KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület március 24. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. március 24. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből"

Átírás

1 ülésének könyvéből 87/2016. (III.24.) Kt. határozat Tárgy: március 24. napján megtartott soros testületi ülés napirendjének elfogadása 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirend javaslatát az alábbiak szerint: Nyílt ülés: 1. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság évi beszámolója 2. Szegedi Rendőrkapitányság évi beszámolója és évi támogatása 3. A Vízügyi Építési Alap évi felosztása 4. Algyő településen 55 db földfeletti tűzcsap kiépítése 5. Külterületi csatornaszakaszok üzemeltetésre történő átadásának vizsgálata 6. Horgásztavak halgazdálkodási jogának bérbeadása évi közbeszerzési terv 8. Tájékoztató a TOP és VP keretből megvalósítandó célok bemutatásáról 9. Az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet és a 38/2016.(II.18.) Kt. határozat alkalmazhatóságára tett észrevételek Előterjesztő: Jegyző 10. Az Algyői Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői munkakörére kiírt pályázat elbírálásával kapcsolatban érkezett törvényességi felhívás 11. Algyő Nagyközség Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatának módosításáról 12. Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat Intézményeinek normatív állami támogatások elszámolását alátámasztó dokumentumainak ellenőrzéséről Előterjesztő: Jegyző 13. Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat belső ellenőrzés megállapításaira tett intézkedések ellenőrzéséről Előterjesztő: Jegyző 14. Egészségügyi Kerekasztal javaslatai

2 Előterjesztő: Jankovicsné Veres Katalin koordinátor 15. Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet gyógyszerköltségekhez nyújtandó települési támogatásra vonatkozó rendelkezéseinek módosítására vonatkozó irányelvek meghatározása Előterjesztő: Dr. Kassné Dr. Bakó Ildikó képviselő Dr. Roczkó András képviselő 16. Az Algyő DNy-i lakóparkban kialakított építési telkek értékesítése 17. Tiszavirág utcai parkolók kialakítása 18. Algyői Hírmondó kiadására és szerkesztésére kiírt pályázat elbírálása 19. Szeged-Algyő Ivóvízminőség Javító Program Önkormányzati Társulás évi elszámolása és évi költségvetése 20. Szeged-Algyő Ivóvízminőség Javító Program kivitelezés II. üteméhez kapcsolódó keretösszeg módosítása 21. Borbála Gyógyfürdő 33 m-es uszoda lefedésének, téliesítésének döntés előkészítő tanulmánya (bemutatás) Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető, fürdővezető 22. Gyevitur Kft. Levendula Szálló és Étterem beszerzések jóváhagyása Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető, fürdővezető 23. Gyevitur Kft. Levendula Szálló szúnyoghálók beszerzése, felszerelése Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető, fürdővezető 24. Levendula Hotel kamerarendszer bővítése, vendégek számára is elérhető szabad internetsáv kiépítése Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető, fürdővezető 25. Az Algyő, 01770/12 hrsz. alatti fúrásiszap tároló ügye 26. A gazdaságélénkítésről szóló helyi rendelet pályázati felhívásai, adatlapjai és a Bíráló Bizottság létrehozása 27. Könyvvizsgálói feladatok ellátása az Önkormányzatnál 28. Könyvvizsgálói feladatok ellátása az Önkormányzat gazdasági társaságainál (Gyevitur Kft., Gyeviép NKft., AKTV Kft.) 29. Bányai Andrea gyógytornász megbízásának meghosszabbítása 30. Lovasudvar (Algyő hrsz) bérbeadása 31. Lovaspálya bérbeadása 32. Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület kérelme helyiség használata iránt, illetve garázs használata iránt 33. Vöröskereszt Algyői Alapszervezetének kérelme helyiség használata iránt

3 34. Prospero Food bérleti szerződés módosítása (Algyő, Fazekas u. 51.) 35. Tájékoztató a Sárga iskola előtti térrel kapcsolatban született ad-hoc bizottsági döntésekről Előterjesztő: Herczeg József Ad-hoc Bizottsági elnök 36. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről Előterjesztő: Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság elnök 37. Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról Előterjesztő: Al 38. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 39. Egyebek Zárt ülés: 40. Gyevitur Algyői Vendégház és Turisztikai Kft. ügyvezető megbízása 41. Algyő Park Kft. taggyűlésén hozandó döntéshez felhatalmazás 42. Hóvirág u. 40. szám alatti ingatlan ½ tulajdonrészének felajánlása 43. Czirok Imre Algyő, Téglás u. 60. szám alatti lakos fellebbezése hulladékszállítási díjkedvezmény támogatás elutasítása ügyében 44. Aigner Jenő kérelme első lakást szerzők támogatásának megállapítása iránt Előterjesztő: Jegyző 2. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az Algyő Nagyközség Önkormányzata közbeszerzéseinek, valamint gazdasági társaságainak jogi szempontból történő átvilágítása évekre vonatkozóan tárgyú előterjesztést rendkívüli testületi ülés keretében tárgyalja meg április 8. napjáig. 1. Molnár Áron 2. Dr. Varga Ildikó 3. Irattár

4 ülésének könyvéből 88/2016. (III.24.) Kt. határozat Tárgy: A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság évi beszámolója Algyő Nagyközség Képviselő-testülete március 24. napján tartott ülésén megtárgyalta Molnár Áron A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság évi beszámolója tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a beszámolót elfogadja. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeged Katasztrófavédelmi Kirendeltségének a település érdekében végzett tevékenységéért. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 4) Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 5) Irattár

5 ülésének könyvéből 89/2016. (III.24.) Kt. határozat Tárgy: Szegedi Rendőrkapitányság évi beszámolója és évi támogatása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete március 24. napján tartott ülésén megtárgyalta Molnár Áron a Szegedi Rendőrkapitányság évi beszámolója és évi támogatása tárgyban készült előterjesztését és a következő határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szegedi Rendőrkapitányság évi beszámolóját az előterjesztés mellékletében becsatolt beszámoló szerinti tartalommal elfogadja. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a Szegedi Rendőrkapitányság Tarjánvárosi Rendőrőrsének a település érdekében végzett tevékenységéért. 3. A Képviselő-testület a Szegedi Rendőrkapitányság évi támogatására Ft összeget hagy jóvá a Közbiztonsági Alap terhére. 4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 5. A Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a Szegedi Rendőrkapitányság évi támogatásának fedezetét az Önkormányzat évi költségvetésében biztosítsa. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Szegedi Rendőrkapitányság 4) Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 5) Pénzügyi és Adócsoport 6) Irattár

6 ülésének könyvéből 90/2016. (III.24.) Kt. határozat Tárgy: A Vízügyi Építési Alap évi felosztása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete március 24. napján tartott ülésén megtárgyalta Molnár Áron A Vízügyi Építési Alap évi felosztása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szegedi Vízmű Zrt. által készített, az előterjesztés mellékletében csatolt évi Vízügyi Építési Alap, víziközművek rekonstrukciójára vonatkozó felújítási és pótlási tervet elfogadja. 2. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete bruttó Ft előirányzattal jóváhagyja a évi Vízügyi Építési Alap munkáit. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Szegedi Vízmű Zrt. 4) Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 5) Pénzügyi és Adócsoport 6) Irattár

7 ülésének könyvéből 91/2016. (III.24.) Kt. határozat Tárgy: Algyő településen 55 db földfeletti tűzcsap kiépítése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete március 24. napján tartott ülésén megtárgyalta a Polgármester Algyő településen 55 db földfeletti tűzcsap kiépítése tárgyban készült előterjesztését és a következő határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a Szegedi Vízmű Zrt. ajánlatát az 55 db tűzcsap telepítésére vonatkozóan, melynek összege bruttó ,- Ft. 2. A Képviselő-testület egyetért az előterjesztés szerinti I. ütem, valamint a II. ütem 34-es számmal jelölt (tűzcsap telepítési helye: Lőrinc u. 56.) és 39-es számmal jelölt (tűzcsap telepítési helye: Téglás u. - Süli András u.) tűzcsapok megvalósításával. 3. A Képviselő-testület ,- Ft további előirányzatot biztosít a Fejlesztési céltartalék terhére. 4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tűzcsapok kiépítése érdekében a Szegedi Vízmű Zrt-vel, a 2. pont szerinti tartalommal, bruttó ,- Ft összegben a szerződést előkészítse. 5. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a évi költségvetés összeállításakor vegye figyelembe a II. ütem kiépítésének módosított költségét. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár

8 ülésének könyvéből 92/2016. (III.24.) Kt. határozat Tárgy: Külterületi csatornaszakaszok üzemeltetésre történő átadásának vizsgálata Algyő Nagyközség Képviselő-testülete március 24. napján tartott ülésén megtárgyalta Molnár Áron Külterületi csatornaszakaszok üzemeltetésre történő átadásának vizsgálata tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a tájékoztatót elfogadja. 2. A Képviselő-testület nem támogatja a vízjogi üzemeltetési engedéllyel nem rendelkező, az előterjesztés mellékletében szereplő nyilvántartás szerinti csatornaszakaszok vízjogi üzemeltetési engedélyének megszerzésére vonatkozó árajánlatok bekérését. 3. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Algyő Nagyközség Önkormányzatának kell az 1. pont szerinti csatornaszakaszok kezelését megoldani. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár

9 ülésének könyvéből 93/2016. (III.24.) Kt. határozat Tárgy: Horgásztavak halgazdálkodási jogának bérbeadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete március 24. napján megtartott ülésén megtárgyalta Molnár Áron a Horgásztavak halgazdálkodási jogának bérbeadása tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület az Algyő 01211/10, és hrsz.-ú kivett horgásztavakra vonatkozó halgazdálkodási jogot (a területre vonatkozó tulajdonjogi bejegyzést és a halgazdálkodási jogra vonatkozó, a Magyar Állammal kötött haszonbérleti szerződést követően) pályáztatás nélkül kívánja alhaszonbérletbe adni az Algyői Természetvédő Horgászegyesületnek. 2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Magyar Állammal történő haszonbérleti szerződés megkötéséhez. 3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pont szerinti egyesülettel kötendő szerződést terjessze elő jóváhagyásra. Határidő: május 31. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Angyal Zsolt al 4) Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 5) Pénzügyi és Adócsoport 6) Irattár

10 ülésének könyvéből 94/2016. (III.24.) Kt. határozat Tárgy: évi közbeszerzési terv Algyő Nagyközség Képviselő-testülete március 24. napján tartott ülésén megtárgyalta a Polgármester évi közbeszerzési terv tárgyban készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a évi közbeszerzési tervet. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhívja a Jegyző figyelmét, hogy a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény 42. (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, gondoskodjon a közbeszerzési terv folyamatos aktualizálásáról. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Településfejlesztési és Adócsoport 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár

11 ülésének könyvéből 95/2016. (III.24.) Kt. határozat Tárgy: Tájékoztató a TOP és VP keretből megvalósítandó célok bemutatásáról Algyő Nagyközség Képviselő-testülete március 24. napján tartott ülésén megtárgyalta a Polgármester Tájékoztató a TOP és VP keretből megvalósítandó célok bemutatásáról tárgyban készült előterjesztését és a következő határozatot hozta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi a TOP és VP keretből megvalósítandó célok bemutatásáról szóló tájékoztatót. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár

12 ülésének könyvéből 96/2016. (III.24.) Kt. határozat Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet és a 38/2016.(II.18.) Kt. határozat alkalmazhatóságára tett észrevételek Algyő Nagyközség Képviselő-testülete március 24. napján tartott ülésén megtárgyalta a Jegyző Az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet és a 38/2016.(II.18.) Kt. határozat alkalmazhatóságára tett észrevételek tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 38/2016.(II.18.) Kt. határozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja: A Képviselő-testület az átláthatóbb és költséghatékonyabb gazdálkodás, pénzeszköz-felhasználás érdekében Média Alap létrehozását tartja szükségesnek. Keretszerződés, szerződés, megbízási szerződéses megállapodás megkötése és felhasználása, valamint megjelenési ütemezése kizárólag a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság döntésével történhet a szerződéskötés előtt, kivételt képeznek a jogszabály által nevesített esetek. Továbbá az önkormányzat és a i hivatal rendezvényeinek rádióban, televízióban, nyomtatott sajtóban, internetes hírportálon és hirdetésekben való megjelenítése csak a Média Alapból finanszírozható. 2.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 38/2016.(II.18.) Kt. határozat 4. pontját az alábbiak szerint módosítja: A Képviselő-testület 35/2016.(II.18.) Kt. határozatában elfogadta, hogy a költségvetési rendelet-tervezet 8. sz. melléklete Pályázatok saját erő alapja Csongrád Megyei Önkormányzat TOP 5 fejlesztési célokhoz elnevezésű soron szereplő eft kerüljön át a évi Fejlesztési céltartalék sorra. 3.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 38/2016.(II.18.) Kt. határozat 5. pontját az alábbiak szerint módosítja: A Képviselő-testület 35/2016.(II.18.) Kt. határozatában elfogadta, hogy a költségvetési rendelet-tervezet 8. sz. melléklete Pályázatok saját erő alapja Önkormányzati pályázatokhoz elnevezésű soron szereplő eft-ból eft kerüljön át a évi Fejlesztési céltartalék sorra. 4.) A Képviselő-testület kéri, hogy a fentiek kerüljenek a rendelet pontjaiban átvezetésre és a áprilisi Képviselő-testületi ülésre az átvezetést terjessze elő Jegyző.

13 5.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete kéri, hogy a 4/2016. (II.29.) Ör. 3. (13) és (14) bekezdéssel egészüljön ki az alábbiak szerint: (13) A kiadási célhoz kötött állami támogatást, a költségvetési törvény előirányzataiból megítélt támogatást/pénzeszközt az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) szerint a bevételi és kiadási előirányzatokon, valamint az ezekhez kötődő teljesítéseket a könyvelési nyilvántartásokban haladéktalanul át kell vezetni. A felhasználási kötöttség nélküli állami támogatást, a költségvetési törvény előirányzataiból megítélt támogatást/pénzeszközt az Áhsz. szerint a bevételi előirányzatokon haladéktalanul át kell vezetni, és a pénzeszközt általános tartalékra kell könyvelni. Jelen bekezdés szerinti előirányzat módosítást a Képviselő-testület utólagos tájékoztatásával egyidejűleg a költségvetési rendeleten át kell vezetni. (14) Az önkormányzati gazdálkodási körébe tartozó kiemelt kiadási előirányzatok jogcímeinek rovatai közti átcsoportosításra a Pénzügyi csoport javaslatára a az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 43/A. alapján jogosult. Az átcsoportosításról a Pénzügyi csoport költségvetési tájékoztatót vezet naprakészen. 6.) A Képviselő-testület kéri, hogy a határozat 3.) pontja kerüljön beépítésre a végrehajtási rendelet 3. (13) és (14) pontjába. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Pénzügyi és Adócsoport 4) Irattár

14 ülésének könyvéből 97/2016. (III.24.) Kt. határozat Tárgy: Az Algyői Egyesített Szociális Intézmény, intézményvezetői munkakörére kiírt pályázat elbírálásával kapcsolatban érkezett törvényességi felhívás Algyő Nagyközség Képviselő-testülete március 24. napján tartott ülésén megtárgyalta Molnár Áron Az Algyői Egyesített Szociális Intézmény, intézményvezetői munkakörére kiírt pályázat elbírálásával kapcsolatban érkezett törvényességi felhívás tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 481/2015.(XII.17.) Kt. határozatának 1./ pontját a következőkre módosítja: 1./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyői Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői pályázatára kiírt pályázatot eredményesnek minősíti. 2./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 481/2015.(XII.17.) Kt. határozatának 2./ pontját a következőkre módosítja: 2./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete kinevezi Jankovicsné Veres Katalint határozott időtartamra március 25. napjától kezdődően december 31. napjáig az Algyői Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetőjének. Az intézményvezető havi illetményét a következők szerint állapítja meg a Képviselő-testület: garantált illetmény: munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész) kerekítésből adódó illetmény magasabb vezetői pótlék: szociális ágazati pótlék (jogszabály alapján, összege szolgálati idő függvényében változó) szociális kiegészítő pótlék (jogszabály alapján ig) Összesen: ,- Ft ,- Ft 42,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft 3./ A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy tegye meg a kinevezéssel kapcsolatos további intézkedéseket. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Angyal Zsolt al 4) Jankovicsné Veres Katalin intézményvezető 5) Horgos Nóra személyügyi előadó 6) Pénzügyi és Adócsoport 7) Irattár

15 ülésének könyvéből 98/2016. (III.24.) Kt. határozat Tárgy: Belső ellenőrzési jelentés az Egyesített Szociális Intézmény normatív állami támogatások elszámolását alátámasztó dokumentumok ellenőrzéséről Algyő Nagyközség Képviselő testülete március 24. napján tartott ülésén megtárgyalta a Jegyző Belső ellenőrzési jelentés az Egyesített Szociális Intézmény normatív állami támogatások elszámolását alátámasztó dokumentumok ellenőrzéséről tárgyú előterjesztését és az abban leírt megállapításokat elfogadja. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Kht. 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár

16 ülésének könyvéből 99/2016. (III.24.) Kt. határozat Tárgy: Belső ellenőrzési jelentés az Algyő Nagyközség Önkormányzat /Algyői Polgármesteri Hivatal normatív állami támogatások elszámolását alátámasztó dokumentumok ellenőrzéséről Algyő Nagyközség Képviselő-testülete március 24. napján tartott ülésén megtárgyalta a Jegyző Belső ellenőrzési jelentés az Algyő Nagyközség Önkormányzat / Algyői Polgármesteri Hivatal normatív állami támogatások elszámolását alátámasztó dokumentumok ellenőrzéséről tárgyú előterjesztését és az abban leírt megállapításokat elfogadja. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Kht. 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár

17 ülésének könyvéből 100/2016. (III.24.) Kt. határozat Tárgy: Belső ellenőrzési jelentés a Szivárvány Óvoda normatív állami támogatások elszámolását alátámasztó dokumentumok ellenőrzéséről Algyő Nagyközség Képviselő testülete március 24. napján tartott ülésén megtárgyalta a Jegyző Belső ellenőrzési jelentés a Szivárvány Óvoda normatív állami támogatások elszámolását alátámasztó dokumentumok ellenőrzéséről tárgyú előterjesztését, és az abban leírt megállapításokat elfogadja. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Kht. 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár

18 ülésének könyvéből 101/2016. (III.24.) Kt. határozat Tárgy: Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat a belső ellenőrzés megállapításaira tett intézkedések ellenőrzéséről Algyő Nagyközség Képviselő testülete március 24. napján tartott ülésén megtárgyalta a Jegyző Algyő Nagyközség Önkormányzat a belső ellenőrzés megállapításaira tett intézkedések ellenőrzéséről tárgyú előterjesztését, és az abban leírt megállapításokat az alábbiak szerint elfogadja: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a belső ellenőri jelentést az előterjesztés szerint elfogadja. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Kht. 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár

19 ülésének könyvéből 102/2016. (III.24.) Kt. határozat Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.) Ör. rendelet gyógyszerköltségekhez nyújtható települési támogatásra vonatkozó rendelkezéseinek módosítására vonatkozó irányelvek meghatározása Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 24. napján tartott ülésén megtárgyalta Dr. Kassné Dr. Bakó Ildikó és Dr. Roczkó András képviselők Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.) Ör. rendelet gyógyszerköltségekhez nyújtható települési támogatásra vonatkozó rendelkezéseinek módosítására vonatkozó irányelvek meghatározása tárgyú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta: 1.) A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítását a év április havi soros Képviselő-testületi ülésre terjessze elő. 2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adócsoportját, hogy a rendelet-módosítás költségvetési vonzatát vizsgálja meg, és amennyiben szükséges terjessze elő a évi költségvetésről szóló rendeletet módosítását a év április havi soros Képviselő-testületi ülésre. 3.) A Képviselő-testület kéri a rendelet-tervezet véleményeztetését az Egészségügyi Kerekasztallal, amelynek állásfoglalása kerüljön a Képviselő-testület elé a év április havi soros Képviselő-testületi ülésen. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Dr. Varga Ákos szociális ügyintéző 4) Jankovicsné Veres Katalin Egészségügyi Kerekasztal koordinátor 5) Pénzügyi és Adócsoport 6) Irattár

20 ülésének könyvéből 103/2016. (III.24.) Kt. határozat Tárgy: Az Algyő DNY-i lakóparkban kialakított építési telkek értékesítése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete március 24. napján tartott ülésén megtárgyalta a Polgármester Az Algyő DNY-i lakóparkban kialakított építési telkek értékesítése tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: I/1. A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező térképmásolaton megjelölt ingatlanok értékesítése tekintetében 7.500,- Ft/m 2 indulóárat határoz meg. I/2. A Képviselő-testület felkéri a t, hogy április 15. napjával kezdje meg az 1./ pontban foglaltak figyelembe vételével az építési telkek értékesítését az Algyői Polgármesteri Hivatal bevonásával. I/3. A mellékletben megjelölt építési telkek értékesítése pályázattal, licitálás útján történjen meg. Az értékesítésről készült hirdetményt az önkormányzat honlapján, a szegedma.hu és a promenad.hu internetes hírportálokon, a Délmagyarország című napilapban, a Rádió 7-ben, illetve az Algyői Hírmondóban kell megjelentetni. I/4. Az értékesítésre kerülő telkek csak magánszemélyek számára értékesíthetőek. II/1., II/2. A Képviselő-testület az építési telkek értékesítésével kapcsolatban kedvezmények nyújtását nem támogatja. III/1. A határozat mellékletében szereplő építési telkeken felépítésre kerülő házak terveinek településképi véleményezése, jóváhagyása tekintetében a Képviselő-testület kéri, hogy a április havi soros testületi ülésre készüljön rendelettervezet annak szabályozására a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság bevonásával. III/2. Az Algyő DNY-i lakópark területén kiépülő utcák burkolása, aszfaltozása a telkek teljes beépítése után valósuljon meg. IV. A Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslat IV. pontját nem támogatja. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Angyal Zsolt al 4) Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság 5) Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 6) Pénzügyi és Adócsoport 7) Irattár

21

22

23 ülésének könyvéből 104/2016. (III.24.) Kt. határozat Tárgy: Tiszavirág utcai parkolók kialakítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete március 24. napján tartott ülésén megtárgyalta Molnár Áron a Tiszavirág utcai parkolók kialakítása tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Tiszavirág utcai parkolók kialakítása érdekében elkülönített bruttó Ft-os összeget a költségvetés általános tartalékának terhére megemeli Ft-tal összesen bruttó Ft-ra. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet módosításakor vegye figyelembe az 1. pontban foglaltakat. 3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a legkedvezőbb árajánlatot adó kivitelezővel, a Mátrix-Bau Kft.-vel, bruttó Ft értékben vállalkozási szerződést írjon alá. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár

24 ülésének könyvéből 105/2016. (III.24.) Kt. határozat Tárgy: Algyői Hírmondó kiadására és szerkesztésére kiírt pályázat elbírálása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete március 24. napján tartott ülésén megtárgyalta Molnár Áron Algyői Hírmondó kiadására és szerkesztésére kiírt pályázat elbírálása tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a beérkezett árajánlatok alapján a Kisbíró Kft-t (6800 Hódmezővásárhely, Szabadságtér 71.) bízza meg az Algyő Hírmondó kiadásával és szerkesztésével április 1. napjától kezdődően, egy év határozott időtartamra, március 31. napjáig, ,- forint + ÁFA/hó összegben. 2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti vállalkozói díjat a Média Alap terhére biztosítja. 3. A Képviselő-testület kéri, hogy a Kisbíró Kft. gondozásában május 5. napján jelenjen meg az első és április 5. napján az utolsó lapszám, továbbá az újság kerüljön kézbesítésre minden hónapban, ingyenesen valamennyi algyői háztartásba, beleértve a külterületi ingatlanokat is. 4. A Képviselő-testület felkéri a Jogi, Ügyrendi és Humán, valamint a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottságot a Kisbíró Kft-vel megkötésre kerülő szerződéstervezet előzetes véleményezésére. 5. A Képviselő-testület, a bizottsági véleményezést követően, felhatalmazza Molnár Áron t a szerződés aláírására. 6. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az Algyői Faluház és Könyvtár költségvetéséből az Algyői Hírmondó szerkesztési és kiadási feladatai időarányos előirányzatát vezesse át a költségvetés működési tartalékába. Határidő: május havi testületi ülés 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Kisbíró Kft. 4) Bene Zoltán intézményvezető 5) Pénzügyi és Adócsoport 6) Irattár

25 ülésének könyvéből 106/2016. (III.24.) Kt. határozat Tárgy: Szeged-Algyő Ivóvízminőség Javító Program Önkormányzati Társulás évi elszámolása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete március 24. napján tartott ülésén megtárgyalta Molnár Áron Szeged-Algyő Ivóvízminőség Javító Program Önkormányzati Társulás évi elszámolása tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Program Önkormányzati Társulás évi költségvetés elszámolást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 4) Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 5) Pénzügyi és Adócsoport 6) Irattár

26 ülésének könyvéből 107/2016. (III.24.) Kt. határozat Tárgy: Szeged-Algyő Ivóvízminőség Javító Program Önkormányzati Társulás évi költségvetése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete március 24. napján tartott ülésén megtárgyalta Molnár Áron Szeged-Algyő Ivóvízminőség Javító Program Önkormányzati Társulás évi költségvetése tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Program Önkormányzati Társulás évi költségvetéséről szóló határozat tervezetet, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 4) Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 5) Pénzügyi és Adócsoport 6) Irattár

27 ülésének könyvéből 108/2016. (III.24.) Kt. határozat Tárgy: Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Program kivitelezés II. üteméhez kapcsolódó keretösszeg módosítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete március 24. napján tartott ülésén megtárgyalta a Polgármester Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Program kivitelezés II. üteméhez kapcsolódó keretösszeg módosítása tárgyban készült előterjesztését és a következő határozatot hozza: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete január 6-án kelt 2/2016. (I.6.) Kt. határozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 3. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás a Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító projekt befejezése érdekében a közbeszerzési eljárásokat kezdje meg és a sikeres beszerzési eljárások alapján a Társulás elnöke aláírja az azokhoz kapcsolódó szerződéseket: Kivitelezés: 400 M Ft + Áfa keretösszeg Egyéb (Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó, Mérnök, Projektmenedzsment, PR, Vízbiztonsági terv, Ügyvéd, és egyéb feladatok) 60 M Ft + Áfa keretösszeg" 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 4) Településfejlesztési és üzemeltetési csoport 5) Pénzügyi és Adócsoport 6) Irattár

28 ülésének könyvéből 109/2016. (III.24.) Kt. határozat Tárgy: Napirend módosítás Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy módosítja elfogadott napirendje sorrendjét és Szűcs Szabolcs Gyevitur Kft. ügyvezető, fürdővezető távollétében a Az Algyő, 01770/12 hrsz. alatti fúrásiszap tároló ügye tárgyú előterjesztés megtárgyalásával folytatja ülését. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Irattár

29 ülésének könyvéből 110/2016. (III.24.) Kt. határozat Tárgy: Az Algyő, 01770/12 hrsz. alatti fúrásiszap tároló ügye Algyő Nagyközség Képviselő-testülete március 24. napján tartott ülésén megtárgyalta Molnár Áron Az Algyő, 01770/12 hrsz. alatti fúrásiszap tároló ügye tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyő, 01770/12 hrsz. alatti fúrásiszap tároló ügyében jóváhagyja a mellékelt szándéknyilatkozatot, melynek értelmében a NOS Kft. (6720 Szeged, Arany J. u. 7.), mint megbízott végezzen környezetvédelmi kármentesítési ügyben előzetes forrásteremtési feltáró és lehetőségeket felkutató tanulmányokat és tárgyalásokat. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 4) NOS Kft. 5) Pénzügyi és Adócsoport 6) Irattár

30 SZÁNDÉKNYILATKOZAT 110/2016. (III.24.) Kt. határozat melléklete Megbízók: Név: Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviseletre jogosult neve, beosztása: Molna r A ron polga rmester Székhely: 6750 Algyo, Kaste lykert u. 40. Név: DÉLÚT Kft. Képviseletre jogosult neve, beosztása: Juha sz Sa ndor u gyvezeto Székhely: 6750 Algyo, Kaste lykert utca 171. Név: HOLOGÉN Környezetvédelmi Kft. Képviseletre jogosult neve, beosztása: Bulik La szlo u gyvezeto Székhely: 6726 Szeged, Udvarhelyi utca 6. Megállapodtak a Megbízottal: Név: NOS Kft. Képviseletre jogosult neve, beosztása: Dr. Kapás Ferenc és Mari Miklós ügyvezetők együttesen Székhely: HU-6720 Szeged, Arany J. u. 7. -, hogy végezzen környezetvédelmi kármentesítési ügyben előzetes forrásteremtési feltáró és lehetőségeket felkutató tanulmányokat és tárgyalásokat - a Megbízók megbízásából. Előzmények: - Algyő közigazgatási területén fekvő, HRSZ alatti, 4 ha területű tározóba több éven keresztül magas szennyezőanyag tartalmú fúrási iszaphulladék beszállítása történt. Jelenleg, kb köbméter fúrási iszaphulladék található. A szennyezés a 4 hektáros telephelyre terjed ki, valamint az önkormányzat által felkért szakértő véleménye szerint a környezetet is veszélyezteti (a talajt, a felszíni és felszín alatti vizeket, benne az ivóvizet, a kb. 500 m-re lévő Tiszát stb.). Az üzemeltető részére a csapadékvíz bejutásának és a szennyező anyagok kioldásának megakadályozása érdekében - előírt rekultivációs intézkedés, a lerakó lezárása nem történt meg. - A területen elhelyezett anyagok közül az olajipari fúróiszap jelent leginkább veszélyt a környezetre, ami a rekultiváció eredményeként a közelben épülő utak alapjába bekeverhető, így ártalmatlanítható lehet. - A terület tulajdonosa jelenleg felszámolás alatt áll (tulajdonos: MB Kőolajkutató Zrt. f.a., székhely: 5002 Szolnok, Kőrösi út 43., felszámoló: Mátraholding Zrt.). - Algyő Nagyközség Önkormányzata és a Felek mellett együttműködik a kármentesítés megoldásának tudományos felderítésében a Szegedi Tudományegyetem részéről Dr. Dékány Imre Egyetemi Tanár környezetvédelmi szakértőként. Szerződés létrejötte esetén az Egyetemet is bevonják a Felek a kármentesítés megvalósításába.

31 - A kármentesítés 1 milliárd forintra becsült költségét a Felek elsődlegesen a KEHOP "Szennyezett területek kármentesítése" kiemelt pályázati konstrukcióból tervezik finanszírozni az elkötelezett megvalósítók szükség esetén további partnerek bevonásával, konzorcium létrehozásával. A megbízás tárgya 1.1. A Megbízók mint a kármentesítés megvalósításában részt venni szándékozó Vállalkozók e szándéknyilatkozatukkal megbízzák és felhatalmazzák a Megbízottat akit a kármentesítés későbbi pályázatainak és megvalósíthatósági tanulmányainak elkészítésével, valamint projektmenedzsment feladatokkal meg kívánnak bízni - valamennyi pályázat és pályázati feltétel részletes feltárásával, beleértve az innovációs források felkutatását is A Megbízók felhatalmazzák a Megbízottat, hogy folytasson tárgyalásokat a Csongrád Megyei Kormányhivatalnál, az Önkormányzat területének Parlamenti Képviselőjénél, illetve az e szervek által megjelölt, vagy egyébként illetékes bármely más szervnél vagy személynél, beleértve a környezetvédelmi hatóságokat, a kármentesítés minél hamarabb történő megoldásának elősegítése érdekében A Felek a Szándéknyilatkozat tartalmát előzetesen és leírást követően egyeztették, és kölcsönös egyetértésben, írták alá, azzal, hogy e szándéknyilatkozat a Megbízók számára nem keletkeztet anyagi vagy más kötelezettségvállalást. Kelt: Szeged, március 30. Cégszerű aláírás, bélyegző: Algyő Nagyközség Önkormányzata Molnár Áron Polgármester Délút Kft. Juhász Sándor ügyvezetők Megbízó HOLOGÉN Környezetvédelmi Kft. Bulik László ügyvezető Megbízó NOS Kft. Dr. Kapás Ferenc és Mari Miklós ügyvezetők Megbízott

32 ülésének könyvéből 111/2016. (III.24.) Kt. határozat Tárgy: Borbála Gyógyfürdő, 33 m-es uszoda lefedésének, téliesítésének döntés előkészítő tanulmánya (bemutatás) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete március 24-én megtartott rendes ülésén megtárgyalta a Gyevitur Kft. Borbála Gyógyfürdő, 33 m-es uszoda lefedésének, téliesítésének döntés előkészítő tanulmánya (bemutatás) tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a Gyevitur Kft. tájékoztatását a Borbála Gyógyfürdő, 33 m-es uszoda lefedésének, téliesítésének döntés előkészítő tanulmánya (bemutatás) ügyében. A tervek megismerését követően megbízza a Gyevitur Kft. ügyvezetőjét, hogy a légsátras medencelefedés és kiegészítőinek terveztetésére árajánlatot kérjen. Az árajánlat tartalmazza a medencetest és kiegészítőinek tervaktualizálását, a szükséges építési engedélyezési és vízjogi létesítési engedélyezési eljárás komplett lefolytatását is. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Gyevitur Kft. ügyvezető 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár

33 ülésének könyvéből 112/2016. (III.24.) Kt. határozat Tárgy: Gyevitur Kft. Levendula Szálló és Étterem beszerzések jóváhagyása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a március 24. napján tartott ülésén megtárgyalta a Gyevitur Kft. Gyevitur Kft. Levendula Szálló és Étterem beszerzések jóváhagyása tárgyban készült előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerint tartalommal elfogadja a Gyevitur Kft. tájékoztatását a Gyevitur Kft. Levendula Szálló és Étterem beszerzések jóváhagyása ügyében. A Képviselő-testület utasítja a Gyevitur Kft. ügyvezetőjét, hogy a beszerzésekhez szükséges lépéseket tegye meg május 31-ig a rendelkezésre álló keret terhére, szerződés keretén belül. Egyúttal a szükséges szerződés dátummódosítás végrehajtására is utasítja Gyevitur Kft. ügyvezetőjét, május 31-ig történő elszámolással. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Gyevitur Kft. ügyvezető 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár

34 ülésének könyvéből 113/2016. (III.24.) Kt. határozat Tárgy: Gyevitur Kft Levendula Szálló, szúnyoghálók beszerzése, felszerelése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a március 24-én tartott ülésén megtárgyalta a Gyevitur Kft. Gyevitur Kft Levendula Szálló, szúnyoghálók beszerzése, felszerelése tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a Gyevitur Kft. tájékoztatását a Levendula Szálló, szúnyoghálók beszerzése, felszerelése ügyében. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a szúnyogháló beszerzés, felszerelés feladatainak elvégzéséhez nettó ,- forintot biztosít. 3. A Képviselő-testület felkéri a Gyevitur Kft. ügyvezetőjét, hogy további három árajánlatot kérjen be a szúnyoghálók beszerzésére, felszerelésére vonatkozóan. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Gyevitur Kft. ügyvezető 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár

35 ülésének könyvéből 114/2016. (III.24.) Kt. határozat Tárgy: Gyevitur Kft Levendula Hotel, kamerarendszer bővítése, vendégek számára is elérhető szabad internetsáv kiépítése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete március 24. napján tartott ülésén megtárgyalta a Gyevitur Kft. Levendula Hotel, kamerarendszer bővítése, vendégek számára elérhető szabad internetsáv kiépítése tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerint tartalommal elfogadja a Gyevitur Kft. tájékoztatását a Levendula Hotel, kamerarendszer bővítése, vendégek számára is elérhető szabad internetsáv kiépítése ügyében. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az 1. pont szerinti munkálatok elvégzéséhez nettó ,- forintot biztosít a költségvetés Fejlesztési tartaléka terhére. 3. A Képviselő-testület felkéri a Gyevitur Kft. ügyvezetőjét, hogy további háromhárom árajánlatot kérjen be a kamerarendszer bővítésére, illetve a vendégek számára elérhető szabad internetsáv kiépítésére vonatkozóan. A Képviselőtestület kéri, hogy történjen ajánlatkérés az AKTV Kft-től is. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Gyevitur Kft. ügyvezető 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár

36 ülésének könyvéből 115/2016. (III.24.) Kt. határozat Tárgy: Könyvvizsgálói feladatok ellátása az Önkormányzatnál Algyő Nagyközség Képviselő-testülete március 24. napján tartott ülésén megtárgyalta a Polgármester Könyvvizsgálói feladatok ellátása az Önkormányzatnál tárgyú előterjesztését és a következő döntést hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a jelenlegi könyvvizsgálóval Gajdánné Szatmári Máriával meg kívánja hosszabbítani a könyvvizsgálói feladatok ellátásáról szóló megbízási szerződést ,- Ft/év összegű díjazásért, június 1. napjától május 31. napjáig. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Gajdánné Szatmári Mária 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár

37 ülésének könyvéből 116/2016. (III.24.) Kt. határozat Tárgy: Könyvvizsgálói feladatok ellátása a Gyevitur Kft-nél Algyő Nagyközség Képviselő testülete március 24. napján tartott ülésén megtárgyalta a Polgármester Könyvvizsgálói feladatok ellátása a Gyevitur Kft-nél tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a jelenlegi könyvvizsgálóval a BÖLCS Kftvel (6722 Szeged, Béke u. 2/c) meg kívánja hosszabbítani a Gyevitur Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátásáról szóló megbízási szerződést ,- Ft/hó+ÁFA összegű díjazásért a június 1. napjától május 31. napjáig. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza az ügyvezetőt a megbízási szerződés aláírására. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Gyevitur Kft. ügyvezető 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár

38 ülésének könyvéből 117/2016. (III.24.) Kt. határozat Tárgy: Könyvvizsgálói feladatok ellátása a Gyeviép NKft-nél Algyő Nagyközség Képviselő testülete március 24. napján tartott ülésén megtárgyalta a Polgármester Könyvvizsgálói feladatok ellátása a Gyeviép NKft-nél tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a jelenlegi könyvvizsgálóval a BÖLCS Kftvel (6722 Szeged, Béke u. 2/c) meg kívánja hosszabbítani a Gyeviép NKft. könyvvizsgálói feladatainak ellátásáról szóló megbízási szerződést ,- Ft/hó+Áfa összegű díjazásért a június 1. napjától május 31. napjáig. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza az ügyvezetőt a megbízási szerződés aláírására. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Gyeviép NKft. ügyvezető 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár

39 ülésének könyvéből 118/2016. (III.24.) Kt. határozat Tárgy: Könyvvizsgálói feladatok ellátása az AKTV Kft-nél Algyő Nagyközség Képviselő-testülete március 24. napján tartott ülésén megtárgyalta a Polgármester Könyvvizsgálói feladatok ellátása az AKTV Kft-nél tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a jelenlegi könyvvizsgálóval a BÖLCS Kftvel (6722 Szeged, Béke u. 2/c) meg kívánja hosszabbítani az AKTV Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátásáról szóló megbízási szerződést ,- Ft/hó+Áfa összegű díjazásért a június 1. napjától május 31. napjáig. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza az ügyvezetőt a megbízási szerződés aláírására. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) AKTV Kft. ügyvezető 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár

40 ülésének könyvéből 119/2016. (III.24.) Kt. határozat Tárgy: Bányai Andrea Anna gyógytornász megbízásának meghosszabbítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a március 24. napján tartott ülésén megtárgyalta a Polgármester Bányai Andrea Anna gyógytornász megbízásának meghosszabbítása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy április 1. napjától kezdődően december 31. napjáig a gyógytornászi tevékenységet Algyő Nagyközség közigazgatási területén Patkós Erika 6750 Algyő, Tüskevár u. 31. szám alatti lakos (Mozgásszerviz Humán-egészségügyi Szolgáltató Bt.) mellett Bányai Andrea Anna (6750 Algyő, Tiszavirág u. 13. szám alatti lakos) gyógytornász lássa el, az előterjesztésben meghatározott feltételekkel (havonta 44 vizit, vizitenként 2.000,- Ft). 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1./ pontban foglaltak alapján, hogy kösse meg Bányai Andrea Anna gyógytornásszal tevékenysége végzéséhez szükséges megállapodást azzal, hogy a gyógytornászi tevékenység végzéséhez szükséges összeget a költségvetésben a Település-egészségügyi feladatok dologi kiadása terhére biztosítja az önkormányzat. 3. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Mozgásszervíz Humán-egészségügyi Szolgáltató Bt. esetében az eddigi vizitdíj 2.000,- Ft-ra emelkedjen. 4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 3. pontban foglaltak alapján, hogy a Mozgásszervíz Humán-egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel megkötött megállapodást módosítsa azzal, hogy a gyógytornászi tevékenység végzéséhez szükséges összeget a költségvetésben a Település-egészségügyi feladatok dologi kiadása terhére biztosítja az önkormányzat. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Angyal Zsolt al 4) Bányai Andrea gyógytornász 5) Pénzügyi és Adócsoport 6) Irattár

41 ülésének könyvéből 120/2016. (III.24.) Kt. határozat Tárgy: Lovasudvar (Algyő hrsz) bérbeadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a március 24. napján tartott ülésén megtárgyalta a Polgármester Lovasudvar (Algyő hrsz) bérbeadása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a tájékoztatást az Algyő Nagyközség Önkormányzata tulajdonában, a Gyeviép NKft. üzemeltetésében lévő hrsz alatti lovasudvar jelenlegi kihasználtsága vonatkozásában. 2. A Képviselő-testület az Algyő Kutyás Egyesület kérelme alapján felhatalmazza a Gyeviép NKft. ügyvezetőjét a lovasudvar bérbeadása vonatkozásában bérleti szerződés megkötésére az Algyői Kutyás Egyesülettel. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Gyeviép NKft. ügyvezető 4) Algyői Kutyás Egyesület Göndös Gábor elnök 5) Pénzügyi és Adócsoport 6) Irattár

42 ülésének könyvéből 121/2016. (III.24.) Kt. határozat Tárgy: Lovaspálya bérbeadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a március 24. napján tartott ülésén megtárgyalta a Polgármester Lovaspálya bérbeadása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a tájékoztatást az Algyő Nagyközség Önkormányzata tulajdonában, a Gyeviép NKft. üzemeltetésében lévő 01772/4. hrsz-ú lovaspálya jelenlegi kihasználtsága vonatkozásában. 2. A Képviselő-testület felkéri a Gyeviép NKft. ügyvezetőjét pályázati kiírás megjelentetésére a lovaspálya bérbeadása vonatkozásában, azzal a feltétellel, hogy a bérbevevő biztosítsa a pályát az algyői civil szervezetek számára rendezvényeik megtartásához. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Gyeviép NKft. ügyvezető 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár

43 ülésének könyvéből 122/2016. (III.24.) Kt. határozat Tárgy: Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület kérelme helyiség használata iránt, illetve garázs használata iránt Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a március 24. napján tartott ülésén megtárgyalta a Polgármester Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület kérelme helyiség használata iránt, illetve garázs használata iránt tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete bérbeadja bérleti díj megfizetése nélkül, együttesen évi ,- forintos közüzemi díj hozzájárulás mellett a a Fehér Iskola volt igazgatói irodáját (Ezzel egyidejűleg megszüntetésre kerül a Fehér Iskola bejárattól jobbra lévő tanterme vonatkozásában az egyesülettel korábban kötött bérleti szerződés) és az Algyő, Egészségház u. 42. szám alatti 3. számú garázst (az egyesület tulajdonát képező Suzuki Vitara gépkocsi biztonságos tárolása érdekében) az Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület részére. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozati javaslatban foglaltak alapján írja alá a bérleti szerződéseket. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület Bai István elnök 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár

44 ülésének könyvéből 123/2016. (III.24.) Kt. határozat Tárgy: Vöröskereszt Algyői Alapszervezetének kérelme helyiség használata iránt Algyő Nagyközség Képviselő-testülete március 24. napján tartott ülésén megtárgyalta a Polgármester a Vöröskereszt Algyői Alapszervezetének kérelme helyiség használata iránt tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete bérbeadja bérleti díj megfizetése nélkül, évi ,- forintos közüzemi díj hozzájárulás mellett a Fehér Iskola bejárattól jobbra lévő tantermét a Vöröskereszt Algyői Alapszervezete részére. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozati javaslatban foglaltak alapján írja alá a bérleti szerződéseket. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Vöröskereszt Algyői Alapszervezet Gonda Károlyné titkár 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár

45 ülésének könyvéből 124/2016. (III.24.) Kt. határozat Tárgy: Prospero Food bérleti szerződés módosítása (Algyő, Fazekas u. 51.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete március 24. napján tartott ülésén megtárgyalta a Polgármester Prospero Food bérleti szerződés módosítása (Algyő, Fazekas u. 51.) tárgyban készült előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1. Szerződő felek a június 8.-én kötött Bérleti szerződés az Algyő, Fazekas utca 51. szám alatt lévő ingatlan tárgyú bérleti szerződésük 7. pontját az alábbiak szerint módosítják:.a tervezett kivitelezési munkálatokat a birtokbaadástól számított 12 hónapon belül köteles elvégezni.. A szerződés többi pontja változatlan tartalommal érvényben marad. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Prospero Food Kft-vel, mint bérlővel, az előterjesztés szerinti bérleti szerződés 1. számú módosítását aláírja. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Prospero Food Kft. (Őszi Balázs ügyvezető) 4) Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 5) Pénzügyi és Adócsoport 6) Irattár

46 ülésének könyvéből 125/2016. (III.24.) Kt. határozat Tárgy: Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről Algyő Nagyközség Képviselő-testülete március 24. napján tartott ülésén megtárgyalta Dr. Gonda János Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság elnök Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a beszámolót elfogadja. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Dr. Gonda János Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság elnök 4) Irattár

47 ülésének könyvéből 126/2016. (III.24.) Kt. határozat Tárgy: Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról Algyő Nagyközség Képviselő-testülete március megvitatta Angyal Zsolt al előterjesztését a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról és az alábbi döntést hozta: 1. A Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést. 2. A Képviselő-testület felkéri a hivatalt, hogy az április havi soros testületi ülésre készüljön előterjesztés Gercsó Mihály és Gercsó Mihályné kérelme ügyében. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Pénzügyi és Adócsoport 4) Irattár

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. november19. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. november19. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. november19. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 426/2015. (XI.19.) Kt. határozat Tárgy: 2015. november19. napján megtartott soros testületi ülés napirendjének

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. március 1. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. március 1. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 78/2016. (III.01.) Kt. határozat Tárgy: 2016. március 1. napján megtartott rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirend javaslatát

Részletesebben

KIVONAT. 2007. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 202/2007. (V. 15.) Kt. számú határozat

KIVONAT. 2007. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 202/2007. (V. 15.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. február 17-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

170/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat

170/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 170/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) 2009. évi

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-én 16 00 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-én 16 00 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-én 16 00 órától megtartott rendkívüli üléséről T a r t a 1 o m: Oldalszám: 38-41 - ig Határozatok és rendeletek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-i rendes ülésére Új napirendi pont 42. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-i rendes ülésére Egyszerű többség Tárgy: Önkormányzati ingatlanok értékesítése,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű és a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató az Állami Számvevőszék

Részletesebben

K I V O N A T. a Képviselő-testület 2007. február 8-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Képviselő-testület 2007. február 8-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a Képviselő-testület 2007. február 8-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 7/2007. (II.08.) számú h a t á r o z a t : 1. Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öreg Iskola Az ülés kezdete:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-én, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 25-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. II. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán,

Részletesebben

12/2009. m u t a t ó j a.

12/2009. m u t a t ó j a. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 12/2009 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 13- án megtartott ülésen felvett, hangfelvétellel rögzített ülés

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. április 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. április 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. április 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2015. évi költségvetés teljesítéséről

Részletesebben

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat az 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2009. (I.29.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyek Nagyközség közbiztonsági helyzetéről készült

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. november 13-án a Városháza emeleti kistermében 7 45 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Iktatószám:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Dr. Szemes Gabriella E.M.J.V. Jogi és Szervezési Iroda képviseletében

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Dr. Szemes Gabriella E.M.J.V. Jogi és Szervezési Iroda képviseletében JEGYZŐKÖNYV Készült: Jelen vannak: Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2012. június 19-én megtartott n y í l t testületi üléséről., Benkó Dániel,, Nahóczki László, Dr. Zsirai Sándor Tanácskozási

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott határozatainak tartalma Határozat száma Határozat tartalma 443/2013. (VII. 15.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv

Részletesebben

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

2011. évi határozatok

2011. évi határozatok 2011. évi határozatok 1/2011. (I.13.) Kt. sz. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. január 13-ai rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontot tárgyalja: 1. A távhőszolgáltatásról,

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2008. október 27-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2004. február 27. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 2/2004. (II. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Levéltár (Pécs) igazgatóhelyettese

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Kivonat. Diósd Város Önkormányzat Képvisel -testületének a 2015. január 29-én megtartott Képvisel -testületi ülésének jegyz könyvéb l

Kivonat. Diósd Város Önkormányzat Képvisel -testületének a 2015. január 29-én megtartott Képvisel -testületi ülésének jegyz könyvéb l Kivonat Diósd Város Önkormányzat Képvisel -testületének a 2015. január 29-én megtartott Képvisel -testületi ülésének jegyz könyvéb l Kihagyva a kihagyandók! Tárgy: Napirendi pontok Képvisel -testület 9

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

KIVONAT. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete

KIVONAT. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete megtartott soros testületi ülésének könyvéből: Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2013 (X. 30.) sz. határozata a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről szóló beszámolóról

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: Dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2015. június 29-i Képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS. 2015. június 29-i Képviselő-testületi ülésre HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 HALIMBA, Petőfi S. u. 16. (88) 237-003 fax (88) 237-003 Ügyiratszám: 11/704/2015. Készítette: Hornyák Attila Tárgy: A Településrendezési eszközök módosításával

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 59-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Részletesebben

3. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 8-i rendkívüli ülésére

3. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 8-i rendkívüli ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 8-i rendkívüli ülésére Tárgy: Településrendezési tervvel kapcsolatos döntés kiegészítése

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről

J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Felcsút, Fő u 75. Az ülés időpontja: 2013. június 18. 17..00 Az ülésen

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 17-én tartott üléséről. 1/2013.(I.18.) sz. rendelet 2/2013.(I.18.) sz.

Részletesebben

9. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

9. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítási szerződés a Dombóvári Művelődési Ház

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

/2012. 1. sz. példány

/2012. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. /2012. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. március 9-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2016. KIVONAT. A 2016. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Az óvodai előjegyzés időpontja:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2016. KIVONAT. A 2016. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Az óvodai előjegyzés időpontja: 1/2016. A 2016. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 1/2016. (I.21.) sz. önkormányzati határozat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 480-14/2013 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről 14.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/14/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én

Részletesebben

HERENDI POLGÁRMESTERI HIVATALA 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-700 Fax: (88) 513-705 KIVONAT

HERENDI POLGÁRMESTERI HIVATALA 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-700 Fax: (88) 513-705 KIVONAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 2014. január 17-i ülésének könyvéből 1/2014. (I.17.) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Katolikus Plébánia számára a herendi katolikus templom felújítási munkálatainak

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda. egyszerű többség szükséges!

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda. egyszerű többség szükséges! SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről iktató szám: 6238-15/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 05. 15. Jelen vannak:

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. december 23-án (szerda) 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.110-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. február 20-án (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. március 22-én a Városháza emeleti kistermében 9 15 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat 48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-17/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 23-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 24-én, 18:00 órai kezdettel, a pécselyi Önkormányzat tanácstermében megtartott Képviselő-testületi üléséről. Jelen

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy tárgyalóterme. Veszprém, 501 hrsz-ú ingatlan vevője

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy tárgyalóterme. Veszprém, 501 hrsz-ú ingatlan vevője JEGYZŐKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2016. március 24-én 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása - A közgyűlés 16 igen, egyhangú

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 15/2012 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselı-testületének 2012. május 22-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Pataki Judit igazoltan

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

3/2015. (III. 06.) ÖH. Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi munkájáról

3/2015. (III. 06.) ÖH. Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi munkájáról Felsőlajos Község Önkormányzata LMKOHFL/94/3/2015. Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2015. március 6. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 3/2015. (III. 06.) ÖH. Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. augusztus 6-án megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. augusztus 6-án megtartott. rendkívüli üléséről 443-7/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. augusztus 6-án megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. augusztus

Részletesebben

2006. ÉVI HATÁROZATOK

2006. ÉVI HATÁROZATOK 2006. ÉVI HATÁROZATOK 1/2006. (I. 24.) Kt. határozat döntés a napirendekről 2/2006. (I. 24.) Kt. határozat döntés zárt ülésről 3/2006. (I. 24.) Kt. határozat a két ülés között történt fontosabb eseményekről,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. július 14-én 8.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miháld Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8825 Miháld, Fő u. 2. 11-13/2013.Ny. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miháld Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 17-én (hétfőn) 17.00 órakor megtartott

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 3575-1/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 2016. február 17.-én, a kaposvári Polgármesteri

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Tisztelt Közgyűlés! Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztéshez

Részletesebben

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől 454/2006.(XI.16.) esztergomi öh. 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tiltakozását és felháborodását fejezi ki az országos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 769 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. november 26-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

HATÁROZATOK 2012. 1. A PRO ARCH ÉPÍTÉSZ Stúdió ajánlati árra és teljesítési határidőkre vonatkozó írásbeli indokolását elfogadja.

HATÁROZATOK 2012. 1. A PRO ARCH ÉPÍTÉSZ Stúdió ajánlati árra és teljesítési határidőkre vonatkozó írásbeli indokolását elfogadja. HATÁROZATOK 2012. 1/2012.(I.17.) SZÁMÚ HATÁROZATA: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Pétfürdő, településszerkezeti és szabályozási tervének, valamint helyi építési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 12-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 12-i ülésére 16/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő:

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2014. május 5. VI. évfolyam 4. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2014. május 5. VI. évfolyam 4. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. május 5. VI. évfolyam 4. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 30-án megtartott munkaterv szerinti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben