M E G H Í V Ó augusztus 16-án órakor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó. 2010.augusztus 16-án 09. 00 órakor"

Átírás

1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) , (66) Web site: M E G H Í V Ó A Humánpolitikai Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság 2010.augusztus 16-án órakor kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. 1. A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT rendelet módosítása II. forduló 2. Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosítása II. forduló 3. Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) KT rendelet módosítása 4. Gyomaendrőd Város évi költségvetésének első féléves teljesítése 5. Beszámoló a Gyomaendrődi Ipari Park helyzetéről 6. Beszámoló a Liget Fürdő Kft június 30.-i ügyvezetői beosztás átadás átvételről 7. Ciklusbeszámoló elfogadása 8. Gyomaendrőd Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának első fordulós tárgyalása 9. Pályázati kiírás Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználására 10. Bérlakások, és a Polányi Máté utca 43. szám alatti építési telek értékesítése 11. Önkormányzati bérlakások ellenőrzéséről készített jelentés elfogadása 12. Gyomaendrőd, Népliget u. 1/b. szám alatti szolgálati lakás felújítása, kiutalása 13. Tótka Sándor olimpiai útjának támogatása Az Ötv. 12. /4/ bekezdése alapján az alábbi napirendi pontok megtárgyalására zárt ülésen kerül sor. 1. Gyomaendrődi Liget Fürdő és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének megbízása (zárt ülés) 2. Használatba vételi engedély megkéréshez határidő hosszabbítás kérése (zárt ülés) 3. Használatba vételi engedély megkéréséhez határidő hosszabbítás kérése (zárt ülés) 4. Használatba vételi engedély megkéréséhez határidő hosszabbítás kérése (zárt ülés) 5. Első lakás megszerzése - gyermekvállallás (zárt ülés) 6. Önkormányzati támogatás iránti kérelem lakásbővítéshez (zárt ülés) 7. Első lakás megszerzése - kamat visszafizetés elengedésének kérelme (zárt ülés) 8. Gyomaendrőd, Álmos u. 11. szám alatti szolgálati lakással kapcsolatos kérelem (zárt ülés) 9. Szociális bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálása (zárt ülés) Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Gyomaendrőd, augusztus 12. Hangya Lajosné s.k. Bizottság elnöke

2 ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Humánpolitikai Bizottság augusztus 16. napján tartandó rendes üléséhez

3 ELŐTERJESZTÉS A Humánpolitikai Bizottság augusztus 16-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy: Készítette: Keresztesné Jáksó Éva Előterjesztő: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT rendelet módosítása II. forduló Humánpolitikai Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a júniusi ülésén első fordulóban tárgyalta lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT rendelet módosítását. Az első fordulóban a Képviselő-testület meghatározta a költségalapú bérlakások lakbéremelésének mértékét, a bérleti díjak összegét. A II fordulóban kerül sor a normaszöveg megalkotására, a rendelet módosításának elfogadására. Indoklás A költségalapú bérlakások lakbéremelésének mértékét 10 %-ban határozta meg az Önkormányzat, így biztosítva a költségalapú bérlakások lakbérének értékállóságát. Kockázatelemzés: Az önkormányzat számára a lakbéremelés nem jelent kockázatot, hiszen a lakbéremelés végrehajtásával, mind a lakástörvényben, mind a támogatói szerződésben foglaltaknak eleget tesz. A költségalapú bérlakások esetében a befizetett lakbérek a lakások felújítására, karbantartására fordíthatóak, mely keretösszeg emelésével több forrás biztosítható a felújítási, karbantartási munkálatokra. Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és elfogadásáról dönteni. TERVEZET Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010. (...) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló LXXVIII. törvény 34 -ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 2. Ez a rendelet december 1-én lép hatályba. 1. melléklet a.../2010. (...) önkormányzati rendelethez Záró rendelkezések Költségalapú bérlakások bérleti díja Megnevezés Komfortfokozat m2 Szoba szám Garázs Lakbér Garázs bérleti Díj ÁFÁ-val Magtárlaposi úti 4 db A- Összkomfortos 70,10 Lakótér+2 fél 15 m ,- Ft/hó 1.100,- Ft/hó típusú bérlakás egyenként szoba Magtárlaposi úti 4 db B- Összkomfortos 74,07 Lakótér+2 fél 15 m ,- Ft/hó 1.100,- Ft/hó típusú bérlakás egyenként szoba Endrődi u db C- Összkomfortos 33,93 1 szoba ,- Ft/hó - 2

4 típusú bérlakás egyenként Endrődi u db D- típusú bérlakás egyenként Gyomaendrőd, augusztus Összkomfortos 35,70 1 szoba ,- Ft/hó - Várfi András s.k. polgármester Dr. Csorba Csaba s.k jegyző Gyomaendrőd, augusztus Döntési javaslat "A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT rendelet módosítása II. forduló" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek A Humánpolitikai Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT rendelet módosításának elfogadását. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - 3

5 ELŐTERJESZTÉS A Humánpolitikai Bizottság augusztus 16-i ülésére 2. napirendi pont Tárgy: Készítette: Keresztesné Jáksó Éva Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosítása II. forduló Előterjesztő: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Humánpolitikai Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a júniusi ülésén első fordulóban tárgyalta az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosítását. Az első fordulóban a Képviselő-testület meghatározta a temetési segély és helyi lakásfenntartási támogatás új szabályozási feltételeit, a hatálybalépés időpontját. A II fordulóban kerül sor a normaszöveg megalkotására, a rendelet módosításának elfogadására. Indoklás A rendelet módosította a helyi lakásfenntartási támogatás feltételeit, a Sztv-nek megfelelően kiegészítő támogatást biztosít az önkormányzat a normatív lakásfenntartási támogatásban részesülő személyeknek, családoknak. 4. A rendelet módosította a temetési segély összegét is, január 01. napjától az egy főre eső jövedelem alapján sávosan határozza meg Ft., Ft illetve a helyben szokásos legalacsonyabb temetési költség 10 %-ában. 5. A helyi kiegészítő lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályozás október 01. napjával, temetési segély összegére vonatkozó szabályozás január 01. napjával lép hatályba. 6. A rendelet hatálybalépésével egyidőben hatályát veszti az önkormányzat által biztosított segélyek felsorolása közül a méltányossági ápolási díj, melyet szeptemberétől nem biztosít Önkormányzatunk valamint a helyi lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályozás. A temetési segély összegére vonatkozó szabályozás valamint az átmeneti segély temetési kiadások szövegrésze az új feltételek hatályba lépésével január 1. napján hatályát veszti Kockázatelemzés: A helyi rendelet lehyi lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályozásával Önkormányzatunk eleget tett a Sztv.- ben kapott felhatalmazásnak. Az Önkormányzat számára a helyi lakásfenntartási támogatás feltételeinek megváltoztatása pénzügyi kockázatot jelent, hiszen az új feltételekkel bevezetésre kerülő kiegészítő támogatás jelentősebb pénzügyi forrást igényel, melyet az Önkormányzat ebben az évben a szociális kiadások előirányzatán belüli átcsoportosítással, a jövő évben pedig a kiadások megtervezésével biztosítja. Az ügyfelek számára előnyt biztosít az Önkormányzat, hiszen a kiegészítő támogatással további anyagi segítséget nyújt az arra rászoruló ügyfeleknek. A temetési segély összegének sávossá alakításával, a kevesebb jövedelemmel rendelkező személyek magasabb összegű temetési segélyben részesülhetnek. Az Önkormányzat számára a temetési segély összegére vonatkozó feltételek megváltoztatása pénzügyi kockázatot jelent, hiszen a magasabb összegű temetési segély jelentősebb pénzügyi forrást igényel, melyet az Önkormányzat a jövő évben a kiadások megtervezésével biztosítja. Az ügyfelek számára előnyt biztosít az Önkormányzat, hiszen anyagilag nagyobb segítséget nyújt az ügyfelek számára a temetési kiadások viselésében. Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és elfogadásáról dönteni. Gyomaendrőd, július 26. TERVEZET Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010. (...) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

6 III. törvény 25 (3) b pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban ÖR.) 7. -ában az önálló szövegrész helyébe a kiegészítő szöveg lép. 2. Az ÖR. 8. -ának helyébe a következő szakasz lép: (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szt. 38. (1) bekezdés a) pontja szerint normatív lakásfenntartási támogatásban részesülő személyek, családok számára helyi kiegészítő támogatást állapít meg havi Ft összegben. (2) A helyi kiegészítő lakásfenntartási támogatást egy évre a normatív lakásfenntartási támogatás időtartamára kell megállapítani. 3. Az ÖR ában az lakásfenntartási és bekötési szövegrész helyébe a helyi kiegészítő lakásfenntartási szöveg lép. 4. Az ÖR. 27. (1) bekezdésének helyébe a következő bekezdés lép: A temetési segély összegét az egy főre jutó havi jövedelem alapján kell megállapítani: a) Az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum %-a esetében a temetési segély összege Ft. b) Az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum %-a esetében a temetési segély összege Ft. c) Az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum %-a esetében a temetési segély összege a mindenkori legegyszerűbb földben történő temetési költség 10 %-a. Záró rendelkezések 5. (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel október 1-én lép hatályba. (2) A január 1. napján lép hatályba. 6. (1) Hatályát veszti a 3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 6. b) pontja valamint a 9. -a. (2) január 1. napján hatályát veszti a 3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 14. (2) bekezdésének második francia bekezdése (3) január 1. napján hatályát veszti a 45/2009. (IX. 2.) Gye. Kt. rendelet 4. - ának közeli hozzátartozó halála esetén viselt temetési kiadások szövegrésze. Gyomaendrőd, augusztus Várfi András s.k. polgármester Dr. Csorba Csaba s.k jegyző Gyomaendrőd, augusztus Döntési javaslat "Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosítása II. forduló" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek A Humánpolitikai Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága javasolja a Képviselő-testület számára az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosításának elfogadását. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - 5

7 ELŐTERJESZTÉS A Humánpolitikai Bizottság augusztus 16-i ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Készítette: Keresztesné Jáksó Éva Előterjesztő: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) KT rendelet módosítása Humánpolitikai Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület januári ülésén emelte a támogatás összegét Ft-ról Ft-ra. A módosítás a rendelet 4. -át érintette, melyből adminisztratív okok miatt kimaradt a c) pont valamint az utolsó két mondat, mely az a-b-c pontokhoz egyaránt tartalmaz rendelkezést. Jelen rendelet módosítással az adminisztratív hibát javítjuk ki, így a rendelet 4. -ának kiegészítése után újból a teljes lesz a támogatás összegének meghatározása. Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és elfogadásáról dönteni. Gyomaendrőd, augusztus 9. TERVEZET Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010. (...) önkormányzati rendelete az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) KT rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) KT rendelet 4. -a a következő szövegrésszel egészül ki: c) A lakásbővítésre adható támogatás összege nem haladhatja meg, az a) pontban meghatározott maximum összeg 50%-át. A megítélt összeg 2/3 része kamatmentes hitel, 1/3 része vissza nem térítendő önkormányzati támogatásként adható, és csak akkor folyósítható, ha a bővítés falazási munkálatai elkezdődtek. Az a)-c) pontokban meghatározott támogatási összegektől eltérni, csak a 2. (5) bekezdése értelmében lehet. A meghatározott vissza nem térítendő önkormányzati támogatás vissza nem térítendővé akkor válik, ha az igénylő nem esik a 4. (5) bekezdésében foglaltak hatálya alá, és a kamatmentes hitelt visszafizette. 2. Ez a rendelet szeptember 1-én lép hatályba. Gyomaendrőd, augusztus Záró rendelkezések Várfi András s.k. polgármester Dr. Csorba Csaba s.k jegyző Döntési javaslat "Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) KT rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek 6

8 A Humánpolitikai Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága javasolja a Képviselő-testület számára a rendelet módosítását. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - 7

9 ELŐTERJESZTÉS A Humánpolitikai Bizottság augusztus 16-i ülésére 4. napirendi pont Tárgy: Gyomaendrőd Város évi költségvetésének első féléves teljesítése Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Gál Julianna Előterjesztő: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humánpolitikai Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 8/2010. (II. 15.) önkormányzati rendeletével elfogadta a város évi költségvetését, melyet az első félévben 2 alkalommal módosított. A rendeletmódosítások oka, hogy a benyújtásra került pályázatokhoz a költségvetésben nevesíteni kellett az önerő összegét, az eredeti költségvetésben nem tervezett kötelezettségvállalások is megjelenítésre kerültek, illetve a zárszámadást követően beépítésre került az elfogadott pénzmaradvány összege. A költségvetés teljesítése a következők szerint alakult az első félévben. Önkormányzat bevétele: Adatok E Ft-ban Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés / Módosított ei. % ,09 Bevételek teljesítésének alakulása: Megnevezés Összeg E Ft-ban Összes bevételhez viszonyított arány (%) Önkormányzat költségvetési támogatása ,14 Sajátos működési bevételek ,35 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,10 Önállóan műk.és gazd. intézmények bev ,39 Polgármesteri Hivatal bevétele ,77 Ktgvetési hiány belső fin. eszk. (pénzm.) ,25 Az önkormányzat költségvetési támogatása 39,14 %-a az összes bevételnek. A sajátos működési bevételek 27,35 % -át teszik ki az összbevételnek. A sajátos műk. bevételek között mutathatók ki a helyi adó bevételek (a betervezett összeg 47%-a teljesült), az átengedett központi adók (Szja), valamint a mezőőri járulék bevétel. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele 13,39 %-a, a Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények, valamint a szakfeladatok bevételei pedig 18,77 %-a az összes bevételnek. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek százalékos aránya minimális az összes bevételen belül. Itt jelentkeznek a tárgyi eszközök, valamint az önkormányzati lakások és egyéb helyiségek értékesítéséből származó bevételek összegei. A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló eszközök között jelennek meg az előző évben képződött pénzmaradványok felhasznált összegei, melyek összes bevételhez viszonyított aránya 1,25%-ot tett ki a vizsgált időszakban. Önkormányzat kiadása: Adatok E Ft-ban Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés/ Módosított ei. (%) ,81 Kiadások teljesítésének alakulása: 8

10 Megnevezés Módosított előirányzat (E Ft) Teljesítés (E Ft) Teljesítés/ Módosított ei. (%) Működési kiadás ,20 Felújítás ,00 Fejlesztés ,07 Tartalék ,00 A működési kiadások 52,2 %-on teljesültek, mely az időarányos előirányzattal közel azonosan alakult. A működési kiadások teljesítésének megoszlása a következők szerint történt: A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok az összes működési kiadás alig több mint felét, azaz 50,68 %-át, a dologi kiadások 34 %-át, a pénzeszköz átadások pedig 15,21 %-át teszik ki. A felújítások és fejlesztések tekintetében a módosított előirányzathoz viszonyítva 30 %, illetve 56,07 %-os a teljesítés. A betervezett felújítások közül megvalósult 75 %-os pályázati támogatással a járdafelújítás, a Népház belső udvar felőli homlokzatának felújítása, valamint ivóvíz-és szennyvízhálózat rekonstrukciós munkák történtek. A Sportcsarnok padlóburkolat cseréjének és a Városi örökség elnevezésű pályázat keretében megvalósuló felújítások kiadásai a második félévben fognak jelentkezni. A beruházások között megtervezett projektek közül befejeződött a belvíz V. ütem, megtörtént a kifizetése a 4+1 utca építési, felújítási számlájának, lezajlott a Zöldpark Kft. eszközbeszerzése, lezárult a Magtárlaposi beruházás. Megtörtént a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nél E Ft összegben a tőkeemelés, Vízmű részvényvásárlásra került sor még az év elején E Ft összegben, valamint megtörtént E Ft összegben az új Hulladéklerakó Kft. részére a törzstőke átadása. Folyamatban van a közel E Ft bruttó költségű kerékpárút beruházásunk, melyhez a vizsgált időszakban E Ft összegű kifizetés tartozott. Az Önkormányzat gazdálkodása összességében az első félév során stabilnak mondható, finanszírozási nehézségek sem a Polgármesteri Hivatalnál, sem az intézményeknél nem jelentkeztek. Az első félévben jelentkező többlet kötelezettségvállalásokra az előző év gazdálkodása során képződött szabad pénzmaradvány és a többletbevétel fedezetet nyújtott. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények (Polgármesteri Hivatal, Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda, Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Kner Imre Gimnázium, Kereskedelmi Szakközépiskola és Kollégium, Térségi Szociális Gondozási Központ, Városi Egészségügyi Intézmény) év első félévére vonatkozó szöveges beszámolóit a mellékletek tartalmazzák. Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és a döntési javaslat szerint elfogadni. Döntési javaslat "Gyomaendrőd Város évi költségvetésének első féléves teljesítése" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Humánpolitikai Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága javasolja a 8/2010. (II. 15.) önkormányzati rendeletével elfogadott évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását. A Képviselőtestület az államháztartásról szóló évi törvény 70. és a 79. (1) bekezdése alapján kapjon tájékoztatást a város háromnegyed éves költségvetési helyzetéről. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - 9

11 A Polgármesteri Hivatal I. félévi költségvetési beszámolója 1. melléklet Feladat ellátás általános értékelése: A Képviselő-testület által elfogadott 8/2010. (II. 15.) önkormányzati rendeletben megfogalmazott Polgármesteri Hivatalra vonatkozó feladatok kerültek végrehajtásra. Az első félévben a hivatali dolgozók létszáma nem változott, azonban az egyes posztokon személycserék történtek és belső átcsoportosításokra került sor. A költségvetési rendeletnek megfelelően a hivatal létszáma 60 fő. Személyi változások a következő helyeken történtek 2010 első félévében: A fizikai állomány négy fős létszáma a megváltozott munkafeladatok miatt egy fővel csökkent, Lidákné Vincze Judit március 1. napjától ügykezelőként dolgozik hivatalunkban január 1. napjától a Humánpolitikai Osztályon egy dolgozó határozott idejű szerződésének lejárta miatt belső átszervezéssel az Adó osztályról dr. Tímár Andrea vette át a szociális ügyintézői feladatokat. Az eddig betöltött munkakörébe Rovnyik Szergej került a pályázatíróktól. A pályázatíróknál időközben megüresedett Weigertné Szilágyi Erika álláshelye is, gyermekének születése miatt, ott két ösztöndíjas szerződéssel alkalmazott munkatárs segíti a munkavégzést. A Városüzemeltetési Osztályon közös megegyezéssel megszüntetésre került három dolgozó köztisztviselői jogviszonya, megüresedett a jogász, műszaki ügyintéző és közterületfelügyelői álláshely. A jogász munkakört június 1. napjától dr. Tímár Andrea tölti be, a szociális ügyintézői munkakört hirdetés útján töltöttük be pályakezdővel. A másik két álláshely szintén pályázat útján kerül betöltésre. A műszaki ügyintézői állás másodszor van meghirdetve, mivel az első meghirdetés alkalmával kiválasztott visszamondta a munkakör betöltését. A Titkársági osztályon a titkárnő gyermeket vár, helyére a Kirendeltségről Csikós Anikó került, az általa eddig ellátott feladatra határozott idejű szerződéssel alkalmazunk egy ügykezelőt. Az üres álláshelyek minden esetben meghirdetésre kerültek, a pályáztatási eljárást önkormányzatunk a jogszabályi előírásoknak megfelelően lefolytatta év első felében az ellenőrzési ütemtervnek megfelelően végezte a belső ellenőr a munkáját január 1-jétől a belső ellenőrzést a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának keretei között a Cs.A.Cs. Kft. - Cséffai János vezetésével - látja el. Az elvégzett éves ellenőrzésekről, észrevételekről, a feltárt hiányosságokról és a hibák megszűntetésére irányuló intézkedésekről külön előterjesztés keretében kap a testület részletes tájékoztatást következő év áprilisában. A Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatósága november 4. napjától 9 munkanapon keresztül helyszíni ellenőrzést tartott önkormányzatunk 4 intézményében: Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Térségi Szociális Gondozási Központ Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Az ellenőrzés tárgya a évben igénybevett, az önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulások és támogatások, illetve egyéb központi költségvetési támogatások elszámolása alapjául szolgáló adatok megalapozottságának, jogszabályi előírásoknak való megfelelésének vizsgálata. Az ellenőrzés február hónapban zárult le. A helyszíni ellenőrzésről, a feltárt hiányosságokról, az

12 önkormányzat ellenőrzésre tett észrevételeiről a Képviselő-testület folyamatos tájékoztatásban részesült. Az Önkormányzat által nyert pályázatokhoz kapcsolódóan több esetben történt a támogató hatóságok részéről ellenőrzés. Helyszíni ellenőrzések az alábbi projektek esetében történtek: - TEUT 2009 Hősök útja felújítása: utó ellenőrzés - TEKI 2008 Településrendezési terv készítése Gyomaendrődön: záró ellenőrzés - CÉDE 2009 Eszközbeszerzés közcélú foglalkoztatás fejlesztése érdekében: közbenső szemle - TEKI 2009 Közlekedésbiztonsági fejlesztések Gyomaendrődön: közbenső ellenőrzés - DAOP /B: Útépítések és felújítások Gyomaendrődön: záró ellenőrzés - LEADER rendezvény pályázat XII. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál: helyszíni szemle a rendezvény alatt Az ellenőrzések alkalmával a hatóságok nem állapítottak meg hiányosságot, pótlólagos dokumentumok megküldésére kérték fel az önkormányzatot olyan esetekben, ahol az ellenőrzéshez szükséges dokumentumok még nem álltak rendelkezésünkre az ellenőrzés időpontjában. Ezen dokumentumok megküldésével a hatóságok teljesnek nyilvánították az ellenőrzéseket, mindent megfelelőnek találtak. A Hatósági Osztály munkáját az Illetékhivatal ellenőrizte a vizsgált időszakban, hiányosságot nem tárt fel. Önkormányzatunkat érintő folyamatban lévő peres ügyekről az alábbi rövid tájékoztatást kívánjuk nyújtani: Az A.S.A. Kft. kártérítési igényt nyújtott be a társulásban részt vevő önkormányzatok felé: A Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Mű üzemeltetésére kiírt közbeszerzés jogorvoslati eljárása novemberében lezárult. Az eljárásban vesztes A.S.A Kft márciusában támadta meg a Beruházó Munkacsoport döntését, mely szerint a Remondis (Rethman) Kft. lett az eljárás nyertese. A Közbeszerzési Döntőbizottság határozatában a Beruházó Munkacsoport döntését elfogadta. Az A.S.A. Kft. további jogorvoslat ügyében a Fővárosi Bírósághoz fordult, ahol a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát támadta meg. Az ügyet lezáró Fővárosi Ítélőtábla döntése értelmében az ajánlatkérő megsértette a közbeszerzési törvényt, mivel a Remondis Kft. ajánlatát érvényesnek minősítette. A bírósági ítélet értelmében ugyanis a Remondis Kft. ajánlata érvénytelen. Az A.S.A. Kft ,-Ft kártérítési igényt, valamint a telep üzemeltetésre történő átvételének igényét jelentette be az önkormányzatok felé március 26-án a Szegedi Ítélőtábla elutasította az A.S.A. Kft. kártérítési igényét, illetve a Regionális Hulladékkezelő Mű üzemeltetésére a Remondis Kft. és az Önkormányzat között létrejött szerződést hatályban tartotta. Az ügy a felek fellebbezése folytán a Legfelsőbb Bíróság elé került. A LB a év végén meghozott ítéletében az I. fokon eljárt Bíróság ítéletét hagyta helyben, aminek értelmében az A.S.A. Kft. kártérítési igényét elutasította, a Remondis Kft. és az Önkormányzatok közötti szerződést semmisnek nyilvánította, amelyet 6 hónapig hatályában fenntartott. Ennek értelmében a Remondis Kft-vel kötött szerződés május 10-én hatályát veszti és június 6-ig a Remondis Kft. és az Önkormányzatok kötelesek egymással véglegesen elszámolni. Ez az elszámolás jelen pillanatban is folyamatban van, folynak az egyeztető tárgyalások. Mindezek mellett év végén a 9 tulajdonos Önkormányzat létrehozta a Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulást, mely 2010-ben rendelkezett arról, hogy a telep üzemeltetését a tulajdonos önkormányzatok által létrehozandó gazdasági társaságra kell bízni. A társulás megalapításakor a gesztor önkormányzat a tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos hatáskörét a Társulási Tanácsra ruházta át.

13 Előreláthatólag a települési önkormányzatok augusztusi ülésükön hagyják jóvá azon okiratot, mely alapján megnyílik a lehetőség a vagyontárgyat létrehozó önkormányzatok közti tulajdonviszonyok rendezésére. Az önkormányzatok által a telep üzemeltetésére létrehozott Regionális Hulladékkezelő Kft. cégbírósági bejegyzése július 13-án történt meg. Védelmi övezet per: A hulladéklerakó szomszédságában lévő ingatlantulajdonosok keresetet nyújtottak be a Békéscsabai Városi Bíróságon Gyomaendrőd Város, Csabacsűd, Csárdaszállás, Hunya, Kardos, Kétsoprony, Kondoros, Örménykút községek és Szarvas Város önkormányzatai, mint I IX. rendű alperesek ellen kártalanítás iránt. Felperesek a hulladéklerakóra vonatkozó létesítési szabálytalanságok és a védelmi övezet nem jogszabályok szerinti kijelölése miatt kérik ideiglenes intézkedésül a hulladéklerakó-telep működését felfüggeszteni és alpereseket kötelezni a valós védelmi övezet kijelölésére. Ezen túlmenően kérik alpereseket egyetemlegesen kötelezni részben az érintett ingatlanok megvásárlására, részben kártalanításra a felperesi tulajdonú ingatlanok rendeltetésszerű használatának jelentős mértékű korlátozása, akadályoztatása miatt évben nem történt előrelépés az ügyben, elsőfokú ítélet továbbra sem született. A perben több szakértő is részt vett (ingatlanforgalmi, környezetvédelmi stb.) azonban nem sikerült meghatározni sem az ingatlanok valós értékcsökkenését, sem pedig azt, hogy ebben a védelmi övezetben mely növények termelhetők és melyek nem. A legutóbbi tárgyalás áprilisában volt. A bíróság a jogszabályi rendelkezések, valamint a szakértők és a tanúk által elmondottak figyelembevételével arra a következtetésre jutott, hogy a hulladéklerakó megfelelő működtetése mellett a termőföldek minőségében kár nem keletkezhet és nincs kifejezett jogszabályi tiltás arra vonatkozóan, hogy a védelmi övezetben nem lehet mezőgazdasági tevékenységet folytatni, azonban a védelmi övezet ingatlannyilvántartási bejegyzése önmagában elegendő arra, hogy a tulajdonosok ingatlanában értékcsökkenést okozzon. Ezért a Békés Megyei Bíróság az alperes önkormányzatokat Ft összegű kártalanítás és kamatai felperesek részére való megfizetésére kötelezte, valamint kötelezte Ft perköltség megfizetésére. Az ítélet még nem jogerős. Kihirdetésére április 28-án került sor. A feleknek az ítélet kézbesítésétől számítva 15 nap állt rendelkezésükre, hogy fellebbezéssel forduljanak a Szegedi Ítélőtáblához. Gyomaendrőd Város Önkormányzata február 27-én CHF értékben, 10 év futamidőre, 3 év türelmi idővel bocsátott ki zártkörben kötvényt. A kötvény összege elsősorban pályázati saját erőként használható fel, illetve olyan fejlesztések finanszírozására, melyek az önkormányzatot többletbevételhez juttatják, illetve működési kiadásait csökkentik. A kötvény paraméterei: Futamidő: Kötvény lejegyzése: CHF Jegyzéskori árfolyam: 158,35 Lejegyzett kötvény CHF-ben: Érték Ft-ban a jegyzéskori árfolyamon: Kamatfizetés és törlesztési feltételek: Kamatfizetés félévente és lejáratkor. Tőketörlesztés március 31-től egyenlő részletekben, minden évben március 31-én és szeptember 30-án történik. Kamatozás módja: változó A kötvényforrás január 1. napján forintban: Ft volt. Tényleges felhasználások: január hóban: Ft összegben Vízmű részvényvásárlás március hónapban kamatfizetés történt CHF összegben ( Ft)

14 2010. május hónapban Ft összegben Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nél tőkeemelés végrehajtása (Ipari park inkubátorház kialakításához saját erő biztosítása) január 1. és június 30. közötti időszakban realizált hozam összege meghaladta az 50 millió Ft-ot június 30-án a kötvényforrás forintban Ft-ot tett ki. A június 30-ai MNB középárfolyam (216,67) alapján a kötvénykibocsátásból származó kötelezettség állomány összege: Ft. Az önkormányzat pénzügyi tanácsadójának a vizsgált időszakban kifizetett prémiumdíj összege II. féléve után bruttó Ft volt. Az első félév során törekedtünk az egyes gazdasági döntések meghozatala előtt a döntések kockázatának vizsgálatára, az adott kötelezettségvállalás előnyeinek és hátrányainak ismertetésére. A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés végrehajtása, működtetése céljából a hivatal valamennyi osztálya, irodája elkészítette éves ellenőrzési ütemtervét, melyben rögzítésre kerültek az ellenőrzési területek, az ellenőrzések időpontjai, felelősei. A végrehajtott ellenőrzések megállapításait, a feltárt hiányosságokat, a hibák kijavítására tett intézkedéseket megfelelően dokumentáljuk, ellen jegyeztetjük, majd a belső honlapon közzé tesszük. Bevételek alakulása: Megnevezés Önkormányzat költségvetési támogatása Sajátos működési bevételek Polg. Hiv. saját bevétele Átvett pénze. műk. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Adatok E Ft-ban Teljesítés/ Módosított ei. % , , , ,63 Felhalm. célú bev ,24 Előző évi pénzmaradvány Kölcsönök visszatér. Finanszírozási bevételek Bevételek összesen , , ,38 Az időarányos teljesítést befolyásoló tételek az alábbiak: Az önkormányzat költségvetési támogatás teljesítésénél a kötött felhasználású támogatások és a központosított támogatások előirányzata és teljesítése közel azonos összegű, mivel a teljesítéssel arányosan utalja a kincstár a támogatást évtől a 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 16. számú melléklete alapján változott a normatív állami támogatás utalásának az időpontja, ettől az évtől

15 kezdődően a kincstár minden hónap utolsó munkanapján utalja az állami támogatást az önkormányzatok részére, mely támogatási összeg az önkormányzatok pénzforgalmában csak a következő hónap elején jelentkezik. (Előző években hónap végén között az önkormányzat bankszámlájára átutalásra került az állami támogatás.) A sajátos bevételeknél a helyi adóbevételek az alábbiak szerint alakultak: Adónem Előirányzat, EFt Teljesítés, EFt Teljesítés, % Építményadó ,75 Telekadó ,50 Magánszemélyek kommunális adója ,60 Idegenforgalmi adó ,13 Iparűzési adó ,79 Gépjárműadó (átengedett) ,29 Talajterhelési díj ,21 Pótlék és bírság ,04 Összesen: ,46 A helyi adóbevételek 48,46 %-ban teljesültek a tervezetthez képest. A telekadó, a magánszemélyek kommunális adója, a gépjárműadó, a pótlék és bírság bevételének teljesítése időarányosan a tervezettnek megfelelően alakult. A talajterhelési díj befizetésének esedékessége minden év március 31-e, így annak összege már csak a hátralékok behajtása során befizetett összegekkel nőhet. Kisebb lemaradást mutat az iparűzési adó befizetése az időarányosan esedékességhez képest, azonban az iparűzési adó nagyobb része az előlegfizetés, feltöltés, behajtási cselekmények miatt a második félévben jelentkezik. Ugyanígy, az üdülési szezon második félévre jutó nagyobb hányada miatt, az idegenforgalmi adó jelentősebb része is ekkor kerül befizetésre. Az építményadó teljesítése mutat jelentősebb lemaradást a tervezetthez képest, ez főleg az iparűzési adóalanyok építményadójának meg nem fizetéséből adódik. Kintlévőségek elemzése, behajtási cselekmények: Adónem Nyitó hátralék január 1- én Folyó évben keletkezett tartozás összege Nyitó hátralékból még fennálló tartozás Összes hátralék nem esedékes tartozás Ebből: EFt esedékes tartozás Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Tőketartozás összesen: A folyó évi behajtási cselekmények eredménye a nyitó hátralék és a nyitóból még fennálló tartozás oszlopainak különbségéből látszik. Eszerint a nyitó hátralék összege E Ft-tal csökkent. A gazdasági válság hatása évre is áthúzódott, ez jól látszik az ez évben keletkezett hátralék növekedéséből, melynek legnagyobb hányadát az iparűzési adó, az építményadó és a gépjárműadó hátralékának növekedése teszi ki. A hátralék növekedése szükségessé tette, hogy már az első félévben

16 is végezzünk egy az év végi behajtási cselekményekkel azonos, átfogó behajtást, melynek eredménye főleg a második félévben fog látszani. A második félév fontos feladata a behajtási cselekmények további fokozásával a hátralék összegének csökkentése. A bevételek alakulását, a kintlévőségek változását a behajtási cselekményeken túl a méltányossági intézkedések, fizetési könnyítések is befolyásolják. Részletfizetés, fizetési halasztás, tartozás elengedése: június 30-ig 25 db kérelem került benyújtásra, melyek jogerős befejezést követően, az alábbi összegekkel érintették az adóbevételeket június 30-ig Részletfizetés, illetve Adónem egyösszegű befizetés, Fizetési halasztás, Ft Törlés, Ft Ft Építményadó Telekadó Magánszem.komm.adója Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Pótlék Bírság Összesen: Tőketartozás törlésére (mérséklésére) a telekadó tekintetében (méltányossági eljárás keretében) került sor. Pótlék és/vagy bírság törléséhez az adózónak vállalnia kellett a tőketartozás egyösszegű megfizetését. A részletfizetés és fizetési halasztás indokaiként a magánszemélyeknél a szociális és anyagi helyzet körülményei, jogi személyeknél, egyéni vállalkozóknál és más szervezeteknél a gazdasági nehézségek kerültek megjelölésre. Behajtási cselekmények: A behajtási cselekmények közül a fizetési felszólítást, a letiltást, az azonnali beszedési megbízást és a jelzálogjog bejegyzést alkalmazzuk rendszeresen. A letiltható jövedelemmel rendelkező adózóknál letiltás került kiadásra, az első félévben összesen 167 esetben, melynek összegszerűségét az alábbi táblázat mutatja. Érintett adónem Letiltott összeg június 30., Ft Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Pótlék Bírság Egyéb behajtásra átadott köztartozás Idegen tartozás Összesen: Azonnali beszedési megbízás kiadására esetben került sor, Ft tartozásra.

17 Ellenőrzéssel, 14 esetben, összesen Ft adókülönbözet került feltárásra az alábbiak szerint: építmény adó telekadó magánszemélyek kommunális adója pótlék bírság Az adóhatósági behajtási cselekmények jelentősebb része a második félévben zajlik, így annak hatása év végén fog valós eredményt mutatni. (A helyi adóbevételek elemzését készítette: Enyedi László osztályvezető) A saját bevételek 89,51 %-on teljesültek, melynek indokai: A felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA bevételek teljesítése meghaladja a tervezettet, így az előirányzatot a következő rendelet módosítás során rendezni szükséges. A kamatbevétel a tervezetthez képest jóval az időarányos felett teljesült. A E Ft tervezett kamatbevétellel szemben E Ft teljesült. Az egyéb bevételek között jelentkezik a Gyomaközszolg Kft.-től származó E Ft bevétel, mely a évi hulladék elszámolás díjkompenzációjából adódik, továbbá E Ft összegű kötbér, mely a belvíz V. ütem késedelmes teljesítéséhez kapcsolódó kötbér fizetési kötelezettségből keletkezett. Pályázati dokumentáció kiadásával kapcsolatosan E Ft bevétel származik. A működési célra átvett pénzeszközök teljesítése elmarad az időarányostól (18,63 %), mely azzal magyarázható, hogy a költségvetésben megtervezett segélyek (Rendszeres segélyre átvett pénz) és a közcélú támogatás állami pénzeszközei a kötött felhasználású normatív támogatások között teljesülnek, az előirányzat megtervezése azonban itt történik, mely az összes átvett pénzeszköz előirányzatának több mint 60 %-a. A támogatás értékű működési bevételek teljesülése az Országgyűlési Képviselő Választásra leutalt E Ft összegét, az ösztöndíjasok támogatását (2.160 E Ft), a településőrök támogatását (1.391 E Ft), a támogató szolgálat működésére leutalt összeget (8.605 E Ft), a megelőlegezett gyermektartásdíj bevételét, a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatását, a közhasznú foglalkoztatottak után megigényelt támogatásokat és a társulási normatív bevételeket (3.973 E Ft) mutatja. Itt jelenik meg továbbá a kisebbségek támogatása, az érettségi tételek őrzésére, a jegyzők által működtetett szakértői bizottság működtetésére kapott, illetve a Nemzeti Kulturális Alaptól a Kállai Ferenc Portréfilm elkészítésére megnyert E Ft támogatás. A felhalmozási célú bevételeknél a megtervezett pályázatokhoz kapcsolódó pénzeszközök közül realizálódott az AROP szervezetfejlesztési pályázathoz kapcsolódóan E Ft, valamint a Térségi Szociális Gondozási Központ ingatlan felújításához kapcsolódó pályázat 500.-E Ft összege, továbbá a beköltözési hozzájárulásból és közérdekű kötelezettségvállalásból befolyt E Ft. Itt jelennek meg a lakossági út érdekeltségi hozzájárulások befizetései (14,72 %), melyek az előző évi kintlévőségekből befolyt összegeket mutatják, illetve a csatorna érdekeltségi hozzájárulás címen történő befizetések (62,09 %). A lakossági út érdekeltségi hozzájárulások befizetéseinél az alacsony teljesítés oka, hogy a 4+1 utca építésénél lakossági érdekeltségi hozzájárulás kivetés nem történhetett a beruházáshoz kapcsolódó pályázati támogatásból adódóan, ugyanakkor a tervezéskor még nem volt ismert, hogy a támogató hatóság nem járul hozzá az önkormányzati saját erő érdekeltségi hozzájárulás formájában történő csökkentéséhez. A kölcsönök visszatérüléséből származó bevételeknél a teljesítés aránya több, mint 90 %, A lakosság részéről a lakáshitel és belvízhitel törlesztések az időarányosnak megfelelően, a közköltséges temetés visszafizetése a tervezett felett (144,9 %) teljesült. A közköltséges temetésnél az előírás, azaz a közköltségen történő temetés kiadásának a teljesítése is magas, E Ft, mely évek óta növekvő

18 tendenciát mutat. Az egyre növekvő kölcsön összege miatt a közköltséges temetés visszafizetésének összege is emelkedik, bár az alacsonyabb mértékben mint a kiadások teljesítése, ebből adódóan a hátralékos állomány növekvő tendenciájú. Az egyéb kölcsönök visszafizetésénél a teljesítés E Ft, melyből a Gyomaszolg. Kft E Ft tulajdonosi kölcsönt fizetett vissza az inkubátorházzal kapcsolatosan. A vállalkozói alapba történő negyedéves előírásokat a Leontex Kft. és a Széchenyi Vadásztársaság teljesítette, az Ignácz Kft. az I. negyedéves 500.-E Ft-os előírására május végéig fizetési haladékot kért, és azt az önkormányzattól meg is kapta, azonban a törlesztő részletek összege augusztus 9.-ig 255.-E Ft. A második negyedéves 500.-E Ft-os törlesztő részlet nem került teljesítésre. Kiadások alakulása: Adatok E Ft-ban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Teljesítés/ Mód. Ei. % Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok , ,36 Dologi kiadások ,55 Pénzeszköz átadások Működési kiadások összesen , ,05 Felújítások ,03 Fejlesztési kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Kölcsönök nyújtása , , ,83 Hitel törlesztés ,00 Egyéb finanszírozás kiadásai Kiadás összesen ,31 A személyi juttatásokat és a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő járulékokat vizsgálva megállapítható, hogy az első félév során a felhasználás nem érte el az időarányos 50%-ot. Ez az alábbiakkal magyarázható: A közcélú foglalkoztatásra megtervezett éves keret felhasználása a ténylegesen foglalkoztatottak létszámától függ, azaz nem időarányos. Az év első hónapjaiban a közcélú foglalkoztatottak létszáma 61 fő/hó volt, majd létszámuk a közfoglalkoztatási terv elfogadását

19 követően 89 főre növekedett, június 30-án a közcélú foglalkoztatotti létszáma 199 fő. A vizsgált időszakban az éves keret 40%-a került felhasználásra. A személyi juttatások időarányos alatti teljesülése másrészt azzal is indokolható, hogy a hivatal dolgozóinak biztosított éves cafetéria keret (bruttó Ft/fő/év) felhasználása - a választott juttatás jellegétől függően - nem időarányosan történik (pl. az üdülési csekk). A közszférában dolgozók február és április hónapokban Ft összegben egyszeri kereset-kiegészítésben részesültek. További indoka az időarányos alatti teljesülésnek, hogy a hivatalon belüli személyi változásoknak és cseréknek bérmegtakarító hatása volt, ugyanis a távozó kollégák helyére új kollégák még nem kerültek felvételre. A feladatok jelen pillanatban szétosztásra kerültek az érintett osztályok dolgozói között, a helyettesítések díja pedig a II. félévtől jelentkezik a kiadások között. A kiadások közül a dologi kiadások teljesítése 62,55 % - os. Az időarányost meghaladó teljesítés az alábbiakkal magyarázható: Az intézményeink részére előző évről áthúzódó kiutalatlan támogatás első félévi teljesítése, melynek összege E Ft. Ezen tétel kifizetéskor az egyéb folyó kiadások között jelentkezik, előirányzata azonban nem itt van megtervezve, hanem a pénzmaradványban. A fordított áfa könyveléséhez kapcsolódó technikai lépés (a fordított áfa könyvelésének egyik lépéseként megjelenik a fordított áfa összege a dologi kiadások áfa-ja között, illetve ezzel párhuzamosan az áfa bevételek és visszatérülések között is). A dologi kiadások áfa nélküli összege a módosított előirányzathoz viszonyítva 51%-os teljesítést mutat. A dologi kiadásoknál az időarányost meghaladó teljesítés mutatkozik a hivatali igazgatási szakfeladaton az írószer, irodaszer, nyomtatvány beszerzésnél (74 %), igen magas a postai szolgáltatás (65 %) költsége, továbbá az államháztartáson kívülre továbbszámlázott működési kiadások (itt jelenik meg a Fő út és Bajcsy út kiviteli tervdokumentációjának E Ft + áfa összege, melynek fizetési határideje ) aránya is. A szakmai tevékenységhez igénybevett szolgáltatásnál jelentkező AROP pályázattal kapcsolatos tételek (1.800 E Ft) a következő rendeletmódosítás alkalmával kapnak előirányzatot (a fejlesztések között megtervezett összegből). Ez követően a teljesítés az időarányosnak megfelelő értéket fogja mutatni. Az energia jellegű kiadások a szezonalitásnak megfelelően teljesültek. A Polgármesteri Hivatalnál megbízási és egyéb szerződés alapján szolgáltatást végzők részére első félévben az alábbi feladatokra történt kifizetés (nettó összegek) : Ügyvédi munkadíj: havi 50 E+100 E Ft KOVERO Kft. könyvvizsgálói díja: havi 83 E Ft Energetikus szolgáltatási díja: havi 80 E Ft Pénzügyi szaktanácsadói feladatok: havi 125 E Ft Kötvény menedzsment prémium díja (2009. II. féléve után): E Ft Pályázatfigyelés: havi 120 E Ft Főépítészi feladatok ellátása: havi 144 E Ft Testületi ülésről felvételkészítés: 255 E Ft (3 db számla) Takarítás költsége: havi 481 E Ft Szakvélemény készítése ápolási díjhoz: 16 E Ft/alkalom Lapkiadás (lapszerkesztés:100 E Ft/hó, terjesztés: 17 E Ft/hó, nyomtatás: 186 E Ft/hó, tördelés: 25 E Ft/hó) Eseti jellegű szolgáltatási díjak: (Iratselejtezés: 200 E Ft, munkaköri alkalmassági vizsgálat: 170 E Ft, befektetési kockázati hatástan. Inkubátorház -: 180 E Ft, Gyomaközszolg Kft. hatástan.: 200 E Ft, stb.) A Polgármesteri Hivatalnál veszélyes hulladék raktározása nincsen, az elhasznált festékpatronokat a szállító elszállítja.

20 A működési célú támogatások és pénzeszköz átadások teljesülése összességében időarányos. A Liget Fürdő Kft. április 30-ig felhasználta az éves támogatási keretet, azaz a E Ft-ot, illetve a májusi testületi ülést követően megtörtént a Fürdő részére a E Ft átutalása, mely összeg a évi gazdálkodás során elszenvedett vagyonvesztés helyreállítását szolgálta. Itt jelenik meg továbbá az orvosi ügyeletre, helyi buszközlekedésre, a Déryné Közösségi Ház működésére átadott támogatás, a bölcsődei- és óvodai feladatellátásra, valamint a Civil, a Sport és Ifjúsági alapból az egyéb non-profit szervezeteknek megítélt pénzösszegek időarányos része. Segélyezés címén az első félévben a rendelkezésre álló keret 42 %-a került felhasználásra. Felújítások alakulása: Az első félévben felújítási munkákra a hivatal E Ft összeget fordított, azaz a módosított előirányzat közel 30 %-át. A felújítások között teljesült: A Városi örökség pályázat (hivatal épületének tető és homlokzat felújítása, Kner Imre Gimnázium könyvtár épületének felújítása, Szabadság tér zöldfelület és sétány felújítása) kiviteli munkái július végén kezdődnek, az eddig felmerült E Ft a kiviteli terv és a szükségletfelmérés költségét tartalmazza, Szennyvíz-és ivóvízhálózat rekonstrukciós munkák E Ft összegben valósultak meg a vizsgált időszakban, A pályázati forrásból megvalósult járdafelújítás kiviteli munkái és a műszaki ellenőrzés díja E Ft-ba került, A Déryné Művelődési Ház belső homlokzatának felújítására E Ft-ot fordítottunk, A Sportcsarnok padlófelújítása kapcsán a vizsgált időszakban 620 E Ft merült fel, Csapadékvíz elvezető csatorna a Kőrösi Cs. S. és az Esze T. utcáknál 132 E Ft összegben A Katona József Művelődési Ház előtti terület térburkolása, csapadékvíz elvezetése E Ft-ba került, A Városi Könyvtár 251 E Ft-ot fordított a főelosztó szekrény felújítására. Fejlesztési kiadások alakulása: A tervezett beruházások több mint 53 %-ban teljesültek és az alábbi fő tételek alkotják: AROP szervezetfejlesztési pályázathoz kapcsolódó kiadások bruttó E Ft összegben Számítógép vásárlás a Humánpolitikai Osztályra 752 E Ft Salgo polc az Irattárba 290 E Ft Városháza akadálymentesítési pályázatával kapcsolatban felmerült 280 E Ft Ingatlan vásárlása (Győzelem TSZ) 400 E Ft összegben Okmányirodába működési engedély nyilvántartó program és egy lézernyomtató vásárlása történt 300 E Ft összegben Az önkormányzat vásárolt 2 db új gépjárművet, ehhez kapcsolódóan ebben az évben E Ft került kifizetésre. A Peugeot gépkocsit E Ft-on számította be a kereskedő. Öntözési tervekre elkülönített keretből E Ft felhasználása történt meg Felhagyott hulladéklerakón monitoring mérések, hulladéktelep rekultivációja, hulladékgazdálkodási terv készítése, hulladékkezelő mű felülvizsgálata E Ft összegben A Fő út-bajcsy úti kerékpárút beruházás kapcsán E Ft kifizetése történt meg a vizsgált időszakban (szükségletfelmérés, célcsoport elemzés, pályázatíráshoz, támogatói szerződés megkötéséhez kapcsolódó tanácsadói feladatok, szerkesztési díjak, előleg számla fordított áfájának bevallása) A 4+1 utca építésének végszámláját és az I. részszámla fordított áfa-ját ez év elején fizette ki a város, összege E Ft volt A Hősök úti parkoló fordított áfa-ja is ebben az évben jelent meg 771 E Ft összegben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 15-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 15-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság. 2010. augusztus 17. napján du.

M E G H Í V Ó. Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság. 2010. augusztus 17. napján du. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 193/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Corvo Bianco

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. május 16-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. május 16-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. június 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. június 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. november 6-i ülésére 1. napirendi pont

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

CIKLUSBESZÁMOLÓ 2006-2010

CIKLUSBESZÁMOLÓ 2006-2010 CIKLUSBESZÁMOLÓ 2006-2010 1 I. 2006.-2010 ÉVEK GAZDÁLKODÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ ADATOK FIGYELEMMEL AZ ÁHT. 50. -BAN FOGLALTAKRA...4 Előző években keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségek...4

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére. Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére. Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli: ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. október 19-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. 2009. október 19-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. október 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. október 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. január 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. január 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 31-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 31-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2015. július 30-án 15.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2015. július 30-án 15.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző, Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd 10/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat Bucsa Község Önkormányzat Ecsegfalva Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. január 30-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. január 30-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. november 16-án 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. 2009. november 16-án 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2016. február 11.

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2016. február 11. ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. február 11. napján tartandó rendes üléséhez Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. június 21-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2016. június 21-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt,

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail:

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről,

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: e-mail: M E G H Í V Ó

Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: e-mail: M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 22-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. május 22-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. 1105-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.)

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.) BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 16-án 16 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 16-án 16 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. január 20-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. január 20-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. november 27-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. november 27-i üléséről az Új Városháza üléstermében. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 26/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült 2014. november 27-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Megjelent képviselők: Toldi

Részletesebben

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetésének teljesítéséről Előterjesztő: Tóth József polgármester

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/377-1/2012/I. Üi.: Simonné Fazekas Erika Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB, SZB, Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011.ÉVI

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. február 17-én 14:00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. február 17-én 14:00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 166 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2007. szeptember 28-i ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 166 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2007. szeptember 28-i ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 166 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. szeptember 28-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: 2007. évi költségvetésről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást Vagyongyarapodás bizonyítás, becslés, elévülés Békés Megyei Bíróság 7.K.23.351/2006/3.szám A megyei bíróság dr Bagdi László ügyvéd által képviselt I.rendű, II. rendű felpereseknek - APEH Hatósági Főosztály

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. január 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. január 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. január 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 300/2003. (XI. 27.) KT számú határozat (Határidő: 2006.12.31) Tárgy: Önkormányzati

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. április 30-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. április 30-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző, Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd 9/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. április 30-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester,

Részletesebben

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S _NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város középtávú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 33/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza

Részletesebben

Ferencvárosi Parkolási Kft. 2012. évi üzleti terve

Ferencvárosi Parkolási Kft. 2012. évi üzleti terve Ferencvárosi Parkolási Kft. évi üzleti terve Budapest, április 2. Fekete László ügyvezető Ferencvárosi Parkolási Kft. I. Vezetői összefoglaló Ferencvárosi Parkolási Kft. Üzleti terv 1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. június 10.

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. június 10. ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2014. június 10. napján tartandó rendes üléséhez Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2015. június 25-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2015. június 25-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. március 18-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. március 18-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 25. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 25. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 25. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácskozó

Részletesebben

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu Szöveges beszámoló Körösladány Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében 1 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. október 27-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. október 27-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. október 27-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 126/2005. (V. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2005.09.30) Tárgy: Gellai Józsefné

Részletesebben

2010. április 30-án (péntek) 15.30 órára

2010. április 30-án (péntek) 15.30 órára Szeghalom Város Polgármesterétől Szeghalom Szabadság tér 48. T: 371142. 16964/21. MEGHÍVÓ A helyi önkormányzatokról szóló módosított 199. évi LXV. tv. 12. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva,

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2010.( ) rendelete a 2010. évi költségvetésről

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület

Budapest XXI. Kerület Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T a Nagy Imre Általános Művelődési Központ bölcsődei intézményegységében férőhely szüneteletetés feloldására és RENDELETTERVEZET

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-15/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és

Részletesebben

Ennek eleget téve az alábbi javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.

Ennek eleget téve az alábbi javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé. Javaslat a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről szóló, többször módosított 16/2003. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet módosítására. I. forduló 13. Tisztelt Közgyűlés! A lakáshoz jutás helyi

Részletesebben

2013. december 10-én 14.00 órakor

2013. december 10-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. május 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. május 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. május 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 57/2005. (III. 31.) KT számú határozat (Határidő: ÉRTELEM SZERINT) Tárgy: Gyomaendrőd

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-28/2013.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-28/2013. 277/2013.(XI.26.) KT Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 311/2013.(XI.27.), 9/2013.(I.29.), 14/2013.(I.29.),70/2013.(IV.08.), 76/2013.(IV.08.), 112/2013.(V.28.), 131/2013.(V.28.),

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző Gyomaendrőd 15/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester Arnóczi István János, Béres János,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011. október 27-i üléséről a Városháza Nagytermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011. október 27-i üléséről a Városháza Nagytermében. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd 30/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011. október 27-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Előterjesztés. Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére

Előterjesztés. Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Tárgy: a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló

Részletesebben

JELENTÉS. Kisújszállás Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1237 2012. április

JELENTÉS. Kisújszállás Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1237 2012. április JELENTÉS Kisújszállás Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1237 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3099-026/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560130

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2011 (IV. 27.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott BESZÁMOLÓJA a 2010 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tiszaroff Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 22.M.2131/2003/14. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet részéről ügyintézőkényt eljáró Dr. Tordai Gábor (1383 Budapest,

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülését a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 12. -a alapján 2011.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Miskolci Munkaügyi Bíróság 9.M.484/1998/10. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Független Rendőrszakszervezet (Budapest, VI. Ötvös u. 7., Ügyintéző: dr. Szöllősi Tibor jogi képviselő 1077 Budapest, Király

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben