M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t"

Átírás

1 M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye: Polgármesteri Hivatal, Díszterem A közmeghallgatás ideje: december 17. (szerda) óra Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a közmeghallgatás tárgyával kapcsolatban lehetőség van kérdések, javaslatok megtételére. Balmazújváros, december 12. dr. Veres Margit polgármester

2 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület munkaterv szerinti ülését december 17-én (szerda) napjára du órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. K i t ü n t e t ő c í m e k á t a d á s a A Balmazújváros sportjáért és Az év sportolója Balmazújváros év díjazottjainak ünnepélyes köszöntése II. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Előadó: dr. Veres Margit polgármester 2. Tájékoztató a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Előadó: Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző 3. Előterjesztés a település foglalkoztatási helyzetéről szóló tájékoztató elfogadása tárgyában Előadó: Szabadi Magdolna a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal megbízott vezetője 4. Előterjesztés az önkormányzat évi munkatervének jóváhagyása tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester 5. Előterjesztés a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező évi célok meghatározása tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester 6. Előterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester 7. Előterjesztés a évi költségvetés átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelethez Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester 8. Előterjesztés a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester

3 9. Előterjesztés a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételének feltételeiről szóló 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete módosítása tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester (A rendelet-tervezet szövege később kerül megküldésre.) 10. Előterjesztés az államháztartáson kívüli forrás átadás-átvételéről szóló rendelet megalkotása tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester (Az előterjesztés később kerül megküldésre.) 11. Előterjesztés az önkormányzat folyószámla hitelkeret szerződés tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester 12. Előterjesztés a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó pályázat meghosszabbítása tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester 13. Előterjesztés a balmazújvárosi 4395 hrsz.-ú ingatlan művelési ágának módosítása tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester 14. Előterjesztés a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester 15. Előterjesztés a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodás felülvizsgálata tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester 16. Előterjesztés véleménynyilvánítás iskolai felvételi körzethatár kijelölése tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester 17. Előterjesztés a Balmazújvárosi Kézilabda Klub támogatása tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester 18. Előterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzata részére marketing és reklámfeladatok ellátása tárgyában a évre vonatkozóan Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester (Az előterjesztés később kerül megküldésre, mivel az ajánlatok december 15-én kerülnek bontásra.) III. Z á r t ü l é s 1. Előterjesztés szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati lakás bérletének meghosszabbítása tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester Balmazújváros, december 12. dr. Veres Margit polgármester

4 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenőrizte: POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző Tisztelt Képviselő-testület! Jelentem, hogy a Képviselő-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 127/2014. (V. 21.) A Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás program megvalósításához gépbeszerzés tárgyában A betonkeverő gép beszerzéséhez biztosított forrás a közfoglalkoztatás keretében megvalósult termékgyártás értékesítéséből származó bevétel terhére csak részben került megtérítésre. 216/2014. (X. 09.) Picasso litográfiákból 2015-ben tervezett kiállítás tárgyában A Picasso litográfiákból tervezett tárlatrendezésről szóló megállapodás aláírásra került. 236/2014. (X. 21.) A Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó pályázat benyújtása tárgyában A közfoglalkoztatási program elindult, amelynek keretein belül november 3. napjától 63 fő, december 1. napjától 116 fő foglalkoztatása valósul meg /2014. (X. 31.) Az ÁROP-1.A kódszámú Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban elnevezésű pályázat tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be Járási szintű együttműködés Balmazújváros Város Önkormányzatánál címmel november 14. napján. A pályázat befogadásáról szóló nyilatkozat önkormányzatunk részére megérkezett. A pályázat tartalmi értékelése folyamatban van, a jelentés időpontjáig hiánypótlásra való felszólítás nem érkezett. 243/2014. (X. 31.) A Balmazújváros belterület helyrajzi számon lévő Sportjátszótér áthelyezése tárgyában A sportjátszótér az helyrajzi számról áthelyezésre került az helyrajzi számra, a Balmazújvárosi Általános Iskola kézműves házának udvarára, a projekt műszaki átadás-átvétele november 17. napján megvalósult. 244/2014. (X. 31.) A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére többlettámogatás biztosítása tárgyában A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére a többlettámogatás átutalásra került, a Kamilla Gyógy-, Termál és Strandfürdőre vonatkozó reklámszerződés megkötésre került.

5 245/2014. (X. 31.) Az 1. számú házi gyermekorvosi körzet működtetése és az ehhez tartozó iskola-egészségügyi feladatok ellátása tárgyában A gyermekorvosi körzetben Dr. Molnár Dénes gyermekorvos december 1. napjától megkezdte tevékenységét. Az OEP-pel a finanszírozási szerződés megkötésre került. 246/2014. (X. 31.) Balmazújváros Kastélykert utcai MÁV területről területrész vagyonkezelői átadásának kezdeményezése tárgyában A Kastélykert utcai MÁV területén vagyonkezelői átadásához a vázrajzokat megrendeltük, s előzetes elfogadása a MÁV Zrt.-nek elküldtük. 247/2014. (X. 31.) A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szabad keretből megvalósítható pályázat benyújtása tárgyában november 7. napjától 50 fő közfoglalkoztatása indult el. A projekt december 31. napjáig tart. 253/2014. (XI. 19.) Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint házirendjének véleményezése tárgyában A Képviselő-testület döntéséről az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény vezetője értesítve lett a határozat kivonat megküldésével. 254/2014. (XI. 19.) Az V. kiegészítő decentralizált keretből, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás megvalósításához kapcsolódó pályázat benyújtása tárgyában A V. kiegészítő decentralizált keretből újabb 50 fő foglalkoztatása vált lehetővé. A munkaügyi központ tájékoztatása alapján nem 95%-os hanem 100%-os támogatás mellett valósulhatott meg a pályázat. 257/2014. (XI. 19.) A Veres Péter Kulturális Központ alapító okiratának módosítása tárgyában A Magyar Államkincstár felé a szükséges bejelentéseket megtettük a törzskönyvi nyilvántartásban való módosítás érdekében. HATÁROZATI JAVASLAT A lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. Balmazújváros, december 12. dr. Veres Margit polgármester 2

6 TÁJÉKOZTATÓ A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Működési Szabályzat 25. -a a jegyző számára előírja, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésről, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintő új jogszabályokról. Ezen kötelezettségnek az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. Dr. Bencsik Judit aljegyző jelenti: A Bursa Hungarica évi kiírására Balmazújvároson 73 diák adta be pályázatát. Az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság december 8-i ülésén elbírálta a pályázatokat. A döntésről a pályázókat december 19-ig értesítjük. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa november 28-án tartotta meg alakuló ülését. A Társulási Tanács elnöke dr. Veres Margit, Balmazújváros polgármestere, alelnöke Vincze Andrásné, Hortobágy polgármestere lett. Döntés született ezen kívül még a társulási megállapodás, valamint a Társulás szervezeti és működési szabályzatának módosításáról, továbbá az Állami Számvevőszék által végzett vizsgálat eredményéről. A vizsgálatot az ÁSZ országosan folytatta le a többcélú kistérségi társulások közötti működésére vonatkozóan. A folyamatosan zajló közfoglalkoztatási programok munkaügyi feladatait ellátjuk, jelenleg is mintegy 760 főt foglalkoztat az önkormányzat. Minden év januárjában az előző évi ügyiratforgalomról hatósági statisztikai jelentést kell készítenie a hivatalnak. Ehhez már megkezdődtek az előkészítő munkálatok, az ügyiratok lezárása és átvétele az iktató részéről. November 13-án került bemutatásra Hajdu Szabolcs: Délibáb című filmje. Önkormányzatunk szereplőválogatás lebonyolításában, engedélyek megadásában stb... nyújtott segítségét köszönte meg a film rendezője. November 21-én a Komádiban megrendezésre kerülő,,megye napi rendezvény"-en vehette át kitüntetését Juhász Ferencné nyugalmazott pedagógus (Maróthi György - díj) és dr. Fekete Imre háziorvos ( Bocskai István-díj) december 8-tól a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjeként Tóthné dr. Kertész Mariann került kinevezésre. Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetője jelenti: Az Építési Csoport jelenleg folyamatban lévő jelentősebb feladatai: Finommechanikai műhely használatbavételi engedélyezési eljárása Falusi szálláshely építési engedélyezési eljárása, Hortobágy Falusi szálláshely használatbavételi engedélyezési eljárása Újszentmargita gyártócsarnok bővítésének használatbavételi engedélyezési eljárása Családi ház építési engedélyezési eljárása az illetékességi területen belül Tiszacsege üdülő építés építési engedélyezési eljárása Gazdasági épület használatbavételének engedélyezési eljárása Balmazújvároson Balmazújváros belterületén tároló épületének fennmaradási engedélyezési eljárása Lakóépület használatbavételének tudomásul vételi engedélyezési eljárása Építési engedélyezési eljárás megszüntetése Építés hatósági eljárás felfüggesztése Hatósági bizonyítványok kiadása Építési engedély meghosszabbítása Újszentmargita településen

7 Mezőgazdasági épületek építési engedélyezési eljárása Pályázatokhoz nyilatkozat és igazolás kiadása Zajterhelési határérték megállapítása Nyilvántartásba vétel folyamatosan mind az öt településen Lejárt építési engedélyek jogszabály általi helyszíni ellenőrzési kötelezettség teljesítése Építési engedély módosítások Külterületi ingatlan elnevezése Büfé épület építési engedélyezése Hortobágy Hortobágy fürdő és kapcsolódó létesítményeinek építési engedélyezésének eljárása Belföldi jogsegély kérések teljesítése építés hatósági eljárásokban Szakhatósági állásfoglalások kiadása építéshatóságként valamint település Önkormányzat Jegyzőjeként: - a Földhivatalnál folyó telekalakítási ügyekben - a TIKTVF-nél folyó vízjogi létesítési ügyekben - a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál folyó útépítési ügyekben - Nemzeti Hírközlési hatóságnál folyó ügyekben - Bányakapitányságnál folyó ügyekben - működési engedélyezési ügyekben Elektronikus építési engedély nyilvántartás vezetése napi rendszerességgel LLTK és NAV adatszolgáltatás negyedévi rendszerességgel Jogszabály által előírt, településenként 16 féle hatósági nyilvántartás vezetése folyamatosan Illetékkedvezmény megállapításához adatszolgáltatás az NAV felé Statisztikai adatszolgáltatás elektronikus úton a statisztikai hivatal felé éves, negyedéves és havi rendszerességgel Bejelentés köteles és működési engedély köteles engedélyek kiadása Balmazújvároson és Hortobágyon Telephely létesítésének bejelentése és telephely engedélyezési eljárása Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása Statisztikai adatszolgáltatás elektronikus úton a működő üzletekről, szálláshelyekről Szociális csoport A településünkön élő 65 éven felüli idősek számára december 9. napjától kerül megrendezésre a karácsonyi ünnepségsorozat, melyre 2908 főnek meghívót küldtünk. Az ünnepség megtartására 7 helyszínen 13 alkalommal kerül sor az alábbiak szerint: december 9. (kedd) Balmazújvárosi Általános Iskola óra 280 fő Dózsa Gy. u december 10. (szerda) Balmazújvárosi Általános Iskola óra 245 fő Hortobágyi u óra 198 fő december 11.(csütörtök) Ifjúsági- és Közösségi Ház óra 293 fő Arany J. u. 1/B-C óra 285 fő december 12. (péntek) Balmazújvárosi Ref. Ált. Iskola és Óvoda óra 423 fő Kossuth tér december 13.(szombat) 48-as Olvasó Népkör óra 172 fő Árpád u óra 159 fő december 15.(hétfő) KŐNIG Rendezvényközpont

8 09.00 óra 199 fő Kastélykert u december 15.(hétfő) Rákóczi Olvasó Népkör óra 122 fő Rákóczi u óra 131 fő 2014.december 17.(szerda) KŐNIG Rendezvényközpont óra 208 fő Kastélykert u óra 193 fő Az önkormányzat a balmazújvárosi lakcímmel rendelkező tanulók részére a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló 4/2010. (II.17.) számú helyi rendelet alapján a megvásárolt helyi autóbuszjáratra érvényes tanulóbérlet után a bérlet árának erejéig utazási támogatást nyújt, amennyiben azt a törvényes képviselő írásban kérelmezi. A tanulóbérlet árusításának időpontjairól való egyeztetés a HAJDÚ VOLÁN Zrt. illetékesével folyamatban van. Várhatóan január 6-tól kezdődően január 8-ig az oktatási intézményekben lesz lehetőség a tanulóbérletek megvásárlására és ezzel egyidejűleg a támogatás igénylésére. Szociális ügyek: november hónapban: Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet 163 fő nyújtott be, Közgyógyellátás megállapítása során (szociális rászorultság alapján) 49 ügy keletkezett, Gyógyfürdőellátás támogatás megállapítása iránt 88 kérelem érkezett, Önkormányzati segély (eseti segély, gyógyszersegély, temetési költségekhez való hozzájárulás, köztemetés) megállapítása iránt 44 fő nyújtott be kérelmet, Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása iránt összesen 103 kérelem érkezett, Egyéb ügyben keletkezett ügyek száma (hatósági bizonyítvány, védett fogyasztói státusz igazolása, szociális statisztika, megkeresésre környezettanulmány készítése stb: 38 db, Önkormányzati bérlakás szociális alapon történő kiutalása ügyében 5 db iktatott ügyirat keletkezett. Aktív korúak ellátásával kapcsolatban iktatott ügyiratok száma: 283 db Óvodáztatási támogatással kapcsolatban iktatott ügyiratok száma 124 db. Anyakönyvi igazgatás Közhiteles címregiszter vezetése jelentkezik új feladatként. Valamennyi balmazújvárosi ingatlan vonatkozásában egyeztetni és folyamatosan vezetni kell az adatokat. November 1-től Hortobágy település anyakönyvét mi vezetjük és mi végezzük az ezzel kapcsolatos teendőket. - Helyben születés 0 - Házasságkötés 4 - Haláleset (helyben anyakönyvezett) 6 - Névadó 2 - Hagyatéki és póthagyatéki eljárás ebben az időszakban 17 indult. - Anyakönyvi kivonat kiadása 23 db - Házassági névmódosítás 2 db - Születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat: 2 eset - Házasságkötés engedélyezése: 1 db Állampolgársági eskütétel ebben az időszakban nem volt.

9 Korábban okmányirodai feladat : Vagyonleltár gondnoksági ügyben (gondnokváltás miatt): 1 db Címnyilvántartásba vétel: 7 Talált tárgy: 0 Lakásépítési kedvezmény: 0 Hulladék kedvezménnyel kapcsolatok ügyek: 18 db Hatósági bizonyítvány: 1 Emődi Sándor, a Beruházási Osztály vezetője jelenti: Az önkormányzati gyűjtőutakra elnyert pályázati támogatás és annak műszaki tartalma alapján előkészítés alatt van a Hortobágyi út, Újkert sor és Bólyai út útépítések közbeszerzési eljárása, melyhez biztosítottuk az elkészült kiviteli terveket. Lefolytattuk a kastély telkén pályázati támogatásban részesült és az alapján kivitelezett szekérállás (látványraktár) műszaki átadás-átvételi eljárását. Folyamatban van a Kölcsey u. 10. szám alatti diákszálló telkén a szintén pályázati támogatással épülő konferencia központ kivitelezése, melynek készültségi foka mintegy 50%-os. A Képviselő-testület döntése alapján a MÁV terület telekalakítási előzetes munkarészei elkészültek, melyet további tárgyalásra és jóváhagyásra megküldtük a MÁV Zrt.-nek. Vállalkozási szerződés alapján többéves ütemben készül a város belterületére vonatkozó közműtérkép digitalizálása, mely a korábbi út és közmű beruházások és közmű szolgáltatók vezetékeinek nyilvántartása alapján kerül feldolgozásra földhivatali adatokkal aktualizálva. A korábbi szerződéses ütemek december 31- i állapot szerinti kerülnek digitalizálásra. Az elmúlt és az idei évben készült nyomvonalas létesítmények tekintetében (kerékpárutak és ahhoz kapcsolódó közmű kiváltások, belvízrendezés, elektromos hálózat kiváltások, távközlési vezetékek) előírás a digitális térképi rendszer aktualizálása, melyet a hatóságok előírásai illetve a használatbavételi engedélyek alapján kell végezni. Az önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági földterületek szerződései továbbra is folyamatban vannak. Folyamatosan végzi az osztály a mezőőri járulékkal kapcsolatos ügyeket, melynek kapcsán kézbesítésre kerültek az elmaradt befizetések pótkivetései. Az ünnepi díszkivilágítással kapcsolatos műszaki egyeztetéseket és koordinálásokat szintén osztályunk munkatársa látja el. Az autóbusz járat menetrendi módosítása kapcsán a testület által elfogadott módosítást a helyi járat közlekedése és menetrendi változása érdekében megküldtük a Hajdú Volán Zrt.-nek. A két új mezőőr megkezdte önálló működését, eskütételük, a jogszabályban meghatározott formaruházat legyártása, valamint a kötelező szolgálati lőfegyverek beszerzése folyamatban van. Folyamatban van a járási mentőcsoport tagjainak fényképes igazolvánnyal történő ellátása érdekében szükséges nyilatkozatok beszerzése, dokumentáció elkészítése. Két darab légvédelmi motoros sziréna vezérlőszekrény beszerzése megtörtént, felszerelésük folyamatban van. Vágnerné Szilágyi Ilona, a Pénzügyi Osztály vezetője jelenti: Költségvetési csoport Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet november 21-én módosult. Ezen módosulásokra tekintettel, valamint az új beszámolási és könyvvezetési kötelezettségre történő áttérés szerint november 30-i dátummal a

10 költségvetés 11 havi teljesüléséről szóló adatszolgáltatást kell a MÁK felé elkészíteni december 20-ig. A jogszabály által meghatározott határidők elmulasztása jogkövetkezményt von maga után. A jogszabályi előírás szerinti adatszolgáltatáshoz készült központi program fejlesztése még mindig folyamatban van, amiből az következik, hogy a határidőre lezárt jelentést központilag újra nyitják, majd ezt követően több napon át ellenőrzéseket kell rajta lefuttatni, esetleg adatokat módosítani a program új verziójának megfelelően. Ez a feladat a jövőben, illetve ebben a hónapban is aktuális november 1-től a MÁK által használt bérszámfejtési program módosításának bevezetését tervezték, ami nem valósult meg, feltehetően januárjától történik a program szerinti munkavégzés. Ezzel összefüggésben az önkormányzatoknál a főszámfejtő programhoz használt számfejtő modulok is módosításra kerülnek, emiatt november hónapban a program kezelői képzésen vettek részt. Több jogszabályban rögzített adatszolgáltatási (pl. statisztikai jelentés), bevallási kötelezettséget (NAV), előző időszakok támogatásával kapcsolatos elszámolási kötelezettséget kell és kellett teljesítenünk. Kormányrendelet alapján a költségvetési törvényben elfogadott keretből az eltelt időszakban is havonta nyújtottunk be az ÖNEG rendszeren keresztül támogatás igénylésére kérelmet, így részesültünk - jogszabály alapján - támogatásokban. Az ebr rendszeren megjelent a évi költségvetési törvény megalkotásához szükséges, önkormányzatunkra vonatkozó mutatószám felmérő adatlap, az ehhez szükséges adatgyűjtést elvégeztük, a feltöltést folyamatosan határidőre teljesítettük. Adócsoport Az újonnan bevezetett helyi adóval kapcsolatos munkákra készülünk fel. A lakosok részére a napokban kerül, illetve került postázásra a bevallási nyomtatvány egy tájékoztató levél kíséretében. Ez szám szerint példány. Fentiek okán magas ügyfélforgalommal kell majd számolnunk még az ünnepek előtt. A nem rendezett adótartozások és egyéb adók módjára behajtandó köztartozások behajtása érdekében a végrehajtási eljárások továbbra is folyamatban vannak. Amennyiben szükségessé válik, az adóhatóság fizetési letiltással, az adózó bankszámlájára kivetett azonnali beszedési megbízás benyújtásával, adott esetben a gépjármű forgalomból történő kivonásával intézkedhet az adótartozások beszedésére. Ez természetesen nagy ügyfélforgalommal jár együtt, hiszen az adófizetési morál folyamatosan romlik. A szokásos, mindennapi feladataink mellett a behajtási, végrehajtási cselekmények nagyban megnehezítik munkánkat. Rengeteg utánajárással, listakészítéssel, papírmunkával, és a számítógépes rendszerbe történő felvitellel jár. Az adózók felháborodásáról nem is beszélve, akik ha vállalnak is részletfizetést, elenyésző arányban teljesítik. Balmazújváros, december 12. Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző

11 Balmazújváros Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Törvényességi szempontból ellenőrizte: Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 17-én tartandó ülésére a település foglalkoztatási helyzetéről szóló tájékoztató elfogadása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 293/2013. (XII. 11.) számú határozatával elfogadta évi munkatervét, mely szerint a december 17-én tartandó ülésén tárgyalja a település foglalkoztatási helyzetéről szóló tájékoztatót december 1-jén a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének vezetője megküldte évi tájékoztatóját. (A korábbi Munkaügyi Központ január 1. napjától a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatalának Szakigazgatási szerve.) Az előterjesztés mellékletét képező tájékozatóban a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének vezetője többek között beszámol a munkanélküliség helyzetéről, a kirendeltség tevékenységéről, a helyi munkaerőpiac főbb jellemzőiről, a regisztrált álláskeresők számáról. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés mellékletét képező tájékoztató elfogadására. HATÁROZATI JAVASLAT A település foglalkoztatási helyzetéről szóló tájékoztató elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a település foglalkoztatási helyzetéről szóló, jelen előterjesztés mellékletét képező tájékoztatót elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a hozott határozatról a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal vezetőjét tájékoztassa. Határidő: december 31. Felelős: jegyző Balmazújváros, december 9. dr. Veres Margit polgármester

12

13 Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége Jóváhagyta:. Dr. Mező Barna Igazgató TÁJÉKOZTATÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének tartandó ülésére BALMAZÚJVÁROS MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉRŐL Kelt, Balmazújváros, Balmazújváros Debreceni u. 4/b. Telefon: (36 52) Fax: (36 52)

14 Balmazújváros munkaerőpiacának főbb jellemzői Balmazújváros az Alföld sajátos, mezővárosi jellegű települése Hajdú-Bihar megyében. Megközelíthető a 33- as számú főúton, Hortobágytól 20 km-re, Debrecentől 23 km-re, a 4-es főúton Hajdúszoboszlótól 19 km-re, a 35-ös úton Hajdúböszörménytől 14 km-re. A privatizációt megelőzően a lakosság legnagyobb részét a mezőgazdaság foglalkoztatta, mellette néhány nagyobb létszámot foglalkoztató ipari üzem és több kisebb vállalkozás működött. A privatizáció után racionalizált létszámmal kisebb mezőgazdasági és ipari vállalkozások jöttek létre. Jellemzővé vált az egyéni vállalkozási forma és az őstermelői tevékenység. A településen 1876 bejegyzett vállalkozás működik melyből 854 társas vállalkozás, civil szervezet, alapítvány. A legutóbbi KSH jelentés adatai szerint lakosainak száma fő, munkavállalási korú lakosainak száma fő. Lakosainak nem szerinti megoszlása 8730 férfi és 9182 nő. Munkanélküliség relatív mutatója 7.09 %. Összehasonlítva a Járási Hivatalhoz tartozó településekkel mutatója kedvezőnek mondható. Hajdú-Bihar Megye egészére vonatkozatott munkavállalási korú népességéhez viszonyított munkanélküliségi mutató 8,6 %. Balmazújváros területén működő 250 fő létszámot meghaladó foglalkoztató nagyvállalkozás nincs főig foglalkoztató középvállalkozás közül 22-vel, főig foglalkoztató kisvállalkozás közül 60-al és 10 főig foglalkoztató vállalkozás közül 280 vállalkozással áll kapcsolatban a kirendeltség. Ez igen jelentős létszám. Aktív eszközeinkkel közreműködünk a vállalkozás terheinek könnyítésében, a munkahelyek megtartásában, új munkahelyek létrehozásában. HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október Az álláskeresők száma Hajdú-Bihar Megyében év október havi zárónapon fő volt, mely az előző hónaphoz képest 3,3%-kal (1099 fővel) növekedett. A év október hónapjához képest viszont nagyobb mértékű, 17,1%-os volt az álláskeresők számának csökkenése. A növekedés mértéke a legkisebb volt (1%-kal) a Balmazújvárosi Járási Munkaügyi Kirendeltség területén, ahol a szeptemberi létszámhoz képest a 16 fős beáramlást követően 1674 fő álláskereső volt a kirendeltség regiszterében. Hajdú-Bihar Megye nyilvántartott álláskereső között a év október hónapban nő és férfi szerepelt, arányuk az összes álláskeresőnek a 50,9% és az 49,1 százalékát tette ki, és 582 fővel több volt a nők száma a férfiak számához képest. Az előző hónapban a nők száma 1483 fővel volt több a férfiakénál. Az előző év október hónapjában a két nem aránya között 1,6% volt az eltérés, akkor a nők 693 fővel voltak többen a nyilvántartásban, arányuk az összes álláskeresőnek az 50,8%-a volt. A megyében a pályakezdők létszáma mindkét vizsgált időszakhoz képest csökkent, az előző év azonos időszakához képest 21,6%-kal, az előző hónaphoz képest 0,8%-kal. A csökkenés az előző hónaphoz képest 43 fős, míg az előző év októberéhez képest 1416 fős volt. A év október havi záró napon 5149 fő pályakezdő álláskereső volt a járási kirendeltségek regisztereiben. A pályakezdők közül 344 főnek volt felsőfokú végzettsége év október hónapban, az arányuk a két vizsgált időszakban egyformán alakult. A Járási Munkaügyi kirendeltség területén a pályakezdők aránya az összese települést vizsgálva 8,5% alatt maradt. Az 50 év feletti álláskeresők aránya az összes álláskeresőnek a 24,6%-át tette ki év október hónapban. Ez az arány az előző hónapban is közel ezen a szinten volt, akkor az álláskeresők 24,4%-a volt az 50 év felettiek csoportjában. Az 50 év feletti álláskeresők száma négy kirendeltségen csökkent, míg a többi járási munkaügyi kirendeltség területén növekedett az előző hónaphoz képest. A Balmazújvárosi kirendeltségen 23 fős volt a csökkenés. A szakképzetlen állástalanok száma a megyében év szeptember hónaphoz képest 4,9 százalékos növekedés következtében év október hónapban fő volt év október hónaphoz képest 17,4%-kal 3830 fővel csökkent a szakképzettséggel nem rendelkezők száma, így az álláskeresőkön belüli arányuk 53,3%, ami 0,7% ponttal magasabb az előző havitól, az előző év október hónapjához képest 0,3 százalékpontos volt a csökkenés mértéke. A szakképzetlenek között a legfeljebb 8 általános iskolát végzettek száma is hasonlóan alakult a két vizsgált időponthoz képest év szeptember hónapban. Az előző hónaphoz képest kisebb arányú, 6,2%-os a növekedés, míg az előző év októberéhez képest nagyobb arányú, 18,1%-os volt a csökkenés mértéke, így az októberi záró napon fő legfeljebb 8 általános iskolát végzett álláskereső volt a járási munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában. Hajdú-Bihar megyében október hónapban a fő szakképzett álláskereső 2

15 közül 1633 főnek volt felsőfokú végzettsége. A nyilvántartott szakképzett álláskeresők száma az előző hónaphoz képest 260 fővel, 1,7%-kal növekedett, míg az előző év azonos időszakához képest nagyobb mértékű, 16,7%-os csökkenés mutatkozott. Hajdú-Bihar megyében év október havában az egy évnél régebben álláskeresők száma az előző hónaphoz képest 2,5%-kal, 244 fővel csökkent év október hónaphoz képest viszont nagyobb mértékű csökkenés mutatkozott, miután állományuk 40,6 százalékos csökkenés következtében 9378 főre mérséklődött év október hónapban. Az egy éven túl nyilvántartásban lévők az összes álláskeresőnek a 27,6%-át tették ki október hónapban, ami 1,6 százalékponttal volt alacsonyabb, mint év szeptember havában. Az előző év október hónaphoz képest a tartós álláskeresők aránya 10,9% ponttal voltalacsonyabb ez év októberben. Az éven túli álláskeresők száma október hónapban a 15 járási munkaügyi kirendeltség közül négyet kivéve mindenhol csökkent Hajdú-Biharban. A Balmazújvárosi kirendeltség állományát figyelembe véve 4 fős csökkenés volt tapasztalható év október hónapjában 2507 fő részesült járadék típusú ellátásban, 175 fővel többen, mint egy évvel korábban, ami 7,5%-os növekedésnek felelt meg. Az előző hónaphoz képest 20,2%-os volt a növekedés mértéke, ami 422 fővel több járadék típusú ellátásban részesülőt jelentett. Segély típusú ellátásban 22 fővel több személy részesült ez év októberében az előző hónaphoz képest, ami 2,3%-os növekedésnek felelt meg. Az októberi zárónapon 166 fő részesült rendszeres szociális segélyben, 20 fővel többen, mint ez év augusztusában. További fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőt tartott nyilván a munkaügyi központ év október hónapban összesen fő kapott valamilyen ellátást, amely az összes álláskereső 40,2%-át jelentette, ez az arány egy hónappal korábban 39,1% volt és fő ellátásban részesülőt jelentett. A fenti összetételre vonatkozó statisztikai adatokat a Balmazújvárosi Kirendeltség illetékességi területéhez tartozó települések esetében a következő táblázatok szerint alakulnak. Regisztrált álláskeresők száma októberi zárónapon 0907 Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége Férfi Nő Nem BALMAZÚJVÁROS EGYEK HORTOBÁGY TISZACSEGE ÚJSZENTMARGITA Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége Életkor szerinti összetétele 0907 Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége 17 év és alatta év év év év év BALMAZÚJVÁROS EGYEK HORTOBÁGY TISZACSEGE ÚJSZENTMARGITA Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

16 0907 Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége év év év év 60 év felett NFSZ Korcsoport BALMAZÚJVÁROS EGYEK HORTOBÁGY TISZACSEGE ÚJSZENTMARGITA Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége Iskolai végzettség szerinti összetétele 0907 Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége ált. iskolai végz. nélkül általános iskola szakiskola szakmunkásképző gimnázium szakközépiskola BALMAZÚJVÁROS EGYEK HORTOBÁGY TISZACSEGE ÚJSZENTMARGITA Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége technikum főiskola egyetem kitöltetlen Iskolai végzettségek Összes BALMAZÚJVÁROS EGYEK HORTOBÁGY TISZACSEGE ÚJSZENTMARGITA Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége Szakképzettek és szakképzetlenek száma 0907 Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége Szakképzett Nincs szakképzettsége Szakképzettségek BALMAZÚJVÁROS EGYEK HORTOBÁGY TISZACSEGE ÚJSZENTMARGITA Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

17 Állománycsoport szerinti összetétel 0907 Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége segédmunkás betanított munkás szakmunkás ügyviteli alkalmazott ügyintéző irányító BALMAZÚJVÁROS EGYEK HORTOBÁGY TISZACSEGE ÚJSZENTMARGITA Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége vezető felsővezető kitöltetlen Állománycsoport Összes Pályakezdő álláskereső BALMAZÚJVÁROS EGYEK HORTOBÁGY TISZACSEGE ÚJSZENTMARGITA Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége Nyilvántartás hossza szerinti összetétel 0907 Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége 1-3 hónap 4-6 hónap 7-12 hónap hónap > 24 hónap Folyamatos regisztráció hossza Összes BALMAZÚJVÁROS EGYEK HORTOBÁGY TISZACSEGE ÚJSZENTMARGITA Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége Ellátottak és ellátatlanok száma 0907 Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége ellátás nélkül álláskeresési járadék álláskeresési segély III. foglalkoztatás helyettesítő támogatás rendszeres szociális segély Ellátás BALMAZÚJVÁROS EGYEK HORTOBÁGY TISZACSEGE ÚJSZENTMARGITA Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

18 A térség foglalkoztató képességének változásai évben csoportos létszámleépítést nem jelentettek be illetékességi területünkhöz tartozó foglalkoztatók. Leépítési szándékról azok tájékoztattak, akik munkahelymegőrző támogatás iránti kérelmet nyújtottak be. A támogatási kérelem kötelező melléklete a szándék bejelentése volt. Valós leépítésre ezek alapján nem került sor. Munkaerőigény nagy számban a közfoglalkoztatással kapcsolatban érkezett Kirendeltségünkre, de az országosan kiterjesztett állásajánlatokat is kezeltük, melyek legfőképpen Dunántúlról érkeztek. Ezen kívül támogatás nélküli foglalkoztatásra is kaptunk munkaerő igényeket évben az összes benyújtott munkaerő igények száma: 830 db. A munkaerő igények mögött 3912 fő támogatott és 153 fő nem támogatott álláshely került bejelentésre. A évhez viszonyítva ez 347-tel több bejelentett állást jelent. A térségben működő foglalkoztatáspolitikai eszközök és munkaerő-piaci programok Decentralizált Foglalkoztatási Alap terhére nyújtott támogatások, munkaerő-piaci programok, A Balmazújvárosi Kirendeltség a térség foglalkoztatottságának javítása érdekében a következő aktív támogatási eszközöket működtette: - Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás A támogatás a munkavállaló bejelentett bruttó munkabér és a munkabért terhelő munkáltató által fizetendő 27 %-os szociális hozzájárulási adó együttes összegének 50 %-a hat hónap időtartamra. A támogatás nem továbbfoglalkoztatáshoz kötött. A támogatással érintett létszám, 17 fő a támogatás összesen: Ft Jellemzően egy-két főt alkalmaztak a foglalkoztatók, határozatlan idejű munkaszerződéssel. Eddigi tapasztalataink alapján a támogatás megszűnése után is foglalkoztatásban maradtak a munkavállalók. - Lakhatási támogatás Lakhatási támogatás olyan álláskeresőnek nyújtható, aki olyan legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti 20 óra munkaidejű munkaviszonyt (a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszony, kormányzati szolgálatai jogviszony, közszolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszony, a honvédek jogállásáról szóló évi CCV. törvény szerinti szolgálati viszony, valamint pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló évi CXXIII. törvény szerinti ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt) létesít, amely esetében az állandó lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 100 km-re van egymástól, vagy a munkavégzés helye és az állandó lakóhelye között naponta tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje az 5 órát meghaladja. A támogatás egyéb részletező feltételeinek nem csak a munkavállalónak, hanem a szállásadónak is meg kell felelnie melyet a részletes eljárásrend tartalmaz. A támogatással érintett létszám 5 fő a támogatás összesen: Ft A támogatási kérelmek esetén vizsgálnunk kell, hogy a szállásadó számlaképes-e, adószámmal rendelkezik vagy sem. Több esetben amiatt hiúsult meg a támogatás megállapíthatósága, mert a bérbeadó nem volt számlaképes. - Munkahelymegőrző támogatás A támogatás azon átmenetileg nehéz helyzetbe került vállalkozások részére állapítható meg, akik támogatás nélkül működésükkel összefüggő okból a munkavállalóik munkaviszonyát fel kellene, hogy mondják. A támogatással érintett vállalkozások száma 6, az érintett létszám 20 fő a támogatás összesen: Ft 6

19 A támogatások jellemzően a bruttó átlagkereset, valamint az azt terhelő munkáltatói szociális hozzájárulási adó együttes összegének %-a. A támogatás időtartama átlag öt hónap és a támogatással megegyező idejű továbbfoglalkoztatáshoz kötött. - Vállalkozóvá válási támogatás Azok a nyilvántartott álláskeresők, akik saját foglalkoztatásukat egyéni vállalkozás, főállású őstermelői tevékenység vagy saját cég alapítása formájában kívánják megoldani, támogatást igényelhetnek. A támogatás formája: hat hónap időtartamra nyújtható vissza nem térítendő támogatás, összege a támogatáskori minimálbérnek megfelelő havi összeg. A támogatással érintett létszám 31 fő a támogatás összesen: Ft Egy főre vetítve Ft összes támogatást jelent, mely a vállalkozás beindítása kezdetén elegendő a járulékok és egyéb kezdeti költségek fedezésére. A tapasztalat azt mutatja, hogy a kényszerből vállalkozók és őstermelővé válók a támogatás letelte után megszüntetik vállalkozói jogviszonyukat és visszakerülnek az álláskeresők rendszerébe. Mintegy 20 % az, akik továbbviszik az elkezdett vállalkozást. - Nyári diákmunka A program célja a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítése. A program célcsoportjába azok a év közötti, nappali tagozaton, tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok tartoznak, akik nem rendelkeznek sem vállalkozói, sem egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal. A támogatással érintett létszám 135 fő, a támogatás összesen: Ft A decentralizált keret mellett központi keretből együttesen került megállapításra a fenti létszám és összeg. A diákmunka egy főre eső időtartama 2014-ben három hét volt. Ezzel az időtartammal tudtuk elérni a legtöbb bevont létszámot a rendelkezésre álló keretből. A diákok részéről ennek legalább a háromszorosára lett volna igény. - Jabil program A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Jabil Circuit Magyarország Kft. től leépítésre kerülő dolgozók újbóli elhelyezkedésének elősegítésére irányuló munkaerő-piaci program keretében szolgáltatások, képzések és foglalkoztatási támogatások nyújtásával segíti elő a felmondással érintett munkavállalók tartós munkanélkülivé válásának megelőzését, a minél rövidebb időn belüli újbóli munkába állásuk illetve munkaerő-piaci helyzetüknek javítását. A támogatással érintett létszám 4 fő, a támogatás összesen: Ft A Balmazújvárosi Kirendeltséget a Jabil Circuit leépítési döntése 34 fővel érintette. A program indításakor nyilvántartásba az érintettek közül csak 31 fő jelentkezett be. Szinte a bejelentkezést követően azonnal elhelyezkedett 1 fő, ezen kívül 3 fő került közfoglalkoztatásba. A maradék 27 fő részére én csoportos tájékoztatót tartottam, melyen a Jabil programról és a kirendeltségen elérhető egyéb támogatási eszközökről tájékoztattam a megjelenteket. A tájékoztatón 20 fő jelent meg, akiknek egyéni munkatanácsadás is került nyújtásra. +1 fő korábban kapott egyéni munkatanácsadást, mivel utazási támogatás alanya lett és ő már korábban jelentkezett. Egy részletesen összeállított tájékoztató került kiküldésre a Kirendeltség illetékességi területéhez tartozó munkáltatók részére. Ez százas nagyságrendben mérhető. - Nők 40 munkaerő-piaci program A nők 40 év szolgálati jogviszonyának megszerzésének elősegítése elnevezésű központi munkaerő-piaci program. A programba bevonható célcsoport: - A 60. életévüket betöltött a támogatás előtt 1 hónapja nyilvántartott álláskereső nők jogosultsági idejükre való tekintet nélkül beléphetnek a programba. - Az 55. életévüket betöltött támogatás előtt 1 hónapja nyilvántartott álláskereső nők esetében a legalább 37 év jogosultsági idővel rendelkező álláskeresők képzik a további célcsoportot. A támogatással érintett létszám 6 fő a támogatás összesen: Ft A támogatás elbírálásakor több esetben az jelentette a buktatót, hogy a kedvezményes nyugdíjba vonulásnál figyelembe vehető jogviszony kevesebb mint a meglévő öregségi nyugdíj számításához figyelembe vehető szolgálati jogviszony. Így sokan nem rendelkeztek 37 jogosultsági idővel. 7

20 - Munkaerő-piaci szolgáltatások A munkaügyi központ évben a pályázatot nyert AG-Média Kft közreműködésével valósította meg szolgáltatását. A szolgáltatás keretében 1o fő részére egyéni álláskeresési tanácsadásra került sor, míg 30 fő részesült 5 napos csoportos munkatanácsadásban. A résztvevők az új munkahelyek felkutatásához, a munkára, hirdetésekre történő jelentkezéshez a munkaerő-piacon jól hasznosítható ismereteket szereztek. A decentralizált foglalkoztatási alapból évben képzések nem indultak. A munkaerő-piaci képzések teljes volumene Uniós programokon keresztül valósult meg. A án lezáruló TÁMOP program keretében bértámogatás, bérköltség támogatás, képzési támogatás valamint első munkahely garancia program valósult meg. - a TÁMOP A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) elnevezésű projekt keretében megvalósult képzések Támogathatók a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 14. -ában, valamint a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet ában felsorolt képzések. A támogatással érintett létszám 41 fő a támogatás összesen: Ft A képzések évben négy ciklusban folyamatosan indultak, nagy létszámú megyei jelentkezés történt, viszont az Unió által meghatározott kötött célcsoportok miatt Kirendeltségi szinten kevesebb bevonási lehetőség volt mint amennyi igény lett volna rá. A Kirendeltségre leosztott létszám bevonásra került. A felhasznált összeg tartalmazza a keresetpótló juttatás ( Ft), a képzési és vizsgadíj ( Ft) valamint az utazási költség összegét ( Ft) - a TÁMOP A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) elnevezésű projekt keretében megvalósult bértámogatás A támogatás legfeljebb nyolc hónap időtartamú foglalkoztatáshoz nyújtható. A munkaadónak vállalnia kell a munkavállaló munkaviszony keretében történő foglalkoztatását a támogatás folyósításának, továbbá a támogatás folyósítási időtartama 50%-ának megfelelő további időtartamban (együtt: a foglalkoztatási kötelezettség alatt). A támogatás mértéke a munkabér és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adója legfeljebb 70%-a lehet. A támogatással érintett létszám 29 fő a támogatás összesen: Ft - a TÁMOP A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) elnevezésű projekt keretében megvalósult bérköltség támogatás A projektben három féle konstrukcióban nyújtható bérköltség támogatás (projektkonstrukciós szempontból csak a nyilvántartott álláskeresők esetében) a) Munkatapasztalat-szerzés céljából nyújtható a projektben bérköltség támogatás e projektben legfeljebb 90 napra. A támogatás mértéke a munkabér és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a lehet. Célja egyrészt oldani a munkáltatók előítéleteit (a munkavállaló munkavégző képességének, munkabírásának megismertetése által), másrészt, hogy a résztvevők önmaguk is meggyőződjenek arról, hogy alkalmasak a képzettségük, a képességeik, a korábbi szakmai tapasztalataik alapján a valós munkafeltételek között zajló munkavégzésre. b) A projekt keretében az a munkaadó elsősorban vállalkozás kaphat támogatást, amely vállalja a kirendeltség által kiközvetített, a projekt 3. (az 50 éven felüliek) célcsoportjába bevont álláskereső 8

21 foglalkoztatását úgy, hogy az adott időtartam vonatkozásában fokozatosan csökkenő mértékű támogatást kap, de nincs továbbfoglalkoztatási kötelezettsége. c) Pályakezdő álláskereső fiatalok foglalkoztatásához nyújtható bérköltség támogatás, annak érdekében, hogy első munkahelyhez, munkatapasztalathoz jussanak. A támogatással érintett létszám 20 fő a támogatás összesen: Ft - a TÁMOP A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) elnevezésű projekt keretében megvalósult Első Munkahely Garancia (EMG) A munkaerő-piaci program célja a 25 év alatti pályakezdőket sújtó munkaerő-piaci feszültség kezelése, ami a fiatal munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javítását, az első munkahely megszerzésének elősegítését, valamint a szükséges munkatapasztalat megszerzését biztosítja. A program elősegíti a nyugdíjba vonulás miatt jelentkező szakember utánpótlás biztosítását is azzal, hogy a támogatás ideje alatt lehetőséget biztosít a nyugdíjba készülő munkavállalók aktív életpályája alatt megszerzett széles körű tapasztalat és szaktudás átadására is. A támogatással érintett létszám 8 fő a támogatás összesen: Ft A foglalkoztatáshoz az alábbiak szerint állapítható meg a támogatás: legfeljebb 6 hónapig: a munkabér és szociális hozzájárulási adó 100 százalékos megtérítése, legfeljebb a minimálbér másfélszerese és kapcsolódó szociális hozzájárulási adó erejéig, továbbfoglalkoztatási kötelezettség a támogatási időszak felével megegyező időtartam, tehát legfeljebb 3 hónap. Közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatások A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság Közfoglalkoztatási és Logisztikai Főosztálya folyamatos közfoglalkoztatási programjainak teljesítésével a következő projektekben veszünk részt. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás A program célja: A helyi és kisebbségi önkormányzat, valamint azok jogi személyiséggel rendelkező társulása részére a lakosságot vagy a települést érintő közfeladat vagy az önkormányzat által önként vállalt a lakosságot vagy a települést érintő feladat ellátása vagy közhasznú tevékenység folytatása. Időskorú, beteg emberek segítése, házi segítségnyújtás. Intézményi közfoglalkoztatás, konyhai kisegítői feladatok, postázás, levélkihordás, szemétszedés, sepregetés, karbantartás. Járási összes létszám 1521 fő ebből Balmazújváros érintett létszáma 1152 fő. Támogatásra fordított összeg: Ft Kistérségi startmunka mintaprogram Mezőgazdaság A projekt közvetlen célja, hogy egy fenntartható és értékteremtő munkalehetőséget biztosítson a balmazújvárosi közfoglalkoztatottak számára. Az elmúlt évek mezőgazdasági programjainak tapasztalatai alapján már jól körvonalazódott azon növények köre, amelyek a közétkeztetés, valamint a szociálisan rászoruló lakosság fogyasztása tekintetében leginkább hasznosíthatóak. A termelt zöldségfélék a terület nagyságából adódóan lefedik a teljes tavasztól őszig terjedő termeszthetőség időszakát, de a betakarítások után sem áll le a munka, folytatódik a terület következő időszakra történő előkészítésével. Szántás, trágyázás. Tavaly már szélesítettük a termelt zöldségfélékből a támogatottak körét, most rendszeressé is szeretnénk tenni, ami a nagyobb tömegű termelést indokolja. Jelentős mértékben a burgonya, bab és hagyma termőterülete növekedett, más zöldségféléknél a fajta választék bővült. Az önkormányzat nagy hangsúlyt kíván fektetni a szociálisan rászorulók segítésére, - főleg a gyermekek és idősek tekintetében -, mert egyre több a nélkülöző család. A program lehetővé teszi olyan létminimum alatt élő emberek, családok segítését, akik szociális helyzetük miatt nem juthatnak hozzá ezen alapvető élelmiszerekhez sem. 9

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

2015. december 16. (szerda) napjára de. 09.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. december 16. (szerda) napjára de. 09.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség Jóváhagyta: Jóváhagyta: Mező Barna igazgató Mező Barna Igazgató TÁJÉKOZTATÓ Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november hónapban

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 15. napjára (szerda) 10.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. április 15. napjára (szerda) 10.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

2016. január 27. (szerda) napjára de. 09.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2016. január 27. (szerda) napjára de. 09.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 30.-i ülésén

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej határozatokról Melléklet: E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE EL TERJESZT : AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: VÉLEMÉNYEZÉSRE

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. augusztus 14. napjára (péntek) 8.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. augusztus 14. napjára (péntek) 8.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Ú j s z á s z V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a

Ú j s z á s z V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a Ú J S Z Á S Z V Á R O S P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL: 56/552-022; FAX: 56/552-102 E-mail: ujszasz@pr.hu; Web: http://www.ujszasz.hu Ú j s z á s z V á r o s

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére EÜ. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-i ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-i ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE FİJEGYZİJE VI. 506 /2007. ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-i ü l é s é r e Tárgy: Beszámoló a 2006. évi intézményi ellenırzési tapasztalatokról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i rendkívüli

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 29/2015.(II.26.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi naprendjére: Javaslat

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

2015. március 18-án (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. március 18-án (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS

TÁJÉKOZTATÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS TÁJÉKOZTATÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS munkaerő-piaci helyzetéről 1. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 2012. január 1-jén Jász-Nagykun-Szolnok megye lakónépessége 383 ezer fő volt, 3600 fővel volt kevesebb az egy évvel korábbinál.

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Székesfehérvár, 2012. december 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 101/2011.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május Munkaügyi Központja Munkaerı-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2014. II. Gyır-Moson-Sopron megye Gyır, 2014. május 9021 Gyır, Árpád út 32. - 9002 Gyır Pf.: 224. - Telefon: +36 (96) 814-245 - Fax: +36

Részletesebben

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 8. melléklet a 12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 1 A megnevezést módosította

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye 2013. évi területi folyamatai, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési tevékenysége

Jász-Nagykun-Szolnok megye 2013. évi területi folyamatai, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési tevékenysége Jász-Nagykun-Szolnok megye 2013. évi területi folyamatai, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési tevékenysége Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 57/2014. (IV.30.)

Részletesebben

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 23-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 23-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 3/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 23-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testületi

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 A személyes gondoskodást

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 37228/2009. J a v a s l a t a közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó szerződések elfogadására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Irányadó jogszabályok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente

Részletesebben

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-10/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. november 13-án a Városháza emeleti kistermében 7 45 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat 48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 79-9/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres gyermekvédelmi

Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres gyermekvédelmi Beszámoló A Bordányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 Ügyirat száma: 510-20/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselőtestületnek

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JEGYZİJÉTİL 3950 SÁROSPATAK, KOSSUTH U. 44. TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a gyermekjóléti

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 9/c. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. február 17-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály

Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítására

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Ülésterem

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1/ÖK/2010.(I.28.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND: 1. 2010. évi költségvetés (I. forduló) 2. A Fıvárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Eplény Község körjegyzői feladatainak ellátásához kapcsolódó megállapodás módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tájékoztató Bács-Kiskun megye 2006. évi munkaerő-piaci helyzetéről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről Tájékoztató Bács- Kiskun TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 2014. I. NEGYEDÉV Pápa Zirc Devecser Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred Veszprém megye 8200 Veszprém, Megyeház

Részletesebben

10/2015. sz. jegyzőkönyv

10/2015. sz. jegyzőkönyv 10/2015. sz. jegyzőkönyv Készült: az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtárban megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésről, mely 2015. május 28-án 17 óra 00 perckor kezdődött. Jelen vannak:

Részletesebben

1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet

1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet K i v o n a t A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 08-án kedden 12,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére 4200-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2010. évi működéséről Az előterjesztést készítették:

Részletesebben

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT F E L H Í V Á S a MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT elnevezéső, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttmőködésében megvalósuló

Részletesebben

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. június 18-án (szerda) 8 órára

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. június 18-án (szerda) 8 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 E L İ T E R J E S Z T É S A Képviselı-testület 2012. szeptember 18. ülésére az önkormányzat

Részletesebben

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért Kuratóriuma 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Klébl Márton

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 2350-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Tárgy: A közfoglalkoztatás rendszerének 2009. évi változása, várható ellátási formáinak megvitatása, Közfoglalkoztatási Terv készítése

Tárgy: A közfoglalkoztatás rendszerének 2009. évi változása, várható ellátási formáinak megvitatása, Közfoglalkoztatási Terv készítése ELŐTERJESZTÉS a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása, mint Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. március 5-i ülésére 1. NAPIRENDI PONT Tárgy: A közfoglalkoztatás rendszerének 2009.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 119-1/2007.(VI. 11.) számú h a t á r o z a t a a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és a 169/2006.

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 10. Tárgy: Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben