4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása"

Átírás

1 KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/ Fax: 54/ A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot M E G H Í V Ó A képviselő-testület november 20-án (csütörtök) 15,00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre ezúton meghívom. Az ülés helye: Városháza emeleti tanácskozó terem Különfélék 1. Javaslat a évi ellenőrzési tervre (Az anyag később kerül kiküldésre) Előadó: dr. Csabai Zsolt jegyző 2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás Előadó: 3. A Kabai Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodás módosítása Előadó: 4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása Előadó: 5. Hozzájárulás Kabai Tüzes Mennykő név használatához Előadó: 6. AIDA-MED Kft. bérleti díjának megállapítása Előadó: 7. Mezőgazdasági vontatóhoz pótkocsi vásárlása start mintaprogram keretében Előadó: 8. Javaslat tanácsnok választásra Előadó: 9. Hozzájárulás Dr. Sütő Gabriella háziorvos helyettesítéséhez Előadó: Kaba, november 13.

2 T á j é k o z t a t ó a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről I. 169/2014. (IX.12.) Kvt.h. Rostás Ferenc Kaba, Rákóczi u. 107.sz. alatti ingatlan vételre történő felajánlása A határozat alapján a Rákóczi u. 107.sz. alatti ingatlanra vonatkozó adás-vételi szerződés teljesedésbe ment. 176/2014. (IX.18.) Kvt.h. pályázat benyújtásáról a KEOP /K azonosítószámú pályázati kiírásra Kaba város közvilágításának energiatakarékos átalakítására, valamint megbízás pályázati dokumentáció előkészítéséhez és szükséges önerő biztosítása A Riáma-FisrstKft-vel a pályázati dokumentáció elkészítésére a megbízási szerződés aláírása megtörtént. 177/2014. (IX.18.) Kvt.h. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére pályázati felhívás elfogadásáról A beérkezett pályázatok elbírálása a mai ülés önálló napirendjét képezi. 178/2014. (IX.18.) Kvt.h. fedezet biztosítása útburkolat javításra A D-PROFIL Kft-vel a megbízási szerződés aláírása megtörtént. A Mikszáth u., Görbe u., Kossuth zug, Zöldfa u. kb.: 300 m, Vasút utca aszfaltozási, útburkolat javítási munkáit megbízott elvégezte. 180/2014. (IX. 18.) Kvt.h. -181/2014. (IX.18.) Kvt.h. önkormányzati hatósági ügyben Az érintettek tájékoztatása a képviselő-testület döntéséről megtörtént. 185/2014. (X.2.) Kvt.h. részvényvásárlás a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-ben A határozat módosítása mai ülésen történik. A részvényvásárlási szándék jelzése megtörtént és a hozzájárulást megkaptuk. 187/2014. (X.2.) Kvt.h. önkormányzati hatósági ügyben Az érintett tájékoztatása a képviselő-testület döntéséről megtörtént. 192/2014. (X.27.) Kvt.h. a illetményének és költségtérítésének meghatározásáról A számfejtéshezszükséges iratok Magyar Államkincstárhoz meg lettek küldve. 193/2014. (X.27.) Kvt.h. al tiszteletdíjának megállapításáról A számfejtéshez szükséges iratok Magyar Államkincstárhoz meg lettek küldve. 199/2014. (X.27.) Kvt.h. a Szabadság téri virágládákról A kijelölt bizottság több ülést tartott. 202/2014.(X.27.) Kvt.h. 203/2014. (X.27.) Kvt.h. önkormányzati hatósági ügyben Az érintettek tájékoztatása a képviselő-testület döntéséről megtörtént.

3 II. TÁMOP / azonosító számú Képzésekkel a kulturális szolgáltatásért könyvtárak és közművelődési intézmények összefogása Hajdú-Bihar megyében című pályázat megvalósítása folyamatban van. TÁMOP C-11/ azonosító számú és Mikrotérségi áldozatsegítő hálózat kialakítása című pályázata a végéhez érkezett, a záró elszámolás folyamatban van. ÉAOP-3.1.2/A azonosító számú és Akabai Rákóczi utca korszerűsítése és fejlesztése című pályázat kivitelezése befejezéséhez érkezett. ÁROP-1.A azonosító számú és Szervezetfejlesztés Kabán című pályázat támogatásban részesült. A pályázat megvalósítása dátummal elkezdődött. A közbeszerzési eljárás lezárult. A nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötés február 14-én megtörtént. A pályázat megvalósítása november végéig tart. A Belügyminiszter 10/2014. (II.19.) BM rendelete az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról szóló felhívásra benyújtott pályázat kedvező elbírálásban részesült. Ennek keretében kilenc belterületi utca útépítése fog megvalósulni, jelenleg az útépítési terveket készíti a tervező. Valamint e pályázat keretében meg fog történni a települési rendezési tervünk teljes körű felülvizsgálata, átdolgozása. A településtervező kiválasztása megtörtént, a szerződést megkötöttük. Az útépítési munkák befejezéséhez értek. Kaba, november 14.

4 Kaba Város Polgármestere 4183 Kaba, Szabadság tér 1. Tel.:(54) , Fax.:(54) /2014. Tárgy: Előterjesztés K/. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület november 20-ai ülésére Tárgy: Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület a 177/2014. (IX.18.) Kvt.határozattal pályázatot írt ki közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére. A pályázatok benyújtására nyitva álló határidőig október 31. két pályázat érkezett, benyújtói: - Furkó József Kaba, Mácsai u. 33. sz. alatti egyéni vállalkozó - LOÓS és Társa Kft. ( 4031 Debrecen, Csillagvirág u. 10. képviseli: Loós Imre ügyvezető) Pályázó alapdíj ürítési díj * Ügyeleti felár Furkó József Ft/m Ft/m LOÓS és Társa Kft Ft/m Ft/m Ft * Az ürítési díj a mindenkori szolgáltató által meghatározott összeg. Az érdeklődők a pályázati anyagot a Polgármesteri Hivatalban tekinthetik meg. Összességében a legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázó Furkó József. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek Furkó József közszolgáltatással történő megbízását egy év időtartamra január 1-től december 31-ig a mellékelt megbízási szerződés szerint. Szükséges továbbá rendeletet alkotni a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról. A vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 44/C.. (2) bekezdése alapján a képviselő-testület önkormányzati rendeletben állapítja meg: - a közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait; - a közszolgáltató megnevezését, valamint annak a működési területnek a határait, amelyen belül a közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen ellátni köteles és az ártalmatlanítás céljából történő átadási helyet; - a közszolgáltatás ellátásának rendjét, módját és időtartamát, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit; - a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettséget, a közszolgáltatás igénybevételének módját és feltételeit; - az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények és a szolgáltatás ingyenességének eseteit; - az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat; - a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok ( a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. A hivatkozott törvény 44/D.. (1)-(6) bekezdése a közszolgáltatás igénybevételéért fizetendő díj megállapítására az alábbi rendelkezéseket tartalmazza: 44/D. (1) A közszolgáltatás igénybevételéért a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségével arányos díjat kell fizetni.

5 (2) A közszolgáltatás díjának meghatározása során a következőket kell figyelembe venni: a)a háztartási szennyvíz mennyisége, b) a közszolgáltatást működtető szolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos ráfordítások, ezen belül a begyűjtés költségei, c) a közszolgáltatás fejleszthető fenntartásához szükséges költségek, d) a közszolgáltatás megkezdését megelőzően felmerülő, a közszolgáltatás ellátásához szükséges beruházások költségei. (3) Az (1) és (2) bekezdés alapján meghatározott díjat csökkenteni kell a közszolgáltatás ellátásához biztosított költségvetési támogatással. (4) 177 A közszolgáltatás díja egytényezős vagy kéttényezős lehet. A közszolgáltatási díjat legalább egyéves díjfizetési időszakra, általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek szerint kell meghatározni. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ürítési díjának egységnyi díjtétele elkülönítve tartalmazza a begyűjtés, illetve nem szennyvíztisztító telepen történő elhelyezés esetén az utókezelés és a monitorozás költségeit is. (5) Kötelező kéttényezős díjmegállapítást alkalmazni a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Programban részt vevő önkormányzatok esetében. (6) 178 A kéttényezős díj alapdíjból és ürítési díjból áll. Az alapdíj a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségétől függetlenül felmerülő üzemeltetési költségeket, a számlázás és díjbeszedés költségeit, a környezetvédelmi kiadásokat és ráfordításokat, az amortizáció és a szükséges felújítás fedezetét, az ürítési díj a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségétől függő költségeket, valamint a terület felhasználási egységtől függő költségeket tartalmazza. Előzetes hatásvizsgálati rész: 1. Várható társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások A hatályos jogi szabályozásnak való megfelelés. 2. Várható környezeti és egészségi következmények Javul a talaj szennyvízzel történő szennyezettsége. 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Adminisztratív terheket befolyásoló hatások nem várhatók. 4. A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei: Jogszabályi változás következtében szükségessé váló kötelező rendelet alkotás. Elmaradása törvényességi felügyeletet gyakorló szerv eljárást vonhatja maga után. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot valamint a mellékelt rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen. Határozati javaslat Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (XI.20.) Kvt.h. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltató megbízása Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére január 1-től december 31-ig bízza meg, és a határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződést köti Furkó József Kaba, Mácsai u. 33.szám alatti lakos egyéni vállalkozóval. Felhatalmazza a t a szerződés aláírására és a szükséges intézkedés megtételére. Határidő: november 30. és folyamatos Felelős: Kaba, november 12.

6 Melléklet a./20104.(xi.20.) Kvt.határozathoz Közszolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről a Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete (4183 Kaba, Szabadság tér 1.), képviseli és dr. Csabai Zsolt jegyző, mint megbízó, valamint Furkó József (4183 Kaba, Mácsai u. 33. adószám: ) egyéni vállalkozó, mint közszolgáltató között az alábbiak szerint: 1. Szerződés tárgya : Kaba településen keletkező a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével és elszállításával kapcsolatos közszolgáltatás ellátása 2. Közszolgáltatás megnevezése: Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és elhelyezése céljából történő elszállítása 3. Közszolgáltatás minőségi ismérve: Zárt csepegést és szaghatást kizáró szippantó gépjárművel, szennyeződés keletkezése nélkül, illetve annak azonnali ártalmatlanítása mellett a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szennyvíztisztító telepre szállítása és kiürítése. 4. Közszolgáltatás teljesítésének területi kiterjedése: az 1. pontban leírtak szerint. 5. Közszolgáltatás megkezdésének időpontja: január Közszolgáltatás időtartama: 1 év. 7. Közszolgáltató ezúton nyilatkozik, hogy vállalja jelen szerződésben előírt közszolgáltatási feladat elvégzését. 8. Közszolgáltató feladatai: a) Közszolgáltató az 1. pontban meghatározott településen keletkezett a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését és elszállítást folyamatosan és teljes körűen ellátja a / ( ) Ör.sz. önkormányzati rendeletben, jelen szerződésben foglaltak szerint a környezetvédelmi, valamint egyéb jogszabályi előírások megtartásával. b) Közszolgáltató biztosítja a közszolgáltatáshoz külön jogszabályban meghatározott közegészségügyi feltételeket, amelyek garantálják a közszolgáltatás tartós és a környezetvédelmi szempontoknak maradéktalanul megfelelő ellátását. c) Közszolgáltató a részére bejelentett lakossági és közüzemi igényeket, a bejelentés sorrendjében, 24 órán belül (szolgáltatást kérővel egyeztetetten) elégíti ki. Vasárnap és állami ünnepek munkaszüneti napokat jelentenek. Közszolgáltató a rendkívüli szolgáltatási igényeket minden nap, a nap 24 órájában teljesíti. d) Közszolgáltató biztosítja a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű járművet, gépet, eszközt és berendezést, garantálja a feladat elvégzéséhez szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazását. e) Közszolgáltató garantálja a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések és karbantartások elvégzését. f) Közszolgáltató közszolgáltatás körébe tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a települési folyékony hulladékleürítő helyre Kaba külterület 0495/4 hrsz-ú -szállítja. g) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes költségelszámolást készíteni, és azt a tárgyévet követő év március 31-ig a települési önkormányzatnak benyújtani. h) Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő nyilvántartást vezet. A nyilvántartás települési bontásban tartalmazza: - szolgáltatást igénybevevők listáját, - szállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége m3- ben, - fuvarok számát, - rendkívüli események, fontos információk megjelölését. Közszolgáltató az általa nyilvántartott összesített adatokat az Önkormányzat részére félévente átadja. i) Közszolgáltató a közszolgáltatást igénybevevők részére hozzáférhető ügyfélszolgálatot és tájékoztatási rendszert működtet Kaba, Mácsai u. 33. szám alatt. Közszolgáltató városi hirdetőtáblán, illetve egyéb hirdetési formában tesz közé szolgáltatási tájékoztatót, melynek alapján vonalas és mobil telefonon, üzenetrögzítőn, személyesen és postai úton lehet a szolgáltatást megrendelni, információt és soron kívüli segítséget kérni. j) A fogyasztói kifogások és észrevételek elintézésének a rendje: Közszolgáltató minden szóbeli és írásbeli kifogást, reklamációt személyesen kivizsgál, a problémát rendezi. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a Megbízó közreműködésével jár el. 9. Önkormányzat kötelességei: a) Az Önkormányzat a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges információkat szolgáltatja. b) Az Önkormányzat Kaba közigazgatási területén működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítésében részt vállal. c) Az Önkormányzat a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladék-kezelési tevékenység összehangolását elősegíti. d) Az Önkormányzat a települési igények kielégítésére alkalmas nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, kezelésére, ártalmatlanítására szolgáló helyeket és létesítményeket jelöl ki. e) Az Önkormányzat Közszolgáltató kizárólagos közszolgálati jogát biztosítja. f) Az Önkormányzat határozza meg a közszolgáltatási díj mértékét és a díjfizetés rendjét.

7 10. Közszolgáltatás finanszírozásának elvei és módszerei: a) A közszolgáltató által elvégzett munka díjazásának fedezetet kell nyújtania a szolgáltatás költségeire, a szükséges fejlesztési és karbantartási feladatokra, valamint a reális munkabérre. b) A közszolgáltatás díját elsősorban a szolgáltatást igénybevevőnek kell megfizetnie. Az Önkormányzat feladata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezés költségeinek kedvező szinten tartása. c) Közszolgáltatás díjának megállapítása és beszedésére vonatkozó módszer, díj mértéke valamint a díj megváltoztatása érdekében alkalmazandó eljárás: ca) A közszolgáltatás tevékenységének éves értékelésében közszolgáltató köteles részletes beszámolót, valamint a jogszabályi előírások szerinti vizsgálati elemzés részeként költségelszámolást készíteni a közszolgáltatási díj felülvizsgálatának kezdeményezésével egyidejűleg. A közszolgáltató minden évben egy alkalommal legkésőbb november 15-ig - kezdeményezheti a díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek költségelemzéssel alátámasztott, az Önkormányzat által elismert és műszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó változás függvényében. cb) A közszolgáltatási díj csökkentő tényezőjeként kell figyelembe venni a közszolgáltatás teljesítéséhez biztosított, a költségek ellentételezésére kapott költségvetési, illetve önkormányzati támogatást. cc) A közszolgáltatási díj megállapítása a díj kiszámítására vonatkozó előírások alapján általános forgalmi adó nélkül számított kéttényezős ( alapdíj és ürítési díj) díjtétel meghatározásával történik. cd) Az egységnyi díjtétel tartalmazza a szennyvíz begyűjtésének, szállításának és ártalmatlanításának költségeit, a számlázás és díjbeszedés költségeit is. ce) Az egységnyi díjtétel a közszolgáltató által elszállításra átvett szennyvíz 1 m 3 -e. cf) Települési hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díját az Önkormányzat rendelete állapítja meg. cg) A közszolgáltató állapítja meg a közszolgáltatásért fizetendő díj összegét. A fizetendő közszolgáltatási díjat az egységnyi díjtétel és az elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségének szorzata alapján kell megállapítani, a szippantó járműbe gyárilag beépített szintmérő alapján. ch) Lakossági nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz esetében a fizetendő közszolgáltatási díjnál a díjat csökkenteni kell a Magyarország mindenkori éves költségvetéséről szóló törvény normatív kötött felhasználású támogatások című melléklete szerinti, a lakossági nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításának támogatása címén igényelhető támogatás összegével. d) Felek rögzítik, hogy a szennyvíztelep szennyvíz-elhelyezési díja nem része a közszolgáltatási díjnak. Közszolgáltató a fogyasztók érdekeit figyelembe véve átvállalja az Önkormányzattól a szennyvízelhelyező jegyek értékesítését és havi elszámolását. e) Közszolgáltató a közszolgáltatás díját az alábbiak szerint szedi be : - Lakosságtól teljesítést követően, készpénzszámla alapján. - A közszolgáltatást igénybevevő közületektől külön megállapodás szerint időszaki számlázással készpénz vagy átutalásos fizetéssel. f) A közszolgáltató amennyiben a kötelezően ellátandó közszolgáltatás mellett hulladékkezelési engedélyének megfelelően egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységet is folytat, a közszolgáltatás körébe nem tartozó más hulladékkezelési szolgáltatás költségeit, elszámolását és díját köteles elkülöníteni és e költségeket a közszolgáltatás díjából nem lehet finanszírozni. g) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. A közszolgáltatási díjhátralék igazolt részét közszolgáltató nyilvántartása alapján az Önkormányzat hatósági jogkörénél fogva a szükséges előzetes egyeztetés és felszólítás után beszedi. 11. A közszolgáltatási feladatok ellátása érdekében a közszolgáltató közreműködőt vagy teljesítési segédet vehet igénybe. A közreműködő részére teljesítési segéd által végzett munkáért közszolgáltató teljes felelősséggel tartozik. 12. Felek csak akkor módosíthatják a közszolgáltatási szerződést, ha a szerződéskötést követően- a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében- beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges vagy jogos érdekét sérti. 13..Ha a közszolgáltatási szerződés megkötését követően alkotott jogszabály a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az valamelyik szerződő fél lényeges és jogos érdekeit sérti, a szerződő felek egybehangzó akarattal a szerződést módosíthatják. 14. Közszolgáltatási szerződés megszűnik: 1 év lejártával, közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg, rendes és rendkívüli felmondással 15. A közszolgáltatási szerződést mindkét fél rendes felmondással, 6 hónapos felmondási idővel, írásban mondhatja fel. A felmondási idő alatt a szolgáltatást változatlan feltételekkel teljesíteni kell. 16. Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződést rendkívüli felmondással akkor mondhatja fel, ha: a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátása során a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat vagy hatósági előírásokat súlyosan megsértette és a jogsértés tényét bíróság vagy hatóság jogerősen megállapította, a közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsértette.

8 17. A közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést rendkívüli felmondással akkor mondhatja fel, ha az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét a közszolgáltató felhívása ellenére súlyosan megsérti, ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza aközszolgáltatás teljesítését. 18. Jelen szerződést a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. Felek rögzítik, hogy a vitás kérdésekben alávetik magukat a PüspökladányiJárásbíróság kizárólagos döntésének. 19..Ezen Közszolgáltatási Szerződés Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (XI...)Kvt.h. száma határozata alapján készült. 20..Ezen Közszolgáltatási szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták. Kaba, Megbízó Közszolgáltató KabaVáros Önkormányzat Furkó József Képviseletében Kaba, Mácsai u. 33. dr. Csabai Zsolt egyéni vállalkozó Polgármester Jegyző

9 Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (..)Ör.sz. önkormányzati rendelet-tervezete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 44/C. (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, és a 4. (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A közszolgáltatással ellátott terület határa, a közszolgáltatás tartalma 1. (1) Kaba Város Önkormányzata által közszolgáltatásként biztosított, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás Kaba város közigazgatási területére terjed ki. (2) A közszolgáltatás az ingatlanokon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő átvételére, elszállítására és ártalmatlanítás céljából az arra kijelölt szennyvíztisztító-telepen való elhelyezésére terjed ki. 2. (1) Kaba város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás ellátására Furkó József Kaba, Mácsai u. 33.sz. alatti lakos, egyéni vállalkozó (továbbiakban: közszolgáltató) jogosult az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt feltételekkel. A rendelet alkalmazása során közszolgáltató alatt január 1. napjától december 31. napjáig az egyéni vállalkozót kell érteni. (2) A közszolgáltató által ártalmatlanítás céljából átvett háztartási szennyvíz átadási helye: Kaba külterület 0495/4hrsz-ú ingatlanon lévő szennyvíztisztító telep. A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja, és időtartama 3. (1) Kaba város közigazgatási területén közszolgáltatást kizárólag az a közszolgáltató végezhet, akivel az önkormányzat erre irányuló szerződést kötött és kizárólag a szerződésben meghatározott időtartam alatt. (2) A közszolgáltatás ellátása céljából a közszolgáltató ügyfélszolgálatot köteles fenntartani, valamint a szolgáltatás igénybevételének bejelentésére telefonos és elektronikus levelezési címen elérhetőséget biztosítani. (3) A közszolgáltatást a közszolgáltató munkanapokon 8.00 és óra között köteles elvégezni, de ettől az időponttól az ingatlantulajdonos kérésére a közszolgáltató eltérhet. (4) A megrendeléseket a közszolgáltató azok beérkezési sorrendjében, a soron következő szállítási napon, de maximum 72 órán belül köteles teljesíteni. A közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség és a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 4. (1) Valamennyi ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, vagy egyéb jogcímen használója (a továbbiakban: ingatlantulajdonos), aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötött rá, vagy ingatlana előtt közcsatorna nem áll rendelkezésre, köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatást a rendelet 2. (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatónál igénybe venni. (2) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének, vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató a mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések mellett megtagadhatja annak elszállítását. (3) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre. (4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás igénybevételére megrendelés alapján kerül sor. A megrendelés személyesen, telefonon, vagy en a közszolgáltató ügyfélszolgálatán történik. (5) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről, valamint a feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 5. (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása az erre a célra készített különleges rendeltetésű, zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegést, bűz- és szaghatást kizáró eszközzel végezhető. (2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását úgy kell végezni, hogy az szennyezést, elcsorgást ne okozzon. (3) A szállítóeszköz tisztítását és fertőtlenítését olyan térburkolattal ellátott mosótéren szabad végezni, ahonnan az elhasznált víz az e célra rendszeresített ideiglenes tárolóba vagy közcsatornába kerül. (4) A közszolgáltató felelős a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átadóhelyre történő biztonságos eljuttatásáért. A beszállítás tényét, mennyiségét az elhelyező telep üzemeltetőjével igazoltatni kell. (5) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő nyilvántartást oly módon köteles kialakítani, hogy az átadóhelyen ténylegesen elhelyezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége és származási helye pontosan megállapítható legyen.

10 Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 6. (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz zárt gyűjtését és ideiglenes tárolását az ingatlan tulajdonosa olyan módon köteles végezni, hogy az közegészségügyi és környezetvédelmi előírásokat ne sértsen, másoknak kárt ne okozzon. (2) Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állagát. (3) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőhelynek gépjárművel történő megközelíthetőségéről gondoskodni, a szolgáltatót annak előzetes értesítése alapján az ingatlanába beengedni, és a munka akadálytalan elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani. (4) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, vagy bármely ok miatt e kötelezettsége megszűnik. A közszolgáltatói szerződés egyes tartalmi elemei 7. Az önkormányzat és a szolgáltató között kötendő, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni: a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait, b) a szerződés tárgyát, c) a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját, d) a teljesítés helyét, e) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat, f) a felek jogait és kötelezettségeit, g) a közszolgáltatási díj megállapításának módját, h) a szerződés módosításának felmondásának feltételeit. Az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettség, alkalmazható legmagasabb díj, díj megfizetésének rendje, kedvezmények, ingyenesség 8. (1) Az ingatlantulajdonosnak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kezelési közszolgáltatás igénybevételéért kéttényezős közszolgáltatási díjat kell fizetnie, melyet esetbenjelen rendelet Melléklete tartalmazza. A közszolgáltatási díjat a képviselő-testület éves díjfizetési időszakra állapítja meg. (2) A közszolgáltató a díjat a szolgáltatás elvégzését követően a szippantó járműbe gyárilag beépített szintmérő adata alapján azonnal, számla alapján jogosult beszedni. (3) A rendeletben megállapított díj és a szállításra átvett háztartási szennyvíz szorzataként megállapított díjból mentesség, kedvezmény nem adható. Az üdülőingatlanokra, időlegesen használt, vagy nem használt ingatlanokra vonatkozó szabályok 9. (1) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevétele alól, amennyiben az ingatlanon felépítmény nem található. A korábban beépített ingatlan tulajdonosa csak akkor mentesül a közszolgáltatás alól, amennyiben a közszolgáltató felé az ingatlan beépítetlenségét tulajdoni lap másolattal igazolja. (2) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, ha az ingatlanán életvitelszerűen senki sem tartózkodik, vagy az ingatlan beépítetlen és az ingatlanon háztartási szennyvíz nincs, és nem is keletkezik, és ennek tényét írásban bejelenti a Közszolgáltatónak. (3) Az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónak tett írásos bejelentésében nyilatkozik az ingatlannak (2) bekezdésben meghatározott, mentesítésre okot adó állapotáról. Az ingatlan beépítetlenségét tulajdoni lap másolattal kell igazolni. Ivóvíz közmű hálózatra csatlakozott ingatlan esetén az ingatlantulajdonosnak a bejelentést követő 1 hónapot követően 10 napon belül az ivóvíz szolgáltató igazolását kell csatolni a bejelentéshez arról, hogy az ingatlanon vízfogyasztás nincs. Fél évet meghaladó mentesítés esetén a vízfogyasztásról szóló igazolást 6 havonta ismét be kell nyújtani. (4) Az ingatlantulajdonos 10 napon belül köteles a közszolgáltatónak bejelenteni amennyiben a (3) bekezdésben meghatározott feltételek bármelyikében változás következik be. (5) ) Üdülőingatlanokravonatkozókülönszabályozásnemkerülmeghatározásra. (6) Szüneteltethető a közszolgáltatási jogviszony, ha az ingatlantulajdonos az ingatlant legalább 30 napig nem használja, feltéve, hogy a szünetelés várható időtartamát legalább 8 nappal korábban írásban bejelenti a közszolgáltatónak. A bejelentésben foglaltak valódiságát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni.

11 Adatvédelem 10. (1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlantulajdonos személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése. (2) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonosok nyilvántartásáról a közszolgáltató gondoskodik. (3) A közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. (4) A közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a természetes személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli. (5) A közszolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony vagy díjhátralék megszűnését követően a közszolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti. Záró rendelkezések 11. (1) E rendelet január 1-én lép hatályba. (2) Hatályát veszti a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 9/1999.(IV.15.) rendelet, valamint a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 9/1999. (IV.15.) számú rendelet módosításáról szóló 13/1999.(VI.17.) rendelet. Kaba, november 20. dr. Csabai Zsolt jegyző A rendeletet kihirdettem: Kaba, november. dr. Csabai Zsolt jegyző Melléklet a./2014. (.) Ör.sz önkormányzati rendelethez A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos legmagasabb közszolgáltatási díj: Alapdíj: Ft/m 3 Ürítési díj: 344.-Ft/m 3 Összesen: Ft/m 3 A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

12 Kaba Város Polgármestere 4183 Kaba, Szabadság tér 1. Tel.(54) , Fax.(54) /2014. Tárgy: Előterjesztés K/. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület november 20-ai ülésére Tárgy:A Kabai Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodás módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A Kabai Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás 43/2014. (XI.6.) T.T.sz. határozatával döntött arról, hogy a Bárándi Bölcsőde január 1. napjától a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ telephelyeként működik. A május 15-ei ülésen tárgyalt társulási megállapodás módosításakor tájékoztattam arról a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Bárándi Bölcsőde folyamatos működése érdekében első lépésként a pénzügyi-gazdasági előírásokra is tekintettel önálló intézményként kerül a társulás fenntartásába július 1-től, majd január 1-től beolvad a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központba, és telephelyként működik tovább, így nem kell újra megkérni a a finanszírozási rendszerbe történő befogadását. A szervezeti változás miatt szükséges a társulási megállapodás a II. fejezet 2., V. fejezet 1-2., 7. pontjának módosítása, továbbá az V. fejezet 8.1. pontjának hatályon kívül helyezése. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Határozati javaslat Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (XI.20.) Kvt.h. a Kabai Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodás módosításáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 88.. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kabai Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) május 31. napján kelt Társulási megállapodás -át január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: Társulási megállapodás módosítás A Kabai Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás ( 4183 Kaba, Szabadság tér 1.) május 31. napján kelt egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását Báránd Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4161 Báránd, Kossuth tér 1.), Biharnagybajom Község Önkormányzat Képviselőtestülete (4172 Biharnagybajom, Rákóczi u. 5.), Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) Sáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4176 Sáp, Fő u. 24.) és Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4184 Tetétlen, Kossuth u. 65.) január 1. nappal az alábbiak szerint módosítja: 1.) A megállapodás II. fejezet 2. pontja helyébe a következő szöveg lép: 2. A Társulás a feladatait a Társulás által fenntartott Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központon keresztül látja el. 2.) A megállapodás V. fejezet 1-2. pontja helyébe a következő szöveg lép: 1. A társulás a jelen társulási megállapodásból fakadó feladatainak ellátására egy költségvetési szervet (intézményt) tart fenn. 2. A közösen - a Társulás által - fenntartott intézmény neve, székhelye, közös fenntartás kezdete: Neve: Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ Székhelye: 4183 Kaba, Jókai u. 4. Közös fenntartás kezdete: július 1.

13 3.) A megállapodás V. fejezet 7. pont első mondata helyébe a következő szöveg lép: 7. A közösen fenntartott intézmény az államháztartás körébe tartozó költségvetési szerv. 4.) A megállapodás V. fejezet a 8.1 pontja hatályát veszti. 5.) A május 31. napján kelt megállapodás e módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban vannak. 6.) január 1. napjától a május 31. napján kelt megállapodás e Megállapodás módosítás - sal együtt érvényes. A jelen Megállapodás módosítás -t a társulást alkotó önkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyását követően a ek saját kezűleg aláírták. A társult önkormányzatok: Báránd Község Önkormányzata A társulási megállapodás jóváhagyó képviselő-testületi határozat száma:./2014.(.) KT határozat Biharnagybajom Község Önkormányzata Kaba Város Önkormányzata Sáp Község Önkormányzata Tetétlen Község Önkormányzata../2014.(.) KT határozat../2014. (..) Kvt. határozat /2014. (.) KT határozat /2014.(..)KT határozat Kaba, november Dr. Kovács Miklós Báránd község e Kaba város Szitó Sándor Biharnagybajom község e Karacs Imre Sáp község e Borbélyné Fülöp Hajnalka Tetétlen község e A képviselő-testület felhatalmazza a t és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: május 15-től folyamatos Felelős: Dr. Csabai Zsolt jegyző Kaba, November 12.

14

15

16 KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/ Fax: 54/ Ikt. szám: /2014. Tárgy: előterjesztés, különfélék: ELŐTERJESZTÉS a képviselő- testület november20-ai ülésére Tárgy:Hozzájárulás Kabai Tüzes Mennykő név használatához Tisztelt Képviselő-testület! Diczkó László (4183 Kaba, Katona J. u. 36.) kistermelő kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testület felé. Kérelmében leírta, hogy kistermelői tevékenysége során csípős, csilis termékeket állít elő. Az általa előállított Magyar Virtus termékcsalád 2013-ban és 2014-ben minőségi termékdíjat nyert. A termékcsalád egyik tagja a Tüzes Mennykő csili szósz. Diczkó László azzal a kéréssel fordult a tisztelt Képviselő-testület felé, hogy a termékei nevében a kabai jelző használatához hozzájárulni szíveskedjen. A módosítással a terméknév a Kabai Tüzes Mennykő elnevezésre változik, mellyel a kérelmező az napján Kaba határában lehullott meteoritnak kíván emléket állítani. Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy állásfoglalását kialakítani és a döntést támogatni szíveskedjen. Határozati javaslat Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (XI.20.)Kvt.h. hozzájárulásról Kabai Tüzes Mennykő név használatához Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Diczkó László kistermelő a az általa termelt Tüzes Mennykő elnevezésű csili szósz nevét Kabai Tüzes Mennykő elnevezésre módosítsa. Felhatalmazza a t a szükséges intézkedések elvégzésére. Határidő: folyamatos Felelős: Kaba, november 12.

17 KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/ Fax: 54/ Ikt. szám: /2014. Tárgy: előterjesztés, különfélék: ELŐTERJESZTÉS a képviselő- testület november 20-ai nyilvános ülésére Tárgy: AIDA-MED Kft. bérleti díjának megállapítása Mint Önök előtt ismert szeptember 9-én Dr. Asztalos István, az AIDA-MED Kft. képviseletében, azzal a kéréssel fordult a Tisztlelt képviselő-testület felé, hogy a Központi Orvosi Rendelőben craniosacralis terápia végzéshez hozzájárulni szíveskedjenek. A képviselő-testület a kérelmet a szeptember 18-ai ülésén megtárgyalta és úgy határozott, hogy elviekben hozzájárul ahhoz, hogy az AIDA-MED Kft. a Központi Orvosi Rendelőben Dr. Sáska Sándor rendelőjében bérleti díj ellenében craniosacralis terápiát végezzen. Dr. Asztalos István ajánlatot tett a bérleti díj, illetve a rendelő fenntartási hozzájárulás összegére. Az ajánlatában tájékoztatta a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kezeléseket az igényeknek megfelelően kívánja végezni. Fentiek alapján kérelmező kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a bérleti díj mértékét havi forint összegben szíveskedjen megállapítani Fentiek alapján kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy állásfoglalását kialakítani és a határozatot támogatni szíveskedjen. Határozati javaslat Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.(XI.20.) Kvt.h. AIDA-MED Kft. bérleti díjának megállapítása Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az AIDA-MED Kft. (4032 Debrecen, Gulyás Pál u. 3. adószám: ; cégjegyzékszám: ; képviseli: Dr. Asztalos István) a Központi Orvosi Rendelőben (4183 Kaba, Béke u. 1.) Dr Sáska Sándor rendelőjében - craniosacralis terápiát végezzen. A bérleti díjat havonta. Ft összegben állapítja meg. A képviselő-testület felhatalmazza a t a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: folyamatos Felelős: Kaba, november 13.

18 Szám: 36-../2014 Kaba Város Polgármesterétől 4183 Kaba, Szabadság tér 1. Tel: 54/ Fax: 54/ Tárgy: Előterjesztés E L Ő T E R J E S Z T É S A képviselő-testület november 20-i ülésére Tárgy: Mezőgazdasági vontatóhoz pótkocsi vásárlása start mintaprogram keretében Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat évtől pályázott start mintaprogram keretében mezőgazdasági növénytermesztés közfoglalkoztatásra. A pályázatok lényege, hogy a megtermelt terményeket elsősorban a közétkeztetésben kell felhasználni és a felesleg eladásából származó bevételt külön számlán kell kezelni. Az elmúlt évvel bezárólag a növénytermesztésből befolyt bevétel Ft, melyet csak a növénytermesztésbe lehet visszaforgatni. Ez évben is több olyan közfoglalkoztatási program indult párhuzamosan, ami megnövelte a szállítási igényt és a rendelkezésre álló pótkocsi nem elegendő. A tervezés alapján a 2015-ös évben is párhuzamosan indulnak programok, melyeknél várhatóan magas lesz az anyagmozgatás. A évi növénytermesztési pályázatban a bevételre vonatkozóan úgy nyilatkoztunk, hogy annak egy részéből pótkocsit szeretnénk vásárolni a korábbi években vásárolt MTZ vontatónkhoz. A pótkocsira vonatkozóan bekértük az árajánlatokat: Agroker Holding Zrt két típusra nyújtott be árajánlatot, de ez nem tartalmaz a pótkocsihoz oldalmagasítót és pótkereket: - Pronar T-672 pótkocsi (kéttengelyes) Ft+ÁFA - Pronar T-672/1 pótkocsi (kéttengelyes) Ft+Áfa Agro-Békés Kereskedelmi és Szolgáltató Kft ajánlata mely tartalmazza a pótkereket is: - AP 2010 (kéttengelyes) Ft+Áfa - AP 209 (kéttengelyes) Ft+Áfa - AP 801 (egytengelyes) Ft+Áfa - AP 800 (egytengelyes) Ft+Áfa Külön nyújtott be ajánlatot az oldalmagasítóra, mely Ft+Áfa. Az oldalmagasító feltétlen szükséges, mivel így több mennyiséget tudunk szállítani, ill Ft+Áfa a vizsgáztatási díj. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014 (XI. 20) Kvt.h. mezőgazdasági vontatóhoz pótkocsi vásárlása Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete..-Ft+Áfa fedezetet biztosít a.(ajánlattevő)-től beszerzésre kerülő.. típusú pótkocsi, magasító vásárlására és a vizsgáztatási díj kifizetésére a start mintaprogram keretében mezőgazdasági növénytermesztésnél elkülönített számla terhére. Felhatalmazza a t és a Városgazdálkodás Kaba Nonprofit Kft ügyvezetőjét a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: december 1. Felelős: Lukács Attila ügyvezető Kaba, november 13.

19 Kaba Város Polgármestere 4183 Kaba, Szabadság tér 1. Tel.:(54) , Fax.:(54) /2014. Tárgy: Előterjesztés K/. Tárgy: Javaslat tanácsnok választásra Tisztelt Képviselő-testület! E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület november 20-ai ülésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 34. -a lehetőséget biztosít arra, hogy A képviselő-testület a nek vagy bármely önkormányzati képviselőnek a javaslatára az önkormányzati képviselők közül tanácsnokot választhat. A tanácsnok felügyeli a képviselő-testület által meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátását. Mint Önök előtt ismert, az alakuló ülésen a beruházások felügyeletére választott tanácsnokot javaslatomra a képviselő-testület. Az önkormányzati feladat jelentős részét képezte és várhatóan a jövőben is képezi a közmunka programok lebonyolítása, melynek felügyeletére javaslom dr. Kaszásné Sarkadi Anna Mária képviselőt tanácsnoknak megválasztani. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatot támogatni szíveskedjen. Javaslom továbbá az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja, juttatásai és költségtérítése megállapításáról szóló 23/2014.(X.30.) Ör.sz. rendelet módosítását és egységes szerkezetben történő elfogadását. A módosítást az teszi szükségessé, hogy a rendelet jelenleg nem tartalmaz arra vonatkozóan előírást, hogy bizottság elnöki és tanácsnoki tisztség együttes betöltése esetén milyen mértékű tiszteletdíjra jogosult a képviselő. Javaslom, hogy ez esetben a magasabb összegű tiszteletdíjra legyen jogosult a képviselő. Határozati javaslat Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2014. (XI.20.) Kvt.h. tanácsnok megválasztásáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 34. -a alapján a közmunka programok felügyeletére tanácsnoknak választja dr. Kaszásné Sarkadi Anna Mária képviselőt. Felhatalmazza a t a szükséges intézkedés megtételére. Határidő: azonnal Felelős: Kaba, november 12.

20 Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.(XI...) Ör. számú rendelet-tervezete a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja, juttatásai és költségtérítése megállapításáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott hatáskörében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (4) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.. (1) Az önkormányzati képviselőt a képviselő-testületben és bizottságban végzett tevékenységéért havonta Ft összegű tiszteletdíj illeti meg. (2) Bizottsági elnöki tisztséget betöltő képviselőt a képviselő-testületben és bizottságban végzett tevékenységéért havonta Ft összegű tiszteletdíj illeti meg. (3) A tanácsnok önkormányzati képviselőt havonta Ft összegű tiszteletdíj illeti meg. (4) A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjait havonta ft összegű tiszteletdíj illeti meg. (5) Bizottsági elnöki tisztségetbetöltő és tanácsnoki megbízással is rendelkező önkormányzati képviselő a (3) bekezdésben meghatározott összegű tiszteletdíjra jogosult. 2.. A tiszteletdíjakat utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell utalványozni. 3.. A Képviselők Közlönyének előfizetése személyes igény szerint történik. 4.. A képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségemegtéríthető. A képviselői költségek kifizetéséről a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján dönt. 5.. A költségek kifizetése a 2. -ban foglaltak szerint történik. 6.. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (3) Hatályát veszti a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja, juttatásai és költségtérítése megállapításáról szóló 23/2014. (X.30.) Ör. sz. önkormányzati rendelet. Kaba, november 20. Dr. Csabai Zsolt sk. Jegyző sk. A rendeletet kihirdettem: Dr. Csabai Zsolt jegyző

21 KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/ Fax: 54/ Ikt. szám: /2014. Tárgy: előterjesztés, különfélék: ELŐTERJESZTÉS a képviselő- testület november 20-ai nyilvános ülésére Tárgy: Hozzájárulás dr. Sütő Gabriella háziorvos helyettesítéséhez Mint Önök előtt ismert Kaba Város Önkormányzata a 276/2008. (XI.27.) Kvt. határozat alapján határozatlan időre szóló feladatellátási megállapodást kötött a MENTA-MED Kft. (4025 Debrecen, Erzsébet u. 22. I/5) képviseletében Sütő Gabriella Éva háziorvossal, hogy háziorvosként biztosítsa a ágazati azonosítójú praxis betegeinek gyógyító, megelőző alapellátását, területi ellátási kötelezettséggel. A Tisztelt Képviselő-testület a 232/2011. (XI.24.) számú határozatával hozzájárult, hogy dr. Sütő Gabriella háziorvost praxisában december 1-től nevezett Gyes, Gyed idejére dr. Koncz Tamás László orvos helyettesítse. Dr. Koncz Tamás László orvos jelezte, hogy november 30-ig tudja ellátni dr. Sütő Gabriella Éva háziorvos praxisának helyettesítését. Doktornő november 13-án kelt kérelmében azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Képviselő testület felé, hogy szíveskedjen hozzájárulni, hogy december 1-től január 31-ig a helyettesítő orvos dr. Sáska Sándor háziorvos legyen. dr. Sáska Sándor háziorvos a betegellátást saját rendelőjében, saját rendelési idejében végzi február 1. napjától Dr. Sütő Gabriella Éva háziorvos szülési szabadságának fennmaradó idejére a tartós helyettesítés végleges megoldása feltétlenül szükséges a betegellátás minőségének megfelelő szintű biztosításához. Fentiek alapján kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy állásfoglalását kialakítani és a határozatot támogatni szíveskedjen. Határozati javaslat Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.(XI.20.) Kvt.h. hozzájárulásról Dr. Sütő Gabriella háziorvos helyettesítéséhez Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy dr. Sütő Gabriella háziorvost praxisában (; 4183 Kaba, Béke u. 1.; ágazati azonosító: ) december 1-től január 31-ig Dr. Sáska Sándor háziorvos helyettesítse. dr. Sáska Sándor háziorvos a betegellátást saját rendelőjében, saját rendelési idejében végzi. A képviselő-testület felhatalmazza a t a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: december 1-től folyamatos Felelős: Kaba, november 13.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Püspökladány

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (VII. 1.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról* Paks Város

Részletesebben

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának rendjéről

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(XI.04.) rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízszállítási közszolgáltatásról Nyékládháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva

ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2014. május 26-tól Az 1. sz. módosítása jóváhagyásra benyújtva: 2016. január 15.

Részletesebben

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(XI. 20.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(XI. 20.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(XI. 20.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 2 Adásztevel

Részletesebben

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a településtisztaság biztosításáról Ordacsehi Községi Önkormányzat

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. május 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. május 27-i ülésére Tárgy: Közszolgáltatási szerződés módosítása Sorszám: IV/5 Előkészítette: Gál András osztályvezető Ilyés Péter környezetvédelmi referens Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Döntéshozatal

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 43/2007. (XII. 14.) Ökt rendelete A KÖTELEZŐ HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. /. (..) önkormányzati rendelet-tervezete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. /. (..) önkormányzati rendelet-tervezete Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete /. (..) önkormányzati rendelet-tervezete A TELEPÜLÉS KÖZM VES IVÓVÍZ ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A VÍZM ÜZEMELTETÉSE RENDJÉR L Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló szerzıdéssel

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (VIII..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól, valamint a közterület tisztán

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/143-3/2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend. Göndörné Frajka Gabriella Jegyző

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend. Göndörné Frajka Gabriella Jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Szemétszállítás igénybevételéről

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. június 30-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. június 30-ai ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. június 30-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Döntés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Szenna Község Önkormányzat Képviselő - testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.

Részletesebben

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 1/2014.(I.15.)

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Adásztevel Község közigazgatási területére- bel-és külterületére - terjed ki.

A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Adásztevel Község közigazgatási területére- bel-és külterületére - terjed ki. Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./XII.30./ rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezéséről 1 Adásztevel Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Hantos Községi Önkormányzat

Részletesebben

Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról

Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.6.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.6.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.6.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Homokbödöge Község Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Imola község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

2013.05.23. Gazdaági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült előterjesztések:

2013.05.23. Gazdaági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült előterjesztések: 2013.05.23. Gazdaági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült előterjesztések: 2/ Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló. 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének

Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló. 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének a 19/2014.(XII. 11.) önkormányzati rendelettel, valamint az 5/2016.(II.16.)

Részletesebben

1. A helyi közszolgáltatás tartalma 1.

1. A helyi közszolgáltatás tartalma 1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2011. (XII.14.) önkormányzati rendelete a települési szilád hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról és a közszolgáltatás díjáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület 8 fővel

Részletesebben

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzata

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzata Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzata Gyál, 2014. október 15 Tartalomjegyzék 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 1 1.1 A Szolgáltató... 1 1.2 A szabályzat célja... 1 1.3 A szabályzat hatálya... 1

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2010. (XII. 30.) rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl Mogyorósbánya Község Önkormányzatának képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (IV.4.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. ( II. 27.) önkormányzati rendelete Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i nyilvános ülésére Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: hivatal@nyirad.hu 7. napirendi pont Ügyszám: 87-100/2015.

Részletesebben

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014 (II.21.) önkormányzati rendelete A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a módosításokkal) Balatonfenyves

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához TÁJÉKOZTATÁS! Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 11/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendeletében megállapítottak szerint szociális célú tűzifa támogatást biztosít a szociálisan rászorulók

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2009. május hó 1. 2009. március hó 30-i küldöttközgyőlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási

Részletesebben

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2006. (III. 14.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról

Részletesebben

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata (Tervezet)

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata (Tervezet) Üzletszabályzata (Tervezet) Érvényességi idő kezdete: Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 7 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 8 II.1. Fogalom-meghatározások 8 II.2. Rövidítések

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Északdunántúli Vízmű Zrt. 2013.május 2. Üzletszabályzat

Északdunántúli Vízmű Zrt. 2013.május 2. Üzletszabályzat Tartalom Tartalom... 1 I. Az célja... 4 II. Az tárgya és hatálya... 4 III. Fogalom meghatározások... 4 IV. Az tól való eltérés szabályai... 5 V. A Víziközmű-szolgáltató bemutatása... 5 VI. A Víziközmű

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2011.(I.) önkormányzati rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete

Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete Hatályos:2014-01-01 -tól Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület használat díjáról Záradék: A rendelet megalkotás napja: 2015.

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/461-2/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ. Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ. Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1. A szolgáltató neve és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Rendelettervezet az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról Előadó: Dr.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Rendelettervezet az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról Előadó: Dr. Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. március 14-én (hétfőn) 17,30 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1. Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.30.) önkormányzati RENDELETE A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni. Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-19 -tól Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről egységes szerkezetben a 25/2002. (XII. 17.) számú rendelettel

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának meghatározásáról Egységes

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály község Önkormányzata Képviselô-testületének a 15/2006. (XII.22.), 5/2008. (IV.28) rendeletekkel módosított 9/2006. (VI.26.)rendelete a felnôtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 6 1. A tagsági kör 6 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(III.28.) Ör.sz. önkormányzati rendelete

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(III.28.) Ör.sz. önkormányzati rendelete Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(III.28.) Ör.sz. önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 38/1994_ (VI_28-) sz_ önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről A Budapest

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről Egységes szerkezetben Budapest

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2008. január 16.)

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (III. 24.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (III. 24.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (III. 24.) önkormányzati rendelete a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

Haszonbérleti Pályázati Kiírás

Haszonbérleti Pályázati Kiírás Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár Pf.: 4. Haszonbérleti Pályázati Kiírás Fertőrákos település 1/2013. pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti

Részletesebben

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére Tárgy: a város közterületeinek rendjéről és a közterület használatáról szóló önkormányzati

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. 1 Fogalom meghatározások A Szerződésben használt fogalmak a földgázellátásról

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről Változások - 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről 1. oldal 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz: 2-460/2005. Üi: Dévényi Zsuzsanna E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: Üzemeltetési szerződés megkötése a Makó-Térségi Víziközmű Kft-vel Melléklet:

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1..

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.. Ibrány Város Képviselő Testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 10. Tárgy: Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott

Részletesebben

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai:

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai: Temetőszabályzat A Temetőszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhely használatának általános rendelkezéseit tartalmazza, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT KEOP-7.1.2.0-2008-0028

NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT KEOP-7.1.2.0-2008-0028 NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT KEOP-7.1.2.0-2008-0028 1 Ebben a fordulóbban a szennyvízcsatornázás megvalósításához szükséges dokumentáció (vízjogi létesítési engedély megszerzése, szükséges tanulmányok elkészítése,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 5/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. március 20. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályos: 2011.augusztus 1-tıl. Egységesítve: 2011. augusztus 1. Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl (Módosításokkal egységes

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések 667 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának, hasznosításának és vagyonkezelésbe

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. szeptember 24. Véleményezési cím: hontics@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. szeptember 24. Véleményezési cím: hontics@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3131, Fax.: 231-3133 wintermantel.zsolt@ujpest.hu POLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008

Részletesebben

SZOLGÁLTATÓI, KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÓI, KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS SZOLGÁLTATÓI, KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az IZYS Önkéntes Kölcsönös Önsegélyező Pénztár (adószám: 18254596-1-43, székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 20., PSZÁF engedély:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben