Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda"

Átírás

1 SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról (Készült: a Képviselő-testület november 13-i ülésére) A Képviselő-testület a 494/2011. (XI.15.) Kt. sz. határozatban döntött a Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 4566/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 1. A Képviselő-testület a Dunakanyar sétányon található, forgalomképtelen ingatlanrész pályázat útján történő értékesítéséről döntött. A pályáztatás eredménytelen volt, de a szomszédos ingatlan tulajdonosoknak megvásárlásra felajánlásra került az ingatlan. Öt ingatlanrész közül három esetében nyilatkoztak a megvásárlásról. A szakhatósági nyilatkozatokkal a Földhivatali eljárás június 27- én elindításra került, a jogerős Földhivatali határozattal az adásvételi szerződés megköthető. A vevők október 1-jén aláírták a szerződést, az önkormányzat aláírása és a vételár kiegyenlítése után kerülhet a földhivatalba bejegyzésre. Új határidő: december 31. A Képviselő-testület az 507/2011.(XI.15.) Kt. sz. határozatban döntött Szentendrén megvalósítani kívánt Szentendrei Madár-elsősegély és Környezeti Nevelési Tanoda ingatlan tárgyában 2. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság egyelőre nem engedélyezi a Madárkórház létrehozását. Popovits Frigyes úrral egyeztetetés történt, hogy a későbbiek folyamán ismét megpróbálja az engedélyek beszerzését. Az ügyfélnél van az intézkedés lehetősége, de az egyeztetései eddig nem vezettek eredményre. Az ügyfél nem kezdeményezte a telekcserét. A testületi döntés szerinti konstrukcióban a madárkórház megvalósítására előreláthatólag nem lesz lehetőség. A Képviselő-testület az 51/2012. (II. 9.) Kt. sz. határozatban döntött a 0188/73 és 0188/30 hrsz-ú ingatlanok megközelítéséhez szükséges útcsatlakozás építéséről 3. A Bükkös patak menti ingatlanok megközelítéséhez szükséges, Izbégi sportpálya melletti útépítéssel összefüggésben a továbbtervezés irányáról a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 212/2012. (X.8.) GVB sz. határozatában támogatólag döntött. Az út kialakítása a megközelítendő ingatlantulajdonosok érdeke. A telekalakítással kapcsolatos valamennyi költséget az ingatlantulajdonos állta. Az önkormányzat által előkészített szerződéstervezet májusban megküldésre került az ügyfél részére, aki többszöri telefonos megkeresés után sem küldte meg a szerződéstervezet véleményezését. Az érintett tulajdonos továbbra sem tett visszajelzést, így az ügyben nem történt előrelépés.

2 A Képviselő-testület az 53/2012. (II. 9.) Kt. sz. határozatban döntött BICAJOS nevű létesítmény területi igényéről 4. A Képviselő-testület a Koródi Project Kft. által kért, Bicajos Project elnevezésű, kerékpáros találkozó-szolgáltató létesítmények, és kapcsolódó felületek, a 4590 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon, a Pap-szigetre vezető hídtól északra eső területen történő elhelyezéséhez előzetes elvi hozzájárulását adta. A határozat végrehajtásának feltétele, hogy a Koródi Project Kft-nek kérelmeznie kell a tulajdonosi hozzájárulást, miután a szakhatóságok hozzájárulását beszerezte és a beruházási programot pontosította. A szakhatósági hozzájárulás beszerzése folyamatban van. Az egyeztetések még folynak. Fejlesztő kérelmet eddig még nem nyújtott be, de kérte az ügy folyamatban tartását. A Képviselő-testület a 142/2012. (IV. 12.) Kt. sz. határozatban döntött a Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló értékesítésre kijelölt 3772/3 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 5. A földhivatal október 16-án javító határozatot küldött, melyben helyesbítették a 3792 hrsz-ú ingatlan megnevezését, így a szerződés újra átdolgozásra került, melyet december 18-án a hivatal aláírt, az ügyfél pedig befizette a szerződés szerinti vételár felét. Az összeg második felének befizetése 4 éven belül kell megtörténjen, addig az ingatlanra jelzálogjog bejegyzés kerül. A szerződés aláírásra került. A földhivatal elutasította a bejegyzési kérelmet, mert a változási vázrajz záradéka lejárt, valamint az ügyfél ügyvédje további iratokat nem mellékelt és az igazgatási szolgáltatási díj sem került kifizetésre. A változási vázrajzok újrazáradékoltatás alatt vannak. Többszöri megkeresésre sem reagált az ügyfelek ügyvédje így nem történt előre lépés az ügyben. A Képviselő-testület a 257/2012. (VII.19.) Kt. sz. határozatában döntött a bányató megállapodás tárgyában 6. Az Óbuda TSZ igazgatósága a megállapodást jóváhagyta, Budakalász Város Önkormányzat egyeztetéseket folytat a kavicsvagyon kitermelése ügyében és annak befejezését követően kerül a szerződéstervezet a Budakalász Város Képviselő-testületi ülésére beterjesztésre. Módosított határidő: szeptember 30. Új határidő: március 31. A Képviselő-testület 328/2012. (XI.8.) Kt. sz. határozatában döntött az érdekeltségi rendszer bevezetéséről 7. A Képviselő-testület határozata a gazdasági társaságok vezetői részére megküldésre került, amely alapján a javadalmazási szabályzatok előkészítése és egyeztetése folyamatban van. Módosított határidő: november 30. Új határidő: január 31.

3 A Képviselő-testület 39/2013. (III.14.) Kt. sz. határozatában döntött Pipiske utcai csapadékvíz elvezetésről 8. A Városi Szolgáltató Zrt. pályázatot írt ki a Galamb és Pipiske utcák vízelvezetésével kapcsolatos problémák megoldására. A beérkezett ajánlatok alapján a Galamb és Pipiske utcák vízelvezetésének kivitelezési munkáinak költsége nagyságrendileg Mft-ot tesz ki. A Városi Szolgáltató Zrt. megvizsgálta annak lehetőségét, hogy a kivitelezést a jóváhagyott 15 Mft-os keretösszegből megoldja úgy, hogy saját géppel és szakértelemmel besegít a kivitelezésbe, azonban megállapítást nyert, hogy a kivitelezés a biztosított költségvetésből a jelenlegi engedélyes tervek alapján nem valósítható meg. A Fejlesztési és Projekt Iroda valamint a VSZ Nonprofit Zrt. megvizsgálta a megvalósítás további lehetőségeit. A korábbi becslések szerint jelzett összegből a kivitelezés nem valósítható meg. A vízjogi létesítési engedély lejárt, amely nem hosszabbítható. Új megoldások és ehhez kapcsolódóan új engedély beszerzése szükséges. A tervezésre, az engedélyezési dokumentáció elkészítésére vonatkozó ajánlatkérések megtörténtek, a szerződés aláírásra került. A tervdokumentáció elkészült, az engedélyeztetése folyamatban van. Új határidő: december 31. A Képviselő-testület az 55/2013. (III.14.) Kt. sz. határozatában döntött Szentendre Város Önkormányzat Alvó ingatlanként megjelölt ingatlanjaira vonatkozó hasznosítási javaslatról (0181/6 hrsz. ingatlan) 9. A 0181/6 hrsz-ú ingatlan közösségi ház és óvoda céljára vonatkozó hasznosítási javaslat megvalósíthatóságának jogalapját a Jogi Iroda megvizsgálta. Az ingatlan város és községrendezés közérdekű célra hasznosítható, de mivel az jelenleg nem szabályozott területen fekszik, ezért a főépítész tájékoztatása szerint a Helyi Építési Szabályzat módosítása szükséges, ahhoz hogy az ingatlan beépíthető, hasznosítható legyen. A HÉSZ módosítás költsége a évi költségvetés júniusban történt módosításában betervezésre került. A HÉSZ módosításának hatályba lépését követően lehet az ingatlan hasznosításra pályázatot kiírni. A HÉSZ módosítása hatályba lépett szeptember 15-én. A hasznosítási javaslat és beépítésiértékesítési pályázat kiírása városstratégiai összefüggései miatt az új képviselő-testület elé kerül. Kidolgozása folyamatban van. Módosított határidő: november 30. A Képviselő-testület az 56/2013. (III. 14.) Kt. sz. határozatában döntött Szentendre Város Önkormányzat Alvó ingatlanként megjelölt ingatlanjaira vonatkozó hasznosítási javaslatról (Radnóti út) 10. A Képviselő-testület a 8634/85 hrsz. Radnóti út mellett fekvő ingatlanra vonatkozó hasznosítási javaslatot elfogadta, miszerint a beépítetlen területet telekalakítást követően értékesíti. A telekalakítási szakhatósági határozat megérkezett, a telekalakítási kérelem a Földhivatalhoz benyújtásra és bejegyzésre került. Az ingatlan hirdetése folyamatos.

4 A Képviselő-testület az 59/2013. (III.14.) Kt. sz. határozatában döntött Szentendre Város Önkormányzat Alvó ingatlanként megjelölt ingatlanjaira vonatkozó hasznosítási javaslatról (Kőzúzó utca 6.) 11. A Turul Ijász Egyesület jelenleg nem tud felvállalni költségeket, az épület feltüntetésére, társasházzá alakítására. Riesz Zoltánnal a megbízási szerződés megkötésre került. A Turul Íjász Egyesülettel együttműködési megállapodást kötöttünk az ingatlan jogi rendezési folyamataiban való együttműködésre. A telek-összevonási és épületfeltüntetési eljárás folyamatban. A társasház alapítás egyeztetés alatt. Új határidő: december 31. A Képviselő-testület az 60/2013. (III.14.) Kt. sz. határozatában döntött a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiumának pályázati felhívásáról 12. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Szentendre, Fő tér sz. alatti ingatlanok tető- és homlokzat-felújítását meg kívánja valósítani. Pályázaton az önkormányzat a tető felújítására 8.2 mft nyert, a munkálatok elkészültek, szeptember 26-án megtörtént a műszaki átadás-átvétel. A Képviselő-testület a 116/2013. (IV.11.) Kt. sz. határozatában döntött Szentendrei Turul Szoborért Alapítvány kezdeményezésében megvalósuló Turul szobor elhelyezéséről 13. A Szentendrei Turul Szobor elhelyezésére NKA pályázat került benyújtásra. A pályázat sikertelen volt, így a szobor elhelyezés nem részesült támogatásban. A megvalósításhoz szükséges forrás megteremtése a kezdeményező részéről jelenleg is folyik. A Képviselő-testület a 138/2013. (V.9.) Kt. sz. határozatában döntött Szentendre 6905/4. helyrajzi számú (2000 Szentendre, Táltos utca 22/A.) alatti ingatlan adásvételi szerződésre vonatkozó elállás, eredeti állapot helyreállítása, kamat és kártérítés fizetéséről 14. A Képviselő-testület ügy döntött, hogy a Szentendre, Táltos utca 6905/4 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződés hibás teljesítése miatt Szabó Géza és felesége március 20. napján kelt elállási nyilatkozatát elutasítja, mert a kárigény megítéléshez a jelenlegi információkat nem tartja elégségesnek. A Képviselő-testület 138/2013. (V.09.) a Kt. sz. határozata megküldésre került az Ügyfél jogi képviselőjének. Szabó Géza pert indított az önkormányzat ellen. A Szentendrei Járásbíróság október 22. napján kihirdetett ítéletében a felperesek Önkormányzattal szembeni keresetét elutasította. Felperesek az elsőfokú ítélettel szemben fellebbezést terjesztettek elő, amelyben elsődlegesen az elsőfokú ítélet

5 hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság új eljárás lefolytatására utasítását, másodlagosan az elsőfokú bíróság határozatának megváltoztatásával a kereseti kérelemnek helyt adó döntés meghozatalát kérték, eljárási szabálysértésekre, téves jogszabály-értelmezésre, az ítélet indokolásának ellentmondásaira, valamint téves jogi minősítésre hivatkozással. A felperesi fellebbezést tárgyaló Budapest Környéki Törvényszék február 25. napján meghozott végzésével a felperesek fellebbezésének helyt adott és az elsőfokú bíróságot a per újabb tárgyalására és újabb határozat meghozatalára utasította. A peres ügy a Szentendrei Járásbíróság előtt megismételt eljárás keretében folytatódik. A megismételt eljárás első tárgyalási időpontját november 6-ra tűzte ki a Szentendrei Járásbíróság. A Képviselő-testület a 147/2013. (V.9.) Kt. sz. határozatában döntött Duna-korzó kialakításával kapcsolatosan 15. A Képviselő-testület támogatta azt a képviselői indítványt, hogy a Duna-korzóra tervezett fák a szentendrei művészek emlékére kerüljenek elnevezésre. A Művészeti Tanács állásfoglalásban rögzítette miszerint az elképzelést alapvetően jónak tartja. A koncepció kidolgozását az ötletgazda hatáskörébe teszi vissza, azaz kéri az elképzelés ötletadó általi részletes kidolgozását és a Művészeti Tanács ez alapján kíván vélemény formálni. A koncepció javaslat még nem került kidolgozott formában a Művészeti Tanács elé. Fülöp Zsolt és Fekete János képviselő urak, mint előterjesztők E- mail útján 2 alkalommal is megkapták a Művészeti Tanács fent írt véleményét. A felvetés kidolgozása az ötletgazdák által még nem történt meg. Új határidő: december 31. A Képviselő-testület a 173/2013. (VI.13.) Kt. sz. határozatában döntött a Ferenczy Múzeum szentendrei helytörténeti állandó kiállításának létrehozásáról 16. A helytörténeti kiállítás létrehozásához szükséges előkészület folyamatban van. Eredeti határidő: szeptember 30. Új határidő: február 28.

6 17. A Képviselő-testület a 201/2013. (VI.13.) Kt. sz. határozatában döntött közterület Dr. Szűk Ödönről történő elnevezésről A Képviselő-testület egyetértett azzal, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 6206 hrsz-ú (Barackos út) ingatlanból egy terület leválasztásra kerüljön, új közterület elnevezése érdekében. Az Építéshatósági Irodához beérkezett a telekalakítási kérelem az elkészült vázrajzokkal együtt. A Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályánál kizárási okot jelentettünk be, kértük eljáró hatóság kijelölését. A kijelölés megtörtént, az eljáró hatóság Budakalász Város Önkormányzata. A telekalakítási kérelem a Földhivatal felé benyújtásra került. A Földhivatal a telekalakítási eljárást megindította, az önálló ingatlan kialakítása után lehet a témában előterjesztést készíteni. A Képviselő-testület a 243/2013. (VIII.27.) Kt. sz. határozatában döntött a szentendrei Ferenczy Múzeum fűtéskorszerűsítése c. pályázat tárgyában 18. A KMOP azonosítószámú, a szentendrei Ferenczy Múzeum fűtéskorszerűsítése című pályázatban vállalt Ft önerő érdekében az állami szerveknél történő közbenjárás még folyamatban van. Az önerő biztosítására vonatkozó finanszírozási kérelem az állami szerveknél még folyamatban van. A Képviselő-testület a 246/2013. (VIII.27.) Kt. sz. határozatában döntött az Asszonyi Tamás csobogója tárgyában 19. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy meg kívánja valósítani Asszonyi Tamás csobogóját a Dunakorzón, melyről a Nemzeti Kulturális Alapot értesítettük. A szükséges szerződések megkötésre kerültek, a szobornak a november 01-ig kell megvalósulnia, majd pályázat elszámolása következik. Módosított határidő: november 01. A Képviselő-testület a 256/2013. (IX.12.) Kt. sz. határozatában döntött ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. kérelme alapján a 16 hrsz-ú ingatlan távhővezetékpár nyomvonalára szolgalmi jog alapítása 20. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. kérelmére hozzájárult a 16 hrsz-ú ingatlanon fűtővezeték szolgalmi jogának alapításához. A kérelmező részére a határozat megküldésre került. A szerződés az Önkormányzat részéről aláírásra került. Az ÉMI tájékoztatása alapján addig amíg a többi ingatlan tulajdonos nem írja alá a szerződést, addig ők sem szeretnék ezt megtenni, mivel egyszerre kívánják ellenjegyezni a szerződéseket. Az ÉMI többszöri írásos megkeresés után csak szeptember végén szóban reagált, hogy feltételezhetően változni fog a szolgalmi jog bejegyzésének nyomvonala. Tekintettel arra, hogy így nem kivitelezhető a határozat végrehajtása, ezért később új testületi döntésre és új megállapodásra lesz szükség.

7 21. A Képviselő-testület a 298/2013. (X.10.) Kt. sz. határozatában döntött évi ÁROP pályázat tárgyában A Támogatási Szerződéshez szükséges dokumentumok megküldésre kerültek a Közreműködő Szervezet részére. A lakossági igényfelmérésre, a szervezetfejlesztésre és a nyilvánosság biztosítására vonatkozó szerződés aláírásra került. Informatikai oldalon és határidőben változás bejelentés szükséges, melyről a Miniszterelnökséggel egyeztettünk december 31-ig kell a pályázatnak megvalósulnia. Módosított határidő: szeptember 30. Új határidő: december 31. A Képviselő-testület a 332/2013. (XI.14.) Kt. sz. határozatában a magánszemélyek túlkerítéséből eredő közterület használatok rendezéséről A határozat végrehajtás folyamatban van. 22. A képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek elkerítésének felderítésére és jogi rendezésére ütemtervet fogadott el, amely feladat alapján a túlkerítők felszólításra kerültek, jelenleg a túlkerítések jogi rendezése (bérbeadás, értékesítés, kerítés visszahelyezés és bírósági úton történő rendezés) van folyamatban. Eredeti határidő: november 30. A Képviselő-testület a 335/2013. (XI.14.) Kt. sz. határozatában döntött a Sztaravoda út és a 11-es számú főút közötti 3427/1 hrsz-ú ingatlan törzsvagyonból történő kivonásáról 23. A Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő, Szentendre belterületi 3427/1 hrsz-ú ingatlan forgalomképtelen törzsvagyonba tartozik, és a törzsvagyonból kiemeli. A törzsvagyonból kivont ingatlanrészt értékesítésre kijelöli és a szükséges hatósági eljárások lefolytatását követően az önálló ingatlant pályázat útján értékesíti. A földmérő elkészítette a telekalakítási dokumentációt, jelenleg a szakhatósági nyilatkozatokra várunk. A telekalakítás földhivatali ingatlan-nyilvántartási bejegyzése folyamatban van. Új határidő: december 31. A Képviselő-testület a 337/2013. (XI.14.) Kt. sz. határozatában döntött a Barackvirág utca részterülete telek-kiegészítés céljára történő értékesítéséről 24. A Képviselő-testület megállapította, hogy Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában áll a Szentendre, 5075 hrsz-ú, kivett közterület megnevezésű, 705 m 2 nagyságú ingatlan; amely forgalomképtelen törzsvagyonba tartozik, melynek egy része a HÉSZ alapján a forgalomképtelen törzsvagyonból kivonható, és úgy dönt, hogy az ingatlannak 36 m 2 nagyságú területrészét a törzsvagyonból kiemeli. Az ingatlanrész értékét Ft /m2 fajlagos áron, bruttó Ft forgalmi értékben határozta meg. Az ingatlanrészt a szomszédos 5074/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának a meghatározott vételár ellenében telek-kiegészítésként értékesíti. A szerződés előkészítése megtörtént, a telekalakításhoz szükséges szakhatósági hozzájárulások megérkeztek, a telekalakítás megtörtént. A szerződéskötése megtörtént. Módosított határidő: szeptember 30.

8 A Képviselő-testület a 339/2013. (XI.14.) Kt. sz. határozatában döntött a Pilisi Parkerdő Zrt-vel kötendő megállapodásról 25. A Pilisi Parkerdő Zrt. részére megküldésre került a szerződés és a határozat. A megállapodást mindkét fél aláírta, a földhivatali eljárást a Pilisi Parkerdő Zrt. elindította. A Pilisi Parkerdő Zrt. továbbra is a földhivatali eljárást kezeli, mely ez idáig nem zárult le. Új határidő: január 31. A Képviselő-testület a 361/2013. (XII.12.) Kt. sz. határozatában döntött a szentendrei Új Művésztelep (Kálvária út 5.) tárgyában 26. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy megrendeli az Új Művésztelepen (Szentendre, Kálvária út 5.) található 13 lakás állagmegóvási és felújítási munkálataira vonatkozó döntés előkészítő tanulmánytervet. Az elfogadott évi költségvetés többletbevétel esetén biztosít forrást a tanulmányterv elkészítésének költségére. A Képviselő-testület a 363/2013. (XII.12.) Kt. sz. határozatában döntött a Szentendre Város településrendezési eszközeinek Tófenék és Kőhegy alja részterületekre vonatkozó módosításának folytatásáról, új településrendezési eljárás indításáról 27. A településszerkezeti terv határozattal történő elfogadása és a HÉSZ módosító rendeletének elfogadása az augusztusi rendkívüli testületi ülésen megtörtént. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 169/2014. (VIII.15.) Kt. sz. határozata Szentendre Város településrendezési eszközeinek Tófenék és Kőhegy alja részterületekre vonatkozó módosításának elfogadásáról. Ezt követően - az eljárás szabályai szerint - a településrendezési eszköz szeptember 14- én hatályba lépett. A területre vonatkozó változtatási tilalom szeptember 15- én automatikusan megszűnt. Módosított határidő: szeptember 30. A Képviselő-testület 386/2013. (XII.31.) Kt. sz. határozatában döntött az uszoda lízingszerződéséről és az óvadéki betét felhasználásáról 28. A Képviselő-testület saját korábbi határozataira is figyelemmel felkérte a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Raiffeisen Property Lízing Zrt-vel az AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. új óvadéki betétjében elhelyezett összegnek az uszoda lízing ügylet tőke törlesztésére történő felhasználásáról. Az előzetes egyeztetések megtörténtek, de konkrét döntés még nem született a lízingszerződés módosításával kapcsolatban. Módosított határidő: szeptember 30. Új határidő: március 31.

9 A Képviselő-testület a 12/2014. (I.30.) Kt. sz. határozatában döntött a Szentendre Város Önkormányzata és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. között parkolóhelyek üzemeltetésének tárgyában kötött üzemeltetési szerződés módosításáról 29. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az Önkormányzat és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. között parkolóhelyek üzemeltetésének tárgyában kötött üzemeltetési szerződés III.1. valamint III. 3/b pontjait módosítja. A módosított üzemeltetési szerződés aláírása folyamatban van. Módosított határidő: szeptember 30. Új határidő: március 31. A Képviselő-testület a 14/2014. (I.30.) Kt. sz. határozatában döntött a Bolgár utca és Kertész utca közötti parkoló palettán parkoló kialakításáról 30. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 179/2013. (VI.13.) Kt. sz. határozatának 3. pontjának azon részét, melyben a Városi Szolgáltató Zrt.-t bízza meg a lehajtó kivitelezési feladatainak ellátásával, visszavonja. A Gazdasági Alpolgármestert feladatkörébe helyezte azt, hogy gondoskodjon a 919/1. hrsz-ú ingatlan megközelítéséhez szükséges lehajtó kivitelezéséről, a parkoló-felület kialakításához szükséges tereprendezés elvégzéséről, a parkoló engedélyezési eljárásának lefolytatásáról, a közvilágítás terveztetéséről és kivitelezéséről. Erre a Képviselő-testület 12 millió Ft-ot biztosít a Város évi költségvetésében. A tereprendezés elkészültét követően az ingatlan átadásra kerül a Dunakanyar Sport és Szabadidő Kft. részére a parkoló-felület kialakítása céljából, majd a parkoló felületet annak kialakítását követően átadásra kerül a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. részére üzemeltetés céljából. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. feladata, hogy a parkoló üzemeltetésére (így különösen a parkoló automaták és forgalomirányító táblák beszerzése, majd azok kihelyezése) készüljön fel. A tervezés, engedélyeztetés megtörtént, a jogerős építési engedély rendelkezésre áll. A kivitelezői a vállalkozási szerződés szeptember 30-án megkötésre került. A kivitelezés határideje: november 15., ezen időpont után lehet a területet átadni a Dunakanyar Sport és Szabadidő kft. részére parkoló-felület kialakítása céljából. Új határidő: december 31. A Képviselő-testület a 17/2014. (I.30.) Kt. sz. határozatában döntött közösségi kert alapításáról a Püspökmajori lakótelepen 31. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy támogatja a közösségi kert létrehozását Püspökmajor lakótelepen (8634/87 hrsz. alatt) és ezt a terület használatba adásával is támogatja. A közösségi kert megvalósítására a Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alapból 7 millió Ft-ot biztosít. Az összeg pénzügyi felhasználását a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság ellenőrzi. A jövőbeni kerttagok toborzása folyamatosan zajlik az eddigi tagok segítségével a lista folyamatosan bővül specifikusan a Püspökmajori lakótelepen élők körében. A kert előreláthatólag a jövő tavaszi vegetációs időszakban valósul meg mivel a növények számára az a legkedvezőbb fejlődési időszak. Addig a kerttagok toborzása, közösségépítési folyamatok illetve a kert terveztetése kerül megszervezésre. A Városfejlesztési Bizottsági novemberi ülésen tárgyalják a közösségi kert költségvetését, valamint a Városi Kertek Egyesülettel kötött szerződés elfogadását. A szerződés után indulhat a tervezés és tél végén-kora tavasszal ahogy az időjárás engedi elindulhatnak a kivitelezési munkák, és a kert tavasszal megnyílhat. Módosított határidő: szeptember 30. Új határidő: április 30.

10 A Képviselő-testület a 29/2014. (II.13.) Kt. sz. határozatában döntött a BKV Zrt. és Szentendre Város Önkormányzat közötti telekcseréről 32. A BKV Zrt. az önkormányzat döntéséről tájékoztatást kapott. A szerződés szövegtervezete a BKV Zrt.-nek megküldésre került. A szerződéshez kapcsolódó előzetes épületfeltüntetést, telekalakításokat a BKV Zrt. intézi, amely folyamatban van. A BKV Zrt-nél személyi változások történtek, ezért újratárgyalják az ügyet. Új határidő: december 31. A Képviselő-testület a 44/2014. (III.13.) Kt. sz. határozatában döntött a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt évi üzleti tervének elfogadásáról 33. A Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a VSZ Nonprofit Zrt évi üzleti tervét elfogadja. Felkéri a VSZ Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját, hogy vizsgálja felül az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződéseket. A közszolgálati szerződések felülvizsgálata folyamatban van. Módosított határidő: november 30. Új határidő: március 31. A Képviselő-testület a 55/2014. (III.13.) Kt. sz. határozatában döntött Szentendre Város Településfejlesztési Koncepciójának és településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat) átfogó felülvizsgálatáról, új településrendezési eszközök készítéséről 34. A Képviselő-testülete úgy döntött, hogy hozzájárul az új Településfejlesztési Koncepcióra vonatkozó tervezési munka elindításához, és a Településfejlesztési Koncepció egyeztetésére a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 30. -a szerinti eljárást elindította. A Településfejlesztési Koncepció megalapozó vizsgálati munkarészének leszállítása megtörtént. A vizsgálati anyag észrevételezésre megküldésre került a Városvezetésnek, érintett irodavezetőknek, kollégáknak. A Képviselő-testület a 56/2014. (III.13.) Kt. sz. határozatában döntött Dr. Földi László és Társa Bt. bérlői tartozásából eredő részletfizetési kérelemről 35. A felmondási határidőig az ingatlant a bérlő nem adta át. Az ingatlan visszavétele május 12-én megvalósult. A részletfizetési megállapodás előkészítése folyamatban van. A Bérlő újabb bérbeszámítási igénnyel fordult az Önkormányzat felé, melyet elutasítottunk, és felszólítottuk a részletfizetési megállapodás megkötésére. A részletfizetési megállapodás nem került aláírásra az ügyfél részéről, így az ügyet átadtuk az Önkormányzat ügyvédjének peresítésre.

11 A Képviselő-testület a 67/2014. (IV.17.) Kt. sz. határozatában döntött a CONCERTO program keretén belül megvalósuló Hamvas Béla út szám alatti társasház energetikai korszerűsítés fejlesztés kivitelezés megkezdéséről 36. A közbeszerzést követően a Társasház és a nyertes kivitelező között a szerződés megtörtént. A kivitelezési munkálatok megkezdődtek. A VSZN Zrt. kötelezettségébe tartozó hibrid napelem napkollektor rendszer kivitelezésének, a finanszírozásának feltételes közbeszerzése lezajlott. A szerződéskötés és a munka megkezdése a CONCERTO támogatási összeg megérkezését követően azonnal esedékes. A Bimbó utcai óvoda tervezéséhez a tervező irodák versenyeztetése megtörtént. A szerződés a nyertes pályázóval megkötésre került. A tervek leszállításra kerületek. Jelenleg a kivitelezési költségek becslése zajlik. Eredeti határidő: 6. pont: a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően; 8. pont: a társasházi döntést követően haladéktalanul Új határidő: a társberuházói megállapodás elfogadására és a Bimbó utcai tagóvoda épület energetikai korszerűsítése kivitelezési költségeinek becslésére január 30. A Képviselő-testület a 68/2014. (IV.17.) Kt. sz. valamint a 153/2014. (VI.12.) Kt. sz. határozataiban döntött a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt., az AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft., a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. és a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. új könyvvizsgálójának megválasztásáról 37. A Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Társaságok könyvvizsgálója a VERKO-FULL Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. képviselőjének, Veres Olgának a kezdeményezését a Társaságok könyvvizsgálói szerződéseinek közös megegyezéssel történő megszüntetésére, a könyvvizsgáló részéről felmerült egészségügyi okokra hivatkozással, május 31. napjával elfogadta. A Társaságok új könyvvizsgálójának az East Audit Zrt-t (cím: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15.) választja meg június 1-től május 31. napja közötti időszakra. A Pro Szentendre Kft. és a VSZ Nonprofit Zrt., a Szentendrei Kulturális Központ Nopnporfit Kft. és az Aquapalace esetében a változás bejegyzése megtörtént, a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. okiratainak változás bejegyzése folyamatban van. Módosított határidő: november 31. Új határidő: január 31.

12 A Képviselő-testület a 74/2014. (IV.17.) Kt. sz. határozatában döntött Bükköspart (volt Egészségház) ingatlan hasznosításáról 38. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a beruházási programterv készítésére Ft + ÁFA összeget biztosít. A programterv tervezőjének kiválasztására az ajánlatkérés megtörtént. Előzetes programfelhívás megküldésre került a tervezők részére. Az ajánlatkérés és tervezői megbízás kiadása előtt a meghívott építész tervezőkkel előzetes egyeztetés történt június 2- án, segítendő a tervezési program tisztázását és az ajánlattétel módját. A koncepciótervek kidolgozása tervezési verseny keretében lezajlott, 3 tervező párhuzamos tervezési megbízásával. A koncepciótervek értékelése megtörtént, a nyertes építész tervezőt Borbás Péter kiválasztottuk. Jelenleg folyik a tervezési program pontosítása és a beruházási programterv kidolgozás szerződéses előkészítése. A jelenlegi munkafázisban Főépítészi intézkedés szükséges. A tervező kiválasztásra került versenyeztetéssel, a programterv megrendelése főépítész által történik. Eredeti határidő: folyamatos A Képviselő-testület a 80/2014. (IV.17.) Kt. sz. határozatában döntött Akácfa utca tárgyában 39. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy meg kívánja rendelni az Akácfa utca 5411/2 hrsz-ú vízfolyás és a környezetének további sorsához szükséges szakértői anyagot (részletes talajmechanikai szakvélemény, aktuális geodéziai felmérés készítése, rézsű állékonysági számítás véges elem módszerrel) bruttó ,- Ft összegért, melyet a Város évi költségvetésének működési tartaléka terhére biztosít. A geodéziai felmérés megállapításainak ismeretében dönt a vízfolyás esetleges kitisztításáról. A szakértői anyag elkészült szeptember elején az érintett két ingatlan tulajdonosai részére tájékoztató levelek kerültek kiküldésre. Módosított határidő: szeptember 30. Új határidő: november 30. A Képviselő-testület a 83/2014. (IV.17.) Kt. sz. határozatában döntött a szarvashegyi városüzemeltetési kérdésekről (kerékpárút nyomvonal) 40. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Szarvashegy városrész kerékpárral való megközelítése érdekében a szabályozási terv és helyi építési szabályzat felülvizsgálata során kerüljön sor a kerékpárút végleges nyomvonalának rögzítésére, melynek meghatározásába vonják be a Szarvashegyen élő lakosokat, különösen azokat, akik telkét érintené a tervezett nyomvonal. Az átfogó HÉSZ felülvizsgálat közlekedési munkarésze vizsgálni fogja a kerékpárút nyomvonalának rögzítését. A HÉSZ felülvizsgálat elfogadásának várható időpontja: február. Eredeti határidő: 1. pont: a szabályozási terv és helyi építési szabályzat általános felülvizsgálata új HÉSZ készítése során folyamatosan; 2. és 3. pont: szabályozás terv hatályba lépését követően azonnal

13 A Képviselő-testület a 84/2014. (IV.17.) Kt. sz. határozatában döntött a szarvashegyi városüzemeltetési kérdésekről (közvilágítás) 41. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Forrás utca és a Buszvégállomás közvilágítását meg kívánja valósítani napelemes, illetve hagyományos lámpákkal. A munka elvégzéshez ,- Ft + ÁFA összeget biztosít a Város évi költségvetésének működési tartaléka terhére. A megvalósításhoz szükséges beszerzési eljárások lebonyolítása folyamatban van, a szerződések, és az egyéb jognyilatkozatok előkészítés alatt állnak. Az ELMŰ-vel és a napelemes lámpák beszerzését illetően megkezdődtek az egyeztetések. Az ajánlatok bontása augusztus 8-án megtörtént. A Képviselő-testület a 97/2014. (V.15.) Kt. sz. valamint a 98/2014. (V.15.) Kt. sz. határozataiban döntött a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladéklerakási szolgáltatási igénybevételével és üzemanyag beszerzéssel kapcsolatos közbeszerzés indításáról A határozatok végrehajtása folyamatban van. 42. A Képviselő-testület úgy döntött, mint a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Alapítója, hogy a települési szilárd hulladék elhelyezése és ártalmatlanítása szolgáltatás igénybevétele tárgyában valamint a Társaság üzemanyag beszerzése érdekében közbeszerzési eljárást indít. A közbeszerzési eljárást lezáró döntésének jogát a Közbeszerzési Bizottságra ruházta át. A közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van. Eredeti határidő: közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Új határidő: március 31. A Képviselő-testület a 103/2014. (V.15.) Kt. sz. határozatában döntött a számviteli beszámolók jóváhagyási jogának átruházásáról A határozatok végrehajtás folyamatban van. 43. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Pap-Sziget Revitalizációjáért Nonprofit Kft évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolók jóváhagyásának jogát a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságra, valamint a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságra ruházta át. A Pap-Sziget Revitalizációjáért Nonprofit Kft évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóját a bizottságok nem tárgyalták. Jelenleg a Pap-sziget Revitalizációjáért Nonprofit Kft. másik tulajdonosa külföldön tartózkodik így a taggyűlés összehívása egyeztetés alatt áll.

14 A Képviselő-testület a 107/2014. (V.15.) Kt. sz. határozatában döntött a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról 44. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy elfogadja Társulási Megállapodás módosítását. Beérkezett minden társult település képviselő-testületének jóváhagyó határozata, a módosított Társulási Megállapodás aláírásra került. A Képviselő-testület a 112/2014. (V.15.) Kt. sz. határozatában döntött az Izbégi Általános Iskolában tervezett tanterem bővítésről 45. Az Izbégi Általános Iskolában megvalósítandó tanterem beruházás tárgyában az együttműködési megállapodás megkötése a Nemzeti Sportközpontokkal megtörtént. A beruházás tervezését megkezdték, az ajánlatok kérése megtörtént. Jelenleg a tervező kiválasztása zajlik. A témában előterjesztés készül a Képviselő-testület november 13-i ülésére. Eredeti határidő: 1. és 2 pont: azonnal; 3. pont: a beruházási szerződés szövegének egyeztetését követően azonnal; 4. pont: a Város évi költségvetésének következő módosításakor A Képviselő-testület a 114/2014. (V.15.) Kt. sz. határozatában döntött a szentendrei kerékpározási lehetőségek fejlesztéséről 46. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy támogatja a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 47/2014. (IV.24.) számú közgyűlési határozatában foglaltakat, és részt kíván venni azon egyeztetéseken, melyek célja, hogy megállapodás szülessen a 11-es főút érintett szakaszain kerékpár nyomvonal felfestésének lehetőségéről és módjáról. Ezzel összefüggésben kezdeményezi, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a 11-es főút szentendrei szakaszán engedélyezze a kerékpározást. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-re vonatkozóan a kerékpáros útvonalak felülvizsgálata, és ezzel kapcsolatos tábla cserék folyamatban vannak. A Közlekedési Munkacsoport az Ifjúsági Koncepció pontjának megfelelően és Rajna Botond szakdolgozata javaslatai alapján a szentendrei kerékpáros szervezetekkel együttműködésben a koncepció kidolgozása után javaslatot tesz a város ifjúság- és kerékpárbarát közlekedésének fejlesztési lehetőségeivel kapcsolatban. A Koncepció kidolgozása folyamatban van. Eredeti határidő: folyamatos A Képviselő-testület a 122/2014. (V.15.) Kt. sz. határozatában döntött a Pap-Sziget Revitalizációjáért Nonprofit Közhasznú Kft. új ügyvezetőjének megválasztásáról 47. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Filo Frigyest választja meg a kft. új ügyvezetőjének. A taggyűlés összehívása folyamatban van a másik tulajdonosának külföldön való tartózkodása miatt. Új határidő: január 31.

15 A Képviselő-testület a 126/2014. (VI.12.) Kt. sz. határozatában döntött az uszoda lízingszerződéséről és az óvadéki betét felhasználásáról 48. A tagi kölcsön szerződés meghosszabbításáról szóló dokumentum aláírásra került. A lízing szerződés átalakításáról, illetőleg megszűntetéséről további egyeztetések szükségesek. Eredeti határidő: a Képviselő-testület októberi ülése Új határidő: december 15. A Képviselő-testület a 132/2014. (VI.12.) Kt. sz. határozatában döntött Szentendre, Déli iparterület K* övezeti besorolású területek korlátozás nélküli közlekedési területté történő átminősítésére irányuló helyi építési szabályzat módosítás során hozandó közbenső döntésről 49. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Szentendre Város településrendezési eszközeinek (SZT és HÉSZ) OMV benzinkúttal szembeni területre szóló egyszerűsített eljárásban zajló módosítása keretében az ISO Kft. részéről benyújtott véleményt megtárgyalta és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 39. (2) bekezdése alapján úgy döntött, hogy azt elfogadja. Az eljárást a továbbiakban úgy folytatja, hogy a korlátozás megszüntetésére csak a 8909/3 hrsz-ú ingatlan tekintetében kerül sor. A döntés értelmében elkészült a módosított tervanyag, melyet a településrendezési eljárás során végső szakmai véleményezésre megküldtünk. Az állami főépítész záró szakmai véleménye megszületett, ennek értelmében a HÉSZ módosítás rendeletének elfogadása a Képviselő- testület első rendes ülésére lesz előterjesztve. Eredeti határidő: folyamatos A Képviselő-testület a 135/2014. (VI.12.) Kt. sz. határozatában döntött kültéri fitness park létesítése a Püspökmajori lakótelep Károlyi utcai részén 50. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy támogatja a Szentendre, Püspökmajor lakótelepen található 8634/87 hrsz. alatt felvett, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló közterületi ingatlan egy részén kültéri fitness park létesítését, melyhez biztosítja a terület használatát. Az eszközök és a szükséges anyagok és munkálatok versenyeztetése és kiválasztása megtörtént. A megvalósítás megtörtént, a fitness park átadásra került. Módosított határidő: szeptember A Képviselő-testület a 138/2014. (VI.12.) Kt. sz. határozatában döntött Szentendre Szarvashegyen lévő 0305/8 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolásáról I. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy hozzájárul a szentendrei 0305/8 hrsz-ú, 1345 m 2 területnagyságú ingatlan belterületbe vonásához a Szentendre Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 21/2002. (VIII. 15.) Önk. sz. rendeletben meghatározott, hatályos Üh-2 övezeti besorolásnak megfelelő felhasználás céljából. A kérelmező tájékoztatása a Képviselő-testület döntéséről megtörtént. A kérelmező még nem nyújtotta be a szükséges mellékleteket. A Járási Földhivatalnál a 0305/8 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolásának engedélyezése még folyamatban van. Új határidő: december 31.

16 A Képviselő-testület a 139/2014. (VI.12.) Kt. sz. határozatában döntött Szentendre Szarvashegyen lévő 0305/8 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolásáról 52. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy vizsgálják meg, hogy a város területén van-e még olyan terület, amelynek tulajdonosai az ingatlan belterületbe vonását a 21/2002. (VIII. 15.) Önk. sz. rendelet hatályba lépése óta még nem kérték, azokat a tulajdonosokat keressék meg, hogy ezirányú kérelmüket be kívánják-e nyújtani továbbiakban a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság vizsgálja meg, hogy az az ingatlan tulajdonos, aki a óta hatályos HÉSZ alapján eddig nem kérte a belterületbe vonást, az felléphet-e bármilyen igénnyel az önkormányzattal szemben. A Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a szeptember 10-i ülésére a témában tájékoztatót készített, melyben a képviselő testület kérését megvizsgálta. A tájékoztatóban foglaltakat a bizottság tudomásul vette, új kérdés nem merült fel. A Képviselő-testület a 140/2014. (VI.12.) Kt. sz. határozatában döntött közterület elnevezéséről 53. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 0289 hrsz-ú névtelen utca megjelölésű területet Alma utcának nevezi el. A Földhivatal felé az utcanév-változásról az értesítés megtörtént. Az új utcanév az utcanévjegyzéken átvezetésre került. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. a szükséges utcanévtáblákat kihelyezte. Módosított határidő: szeptember 30. A Képviselő-testület a 141/2014. (VI.12.) Kt. sz. határozatában döntött a Pap-Sziget Revitalizációjárt Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelő bizottságának megválasztásáról 54. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Polgármester a Pap-Sziget Revitalizációjáért Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésén az alábbi javaslatot tegye és támogassa szavazatával, a felügyelő bizottság tagjainak Lontai Tamást, Kun Csabát valamint Szegő András Sándort választja meg. A Pap-sziget Revitalizációjáért Nonprofit Kft. tulajdonostársa magánszemély aki jelenleg külföldön tartózkodik, emiatt egyeztetés alatt áll a taggyűlés összehívása. Módosított határidő: szeptember 30. Új határidő: január 31. A Képviselő-testület a 142/2014. (VI.12.) Kt. sz. határozatában döntött a Pap-Sziget Revitalizációjárt Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolásának megindításáról 55. A Pap-sziget Revitalizációjáért Nonprofit Kft. tulajdonostársa magánszemély, aki jelenleg külföldön tartózkodik, emiatt egyeztetés alatt áll a taggyűlés összehívása. Új határidő: január 31.

17 A Képviselő-testület a 143/2014. (VI.12.) Kt. sz. határozatában döntött a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. végelszámolásának megindításáról 56. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Pro Szentendre Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaságot végelszámolással megszünteti. Az előírt határidőknek megfelelően a határozat egyes pontjai teljesültek, július 1-i kezdő dátummal a végelszámolás cégbírósági bejelentése július 24-én megtörtént. A végelszámolás kihirdetésével a hitelezői igények a törvényes határidőn belül benyújtásra kerültek, a mérlegkészítés folyamatban van. A NAV október hó folyamán ellenőrzést tart a Kft-nél. A Képviselő-testület a 145/2014. (VI.12.) Kt. sz. határozatában döntött Szentendre város utcanév tábláinak felméréséről 57. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a város utcanév tábláinak felmérésére vonatkozóan az ütemtervet fogadott el. I. ütem: Szentendre Déli városrészei: Pannóniatelep, Belváros, Vasúti villasor és környéke, Püspükmajor ltp, Lászlótelep, Alsó-Izbég, Füzespark és Vasvári ltp., a felmérés határideje július 31. II. ütem: Szentendre Északi városrészei: Izbég, Szarvashegy, Pismány, Tyúkos dülő, Derecske, Papsziget, Boldogtanya, Petyina, a felmérés határideje augusztus 31. Szentendre város utcanév tábláinak felmérése megtörtént, tájékoztatás készül a dokumentációból a szeptember 11-i Képviselő-testületi ülésre. Eredeti határidő: 1. pont az ütemterv elfogadása azonnal; 1. pont szerint az I. és II. ütemben a rögzített határidők, július 31., illetve augusztus 31.; 2. pont beszámoló a felmérésről a szeptemberi testületi ülés A Képviselő-testület a 146/2014. (VI.12.) Kt. sz. határozatában döntött a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal kötendő egyezségi megállapodásról 58. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 71/2014.(IV.17.) és a 108/2014.(V.15.) Kt. sz. határozatokat hatályon kívül helyezi és a regionális hulladékátrakó és hulladékudvar együttes kialakításához szükséges további területigény kielégítése érdekében jóváhagyja az egyezségi megállapodást. A BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötött megállapodás aláírása az MNV Zrt. részéről még nem történt meg. Ettől függetlenül folytatódik a területigénnyel kapcsolatos eljárás. Módosított határidő: szeptember 30. Új határidő: A BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötött megállapodás aláírására az MNV Zrt. részéről március 31. A Képviselő-testület a 148/2014. (VI.12.) Kt. sz. határozatában döntött a vis maior útfelújítások és egyéb fejlesztési kérdések tárgyában II. 59. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy bruttó Ft összegben Közvilágítási keretet hoz létre a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Fejlesztési és Projekt Iroda 610 költséghely dologi kiadásai K336 sorának terhére. 11 helyszínen 2,3 millió Ft értékben valósult meg a közvilágítás.

18 A Képviselő-testület a 154/2014. (VI.12.) Kt. sz. határozatában döntött a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. felügyelő bizottságának ügyrendjéről 60. A határozatban rögzített módosítások a felügyelő bizottság ügyrendjén átvezetésre kerültek. Az alapító okirat megfelelő módosítására a soron következős cégmódosítás alkalmával kerül sor. Új határidő: március 31. A Képviselő-testület a 165/2014. (VII.10.) Kt. sz. határozatában döntött a Dumtsa forgatag nyitva tartási idejéről 61. A Képviselő-testület a Dumtsa forgatag nyitva tartási idejével kapcsolatban úgy döntött, hogy hozzájárulását adja, hogy a pénteki és szombati napokon a Dumtsa forgatag 23 órakor zárjon. A határozatról a lakók értesítése megtörtént. Továbbá egyeztetések folynak abban a kérdésben, hogy a jövőben a nyári rendezvények helyszíne a Duna-korzó területén legyen. A Képviselő-testület a 171/2014. (VIII.15.) valamint a 179/2014. (IX.11.) Kt. sz. határozatában döntött Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanon szabadvezeték hálózat rekonstrukcióhoz tulajdonosi hozzájárulásról 62. A Képviselő-testület a Muflon utca, Kaptató utca, Szarvashegyi út 9288/20 jelű transzformátor állomás 1. és 2. számú kivezetés, 0,4 kv-os szabadvezeték hálózat rekonstrukciójához hozzájárult, mellyel kapcsolatos igénybevételi, használati megállapodás aláírás alatt áll, a szükséges tulajdonosi hozzájárulás pedig elkészült. Eredeti határidő: október 30. Új határidő: november 30. A Képviselő-testület a 176/2014. (IX.11.) Kt. sz. határozatában döntött a Pro Szentendre Kft. "v.a." és a PAP-SZIGET REVITALIZÁCIÓJÁÉRT Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének, végelszámolójának megbízási szerződéséről 63. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Szentendre Város Önkormányzata és Filo Frigyes között a Pro Szentendre Kft. "v.a.", továbbá a PAP-SZIGET REVITALIZÁCIÓJÁÉRT Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetői és végelszámolói feladatainak ellátásra kötendő megbízási szerződést módosítja. A szerződések aláírásra kerületek.

19 A Képviselő-testület a 177/2014. (IX.11.) Kt. sz. határozatában döntött a belvárosi csapadékvíz elvezetésről A határozat végrehajtása folyamatban van, 64. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az Általános Alpolgármester nyilvános egyeztetését folytassa le a Belvárosi Csapadékvíz-elvezetési Program keretében elkészült tanulmánytervnek. Az egyeztetés lefolytatását követően az egyeztetés eredményére figyelemmel meg kívánja rendelni a Belvárosi Csapadékvíz-elvezetési Program keretében elkészült tanulmányterv alapján az engedélyezési tervdokumentációt azzal a kikötéssel, hogy a díj kifizetése a évben történjen meg. Eredeti határidő: 1. pont: azonnal; 2., 4-6. pont: november 30.; 3. pont: február 28. Új határidő: 1. pont: november 15.; 2., 4-6. pont: december 15.; 3. pont: február 28. A Képviselő-testület a 178/2014. (IX.11.) Kt. sz. határozatában döntött Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 5086 hrsz-ú, közterület megnevezésű ingatlan egy részének telek-kiegészítésként való értékesítéséről 65. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az 5086 hrsz-ú, közterület megnevezésű természetben a Barackvirág utcánál található ingatlan 5238 hrsz-ú ingatlan mellett fekvő részének a törzsvagyonból történő kivonásához és forgalomképes vagyonkörbe való átvezetéséhez hozzájárul, és az ingatlanrész ellenértékét a Szenei Ferenc ingatlanbecslő által készített értékbecslésben meghatározott Ft /m2 fajlagos árban határozza meg. Az 5238 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa, dr. Faragó Katalin tájékoztatása a testület döntéséről megtörtént, azonban arra ez idáig nem reagált. Eredeti határidő: március 31. A Képviselő-testület a 180/2014. (IX.11.) Kt. sz. határozatában döntött Szentendre, Áprily tér 5. sz. alatti gáz-nyomásszabályozó állomás áthelyezéséről 66. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy hozzájárul a tulajdonában álló Szentendre, belterületi 2123/1 hrsz-ú, az ingatlan-nyilvántartásban kivett beépítetlen terület megnevezésű, de az önkormányzat helyi építési szabályzata alapján közterület (Iskola utca) besorolású ingatlan vonatkozásában, első sorban a gázelosztó vezeték közterületen történő elhelyezésére és üzemeltetésére, valamint hozzájárult a közterület igénybevételére vonatkozó megállapodás aláírása. Az Önkormányzat részéről a megállapodás aláírása megtörtént, a TIGÁZ részére a megállapodás átadásra került. Eredeti határidő: szeptember 15. Új határidő: december 31. A Képviselő-testület a 181/2014. (IX.11.) Kt. sz. határozatában döntött az Egres úti óvoda tárgyában 67. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés kivitelezési véghatáridejének május 12. napjára történő módosítását jóváhagyja azzal a feltétellel, hogy a szerződés módosítás hatályba lépésének feltétele a Közreműködő Szervezet jóváhagyása. A kivitelezőtől várjuk a tervezetet a módosított ütemtervvel. Új határidő: október 30.

20 A Képviselő-testület a 183/2014. (IX.11.) Kt. sz. határozatában döntött útépítések tárgyában I. 68. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2/2014. (II.4.) önkormányzati rendeletbe betervezett, az Egres úti híd felújítása sorról Ft összeget átcsoportosít a Nap u. építésére, a Fürj utca teljes úttervezés, I. szakasz építése sorról Ft összeget átcsoportosít a Nap u. építésére, és a Fürj utca teljes úttervezés, I. szakasz építése sorról Ft összeget átcsoportosít a Mandula u. építésére. A határozat végrehajtásához szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatása megtörtént, a Nap utca és Mandula utca kivitelezésére vonatkozó szerződések aláírásra kerültek. Új határidő: november 15. A Képviselő-testület a 184/2014. (IX.11.) Kt. sz. határozatában döntött útépítések tárgyában II. 69. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Fürj utca útépítés, víztelenítés, Galamb utca útépítés, víztelenítés, Pipiske utca víztelenítés problémáját meg kívánja oldani. A évi költségvetés tervezésekor a beruházásához szükséges várható 130 millió Ft összeg tervezéséről figyelembe kell venni. A lakosok tájékoztatása megtörtént. Új határidő: február 28. A Képviselő-testület a 187/2014. (IX.11.) Kt. sz. határozatában döntött a Bükkös parti piac szerződésének hosszabbításáról 70. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Bükkös parti piac üzemeltetésére az Önkormányzat és Rebeles Sándor között Szentendrén, március 9-én létrejött szerződést március 1. napjától február 28. napjáig tartó határozott időre meghosszabbítja. Az éves üzemeltetési díj mértéke március 1. napjától kezdődően Ft + ÁFA, amely minden évben a tárgyévet megelőző évre vonatkozó fogyasztói árindexváltozással megegyező mértékben módosul. A szerződés előkészítés alatt áll. Eredeti határidő: február 28. A Képviselő-testület a 188/2014. (IX.11.) Kt. sz. határozatában döntött a Nagy hajóállomás kikötőfejlesztéséről, területbérleti megállapodásról 71. A Képviselő-testület a Nagy hajóállomás környékén tervezett kikötőfejlesztés támogatásáról döntött, mellyel kapcsolatos területbérleti szerződés aláírásra került. A földhasználati joggal kapcsolatos kérdés tisztázása folyamatban van, a beruházással kapcsolatban anyagot a Mafracht-tól még nem kaptunk, annak megérkezése után kerülhet a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elé elfogadásra. Eredeti határidő: december 31.

J E L E N T É S a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról (Készült: a Képviselő-testület 2015. január 22-i ülésére)

J E L E N T É S a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról (Készült: a Képviselő-testület 2015. január 22-i ülésére) SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! J E L E N T É S a lejárt határidejű önkormányzati határozatok

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda. egyszerű többség szükséges!

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda. egyszerű többség szükséges! SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű és a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 12-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartott üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

I. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE

I. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Az előkészítésben közreműködött: Gazdasági alpolgármester, Közgazdasági Iroda A rendelettervezet elfogadásához minősített többség szükséges ELŐTERJESZTÉS Szentendre Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2007. december 20-i ülésére. Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2007. december 20-i ülésére. Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/82-8/ 2007. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2007. december 20-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól,

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Iktató szám: 125/2014.

Iktató szám: 125/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 125/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 05-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. március 22-én a Városháza emeleti kistermében 9 15 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő,

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

2016. március 23-án (szerda) 16.00 órakor

2016. március 23-án (szerda) 16.00 órakor Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. Szám: 6960/2016. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE J E L E N T É S az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatainak végrehajtásáról, illetve a még végre nem hajtott határozatok helyzetéről 12/2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fekete János, Fülöp Zsolt

JEGYZŐKÖNYV. Fekete János, Fülöp Zsolt Szám: 17/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 27-én (kedden) 17. 00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Jelen lévő képviselők: dr. Dietz

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató az Állami Számvevőszék

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (I.27.) Kt. sz. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. január 27-ei ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: Nyílt ülés: 1. Tájékoztató

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-én (csütörtökön) 13.00 órai kezdettel a Hivatal Dísztermében tartott üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések

Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések Előterjesztő: Juhász Gyula 20. v.k. önkormányzati képviselő Ügyiratszám: 92543/2010 Tárgy: Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések Melléklet: határozati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Tevékenységünk ötödik évéről. 2014. március 1.

BESZÁMOLÓ. Tevékenységünk ötödik évéről. 2014. március 1. 1 BESZÁMOLÓ Tevékenységünk ötödik évéről 2014. március 1. 2 Taglétszám Taglétszámunk az elmúlt évben már érdemben nem változott, jelentős emelkedésre az új szabályozási terv életbe lépését követően számítunk.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 87 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2011. március 29-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2013. október 31. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2013. október 31. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2013. október 31. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Sürgősségi javaslat E LŐTERJESZTÉS a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 04-i ülésre Előterjesztő:

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 29/2015.(II.26.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi naprendjére: Javaslat

Részletesebben

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől 454/2006.(XI.16.) esztergomi öh. 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tiltakozását és felháborodását fejezi ki az országos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a vállalkozói vagyon hasznosításával kapcsolatos tevékenységről a 45/2005.

Részletesebben

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kozármisleny Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

Bizottsági elıterjesztés! 265/2011. számú elıterjesztés

Bizottsági elıterjesztés! 265/2011. számú elıterjesztés Bizottsági elıterjesztés! 265/2011. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselıtestület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 16/2011. (IV.04.) számú

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. március 24. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. március 24. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből ülésének könyvéből 87/2016. (III.24.) Kt. határozat Tárgy: 2016. március 24. napján megtartott soros testületi ülés napirendjének elfogadása 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. november 20-i ülésére

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S (változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) Szerződő felek, mint a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL ...napirendi pont JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A Közgyűlés által hozott határozatokat az érintett irodák végrehajtás céljából megkapták, az abban foglaltakra tett

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikroés kisvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2008-2.1.1/A; KMOP-2008-1.2.1/A) Alapvető cél és háttér információ A

Részletesebben

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. február 17-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-i rendes ülésére Új napirendi pont 42. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-i rendes ülésére Egyszerű többség Tárgy: Önkormányzati ingatlanok értékesítése,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. december 5. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Lőkösháza Község Önkormányzata közbeszerzéseinek lebonyolítására

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Nagymágocs, 2015. február 20. Tóthné Rostás Ágnes igazgató Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy tárgyalóterme. Veszprém, 501 hrsz-ú ingatlan vevője

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy tárgyalóterme. Veszprém, 501 hrsz-ú ingatlan vevője JEGYZŐKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2016. március 24-én 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. NOVEMBER 12-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-én, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.805/ 13 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. október 04-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. október 04-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 246/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. október 04-i ülésére Tárgy: Javaslat a Ferencvárosi Parkolási Kft-vel, illetve a parkolással

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. augusztus 6-án megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. augusztus 6-án megtartott. rendkívüli üléséről 443-7/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. augusztus 6-án megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. augusztus

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Fehérváriné Welki Mária bizottsági tag.

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Fehérváriné Welki Mária bizottsági tag. 1 Jegyzıkönyv a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 2010. szeptember 20-án, 18 óra 30 perckor megkezdett, 19 óra 45 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

2012. évi 5. szám 2012. március 23. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 5. szám 2012. március 23. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 5. szám 2012. március 23. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. (III. 23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek

Részletesebben

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ. VÉGREHAJTOTT INTÉZKEDÉSEK

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ. VÉGREHAJTOTT INTÉZKEDÉSEK Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kép viselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzője Budapest. Tárgy: Jelentés a képviselő-testület által a 28/2009. (1.22.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 447/ÖK/2008.(VIII.27.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. a) 2008. évi költségvetési rendelet 2008. június 30-i határnappal történı módosítása b)

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

Jegyzokonyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jegyzokonyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 5/2016. Jegyzokonyv 00 Készült: Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről T a r t a 1 o m: Oldalszám: 59-től - 64- ig

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 207/2015/09.10. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 48. -a alapján egyszerű többség szükséges ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

2014. évi 21. szám 2014. december 12. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 21. szám 2014. december 12. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 21. szám 2014. december 12. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 46/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET!!!!!

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET!!!!! TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET!!!!! amely létrejött egyrészről Szentendre Város Önkormányzata (székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3.; adószáma: 15731292-2-13; statisztikai számjele: 15731292-8411-321-13;

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség I. határozati javaslat Egyszerű többség II. határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 18-i rendes ülésére

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. december 08. -ai üléséről. 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. december 08. -ai üléséről. 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat a A Tárgy: napirend 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a 30/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással, hogy leveszi a ZÁRT ülésre megjelölt 14.

Részletesebben

I. a.) a település lakosságszáma 2010. január 1-én 1.000 fő feletti

I. a.) a település lakosságszáma 2010. január 1-én 1.000 fő feletti 102/2012.(V.11.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA HÓD HONISMERETI TÚRAEGYLET közhasznú szervezet MTE SZENTENDREI OSZTÁLYA drótposta honlap H 2000 Szentendre, Halász u. 1. H 2001 Szentendre, Pf. 188. beckhod@t-online.hu www.hodhte.hu www.kohegyihaz.hu

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 3575-1/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

vállalkozó (52. 26. pont) e)17

vállalkozó (52. 26. pont) e)17 e)17 a 26.152 vállalkozó: a egyéni az A 170/2011.(VI.21.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben

JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására

JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására 17/2016/231. Heves Megyei Közgyűlés valamennyi bizottsága Heves Megyei Közgyűlés Helyben JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására Tisztelt Bizottság! Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület! 2./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.29.) rendeletének módosítása Előterjesztés Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágy, 087/14 hrsz-ú ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelemről

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágy, 087/14 hrsz-ú ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelemről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/230, 229, 295 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: epitesipont@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu : ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágy,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. december 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. december 18-i ülésére Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 216/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. december 18-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Történeti

Részletesebben

2011. évi határozatok

2011. évi határozatok 2011. évi határozatok 1/2011. (I.13.) Kt. sz. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. január 13-ai rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontot tárgyalja: 1. A távhőszolgáltatásról,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. szeptember 09-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. szeptember 09-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. szeptember 09-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 22. El terjesztés Pilisszentlászló csatlakozásáról Szentendre Város Önkormányzata által

Részletesebben

53-70/2011. ikt sz Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS

53-70/2011. ikt sz Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 1. sz. napirendi pont 53-70/2011. ikt sz Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Ú j s z á s z V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a

Ú j s z á s z V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a Ú J S Z Á S Z V Á R O S P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL: 56/552-022; FAX: 56/552-102 E-mail: ujszasz@pr.hu; Web: http://www.ujszasz.hu Ú j s z á s z V á r o s

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. október 18-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben