KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/ Fax: 54/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba."

Átírás

1 KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/ Fax: 54/ A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot M E G H Í V Ó A képviselő-testület november 19-én 14,00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre ezúton meghívom. Az ülés helye: Városháza emeleti tanácskozó terem Napirend: 1.) Kaba Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.24.) rendelet módosítása Előadó: Szegi Emma polgármester 2.) A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Szegi Emma polgármester 3.) A települési hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett helyi kötelező közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben történő elfogadása Előadó: Szegi Emma polgármester 4.) Kaba Város Önkormányzatának évi közbeszerzési tervének módosítása Előadó: Szegi Emma polgármester 5.) Városgazdálkodás Kaba Nonprofit Kft., kérelme Avant 420 típusú rakodógép javításához Előadó: Szegi Emma polgármester 6.) Városgazdálkodás Kaba Nonprofit Kft. kérelme kátyúzási munkálatok elvégzésére Előadó: Szegi Emma polgármester 7.) Városgazdálkodás Kaba Nonprofit Kft. végelszámolási nyitómérlegének elfogadása Előadó: Szegi Emma polgármester 8.) A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló B típusú tornaterem építéséhez szükséges elektromos hálózatbővítési munkákhoz fedezet biztosítása

2 Előadó: Szegi Emma polgármester 9.) A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló B típusú tornaterem építéséhez szükséges TIGÁZ új leágazó vezeték építéséhez fedezet biztosítása Előadó: Szegi Emma polgármester 10.)Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ kérelme ingatlan használatba adása iránti kérelme ingatlan használatba adása iránt Előadó: Szegi Emma polgármester 11.)Haja Katalin 4183 Kaba Cukorgyári ltp. 3/A. 2/8 sz. alatti lakos kérelme mobil garázs elhelyezésére Előadó: Szegi Emma polgármester 12.)Kabai Nyári Színház Közhasznú Egyesület támogatás iránti kérelme Előadó Szegi Emma polgármester 13.) Mindenki Karácsonya támogatás (az anyag később kerül kiküldésre) Előadó: Szegi Emma polgármester 14.) Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola körzethatárának kijelölése Előadó: Szegi Emma polgármester 15.) Rákóczi utca karácsonyi díszkivilágítására fedezet biztosítása Előadó: Szegi Emma polgármester Kaba, november 11. Szegi Emma polgármester

3 T á j é k o z t a t ó a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről 202/2015.(X.15.) Kvt.h. közszolgáltatók tájékoztatása a városban ellátott tevékenységükről A tájékoztatás elfogadásáról szóló határozat meg lett küldve tájékoztatást készítő közszolgáltatók részére. 204/2015. (X.15.) Kvt.h. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról A közszolgáltatási szerződés aláírása Furkó Józseffel megtörtént. 205/2015. (X.15.) Kvt.h. megállapodás megkötéséről a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal projekt előkészítésével és megvalósításával összefüggő feladatok ellátására A határozat meg lett küldve a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat részére. A megállapodás megkötése megtörtént. 207/2015. (X.15.) Kvt.h. rovásírásos helységnévtábla kihelyezése A határozat meg lett küldve a kezdeményező Jobbik Magyarországért Mozgalom Kabai Alapszervezet vezetője részére. 209/2015. (X.15.) Kvt.h. elvi hozzájárulás a közvilágítás korszerűsítéséhez, valamint közbeszerzési lebonyolító megbízása A Mátrix Audit Kft-vel a kivitelezési munkák kiválasztásához szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozó megbízási szerződés megkötése megtörtént. 210/2015. (X.15.) Kvt.h Kaba, Rákóczi Ferenc út 168.sz. alatti lakóház helyi védettségének megszüntetéséről Kérelmező tájékoztatása a képviselő-testület döntéséről megtörtént. 213/2015. (X.15.) Kvt.h. a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társuláshoz történő csatlakozásról A képviselő-testület határozata meg lett küldve a társulás részére. 216/2015. (X.15.) Kvt.h. Rákóczi u. 138.sz. alatti ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről és árverési hirdetmény elfogadásáról A november 10-én 9,30 órára meghirdetett árverésen egyetlen licitáló sem jelent meg. 217/2015. (X.15.) Kvt.h. együttműködési megállapodás jóváhagyása a Nemzeti Sportközpontokkal tornaterem építéséről A megállapodás aláírása megtörtént. 218/2015. (X.15.) Kvt.h. Járási Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról A határozat meg lett küldve Püspökladány Város Önkormányzat részére. I.

4 II. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló pályázaton elnyert 1 db Renault Trafic Combi Pack Comfort L2H1 típusú gépjárművet október végén átvettük és november 18-tól (heti 2 napon) beindítjuk a rendszeres járatot a Cukorgyári lakótelep és Kaba város központ között. Ezzel a buszjárat beindításával eleget teszünk a pályázati feltételeknek. Kaba, november 11. Szegi Emma polgármester

5 Kaba Város Polgármestere 4183 Kaba, Szabadság tér 1. Tel.:(54) , Fax.:(54) E L Ő T E R J E S Z T É S A képviselő-testület november 19-ei ülésére Tárgy: Kaba Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.24.) rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat a évi költségvetésről szóló 3/2015.(II.24.) rendeletét módosítja: - az államháztartástól származó működési és felhalmozási bevételek pótelőirányzatainak, - a képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek, - az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításainak megfelelően. Az önkormányzat költségvetési rendelet módosítását a következők szerint javaslom: Bevételi előirányzatok változása: Kiadási előirányzatok változása: Intézményi működési bevétel Önkorm Önk. bér 250,dol.4400, beruh.57 =4.707 Műv.ház bevétel 40 Műv.ház dologi 40 Polg. hiv. bevétel 108 Polg.hiv. bér85, jár.23= 108 Működési célú tám. áh belülről közfoglalkoztatás Közfogl. bér , jár dol.7.665, beruh. 262= bérkompenzáció Önkorm. bér.531, jár. 144= 675 Polg.hiv.bér 294,jár 78= 372 Óvoda bér 99,jár. 27 = 126 Könyvtár bér 46, jár. 12 = 58 Műv.ház bér 38, jár. 10 = 48 Támasz Társ. támogatás szociális ágazati pótlék Támasz Társ. támogatás prémiumévek program 493 Polg.hiv. bér 388,jár.105 = 493 nyári étkeztetési tám. visszaf Önkormányzat dologi diákmunka Önk. bér1.904, jár. 514= házi segítségnyújtás pótnor Támasz Társ. támogatás évi normatíva elsz Támasz Társ. támogatás Óvoda egyéb mük.kiadás Polg.hiv. 10 fő közfogl P.h. közfogl. bér 3077,jár830= Céltartalékba Testületi döntések alapján (14db) Felhalmozási célú átvett pénz EU-ból Önkorm.ÁROP pályázat bér -83, ÁROP pályázat elszám jár.581, tartalékba = Napelem rendszer Tartalékba önk. bér-1.924, jár-189 dol.-122, beruh =0 Polg.hiv. bér 4,jár.-4, dol.-153,beruházás 153 =0 Bevételi előirányzat változása összesen: Kiadási előirányzat vált. összesen: Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetnek megfelelően módosítsa az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.24.) rendeletét Kaba, Szegi Emma Polgármester

6 Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (XI.). rendelet tervezete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.24.) rendelet módosításáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.. A 3/2015. (II..24.) rendelet /továbbiakban: R/ 2.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2.. /1/ A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. 2.. A R. 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3.. /1/ A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg. 3.. A R. 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 5.. A kiadásokból ezer forint az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai. A célonkénti részletezést a 4. sz. melléklet tartalmazza." 4.. A R. 7. -a az alábbiak szerint módosul: 7.. Az önkormányzati költségvetési intézmények támogatása ezer forint." 5.. A R. 10. /2/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 10. /2/ Működési célú támogatás értékű kiadás keretében a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására az önkormányzat ezer forint támogatást biztosít a Kabai Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás részére. 6.. A R. 14. (1)első mondatának első tagmondata az alábbiak szerint módosul: 14. (1)A költségvetés általános tartalékának összege 300 ezer forint, 7.. A R. 15..(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép 15..(1) A fejlesztési tartalék összege ezer forint (2) Egyéb tartalék összege ezer forint 8.. A R. 2., 3., 4.,7.,sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3.,4., sz. mellékletei lépnek. 9.. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kaba, november 19. Szegi Emma sk. polgármester dr Csabai Zsolt sk. jegyző A rendeletet kihirdettem: Kaba, november. dr. Csabai Zsolt jegyző

7

8

9

10

11 ELŐTERJESZTÉS Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete november 19-ei ülésére Tárgy: A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 85. -a szerint, a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor. Az Áht (6) bekezdése szerint felhatalmazást kap a helyi önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit. A házipénztárból történő kifizetések eseteinek lehetséges körét az előforduló leggyakoribb esetek figyelembevételével állapítottuk meg. Az Áht. felhatalmazása alapján a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására teszek javaslatot az Ávr. hivatkozott 148. (3) bekezdése szabályainak helyi viszonyokra történő alkalmazásával. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a rendelet-tervezet elfogadására. Kaba, november 5 Szegi Emma polgármester

12 Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testületének././2015. (./. ) Ör.sz önkormányzati rendelet-tervezete a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 109. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed Kaba Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények gazdálkodására. Fizetési módok 2. (1) A beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél változatlanul előnyben kell részesíteni az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 85. -a szerint a banki átutalással vagy a bankkártyával történő fizetési módokat. (2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározottak nem teljesíthetőek, készpénzes kifizetések esetén e rendeletben meghatározottak szerint kell eljárni. Készpénzelőleg felvétele 3. (1) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények készpénzes kifizetéseik teljesítésére készpénzt vehetnek fel a bankszámláról a házipénztári forgalom bonyolítására. (2) A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénzt felvevőnek el kell számolnia. Az elszámolás az adott gazdálkodó szervezet Pénztári és Pénzkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint történik. Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó intézmények házipénztárából készpénzben teljesíthető kifizetések a) személyi jellegű kiadások - közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi jellegű juttatások - diákmunka programmal kapcsolatos személyi jellegű juttatások, - illetményelőleg, fizetési előleg, - jutalom, - nem rendszeres személyi juttatások a foglalkoztatott külön kérésére, - foglalkoztatottaknak járó szociális támogatások, - megbízási díjak, - tiszteletdíjak, - közlekedési költségtérítés és reprezentációs kiadások, - egyéb személyi jellegű kiadások; b) dologi kiadások - élelmiszer beszerzés,

13 - könyv, folyóirat beszerzés, - irodaszer, nyomtatvány beszerzés, - nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok beszerzése, - munka- és védőruha beszerzése, - üzemanyag, hajtó- és kenőanyag beszerzése, - saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett térítések és - belföldi-külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos térítések, - egyéb fentiekben nem említett készletbeszerzések Ft-os értékhatárig és - egyéb fentiekben nem említett szolgáltatási kiadások Ft-os értékhatárig; c) szociális és gyermekvédelmi pénzbeli ellátások; d) az Önkormányzat Képviselő-testülete által nyújtott, rendkívüli elismerés címén teljesített kiadások; e) Önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos kiadások; f) Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokkal kapcsolatos kiadások teljesítésével kapcsolatos kifizetések teljesíthetőek; g) kis értékű tárgyi eszköz beszerzése h) civil szervezetek támogatása szerződés szerint 2. Jogcímtől függetlenül a polgármester indokolt esetben egyedi mérlegelési jogkörben dönthet az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a készpénzben teljesíthető kifizetésekről Záró rendelkezések 5. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. dr. Csabai Zsolt sk. jegyző Szegi Emma sk. polgármester Rendeletet kihirdetem: Kaba, 2015 dr Csabai Zsolt jegyző

14 Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól szóló./2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT Társadalmi hatás: nincs Költségvetési, gazdasági hatás: a rendelet a készpénzforgalom kíméletét hivatott elősegíteni. Környezeti, egészségügyi következmények: nincs Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nincs A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei: a rendelet megalkotása jogszabályi felhatalmazás alapján szükséges. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak. Általános indoklás Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény ( Áht.) 85. -a szerint a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor. Az Áht (6) bekezdése szerint felhatalmazást kap a helyi önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit. Az Áht. felhatalmazása alapján megalkotásra került a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló önkormányzati rendelet. Részletes indoklás 1. A rendelet hatálya kerül meghatározásra. 2. A készpénzben teljesíthető kiadások körét határozza meg. 3. Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

15 Kaba Város Polgármestere 4183 Kaba, Szabadság tér 1. Tel.:(54) , Fax.:(54) /2015. Tárgy: Előterjesztés K/. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület november 19-ei ülésére Tárgy:A települési hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett helyi kötelező közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben történő elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! A települési hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 8/2015. (III.20.) Ör.sz. önkormányzati rendelet 9/A.. (4) bekezdésével kapcsolatban a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal szakmai referense az alábbi szóbeli észrevétellel élt. A hivatkozott rendelet 9/A.. (4) bekezdésének utolsó mondatát A közszolgáltató jogosult a válogatás fajlagos költségét a következő esedékes közszolgáltatási díjjal egyidejűleg az ingatlantulajdonos részére kiszámlázni. hatályon kívül szükséges helyezni, mivel a hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályok megsértésének jogkövetkezményeit a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény ( továbbiakban:ht.) a teljes körűen szabályozza és a Ht. nem ad felhatalmazást arra, hogy az önkormányzat rendeletében jogkövetkezményt állapítson meg az elkülönített hulladékgyűjtés szabályainak a megsértésére. A jogsértés megállapítására és hulladékgazdálkodási bírság kiszabására a Ht (1) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság, a jegyző jogosult. Az észrevételben foglaltakkal egyetértve a mellékelt rendelet-tervezet már nem tartalmazza a jogszabálysértő mondatot. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen. K a b a, november 3. Szegi Emma polgármester

16 Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (XI..)Ör.sz. rendelet-tervezete a települési hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló évi CLXXXV. tv (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13.. (1) bekezdés 19. pontja és a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 33.. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (III.28.) Ör.sz. önkormányzati rendelet 4.sz. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi valamint a Települési és Mezőgazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. (1) Kaba Város Önkormányzata a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez a települési vegyes hulladék, illetve papír-, üveg-, műanyag és fémhulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására, kezelésére és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. (2) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügyi, valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége. (3) A kötelező helyi közszolgáltatás Kaba város egész közigazgatási területére a (7) bekezdés kivételével valamennyi ingatlanhasználóra kiterjed. (4) Kaba város közigazgatási területén valamennyi ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező települési hulladék gyűjtéséről és annak a begyűjtésére feljogosított és engedéllyel rendelkező közszolgáltatónak történő átadásáról az e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni. (5) A település közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. ( 4031 Debrecen, István út 136.) ( továbbiakban: közszolgáltató). (6) A rendelet előírásai nem vonatkoznak a veszélyes hulladékokra és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre. (7) A kötelező közszolgáltatást az ingatlan használónak nem kell azokon a beépítetlen ingatlanokon igénybe venni, amelyeken települési szilárd hulladék nem keletkezik és nem gyülemlik fel. (8)Üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályozás nem kerül meghatározásra. Értelmező rendelkezések 2.. Az e rendeletben használt fogalmakat a hulladékról szóló törvény és végrehajtási rendeletei szerinti tartalommal kell alkalmazni, értelmezni.

17 Az önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai 3.. (1) Az önkormányzat feladata a hulladékszállítási közszolgáltatás szervezése keretében a feladat ellátását végző közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatóval szerződés megkötése és a feladat teljesítésének figyelemmel kísérése. (2) A közszolgáltatás az ellátására feljogosított közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott, a települési hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítására, ártalmatlanítására, kezelésére terjed ki. (3) Az önkormányzat a települési hulladékkal kapcsolatos feladatainak ellátása során, a hulladékról szóló törvényben megfogalmazott céljainak elérése érdekében együttműködik más települési és térségi önkormányzatokkal. Az ingatlanhasználó kötelezettségei 4.. (1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési hulladékot e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, valamint átadni. Kötelessége e tekintetben, hogy: a.)a települési hulladékot különös tekintettel a hulladék további kezelésére az elszállításra való átvételig gyűjtse és tárolja, b.) az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást vegye igénybe, a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek adja át és a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse, c.) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. (2) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, továbbá nem rendszeres szilárd hulladék esetében pedig a várhatóan keletkező hulladék mennyiségét. (3)Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásában bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezeteknek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett egyéb hulladéktól elkülönítetten gyűjteni. (4) Az ingatlanhasználó kérelmére szüneteltethető a közszolgáltatási jogviszony, ha az ingatlantulajdonos az ingatlant legalább 30 napig nem használja, feltéve, hogy a szüneteltetés várható időtartamát legalább 8 nappal korábban írásban bejelenti a közszolgáltatónak. A bejelentésben foglaltak valódiságát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni. Az ingatlan újbóli használatba vételét az ingatlantulajdonosnak írásban legkésőbb 8 napon belül be kell jelentenie. II. fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele

18 5.. (1) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni. (2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. (3) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. (4) Az önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja, melynek tartalmi elemei: a.) a közszolgáltató azonosító adatai, b.) a közszolgáltatási tevékenység megnevezése, c.) a közszolgáltatási terület, d.) a közszolgáltatási tevékenység végzésének időtartama, e.) a közszolgáltatási díj számlázásának és megfizetésének módja, f.) a közszolgáltatás teljesítésének feltételei, g.) a közszolgáltató kötelezettségei, h.) az önkormányzat kötelezettségei. (6) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlanhasználót a változás bekövetkezte előtt írásban értesíteni köteles. 6.. Az önkormányzat az ingatlanhasználó részére átvételi elismervény ellenében biztosítja a hulladékgyűjtő edényt, mely alapján szolgáltatásra irányuló kötelezettség és jogosultság keletkezik a Közszolgáltató valamint az ingatlanhasználó között. A hulladék gyűjtésével, elszállításával és a gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek 7.. (1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint a önkormányzat által rendelkezésre bocsátott gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott gyűjtőeszközt köteles igénybe venni. A szervezett hulladék összegyűjtés során használható gyűjtőedények, illetve gyűjtőeszközök felsorolását a jelen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét az önkormányzat állapítja meg a keletkezett hulladékmennyiség és a gyűjtési/ürítési gyakoriság figyelembevételével. (3) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendje, gyakorisága: az ingatlanhasználók heti egy alkalommal kötelesek a települési hulladék elszállítását igénybe venni. A közszolgáltató munkaszüneti napok miatt ürítési nap áthelyezéséről az ingatlanhasználókat köteles tájékoztatni. (4) Az önkormányzat köteles a szállítóeszközhöz rendszeresített, és a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlanhasználó kérelmére rendelkezésre bocsátani. Az ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni.

19 (5) Az ingatlanhasználó köteles írásban három nappal korábban bejelenteni a közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú vagy további gyűjtőedényt, illetve a hulladék gyűjtésére alkalmas műanyagzsákot az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani, és a többlet közszolgáltatást teljesíteni. (6) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, és az ingatlanhasználó elmulasztja az (5) bekezdésben írt bejelentési kötelezettségét, a Közszolgáltató jogosult az így átadott, illetőleg a gyűjtőedényzet mellé kirakott hulladék elszállítására. A többlet közszolgáltatás tényéről és az ennek megfelelő többletdíj alkalmazásáról a Közszolgáltató az ingatlanhasználót értesíteni köteles. 8.. Az ingatlanhasználó köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási nap reggelén lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést. 9. (1) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési hulladék súlya: a.) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 kg, b.) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg, c.) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg, d.) Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott gyűjtőeszközben kb. 15 kg továbbá a gyűjtőeszköz zárt legyen. (2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. (3) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét. Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 9/A.. (1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír-, műanyag- és fémhulladékot a vegyes hulladéktól elkülönítetten, vagyis szelektíven gyűjti oly módon, hogy a papír-, műanyag- és fémhulladékot a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott, megfelelő felirattal ellátott szelektív hulladékgyűjtő zsákba helyezi. (2) Az ingatlan tulajdonosa az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a közszolgáltató részére külön díjazás nélkül átadja, úgy hogy a zsákot a vegyes hulladékot tartalmazó gyűjtőedény mellé helyezi. (3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot tartalmazó hulladékgyűjtő zsákokat az adott lakókörzetben a közszolgáltató havonta egyszer, a vegyes hulladék tárgyhónapban esedékes első szállítási napján gyűjti be és szállítja el. Az elkülönített hulladék és a települési hulladék elszállítása külön gyűjtőjárattal történik.

20 (4) A közszolgáltató jogosult a szelektív hulladékgyűjtő zsák tartalmának ellenőrzésére. Amennyiben a szelektív hulladékgyűjtő zsákban nem a megfelelő elkülönítetten gyűjtött hulladék került elhelyezésre, akkor a közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja és az ingatlanhasználót felszólítja az elkülönítetten gyűjtés szabályainak jövőbeni betartására, valamint a gyűjtőedénybe elhelyezett hulladékot vegyes hulladékként hulladékkezelésre szállítja el. (5) Az üveghulladék az 1.sz. mellékletben szereplő hulladékgyűjtő szigetekre szállítható, és ott a gyűjtőedényben elhelyezhető. (6) A zöldhulladékot az ingatlanhasználónak lehetőség szerint házi komposztálással kell komposztálni. A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve hasznosításával kapcsolatos rendelkezések 10.. (1) Kaba város területén keletkező települési hulladék csak és kizárólag a Közszolgáltató által e célra kijelölt hulladéklerakó létesítményben helyezhető el. (2) A hulladék ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni. A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási hulladékra vonatkozó külön rendelkezések 11.. (1) A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a Közszolgáltató évi két alkalommal gondoskodik. (2) A hulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a Közszolgáltató végzi. (3) A hulladékot az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Közszolgáltató előzetesen megjelölt. (4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. (5) A Közszolgáltató az (1), (3) és (4) bekezdésében foglalt előírásoktól eltérő módon, szabálytalanul elhelyezett hulladékot az Önkormányzat megrendelésére külön díjfizetés ellenében köteles elszállítani. Az így felmerült költséget az önkormányzat a hulladék elhelyezőjével amennyiben azonosítható megtérítteti. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 12..(1) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlanhasználó köteles, aki e rendeletben foglaltak szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles. (2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében családi ház ingatlanhasználó esetében negyedéves, egyéb ingatlanhasználó esetében havi bontásban utólag köteles megfizetni. (3) A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell kiegyenlíteni. (4) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj kifizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem tejesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

21 (5) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. (6) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a Közszolgáltató felhívja az ingatlanhasználó figyelmét a díjfizetési kötelezettség elmulasztására és felszólítja annak teljesítésére. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése 13.. (1) Az adatvédelmi és az egyéb adatszolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok rendelkezései által meghatározott keretek között az önkormányzat köteles átadni a közszolgáltatónak a közszolgáltatással összefüggő alábbi személyes adatokat: közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve. (2) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a közszolgáltató köteles zártan kezelni a magasabb szintű jogszabályok rendelkezései szerint és az adatbázist kizárólag közszolgáltatói tevékenységéhez kapcsolódóan használhatja fel. (3) A közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással érintett ingatlanhasználó közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatait. A közszolgáltató jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében az e bekezdésben meghatározott személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni. III. fejezet Záró rendelkezések 14.. (1) Jelen rendelet december 1. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 8/2015.(III.20.) Ör. sz. rendelet. Kaba, november 19. dr. Csabai Zsolt jegyző A rendeletet kihirdettem: Kaba, november.. dr. Csabai Zsolt jegyző Szegi Emma polgármester

22 1. számú melléklet 2. Kaba Város közigazgatási területén belül a háztartási hulladék összegyűjtésére az alábbi méretű edények valamint Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott gyűjtőeszköz használhatók: Gyűjtőedények: 120, 240 valamint 1100 literes Gyűjtősziget helye ( csak üveghulladék): - Rákóczi u szám alatti ingatlan területén (Dobozüzem)

23 KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/ Fax: 54/ Ikt. szám: 422-2/2015. Tárgy: előterjesztés, különfélék: 4. ELŐTERJESZTÉS a képviselő- testület november 19-i ülésére Tárgy: Kaba Város Önkormányzatának évi közbeszerzési tervének módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A március 29-i testületi ülésen elfogadásra került Kaba Város Önkormányzatának évi közbeszerzési terve. A mellékelt táblázat korábban nem tartalmazott egyetlen beütemezett beruházást, eljárást sem. A október 15-i ülésen azonban döntés született a közvilágítási hálózat korszerűsítésének szükségességéről, a közbeszerzési eljárás megindításáról, ezért a közvilágítási lámpatestek LED izzósra való cseréje című eljárást beépítettük a Közbeszerzési Tervbe. Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és javaslom az alábbi határozat elfogadását! Határozati javaslat Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015.(XI.19.) Kvt.h. Kaba Város Önkormányzatának évi közbeszerzési tervének módosításáról Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a mellékletben csatolt, Kaba Város Önkormányzatának évi közbeszerzési tervének 1. sz. módosítását. Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: Szegi Emma polgármester Dr. Csabai Zsolt jegyző Kaba, november 3. Szegi Emma polgármester

24 Kaba Város Önkormányzatának évi közbeszerzési tervének 1. sz. módosítása Sor szám 1. Tervezett beszerzés megnevezése Közvilágítás korszerűsítése, a közvilágítási lámpatestek LED izzósra való cseréje Építés beruházás Magas építés Mélyépítés Beszerzés Nettó költsége / Ft / Magas építés Szolgáltatás Mélyépítés Egyéb Eszközök Eljárás típusok Hirdetmény nélküli tárgyalás nélküli eljárás az Ajánlattételi felhívás feladásának időpontja november vége Szerződés kötés időpontja január. Kaba, november

25 Kaba Város Polgármestere 4183 Kaba, Szabadság tér 1. Tel.:(54) , Fax.:(54) /2015. Tárgy: Előterjesztés K/ E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület november 19-ei ülésére Tárgy: Városgazdálkodás Kaba Nonprofit Kft. kérelme Avant 420 típusú rakodógép javításához Tisztelt Képviselő-testület! A Városgazdálkodás Kaba Nonprofit Kft. végelszámolója az előterjesztés mellékletét képező kérelemmel fordult a képviselő-testülethez. A kérelemben részletesen kifejti, hogy az Avant 420 típusú minirakodógép javítása mely okból szükséges. A géphez szükséges új motorra kért árajánlatok: - Verbis Kft.: Ft - Powered Kft.: Ft Motor felújítására adott árajánlat: - Powered Kft.: Ft. A minirakodógép évben a Start mintaprogram keretében a belvízelvezető árkok készítéséhez pályázati pénzből került beszerzésre. A pályázatban e célra elnyert összeg Ft. A fenntartási kötelezettség a hatósági szerződésben foglaltak alapján 5 év. Fentiek alapján a gépet legalább 5 évig üzemképes állapotban szükséges tartani, ezért a javítása elkerülhetetlen feladat. Javaslom a mezőgazdasági bevételek terhére egy darab új motor megvásárlásának támogatását a kedvezőbb ajánlatot tevő Powered Kft-től. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatot támogatni szíveskedjen. Határozati javaslat Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015.(XI.19.) Kvt. határozata fedezet biztosításáról Avant 420 típusú rakodógép javításához Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Avant 420 típusú rakodógép javításához 1 db új motor Powered Kft-től történő beszerzésére bruttó Ft fedezetet biztosít, mely összeget átadja a Városgazdálkodás Kaba Nonprofit Kft. részére a szükséges beszerzés teljesítése céljából. Felhatalmazza a polgármestert és a Városgazdálkodás Kaba Nonprofit Kft. végelszámolóját a szükséges intézkedés megtételére. Határidő: azonnal Felelős: Szegi Emma polgármester Lukács Géza Attila végelszámoló Kaba, november 10. Szegi Emma polgármester

26

27

28

29

30 KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/ Fax: 54/ Ikt. szám: /2015. Tárgy: előterjesztés K/6 ELŐTERJESZTÉS a képviselő- testület november 19-ei ülésére Tárgy: Városgazdálkodás Kaba Nonprofit Kft. kérelme kátyúzási munkálatok elvégzésére Tisztelt Képviselő-testület! A Városgazdálkodás Kaba Nonprofit Kft. végelszámolója az előterjesztés mellékletét képező kérelemmel fordult a képviselő-testülethez. A kérelemben részletezi, hogy a kátyúzási munkálatok elvégzése a város közútjain újra szükségessé vált. A kátyúzási munkálatok elvégzésére a következő árajánlatok érkeztek, melyek az előterjesztés mellékletét képezik. - Kelet-Épszer Kft. Kovács Árpád ügyvezető: Ft/m2+27% ÁFA - Utas-Épker Kft. Szabó László ügyvezető: Ft/m2+ÁFA - Orion Via Kft. Kaszás Sándor ügyvezető: Ft/02+ÁFA Az árajánlatokat mérlegelve a Városgazdálkodás Kaba Nonprofit Kft. a kátyúzási munkálatok elvégzésével az Orion Via Kft-t bízza meg és kéri, hogy a képviselő-testület biztosítsa a szükséges fedezetet a kátyúzási munkálatok elvégzésére. Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassa meg és javaslom az alábbi határozat elfogadását. Határozati javaslat Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015.(XI. 19.) Kvt. határozata fedezet biztosításáról a város közútjai útburkolatának kátyúzási munkálatai elvégzéséhez Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete bruttó Ft fedezetet biztosít a fejlesztési céltartalék terhére a város közútjai útburkolatának kátyúzási munkálatai elvégzésére. A munkálatok elvégzésével a Városgazdálkodás Kaba Nonprofit Kft. az Orion Via Kft-t bízza meg. Felhatalmazza a polgármestert és a Városgazdálkodás Kaba Nonprofit Kft. végelszámolóját a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: Szegi Emma polgármester Lukács Géza Attila végelszámoló Kaba, november 10. Szegi Emma polgármester

31 Kaba Város Polgármestere 4183 Kaba, Szabadság tér 1. Tel.:(54) , Fax.:(54) Ikt. szám: 1302/2015 K/7 E L Ő T E R J E S Z T É S A képviselő-testület november 19-ei ülésére Tárgy: Városgazdálkodás Kaba Nonprofit Kft végelszámolási nyitómérlegének elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Mint Önök előtt ismert a képviselő-testület mint tulajdonos a 120/2015. (VI. 08.) Kvt. számú határozatában döntött a Városgazdálkodás Kaba Nonprofit Kft. (4183 Kaba, Szabadság tér 5.) jogutód nélkül, végelszámolással történő megszüntetéséről, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény 94.. (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva. A határozatban elő lett még írva a munkavállalók értesítési kötelezettsége, ami a Kft. tájékoztatása szerint szeptember 08.-án megtörtént továbbá a 121/2015. (VI. 08.) Kvt. számú határozatában Lukács Géza Attilát bízta meg június 10.-étől a végelszámolói feladatok ellátásával határozatlan időre. A végelszámolási eljárás részeként a képviselő-testület a július 09.-én fogadta el a Városgazdálkodás Kaba Np. Kft. záró beszámolóját. A évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 7. (1) bekezdésének rendelkezése szerint ezt követően nyitó mérleget kell készíteni. 7. (1) A végelszámoló a cég korábbi tisztségviselője által készített, a tevékenységet lezáró, a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlegének adataiból végelszámolási nyitó mérleget készít, majd a hitelezők igénybejelentésére nyitva álló határidő elteltét követően - legfeljebb hetvenöt napon belül - a hitelezői követelések jegyzékéből kiindulva - szükség szerint - korrigálja a végelszámolási nyitó mérleget (korrigált végelszámolási nyitó mérleget készít), amelyet a cég legfőbb szerve elé terjeszt. Az előterjesztés mellékletét képezi az elkészített nyitómérleg és az arra vonatkozó könyvvizsgálói jelentés, amellyel kapcsolatban kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy álláspontját kialakítani és a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.

32 Határozati javaslat Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015.(XI. 19.) Kvt.h. Városgazdálkodás Kaba Nonprofit Kft végelszámolási nyitómérleg elfogadása Kaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városgazdálkodás Kaba Nonprofit Kft. végelszámolási nyitómérlegét és a Független könyvvizsgálói jelentést elfogadja a határozat melléklete szerinti tartalaommal. Felhatalmazza a polgármestert és a végelszámolót a szükséges intézkedéseket tegyék meg. Határidő: azonnal Felelős: Szegi Emma polgármester Dr. Csabai Zsolt jegyző Kaba, november 10. Szegi Emma polgármester

33

34

35

36

37

38 KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/ Fax: 54/ Ikt. szám: 57-38/2015. Tárgy: előterjesztés, különfélék:8. ELŐTERJESZTÉS a képviselő- testület november 19-i ülésére Tárgy: A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló B típusú tornaterem építéséhez szükséges elektromos hálózatbővítési munkákhoz fedezet biztosítása Tisztelt Képviselő-testület! Mint Önök előtt ismert, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló B típusú tornaterem építéséhez szükséges közművek kiépítésének, közműfejlesztési munkáknak a költségeit az Önkormányzat köteles megfizetni. A villamos energiából jelenleg a Kossuth utca 2. sz. alatt 3 50 A a rendelkezésre álló teljesítmény, a tornaterem építése plusz 3 40 A teljesítménynövekedést igényel az elektromos tervezők adatközlése szerint. A teljesítmény növekedés várható költsége a 7/2014. sz. MEKH rendelet szerint kiszámolva Ft + ÁFA, azaz bruttó Ft, melyet az E.On részére szükséges megfizetni. Az E.on az előzetes áramszolgáltatói tájékoztatójában feltételekhez köti a szükséges teljesítmény növekedés megvalósítását, melyet a fogyasztónak, saját költségén kell megvalósítani. Ez többek között az egy áramkörös erőátviteli biztosító szekrény cseréjét jelenti két áramkörös biztosító szekrényre, valamint az ingatlan telekhatárában el kell helyezni egy fogyasztói tulajdonú földkábeles csatlakozású áramváltós mérésre alkalmas fogadó biztosító-mérő szekrényt. Innen az épülő objektumig fogyasztói létesítésű és tulajdonú, a teljesítményhez méretezett elmenő mért földkábelt is szükséges kiépíteni. Ezzel egyidőben a jelenleg meglévő csatlakozó földkábelt és mérést meg kell szüntetni. Ezen munkálatok költsége még nem ismert, azt azonban majd az E.Onnak fizetendő csatlakozási díjon felül szükséges megfizetni, és csak E.on által regisztrált villanyszerelő végezheti el. Ezért ezen munkálatokra 3 E.on-nál regisztrált (elsősorban kabai) villanyszerelő vállalkozót fogunk megkeresni ajánlatadás céljából, és a következő testületi ülésen kerül ajánlatuk bemutatásra. Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és javaslom az alábbi határozat elfogadását. Határozati javaslat Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015.(XI.19.) Kvt.h. A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló B típusú tornaterem építéséhez szükséges elektromos hálózatbővítési munkákhoz fedezet biztosításáról Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló B típusú tornaterem építéséhez szükséges elektromos hálózatbővítési munkákhoz, a teljesítmény növekedésért az E.on-nak fizetendő bruttó Ft összegre a fedezetet biztosítja a évi fejlesztési céltartalék terhére. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: Szegi Emma polgármester Dr. Csabai Zsolt jegyző Kaba, november 9. Szegi Emma polgármester

39 KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/ Fax: 54/ Ikt. szám: 57-40/2015. Tárgy: előterjesztés, különfélék:9. ELŐTERJESZTÉS a képviselő- testület november 19-i ülésére Tárgy: A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló B típusú tornaterem építéséhez szükséges TIGÁZ új leágazó vezeték építéséhez fedezet biztosítása Tisztelt Képviselő-testület! Mint Önök előtt ismert, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló B típusú tornaterem építéséhez szükséges közművek kiépítésének, közműfejlesztési munkáknak a költségeit az Önkormányzat köteles megfizetni. Jelenleg a Kossuth utca 2. sz. alatti ingatlanon 2 gáz mérési hely található meglévő leágazó vezetékről, a rendelkezésre álló kapacitás 82 m3/h. A tornacsarnok építését követően 100 m3/h kapacitás válik szükségessé. Az ingatlanra igényelt 18 m3/h többletkapacitást csak új leágazó vezeték építésével tudja a TIGÁZ biztosítani, melyet a Jókai utcán üzemelő vezetékhez fog csatlakoztatni. A vonatkozó jogszabályok alapján az új csatlakozási pont kiépítése az ingatlan tulajdonos, mint gázigénylő teljes költségviselése mellett valósítható meg. Az új leágazás költsége a TIGÁZ tájékoztatása szerint Ft + ÁFA, azaz bruttó Ft, melyet az elosztói csatlakozási szerződés kézhezvételét (2015. november 12.) követően 30 napon belül kell megfizetni. Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és javaslom az alábbi határozat elfogadását. Határozati javaslat Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015.(XI.19.) Kvt.h. A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló B típusú tornaterem építéséhez szükséges TIGÁZ új leágazó vezeték építéséhez fedezet biztosításáról Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló B típusú tornaterem építéséhez szükséges TIGÁZ új leágazó vezeték építéséhez a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft-nek fizetendő bruttó Ft összegre a fedezetet biztosítja a évi fejlesztési céltartalék terhére. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: Szegi Emma polgármester Dr. Csabai Zsolt jegyző Kaba, november 12. Szegi Emma polgármester

40 Kaba Város Polgármestere 4183 Kaba, Szabadság tér 1. Tel.:(54) , Fax.:(54) /2015. Tárgy: Előterjesztés K/.. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület november 19-ei ülésére Tárgy:Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ kérelme ingatlan használatba adása iránt Tisztelt Képviselő-testület! A Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője a mellékelt kérelemmel fordult a képviselő-testülethez. A kérelemben foglaltak alapján javaslom a kért István király u. 7.sz. alatt lévő önkormányzat tulajdonát képező ingatlan intézmény használatba adását. Ezzel sikeres pályázat esetén a kérelemben leírt célok megvalósítására megfelelő helyiségek, gépjárműtároló kialakítására nyílna lehetőség, és külső megjelenésében is megújulhatna település központjában lévő épület. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatot támogatni szíveskedjen. Határozati javaslat Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (XI.19.) Kvt.h. a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ ingatlan István király u. 7. használatba adása iránti kérelméről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ kérelmét, és az önkormányzat tulajdonát képező Kaba belterület hrsz-ú, a valóságban Kaba, István király u. 7.sz. alatt lévő ingatlant az intézmény használatába adja. Elvileg támogatja a Széchenyi 2020 Európai Strukturális és Beruházási Alapok által kiírásra kerülő projekt keretében az ingatlan szakmai és közösségi céloknak megfelelő átalakítását. Felhatalmazza a polgármestert, jegyzőt és az intézmény vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: november 20-tól folyamatos Felelős:Szegi Emma polgármester dr. Csabai Zsolt jegyző dr. Kaszásné Sarkadi Anna intézményvezető K a b a, november 11. Szegi Emma polgármester

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete a települési hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1. Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.30.) önkormányzati RENDELETE A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/143-3/2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (IV.4.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Imola község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014 (II.21.) önkormányzati rendelete A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a módosításokkal) Balatonfenyves

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának meghatározásáról Egységes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. június 30-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. június 30-ai ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. június 30-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Döntés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015. (V. 30.) rendelete

Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015. (V. 30.) rendelete Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (V. 30.) rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezősas községi Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend. Göndörné Frajka Gabriella Jegyző

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend. Göndörné Frajka Gabriella Jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Szemétszállítás igénybevételéről

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 1/2014.(I.15.)

Részletesebben

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Szenna Község Önkormányzat Képviselő - testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.( IX..) önkormányzati rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról, valamint a közterületek tisztántartásának szabályairól

Részletesebben

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a településtisztaság biztosításáról Ordacsehi Községi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 5/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. március 20. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének... sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének... sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének.. sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl Mogyorósbánya Község Önkormányzatának képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete

Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete Hatályos:2014-01-01 -tól Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról

Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (VIII..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól, valamint a közterület tisztán

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló. 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének

Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló. 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének a 19/2014.(XII. 11.) önkormányzati rendelettel, valamint az 5/2016.(II.16.)

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.6.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.6.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.6.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Homokbödöge Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátásáról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2003. /VIII.27./ önkormányzati rendelete A köztisztaságról, és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról a módosításokkal egységes szerkezetben Szendrő

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013.(II.05.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás

Részletesebben

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki.

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki. Pusztazámor Község Önkormányzatának 8/2004.(VII. 09.) számú rendelete a közterületek tisztántartásáról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határai

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határai PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2011.(I.) önkormányzati rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2010. (XII. 30.) rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni. Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-19 -tól Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Adásztevel Község közigazgatási területére- bel-és külterületére - terjed ki.

A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Adásztevel Község közigazgatási területére- bel-és külterületére - terjed ki. Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./XII.30./ rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezéséről 1 Adásztevel Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T É N E K./2014(...) önkormányzati rendelete

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T É N E K./2014(...) önkormányzati rendelete PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T É N E K./2014(...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Pereszteg Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Püspökladány

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (X. 4.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről EGYSÉGES SZERKEZETBEN az azt módosító 16/2012. (V. 22.) és (12/2013.

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 31/2013. (XII.17.) számú rendelete

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 31/2013. (XII.17.) számú rendelete ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 31/2013. (XII.17.) számú rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a településtisztaság egyes kérdéseiről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat

Részletesebben

1. A helyi közszolgáltatás tartalma 1.

1. A helyi közszolgáltatás tartalma 1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2011. (XII.14.) önkormányzati rendelete a települési szilád hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról és a közszolgáltatás díjáról

Részletesebben

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2013.(XI. 12.) önkormányzati rendelete

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2013.(XI. 12.) önkormányzati rendelete Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(XI. 12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek

Részletesebben

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról 1 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. (1) bekezdésében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-31 -tól Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Lócs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.22.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Lócs Község

Részletesebben

ügyvezető igazgató Tárgy: Központi jogszabályváltozás miatt az 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosítása

ügyvezető igazgató Tárgy: Központi jogszabályváltozás miatt az 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő megnevezése: Makrai László ügyvezető igazgató Iktatószám: /2015. Tárgy: Központi jogszabályváltozás miatt az 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosítása Melléklet: 1 pld. rendelet-tervezet

Részletesebben

VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának rendjéről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület 8 fővel

Részletesebben

RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez 1 Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (XI.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. Módosította a 25/2008.(V.27.) rendelet 1. -a. Hatályos 2008. május 1. napjától. 2

I. fejezet. Általános rendelkezések. Módosította a 25/2008.(V.27.) rendelet 1. -a. Hatályos 2008. május 1. napjától. 2 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2001.(XII.17.)Ör. sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 32/2002.(XII.12.),

Részletesebben

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez 1 Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 43/2007. (XII. 14.) Ökt rendelete A KÖTELEZŐ HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezés 1.

I. Fejezet. Bevezető rendelkezés 1. Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) sz. önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 37/2014. (XII.16.)

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1 Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1 (Egységes szerkezetben az 5/2014.(II.28.), a 12/2015. (VI.1.),

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések Mád község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról Mád Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

72 J e g y z ő k ö n y v. Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről

72 J e g y z ő k ö n y v. Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről 72 J e g y z ő k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete. A települési szilárd hulladékgazdálkodásról

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete. A települési szilárd hulladékgazdálkodásról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodásról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2009 (VIII.28.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett

Részletesebben

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. I. Fejezet. Általános rendelkezések Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Abony Város Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 15/2013. (VII. 29.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodási közszolgáltatásáról

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) RENDELETE (Egységes szerkezetben a 17/2015.(VI.23.) önk. rendelettel) a település tisztaságáról és a települési szilárd hulladékkal

Részletesebben

TÁPIÓSZECSŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről

TÁPIÓSZECSŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről TÁPIÓSZECSŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének / (...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének / (...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének / (...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

A rendelet hatálya Rinyaújlak Község közigazgatási területére terjed ki.

A rendelet hatálya Rinyaújlak Község közigazgatási területére terjed ki. Rinyaújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (V.7.) önkormányzati rendelete Hatályos:2015-05-07 -tól Rinyaújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (V.7.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről egységes szerkezetben a 25/2002. (XII. 17.) számú rendelettel

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól Egységes szerkezetben! Dunaharaszti

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1 Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

2. A közszolgáltatás kiterjed a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére.

2. A közszolgáltatás kiterjed a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére. MHK Jogszab>ly szolg>ltat>s 1. oldal, összesen: 8 oldal Csatka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2005 (II.15.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról. Csatka Község

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések. 1. (1) E rendelet alkalmazásában:

1. Értelmező rendelkezések. 1. (1) E rendelet alkalmazásában: Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Csabacsűd Nagyközség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére 23/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére Törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: Rendelet a települési szilárd hulladék kezelésével

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2014. június 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2014. június 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2014. június 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tőzoltóparancsnokság 2013. évi tevékenységérıl

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadása

Részletesebben

BEJELENTŐ ÉS MEGRENDELŐ LAP

BEJELENTŐ ÉS MEGRENDELŐ LAP Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(V.4.)önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2014.(V.5.)önkormányzati rendelet módosításáról Dunafalva

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hatályos:2016-02-01-tól Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Balatonberény Község Önkormányzat

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a közkifolyók használatának rendjére irányuló önkormányzati szabályozás felülvizsgálatára. Rendeletalkotás

Tárgy: Javaslat a közkifolyók használatának rendjére irányuló önkormányzati szabályozás felülvizsgálatára. Rendeletalkotás ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. AUGUSZTUS 29-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 2809-6/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1DB V. NAPIREND Tárgy: Javaslat a közkifolyók

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Balatonlelle Város Önkormányzata 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Balatonlelle Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, illetőleg

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

JAVASLAT. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 30/2013 (XI.21) önkormányzati rendelet módosítására

JAVASLAT. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 30/2013 (XI.21) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette:Dr. Piskóthy László főtanácsos JAVASLAT a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 30/2013 (XI.21) önkormányzati rendelet

Részletesebben

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (III.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési hulladékkezelési közszolgáltatásokról

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (III.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési hulladékkezelési közszolgáltatásokról RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (III.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési hulladékkezelési közszolgáltatásokról Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról az azt módosító 7/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Értelmez rendelkezések 2.

Értelmez rendelkezések 2. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 11/2015. (IV.09.) számú rendelete egységes szerkezetben a 19/2015.(VI. 19.) számú módosítással a fizet parkolóhelyek m ködtetésér l Harkány Város Képvisel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év december 15.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1

46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 A köztisztaság és a településtisztaság fenntartásáról a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról egységes szerkezetben Hódmezővásárhely

Részletesebben