órás gondozási szükséglettel vehetünk fel. Az év során érkezők ápolási szükséglete ettől sokkal magasabb. Gyakran kényszerülünk arra, hogy a soronkívüliség szempontjait figyelembe véve a legsürgősebben, a lehető legrövidebb idő alatt vegyük fel az ellátottat. A megromlott egészségi állapotú ellátottaink többsége rövid időt él az intézményben, a megüresedett férőhelyekre vannak várakozóink, a fentiek miatt intézményünkbe a bekerülési idő, más idősek otthonaihoz képest lerövidült, előfordul, hogy néhány hét, ellenben a másol előforduló éves nagyságrenddel. Ellátottaink ápolás szerinti összetétele: állandó ágyban fekvő, nem kiültethető fekvő, de kerekesszékbe kiültethető naponta mosdatni, öltöztetni kell incontinens részleges segítséget igénylő mosdatáskor helyváltoztatásra csak kerekesszékkel képes járókeretet használ támbottal közlekedik hallókészülékkel rendelkezik nővér segítségére szorul étkezésnél súlyos demenciát igazoló szakvéleménnyel rendelkezők átlagos száma súlyos testi fogyatékosság miatt támogatásban részesül gondnokság alatt áll Közgyógy ellátással rendelkezik 30 fő 18 fő 101 fő 109 fő 54 fő 18 fő 35 fő 21 fő 13 fő 27 fő 72 fő 52 fő 22 fő 33 fő Ellátottaink egészségügyi ellátása során dominál a betegségek megelőzése, a kialakult betegségek gyógykezelése valamint a rehabilitáció, illetve a krónikus betegségek gondozása. Ellátottaink némely gyógyszerének felírásához 13 féle szakterület orvosi javaslata szükséges. A javaslatokat 3; 6 hónapra illetve egy évre kapják. A javaslatra írható gyógyszerek 196 személyt érintenek. Külön meg kell említeni még az incontinencia termékeket, melyek szintén szakorvosi javaslathoz kötöttek. (109 főt érint jelenleg). Kötözőszerek felírását szintén csak szakorvos végezheti. A fenti intézkedések nagymértékben nehezítik munkánkat. A javaslatok állandó nyomon követése, a betegszállítás, a dokumentálás, időigényes, költségigényes, és nagyban igénybe veszi a humánerőforrást. Az ellátottak 4-6 féle megbetegedésben szenvednek, de nem ritka, hogy az alapbetegségre szövődmények rakódnak, ezért 8-10 különböző betegséget kell kezelni. A legtöbb alkalommal belgyógyászati és baleseti sebészeti osztályon fekszenek ellátottaink. Az esésekből származó törések, főleg a combnyaktörés a legjellegzetesebb sérülés, de gyakran fordul elő fejsérülés is, amely szakorvosi ellátást igényel. A mentőszállítás szabályainak megváltoztatása miatt gyakran kell igénybe venni betegszállítót. A szállítás pontatlan többször fordul elő, hogy nem viszik el az ellátottakat a megadott időpontra. Emiatt az előjegyzéseket számos alkalommal meg kell ismételtetni. Ez késlelteti a betegellátást. Ezen ok miatt, gyakran vesszük igénybe az intézményi gépkocsit betegszállításra. Ilyenkor kísérőt vagy kísérőket szükséges biztosítani a betegek mellé. Ennek következtében csökken a szolgálatban munkát végzők száma, nehezítve a feladatellátást évben sugárkezelésre, Debrecenbe, 90 alkalommal vitték ellátottainkat. 7

8 Szűrővizsgálatokról: - Tüdőszűrés ez évben is intézményünkben volt, 130 fő vett részt a szűrésen. - Ortopéd szakrendelés, évente 3-4 alkalommal van az otthonban, amikor a szakorvos szükség szerint ortopéd cipőt és állapotnak megfelelő segédeszközt is ír. - Fogászati rendelés hetente van az intézményben. Fogszakorvos: Dr. Sándor Erzsébet, feladatát heti 5 órában látja el. Tevékenysége kiterjed a foghúzásra, fogpótlásra és szájüregi betegségek gyógykezelésére. - A pszichiáter szakorvosi rendelés is rendszeres. Dr. Krisár Zoltán látja el a feladatot heti 8 órában Pszichiátriai szakorvos alkalmazását az teszi szükségessé, hogy 86 fő szed olyan gyógyszert, amely szakorvosi felíráshoz vagy javaslathoz kötött. Ezeket az ellátottakat hat havonta be kellene szállítani szakrendelésre. A betegkísérés csökkentené a dolgozók munkával töltött idejét. Ezen ellátottak többsége súlyosan demens, kísérésük több szakdolgozót venne igénybe. Amennyiben nem szakorvos tesz javaslatot gyógyszereikre, a gyógyszerek költsége lenne jelentősen magasabb. Szakmai biztonságot jelent, hogy a nap minden órájában elérhető és a nehezen kezelhető esetekben segítséget nyújt a doktor úr. Az ellátottak egészségi állapotát, mobilitását, rehabilitációját nagymértékben befolyásoló gyógytorna szerepéről: Évek óta Lakatos Andrea gyógytornász látja el a feladatot heti 15 órában. Munkája széles skálán mozog. Tevékenysége során nagy jelentőséggel bír: - a prevenció, mely az egészséges öregedést befolyásolja. - a kuratatív cél a gyógyulásért való tenni akarásról szól - a törések, traumás sérülések utáni gyógytorna - amputációk utáni gyógytorna - a neurológiai kórképek, strok utáni állapotok gyógytornája - izületi kopások, reumatológiai betegségek gyógytornája - mentális fittness a mentálhigiene és a gyógytorna elválaszthatatlansága mind-mind napi feladatai, közé tartozik - jelentős a szerepe még abban, hogy megtanítja a nővéreket a sérült beteg emberek szakszerű mozgatására, a gyógyászati segédeszközök szakszerű használatára. - Látogatja és segíti a kórházban tartózkodó ellátottainkat. Tudásbeli és empátiás képessége kiemelkedő. Az ellátottak éves gyógyszerköltsége 2010-ben: Ebből az ellátottak az évi III-as törvény szerint alapján megtérített összeg: Gyógyászati eszközökre fordított összeg (pl. kötszer, gumikesztyű): Inkontinencia termékek ára: eFt 3.487eFt 313 eft eft A gyógyszerköltséget nagymértékben befolyásolja, hogy a kórházak nem fogadják az elesett állapotú ellátottakat. Az ápolási osztályokról viszont olyan ápolási szükséglettel érkeznek a kérelmezők, amelyek erősen növelik a gyógyszerköltségeket. Folyamatosan orrszondán, gyomorba ültetett szondán keresztül táplálunk betegeket. Az infúziók adása nélkülözhetetlen. Jelentősen segítik ápolási munkánkat a külföldi adományból származó betegágyak, gyógyászati segédeszközök. 8

9 Mentálhigiénés ellátás és foglalkoztatás Kiemelt feladatai a mentálhigiénés csoport tagjainak: elősegítik és ápolják a lakók családi kapcsolatainak fenntartását, kialakítását. megszervezik és vezetik a gondozottak egyénre szóló foglalkoztatását, terv szerint (kézimunka, festés, rajzolás, agyagozás, ének, zene, irodalom, tánc, színjátszás, mozgás, sport, kerti munka, ház körüli munka, konyhai kisegítő munka), vezetik a lakók kis- és nagycsoportos foglalkoztatását, segítik a gondozottak érdekvédelmének érvényesítését, rész vállalnak az "Érdekképviseleti Fórum" koordinálásában, végzik a lakók előgondozását, megszervezik és lebonyolítják a lakók számára az ünnepélyeket, megemlékezéseket. Az ellátottak otthoni életének lezárásában közre működnek ( hivatalos levelezések szolgáltatókkal, hitelek intézése, csekkek befizetése stb.) Kiemelt figyelmet fordítunk a demens ellátottak foglalkoztatására, mely elősegítheti az állapot szinten tartását. Az ágymelletti foglalkozás szerepe is hasonlóan fontos, hiszen idős korra többen lesznek ágyhoz kötöttek változó szellemi aktivitás mellett. Figyelmet kell fordítani arra is, hogy az ágyban fekvő megfelelő mentálhigiénés ellátásban és foglalkoztatásban részesüljön. A különböző klubok működnek az intézményben, melyek az aktív szabadidő eltöltését célozzák, például film klub, zene klub, könyvklub, irodalmi klub, bibliakör. Színfoltot varázsol a hétköznapokba a születésnapok, házassági évfordulók megünneplése, a család meghívásával, műsorral, ünnepi ebéddel évben négy fő 100 éves lakót köszöntöttünk. A jeles napok megünneplése hagyomány az intézményben (nemzeti ünnepeink, valamint az egyház kiemelkedő ünnepei). A megemlékezések, műsorok összeállításánál törekszünk ellátottainkat bevonni a szereplésbe. Szívesen látjuk a helyi általános iskola, a gimnázium sőt az óvodából érkező fiatalokat. A gimnázium diákjai rendszeres fellépői voltak az utóbbi évnek. Jó kapcsolatot ápolunk a város civil szervezeteivel, a nappali ellátást igénybevevőkkel, a MÁV nyugdíjasok helyi szervezetével. Nagy szeretettel várjuk a Százszorszép Népdalkör tagjait, színvonalas műsorukkal örömet okoznak ellátottainknak. Más művészeti csoportokat is szívesen fogadunk. A Városnap alkalmából vendégeink voltak a csíkcsicsói Vadvirág Néptánc csoport és a debicai Capella Művészeti csoport. Változatos hangszeres, táncos, énekes programjukkal ünnepet hoztak ellátottainkhoz. Az Idősek Világnapjára egy hetes programmal készülünk minden évben. Szerveztünk Szüreti bált a zagyvarékasi Kékibolya Népdalkör fellépésével, kirándultunk Jászberénybe az Állatkertbe, nyársaltunk az udvaron, nótadélutánt tartottunk Eszes Sándor közreműködésével, Sülyi Károly ingyenes fellépését is élvezhették lakóink, több alkalommal vallási, egészségvédelmi előadást is hallgathattak ellátottaink. Minden évben nagy izgalommal és lelkesedéssel készülünk, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idős Otthonok Szépkorú, de Ifjúszívű Lakóinak Kulturális és Sportvetélkedőjére, melynek házigazdája 2010-ben Jászárokszállás volt. Egyéni és csoportos fellépőink sikeresen szerepeltek. Szép helyezésekkel tértünk haza. A szellemi aktivitás fenntartása, új ismeretek céljából több alkalommal szerveztünk különböző témákban szellemi vetélkedőket. Intézményünkben könyvtár működik heti két alkalommal. A Városi Könyvtár letéti állománnyal gazdagítja gyűjteményünket. Azok részére, akik nem tudják személyesen látogatni a könyvtárat a mentálhigiénés munkatársak, juttatják el az olvasnivalót. A hitélet gyakorlása biztosított intézményünkben, havonta katolikus szentmisén vehetnek részt ellátottaink, ezen kívül is gyakran látjuk vendégül Rácz Lajos tiszteletest és Miklós János plébánost. Ellátottaink kérésére hetente Rózsafűzért tartunk. Aktivitás fenntartására szolgálhat az évente megrendezésre kerülő Ki mit tud? szellemi és fizikai téren egyaránt ben a Városi Művelődési Ház által meghirdetett versenyen is részt vettek 9

10 ellátottaink. Itt kell megemlíteni, hogy a Művelődési Ház egyéb rendezvényeit, kiállításait is látogatjuk. Az Esély Alapítvány két tanulságos és nagyon színvonalas programján vettünk rész Szolnokon. Az intézmény fennállásának 50. évfordulójára rendezett ünnepségsorozatba is igyekeztünk ellátottainkat is bevonni. Sok hozzátartozót vonzott a Nyílt napunk, melyet a szakmai előadások mellett az ellátottak műsora tett még tartalmasabbá. Generációs kapcsolat ápolása érdekében a dolgozók gyerekei részére egyhetes nyári tábort szerveztünk augusztus első hetében. Az idősekkel együtt eltöltött programok közelítették egymáshoz a gyermek és idős korosztályt. A gyermekek megtanulják elfogadni az idősödéssel járó biológiai tüneteket, megtanulják értékelni az idősek által felhalmozott tudásanyagot, megtanulják tisztelni őket, valamint, hogy hogyan is lehet bánni az idősekkel. A dolgozók gyermekein túl a helyi óvodások és iskolások műsorai is teret adnak a generációk találkozásának. Az óvodások például az idén májusban pünkösdi összeállítással, örvendeztettek meg. Az Újszászi Híradó hasábjain hónapról hónapra hírt adunk intézményünk életéről. Az ellátás igénybe vétele Az évi III. törvényben foglaltak szerint ápolást, gondozást nyújtó idősek otthonába: - Az a nyugdíjkorhatárt betöltött személy kérheti a felvételét, aki önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, és akinek ellátása folyamatos gyógyintézeti kezelést nem igényel. - Kivételes méltányosságból az a 18. életévét betöltött személy is felvehető, aki betegsége miatt nem tud önmaga ellátásáról gondoskodni. - Az idősek otthonában kell ellátni azt a személyt, akinél a külön jogszabályban meghatározott szerv a demencia körében középsúlyos, vagy súlyos kórképet állapít meg. Az intézménybe történő bejutás önkéntes és kérelemre történik. A kérelem beadását egy hosszadalmas jogszabály által előírt folyamat követi. Az igazgató a beérkezett kérelmet nyilvántartásba veszi, majd kijelöli az előgondozást végző személyeket. Jelenleg az előgondozást az intézményvezető ápoló, a mentálhigiénés csoport tagjai és a szociális nővér végzi. Kitöltésre kerül a jogszabályban meghatározott előgondozási adatlap, valamint egy formanyomtatvány a gondozási szükséglet (napi 4 órát meghaladó) megállapításához, melyről az Országos Rehabilitációs és Szakértői Intézet területileg illetékes munkatársa szakvéleményt állít ki augusztus 17-től az intézményvezető hatásköre a gondozási szükséglet megállapítása. Az előgondozás a kérelmező tartózkodási helyén történik, tájékozódó és tájékoztató jellegű. A kérelmező jövedelmi helyzetéről a települési jegyző illetékes tájékoztatást adni (2010. december 31-ig, ezt követően az intézményvezető illetékes a vagyoni és a jövedelmi helyzetről tájékozódni). Férőhely üresedés esetén történhet a beköltözés. Az intézménybe történő bekerülésről az intézményvezető dönt. Beköltözést megelőzően az ellátást igénybe vevővel az intézmény igazgatója Megállapodást köt. Szakképzettség és szakdolgozói létszám december 31-én (engedélyezett létszám: 110fő): Megnevezés Intézményvezető Intézményvezető ápoló Ápoló, gondozó Gyógytornász Szociális, mentálhigiénés munkatárs Gazdaságvezető Gazdasági ügyintézők (pénzügyi ügyintéző, pénztáros, munkaügyi ügyintéző) Létszám 1 fő 1 fő 48 fő 1 fő (heti 15 óra) 4 fő - fő betöltetlen volt 3 fő 10

11 Szociális ügyintéző Műszaki ügyintéző Hivatalsegéd, takarító Gépkocsivezető Takarító Műszaki létszám (villanyszerelő, lakatos, festő-mázoló) Mosoda Konyha Fűtők-ételszállítók Kertészet Porta Összesen: Szerződéses jogviszonyban foglalkoztatott Orvos Pszichiáter szakorvos Fogszakorvos Adminisztrátor (Egészségügyi írnok) Portás 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 12 fő (+1 betöltetlen álláshely, létszámstop miatt) 2 fő (festő betöltetlen álláshely, létszámstop miatt) 5 fő (+1 betöltetlen álláshely) 12 fő 3 fő 1 fő (4 órában) (+1 betöltetlen álláshely) 4 fő 101 fő (5 betöltetlen álláshely, 4 fő ápoló, gondozó státuszból leépítve a szakmai előírások szerint) Heti 15 óra Heti 8 óra Heti 5 óra Havi 30 óra Havi 120 óra A betöltetlen álláshelyeket gazdasági megfontolásból nem töltöttük be, mivel ezekre a helyekre a fenntartó Önkormányzat közmunka program keretében biztosított folyamatosan munkaerőt, melyet ezúton is köszönünk, nagy segítségünkre vannak a közmunkások a feladatok ellátásában. Két munkatársat munkaügyi központon keresztül, bértámogatással tudtunk/tudunk foglalkoztatni. Egy főt 5 hónapig a mosodában varrónőként, egy főt egy évig a portaszolgálatban, %-os bértámogatással alkalmazunk, továbbfoglalkoztatási kötelezettség nélkül évben engedélyezett dolgozói létszám: 102 fő. Időseinkért Alapítvány Alapítvány célja: - az újszászi idősek otthonában élők (200 fő) életkörülményeinek javítása, - gazdasági színvonal emelése (gyógyszerelés segítése, textíliák pótlása, technikai berendezések fejlesztése, bútorok, berendezési tárgyak megújítása, az épületek állagának megóvása), - az intézmény működési feltételeinek finanszírozása, - az otthonban élő lakók kulturális és foglalkoztatási igényeinek színesítése, - az idősek otthona munkatársai egészségügyi, szociális helyzetének könnyítése, tanulmányaik támogatása, - önkéntes segítő szolgálat létrehozása, működtetése év tavaszától az Alapítvány kuratóriumának elnőke Bakó Józsefné lesz. 11

12 Az intézmény külföldi kapcsolatrendszere Az intézmény munkatársai és lakói tíz évre visszanyúló barátságot ápolnak dr. Molnár Zoltán erdélyi származású, Svájcban élő orvos civil szervezetével. Rendszeres adományaikkal kiegészítik az intézmény működésének tárgyi feltételeit (ágyak, gyógyászati segédeszközök, textíliák, ruházat). Az intézmény honlapja Újszász város honlapján ( keresztül tájékozódhat az érdeklődő a Zagyvaparti Idősek Otthona működéséről és aktualitásairól. A honlapon minden információ naprakészen rendelkezésre áll. Működési engedély Sürgető közös feladata a fenntartó önkormányzatnak és az intézménynek a határozott idejű működési engedély miatt az előírt, szükséges lépések megtétele. A közel jövőben kezdeményezni szeretnék egy stratégiai megbeszélést a szükséges és elengedhetetlen munkálatok lehetőségekhez mérteni ütemezése és megvalósítása érdekében. Hivatkozással a Képviselő-testület február 17-én megtartott ülésén hozott határozatára, mely szerint a feltárt hiányosságok megszüntetésének ütemezése intézkedési terv alapján történik. Tisztelt Képviselő-testület! A fentiekben kívánom Önök elé tárni az intézmény elmúlt egy évéről készült beszámolót. Kérem, vitassák meg, és fogadják el. Kérdéseik esetén állok rendelkezésre. Újszász, március 29. Tisztelettel: Nyitrainé Kiss Katalin igazgató 12

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 2011. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 2011. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 5052 Újszász, Akácfa út 90. Tel.: 56/366-533, 56/ 368-033 E-mail: szocigazgato@pr.hu, idosek@pr.hu BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 2011. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Beszámolási időszak:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 2014. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 2014. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL 5052 Újszász, Akácfa út 90. Tel.: 56/366-533 E-mail: idosek@pr.hu Web: www.zagyvaparti.hu BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 2014. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Beszámolási időszak: 2014. január 1 2014. december

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 2013. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 2013. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL 5052 Újszász, Akácfa út 90. Tel.: 56/366-533 E-mail: idosek@pr.hu Web: www.zagyvaparti.hu BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 2013. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Beszámolási időszak: 2013. január 1 2013. december

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 2015. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 2015. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL 5052 Újszász, Akácfa út 90. Tel.: 56/366-533 E-mail: idosek@pr.hu Web: www.zagyvaparti.hu BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 2015. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Beszámolási időszak: 2015. január 1 2015. december

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 2012. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 2012. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL 5052 Újszász, Akácfa út 90. Tel.: 56/366-533 E-mail: idosek@pr.hu Web: www.zagyvaparti.hu BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 2012. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Beszámolási időszak: 2012. január 1 2012. december

Részletesebben

Előterjesztés. A Gondozási Központban folyó tevékenységet az alábbi főbb jogszabályok határozzák meg:

Előterjesztés. A Gondozási Központban folyó tevékenységet az alábbi főbb jogszabályok határozzák meg: Előterjesztés A Gádoros Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat munkájáról a Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Beszámoló a Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény 2012. évi munkájáról Intézményi alapadatok Az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2015. február 23.

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2015. február 23. ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2015. február 23. napján tartandó rendes üléséhez Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20.

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20. DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20. 1 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata a. A megvalósítani kívánt szakmai program bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2007.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2007. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2007. A Szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatát a Képviselő-testület 138/2007./XI.ÖK/III.23./

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. SZ. TEL.: 56/552-022, FAX: 56/552-102 E-mail: ujszasz@pr.hu, Web: http: //www.ujszasz.

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. SZ. TEL.: 56/552-022, FAX: 56/552-102 E-mail: ujszasz@pr.hu, Web: http: //www.ujszasz. ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. SZ. TEL.: 56/552-022, FAX: 56/552-102 E-mail: ujszasz@pr.hu, Web: http: //www.ujszasz.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Ú j s z á s z V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a

Ú j s z á s z V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a Ú J S Z Á S Z V Á R O S P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL: 56/552-022; FAX: 56/552-102 E-mail: ujszasz@pr.hu; Web: http://www.ujszasz.hu Ú j s z á s z V á r o s

Részletesebben

Készítette: Waffenschmidt Ibolya igazgató. 1. Bevezetés. Gyönk, 2012. március 30.

Készítette: Waffenschmidt Ibolya igazgató. 1. Bevezetés. Gyönk, 2012. március 30. BESZÁMOLÓ A HEGYHÁT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Készítette: Waffenschmidt Ibolya igazgató Gyönk, 2012. március 30. 1. Bevezetés A fenntartó továbbra is a Tamási és Simontornya Városkörnyéki

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. decemberi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. decemberi ülésére Csanytelek Község Polgármesterét l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517 e-mail: csanytelek@csanytelek.hu, www.csanytelek.hu 3171/2011. E L T E R J E S Z T É S Csanytelek

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselő-testület 2011. június hónapban tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselő-testület 2011. június hónapban tartandó ülésére Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 4564 Nyírmada, Ady E. út.16. Telefon: 45/492-100. E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. június hónapban tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a szociálpolitikai

Részletesebben

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Szakmai beszámoló 2011. évről 2012. április 1 Szociális munka emberi mű, ezért mindig és mindenkor kudarccal fenyeget. Semmiféle módszertani

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése

Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 15 intézményével, részben

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Parád Nagyközségi Önkormányzat 3240 Parád, Kossuth Lajos út 91. Tel.: 36/544-072, Fax: 36/364-525 Email: parad@t-online.hu SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2007. 2 Bevezetı Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o.

Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o. 1 Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Tartalomjegyzék Bevezetés...2. o. I. Pilis Nagyközség szociális helyzetképe...2-5.o. II. Pilis Nagyközség szociális feladat

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELŐTERJESZTÉS MEDGYESEGYHÁZA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. MÁJUS 27-ÜLÉSÉNEK BEJELENTÉSEK NAPIRENDI PONTJÁHOZ GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA Tisztelt

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. 2009. 05.28-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre

B E S Z Á M O L Ó. 2009. 05.28-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 5510 Dévaványa, Jéggyár u 47 Tel/fax: 66/483-339,484-785 E-mail: margareta@vivamail.hu B E S Z Á M O L Ó 2009. 05.28-án tartandó Képviselő

Részletesebben

2. számú előterjesztés Egyszerű többség

2. számú előterjesztés Egyszerű többség 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város, Szakcs, Lápafő, Várong Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i együttes ülésére Tárgy: Beszámoló a Dombóvári

Részletesebben

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009.

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. Előterjesztő: Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester Iktatószám: 01/37601-7/2010. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. évi ellátásáról Melléklet:

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 28-án CSÜTÖRTÖKÖN - 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, melyre

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre

B E S Z Á M O L Ó. 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 5510 Dévaványa, Jéggyár u 47 Tel/fax: 66/483-339,484-785 E-mail: margareta@vivamail.hu B E S Z Á M O L Ó 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő

Részletesebben

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012.

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012. Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012. 06 készítette: Hanák Pálné ügyvezető 1. oldal, összesen: 17 Jelen Szakmai

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. szám: 15166/2016. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. i ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

Szakmai Program. Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat Boba József A. u. 24. Tel: 06-20/ 770-0380 E-mail: bobai.szeretetszolgalat@lutheran.

Szakmai Program. Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat Boba József A. u. 24. Tel: 06-20/ 770-0380 E-mail: bobai.szeretetszolgalat@lutheran. Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat Boba József A. u. 24. Tel: 06-20/ 770-0380 E-mail: bobai.szeretetszolgalat@lutheran.hu Szakmai Program Készítette: Mórotzné Kiss Györgyi Intézményvezető Boba: 2015

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Bevezetés

Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Bevezetés Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Bevezetés Tarcal Község Önkormányzata, eleget téve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi átfogó értékeléséről Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l 6783 Ásotthalom, Felszabadulás u. 2-6. Telefonközpont: 62/291-556; Telefon/Fax: 62/291-085 13/2008 Témafelelős: Dr. Csúcs Áron Ikt.

Részletesebben

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Ikt.sz.: 943/2016. Ügyintéző: Szűcsné Sáringer Ibolya Szatymaz Község Képviselő-testületének S z a t y m a z Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2007. évi értékelése Elıkészítette: Tárnok Lászlóné osztályvezetı Igazgatási osztály, Bimbó Mária Gyámhivatali csoportvezetı, Károlyi Szilvia gyámügyi ügyintézı,

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester Nyírmadai Szociális Ápolási- Gondozási Központ 4564 Nyírmada, Petőfi út 1. Telefon/fax: 45 /492-042 IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA Jóváhagyva: A képviselő-testület határozatával Kálmán Béla polgármester

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 23469/2012. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Estikék Gondozási Ápolási Intézmény. Szakmai Beszámoló a 2013.-II. félév, és 2014. I. félévre.

Estikék Gondozási Ápolási Intézmény. Szakmai Beszámoló a 2013.-II. félév, és 2014. I. félévre. Ikt. Szám. E/K/158/2014 Estikék Gondozási Ápolási Intézmény Szakmai Beszámoló a 2013.-II. félév, és 2014. I. félévre. I. Szoláltatás elemzés: Az Estikék Gondozási Ápolási Intézmény Integrált szociális

Részletesebben

II. fejezet. Hajléktalanok Átmeneti Otthonának működtetése

II. fejezet. Hajléktalanok Átmeneti Otthonának működtetése 3. sz. melléklet II. fejezet Hajléktalanok Átmeneti Otthonának működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok Az átmeneti otthon feladatai az 1993. évi III. tv., 1/2000 (I. 07.) SzCsM rendelet,

Részletesebben

NYITOTT KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ

NYITOTT KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ NYITOTT KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ Szakmai program Kapuvár 2015. 1 Tartalomjegyzék SZAKMAI PROGRAM... 1 TARTALOMJEGYZÉK... 2 1.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, SZABÁLYOK:... 3 2.) A SZAKMAI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SOMOGY MEGYEI SZERETET SZOCIÁLIS OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Általános és bevezető szabályok 1. A költségvetési szerv neve: Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon 2. A költségvetési

Részletesebben

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció A szociális alapellátási feladatok mellett a tanyagondnoki szolgálatot is a Központ látja el. A lakosság szociális jellegű anyagi támogatással, kapcsolatos teendői azonban a Polgármesteri Hivatal feladatai

Részletesebben

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Készült: Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére. Elıterjesztı: Stayer László polgármester

Részletesebben

Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ 5600 Békéscsaba, Ady Endre u. 30-34. Telefon: 06 (66) 540-394 Fax: 06 (66) 540-399 E-mail: eszibcs@invitel.hu www.bkeszi.hu Békéscsabai Kistérségi Egyesített

Részletesebben

KATOLIKUS MÓDSZERTANI KONFERENCIA

KATOLIKUS MÓDSZERTANI KONFERENCIA KATOLIKUS MÓDSZERTANI KONFERENCIA 2016. február 10. Házi segítségnyújtáshoz módszertani segédlet A Katolikus Szociális Módszertan által készített segédlet célja, hogy segítse a szociális ellátást biztosító

Részletesebben

1.sz.melléklet. Ikt. szám: 212 / 2009. Kiegészítő melléklet a 2008. évi intézményi költségvetési beszámolóhoz. I. A feladat általános értékelése

1.sz.melléklet. Ikt. szám: 212 / 2009. Kiegészítő melléklet a 2008. évi intézményi költségvetési beszámolóhoz. I. A feladat általános értékelése Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. : 06-66/386-006; Fax/: 06-66/386-016 E-mail: igazgato@ kisb-gyomae.sulinet.hu Honlap: www.kisb-gyomae.sulinet.hu OM azonosító: 028297 1.sz.melléklet

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. MÁRCIUS 24-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. MÁRCIUS 24-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. MÁRCIUS 24-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 668-2/2005. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JEGYZİJÉTİL 3950 SÁROSPATAK, KOSSUTH U. 44. TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a gyermekjóléti

Részletesebben

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásának átfogó értékelése Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Bimbó Mária gyámhivatali ügyintézı

Részletesebben

2012. évi Üzleti terve

2012. évi Üzleti terve XIII. KERÜLETI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ Cím: 1139 Budapest, Szegedi út 17. Levelezési cím: 1555 Budapest, 136 Pf. 62. Telefon: (36-1)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ERZSÉBET OTTHONHÁZA Kelebia, József A. u. 75. 2 Tartalom: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat célja

Részletesebben

BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI ÁTMENETI GONDOZÓHÁZ 2015. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI ÁTMENETI GONDOZÓHÁZ 2015. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI ÁTMENETI GONDOZÓHÁZ 2015. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ I. Intézmény bemutatása A BMSZKI Kálvária utcai Gondozóháza 2004 augusztus 1-én kezdte meg működését.

Részletesebben

/2014. Előkészítésben közreműködött: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető. az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

/2014. Előkészítésben közreműködött: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető. az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról /2014. Előkészítésben közreműködött: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Beszámoló az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 244/2011.(XII.15.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010.

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010. Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010. 2 I. FEJEZET Bevezetés I/I. Jogszabályi háttér - A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció A legalább 2000

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon Tömörkény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Az intézmény szervezeti felépítésének leírása Az intézmény elnevezése:

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS HELYZETE DÉVAVÁNYÁN KÉPVISELŐTESTÜLETI TÁJÉKOZTATÓ TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2014 / 2015. tanév

A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS HELYZETE DÉVAVÁNYÁN KÉPVISELŐTESTÜLETI TÁJÉKOZTATÓ TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2014 / 2015. tanév A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS HELYZETE DÉVAVÁNYÁN KÉPVISELŐTESTÜLETI TÁJÉKOZTATÓ TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2014 / 2015. tanév 1 Tartalom 1. Működési feltételek: személyi, tárgyi, tankönyvellátás 2. Pályázatok

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulása társulási megállapodásának

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2410/2011. 16. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. december 12-i ülésére. Décseyné Raposa Mária irodavezető

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. december 12-i ülésére. Décseyné Raposa Mária irodavezető 27. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12471-2/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. december 12-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Szociális szolgáltatástervezési koncepció Á c s

Részletesebben

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE DÉVAVÁNYAECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZATMŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 20082012 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 2. Dévaványa és Ecsegfalva települések

Részletesebben

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 3041 Héhalom, Petőfi út 1. Telefon/fax: 32-482-045 e-mail: hivatal@hehalom.hu M E G H Í V Ó Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. -a alapján

Részletesebben

Felelős szerkesztő: Erdős Zsuzsanna módszertani csoportvezető

Felelős szerkesztő: Erdős Zsuzsanna módszertani csoportvezető SZOCIONET D ÉÉ LL --DUNÁNTÚ LL II R EEG IIONÁ LL II SS MÓD SS ZZ EERTAN II HUMÁN S ZZO LL GÁ LL TATÓ K Ö ZZ PPONT SZOCIÁLIS KALAUZ 2010. DÉL-DUNÁNTÚLII RÉGIIÓ 1 Az információs kiadvány a SzocioNet Dél-Dunántúli

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások 5. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ étkeztetés szociális alapszolgáltatások SZAKMAI PROGRAMJA 2013 A Miskolc Környéki Önkormányzati

Részletesebben

Igazgatói beszámoló. a tatabányai Árpád Gimnázium. 2007 2012 között végzett munkájáról

Igazgatói beszámoló. a tatabányai Árpád Gimnázium. 2007 2012 között végzett munkájáról Igazgatói beszámoló a tatabányai Árpád Gimnázium 2007 2012 között végzett munkájáról 2012. május - június Ezt az igazgatói beszámolót a tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2012. június 6-ai értekezletén

Részletesebben

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége Tartalom 1. Általános rész 1. 1. 1. A Szorgoskert Nonprofit Kft. bemutatása 1. 1. 2. Főbb programjaink tevékenységeink bemutatása 2. Szolgáltatás 2. 1. A Szolgáltatás célja, feladatai 2.1.1. A megvalósítani

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS Mottó: Mindjárt születésünk pillanatában szüleink jóságára, gondoskodására szorulunk. Később, amikor betegségek gyötörnek minket és megöregszünk, megint mások gondoskodására és jóságára leszünk utalva.

Részletesebben

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 1 BEVEZETŐ Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e szervezeti és működési

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Részletesebben

Családtámogató Szociális Szolgáltató Intézmény HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SZAKMAI PROGRAM 2013.

Családtámogató Szociális Szolgáltató Intézmény HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SZAKMAI PROGRAM 2013. BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT Családtámogató Szociális Szolgáltató Intézmény HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SZAKMAI PROGRAM 2013. 1 Családtámogató Szociális Szolgáltató Intézmény Házi segítségnyújtás SZAKMAI PROGRAM

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Sárisáp Község Polgármesteri Hivatalától 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.hu J E G Y Z İ K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Ikt. sz.: 2022/2011. Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dorogháza Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok...

Részletesebben

35/2015. (IV.30.) KT.

35/2015. (IV.30.) KT. JEGYZŐKÖNYV 10 015-13/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. április 30-án de. 9,00 órakor TARTOTT SOROS NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 6/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ 3700 Kazincbarcika, Építők útja 15.3. em. Tel: 48/413-545, 512-146 Fax: 06-48/512-169 E-mail: szoc-kozpont@parisat.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Táborfalva Nagyközség Önkormányzata 2016. március 29. Türr István

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2010.

SZAKMAI PROGRAM 2010. Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat Ápoló Gondozó Otthona 4234 Szakoly, Hunyadi u. 2. Telefon, fax: 42/561-086 E-mail: gondozootthon@gmail.com Honlap: www.gondozootthonszakoly.hu SZAKMAI PROGRAM

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5256/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5256/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5256/2014. számú ügyben Előadó: dr. Csikós Tímea dr. Tóth Krisztina Az eljárás megindulása, előzményei 2014 őszén Baranya megye intézményi rendszerének alapjogi

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Szakmai

Részletesebben

Az elemzéshez elengedhetetlen az intézmények jelenlegi feladatellátásának komplex megismerése.

Az elemzéshez elengedhetetlen az intézmények jelenlegi feladatellátásának komplex megismerése. Üsz.: 22-27/2012. Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090, e-mail: phkiszombor@vnet.hu Ady Endre Mővelıdési Ház 6775 Kiszombor,

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Budavári Önkormányzat elmúlt egy éves tevékenységéről és a 2011-2014-es ciklusprogramról

BESZÁMOLÓ a Budavári Önkormányzat elmúlt egy éves tevékenységéről és a 2011-2014-es ciklusprogramról BESZÁMOLÓ a Budavári Önkormányzat elmúlt egy éves tevékenységéről és a 2011-2014-es ciklusprogramról A Budavári Önkormányzat éves közmeghallgatása jó alkalom arra, hogy bemutassuk az elmúlt egy évben elért

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2008. év

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2008. év Veszprém Megyei Önkormányzat I D Ő S E K O T T H O N A 8182-Peremartongyártelep, Harangvirág u. 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008.

Részletesebben

H Á Z I R E N D. (étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás)

H Á Z I R E N D. (étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás) Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. H Á Z I R E N D (étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás) A feléd nyújtott kezet csak megfogni szabad, elengedni vétek,eldobni átok,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 79-9/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2014. év végi szakmai beszámoló

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2014. év végi szakmai beszámoló Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2014. év végi szakmai beszámoló Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 2 MISSZIÓNK... 2 SZOLGÁLTATÁSAINK... 2 INTÉZMÉNYI IRÁNYULTSÁG, ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI CÉLOK MEGVALÓSULÁSA...

Részletesebben