A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT"

Átírás

1 2004. február szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 2/2004. (II. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Levéltár (Pécs) igazgatóhelyettese megbízásához fenntartói egyetértés 3/2004. (II. 19.) Kgy. Igazgatósági tagok és felügyelő bizottsági tagok mandátumának meghosszabbítása a Harkányi Gyógyfürdő Részvénytársaságban 24/2004. (II. 19.) Kgy Javaslat címzetes főjegyzői cím adományozásával együtt járó juttatás odaítélésére RENDELETEK 3/2004. (II. 27.) Kgy. A megyei fenntartású szociális intézmények évi intézményi térítési díjairól 4/2004. (II. 27.) Kgy. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/1998. (V. 5.) Kgy. rendelet módosításáról 5 8 HATÁROZATOK 1/2004. (II. 19.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről, valamint interpellációkra adott válaszok elfogadása 11

2 2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 4/2004. (II. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma részvétele a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában; az intézmény alapító okiratának módosítása 7/2004. (II. 19.) Kgy. A megyei fenntartású szociális intézmények évi intézményi térítési díjairól szóló 3/2004. (II. 27.) Kgy rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedés 10/2004. (II. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Közoktatási Közalapítvány integrálása a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítványba 11/2004. (II. 19.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási Programja 12/2004. (II. 19.) Kgy. Intézkedési terv a Baranya Megyei Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekre vonatkozóan ( ) 13/2004. (II. 19.) Kgy. A szociális ágazat szolgáltatástervezési koncepciójának elfogadása 14/2004. (II. 19.) Kgy. Beszámoló a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ munkájáról 15/2004. (II. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Tourinform Iroda átszervezése, a turisztikai szakfeladatok ellátására közhasznú társaság létesítése 16/2004. (II. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésre való kijelölése, minimális vételárának módosítása 17/2004. (II. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) pályázatához kapcsolódó ingatlan vásárlás 18/2004. (II. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat csatlakozása a Pécs/Sopianae Örökség Kht-hez 19/2004. (II. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének érdekeltségnövelő támogatási pályázata a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ technikai-műszaki felszereltségének javítására 20/2004. (II. 19.) Kgy. Központi költségvetési hozzájárulás igénylése belső ellenőrzési társulások támogatására 21/2004. (II: 19.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) B épület korszerűsítése, nyaktag építés és mosoda bővítés engedélyokiratának jóváhagyása 22/2004. (II. 19.) Kgy. A kulturált környezetért évi pályázatok kiírása MELLÉKLETEK 1/2004. (II. 19.) Kgy. határozat 1. számú melléklete 2. számú melléklete 4/2004. (II. 19.) Kgy határozat melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat, a Baranya Megyei Kórház, valamint a Dél-Dunántúli Regionális Foglalkoztatásegészségügyi Központ Kft. ellátási szerződése Együttműködési megállapodás Olomouc Régió Tanácsa és a Baranya Megyei Önkormányzat között A Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma alapító okirata 18 20

3 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 10/2004. (II. 19.) Kgy. határozat melléklete 17/2004. (II. 19.) Kgy. határozat melléklete 18/2004. (II. 19.) Kgy. határozat 1. számú melléklete 2. számú melléklete 21/2004. (II. 19.) Kgy határozat 22/2004. (II: 19.) Kgy. határozat 1. számú melléklete 2. számú melléklete 3. számú melléklete 4. számú melléklete 5. számú melléklete A Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány alapító okirata Bubreg Illés, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat ingatlan adásvételi szerződése A Pécs/Sopianae Örökség Közhasznú Társaság társasági szerződése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat szindikátusi szerződése a Pécs/Sopianae Örökség Közhasznú Társasággal összefüggő kérdésekről A Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) B épület korszerűsítése, nyaktag építés és mosoda bővítés beruházás engedélyokirata A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Kulturált települési környezetért pályázati kiírása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Az év lakóháza pályázati kiírása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének az Építészeti kultúráért pályázati kiírása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének pályázati kiírása a védelem alatt álló épületek, építmények hagyományőrző felújításának pénzügyi támogatására A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felhívása a Tiszta, virágos Baranyáért évi megyei környezetszépítő versenyre TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Közlönyben november 27. és február 12. között kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről 54 A KÖZLÖNY MELLÉKLETE A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése évi rendeleteinek és határozatainak szám- és tárgymutatója

4 4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye SZEMÉLYI RÉSZ 2/2004. (II. 19.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Levéltár (Pécs) igazgatóhelyettese megbízásához fenntartói egyetértés A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése mint fenntartó egyetért a Baranya Megyei Levéltár igazgatóhelyettesének, Vörös Hubának magasabb vezetői megbízásával a február 20. napjától december 31. napjáig terjedő határozott időre. Határidő: azonnal Felelős: dr. Ódor Imre, a Baranya Megyei Levéltár igazgatója 3/2004. (II. 19.) Kgy. határozat Igazgatósági tagok és felügyelő bizottsági tagok mandátumának meghoszszabbítása a Harkányi Gyógyfürdő Részvénytársaságban 24/2004. (II. 19.) Kgy. határozat: Javaslat címzetes főjegyzői cím adományozásával együtt járó juttatás odaítélésére A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tartósan kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként kezdeményezi, hogy Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző a címzetes főjegyzői cím adományozással együtt járó, külön címadományozási juttatásban részesüljön. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy e javaslatot juttassa el további intézkedések megtétele végett a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjéhez. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Harkányi Gyógyfürdő Részvénytársaság igazgatóságában dr. Szűcs József (elnök), Muskát Zoltán és Kőhegyi Csaba urak, míg a felügyelő bizottságban Fábos Pál és Notheisz József urak mandátumát december 31-ig meghoszszabbítja. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy a fent személyi javaslatnak megfelelően gyakorolja szavazati jogát a Harkányi Gyógyfürdő Részvénytársaság soron következő közgyűlésén, valamint igen szavazatával támogassa Harkány Város Önkormányzata képviseletét ellátó személyek megbízatásának meghosszabbítását december 31-ig. Határidő : a Harkányi Gyógyfürdő Részvénytársaság soron következő közgyűlése Felelős : dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

5 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 18 RENDELET Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2004. (II. 27.) Kgy. rendelete a megyei fenntartású szociális intézmények évi intézményi térítési díjairól A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított évi III. tv. (Szt.) 92. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a fenntartásában működő szociális intézményekben fizetendő intézményi térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) Az időskorúak otthonaiban fizetendő intézményi térítési díjak összegei: - Görcsöny: Ápolási osztály: havi Ft napi Ft Általános ápoló-gondozó részleg: havi Ft napi Ft Emeltszintű apartmanok: 1. számú apartman havi Ft napi Ft 2. számú apartman havi Ft napi Ft 3. számú apartman havi Ft napi Ft 4. számú apartman havi Ft napi Ft 5. számú apartman havi Ft napi Ft 6. számú apartman havi Ft napi Ft 7. számú apartman havi Ft napi Ft 8. számú apartman havi Ft napi Ft - Keresztespuszta: Demens részleg: havi Ft napi Ft Általános ápoló-gondozó részleg: havi Ft napi Ft Emeltszintű apartmanok: 1. számú apartman havi Ft napi Ft 2. számú apartman havi Ft napi Ft 3. számú apartman havi Ft napi Ft - Szederkény: A és B részleg: havi Ft napi Ft C részleg: havi Ft napi Ft - Komló-Mecsekjánosi puszta: A" részleg: havi Ft napi Ft B részleg: havi Ft napi Ft (2) A görcsönyi Kastélypark Módszertani Otthon görcsönyi és keresztespusztai telephelyein az emelt szintű ellátásért fizetendő egyszeri hozzájárulás lakrészenkénti összege: - 1 személy beköltözése esetén: Ft/fő - 2 személy beköltözése esetén: Ft/fő (3) A helesfai Boróka Otthonban fizetendő intézményi térítési díjak összegei: a helesfai telephelyen: havi Ft napi Ft a rigópusztai telephelyen: havi Ft napi Ft

6 6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye (4) A mozsgói Fogyatékos Személyek Otthonában fizetendő intézményi térítési díj összege: havi Ft napi Ft (5) A mozsgói Fogyatékos Személyek Otthona emelt szintű részlegében fizetendő személyi térítési díj pótlék összege: havi Ft napi 200 Ft (6) A bólyi Fogyatékos Személyek Otthonában fizetendő intézményi térítési díjak összegei: - a gyermekkorúakat gondozó részlegben: - a felnőtt korúakat gondozó részlegben: havi Ft napi 550 Ft - a lakóotthonokban: havi Ft napi Ft havi Ft napi 643 Ft (7) A Szigetvár-turbékpusztai Horizont Otthonban fizetendő intézményi térítési díjak összegei: havi Ft napi Ft - a tréninglakásnál: havi Ft napi 433 Ft 2. (1) Az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás összegének 10 %-át a Baranya Megyei Önkormányzat a jogszabály szerinti visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében elkülönítetten kezeli. (2) Az intézmény az egyszeri hozzájárulás nem elkülönítetten kezelt részét felhalmozási célra fordítja. (1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a Baranya Megyei Önkormányzat Főjegyzője gondoskodik. 3. (3) A szociális intézményekben az új intézményi térítési díjakat a személyi térítési díjak megállapítása szempontjából első alkalommal március 1-től kell alkalmazni. 4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei fenntartású szociális intézmények évi intézményi térítési díjairól szóló 7/2003. (V. 30.) Kgy. rendelete február 29-én hatályát veszti. Pécs, február 19. Dr. Kékes Ferenc s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző

7 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 INDOKOLÁS Általános indokolás A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított évi III. tv. (a továbbiakban Szt.) 92. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a fenntartásában működő szociális intézményekben fizetendő intézményi térítési díjakról rendeletet alkot. Az intézményi térítési díjakat a fenntartó az Szt (1) bekezdése szerint évente kétszer állapíthatja meg. A rendeletben szabályozott intézményi térítési díjak igazodnak az intézményekben lakók jövedelmi helyzetéhez, illetve a nyújtott szolgáltatás színvonalához, s kialakításuknál a rendeletalkotó arra törekedett, hogy a lakók átlagosan 50 %-a az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére legyen képes. Az intézményi térítési díjak összegei a módosított 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 3. (6) bekezdésében szabályozottak szerint havi és napi bontásban kerültek meghatározásra. A kormányrendelet 3. (7) bekezdésében rögzített lehetőséggel élve az intézményi térítési díjak öszszege több intézmény tekintetében telephelyenként, illetve épületenként lett meghatározva. Részletes indokolás 1. -hoz Az egyes intézményekben fizetendő intézményi térítési díjakról rendelkezik a szakasz. A (2) bekezdés a görcsönyi Kastélypark Módszertani Otthon tekintetében az emelt szintű részlegben fizetendő egyszeri hozzájárulás összegét, az (5) bekezdés pedig a mozsgói Értelmi Fogyatékosok Otthona emelt szintű részlegében fizetendő személyi térítési díj pótlék összegét szabályozza az Szt. 117/B. (1) bekezdésében rögzített szabályok figyelembevételével. 2. -hoz E szakasz az emelt szintű ellátásért befizetett egyszeri hozzájárulások kezelésére vonatkozóan rögzít szabályokat az Szt. 117/B. (2) - (3) bekezdései értelmében hoz E szakaszok a rendelet hatálybalépésről rendelkeznek.

8 8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2004. (II. 27.) Kgy. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/1998. (V. 5.) Kgy. rendeletének módosításáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. (Gyvt.) 156. (4) a) pontjában foglalt rendelkezések alapján született közgyűlési döntések, valamint a Gyvt (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a közgyűlés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/1998. (V. 5.) Kgy. rendeletet (Gyr.) az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) A Gyr. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. Otthont nyújtó ellátások a) Nevelőszülők (a nevelőszülői hálózatot a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ működteti, címe: 7626 Pécs, Egyetem u. 2.) b) Lakásotthonok Szakmai egységek, címe: 7900 Szigetvár, Radován tér Komló, Damjanich u Bogád, Rákóczi út Komló, Kodály Z. u Komló, Munkácsy M. u Komló, Damjanich u Komló, Munkácsy M. u Komló, Majális tér 3. - Majs, Ady E. u Pécs, Mohácsi út Pécs-Hird, Szathmáry u Sellye, Korongi tér Szentlőrinc, József A. u Szentlőrinc, Munkácsy M. u Szigetvár, Batthyányi u Szigetvár, Gábor Á. u Szigetvár, Kolozsvári út Szigetvár, Miklós u Szigetvár, Miklós u Szigetvár, Vörösmarty u. 17. Utógondozó lakások: - Pécs, Ércbányász u Pécs, Frankel L. u Pécs, Bocskay u Pécs, Illyés Gy. u Komló, Nagyszántó u. 7. Gyermekotthon - Komló, Damjanich u. 25.

9 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 c) Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Pécsvárad lakásotthonok: Pécsvárad, Kossuth L. u. 6. 1/1 Pécsvárad, Kossuth L. u. 6. 1/2. Pécsvárad, November 29. u. 17. d) Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Old e) Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Mohács f) Óvoda, Általános Iskola, Kollégium és Gyermekotthon, Komló 2. Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ címe: 7626 Pécs, Egyetem u Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény a) Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ átmeneti otthona Címe: Pécs, Szikla u. 5. b) Gyermekotthon, Komló, Damjanich u A Gyr. 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. (1) A rendelet március 1-én lép hatályba, kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik. 3. (2) A gyermekvédelmi intézményekben az új térítési díjakat első alkalommal március 1-től kell alkalmazni. Pécs, február 19. Dr. Kékes Ferenc s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző

10 10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A 4/2004. (II. 27.) Kgy. rendelet melléklete Intézmény Megyei Gyermekvédelmi Központ nevelőszülőknél átmeneti otthon Lakásotthonok Intézményi térítési díj Ft/hó Intézményi térítési díj Ft/nap Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Pécsvárad Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Old Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Mohács Óvoda, Általános Iskola, Kollégium és Gyermekotthon, Komló

11 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 HATÁROZATOK 1/2004. (II. 19.) Kgy. határozat Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről, valamint interpellációkra adott válaszok elfogadása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról és a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót a kiegészítésekkel és a mellékletekkel elfogadja; 2. a 78/2001. (V. 22.) Kgy. határozatával elfogadott egészségügyi szakellátás Holttenger Kft. részére történő átadásáról szóló szerződés hatályát a vonatkozó jogszabályváltozás figyelembevételével december 31-ig meghosszabbítja. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke; 3. a Beszámoló a Csorba Győző Megyei Könyvtár munkájáról szóló 66/2002. (VI. 28.) Kgy. határozata 5. pontját hatályon kívül helyezi; 4. a 86/2000. (VI. 27.) Kgy. határozatával jóváhagyott, a Baranya Megyei Önkormányzat, a Baranya Megyei Kórház, valamint Dr. Schreiner Mária és Társa Eü. Bt. között létrejött, szakellátás és gondozási tevékenység átadásáról szóló megállapodás hatályát december 31-ig meghosszabbítja. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke; 5. az önkormányzat nemzetközi kapcsolatairól szóló 12/2003. (II. 27.) Kgy. határozatának 1. pontjában szereplő beszámolási kötelezettség határidejét március hó 18. napjára módosítja. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke; 6. A Pécsi Tudományegyetem, a Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás elfogadása tárgyában hozott 95/2003. (VI. 26.) Kgy. határozata határidejét március hó 31. napjára módosítja; 7. a 114/2003. (VI. 26.) Kgy. határozatát kiegészítő, a Dél-Dunántúli Regionális Foglalkozás-egészségügyi Központ Kft-vel kötendő feladat-ellátási szerződést az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke; 8. a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja az Olomouc Régió Tanácsával kötendő együttműködési megállapodás módosítását. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az Olomouc Régió Tanácsa által is elfogadott, módosított együttműködési megállapodást a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése nevében írja alá. Határidő: április 30. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke; 9. a Tájékoztató a siklósi oktatási-nevelési intézmények átadás-átvételéről tárgyú 116/2003. (VI. 26.) Kgy. határozatát hatályon kívül helyezi. Határidő: a közlésre azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke;

12 12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 10. a évi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó intézkedési tervről szóló 50/2003. (IV. 17.) Kgy. határozata VI/A pontját január hó 1. napjával hatályon kívül helyezi; 11. dr. Páva Zsolt képviselőnek a Magyar Köztársaság haderőreformjának Baranya megyét érintő hatásaival kapcsolatosan a közgyűlés elnökének megtett és tervezett intézkedései tárgyában benyújtott interpellációjára a közgyűlés elnöke által adott választ elfogadja; 12. dr. Kovács Csaba képviselőnek a Bükkösd és Hetvehely határában tervezett cementgyár létesítése tárgyában benyújtott interpellációjára a közgyűlés elnöke által adott választ elfogadja. 4/2004. (II. 19.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma részvétele a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában; az intézmény alapító okiratának módosítása. 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiumának (Komló) a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programban való részvételét szeptember 1-től jóváhagyja, egyúttal felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy az Oktatási Minisztériummal és az intézménnyel kötendő háromoldalú megállapodást aláírja. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiumának (Komló) melléklet szerinti alapító okiratát jóváhagyja, egyúttal az intézmény 126/2003. (VIII. 28.) Kgy. határozattal elfogadott alapító okiratát hatályon kívül helyezi. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnek küldje meg. Határidő: március 19. Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző 4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiumának (Komló) igazgatóját, hogy az alapító okirat módosítása értelmében szükség szerint gondoskodjon az intézmény szabályzatainak módosításáról. Határidő: május 10. Felelős: Rendeki Ágoston, az intézmény igazgatója 7/2004. (II. 19.) Kgy. határozat A megyei fenntartású szociális intézmények évi intézményi térítési díjairól szóló 3/2004. (II. 28.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedés A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megyei fenntartású szociális intézmények évi intézményi térítési díjairól a megye lakosságát a rendelet kihirdetésével egyidejűleg tájékoztassa. Határidő: értelem szerint Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző 10/2004. (II. 19.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Közoktatási Közalapítvány integrálása a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítványba A Baranya Megyei Önkormányzat a közalapítványok alapítójaként a Baranya Megyei Közoktatási Közalapítványnak a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítványba történő integrálásával egyetért.

13 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 Az integrált Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány alapító okiratát az alapító a melléklet szerint állapítja meg. A Baranya Megyei Önkormányzat felkéri elnökét, hogy a közalapítványok bírósági nyilvántartásának módosítása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 11/2004. (II. 19.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási Programja 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a fenntartásában működő közoktatási intézményekre vonatkozó önkormányzati minőségirányítási programot elfogadja. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei fenntartású közoktatási intézmények vezetőit, hogy az elfogadott önkormányzati minőségirányítási program alapján készítsék el az intézmények minőségirányítási programját és azt jóváhagyás céljából a fenntartónak a nevelési vagy a pedagógiai programmal együtt április 30-ig nyújtsák be. Határidő: április 30. Felelős: a közoktatási intézmények igazgatói 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az intézményi minőségirányítási programok jóváhagyását az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságra ruházza át. 12/2004. (II. 19.) Kgy. határozat Intézkedési terv a Baranya Megyei Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekre vonatkozóan ( ) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzat közoktatási intézkedési tervét elfogadja, mely az előterjesztés mellékletében Intézkedési terv a Baranya Megyei Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekre vonatkozóan címet viseli. Határidő a közlésre: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 13/2004. (II. 19.) Kgy. határozat A szociális ágazat szolgáltatástervezési koncepciójának elfogadása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Baranya megye szociális szolgáltatástervezési koncepcióját elfogadja. 2. A közgyűlés a koncepcióban megfogalmazott célok elérése érdekében a mindenkori költségvetésében a lehetőségekhez mérten pályázati önrészt biztosít. Határidő: értelem szerint Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 3. A Baranya Megyei Önkormányzat által létrehozandó megyei szociálpolitikai kerekasztal a megyei szociális szolgáltatástervezési koncepciót tárgyalja meg, és annak megvalósítására vonatkozó javaslatát terjessze a közgyűlés elé. Határidő: december 31. Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke 4. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a koncepciót küldje meg a megye 2000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatainak, valamint az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumnak. Határidő: március 31. Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző 5. A közgyűlés felkéri a Szociális, Gyermekés Ifjúságvédelmi Bizottságot, hogy a települési önkormányzatok által elkészített szolgáltatástervezési koncepciókat véleményezze, szükséges módosítási javaslatait a települések irányába tegye meg. Határidő: folyamatos Felelős: dr. Habjánecz Tibor, a bizottság elnöke

14 14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 6. A közgyűlés a hivatal által készített, jelen koncepcióban aktualizált 48/2001. (IV. 25.) Kgy. határozattal elfogadott szociális intézményi ellátásokra vonatkozó fejlesztési programot, valamint a 98/2001. (VI. 26.) Kgy. határozattal elfogadott szociális intézményekre vonatkozó hosszú távú komplex rekonstrukciós programot hatályon kívül helyezi. 14/2004. (II. 19.) Kgy. határozat Beszámoló a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ munkájáról 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elismerését fejezi a Baranya Megyei Kulturális Központnak szakmai szervezői, szolgáltató tevékenységéért, valamint kulturális szakmai és turisztikai információs munkájáért, a megjelent igényes kiadványokért. Határidő a közlésre: azonnal Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Kulturális Bizottságát és a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központot, hogy ösztönözzék a települések közművelődési munkáját úgy, hogy az intézményt szüneteltető helyi önkormányzatok a kulturális intézményeik újbóli működtetésére, revitalizácójára vállalkozhassanak. Az intézmény a fenti célokat szaktanácsadó és szolgáltató tevékenységével is szolgálja. Határidő: folyamatos Felelős: Nyúlné Zátonyi Zita, a Kulturális Bizottság elnöke, Bokor Béla, a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ igazgatója 3. Az európai uniós követelményeknek és Baranya megye fejlesztési igényeinek megfelelően szükséges a közművelődési, idegenforgalmi szakterületek további specializálása, az intézmény szervezeti struktúrájá- nak korszerűsítése és a szakosított szakember ellátottság bővítése. Határidő: április 15. Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke, Bokor Béla, a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ igazgatója 4. A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ kulturális szakmai tevékenységrendszerében gondozza Baranya megye kistérségei, városai és a déldunántúli régió megyéi között a szakmai és tartalmi munkamegosztást. Határidő: október 31. Felelős: Bokor Béla, a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ igazgatója 5. A közgyűlés felkéri a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ igazgatóját, hogy készítse el az intézmény középtávú szakmai fejlesztési programját és az ahhoz kapcsolódó intézkedési tervet, amit a Kulturális Bizottság vitasson meg. Határidő: szeptember 15. Felelős: Bokor Béla, a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ igazgatója 15/2004. (II. 19.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Tourinform Iroda átszervezése, a turisztikai szakfeladatok ellátására közhasznú társaság létrehozása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei turisztikai feladatokat is ellátó turisztikai közhasznú társaság alapításával egyetért. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a közhasznú társaság létrehozásáról szóló társasági szerződést és szindikátusi szerződést, valamint a költségvetési rendeletet érintő kapcsolódó módosításokat, és a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

15 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 alapító okiratának módosítását terjessze a közgyűlés elé. Határidő: március 18. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke, Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke 16/2004. (II. 19.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésre való kijelölése, minimális vételárának a módosítása határozott meg 7,4 millió Ft összegre módosítja. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elrendeli, hogy az általános forgalmi adó földterületekre vonatkozó változásai miatt Gazdasági Bizottság tekintse át az értékesítésre kijelölt ingatlanok minimális értékesítési árait, és amennyiben azok módosítása indokolt, jelezze azt a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése részére. Határidő: március 31. Felelős: Varga Péter, a Gazdasági Bizottság elnöke 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a tulajdonát képező Pécs, Szigeti út 39/1. szám alatti, 356 és 357 hrsz-ú ingatlanait értékesítésre kijelöli. Az értékesítésre kijelölt ingatlanokban folytatott feladatok ellátása a jövőben más helyen történik. 2. A közgyűlés felkéri a Gazdasági Bizottságát, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlanokat nyílt pályázati felhívás útján, a legkedvezőbb ajánlatot tevők részére értékesítse. Az ingatlanok értékesítéséhez a Gazdasági Bizottság ingatlanközvetítőt is bevonhat. Az értékesítésbe bevont ingatlanközvetítő jutaléka az önkormányzat által meghatározott minimális árat növeli. Az ingatlanok minimális pályázati ára: Pécs, Szigeti út 39/ és 357 hrsz-ú ingatlan bruttó Ft. A közgyűlés felhatalmazza elnökét az adásvételi szerződések aláírására. Határidő: az Illetékhivatal átköltözését követően Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6/2000. (II. 27.) Kgy. határozata 3. pontjában értékesítésre kijelölt Berkesd Petőfi u. 12. szám alatti 160 hrsz-ú lakóház, udvar, gazdasági épület megjelölésű ingatlan minimális vételárát amelyet az 50/2003 (IV. 17.) Kgy. határozat 2/b pontja 17/2004. (II. 19.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma, és Gyermekotthona (Mohács) pályázatához kapcsolódó ingatlan vásárlás A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Mohács belterület 556. hrsz alatti ingatlanból 1250 m 2 nagyságú földrészlet megvásárlásával, felhatalmazza elnökét a mellékelt adásvételi szerződés aláírására. Határidő: február 25. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 18/2004. (II. 19.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat csatlakozása a Pécs/Sopianae Örökség Kht-hez 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs/Sopianae Örökség Kht-hez történő csatlakozással egyetért, a társasági szerződést az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja, az abban foglaltaknak megfelelően a ,-Ft törzstőkét biztosítja. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a társasá-

16 16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye gi szerződés, valamint a cégbejegyzés módosításához szükséges egyéb okiratok aláírására. Határidő: március 15. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 2. A közhasznú társaság felügyelő bizottságába a Baranya Megyei Önkormányzat Tasnádi Pétert és dr. Páva Zsoltot jelöli. Határidő: azonnal Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szindikátusi szerződést a 2. számú melléklet szerint elfogadja. A szindikátusi szerződés 7. pontjában foglaltak szerint a évben ,-Ft összegű támogatást biztosít a kht. működésére. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a szindikátusi szerződés aláírására. Határidő: március 30. Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke 19/2004. (II. 19.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének érdekeltségnövelő támogatási pályázata a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ technikai-műszaki felszereltségének javítására 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a megyei önkormányzat érdekeltségnövelő támogatási pályázatot nyújtson be a Magyar Művelődési Intézethez a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ technikai-műszaki felszereltségének javítására. Határidő a pályázat benyújtására: március 20. Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ technikai-műszaki felszereltségének javításáról szóló érdekeltségnövelő támogatási pályázat benyújtásához 3 millió forint önrészt a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletében a Pályázati Alap (az önkormányzati pályázatok önrészének fedezetéül) jogcímen elkülönített összeg terhére biztosítja. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 20/2004. (II. 19.) Kgy. határozat Központi költségvetési hozzájárulás igénylése belső ellenőrzési társulások támogatására A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése pályázatot nyújt be a belső ellenőrzési társulások rendelkezésére álló központosított előirányzat terhére. Határidő: március 10. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 21/2004. (II. 19.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) B épület korszerűsítése, nyaktag építés és mosoda bővítés engedélyokiratának jóváhagyása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona B épület rekonstrukció, nyaktag építés, mosoda bővítés beruházással, és a beruházás engedélyokiratát a melléklet szerinti tartalommal és értékben jóváhagyja. Határidő a beruházás megkezdésére április 31. Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

17 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 22/2004. (II. 19.) Kgy. határozat A kulturált környezetért évi pályázatok kiírása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évre az alábbi, az épített környezet védelmét és a környezetszépítést szolgáló pályázatokat írja ki A településfejlesztés minőségi jegyeit erősítő pályázatok, az 1-4. számú mellékletekben foglalt tartalmi feltételekkel, összesen 3,5 millió forint előirányzattal, melyből a dologi költségekre és a pályázatok elbírálásában résztvevő szakértők díjazására 400 ezer forint fordítható. A pályázatok részletezése: a) Kultúrált települési környezetért című pályázat összesen 1,1 millió forint költségvetéssel (1. számú melléklet) Benyújtási határidő: szeptember 1. b) Év lakóháza című pályázat 400 ezer forint költségvetéssel (2. számú melléklet) Benyújtási határidő: szeptember 1. c) Építészeti kultúráért című pályázat 400 ezer forint költségvetéssel (3. számú melléklet) Benyújtási határidő: szeptember 1. d) Pályázat a védett épületek hagyományőrző felújításának támogatására, összesen 1,2 millió forint költségvetéssel (4. számú melléklet) Benyújtási határidő: augusztus 1. A közgyűlés felkéri alelnökét, hogy a fenti pályázati kiírásokat annak széles körű megismertetése érdekében a Baranya Megyei Önkormányzat internetes honlapja, a Baranya Megyei Közigazgatási Tájékoztató és a Diskurzus című lap útján tegye közzé. Határidő a közzétételre: március 31. Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke 2. A közgyűlés megbízza a Területfejlesztési, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottságát, hogy gondoskodjon a évi tárgykörbe tartozó pályázatok lebonyolításáról és értékeléséről, továbbá tegyen javaslatot a díjazások (támogatások) közgyűlés általi odaítélésére. Határidő a Tiszta, virágos Baranyáért megyei környezetszépítő verseny díjazására vonatkozó javaslat előterjesztésére: szeptember 16.; a településfejlesztés minőségi jegyeit erősítő pályázatok díjainak odaítélésére: november 30. Felelős: Paizs József, a Területfejlesztési, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság elnöke 3. A közgyűlés alelnöke által felkéri a megyei médiákat (sajtó, rádió, televízió), hogy kísérjék figyelemmel a pályázatok megvalósulásának alakulását, és szükség szerint tájékoztassák a közvéleményt a fontosabb eseményekről. Határidő a felkérésre: március 31. Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke 1.2. A Tiszta, virágos Baranyáért évi megyei környezetszépítő verseny, az 5. számú mellékletben foglalt tartalommal és feltételekkel, 3,5 millió forint összeggel. A célelőirányzatból a versenyben résztvevő települési önkormányzatok támogatására (pénzbeli díjazására) 3,3 millió forint, a kapcsolódó dologi költségek fedezetére 200 ezer forint használható fel. Benyújtási határidő: május 15.

18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 18 MELLÉKLETEK Az 1/2004. (II. 19.) Kgy. határozat 1. számú melléklete ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat 7624 Pécs, Széchenyi tér 9. mint fenntartó, képviselő: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke (a továbbiakban: önkormányzat) mint átadó, valamint a Baranya Megyei Kórház 7623 Pécs, Rákóczi u. 2., képviselő Horváth Zoltán főigazgató, mint működtető (továbbiakban: Kórház), másrészről a Dél-Dunántúli Regionális Foglalkozás-egészségügyi Központ Kft Pécs, Dr. Veress E. u. 2., képviselő: Dr. Ruzsa Csaba, adószám: , cégjegyzékszám: Cg a ( továbbiakban : Kft. ), mint átvevő között a mai napon az alábbi feltételekkel: 1. A szerződő felek megállapítják, hogy a Baranya Megyei Kórház működteti jelenleg a Rheuma- Fiziotherápia, Vibráció-Fiziotherápia Szakrendelést heti 65 órában, valamint a Fül-orr-gégeaudiológia Szakrendelést heti 30 órában. 2. A Dél-Dunántúli Regionális Foglalkozás-egészségügyi Központ Korlátolt Felelősségű Társaságot a Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróság a Cg cégjegyzékszám alatt bejegyezte, és ez alapján, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 114/ (VI. 26.) Kgy. határozata, és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Baranya Megyei Intézetének engedélye alapján a szakrendelések működtetésére jogosult. 3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy január 1. napjától határozatlan időre a Rheuma-Fiziotherápia és Vibráció-Fiziotherápia Szakrendelésből heti 55 órát, a Fül-orr-gégeaudiológia Szakrendelésből heti 20 óra működtetését a Kft. átveszi a Kórháztól, az ÁNTSZ engedélyben megállapított módon. A Kft. a szakellátást a Kórház, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár között fennálló számú finanszírozási szerződésben meghatározott területi ellátási kötelezettséggel veszi át. 4. A Kft. kijelenti, hogy fenti tevékenységek ellátásához szükséges valamennyi hatósági engedélyekkel rendelkezik. 5. A Kft. a szakellátáshoz a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletnek megfelelő tárgyi és személyi feltételeket biztosítja, a szükséges engedélyeket beszerzi, és az üzemeltetési költségeit viseli.az önkormányzat a feladat ellátásához általa eddig biztosított eszközöket a Kft. ingyenes használatába adja. Az eszközök üzemeltetési, karbantartási, javíttatási és pótlási költsége a Kft-t terheli. 6. A Kft. tudomásul veszi, hogy a szakellátás működtetését, illetve az ellátási szerződés teljesítését az önkormányzat ellenőrizni jogosult. 7. A Kft. a szakellátást biztosító egészségügyi szakdolgozók felelősségbiztosításáról gondoskodik. 8. Az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy fenti szakellátás finanszírozására a Kft. az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral a 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet szerinti finanszírozási szerződést közvetlenül megkösse, és ezzel egyidejűleg a Kórház és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár között fennálló finanszírozási szerződés ennek megfelelően módosításra kerüljön. 9. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a január 1. utáni teljesítmények bevétele teljes egészében a Dél-Dunántúli Regionális Foglalkozás- egészségügyi Központ Kft-t illeti meg, valamint annak költsége is teljes egészében őt terheli függetlenül attól, hogy a finanszírozási szerződés az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a Kft. között mely időpontban kerül megkötésre.

19 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 A Kórház kijelenti, hogy a finanszírozási szerződés hatályba lépése előtt keletkező teljesítményekből származó bevételt a Kft-nek számla ellenében megtéríti. A Kft. gondoskodik arról, hogy a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig a 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet, a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint a 11/2002. (III. 26.) EüM rendelet alapján elkészített, a teljesítményeket tartalmazó floppyt a Kórház Informatikai Csoportja kézhez kapja. A Kft. tudomásul veszi, hogy utólagos ellenőrzés során keletkező visszatérítési kötelezettség esetén a visszatérítendő összeg teljes mértékben őt terheli. 10. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést január 1. napjától határozatlan időre kötik meg azzal, hogy azt bármelyik fél jogosult 6 hónapos felmondási idővel indoklás nélkül felmondani. 11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az egészségügyre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók. Felek a jelen szerződést aláírásra jogosult képviselőjük elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. Pécs, február 19. Dr. Ruzsa Csaba Dél-Dunántúli Regionális Foglalkozás-egészségügyi Központ Kft. dr. Kékes Ferenc a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Horváth Zoltán a Baranya Megyei Kórház főigazgatója Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szerződést az 1/2004. (II. 19.) Kgy. határozatával jóváhagyta.

20 20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Az 1/2004. (II. 19.) Kgy. határozat 2. számú melléklete Együttműködési megállapodás Olomouc Régió Tanácsa és a Baranya Megyei Önkormányzat között Olomouc Régió Tanácsa (székhely: Olomouc, Jeremenkova 40a), melyet Jan Brezina elnök úr, és a Baranya Megyei Önkormányzat (székhely: Pécs, Széchenyi tér 9.), melyet dr. Kékes Ferenc elnök úr képvisel, hangsúlyozzák a kölcsönös kapcsolatok megerősítésének, a kölcsönös baráti kötelékek, szolidaritási és gazdasági, szociális, kulturális együttműködési kapcsolatok megerősítésének szükségességét saját területük kiegyensúlyozott és tartós növekedésének elérése céljából. Ennek megvalósítása érdekében az alábbi intézkedésekben állapodnak meg: 1. pont Olomouc Régió Tanácsa és a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megállapodás aláírásának napjával kinyilvánítják a valós partnerségi viszony alapján nyugvó, közösen javasolandó tevékenységekben kifejeződő decentralizált együttműködés megvalósítására irányuló szándékukat. 2. pont A szerződő felek elkötelezik magukat, hogy elősegítik a decentralizált együttműködés minden formáját, amelyek elsősorban az itt felsorolt területeken működnek. Az együttműködés megvalósítása során, jelenleg is előkészítés alatt álló projektjeik felmérését követően a szerződő felek szorgalmazzák az Európai Unió nyújtotta pályázati lehetőségek közös kihasználását. a) Interregionális együttműködés A szerződő felek az érintett szektorokon belül a tapasztalatcsere és a közös kezdeményezések vonatkozásában elsődleges eszköznek tekintik az interregionális együttműködést. E célból a felek vállalják a kistérségek területfejlesztési célú együttműködéseire és a határon átnyúló együttműködésekre vonatkozó kölcsönös információcsere biztosítását, valamint az Európai Unió felé irányuló közös lobbi stratégiák kidolgozását és megvalósítását. b) Turizmus A szerződő felek saját régióik turisztikai kínálatainak megismertetéséhez biztosítják kutatásaik és azok eredményeinek alkalmazásából származó információk cseréjét, valamint a két régió turisztikai és minden egyéb irányú együttműködésének keretében vásárokon és kiállításokon történő kölcsönös bemutatkozás lehetőségét. c) Szociális együttműködés A szerződő felek közös projektek keretében vizsgálják a fogyatékkal élők esélynövelésének lehetőségét az oktatásban. Nagy hangsúlyt fektetnek a drog-problémák kezelésének körében szerzett tapasztalatok cseréjére, különös tekintettel a lehetséges módszerek felkutatására és a megelőzési tevékenység finanszírozására. d) Kulturális együttműködés

21 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 21 A szerződő felek támogatják a két régió kulturális intézményei közötti együttműködések kialakítását és azok európai kulturális programokban való közös részvételét. Különös figyelmet fordítanak a Világörökség program tapasztalatainak cseréjére, valamint a kulturális szféra problémáival és újdonságaival kapcsolatos tájékoztatásra. e) Tudományos együttműködés A szerződő felek biztosítják a területükön található tudományos intézetek közötti kapcsolatépítés feltételeinek kialakítását annak érdekében, hogy a két régió között tudásközpontú együttműködés alakulhasson ki. 3. pont A szerződő felek elkötelezik magukat, hogy képességüknek és illetékességi körüknek megfelelő mértékben elősegítik a tevékeny partnerkapcsolatok létrejöttét minden, a gazdasági társadalmi és kulturális téren a két közösség közti kapcsolatokhoz csatlakozni kívánó magán és közszervezet között, valamint a potenciális lehetőségek felmérése után támogatják konkrét intézmények közötti együttműködések kialakítását. 4. pont A jelen megállapodás ellenőrzését és értékelését egy közös munkacsoport felállítása fogja biztosítani, mely legalább évente egyszer ülést tart felváltva Olomoucban és Pécsett. A munkacsoport munkatervet dolgoz ki, melyben évente határozzák meg az együttműködés keretét biztosító (pályázati) lehetőségeket. A partnerek a jelen megállapodás végrehajtásáért technikailag ténylegesen felelős személyeket jelölnek ki, akik a végrehajtáshoz szükséges minden információt központosítva kezelnek. A közös munkacsoport mindkét fél képviselőiből áll, létszáma kiegészíthető a szerződő felek által autonóm módon kijelölt szakértőkkel. 5. pont Jelen együttműködési megállapodás további mellékletekkel egészíthető ki, amennyiben a szerződő felek további szempontok alapján kívánják szabályozni a különleges témaköröket és érdekeket érintő kérdéseket. 6. pont Jelen együttműködési megállapodás aláírásának időpontjától kezdődően lép hatályba. A megállapodást kizárólag jogilag hivatalos értesítés útján mondhatja fel érvényesen az egyik, vagy másik fél, melyben kijelenti a jelen kikötések megszüntetésére irányuló szándékát Készült: napján két eredeti példányban, cseh és magyar nyelvű szövegezéssel, melyek közül mindkettő egymásnak hiteles fordítása. Jan Brezina Olomouc Régió Tanácsának elnöke Dr. Kékes Ferenc a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

22 22 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Az intézmény neve: ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény székhelye: Komló, Alkotmány u. 2. Az intézmény telephelyei: Komló, Gorkij u. 2. Komló, Ságvári E. u. 1. Az intézmény típusa: Működési területe: Az intézmény alapítója, az alapító okirat kelte: Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: A 4/2004. (II. 19.) Kgy. határozat melléklete Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény; - gimnázium - szakközépiskola - szakiskola - kollégium - speciális szakiskola Baranya megye alapító okirat nem áll rendelkezésre Baranya Megyei Önkormányzat A fenntartó székhelye: Pécs, Széchenyi tér 9. Az intézmény jogállása: Az intézményvezető kinevezési rendje: Önálló jogi személy pályázat útján a Baranya Megyei Önkormányzat bízza meg Az intézmény képzési szakirányai, az évfolyamok száma, és a maximális tanulólétszám intézményegységenként: Székhelyen működő szakközépiskolai évfolyamok (9-12. évf.) szakközépiskolában: szakképzési évfolyamok (1/13.; 2/14. évf.) Maximális tanulólétszám: 710 fő; szakmacsoportok: kereskedelem-, marketing, üzleti adminisztráció; ügyviteli; közgazdasági; szociális akkreditált felsőfokú szakképzés ( évf.) Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja (9. évf. előkészítő és évf.) Komló, Gorkij u. 2. szám alatti telephelyen működő gimnáziumi évfolyamok (5-12. évf.) (9-12. évf.) gimnáziumban: felnőttoktatási tagozaton (9-12. évf.) Maximális tanulólétszám: 790 fő; nemzeti, etnikai, kisebbségi oktatás (9-12. évf.) nyelvi előkészítő (9. évf.) Komló, Ságvári E. u. 1. szám alatti telephelyen működő a) érettségire felkészítő szakközépiskolai évfolyamok (9-12. évf.) összetett iskolában: szakképzési évfolyamok (1/13; 2/14. évf.) Maximális tanulólétszám: 955 fő; szakmacsoportok: faipar; könnyűipar; környezetvédelem- vízgazdálkodás felnőttoktatási tagozaton (9-12. évf.) szakmacsoport: informatika (nappali és esti oktatás munkarendje szerint) b) általános műveltséget megalapozó szakiskolai oktatás (9-10. évf.) nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás (9-12. évf.) szakiskolai évfolyamok az OKJ-ban meghatározottak szerint (1/11.; 2/13. évf.) szakmacsoportok: gépészet; elektrotechnika-elektronika; vegyipar; építészet; könnyűipar; faipar; közlekedés; környe-

23 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 23 zetvédelem-vízgazdálkodás; kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció c) általános műveltséget megalapozó speciális szakiskolai évfolyamok (9-10. évf.) szakképzési évfolyamok (1/11.; 2/12. évf.) szakmacsoportok: könnyűipari; élelmiszeripari Gazdálkodási forma: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv; Szakágazat megnevezése, TEÁOR száma: Általános középfokú oktatás (802100) Alaptevékenysége (szakfeladatai) nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás - nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás - Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja - nyelvi előkészítő nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás - akkreditált felsőfokú szakképzés fogyatékos tanulók nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű felnőttoktatás iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő nem fogyatékos gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi elhelyezése (szorgalmi időben) nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő fogyatékos gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi ellátása (szorgalmi időben kollégiumi, externátusi szolgáltatás a felnőttoktatásban résztvevőknek, a kollégiumi férőhelyek szorgalmi időszakon kívüli (szünidei) hasznosítása iskolai intézményi étkeztetés kollégiumi intézményi étkeztetés munkahelyi vendéglátás gyermek-, tanuló felügyelet, készenlét intézményi vagyon működtetése szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás önkormányzatok elszámolásai oktatási célok és egyéb feladatok diáksport Az intézmény vállalkozásként végezhető tevékenysége: - A vállalkozási tevékenység mértéke: - A feladatellátást szolgáló vagyon: a 99/2003. (VI. 26) Kgy. határozattal elfogadott intézmény átadás-átvételi megállapodás szerint a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonába adott ingó és használatába adott ingatlan vagyon. Az ingó vagyont az intézményegységenkénti leltár tartalmazza. A vagyon felett rendelkező: Megállapodásban foglalt korlátozásokkal a Baranya Megyei Önkormányzat Pécs, február 19. Dr. Kékes Ferenc s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alapító okiratot a 4/2004. (II. 19.) Kgy. határozatával jóváhagyta.

2007. december 17. 13. szám. Tartalomjegyzék

2007. december 17. 13. szám. Tartalomjegyzék 2007. december 17. 13. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 110/2007. (XII. 5.) Kgy. A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 6 (Pécs) igazgatói állására beérkezett pályázatok

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési zárszámadásáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési zárszámadásáról 2005. április 29. 5. szám A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési zárszámadásáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

2005. június hó 24. 8. szám. Tartalomjegyzék. 66/2005. (VI. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája,

2005. június hó 24. 8. szám. Tartalomjegyzék. 66/2005. (VI. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, 2005. június hó 24. 8. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 65/2005. (VI. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről A Baranya Megyei

Részletesebben

2010. május 7. 6. szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK

2010. május 7. 6. szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK 2010. május 7. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK 30/2010. (IV. 29.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Részletesebben

2007. június 29. 9. szám. Tartalomjegyzék

2007. június 29. 9. szám. Tartalomjegyzék 2007. június 29. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 54/2007. (VI. 27.) Kgy A Baranyai Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad)

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2001. április hó 6. 5. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 34/2001. (III.27.) Kgy. Döntés fegyelmi eljárás folytatásáról 3 RENDELET

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 293/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból: 126/2011. (V. 27.) MÖK határozat A Hajdú Bihar megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2011. május 27-ei ülése napirendjét a következık szerint fogadja el: 1. Elıterjesztés gazdasági társaságok 2010. évi mérlegének

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2010. évi 1. különszám 2010. február KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2010. február 18-ai ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XVII. évfolyam 6. szám 2007. december 20. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. SZEMÉLYI RÉSZ Z-2/2007.

Részletesebben

2006. december 8. 18. szám. Tartalomjegyzék

2006. december 8. 18. szám. Tartalomjegyzék 2006. december 8. 18. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 147/2006. (XII. 7.) Kgy A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatói állására beérkezett

Részletesebben

2006. március 22. 6. szám. Tartalomjegyzék. 24/2006. (III. 16.) Kgy. Bizottsági tag megválasztása 4 HATÁROZATOK

2006. március 22. 6. szám. Tartalomjegyzék. 24/2006. (III. 16.) Kgy. Bizottsági tag megválasztása 4 HATÁROZATOK 2006. március 22. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 24/2006. (III. 16.) Kgy. Bizottsági tag megválasztása 4 HATÁROZATOK 25/2006. (III. 16.) Kgy. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 A személyes gondoskodást

Részletesebben

2005. február 24. 2. szám. Tartalomjegyzék. 5/2005. (II. 17.) Kgy. A bizottsági elnökök, tanácsnokok, bizottsági tagok megválasztása

2005. február 24. 2. szám. Tartalomjegyzék. 5/2005. (II. 17.) Kgy. A bizottsági elnökök, tanácsnokok, bizottsági tagok megválasztása 2005. február 24. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 5/2005. (II. 17.) Kgy. A bizottsági elnökök, tanácsnokok, bizottsági tagok megválasztása 24/2005. (II. 17.) Kgy. A Baranya Megyei

Részletesebben

2008. június 27. 9. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2008. június 27. 9. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2008. június 27. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 10/2008. (VI. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 2 HATÁROZAT

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 4. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. MÁRCIUS 13. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 45/2015. (III.05.) sz. hat. Kulturális, közművelődési gazdasági ellátó szervezet

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 14. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. NOVEMBER 27. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 205/2015. (XI.19.) sz. hat. Javaslat Zalaegerszegért Díj odaítélésére (Zárt

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. V. 26.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. V. 26.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI II. KÖTET XXI. évfolyam 3. szám 2011. június 1. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. V. 26.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI II. KÖTET NÓGRÁD

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjog rendezésérıl Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2014. június 12. VI. évfolyam 5. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2014. június 12. VI. évfolyam 5. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. június 12. VI. évfolyam 5. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. május 28-án megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi

Részletesebben

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2016. KIVONAT. A 2016. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Az óvodai előjegyzés időpontja:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2016. KIVONAT. A 2016. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Az óvodai előjegyzés időpontja: 1/2016. A 2016. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 1/2016. (I.21.) sz. önkormányzati határozat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évi

Részletesebben

Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések

Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések Előterjesztő: Juhász Gyula 20. v.k. önkormányzati képviselő Ügyiratszám: 92543/2010 Tárgy: Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések Melléklet: határozati

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 17-én tartott üléséről. 1/2013.(I.18.) sz. rendelet 2/2013.(I.18.) sz.

Részletesebben

2005. december 20. 13. szám. Tartalomjegyzék RENDELET. 18/2005. (XII. 20.) Kgy. Az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól

2005. december 20. 13. szám. Tartalomjegyzék RENDELET. 18/2005. (XII. 20.) Kgy. Az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól 2005. december 20. 13. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 162/2005. (XII. 15.) Kgy. Delegálás a PANNON-TISZK Intézményirányítási Testületébe 3 és Megyei Koordinációs Testületébe 18/2005.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.:u-12736/2009 Témafelelős: dr. Tabajdi Ágnes Tárgy: A nem lakás céljára

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Eplény Község körjegyzői feladatainak ellátásához kapcsolódó megállapodás módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okiratok módosítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okiratok módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-39 /2012. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Intézményi alapító

Részletesebben

HATÁROZATOK 2012. 1. A PRO ARCH ÉPÍTÉSZ Stúdió ajánlati árra és teljesítési határidőkre vonatkozó írásbeli indokolását elfogadja.

HATÁROZATOK 2012. 1. A PRO ARCH ÉPÍTÉSZ Stúdió ajánlati árra és teljesítési határidőkre vonatkozó írásbeli indokolását elfogadja. HATÁROZATOK 2012. 1/2012.(I.17.) SZÁMÚ HATÁROZATA: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Pétfürdő, településszerkezeti és szabályozási tervének, valamint helyi építési

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XVIII. évfolyam 11. szám 2008. December 22. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2008. XII. 18.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI

Részletesebben

53/2006. (V. 11.) Kgy. határozat. Baranya Megyei Önkormányzat pécsi székhelyű intézményeinek gazdasági integrációja

53/2006. (V. 11.) Kgy. határozat. Baranya Megyei Önkormányzat pécsi székhelyű intézményeinek gazdasági integrációja 53/2006. (V. 11.) Kgy. határozat Baranya Megyei Önkormányzat pécsi székhelyű intézményeinek gazdasági integrációja 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2006. július 1-jei hatállyal a Csorba Győző

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Iktatószám: Alsónána Község Önkormányzata (székhely: 7147 Alsónána, Kossuth u. 27.) képviseli: Kiss Istvánné Csele Julianna másrészről Alsónyék Község

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. január 30-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. január 30-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

2006. ÉVI HATÁROZATOK

2006. ÉVI HATÁROZATOK 2006. ÉVI HATÁROZATOK 1/2006. (I. 24.) Kt. határozat döntés a napirendekről 2/2006. (I. 24.) Kt. határozat döntés zárt ülésről 3/2006. (I. 24.) Kt. határozat a két ülés között történt fontosabb eseményekről,

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 7 23. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....

Részletesebben

2011. évi határozatok

2011. évi határozatok 2011. évi határozatok 1/2011. (I.13.) Kt. sz. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. január 13-ai rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontot tárgyalja: 1. A távhőszolgáltatásról,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI. 2012. évi 20. szám 2012. november 14.

TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI. 2012. évi 20. szám 2012. november 14. 2012. évi 20. szám 2012. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 64/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási

Részletesebben

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete. A települési szilárd hulladékgazdálkodásról

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete. A települési szilárd hulladékgazdálkodásról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodásról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása - A közgyűlés 16 igen, egyhangú

Részletesebben

53-70/2011. ikt sz Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS

53-70/2011. ikt sz Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 1. sz. napirendi pont 53-70/2011. ikt sz Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

M Á S O L A T 3/2012. (I.

M Á S O L A T 3/2012. (I. M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (I. 20.) számú rendelete a korlátozott forgalmú övezetek behajtási rendjének szabályozásáról (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

KIVONAT. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés

KIVONAT. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés KIVONAT a 2008. június 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ---------------------------------------------------------------------------------------------- SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2002. július hó 10. 7. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 63/2002. (VI. 28.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 28-án 16.30 órakor tartott nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Igazoltan távol: Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek

Részletesebben

50-33/2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS

50-33/2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 1. sz. napirendi pont 50-33/2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

K i v o n a t. 6. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

K i v o n a t. 6. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása K i v o n a t a képviselő-testület 2010. december 9-ei ülésének jegyzőkönyvéből 281/2010. (XII.9.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 9-ei ülésének

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. március 24. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. március 24. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből ülésének könyvéből 87/2016. (III.24.) Kt. határozat Tárgy: 2016. március 24. napján megtartott soros testületi ülés napirendjének elfogadása 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A Polgármester és az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság együttes előterjesztése Javaslat

A Polgármester és az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság együttes előterjesztése Javaslat 1...napirendi pont A Polgármester és az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság együttes előterjesztése Javaslat A Gazdasági Ellátó Központ valamint egyes közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE J E L E N T É S az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatainak végrehajtásáról, illetve a még végre nem hajtott határozatok helyzetéről 12/2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu Ikt. sz.: 13515-1/2013. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. szeptember 12. VII. évfolyam 10. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...26. oldal. Szerződések...72.

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. szeptember 12. VII. évfolyam 10. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...26. oldal. Szerződések...72. DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2011. szeptember 12. VII. évfolyam 10. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...26. oldal 36/2011. (IX. 12.) rendelet a temetőkről és temetkezés rendjéről szóló 25/2001. (VI.

Részletesebben

KIVONAT. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2007. január 18-i. ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2007 (I. 18.) sz. határozat

KIVONAT. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2007. január 18-i. ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2007 (I. 18.) sz. határozat ikörös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2007. január 18-i. ülésének jegyzőkönyvéből 1/2007 (I. 18.) sz. határozat dönt arról, hogy pályázatot nyújt be a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2007/1. számú

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE XXII. évfolyam 4. szám 2012. június 11. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. SZEMÉLYI RÉSZ Z-1/2012. (VI.

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. május 12- i rendkívüli ülésére Tárgy: Többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyása, hozzájárulás pályázat benyújtásához Előterjesztés

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: 498/2009. (XII. 14.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a meghívóban szereplő

Részletesebben

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat 48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Határidő: 2015. augusztus 31. Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Határidő: 2015. augusztus 31. Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 212/2015. (V.11.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése - figyelembe véve az Emberi Erőforrások Minisztere által kialakított véleményt - elfogadja a Dobó István Vármúzeum

Részletesebben

6. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 03. 13-án összehívott rendkívüli üléséről.

6. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 03. 13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 104/6/2014. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 0. 1-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. átalakulásával kapcsolatos döntések meghozatalára és új gazdasági társaság megalapítására

TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. átalakulásával kapcsolatos döntések meghozatalára és új gazdasági társaság megalapítására AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 250. MELLÉKLET:. db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. átalakulásával kapcsolatos döntések meghozatalára és új gazdasági társaság megalapítására E L Ő T E R J E S

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 27.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-én 16 00 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-én 16 00 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-én 16 00 órától megtartott rendkívüli üléséről T a r t a 1 o m: Oldalszám: 38-41 - ig Határozatok és rendeletek

Részletesebben

Döntés a háziorvosi praxis helyettesítéséről

Döntés a háziorvosi praxis helyettesítéséről Az előterjesztés száma: 33/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. február 24. napján, 18-órakor megtartandó ülésére Döntés a

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 145-21/2008. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 25-i ülésére TÁRGY: Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása ELŐADÓ: Mestyán Valéria körjegyző 2 Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 36/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 36/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA FELETTI TULAJDONJOG GYAKORLÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL 1 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2009. (II. 27.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2009. (II. 27.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2009. (II. 27.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére

1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére 1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartásának visszavétele a Veszprém

Részletesebben

Tisztelt Humán és Környezetvédelmi Bizottság, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, és tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Humán és Környezetvédelmi Bizottság, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, és tisztelt Képviselő-testület! Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2015. február 3-i, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2015. február 5-i, illetve a Képviselő-testület 2015. február 10. napján tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

2005. szeptember 20. 10. szám. Tartalomjegyzék. 104/2005. (IX. 15.) Kgy. Külső bizottsági tag megválasztása 4 RENDELET

2005. szeptember 20. 10. szám. Tartalomjegyzék. 104/2005. (IX. 15.) Kgy. Külső bizottsági tag megválasztása 4 RENDELET 2005. szeptember 20. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 104/2005. (IX. 15.) Kgy. Külső bizottsági tag megválasztása 4 RENDELET 11/2005. (IX. 20.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Általános rendelkezések. beszerelésének önkormányzati támogatása a pályázati kiírásban foglaltak szerint.

Általános rendelkezések. beszerelésének önkormányzati támogatása a pályázati kiírásban foglaltak szerint. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2008. (03.10.) rendelete a távhővel ellátott lakóépületek hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatásáról

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Tisztelt Közgyűlés! Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztéshez

Részletesebben