ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 16-i és december 20-i ülésszakára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 16-i és december 20-i ülésszakára Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette: Pénzügyi és Költségvetési Iroda Tárgyalta: Valamennyi bizottság Tanácskozási joggal meghívott: Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Gábor Ferenc jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről, a költségvetési előirányzatok időarányos alakulásáról az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése alapján a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan az alábbiak szerint tájékoztatom a Képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza az önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását. Az önkormányzat költségvetését működési hiánnyal fogadta el a képviselő-testület. Az önkormányzat működőképességének megőrzése érdekében a központi költségvetési kapcsolatokból származó források jelentős, 200 millió forintot meghaladó csökkenése miatt az ÖNHIKI támogatás feltételrendszerét megvizsgáltuk, a meghatározott szempontok szerint az I. illetve II. ütemre támogatási igényt nem tudtunk benyújtani. A hiányt hitel igénybevételével fedezte a képviselő-testület. Az önkormányzat I-III. negyedévi bevételei A évi költségvetési rendeletben (pénzmaradvány és finanszírozási műveletek nélkül) a bevételek főösszege eft, mely a költségvetési rendelet módosítás alapján eft-ra emelkedett. A bevételek háromnegyedéves teljesítése a módosított előirányzat 68%-a, eft. Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek Az önkormányzati normatív költségvetési támogatás és a személyi jövedelemadó utalását az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet szabályozza, meghatározza a nettó finanszírozás tartalmát és ütemezését szeptember végéig az éves előirányzat 78,2%-a került folyósításra. A szeptemberi nettósított összeg ( Ft) október 1-én érkezett meg az önkormányzat számlájára, a teljesítési adatok (SZJA-nál, normatív kötött támogatásoknál) ezért ezt az összeget még nem tartalmazzák. Az önkormányzat április 30-án előirányzatot nem mondott le, a július 31-i lemondás és pótlólagos igénylés hatása a II. félévben jelentkezik, összesítve forinttal csökkentve az önkormányzat normatív állami hozzájárulását. Az intézmények közül a legnagyobb mértékű a lemondás az 516. számú Ipari Szakképző Iskolánál, amely 9,6 millió forintos kiesést jelzett. A lemondás önkormányzati szinten a bölcsődei létszámot (5 fő), gimnáziumi oktatást (2010/ fő), szakiskolai oktatást (2010/ fő), szakképzési évfolyam elméleti képzést (2010/ fő), valamint a gyakorlati képzést érintette. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény 4. számú melléklete B) III.6.1. pontja alapján az önkormányzatoknak idén július 31-éig el kellett számolniuk a június 30-ai iparűzési adóerőképességükkel. Az elszámolás

3 alapján az adóerőképesség forinttal emelkedett, ami miatt ugyanekkora összeggel a jövedelemdifferenciálódás mérséklésére juttatott SZJA csökkent. Az októberi lemondás során az előirányzat eft-al csökkent, 3 intézmény jelzett csökkenést, Illyés Gyula Gimnázium eft-ot (szeptemberben nem indult a szakképző évfolyam), Egyesített Szociális Intézmény eft-ot (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali intézményi ellátása), APOK Kollégiumi Intézményegység eft-ot mondott le. A Magyar Államkincstár szeptember 06-tól szeptember 16-ig helyszíni vizsgálatot folytatott le, melynek keretében vizsgálta a évi normatív állami hozzájárulások egyes jogcímei esetében, hogy az igénylés és elszámolás szabályszerűen történt-e. A vizsgált jogcímek alapján érintett intézmények az Egyesített Szociális Intézmény, a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ, az Apáczai Oktatási Központ és az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium. Az ellenőrök 2 intézménynél állapítottak meg eltérést. A Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ esetén a helyettes szülői tevékenységnél -2 fő az eltérés, a családok átmeneti otthona esetén -6 fő az eltérés. Az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium esetén a gyakorlati oktatásnál a 2008/2009 tanévben -61 fő, a 2009/2010 tanévben -43 fő az eltérés. A Kincstár a visszafizetendő összegeket tartalmazó felhívást még nem küldte meg az önkormányzat részére, várhatóan mindkét intézmény esetében 5 millió Ft feletti visszafizetési kötelezettséggel kell számolni. A normatív, kötött felhasználású támogatások közül a jövedelempótló ellátásokra és a közcélú foglalkoztatásra a tényleges létszám alapján benyújtott igénylés alapján folyósították a támogatást. A jelenlegi szabályozás alapján az alanyi jogon folyósított ápolási díjra és járulékára 75%-os, a rendelkezésre állási támogatásra 80%-os, a közcélú foglalkoztatás munkabérére és közterheire 95%-os, a további ellátásokra 90%-os a támogatás mértéke. A központosított támogatások esetében a fejlesztési jellegűek közül a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére elnyert összeget ( eft) a pályázat végrehajtása előtt megküldték. Az Európai Uniós hozzájárulással megvalósuló fejlesztések (térségi szennyvízberuházás, ÚJ K.O.R., Művelődési Ház felújítása, Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése) saját forrás kiegészítésére nyújtandó támogatás igénylésére a kifizetési kérelmek elfogadása után kerülhet sor. A szennyvízberuházás önerő támogatására érkezett eddig Ft. A területi kiegyenlítő és a céljellegű decentralizált támogatásokhoz hasonlóan a központosított előirányzatból a TEUT támogatást is a munkák elvégzése és a helyszíni vizsgálat után fizetik ki augusztus 31-én eft érkezett a Viola u., Krúdy u.,

4 Kórház u., Allende-Madách u. I. ütemére, a II. ütemre eft-ot október 15-én kaptuk meg. A központosított előirányzatok között a legnagyobb összegű a évi keresetkiegészítésre kapott támogatás ( eft), a keresetkiegészítés összege az előző évinél alacsonyabb volt (340 eft havi bruttó illetményig Ft), az éves összeg két részletéhez (február, április) a szükséges összeget biztosították. A prémiumévek programban az Illyés Gyula Gimnázium Szakközépiskola 1 dolgozója vett részt, akinek munkaviszonya el megszűnt nyugdíjazás miatt, a évi támogatás összege eft (szeptember 30-ig ebből eft érkezett meg). A nyári gyermekétkeztetés keretében június augusztus 31. időszakra kellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára napi egyszeri melegétkezést biztosítani. A gyermekenkénti napi 370 Ft összegű támogatást (4.655 eft-ot) utólagos elszámolás ellenében június hónapban átutalták. A keret összeget 203 főre számították, a megyei keretből további 30 főre igényelt támogatást az önkormányzat. Az Új Tudás-Műveltség program keretében az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására Ft érkezett, az év utolsó 4 hónapjára megállapított támogatás Ft. Érettségi vizsgák támogatására Ft előleget (1.300 Ft/vizsgatárgy), szakmai vizsgák támogatására Ft előleget (2.000 Ft/tanuló) kapott az önkormányzat. A végleges támogatás összegéről még nem jelent meg a miniszteri közlemény. Nemzetiségi tankönyvek, munkafüzetek beszerzésének támogatására a József Attila Általános Művelődési Központ forintot kapott idén. Sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó pedagógusok pótlékának támogatására és az osztályfőnöki feladatokat ellátók támogatására eft-ot igényeltünk évre, ebből a szeptember végéig időarányosan folyósított összeg eft. Helyi közforgalmú közlekedés támogatására a évi teljesítési adatok alapján eft támogatást kapott az önkormányzat (előző évi támogatás eft volt), szeptember végéig ennek ¼ része (736 eft) került átutalásra. A teljesítménymotivációs pályázaton forintot nyertünk el (2009-ben Ft volt a támogatás), folyósítása még nem történt meg, a támogatás az igényléssel érintett intézményekben dolgozó pedagógusok egy alkalomra megállapított kereset-kiegészítésére és járulékaira fordítható. Önkormányzati saját bevételek Az önkormányzati sajátos működési bevételek részét képezik a megosztott, központilag szabályozott adókból származó bevételek. A településre kimutatott évi személyi jövedelemadó 8%-a az év során nem változtatható ( eft), a jövedelemdifferenciálódás mérsékléséhez eredetileg számított összeg ( eft) az iparűzési adóerőképesség növekedése miatt eft-al csökkent a féléves beszámolóban szereplő elszámolás alapján. A térségi feladatok mutatóiban történő módosulás következtében az önkormányzat lemondása esetén tovább csökkenhet az idei évben, a tényleges mutatók szerinti elszámolás a jövő évben esedékes.

5 Az adóbevételek szeptember 30-ig összességében 82 %-ban teljesültek. A helyi adók adótételei a tavalyihoz képest nem változtak, az adóelőírások és a költségvetésben az előirányzatok változatlanok. A szeptember 15-i fizetési határidő betartását az adónemenkénti teljesítések is igazolják. A kommunális adó és az építményadó az előirányzathoz képest időarányosan teljesült. Az önkormányzat által meghatározott helyi adók között a magánszemélyek kommunális adója a számított szinten van, a lajstrom szerint az alapadó 76 millió forint, az életkor alapján megállapított mentesség levonása után 58 millió forint beszedhető. A gépjárműadó a kintlévőségek behajtása hatására a vártnál jobban teljesült. Az idegenforgalmi adó annak ellenére, hogy a vendégforgalom gyér volt, az előirányzat és a tavalyi bevételekhez viszonyítva túlteljesült. Ez köszönhető annak, hogy megszűnt a 70 éven felüli vendégek adómentessége. Az iparűzési adó visszakerülése az önkormányzathoz sok problémát okozott az adózók adóteljesítésében is, a visszarendeződés a bevételek alakulását is befolyásolta. Az iparűzési adó terv teljesülése a december 20-án esedékes feltöltéstől függ, melynek nagyságáról információnk nincs. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem után tervezett előirányzat nem teljesült, befizetés nem történt. A hátralékok behajtása folyamatosan történik az adózás rendjéről szóló törvény előírásainak megfelelően. Az önkormányzati saját bevételek nagysága az időarányosnak megfelelő. Intézményi gázfűtés miatt továbbszámlázott bevételnél a teljesítés 60%-os, elmarad az időarányostól a magas hátralék miatt. A kötvénykibocsátásból befektetett összegre számított hozam elérését a csökkenő kamatszint befolyásolta, a háromnegyedéves adatok még nem tartalmazzák a befektetési jegyre járó hozamot, melyet az eladáskor realizáltunk. A befektetési jegy visszaváltását követően elért hozam évben eft, a lekötött betét kamata eft volt. Az ingatlanértékesítésnél a kijelölt ingatlanok, telkek eladása esetében előrelépés nem tapasztalható, a bevétel zömét az első félévben a Fő utca 43. sz. alatti ingatlan és a Dőry Hugó utcai telkek vételára adja, a harmadik negyedévben befolyt összeg eft. Az önkormányzati vagyonból a Dombóvár és Környéke Vízmű Kft. a szennyvíz beruházás, a Dombóvári Vízmű Kft. az ivóvízminőség-javító program eszközeit vette bérbe. A III. negyedévben mindössze 777 eft bérleti díj érkezett. A hátralék összege szeptember végén meghaladja a 21 millió forintot. A bérleti díj kötött felhasználású. Osztalékot a taggyűlés határozata alapján a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. ( Ft), a Gunaras Zrt. ( Ft) és a Caminus Kft. ( Ft) fizetett. Intézményi saját bevételek szeptember 30-ig a módosított előirányzathoz viszonyítva a költségvetési bevételek 74,62%-ban, e Ft összegben teljesültek. A bevételek az időarányosan elvárt szintnek megfelelően alakultak.

6 Bevételek szeptember 30-ig - intézményi működési bevételek e Ft - átvett pénzeszközök e Ft - működési költségvetés támogatása e Ft - tárgyi eszközök értékesítése 750 e Ft - pénzforgalom nélküli bevételek e Ft - dolgozónak adott kölcsön megtérülése 2 e Ft - alulfinanszírozás e Ft Összesen: e Ft A bevételek tekintetében az intézményeknél a működési bevételek kiemelkedő fontosságúak, hiszen ezek tartalmazzák a folyamatos működés (konyha, kollégium, bérlet stb.) bevételeit. Működési bevétel (e Ft) évi Teljesítés előirányzat forgalom %-a Integrált Önk. Szolg. Szerv ,69% József Attila ÁMK ,76% Apáczai Oktatási Központ ,40% Illyés Gyula Gimnázium ,43% 516. sz. Ipari Szakképző Isk ,27% Kapaszkodó Szoc. és Gy. K ,87% Városi Könyvtár ,05% Egyesített Szociális Intézmény ,14% Városi Tűzoltóság ,57% Összesen: ,53 % Összességében elmondható, hogy a bevételek az előirányzathoz képest alig maradtak el az ilyenkor elvárható mértéktől (75%). Lényegesebb eltérés az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola esetében van (57 %), mely összeg szerint e Ft az elmaradás az ilyenkor elvárt szinthez képest. A vevői állomány szeptember 30-án az alábbiak szerinti alakult: Integrált Önk. Szolg. Szerv Ft József Attila ÁMK Ft Apáczai Oktatási Központ Ft Illyés Gyula Gimnázium Ft 516. sz. Ipari Szakképző Isk Ft Kapaszkodó Szoc. és Gy. K. T Ft

7 Városi Könyvtár Egyesített Szociális Intézmény Városi Tűzoltóság Összesen: Ft Ft Ft Ft Az étkezési térítési díjtartozás nagysága eft, mely intézményi szinten az alábbiak szerint alakul: Integrált Önk. Szolg. Szerv Ft előző évi Ft tárgyévi József Attila ÁMK Ft tárgyévi Apáczai Oktatási Központ Ft előző évi Ft tárgyévi 516. sz. Ipari Szakképző Isk Ft előző évi Ft tárgyévi Egyesített Szociális Intézmény Ft előző évi Ft tárgyévi Összesen: Ft Erőteljesen visszaesett az önkormányzati közalkalmazottak és köztisztviselők részére biztosított étkeztetés nagysága, a cafetéria rendszer engedélyezésével lehetőségük nyílt a dolgozóknak a juttatás igénybevételére az önkormányzati intézményeken kívül is. Átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek Az intézményfenntartó társulásokban részt vevő önkormányzatok nagy száma miatt rendkívül jelentős a társulási hozzájárulások meghatározása és beszedése. A társulási hozzájárulás összegének és jogcímének elfogadása már állandó jellegű problémát jelent a tagönkormányzatokkal, elsősorban a gazdasági feladatokra és a közvetett költségekre jutó mérték meghatározásánál. Az egyes évek elszámolását hátráltatja, hogy az állami normatívákon és saját bevételeken kívül a többcélú társulás is nyújt támogatást a feladatokhoz, valamint a Magyar Államkincstár ellenőrzése után (2009. évre a vizsgálat szeptemberben zajlott, a visszafizetés pontos összege még nem ismert) válik véglegessé az előző évi állami támogatás. Az építésügyi társulásban résztvevő 10 önkormányzat lakosonként 100 Ft-ot fizet, melynek 50%-a március 1-ig, 50%-a szeptember 1-ig volt esedékes. A társulásnál a hátralék kis mértékű, csak Csibrák Község Önkormányzata nem fizette meg a hozzájárulást szeptember végéig, novemberben rendeződött ez a befizetés is. Az Egyesített Szociális Intézményre vonatkozó előző évi elszámolásokat Szakcs és Gyulaj községek önkormányzata áttekintette, a végleges számok alapján Szakcs esetében 3,4 millió Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, amit augusztusban visszautaltunk. A tagintézmény költségvetésének módosításával várhatóan az idei hozzájárulás is jelentős mértékben csökkenni fog, szeptember 30-ig ezért mindössze 1,4 millió Ft érkezett az önkormányzattól. Decemberben még kb. 3 millió Ft várható. Gyulaj a gazdasági szervezet kiadásaival tagintézményre felosztott részét (861 eft) ítéli meg magasnak, 400 eft fizetését fogadja el. Az elszámolás alapján megállapított eft-ból november végéig egyáltalán nem törlesztett.

8 A József Attila Általános Művelődési Központ esetében Dalmand Község Önkormányzata az előző évi elszámolásból eredő kötelezettségét rendezte, a dombóvári intézménybe járók után a hozzájárulást megfizette, az időarányostól kissé elmaradva, de részletekben havi rendszerességgel küldi a hozzájárulást. Attala Község Önkormányzata a tagintézmény működési költségeire még nem térített, az előző év elszámolásának jóváhagyását nem küldte vissza. A kötelezettségekre felszólításban figyelmét többször felhívtuk. A hátralék összege eft. Az Apáczai Oktatási Központot nyolc társult önkormányzatnak kell fenntartani, de az önkormányzatokkal az egyeztetés a társulási tanács ülésein meghozott döntések és elhangzott ígéretek ellenére nehézkes. Döbrököz a társulási megállapodás ellenére a gazdasági feladatok költségére az állami támogatás százalékos arányában szeretne téríteni, az előző évi elszámolást nem írta alá, de a hozzájárulást részletekben fizeti, szeptember végéig eft-ot utalt át, októberben és novemberben is eft érkezett az önkormányzattól. A kaposszekcsői és csikóstőttősi intézményegységekre a normatív állami hozzájárulást Kaposszekcső Község Önkormányzata kapta meg és szerepeltette beszámolójában. Önkormányzatunk a társulási hozzájárulás évi elszámolását eljuttatta Kaposszekcsőnek, de az önkormányzat az elszámolást nem fogadta el, Jágónak és Csikóstőttős község tanulóira és ellátottaira jutó hozzájárulás beszámítása miatt. A két önkormányzat területén lakó gyermekek a kaposszekcsői tagintézmény óvodásai, tanulói, a megosztás alapjául szolgáló adatok szerint az utánuk járó támogatást Kaposszekcső vette fel. A hozzájárulás megosztása a 3 önkormányzatra csak november hónapban készült el. A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás szeptember végéig 8 havi, november végéig 10 havi részletet utalt át. A normatív támogatások igénylésének évközi módosításáról a Társulás december hónapban megküldte a kimutatást, a kiegészítő felmérés és a júliusi pótigénylés, lemondás alapján eft-tal emelkedik az intézmények működtetéséhez átvett pénzeszköz. A nem kötelező szociális feladatokra (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, támogató szolgálat) az önkormányzat három éves fenntartási kötelezettséggel szerződést kötött a Foglalkoztatási és Szociális Hivatallal, a szolgáltatások alaphozzájárulását már az I. negyedévben megkapta az önkormányzat, a teljesítménytámogatás negyedévente egyenlő részletekben kapjuk. Az iskolatej program támogatási kérelmének feldolgozásában és a támogatás kiutalásában javulás tapasztalható az előző évekhez képest, a III. negyedévben a április június időszak támogatása érkezett meg. A szeptember október és november december időszakok kifizetése valószínűleg már csak a következő évben teljesül. A programban résztvevők száma a társulási tagintézmények csatlakozásával emelkedett és a tej vételárának növekedése miatt a támogatás is nagyobb összegűvé vált. A jegyző által működtetett szakértői bizottság feladatának ellátására évben 110 eft támogatást kaptunk. A szociális törvény módosításának következtében augusztus 17. napjától a gondozási szükséglet megállapítására irányuló eljárásokat már az intézményvezető végzi el.

9 Az írásbeli érettségi vizsgákkal kapcsolatban közreműködött körzetközponti jegyzők feladatainak támogatására forintot kaptunk. A támogatásértékű felhalmozási bevételek teljesítése szeptember 30-ig a módosított előirányzat 26%-a.Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok közül az oktatási-nevelési munka megújítása TÁMOP programban az előleget az előző évben megkapta az önkormányzat, újabb kifizetési kérelmet a IV. negyedévben nyújtunk be. A DDOP ÚJ K.O.R. Integrált oktatási hálózatok fejlesztése programra eft, a KEOP Térségi Szennyvízberuházásra eft, a Hunyadi téri csomópontra eft, a Kórház utcai csomópontra eft támogatást kaptunk. A programoknál szállítói finanszírozás van, a támogatás közvetlenül a szállító bankszámlájára kerül átutalásra. A támogatások rögzítésére és könyvelésére a közreműködő szervezet értesítése és igazolása szolgál. Az óvodák infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges önerő a felújítás tényleges költségei alapján Dalmand esetében 713 eft-ról 233 eft-ra, Attala esetében eftról 398 eft-ra csökkent, az önerőt mindkét önkormányzat a IV. negyedévben utalta át részünkre. A rendezési terv módosításához a vállalkozók felajánlása alapján a szerződések aláírása után, október illetve november hónapban érkezett meg a 7,5 millió forint. A fordított áfára vonatkozó elszámolási mód miatt az áfa összege pénzforgalom nélküli tételként a kiadások és a bevételek között is megjelenik bruttó módon. A rendeletben szereplő támogatási kölcsönök közül a Kapos ITK Nkft. által átvállalt kölcsön idei megtérülése kétséges, a Hamulyák Közalapítvány új támogatók befizetése, vagy vagyonértékesítés esetén képes törlesztésre, a Dombóvári Projektmenedzsment NKft-nek december 31-ig 6 millió forintot kellene visszafizetni a 12 millió forint tagi kölcsönből. Az önkormányzat I-III. negyedévi kiadásai A évi költségvetési rendeletben az elfogadott kiadási főösszeg (finanszírozási műveletek nélkül) eft, a rendeletmódosítás után meghaladja a 7 milliárd forintot. A teljesített kiadások eft, az éves módosított előirányzat 62%-a. A teljesítés százalékában jelentős szerepet játszik, hogy a céltartalékban elkülönített összegek a fejlesztésekhez még nem teljes egészében váltak szükségessé. A kiadásokon belül a személyi juttatások és járuléka 46,7%, a dologi kiadások 29,9%, pénzeszközátadások 3,9%, társadalom és szociálpolitikai juttatások 4,3%, felhalmozási célú kiadások 15,2% részarányt képviselnek. Intézményi kiadások teljesítése Az intézmények költségvetési kiadásainak összege szeptember 30-ig eft volt a eft előirányzattal szemben. Az intézmények összes kiadása a módosított előirányzathoz viszonyítva az ilyenkor elvárt szintnek megfelelő (72,27%). Az önkormányzat költségvetési rendelete szerint az intézményfinanszírozás tartalékba helyezése, és a szűkös költségvetés miatt az elmúlt időszakban voltak finanszírozási

10 problémák. A kifizetetlen szállítói állomány szeptember 30-án az alábbiak szerint alakult: Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 26 e Ft József Attila ÁMK 0 e Ft Apáczai Oktatási Központ e Ft Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium e Ft 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium e Ft Kapaszkodó Szociális és Gyermekj. Alapsz. Központ 546 e Ft Városi Könyvtár 0 e Ft Dombóvár Város Hivatásos Önk. Tűzoltósága 0 e Ft Egyesített Szociális Intézmény 0 e Ft Összesen: e Ft A kifizetetlen szállítói állomány nagysága jelentősen nőtt a 2009 év végi állapothoz ( e Ft) képest. Kiadások összetétel szerinti alakulása a módosított előirányzat és teljesítés vonatkozásában: előirányzat teljesítés Beruházási kiadás e Ft 1,45% e Ft 1,35% Személyi jellegű kiadások e Ft 58,14% e Ft 59,94% Járulékok e Ft 15,43% e Ft 15,67% Dologi kiadások e Ft 23,84% e Ft 22,31% Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek e Ft 0,08% - Ellátottak juttatásai e Ft1,06% e Ft 0,73% Előirányzat összesen: e Ft 100% e Ft 100% A személyi jellegű kiadások és a munkaadókat terhelő kiadások az összes módosított előirányzat 73,57 %-t teszik ki. Tényleges forgalmi adatok szeptember 30-ig az alábbiak szerint alakultak: Előirányzat /e Ft/ Forgalom /e Ft/ Teljesítés %-a Személyi kiadás ,50 Munkaadókat terhelő járulékok ,40 Dologi kiadások összesen: ,62 Egyéb: ,17 Költségvetési kiadások összesen: ,27

11 2010. szeptember 30-ig az összes kiadás: - 59,94%-át teszi ki a bér, amely e Ft - 15,67%-át teszi ki a járulék, amely e Ft - 22,31%-át teszik ki a dologi költségek, amely e Ft. Az egyes intézmények előirányzatainak teljesítése általában időarányos, finanszírozási problémák a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központnál (több pályázat végrehajtása folyik) és az 516. számú Ipari Szakképző Iskolánál tapasztalható. A Polgármesteri Hivatal szakfeladatain szereplő kiadások esetében az előirányzatok teljesítése megfelel az elvártnak (fordított áfa nélkül 75,8%). A város- és községgazdálkodás szakfeladaton kisebb feladatok (táblák készítése, értékbecslés, tervezés) voltak. A helyi utak fenntartása címen a III. negyedévben nagyobb összegeket fizettünk ki kátyúzásra (4.229 eft), útburkolati jelek festésére (4.456 eft), Szőlőhegyen útjavításra (2.000 eft). A belvízvédelem, települési vízellátás jogcímen a vízátemelők áramdíjára, szennyvíz/figyelőkút vizsgálatára, települési folyékony hulladék elszállítására kifizetett összegek jelentősebbek. Az ingatlanok üzemeltetésénél elsősorban a közüzemi díjakra, lakóingatlan kezelésére, az önkormányzati ingatlanok karbantartási feladataira fordítottunk (pl. vízóra beépítése a JAM csarnokban, lakatos munkák, villamos hálózat karbantartás, hőmennyiségmérő beépítése Kinizsi 37. fejlesztő központba). Az utak szennyeződésmentesítésére, a hó- és síkosság-mentesítésre éves szinten eft-ot terveztünk, a teljesítés szeptember végén az előirányzatot eft-tal haladja meg, a várható további felhasználás az időjárástól függ. Az utak, parkolók gépi síkosság-mentesítési és hóeltakarítási munkáit a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. végezte, valamint a téli szezonban biztosította a folyamatos rendelkezésre állást. A gyalogos és kerékpáros felületekre a munkákat a helyi vállalkozókból álló konzorcium látja el. A fenti vállalkozók közös ajánlata alapján a parkfenntartási és a közterület tisztántartási, fenntartási és gondozási feladatait is elvégzik, az általános jellegű városüzemeltetési, illetve a közbeszerzési eljárásban nem szereplő feladatokra a Város és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött szerződést az önkormányzat. Az ÖKO-DOMBÓ Kft. feladata a konténeres hulladékszállítás, a lomtalanítás a szelektív hulladékgyűjtés, a hulladékudvar üzemeltetése és őrzése. A környezet- és természetvédelem területén a kártevők elleni védekezés (gesztenyefák aknázómoly mentesítése) két ütemének költsége 2 millió forint, a harmadik negyedévben a második ütem kifizetése történt meg. A Dombóvári Önkéntes Polgári Természetőr Egyesület részére parlagfű elleni védekezésre forintot biztosítottunk. Jelentős összeget költ az önkormányzat fakivágásra, gallyazásra, az ágak, nyesedékek szállítására és aprítására.

12 A teljesítési adatok az időszakban elvégzett munkák költségét nem tükrözik, mivel a parkfenntartás vállalkozási szerződése alapján a vállalkozási díj kifizetése 90 napos határidővel történik, az idényjellegű munkák miatt az alacsonyabb összegű és kifizetett számlák az I. félévre vonatkoznak. A zöldterületek, virágok gondozása, fűnyírás költsége elsősorban az év második felében jelentkezett. A közvilágításra betervezett 40 millió forintos előirányzatot szeptember végén eft-tal haladja meg a teljesítés. A Magyar Áramszolgáltató Kft. A időszakra vonatkozó számlákat (8.219 eft értékben) csak január hónapban küldte meg. A közvilágítás elemeinek karbantartására kifizetett összeg is jelentős (7.919 eft). Átadott pénzeszközök A működésre átadott pénzeszközök körében az időarányoshoz képest alacsonyabb teljesítés tapasztalható (57,7%). A közművelődési feladatokra, városi rendezvényekre, a helytörténeti gyűjtemény működtetésére a támogatást havi ütemezésben a Művelődési Ház NKft. és a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület megkapta. A Művelődési Háznak a Nemzetközi Diákszínjátszó találkozó megszervezésére a jóváhagyott eft-ot a III. negyedévben utaltuk át. A civil szervezetek támogatására a rendezvények időpontjához igazodóan a III. negyedévben eft, a sportegyesületek részére eft támogatás kifizetése történt meg a vállalt ütemezésnek (havonta, negyedévente, ill. félévente) megfelelően. A sportkeretből, a tábori támogatásokból és a civil támogatásokból az intézmények részére biztosított összegeket intézményfinanszírozásban számoltuk el. Védett épületek felújításának támogatására kifizetés a munkák befejezését követően többségében a negyedik negyedévben várható, szeptember 30-ig 350 eft került kifizetésre az 1,5 millió forintból. A közmunkaprogramra jóváhagyott 880 eft-ból 135 eft kifizetés történt júliusszeptember hónapokban a Tolna megyei Foglalkoztatási és Területfejlesztési Kft. részére a Vasút-tisztasági foglalkoztatási programra. A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíjából eft, a Kaposvári TISZK működésének támogatására eft-ot utaltunk át a III. negyedévben. A csikóstőttősi árvízkárosultak részére jóváhagyott támogatást július elején utaltuk át. A helyi közlekedés támogatására elnyert eft-ból szeptember végéig 736 eft érkezett meg a számlánkra, melyet a Gemenc Volán Zrt-vel kötött megállapodás alapján részükre átutaltunk. A Sipos Gyula ösztöndíj rendszerrel kapcsolatban 2010-ben kifizetés nem lesz. A Szent Lukács Eü. Nkft. részére aggregátor beszerzésre ( eft) és gyermek ideggondozó kialakítására (2.249 eft) biztosított támogatás átutalása a támogatási szerződés aláírását követően a második félévben megtörtént. A Zrínyi u felújításához vállalt támogatásból eft-ot utaltunk át, a Népköztársaság u panel program nem valósul meg.

13 Az önkormányzat által folyósított ellátások között az adósságkezelés esetén jelentkezik az éves keretösszeg túllépése. Az eredeti előirányzat 12 millió forint, november végéig a teljesítés 14 millió forint, várható éves teljesítés 15,5 millió forint. Az ellátottak átlaglétszáma az első félév adatai alapján 67 fő, januártól novemberig tartó időszakot vizsgálva már 71 fő. Az adósságkezelési támogatásban részesülő személyek a szolgáltatás időtartama alatt lakásfenntartási támogatásra is jogosultak. Az ápolási díj és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék állami támogatásának csökkenése miatt feladatként jelölte meg a képviselő-testület a felülvizsgálatot. Az ápolási díjban részesülők száma folyamatosan emelkedik, szeptember végén alanyi jogon 127 fő, önkormányzati rendelet alapján 42 fő jut az ellátáshoz, így a díj összegének csökkentése ellenére nem változik számottevően a kifizetett összeg. Az önkormányzati rendelet alapján folyósított díj esetében állami hozzájárulás nem igényelhető. A lakásfenntartás támogatásra benyújtott kérelmek alapján a második félévben növekedett a támogatottak száma. A lakásfenntartási támogatásnál egyedi fűtés esetén a kérelmező részére az egy évre megállapított és egy összegben kiutalt lakásfenntartási támogatás helyett a szociális ellátásokról szóló rendelet április 1-től hatályos módosításával az ellátást havonta kapják meg a kérelmezők. A módosítás következtében az eddig egyösszegű kifizetések 12 hónapra eloszlanak, így egy részük 2010-ben nem jelentkezik, a következő évet fogja terhelni. A teljesítési adatok alapján éves szinten kb. 30 millió forint kiadás jelentkezik ezen a jogcímen az év elején tervezett 48 millió forinttal szemben. Az ápolási díj esetében szintén módosítás történt április 1-től, ennek következtében a rendelet alapján folyósított ellátás mértéke 20%-kal csökkent. A rendelkezésre állási támogatásra fizette ki az önkormányzat az ellátások közül a legnagyobb összeget. Az állami támogatás alacsonyabb mértéke miatt a cél az ellátottak számának csökkentése, a közcélú foglalkoztatás bővítése. A rendelkezésre állási támogatásban részesülők átlaglétszáma a háromnegyedév során meghaladta a 300 főt, a közcélú foglalkoztatásba bevont személyek létszáma a tervtől elmaradt (átlagosan 123 fő). A kismamák utazási támogatására és a méhnyakrák elleni védőoltásra betervezett 5-5 millió forintos előirányzat esetén a teljesítési adat mindössze 1% illetve 11%. Felhalmozási kiadások Az ingatlanvásárlásra jóváhagyott eft előirányzatból a harmadik negyedévben a felhasználás eft, elsősorban kisebb földterületek vásárlása valósult meg. A harmadik negyedévben befejeződött beruházások: - Kórház utcai csomópont kialakítása - Hunyadi téri csomópont kialakítása - Ady u. Hunyadi tér jobbra kanyarodó sáv kialakítása - Buszváró pavilon létesítése (Gyöngyvirág krt., Szőlőhegy) - Kinizsi u. 37. irodaépület fűtés költségelosztók felszerelése

14 A harmadik negyedévben befejeződött felújítások: - Platán Otthon vizesblokk felújítása - Bölcsőde fűtési rendszerének átalakítása, korszerűsítése - Óvodák infrastrukturális fejlesztése A Dombóvár térségi szennyvízberuházással kapcsolatban teljesített kiadás július 1. és szeptember 30. között eft, kifizetések az alábbiakra történtek: engedélyek, tervek ( eft), projektmenedzseri feladatok (2.669 eft), közbeszerzési tanácsadó díja (1.530 eft), tájékoztatás (320 eft). A Kórház utcai és Hunyadi téri csomópontok kifizetése szállítói finanszírozással a második félévben történt meg a DDRFÜ-vel történő többszöri egyeztetést követően. A Művelődési Ház felújítása júniusban elkezdődött, eft kifizetés történt az első félévben (tervek, közzétételi díjak), eft a harmadik negyedévben (Áfa befizetés eft, kivitelezőnek eft, projektmenedzseri feladatok eft, tervellenőri feladatokra eft). Az ÚJ K.O.R. projekt keretében a Belvárosi Általános Iskola felújítása (teljesített kifizetés június végéig eft, közzétételi díjak és a kivitelező Strabag Kft. részére előleg kifizetése a szerződés szerint) a harmadik negyedévben jelentősebb összegű kifizetés nem történt. A bölcsőde infrastrukturális fejlesztése, a Népköztársaság u. 5. fűtéskorszerűsítése az utolsó negyedévben valósul meg. A IV. negyedévben jelentős összegű a Művelődési Ház felújításával kapcsolatos Áfa és saját erő fizetési kötelezettség, ami átmeneti finanszírozási gondokat okozhat az utófinanszírozás miatt. Finanszírozási műveletek Finanszírozási bevételek között eredetileg eft működési hitel és eft beruházási hitel felvétele szerepelt a költségvetésben, ez a rendelet szeptemberi módosításakor eft-ra ill eft-ra változott. A működési hiány fedezetére az idei ÖNHIKI pályázat I. ill. II ütemére az önkormányzat nem tudott pályázatot benyújtani, többek között például az adóerőképességhez képest 77 százalékkal magasabb elvárt iparűzési adóbevétel, a támogatást csökkentő tényezőként jelentkező évi teljesített és évre tervezett normatív hozzájárulás különbözete (-197 millió forint), valamint racionalizálás, létszámcsökkenés, stb. által elérendő előírt megtakarítás (közel 51 millió Ft) miatt. A évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény 6. számú melléklet 3. pontja alapján a működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása jogcímen november hónapban az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz, döntés december hónapban várható. A 100 millió forintos folyószámla-hitelkeretünk júniusban lejárt, ugyanekkora összeggel újabb egy évre szerződést kötöttünk az OTP Bank Nyrt.-vel. A bank a folyószámlahitel és a munkabérhitel kamatát, jutalékait utoljára január 1-jétől emelte, azóta a hitelek kondícióiban nem történt változás. Folyószámlahitelt az első negyedévben 1 napon, a második negyedévben 49 napon, a harmadik negyedévben 47 napon kellett igénybe vennünk, az átlagos állomány ezeken

15 a napokon eft, június hónapban a hitelkeretet szinte minden napon teljesen igénybe kellett venni. Munkabérhitelt az év első felében nem vettünk fel, július, augusztus hónapokban illetve szeptember hónap első felében a 100 millió forint összegű munkabér-hitelkeretet teljes egészében igénybe vettük. Az esedékes hiteleket, kamatokat az önkormányzat határidőben törlesztette. A tőketörlesztés összege Ft, a kamatfizetés illetve egyéb bankköltség összege Ft (ebből Ft az önkormányzati kötvény után fizetendő kamat) augusztus 15-én a szuhajdombi víziközmű beruházáshoz évben felvett eft összegű hitel lejárt április 30-án esedékes a kertvárosi víziközmű hitel LTP megtakarításokkal fedezett részének törlesztése, 2012-től kezdődik a kötvény tőketörlesztése. A beruházási hitelek kamatait rendben fizette az önkormányzat, a kamat mértéke valamennyi hitelnél a BUBOR-hoz ill. az EURIBOR-hoz kötött, az előző évhez képest csökkent. Az önkormányzati kötvény esetén a kamatfizetés évente kétszer, márciusban és szeptemberben esedékes, a évi kamatot 180 Ft/Chf árfolyam figyelembevételével terveztük meg. A kamat mértéke a szeptemberi kamat megállapításkor (2009. szeptember március 30. időszakra) 0,1 százalékponttal csökkent az előző félévhez képest (0,8967%-ra). A márciusi kamat megállapításkor a kamat mértéke kis mértékben tovább csökkent (0,8375%-ra). A kötvény utáni kamatfizetésre tervezett összeg évre 10,5 millió forint. A március végi kamattörlesztéskor a tervezetthez képest 6,5 forinttal (kifizetett kamat összege: Ft), a szeptember végén esedékes törlesztéskor 30,2 forinttal (kifizetett kamat: Ft) volt magasabb a Ft/Chf árfolyam mint az év elején tervezett. A kamatfizetés ezáltal 785 eft-al volt magasabb a tervezettnél. A beruházási hitelekre és kötvényre együttesen betervezett 21 millió forint kamatfizetés várhatóan elegendő lesz évre. A második félévben a folyószámlahitel és a munkabérhitel állománya az év elején tervezetthez képest jelentősen megemelkedett, a működési hitel kamatára kifizetett összeg szeptember 30-ig eft, a tervezett 4 millió forint kis mértékű túllépése várható évre. Határozati javaslat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. Dombóvár, december 1. Szabó Loránd polgármester

16 1. sz. melléklet Önkormányzat évi bevételei Cím Alcím Cím neve eredeti módosított teljesítés előirányzat előirányzat Egyesített Szoc. Intézmény I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1 Dombóvár Szakcs Gyulaj összesen: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Működési célra átvett Összesen: cím összesen: eft 102 József Attila ÁMK 1. Intézményi működési bevétel I. 1.1 József A. ÁMK Dombóvár Ált. Isk. és Óvoda Dalmand Ált. Isk. és Óvoda Attala összesen: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Működési célra átvett 1.1.1József A. ÁMK Dombóvár József A. ÁMK Dombóvár TÁMOP "Akadályment.Könyvt." József A. ÁMK Dombóvár TÁMOP "Pedagógus képzés" Ált. Isk. és Óvoda Dalmand Ált. Isk. Attala összesen: Felhalmozási célra átvett 2.1. József A. ÁMK Dombóvár TÁMOP összesen: VI. Támogatási kölcsönök megtérülése cím összesen: Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatásértékű bevétel 1. Működési célra átvett 1.1. Működési célra átvett TÁMOP "Pedagógus képzés" TÁMOP "Akadálymentes könyvtárak" Összesen:

17 2. Felhalmozási célra átvett 2.1. Felhalmozási célra átvett TÁMOP "Pedagógus képzés" TÁMOP "Akadálymentes könyvtárak" Összesen: cím összesen: Apáczai Oktatási Központ I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1 Dombóvári Óvodák Kaposszekcsői Óvoda 1.3 Csikóstőttősi Óvoda Belvárosi Ált.Iskola Kaposszekcsői Ált. Iskola Csikóstőttősi Ált. Iskola Egységes Iskola Dombóvár Egységes Iskola Döbrököz Kollégiumi intézményegység Alapfokú Művészetoktatás Bölcsőde Döbröközi óvoda 15 összesen: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Működési célú pénzeszközátvétel 1.1. Dombóvári óvodák Döbröközi óvoda Kaposszekcsői óvoda Csikóstőttősi Óvoda Belvárosi Ált.Iskola Egységes Iskola Dombóvár Kollégiumi intézményegység Bölcsőde Központi intézményegység 51 összesen: Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 2.1 Egységes Iskola Dombóvár összesen: cím összesen: sz. Ipari Szakképző Iskola I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatásértékű bevétel 1. Működési célra átvett pénzeszköz összesen: Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 2.1. Szakképzésre átvett pénzeszköz KollOKA- kollégium felújítására

18 összesen: cím összesen: Integrált Önk. Szolg. Szervezet I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatásértékű bevétel 1. Működési célra átvett pénzeszközök cím összesen: Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság I. 1. Intézményi működési bevétel III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 750 IV. Támogatásértékű bevétel 1. Alulfinanszírozás cím összesen: Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Alapszolgáltató Központ I Intézményi működési bevétel IV. 1. Támogatásértékű bevétel 1. Működési célra átvett pénzeszközök 1.1 TÁMOP pályázati támogatás Indulópont TÁMOP pályázati támogatás Lépjünk együtt összesen: Felhalmozási célú pénzeszközök 2.1 TÁMOP pályázati támogatás Lépjünk együtt 500 összesen: cím összesen: Városi Könyvtár I Intézményi működési bevétel IV. Támogatásértékű pénzeszközátvétel 1. Működési célú 1.1 TÁMOP "Akadálymentes könyvtárak" Összesen: Felhalmozási célra átvett 2.1 TÁMOP "Akadálymentes könyvtárak" Összesen: cím összesen: intézmények összesen Német Kisebbségi Önkormányzat I. 1. Intézményi működési bevétel IV. 1. Támogatásértékű bevétel 1.1 Önkormányzati támogatás

19 1.2 Állami támogatás Működési célú támogatások összesen: cím összesen: Dombóvári Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás IV. 1. Támogatásértékű bevétel Összesen: cím összesen Polgármesteri Hivatal I. 1.Intézményi saját bevétel 1.1 Polgármesteri Hivatal működési Intézményi gázfűtés miatt Kamat, hozam Fordított áfa miatti bevétel Intézményi saját bevétel összesen: Önkormányzati sajátos működési bevételek 2.1 Helyi adók Kommunális adó Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó összesen: Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Egyéb központi adók összesen: Egyéb sajátos bevételek Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás Egyéb bevételek összesen: Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. cím összesen: II. Önkormányzat költségvetési támogatása 1. Normatív támogatás összesen: Normatív kötött támogatás 2.1 Tűzoltóság támogatása Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés

20 2.4 Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Közcélú foglalkoztatás támogatása Ápolási díj Lakásfenntartási támogatás Adósságkezelés Rendelkezésre állási támogatás összesen: Fejlesztési célú támogatások 3.1 Területi kiegyenlítő támogatás Buszmegálló Népköztársaság u Buszmegálló Gyöngyvirág körút Népköztársaság u. csomópont akadálymentes Járdák felújítása Dombóvár területén összesen: Céljellegű decentralizált támogatás Hetényi úti és az újdvári. köztemető rav.belső f Eszköz- és gépbeszerz.borostyán Kft részére Játékeszközök beszerzése Szent Lukács Eü. NKft. mosoda fejlesztése összesen: Központosított előirányzatok 4.1. Kisebbségi önkormányzat támogatása TEUT útburkolat felújítások EU Önerő Alap Térségi szennyvíz EU Önerő Alap ÚJ K.O.R EU Önerő Alap művelődési ház felújítása Esélyegyenlőséget szolgáló int.támogatása Új Tudás-Műveltség program Bölcsődék és közokt.int. Infrastrukturális fejlesztése Prémiumévek program Lakossági közműfejlesztési támogatás Bérpolitikai intézkedések támogatása (eseti keresetkieg) Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkezés biztosítása Óvodáztatási támogatás Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Érettségi vizsgáztatás Szakmai vizsgáztatás Nemzetiségi nyelv és népism.tankönyv beszerzés Sajátos nev.igényű gyermekekkel fogl. ped.tám Osztályfőnöki feladatokat ellátók támogatása Helyi közforgalmú közlekedés támogatása 736 összesen:

21 II. cím összesen: III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés Önkormányzati vagyon bérbeadás Osztalék III. cím összesen: IV. Támogatásértékű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1.1 Támogatásértékű működési bevételek Önkormányzatoktól társulásokra (építésügy) József A. ÁMK működésére Dalmandi Önkormányzat Attalai Önkormányzat ESZI működtetésére Szakcs Gyulaj APOK működésére Kaposszekcső, Csikóstőttős, Jágónak Döbrököz Kapospula Nak Attala Intézményfenntartó társulások költségeire Többcélú Társulástól intézményfenntartásra Mezőőri támogatás OEP-től finanszírozás Iskolatej támogatás Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól Támogató Szolgáltatás Szenvedélybetegek közösségi ellátása Pszichiátriai betegek ellátása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Jegyző által műk. szakértői biz. támogatása, érettségi vizs Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás TÁMOP kompetencia alapú oktatás TIOP Múzeumok iskolabarát fejlesztése ÁROP Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztés Választásokra Kábítószer egyeztető fórum Kisebbségi Önkormányzat támogatása(ált., feladatal.) Munkaügyi Központ támogatása SzMM- kríziskezelő program igazgatási költségei Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 2 674

22 Polgárvédelem - átvett pénzeszköz versenyre Pénzbeni ellátás - egyszeri gyermekvédelmi támogatás Működésképtelen egyéb támogatás 2009-ről összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.1. Pénzeszk. átv. államháztartáson belül KEOP Térségi Szennyvíz Beruházás DDOP támog. Hunyadi téri csomópont DDOP támog. Kórház utcai csomópont KEOP élőhely helyreáll.kis-konda patak előkészítés KEOP élőhely helyreáll.kis-konda patak 2010.ütem Intézmények infrastrukturális fejlesztésére önerő Dalmandi önkormányzat Attalai Önkormányzat TIOP Múzeumok iskolabarát fejlesztése "Kapaszkodó" fejlesztési támogatása Rendezési terv elkészítésére átvett DDOP Művelődési ház rekonstrukció DDOP ÚJKOR Kistérségi Integrációs Program Otthonteremtési támogatás összesen: IV. cím összesen: V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.1 Lakosságtól HPV oltás önrésze Kismamák bérlettámogatás önrésze Vállalkozóktól összesen: Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2.1 Pénzeszk. átv. államháztartáson kívül Parkoló megváltás Lakosságtól szennyvízhozzájárulás Köztársaság u. csomópont átépítésére támogatás Önkéntes útépítésre 40 összesen: V. cím összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

Önkormányzat. 103 Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel 214 103. cím összesen: 214

Önkormányzat. 103 Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel 214 103. cím összesen: 214 Átmeneti gazdálkodás bevételei Önkormányzat eft 212. január - február hó bevételei 212. január Cím Alcím Cím neve február teljesítés 11 Egyesített Szoc. Intézmény I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2009. évi többször módosított 1/2009 (II.13.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal

2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal 24/2008. (V. 7.) rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére

Részletesebben

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-4989-17/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetésének teljesítéséről Előterjesztő: Tóth József polgármester

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Salgótarján, 2015. szeptember 11. Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató Salgótarján

Részletesebben

I. AZ ÖNKO R M Á N Y Z A T KÖLTSÉG V E T É S É N E K ELŐIRÁN Y Z A T A I

I. AZ ÖNKO R M Á N Y Z A T KÖLTSÉG V E T É S É N E K ELŐIRÁN Y Z A T A I Paks Város Önkormányzata 10/2008. (III. 14.) számú rendeletének részletes indokolá s a Paks Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről és a költsé gveté s végrehajtá s á n a k rendjéről I. AZ ÖNKO

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Bu da pest, Istvá n út 14. /Fa x: 231-3141 /231-315 1 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. február végi helyzetéről 2015. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

2014. május 29-i rendes ülésére

2014. május 29-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Minősített többség I. határozat Egyszerű többség II. határozat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. január végi helyzetéről 2015. február * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...4. oldal 15/2006.(V.1.) rendelet az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...4. oldal

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Salgótarján, 2009. szeptember 8. Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. -a alapján a jegyző által elkészített, a következő

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 193/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Corvo Bianco

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VI.23.) rendelete

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VI.23.) rendelete Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VI.23.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyéb szabályairól szóló, 16/2010. (V.7.),

Részletesebben

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 41038-3/2009. CÍM: Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

CIKLUSBESZÁMOLÓ 2006-2010

CIKLUSBESZÁMOLÓ 2006-2010 CIKLUSBESZÁMOLÓ 2006-2010 1 I. 2006.-2010 ÉVEK GAZDÁLKODÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ ADATOK FIGYELEMMEL AZ ÁHT. 50. -BAN FOGLALTAKRA...4 Előző években keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségek...4

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

./2011. TÁJÉKOZTATÓ az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről

./2011. TÁJÉKOZTATÓ az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről Heréd Község Polgármesterétől Heréd, Rákóczi út 39. 377-009./2011. TÁJÉKOZTATÓ az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Heréd Község Önkormányzatának

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2014. év 1.oldal I. Összefoglaló a 2014. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Tájékoztató. Füzesgyarmat Város Önkormányzat önkormányzat költségvetési szervének 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról,

Tájékoztató. Füzesgyarmat Város Önkormányzat önkormányzat költségvetési szervének 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról, Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu. Tájékoztató Füzesgyarmat Város

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére Előterjesztő: Stayer

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról 3. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács község önállóan működő kistelepülés, az állandó lakosok száma 778 fő. Az elmúlt évben a

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése A Nógrád Megye Önkormányzata honlapjának gondozásával összefüggő feladatokról szóló, 2/2003. számú Rendelkezés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére 3. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése

Részletesebben

Tárgy: 2010. évi beszámoló szöveges értékelése

Tárgy: 2010. évi beszámoló szöveges értékelése T é t V á r o s Polgármesteri Hivatala Tét, Fő u. 88. 9100-H Levelezési cím: Tét, Pf.: 24 9100-H Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093 e-mail cím: titkarsag@tet.hu Tárgy: 2010. évi beszámoló szöveges

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2011 (IV. 27.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott BESZÁMOLÓJA a 2010 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. október végi helyzetéről 2015. november * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében 1 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E az Önkormányzat

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó A határozat melléklete T Á J É K O Z T A T Ó az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről 1. ábra Az Önkormányzat 2013. I-IX. havi bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz

Részletesebben

2014. május 29-i rendes ülésére

2014. május 29-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. május 29-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 27661/2013. Tárgy: Önkormányzat 2012. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-4989-15/2013. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város

Részletesebben

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el.

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest i ivaros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése lqlgijb\k.\jlo\o. i TíílvTi Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2100 Gödöllő, Szabadság út 3. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Tárgy: A Piac Üzemeltető és Szolgáltató

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az OTP Lakástakarék Zrt. kamat, díj és költség tételeiről Érvényes: 2016. június 1-től

HIRDETMÉNY. az OTP Lakástakarék Zrt. kamat, díj és költség tételeiről Érvényes: 2016. június 1-től HIRDETMÉNY az OTP Lakástakarék Zrt. kamat, díj és költség tételeiről Érvényes: 2016. június 1-től A Hirdetményben történt módosítások dőlt betűvel kerültek feltüntetésre! I. LAKÁSTAKARÉK MEGTAKARÍTÁSI

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB, SZB, Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011.ÉVI

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 23-i ülésére

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 20-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 20-i ülésére Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü.csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Mellékletek: rendelettervezet

Részletesebben

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. 1105-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 30JICC6 Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI.

Részletesebben

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete I. Pénztár jellemző adatai Pénztár megalakulásának időpontja: 1995. június 02. Tevékenységi engedély száma

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2011 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Mködési

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. március végi helyzetéről 2014. április * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

JELENTÉS. Mezőtúr Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1246 2012. április

JELENTÉS. Mezőtúr Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1246 2012. április JELENTÉS Mezőtúr Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1246 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3100-026/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560131 Az

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. szeptember hónapban

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. szeptember hónapban Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. szeptember hónapban Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-4612-13/2014. ELŐTERJESZTÉS Szentes

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A 2009. évi költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló tájékoztató...2

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Beszámoló a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség munkájáról 2015. szeptember 9. I. A

Részletesebben

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium II/1. számú melléklet Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Alap megnevezése: Munkaerőpiaci Alap Alap

Részletesebben

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás)

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) 1. Feladatellátás A helyi önkormányzatok által a 2011. évben ellátandó feladatok

Részletesebben

5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes ülésére

5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TARTALO M M UTAT Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről. 2. A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési

Részletesebben

OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása

OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása A magyar gazdaság 4 százalékkal nőtt 2006-ban, amely az ingatlanpiac

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester. Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester. Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz BUDAPEST 2015 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat 2015. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok főösszege intézményenként a következő:

Szatymaz Községi Önkormányzat 2015. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok főösszege intézményenként a következő: Iktsz.: 10-2./2015. Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat i költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról Szatymaz Község Képviselő-testületének Szatymaz Tisztelt Képviselő-testület! Szatymaz Községi

Részletesebben

Vének Község Önkormányzata a 2010. évi költségvetését 31.159.000,- Forint bevétellel és ugyanennyi kiadással fogadta el.

Vének Község Önkormányzata a 2010. évi költségvetését 31.159.000,- Forint bevétellel és ugyanennyi kiadással fogadta el. Tisztelt Képviselők! Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv., valamint a 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet alapján az államháztartás szervezetei, ideértve az önkormányzatokat

Részletesebben

358/2015. (VIII. 27.)Kt. határozat Izrael Államba partnerkapcsolat kiépítése céljából delegáció utazásáról

358/2015. (VIII. 27.)Kt. határozat Izrael Államba partnerkapcsolat kiépítése céljából delegáció utazásáról i rendkívüli ülésének könyvéből: 358/2015. (VIII. 27.)Kt. határozat Izrael Államba partnerkapcsolat kiépítése céljából delegáció utazásáról 1. Dombóvár Város Önkormányzatának támogatja egy 4 fős önkormányzati

Részletesebben

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S _NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város középtávú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 297/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Ózd város 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Ózd város 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Ózd város 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2010. december 14. 2 Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Hagymási József pénzügyi vezető Véleményezte: Valamennyi bizottság

Előterjesztés. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Hagymási József pénzügyi vezető Véleményezte: Valamennyi bizottság Előterjesztés A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 28-i ülésének 1. számú - Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról - tárgyú napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor

Részletesebben

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról.

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Május 24: Nukleáris baleset-elhárítási gyakorlatot tartottunk összevontan Rétság, Szécsény, Balassagyarmat

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelet 2. -át - Bevételek - az alábbiak szerint változtatja:

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelet 2. -át - Bevételek - az alábbiak szerint változtatja: M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 9/2013.(I.25.) sz. rendelete az Önkormányzat 6/2012.(II.17.) sz. költségvetési rendeletének módosításáról (9. sz. módosítás) Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Adóváltozások 2013-2014

Adóváltozások 2013-2014 Adóváltozások 2013-2014 2013, december 18-11:35 Tisztelt Ügyfelünk! Tárgy: 2014 évi adóváltozások Eddigi gyakorlatunknak megfelelően összefoglaljuk a legfontosabb 2014. évi adóváltozásokat. Előreláthatólag

Részletesebben

Szöveges indokolás Csorvás Város Önkormányzatának

Szöveges indokolás Csorvás Város Önkormányzatának Csorvás Város Polgármesterétől 5920. Csorvás, Rákóczi u. 17. Tel: 66/258016 Fax: 66/258015 Szöveges indokolás Csorvás Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési beszámolójához (zárszámadásához) Az

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...19. oldal 25/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben