M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület január 30-án órakor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. január 30-án 14.00 órakor"

Átírás

1 Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u Tel./Fax: (66) , (66) Web site: M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület január 30-án órakor kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Napirend: 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2014 évi költségvetésének rendelettervezete 2. Az Orvosi Ügyelet évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 3. A közétkeztetés színvonalának javításához kapcsolódó fejlesztési igény vizsgálata 4. Kérelem az oktatási intézményekben munkát végző technikai dolgozók munkáltatói joga tárgyában 5. Javaslattétel a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kuratórium tagjának személyére 6. Tájékoztató a évi adóbevételek alakulásáról 7. GYÜSZTE-vel kötendő megállapodás az idegenforgalmi adó hatékonyabb beszedése érdekében 8. GYÜSZ-TE elszámolása a évi Rendezvény Alap támogatásról 9. A Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör Rendezvény Alapból nyújtott támogatás felhasználásának elszámolása 10. Gyomaendrődi FC kérelme 11. Csónakkölcsönző kialakítása a Hantoskerti holtágon 12. Gyomaendrőd - Hunya összekötő út tervezése, engedélyeztetése 13. Belvíz VIII. pótmunka elfogadása A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a Városunk főmenüből nyíló, Önkormányzat Testületi ülések Előterjesztések menüpontban. Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt ülés előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.

2 14. Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér című TÁMOP-5.2.5/B-10/ sz. pályázat utófinanszírozott támogatási összegének biztosítása 15. Várépítő pályázat benyújtása 16. A Gyomaendrődi Margaréta Nonprofit Kft. TÁMOP pályázatának átvétele 17. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás december 19-ei módosítása 18. Az Alföldvíz Zrt évi rekonstrukciós terve 19. Kossuth Lajos utca 50. szám alatti ingatlan bérbeadása 20. Magtárlaposi u szám alatti lakások kezelésbe adása 21. Gyomaszolg Ipari Park Kft évi lakásgazdálkodási tevékenységéről készített beszámoló 22. Bérlőkijelölési jog elcserélése 23. A Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 16/3. szám alatti bérlakásra benyújtott kérelem elbírálása 24. Dr. Krizsán Anett kérelme bérlőkijelölési jog tárgyában 25. Beszámoló a évi kistérségi start közfoglalkoztatási programok megvalósulásáról 26. Települési Értéktár Bizottság beszámolója 27. Címzetes főjegyzői cím adományozásának kezdeményezése 28. Vidékfejlesztési Minisztérium hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítására kiírt pályázat 29. Békéscsabai emlékmű Békés megyei Holocaust áldozatok neveivel 30. Sportcsarnok felújítása 31. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás november 20-ai módosítása 32. Bejelentések Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény 46. (2) bekezdés b.) pontja alapján az alábbi napirendi pontok megtárgyalására zárt ülésen kerül sor. 1. Zöldpark Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság elnökének lemondása Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Gyomaendrőd, január 29. Várfi András s.k. polgármester

3 ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület január 30. napján tartandó rendes üléséhez

4 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról a i ülésre 151/2013. (IV. 17.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Varga Lajos Sportcsarnok infrastrukturális fejlesztése érdekében támogatás igénylés Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: január 23. A Varga Lajos Sportcsarnok infrastrukturális fejlesztése érdekében évben benyújtott pályázat Ft támogatásban részesült. A projekt megvalósításának előkészítése folyamatban van. 190/2013. (V. 2.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Kistérségi Iroda megszűntetéséhez hozzájárulás Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: január 23. Gyomaendrőd Város Képviselő-testölete a Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás által fenntartott Kistérségi Iroda július 1. naptól jogutódlással történő megszüntetéséhez hozzájárulását adta. Az erről szóló határozat megküldésre került a Képviselő-testület ülését követően az érintetteknek. 278/2013. (V. 30.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Ingatlanok értékesítése Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: december 31. Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete döntött a Mirhóháti u. 11., Kossuth L. u. 50., Fő út 85. és a Damjanich J. u szám alatti ingatlanok értékesítéséről. Az ingatlanok több alkalommal voltak hirdetve eredménytelenül. A kormány felmérést végzett tornatermek felújításval, illetve "fecskeszállás" program keretében olyan ingatlant keresve, amelyben lakások alakíthatók ki. A felmérés kapcsán a Damjanich j. u szám alatti volt tornatermet és a Mirhóháti u. 11. szám alatti volt munkaügyi központ épületét közöltük. A volt Kossuth utcai könytár épületének bérbevételére kérelem érkezett egy magánszemélytől. A kérelem jelen ülésen megtárgyalásra kerül. Az ingatlanokat

5 tovább hirdetjük évben. 279/2013. (V. 30.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Jókai u. 6. alatti ingatlan meghirdetése bérbeadásra Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: december 31. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrőd, Jókai utca 6. szám (68 hrsz.) alatti ingatlant meghirdeti bérbeadásra nyílt árverésen. Az árvesrésre nem volt jelentkező. A Gyomaendrődi Judo Klub kérelemt nyújtott be az ingatlan használatára. Gyomaendrőd Város Képviselő testülete március 28-i ülésén elhangzott javaslat alapján, az ingatlant éritő Lélekkel a Körösök mentén turisztikai pályázati eljárástól függetlenül az ingatlan bérbeadható feltételesen. A Gyomaendrődi Judo Kulbbal az ingatlan használatára szóló szerődés megkötésre került. A sportklub jelentősebb összeget kíván fordítani az ingatlan felujítsára, melyet az országos szövetség is támogat. Ezzel kapcsolatban jelen Képviselő - testületi ülésre előterjesztés készült. 280/2013. (V. 30.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Ingatlanok átminősítése forgalomképes üzleti vagyonná Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: december 31. Gyomaendrőd Város Képviselő testülete Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 7. (1), 8/A. (1) bekezdései alapján az alábbi forgalomképtelen, valamint korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó ingatlanokat minősítette át forgalomképes üzleti vagyonná. Helyrajzi Forgalomképesség szám Korlátozottan forgalomképes 9040 Korlátozottan forgalomképes 9186 Korlátozottan forgalomképes 02229/9 Korlátozottan forgalomképes 02426/17 Forgalomképtelen Forgalomképtelen 0810/2 Korlátozottan forgalomképes Forgalomképtelen Korlátozottan forgalomképes 14008/2 Korlátozottan forgalomképes Az átminősítésre hozott döntés alapján módosítani szükséges Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletét. A rendelet módosítrása a februári ülésre lesz beterjesztve, figyelemmel a évben történt értékesítésekre, illetve tulajdonba kerülésekre. A

6 forgalomképtelen 883 hrsz.-ú közterület területe módosult értékesítés miatt, amelynek a földhivatali átvezetése most van folyamatban. A T. Képviselő - testületnek a Regionális Hulladéklerakó per kapcsán tulajdonba került ingatant be kell sorolni vagyonkategóriába. 281/2013. (V. 30.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: 2500 m2 alatti termőföldek értékesítése Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: december 31. Gyomaendrőd Város Önkormányzata által nyílt árverésre kiírt 2500 m2 alatti termőföldek közül az árveréseken az alábbiakat sirkerült értékesíteni /2 hrsz., 2752/66608 tulajdoni hányad, ,- Ft, hrsz., 14/48 tulajdoni hányad, 7.000,- Ft, hrsz., 2/8 tulajdoni hányad, ,- Ft, hrsz., 1/1 tulajdoni hányaf, ,- Ft. Az adásvételi szerződések az árverési vevőkkel megkötésre kerültek, a vételárak hiánytalan megfizetse mellett. 290/2013. (V. 30.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Körösök- Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft évi beszámolója és gazdasági helyzete Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: január 23. A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft évi beszámolóját a Képviselő-testület elfogadta. 298/2013. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: ÁROP -1.A pályázat Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal szervezetfejlesztése Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: január 23. Az ÁROP-1.A pályázati felhívás alapján készített, Önkormányzati struktúrafejlesztés Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál c. pályázat határidőben benyújtásra került, azt a Közreműködő Szervezet Ft támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt megvalósítása jelenleg folyamatban van. 300/2013. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Balasi István részére vételi ajánlat ingatlan megvásárlására

7 Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: december 31. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrőd, külterület 086/38 hrsz.-ú ingatlan 1 ha 0543 m2 területű út, illetve a 2591 m2 területű gyep megosztásával keletkező új ingatlan megvásárlására Balasi István tulajdonosnak (Gyomaendrőd, Sebes György utca 52. szám ) ,-Ft vételi ajánlatot tett. Balasi István az ajánlatot nem fogadta el. A T. Képviselő - testület újra tárgyalta a terökletvásárlást a július 9-i ülésén. Az üggyel kapcsolatban a jelentés a 367/2013.(VII.9.) Gye. Kt. határozat végrehajtásánál megtekinhető. 301/2013. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Balasi István részére ajánlattevés ingatlan megvásárlására 30 Ft/m2 Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: december 31. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrőd, külterület 086/38 hrsz.-ú ingatlan 1 ha 0543 m2 területű út, illetve a 2591 m2 területű gyep megosztásával keletkező új ingatlan megvásárlására Balasi István tulajdonosnak (Gyomaendrőd, Sebes György utca 52. szám ) az alábbi ajánlatot teszi. 1. A gyep megosztása útján keletkező területrész fajlagos ára: 30 Ft/m2. 2. A telekalakítással felmerülő költségeket a PolarNet Kft. átvállalja. 3. Az adásvételi szerződés megkötése a telekalakítási eljárást lezáró jogerős határozat kézhezvételét követő 8 napon belül. 4. A vételár megfizetése legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg. A feltételeket Balasi István ne fogadta el. A terület megvásárlását a T. Képviselő - testület a júliusi 9.-i rendkívüli ülésén újból tárgyalta. A T. Képviselő - testület az út, valamint a gyep megosztása útján keletkező területrész vételára együtt: 1 millió Ft összeget ajánlott fel, melyet Balasi István elfogadott. A terület megvásárlására előszerződés jött létre. A PolarNet Kft. a telekalakítási eljárást lefolytatta, amely január 6-án jogerőre emelkedett. Jelenleg az adásvételi szerződés szerkesztése van foylamatban. 326/2013. (VI. 27.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet alapítása Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: augusztus 31. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint befektető tag részt kíván venni a Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezetet alapításában, amely én megalapításra került. 350/2013. (VI. 27.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Alfa pályázat benyújtása a Tájház kiállításainak megújítására Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: január 23. Az EMMI által kiírt Alfa pályázat alapján előkészített és beadott, az Endrődi Tájház

8 és Helytörténeti Gyűjtemény kiállításainak megújítására c. pályázat Ft támogatásban részesült. A projektben folgaltak megvalósítása az intézményvezető irányítása alatt folyamatban van, a támogatást június 30-ig lehet felhasználni. 401/2013. (VIII. 29.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Pályázat benyújtása testvérvárosi találkozó megszervezése érdekében Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: január 23. Az EACEA által küldött értesítő levél szerint a június 7-9. közötti napokra tervezett testvérvárosi program lebonyolításának támogatása érdekében elkészített és benyújtott pályázat támogatásban sajnos nem részesült. 421/2013. (VIII. 29.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Magtárlaposi u szolgálati bérlakás kiutalása Vágányik Lívia részére Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: január 30. A bérleti szerződés a Képviselő-testületi döntésnek megfelelő tartalommal megkötésre került. 422/2013. (VIII. 29.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Magtárlaposi út 1-3 sz. alatti lakások szolgálati bérlakás céljára való fenntartása Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: január 30. A Képviselő-testületi döntésnek megfelelően a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosítása megtörtént, a Magtárlaposi u sz. alatti önkormányzati ingatlanban lévő 5 db lakás szolgálati lakásként került besorolásra. 423/2013. (VIII. 29.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Fő út 45/1 alatti szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása - Samu Istvánné Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: január 30. A bérleti szerződés a Képviselő-testületi döntésnek megfelelő tartalommal megkötésre került. 424/2013. (VIII. 29.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Beszámoló az önkormányzati bérlakásoknál végzett ellenőrzésekről Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: január 30. A Képviselő-testület jelen ülésén tárgyalja a Gyomaszolg Ipari Park Kft

9 évben végzett lakásgazdálkodási tevékenységéről készített beszámolóját, mely számba veszi a bérlakások műszaki problémáit. 436/2013. (IX. 20.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: GYÜSZTE felhatalmazása az Itthon vagy Magyarország szeretlek c. programsorozat megszervezésére Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: január 23. A Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület az "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" c. programsorozatot szeptember napjára megszervezte. A rendezvény költségeivel Gyomaendrőd Város Önkormányzata a GyÜSZTE által nevére kiállított számlák alapján a támogató felé elszámolt. 505/2013. (X. 31.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Eszközök átadása a Start Szociális Szövetkezet részére Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: október 31. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta az alábbiakban megnevezett eszközök ingyenes haszonkölcsönbe adását a Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet részére: BS1000DS betonelem gyártó gép 1 db M-250 keverő 1 db Járda-/mederlap sablon 1 db Árokelem sablon 33x60x40 1 db Térkő sablon 1 db Szegélykő sablon 1 db zsalukő sablon 1 db Overlock szegvevarró gép 1 db Kardkéses szabászgép 1 db Vasalóasztal, gőzfejlesztővel, kézi vasalóval 1 db Foton 504 fülkés erőgép 1 db palettav. homlokrak. adapt. 1 db Föld-oszlopfúró adapter 1 db Körkéses szabászgép 1 db Kézieszközök beszerzése 1 db Rövidáru kellék 500 db Alapanyagok (textil, cérna) 1 db Nyakbefogó 16 db literes tejszállító 10 db Szűrőeszközök: tölcsér szűrő 1 db literes tejhűtő 1 db Sajtáros fejőkészülék 8 db Áramfejlesztő 1 db Várkumszivattyú, elektromos 1 db Honda TR 3.3 agregátos 1 db Tőgyápolószer és felszerelés 1 db

10 Tisztítószer 500 db /2013. (X. 31.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Itthon vagy Magyarország szeretlek c. programsorozat pályázati támogatás elszámolás megvizsgáltatása belső ellenőrrel Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: január 23. Bencze Lajosné Gyomaendrőd Város Önkormányzatának belső ellenőre megvizsgálta a vonatkozó anyagot, véleményét a Képviselő-testület december 19-i ülésének 25. napirendi pontjaként előterjesztettük. A Képviselő-testület a Belső ellenőr véleményét elfogadta. 531/2013. (X. 31.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Körös Kajak SE Kérelme a DAOP az. sz. pályázatával kapcsolatban Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: október 31. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Körös Kajak SE Szabadidősporttal az egészséges életmódért Kajakkal, kenuval és sárkányhajóval a Hármas Körösön című, DAOP jelű pályázatának megvalósítását az Ipari Park önkormányzati tulajdonú területe biztosíték nyújtásával. A pályázathoz szükséges ingatlan biztosítékról elkészült az értékbecslés, amely átadásra került. 551/2013. (XI. 28.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Beszámoló a kötvény és egyéb forrás III. negyedévi alakulásáról Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: november 28. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat rendelkezésére álló kötvény-és egyéb forrás harmadik negyedévi alakulását bemutató beszámolót elfogadta. 552/2013. (XI. 28.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Ingatlan ingyenes használatba adása az Országos Mentőszolgálat részére Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: november 28. Gyomaendrőd Város Képviselő testülete döntött arról, hogy a használatába kapott és rendelkezésre bocsátott Gyomaendrőd, Hősök útja 63. szám alatti ingatlan ingyenesen használatba adja december 1. napjától az Országos Mentőszolgálat Dél Alföldi Regionális Mentőszervezete ( 6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt ) részére a mentőállomás felújítás miatt június 30. napjáig. A mentőszervezet köszönettel vette Gyomaendrőd Város Önkormányzata segítségét és jelezte, hogy

11 egyenlőre nem kívánja használni az ingatlant. A mentőállomás idegilenes áthelyezésének szigorú követelményei vannak. 554/2013. (XI. 28.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Liget Fürdő Kft évi üzleti tervének jóváhagyása Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: november 28. Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete jóváhagyta a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. előterjesztéshez mellékelt évi üzleti tervét. 555/2013. (XI. 28.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Liget Fürdő Kft. részére 10 millió Ft többlet működési támogatási keret biztosítása Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: december ig megtörtént a Liget Fürdő Kft. részéről a teljes 10 millió forintos keret felhasználása. 556/2013. (XI. 28.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Liget Fürdő Kft. szolgáltatási díjtétel módosítása Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: december 31. A Képviselő-testület hozzájárult, hogy évben a Liget Fürdő Kft. az óvodai, iskolai úszásoktatáson, egyesületi úszóedzésen részt vevő gyermekek számára a fürdőszolgáltatást bruttó 720 Ft/fő áron biztosítsa és a már igénybe vett szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a bruttó 720 Ft/fő és a korábban jóváhagyott bruttó 480 Ft/fő közti különbözetet az Önkormányzat felé kiszámlázza. 558/2013. (XI. 28.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Liget Fürdő Kft. javadalmazási szabályzata Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: december 15. Gyomaendrőd Város Képviselő testülete döntésének megfelelően a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. javadalmazási szabályzata elkészült, aláírásra került. 559/2013. (XI. 28.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Regionális Hulladékkezelő Kft I-III. negyedévi beszámolójának elfogadása Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: november 28. Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete elfogadta a Regionális Hulladékkezelő Kft I-III. negyedévről készített, az előterjesztés mellékletét képező gazdálkodási beszámolóját. Az erről szóló határozat postázva lett a Kft.-nek 2013.

12 december 4-én. 597/2013. (XI. 28.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Helyiség és területhasználati díjak mértékének megállapítása január 1-től Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: december 31. A Képviselő - testületi döntésnek megfelelően a bérleti szerződés módosítások megkötése a UPC Kft. illetve Kis Sándor bérlők kivételével megtörténtek. A UPC Kft. illetve Kis Sándor bérlők a jelentés készítésének időpontjáig még nem juttatták vissza a részükről is aláírt szerződés módosítást. 599/2013. (XI. 28.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Gyoma-Gazda Bt. helyiségbérleti díjának meghatározása Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: december 31. Gyomaendrőd Város Képviselő testülete döntött arról, hogy a Hősök út 56. szám alatti Vállalkozók Házában a Gyoma Gazda Bt. által bérelt helyiség bérleti jogviszonyát december 31. napjáig meghosszabbítja Ft/hó + Áfa bérleti díj kikötése mellett. A bérlő még nem írta alá a szerződés módosítást. 600/2013. (XI. 28.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Piacokat és az endrődi vásárteret üzemeltető Markt-Plus Kft -vel kötött bérleti szerződés meghosszabbítása Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: december 31. Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete döntött arról, hogy a piacokat és az endrődi vásárteret üzemeltető Markt - Plus Kft.-vel kötött, február 28. napjával lejáró bérleti szerződést december 31. napjáig meghosszabbítja változatlan bérleti díj mellett. A Kft. elfogadta a döntést és aláírta a megállapodás módosítást. 601/2013. (XI. 28.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Liget Fürdő Kft. által használt ingatlanok évi bérleti djíának meghatározása Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: december 31. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntése alapján a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. által használt 1090, 1293/5, 1295/2 és 1298 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanok évi bérleti díját ,- Ft/év+Áfa összegben határozta meg. A szezonális forgalom figyelembevétele alapján május 31- ig ,- Ft+Áfa, szeptember 30-ig, pedig ,- Ft/Áfa bérleti díjat köteles megfizetni a társaság. A Kft.-vel a bérleti szerződés módosítás megkötésre került.

13 605/2013. (XI. 28.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Mindenki ebédel 2013 tél pályázatról tájékoztató Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: január 23. A Raiffeisen Mindenki ebédel tél pályázati felhívásra elkészített pályázat támogatásban sajnos nem részesült. A Gyermekétkeztetési Alapítvány a döntését nem indokolta. 615/2013. (XII. 19.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Beszámoló Gyomaendrőd Város Önkormányzatának és intézményeinek havi gazdálkodásának alakulásáról Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: december 19. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadta Gyomaendrőd Város Önkormányzatának és intézményeinek havi gazdálkodásáról készített beszámolót. 616/2013. (XII. 19.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Határ Győző Városi Könyvtár 2014 évi szolgáltatási díjai Határidő: , felelős: Dinyáné Bánfi Ibolya, végrehajtva: január 1. A Határ Győző Városi Könyvtár évben is a évben alkalmazott díjakon nyújtja szolgáltatásait. 617/2013. (XII. 19.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Varga Lajos Sportcsarnok évi díjtételei Határidő: , felelős: Fekete József, végrehajtva: január 1. A Zöldpark Nonprofit Kft. által üzemeltetett Varga Lajos Sportcsarnok évben nem emeli árait, továbbra is a évben alkalmazott díjakon nyújtja szolgáltatásait. 618/2013. (XII. 19.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Katona József Művelődési Ház, Endrődi és a Gyomai Tájház évben alkalmazott díjtételei Határidő: , felelős: Dr. Szonda István, végrehajtva: január 1. A Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény vezetője a Katona József Művelődési Központ, a Népház, az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény, valamint a Gyomai Táj-és Alkotóház vonatkozásában évben is a évben alkalmazott díjakon nyújtja szolgáltatásait.

14 619/2013. (XII. 19.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: A Liget Fürdő Kft. önkormányzat felé fennálló, évben előírt tartozásának felülvizsgálata Határidő: , felelős: Vass Ignác, végrehajtva: december 31. A Liget Fürdő Kft. önkormányzat felé fennálló, évben előírt tartozásának felülvizsgálata megtörtént, Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Kft.-vel szemben 15 millió forint összegű tartozást előírta, amely működési célú kölcsön visszafizetésének határidejét december 31. napjában határozta meg. 625/2013. (XII. 19.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Oktatási vagyon működtetéséről beszámoló Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: december 19. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadta az oktatási vagyon működtetéséről készített beszámolót. 628/2013. (XII. 19.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Szülői Munkaközösségének kérelmének támogatása Határidő: , felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: december 31. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának évi költségvetési rendeletébe a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Szülői Munkaközössége által kért összeg beépítésre kerül. 630/2013. (XII. 19.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: A hulladékgyűjtő udvar bérleti díjának csökkentése 50 %-al január 1-től Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: január 31. A hulladékgyűjtő udvar bérleti díjának csökkentési lehetőségeinek vizsgálata folyamatban van. 641/2013. (XII. 19.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás október 15-i módosításainak jóváhagyása Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: december 19. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás Módosításának október

15 15-ei módosítását jóváhagyta, az alábbiak szerint: A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás Módosítása október A Társulási Megállapodás IV. fejezet 5. pontjának szövege az alábbiak szerint változik: 5. A Társulás tagja a Társulási Megállapodást a naptári év utolsó napjával december hó 31-i hatállyal mondhatja fel. A felmondásról (kiválásról) szóló minősített többséggel meghozott határozati döntést legalább 6 hónappal korábban köteles meghozni és a Társulás tagjaival, valamint a Társulási Tanáccsal közölni. A társuláshoz csatlakozni naptári év első napjával lehet. A társuláshoz való csatlakozásról legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. A társulásban részt vevő Képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a többcélú kistérségi társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz. A következő alpontok számozása értelemszerűen megváltozik. 2. A Társulási Megállapodás VII. fejezete kiegészül a 3. ponttal az alábbiak szerint: 3. A Társulási Tanács elnöke, mint a társulás nevében eljárásra jogosult személy jogai és kötelezettségei 3.1. A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében: a. összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét, b. gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének, éves beszámolójának elkészítéséről, c. képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, d. a Társulás mérlegét Tagok számára hozzáférhetővé teszi, e. évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás működéséről, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról, f. ellátja mindazon feladatokat, melyet a társulási megállapodás, illetve a Társulási Tanács számára előírt, g. a Támogatási Szerződést és az egyéb szerződéseket, valamint azok módosításait a Társulás nevében aláírja, h. bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, illetve képviselőik, a hatóságok, közreműködő szervek, személyek felé, beszámoltathatja a Társulásban közreműködő bármely érdekeltet, A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 642/2013. (XII. 19.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás augusztus 28-i módosításának jóváhagyása Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: december 19. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás Módosításának 2013.

16 augusztus 28-ai módosítását jóváhagyta, az alábbiak szerint: A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás Módosítása A Társulási Megállapodás I. fejezet 8. pontja kikerül a megállapodás szövegéből, a következő pontok számozása értelemszerűen megváltozik. 2. A Társulási Megállapodás I. fejezet új számozás szerinti 8. pontjának szövege az alábbiak szerint módosul: A Többcélú Társulás legfőbb döntéshozó szerve a Társulási Tanács (a továbbiakban: Tanács), amelyet a társult települések polgármesterei alkotnak. A Társulási Tanács tagjaiból egy elnököt és két alelnököt választ. 3. A Társulási Megállapodás I. fejezet 12. pontjának szövege az alábbiak szerint változik: 12. A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését és feladatai végrehajtásának megszervezését a Szarvasi Polgármesteri Hivatal látja el. 4. A Társulási Megállapodás III. fejezet 1. pontjának szövege az alábbiak szerint módosul: 1. A Többcélú Társulás feladatainak megszervezését a Szarvasi Polgármesteri Hivatal látja el. Feladatai különösen: - a Többcélú Társulás működésének megszervezése, a Társulás és Intézményei egyes pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátása, - társulási döntések előkészítése, végrehajtása - Társulás pályázati tevékenységének összehangolása, koordinációja, - a tagtelepülési feladatok egyes tevékenységeinek összehangolása, koordinatív szerep, egyéb, jelen megállapodásban szabályozott feladatok ellátása. 5. A Társulási Megállapodás III. fejezet 4. pont 4.1. alpontjának szövege a következőkre változik: 4.1. Körös-szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Székhelye: 5540 Szarvas, Kossuth u. 19. Önállóan működő, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv Feladatai: - ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás - átmeneti elhelyezést biztosító ellátások - házi segítségnyújtás (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) - tanyagondnoki szolgálat - szociális étkeztetés - nappali szociális ellátás - egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (támogató szolgáltatás) - önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai - családsegítés - gyermekjóléti szolgáltatás, - védőnői szolgáltatás, - iskola-egészségügyi gondozás - Szarvasi 1.sz. gyermek háziorvosi alapellátás (működési területe: Szarvas település közigazgatási területe). - hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét

17 javító programok. Működési területe: Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Örménykút, Szarvas települések közigazgatási területe. 6. A Társulási Megállapodás III. fejezet 6, 7, és 8. pontjában a Kistérségi Iroda megnevezés Szarvasi Polgármesteri Hivatal megnevezésre változik. 7. A Társulási Megállapodás V. fejezet 6. pont 6.4 és 6.5 alpontjának összevonásával létrejövő új 6.4 alpont szövege az alábbiak szerint változik: 6.4. A munkáltatói jogokat Szarvas Város Jegyzője gyakorolja. A következő alpontok számozása értelemszerűen megváltozik. 8. A Társulási Megállapodásban szereplő elnökhelyettes kifejezés valamennyi esetben alelnök kifejezésre változik. A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 643/2013. (XII. 19.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Projektmenedzseri iroda évi beszámolója Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: január 23. A Projektmenedzseri iroda évi beszámolója a Képviselő-testület évi decemberi ülésén elfogadásra került. 647/2013. (XII. 19.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Gyomaszolg Ipari Park Kft. fejlesztési elképzelései Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: december 19. Gyomaendrőd Város Képviselő testülete elfogadta a Gyomaszolg Ipari Park Kft. előterjesztéshez mellékelt jövőre vonatkozó fejlesztési elképzeléseit. K. m. f. Várfi András polgármester Dr. Csorba Csaba jegyző A kivonat hiteléül: Jakucs Mária

18 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület január 30-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy: Gyomaendrőd Város Önkormányzata évi költségvetési rendelet tervezetének I. fordulós tárgyalása Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Gál Julianna Előterjesztő: Várfi András polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (3) bekezdése előírja, hogy a város jegyzője által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig nyújtja be a Képviselő-testületnek. A évi költségvetés előkészítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetési koncepció összeállításával indult. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete októberében tartott ülésén a 496/2013. (X. 31.) Gye. Kt. határozatával elfogadta az Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját és abban meghatározta azokat a célokat, illetve feladatokat, amelyeket a költségvetés készítés további szakaszaiban meg kíván valósítani. Az elfogadott koncepció azt mutatta, hogy mind a működési, mind a fejlesztési oldalon a évben rendelkezésre álló forrásokhoz viszonyítva a kiadások meghaladják a számításba vehető források összegét. A költségvetés összeállítása során a költségvetés egyensúlyának biztosítása céljából megtörtént a bevételi források további vizsgálata, illetve a kiadások rangsorolása. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának évi költségvetési koncepcióját Magyarország évi központi költségvetéséről szóló T/ számú törvényjavaslat figyelembe vételével állítottuk össze. Az önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezetének kidolgozása során a évi CCXXX.-as törvény Magyarország évi központi költségvetéséről volt az irányadó. A évi költségvetési rendelet-tervezetünk két fordulóban történő tárgyalását mindenképpen indokolja a január 1-jétől belépő új államháztartási számvitel, amely olyan jelentős változásokat tartalmaz, melynek alkalmazásbeli megismerése a rendelet-tervezet összeállításának időszakában is folyamatban van. Bevételek számbavétele 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati törvényben meghatározott, célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadásai csökkennek a helyi bevételek meghatározott mértékével és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés támogatást. Ezen támogatási kategórián belül külön jogcímenként jelennek meg az alábbiak: Önkormányzati hivatal működésének támogatása ( Ft/fő) A törvénytervezet alapján a közös hivatal elismert hivatali létszáma amire támogatás számítható 40,16 fő (Gyomaendrőd elismert hivatali létszáma 37,35 fő, Hunya elismert hivatali létszáma 1,67 fő, Csárdaszállásé pedig 1,14 fő), mely a tavalyi évben 40,92 fő volt. A tervezetben Gyomaendrőd vonatkozásában a köztisztviselői létszám 42 fő, a kisegítői állományi létszám 2 fő. A csárdaszállási és a hunyai kirendeltségeken 3-3 fő látja el a feladatokat. Csárdaszállás önkormányzatának a közös hivatal működésének finanszírozásához előreláthatólag E Ft-tal szükséges hozzájárulni, Hunya önkormányzatának pedig E Ft-tal. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása a belterület nagysága alapján illeti meg az önkormányzatot, a beépített támogatási összeg E Ft. Közvilágítás fenntartásának támogatása településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével került megállapításra. A fő feletti városok esetében a támogatás fajlagos összege Ft/km. A beépített támogatási összeg: E Ft. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása a évi országosan összesített önkormányzati beszámolók ezen feladathoz kapcsolódó szakfeladatai alapján számított egy 2

19 négyzetméterre eső nettó működési kiadás figyelembevételével történik a támogatás összegének meghatározása. A fő feletti városok esetében a támogatás fajlagos összege 104 Ft/m2. Ezen a jogcímen önkormányzatunkat 100 E Ft összegű támogatás illeti meg, ugyanis a feladathoz kapcsolódó szakfeladatokon mutatkozó nettó kiadás nem haladta meg a 100 E Ft-ot. Közutak fenntartásának támogatása a évi országosan összesített önkormányzati beszámolók ezen feladathoz kapcsolódó szakfeladatai alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadás figyelembevételével történik a támogatás összegének meghatározása. A fő feletti városok esetében a támogatás fajlagos összege Ft/km. A kapott támogatási összeg: E Ft. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Összege Ft/fő. A kapott támogatási összeg: E Ft. Közös szabályként jelenik meg, hogy az előbb felsorolt jogcímeken kapott támogatások beszámítással csökkentett együttes összege kizárólag az igazgatással, település-üzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos működési kiadásokra használható fel. 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás biztosítása. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja az önkormányzatok rendelkezésére, hogy a pedagógus és a nevelő munkát segítő kötelező létszám bérét teljes mértékben biztosítja, az óvodák szakmai és dologi kiadásaihoz a központi költségvetés célzott támogatást biztosít, melynek összege Ft/fő/év. 3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Ebben a kategóriában jelenik meg az önkormányzati segélyezés, a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás támogatása, a Térségi Szociális Gondozási Központ által ellátott feladatok után igényelhető támogatások köre, illetve a gyermekétkeztetés finanszírozásának módja. A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről az illetékes miniszterek február 4-éig döntenek. 4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Ezen a jogcímen a várost megillető támogatás becsült összege 16 millió Ft. Ezt az összeget a muzeális intézményekre, a nyilvános könyvtári ellátás biztosítására, valamint a közművelődés támogatására kell fordítani. 5. Beszámítás A meghatározott támogatások összegét csökkenteni kell az önkormányzat elvárt bevételének összegével. Az elvárt bevétel legfeljebb a évi iparűzési adóalap 0,5%-át jelenti. Amennyiben a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő képessége Ft alatt van, az elvárt bevétel százalékában lehetőség van a beszámítás összegének csökkentésére. Városunk esetében ezen érték Ft felett van, így elvárt bevételként a évi iparűzési adóalap 0,5%-át kell figyelembe vennünk. Mivel településünk közös hivatal székhelye, így a beszámítás összege 5 % ponttal csökken. Az elvárt bevétel összege így Gyomaendrőd esetében E Ft (tavaly: E Ft). Az önkormányzat elvárt bevételével összefüggő támogatás csökkentés egy meghatározott sorrend szerint történik: a hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz és az egyéb önkormányzati feladatok támogatásához jogcímeken megillető támogatások 50%-a, a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, majd az önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímeken megillető támogatás teljes összegéig terheli. Az állami támogatások mellett, számba vettük az önkormányzati és intézményi saját bevételeket, a működési célú támogatásokat, a közhatalmi bevételeket (az előző évhez képest 23 millió Ft-tal több helyi adó bevétel került betervezésre), továbbá a felhalmozási célú támogatási bevételeket és átvett pénzeszközöket. Kiadások számbavétele A kiadások tervezésénél általános elv volt, hogy a betervezett kiadások a várható infláció körüli mértékben növekedhetnek az előző év terv számaihoz képest, illetve a feladat növekedésből adódó többlet kiadásokat és a feladat ellátási telephely változásához szorosan kapcsolódó plusz kiadásokat vettük figyelembe. Az önkormányzat önként vállalt feladataihoz kapcsolódó kiadásoknál részben a évi szintet, részben pedig a tényleges igényt vettük figyelembe. A fejlesztési célú kiadások között elsősorban a évről áthúzódó beruházások kerültek megtervezésre, a városüzemeltetési osztály és az intézmények által szükségesnek tartott fejlesztések, valamint a testület által korábban hozott döntések kerültek beépítésre. A fejlesztésekhez kapcsolódóan a pályázati lehetőségek 3

20 számbavétele is megtörtént. A évi költségvetési rendelet-tervezet várható bevételeinek és kiadásainak alakulása: Adatok E Ft-ban Bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek Forrás hiány 0 Kiadások Működési kiadások Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások 0 Gyomaendrőd Polgármestere a város évre vonatkozó költségvetési rendelet-tervezetét további egyeztetetés és elemzés lefolytatása céljából a Képviselő-testület elé beterjesztette. Döntési javaslat "2014. évi költségvetési rendelet tervezet beterjesztésének tudomásul vétele" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város évi költségvetési rendelettervezetének beterjesztését tudomásul veszi, a beterjesztett anyagot alkalmasnak tartja további tárgyalások lefolytatására. Határidők, felelősök: Határidő: Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella 4

21 1. melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai évben Adatok E Ft-ban A B C megnevezés eredeti terv 1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 18 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Határ Győző Városi Könyvtár 34 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 50 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz

22 1. melléklet 53 Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Városi Egészségügyi Intézmény 66 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 82 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen

23 2. melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzat évi bevételeinek részletezése Adatok E Ft-ban A B C megnevezés eredeti terv 1 Intézményi működési bevételek 2 Holtágak haszonbére Földhaszonbér Bérleti díj Hulladéklerakó bérleti díj bev Közterületfoglalás Egyéb bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Kamatbevétel Kamatbevétel kötvény Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra) ÁFA bevétel-befizetendő ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-fürdő ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs Start mintaprogram terményértékesítés Oktatás bérl.díj és tér.díjbevétel Saját bevétel összesen: Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 19 Rendszeres segély átvett pénz Gyermektartásdíj kieg Mozgáskorl.tám Mezőőri jár. átvett pénz Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők, 36 fő, 100 fő +2 fő hivata Közcélú munkavégzők támog ben induló évi START progr.2012-ről áthúzódó tám Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez IKSZT pályázat bér támogatás Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen 31 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz Magánszemélytől átvett pénzeszköz Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen Közhatalmi bevételek 37 Iparűzési adó Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Pótlékok, bírságok bevétele Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap Gépjármű adó Termőföld bérbeadása Különféle bírságok Önkormányzati lakások lakbérbevétele Mezőőri járulék bevétele Közhatalmi bevételek összesen Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 51 Önkormányzati hivatal működésének támogatása Zöldterület gazdálkodás támogatása

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. szeptember 18-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. szeptember 18-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2013. október 31. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2013. október 31. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2013. október 31. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

2013. december 10-én 14.00 órakor

2013. december 10-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 23-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. március 23-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. január 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. január 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. január 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 300/2003. (XI. 27.) KT számú határozat (Határidő: 2006.12.31) Tárgy: Önkormányzati

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében.

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Gyomaendrőd 14/2007. JEGYZŐKÖNYV Készült 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester Babos László, Béres János, Czibulka György,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. március 17-én 14:00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. március 17-én 14:00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. november 16-án 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. 2009. november 16-án 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. június 15-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. június 15-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. május 29-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. május 29-i üléséről az Új Városháza üléstermében. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 14/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. május 29-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 3-án 8 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. március 3-án 8 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. szeptember 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. szeptember 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. január 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. január 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. március 18-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. március 18-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. június 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. június 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 16-i soron kívüli testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 16-i soron kívüli testületi ülésén. 11/2013. ÖKÜ JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Képviselő-testületének 2013. május 16-i soron kívüli testületi ülésén. Jelen vannak: Lengyel György, Mórocz Lajos, Szemenyei Sándor, Pusztai Ádám és Varga

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Ülésterem

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 31-én 13:30 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. március 31-én 13:30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 200. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Javaslat a 200. évi költségvetési rendelet módosítására I. A közgyőlés

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. október 27-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. október 27-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. október 27-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 126/2005. (V. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2005.09.30) Tárgy: Gellai Józsefné

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 447/ÖK/2008.(VIII.27.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. a) 2008. évi költségvetési rendelet 2008. június 30-i határnappal történı módosítása b)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. március 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. március 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. február 17-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 7/2014. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. október 19-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. 2009. október 19-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 2350-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. január 20-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. január 20-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2004. február 27. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 2/2004. (II. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Levéltár (Pécs) igazgatóhelyettese

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 31-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 31-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 15-én 8:00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. december 15-én 8:00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. május 26. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. május 26. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 0. május 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 0. május 6-i ülésére. napirendi pont Tárgy: Az Intézményi

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

2015. évi 8. szám 2015. április 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2015. évi 8. szám 2015. április 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2015. évi 8. szám 2015. április 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 15-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 15-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. szeptember 19-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. szeptember 19-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 33/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2008. február 28-i üléséről a Városháza Nagytermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2008. február 28-i üléséről a Városháza Nagytermében. Gyomaendrőd 4/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült 2008. február 28-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester Babos László, Béres János, Czibulka György,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása - A közgyűlés 16 igen, egyhangú

Részletesebben

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Ó z d, 2014. július 17. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: ÓVK alapítvány ügyvezetője Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Társulási megállapodás. Preambulum

Társulási megállapodás. Preambulum Társulási megállapodás Preambulum Jelen megállapodást aláíró társult önkormányzatok képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. október 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. október 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 1 SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepciójára Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. február 12-én 16.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. február 12-én 16.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

53-70/2011. ikt sz Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS

53-70/2011. ikt sz Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 1. sz. napirendi pont 53-70/2011. ikt sz Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. január 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2016. január 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010.augusztus 16-án 09. 00 órakor

M E G H Í V Ó. 2010.augusztus 16-án 09. 00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 2012. április 26-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 73-96 Rendeletei: 7-8 T á r g y s o r o z a t a Interpellációk, kérdések Tájékoztató a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

GYOMAENDRŐD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKAPROGRAM TERVEZETE 2008. évre

GYOMAENDRŐD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKAPROGRAM TERVEZETE 2008. évre GYOMAENDRŐD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKAPROGRAM TERVEZETE 2008. évre Január 31. - A 2008 évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása Szilágyiné Bácsi Gabriella köztisztviselő valamennyi -A

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-29/2015. Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet II. változatának

Részletesebben

vállalkozó (52. 26. pont) e)17

vállalkozó (52. 26. pont) e)17 e)17 a 26.152 vállalkozó: a egyéni az A 170/2011.(VI.21.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. április 6-án 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. - Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/320-230, Tel.:95/ 523-100 M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 13-án (szerdán) 14:30 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Rendelettervezet az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról Előadó: Dr.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Rendelettervezet az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról Előadó: Dr. Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. március 14-én (hétfőn) 17,30 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 A személyes gondoskodást

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Jegyzıkönyv számára Varju Zoltán elnök rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

50-33/2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS

50-33/2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 1. sz. napirendi pont 50-33/2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. február 17-én 14:00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. február 17-én 14:00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben