MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület március 25. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 25. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:"

Átírás

1 Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület március 25. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácskozó Terem Napirend: évi IV. költségvetési rendelet módosítása 2. A közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló rendelet alkotása 3. Településrendezési eszközök módosítása költségkeret előirányzatának kijelölése 4. Pályázat benyújtása a kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére 5. Békés Megyei Önkormányzat Együttműködési Megállapodás elfogadása 6. Hunya Község Önkormányzatának hozzájárulása Gyomaendrőd Város Önkormányzat 26/2013. (IX.3.) önkormányzati rendeletének módosításához Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Hunya, március 20. Petényi Szilárdné polgármester

2 ELŐTERJESZTÉSEK Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testület március 25. napján tartandó rendes üléséhez

3 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület március 25-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy: évi IV. költségvetési rendelet módosítása Készítette: Szopkó Rudolfné Előterjesztő: Petényi Szilárdné polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete március 5-i ülésén elfogadta évi költségvetését, a 2/2014. (III.7.) önkormányzati rendeletével, melyet a melléklet rendelet-tervezet a következőkben módosít. A költségvetés módosítását szükségessé tette: A módosított előirányzaton belül a működési kiadások és a felhalmozási kiadások előirányzatának változása. A működési kiadásokon belül az Elvonások és befizetések összege 4 ezer forinttal emelkedik és a beruházások összege ugyanezzel az összeggel csökken. Döntési javaslat "2014. évi IV. költségvetési rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: költségvetés A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. TERVEZET Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Hunya Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.7.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör) 1. helyébe a következő rendelkezés lép: 1. Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselőtestülete az Önkormányzat évi költségvetésének a) bevételi főösszegét ezer forintban, b) kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint. (2) Az Ör 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2. (1) Az Ör. 4. helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) Az 1. b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata ezer forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból: a) személyi juttatás ezer forint, b) munkaadót terhelő járulék ezer forint, c) dologi kiadás ezer forint, d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre ezer forint, e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ezer forint, f) működési célú céltartalék ezer forint g) ellátottak pénzbeli juttatása ezer forint, h) Elvonások és befizetések ezer forint. (2) Az Ör 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 3. Az Ör. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 2

4 4. (1) Az Ör. 6. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 6. (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata ezer forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból: a) az Önkormányzat felújítási kiadása ezer forint, b) beruházási kiadás ezer forint, c) egyéb felhalmozási kiadás ezer forint. (3) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Hunya, március.. Petényi Szilárdné polgármester Dr. Csorba Csaba jegyző E rendelet március.. napján a helybe szokásos módon kihirdetésre került. Hunya, március.. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 3

5 1. melléklet a./2015. (III..) önkormányzati rendelethez Sorszám Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege Adatok E Ft-ban A B C D Megnevezés terv terv 2014.IV.mód. 1 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belül Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési célú visszatérítendő támogatások, 6 kölcsönök visszatérülése Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támogatás, kölcsön 9 államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Elvonások és befizetések Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen

6 2. melléklet a /2015. (III.) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának kiadásai évben Adatok E Ft-ban A B C D Megnevezés terv terv 2014.IV. módosítá s 1 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belül államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Elvonások és befizetések Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen melléklet a./2015. (III..) önkormányzati rendelethez. Hunya Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban évben Sorszá m Sorszám Adatok E Ft-ban A B C D E Kormányza ti funkció száma Kormányzati funkció megnevezése Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm terv terv 2014.IV.mó -dosítás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Víztermelés-, kezelés ellátás 11 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás

7 államháztartáson 15 kívülre Egyéb elvonások és befizetések kiadásai Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közutak üzemeltetése, fenntartása 20 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Zöldterület kezelés (parkgondozás 29 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Önkormányzatok jogalkotó és ált ig tev. 38 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás 47 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közfoglalkoztatási mintaprogram 56 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás 0 0 0

8 59 Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közvilágítás 65 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Községgazdálkodás 74 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Finanszírozási műveletek 83 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Étkeztetés 92 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Önkormánmyzati vagyonnal való gazdálkodás 101 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0

9 103 Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai 110 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Köznev. int. 5-8 évf. tanulók nev. Okt. műk feladat 119 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások 128 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Elhunyt személyek háramaradottainak pénzbeni ellátása 137 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások 146 Személyi juttatás 0 0 0

10 147 Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Ár- és belvízvédelem 155 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Háziorvosi alapellátás 164 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Fogorvosi alapellátás 173 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 182 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Idősek nappali ellátása 191 Személyi juttatás 0 0 0

11 192 Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Civil szervezetek működési támogatása 200 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 209 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Könyvtári szolgáltatások 218 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közművelődés-hagyományos közösségi, kult.értékek gondozása 227 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen

12 Köztemető fenntartás és működtetés 236 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése 245 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 254 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Összesen: 263 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Elvonások, különféle befizetések államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen

13 4. melléklet a./2015. (III.) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzat fejlesztési kiadásainak részletezése Adatok E Ft-ban Sorszám A B C D évi évi IV. Megnevezés terv évi terv módosítás 1 Felújítások 2 Útfelújítás Hunya Község Önkormányzat felújítások összesen Beruházások 4 Szelektív hulladékgyűjtő beszerzése db gáztűzhely beszerzése (Konyha- MORA gáztűzhely) Konyha részére kis értékű eszközök db Hűtőgép beszerzése Háziorvos Windows 7 beszerzése 62 9 Fóliasátor építése Mikró szórófejes öntözőrendszer bővítése Kerti kiülő Idősek Klubjánál Óvodához mérleghinta beszerzése Játszótérhez Fitnesz eszközök beszerzése HUSQARNA Fűkasza Kis értékű eszközök a mezőgazdasági programhoz Temetőhöz tető építése Hosszabb távú programhoz kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Idősek klubjába mosógép Mode Com 15,6 notebook beszerzése Szünetmentes PANNON POWER 600 VA M600 áramforrás Szarvasi Presszó kávéfőző Hunya Község Önkormányzat beruházások összesen Egyéb felhalmozási kiadások 24 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 25 KEOP-1.3.0/ "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program" Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 27 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 29 Első lakáshoz jutók kölcsöne 0 30 Felhalmozási célú céltartalék 0 31 Hunya Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen

14 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület március 25-i ülésére 2. napirendi pont Tárgy: A közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló rendelet alkotása Készítette: Megyeri László Előterjesztő: Petényi Szilárdné polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 225. (1) bekezdése szerint "Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos." Az Alaptörvény T) cikkének rendelkezése szerint "Jogszabály a törvény, a kormányrendelet, a miniszterelnöki rendelet, a miniszteri rendelet, a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete, az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete és az önkormányzati rendelet." Az önkormányzat eredeti jogalkotói hatáskörben rendeletet alkothat a jogszabállyal nem szabályozott életviszony rendezésére. Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerint "Feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot." azzal a (3) bekezdés szerinti megszorítással, hogy "..az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes." Mivel a fenti BM rendelet a zöldhulladék égetését csak akkor tiltja, ha az jogszabály eltérően nem szabályozza, így lehetősége van az önkormányzatnak, hogy eltérő szabályokat alkosson. A fenti szabályozás a Hunya Község Önkormányzat Képviselő - testületének a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályozásáról, valamint a közterület - használtati díjak megállapításáról szóló 19/2007. (XI. 27.) önkormányzati rendeletébe illene bele. Ez a rendelet azonban sok szempontból elavult ezért célszerű a tárgykörben egy új rendelet megalkotása. Javaslom, hogy önkormányzatunk eredeti jogalkotói hatáskörben alkossa meg a tárgyban jelzett rendeletét. Az új életszerűbb és rugalmasabb szabályozás mellett a kerti zöld hulladékok égetésének helyi gyakorlata jogszerűvé tétele érdekében e rendeletben célszerű lenne bizonyos korlátok között engedélyezni a kerti hulladékok égetéssel történő megsemmisítését is. A szabályozás lehetővé teszi a helyi sajátosságok miatt szinte minden belterületi ingatlant érintő zöldhulladék égetést. Ennek a tevékenységnek a levegő tisztaságát érintő negatív hatását a szabályozás úgy csökkenti, hogy korlátozza annak körét és időtartamát. Döntési javaslat "A közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló rendelet alkotása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: település üzemeltetés A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.../2015. ( ) önkormányzati rendelet a közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A közterületek használatának általános szabályai 1. Közterületen ingóságot csak bérleti szerződés alapján lehet tárolni. 2. (1) Közterületen zajló építési munkálatok során a kivitelező köteles gondoskodni a közterület állágának védelméről, a közlekedés biztonságáról és az eredeti állapot helyreállításáról. (2) Közterületen a közúthoz, járdához csatlakozó bejárót, parkolót, árkon keresztül átjárót kizárólag az út kezelőjének hozzájárulása alapján lehet létesíteni. 4

15 3. (1) A közút alatt vagy felett a közút kezelőjének hozzájárulásával lehet létesítményt elhelyezni, átvezetni, megszüntetni, felbontani. (2) Ha a zöldfelületű közterület használata bontással járó tevékenységre irányul, akkor a hozzájárulás megadása polgármester hatáskörébe tartozik. (3) A közút közútkezelői hozzájárulás nélkül csak a közmű üzemzavarának halasztást nem tűrő elhárítása érdekében bontható fel. A munkálatok elvégzése alatt a forgalom biztonságos tereléséről, és az út megfelelő helyreállításáról a közmű fenntartója köteles gondoskodni. (4) A (3) bekezdés szerinti munkálatokat 24 órán belül be kell jelenteni út kezelőjének. A bejelentéshez mellékelni kell a helyszínrajzot, és nyilatkozni kell az eredeti állapot helyreállításának várható időpontjáról. A helyreállítási munkák határideje nem haladhatja meg a bontási munka befejezésétől számított 15 munkanapot. 4. Park és liget útjait és sétányait csak gyalogosok, kerékpárosok és a park, liget üzemeltetését vagy hulladékszállítást szolgáló járművek használhatják közlekedésre. 5. Játszóterek, parkok és sportpályák területére állat nem vihető be. 6. (1) Közterületen a (2) bekezdésben foglalt kivétellel szeszes ital nem fogyasztható. (2) Közterületen engedély nélkül fogyasztható szeszesital: a) december 31-én 12 órától január 1-én 6 óráig, b) vendéglátó egységekhez kapcsolódó közterületen bérelt kerthelységek területén; c) közterületi rendezvények alkalmával kialakított alkalmi árusító helyek területén. 7. Közterületen saját mezőgazdasági terményét 2 m 2 nagyságú területen, külön engedély nélkül bárki árusíthatja, ha ezzel a gyalogos vagy gépjármű forgalmat nem akadályozza. 8. Kereskedelmi, vendéglátó-ipari egységhez történő szállítás esetén a szállított áru hely hiányában közterületen engedély alapján rakodható, ha ezzel a közlekedés nem akadályozott vagy biztonsága nem veszélyeztetett. Az, akinek érdekében a szállítást végzik, köteles a szállítás által okozott közterületben bekövetkező hibákat, szennyeződéseket saját költségén eltávolítani és köteles az eredeti állapotot helyreállítani. 2. Köztisztasági rendelkezések 9. Kereskedelmi és szórakozóhely, üzlet, illetve a szolgáltatást végző vállalkozás tulajdonosa, bérlője, használója üzlete, telephelye előtt köteles a településképet nem rontó hulladékgyűjtőt, csikktartó edényt elhelyezni, annak ürítését szükségszerinti gyakorisággal elvégezni és környezetét folyamatosan tisztán tartani. 10. Külterületi utak és földutak határáig az arankafajok, a selyemkóró ellen a földúttal határos ingatlantulajdonosok kötelesek védekezni annak virágzása előtt úgy, hogy a virágzás nélküli állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenn kell tartani. 11. Az ivóvizet szolgáltató kutak, közkifolyók környezetének tisztántartásáról, a csurgalékvíz megfelelő elvezetéséről az üzemeltető köteles gondoskodni. 12. Kerti nyesedék, zöldhulladék és avar ünnepnapok kivételével 10 és 16 óra között égethető el a szabadtéri tűzgyújtási szabályok betartásával. 3. Az engedélyhez kötött tevékenységekre vonatkozó szabályok 13. (1) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához bérleti szerződés szükséges. (2) Ha a használat közút területét is érinti, úgy az engedély megadásához a közút kezelőjének hozzájárulását is be kell szerezni. 14. Közterület-használatra bérleti szerződést kell kötni. a) közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető, ernyőszerkezet, átfeszítő kötél, cégés címtábla elhelyezéséhez, fennmaradásához; b) hirdető-berendezés és reklámhordozó elhelyezéséhez, fennmaradásához, ideértve a választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezését is, továbbá a közterületre jogszerű engedély alapján kihelyezett építményre vagy tárgyra felszerelt reklám elhelyezéséhez; c) árusító és árusítással kapcsolatos fülke, pavilon létesítéséhez, üzlet előtti árubemutatóhoz; d) építési munkával kapcsolatos létesítményekhez különösen állványzat, konténerek és ezek tartozékainak elhelyezéséhez, munkaterület körülhatárolásához, építőanyag tároláshoz; e) alkalmi és mozgó árusításhoz, mozgó bolthoz; f) film és televíziós felvételhez, ha az a közterület rendeltetésszerű használatát huzamosan akadályozza, vagy elzárt területet igényel; g) idényjellegű zöldség, gyümölcsárusításhoz; h) kiállítás, alkalmi vásárhoz; i) vendéglátó-ipari előkerthez; j) szórakoztató, mutatványos tevékenységhez; k) üzleti szállítás, rakodás alkalmával hordók, ládák, göngyölegek elhelyezéséhez; l) közterület-használatra még át nem adott közterület ideiglenes hasznosításához; m) köztárgy elhelyezéséhez, fennmaradásához; n) hangos hirdető berendezések elhelyezéséhez, üzemeltetéséhez; 15. Bejelentési kötelezettség alá tartoznak a következő közterület-használati formák: a) a közút, a járda és zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos közterület igénybevétele, 5

16 b) közműhálózatok hibaelhárításával kapcsolatos munkák elvégzése; c) élet- és balesetveszély elhárításához szükséges munkálatok elvégzése. 16. Nem köthető bérleti szerződés, ha a használat a) más vagy mások életét, testi épségét, vagyonát vagy a közbiztonságot sértené vagy veszélyeztetné; b) zöldterületen levő növényállomány károsításával, pusztulásával járna; c) közterületen nem árusítható termékek forgalmazását foglalja magába; d) közterület rendeltetésszerű használatát indokolatlan mértékben zavarná; e) jármű iparszerű javítására irányul; f) szállítójármű, tehergépjármű, pótkocsi, mezőgazdasági vontatók, munkagépek, erőgépek és tartozékainak valamint az üzemképtelen jármű közterületen történő tárolására irányul; g) jogszabályba ütközik, h) létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná; i) árusító, kereskedelmi-szolgáltató célokat szolgáló 15 m 2 alapterület nagyságot meghaladó pavilonok létesítését igényli; j) olyan építmények létesítésére, melyhez a közmű ellátás nem biztosítható. 17. A közterület-használat iránti kérelemhez a 14. b), c), i) pontjának esetében helyszínrajzot kell csatolni, melyen kérelmező feltünteti az elfoglalni kívánt terület pontos helyét; 18. (1) A 3. szerinti kezelői hozzájáruláshoz szükséges kérelmet a közút, közterület kezelőjéhez kell benyújtani. (2) A kezelői hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell: a) kérelmező nevét és címét; b) a közút pontos megjelölését; c) az igénybe venni kívánt terület helyszínrajzát; d) a területen végzett munka pontos megnevezését, mennyiségét m 2 -ben megadva, e) munka kezdésének időpontját; f) a kivitelező nevét; g) helyreállításért felelős nevét, címét; h) eredeti állapot helyreállításának időpontját; i) forgalomszabályozási tervet. 19. (1) A közterület-használatot annak kell kérelmeznie, aki a közterületet használni kívánja. (2) Építési engedélyhez kötött építmény esetében az építtetőnek, az építési munkákkal összefüggő ideiglenes közterület-használat esetében a kivitelezőnek vagy az építtetőnek kell a bérleti szerződést megkötnie. (3) Az Önkormányzati és intézményeinek beruházásaihoz a kivitelezőnek kell a kérelmet benyújtani és a bérleti szerződést megkötni, de a közterület-használati díj fizetése alól mentesül. (4) A szerződés a kérelmezőt nem mentesíti a jogszabályokban előírt szakhatósági engedélyek és hozzájárulások beszerzése alól. 20. (1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatáért használati díjat kell fizetni. A közterület-használati díjfizetési tevékenységek körét és a díj mértékét az 1. melléklet tartalmazza. (2) A 14. c), e), g) és i) pontjaiban meghatározott esetekben április 1. és szeptember 30. közötti időszakban a közterület használatért nem kell díjat fizetni. (3) A (2) bekezdésben foglalt esetekben használó köteles a terület használatára haszonkölcsön szerződést kötni az önkormányzattal. (4) Az ingatlanok tulajdonosai a 14. d) pontjában meghatározott esetekben az ingatlanuk előtt, a tevékenység megkezdésének bejelentését követő naptól számított 15 napig a közterületet ingyenesen használhatják a közlekedés rendjének veszélyeztetése nélkül. (5) A közterület bejelentés alapján legfeljebb 45 napig használható. Az igénybejelentések között bejelentések között legalább 5 napnak kell eltelnie. (6) Az ingatlan használója a lakás céljára szolgáló ingatlan előtti közterületet háztartási tüzelőanyag tárolása céljából bejelentés alapján 5 napig ingyenesen használhatja a közlekedés rendjének veszélyeztetése nélkül. A közterület foglalási igényt a tárolás megkezdésének napján a közterület felügyelőnél a helyszínen, vagy írásban a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalán kell bejelenteni. A bejelentés elmulasztása esetén a rendelet szerinti közterület foglalási díjat kell megfizetni. 21. A közterület-használat iránti kérelemről a településrendezési tervek, az építésügyi, városképi, műemlékvédelmi, környezetvédelmi és közegészségügyi előírások, valamint a kereskedelmi és turisztikai szempontok figyelembevételével a polgármester dönt. 22. Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre, építőanyag elhelyezésére a szerződés csak fél éves tartamára köthető. 23. (1) A szerződésben meghatározott díjat a használó egy összegben köteles teljesítheti. (2) Díjfizetési kötelezettség alól állandó jellegű mentesség illeti meg a kérelmezőt a) az egészségügyi célokat szolgáló létesítmények, b) közúti közlekedési szolgáltatás ellátása érdekében menetrendszerű személyszállítás céljára szolgáló várakozóhely, fülke és várakozóhelyiség (megálló) tulajdonosát, valamint c) a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, a tűzoltóság és a vízügyi szolgálat, valamint a közforgalmú vasúti, közúti, vízi, légi közlekedési és postai szervezetek létesítményeinek tulajdonosát, amennyiben a közterület-használat a feladata ellátása miatt szükséges. (3) Kérelemre a díj méltányosságból történő mérséklése vagy elengedése lehetséges az alábbi esetekben: 6

17 a) községi kulturális-, sport- és szabadidős közterület-használat esetében, amelyeket kizárólag önkormányzati intézmények, illetve költségvetési szervek szerveznek, b) művészeti és tudományos tevékenységet bemutató kiállítás esetében, c) egyházi szertartásokkal közvetlenül kapcsolatos közterület-használat esetében, d) az önkormányzat tulajdonában álló épületek felújítása során igénybe vett közterület-használat esetében, mennyiben a felújítási munkák végzése az önkormányzat megbízásából történik. (4) A díj méltányosságból történő mérséklése vagy elengedése nem mentesít a közterület eredeti állapotának helyreállítási kötelezettsége alól. 4. Záró rendelkezések 24. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti Hunya Község Önkormányzat Képviselő - testületének a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályozásáról, valamint a közterület - használati díjak megállapításáról szóló 19/2007. (XI. 27.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 11/2010. (XII. 7.) önkormányzati rendelete. 1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez Közterület használati díjak A B Közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, 200 Ft/m2/hó+Áfa üzlet, védőtető, ernyőszerkezet Árusító és egyéb fülke, újság, könyvárusítás, üzlet előtti árubemutató 200 Ft/m2/hó+Áfa Önálló hirdető berendezés hirdetési felületre 200 Ft/m2/hó+Áfa Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag tárolása 6. hónapig terjedő időszakra 6 hónapon túli közterület-foglalás esetén 100 Ft/m2/hó+Áfa.. Ft/m2/hó+Áfa Idény jellegű zöldség, gyümölcs árusítás 140 Ft/m2/nap+Áfa Alkalmi és mozgó árusítás 25 Ft/m2/nap+Áfa Film és televíziós felvétel 220 Ft/m2/nap+Áfa Vendéglátó-ipari előkert 200 Ft/m2/hó+Áfa Szórakoztató, mutatványos (cirkuszi) tevékenység 100 Ft/m2/nap+Áfa Kiállítás alkalmi vásár 140 Ft/m2/nap+Áfa Üzleti szállítás, rakodás alkalmával hordók ládák, göngyölegek 200 Ft/m2/nap+Áfa elhelyezése Közterület használatra még át nem adott közterület ideiglenes 66 Ftm2/hó+Áfa hasznosítása Hangos hirdető berendezések elhelyezése, üzemeltetése 500 Ft/nap+Áfa Meg nem nevezett közterület-használati formák Ft/m2/+Áfa (jellegtől függően nap/hó/év) A külterületi közterület használati díjak mértéke a fenti - belterületre vonatkozó - díjak 50 %-a. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 7

18 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület március 25-i ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Településrendezési eszközök módosítása költségkeret előirányzatának kijelölése Készítette: Megyeri László Előterjesztő: Petényi Szilárdné polgármester Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület március 11-i ülésén tárgyalta a településrendezési eszközök módosításának kérdését. Mint ismert a község fejlődése és területén tervezett fejlesztések miatt a Településrendezési Eszközöket korrigálni kell. A Jókai és Arany J utcák, valamint a belterületi határ közötti kivett művelési ágú beépítetlen terület kertes mezőgazdasági besorolású terület felhasználása, valamint a 3000 m2 alatti területű telkek a lakó- és gazdasági célú hasznosítást nem teszik lehetővé. E miatt a Településrendezési Eszközöket módosítani kell. A módosítási eljárás megkezdődött amelynek várható költsége forint+27% ÁFA lesz (bruttó forint). Az összeg az ez évi költségvetésben nem szerepel ezért ki kell jelölni az előirányzatot. Az előirányzat forrásaként a évi pénzmaradvány jelölhető ki. Döntési javaslat "Településrendezési eszközök módosítása költségkeret előirányzatának kijelölése" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: költségvetés A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településrendezési Eszközök módosítása költségelőirányzatának forintos forrásául a évi pénzmaradványt jelöli ki. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 8

19 Tervezési szerződés /Településrendezési Eszköz módosításának elkészítésére/ Amely létrejött egyrészről Hunya Község Önkormányzata, (székhely: 5555 Hunya, Rákóczi u. 19.,adószám:, bankszámlaszám:.) képviseli: Petényi Szilárdné polgármester, (Tel. 66/ , Fax: 66/ , mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a CSABATERV Tervező és Szolgáltató BT (székhely: 5600 Békéscsaba Szőlő u. 105/4, Adószám: , Bankszámlaszám: ) képviseli: Kmetykó János építész, üzletvezető (Telefon: 06/66/ , +36/30/ mint tervező (a továbbiakban: Tervező) (a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 1. A Szerződés célja: Jelen szerződés célja Hunya Község hatályos Településrendezési Eszköze Módosításának (a továbbiakban: TESZK) elkészítése annak érdekében, hogy 1. sz mellékletben foglalt, képviselő testületi határozattal elfogadott változtatások és kiegészítések azon jóváhagyásra és átvezetésre kerüljenek. 2. A szerződés tárgya 2.1 A Megrendelő megrendeli, a Tervező elvállalja TESZK módosítás elkészítését az 1. számú melléklet szerinti tartalommal a 4.1. pontban szereplő példányszámokban. A Tervező vállalja továbbá a szakhatóságokkal, közreműködőkkel a munkaközi egyeztetések lefolytatását emlékeztetők, jegyzőkönyvek elkészítését, amelyre a feladat jellegéből eredően jogszabály, hatósági előírás kötelezi, illetve megtesz minden olyan egyéb szükséges intézkedést, amely jelen szerződés céljának megvalósulását elősegíti (a továbbiakban: Munka). A Munka a Megrendelő által átadandó munkarészek és a munkaközi egyeztetések felhasználásával készül A Megrendelő és a Tervező kijelentik, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt munkarészek a jelenleg hatályos vonatkozó jogszabályok és a kialakult gyakorlat szerint szükségesek és elégségesek a TESZK módosítás jóváhagyásához. Amennyiben jogszabályi változások vagy szakhatósági előírások alapján egyéb dokumentumok készítése, illetőleg beszerzése válik szükségessé, úgy a Felek annak költségéről közös egyeztetést követően, szerződésmódosítás keretében rendelkeznek A Tervező kijelenti, hogy a Munka ellátásához szükséges magas szintű szakmai ismeretekkel, jártassággal rendelkező szervezet. Erre is figyelemmel köteles a Munka ellátása során az ilyen szervezettől elvárható gondossággal eljárni Megrendelő Tervező

20 2 3. A felek jogai és kötelezettségei 3.1. A szerződésből eredő követelés kívülálló fél részére át nem ruházható, csak a Felek közös és egybehangzó akarata esetén. A szerződésből eredő követelés nem használható fel egyik fél részéről sem hitelfedezetként A Tervező köteles a tudomására jutott adatokat és átadott dokumentumokat bizalmasan, a Megrendelő által megadott titkosítási utasítások alapján kezelni. A Tervező a jelen szerződés alapján nyújtott megrendelői adatszolgáltatást (hatályos földhivatali alaptérkép) és az általa a Megrendelő részére készített dokumentációt kívülálló fél részére átadni, egyéb célra felhasználni nem jogosult A Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során minden nyilatkozatukat írásban megtenni. A Felek által tett nyilatkozatok csak akkor tekinthetők joghatályosnak, ha az alábbiakban meghatározott személyektől származnak: Kapcsolattartó személyek: Megrendelő részéről: Petényi Szilárdné polgármester, tel.: 66/ , Tervező részéről: Kmetykó János, építész, tel.: 30/ A Tervező a Munka ellátása során köteles minden esetben a Megrendelő utasításai, átadandó munkarészek, feladatjegyzék, valamint munkaközi egyeztetések alapján eljárni. A Tervező jogosult a Megrendelőtől a munkálatok zavartalan végzése szempontjából lényeges kérdésekben állásfoglalást, illetve utasítást kérni. A Megrendelő a szerződés aláírását követő tíz munkanapon belül szolgáltatja a Tervező részére az érintett terület hatályos digitális térképének másolatát A Tervező köteles a Munka elvégzése érdekében a szakhatóságokkal, közreműködőkkel folytatott munkaközi egyeztetéseket dokumentálni. Az elkészült dokumentációt köteles 5 napon belül a Megrendelő rendelkezésére bocsátani A Tervező a Munka elvégzése során bármely tervezési feladat ellátásához alvállalkozót vehet igénybe 3.7. A Felek kötelesek a szerződés teljesítése érdekében minden lényeges körülményről egymást tájékoztatni. A Megrendelő köteles a feladatát képező anyagokat, információkat olyan időben szolgáltatni, amely a szerződés határidőben történő teljesítését nem akadályozza. A Tervező köteles a szerződésszerű teljesítés akadályáról a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni A Megrendelő köteles a teljesítést minden rendelkezésre álló eszközzel előmozdítani. 4. A teljesítés határideje, formája és helye 4.1. A Tervező az alábbiakban rögzített részszállítási ütemek szerint és példányszámban szállítja a Megrendelő részére a munkarészeket: Megrendelő Tervező

21 3 I. részszállítás: Előzetes tájékoztatási szakasz tervanyaga a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. -ában (a továbbiakban: Korm.r.) foglalt tartalommal- nyomtatott, illetve PDF A formátumú digitális példányban: - szakhatóságok által igényelt példány, - Megrendelő részére 2 pld. Határidő: a szerződés aláírását követő 15. nap. (2015. április 5.) II. III. részszállítás: Véleményezési szakasz tervanyaga a Korm.r ában foglalt előírások szerinti nyomtatott, illetve PDF A formátumú digitális példányban): - Állami Főépítésznek 1 példány, - szakhatóságok által igényelt példány, - Megrendelő részére 2 pld. Határidő: A vélemények beérkezését követő 5. nap. (2015. május 2.) részszállítás: A tervezői válaszokkal ellátott dokumentáció elkészítése Korm.r ában előírt egyeztető tárgyalására, nyomtatott, illetve PDF A formátumú digitális példányban: - Állami Főépítésznek 1 példány, - szakhatóságok által igényelt példány, - Megrendelő részére 2 pld. Határidő: A vélemények beérkezésétől számított 10. nap. (2015. június.10.) IV. részszállítás: Végleges szakmai véleményezési szakasz tervanyaga a Korm.r ában foglalt előírások szerinti nyomtatott, illetve PDF A formátumú digitális példányban: - Állami Főépítésznek 1 példány, - Megrendelő részére 2 pld. Határidő: Véleményezést lezáró Képviselő Testületi ülést követő 5. nap. (2015. július. 5) V. részszállítás: Végső szakmai véleményt követő testületi jóváhagyás tervdokumentációja és a véglegesített alátámasztó anyagok dokumentálása nyomtatott, PDF A formátumban Megrendelő részére 2 pld., Határidő: A végső szakmai vélemény beérkezését követő 3. nap (2015. augusztus 15.) VI. végteljesítés: A jóváhagyó testületi ülést követő 10. napon (2015. szeptember 5.) Az eltérő vélemények egyeztetése elhúzódása esetén a IV-VI részteljesítések új határidejét Felek közös szerződés módosításban állapítják meg. A Tervező jogosult a szerződésben megjelölt határidő előtt teljesíteni A teljesítés helye a Megrendelő székhelye. 5. A teljesítés módja, a késedelem Megrendelő Tervező

22 4 5.1 A teljesítés módja a jelen szerződés szerint elkészített tervdokumentáció 4.1. pontban meghatározott határidőben történő átadása és annak Megrendelő általi írásos átvétele Amennyiben a Tervező a jelen szerződés alapján készített tervdokumentációt a 4.1. pontban írtaknak megfelelően leszállította, a Megrendelő a kézhezvételtől számított 10 napon belül a dokumentációt észrevételezheti. Amennyiben a fenti határidőn belül a jogosultak nem nyilatkoznak, úgy a teljesítést elfogadottnak kell tekinteni Amennyiben a Megrendelő a munka átvételétől számított 10 napon belül írásban észrevételt tesz, a Tervező az észrevételekre írásban nyilatkozni köteles. Amennyiben a megrendelői észrevétel és az erre tett tervezői nyilatkozat között véleményeltérés mutatkozik, úgy abban az esetben a megrendelői észrevétel az irányadó. A megrendelői észrevétel alapján a Tervező köteles a szükséges javításokat, kiegészítéseket az írásbeli észrevétel alapján legkésőbb 15 napon belül elkészíteni A szerződés szerint a Tervező feladatát képező hiányosságok pótlásáig a benyújtott számla ellenértékének folyósítását a Megrendelő visszatarthatja Hibás teljesítés esetén a Tervező az adott munkarészre vonatkozó áfával növelt tervezői díj után 20 % hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. Hibás a teljesítés akkor, ha a Tervező a Megrendelő által időben észrevételezett hibákat az írásbeli észrevételben rögzített határidőig nem javítja ki A Tervező a hibájából eredő késedelmes teljesítés esetén napi 5.000,- Ft, azaz ötezer forint késedelmi kötbért köteles fizetni, amelyet a Megrendelő a tervezői díjba beszámít A nem határidőben történő teljesítés esetén a Tervező a tényleges teljesítés várható időpontjáról köteles a Megrendelőt írásban értesíteni: Késedelmes teljesítés esetén még az eredeti határidő lejárta előtt legalább 10 (tíz) nappal. Előteljesítés esetén a várható teljesítést megelőzően legalább 10 (tíz) nappal. 6. A tervezői díj 6.1. A Tervezőt a 2. pontban megjelölt munkáért, a 4. és 5. pontban foglaltak szerinti teljesítés esetén ,-Ft +27% Áfa, = bruttó ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint mértékű tervezői díj illeti meg A tervezői díj magában foglalja a szükséges alvállalkozók, szakértők, egyéb közreműködők díját is. A munkához szükséges, a szerződésben (mellékletében) fel nem sorolt egyéb adatok, tervek beszerzése a Tervező feladata, amelyek költségét maga viseli Nem tartalmazza a tervezési díj a bruttó díj 10%-át meghaladó szakvélemények beszerzési díját. Ezek költsége esetleges felmerülésük esetén a Megrendelőt terheli A Megrendelő által igényelt esetleges további példányok a tervezői díjon felül kerülnek elszámolásra Megrendelő Tervező

23 5 7. Fizetési határidő 7.1. A szerződés szerinti díjat a Megrendelő által igazolt teljesítés után megküldött számla alapján 15 napon belüli kifogásolási határidővel - átutalással egyenlíti ki a számla Megrendelő székhelyén történő kézhezvételét követő 30 napon belül A számla a VI. szakasz teljesítésével egy időben nyújtható be. 8. Szerzői jogok A tervezéshez a Megrendelőtől átvett dokumentumok (adatok) csak a szerződésben rögzített feladathoz használhatók fel (tovább nem adhatók), szerzői jogok a munka elkészítésével nem keletkeznek. 9. A szerződés hatálybalépése 9.1. A szerződés azon a napon lép hatályba, amelyen azt mindkét Fél aláírta A szerződést a Felek csak írásban közös megegyezéssel módosíthatják A szerződés aláírás időpontjának csúszása esetén a 4.1 pontban meghatározott teljesítési határidők változhatnak. 10. Egyéb rendelkezések A Tervező a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) jogszavatosságra vonatkozó szabályai szerint ( ) szavatol azért, hogy az általa leszállított terveken harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelő felhasználói jogát akadályozná vagy korlátozná A szerzői jog és a vele szomszédos jogok (szabadalom, újítás) védelme alá tartozó szellemi alkotások tekintetében a Felek megállapodnak abban, hogy a Tervező a tervezési feladat teljes körű ellátását és a szerződésben megállapodott pénzügyi teljesítést követően lemond a tervek feletti további jogairól. A Megrendelő azokat saját üzleti tevékenysége körében korlátozás nélkül használhatja fel a továbbiakban A Megrendelő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a leszállított és az 5. pont szerint elfogadott tervet haladéktalanul egyeztetési eljárásra bocsátja és annak lezárulása után közvetlenül Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testülete elé terjeszti A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatban keletkezett minden vitás kérdést békés úton, egyeztető tárgyalás útján kísérelnek meg rendezni. Ezek sikertelensége esetén a Felek alávetik magukat a pertárgy értékétől függően a Szarvasi Járásbíróság, illetőleg a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességének A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Tervező ebből eredő kárát megtéríteni. Ha Megrendelő a munkát bármely oknál fogva leállítja, felfüggeszti és ez az állapot a Tervezőn kívül álló okok miatt 2 hónapnál tovább tart, akkor a Tervező a szerződéstől a Megrendelőhöz intézett nyilatkozatban elállhat és az addig teljesített szolgáltatásának megfelelő tervezői díj pénzbeli ellenértékét követelheti Megrendelő Tervező

24 6 Amennyiben a Megrendelő a munkát az érdekkörében felmerülő bármely okból állítja le, úgy az addig teljesített szolgáltatásoknak megfelelő tervezői díj pénzbeli ellenértékét a Megrendelő viseli. Előzetes figyelmeztetés után a Tervező is elállhat a szerződéstől, ha a Megrendelő alkalmatlan vagy célszerűtlen, illetve szakszerűtlen utasítást, állásfoglalást ad a munka végzésére A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A szerződés az 1. sz. melléklettel együtt hatályos. A szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon 8 (nyolc) eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. Hunya, Békéscsaba, Megrendelő: Tervező: Hunya Község Csabaterv Tervező és Szolgáltató Önkormányzata Betéti Társaság képviseli: Petényi Szilárdné polgármester képviseli: Kmetykó János üzletvezető Megrendelő Tervező

25 7 1. sz. melléklet 1./ A tervezési program: - A Településrendezési Eszközök Szerkezeti és Szabályozási Tervén a 05 hrsz-ú út melletti teleksorból egy 6,00 m-es sávot a már kialakított belvízelvezető csatorna részére vízgazdálkodási terület felhasználással önálló földrészletekként kell kialakítani. - A Jókai utcai teleksor mögötti területet falusias lakóterület övezetbe kell átsorolni - Az Arany J. u. 437/8-12 hrsz-ú földrészletek területét falusias lakóterület övezetbe kell átsorolni - Az Arany J. u. 437/2-6 hrsz-ú földrészleteket erdő terület övezetbe kell átsorolni - Az Arany J. u. 437/7 hrsz-ú földrészletet közlekedési terület övezetbe kell átsorolni - A 233/1 hrsz-ú közpark területét 3,00 ha fölé kell bővíteni a 232 hrsz-ú sport terület telkéből a Liget utcával párhuzamos sávban. 2./ A Munka tartalma: 2.1 A terv a közhiteles külterületi alaptérkép felhasználásával 1:2000 m.a. alaptérképre készül. A vizsgálatok, helyszínelések a térképet a szabályozási tervnek megfelelő részletességgel és pontossággal naprakésszé teszik. 2.2 A tervezési területnek a terület felhasználási egység jelölése módosításra kerül a szerkezeti terven a község hatályos Településrendezési Terve részeként a meglévő alátámasztó munkarészekben foglaltak felhasználásával. 2.3 A szabályozási terv feltünteti és szabályozza a közterületeket az építési telkeket és beépítésük módját, a védőterületeket, az infrastruktúra-hálózatok és építmények szabályozást igénylő elemeit, 3./ Építési szabályzat: Módosítása nem válik szükségessé 4./ Alátámasztó munkarészek: A TESZK módosítása új alátámasztó munkarész kidolgozását nem igényli. A Megrendelő és a Tervező kijelentik, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt munkarészek a vonatkozó jelenleg hatályos jogszabályok és a kialakult gyakorlat szerint szükségesek és elégségesek a TESZK módosításának jóváhagyásához.. Amennyiben jogszabályi változások vagy szakhatósági előírások alapján egyéb dokumentumok készítése, illetőleg beszerzése válik szükségessé, úgy a Felek annak költségéről közös egyeztetést követően, szerződésmódosítás keretében rendelkeznek. 5./ A szerkezeti és szabályozási tervek szöveges indokolása A hatósági egyeztetésre bocsátandó szabályozási előírások és a tervlapokhoz készülő írásos melléklet, a város szerkezeti tervében rögzített városrendezési és környezetvédelmi követelmények kielégítési módjának ismertetésével. Hunya, Megrendelő Tervező

Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege

Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a./2015. (III..) önkormányzati rendelethez Sorszám Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege Adatok E Ft-ban A B C D Megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014.IV.mód. 1

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/1999. (II.25.) rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/1999. (II.25.) rendelete Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1999. (II.25.) rendelete az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjáról Balatonfüred

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról

Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról A 21/2005. (IX. 30.), a 28/2005. (XII. 22.) és a 27/2006. (XII. 21.)

Részletesebben

10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) 10/2010. (V.27.) 9/2011. (IV.1.) 6/2012. (IV.10.) 14/2012. (XII.

10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) 10/2010. (V.27.) 9/2011. (IV.1.) 6/2012. (IV.10.) 14/2012. (XII. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) sz., 10/2010. (V.27.) sz., 9/2011. (IV.1.) sz., 6/2012. (IV.10.) és 14/2012. (XII. 18.) számú

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2009. (XII. 17.) sz. és 10/2010. (V.27.) sz. rendeletével módosított 14/2008. (12.04.) sz. rendelete a közterületek rendjéről Erdőkertes község

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2013. augusztus 16-tól MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2015. október 29.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2015. október 29. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(..) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és a közösségi együttélés egyéb alapvető szabályairól Előterjesztő: Polgármester Előkészítő:

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (....) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Látrány Község Önkormányzata 14/2013.(X. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és használatáról

Látrány Község Önkormányzata 14/2013.(X. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és használatáról Látrány Község Önkormányzata 14/2013.(X. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és használatáról Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 30-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló rendelet megalkotásának előkészítése Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 13 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 13 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 13 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2013. (VI. 14.) önkormányzati rendelet A közterület használat szabályairól és díjáról

Részletesebben

1. A közterület-használat szabályai

1. A közterület-használat szabályai Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, rendjéről és tisztántartásáról Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

a közterületek használatáról

a közterületek használatáról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.)

Részletesebben

I. fejezet Közterületek használata

I. fejezet Közterületek használata Sásd Város Önkormányzata 4/2009.(III.27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és a köztisztaságról 1 Sásd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete a közterületek használatáról, a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Gödöllő Város Képviselő-testületének../2011. (.) számú önkormányzati rendelete Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről Gödöllő Város Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/1997.(IV. 28.) rendelete

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/1997.(IV. 28.) rendelete BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/1997.(IV. 28.) rendelete a közterület-használatról és a közterület használati díj megállapításáról (módosítással egybefoglalva és lezárva:2005.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2007. (XII. 1.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Biharnagybajom

Részletesebben

A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL ÉS AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAK MÉRTÉKÉRŐL

A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL ÉS AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAK MÉRTÉKÉRŐL Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 9/1995. számú rendelete A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL ÉS AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAK MÉRTÉKÉRŐL Izsófalva Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatának rendjéről és feltételeiről szóló 30/2011. (XII. 1.) 1 önkormányzati rendelete a 14/2012. (V. 24.), a 17/2012. (VII. 5.), a

Részletesebben

szerződést kötött a szolgáltatóval, melynek megnevezését és adatait (a továbbiakban: közszolgáltató) az 1. melléklet tartalmazza.

szerződést kötött a szolgáltatóval, melynek megnevezését és adatait (a továbbiakban: közszolgáltató) az 1. melléklet tartalmazza. Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. (III. 19.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Sukoró Község Önkormányzat

Részletesebben

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 16/2006. (XII.5.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332 Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332 Száma. 02-708/2006. Tárgy: A közterületek és közterület jellegű területek

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések. I. Fejezet Bevezetés. 1. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések. I. Fejezet Bevezetés. 1. A rendelet hatálya Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2015. ( X.21.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló közterületek használatának

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 22/2011. (X.14.) számú önkormányzati R E N D E L E T E

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 22/2011. (X.14.) számú önkormányzati R E N D E L E T E Zsámbék Város Képviselő-testületének 22/2011. (X.14.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a közterületek használatának rendjéről és a közterület-használati díjakról Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről.

Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről. Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről. Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2007. (X.11.) rendelete. A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2007. (X.11.) rendelete. A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2007. (X.11.) rendelete A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzatának területén lévő közterületek alapvetően

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelet a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól Közterületekről Szentimrefalva Község

Részletesebben

I. Fejezet A rendelet hatálya 1..

I. Fejezet A rendelet hatálya 1.. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelete a közterületek és közterület jellegű területek használatáról Módosítva: 25/2013. (XI.08.), 2/2015. (II.03.),

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET utca 2.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET utca 2. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET utca 2. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (V. 10.) SZ. RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (V. 10.) SZ. RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Egységes szerkezetben az 5/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelettel bezárólag ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (V. 10.) SZ. RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Enying Város

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. június 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. június 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2013. (IX.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A közterület-használat rendjéről.

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2013. (IX.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A közterület-használat rendjéről. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2013. (IX.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A közterület-használat rendjéről. Jászszentandrás község Önkormányzatának Képviselőtestülete Az épített

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. február 17-én 14:00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. február 17-én 14:00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: E-874-5/2008 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: A környezetvédelem

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2012.(V.30.) önkormányzati rendelettel módosított. 1512005(X.28.) KT. sz.

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2012.(V.30.) önkormányzati rendelettel módosított. 1512005(X.28.) KT. sz. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2012.(V.30.) önkormányzati rendelettel módosított 1512005(X.28.) KT. sz. rendelete a közterület használat szabályairól (egységes szerkezetben)

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2013. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 15/2006. (XII. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról Kékkút Község

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008.

Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008. Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008. Tárgy: A közterület használatáról szóló rendelet megalkotása Melléklet: 1 pl. Rendelet-tervezet

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja és hatálya Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Törökbálint Város

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének. 14/2008.(IV.16.) rendelete. a közterületek használatáról

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének. 14/2008.(IV.16.) rendelete. a közterületek használatáról Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 14/2008.(IV.16.) rendelete a közterületek használatáról Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. március 18-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. március 18-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen voltak: dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, dr. Szűcs Andrea mb. aljegyző, meghívott intézményvezetők

Tanácskozási joggal jelen voltak: dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, dr. Szűcs Andrea mb. aljegyző, meghívott intézményvezetők ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:../2008. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-46/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. május 16-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. május 16-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1. a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről

20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1. a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről UZSA TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1 a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről Uzsa Település Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 89. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 89. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 89. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. november 6-i ülésére 1. napirendi pont

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011. (I.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011. (I.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011. (I.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Lébény Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2015. (V. 8.) rendelete. A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2015. (V. 8.) rendelete. A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2015. (V. 8.) rendelete A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről Biatorbágy Város Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(VIII.08.) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Törökbálint Város 1 Önkormányzata 20/2004.(IV.16.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról a módosító 24/2005. (X. 21.), 6/2008.(II.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 31/2001. (VI. 01.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

G4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelete. a közterületek védelméről

G4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelete. a közterületek védelméről G4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelete a közterületek védelméről Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. november 27-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. november 27-i üléséről az Új Városháza üléstermében. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 26/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült 2014. november 27-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Megjelent képviselők: Toldi

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet a közterület-használat szabályairól. A rendelet hatálya

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet a közterület-használat szabályairól. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet a közterület-használat szabályairól Pátka Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X.22.) önkormányzati rendelete a közterület használatról

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X.22.) önkormányzati rendelete a közterület használatról Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X.22.) önkormányzati rendelete a közterület használatról 2 Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

A R. 1. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletének megfelelően módosul.

A R. 1. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletének megfelelően módosul. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 4/2012. ( I.31.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról, és a közterület használati díj mértékének és fizetési módjának megállapításáról,

Részletesebben

SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A környezetvédelem és az állattartás helyi szabályairól szóló többször módosított 9/2004.(V.5.) önkormányzati rendelet EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/ 2006. (XII. 27.) rendelete. A közterületek használatáról

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/ 2006. (XII. 27.) rendelete. A közterületek használatáról KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/ 2006. (XII. 27.) rendelete A közterületek használatáról Kékkút község Önkormányzata Képviselő-testülete Az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete az árak megállapításáról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/1991. (IV.4.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A közterület használatának engedélyezéséről

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/1991. (IV.4.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A közterület használatának engedélyezéséről Tárgy: Közterület használatának engedélyezéséről szóló rendelet megalkotása - A közgyűlés 23 szavazattal az alábbi határozatot hozta: 056/1991.(IV.4.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 22.-én a községi önkormányzat tanácstermében

Részletesebben

Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12 / 2004.( VII.1.) rendelete a közterületek használatáról

Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12 / 2004.( VII.1.) rendelete a közterületek használatáról Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12 / 2004.( VII.1.) rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. szeptember 18-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. szeptember 18-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról. egységes szerkezetben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról. egységes szerkezetben TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról egységes szerkezetben A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ÉS JEGYZŐ 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. decemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 31-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 31-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

20/1994.(07.04.) Kgy. sz. rendelet 1. A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról egységes szerkezetben

20/1994.(07.04.) Kgy. sz. rendelet 1. A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról egységes szerkezetben 20/1994.(07.04.) Kgy. sz. rendelet 1 A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról egységes szerkezetben A rendelet hatálya 1.. 2 E rendelet hatálya kiterjed a./ a közhasználatra szolgáló

Részletesebben

Karád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (VI.9.) önkormányzati rendelete a Köztisztaság fenntartásáról

Karád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (VI.9.) önkormányzati rendelete a Köztisztaság fenntartásáról Karád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (VI.9.) önkormányzati rendelete a Köztisztaság fenntartásáról Karád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.

Részletesebben

VII. NAPIREND. Lukács László. A döntés formája: Előterjesztő: Előterjesztést készítette:

VII. NAPIREND. Lukács László. A döntés formája: Előterjesztő: Előterjesztést készítette: ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 24-EI MUNKATERV SZERINTI RENDES ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1288-8/2015/D. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB VII. NAPIREND Tárgy: A járművek

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2000. (VI. 6.) Kt. számú R E N D E L E T E

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2000. (VI. 6.) Kt. számú R E N D E L E T E Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2000. (VI. 6.) Kt. számú R E N D E L E T E A közterület-használat engedélyezéséről, a közterületetek használati díjáról, az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2004. (XII. 24.) rendelete A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. június 21-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2016. június 21-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. március 20-i ülésére. Tárgy: A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelettervezet

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. március 20-i ülésére. Tárgy: A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelettervezet ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. március 20-i ülésére Tárgy: A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelettervezet Tisztelt Képviselő-testület! Belső ellenőri vizsgálat folyt le 2014. évben.

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat. Képviselő- testületének 19/2012. (VI. 20. ) önkormányzati rendelete. a tiltott, közösségellenes magatartásokról

Felcsút Községi Önkormányzat. Képviselő- testületének 19/2012. (VI. 20. ) önkormányzati rendelete. a tiltott, közösségellenes magatartásokról Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 19/2012. (VI. 20. ) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a Magyarország

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Mezősas Községi Önkormányzat Tanácsterme (Mezősas, Nagy S. u. 49.

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. október 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. október 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hatályos:2016-02-01-tól Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Balatonberény Község Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27.

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kollár Sándor a Pénzügyi és

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. május 18-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. május 18-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete

3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete Csákánydoroszló község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. január 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. január 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Ape Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III. 13.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Ape Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III. 13.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról elfogadott Ape Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III. 13.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya 1.

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya 1. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(IX.8.) számú rendelete a közterületek használatáról

Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(IX.8.) számú rendelete a közterületek használatáról Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(IX.8.) számú rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben