Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 31-én tartandó ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére"

Átírás

1 Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 31-én tartandó ülésére Tárgy: 1.) évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztató megvitatása 2.) évi költségvetés előzetes koncepciójának megtárgyalása Tisztelt Képviselő-testület! Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a évi munkatervében a november 28-én tartandó ülés egyik fő napirendi pontja, a évi költségvetés ¾ éves teljesítésről szóló tájékoztató megvitatása és évi költségvetés előzetes koncepciójának megtárgyalása. A jogszabály annyiban változott, hogy a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. Így a tárgyban jelzett két témát a mai Képviselő-testületi ülésen javasoljuk megtárgyalni,ennek megfelelően készítettük el az előterjesztést. Idézve a jogszabályt: az államháztartásról szóló (továbbiakban: Áht.) évi CXCV. törvény 87. (1) A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. A koncepció benyújtásának határideje az Áht. 24. (1) bek. alapján: (1) A jegyző, főjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az előterjesztés első részében a évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztatót mutatjuk be a mellékelt táblázatokon keresztül. A táblázat a jogszabálynak megfelelő tartalommal készült, bemutatja a évi eredeti, a módosított előirányzatot, a ¾ éves teljesített adatokat, annak alakulását a módosított előirányzathoz viszonyítva és a várható teljesítést december 31-ig. A táblázat utolsó oszlopa a évi előzetes koncepció számadatait tartalmazza a rendelkezésre álló információk alapján, a szöveges részletezést az előterjesztés 2. pontja tartalmazza évi költségvetés ¾ éves teljesítésről szóló tájékoztató. Ahogyan a tárgyban és a jogszabályban is jelezve van ez egy tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről. Az elmúlt testületi ülésen a féléves helyzetről készítettünk tájékoztató anyagot, most a háromnegyed éves helyzetről, készülve ezzel a következő évi adatok megalapozottságára. A Képviselő-testület a 2013 évre szóló költségvetést a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelettel fogadta el. A költségvetés fő összege e Ft bevétellel, e Ft kiadással és e Ft egyenleggel került elfogadásra az egyenleg felhalmozási célú volt, amely belső finanszírozással fejlesztési célú pénzmaradványból került elfogadásra. 1

2 A költségvetés módosítására mindeddig kétszer került sor, amely szerint az eredeti költségvetés fő összege bevétellel kiadással egyezően e Ft-ról e Ft-ra változott. A növekedés e Ft, ami 37,7 %-nak felel meg. Legnagyobb tétel az előző évi pénzmaradványból volt, valamint a közfoglalkoztatás támogatásából. Az év közben jelentkező intézményi működési pótigényeket, egyéb támogatási igényeket bár szerény mértékű voltak- azok jogosságát megvizsgálta a Képviselő- testület, és ha indokolt volt úgy pótelőirányzattal biztosította azt. A központosított támogatások és a pályázaton elnyert pénzek amelyek címkézettek a költségvetési rendeletben szintén pótelőirányzatként beépítésre kerültek. Bevételek alakulása B-Ö jelű táblázat. A évi módosított előirányzat bevételi fő összege mindösszesen e Ft. A teljesítés a ¾ éves adatok alapján e Ft 78,6 %-nak felel meg. Ki kell emelni a költségvetési bevételek sort, hiszen azok a folyó évben előirányzott és teljesített adatokat mutatják, az ez alatti sorok finanszírozási tételek, amihez feladat nem köthető, továbbá a pénzforgalom nélküli tételek az pedig az elmúlt év maradványa. A költségvetési bevételek módosított előirányzat mindösszesen e Ft a teljesítés a ¾ éves adatok alapján e Ft 73,2 %-nak felel meg, ami az időarányos teljesítéstől alig marad el. A ¾ éves adatok bemutatását önkormányzat összesre vetítve kívánjuk elemezni, hiszen ezek ténylegesen teljesített adatok, és ahogy a jogszabály is írja, tájékoztató jellegűk, de mindenképpen fontos üzenete van úgy a teljesített adatokra vonatkozóan, mint a még előttünk álló néhány hónapra vetítve. A B-Ö és K-Ö jelű táblázatok mögött részletesen megtalálható intézményenként minden adat, így ezt nem részletezzük, csak a nagyobb eltérés esetén. Az intézményi működési bevételek B-Ö tábla mindösszesen teljesített adata ¾ éves szinten e Ft, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 82,4 %-nak felel meg. Ezen a kiemelt előirányzaton belül a B-Ö tábla /2 sor egyéb bevételek alulteljesítése abból adódik, hogy a mezőgazdasági ágazatban elérhető bevétel az árunövényekből és a földhaszonbérleti díjból a negyedik negyedévben realizálódik. A földhaszonbérleti díjból nettó e Ft-ot tervezetünk és a bérlők felé kiszámlázott összeg nettó e Ft. A bevételkiesés közel nyolc millió forint, ami abból van, hogy az elszámolási időszakban alacsonyabb a tőzsdei ár, mint amivel terveztünk. A tervezés során az óvatosság elvét csak részben tartottuk be, mert kevesebbet terveztünk, mint az előző évben, de a tőzsdei ár ennél is kevesebb lett. (tájékoztatásul: júliusban 671,10 Ft/kg, júliusban pedig 451,0Ft/kg volt.) Jelentős tétel az ÁFA bevétel a 3-5. sorokban, aminek összege e Ft, ez bevételi jogcím átmenő tétel, hiszen a 3. sorban szereplő összeget be kell fizetni a költségvetésbe, a visszaigényelhető adó megjelenik a kiadási oldalon is ebből adódóan a pénzforgalom egyenlege nulla, a fordított adózás szabályai szerinti Áfa elszámolás összege e Ft, ami technikai jellegű. Ez a tétel a kiadási oldalon is megjelenik és főleg a csapadékvíz elvezetés beruházáshoz kapcsolódik, továbbá néhány tétel a mezőgazdaságban alkalmazott növényféleségekhez is. A Strandfürdő intézményegységről külön táblázatok készültek, tájékoztató jelleggel, mert a számadatok a B-1 táblázat megfelelő soraiban beépítésre kerültek. A strandfürdő egység működési bevétele a ¾ éves adatok alapján (strandfürdő és gyógyászati egységben és ifjúsági szálláshelyek feladaton) mindösszesen e Ft. Előirányzatban erre e Ft-ot tervezetünk. Látható, hogy a tervezetthez viszonyítva a teljesítés 105,4 %-nak felel meg, de vajon reálisan vagy esetleg alul terveztünk? Továbbá majd a kiadások alakulását 2

3 is elemezni kell. A működési bevételeken túl tervezve van az ifjúsági tábor építéséhez nyújtott felhalmozási célú támogatás összege e Ft, a támogatás leutalása még mindig nem történt meg annak ellenére, hogy a záró kifizetési kérelem benyújtását követően a helyszíni ellenőrzés megtörtént. A kamatbevétel már ¾ éves teljesült adatoknál is túlteljesítést mutat, ez kompenzálhatja a földbérleti díj bevétel elmaradását. A működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről jogcímre tervezett bevétel várhatóan teljesülni fog. Az intézményi működési bevételek ¾ éves teljesített adatok bemutatását önkormányzatra vetítve a fentiek szerinti részletezettséggel megállapítható, hogy az időarányos teljesítésnek megfelel. Ebből azt prognosztizáljuk, hogy összességében az intézményi működési bevételek várható teljesülés adatai teljesülni fog. Az önkormányzatok sajátos működési bevételei B-Ö tábla 8-9 és 11 sorban látható módosított előirányzat e Ft, a teljesített adat e Ft, ami 108,3 %-nak felel meg. Bevételeket jogcímenként az alábbi táblázaton keresztül mutatjuk be. 3 Adatok= ezer forint Eredeti Várható teljesülés Megnevezés előirányzat. ¾ éves Teljesítés december 31-ig. Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Pótlék, bírság B-2 tábla/8.sor összesen Az iparűzési adóbevétel ¾ éves teljesített adata már túlteljesítést mutat, és az eltérő üzleti évet választó adózó jelzése alapján a várható bevételt mindösszesen e Ft-ra várjuk Az elért adóbevételből a szeptember 15-ei teljesített bevétel előlegként viselkedik, ennek alapján a március 15-ig teljesítendő bevétel is és majd május 31- adóbevallások feldolgozása után válik véglegessé a évre vonatkozóan, úgyhogy ezzel mindig óvatosan kell számolni. A gépjárműadó bevétel módosított előirányzata, már csak az önkormányzati 40% részt tartalmazza összege e Ft, a teljesített adat e Ft, ami 65,6 %-nak felel meg. Az időarányostól való alulteljesítés oka jogszabály módosításból van, erről a szeptemberi adóhatósági tevékenység beszámoló pontosan kitért, miszerint e Ft-ot kellett törölni, amit még az előirányzat módosításon keresztül nem vezettük át Egyéb sajátos bevételek soron a teljesítés e Ft, 73,4 %-nak felel meg. Ez a jogcím a lakbérbevételekből tervezett és elért bevételt mutatja. A ¾ éves teljesített adatok alapján az alulteljesítés abból van, hogy a szociális bérlakásoknál a beszámoló időpontjában két üres lakás van, valamint a Hámán Kató utcai lakás is üres, amire egész évre tervezetünk bevételt. I. Működési bevételek ¾ éves teljesített adata összesen e Ft, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 94,8 %-nak felel meg. II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek a módosított előirányzata e Ft a teljesített adat e Ft, ami 116,0 %-nak felel meg. Az előirányzatot kell módosítani, mert az újonnan létrejött úttársulások tagjai a befizetéseinek nincs előirányzata. Létrejött úttársulások utcái Zrínyi utca az Eötvös út sarkától a Bánomkert sarkáig terjedő szakasz, a Hámán Kató és Kulich Gyula. Ebből elért bevétel szeptember 30-ig e Ft.

4 III. Támogatásértékű bevételek összesen B-Ö tábla. A módosított előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, ami 62,9 %-nak felel meg. A támogatásértékű működési bevételek jogcímeinél került elszámolásra a működési célt szolgáló pályázatok útján elért bevétel, a legnagyobb rész a Startmunka-program támogatására biztosított bevétel, ami foglalkoztatás támogatására irányul. E jogcímen az előirányzott bevétel teljesülni fog, sőt még módosítás is várható, ami a kiadási oldalon is megjelenik. A DÁMK intézménynél is szerepel e Ft teljesített bevétel. A támogatásértékű felhalmozási bevételek módosított előirányzata e Ft, teljesített adat e Ft, ami 53,1%-nak felel meg. A teljesített adatok között még van a KEOP-5.3.0/B/ kódszámú Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva tárgyú pályázat megvalósítására leutalt e Ft, a DAOP-3.2./A-11 kódszámú Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése tárgyú megvalósítására e Ft, a sétány kialakítására 973 e Ft teljesült. A DAOP 5.2.1/A kódszámon Csapadék vízelvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV. ütemre leutalt támogatás e Ft. A TIOP /1 Múzeumfejlesztésre e Ft teljesült. Előző évről áthúzódó otthonteremtési támogatás (nem önkormányzati) e Ft, valamint a DÁMK-tól átvétel e Ft az előző évben megelőlegezett pályázat megvalósítása tárgyában. IV. Kiegészítések, visszatérülések soron évről a normatíva elszámolás felülvizsgálatának ellenőrzés eredménye 59 e Ft ami kiutalásra került. V. Önkormányzatok feladatfinanszírozása és költségvetési támogatása B-Ö tábla módosított előirányzat e Ft a teljesített adat e Ft, ami 68,2 %-nak felel meg. 17. sorban módosított előirányzat e Ft a teljesített adat e Ft. A támogatás az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása, a hivatal működésének támogatása, a településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, egyéb önkormányzati feladatok támogatása, valamint az egyes köznevelési feladatok támogatása van előirányozva és a teljesítet adatok között. Itt kellett megjeleníteni az önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás e Ft. A teljesítéshez várjuk a pályázati igényünk kedvező elbírálását. 18. sorban a központosított előirányzatok vannak, előirányzat módosítás szükséges a tényleges adatok ismeretében. Ezek a támogatások nem tervezhetőek, évközben pályázat útján jutunk hozzá. Ez idáig a teljesség igénye nélkül a nyári gyermekétkeztetés támogatása, muzeális intézmények szakmai támogatása, Itthon vagy Magyarország szeretlek országos rendezvény támogatása. A teljesített adat e Ft. 20. sor Az egyes jövedelempótló támogatások visszaigénylése a kifizetett ellátások jogszabályban meghatározott támogatási részétől függ, azokból kerül visszaigénylésre: óvodáztatási támogatás 100 e Ft, foglalkoztatást helyettesítő támogatás e Ft, rendszeres szoc.segély e Ft, lakásfenntartási támogatás e Ft, időskorúak járadéka 181 e Ft, ápolási díj támogatása e Ft, adósságkezelés szolg. támogatás 816 e Ft, 20. sor / teljesítés oszlop összesen e Ft. 22. sor Az egyéb központi támogatások soron a módosított előirányzat e Ft, a teljesített adat pedig e Ft az alábbi részletezés szerint: szerkezetátalakítási tartalék gyermekétkeztetési feladatok támogatása e Ft,

5 szerkezetátalakítási tartalékbölcsődei feladatok támogatása bérkompenzáció BM. önerőalap csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztéséhez az állam által átvállalt törlesztési célú támogatás e Ft, e Ft, e Ft, e Ft. VI. A támogatási kölcsönök visszafizetése soron a módosított előirányzat e Ft, a teljesített összeg e Ft ami jónak mondható. A költségvetési bevételek módosított előirányzata e Ft, a teljesített adat e Ft ami 73,1 %-nak felel meg. A teljesítés a jogcímeknél indokolva volt. A finanszírozási bevételek soron a teljesített adat e Ft, ami az értékpapír beváltásból teljesült ez könyveléstechnikailag bevételként jelenik meg, mert forgatáscéllal hasznosított értékpapírokról van szó. A pénzforgalmi bevételek módosított előirányzata e Ft, teljesített adat e Ft, ami 74,46 %-os teljesítésnek felel meg. A pénzforgalom nélküli bevételek a évről képződött, jóváhagyott pénzmaradványt jelenti, a módosított előirányzat e Ft, melynek igénybevétele megtörtént a Képviselőtestület döntése alapján. A teljesített oszlopban e Ft-tal nagyobb összeg szerepel, melynek előirányzatát rendezni kell. A különbség a polgármesteri és közös hivatal közötti záró és nyitó pénzkészlet megutaztatásából és a múzeum pénzmaradvány átadásából adódik. A évi ¾ éves költségvetés mindösszesen bevétel teljesítése e Ft, ami a módosított előirányzat 78,6 % -nak felel meg. Bevétel elmaradás látszik: a mezőgazdaság árunövényekből elérhető bevétel ezzel már foglalkozott a Képviselő-testület. fölhaszonbérleti díj jogcímnél úgy számoltunk, hogy bevétel elmaradás e Ft lesz. az önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás címén támogatási igényünk e Ft. Többletbevétel a tervezetthez viszonyítva: a helyi adóbevételeknél e Ft, szerkezetátalakítás címén már jóváhagyott támogatás gyermekétkeztetés támogatása 7.357, bölcsődei feladatok támogatása e Ft utólagos elszámolás mellett ez feladattal terhelt. kamatbevételekből e Ft, Látható, hogy a összességében a többletbevétel valamelyest pótolja a bevétel elmaradást, itt inkább az egyes ágazatoknál az okokat kell elemezni és levonni a jövőbeni következtetéseket. A ¾ éves tájékoztatóban bemutatott adatok alapján azért elmondhatjuk, hogy a tervezés óvatos, de megalapozott volt, bár költségvetési évből még három hónap hátra van, ezért nagy odafigyelést igényel a gazdálkodási fegyelem. Kiadások alakulása A K-Ö jelű táblázat. A évi kiadások módosított előirányzat fő összege e Ft, a ¾ éves állapot szerint e Ft-ot költöttünk el ez 63,9%-os felhasználásnak felel meg. Ki kell emelni a költségvetési kiadások soron a módosított előirányzatot e Ft, a teljesített adat e Ft. Ez mutatja a folyó évben előirányzott és teljesített tényleges adatokat. 5

6 A finanszírozási kiadások teljesített adata e Ft, ami az értékpapírok vásárlását, valamint a hitelek törlesztését mutatja. I. Személyi juttatások módosított előirányzata e Ft, a ¾ éves teljesítés e Ft, ami 74,2 %-nak felel meg. A felhasználás időarányos. A személyi juttatás előirányzata viszonylag jól tervezethető ez látszik is a teljesített adatokon. Évközben főleg a közfoglalkoztatás miatt módosítottunk és ezen a kiadás jogcímen még fogunk is módosítani. II. Munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata e Ft, a ¾ éves teljesítés e Ft, ami 56,3 %-nak felel meg. Felhasználása a személyi juttatások felhasználásától eltérő arányú, de a közfoglalkoztatottak szakfeladaton az előirányzatot rendezni kell. A K jelű táblázatokban intézményenként a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok jól láthatóak így ezt az előterjesztésben nem kívánom bővebben leírni. A Közös Önkormányzati Hivatal K-3 tábla személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok kiadási között van az Ecsegfalva Kirendeltséget terhelő négy fő köztisztviselő járandósága előirányzatban és teljesített adatokban egyaránt. III. Dologi kiadások módosított előirányzata e Ft, a ¾ éves teljesített adat e Ft, ami 60,6%-nak felel meg. A dologi kiadások jogcímnél ma még nehéz megmondani, hogy az év hátralévő időszakában mi fog történni például a készletbeszerzés soron, a szolgáltatás soron, vagy például mivel oldjuk meg a fűtést, hogyan tudjuk beszerezni és mennyiért a tűzifát. Ezért egyelőre bízunk abban, hogy az előirányzat biztosítja a teljesítést. A Strandfürdő intézményegységnél külön táblázatok készültek tájékoztató jelleggel, mert a számadatok a K-1 táblázat megfelelő soraiban beépítésre kerültek, ahogyan a bevételi oldalon jeleztük. A strandfürdő egység módosított előirányzata e Ft, a ¾ éves teljesített adat e Ft A fürdő, gyógyászat, wellness szolgáltatás viszonylag jól tervezethető, tapasztalatok alapján, de a veszteség előirányzat szintjén (csak működés) e Ft. A szálláshelyek működtetésében nincs tapasztalatunk, a kiadási oldalon e Ft-ot terveztünk, a teljesített kiadás ¾ évig e Ft volt. A bevétele pedig e Ft. Az igénybevevők jelzéseit figyelembe véve jó lenne hűtőket beszerezni, fogasokat, függönyt, ágyneműt ezek nem nagy igények, de jogosak. A évi tervezésnél figyelembe vesszük. IV. Egyéb kiadások módosított előirányzata e Ft a ¾ éves teljesített adat pedig e Ft, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 57,4 % - nak felel meg. Támogatás értékű működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belül, módosított előirányzata e Ft, a teljesített adat e Ft. A módosított előirányzatban szerepel az óvodai alapítvány pályázati forrás megelőlegezése e Ft összeggel, ez idáig még igénybevétel nem történt. A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás felé átadott pénzeszköz is itt kerül elszámolásra előirányzata e Ft. Itt került elszámolásra a Közép-Békési Térség ivóvízminőség javító önkormányzati Társulás működéséhez a hozzájárulás e Ft összegben. A működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre módosított előirányzata e Ft, a teljesített adat e Ft. Ez a kiadási előirányzat a civil és egyéb társadalmi szervezetek támogatását jelenti, évvégéig az előirányzat felhasználásra kerül. Az önkormányzat által folyósított ellátások módosított előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, ami 58,6 %-nak felel meg. A kiadás alulteljesítést mutat, ez látszott a bevételi oldalon a visszaigénylésnél is. Az ellátások tényleges kifizetését részletezve a K-Ö táblázat 17. sorában az alábbi táblázaton keresztül mutatjuk be: 6

7 adatok= forint Ssz. Szociális ellátások megnevezése Teljesítés Önerő mértéke % 1. Időskorúak járadéka % 2. Aktív korúak ellátása Rendszeres szociális segély % 2.2 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás % 3. Lakásfenntartási támogatás % 4. Ápolási díj alanyi jogon % 5. Átmeneti segélyek % 6. Bursa Hungarica Felsőokt. Önkorm. Ösztöndíj % 7. Adósságkezelési szolgáltatás % 8. Szociális Földprogram (takarmány és csirke) % 9. Temetési segély % 10. Közgyógyellátás % 11. Köztemetés % 12. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 0 100% 13. Óvodáztatási támogatás % 14. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás % 15. Megelőlegezett gyermektartásdíjak ÖSSZESEN 17 sor/teljesítés oszlop A fenti táblázatban a kifizetések teljes összege látható, az önerő mértéke tájékoztató adat a pénzbeli ellátások felhasználása céljából. A táblázatban nem, de a 29. sorban van előirányozva az otthonteremtési támogatás a támogatási kölcsönök sorban (könyvelés szabályai miatt) a forrása a központilag számított pénzbeli ellátások. A működési általános tartalék módosított előirányzata e Ft. A működési kiadás módosított előirányzata e Ft, a teljesített adat e Ft, ami 63,5 %-nak felel meg. Az alulteljesítés a fentiek szerinti részletezettek szerint. A fejlesztési céltartalék módosított előirányzata Új szennyvíz telep megvalósításához elvi vízjogi engedély Útépítésekhez önerő Katolikus Egyház felújításhoz önerő Munkahelyteremtő és munkahely megőrző támogatás e Ft e Ft, e Ft, e Ft, e Ft, 7

8 Felhalmozási célú pályázat önerő Közép-Békési- Térség Ivóvízminőség-javító KEOP-1.3.0/ kódszámú Közép-Békés Felhalmozási célú pályázat önerő Közép-Békési- Térség Ivóvízminőség-javító KEOP-1.3.0/ kódszámú Ellátó rendszer KEOP /B kódszám épületenergetikai fejlesztés óvodai intézményekben KEOP /B kódszámú, helyi hő és hűtési igény megújuló energiaforrásokkal Biobrikettáló KEOP /B kódszámú, helyi hő és hűtési igény megújuló energiaforrásokkal Napelemes rendszer Benyújtott, elbírálás alatt álló pályázatok fedezete - ebből kötvényforrás rész e Ft, 5 211e Ft, e Ft, e Ft, e Ft, e Ft. A fenti célokból látható, hogy a évi költségvetés tervezésénél a Képviselő-testület figyelembe vette a megvalósítandó célokhoz rendelt önerő részt, valamint az egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadást is, amire vonatkozóan megállapodás, vagy döntés van. Nincs átvezetve, de mindenképpen szükséges felsorolni azokat a döntéseket, amelyeket a költségvetési rendeleten keresztül még nem vezettünk át. 315/2013.(VII.31.) kt. hat. Élőfüves pályafelújításhoz önerő rész e Ft, 316/2013.(VII.31.) kt. hat. piac fejlesztéséhez pályázati önerő rész e Ft, 350/2013.(IX.12.) Kt. hat. Nyugdíjas Klub által használt ingatlan felújítása 127 e Ft, 351/2013.(IX.12.) Kt. Kladányi úti iskola fűtésrendszer rekonstrukciója e Ft, 351/2013.(IX.12.) Kt. Kladányi úti iskola fűtésrendszer szakvélemény 101e Ft, Hámán Kató, Zrínyi, Kulich Gyula útépítés e Ft. Feladattal terhelt, döntés alapján e Ft. Tisztelt Képviselő-testület! Ha a fejlesztési tartalék soron a e Ft pályázatok fedezete soron lévő forrás elemezzük, akkor látható, hogy abból az e Ft a kötvényforrás része, ami likvid célú, a felsorolt döntések e Ft összeggel címkézettek, így a több mint százmillió forint kötött felhasználású. A gazdasági programban vállalt valamint további fejlesztési célok megvalósításához fejlesztési forrás a fentieken túl e Ft. A felújítási kiadás módosított előirányzata e Ft, a teljesített adat e Ft, ami 53,3 %-ra teljesült. Elmaradt felújítás a ravatalozó épületre tervezett összeg bruttó e Ft, a közművagyon beruházás rekonstrukciós munkálataira e Ft-ot terveztünk, ez valószínű teljesülni fog. A termálmedence, múzeumnál a felújítás, a Civil ház felújítása megvalósult. A KEOP-5.3.0/B/ Épületenergetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva tárgyú beruházás, ami gyakorlatilag megvalósult csak pénzügyileg e Ft áthúzódott, ami szintén megvalósult. Az előirányzatban szerepel járdafelújítás e Ft-tal, felhasználás ez idáig nem szerepel. Az intézményi beruházásokról célonként döntött a Képviselő-testület. K-Ö tábla sorában látható (Áfa kiadással együtt) a módosított előirányzat Ft, a teljesített adat e Ft szeptember 30-ig könyvelt pénzforgalom alapján. Legnagyobb beruházás a csapadékvíz elvezető rendszer IV. üteme bruttó e Ft, ebben az évben befejeződik. Befejeződik a városrendezési terv felülvizsgálata e Ft összeggel. Most van folyamatban a kerékpárút nyomvonal áthelyezés 27 db gépjárműparkoló kiépítéssel, e Ft, a szennyvízcsatorna hálózat (Mátyás, Mikszáth, Sport utca) e Ft költség előirányzattal. 8

9 Az egyéb felhalmozási célú kiadások módosított előirányzata e Ft, a teljesített adat e Ft, ami 26,3 %-ra teljesült. Betervezésre került a 276/2012.(IX.27.) Kt. hat. alapján a HURO/1001/238/1.1.3 számú a Gyomaendrőd-Nagyvárad közötti vasúti vonalszakasz visszaállítását, felújítását előkészítő pályázat Dévaványára eső 1.131e Ft fedezetet fejlesztési célra átadott kiadásai között. Nincs információnk a pályázat elbírálásáról. Munkahelyteremtő és munkahelymegőrző támogatás helyi rendelet alapján e Ft, ez idáig nem volt pályázó. Beterveztük a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására- 8 db térfigyelő kamera tárgyában az önerő részt e Ft, ugyanígy az Eötvös úti Családsegítő ingatlan felújításához is az önerő rész betervezésre került e Ft tal. Nincs információnk a pályázatról. Így maradványként szerepelnek a fenti összegek. Az otthonteremtési támogatás előirányzata e Ft, valószínűleg az előirányzat felhasználásra kerül. Felhalmozási célú hitelek kamata jogcímen a kamatkiadásra tervezett előirányzatból várható megtakarítás e Ft összegben. A költségvetési kiadás összesen a K-Ö jelű táblázatban módosított előirányzata e Ft a ¾ éves teljesített adat e Ft, ami 52,3 %-nak felel meg, az előterjesztésben leírtak az alulteljesítést indokolják. A finanszírozási célú kiadásokat külön kell kezelni, ahogyan az a táblázatban is látható. Eredeti előirányzatban a hiteltörlesztés és a kötvénytörlesztés tőketörlesztés van tervezve. A tervezett és a törlesztéskori árfolyam befolyásolja a teljesített adatokat, továbbá az állam által átvállalt törlesztési támogatás az OTP fejlesztési hiteleknél. Az értékpapír vásárlás e Ft, ami abból adódik, ha az átmenetileg szabad pénzeszközön értékpapírt vásároltunk és az itt kiadásként jelentkezik. Ugyanígy ha visszaváltjuk, akkor pedig bevétel, a bevételi oldalon már utaltam erre. A pénzforgalmi szemlélet miatt ki kell mutatni ezeket a tranzakciókat. Ezek a kiadások nem köthetőek feladathoz, hiszen a évközben a pénzmozgás kimutatását szolgálja évvégén pedig a mérlegre gyakorolt hatása a forgalom egyenlegétől függ. A kimutatást ilyen formában jogszabály írja elő. Kiadás megtakarításról a működést szolgáló előirányzatoknál a dologi kiadások között még nem látható számszerűsített adat. A kamatkiadásokból ugyan várható megtakarítás, de a kötvénytörlesztésnél csak a 60% tőketörlesztéssel számoltunk. Ezt jeleztük a kiegészítő támogatás pályázatnál, de ha nem kap támogatást a pályázatunk, akkor át kell csoportosítani az előirányzatot. A évi költségvetés ¾ éves költségvetési mindösszesen kiadási előirányzat teljesítése e Ft, a módosított előirányzat 63,9 %-ának felel meg. Az intézmények részére a finanszírozás időarányostól lefelé eltér, további takarékos gazdálkodással előirányzat maradványra is számolhatunk. Létszám alakulása Az eredeti előirányzathoz viszonyítva a létszám a köz-foglalkoztatott létszám miatt nőtt, ezt átvezettük a költségvetés módosításakor, az akkori hatósági szerződés alapján finanszírozott létszámra vonatkozóan. Változott a közalkalmazotti létszám egyrészt az intézményfenntartó társulás megszüntetése miatt csökkent, ugyanakkor nőtt a létszám az óvodapedagógusok vonatkozásában, nőtt a létszám a háziorvosi körzetben az asszisztens foglalkoztatásából adódóan.. Ezekről döntött a Képviselő-testület. 9

10 A évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékozató tartalmazza a bevételek és kiadások eredeti, módosított előirányzatait és a teljesítés adatait önkormányzati szinten és intézményenkénti bontásban. A teljesített adatok bemutatásán túl szükségesnek tartjuk a pénzeszközök bemutatását is az alábbiak szerint. Pénzeszközök bemutatása: adatok e Ft-ban Megnevezés 2013.január szeptember 30. pénzkészlet ebből lekötött betét Értékpapír állomány pénzeszközök összesen A szeptember 30-ai pénzeszközök állományával kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a számlán lévő pénz egy adott időpontban lévő pénzkészletet mutatja, amihez az alábbi kiegészítést, tájékoztatás kell adni. Az értékpapír állomány az MKB-nál van különböző lejáratú, megnevezésű, kibocsátáskori kötvényekben van. Az elért kamatjóváírásra kerül a költségvetési főszámlánkra, azt úgy is tervezetük. Az értékpapír állományban levő pénzünk a forrása a további fejlesztéseknek. A pénzeszköz e Ft, ebből a betétlekötés e Ft, ami nem szabad felhasználású e Ft a földhaszonbérbe adás pályázat benyújtásához biztosíték, ami a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át. (10 évig kötöttséggel járó pénzeszköz. ) További hasonló jogcímen ittlevő pénzek növelik még az egyenleget, így a Békés Drén Kft. a Dévaványa város csapadékvíz elvezetésének kiépítése belterületen 22 utcában megvalósult kivitelezésnél a teljesítési biztosítékot a bankszámlára utalással teljesítette november 15-én e Ft összegben. A környezetvédelmi alap, lakásgazdálkodás elkülönített számláin az a mi pénzünk, csak lekötéssel hasznosítjuk a magasabb kamat elérése érdekében az átmenetileg szabad pénzeket e Ft. Startmunkaprogram megvalósításához külön bankszámla került megnyitásra, egyenlege e Ft. Lakásgazdálkodás számláin levő pénz e Ft. Csapadékvíz IV. ütem elkülönített számlán e Ft van. Ami a költségvetési fizetési számlán van egyenleg az e Ft, tulajdonképpen ez biztosítja a működést, azt tudni kell, hogy a fizetés két nap múlva ebből kifizetésre került. Mindezzel csak azt szerettem volna magyarázni, hogy bár szépen mutat a pénzkészlet, de a felhasználása kötött, mint teljesítési garanciát szolgáló pénzeszközként szerepel. Tájékoztatom továbbá a Képviselő-testületet, hogy az önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás a megadott határidőben benyújtásra került e Ft támogatási igénnyel. Az igény feldolgozása során hiánypótlásra szólítottak fel bennünket, egyrészt az adatokban kerekítésből adódó pontosítás vált szükségessé, továbbá volt egy jogcím az eredeti pályázatban- egyéb tartozás címen- ezt központilag kiemelték, erre kellett kitalálni valamit. Nálunk ezen a soron e Ft volt, ami igazából nem tartozás, de nem találtunk más jogcímet akkor, így a hiánypótlásban erre vonatkozó támogatási igényünk a közös hivatal létrejöttéből adódóan e Ft, valamint a közművelődési feladatok feladatfinanszírozással nem fedezett rész e Ft. Ez elfogadásra került, várjuk a kedvező döntést. Tisztelt Képviselő-testület! A évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztató adatai alapján megállapíthatjuk, hogy az időarányos a teljesített adatok elfogadhatóak. Nagy odafigyeléssel 10

11 az év hátralevő időszakában a működési kiadások visszaszorításával (ahol az lehetséges) a feszültség kezelhetővé válik. Az év hátralévő időszakában a gazdálkodás minden területére, a takarékosság továbbra is fontos követelmény. Figyelemmel kell kísérni a kiugró felhasználásokat minden területen-, ha van ilyen -, hogy hasznosítani tudjuk a koncepció készítés során. A bevételeink csak biztos forrásokat tartalmazzanak mind a helyben képződött bevételeknél, mind a központi költségvetésből lehívható támogatásoknál. Ezekkel a gondolatokkal zárom a ¾ éves gazdálkodásról készített tájékoztatót és kérem, hogy az előterjesztést a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot terjessze a Képviselő-testület elé. Határozati javaslat: /2013. (XI.31.) Kt. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő testülete a évi költségvetés ¾ éves helyzetéről készített tájékozatót e Ft bevétellel, e Ft kiadással jóváhagyólag elfogadja. Felelős:- Határidő:- 11

12 2. Dévaványa Város Önkormányzat évi költségvetés koncepciója Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény az Áht. 24. (1) bekezdés értelmében a jegyző által elkészített a következő évre szóló költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig benyújtja a Képviselő-testületnek. A korábbi évektől eltérően a koncepció benyújtásának határideje megváltozott: (1) A jegyző, főjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 26. (1) bekezdés alapján a helyi önkormányzat költségvetés koncepcióját a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek és a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló T/ számú törvényjavaslat irányelvei figyelembe vételével készítettük el. A törvényjavaslat egyes előirányzatait megalapozó törvények (adótörvények, szakmai, ágazati szabályozások) elfogadása az előterjesztés készítés időszakában még folyamatban van. A koncepció elsődleges célja a következő évi költségvetés kialakításhoz szükséges alapelvek, főbb célkitűzések meghatározása. A tervezési munkákról, a jelenleg rendelkezésre álló információk birtokában az alábbi tájékoztatást nyújtjuk a Tisztelt Képviselő-testületnek. Az előterjesztésben röviden bemutatva a központi költségvetés legfontosabb irányait és azokat, amelyek az önkormányzati gazdálkodás lehetőségeit jelentősen meghatározzák. A javasolt költségvetési koncepció főbb számait a B és K jelű ¾ éves tájékoztatóhoz elkészített táblázat utolsó oszlopa tartalmazza. Jogszabályi, gazdasági környezet A kormányzat gazdaságpolitikájának fő vonása, az államháztartás alakulása a évben A Kormány gazdaságpolitikája. A kormányváltás óta a gazdaságpolitika célja továbbra is az államadósság csökkentése, a költségvetési hiány 3 % alatt tartása, a foglalkoztatás bővítése, a versenyképesség javítása és a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása. Ennek érdekében a Kormány az elmúlt három és félévben jelentős strukturális átalakításokat hajtott végre, többek között a munkaerőpiac, a nyugdíjrendszer, az adórendszer, az oktatás és közigazgatás területén. Az eredmények azt mutatják, hogy a költségvetési és pénzügyi egyensúly helyreállítása, az államadósság csökkentésére, valamint a munkaerő piaci keresleti és kínálati alkalmazkodására, a gazdasági növekedés újraindítására irányuló törekvések már meghozták az elvárt pozitív fordulatot. A legfrissebb makrogazdasági adatok arról tanúskodnak, hogy a magyar gazdaságban bekövetkezett a növekedési fordulat. Főbb területek: a lakosság jövedelme emelkedik, ami élénkíti a fogyasztást, a rezsicsökkentés, a devizahitelesek terheinek csökkentése, a foglalkozatás fokozatos növekedése, az MNB hitelprogram beindulása, alacsony kamatkörnyezet, kedvezményes vállalti hitelek a vállalti beruházási aktivitás élénküléséhez az uniós források hatékonyabb felhasználásához vezet, 12

13 közfoglalkoztatási programok kiterjesztése, ezzel párhuzamosan csökken a munkanélküliség, szükségessé válik a szociális szövetkezetté alakulás útjára lépő települések önálló gazdálkodása kialításának elősegítése, a Kormány szándéka foglalkozatási szempontból a kritikus téli időszakban a közfoglalkozatási program kiterjesztése november április 30-ig, a Kormány garanciát vállalt a pedagógus életpálya modell teljes körű, ütemezett bevezetésére, ezáltal a reáljövedelmek emelkedése következtében a háztartások fogyasztási kiadása nő, a kiegyensúlyozott növekedést a fogyasztói árak mérsékelt emelkedése, az inflációs ráta alacsony volta is támogatja az elkövetkező időszakban. Mivel az önkormányzat működési keretét, pénzügyi lehetőségét alapvetően meghatározza a központi költségvetési törvény, ezért a törvényjavaslatból kell dolgozni a rendelkezésre álló információk alapján. Az államháztartás céljai és keretei: A évi költségvetési törvényjavaslat az Országgyűlés és a Kormány eddigi döntéseit, a Széll Kálmán Terv eredményeit, az egykulcsos családi adórendszer bevezetésének hatásait, az egyéb intézkedéseit, valamint az állami feladatellátás átalakításának eredményeit egyaránt alapul veszi. Ezek felsorolásától eltekintek a törvényjavaslatban megtalálhatóak. A közszféra működési kiadásainál továbbra is érvényesített a költségvetési takarékosság. Forrásokról: Az önkormányzat költségvetési koncepciójáról általánosságban a törvényjavaslat alapján: A 2014 évben az önkormányzatok finanszírozása a évtől bevezetett megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó feladatalapú támogatási rendszerben történik. A finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el a 2013-ban kialakított és alkalmazott feladatalapú forrásallokációtól. Fontos megjegyezni, hogy mint minden újrendszer igazításra, finomhangolásra szorul. Ezek évben beépülnek az alapfinanszírozásba, így a köznevelésbe, a szociális, a kulturális és igazgatási ágazatban egyaránt. Az önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása szakterületenként. A közoktatás ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lesz, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. Jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása. A támogatás alapja az óvodai nevelésben részesülő gyermekek száma, meghatározott csoportátlag, létszám, foglalkozási időkeretet stb, Fajlagos támogatás: Az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege forint/számított létszám/év, a növekedés követi az életpálya modell bevezetéséből jelentkező többletkiadást. Új támogatási az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege 2014/2015. nevelési évre forint/számított létszám/3 hónap Az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege: forint/számított létszám/év, nem változott. Kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodai nevelést biztosító eszközök, felszerelések beszerzéséhez és a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez. A támogatás alapja az óvodai nevelésben részesülő gyermekek száma, fajlagos összege pedig: forint/fő/év nem változott. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjólétei és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 13

14 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címén a támogatás az évi III. törvény pontjaiban szabályozott rendszeres szociális segélyre, lakásfenntartási támogatásra adósságcsökkentési támogatásra előrefizetős gáz vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségei 90 %-ának, foglalkozatási helyettesítő támogatás 80 %-ának, óvodáztatási támogatás 100 %-ának központi költségvetésből való igénylésre szolgál. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címszó alatt felsorolt ellátások önrészéhez, a helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyhez, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkozatási feladatokhoz, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi támogatásához járul hozzá. A hozzájárulás a 80 %-a jogszabályban szerepelő segélyekhez önrész arányában, 20 %-a lakosságszám arányában illeti meg az önkormányzatot azzal, hogy az egy lakosra jutó fajlagos összeg nem lehet kevesebb forintnál, és nem haladhatja meg a forintot. Előirányzatban a központi költségvetésben ugyanannyi összeg áll rendelkezésre, mint évben. A kulturális feladatok muzeális intézmények, közművelődés és nyilvános könyvtári ellátás biztosításához önálló előirányzatot biztosít a központi költségvetés, lakosság szám alapján 1140 forint/fő/év, amely azonos a évivel. Az önkormányzatoknál maradó feladatok működésének általános támogatása a./ A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz, ahol a támogatás a település típusa szerint, az adott lakosságszám-kategóriához tartozó elismert köztisztviselői létszámot támogat. Számított alaplétszám számítása a település típusára, a lakosságszám-kategória alapján az elismert köztisztviselői létszámra vonatkozóan a kiegészítő szabályokban meghatározott táblázata szerint kerül kiszámításra. Így Dévaványa város fő lakosságszámú település típusú önkormányzat kategóriába tartozik, az elismert alaplétszám minimum 19 a maximum 22 fő ebből számított létszám 20,78 fő. Ecsegfalvával együtt a közös hivatalra vonatkozóan 24,18 fő. A fajlagos összeg forint/fő, nem változott. b./településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ezen belül zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, közvilágítás fenntartásának támogatása, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása, közutak fenntartásának támogatása. A támogatás kiszámítása a évi teljesített statisztikai adatokon alapul, de maximalizálva van településkategória szerint. A támogatás általános jellegű támogatás, a feladatok között nincs átjárás, központosított előirányzat, zárszámadással egyidejűleg el kell vele számolni. c./ Az a) és b) pontban kiszámított támogatás együttes összegét csökkenteni kell az önkormányzat elvárt bevételével (beszámítás jogcím). Az e kategóriákhoz tartozó támogatáscsökkentés az elvárt bevétel %-ában pedig az egy lakosra jutó adóerőképessége határozza meg. A beszámításnál Dévaványa nem részesül kedvezményre, mert az egy lakosra jutó adóerőképessége forint feletti. Ami új és ebben beletartozunk az, hogy a település közös hivatal székhelye, a rá irányadó %-os beszámítás 5 százalékponttal csökken. Ezzel már így számoltunk. Az elvárt bevétel a évi iparűzési adóalap 0,5 %-át jelenti. Nálunk ez ,- Ft *0,5 % = ,- Ft a székhelykedvezménnyel ,- Ft ra módosult. Az általános támogatás szolgálja a településüzemeltetés, közvilágítás, igazgatási feladatok stb. ellátását. Ennek összeg a évivel közel azonos. d./ Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXIX. törvény ában meghatározott előző a) és b) 14

15 pontban nem nevesített feladatok ellátására szolgál. A támogatás lakosonként, fajlagos összege 2700 forint/fő. Az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása marad, hasonlóan az ez évihez. Bölcsődében, óvodában és iskolában azon ellátottak után vehető igénybe, akik a törvény alapján erre jogosultak. Ez a feladat marad az önkormányzatnál továbbra is az év közbeni szerkezetátalakítási jogcím alatti pótelőirányzat bedolgozásra kerül. Fajlagos összege forint/fő/év. Szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímen belül bennünket a bölcsődei ellátás érint, fajlagos összege nem változott forint/fő. A helyi adók rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érinti, az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében saját bevétel marad. A gépjárműadó beszedése a mi feladunk 60 %-át - mint átengedett bevételt tovább kell utalni, a saját bevétel 40 %. Kiadásokról: A törvényjavaslat szerint a közszférában a keresetelemek nem változnak. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény 132. szerinti illetményalap nem változik, forint. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. tv ában foglalt illetménypótlék számítás alapja Ft. A Kjt ának (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén kereset-kiegészítés évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a. Fel nem használt előirányzat kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható. A személyi juttatások növekedése csak a kötelező előmenetel miatti növekményből adódhat, valamint az esedékes jubileumi és törzsgárda jutalommal. A minimálbér és a garantált bérminimum nagysága nem ismert. Annak hatása járulékkal együtt mindenképpen többletkiadást eredményez, de jelenleg nem tervezhető. Nem változik a munkaadókat terhelő járulékok mértéke, szociális hozzájárulási adó mértéke 27 %. A béren kívüli juttatások közül a koncepció a kötelező juttatást köztisztviselőkre vonatkozóan is tartalmazza a évivel azonos mértékben, bruttó forint/fő. A közalkalmazottakra vonatkozóan bár nem kötelező elem, de forint/fő/ év összeggel tartalmazza a koncepció. Dologi kiadást az ellátott feladathoz kell tervezni, például faházak, műfüves-pálya üzemeltetése, Kossuth úti Emlékház, IV. számú háziorvosi körzetre vonatkozóan. Az önkormányzat által folyósított ellátások azonos elvek alapján, mint évben. Tisztelt Képviselő-testület! A koncepció kidolgozását a helyi sajátosságok és a központi útmutatók alapján folytattuk szakmai célok, feladatok, kötelezettségek felmérése mellett. Az előterjesztésben a jelenlegi információk alapján bemutattuk a tervezhető helyi forrásokat, a központi költségvetési kapcsolatokból számításba vehető bevételeket, ahol nem ismertek a támogatások ott a évivel számoltunk, ami elég kockázatos. A feladatfinanszírozás alapján a második költségvetési évet tervezzük, az eddig tapasztaltakat hasznosítottuk a tervezés során. A következő évre vonatkozó felmérés még nem történt meg. Az elérhető bevételek a B jelű táblázatban kimunkálásra kerültek, önkormányzatra összesítve és intézményenként is. Helyi önkormányzati szintű bevételeknél a működési bevétel jogcímei között nincs változás. A földhaszonbérleti díjbevételnél figyelembe vettük, hogy várhatóan hány hektár kerül vissza saját művelésbe a bérleti szerződés lejárta után, ebből adódóan a bérleti díj kevesebb lesz, a 15

16 költség több, de ezt még nem tartalmazza a számításunk. Agrártámogatással a megnövekedett terület után csak évben számolhatunk. A közös hivatal változatlan költségigénnyel került meghatározásra, amely tartalmazza Ecsegfalva kirendeltségen dolgozók személyi juttatását és járulékait. A bevétel ennek megtérítését. A DÁMK intézmény ezen a soron a gyermekétkeztetés térítési díjbevétellel számol, továbbá a művelődési ház eseti használatú bérleti díjból elérhető bevétellel. A középiskolai étkeztetésből elérhető bevétel az eddigi tapasztalatok alapján került tervezésre. A gépjárműadó a 40 % részt tartalmazza jogaszálynak megfelelő számviteli elszámolás szerint. Támogatásértékű bevételek egy része működési célt szolgál, tervszinten ez e Ft, ebből a mezőgazdasági támogatás e Ft a, foglalkozatáshoz kapcsolódó áthúzódó támogatás e Ft, OEP támogatás ( orvos, védőnők, járóbetegszakellátás) e Ft, Ecsegfalva hozzájárulás a kirendeltségen dolgozók kiadásaihoz e Ft. A felhalmozási célú támogatás e Ft ebből a legjelentősebb a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program megvalósítását biztosító Dévaványa település önrész része (Gesztor: Békéscsaba Megyei Jogú Város). Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás valamennyi tagtelepülés költségvetésébe a társulás által kiközölt összeget be kell építeni a BM EU Önerő Alap támogatás igényléséhez. Településünkre a kiadási oldalon es költségvetés évben e Ft, és a évre pedig e Ft, erről határozott a Képviselő-testület. A 2014-es költségvetés a bevétel és kiadás oldalon is tartalmazza a fenti összeget, átfutó tétel, de a sikeres pályázat feltétele mind a 66 önkormányzat részéről. Ezen túl az úttársulás tagjai által tervezett befizetések e Ft, a sporttelep felújítás pályázati rész megelőlegezése visszatérül e Ft, a Református Egyházközség részére a kölcsönt kiadás és bevételi oldalon is beterveztük e Ft. A költségvetési támogatásokat a rendelkezésre álló információk alapján terveztük meg, összeg nagyon bizonytalan. Támogatási kölcsönök bevétel jogcím analitikus nyilvántartás alapján készített évi törlesztendő részleteket tartalmazza. Pénzmaradványt a forrásoldal nem tartalmaz. Összegezve a költségvetési koncepció szintű bevétel összege e Ft. A kiadásokat az ellátandó feladatok alapján a fentebb jelzett bevételekre alapozva terveztük meg változatlan intézményszerkezetben. A DÁMK intézmény kezdeményezi és javaslattal élt az intézmény szerkezeti átalakulására vonatkozóan, de a koncepció ezt még nem tartalmazza. Az évközi létszámváltozás szintre hozása megtörtént. Az év közbeni belépő új feladat egész évre betervezésre került (IV. számú háziorvosi körzet, ifjúsági tábor működtetése). A személyi juttatás tervezett összege 18,0% kal több mint az előző időszakban. Ez részben azért van, mert a pedagógus életpálya modell teljes körű, ütemezett bevezetését már tartalmazza, valamint az évközi belépők szintre hozását. Ezzel együtt a munkaadókat terhelő járulékok is változtak. A dologi kiadás a évi eredeti előirányzathoz viszonyítva jelentősen csökkent. A nagyobb tételeket megnevezem, amelyek a évitől lefelé eltérnek: nem szerepel a gépjárműadónak az állam felé befizetendő rész e Ft, egy évvel ezelőtt még nem tudtuk hogyan kerül elszámolásra, középiskola működtetése nem az önkormányzatot terheli, csak az étkeztetés, ebből a költségek e Ft-tal mérsékeltebb, a közfoglalkozatáshoz e Ft-ot biztosított a Képviselő-testület anyagbeszerzésre, most nem terveztünk ilyet, 16

17 a mezőgazdasági ágazat készletbeszerzés és szolgáltatás soron e Ft-tal kevesebbet tervezett, Ecsegfalva intézményfenntartó társulás nem része a költségvetésnek e Ft Ezek voltak a legnagyobb tételek. A várható infláció hatását egyáltalán nem követi a kiadás, amit javasolunk kigazdálkodni, hiszen az előrejelzés szerint alacsony mérték várható. Egyéb kiadások hasonlóan az előző év adataihoz. A civil szervezetek támogatására a évbe odaítélt támogatást tervezetük e Ft összeggel. Az önkormányzatok által folyósított ellátások a éviek figyelembe vételévek történt. Általános tartalékot e Ft összeggel terveztük. A fejlesztési célra tervezett összeg a megszokott éves fejlesztési kiadásoktól most sokkal szerényebb, ami azért van, mert jelenleg a benyújtott pályázatunk vagy elbírálás alatt van, ezeknél a céloknál az önerő igényt pályázati szinten megjelöltük. A további megvalósítandó célokra a pályázati kiírások ismerete nélkül nem tudunk önerő részt a céltartalék soron megjelölni. Ennek a forrása részben majd a pénzmaradvány lesz, így ezzel most a koncepció nem is számol. Megvalósításra váró fejlesztések, értékadat megjelölés nélkül. - belterületi közúthálózat további fejlesztése, - kerékpárút építés folytatása, - járdák felújítása, korszerűsítése, - középületek környezetének rendezése, parkolók kialakítása, - csapadékvíz-elvezető rendszer építés befejezése a még hátralévő utcákban, - szennyvízcsatorna-hálózat rekonstrukciója az első időszakban megépült öblözetekben, - városüzemeltetési és mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó géptároló, - középiskolai tornacsarnok létesítése, - fedett piaci elárusítóhelyek létesítése, - városközpont déli részén a gépjárműparkolók további kialakítása. Koncepcióba szerepelő fejlesztési kiadások bruttó értékkel: Útépítés (Bajcsy, Hajnal út.) e Ft, játszótér kialakítása pályázati anyag szerint e Ft, sporttelep beléptető és büfé e Ft, temetőben parcellaút, kegyeleti park kialakítása e Ft, mezőgazdasági munkagépek vásárlása (bálázó, rendsodró, vetőgép) e Ft, személygépkocsi vásárlás e Ft, szolárium vásárlás a fürdő egységnél e Ft, fűkasza vásárlás 280 e Ft, védőnőknél az udvarra mászókás hinta 150 e Ft, közös hivatalnál szükségszerű eszközbeszerzések (számtech.) e Ft, összesen K-Ő tábla sor intézményi beruházások: e Ft. Felújítási kiadások: közművagyonon végzett felújítás e Ft, Ravatalozó felújítása e Ft, járdafelújítás e Ft, civil ház felújítás 500 e Ft összesen felújítási kiadások K-Ö tábla e Ft. Céltartalék: Dózsa féle parasztháború 500 éves évforduló Dévaványai megemlékezésére 400 e Ft, Ványai Ambrus szobor elkészítése e Ft, Szennyvíztisztítótelep rekonstrukciós előkészületei önerő rész e Ft, Katolikus Egyház felújításhoz támogatás e Ft, 17

18 Óvodai intézmények infrastruktúrájának fejlesztéshez önerő rész e Ft, napelemes rendszer e Ft Biobrikettáló önerő rész e Ft, közbiztonság növelő térfigyelő kamera megvalósításhoz önerő rész e Ft, Sportpályafejlesztés az SE-vel e Ft, pályázatok önerő részeként e Ft, összesen céltartalék K-Ö tábla 20. sor e Ft. Összegezve a költségvetési koncepció szintű kiadások összege e Ft. A B és K jelű táblázat koncepció elnevezésű oszlopban évre összegezzük a főbb számokat, de azok összege számos bizonytalanságot hordoz magában. Mindezekre figyelemmel ez a kiinduló pont és meg kell határozni a további feladatokat annak érdekében, hogy a évre szóló költségvetés bevételei és költségvetés kiadásai egyensúlyban legyenek A fejlesztési célokat rangsorolni kell különös tekintettel a pályázati források lehetőségével. A gazdálkodásunk pénzügyi kereteit döntően a bevezetett feladattámogatási rendszer és saját bevételeinken belül a helyi adóbevételek nagysága határozza meg. A helyi adórendeletet tárgyalta a testület, ugyanígy a földhaszonbérleti díjtételeit is a koncepció már ennek ismeretében készült. A stabilitási törvény előírása alapján működési hitelfelvétel továbbra sem tervezhető, fejlesztési hitel pedig csak előzetes engedély alapján. A évi költségvetési koncepcióban meghatározott célkitűzések megvalósításához további feladatokról néhány javaslat: - a bevétel növelése illetve megalapozása érdekében át kell nézni az összes működési bevételeinek növelési lehetőségeit így a térítési díjakat, belépődíjakat, ingatlanok bérleti díjtételeit a lakosság teherbíró képességének figyelembe vételével, - javaslat, a felújítási és fejlesztési feladatoknál a rendelkezésre álló forrásokat akképpen célszerű felhasználni, hogy melyek szolgálják a kötelező és önként vállalt feladatokat, a működési kiadások megalapozottságát feladatonként átnézni, az intézményvezetők, szakmai vezetőkkel együtt, az önként vállalt feladatoknak legalább önfenntartók legyenek, - a szolgáltatás - és árubeszerzéseknél a lehetőség szerint szigorúbban kell versenyeztetni az ajánlattevőket a minél alacsonyabb vállalási ár elérése céljából, ügyelve azonban a minőségi elvárásokra, - a jelenlegi intézményhálózatot át kell gondolni és meghatározni a működési formákat a jövőre nézve (DÁMK beadványa, önként vállalt feladatok más intézményi formában való ellátását), az esetleges feladatváltozással kalkuláló területen a megtakarítási lehetőségeket fel kell tárni, erre konkrét intézkedési tervet kell készíteni, - civil szervezetek hasonló összegű támogatását fel tudja e vállalni a Képviselő-testület, vagy ha nem mekkora összeget tervez erre, - meg kell vizsgálni a gépjárműholdas rendszer további működtetését, jelenleg június 30-ig van szolgáltatási szerződés, - A Kábel Elektro Kft.vel kötött szerződés december 31-én lejár, a hogyan továbbról döntsön a Képviselő-testület, - a költségvetésben az előre nem tervezhető feladatok ellátása érdekében általános tartalékkeretet célszerű meghatározni, - Javaslat, hogy a gazdasági programban meghatározott célkitűzéseket pályázati forrás bevonásával valósítsa meg a Képviselő-testület. Kiemelt cél, hogy a pályáztok 18

19 eredményessége a szolgáltatásaink minőségének javítását, korszerűsítését, célszerűségét egyben a kiadások csökkentését eredményezze. Tisztelt Képviselő-testület! A rendelkezésünkre álló információk alapján a törvényi előírásoknak megfelelően elkészítettük az előzőekben részletesen indokolt javaslatunkat Dévaványa Város évi költségvetési koncepciójára vonatkozóan. A évi költségvetés végleges összeállításáig a fentiekben felsoroltakon túl a feladatok olyan átgondolása és az intézkedések megtétele szükséges, melyek a várható bevételek és kiadásokat egyensúlyba hozza, hiszen működési hiány nem tervezhető. Alapvető célkitűzés az önkormányzat működőképességének biztosítása a pénzügyi egyensúly fenntartása továbbra is. A már vállalt pénzügyi kötelezettségeket teljesíthetőségét mindenekelőtt biztosítani kell. A költségvetési törvény tervezetéből az önkormányzatokat érintő lényeges feltételeket bemutattuk, a évi koncepcióra vonatkozó számításokat elvégeztük. Összegezve a költségvetési koncepció szintű bevétel összege e Ft, kiadása e Ft Koncepció szintű egyenleg (hiány) e Ft. A koncepció szintű egyenleg negatív jelű, ami felhalmozási célú, a várható pénzmaradvánnyal kezelhető. A működési kiadás nem tartalmazza a minimálbér-növekedésből eredő többletkiadást, valamint amennyiben ha augusztus 31 én lejáró fölbérleti szerződések általi területek jelentős része marad önkormányzati művelésbe, akkor a mezei leltár értéke várhatóan e Ft lesz. A évre vonatkozó előzetes koncepciót bizottságok és a nemzetiségi önkormányzat megtárgyalta, véleményezte. Kérjük a Képviselő-testület, hogy az önkormányzat évi költségvetés előzetes koncepcióját tárgyalja meg és módosító indítványaival, javaslataival határozza meg a költségvetés készítésének további feladatait. Dévaványa, október 19. Novák Imre alpolgármester 19

20 Határozati javaslat:./ (XI. 31.) Kt. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő testülete a évi költségvetési koncepciót jóváhagyólag elfogadja. A Képviselő testület megbízza a polgármestert a költségvetési koncepció átdolgozásával, annak érdekében, hogy a januári testületi ülésen a évi költségvetés tervezete első olvasatban megtárgyalásra kerülhessen. Az egyensúly elrendelése érdekében elrendeli, hogy a Pénzügyi Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság kezdje meg az egyeztetéseket a kialakított ütemterv szerint. Az önkormányzat önként vállalt feladatainak felülvizsgálatára kerüljön sor, lehetséges alternatívák feltárásával költségcsökkentés vagy bevétel növelés terén. Felelősök: Novák Imre alpolgármester Balogh Csillajegyző Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, képviselő Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető Intézményvezetők Határidő: folyamatos 20

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat testületének 2015. május 7 - én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat testületének 2015. május 7 - én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat testületének 2015. május 7 - én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A 2014. évi zárszámadás elfogadása, maradvány elszámolás megtárgyalása döntéshozatal

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 193/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Corvo Bianco

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. március 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Feledi Jánosné Gazdálkodási Osztály vezetője Dolniczky Lászlóné csoportvezető T Á J É K O Z T A T Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2013. I - III.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére Tárgy: 2011. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása, és a költségvetés elfogadása, valamint a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Szöveges beszámoló Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásához Tisztelt Igazgatóság!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2009. évi többször módosított 1/2009 (II.13.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

2009. évi költségvetése

2009. évi költségvetése 3. napirendi pont Megtárgyalják: - első fordulóban Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 01/42-2/2009. - második fordulóban közgyűlés bizottságai Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökének e l ő t e r j

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 19-i ülésére Szám: 02/267-9/2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület! - 1 - A 2011. augusztus 31-ei képviselı-testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról. Elıadó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720004/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 6 db Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2015. május 21. napján tartandó

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2011 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

CIKLUSBESZÁMOLÓ 2006-2010

CIKLUSBESZÁMOLÓ 2006-2010 CIKLUSBESZÁMOLÓ 2006-2010 1 I. 2006.-2010 ÉVEK GAZDÁLKODÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ ADATOK FIGYELEMMEL AZ ÁHT. 50. -BAN FOGLALTAKRA...4 Előző években keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségek...4

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2013.február 14-én

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A 2009. évi költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló tájékoztató...2

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2011 (IV. 27.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott BESZÁMOLÓJA a 2010 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

FÜZESGYARMATI POLGÁRMESTERI HIVATAL 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.

FÜZESGYARMATI POLGÁRMESTERI HIVATAL 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet. FÜZESGYARMATI POLGÁRMESTERI HIVATAL 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. február 14-ei ülésére

Részletesebben

Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosítása IV.

Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosítása IV. BALATONFÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2006 Előkészítő: Répásy Ildikó / Horváth Zsolt ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. december 14-i

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 13/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 13/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TARTALO M M UTAT Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről. 2. A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

1./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója. Tárgyalja a képviselő-testület 2013. október 31-i ülésén

1./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója. Tárgyalja a képviselő-testület 2013. október 31-i ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója Előzmények Előterjesztő: Előkészítette: jegyző Képviselő-testületünk 2013. április 25-i testületi ülésén határozott

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2009. évben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. 1105-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E /2012 ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat Bucsa Község Önkormányzat Ecsegfalva Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 28-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 28-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 28-án tartandó ülésére Tárgy: 2010. évi költségvetés tervezetének előzetes megtárgyalása Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatok

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015.december 2-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015.december 2-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Beszámoló Békés Város 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, és az 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PÜSPÖKLADÁNYI ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PÜSPÖKLADÁNYI ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PÜSPÖKLADÁNYI ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL I. BEVEZETŐ RÉSZ Debrecen, 2007. március 14. A Püspökladányi Önkormányzat Képviselő Testülete

Részletesebben

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium II/1. számú melléklet Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Alap megnevezése: Munkaerőpiaci Alap Alap

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó A határozat melléklete T Á J É K O Z T A T Ó az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről 1. ábra Az Önkormányzat 2013. I-IX. havi bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó ülésére. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2. Ügyiratszám: 496-7/2014 E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tárgy: az önkormányzati számlák vezetésére és a kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásokra javaslattétel. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet: 2/a. sz. melléklet: 2/b. sz. melléklet: 1. sz. függelék: 2.sz. függelék: 3. sz.

TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet: 2/a. sz. melléklet: 2/b. sz. melléklet: 1. sz. függelék: 2.sz. függelék: 3. sz. TARTALOMJEGYZÉK Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2016. január 26-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2016. január 26-án tartandó ülésére Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2016. január 26-án tartandó ülésére Tárgy: Izsák Város 2016. évi költségvetésének megtárgyalása (I. forduló) Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 297/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Magyar Tudományos Akadémia Főtitkára Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Budapest, 2007. május T a r t a l o m j e g y z é k I. Az Akadémia rendelkezésére

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a 2010. évi zárszámadásról (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015-2019. évek közötti Gazdasági Programjára.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015-2019. évek közötti Gazdasági Programjára. ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 22-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1268-4/2015./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék)

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék) TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2008. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2008. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési

Részletesebben

Jegyző könyv. Tárgy: (1.tsp.) Beszámoló a 2013. évi költségvetés teljesítéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Jegyző könyv. Tárgy: (1.tsp.) Beszámoló a 2013. évi költségvetés teljesítéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester Jegyző könyv 6-5/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. március 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácstermében tartott Közmeghallgatáson. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 14-én, 16:30 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére 1. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Lehota

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 28-án CSÜTÖRTÖKÖN - 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, melyre

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. :1041 Budapest, István út. 14. :231-3131 Fax:231-3133 ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. november 24-i ülésére

POLGÁRMESTERE. :1041 Budapest, István út. 14. :231-3131 Fax:231-3133 ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. november 24-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 14. :231-3131 Fax:231-3133 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedéves

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. E l ő t e r j e s z t é s

1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. E l ő t e r j e s z t é s 1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. Ügyiratszám: 1721/2/ 2. számú előterjesztés E l ő t e r j e s z t é s az Önkormányzat évi költségvetését megállapító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. november 6-i ülésére 1. napirendi pont

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné, dr. Becsó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester I-1/3-9/2009.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. május 25-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás 2009. február 12-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás 2009. február 12-ei ülésére Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás Elnökétől ELŐTERJESZTÉS Az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás 2009. február 12-ei ülésére Tárgy: Az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi költségvetésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére. Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére. Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli: ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére Előterjesztő: Stayer

Részletesebben

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Az Önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv., a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

PRIMER. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE

PRIMER. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE PRIMER A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE 2 TARTALOMJEGYZÉK Pont oldal 1. Bevezető 3. 2. Városunk távhőszolgáltatása 4. 3. A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. -a alapján a jegyző által elkészített, a következő

Részletesebben

TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület!

TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület! TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXX. törvényt. A törvény alapján megterveztük

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 171-1/2010.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 171-1/2010. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 171-1/2010. MELLÉKLETEK: 12+2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E az Önkormányzat

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete 1 1 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetésről az 5/2009. (IV.1.) 1, a 8/2009. (IV.24.) 2, a 12/2009. (V.27.) 3, a 13/2009. (VI.3.) 4, a 14/2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 27-én 8:30-kor tartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 27-én 8:30-kor tartott nyilvános testületi üléséről. Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 8581 Németbánya Fő tér 3. Telefon/fax: 89/350-141 Szám: /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 27-én 8:30-kor

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester.

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. AUGUSZTUS 23-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ:1177-4 /2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 5 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben

Tárgy: Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat képviselő-testületének 2008. évi költségvetési előirányzatainak év végi teljesítéséről szóló beszámoló

Tárgy: Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat képviselő-testületének 2008. évi költségvetési előirányzatainak év végi teljesítéséről szóló beszámoló 1 Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára Tárgy: Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat képviselő-testületének 2008. évi költségvetési előirányzatainak év végi teljesítéséről szóló beszámoló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Salgótarján, 2015. szeptember 11. Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató Salgótarján

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május 1 I. A pénzügyi év első négy hónapjában bekövetkezett jelentősebb események és tranzakciók,

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca Város

Részletesebben