JELENTÉS A Képviselő-testület október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról"

Átírás

1 JELENTÉS A Képviselő-testület október 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 193/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Corvo Bianco Schuh Bt. értékesítési ajánlata Felelős : VÁRFI ANDRÁS POLGÁRMESTER Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete ajánlatot tett a Corvo Bianco Schuh Bt. tulajdonát képező 6297/1 hrsz.-ú ingatlan telek-határrendezésével az E-43/2004 számú október 11.-én záradékolt változási vázrajzon feltüntetett módon keletkező 163 m2 nagyságú területrész megvásárlására, a csókási zugba történő átjárás biztosítása céljából bruttó 400 eft összegben. Dinya László az ajánlatra tett válaszában kijelentette, hogy nem kívánja eladni a területrészt. A továbbiakban is biztosítani fogja a helyi lakosok számára az átjárást a "csókási" településrészbe. Képviselő-testület 194/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Juhász Gy. u. 7.sz. alatti ingatlan kijelölése értékesítésre Felelős : VÁRFI ANDRÁS POLGÁRMESTER Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete a tulajdonát képező Gyomaendrőd, Juhász Gy. u. 7. szám alatti lakóingatlant kijelölte értékesítésre. Az ingatlant a helyi szabályozás alapján nyílt árverésen került értékesítésre. Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó eft. Az ingatlan a szeptember 28.-i árverés eft összegben kelt el. Az értékesítésből befolyt összeget Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 5218/232/2007.sz. közjegyzői okirat 5. pontjában leírtak alapján támogatás címén átadja a Városi Gondozási Központnak. A Pénzügyi Osztály felé megtörtént az intézkedés az összeg átutalására. Képviselő-testület 213/2007. (VII. 26.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Kner Imre Gimnáziumban indítandó csoportszámok engedélyezése a 2007/2008-as tanévben Felelős : KNER GIMNÁZIUM Az intézményben a tényleges beiratkozás a júliusban engedélyezett csoportszámokban nem hozott változást. Képviselő-testület 214/2007. (VII. 26.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Zeneiskolában indítandó csoportszámok engedélyezése a 2007/2008-as tanévben Felelős : ZENE- ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA A Képviselő-testület októberi testületi ülésén napirendi pontként szerepel a szeptemberi beiratkozást követően az intézmény tényleges tanuló létszám és csoportszám engedélyezése. Képviselő-testület 232/2007. (VII. 26.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: A közhasználatú zöldfelületek gondozására vonatkozó szerződés megkötése a Gyomaszolg Ipari Park Kft-vel Felelős : VÁRFI ANDRÁS POLGÁRMESTER A Képviselő-testület szeptemberi ülésére előterjesztésre került a évi parkfenntartásra vonatkozó feladatellátás szervezése, amely alapján október 31-ig nyílt közbeszerzési eljárást indítunk a parkfenntartás tárgyában. Képviselő-testület 233/2007. (VII. 26.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Települési környezetvédelmi intézkedési terv elkészítése Felelős : VÁROSFENNTARTÓ, KÖRNYEZETVÉD. ÉS MG. BIZ október 20-ig tájékoztatjuk a városban működő intézményeket, civil szervezeteket, hogy a helyi képviselő-testület döntési, véleményezési hatáskörébe tartozó pályázatok, beruházások, beszámolók stb. beadandó dokumentációban témakörként külön-külön mutassák be a fejlesztési tevékenység környezetre gyakorolt hatását. Képviselő-testület 246/2007. (VII. 26.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Az endrődi vásártér területéből való értékesítésre kiírt pályázatra beérkezett ajánlat győztese: Szaci Épkerszolg Kft. Felelős : VÁRFI ANDRÁS POLGÁRMESTER 1

2 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a júliusi ülésén a 5159/15 hrsz-ú 4 ha 8428 m2 terület vásártér művelési ágú ingatlan területéből 1200 m2 nagyságú kézi autómosó létesítése céljából kijelölt területrész értékesítésre meghirdetett pályázati eljárást a beérkezett érvényes pályázatok ismeretében eredményesnek nyilvánította. A pályázat győztese: Szaci Épkerszolg Kft. ( Gyomaendrőd, Körösi Csoma Sándor u. 15. ). A társaság elindította a szükséges építéshatósági és engedélyeztetési eljárást. Képviselő-testület 256/2007. (VII. 26.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Megbízás adás az Ipari Park területének bővítésére irányuló tárgyalások megkezdésére Felelős : VÁRFI ANDRÁS POLGÁRMESTER Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a szeptember 5-i rendkívüli ülésén döntött arról, hogy az Ipari Park bővítéséhez a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet kezelésében lévő alábbi ingatlanokat megszerzi:.082/14 hrsz. 3 ha 4551 m2, 082/17 hrsz. 4 ha 7163 m2. A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet október 4.-én átvette a kérelmünket a szükséges mellékletekkel. Képviselő-testület 271/2007. (IX. 27.) KT számú határozat (Határidő: ÉRTELEM SZERINT) Tárgy: Együtt könnyebb elnevezésű pályázat költségeinek előfinanszírozása Felelős : VÁRFI ANDRÁS POLGÁRMESTER A támogatási szerződés aláírását követően az előfinanszírozás lebonyolítására, illetve az előfinanszírozás alapját adó elszámolások módjára és formájára vonatkozó megállapodás megkötésre kerül. Képviselő-testület 272/2007. (IX. 27.) KT számú határozat (Határidő: ÉRTELEM SZERINT) Tárgy: Százszorszép Óvoda épületének belső felújítási munkálataihoz forrás biztosítása Felelős : VÁRFI ANDRÁS POLGÁRMESTER A következő költségvetési rendelet módosításakor a Ft összegű átalakítási költség beépítésre kerül. Képviselő-testület 273/2007. (IX. 27.) KT számú határozat (Határidő: ÉRTELEM SZERINT) Tárgy: Térségi Szociális Gondozási Központ 50 emeltszintű férőhelyének visszaminősítése Felelős : GONDOZÁSI KÖZPONT Az elhelyezettek részére az egyszeri hozzájárulás időarányos összegének visszafizetése megtörtént. Az intézmény vezetője a férőhelyek visszaminősítése miatti működési engedélymódosítási kérelmet október 10-én a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Békés Megyei Kirendeltségéhez beterjesztette. Képviselő-testület 280/2007. (IX. 27.) KT számú határozat (Határidő: ÉRTELEM SZERINT) Tárgy: évi parkfenntartási tevékenység közbeszerzési eljárása Felelős : VÁRFI ANDRÁS POLGÁRMESTER A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a város közterületeinek intenzív parkgondozási munkák elvégzésének pontos összeg a évi költségvetésbe beépítésre kerül. Képviselő-testület 293/2007. (IX. 27.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Rágcsáló irtásra szerződés kötés a Bogármérnökség Bt-vel Felelős : VÁRFI ANDRÁS POLGÁRMESTER A rágcsálóirtásra a Bogármérnökség BT-vel a szerződés megkötésre került. Képviselő-testület 297/2007. (IX. 27.) KT számú határozat (Határidő: ÉRTELEM SZERINT) Tárgy: Népliget u. 1/b. sz. alatti szolgálati bérlakás utólagos kiutalása Szelits Gyula részére Felelős : VÁRFI ANDRÁS POLGÁRMESTER Szemlits Gyula a Gyomaendrőd, Népliget u. 1/B. szám alatti bérlakást használatba vette. Képviselő-testület 310/2007. (IX. 27.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Döntés a Gyomaendrőd Díszpolgára és a Gyomaendrődért Emlékplakett adományozásáról Felelős : VÁRFI ANDRÁS POLGÁRMESTER A kitüntetések átadása a október 23-i ünnepi testületi ülésen megtörtént. Kérjük a T. Képviselő-testületet a jelentés elfogadására. Gyomaendrőd, október 18. Várfi András s. k. polgármester Dr. Csorba Csaba s. k. jegyző 2

3 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő- testület október 25-i ülésére 1. Napirendi pont Tárgy: Gyomaendrőd Város Önkormányzata évi I-III. negyedéves pénzügyi beszámolója Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Valamennyi Bizottság Mellékletek: 6 db Tisztelt Képviselő- Testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzata az évi XXXVIII. Tv. 79. /1/ bekezdés szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről tájékoztatja a Képviselő-testületet. A Képviselő-testület a 4/2007. (II. 26.) Gye. KT. rendeletével elfogadta a város évi költségvetését, amelyet a 29/2007. (IX. 28.) KT rendeletével módosított. Gyomaendrőd Város Önkormányzata I-III. negyedéves mérlegtételeinek a teljesítése a következők szerint alakult: Adatok E Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I-III. negyedév Bevétel mindösszesen Működési kiadás össz Felújítás összesen Fejlesztés összesen Tartalék Egyéb finanszírozási kiadások Kiadás mindösszesen Önkormányzati szinten a bevételek teljesítésének alakulása a módosított előirányzathoz viszonyítva 64,56 %-os. A bevételek részletesebb elemzése intézményenként a beszámolókban jelenik meg. Önkormányzati szinten a kiadások teljesítése 62,05 %-os. A működési kiadások összességében 74,29 %-ra teljesültek, melyet kiadás nemenként az alábbi diagram szemléltet: Önkormányzati működési kiadások alakulása módosított e.i. teljesítés Személyi juttatások Járulékok Dologi kiad. Műk.célú pe.átad. A működési célú kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 76,57 %, a járulékok teljesítése 76,77 %. Ez a %-os teljesítés megfelel az időarányosnak, mivel a 13. havi juttatás növeli az 1-9 hó %-os teljesítését. A dologi kiadások önkormányzati szinten 71,96 %-ban teljesültek. Ez a teljesítés magyarázható a kedvező időjárási viszonyokból adódó kevesebb energiafelhasználásnak, a 64,8 %-on teljesülő készletbeszerzéseknek, 3

4 ezen belül is a szakmai anyagok és kisértékű tárgyi eszközök beszerzés önkormányzati szinten történő 52,57 %- os teljesítésének. A kommunikációs szolgáltatások teljesítése is jónak mondható, az önkormányzati szintű teljesítés 72,23 %. A karbantartási, kisjavítási kiadások teljesítése 51,44 %-on alakult I-III. negyedévben. Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának I-III. negyedéves pénzügyi beszámolója Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala I-III. negyedéves bevételeinek teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 63,51 %-ot mutat. Az egyes bevételek alakulását az alábbiak jellemzik: Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése: Adatok E Ft-ban Megnevezés Módosított ei. Teljesítés Telj./ mód. ei. % Működési bev Áfa nélkül ,24 Áfa bevételek ,36 Kamat bevétel ,92 Személyi jövedelemadó ,46 Költ.vet támogatás ,97 Gépjárműadó ,18 Helyi adóbevételek ,29 -Építményadó ,89 -Telekadó ,97 -Kommunális adó ,36 -Idegenforgalmi adó ,11 -Iparűzési adó ,08 Helyi adókhoz kapcs ,29 bírság Egyéb sajátos bevételek, ,2 költségvet.kiegészítések Támogatásért.műk.bev ,44 Műk.célú pe.átvét ,47 államházt-n kívülről Felhalmozási bevételek ,49 Kölcsönök visszatérülése ,65 Koncessziós díjak, 7 pü.-i befekt.bevételei Pénzmaradvány igényb ,61 Finanszírozás egyéb bev, függő átfutó Összesen ,51 A Polgármesteri Hivatal bevételeit elemezve megállapítható, hogy a tervezett főbb bevételek az időarányost meghaladva teljesültek. A működési bevételeknél a továbbszámlázott szolgáltatások torzítják a bevételek teljesítés százalékát, hiszen a kiadások is tartalmazzák ezeket az összegeket, majd a módosított előirányzat emelésével fogja a teljesítés az időarányost mutatni. Az Áfa bevétel teljesítés szintén kapcsolódik az előző bevételi forráshoz. A saját bevételeken belül a földhaszonbérek bevételének a teljesítése 22,41 %, melynek oka, hogy számlázás még nem történt meg, mivel a haszonbér összegének megállapításához szükséges tőzsdei ár csak szeptember hónapban vált ismertté. Az időarányost meghaladó teljesítést befolyásolja, hogy a működési engedélyekre, telepengedélyre, használatbavételi- és építési engedélyre befizetett igazgatási szolgáltatási díjbevételek 600.-E Ft-ot meghaladóan teljesültek. Egyéb működési bevételek között teljesült az E-ON által visszautalt túlfizetések több mint E Ft összege. Az okmányirodai bevételek teljesítése E Ft, mely 112,6 %-a az eredetileg tervezett éves előirányzatnak. A Tájház a tervezett 150.-E Ft-os éves bevételét 337.-E Ft-ra teljesítette I-III. negyedévben. A kamat bevétel egyrészt a folyószámlán lévő pénzösszegek hó végi kamat elszámolásaiból képződött, másrészt a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó lakossági érdekeltségi hozzájárulás befizetéseiből, mely kamatozó betétként van elhelyezve. Jelenleg a lekötött betét összege E Ft, ezen pénzösszeg a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó társulási hitel forrásául szolgál. A normatív állami támogatások és a személyi jövedelemadó teljesítése a tervhez képest időarányosan történik. Az államháztartásról szóló 92. évi XXXVIII. tv. 64. (5) bekezdése értelmében az Önkormányzat az előirányzat lemondást és a pótlólagos igénylést a jogszabálynak megfelelően hajtotta végre év közben. 4

5 Feladatátadás miatti normatíva lemondás történt a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskolánál az óvodai ellátással kapcsolatos feladat megszűnéséből adódóan, ugyanakkor a Kis Bálint Általános Iskolánál államháztartáson kívülről történő feladatátvételre került sor Százszorszép Óvoda tagintézmény működtetése mely plusz normatív támogatás igényléssel járt. A kötött felhasználású normatív állami támogatások esetében a teljesítés nem mutatható ki időarányosan, mivel a támogatás igénylése után történhet meg az előirányzat módosítása, növelése. A helyi adóbevételek alakulása: Az adóbevételek a tervezetthez viszonyítva az alábbiak szerint alakultak: Adónem Terv (E forint) Tény szeptember 30-ig (E forint) Teljesítés mértéke Építményadó ,81 % Telekadó ,84 % Magánszemélyek kommunális ,83 % adója Iparűzési adó ,03 % Gépjárműadó ,97 % Idegenforgalmi adó ,29 % Adók összesen ,46 % Talajterhelési díj ,4 % Pótlék ,68 % Bírság ,66 % Mindösszesen ,68 % A tervezett bevételi előirányzat 89,68 %-a teljesült szeptember 30-ig. Jelentős elmaradást mutat a magánszemélyek kommunális adója, a talajterhelési díj és a pótlék bevétel. A kommunális adó tervezésekor nem lehetett pontosan számba venni a szennyvíz- és kövesút beruházás miatt 2007-ben érvényesíthető adókedvezmények összegét, ez most megmutatkozik. A bevétel év végére sem fogja elérni a tervezett 19 M forintot. A talajterhelési díj bevétel is kevesebb lesz a tervezettnél, mert fokozatosan nő a szennyvízrákötések száma. A pótlékbevétel év végéig még jelentős mértékben nőhet, tekintettel arra, hogy a behajtási cselekmények folyamatban vannak. Október végén tömeges azonnali beszedési megbízás kiadására kerül sor, mellyel a pótlékbeszedés várhatósan megugrik, bár a beszedett összegekből - ha azok nem fedezik az összes hátralékot - elsősorban a tőketartozásokat rendezzük. Építményadó bevételben és iparűzési adó bevételben várható túlteljesítés, ami fedezete lehet a más adónemben keletkező bevételkiesésének, illetve az iparűzési adóerőképesség növekedéséből származó SZJA lemondásnak. Az adóerőképesség jelentőségéről és számítási módszeréről a beszámolóhoz mellékletben csatolt dokumentum nyújt tájékoztatást. Várhatóan túlteljesítjük a tervezett bevételt idegenforgalmi adó vonatkozásában is, ami egyrészt a folyamatos ellenőrzés eredménye, másrészt a városunk iránti érdeklődés növekedésének az eredménye. Az összes bevétel ebben az adónemben évvégére közel 6 millió forint lesz, ami azért is fontos, mert minden beszedett 1 forint után 2 forint központi költségvetési támogatást kapunk. A hátralékok alakulása szeptember 30-án: Adónem Nyitó hátralék január 1- én /E Ft Folyó évben keletkezett hátralék összege / E Ft 5 Nyitó hátralékból még fennálló tartozás / E Ft Összes hátralék / E Ft Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Termőföld bérbeadásából

6 szárm. jöv. adója Gépjárműadó Talajterhelési díj Tőke összesen Pótlék Bírság Összesen Az összes hátralék összege magába foglalja az előző évből még fennálló hátralék-, és az évközi előírások pénzügyileg még nem rendezett összegét. Az év eleji nyitó állomány az eddig megvalósult behajtási cselekmények, illetve más pénzügyi műveletek következtében 27,8 millió Ft-tal csökkent. A behajtási cselekmények nagy része a negyedik negyedévben valósul meg, így a háromnegyed-éves hátralékos állomány év végére jelentős mértékben csökkenni fog. Az egyéb sajátos bevételek, költségvetési kiegészítések között került megtervezésre a talajterhelési díjbevétel, a teljesítésnél viszont pluszként jelentkezik a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola évi szabad pénzmaradványának visszafizetése is. A támogatás értékű működési bevételek között jelenik meg a közhasznú foglalkoztatottak után kapott bevétel, a mezőőri szolgálat működéséhez igényelt agrártámogatás, melynek negyedévenkénti összege 900 E Ft, továbbá a kifizetett segélyekhez megigényelt állami támogatás összege. A létszám leépítéshez megtervezett központosított bevétel, melynek összege E Ft, szintén itt került megtervezésre, azonban a teljesítés csak év végével érhető el. A többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszközök is itt kerülnek kimutatásra. A felhalmozási célú bevételek teljesülése 70,49 %. A Térségi Szociális Gondozási Központ előző évi E Ft beköltözési hozzájárulás kintlévőségének összegéből E Ft érkezett a bankszámlánkra, melyből E Ft beköltözési hozzájárulás került visszautalásra. A lakossági útépítésekkel kapcsolatban E Ft tervezett összegből E Ft érdekeltségi hozzájárulás, a csatorna érdekeltségi hozzájárulás esetében a E Ft összegű tervvel szemben E Ft érdekeltségi hozzájárulás folyt be. A pénzügyi osztály tájékoztató adatai a kintlévőségek behajtásaival kapcsolatban: Belvíz kölcsön évi költségvetési bevételi előírás Ft szeptember 30-ig befizetésre került Ft, melyből végrehajtás útján behajtott összeg Ft év végéig várható befizetés Ft Lakáshitel évi költségvetési bevételi előírás Ft szeptember 30-ig befizetésre került Ft, melyből végrehajtás útján behajtott összeg Ft év végéig várható bevétel Ft Út érdekeltségi hozzájárulás évet megelőzően kivetett út érdekeltségi hozzájárulások évi költségvetési előírásának összege Ft szeptember 30-ig befizetésre került Ft, melyből behajtás alapján befizetett összeg Ft december 31-ig várható bevétel Ft évi kivetés alapján a szerződéses összeg Ft évi költségvetési előírás összege Ft szeptember 30-ig befizetésre került Ft december 31-ig várható bevétel Ft Hármas-Körös Csatorna érdekeltségi hozzájárulás évben előírás szerinti várható bevétel: Ft szeptember 30-ig 6

7 befizetett érdekeltségi hozzájárulás összege ,- Ft, behajtás alapján befizetett összeg: Ft tényleges befizetés összege: december 31-ig az előírás szerinti várható bevétel összege: ,-Ft Közköltséges temetés január elsején a kintlévőség összege: ,-Ft Törölve lett a nyilvántartásból ,-Ft évi előírás szeptember 30-ig: ,-Ft szeptember 30-ig befizetett közköltséges temetés összege: ,-Ft Szerződés szerinti kintlévőség összege szeptember 30-ig: ,-Ft 54 fő. 22 fő összesen: ,-Ft hátralékkal végrehajtásra átkerült az adó osztályra. A közköltséges temetés az eltemettető ingatlanára jelzálogként bejegyzésre kerül. Egyebek Rau csatorna társulás szeptember 30-ig befizetett érdekeltségi hozzájárulás összege: ,-Ft előírás szerinti várható bevétel: ,-Ft Régi csatorna társulás előtti szeptember 30-ig befizetett összeg: ,-Ft kintlévőség összege: ,-Ft A kintlévőség végrehajtás alatt áll. Aktív korúak rendszeres szociális segélye évi hátralék összege: ,-Ft évi előírások szeptember 30-ig: ,-Ft Befizetések összege szeptember 30-ig: ,-Ft Szerződés szerinti kintlévőség: ,-Ft Rendszeres szociális segély visszafizetése A kintlévőség összege: ,-Ft, a hátralékos ügyfelek száma 6 fő. Jövedelempótló támogatás 2007.szeptember 30-ig a kintlévőség összege: ,-Ft, a hátralékos ügyfelek száma: 9 fő Kölcsönök visszatérülésénél a teljesítésben szerepel a Liget Fürdő Kft-től visszakapott E Ft összegű tulajdonosi kölcsön. A bevétel részét képezi még a lakosságnak nyújtott lakáshitel, belvízhitel esedékes visszafizetés összege, amely az időarányos felett teljesült. A lakáshitel esetében a teljesítés 98 %-os, a belvízhitel visszafizetésnél 120 %, mely azzal magyarázható, hogy a behajtási cselekmények kedvező alakulása mellett befizetésre kerültek még pluszként olyan tartozások, amelyek későbbi esedékességűek, de az ügyfél ingatlanértékesítés, vagy hitelfelvétel miatt rendezte fennálló tartozását. A finanszírozási műveleteknél került megtervezésre az egyensúly biztosítására E Ft működési célú hitel felvétel, azonban a kölcsön igénybevételére eddig nem volt szüksége az önkormányzatnak. A Polgármesteri Hivatal I-III. negyedéves működési kiadásainak teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 78,33 %, melyet az alábbi táblázat szemléltet. Adatok E Ft-ban Megnevezés Módosított előirányzat Teljesítés % Személyi juttatás ,00 Járulékok ,38 Dologi kiadás ,26 Működési kiadás össz ,33 Az egyes kiadások alakulását az alábbiak jellemzik: A kiemelt előirányzatoknál a személyi juttatás teljesítése 74,00 %. A január hóban kifizetett egyhavi külön juttatás (13. havi jutt.), a július 01-től jogszabályi alapon bevezetett 13. havi juttatás egy hónapra eső időarányos részének kifizetése, továbbá a közcélú és közhasznú munkavégzés szezonálisan jelentkező kiadása 7

8 miatt nem lehet időarányos teljesítést elemezni. Évvégére kitekintve a személyi juttatásoknál minimális megtakarítás várható. A járulékoknál az időarányosnál magasabb teljesítés indoka, hogy táppénzes állomány tervezése nem történt, a teljesítés oldalon viszont az ezen jellegű kifizetések megjelennek táppénz hozzájárulás címen. A dologi kiadás teljesítése meghaladja az időarányos tervezett összeget, a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 82,26 %. Az energiaköltségek alakulása a polgármesteri hivatalnál és részben önálló intézményeinél a kedvező időjárási viszonyoknak köszönhetően az időarányosnak megfelelő. A városgazdálkodás szakfeladaton a dologi kiadások 86,4 %-ban teljesültek, melynek oka, egyrészt a továbbszámlázott szolgáltatások kiadásának több, mint E Ft összegű teljesülése, másrészt az ingatlanok karbantartási kiadásának időarányost meghaladó teljesítése, továbbá a Szabadság téri buszforduló árvízkár helyreállítási költségének (4.906 E Ft) egy összegű kifizetése. A polgármesteri hivatalnál a készlet beszerzésen belül az irodaszerekre és nyomtatványokra fordított kiadás 1-9. hónapban nagymértékben meghaladta az időarányost. Adócsekkekre és nyomtatványokra 900 E Ft-ot fordítottunk (tervezés során ez nem került beépítésre), ezen tételt kiemelve is meghaladja a teljesítés az időarányost. Az év hátralevő részében fokozott takarékosságra lesz szükség. A számítástechnikai festékpatron, toner E Ft tervezett összege már felhasználásra került. A különféle dologi kiadások között jelentkező reprezentációs kiadás 525 E Ft tervezett összegéből 488 E Ft került kifizetésre, a reklám és propaganda kiadások teljesítése is magas, több mint 85 %. A behajtásokkal kapcsolatban megelőlegezett végrehajtási eljárási díjat nem terveztünk, teljesítése viszont már több mint 500 E Ft összegű. Ezen költségek kifizetése az önkormányzat részéről elengedhetetlen annak érdekében, hogy a kintlévőségek minél nagyobb arányban behajtásra kerüljenek. A végrehajtási eljárás hosszadalmassága és időigényessége miatt sok esetben több év múlva térül meg a megelőlegezett költség. Az egyéb folyó kiadásra tervezett összeg teljesítése meghaladja a tervezettet, mely abból adódik, hogy az intézmények részére az előző évi kiutalatlan támogatás átutalása megtörtént, továbbá E Ft belvíz visszafizetés és 2004 E Ft normatív állami támogatás évi elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség rendezése megtörtént az 1-9 hó során. A működési célú pénzeszköz átadások között megjelenő tételek az alábbiak: Az átadott pénzeszközök (helyi közművelődési feladatra, lapkiadásra, orvosi ügyeletre, bölcsődei- és óvodai feladatellátásra, helyi buszközlekedésre, tűzoltásra) teljesítése időarányosan alakult. Átadásra került a városi ünnepségek megrendezésére - a Sajt-és Túrófesztiválra, Május 1-i ünnepségre, Augusztus 20-i rendezvényre biztosított önkormányzati támogatás E Ft összege. A Liget Fürdő a E Ft előirányzatból szeptember 30-ig felhasználta az összes támogatást, mely azzal magyarázható, hogy ezen támogatási keretből a teljes összegű E Ft tulajdonosi kölcsönt június hónapjában visszafizette az önkormányzat részére. A Liget Fürdő szeptember végén kérelemmel fordult a Képviselő-testület felé, melyben kérte, hogy a folyamatos működőképesség biztosítása céljából a E Ft összegű tulajdonosi kölcsönt újból bocsássa rendelkezésre. Az önkormányzat Képviselő-testülete E Ft összegű hitelkeretet biztosított azzal a feltétellel, hogy év folyamán a Kft E Ft-ot gazdálkodjon ki, és többletbevételéből fizessen vissza az önkormányzat részére. A tulajdonosi kölcsön terhére szeptember 30-ig E Ft került kifizetésre. Felújítások: A polgármesteri Hivatalnál a tervezett felújítások közül a polgármesteri hivatal kirendeltség épületének vizesblokk felújítása megtörtént E Ft értékben. A járdák és utak felújítása folyamatban van. A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola vizesblokk felújítása és a Katona József Művelődési Ház valamint a Százszorszép Óvoda fűtés szétválasztása pályázat hiánya miatt áthúzódik évre. Fejlesztési és egyéb kiadások: A Polgármesteri Hivatalnál a beruházások E Ft értékben, azaz 73,50 %-ban teljesültek. Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztésének támogatásával Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya és Kétsoprony településekre vonatkozóan elkészült a hulladéklerakó rekultivációs kiviteli terve évben E Ft, évben E Ft került kifizetésre. A E Ft összegű támogatást június hónapban kapta meg önkormányzatunk, mint gesztor, melyből E Ft-ot átutaltunk a társönkormányzatok részére. Elkészült a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola tető héjazat cseréje, melyet a BMTT támogatásával valósítottunk meg. A beruházás összköltsége E Ft volt, melyből évben E Ft-ot fizettünk ki. A TEKI támogatás 2006 évi összege E Ft, évi összege E Ft. Az önkormányzat E Ft támogatást nyert a 46-os számú főút Kodály út és Endrődi híd közötti kerékpárút szakaszának tervezésére és engedélyeztetésére. A terv elkészült, a tervezési munka 70 %-át, azaz E Ft-ot 8

9 átutaltunk a tervező cégnek, a további 30 %-nak megfelelő összeg kifizetése az építési engedély kiadását követően lesz aktuális. A 9 db lakóút elkészült, közel 68 millió Ft-ot fizettünk ki a kivitelezőnek, a tervezőnek és a forgalomba helyezés díjaként. Az idegenforgalmi koncepció elkészült E Ft-os összegben. Számítógép beszerzésre 556 E Ft-ot fordítottunk. Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatására E Ft-ot nyert önkormányzatunk pályázat útján, melyből a 16/2007. (III.14.) OKM rendeletben foglaltak figyelembevételével 732 E Ft-ot a Taninform szoftver felhasználási jogára fizettünk ki. A Taninform szoftverhez a Kis Bálint Általános Iskolának, a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskolának és a Kner Imre Gimnáziumnak van meg a hozzáférése. A holtágak rehabilitációjával kapcsolatban E Ft került kifizetésre. Révzugi szivattyú villamosítására E Ft-ot fordítottunk. Az endrődi ligeti játszótér építése E Ft-ba került. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások: A felhalmozási célú pénzeszköz átadás E Ft-ra teljesült, mely az első lakáshoz jutók támogatását, a 15 % közmű-visszatérítést, a hulladéklerakó rekultivációs tervével kapcsolatban a társönkormányzatoknak átutalt pályázati támogatás E Ft összegét tartalmazza. Átutalásra került továbbá Békés Megye Önkormányzata gesztor részére a címzett támogatással megvalósuló 6 település belvízrendezéséhez programhoz a 9.041E Ft összegű saját erő mértéke. A Dél-Alföldi ivóvíz minőség javító programra Szeged Konzorciumnak E Ft-ot utaltunk, a Térségi Szociális Gondozási Központnál a beköltözési hozzájárulások visszafizetésének I-III. negyedéves összege E Ft volt. A holtág egyesületek részére E Ft kifizetés történt a pályáztatási eljárás sikeres befejezését követően, mely összeget az ez évtől életbelépett új támogatási rendszer keretében a 11/2007 (II.26.) Gye. Kt. rendelet alapján az egyesületek környezetvédelmi célú kiadásainak, illetve közmű beruházásainak részbeni fedezetére használhatják fel. A kölcsönök 5.071E Ft összege az első lakáshoz jutók kölcsönét valamint a közköltséges temetéssel kapcsolatos kölcsön összegét foglalja magába. Az első lakáshoz jutók kölcsöne E Ft-os előirányzatából E Ft összeg kifizetése történt szeptember 30-ig. Az államháztartáson kívülre nyújtott kölcsönök közé tartozik az olyan közközköltséges temetéssel kapcsolatos kiadás, melyet az elhunyt személy hozzátartozója (anyagi és szociális helyzete miatt a temetési költségeket vállalni nem tudja, és kérte a köztemetés engedélyezését) egy összegben, vagy részletekben fizet vissza az önkormányzat részére I-III névben a közköltséges temetéssel kapcsolatos kiadás E Ft, mely az előző év azonos időszakában E Ft volt, a közköltséges temetés visszafizetéséből származó bevétel E Ft összegben teljesült, mely az előző évben E Ft volt. Rövid lejáratú hitelfelvétel: Rövid lejáratú hitelfelvétel előirányzata nem csökkent a költségvetési rendeletmódosítások során, azonban az I- III. negyedévben hitelfelvételre ténylegesen nem került sor. Hitel visszafizetés alakulása: évben E Ft összegű mikro hitel felvétele történt a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál, mivel a Tanoda pályázathoz a támogatást utófinanszírozással biztosította a támogató minisztérium és a felmerült költségeket csak így tudta finanszírozni a Kisebbségi Önkormányzat. A program lezárult, a támogatás elszámolása azonban még nem történt meg. Gyomaendrőd Város Önkormányzata tájékoztatást kért a támogató minisztériumtól az elszámolással kapcsolatban. A minisztérium tájékoztatása szerint a benyújtott számlákkal kapcsolatosan gondok jelentkeztek a projektben meghatározott befejezési határidővel összefüggésben. A támogatás elszámolását egy helyszíni ellenőrzést követően fogja a minisztérium lezárni, és a jogosnak ítélt támogatás összegét kiutalni. Szeptember 17-én a Mikrohitel Rt. inkasszót nyújtott be a E Ft tőke és E Ft kamattartozásra vonatkozóan, melyből a Cigány Kisebbségi számlán lévő 512.-E Ft összeg került kiegyenlítésre az inkasszó útján. Jelenleg a Kisebbség számláján E Ft a fedezethiány miatt sorban állított megbízás összege, így a E Ft hiteltartozás jelenleg is fennáll, kamatfizetési kötelezettség fizetése figyelembevételével. A finanszírozás kiadásai és bevételeinél az átfutó, függő tételek teljesítési adatai jelennek meg. Részben önálló intézmények pénzügyi helyzete I-IX. időszakra vonatkozóan Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok Az intézménynél a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok a 13. havi illetmény kifizetésével korrigálva, az időarányos szinten alakultak. 9

10 Dologi kiadások A dologi kiadások területén 91,45 %-ban felhasználta az intézmény az éves keretet. Az időarányostól való eltérést részben korrigálja az intézmény által a Közoktatási Közalapítványtól eszköz beszerzésre nyert 613 E Ft, illetve továbbképzésre nyert 233 E Ft, mely összegek felhasználásra kerültek, illetve az intézmény a pályázatokkal el is számolt. Az év hátralévő részében a takarékos gazdálkodás elengedhetetlen lesz annak érdekében, hogy az intézmény ne lépje túl a rendelkezésre álló költségvetési keretet. Bevételek Az intézmény bevételei 71,3 %-ban teljesültek, az időarányos szinten alakult. A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az előminősítési eljáráson túljutott, a minősítési eljárás ez év végéig befejeződik. Az előminősítési eljárás folyamán az iskola bizonyos szakok tekintetében nem felelt meg a működéséhez szükséges szakképzési feltételeknek. Ennek értelmében szeptember 1-től megszűnésre került 5 szak (magánének, moderntánc, modern kortárs tánc, társastánc, báb). Az intézmény költségvetése ennek ismeretében és a szeptemberi beiratkozások alapján teljesen átdolgozásra kerül. Városi Könyvtár Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok A személyi juttatások - a 13 havi illetmény korrekciója, valamint a jubileumi jutalom évi pénzmaradvány terhére történő egy összegű kifizetése után - teljesítése időarányosan alakult az intézménynél. Dologi kiadások A teljesítés 74,64 %, az időarányos szinten alakul. A készletbeszerzések körében a könyv, folyóirat és egyéb információ hordozó beszerzési költségei már majdnem elérték az éves előirányzatot, e költségek területén szükség lesz takarékosságra. Bevételek teljesülése 73,5%, az időarányos szinten alakult. Térségi Humánsegítő Szolgálat Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok A 13. havi illetményt kiemelve az intézmény a személyi juttatásokat és a munkaadókat terhelő járulékokat az időarányosnak megfelelően teljesítette. Dologi kiadások A két szakfeladaton tervezett kiadásokhoz képest a teljesítés aránya I-IX. havi szinten 83,2 %, ami a következőkkel magyarázható: Az intézménynél a HEFOP 2.2. pályázattal kapcsolatos összes E Ft dologi jellegű kifizetés az év első felében jelentkezett (2007. június 30-ával a projekt lezárult ). A kiadások forrása a E Ft a pályázaton elnyert támogatás, melyből E Ft kiutalása megtörtént az intézmény részére. Fejlesztések Az intézmény által évben 182 E Ft összegben vásárolt számítógép forrása a évi pénzmaradvány, mely összeg már beépítésre került az intézmény költségvetésébe. Bevételek Az intézményi működési bevételek egész évre tervezett összegét már teljesítette az intézmény. A működési célra átvett pénzeszközök teljesülése is meghaladja az időarányost, mely azzal magyarázható, hogy a családsegítés feladatra tervezett társulási normatíva nem a költségvetésben tervezett 10 hónapra jár, hanem az egész évre. Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata A bevétel teljesítése %-ot mutat. Az I-IX. havi időarányos teljesítéshez viszonyítva a bevétel elmaradását az okozza, hogy a tervezett E Ft Tanoda pályázattal kapcsolatos összeg a szerződés alapján még nem lett kiutalva. A pályázat elszámolásával kapcsolatban a minisztérium problémákat jelzett, mely szerint a kiutalatlan támogatás csökkentésre kerül. A pályázat végelszámolása még nem történt meg, melyre a helyszíni ellenőrzést követően kerülhet sor az Oktatási Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága részéről. A bevételek között átutalásra került 530 E Ft a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Közalapítvány részéről, melyből a 140E Ft elszámolásra került gyerekek táboroztatására. A Kis Bálint Általános Iskolával közösen elnyert HEFOP pályázatból E Ft előleg átutalásra került a kisebbségi Önkormányzat számlájára. A kiadás teljesítése 45,05 %-ot mutat. A Mikrohitel Rt részére a E Ft hiteltörlesztés nem teljesült, melynek rendezésének forrása a Tanoda pályázattal kapcsolatos támogatás bevétel lenne. Abban az esetben, ha a kisebbségi önkormányzat nem kapja meg a tanoda pályázatnál a visszatartott támogatást, forráshiánya jelentkezhet. A hitel visszafizetési határideje december 17-én lejárt szeptember 17-én a Mikrohitel Rt azonnali beszedési megbízást nyújtott be a kisebbségi Önkormányzat elszámolási számlája ellen 10

11 3.525 E Ft tartozás összegére, melyből 525 E Ft kamatkiadás nem tervezett kiadásként jelentkezik szeptember hónapban a beszedési megbízás alapján 511 E Ft kamattartozás kiegyenlítésre került. A Kisebbségi Önkormányzat által használt Fő út 80. számú ingatlan működésével kapcsolatban problémák merültek föl, ugyanis jelentős közüzemi számlatartozások halmozódtak fel. A közüzemi számlaszerződésekben a Művelt Cigány Ifjúságért Alapítvány áll közvetlen kapcsolatban a szolgáltatókkal. Az alapítvány működésében az OFA pályázat elszámolásának elhúzódása miatt pénzügyi problémák merültek fel év tavaszán a telefon és a gáz szolgáltatás a szolgáltatók részéről megszüntetésre került, de az addig felhalmozódott mintegy 500 E Ft számlatartozás fennáll. A kisebbségi önkormányzat 97 E Ft áramdíj számlát és 39 E Ft vízdíj számlát kifizetett, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzata 161 E Ft áramdíj számlát megelőlegezett. A jelenleg kialakult helyzet a Kisebbségi Önkormányzat működőképességét, az elnyert pályázatok megvalósítását veszélyezteti. A CKÖ E Ft ot nyert a Térségi Humánsegítő Szolgálattal közösen benyújtott pályázaton, melynek a szociális területen dolgozók képzése a célja, valamint E Ft-ot a Kis Bálint Általános Iskolával közösen benyújtott pályázaton a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése céljából. Továbbá a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Alapítványtól 390 E Ft-ot nyert a cigányzenész találkozó megrendezésére és 140 E Ft-ot a gyerekek táborozására. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a pályázatok megvalósítása érdekében döntött a tulajdonában lévő 10 ha szántó értékesítéséről. Az értékesítés bevételéből szeretné rendezni a közüzemi tartozásokat, a hitel törlesztéssel kapcsolatos többletkiadásokat, továbbá megoldani a pályázatokkal kapcsolatos előfinanszírozást. Gyomaendrőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata A bevétel teljesítése 100 %-ot mutat. A kiadások teljesítése 88,6 %-os. Az időarányos teljesítéstől való többletfelhasználás oka az volt, hogy az augusztusban megrendezett anyanyelvi tábor 334 E Ft dologi költségei egy összegben jelentkeztek. Az anyanyelvi táborral kapcsolatos kiadásokkal a kisebbségi Önkormányzat szeptember végén elszámolt a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Közalapítvány felé. Az önálló intézmények I-III negyedévre vonatkozó szöveges beszámolóját mellékelten csatoljuk. Gyomaendrőd Város Önkormányzat gazdasági helyzetének várható alakulása év végéig A mellékelt táblázat összefoglalva mutatja a költségvetési rendeletváltozások során beépítésre került Képviselőtestületi döntéseket, azokat az eredeti költségvetésben megtervezett fejlesztéseket és felújításokat, melyek előre láthatólag pályázat hiánya, illetve egyéb befolyásoló tényezők miatt nem fognak megvalósulni. Tartalmazza azokat a plusz kiadásokat, melyek az eredeti költségvetésben nem szerepeltek, hanem év közben a gazdálkodás során merültek fel, illetve a működésből származó többletbevételeket és esetleges bevétel kieséseket, melyek hatással vannak az év végén várható hiány összegének alakulására. A jelenlegi forráshiány összege E Ft. A költségvetési hiány várható alakulása év végéig Adatok E Ft-ban Megnevezés Terv kiadás Tény kiadás Megtakarítás Többlet kiadás Útfelújítás Úttervek (Kifizetés évre áthúzódik) Belvíz I.ütem és Révzugi pótmunka Révzugi szivattyú villamos háló Holtág rehabilitáció Bánomkerti szennyvízberuh Selyem út III.ütem Kerékpárút építés és tervezés I.variáció Terv Endrőd

12 Mezőberény-Csárdaszállás terv (3615 E Ft Gye., 2541 E Ft Cssz.megelőlegezés) 6156 DAOP Bajcsy-Semmelweis út Belvíz II.ütem Belvíz III.ütem Liget Fürdő Termálkút bekötés saját erő Bérlakás építése (Termálkút beruh.saját erejére kijelölve) Liget Fürdő csúszda építés Magtárlaposi épület rekonstrukciója Endrődi városrész rehabilitációja Előirányzat mód. alkalmával beépítésre került tételek Tanulmányút pályázatírók részére Pándy K.kórház részére peszk.átadás Utólagos szennyvízbekötés Lakossági vízbekötés támogatása Utazás 2007.kiállítás peszk.átadás Sági Gy.könyvkiadás Vállalkozók háza karbantartása Ravatalozó viharkár Település rendezési terv Tűzoltó Egyesület támogatása Virágos Gyomaendrődért évi kieg.tám.- Zeneisk.1705 E tartalékból Számtechn.szolg.Internetes megjelenés Júniusi testületi ülés döntései Tűzoltó Egyesület támogatása (parancsnok) Környezetvédelmi Egyesületek támogatása Közvilágítás bővítése (Guttenberg u.) Telek vásárlás (Corvo Bianco) Parlagfű irtás tám.saját erő Térképkiadás tám.(hiszi- MAP) Fűzfás tápcsatorna (zsilip)

13 Lomtalanítás Igénybevételi kamat (belvíz) Vendégváró reklám 240 Bevétel kiesések (Vízmű ell.díj 1250 E, Fürdő bérl.díj 996 E) 2246 Júliusi testületi ülés döntései PH.Kirendeltség akadálymentesítése saját erő Közmunka irányítás Egyéb kiadások Ált.tartalékból ny.tám.(kerékpárvers.,egyéb) 920 Százszorszép óvoda átalakítása Aug.20.rendezvény többlet tám.(ált.tartalékból) 886 Átmeneti szoc. segély megtakarítás 4000 Szúnyoggyérítés megtakarítás 5500 Rágcsáló irtás 300 Folyószla utáni plusz kamatbev.év végéig Területvásárlás kerékpárút ép-hez 9000 Ter.vás.(Ifjúsági és Sport táb.,volt Ipari Isk.mellett) 3000 Várható bevétel kiesések (Ingatlan értékesítés és egyéb) 8000 Iparűzési adóerőkép.növ.adódó SZJA kieg.csökk.( ) Társulási normatíva + igény (szociális és Térs.Humáns.Sz) Szeptemberi testületi ülés döntései Rekline Stúdió fotókiállítás támogatása 250 Körösmenti Néptáncegyüttes támogatása 250 Zrínyi úti ingatlan megvásárlása 2000 Belvíz II. ütem saját erőn felüli többlet kiadás 5520 CKÖ és Térségi Humánsegítő Kp.saját erő megelőlegezése 3000 Esélyegyenlőségi program kidolgozása 1000 Norvég alapú pályázat fűtéskorszerűsítés

14 Liget Fürdő pancsoló építése 9000 Liget Fürdő parkoló építés Internet figyelők 250 Munkahelyi baleset 915 Településfejlesztési koncepció saját erő 2700 Településfejlesztési koncepció digitális térkép 1000 Toronyi utca közvilágítási lámpatestek felszerelése 84 * Év végéig várható többlet adóbevétel Többlet kiadás Megtakarítás évi pénzmaradvány évi eredeti hiány Várható megtakarítás Várható többlet kiadás Hivatali pénzmaradvány Hiány várható alakulása év végéig * Az év végéig várható adóbevételek adónemenként az alábbiak szerint alakulnak: Adónem Tervezett bevétel (E forint) Beszedett adó összege Teljesítés %-os (E forint) meghatározásban szeptember 30-án Várható bevétel december 31-ig (E forint) Építményadó , Telekadó , Magánszemélyek , kommunális adója Idegenforgalmi adó , Iparűzési adó , Gépjárműadó , Pótlék , Bírság , Talajterhelési díj ,4 100 összesen , Év végéig a várható adóbevételek meghaladják a tervezettet közel E Ft-tal. A fent kimutatott év végéig várható hiány összege E Ft. A költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében a hiány további csökkentésére van szükség, ami folyamatos költségvetés felülvizsgálást és figyelemmel kísérést igényel. Fel kell tárni mindazon lehetőségeket, amelyek bevételi többlettel, vagy kiadás megtakarítással járnak. Az év hátralévő időszaka szigorú takarékos gazdálkodást kell, hogy tükrözzön. Az önálló intézmények beszámolóiból kitűnik, hogy év végéig a gazdálkodásukhoz, a költségvetésükben rendelkezésre állnak a források, a folyamatos működést az intézményvezetés elmondása szerint biztosítani tudja. 14

15 Az előterjesztésben foglaltakat valamennyi Bizottság megtárgyalta, s az alábbi határozati javaslatot terjesztik T. Képviselő-testület elé. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat I- III. negyedévi beszámolóját elfogadja. Határidő: azonnal Gyomaendrőd, október 11. Izsó Csaba s.k. bizottsági elnök Hangya Lajosné s.k. bizottsági elnök Szabó Balázsné s.k. bizottsági elnök Vass Ignác s.k. bizottsági elnök 1. sz. melléklet 15

16 Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. : 06-66/ ; Fax/ : 06-66/ kisb-gyomae.sulinet.hu OM azonosító: Ikt.szám: 944 / 2007 Ügyintéző: Kondor Ildikó Tárgy: I-III. negyedév elemzése A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda I-III. negyedéves beszámolója I. A feladatellátás általános elemzése a feladatváltozás és a létszámadatok tükrében 1. A tanulólétszám alakulása III. negyedévére az intézmény feladatellátása bővült az óvodai neveléssel: augusztus 1-jével a Százszorszép Óvodai tagintézménnyel bővült, mint 4 csoportos óvoda szeptember 1-jétől Csárdaszállás óvodája telephelyünké vált. 2 Az intézmény tanulólétszámának alakulását a következő táblázat szemlélteti szeptember 30-ai adatok alapján: Megnevezés Alapfokú iskolai oktatás Óvodai nevelés 2006/2007-es tanév 2007/2008-as tanév 1-4 évf ebből SNI évf ebből SNI Százszorszép ebből SNI - 3 Csárdaszállás - 12 ebből SNI - 1 Összesen Az alapfokú iskolai oktatásban részesülő tanulók létszáma 541 fő (+ 42 tanuló sajátos nevelési igényű és 42 tanuló BTM-s), így a vonatkozó törvényi előírások alapján számított átlaglétszám 26 fő/osztály. A 2007/2008-as tanévben 10 napközis csoportokban 3 226(+51)fő ellátása folyik. Csoport átlag: 26,9 fő. Intézményi szinten 94 fővel emelkedett az ellátott gyermekek, tanulók létszáma. Jelenleg intézményünkben a képesség-kibontakoztató program a felmenő rendszer következtében kifutott, viszont integrációs felkészítésben 8 óvodás ( 4-4 fő óvodánként) és 50 általános iskolás vesz részt az 1-8 évfolyamról. 2. Álláshelyek alakulása 2007-ben 2 ok miatt történt változás a foglalkoztatottak létszámában; egyrészt a létszámleépítés, másrészt a feladatbővülés miatt. A fentiek eredményeként a következőképpen alakul az intézmény dolgozóinak létszáma: 1 A feladatellátás költségeinek, bevételeinek előirányzatosítása megtörtént a IV. számú előirányzat módosítás keretében. 2 A feladatellátás költségeinek, bevételeinek előirányzatosítására szeptember hónapban nem kerülhetett sor az előzetes egyeztetések miatt, következő alkalommal történik meg /2007-es tanévben 11 napközis csoport volt. 16

17 Megnevezés iskolai pedagógus óvodapedagógus - 8 technikai dolgozó Összesen Az oktatás, nevelés szakfeladaton 7 fő pedagógus álláshely szűnik meg a 4/2007.(II.26.) Gye.KT rendelet 12 (2) bekezdés alapján: - 2 fő jogviszonya megszűnt július 31-ei hatállyal, - 1 fő jogviszonya megszűnt szeptember 30-ai hatállyal, - 1 fő jogviszonya megszűnik október 26-ai hatállyal, - 2 fő jogviszonya megszűnik október 31-ei hatállyal, - 1 fő jogviszonya megszűnik november 26-ai hatállyal. Tekintettel a IV. számú előirányzat-módosításra, a Százszorszép óvoda nevelési feladatellátását 13 fő biztosítja. A csárdaszállási telephelyen 1+2 fővel kirendelés útján történik az óvodás gyermekek nevelése. A foglalkoztatottak létszáma megegyezik a jóváhagyott, engedélyezett létszámkerettel. 1. Saját bevételek alakulása II. Bevételek alakulása Az intézmény működési bevételei szeptemberig eft összegben teljesültek, amely 892 eft-tal haladja meg az időarányos előirányzatot a bevételek 10 hónapra történő vetítésével. Az étkezés térítési díjból eredő bevétel összességében a tervezettnek megfelelően alakul, mert a diákétkezőkből eredő bevételkiesést ellensúlyozza a felnőtt, rezsiköltséget is térítő étkezőből eredő többletbevétel. A felnőtt étkezők létszáma a tervezetthez képest átlagosan 20 fővel emelkedett, míg a diákétkezők száma a tervezetthez képest kis mértékben csökkent ( egy osztállyal kevesebb első osztály indult a 2007/2008-as tanévben). Az óvodás étkezők létszámának alakulása a kiegészítő költségvetésben tervezettekhez képest csekély mértékű elmaradást mutat. Az étkezési térítési díj mellett további jelentős bevételt eredményezett az, hogy az I. és II. negyedévben is visszaigényelhető áfája keletkezett az intézménynek eft öszegben. A tankönyv értékesítésből származó bevetél eddig eft összegben realizálódott, várhatóan még 57 eft kerül befizetésre. (A csárdaszállási telephellyel kapcsolatosan 18 eft összértékű étkezés térítési díj bevétel folyt be.) 2. Átvett pénzeszközök, pályázatok alakulása Január 1. és szeptember 30-a között megnyert és folyósított pályázataink a következők: - ICsSzEM-től nyert pályázat drogprevenciós tevékenységek támogatására Ft - Tempus közalapítványtól nyert Útravaló ösztöndíj pályázat Ft - Békés Megyei Közoktatási Közalapítványtól nyert pályázati összegek Ft - pedagógus továbbképzés céljából - környezeti nevelés és egészséges életmódra nevelés támogatására - eszközfejlesztésre - Békés Megyei Közoktatási Közalapítványtól nyert pályázat eszközfejlesztésre Ft Az intézmény részese két HEFOP pályázatnak is: - HEFOP Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Kis Bálint Általános Iskolában 2 éven átívelő pályázat, még 2006-ban megnyert, Ft összérétkű, melyből októberében forráslehívás keretében eft érkezik meg, - HEFOP/2.1.5.B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése elnevezésű konzorciumos pályázat Ft összegben, melyből az intézményt, mint főkedvezményezettet Ft támogatás illet, melyből október elején eft támogatás előleg folyt be. 3. Intézménytámogatás alakulása 17

18 Eredeti előirányzat Teljesítés Önkormányzati támogatás havi különjuttatás intézményi felhalmozási kiadás felmentett munkavállalók eddig kifizetett juttatásai havi előleg (jún.-aug.) megszűnt mv. közalk. időarányos 13.havi jut Módosított támogatás Időarányos támogatás Módosított teljesítés Időarányos felhasználáshoz köthető látszólagos alulfinanszírozás eft. A szeptember 30-ai állapotot tükröző alulfinanszírozást több tényező okozza, mely ismertetésére a következő fejezetben kerül sor. III. Működési kiadások alakulása 1. Személyi jellegű juttatások és járulékok alakulása A személyi jellegű juttatások időarányos teljesülése összességében 0,71 %-kal haladja meg az időarányos előirányzatot. Ez azonban nem tükrözi a valós állapotot, mivel az óvodai tagintézményhez kapcsolódó kiadások előirányzatosítása torzítást okoz, hiszen összesen 4 hónap kiadásait foglalja magába. A munkaadót terhelő járulékok esetében is megfigyelhető ez a torzító hatás. A következő táblázat szemlélteti a személyi jellegű juttatások tényleges alakulását: Megnevezés ebből "iskola" 4 "óvoda" 5 Előirányzat megoszlása havi kifizetés Módosított előirányzat Időarányos előirányzat Teljesítés megoszlása havi kifizetés Módosított teljesítés Időarányos előir-tól való eltérés adatok eft-ban A 717 eft személyi jellegű juttatás elmaradása annak eredménye, hogy az óvodai dolgozók részére a garantált illetményen felül semmilyen kifizetés nem történt meg augusztus hónapban. (Az egyéb tételek kifizetése következő hónapokra tehető.) Az általános iskolai feladatellátáshoz kapcsolódóan eft időarányos előirányzat túllépést a következőkben felsorolt tényezők eredményezték, melyek az eredeti jóváhagyott költségvetésben nem szerepelnek (- előirányzat-módosítás tárgyát képezik majd): 4 Az iskola megnevezés magába foglalj az eredeti költségvetésben szereplő szakfeladatok , , , kiadásait. 5 Az óvoda megnevezés magában foglalja a kiegészítő költségvetésben szereplő, Százszorszép Óvoda tagintézmény költségeit. 18

19 - a felmentett munkavállalók júliusi kifizetései: szabadságmegváltás, időarányos 13.havi, felmentési illetmény jún.-aug.hónap hónap: eft - törvényváltozás miatti 13. havi előleg kifizetése jún.-aug. hónap: eft - megszűnt munkaviszonyú közalkalmazottak időarányos 13.havi kifizetése: 255 eft A fentiek eredményeképpen megállapítható, hogy 992 eft a valós időarányostól való elmaradás személyi juttatások terén, melyet a minőségi kereset kiegészítés, a 2 havi tanítási időkeret miatti túlóra elszámolás következő negyedévben történő kifizetése okoz. Összesen eft a személyi jellegű juttatások időarányos előirányzatától való elmaradása. A személyi jellegű juttatásokkal egyenesen arányosan változott a munkaadókat terhelő járulékok mértéke is. A következő táblázat szemlélteti a járulékok tényleges alakulását. Megnevezés ebből "iskola" "óvoda" Előirányzat megoszlása havi kifizetés Módosított előirányzat Időarányos előirányzat Teljesítés megoszlása havi kifizetés Módosított teljesítés Időarányos előir-tól való eltérés adatok eft-ban Az időarányostól való elmaradás figyelhető meg ténylegesen eft összegben az általános iskolai feladatellátáshoz kapcsolódóan, melyet a még ki nem fizetett személyi jellegű juttatások járulékai, illetve a költségvetésben tervezetthez viszonyított táppénz hozzájárulás kifizetés eddigi elmaradása okoz. Összesen eft a munkaadókat terhelő járulékok időarányos előirányzatától való elmaradása. (A csárdaszállási telephellyel kapcsolatosan nem merült fel szeptember 30-áig bérjellegű, valamint járulékos kiadás, mert az általunk foglalkoztatott dajka bére október hónapban kerül elszámolásra.) 2. Dologi kiadások alakulása A dologi kiadások időarányos előirányzatának és teljesülésének alakulását a következő táblázat szemlélteti: Megnevezés ebből "iskola" "óvoda" Előirányzat megoszlása Időarányos előirányzat Teljesítés Időarányos előir-tól való eltérés adatok eft-ban A dologi kiadások 25%-os elmaradása látszólagos az időarányos előirányzathoz képest. A torzító hatást szintén az óvodai feladatátvételével jelentkező előirányzat-módosítás is okozza, hiszen a tervezett előirányzat 5 hónap kiadásait foglalja magában. A torzítás kiszűrése érdekében külön kerülnek elemzésre az óvodával és az iskolával kapcsolatos költségek. Az óvodai feladatellátáshoz kapcsolódó dologi kiadások összes kiadásához viszonyítva csupán 11,4 %-ban teljesült (az élelmiszer-beszerzés figyelmen kívül hagyásával). Ennek oka, hogy az átvételt követően folyamatos óvodai ellátás érdekében csupán a nevelő munka és az adminisztratív teendők ellátása érdekében merültek fel a kiadások. Azonban a következő negyedévben lévő tanítási szünetek lehetővé teszik a karbantartási, javítási munkálatok elvégzését: 19

20 - folyosók burkolatának, - gyermek mosdók használhatóságának helyreállítása. Továbbá az alulfinanszírozást az is okozza, hogy az energiaszolgáltatók felé történő átírás miatt nem minden közüzemi díj érkezett meg kiegyenlítésre. Az iskolai oktatáshoz és a napközi konyhához kapcsolódó dologi kiadások látszólagos alulfinanszírozását több tényező okozza: - a tankönyvbeszerzés költségeinek jelentős hányada október hónapban jelenik meg, mert eddig 897 eft értékű számla került kiegyenlítésre, az eft-ból, (Várhatóan az eddig meglévő adatok alapján eft összértékű tankönyvkiadás kerül elszámolásra október hónapban, így a bevételek és kiadások összevetésével nettó 341 eft visszafizetési kötelezettsége keletkezik az intézménynek) - az élelmiszerbeszerzés eft-tal marad el az időarányos előirányzathoz képest, ennek oka, hogy a tervezetthez képest kevesebb diák étkezik a napközi konyhán a tervezéshez képest 1 osztállyal kevesebb indult, (Az eddig meglévő adatok alapján 79 eft visszafizetési kötelezettsége keletkezne az intézménynek szeptember hónapig.) - a hatékony üzemeltetésnek, valamint az eddig kedvező időjárási viszonyoknak köszönhetően a vártnál kisebb költséget jelentett eddig az energiafelhasználás, - kisértékű tárgyi eszköz és szakmai anyag beszerzés eltolódása, - munkaruha elszámolása november hónaphoz köthető. Összességében megállapítható, hogy a dologi kiadások időarányos előirányzatától való elmaradása hozzávetőleg eft, mely év végére lecsökken a későbbi felhasználások miatt. (A Csárdaszállási telephellyel kapcsolatosan csupán 10 eft összérétékű költség került elszámolásra szeptember 30-áig.) IV. Felújítások alakulása A évi szabad pénzmaradvány (2.821 eft) felhalmozási célra történő felhasználása megtörtént, mely keretében a Fő úti iskolaegységben megvalósult a főépület szennyvízgerincre történő rákötése a vizesblokk teljes felújításával egybekötve, eft összegben. V. Rövid kitekintés az év végéig várható bevétel és kiadás tételek alakulásáról Személyi jellegű juttatások esetében a következő hónapokban kerül sor: - a többletmunkáért járó (kötött felhasználású) minőségi kereset kiegészítés fennmaradó részének folyamatos kifizetése a team tagok részére, - következő negyedévre járó étkezési hozzájárulás kifizetése, - pedagógusok szeptemberi, októberi túlórájának, helyettesítési díjának, betegszabadságának kifizetése, - a kötelező alapilletmények, kötelező pótlékok valamint megbízási díjak kifizetése. A munkaadókat terhelő járulékok a kifizetések arányában fognak növekedni, kivéve a táppénz hozzájárulás mértékét, melyből maradvány várható. Dologi kiadások tekintetében meghatározó jelentőségű lesz az előre nem látható, időjárási viszonyoktól függő energiaköltségek alakulása, főleg az óvodai eddig ismeretlen energia fogyasztású- tagintézmény esetében. A saját bevételek további növekedése várható, tekintettel az Áfa visszaigénylés és a felnőtt étkezőkből adódó térítési díj bevétel miatt. A csárdaszállási telephely költségeinek és bevételeinek előirányzatosítása a következő előirányzat-módosítási kérelem keretében történik meg, továbbá október hónaptól várható a feladatátvétellel járó költség és bevétel jelentősebb realizálása. VI. Összegzés Összességében a várható előirányzat módosításokat, és várhatóan felmerülő kiadásokat figyelembe véve az intézmény egész éves gazdálkodására vetítve nem jelentkezik majd túlfinanszírozás. Gyomaendrőd, október Fülöp Istvánné Intézményvezető

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. november 6-i ülésére 1. napirendi pont

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 15-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 15-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére. Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére. Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli: ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010.augusztus 16-án 09. 00 órakor

M E G H Í V Ó. 2010.augusztus 16-án 09. 00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2009. évi többször módosított 1/2009 (II.13.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 297/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A 2009. évi költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló tájékoztató...2

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2011 (IV. 27.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott BESZÁMOLÓJA a 2010 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére Tárgy: 1.) 2013. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztató megvitatása 2.) 2014. évi

Részletesebben

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék)

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék) TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2008. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2008. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 30JICC6 Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére Előterjesztő: Stayer

Részletesebben

A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak: 1. melléklet Tájékoztató az Önkormányzat, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, a hivatalhoz rendelt gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények, valamint az önálló gazdasági szervezettel rendelkező

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. október 27-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. október 27-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. október 27-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 126/2005. (V. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2005.09.30) Tárgy: Gellai Józsefné

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról 3. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács község önállóan működő kistelepülés, az állandó lakosok száma 778 fő. Az elmúlt évben a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2004. évi költségvetés végrehajtásáról. Készítette: Tóth Lajosné mb. osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében 1 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó A határozat melléklete T Á J É K O Z T A T Ó az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről 1. ábra Az Önkormányzat 2013. I-IX. havi bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedéves

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

CIKLUSBESZÁMOLÓ 2006-2010

CIKLUSBESZÁMOLÓ 2006-2010 CIKLUSBESZÁMOLÓ 2006-2010 1 I. 2006.-2010 ÉVEK GAZDÁLKODÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ ADATOK FIGYELEMMEL AZ ÁHT. 50. -BAN FOGLALTAKRA...4 Előző években keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségek...4

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. -a alapján a jegyző által elkészített, a következő

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2011 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ PÁLYÁZATOK ÉS AZOK REALIZÁLÁSA

TARTALOMJEGYZÉK B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ PÁLYÁZATOK ÉS AZOK REALIZÁLÁSA TARTALOMJEGYZÉK A./ KÖLTSÉGVETÉSI HELYZET I. Pénzügyi osztály beszámolója..1 II. Önkormányzati vagyonrészek alakulása 22 III. Adóosztály beszámolója..23 B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ

Részletesebben

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás)

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) 1. Feladatellátás A helyi önkormányzatok által a 2011. évben ellátandó feladatok

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához

Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése: 1. Az önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi feltételei

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete 1 1 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetésről az 5/2009. (IV.1.) 1, a 8/2009. (IV.24.) 2, a 12/2009. (V.27.) 3, a 13/2009. (VI.3.) 4, a 14/2009.

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E az Önkormányzat

Részletesebben

1. Bevételek alakulása (részletes kimutatása az 1. számú mellékletben)

1. Bevételek alakulása (részletes kimutatása az 1. számú mellékletben) Községi Önkormányzat Polgármestere 5054, Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. Tel/Fax: 06-57/556-025 E-mail: szarvak@jaszalsoszentgyorgy.hu Beszámoló a Jászalsószentgyörgyi Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013.I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

Ferencvárosi Parkolási Kft. 2012. évi üzleti terve

Ferencvárosi Parkolási Kft. 2012. évi üzleti terve Ferencvárosi Parkolási Kft. évi üzleti terve Budapest, április 2. Fekete László ügyvezető Ferencvárosi Parkolási Kft. I. Vezetői összefoglaló Ferencvárosi Parkolási Kft. Üzleti terv 1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/377-1/2012/I. Üi.: Simonné Fazekas Erika Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Salgótarján, 2015. szeptember 11. Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató Salgótarján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. március 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat 2015. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok főösszege intézményenként a következő:

Szatymaz Községi Önkormányzat 2015. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok főösszege intézményenként a következő: Iktsz.: 10-2./2015. Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat i költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról Szatymaz Község Képviselő-testületének Szatymaz Tisztelt Képviselő-testület! Szatymaz Községi

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TARTALO M M UTAT Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről. 2. A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

Tárgy: 2010. évi beszámoló szöveges értékelése

Tárgy: 2010. évi beszámoló szöveges értékelése T é t V á r o s Polgármesteri Hivatala Tét, Fő u. 88. 9100-H Levelezési cím: Tét, Pf.: 24 9100-H Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093 e-mail cím: titkarsag@tet.hu Tárgy: 2010. évi beszámoló szöveges

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Iktató szám: 101/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Beszámoló

Részletesebben

Előterjesztés. Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére

Előterjesztés. Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Tárgy: a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról 2. Napirend Beszámoló a 2012. évi gazdálkodásról 2. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Az Önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv., a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

2009. évi költségvetése

2009. évi költségvetése 3. napirendi pont Megtárgyalják: - első fordulóban Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 01/42-2/2009. - második fordulóban közgyűlés bizottságai Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökének e l ő t e r j

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. június 10.

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. június 10. ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2014. június 10. napján tartandó rendes üléséhez Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata 3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése A Nógrád Megye Önkormányzata honlapjának gondozásával összefüggő feladatokról szóló, 2/2003. számú Rendelkezés

Részletesebben

Előterjesztés. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Hagymási József pénzügyi vezető Véleményezte: Valamennyi bizottság

Előterjesztés. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Hagymási József pénzügyi vezető Véleményezte: Valamennyi bizottság Előterjesztés A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 28-i ülésének 1. számú - Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról - tárgyú napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei évi gazdálkodásáról A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv., az államháztartásról szóló módosított

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Mködési

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 28-án CSÜTÖRTÖKÖN - 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, melyre

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-4989-15/2013. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. december 18-án csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Feledi Jánosné Gazdálkodási Osztály vezetője Dolniczky Lászlóné csoportvezető T Á J É K O Z T A T Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2013. I - III.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésének 1. számú - Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról - tárgyú napirendi pontjához. Előadó:

Részletesebben

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására Tisztelt Közgyűlés! Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági pozíciója

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. 1105-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. NOVEMBER 22-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/320-230, Tel.:95/ 523-100 M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 23-án /csütörtökön/ 16.00 órai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság. 2010. augusztus 17. napján du.

M E G H Í V Ó. Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság. 2010. augusztus 17. napján du. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ GECSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. I. FÉLÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ GECSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. I. FÉLÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÖVEGES BESZÁMOLÓ GECSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. I. FÉLÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79..-a alapján a polgármester a helyi önkormányzat

Részletesebben

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 41038-3/2009. CÍM: Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztő:

Részletesebben

Tisztelt Képviselők! Először szólnék a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2010. évi gazdálkodásáról:

Tisztelt Képviselők! Először szólnék a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2010. évi gazdálkodásáról: Tisztelt Képviselők! Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 8. -a, valamint Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló

Részletesebben

2011. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

2011. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete Darvastó 2011. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ s z é k h e l y : 8 4 7 4 C s a b r e n d e k - D a r v a s t ó 0 4 3 8 / 3 h r s z. l e v é l c í m : 8 3 3 1 S ü m e

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben 1. számú melléklet Cím szám Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve Adatok E Ft-ban 2006.évi 2007.évi terv Eredeti 1. Költségvetési

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 2. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/354-3/2005. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

I. Az önkormányzat gazdálkodásának általános értékelése

I. Az önkormányzat gazdálkodásának általános értékelése Meghívó szerinti napirendi pont: Elfogadott napirendi pont: Tárgy: A Józsefvárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolója és a zárszámadási rendelet-tervezete Az előterjesztő:

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben