BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ"

Átírás

1 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselıtestület munkaterv szerinti ülését október 13. (szerda) napjára du órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Ünnepélyes megnyitó 2. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményérıl, a megbízólevelek átadása. Elıadó: Szabó Sándor László HVB elnök 3. Az önkormányzati képviselık eskütétele Elıadó: Blaskó Sándor korelnök 4. A polgármester eskütétele Elıadó: Blaskó Sándor korelnök A nyilvános ülés a Polgármesteri Hivatal dísztermében folytatódik 5. Alpolgármester (ek) megválasztása és eskütétele Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 6. A Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi, valamint az Ügyrendi és Jogi Bizottság létrehozása, tagjainak megválasztása és eskütétele Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 7. Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság létrehozása, tagjainak megválasztása és eskütétele Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 8. Elıterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása tárgyában. Elıterjesztı: Dr. Veres Margit jegyzı 9. Elıterjesztés az alpolgármester (ek) tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása tárgyában. Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 10. Elıterjesztés a tulajdonosi jogok gyakorlása az önkormányzati érdekeltségő gazdálkodó szervezeteknél Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, október 11. Dr. Tiba István polgármester

2 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének október 13-án tartandó ülésére az alpolgármesterek megválasztása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 34. (1) bekezdése értelmében a Képviselı-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minısített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy több alpolgármestert választhat. A Képviselı-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. A törvény tehát egy alpolgármester választását kötelezıvé teszi az önkormányzati munka folyamatos biztosítása érdekében, azonban több alpolgármester megválasztását is lehetıvé teszi. Az alpolgármesteri tisztséget be lehet tölteni fıállásban és társadalmi megbízatásban. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) számú rendeletének 27. (1) bekezdése szerint a Képviselı-testület két társadalmi megbízatású alpolgármestert választ. Határozati javaslat Alpolgármesterek megválasztása tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 34. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva figyelemmel az SZMSZ 27. (1) bekezdésére saját tagjai közül Dr. Tiba István polgármester javaslatára alpolgármesternek és...települési képviselıket választja. Határidı: Felelıs: azonnal Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, október 8. Dr. Tiba István polgármester

3 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének október 13-án tartandó ülésére Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, valamint Ügyrendi és Jogi Bizottság létrehozása, tagjainak megválasztása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 22. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület határozza meg bizottsági szervezetét és választja meg bizottságait. Ezek alapján kétezer fınél több lakosú településen a pénzügyi bizottság megválasztása kötelezı feladat. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 33/B. -a és a polgármester, a helyi önkormányzati képviselık jogállásának egyes kérdéseirıl szóló évi XCVI. törvény 10/A. (1) bekezdése a képviselık vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét írja elı. Ennek megfelelıen a polgármester, illetve az önkormányzati képviselı megbízólevelének átvételérıl számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselı vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén annak benyújtásáig az önkormányzati képviselı jogait nem gyakorolhatja és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. 20. meghatározott juttatásokban sem részesülhet. A vagyonnyilatkozatok nyilvántartását és ellenırzését, a vagyonnyilatkozat tétellel kapcsolatos eljárás lefolytatását Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendeletének 1. számú melléklete alapján az Ügyrendi és Jogi Bizottság kezeli. Az SZMSZ 23. -ának (2) bekezdése alapján a Pénzügyi, Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 7 fıbıl áll, Mezıgazdasági Környezetvédelmi- és Idegenforgalmi Bizottság 5 fıbıl, az Ügyrendi és Jogi Bizottság szintén 5 fıbıl áll. Javaslom, hogy a most alakuló Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságnak 7 tagja legyen, az Ügyrendi és Jogi Bizottság pedig továbbra is 5 fıvel mőködjön. Kérjük a Tisztelt Képviselıket, hogy ez elıterjesztést vitassák meg, és döntsenek a bizottságok létrehozása és tagjainak megválasztása tárgyában. Határozati javaslat Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, valamint Ügyrendi és Jogi Bizottság létrehozása, tagjainak megválasztása tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 22. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva figyelemmel Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 23. (2) bekezdésére Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, valamint Ügyrendi és Jogi Bizottságot hoz létre.

4 2 1. A Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnökének: tagjainak:. települési képviselıt.. települési képviselıt.. települési képviselıt települési képviselıt. személyeket megválasztja. 2. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökének: tagjainak:. települési képviselıt...települési képviselıt.. települési képviselıt... személyeket megválasztja Határidı: Felelıs: a bizottság létrehozására: azonnal Az SZMSZ módosítására, az SZMSZ átfogó felülvizsgálatára: november 24. Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros, október 8. Dr. Tiba István polgármester

5 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének október 13-án tartandó ülésére az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság létrehozása és tagjainak megválasztása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 22. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület határozza meg bizottsági szervezetét és választja meg bizottságait. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendeletének 23. (2) bek. alapján a Szociális- Ifjúságvédelmi és Lakásügyi Bizottság 5 fıbıl áll. Szintén ezen jogszabályhely alapján az Intézményfelügyeleti-, Oktatási és Sportbizottság 7 fıbıl áll. Továbbá Mezıgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 5 fıbıl tevıdött össze. Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének képviselıi létszáma 11 fıre csökkent, emiatt álláspontom szerint - indokolt ezen három bizottság helyett egy 5 fıs bizottságot létrehozni, Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság névvel. Ez a bizottság végezné az Intézményfelügyeleti Oktatási és Sportbizottság és a Szociálisifjúságvédelmi és Lakásügyi Bizottság korábbi feladatait, a Mezıgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság feladatait pedig a Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság látná el. Ez a struktúra jelentıs megtakarítást eredményez önkormányzatunk költségvetésében. Kérjük a Tisztelt Képviselıket, hogy az elıterjesztést vitassa meg, és döntsenek a bizottságok létrehozása és tagjainak megválasztása tárgyában. Határozati javaslat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság létrehozása és tagjainak megválasztása tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 22. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottságot hoz létre 5 fıvel. 1. Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság Elnökének: Tagjainak:. települési képviselıt. települési képviselıt

6 2. települési képviselıt..személyeket megválasztja. Határidı: a bizottság létrehozására: azonnal, az SZMSZ módosítására, az SZMSZ átfogó felülvizsgálatára: november 24. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros, október 8. Dr. Tiba István polgármester

7 E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének október 13-án tartandó ülésére a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény (továbbiakban: Pttv.) 3. (1) bekezdése szerint a Képviselı-testület a polgármester illetményérıl alakuló ülésen, illetıleg a polgármester megválasztását követı elsı ülésen dönt. Ugyanezen törvény 3. (2) bekezdése szerint a nél több lakosú település, valamint körzetközponti feladatot ellátó önkormányzat polgármesterének az illetményét a köztisztviselık jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 43. (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap és az ezen jogszabályban meghatározott szorzószám (12,5-13,5) szorzataként, összegszerően kell meghatározni. A polgármester illetményéhez kapcsolódó a munkáltatót terhelı járulékfizetési kötelezettség az önkormányzatot terheli. A Pttv. 18. (1) illetve (2) bekezdése alapján a polgármesternek a polgármesteri tisztsége ellátásával összefüggı, a képviselınek a képviselı-testület képviseletében vagy megbízásából végzett tevékenységével összefüggı, általa elılegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni. A polgármestert, választása szerint az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérıen, költségátalány illeti meg. A költségátalány mértéke a képviselı-testület döntése alapján a polgármester illetménye, illetve tiszteletdíja 20-30%-ának megfelelı összeg. Tekintettel arra, hogy a hivatkozott törvény arra utalást nem tesz, hogy a polgármester illetményére és költségtérítésére ki tegyen javaslatot, így véleményünk szerint a korábban megalakult Ügyrendi és Jogi Bizottság is javaslatot tehet. Kérjük Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a fenti jogszabályhelyek alapján Dr. Tiba István polgármester illetményét és költségtérítésének mértékét állapítsa meg. Határozati javaslat A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény 3. (2) illetve 18. (2) bekezdése alapján Dr. Tiba István polgármester illetményét és költségtérítését az alábbiak szerint határozza meg. Illetmény:,-Ft (38.650,- Ft illetményalap x. szorzószám) Költségtérítés mértéke:..,-ft (illetmény x..%) Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros, október 11. Dr. Veres Margit jegyzı

8 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének október 13-án tartandó ülésére alpolgármesterek tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény 4. (2) bekezdés b) pontja alapján a Képviselıtestület hatáskörébe utalja a társadalmi megbízatású alpolgármesterek tiszteletdíjának megállapítását, azzal a korláttal, hogy a megállapított tiszteletdíj ne érje el a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját (társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja: illetményalap (38.600,- Ft) x meghatározott szorzószám / 4,5-6,5 / szorzata, összegszerően). A törvény csak a 2999 lakosságszámú településméretig tartalmazza a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjára és így az alpolgármesterére alkalmazandó szorzószámokat. Nincs akadálya azonban annak, hogy ennél nagyobb településen is válasszanak társadalmi megbízatású alpolgármestert, ezért az ı tiszteletdíjának mértékére a törvényi felsı határt kell irányadónak tekinteni. Balmazújváros település esetében az alpolgármester tiszteletdíja a fentiekben hivatkozott jogszabály szerint ,-Ft ( Ft illetményalap szorozva 6,5). A törvény 18. (2) bekezdése értelmében az alpolgármester esetében a költségátalány mértéke a tiszteletdíja 10-20%-ának megfelelı összeg. Kérjük a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a fenti jogszabályhelyek alapján állapítsa meg a megválasztott alpolgármesterek tiszteletdíját és költségtérítésének mértékét. Határozati javaslat Alpolgármesterek tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény 4. (2) bekezdés b) pontjában és a 18. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a megválasztott alpolgármesterek tiszteletdíját.ft-ban, költségtérítésének mértékét Ft-ban állapítja meg. Határidı: a szükséges intézkedések megtételére azonnal Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, október 11. Dr. Tiba István polgármester

9 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének október 13-án tartandó ülésére tulajdonosi jogok gyakorlása az önkormányzati érdekeltségő gazdálkodó szervezeteknél tárgyban Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület az elmúlt ciklusban a 289/2006. (XI. 29.) számú határozatával rendelkezett az önkormányzati képviseletrıl, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlásáról azoknál a gazdálkodó szervezeteknél, ahol az önkormányzat résztulajdonnal rendelkezik. Az önkormányzati érdekeltségő gazdasági társaságok jelenleg az alábbiak: - Hajdúsági Gabona Zrt. (az önkormányzat részesedése: ,- Ft) - E-ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. (az önkormányzat részesedése: ,- Ft) - Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat (az önkormányzat részesedése: ,- Ft) - Debreceni TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kft. (az önkormányzat részesedése: ,- Ft) - Alföld Szakképzı Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. (az önkormányzat részesedése: ,-Ft) - Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. (az önkormányzat részesedése: ,- Ft) - Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. (az önkormányzat részesedése ,-Ft) - Hortobágyi Leader Nonprofit Kft. (az önkormányzat részesedése: ,-Ft) - Innohíd Innovációs Zrt. (az önkormányzat részesedése: ,-Ft) - Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. ( az önkormányzat részesedése: ,-Ft) - Balmazenergia Kft. (az önkormányzat részesedése: ,-Ft; jelenleg végelszámolás alatt áll) - Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. (az önkormányzat részesedése: ,-Ft) Az önkormányzat tulajdoni részesedésével mőködı társaságokban az önkormányzat képviseletét, tulajdonosi jogainak gyakorlását a szervezetek közgyőlésein, taggyőlésein, beszámolóin a polgármester, illetve a képviselı-testület által felhatalmazott személy látta el ben Balmazújváros Város, Tiszacsege Város, Egyek Nagyközség és Hortobágy Község önkormányzatainak részvételével megalakult a Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulása, melynek Társulási Tanácsában Balmazújváros Város Önkormányzatát a mindenkori polgármester képviseli. A Társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzata szerint a

10 tagönkormányzatok Képviselı-testületeinek dönteniük kell a képviseletet ellátó polgármesterek helyettesítésérıl. Az Önkéntes Tőzoltóság Balmazújváros Köztestületben az önkormányzat, mint tag képviseletét az elızı ciklusban Koroknai Imre alpolgármester látta el. Határozati javaslat A tulajdonosi jogok gyakorlása az önkormányzati érdekeltségő gazdálkodó szervezeteknél Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9. -a és 80. (1) bekezdése alapján - a 289/2006. (XI.29.) számú határozatainak hatályon kívül helyezése mellett azoknál a gazdálkodó szervezeteknél, önkormányzati társulásoknál, ahol az önkormányzat résztulajdonnal rendelkezik a képviseletet, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlását az alábbiak szerint ruházza át: 1./ A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt-ben a tulajdonosi jogokat és az önkormányzat képviseletét a polgármester gyakorolja. 2./ A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulásban a tulajdonosi jogokat és az önkormányzat képviseletét a polgármester gyakorolja, akadályoztatása esetén teljes jogkörrel... helyettesíti. 3./ A Debreceni TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kft.-ben és az Alföld Szakképzı Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft.-ben a tulajdonosi jogokat a polgármester gyakorolja. 4./ Azoknál a további gazdálkodó szervezeteknél, ahol az önkormányzat résztulajdonnal rendelkezik, a képviseletet illetve a tulajdonosi jogok gyakorlását az alábbiak szerint ruházza át a Képviselı-testület: - Hajdúsági Gabona Zrt-ben:. - E-ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt-ben:... - Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalatnál:... - Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft-nél:. Hortobágyi Leader Nonprofit Kft.-nél:... Innohíd Zrt.-nél:... képviseli a közgyőléseken, taggyőléseken az önkormányzat Képviselı-testületét. 5./ A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsában az önkormányzatot Dr. Tiba István polgármester képviseli. A Társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzatában foglaltak miatt szükséges a képviseletet ellátó polgármestert helyettesítı személyrıl dönteni.

11 A Képviselı-testület a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásában képviseleti joggal rendelkezı Dr. Tiba István polgármestert akadályoztatása esetén teljes jogkörrel.. helyettesíti. 6./ Az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. és a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. egyedüli alapítója és a tulajdonosi jogok gyakorlója Balmazújváros Város Önkormányzata. Esetükben a taggyőlés a Képviselı-testület ülése, a tulajdonosi jogok gyakorlója pedig a mindenkori polgármester. A Balmazenergia Kft.- amelynek szintén egyedüli alapítója az önkormányzat- jelenleg végelszámolás alatt áll, a tulajdonosi jogkört a polgármester gyakorolja. 7./ A Képviselı-testület az Önkéntes Tőzoltóság Balmazújváros köztestületében az önkormányzat, mint alapító tag képviseletével. bízza meg. A Képviselı-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy a képviseletek ellátásához kapcsolódó szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidı: Felelıs: folyamatos Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, október 8. Dr. Tiba István polgármester

12 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület munkaterv szerinti ülését október 13. (szerda) napjára du órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Elıadó: Dr. Veres Margit jegyzı 3. Elıterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzatának évre vonatkozó éves belsı ellenırzési tervének jóváhagyása Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 4. Beszámoló a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı mőködésérıl Elıadó: Végh Attila intézményvezetı 5. Elıterjesztés a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola Pedagógiai Programjának jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó általános elıírások alkalmazásától való eltéréshez történı hozzájárulása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester II. Z á r t ü l és 1. Elıterjesztés szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati lakás bérletének meghosszabbítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, október 5. Dr. Tiba István polgármester

13 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: I/1. Dr. Veres Margit Jegyzı Tisztelt Képviselı-testület! POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról Jelentem, hogy a Képviselı-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 166/2010. (VI. 23.) A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása alapító okirata módosításának jóváhagyása tárgyában A Társulást alkotó további három tagtelepülés (Egyek, Hortobágy, Tiszacsege) még nem hagyta jóvá az alapító okirat módosítását, így az még nem került aláírásra. 167/2010. (VI. 23.) Balmazújváros illegális hulladéklerakóinak felszámolása 2010 címő pályázat tárgyában A pályázat új költségvetése megfelelıen átvezetésre került a pályázat támogatási szerzıdésében. Egyebekben a pályázat megvalósítása folyamatban van, a vonatkozó megbízási szerzıdések megkötésre kerültek. 169/2010. (VI. 23.) Bölcsıde bıvítés és felújítás Balmazújvároson elnevezéső pályázat tárgyában A megelılegezett finanszírozási forrásból kiegyenlítésre került a kivitelezı számlája. Várhatóan novemberében fog a megelılegezett finanszírozási forrás teljes egészében visszaforogni az önkormányzatunkhoz. 178/2010. (VI. 23.) Balmazújváros Nagyhegyes közötti kerékpárút kialakítása tárgyában A Nagyhegyes Község Önkormányzatával megkötésre került a konzorciumi megállapodás. Jelenleg a kerékpárút engedélyeztetési szakasza zajlik, az elsı körös engedélyezési tervek elkészültek és átvettük a szaktervezı cégtıl. 200/2010. (VIII. 10.) Balmazújváros kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése elnevezéső (ÉAOP-3.1.3/A ) pályázat tárgyában A kerékpárút forgalmi hálózat fejlesztésére vonatkozó építési kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás jelenleg folyamatban van, a tisztelt Képviselı-testület már döntött a részvételi szakasz eredményérıl, az ajánlattételi szakasz várhatóan októberében lezárul. A megbízási szerzıdés megkötésre került az Eco-Legal Tanácsadó Bt. társasággal. Megkötésre kerültek továbbá az egyéb vonatkozó szerzıdések (pl. mőszaki ellenırzés). 202/2010. (VIII. 10.) Az ÉAOP /A jelő, Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdı komplex fejlesztése címő pályázat tárgyában A Hajdúép Kft. társasággal a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft., mint a vonatkozó pályázat beruházója módosította a vállalkozási szerzıdést, melynek alapján az új teljesítési határidı március 1. napja lett.

14 203/2010. (VIII. 10.) A Balmazenergia Kft. végelszámolás alatt egyszerősített éves beszámolójának elfogadása tárgyában A Balmazenergia Kft. végelszámolás alatt május 31-i fordulónappal készült egyszerősített éves beszámolóját és a független könyvvizsgálói jelentést a Képviselı-testület elfogadta. A társaság ügyvezetıje a szükséges intézkedéseket megtette. 204/2010. (VIII. 10.) Egészségügyi alapellátások fejlesztése tárgyában A Syntron Mérnöki Iroda Kft. társasággal megkötésre került a közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozó megbízási szerzıdés. Az építési beruházási részre vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van, várhatóan októberében megkötésre kerül a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerzıdés. 207/2010. (VIII. 10.) A Balmazújváros városi strandfürdı fejlesztéséhez szükséges villamosenergia ellátás szolgáltatási és pénzügyi feltételeirıl A fürdıfejlesztéshez szükséges villamosenergia ellátás kapacitás és szolgáltatás feltételeirıl szóló határozat alapján a Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. a szükséges intézkedéseket megtette, az E-ON-nal megállapodást kötött. 210/2010. (VIII. 17.) Balmazújváros, kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése elnevezéső pályázattal kapcsolatos konzorciumi megállapodás elfogadása tárgyában A vonatkozó konzorciumi megállapodást a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel megkötötte önkormányzatunk. 211/2010. (VIII. 17.) A KEOP Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hıés villamosenergia-, valamint biometán-termelés címő pályázat tárgyában A megbízási szerzıdés a SolárField Kft. társasággal megkötésre került, jelenleg a részletes pályázat kidolgozása folyik. 212/2010. (VIII. 17.) A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı 2010/2011-es tanévben felzárkóztató évfolyam indítása tárgyában A 2010/2011-es tanévben felzárkóztató oktatás indult a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı intézményben, mivel a túlkoros és általános iskolai végzettséget nem szerzett tanulók számára meghirdetett évfolyamra jelentkezık létszáma elérte, sıt meg is haladta a Képviselıtestület határozatában, illetve az intézmény alapító okiratában megjelölt 8 fıt. 216/2010. (VIII. 27.) A Balmazújváros, belterületi utcák építése, felújítása elnevezéső (ÉAOP-3.1.2/A ) pályázat tárgyában A Duna Aszfalt Kft. társasággal a vállalkozási szerzıdés megkötésre került. Elsı körben a Bartók Béla, Iskola-köz, Vasút sor, Bocskai utcákon elkezdıdtek a munkálatok. 217/2010. (VIII. 27.) A Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 9. szám alatti bölcsıde beruházáshoz kapcsolódó egyéb kiegészítı munkák tárgyában A bölcsıde felújításhoz, bıvítéshez kapcsolódó kiegészítı munkákra a Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft-vel kötöttünk szerzıdést, a munkák szeptember 25-ra elkészültek. 218/2010. (VIII. 27.) A város bel- és külterületén lévı vízelvezetı csatornák karbantartása és belvízveszély elhárítása tárgyában szükséges intézkedésekrıl A csapadékvíz csatornák karbantartása ügyében a Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. az ütemezési javaslatot elkészítette. 2

15 221/2010. (VIII. 27.) A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı alapító okiratának módosítása tárgyában A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı alapító okiratának módosítására a szakfeladatok képességkibontakoztató és integrációs felkészítés szöveges kiegészítése miatt került sor. A testületi döntést követıen dokumentumban bekövetkezett változás-bejelentési kérelmet megküldtük a Magyar Államkincstárnak, mely a törzskönyvi nyilvántartásba átvezette a módosításokat. 222/2010. (VIII. 27.) A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Szervezeti és Mőködési Szabályzata beterjesztési határidejének módosítása tárgyában A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı igazgatója az intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatát határidıre beterjesztette. A dokumentum a jogszabályi elıírásoknak megfelel, a szükséges szervek véleményei beszerzésre kerültek. A Képviselı-testület szeptember 15-én tartott ülésén jóváhagyta a dokumentumot. 223/2010. (VIII. 27.) Az önkormányzat fenntartásában mőködı nevelési-oktatási intézmények pedagógiai és nevelési programjának, valamint a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Szervezeti és Mőködési Szabályzatának jóváhagyása tárgyában Az intézmények átdolgozott és jóváhagyott dokumentumaikat a nyilvánosság biztosítása céljából honlapjukon, illetve a szokásos módon közzétették. 224/2010. (VIII. 27.) Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény intézményi minıségirányítási programja végrehajtásának éves értékelése tárgyában Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény elkészítette az intézményi minıségirányítási programjának éves értékelését. A dokumentum a városi honlapon megjelenítésre került. 228/2010. (VIII. 27.) A gyermekorvosi ügyeleti ellátás idejének csökkentése tárgyában A Képviselı-testület október 1. napjától a heti pihenı- és munkaszüneti napokon a gyermekorvosi ügyeleti ellátás idejét 8 órától 12 óráig, napi 4 órában határozta meg. A gyermekorvosok szerzıdéseit a határozatnak megfelelıen módosítottuk, az ügyeleti rend változásáról tájékoztattuk a lakosságot. 238/2010. (IX. 08.) Iskolatej biztosítása az általános iskolai tanulók számára címő pályázat tárgyában Az iskolatej szállítására vonatkozó szerzıdés aláírásra került, az iskolatejet és kakaót a diákok szeptember 14-tıl kapják. Határozati javaslat A lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. Balmazújváros, október 5. Dr. Tiba István polgármester 3

16 TÁJÉKOZTATÓ I/2. A Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 28. -a a jegyzı számára elıírja, hogy tájékoztassa a Képviselıtestületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintı új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı a Szociális csoport munkájáról az alábbiakat jelenti: A családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvényt, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényt a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben módosító évi LXVI. törvény augusztus 30-i hatállyal bevezette az iskoláztatási támogatás jogintézményét. Az új jogintézmény célja a tankötelezettség teljesítésének, ezáltal a gyermek helyes irányú fejlıdésének elısegítése. Ennek értelmében a gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez az állam havi rendszerességgel járó nevelési ellátást vagy iskoláztatási támogatást (együtt: családi pótlék) nyújt. Ha a gyermek nem teljesíti tankötelezettségét és összegyőlik 10 igazolatlan órája, az iskola ezt jelzi a jegyzıi gyámhatóságnak. A gyámhatóság végzésben figyelmezteti a szülıt arra, hogy az adott tanévben mulasztott ötvenedik igazolatlan óra után el fogja rendelni az iskoláztatási támogatás felfüggesztését és ezzel egyidejőleg a gyermek védelembe vételét. Amennyiben a gyermek továbbra sem teljesíti tankötelezettségét és 50 igazolatlan órája összegyőlik, a jegyzıi gyámhatóság az iskola jelzése alapján felfüggeszti az iskoláztatási támogatást és védelembe veszi a gyermeket. A jegyzınek e körben mérlegelési lehetısége nincsen. Az 50 igazolatlan óra automatikusan az iskoláztatási támogatás felfüggesztésével és a gyermek védelembe vételével jár. Az iskoláztatási támogatás felfüggesztése esetén a gyermek után járó iskoláztatási támogatást a települési önkormányzat részére a Magyar Államkincstárban megnyitott családtámogatási folyószámlára utalja át a kincstár és nem a szülınek. Az iskoláztatási támogatás felhasználásáról a jegyzıi gyámhatóság által kirendelt eseti gondnok gondoskodik, jóváhagyott pénzfelhasználási terv szerint. Sajnos az új jogszabályt a 2010/2011. tanév elsı hónapjában már alkalmazni kellett, ugyanis 9 gyermek szülei részére kellett figyelmeztetést küldeni. További 2 gyermek tekintetében hivatalból indítottunk eljárást az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére és védelembe vételére, ugyanis esetükben már 50 igazolatlan óra győlt össze az oktatási intézmény jelzése alapján. A helyben tanuló, balmazújvárosi lakcímmel rendelkezı tanulók részére szeptember hónapban ismét megállapításra került az utazási támogatás, amennyiben a helyi menetrend szerinti buszjáratra szeptember, október, november és december hónapokra bérletet vásárolt. Összesen 736 gyermek részesült a négy havi bérlet árának erejéig (3.060,- Ft/fı) támogatásban. Emıdi Sándor beruházási, pályázati, kommunális és vagyonügyekben az alábbiakat jelenti: A kıudvari bekötı út melletti folyékonyhulladék lerakó rekultivációjának befejezésével a környezetvédelmi és vízügyi hatóság a vízjogi üzemeltetéssel kapcsolatos eljárást megszüntette, ugyanis a továbbiakban a terület szennyvízürítı hely funkciója teljes mértékben megszőnt. A terület a késıbbiekben teljes mértékben mezıgazdasági jellegő, pl. legelı hasznosítására válik alkalmassá, így a korábbinál jelentısebb önkormányzati ingatlan 1

17 vagyont képvisel. Az átminısítéshez és a földhivatali átvezetésekhez talajvédelmi tervet rendeltünk meg, melynek elkészítése után szintén az átminısítéshez geodéziai munkarészt is be kell csatolni, ennek alapján a földhivatali mővelési ág változás bejegyzése kezdeményezhetı. Folyamatban van a rendezési tervmódosításokkal kapcsolatosan a Batthyány u. 4. szám alatti tömb és a fürdı építési övezetének egyeztetési eljárása, mintegy harminc közigazgatási szervvel és az érintett önkormányzatokkal. Ezen eljárásra a jogszabály az érintetteknek 45 napos észrevételt tett lehetıvé, a szakhatósági észrevételek beérkezése rövidesen befejezıdik. Szintén a rendezési tervvel kapcsolatos, hogy a Kányási István és társai által kezdeményezett módosításhoz település tervezıtıl árajánlatot kértünk, melyrıl a kezdeményezı mezıgazdasági vállalkozót tájékoztattuk. A módosítás költségét a kezdeményezıknek kell vállalniuk, erre szóban nyilatkoztak is, de a tervezési költség elfogadásáról az írásos nyilatkozatokat még nem csatolták be. Ez feltétele a módosításhoz szükséges településrendezési szerzıdés megkötésének. A Dózsa Gy. u. 9. szám alatti bölcsıde ingatlanán befejezıdött az elsı ütemben megvalósult idıszakos gyermekfelügyelet hatósági eljárása, a második ütemő bıvítés és rekonstrukció mőszaki átadása és az érintett szakhatóságok szemléje is megtörtént. Szeptember hó közepétıl folyamatban van a pályázati támogatással megvalósuló, a településrészeket és a városközpontot érintı győjtıutak kivitelezése a fıvállalkozóval, a Duna Aszfalt Kft-vel megkötött vállalkozási szerzıdés alapján. A Bocskai utca, Bethlen utca győjtıút szakaszok tervezett aszfaltozása befejezıdött, jelenleg a padkarendezés, vízelvezetés és egyéb kiegészítı munkák kivitelezése folyik. Ezen idıpontban befejezés elıtt áll a Bánlaki részen a Bartók Béla utca útalap készítése, az Iskola köz szélesítésére és aszfaltozásra történı elıkészítésének munkái. A további érintett utakon (Bólyai utca, Vasút sor, Batthyány utca) a kiviteli tervek és vízelvezetés véglegesítése van folyamatban, október hónapban a kivitelezés több utcában megkezdıdik. A mezıgazdasági ügyintézı és 1 fı településır szeptember hónapban fı feladatként helyszíni ellenırzéseket végzett a helyi önkormányzati rendeletünk szerinti parlagfüves és gazos területek rendbetétele érdekében. Az érintett ingatlantulajdonosok és intézmények felszólítása megtörtént. A rendkívüli csapadékos idıjárás következtében kialakult belvízelvezetéssel kapcsolatos feladatok és belterületi fıgyőjtık karbantartásának létszám és pénzügyi igényét a VG Kft. ügyvezetıje a korábbi testületi határozatban elıírtak szerint benyújtotta. A Veres P. utca 57. szám alatti megüresedett költségalapú lakás pályáztatását a beruházási osztály lebonyolította, jelenleg a pályázati elbírálás szakasza folyik. A közterület felügyelet 2 hetenként munkaidın túl és az esti órákban ellenırzést végez a szabálytalan jármőparkolással és a közvilágítási lámpák hiányosságaival kapcsolatban. Az osztály valamennyi köztisztviselıje folyamatosan részt vett és közremőködött az önkormányzati választásokkal összefüggı szervezési, elıkészítı és adminisztratív munkákban. Az éves költségvetésben közvilágítási lámpahelyek bıvítésére biztosított elıirányzatból lakossági és képviselıi igények alapján lámpahelyek bıvítésére került sor, s elkészült a Kossuth téri lakótelepen a Dózsa Gy. utca, Bocskai utca összekötı út mellett lévı szolgáltató pavilonok mentén az alulvilágított kábeles közvilágítási hálózat bıvítése. Folyamatosan részt vettünk a Balmazújváros, Nádudvari utca belterületét és a hajdúszoboszlói út mentén a külterületet érintı kerékpárút hálózat bıvítéstervezési egyeztetésében, a Képviselı-testületi döntésnek megfelelıen a gesztor feladatot ellátó Nagyhegyes község önkormányzatával. A tervek elkészültek, a szakhatósági és közmőegyeztetések folyamatban vannak. A tervezı összeállította a nyomvonalat érintı nem önkormányzati tulajdonban lévı területsávok listáját, melyet sikeres pályázat esetén a beruházás elıkészítése során meg kell vásárolni az önkormányzatnak. Ehhez elızetesen meg kell rendelni a geodéziai telekmegosztási és mővelési ág kivonásához szükséges munkarészeket. Az osztály folyamatosan részt vesz a fürdı beruházással kapcsolatos kivitelezıvel, a VG Kftvel és a tervezıkkel kapcsolatos egyeztetéseken. 2

18 Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetıje jelenti: Építésügy Az Építési csoport jelenleg folyamatban lévı jelentısebb feladatai, ügyei: - Birtokközpont kialakítására vonatkozó elvi engedély kérelmek elbírálásai. - A rendırség épületének komplex akadálymentesítésére vonatkozó építési engedély kérelem elbírálása. - Balmazújvároson, a Böszörményi utcán csarnok épület építési engedélyezése, valamint gázmérı óra hitelesítı csarnok felújításának építési engedélyezése. - Nagyszík látogató központ építési engedély módosítása. - Virágoskút terménytároló és vágópont használatbavételi engedélyezése. - Több gazdasági épület építési engedélyezése Balmazújváros és Hortobágy külterületén. - A Debreceni utca végén autómosó használatbavételi engedélyezési eljárása. - Hortobágy-Máta településen ménes épületegyüttes építési engedélyezése. - Hortobágyon az iskolakonyha bıvítésének építési engedélyezése. - Hajdúszoboszlón kijelölt eljáró hatóságként fürdı fıbejárati építési engedélyezése. - Kézmőves és bemutatóház építési engedélyezési eljárása Balmazújvároson. - Balmazújváros és Hortobágy külterületén állattartó épületek bıvítésének építési engedélyezése. - A Balmaz Sütıde üzemének bıvítésére vonatkozó engedélyezési eljárása. - A Puszta Konzerv Kft. megépített raktárépületének használatbavételi engedélyezése. - A Balmaz-Technika Kft. autószerelı mőhely bıvítésének építési engedélyezése. - Református egyház gyülekezeti centrum építési engedélyezése. - Balmazújváros bölcsıde bıvítésének használatbavételi engedélyezési eljárása. - Egyeki óvoda használatbavételi ügye. - Egyeki iskola bıvítésének használatbavételi engedélyezése. - Egyeki egészségház bıvítésének használatbavételi engedélyezése. - Debrecenben eljáró hatóságként épületek bontási engedélyezése. - Egyeken fogyatékos otthon építési engedélyezési eljárása. - Balmazújváros külterületén fennmaradási engedélyezési eljárás. - Szakhatósági állásfoglalások kiadása folyamatosan, legfıképpen a földhivatalnál folyó telekalakítási ügyekhez, vízjogi létesítési ügyekhez, útépítési ügyekhez és a mőködési engedéyezési eljárásokhoz. - A statisztikai adatszolgáltatásokat továbbra is folyamatosan és havi, negyedéves, féléves és éves gyakorisággal végezzük. - Folyamatos továbbá a településenként 16 féle nyilvántartás vezetése, a zajkibocsátási határértékek megállapítása, és az illetékkedvezmény megállapításához az adatszolgáltatás. Megjegyezni kívánom, hogy az elmúlt hónapok csapadékos idıjárása következtében az épületek falszerkezetének kiszáradását követıen továbbra is több épület bontatását kellett elrendeljük Balmazújváros, Egyek és Hortobágy településen is. A kötelezettek bontási kötelezésüknek Hortobágy és Balmazújváros viszonylatában maradéktalanul eleget tettek, problémák Egyek településen adódtak, mivel több épület tulajdonosa ismeretlen, illetve nem magyar állampolgár. Ez utóbbi esetekben Egyek önkormányzata tett eleget a bontási kötelezettségnek. Közlekedési igazgatás A választás napján az ezzel kapcsolatos okmányirodai teendıket fennakadás nélkül elvégeztük, az adatok rögzítése jóval határidın belül megtörtént. Az illetéktörvény módosítása kapcsán új illetékmentességi szabályok kerültek bevezetésre, melyeket adott esetben az engedélyezés, nyilvántartásba vétel során vizsgálnunk kell július 1. napjától a január 1-jétıl létrejött jogügyletek esetében már csak az új típusú gépjármő adásvételi szerzıdések fogadhatók el. A régi típusú szerzıdések esetén a közlekedési igazgatási kérelem elutasításra kerül szeptember közepétıl az alábbi ügyekben jártunk el: - Gépjármő ügyben 168 db ügyirat érkezett, ebbıl határozattal zárult 157 db ügy. - Vezetıi engedély visszavonására 19 alkalommal kellett intézkednünk. 3

19 - Átírással, üzembentartói bejegyzéssel kapcsolatos kérelem 60 db érkezett. - Forgalomból történı kivonások száma kérelemre 106 db. - Adatváltozás miatt 240 db forgalmi engedélyt kellett kicserélnünk. - Állandó vezetıi engedélyt 132 esetben adtunk ki. - Ideiglenes vezetıi engedély 12 db, míg nemzetközi vezetıi engedély 6 db került kiadásra. Vállalkozói igazolvány, mőködési engedély, telepengedély, parkolási igazolvány A kötelezı elektronikus úton történı ügyintézésrıl már több ízben számot adtam, ezzel kapcsolatban változatlan az a tendencia, hogy az ügyfelek többnyire személyesen megjelennek, illetve telefonon egyeztetnek, mielıtt az elektronikus ügyintézésbe kezdenek. Az elmúlt jelentésem óta 42 esetben történt egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés. Új feladatként jelentkezik az ügyfélkapu regisztráció, melyre ezidáig 23 esetben került sor. Folyamatosan végezzük az ellenırzéseinket a telepengedélyekkel, mőködési engedélyekkel és vállakozói igazolvánnyal végezhetı tevékenységek tekintetében körzetközponti szinten. Az üzletben és a piacon folytatott kereskedelmi tevékenységeket Balmazújváros és Hortobágy viszonylatában fenti idıszakban 12 esetben engedélyeztünk és vettünk nyilvántartásba. Új feladatként jelentkezik, hogy az 57/2010. (V. 07.) FVM rendelet értelmében az élelmiszer kiskereskedelmi tevékenységet folytató vállakozóknak az élelmiszer forgalmazásához külön engedélyt kell beszerezniük. Amennyiben kérelmüket hivatalunkhoz nyújtják be, áttételi feladatunk jelentkezik az MGSZH illetékes hatósága felé. Elektronikus úton, határidıre teljesítettük a KSH felé az adatszolgáltatási kötelezettségünket mind az üzletek, mind a szálláshelyek vonatkozásában. A telepengedélyezéssel kapcsolatos feladatainkat kistérségi hatáskörben látjuk el, melynek kapcsán többszöri alkalommal kellett helyszíni szemlét tartanunk. Engedélyezési és nyilvántartási eljárást 2 esetben folytattunk le. A vizsgált idıszakban 28 db parkolási igazolvány kiadására került sor. Anyakönyvi igazgatás A szépkorúak jubileumi köszöntésérıl szóló 255/2008. (X. 21.) Kormányrendelet alapján a szépkorú személyek személyes adatainak felülvizsgálata vált szükségessé. Mivel a rendelet alapján a juttatás bevezetése fokozatosan három év alatt valósul meg, így egy igen széleskörő adat ellenırzése és sok esetben kijavítása vált szükségessé. (Annak vizsgálata, hogy a szépkorú személy adatai helyesek-e, megegyeznek-e az adatbázisban szereplı adatokkal, illetve, hogy a szépkorú személy él-e még.) Szeptember hónapban helyben születés nem volt. 5 db házasságkötés és 10 db helyben anyakönyvvezett haláleset történt. A vizsgált idıszakban 31 db hagyatéki és póthagyatéki eljárás indult. Anyakönyvi kivonat kiadására 43 esetben került sor, 4 esetben történt házassági névmódosítás és szintén 3 esetben történt névadózás. Születendı gyermekre tett teljes hatályú apai elismerı nyilatkozatot 4 esetben rögzítettünk augusztus 1-jén létrejött Balmazújváros Város Önkormányzata és Hortobágy Község Önkormányzata között azon társulási szerzıdés, melynek alapján a Hortobágyi anyakönyvi ügyek intézése is Balmazújvároson történik. A hortobágyi házasságkötések megtartására át kell utazni Hortobágyra. Az átvétel óta Hortobágyon három haláleset került anyakönyvezésre, három házasságkötés történt (2 a Polgármesteri Hivatalban, 1 pedig az Eponában, külsı helyszínen). Hagyatéki eljárás szeptemben hónapban 2 hortobágyi elhalt esetében indult. Az állampolgársági törvény módosítása augusztus 20-án lépett hatályba, ennek kapcsán nıni fogn az állampolgársági ügyek száma. Személyi azonosító és lakcím igazolvány ügyintézés Ezen a területen is voltak külön teendık a választással kapcsolatban. Történetesen tartózkodási helyen történı szavazáshoz igazolást kellett kiadnunk és a névjegyzéket is folyamatosan naprakészen kellett vezetni. 4

20 Az elmúlt jelentésem óta személyi azonosító és lakcím igazolvány terén az alábbi esetekben jártunk el: Állandó személyi azonosító igazolvány kiadásával kapcsolatban: - Lejárt, vagy érvényes szig. cseréje 111 db. - Elvesztés miatti csere 12 db. - Eltulajdonítás miatti pótlás 4 db. - Megrongálódás miatti csere 6 db. - Adatváltozás miatti csere 5 db. - Elsı kiadás 14. életév alatt 22 db. - Elsı kiadás 14. életév felett 11 db. - Gyártáshiba miatti csere 1 db. Ideiglenes személyi azonosító igazolvánnyal kapcsolatban: - Lejárt vagy érvényes szig. cseréje 9 db. - Elvesztés miatti csere 6 db. - Eltulajdonítás miatti pótlás 2 db. - Adatváltozás miatti csere 1 db. Útlevél Az elmúlt idıszakban 141 útlevél került kiadásra július 12. napjától a személyazonosító és útlevél alkalmazásban bevezetésre került egy új szolgáltatás. Amennyiben az ügyfél a kérelme rögzítése során kéri, akkor sms-ben vagy e- mailben az elkészült okmány postázásáról a postázás napján értesítést kap. Új feladatként jelentkezik az, hogy megváltozott és összetettebb lett azon engedélyezési eljárások ügymenete, ahol a kérelmezı magyar állampolgársága nem igazolt. Ez esetben a tényállás tisztázása a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal megkeresésével indul az ügyintézés és a visszaigazolás függvényében kerül meghatározásra a további eljárási rend. Leiter Katalin, a Pénzügyi Osztály vezetıje jelenti: Költségvetési csoport A költségvetésrıl szóló évi CXXX törvény 6. számú melléklete alapján szeptember 10. napján benyújtottuk az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévı települések egyéb támogatása pályázatot. Továbbá szeptember 30. napján benyújtottunk az ÖNHIKI pályázat második ütemére vonatkozó igényünket. A október 3-i helyhatósági választásokhoz kapott támogatás összegével való elszámolás folyamatban van. Osztályunk dolgozói részt vettek az önkormányzati választás elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátában. Eleget tettünk valamennyi bevallási kötelezettségünknek, határidıben benyújtottuk az igényünket a költségvetési támogatásokra vonatkozóan. Adócsoport Az augusztus-szeptember hónapban elkészített mintegy db balmazújvárosi, valamint 860 db hortobágyi adóívet, fizetési értesítõt az adózók részére kézbesítettük. A kipostázott értesítések kézhezvételét követõen valamennyi adónem tekintetében jelentõs ügyfélforgalommal számoltunk. A szeptember havi befizetési idõszakban kiemelt figyelmet fordítunk az adószámlákkal kapcsolatos könyvelési feladatokra, az ügyfelek minél hatékonyabb kiszolgálása érdekében. Szeptember hónapban is eleget tettünk adatszolgáltatási kötelezettségünknek, az önkormányzati köztartozás bejelentéséhez szükséges OKO nyomtatványt elektronikus úton megküldtük az APEH részére, a nyilvántartott adózók adótartozásáról. Hortobágy község hátralékos adózóiról szeptember hónapban szintén megküldésre került az OKO nyomtatvány. 5

21 Az adóbevételek teljesülése érdekében a végrehajtási eljárások megindítása az év hátralévõ részében folyamatos lesz. Fizetési letiltások, valamint az adózók bankszámlájára kivetett azonnali beszedési megbízások benyújtása, adott esetben gépjármûvek forgalomból való kivonásának kezdeményezése várható azon adózók esetében, akik határidõben nem teljesítik fizetési kötelezettségüket, azaz hátralékkal, kintlévõséggel rendelkeznek. A végrehajtási eljárások megindítása szeptember-október hónaptól Hortobágy községben is fokozottabban várható. Az Országgyûlés által elfogadott, a helyi iparûzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló évi LVII. törvény rendelkezései szerint a helyi iparûzési adóval kapcsolatos feladatok június 29-ével visszakerültek az önkormányzati adóhatósághoz. Az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási feladatokat az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal teljesítette adóhatóságunk felé. Az adatszolgáltatás azonban nem elektronikus átadást jelentett, azaz a kapott adózói adatokat és változásokat ( ig tartó idõszak) kézi, mechanikus úton kell az általunk használt ONKA programba rögzíteni. Sajnos a kézi adatrögzítés nehézkes és a hatalmas adatmennyiség miatt lassú; az adatok feldolgozása folyamatos. Dr. Áncsán Mariann, a Kistérségi Osztály vezetıje jelenti: I. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa augusztus 18. napjától kezdıdıen a mai nappal bezárólag egy tanácsülése volt, szeptember 14. napján. II. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának szeptember 14. napján tartott tanácsülésén az alábbi határozatokat hozta: 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a Balmazújvárosi Kistérség Gazdaságélénkítı és Foglalkoztatást Elısegítı Programját. 2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ balmazújvárosi és egyeki székhellyel mőködı idısek otthona Házirendjeit. 3. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa módosította a Nyitnikék Óvoda évre vonatkozó elıirányzatát. 4. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa döntést hozott a Tisza- Tó Térségi Területfejlesztési Tanács irányában év tekintetében fizetendı tagdíj tárgyában. 5. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa módosított a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának és intézményeinek évi költségvetését. 6. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának és intézményeinek év költségvetésének I. félévi teljesítésérıl szóló beszámolóját. 7. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa módosította a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ alapdokumentumait és döntést hozott a mőködési engedélyeztetési eljárás megindítása tárgyában. Dr. Bencsik Judit, a Titkársági Osztály vezetıje jelenti: Az iskola megkezdıdésével az igazolatlan iskolai hiányzások is kezdetüket vették. Talán némi visszatartóval erıvel bír az a szeptember 1-jétıl alkalmazandó jogszabály, mely kimondja, hogy 50 igazolatlan óra után megvonásra kerül a teljes összegő iskoláztatási támogatás. Tájékoztatásra került valamennyi oktatási intézmény, miszerint a jövıben nem csupán a szabálysértési hatóságot kell értesíteniük a hiányzásokról, hanem a gyámhatóságot is. 6

22 Tekintettel arra, hogy a tulajdon elleni szabálysértések augusztus 19. napjától bírósági és rendırségi elıkészítıi - hatáskörbe tartoznak, a szabálysértési hatósághoz érkeznek nevezett szervektıl a megkeresések az elkövetık szabálysértési elıéletével (priorálás) kapcsolatban. A között mőködött Cigány Kisebbségi Önkormányzat a ciklus alatt tiszteletdíjat nem állapított meg kisebbségi képviselıi számára. Az utolsóként tartott szeptember 23-i ülésen a CKÖ az idıarányos pénzmaradvány terhére bruttó Ft összegő tiszteletdíjról döntött a képviselıi részére. Önkormányzatunk csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. Mind az A, mind a B típusú pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján kifüggesztésre került október 29-ig folyamatosan fogadjuk a beérkezı pályázatokat. Pályázatot nyújtottunk be az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására. Közremőködtünk a városi tüdıszőrés megszervezésében. Képviselı-testületi döntésre elıkészítettük: - a maximális osztály/csoportlétszám túllépésének engedélyezését, - a bölcsıde mőködési engedélyének módosítását, - a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Szervezeti és Mőködési Szabályzatát, valamint Házirendjét, - az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatát, valamint Házirendjét. Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény, a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı, valamint a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény intézményvezetıinek minısítésére - tekintettel arra, hogy a vezetıi megbízásuk óta két év eltelt - ez évben kerül sor. Az Önkormányzati Minıségirányítási Program alapján a minısítésre vonatkozóan megkezdtük az elıkészületi munkákat. A minısítési eljárás része a vezetés értékelés, amivel kapcsolatosan megküldtük az érintett intézményeknek a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak és a technikai dolgozók számára összeállított kérdıíveket, melyek október 15-ét követıen érkeznek a hivatalba feldolgozás céljából. A minısítési eljárás másik lényeges eleme az intézményvezetıi önértékelés, melyet október 25-ig nyújtanak be a vezetık. Szeptember 7-én került átadásra a folyékony hulladékrekultivációs pályázatból "rendbetett" terület. Szeptember 7-én Balmazújváros nevében emlékkoszorút helyeztünk el a hortobágyi Faluház névadó ünnepségén, melyet a fiatalon elhunyt Titi Éva polgármesterrıl neveztek el. Szeptember 7-én az Energiagazdálkodási Fıosztályon Mészáros Imre fıtanácsostól a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jóvoltából szóróanyagot (plakátok, molinók, matricák) és kisebb ajándékokat ( pólók, kerékpár-világító szemek) vehettünk át az autómentes nap szervezéséhez. Szeptember 11-én a '48-as Olvasó Népkör szervezésében került megrendezésre a gyermekszépségverseny, mely programot zsőritag delegálásával és a mősor levezetésével segítettük. Szeptember 15-én Budapesten került sor a Nemzeti Erıforrás Minisztériuma és a Hunder MS Kft szervezésében arra a tanácskozásra, ahol a megváltozott szakképzési hozzájárulásról, az oktatáspolitikai alapelvekrıl és az új Közoktatási Törvény megalkotásában kitőzött stratégiai elképzelésekrıl tartottak tájékoztatót. Szeptember 22-én a képviselı-testület döntésének értelmében "Autómentes napot" szerveztünk. Városunk immár negyedszer csatlakozott az Európai Unió Mobilitási Hetének programjához: a "Közlekedj okosabban, élj egészségesebben" szlogen szellemében megszervezett programunkra 14 csapat jelentkezett, kiknek szellemi és fizikai "tornasort" kellett teljesíteniük. A csapatokat ebéddel és apróbb ajándékokkal díjaztunk. Az autómentes életet jogosítvány és forgalmi leadásával támogattuk. A 3 napig kerékpárral, vagy gyalog közlekedık között kerépársorsolásra került sor. Szeptember 29-én került sor az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény ünnepélyes átadására. A Bimbó utcai tagóvoda szigetelése, nyílászárók cseréje, illetve a bölcsıde épületének bıvítése és felújítása minden meghívott részérıl elismerést váltott ki. Az épületek 7

23 megtekintését, az ünnepélyes átadást az ovis gyerekek mősora, illetve Kerekes-Polgár Lilla éneke tette emlékezetessé. Október 3-án tiszteletünket tettük Szabadi Árpád esperes úr 20 éves szolgálatát megköszönı Istentiszteleten. Testvérvárosunkat, Érmihályfalva lelkésze képviselte. Tiba István polgármester úr tolmácsolta városunk köszöntését egy szép emléklap és a nevezetesebb épületeinket ábrázoló falióra kíséretében. A október 3-i helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek általános választásának megszervezésében, elıkészítésében és lebonyolításában részt vettünk, jelenleg az utómunkálatokat végezzük. A Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal által szervezett szakmai napon vettünk részt. Balmazújváros, október 5. Dr. Veres Margit jegyzı 8

24 Balmazújváros Város Polgármestere Törvényességi szempontból ellenırizte: dr. Veres Margit jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete október 13-án tartandó ülésére Balmazújváros Város Önkormányzatának évre vonatkozó éves belsı ellenırzési tervének elfogadása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása hatályos Társulási Megállapodásának / pontja alapján Balmazújváros Város, Egyek Nagyközség, Hortobágy Község, Tiszacsege Város, a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása, illetve intézményeinek belsı ellenırzésérıl a Társulás gondoskodik kettı közremőködı bevonásával. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (6) bekezdése értelmében a évre vonatkozó éves belsı ellenırzési tervet a tisztelt Képviselı-testületnek november 15. napjáig szükséges elfogadnia. Az elıterjesztéshez mellékelem a évre vonatkozó éves belsı ellenırzési terv tervezetét. Javaslom, hogy a tisztelt Képviselı-testület a évre vonatkozó éves belsı ellenırzési tervet a melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

25 2 HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete október 13-án tartandó ülésére Balmazújváros Város Önkormányzatának évre vonatkozó éves belsı ellenırzési tervének elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (6) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva a Balmazújváros Város Önkormányzatának évre vonatkozó éves belsı ellenırzési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Határidı: november 15. Felelıs: jegyzı Balmazújváros, szeptember 29. Dr. Tiba István polgármester

26 Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása ÉVES BELSİ ELLENİRZÉSI TERV A 193/2003. (XI. 26.) kormány rendelet 21. -a szerint elıírt éves ellenırzési tervet a költségvetési szervnek az alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni Az éves ellenırzési terv összeállítása a évben tett belsı ellenıri megbeszélés, ellenırzés tapasztalata és jogszabályi elıírások figyelembevételével készült. A kockázatelemzés célja azoknak a kedvezıtlen eseményeknek a meghatározása, amelyek az önkormányzat mőködési, gazdálkodási feltételeit befolyásolják. A kockázati tényezık meghatározásával kijelölésre kerültek az ellenırzés területei. A kockázatelemzés magyarázatot ad arra, miért volt szükség néhány terület ismételt, esetleg mélyebb vizsgálatára ÉV BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA (BALMAZÚJVÁROS VÁROS, EGYEK NAGYKÖZSÉG, HORTOBÁGY KÖZSÉG, BALMAZÚJVÁROSI KIS- TÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE) Ellenırzési tervet megalapozó elemzés címe, idıpontja Folyamatlista A folyamatok és a belsı ellenırzési fókusz feltérképezése Ellenırzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, idıpontja Kockázatelemzési kritérium mátrix Folyamatok kockázata és ellenırzése 1

27 Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Ellenırzendı folyamatok és szervezeti egységek 1. UTÓLAGOS EL- LENİRZÉS Az ellenırzésre vonatkozó stratégia (ellenırzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenırzött idıszak) Cél: évi belsı ellenırzési megállapítások utólagos ellenırzése. Tárgy: Jegyzıkönyvek megállapításainak teljesülése. Idıszak: 2011 Módszer: Jegyzıkönyvek kiértékelése,elemzése. Azonosított kockázati tényezık (*) Nem lett végrehajtva a megállapítások realizálása Nem lehetett erıforrás korlátok miatt realizálni Egyéb tényezık Az ellenırzés típusa (**) Utólagos ellenırzés Az ellenırzés ütemezése (***) 2011 I. negyedév Jelentés:2011. április 30. Erıforrás szükségletek (****) 4 szakértıi nap (1 ellenır) 2

28 Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Ellenırzendı folyamatok és szervezeti egységek 2. TERVEZÉS Az ellenırzésre vonatkozó stratégia (ellenırzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenırzött idıszak) Cél: Annak megállapítása, hogy a gazdasági program, a költségvetési koncepció kialakítása, jóváhagyása, a költségvetési rendelettervezet, a mőködési kiadások, felhalmozási kiadások, állami támogatások, saját bevételek, finanszírozás tervezése realizálódott-e? Az összeállított költségvetés jóváhagyásra és a Kincstár részére megtörtént-e? Az elıirányzatok nyilvántartásba vétele, az esetleges módosítások jóváhagyása megtörtént-e? Van-e részletes üzemeltetési, fenntartási, karbantartási terv? Az üzemeltetési kiadások győjtése elkülönült költséghelyeken történik-e? Tárgy: Tervezés ellenırzése Idıszak: 2011 Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenırzés. Azonosított kockázati tényezık (*) Célok és források összhangjának hiánya Koncepcióhoz szükséges információk hiánya Jóváhagyás hiánya Nem készül el a rendelettervezet Kiadások túltervezése Kiadások alultervezése Felhalmozási kiadások túltervezése Felhalmozási kiadások alultervezése Állami támogatás túltervezése Állami támogatás alultervezése Saját bevételek felültervezése Saját bevételek alultervezése Források idıben nem állnak rendelkezésre Kiadások és bevételek nem reális számbavétele Nincs jóváhagyott költségvetés Elemi költségvetés nem kerül megküldésre a Kincstár részére Megfelelı információ hiánya intézményeknél Nem áll rendelkezésre kellı információ az elıirányzatokról Elıirányzat módosítások túltervezése Elıirányzat módosítások alultervezése Nincs jóváhagyása Az ellenırzés típusa (**) Rendszerellenırzés Az ellenırzés ütemezése (***) 2011 I. negyedév Jelentés: április 30. Erıforrás szükségletek (****) 4 szakértıi nap (1 ellenır) 3

29 Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Ellenırzendı folyamatok és szervezeti egységek Az ellenırzésre vonatkozó stratégia (ellenırzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenırzött idıszak) Azonosított kockázati tényezık (*) Az ellenırzés típusa (**) Az ellenırzés ütemezése (***) Erıforrás szükségletek (****) 3. HUMÁN ERİFORRÁS GAZDÁLKODÁS Cél: Annak megállapítása, hogy a munkaerı felvétel, kinevezés, a képzés, oktatás,a besorolás, javadalmazás, bérezés,minısítés, fegyelmi felelısségre vonás a jogszabályi elıírások szerint történike? A személyügyi nyilvántartás vezetése folyamatos-e? A béralappal való gazdálkodás minısítése. Követelményeknek nem megfelelı munkaerı felvétele Munkaköri elıírásoknak megfelelı képzés hiánya Munkakör, végzettség, egyéb feltételek nem megfelelı megállapítása Nincs megfelelı értékelés Nincs nyilvántartás A nyilvántartások vezetése elégtelen A béralap és létszámkeret túllépése Az elıirányzatok túllépése Szabályszerőségi ellenırzés 2011 II. negyedév Jelentés: július szakértıi nap (1 ellenır) 4

30 Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Ellenırzendı folyamatok és szervezeti egységek Az ellenırzésre vonatkozó stratégia (ellenırzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenırzött idıszak) Azonosított kockázati tényezık (*) Az ellenırzés típusa (**) Az ellenırzés ütemezése (***) Erıforrás szükségletek (****) 4. ELİIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS Cél: Elıirányzat-felhasználás jogszabályoknak és belsı szabályoknak megfelelı irányítása, ellenırzése. Tárgy: Az elıirányzatfelhasználás jogszabályoknak és a belsı szabályoknak megfelelı irányítása, ellenırzése. Eredeti elıirányzatok meghatározása, elıirányzat lebontása. Elıirányzat felhasználási ütemterv készítése, módosítása. Likviditási terv készítése.kötelezettségvállalás, annak végrehajtása, ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolás ellenırzése. Idıszak: I. félév Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenırzés. Az elıirányzat-felhasználás nem szabályozott, nincs ellenırzés Az elemi költségvetés alapján az elıirányzatok nem kerülnek feladatokra lebontásra Nem készül ütemterv Nincs folyamatos módosítás Nem készül likviditási terv Nincs folyamatos módosítás Nem a jogosultak gyakorolják a jogköröket A jogkörök gyakorlása formális, illetve az ellenjegyzés utasításra történik Visszaélések, csalások Érvényesítést nem megfelelı képesítéső személy végzi Érvényesítés hiányos okmányok alapján történik. Rendszerellenırzés 2011 III. negyedév Jelentés: október szakértıi nap (1 ellenır) 5

31 Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Ellenırzendı folyamatok és szervezeti egységek 5. KÉSZPÉNZKEZELÉS Az ellenırzésre vonatkozó stratégia (ellenırzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenırzött idıszak) Cél: Annak megállapítása, hogy a házipénztár mőködése megfelelıen szabályozott, a mőködés során a vonatkozó elıírásokat betartják, pénztárrovancs során a készpénz állomány megléte. Tárgy: A házipénztár mőködése, pénztárrovancs. Idıszak: 2011 Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenırzés. Azonosított kockázati tényezık (*) Nem megfelelı irányítás Nincs ellenırzés Téves kifizetések Dupla kifizetések Késı kifizetések A pénztáros nem megfelelı szakképzettsége A pénztáros nem megfelelı tapasztalata A pénztáros személyével szembeni erkölcsi kifogások Az ellenırzés típusa (**) Rendszerellenırzés Az ellenırzés ütemezése (***) 2011 IV. negyedév Jelentés: december 31. Erıforrás szükségletek (****) 4 szakértıi nap (1 ellenır) 6

32 Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Ellenırzendı folyamatok és szervezeti egységek 6. BANKSZÁMLÁK KEZELÉSE Az ellenırzésre vonatkozó stratégia (ellenırzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenırzött idıszak) Cél: Annak megállapítása, hogy a számlapénzforgalom megfelelıen szabályozott, a mőködés során a vonatkozó elıírásokat betartják. Tárgy: Elıirányzat felhasználási és bankszámlák forgalma. Idıszak: 2011 évi forgalom mintavétel alapján Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenırzés. Azonosított kockázati tényezık (*) Nem megfelelı irányítás Nincs ellenırzés Téves kifizetések Dupla kifizetések Késı kifizetések Az ellenırzés típusa (**) Rendszerellenırzés Az ellenırzés ütemezése (***) 2011 IV. negyedév Jelentés: december 31. Erıforrás szükségletek (****) 4 szakértıi nap (1 ellenır) évre tervezett szabad kapacitás 16 szakértıi nap, egy fı belsı ellenırrel ellátva, a fenti belsı ellenırzési tervben foglaltakon felüli soron kívüli célellenırzésekre. * Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenırzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai. ** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján. *** Az ellenırzések idıtartama és az ellenırzési jelentések elkészítésének határideje. **** Az ellenırzésekhez rendelt becsült ellenırzési erıforrások: becsült idıszükséglet és emberi erıforrás év szeptember hó 29. nap Jóváhagyta:. 7

33 Kockázatelemzés A évre vonatkozó belsı ellenırzési tervhez. Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása szeptember 29. Gyarmat-Tax Kft

34 KOCKÁZATELEMZÉS AZ 1. SZÁMÚ ELLENİRZÉSHEZ 1. Belsı kontrollok értékelése 1) Megfelelı és eredményes 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelıen megvalósított 3) Gyenge Súly: 5 2. Változás / Átszervezés 1) Stabil rendszer, kis változások 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentısek 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintı, jelentıs változások Súly: 4 3. A rendszer komplexitása 1) Nem komplex 2) Közepesen komplex 3) Nagyon komplex Súly: 4 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1) Alacsony mértékő, nem befolyásol más rendszereket 2) Közepes mértékő 3) Nagymértékő, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel Súly: 3 5. Bevétel/Költségszint 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 6 6. Külsı szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 2 7. Elızı ellenırzés óta eltelt idı 1) 1 évnél kevesebb 2) 1-2 év 3) 2-4 év 4) 4-5 év 5) 5 évnél több Súly: 2 8. Vezetıség aggályai a rendszer mőködését illetıen 1) Alacsony szintő 2) Közepes szintő 3) Magas szintő Súly: 3 9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínősége 1) Kicsi 2) Közepes 3) Nagy Súly: 4 1. számú melléklet

35 10. Szabályozottság és szabályosság 1) Kicsi 2) Közepes 3) Jelentıs Súly: Munkatársak tapasztalata és képzettsége 1) Nagyon tapasztalt és képzett 2) Közepesen tapasztalat és képzett 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya Súly: Erıforrások rendelkezésre állása 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 4 Kockázati tényezık és alkalmazott súlyozás Sz. Kockázati tényezı Kockázati tényezı terjedelme Alkalmazott Súly Ponthatár 1. Belsı kontrollok értékelése Változás / átszervezés A rendszer komplexitása Kölcsönhatás más rendszerekkel Bevételszintek /költségszintek Külsı szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás 7. Legutóbbi ellenırzés óta eltelt idı Vezetıség aggályai Pénzügyi szabálytalanságok valószínősége Szabályozottság és szabályosság Munkatársak képzettsége és tapasztalata Erıforrások rendelkezésre állása ÖSSZPONTSZÁM: 79 KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX AZ 1. SZÁMÚ ELLENİRZÉSHEZ KOCKÁZATI CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS TÉNYEZİK MAGAS KÖZEPES ALACSONY Kockázati tényezı #1. Az elızetesen feltárt hiányosságokat nem realizálták. Az elızetesen feltárt, de nem realizált hiányosságok a további jogkövetı és zökkenımentes mőködést hátráltatják.

36 KOCKÁZATELEMZÉS A 2. SZÁMÚ ELLENİRZÉSHEZ 1. Belsı kontrollok értékelése 1) Megfelelı és eredményes 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelıen megvalósított 3) Gyenge Súly: 5 2. Változás / Átszervezés 1) Stabil rendszer, kis változások 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentısek 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintı, jelentıs változások Súly: 4 3. A rendszer komplexitása 1) Nem komplex 2) Közepesen komplex 3) Nagyon komplex Súly: 4 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1) Alacsony mértékő, nem befolyásol más rendszereket 2) Közepes mértékő 3) Nagymértékő, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel Súly: 3 5. Bevétel/Költségszint 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 6 6. Külsı szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 2 7. Elızı ellenırzés óta eltelt idı 1) 1 évnél kevesebb 2) 1-2 év 3) 2-4 év 4) 4-5 év 5) 5 évnél több Súly: 2 8. Vezetıség aggályai a rendszer mőködését illetıen 1) Alacsony szintő 2) Közepes szintő 3) Magas szintő Súly: 3 9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínősége 1) Kicsi 2) Közepes 3) Nagy Súly: 4 2. számú melléklet

37 10. Szabályozottság és szabályosság 1) Kicsi 2) Közepes 3) Jelentıs Súly: Munkatársak tapasztalata és képzettsége 1) Nagyon tapasztalt és képzett 2) Közepesen tapasztalat és képzett 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya Súly: Erıforrások rendelkezésre állása 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 4 Kockázati tényezık és alkalmazott súlyozás Sz. Kockázati tényezı Kockázati tényezı terjedelme Alkalmazott Súly Ponthatár 1. Belsı kontrollok értékelése Változás / átszervezés A rendszer komplexitása Kölcsönhatás más rendszerekkel Bevételszintek /költségszintek Külsı szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás Legutóbbi ellenırzés óta eltelt idı Vezetıség aggályai Pénzügyi szabálytalanságok valószínősége Szabályozottság és szabályosság Munkatársak képzettsége és tapasztalata Erıforrások rendelkezésre állása ÖSSZPONTSZÁM: 92

38 KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 2. SZÁMÚ ELLENİRZÉSHEZ KOCKÁZATI CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS TÉNYEZİK MAGAS KÖZEPES ALACSONY Kockázati tényezı #1. A hivatal éves költségvetésének tervezését a jogszabályoknak megfelelıen, megalapozottan végzik-e? Kockázati tényezı #2. A költségvetésben, a kiadások és bevételek hibás, alul- vagy túltervezett szerepeltetése. A költségvetés szabályszerő, megalapozott tervezése az önkormányzati feladatellátás stabil pénzügyi hátterét teremti meg, továbbá a település stabil, pénzügyi költségvetési gazdálkodását is.

39 KOCKÁZATELEMZÉS A 3. SZÁMÚ ELLENİRZÉSHEZ 3. számú melléklet 1. Belsı kontrollok értékelése 1) Megfelelı és eredményes 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelıen megvalósított 3) Gyenge Súly: 5 2. Változás / Átszervezés 1) Stabil rendszer, kis változások 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentısek 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintı, jelentıs változások Súly: 4 3. A rendszer komplexitása 1) Nem komplex 2) Közepesen komplex 3) Nagyon komplex Súly: 4 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1) Alacsony mértékő, nem befolyásol más rendszereket 2) Közepes mértékő 3) Nagymértékő, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel Súly: 3 5. Bevétel/Költségszint 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 6 6. Külsı szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 2 7. Elızı ellenırzés óta eltelt idı 1) 1 évnél kevesebb 2) 1-2 év 3) 2-4 év 4) 4-5 év 5) 5 évnél több Súly: 2 8. Vezetıség aggályai a rendszer mőködését illetıen 1) Alacsony szintő 2) Közepes szintő 3) Magas szintő Súly: 3 9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínősége 1) Kicsi 2) Közepes 3) Nagy Súly: 4

40 10. Szabályozottság és szabályosság 1) Kicsi 2) Közepes 3) Jelentıs Súly: Munkatársak tapasztalata és képzettsége 1) Nagyon tapasztalt és képzett 2) Közepesen tapasztalat és képzett 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya Súly: Erıforrások rendelkezésre állása 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 4 Kockázati tényezık és alkalmazott súlyozás Sz. Kockázati tényezı Kockázati tényezı terjedelme Alkalmazott Súly Ponthatár 1. Belsı kontrollok értékelése Változás / átszervezés A rendszer komplexitása Kölcsönhatás más rendszerekkel Bevételszintek /költségszintek Külsı szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás Legutóbbi ellenırzés óta eltelt idı Vezetıség aggályai Pénzügyi szabálytalanságok valószínősége Szabályozottság és szabályosság Munkatársak képzettsége és tapasztalata Erıforrások rendelkezésre állása ÖSSZPONTSZÁM: 81

41 KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 3. SZÁMÚ ELLENİRZÉSHEZ KOCKÁZATI CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS TÉNYEZİK MAGAS KÖZEPES ALACSONY Kockázati tényezı #1. A munkaköri leírások hiányossága. A megfelelı mennyiségő és minıségő munkavégzés eléréséhez szükséges a feladat- és felelısségi körök egyértelmő körülhatárolása. Kockázati tényezı #2. Nem megfelelı értékelési rendszer. Az értékelési rendszer kialakítása és mőködtetése mind a vezetés részére, mind az alkalmazottak részére szükséges és fontos információkat hordoz, melyekkel a munkavégzés hatékonyságát növelheti az önkormányzat. Kockázati tényezı #3. Az elıirányzatok, béralap és létszámkeret túllépése. Az elıirányzatok szabályszerő követése az önkormányzati feladatellátás stabil pénzügyi hátterét teremti meg.

42 KOCKÁZATELEMZÉS A 4. SZÁMÚ ELLENİRZÉSHEZ 4. számú melléklet 1. Belsı kontrollok értékelése 1) Megfelelı és eredményes 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelıen megvalósított 3) Gyenge Súly: 5 2. Változás / Átszervezés 1) Stabil rendszer, kis változások 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentısek 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintı, jelentıs változások Súly: 4 3. A rendszer komplexitása 1) Nem komplex 2) Közepesen komplex 3) Nagyon komplex Súly: 4 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1) Alacsony mértékő, nem befolyásol más rendszereket 2) Közepes mértékő 3) Nagymértékő, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel Súly: 3 5. Bevétel/Költségszint 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 6 6. Külsı szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 2 7. Elızı ellenırzés óta eltelt idı 1) 1 évnél kevesebb 2) 1-2 év 3) 2-4 év 4) 4-5 év 5) 5 évnél több Súly: 2 8. Vezetıség aggályai a rendszer mőködését illetıen 1) Alacsony szintő 2) Közepes szintő 3) Magas szintő Súly: 3 9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínősége 1) Kicsi 2) Közepes 3) Nagy Súly: 4

43 10. Szabályozottság és szabályosság 1) Kicsi 2) Közepes 3) Jelentıs Súly: Munkatársak tapasztalata és képzettsége 1) Nagyon tapasztalt és képzett 2) Közepesen tapasztalat és képzett 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya Súly: Erıforrások rendelkezésre állása 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 4 Kockázati tényezık és alkalmazott súlyozás Sz. Kockázati tényezı Kockázati tényezı terjedelme Alkalmazott Súly Ponthatár 1. Belsı kontrollok értékelése Változás / átszervezés A rendszer komplexitása Kölcsönhatás más rendszerekkel Bevételszintek /költségszintek Külsı szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás Legutóbbi ellenırzés óta eltelt idı Vezetıség aggályai Pénzügyi szabálytalanságok valószínősége Szabályozottság és szabályosság Munkatársak képzettsége és tapasztalata Erıforrások rendelkezésre állása ÖSSZPONTSZÁM: 83

44 KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 4. SZÁMÚ ELLENİRZÉSHEZ KOCKÁZATI CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS TÉNYEZİK MAGAS KÖZEPES ALACSONY Kockázati tényezı #1. Az elıirányzat-felhasználás nem szabályozott, nem történik meg a területen az ellenırzés. Az önkormányzat stabil és tervszerő gazdálkodásának alapfeltétele az elıirányzat-felhasználás szabályozása, annak betartása illetve a módosítások felvezetése.. Kockázati tényezı #2. Az elemi költségvetés alapján az elıirányzatok nem kerülnek feladatokra lebontva feltüntetve. Az elıirányzatfelhasználást nehéz követni, az önkormányzat döntéselıkészítését és a vezetıi döntések meghozatalát akadályozza. Kockázati tényezı #3. Az érvényesítést nem megfelelı képesítéső személy végzi, illetve az érvényesítés hiányos okmányok alapján történik. Az önkormányzat zavartalan pénzügyi mőködése érdekében, szükséges megfelelı képesítéső személy alkalmazása, illetve kiemelten fontos az érvényesítések ellenırzése.

45 KOCKÁZATELEMZÉS AZ 5. SZÁMÚ ELLENİRZÉSHEZ 1. Belsı kontrollok értékelése 1) Megfelelı és eredményes 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelıen megvalósított 3) Gyenge Súly: 5 2. Változás / Átszervezés 1) Stabil rendszer, kis változások 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentısek 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintı, jelentıs változások Súly: 4 3. A rendszer komplexitása 1) Nem komplex 2) Közepesen komplex 3) Nagyon komplex Súly: 4 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1) Alacsony mértékő, nem befolyásol más rendszereket 2) Közepes mértékő 3) Nagymértékő, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel Súly: 3 5. Bevétel/Költségszint 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 6 6. Külsı szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 2 7. Elızı ellenırzés óta eltelt idı 1) 1 évnél kevesebb 2) 1-2 év 3) 2-4 év 4) 4-5 év 5) 5 évnél több Súly: 2 8. Vezetıség aggályai a rendszer mőködését illetıen 1) Alacsony szintő 2) Közepes szintő 3) Magas szintő Súly: 3 9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínősége 1) Kicsi 2) Közepes 3) Nagy Súly: 4 5. számú melléklet

46 10. Szabályozottság és szabályosság 1) Kicsi 2) Közepes 3) Jelentıs Súly: Munkatársak tapasztalata és képzettsége 1) Nagyon tapasztalt és képzett 2) Közepesen tapasztalat és képzett 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya Súly: Erıforrások rendelkezésre állása 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 4 Kockázati tényezık és alkalmazott súlyozás Sz. Kockázati tényezı Kockázati tényezı terjedelme Alkalmazott Súly Ponthatár 1. Belsı kontrollok értékelése Változás / átszervezés A rendszer komplexitása Kölcsönhatás más rendszerekkel Bevételszintek /költségszintek Külsı szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás Legutóbbi ellenırzés óta eltelt idı Vezetıség aggályai Pénzügyi szabálytalanságok valószínősége Szabályozottság és szabályosság Munkatársak képzettsége és tapasztalata Erıforrások rendelkezésre állása ÖSSZPONTSZÁM: 82

47 KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX AZ 5. SZÁMÚ ELLENİRZÉSHEZ KOCKÁZATI CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS TÉNYEZİK MAGAS KÖZEPES ALACSONY Kockázati tényezı #1. Nem megfelelı irányítás, az ellenırzés hiánya. A készpénzkezeléshez tartozó szabályzatok tartalmának betartása és ezek betartásának ellenırzése az önkormányzat pénzügyi területének mőködéséi feltétele. Kockázati tényezı #2. Kifizetések során elkövetett hibák. (téves, dupla vagy késı kifizetések) Kockázati tényezı #3. Pénztáros személyével kapcsolatos kockázatok. (nem megfelelı szakképzettség, tapasztalat, erkölcsi kifogások) A pénzkezelésben elkövetett hibák, a szabálytalanságon túl a gazdálkodásban is zavart okozhatnak.

48 KOCKÁZATELEMZÉS A 6. SZÁMÚ ELLENİRZÉSHEZ 6. számú melléklet 1. Belsı kontrollok értékelése 1) Megfelelı és eredményes 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelıen megvalósított 3) Gyenge Súly: 5 2. Változás / Átszervezés 1) Stabil rendszer, kis változások 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentısek 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintı, jelentıs változások Súly: 4 3. A rendszer komplexitása 1) Nem komplex 2) Közepesen komplex 3) Nagyon komplex Súly: 4 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1) Alacsony mértékő, nem befolyásol más rendszereket 2) Közepes mértékő 3) Nagymértékő, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel Súly: 3 5. Bevétel/Költségszint 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 6 6. Külsı szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 2 7. Elızı ellenırzés óta eltelt idı 1) 1 évnél kevesebb 2) 1-2 év 3) 2-4 év 4) 4-5 év 5) 5 évnél több Súly: 2 8. Vezetıség aggályai a rendszer mőködését illetıen 1) Alacsony szintő 2) Közepes szintő 3) Magas szintő Súly: 3 9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínősége 1) Kicsi 2) Közepes 3) Nagy Súly: 4

49 10. Szabályozottság és szabályosság 1) Kicsi 2) Közepes 3) Jelentıs Súly: Munkatársak tapasztalata és képzettsége 1) Nagyon tapasztalt és képzett 2) Közepesen tapasztalat és képzett 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya Súly: Erıforrások rendelkezésre állása 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 4 Kockázati tényezık és alkalmazott súlyozás Sz. Kockázati tényezı Kockázati tényezı terjedelme Alkalmazott Súly Ponthatár 1. Belsı kontrollok értékelése Változás / átszervezés A rendszer komplexitása Kölcsönhatás más rendszerekkel Bevételszintek /költségszintek Külsı szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás Legutóbbi ellenırzés óta eltelt idı Vezetıség aggályai Pénzügyi szabálytalanságok valószínősége Szabályozottság és szabályosság Munkatársak képzettsége és tapasztalata Erıforrások rendelkezésre állása ÖSSZPONTSZÁM: 77

50 KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 6. SZÁMÚ ELLENİRZÉSHEZ KOCKÁZATI CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS TÉNYEZİK MAGAS KÖZEPES ALACSONY Kockázati tényezı #1. Nem megfelelı irányítás, az ellenırzés hiánya. A pénzkezelési szabályzat, bankszámlakezelésre vonatkozó szabályainak betartása és ezek betartásának ellenırzése az önkormányzat megfelelı gazdasági mőködésének feltétele. Kockázati tényezı #2. Bankszámlakezelés során elkövetett hibák. (téves, dupla vagy késı utalások) A bankszámla kezelése során elkövetett hibák, a szabálytalanságon túl a gazdálkodásban is zavart okozhatnak.

51 Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézményi beszámoló 2009/2010. tanév Összeállította:... Végh Attila Igazgató Balmazújváros szeptember 30.

52 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2009/2010. TANÉV Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezetés Tanulói létszám Beiskolázás mutatói Tanulói létszám mutatói Gyakorlati képzésben résztvevők mutatói Személyi feltételek Szakos ellátottság Továbbképzéseken való részvétel Továbbtanulás, másoddiplomás képzések rendszere Iskolán kívüli oktatással kapcsolatos tevékenység Tárgyi feltételek Iskolabútorok Informatikai rendszer korszerűsítése Taneszközök Irodai és multimédia eszközök Szakképzés Épület-felújítás és -beruházás Oktatási, képzési feltételek Közismereti képzés Szakképzés Tanulmányi és vizsgaeredmények évfolyamra felvettek felvételi eredményei Tanulmányi mutatók Bukások Érettségi vizsgák Szakmai vizsgák Neveltségi helyzetkép Fegyelmező intézkedések, fegyelmi büntetések Hiányzások Szociális rendszer, ösztöndíjak Útravaló program Szakiskolai tanulmányi ösztöndíj Integrációs Pedagógiai Rendszer Kapcsolatrendszer Versenyek Rendezvények, programok A 2010/2011. tanév feladatai, fejlesztési területei Összegzés OLDAL

53 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2009/2010. TANÉV 1. Bevezetés A 2009/2010. tanév intézményi önértékelése kettős célt szolgál: kitekintés arra vonatkozóan, hogy a 2008 nyarán megfogalmazott magasabb vezetői pályázat elemei hogyan és miként voltak képesek megvalósulni, a 2008/2009. tanévben végrehajtott intézményi fejlesztések miképpen épültek be a 2009/2010. tanév rendszerébe, a végrehajtott reformlépések elérték-e céljaikat, alapját képezi egy lehetséges további reform kialakításának, a jövőbeni funkciók megálmodásának, végrehajtásának. Ennek érdekében az alábbi területek képezik a beszámoló felépítését: a) tanulói létszám, b) személyi feltételek, c) tárgyi feltételek, d) oktatási, képzési feltételek, e) tanulmányi és vizsgaeredmények, f) neveltségi helyzetkép, g) szociális rendszer, ösztöndíjak, h) kapcsolatrendszer, i) versenyek, j) rendezvények, programok, k) a 2010/2011.tanév feladatai,fejlesztési területei. A 2009/2010. tanév értékelésénél figyelembe kell venni az alábbi két tényt, melyek döntően befolyásolták az iskola életét: a) a TÁMOP /08/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben sikeres pályázat megvalósításában való részvétel, b) az ÉAOP /2F kódszámú "A balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző komplex módszertani és infrastrukturális megújulása" című pályázat megvalósítása. Az intézmény-felújítási munkálatok miatt többször is módosítani kellett az iskola helyi munkarendjét annak érdekében, hogy a kivitelező cég a vállalt és a szerződésben foglalt munkálatokat el tudja végezni határidőre. Ennek érdekében be kellett vezetni szeptember 1-től a kétműszakos tanítási rendet, mely 117 napon keresztül tartott, mert március 16-ig csak a szakiskola épületrésze volt alkalmas oktatásra és 750 tanuló részére nem volt annyi tanterem sem az iskolában, sem a közeli épületekben, hogy elhelyezésük megoldott lett volna. A kétműszakos oktatás pedagógus, tanuló, szülő és rokonok számára egyaránt igen megerőltető volt, az iskola 2009/2010. tanévének értékelésekor ezt a tényt nem szabad figyelmen kívül hagyni. 3. OLDAL

54 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2009/2010. TANÉV 2. Tanulói létszám 2.1. Beiskolázás mutatói Iskolánk egyik fontos minősítési tényezője, hogy a balmazújvárosi szülők és a végzős nyolcadik osztályos tanulók milyen mértékben választják a balmazújvárosi középfokú intézményt továbbtanulási céllal. Az adatok elemzése a balmazújvárosi, végzett általános iskolai tanulók létszámából és az iskolánkba, a különböző tanulmányi területekre jelentkezett tanulók számából áll. A beiskolázás mutatói: jelentkezők aránya a végzős balmazújvárosi nyolcadikos tanulók számához viszonyítva, felvettek aránya a férőhelyek számához viszonyítva. Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy a balmazújvárosi diákok hány százaléka választja iskolánkat, illetve intézményünk által biztosított különböző képzési formákat jelentkezők aránya a végzős balmazújvárosi nyolcadikos tanulók számához viszonyítva (egy tanuló több képzési típusba, illetve képzési formára jelentkezhet). Megnevezés 2009/2010. tanévre vonatkozóan 2010/2011. tanévre vonatkozóan Végzett 8. osztályosok száma 231 (100%) 218 (100%) Iskolába jelentkezők száma 228 (98%) 206 (94%) Gimnáziumi képzés 118 (51%) 125 (57%) humán irányultság 50 (22%) 70 (32%) reál irányultság 57 (25%) 46 (21%) angol irányultság 57 (25%) 34 (16%) általános irányultság 62 (27%) 79 (36%) Szakközépiskolai képzés 67 (29%) 67 (31%) vendéglátás szakmacsoport 44 (19%) - gépészet szakmacsoport 33 (14%) - kereskedelem szakmacsoport - 47 (22%) informatika szakmacsoport - 24 (11%) Szakiskolai képzés 95 (41%) 77 (35%) kereskedelem szakmacsoport 44 (19%) 41 (19%) vendéglátás szakmacsoport 48 (21%) 56 (26%) építészet szakmacsoport 39 (17%) 18 (8%) gépészet szakmacsoport 31 (13%) 20 (9%) Az adatokból megállapítható: a tavalyi tanévhez képest minimális számban csökkent az érdeklődés iskolánk irányába, egyre többen jelentkeznek gimnáziumi, szakközépiskolai képzésbe, ezzel szemben szakiskolai képzésbe pedig egyre kevesebben ez azzal is magyarázható, hogy az elmúlt évek oktatáspolitikai törekvései következtében a szak- 4. OLDAL

55 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2009/2010. TANÉV matanulás, és a szakipari munkás erkölcsi értékét, megbecsülését sikerült lerombolni, s ezzel párhuzamosan olyan képességű és készségű tanulók foglalnak helyet gimnáziumi illetve szakközépiskolai képzésben, akik az érettségi bizonyítvány megszerzése után sem a felsőoktatási intézményekbe nem tudnak bejutni, sem a munkaerő-piacon nem tudnak elhelyezkedni, és a szakképzésbe sem akarnak bekapcsolódni, gimnáziumi képzésben jelentősen megnőtt a humán illetve az általános irányultságra jelentkezők száma, miközben a reál és az angol irányultságúra csökkent annak ellenére, hogy a reál irányultságú képzésben az informatika oktatása speciális formában, az angol irányultságú képzésben pedig az angol nyelv oktatása a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Idegennyelvi Központjának tematikája szerint történik, szakközépiskolai képzésben az utóbbi évek adatai alapján megfigyelhető, hogy a gépészet és az informatika szakmacsoportos képzés iránt az érdeklődés nagymértékben csökkent, s ebben a két szakmacsoportban a legnagyobb a lemorzsolódás az elmúlt évek adatai alapján, szakiskolai képzésben a gépészet és az építészet szakmacsoportokra történő jelentkezés nagyméretű csökkentést mutat ez azzal is összefüggésben van, hogy a szakiskolai képzésbe jelentkezők 55%-a leány, akik a vendéglátás és a kereskedelem szakmacsoportra jelentkeznek teljes mértékben illetve a két szakmacsoportra épülő szakképesítések (kőműves, festő, szerkezetlakatos, gépi forgácsoló, hegesztő) nem kedveltek a tanulók körében. A beiskolázás másik fontos mutatója, hogy a meghirdetett férőhelyek számához viszonyítva hány jelentkező iratkozott be 9. évfolyamra felvettek aránya a férőhelyek számához viszonyítva (ebben a számban szerepelnek a nem balmazújvárosi tanulók is, de nem tartalmazza az évfolyamismétlőket illetve az átjelentkezőket). Megnevezés Férőhelyek száma 2009/2010. tanévre vonatkozóan 2010/2011. tanévre vonatkozóan Iskolába beiratkozottak száma (81%) 137 (67%) Gimnáziumi képzés (81%) 54 (79%) humán irányultság (82%) 16 (94%) reál irányultság (59%) 11 (68%) angol irányultság (100%) 11 (65%) általános irányultság (82%) 16 (94%) Szakközépiskolai képzés (91%) 26 (76%) vendéglátás szakmacsoport (94%) - gépészet szakmacsoport (88%) - kereskedelem szakmacsoport (76%) informatika szakmacsoport (76%) Szakiskolai képzés (78%) 57 (59%) kereskedelem szakmacsoport (82%) 20 (59%) vendéglátás szakmacsoport (65%) 16 (95%) építészet szakmacsoport (111%) 9 (53%) gépészet szakmacsoport (65%) 12 (35%) 5. OLDAL

56 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2009/2010. TANÉV 2.2. Tanulói létszám mutatói Mindezeket figyelembe véve, a tanév közben érkezettekkel és az évfolyamismétlőkkel együtt az elmúlt két tanévet figyelembe véve megállapítható, hogy egyre több balmazújvárosi szülő és tanuló választja a balmazújvárosi középiskolát továbbtanulási célhelyként. A tanulói létszám mutatói: az iskolai tanulóinak száma, előző tanévhez képest a létszámnövekedés/létszámcsökkenés aránya, a képzési típusok megoszlása, vidéki/balmazújvárosi tanulók aránya, a tanulói létszámhoz viszonyítva - a magántanulók, - a nem osztályozott, - a kiiratkozott - és a másodszakmás tanulók számának aránya, képzési típusok férőhely kihasználtságának aránya, szakképző évfolyamon gyakorlati képzésben részt vevők számához viszonyítva - iskolai gyakorlati képzésben részesülők aránya, - tanulószerződéssel gyakorlati képzésben részesülők aránya, - együttműködési megállapodással gyakorlati képzésben részesülők aránya. Az iskola tanulóinak számát és az előző tanévhez képest a létszámnövekedés/létszámcsökkenés arányát mutatja az alábbi táblázat: Tanév Növekedés Gimnáziumi létszám (nappali) Összlétszám Szakközépiskolai létszám Szakiskola Szakképző létszám 2006/ / ,14% / ,56% / ,94% A táblázat adataiból kiolvasható: az adott 4 tanévet vizsgálva a tanulói létszám a 2009/2010. tanévben nagyarányú növekedést mutat az előző tanévekhez képest, az elmúlt négy év során megváltoztak a különböző képzési típusban tanulók számának aránya: - a szakiskolai/szakképző tanulók száma továbbra is növekszik, a három képzési típust figyelembe véve a legnagyobb mértékben, - a szakközépiskolai és gimnáziumi képzésben részt vevők száma minimális mértékben nőtt, a gimnáziumi, esti rendszerű felnőttoktatás adatai nem szerepelnek a táblázatban, hiszen a 2009/2010. tanévben nem volt oktatás ebben a képzési formában. 6. OLDAL

57 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2009/2010. TANÉV A tanulók képzési típusonként megoszlását mutatja az alábbi táblázat: A táblázat adataiból megállapítható: a teljes tanulói létszámhoz viszonyítva a szakképzés kivételével minden képzési formában csökkent a tanulók megoszlásának aránya, annak köszönhetően, az évfolyamismétlésre kötelezett szakiskolai tanulók jelentős számban lépnek be a szakképzésbe, hiszen a szakképzésbe való belépés feltétele több szakma esetében is a 8. évfolyam és a 16. életév betöltése. Évfolyamonkénti megoszlás az előző tanévhez viszonyítva 1 : Tanév Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Szakképzés 2008/ ,29% 18,62% 25,39% 23,70% 2009/ ,21% 17,64% 22,39% 28,77% 2008/ /2010. Évfolyam Osztály Létszám Osztály Létszám Megoszlálás Megosz (2,1,3) % 6 (2,1,3) % (2,1,3) % 5 (2,1,2) % (2,1,2) % 6 (2,1,3) % (2,1,2) % 5 (2,1,2) % (1,0,1) 61 8% 2 (1,0,1) 74 8% (-,1,-) 10 1% % % A táblázat adatai szerint: a 2009/2010. tanévben a 2008/2009. tanévhez képest 1-gyel csökkent az osztályok száma, a 2009/2010. tanévben 2 tizedik évfolyamos osztály kezdte meg tanulmányait, ezáltal csökkent a szakiskola évfolyamán lévő osztályok száma 1-gyel, a 2009/2010. tanévben három szakképző osztályt indítására volt lehetőség, hiszen több szakmában a belépési feltétel miatt (8. általános iskolai végzettség és 16. életév) sikertelen (évismétlő) év végi bizonyítvánnyal rendelkező tanuló tanulhat szakmát, a 2008/2009. tanévben szakmai vizsgát tett 2/14.c osztályt követően, a 2009/2010. tanévben nem indult érettségire épülő szakképző osztály. Az alábbi táblázat a vidéki/balmazújvárosi tanulók arányát mutatja, a 2009/2010. tanévben csökkent a vidéki tanulók aránya iskolánkban. Tanév Balmazújvárosi tanulók Vidéki tanulók 2008/ (81,39%) 132 (18,61%) 2009/ (82,5%) 129 (17,5%) 1 Zárójelben lévő számok sorrendben gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai osztályok számát mutatják 7. OLDAL

58 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2009/2010. TANÉV Képzési területenkénti osztálylétszám átlagát (fő/osztály) mutatja az alábbi táblázat az elmúlt két tanévben. Képzéstípus 2008/2009. tanév 2009/2010. tanév Gimnázium 25,44 25,55 Szakközépiskola 33 32,5 Szakiskola (9-10.) 30,83 26,83 (29,4) 2 Szakképző (11-14.) A táblázat adatai szerint a gimnáziumi képzés kivételével minden képzési formában csökkent az osztályok átlaglétszáma, mely összefüggésben van az osztályok számának 1-gyel való csökkenésével illetve a tanulói létszám növekedésével. A tanulói létszámhoz viszonyítva a magántanulók, a nem osztályozott, a kiiratkozott és a másodszakmás tanulók számának arányát mutatja az alábbi táblázat: Tanév Magántanulók Nem osztályozottadámás tanulók Lemorzsoló- Másodszak- 2008/ (1,83%) 12 (1,69%) 42 (5,92%) 9 (1,26%) 2009/ (1,89%) 14 (1,89%) 56 (7,59%) 8 (1,08%) A magántanulói kérelmek alapja döntő mértékben a gyermekszülés, minimális számban pedig a családfenntartói szerep illetve a krónikus betegség. A magántanulókra jellemző, hogy nem jelennek meg az osztályozóvizsgán és a javítóvizsgán, s ha meg is jelennek, a vizsga eredménye minden esetben elégtelen érdemjegyű, s ennek következtében 18. éves életkorukban még mindig 9. évfolyamos tanulók. Az elmúlt évekhez képest jelentős mértékben csökkent azon tanulók száma, akik 250 óránál többet hiányoztak igazoltan és igazolatlanul, vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-án nem jelentek meg. Ennek következtében csökkent a nem osztályozott tanulók száma, a kimutatott értéket döntő mértékben az osztályozóvizsgán nem megjelent magántanulók adják. A lemorzsolódás mértéke igen magas, az előző tanévhez viszonyítva is, mely több összetevőire visszavezethető: 16 tanuló tanulói jogviszonyát az iskola szüntette meg i nappal, mert megszűnt a tankötelezettség illetve a tanulók még mindig 9. vagy 10. évfolyamos szakiskolai tanulók voltak, akik 4 év alatt egyetlen osztályozóvizsgán vagy javítóvizsgán sem jelentek meg. A tavalyi tanévben ilyen típusú lemorzsolódás 4 tanuló esetében volt, 15 tanuló másik intézményt választott továbbtanulási céllal, 2 nem tanköteles tanulónak igazolatlan hiányzás miatt szűnt meg a tanulói jogviszonya, 2 tanuló fegyelmi határozattal másik intézménybe került áthelyezésre, 1 tanuló elhunyt, 21 tanuló a tankötelezettség megszűnése után saját akaratból iratkozott ki. 2 A tanulói létszámba számításra került a 9.g, felzárkóztató osztály 14 fővel, a zárójelben a 9.g osztály nélküli átlaglétszám olvasható 8. OLDAL

59 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2009/2010. TANÉV A másodszakmás tanulók száma igen csekély, mindkét tanévben közel azonos értékű, annak ellenére, hogy a pályakövetési rendszer adatai alapján a végzett tanulók kevés százaléka képes elhelyezkedni szakmájában. A második szakma megszerzésének lehetőségét az a tény is csökkenti az elmúlt években meghirdetett Egész életen át tartó tanulás elvével szemben -, hogy nem ingyenes, térítési díjköteles. Ezzel szemben egyre több végzett szakiskolai tanuló jelentkezik érettségiző évfolyamra, a 2008/2009. tanévben 3 fő, a 2009/2010. tanévben már 6 fő. A tanulók sikeres különbözeti vizsga birtokában lehetnek 10. évfolyamos szakközépiskolai tanulók. Az alábbi táblázat a felvételi eljárás során meghirdetett létszám (osztályonként 34 fő) alapján mutatja a különböző képzési típusok férőhely kihasználtságának arányát az adott tanév induló létszámából kiindulva: 2008/ /2010. Képzési típus Kihasználtsáság Kihasznált- Osztály Osztály Gimnázium 9 74,83% 9 77,12% Szakközépiskola 4 97,05% 4 105,14% Szakiskola (9-10.) 6 92,15% 5 100% Szakképzés (11-14.) 6 84,31% 6 90,68% Összesen: 25 84,82% 24 89,95% 2.3. Gyakorlati képzésben résztvevők mutatói A gyakorlati képzés formájának arányát reprezentálja az alábbi táblázat a gyakorlati képzésben résztvevők teljes létszámához viszonyítva: Gyakorlati képzés 2008/2009. tanév 2009/2010. tanév Iskolai tanműhelyben 82 (49%) 94 (50%) Tanulószerződéssel 81 (49%) 95 (50%) Együttműködési megállapodással 5 (2%) 0 (0%) Összesen: 168 (100%) 189 (100%) A tanulószerződéses gyakorlati képzés aránya nem változott jelentős mértékben, annak köszönhetően, hogy: a bolti eladó képzés gyakorlati oktatása iskolai tanműhelyi környezetben nem valósítható meg, csak gazdálkodó szervezetnél, s jelen tanévben a bolti eladó szakképesítés oktatása minden évfolyamon (11. és 12.) biztosított, a 2009/2010. tanévben 52 fővel, a 2008/2009. tanévben a végzős vendéglátó technikus tanulók együttműködési megállapodás alapján végezték gyakorlati képzésüket a különböző hotelekben, szállodákban, a 2009/2010. tanévben ilyen típusú képzés nem indult, az iskola elvei szerint a szakképzésben tanulók az első vagy a második évfolyam követelményeit iskolai tanműhelyben, az utolsó 1 vagy 2 szakképző évfolyam gyakorlati követelményeit vállalatoknál, cégeknél vagy vállalkozásoknál szerzik meg tanulószerződés birtokában. 9. OLDAL

60 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2009/2010. TANÉV 3. Személyi feltételek Az intézmény nevelési-oktatási feladatainak ellátásához a fenntartó önkormányzat szeptember 1-én 51 pedagógus 14 technikai álláshelyet biztosított. A tanév közben a technikai dolgozók illetve a pedagógusok létszáma önkormányzati határozat következtében nőtt 1-1 fővel: 1 rendszergazda álláshellyel, 1 fejlesztőpedagógus álláshellyel. Az informatika érettségi követelményei, az iskola informatikai, adminisztrációs és gazdasági rendszerének számítógépes igényei, valamint a következő évek fejlesztései indokolták a rendszergazda feladatkör biztosítását. Figyelembe véve azt a tényt, hogy egyre több a halmozottan hátrányos helyzetű illetve a sajátos nevelési igényű tanuló az iskolában, a fejlesztőpedagógus álláshely biztosítása indokolt volt. E két tényt figyelembe véve iskolánk dolgozói létszáma a tanév során 2 fővel, azaz 65 főről 67 főre nőtt az alábbi megoszlásban: 52 pedagógus álláshely, 15 technikai dolgozó álláshely. A megnövekedett adminisztrációs, gondnoki, karbantartói feladatok szakszerű ellátása érdekében iskolánk az elmúlt tanévben is igénybe vette a közcélú foglalkoztatottak alkalmazásának lehetőségét 2-3 fő által Szakos ellátottság A szeptember 1-től helyettesítő állásban, a GYES-en lévő Vasókné Petőfi Erzsébet tanárnő helyén foglalkoztatott Fenyves Gabriella matematika szakos középiskolai tanárnő határozott idejű kinevezése határozatlan időre lett módosítva szeptember 1-től, a nyugdíjba vonult Pozsonyiné Ferenczi Irén tanárnő által hagyott üres álláshelyen, ezzel is biztosítva a matematika oktatás stabilitását, folyamatosságát. A megnövekedett matematika órák száma miatt szükséges volt Vasókné Petőfi Erzsébet tanárnő üres álláshelyét betölteni pályázat kiírása nélkül egy matematika szakos középiskolai tanárral. A Kjt. 20/A. (2.) d) pontja értelmében került alkalmazásra Kiss István tanár úr, aki évekkel ezelőtt az iskolában töltötte egyetemi évei alatt gyakorlati idejét július 1-én felmondással megszűnt Vas Kinga Krisztina matematikainformatika szakos kolléganő közalkalmazotti jogviszonya, ezért az üresen maradt állásra az iskola pályázatot hirdetett informatika-egyéb szakos munkakörben július 14-én. A benyújtott 4 pályázat közül az álláspályázatot elnyert Orbán Róbert tanár úr informatika-kémia-fizika szakos középiskolai tanár, ezzel a szakpárpárosítással stabilabb lett az iskola természettudományos oktatása. 10. OLDAL

61 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2009/2010. TANÉV A fejlesztőpedagógus álláshely meghirdetése július 14-én történt meg. A 38 pályázó közül Leiterné Szilágyi Mariann szociálpedagógus nyerte el az álláspályázatot, aki rendelkezik gyógypedagógiai illetve történelem szakos általános iskolai tanári végzetséggel is, és aki már az elmúlt években volt az iskola alkalmazásában. Távozott az iskolából a helyettesítő állásban foglalkoztatott Répási Ákos biológia szakos tanár úr, hiszen a GYES-ről visszatérve, szeptember 1-től 3 év után újra munkába állt Varsányi Edit tanárnő. Szabó János karbantartó július 31-én nyugdíjba vonult, a karbantartói állás betöltése a 2010/2011. tanévtől lehetséges. Összefoglalva megállapítható: a tanári kar összetétele, szakos ellátottsága a jogszabályoknak megfelelő volt, minden képzési formában a megfelelő végzettségű és szakképzettségű pedagógus tanított. Hiányosságként megfogalmazható volt, hogy a fizika és a földrajz tantárgyak tanítása egy-egy kollégára korlátozódott, ezáltal veszélyeztetve a szakos helyettesítés lehetőségét Továbbképzéseken való részvétel A TÁMOP /08/2 pályázat keretén belül az iskola 45 pedagógusa vett részt különböző továbbképzéseken, összesen 4050 órában, melynek végén 135 tanúsítvány került kiosztásra. A továbbképzések megnevezését és a részt vevők számát mutatja az alábbi táblázat: Megnevezés Részt vevők száma Professzionális vezetés és hatékony intézmény a gyakorlatban 5 A korszerű tanulás- és oktatásszervezési eljárások alkalmazásáról közoktatási intézmények vezetőinek 5 Projektpedagógia, epochális oktatás 12 A kompetencia-alapú oktatási programcsomagok alkalmazása matematika területen 2 A kompetencia-alapú oktatási programcsomagok alkalmazása szövegértés-szövegalkotás területen 4 A kompetencia-alapú oktatási programcsomagok alkalmazása 5 idegen nyelvi területen Az interaktív tábla alkalmazása a kompetencia alapú oktatásban 12 Informatikai alapozó képzés 2 Középiskolai IPR továbbképzés 45 Az IPR alkalmazását támogató módszertani képzés 28 Tanulói differenciálás heterogén csoportban 12 Kompetenciamérés eredményeinek hasznosítása a közoktatásban 2 Kompetencia-alapú oktatási programcsomagok alkalmazásaszociális, életviteli és környezeti területen OLDAL

62 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2009/2010. TANÉV A kétműszakos tanítási rend miatt ezen továbbképzések jelentős hányada tanítási időben vagy hétvégeken lettek megszervezve, melynek következtében: a nagy létszámú részvétel miatt a felügyelet vagy a szakos helyettesítés megoldása igen nehéz feladat elé állította az iskolavezetést, a tanítási napokon szervezett továbbképzések miatt a kollégák jelentős hányada nem tudta teljesíteni a kéthavi időkeretben meghatározott kötelező tanítási óraszámot, s a Munka Törvénykönyve pedig nem biztosít lehetőséget akkreditált továbbképzésen való részvétel miatt csökkenteni az időkeretet vagy jóváírni a meg nem tartott tanítási órákat. Ennek következtében több kolléga túlórája, ezáltal fizetése csökkent. Az iskolavezetés továbbra is fontosnak tartja az érettségi vizsga dolgozatainak javításával kapcsolatos, a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet által szervezett és a szaktárgyi szaktanácsadók által tartott továbbképzéseken való részvételt. Az iskolavezetés tagjai minden tanévben részt vesznek az NSZFI által szervezett Országos Szakképzési Tanévnyitó Értekezleten illetve egy konferenciaszervező cég által szervezett Országos Tanügyigazgatási Értekezleten, ahol szakképzési és tanügyigazgatási szakértők, az NSZFI és az Oktatási Hivatal szakemberei ismertetik az adott tanévre vonatkozó törvényi és jogszabályi változásokat, azok alkalmazásának lehetőségeit Továbbtanulás, másoddiplomás képzések rendszere A pedagógus-továbbképzés, továbbtanulás, másoddiplomás képzés állami költségvetésből történő támogatásának megszűntetésével, majd fenntartói illetve iskolai hatáskörbe utalásával anyagi fedezet hiányában nincs lehetőség: szakirányú pedagógus-szakvizsga és mesterképzésben másoddiploma megszerzésének biztosítására, továbbképzések formájában: - a pedagógus-alapképzésben megszerzett szakmai, szaktudományos ismeretek frissítésére, az egyes tudományterületeken megszületett tudományos eredmények megismerésére, - a pedagógus-alapképzésben megszerzett, a pedagógusmesterséghez kapcsolódó ismeretek (pedagógia, pszichológia, módszertan) frissítésére, új ismeretek és készségek elsajátítására, - az iskolai tananyagban megjelenő új tudáselemek elsajátítására, - az oktatási reformok bevezetését támogató képzésekre (tartalom, szerkezet, vizsgarendszer stb.), - az önálló programalkotás jogával rendelkező, a felhasználói igényekre egyre jobban figyelő és pluszszolgáltatásokat nyújtó intézményi igények kielégítésére. A TÁMOP program keretében csak bizonyos területeken (matematika, szövegértés-szövegalkotás, idegen nyelv) történt szaktudományos ismeretek és módszertanok megismerésére, frissítésére, a teljes tanári kart érintő továbbképzések lényegi eleme a kompetencia-alapú oktatás és az IPR módszertanának megismertetése volt. 12. OLDAL

63 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2009/2010. TANÉV Mindezek ellenére a 2009/2010. tanévben két kolléga folytatott egyetemi tanulmányokat saját költségén: Rabóczki István: Szegedi Tudományegyetem, Gazdálkodástudományi Kar, Nemzetközi Gazdálkodás és Gazdaság mesterképzési szak, levelező képzés, Varsányi Edit: Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, kémia tanári mesterképzési szak, levelező képzés. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetése által, a Leonardo Program keretében szervezésre került augusztus 22. és szeptember 3. között egy németországi továbbképzés kőműves szakoktatók részére. Molnár István szakoktató kolléga sikeresen jelentkezett a külföldi tanulmányútra, ahol a szakmai tapasztalatokon túl, gyakorlati foglalkozások keretében sajátították el a német kőműves szakképzés gyakorlati fogásait. Beszámolójában megfogalmazott véleménye: Tetszik, hogy csak azokat a gyerekeket képezik, akiket alkalmasnak találnak egy-egy szakma elsajátítására, jelenleg Magyarországon nem ez az elvű rendszer működik, a magyar szakképzés bizonyos szakmái (gépészet, építészet szakmacsoportban) az elmúlt években az ismert okok miatt gyűjtőhellyé vált Iskolán kívüli oktatással kapcsolatos tevékenység Az iskolavezetés számára fontos, hogy a pedagógusok vállaljanak önkéntes alapon, iskolán kívüli oktatással kapcsolatos tevékenységet is: érettségi vagy szakmai vizsgán elnöki feladat, az Oktatási Hivatal felkérésére szakértői megbízások teljesítése, a Debreceni Egyetem szervezésében a tanári mesterképzésben részt vevő hallgatók tanítási gyakorlatában mentori feladatok ellátása. A 2008/2009. tanévben az iskolavezetés által kiválasztott 5 kolléga (Dobi Julianna, Tóthné Babos Katalin, Kegyes Lászlóné, Tóth Lászlóné, Nagy Zoltán) végezte el az Oktatási Hivatal által szervezett érettségi vizsgaelnöki felkészítő tanfolyamot, az iskola saját költségvetéséből biztosította a továbbképzés díját. A 2009/2010. tanévben mind az 5 kolléga jelentkezett az Országos Vizsgaelnöki névjegyzékbe, s a májusi vizsgaidőszakban Tóthné Babos Katalin tanárnő középszintű érettségi vizsgaelnöki feladatot kapott egy debreceni középiskolában. Hűséné Szabó Mária igazgatóhelyettes felvételt nyert az Országos Szakértői Névjegyzékbe mérés-értékelés szakterületen. A tanévben 8 kolléga (Tóthné Babos Katalin, Soróczki-Pintér Ágnes, Dobi Julianna, Szaday Edith, Veresné Vancsó Tünde, Kegyes Lászlóné, Gál Judit, Tóth Lászlóné) vett részt mentorként a Debreceni Egyetem tanár mesterképzésének tanítási gyakorlatában, 10 utolsó éves, tanárjelölt egyetemi hallgató felkészítésében vettek részt. 13. OLDAL

64 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2009/2010. TANÉV 4. Tárgyi feltételek Az iskola infrastruktúra-fejlesztése az elmúlt tanévben teljesedett ki, melynek következtében Balmazújváros városa a környékbeli településekkel együtt egy korszerű, a XXI. század igényeit is kielégítő középfokú intézménnyel gazdagodott. Ennek alapját több oldalról is tudta biztosítani az iskola: az elmúlt tanévben bevezetett racionális gazdálkodás következményeként született megtakarítás, az iskola szakképzős tanulói munkájának igénybevétele a gyakorlati képzés terhére, a TÁMOP /08/2 pályázat keretén belül, az ÉAOP /2F intézmény-felújítási pályázat keretén belül, a 23/2009. (V.22.) illetve az 5/2010. (I.29.) OKM rendelet által biztosított Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) keretén belül, 28/2009. (VIII.19) OKM rendelet által a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásának keretén belül, szakképzési hozzájárulások által. Az iskolai szintű fejlesztések alapját azt képezte, hogy az intézmény-felújítási pályázat keretén belül milyen beruházások kerülnek végrehajtásra: épület-felújítás: fűtésrendszer korszerűsítése, tető és tetőtér kialakítása, m 2 terület festése, elektromos hálózat korszerűsítése, tűzvédelmi rendszer kiépítése, akadálymentesítés (lift), tornatermek teljes körű felújítása, gimnáziumi tantermek padlózatának és nyílászáróinak felújítása, külső szigetelés kiépítése, gimnázium fiú és leány öltözőjeinek illetve mosdójainak teljes körű felújítása, a szakiskolai és a gimnáziumi bejárat homlokzatának felújítása és kiépítése, informatikai hálózat kiépítése a gimnázium épületében, az emeleten a szakiskola és a gimnázium épületének átjáróval történő összekapcsolása, taneszköz-rendszer korszerűsítése: taneszközök és iskolabútorok beszerzése Iskolabútorok Az épület-felújítási munkálatok következtében a kivitelezővel folyamatos egyeztetések alapján falak megszüntetésével, nyílászárók beépítésével került kialakításra az olvasóteremmel egybekötött könyvtár, a szakiskolai és a gimnáziumi informatika szaktanterem, gazdasági irattár és a takarítószerek raktára. Az iskola festési és kisebb szerelési, javítási munkálataiba bekapcsolódtak szakképzős tanulóink is, munkájuk díjazásából ellentételezésként a tervben szereplő fehér színű festés helyett a falak sárga színre lettek festve. A szaktantermi rendszer elvi bevezetésének következtében a gimnázium épületében új helységbe került: tanári szoba, igazgatóhelyettesi iroda, titkárság, multimédia szaktanterem, informatika szaktanterem és a dohányzó. Az irodai helységek áthelyezésének célja az volt, hogy az emeleten átjáróval összekötött szakiskolai és gimnáziumi, továbbiakban igazgatási folyosón együtt legyenek a különböző irodák és tanári szobák. 14. OLDAL

65 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2009/2010. TANÉV A szaktantermi rendszer kialakítása során a következő tanévek tantárgyfelosztása alapján az alábbi tantermek lettek kialakítva: szakiskola épület: fölszinten magyar, történelem, kereskedelem, vendéglátás, kémia, angol nyelv, német nyelv, gépészet, építészet, 2 szakképző, az emeleten 2 multimédia, 2 informatika, matematika, fejlesztőszoba, gimnázium: földszinten 2 német nyelv, 2 történelem (művészetek), 3 angol nyelv és 2 matematika. Minden szaktanterem felelőse az adott tantárgyat tanító pedagógus, aki a tanteremben lévő berendezésekért és eszközökért leltári felelősséggel tartozik. A szakoktatók kivételével minden pedagógus beosztásra került. Az elvi kialakítás után meghatározásra került, hogy az intézmény-felújítási pályázat keretén belül beszerzésre kerülő iskolabútorok melyik tanterembe kerülnek. Ezek után az iskolavezetés készített egy felmérést a pedagógusok között, hogy melyik tanterembe szükséges multimédiaszekrényt, üveges szekrényt, kétajtós szekrényt, fehér vagy zöld táblát elhelyezni illetve megvizsgálásra került minden tanterem, hogy milyen minőségűek és állagúak a jelenlegi tanulói, tanári asztalok és székek. A szekrények elhelyezésének célja az volt, hogy a pedagógusok a különféle könyveket, szótárakat, feladatgyűjteményeket és kisebb méretű szemléltetőeszközöket az adott szaktanteremben tárolják, amelyekért ugyancsak vállalják a leltári felelősséget. Ezt a gondolatot az is alátámasztotta, hogy a gimnázium épületében egyetlen szertár van, a taneszközöket a tantermekben szükséges elhelyezni. A felmerült igények alapján prioritást kellett felállítani: elsődleges szempont a több mint 30 éves, egyes helyeken balesetveszélyes tanulói asztalok és székek cseréje szék cseréjére, új székek beszerzésére anyagi szempontból nem volt lehetőség, ezért az összes széket a szerkezetlakatos tanulók szétszedték, a festő tanulók átfestették, s az iskola saját megtakarításából vásárolt 330 ülőkét, háttámlát és székláb-dugókat, melyeket ugyancsak a szerkezetlakatos tanulók szereltek fel, - a tanulói asztalok csoportosításra kerültek: 1. használatra alkalmatlanok, balesetveszélyesek, melyek selejtezésre kerültek, 2. használatra alkalmasak, melyek mindegyikének tetőlapja 2 cm-mel levágásra és élfóliázásra került, 3. használatra alkalmasak, melyeket a szerkezetlakatos tanulók szétszedtek, a vasszerkezetet a festő tanulók átfestették, a padok új háttámlát és tetőlapot kaptak, melyeket a tanulók szerelték fel, másodlagos szempont a tanári asztalok cseréje azokban a tantermekben, ahol szükséges, a tanári székek felújítás után a volt gimnáziumi tanári szobában lévő székekre lettek lecserélve, harmadik szempont az olvasóterem és a könyvtár bútorzatának megtervezése, ahol a használhatóság érdekében olyan bútokat kellett tervezni, melyek biztosítják a helység könyvtár és tanórai funkcióját egyben, 15. OLDAL

66 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2009/2010. TANÉV negyedik szempont a tantermi szekrények eldöntése, melynek során azt vettük figyelembe, hogy - minden teremben csak egy szekrényt lehet elhelyezni, - illetve melyik tanterembe fog televízió, DVD-lejátszó, magnó kerülni, mert ezekben a tantermekben csak multimédiaszekrényt szükséges elhelyezni, ötödik szempont a táblák cseréje, hatodik szempont a tanári szobák bútorzatának cseréje. A padok és a szekrények bútorlap-igényét az iskolavezetés Béres István karbantartó vezetésével összeállította, majd a legkedvezőbb árat kínáló cégtől megrendelte. Pályázatot hirdetett az iskola a bútorok összeszerelésére, melyre három ajánlat érkezett, s a legkisebb munkadíjat kínáló és a legkorábbi határidőt biztosító vállalkozó nyerte meg a pályázatot. Ezen feladatok anyagköltségét és munkadíját az adott gazdasági év megtakarítása illetve a 23/2009. (V.22.) OKM rendelet által felhasználható anyagi forrás biztosította. A kompetencia-alapú oktatás egyik módszertani eleme az IKT eszközök célirányos használata a tanórán. Ennek biztosítása érdekében az iskola kedvező áron 42 db 1,2m 1,2m méretű vetítővászont vásárolt a Cartographia Kft.-től, a szerkezetlakatos tanulók 42 db projektortartó-állványt készítettek gyakorlati időben. Így minden tanterem alkalmas IKT eszközök használatára, projektor alkalmazásával prezentációk, bemutatók vetítésére augusztusában a TÁMOP /08/2 pályázat keretében lehetőség nyílt további bútorok, szekrények beszerzésére azokba a tantermekbe, amelyekbe 2009 decemberében anyagi forrás miatt nem volt lehetőség Informatikai rendszer korszerűsítése Az iskola informatikai rendszerének korszerűsítése egy 3 éves folyamat, melynek első állomása a 2008/2009. tanévben volt: hardvertechnológiai korszerűsítés, melynek célja egy stabil Internet-rendszer kiépítése, ennek keretében beszerzésre kerültek hálózati routerek, és kiépítésre került egy topológiájú informatikai hálózat, biztonságtechnológiai korszerűsítés, melynek célja a biztonságos Internetrendszer megléte, ennek érdekében o tanulói számítógépek, tanári és adminisztrációs számítógépek NOD32 vírusvédelemmel való ellátása, o Sulinet-hálózat tartalomszűrés rendszeréhez való csatlakozás. A 2009/2010. tanévben: az ÉAOP /2F pályázat keretén belül a gimnázium épületében elhelyezésre került egy routerszekrény, illetve minden tanteremben kiépítésre került a vezetékes internetkapcsolat, a 28/2009. (VIII.19) OKM rendelet által a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásának keretén belül beszerzésre került: o 4 monitor, melyek a könyvtárba kerültek elhelyezésre, o 2 szerver-számítógép, melyek feladata a tanulói illetve a tanári hálózatok üzemeltetése, 16. OLDAL

67 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2009/2010. TANÉV a könyvtárban elhelyezésre került 4 számítógép (3 tanulói és 1 tanárikönyvtáros), melyek a szakmai informatika tanteremből kerültek a könyvtárba, hiszen a tanterem gépparkja teljes körű korszerűsítésen esett át, a TÁMOP /08/2 pályázaton belül: o beszerzésre került 2 fekete-fehér lézernyomtató, melyek a tanári szobákban lettek elhelyezve, és alkalmassá tettük a vezetéknélküli nyomtatás lehetőségér, o a pedagógusok többsége igényként fogalmazta meg, hogy a tantermében legyen számítógép. Ilyen nagymértékű beszerzésre nem volt lehetőség, ezért mindkét épületben rendszerbe állítottunk 2-2 laptoptáskát, melynek tartalma: netbook, projektor, külső DVD-meghajtó. A laptoptáskákat használva, a tantermekben elhelyezett projetortartóval és vetítővászonnal minden tanterem alkalmas prezentációk vetítésére, o a sikertelen TIOP1.1.1 pályázat következtében a multimédia tanterembe beszerzésre került 27 darab ASUS 1001PX-BLK023X EEE-PC 10" netbook és egy tanári számítógép annak érdekében, hogy a TÁMOP program keretében vállalt feladatokat az iskola el tudja látni, felhalmozott szakképzési támogatásból a szakmai informatika szaktanterem teljes eszközrendszerének cseréje Taneszközök Az ÉAOP /2F pályázat keretében nyílt lehetőség 15,6 millió Ft értékben taneszközök beszerzésére. A beszerzések előkészítése már 2009 őszén megkezdődött munkaközösségi, szaktanári szinten. Minden műveltségi terület, tantárgy számára lehetőség adódott taneszközre javaslatot tenni. Az iskolavezetés a javaslatokat összegezte, majd prioritási sorrendet felállítva meghatározta azokat a taneszközöket, melyek szükségesek a jelenlegi elavult vagy hiányos taneszközrendszer alapján. Jelentős mértékben a természettudományos tantárgyak eszközrendszere bővült, de a fejlesztőpedagógusok által használt készségfejlesztő eszközök is jelentős számban kerültek beszerzésre Irodai és multimédia eszközök A bútorigény felmérésével egyidejűleg megkérdezésre került minden szaktanteremért felelős pedagógustól milyen multimédia eszközt szeretne alkalmazni a tanórákon tantermében. Ennek során lehetőség nyílt televízió, DVD-lejátszó, videó, CDmagnó, beépített számítógép választására. A jelenlegi eszközparkot és az igényeket összesítve kerültek meghatározásra azok az eszközök, melyek beszerzésre kerültek a TÁMOP /08/2 pályázaton belül. A pályázat keretében belül további, a kompetencia-alapú oktatáshoz szükséges eszközök kerültek beszerzésre. 17. OLDAL

68 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2009/2010. TANÉV 4.4. Szakképzés Az iskolai szakképzés fejlesztése több tényező egyidejű megvalósításával ment végbe: képzési repertoár, rendszer átalakítása, új szakképesítések bevezetése, gépészeti tanműhely, tankonyha épületének felújítása, eszközrendszerének bővítése, új eszközök beszerzése. Az épületek felújítása, az eszközrendszer korszerűsítése, fejlesztése egy 3 éves folyamat, mely 2008/2009. tanév második felében kezdődött el. Az ehhez szükséges anyagi fedezetet a különböző vállalatok, vállalkozások által fizetett szakképzési támogatások biztosítják. A szakképzési törvény és a szakképzés intézményrendszerének módosításával megváltozott a szakképzési támogatás rendszere is szeptember 1. után a szakképzési támogatást az ALFÖLD Szakképző Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság számlájára kell átutalni, melynek tagja a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző is. A támogatási szerződés tartalmazza a kedvezményezett iskola nevét, s a felhalmozott szakképzési támogatás felhasználásáról az iskolák javaslatai alapján a Szakképzésszervezési Társaság dönt. Első feladat az iskola tankonyhájának felújítása, mely időszerű és szükségszerű volt több okból is. A jelenlegi vendéglátás szakmacsoportos illetve szakács képzés korszerű, igényes, kulturált környezetének kialakítása fontos feladata az iskolának és a városnak. A 2008/2009. tanév második felében az iskola a Wienerberger Téglaipari zrt. által kiírt Jövővár pályázaton nyert Ft összegű támogatást tetőcserép vásárlására, mely elindította a 2009/2010. tanév októberéig tartó teljes felújítást. A megnyert támogatás illetve tetőcserép beépítése magával vonta a további szükséges munkálatok elvégzését. Az ehhez szükséges anyagi forrást az iskola több oldalról is biztosította: év II. félévének szakképzési hozzájárulásából Ft összeg o rozsdamentes acélból készült előkészítő, o konyhabútor, o éttermi tálaló, saját költségvetésből, megtakarításból előteremtett Ft összeg o ács, bádogos és burkoló munkák díja, o ács, bádogos és burkoló munkák anyagszükséglete, o belső és külső festési munkálatok, o parketta felújítása, helyi vállalkozók, magánszemélyek anyagi támogatása Ft összegben o villanyszerelési munka és eszközök, o festés anyagszükséglete, o meglévő bútorok felújítása. A 13/2008. (VII.22.) SZMM rendelet 38. (6) bekezdése értelmében a augusztus 31-ig fogadott szakképzési támogatást december 31-ig fel kell használni. Az iskolavezetés több alkalommal folytatott személyes megbeszéléséket 18. OLDAL

69 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2009/2010. TANÉV az NSZFI vezetőivel annak érdekében, hogy a 2002-től felhalmozott fejlesztési támogatást ÉAOP /2F pályázat keretében kiépítésre került tetőtér beépítésére használhassa fel az iskola. A tárgyalások sikertelensége következtében a felhalmozott támogatást és a kamatot december 31-ig fel kellett használni, melynek teljes összege Ft, az ehhez kapcsolódó kamat pedig Ft. Mivel ezt az összeget csak szakképzés fejlesztésére lehetett fordítani, ezért szükséges volt meghatározni a fejlesztés területeit, figyelembe kellett venni a gazdasági évre vonatozóan történt beruházásokat, hogy a közbeszerzési törvény által előírt értékhatárokat az iskola betartsa. A fejlesztés elemeinek meghatározása az iskolavezetés és a szakmai munkaközösség együttes feladata volt, mely az alábbi területeket érintette: 1. terület: a szaktantermi rendszer bevezetésével a szakképzési szaktantermek iskolabútorokkal (tanári asztal és szék, tanulói asztal és szék, szekrény, tábla) való felszerelése, 2. terület: informatika szaktanterem eszközparkjának (tanári és tanulói számítógépek, projektor, multifunkcionális nyomtató) cseréje és speciális szoftverrel (AutoCad 2010) való ellátása, 3. terület: tankonyha bútorzatának cseréje (éttermi asztalok, székek), tanműhelyi berendezések (munkapadok, fémszekrények, öltözőszekrények) beszerzése, 4. terület: tanműhelyi eszközök vendéglátás szakmacsoportos képzésben (rúdmixer, kézimixer, ipari mosogatógép, hűtő, mikrosütő) beszerzése, 5. terület: tanműhelyi eszközök gépészet szakmacsoportos képzésben (szalagfűrész, szalagcsiszoló, fúrógépek, gépsatu, raklapemelő, elszívó-berendezés, hegesztőgépek, ) beszerzése, 6. terület: tankonyha vizesblokkjának, öltőzőjének felújítása, 7. terület: gépészeti tanműhely felújítása, melynek keretében vizesblokk teljes körű felújítása, állmennyezet készítése, tetőjavítás és készítés, festés, villanyszerelés történt meg, 8. terület: 9 személyes busz vásárlása. A év I. félév szakképzési támogatás, Ft terhére az alábbi fejlesztési feladatokat határoztuk meg a tanév második felében: a szakmai informatika szaktanterem elektromos hálózatának korszerűsítése, A1 méretű plotter vásárlása a szakmai informatika szaktanterembe, a tanműhelyben később kialakítandó számítógépes gépi forgácsoló tanterem speciális szoftverének beszerzése. A további beruházások, eszközök beszerzését a 2010/2011. tanévre határoztuk meg Épület-felújítás és -beruházás Az ÉAOP /2F intézmény-felújítási pályázat beadása és a megvalósítás kezdete között 2 év telt el. A pályázat késedelmes megkezdése miatt olyan beruházásokat is meg kellett valósítani, melyek nem kerültek be a pályázatba, viszont a műszaki megvalósítás és engedélyeztetés részét képezték. Ezen munkálatok 19. OLDAL

70 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2009/2010. TANÉV anyagi fedezetét a 2002 és 2008 között felhalmozott szakképzési támogatás kamata biztosította, melynek keretén belül megvalósításra került: a balesetveszélyes PVC-s tantermek újra PVC burkolása, füstelvezető rendszer által nyíló régi nyílászárók cseréje, szakiskola emeleti aulájában hőleadók cseréje, füstgátló ajtók elhelyezése, műanyag bejárati ajtók beépítése, áramellátás kiépítése, hálózatra kötése, csatlakozószekrény telepítése, tantermek kopásálló PVC-vel történő burkolásának különbözete, udvaron csapadékvíz földfelszín alatti elvezetésének kiépítése. A évi felhasználási pénzmaradvány, Ft terhére az alábbi beruházási, felújítási feladatokat hajtottuk végre: kémia szaktanterem vízvezetékrendszerének felújítása és a vegyi fülke bekötése a vízvezetékrendszerbe, a szakiskola vízvezetékrendszerének teljes körű felújítása, annak okán, hogy december és január között csőtörés következtében több száz köbméter víz folyt el, s a hiba kijavítását szükséges volt megtenni, a meglévő riasztórendszer felújítása, hiszen olyan értékű eszközparkkal bővült az iskola, melynek védelmét szükséges volt megoldani, szakiskolai öltözők vizesblokkjának felújítása, hiszen a zuhanyzók már nem feleltek meg az egészségügyi előírásoknak, garázs felújítása, hiszen a szakképzési támogatásból vásárolt busz nem fért be a garázsba. A szakképzési támogatásból vásárolt busz miatt a régi buszt szükséges volt eladni. A pályáztatás után a nyertes pályázó Ft-ot fizetett, mely összeget az alábbi feladatok elvégzésére fordítottuk: kamera-rendszer kiépítése a vagyonvédelem érdekében, tűzoltásra alkalmas vízcsap elhelyezése az iskola előtti területen, a fennmaradó Ft-ot fenntartottuk a későbbiek folyamán elvégzendő szakiskolai födémszigetelésre. Az intézmény-felújítás nem várt feladatokkal és költségekkel terhelte meg az iskolát, melyek a 2010-es gazdasági évben nincsenek betervezve: kötelező jelleggel a tűzvédelmi-rendszer karbantartására szerződést kellett kötni egy szolgáltató céggel, kötelező jelleggel a tűzjelző-rendszer tűzoltóság általi figyelésére vonatkozóan ugyancsak szerződést kellett kötni. 20. OLDAL

71 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2009/2010. TANÉV 5. Oktatási, képzési feltételek 5.1. Közismereti képzés A 2008/2009. tanévben módosításra került a Pedagógiai Program, melynek keretében az iskola gimnáziumi és szakközépiskolai képzésben a 2/2008. (II. 8.) OKM rendelettel, szakiskolai képzésben a 1/2006. (VI. 29.) OKM rendelettel meghatározott kerettantervre építette közismereti képzését. A 2009/2010. tanévben induló 9. évfolyamos tanulókat már ezen új helyi tanterv alapján oktatjuk. A 2009/2010. tanév teljes egészét befedte a TÁMOP /08/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat megvalósítása. Iskolánkat az a megtiszteltetés érte, hogy az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények esetében a teljes pályázat projektmenedzsere intézményünk tanára, Hűséné Szabó Mária igazgatóhelyettes lett. Ennélfogva a közvetlen irányítás, a naprakész információk, előírások és utasítások megléte döntően befolyásolta a pályázat sikeres megvalósítását. A pályázat keretén belül minden képzési formában az alábbi pályázati elemeket valósították meg vagy dolgozták ki az iskola pedagógusai: kompetencia alapú oktatás implementációja szövegértés-szövegalkotás, matematika, idegen nyelv területen, tantárgytömbösített oktatás, műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása (magyar nyelv és irodalom tantárgyból), három hetet meghaladó projektek, témahetek megszervezése, moduláris oktatás megszervezése, új pedagógiai és munkamódszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való minél nagyobb arányú használata Önálló intézményi innovációként került kidolgozásra: szakiskolai feladatellátási helyen a Családbarát iskola rendszer, mely az iskola-partneri, szülői együttműködés fejlesztésének módszereit, területeit tartalmazza, gimnázium feladatellátási helyen a Tehetséggondozás rendszere, hiszen egyre több jó és kiváló képességű tanuló választja iskolánkat, s a velük való speciális foglalkozás, a tehetséggondozás kiemelt területe kell hogy legyen az iskolának a következő években. Az iskola döntése értelmében a reál irányultságú képzésben a biológia tehetséggondozás helyett (tantárgyi rendszerben biológia sáv) 9. és 10. évfolyamon informatika tehetséggondozás történik (tantárgyi rendszerben informatika sáv). A tantárgy helyi tantervének kidolgozása a tanévben történt meg. Eleget téve a közoktatási törvényben foglaltaknak az iskola kidolgozta a felzárkóztató szakiskolai képzés helyi tantervét gépészet szakmacsoportban. 21. OLDAL

72 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2009/2010. TANÉV 5.2. Szakképzés Iskolánk szakképzési rendszere folyamatos fejlődésen megy keresztül, ez nemcsak az eszközrendszert érinti, hanem a képzési kínálatot, struktúrát. Az iskola alkalmas arra, hogy a helyi szinten megjelenő képzési igényeket, saját erőforrásai felhasználásával kielégítse. Ezen elv alapján egy pékség, és két hotel fordult kéréssel az iskola irányába pék illetve pincér képzés beindítása céljából. A szakképesítések képzési programját a kollégák a tanévben kidolgozták, hogy a 2010/2011. tanévben beindításra kerüljön. Nőtt azon vállalatok, cégek száma, amelyek tanulószerződéssel tanulókat foglalkoztattak a gyakorlati képzés idejére, nevezetesen hajdúböszörményi cégek által kőműves szakmában május 5-én kiadott jogszabály alapján módosítani kellett azoknak a szakképesítéseknek a képzési programját, melyeket a szaktanárok és a szakoktatók a 2008/2009. tanévben már kidolgoztak, az alábbi okok miatt: a 3 éves szakképesítések 2 évesre módosultak, megváltozott az elmélet és a gyakorlat aránya, az új képzési rendszerben 30%- 70% arányban, módosulásra került a szintvizsga rendszere. 22. OLDAL

73 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2009/2010. TANÉV 6. Tanulmányi és vizsgaeredmények A tanulmányi eredmények mutatói: felvettek általános iskolai tanulmányi eredménye képzési típusokra bontva, felvettek felvételi írásbeli átlagpontszáma képzési típusokra lebontva, tanulmányi átlagok iskolai és képzési típusok szerint, közismereti tantárgyak tanulmányi átlaga iskolai és képzési típusok szerint, szakmai tantárgyak tanulmányi átlaga iskolai és képzési típusok szerint, tanulmányi eredmények minősítésének százalékos megoszlása iskolai és képzési típusok szerint, bukások aránya iskolai szinten, sikeres/sikertelen javítóvizsgázók aránya iskolai és képzési típusok szerint, érettségi vizsga átlaga, tantárgyi érettségi vizsga átlaga, érettségi vizsgatárgy átlaga és a tanév végi tantárgyi átlag összehasonlítása, az iskolai és az országos érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye, szakmai vizsga átlaga, szakmai vizsga vizsgarészeinek átlaga, szakmai vizsga vizsgarészeinek és a tanév végi tantárgyi átlag összehasonlítása évfolyamra felvettek felvételi eredményei Tanulmányi eredményt (7. tanév vége, 8. tanév félév) minden képzési formában, a központi felvételi írásbeli eredményét csak gimnáziumi és szakközépiskolai képzésben vesszük figyelembe a felvételi eljárás során. 2009/2010. tanévre felvettek tanulmányi eredménye 23. OLDAL

74 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2009/2010. TANÉV 2010/2011. tanévre felvettek tanulmányi eredménye A grafikon adatai alapján megállapítható: gimnáziumi képzésben az általános irányultság kivételével minden irányultságnál nőtt a felvettek általános iskolai eredménye, ezzel szemben szakiskolai képzésbe felvett tanulók általános iskolai eredmények a vendéglátás szakmacsoportra jelentkezettek kivételével é rosszabbodtak. A központi felvételi írásbeli két részből áll: matematika és magyar, a két feladatlap összpontszáma /2010. tanévre felvettek írásbeli felvételi átlagpontszáma 2010/2011. tanévre felvettek írásbeli felvételi átlagpontszáma 24. OLDAL

75 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2009/2010. TANÉV A grafikon adatai alapján megállapítható: hasonlóan a tanulmányi eredményhez, gimnáziumi képzésben az általános irányultság kivételével minden irányultságnál nőtt az írásbeli átlagpontszáma, 2009/2010. tanévben az angol irányultságra jelentkezettek, a 2010/2011. tanévben a reál irányultságra jelentkezettek írták meg legjobban az írásbeli felvételi vizsgát, ezzel szemben szakközépiskola képzésbe felvett tanulók írásbeli eredménye romlott Tanulmányi mutatók Az iskola tanulmányi átlagait mutatja az alábbi táblázat iskolai szinten és képzési típusokra bontva: Tanév Iskolai Gimnázium Szakközépiskola (9-10. évf.) zés Szakiskola Szakkép- 2008/ ,35 3,76 3,05 2,96 3, / ,24 3,66 3,06 2,78 3,13 Az iskola tanulmányi átlaga iskolai szinten 0,11-dal csökkent, a képzési típusokat tekintve a szakközépiskolai képzés kivételével minden képzési formában ugyancsak csökkent, a legnagyobb mértékben, 0,22-dal pedig a szakképzésben. Közismereti tantárgyak átlaga Szakmai tantárgyak átlaga 25. OLDAL

76 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2009/2010. TANÉV A két grafikon adataiból megállapítható: minden képzési formában mindkét területen a tanulmányi átlagok romlottak, ez döntő méretékben a kétműszakos tanítási rendnek és a felforgatott munkarendnek köszönhető. Az alábbi grafikon a tanulmányi eredmények minősítésének 3 eloszlását mutatja a tanulói létszámhoz viszonyítva. A grafikon adataiból megállapítható: csökkent a kitűnő, a jó és a közepes tanulók aránya, jelentős mértékben a jó minősítésű tanulók száma csökkent, minimális értékben nőtt a jeles tanulók száma, de jelentős számban, 27 fővel nőtt azon tanulók száma, akik tanév végi tanulmányi átlaga 2,00 alatti. Az alábbi grafikonok a tanulmányi eredmények minősítését mutatja képzési típusok szerint. Gimnáziumi képzés 3 jeles 4,7 felett, jó 4,69 és 3,5 között, közepes 3,49 és 2,5 között, elégséges 2,49 és 2,00 között 26. OLDAL

77 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2009/2010. TANÉV Szakközépiskolai képzés Szakiskolai képzés Szakképzés A grafikon adatainak negatív következtetése: gimnáziumi képzésben 6 fővel nőtt az elégséges, 4 fővel a 2,00 átlag alatti tanulók száma, szakiskolai képzésben 65%-kal nőtt az elégséges tanulók aránya, és 166%-kal pedig a 2,00 alatti tanulók átlaga. 27. OLDAL

78 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2009/2010. TANÉV 6.4. Bukások A bukások számának alakulását mutatja az alábbi táblázat. Negatív tényként kell megállapítani: az előző tanévhez képest a bukások száma 55%-kal, az 1-2 tantárgyból bukás 58%-kal, 3 vagy több tantárgyból bukás 48%-kal nőtt. Az alábbi grafikon részletesebben mutatja, hogy hány tanuló bukott adott számú tantárgyból. A bukások számának alakulását mutatja az alábbi táblázat képzési típusokra bontva. Tanév 1-2 tárgyból 3 vagy több tárgyból Összesen 2008/ (13,11%) 2009/ (19,53%) Tanév Gimnázium Szakközépiskola (9-10. évf.) ( évf.) Szakiskola Szakképzés 2008/ / A táblázat adatai alapján megállapítható: szakképzésben 100%-kal, gimnáziumban 84%-kal, szakiskolában 68%-kal, szakközépiskolában 13%-kal nőtt a bukások száma. 28. OLDAL

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 15. napjára (szerda) 10.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. április 15. napjára (szerda) 10.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. augusztus 18-án (hétfő) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. augusztus 18-án (hétfő) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Fegyvernek Nagyközség Pol gár mester e Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. január 15. (péntek) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. január 15. (péntek) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. november 23., kedd. 6. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. november 23., kedd. 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. november 23., kedd 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. november 23., kedd 6. szám

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej határozatokról Melléklet: E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE EL TERJESZT : AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: VÉLEMÉNYEZÉSRE

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Általános rendelkezések

I. Bevezetés. II. Általános rendelkezések Ügyiratszám: 4441-4/2010. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. I. Bevezetés Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorvás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 27-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 27-i rendes ülésére 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztatás szakképzési hozzájárulás megosztásáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

Iktató szám: 125/2014.

Iktató szám: 125/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 125/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 05-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. május 12- i rendkívüli ülésére Tárgy: Többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyása, hozzájárulás pályázat benyújtásához Előterjesztés

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 17/2007.

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Iktatószám:

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítője:

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló. 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének

Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló. 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének a 19/2014.(XII. 11.) önkormányzati rendelettel, valamint az 5/2016.(II.16.)

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Fehérváriné Welki Mária bizottsági tag.

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Fehérváriné Welki Mária bizottsági tag. 1 Jegyzıkönyv a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 2010. szeptember 20-án, 18 óra 30 perckor megkezdett, 19 óra 45 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2013. október 31. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2013. október 31. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2013. október 31. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 30-ai ülésére Nyílt

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2010. november 5. (alakuló ülés), december 2. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Sürgősségi javaslat E LŐTERJESZTÉS a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 04-i ülésre Előterjesztő:

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (159-172) T á rgysorozat 1/a.) Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Gulyás Tibor ügyvezető igazgató (Timpanon Kft.) projektmenedzser (Timpanon Kft.)

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Gulyás Tibor ügyvezető igazgató (Timpanon Kft.) projektmenedzser (Timpanon Kft.) Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Gulyás Tibor ügyvezető igazgató (Timpanon Kft.) Készítette: Kékedi Kitti projektmenedzser (Timpanon Kft.) Tárgy: Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata és a

Részletesebben

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról 11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet a közvilágításról A villamosenergia fejlesztésér l, átvitelér l és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény (a továbbiakban: VET) végrehajtására kiadott 40/1962. (XI. 11.)

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

Szentbékkálla község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2004. (IX.20.) rendelete

Szentbékkálla község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2004. (IX.20.) rendelete Szentbékkálla község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004. (IX.20.) rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Szentbékkálla község Önkormányzata

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: 498/2009. (XII. 14.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a meghívóban szereplő

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ALJEGYZŐ Budapest,

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ALJEGYZŐ Budapest, iudapest Főváros X. kerület Kőbányai takormányzatképviselő-testület ulesc BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ALJEGYZŐ Budapest, Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 19213/2013. Javaslat Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására A nemzetiségek

Részletesebben

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól.

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 101559-1-9/2014. Ügyintéz : dr. F z István Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Filakné Enyedi Andrea Privitzer Jen Tárgy:

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Tisztelt Közgyűlés! Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztéshez

Részletesebben

Bevételi források és azok teljesülése

Bevételi források és azok teljesülése Előterjesztés Harsány Község Képviselő-testülete 211. szeptember 13-én tartandó ülésének 2. számú beszámoló Harsány Község Önkormányzata 211. I. félévi gazdálkodásáról - napirendi pontjához Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulása társulási megállapodásának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i rendkívüli

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA Az általános közüzemi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1 Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2014. június 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2014. június 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2014. június 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tőzoltóparancsnokság 2013. évi tevékenységérıl

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete Budapest Józsefváros Önkormányzatának 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz. (Hatályos: 2014. augusztus 31.. napjától)

Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz. (Hatályos: 2014. augusztus 31.. napjától) Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz (Hatályos: 2014. augusztus 31.. napjától) Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1., Cg.: 01-10-041365

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Szaniszló Tamás

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Szaniszló Tamás Jegyzőkönyv Készült: 2012. február 6-án Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Részletesebben