Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján októberében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében"

Átírás

1 Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján októberében

2 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U /2013. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete október 25-i ülésére Szentes Város Önkormányzata évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület! A vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit figyelembe véve Szentes Város Önkormányzata I-III. negyedévi gazdálkodására vonatkozó beszámolási kötelezettségének eleget téve a költségvetési rendelet, valamint a mellékleteiben részletezett előirányzatokhoz viszonyított teljesítést, valamint az év végéig várható folyamatokat értékelve a tapasztalatokról az alábbiakban számolok be. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az önkormányzat évi költségvetésének I- III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadni szíveskedjenek. Szentes, október 15. Szirbik Imre

3 2 Tisztelt Képviselő-testület! A megváltozott jogszabályok értelmében (a megszokottól eltérően egy hónappal korábban) az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról, az I. félévi beszámolót követően a I-III. negyedévi gazdálkodás tapasztalatairól október 30-ig kell a Képviselő-testületet tájékoztatni. Az eltelt időszak könyvelési adatokra alapozott előirányzat-felhasználása alapján a teljesítésének értékelése megtörtént és a évi költségvetés végrehajtásáról a szeptember 30-i pénzforgalmi adatok összesítésének megfelelően az alábbiak szerint lehet számot adni. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésén tárgyalta az önkormányzat évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót, ami részletesen tartalmazta az önkormányzat feladatainak, kötelezettségeinek, az előirányzatok időarányos teljesítésének tapasztalatait, a gazdálkodást és a feladat-ellátást befolyásoló körülményeket, a költségvetés tervszámainak alakulását és a szakmai ellátásának értékelését. Az I. félévi gazdálkodás általános tapasztalatait figyelembe véve a III. negyedévben lényeges változás nem történt. A költségvetés végrehajtása továbbra is a tervezettnek megfelelő, fegyelmezett, a működés folyamatosságát biztosító óvatos és felelős gazdálkodói magatartás érvényesítése mellett folyt. A feladatellátásban a behatárolt költségvetési keretek ellenére érzékelhető fennakadások nem voltak, a finanszírozási problémák a gazdálkodást nem akadályozták. A költségvetés végrehajtása során továbbra is a hatékonyság, a racionalitás elveinek érvényesítése, a tartalékok mozgósítása és a szakmai munkában az ésszerű takarékoskodás érvényesült. A működési kiadások teljesítése összességében az időarányosnak megfelelően alakult, a fejlesztési végrehajtásában a pályázatok által meghatározott, a műszaki teljesítés ütemének megfelelő teljesítés tapasztalható. Összességében megállapítható, hogy a megváltozott gazdálkodási feltételek ellenére a feladatellátás folyamatos volt, működési zavarok a szakmai munkát nem akadályozták, likviditási problémák a nem voltak. Az év folyamán a bevételek és a kiadások napi kontrolljával a fizetőképesség megőrizhető volt, likvidhitel igénybe vételére az év folyamán nem volt szükség. Az önkormányzat a szigorú gazdálkodási feltételek ellenére megőrizte biztos fizető pozícióját. A kötelezettségek teljesítése és a rendelkezésre álló források közötti egyensúly biztosítása megfelelő figyelmet kapott. Az önkormányzati szintű bevételi előirányzatok teljesítése Az önkormányzat a működési, illetve a fejlesztési, felhalmozási célú finanszírozásának forrásait az 1. sz. mellékletben részletesen felsorolt bevételi jogcímek teljesítése mutatja.

4 3 Az önkormányzati egységes pénzalap tervezett bevételei évenként folyamatos csökkenést mutatnak, a beszedett bevételek lényegesen elmaradnak az előző években realizált bevételek nagyságától. A évtől az átalakuló önkormányzati feladatellátással összefüggésben a finanszírozási rendszer gyökeresen megváltozott, mely változás hatása a beszámolási időszak gazdálkodását nagymértékben befolyásolta. A csökkentett támogatás miatt nagyobb jelentőséget kapott a saját bevételek beszedése, a forrásokhoz igazodó kötelezettség vállalás, a finanszírozási feltételek kontrolljának működtetése. Az önkormányzati szinten tervezett bevételek 48,97%-ra teljesültek, a befolyt összeg azonban a változásokat is figyelembe véve alatta maradt az elvárásoknak. Az előző két év összehasonlító adatait az alábbiak tartalmazzák (eft-ban). Megnevezés IX. hó 30-ig IX. hó 30-ig IX. hó 30-ig telj. telj. mód. előir. teljesítés mód. előir. teljesítés mód. előir. teljesítés %-a %-a Összes bevétel , , ,97 telj. %-a Az intézményi működési bevételek körébe tartozó bevételek (közhatalmi bevételek, igazgatási szolgáltatási díjak, az intézmények alaptevékenységéhez kapcsolódó bevételek, az ÁFA bevételek) teljesítése összességében az időarányostól elmaradó, ami különösen az áfa bevételek és visszatérülések (az adózás rendje miatt), illetve a kamatbevételek tekintetében jellemző. Közhatalmi bevételek jogcímen eft realizálódott, ami a évi áthúzódó okmányirodai díjakat, valamint a házasságkötésért, adatok szolgáltatásért, telephely engedélyezésért, valamint igazgatási eljárási díj címen befizetett összegeket tartalmazza. Az egyéb saját bevételek tervezett előirányzata az időarányost csekély mértékben meghaladja, ami gondozási, étkezési térítési díjakból, illetve bérbeadásból, valamint továbbszámlázott szolgáltatásért fizetett díjakból származott. Az általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések előirányzatának alacsony teljesítése (27,4%) az adózás rendjével kapcsolatos eljárás következménye, illetve a befolyt adóköteles bevételek mértékének a függvénye. Az önkormányzat sajátos működési bevételein belül az eft összegű tervezett helyi adókból (építményadó, magánszemélyek kommunális adója, tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adó) ez év első kilenc hónapjában eft folyt be, ami %-os teljesítést jelent. A tervezett bevétel teljesítéséhez év végéig összesen még eft-nak kellene beérkezni. Számolva a behajtási tevékenység eredményeként, illetve a feltöltésre érkező befizetésekkel ez az összeg előreláthatóan nem lesz teljesíthető. Adónem Teljesített Módosított Megoszlás Teljesítés Teljesítés bevétel előirányzat (%) (eft) (%) aránya (eft) (%) Építményadó ,12% ,04% 12,37% Magánszemély ,36% ,63% 5,26% kommunális adója Idegenforgalmi adó ,44% ,88% 0,28%

5 4 Iparűzési adó ,08% ,15% 82,09% Összesen ,00% ,04% 100,00% Helyi adók előirányzata és a teljesítés alakulása ( i állapot) 0 Építményadó Kommunális Előirányzat adó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Bevétel (eft) Az év I-IX. havi teljesített helyi adóbevételének 82,09%-át a helyi iparűzési adó, 12,37%-át az építményadó adja, míg a magánszemély kommunális adója 5,26%-ban, az idegenforgalmi adó pedig 0,28 %-ban van jelen az éves adóbevételben. Mind az építményadó, mind a helyi iparűzési adó a vállalkozásokat terhelő adónem, ez a kör adja az éves helyi adóbefizetések 94,5%-át, míg a magánszemélyek ennél lényegesen csekélyebb mértékben - mindösszesen 5,5%-ban - járulnak hozzá befizetéseikkel a helyi adóbevételhez. Építményadót a vállalkozási célú épületek épületrészek után fizetnek tulajdonosaik. Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete 37/2010.(XII.31.) számú rendelete alapján a település vállalkozási tevékenységet szolgáló épületei két zónába kerültek besorolásra. Az I. zóna az ipari park Északi-zónájának keleti része, a Keleti-zóna keleti része, a Déli-zóna keleti és déli része, továbbá az elkerülő út nyugati oldalán elhelyezkedő területek, itt az adó mértéke 20 Ft/m 2. A II. zónába tartozik minden egyéb területet, ahol Szentes Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Építményadóról szóló 36/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete 1. -a alapján az adó mértéke január 01-től 600,-Ft/m 2. Ebben a zónában a vállalkozási célt szolgáló épületek alapterületének első 30 m 2 -e után az adó mértéke 0 Ft, ami gyakorlatban azt jelenti, hogy a számított adót 30 m 2 alapterület alatt nem kell megfizetni. A évre tervezett eft-ból az év első kilenc hónapjában eft érkezett be, a teljesítés 89,04%-os. Az előirányzat teljesítéséhez hiányzó eft bevétel beszedése - figyelembe véve az előző évek utolsó három hónapjában beérkezett bevételek nagyságrendjét - bizonytalanabbnak látszik, mint az év első hat hónapjának információi alapján. Magánszemélyek kommunális adójában az adó mértéke, Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a magánszemély kommunális adójáról szóló 39/2011. (XII.31.) önkormányzati rendelet alapján január 01-től belterületen adótárgyanként 6.000,-Ft, egyéb belterületen 4.500,-Ft, külterületen 3.500,-Ft. A nyilvántartott adótárgyak (tulajdoni részek) száma db, melyből lakás db, egyéb adótárgy 1999 db. Az adóalanyok száma fő. Az éves előirányzat eft, melyből a beszámolási időszakban eft folyt be, a teljesítés 96,63%. A hiányzó eft megtérülése az év végéig a szükséges intézkedések

6 5 (felszólítások, letiltások, inkasszók) megtétele mellett reálisan prognosztizálható, de az adónemben többletbevétel nem várható Idegenforgalmi adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén levő kereskedelmi és magánszálláshelyen legalább egy vendégéjszakát eltölt. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 35/2010.(XII.31.) számú rendeletével január 01-től az idegenforgalmi adó mértékét 300,-Ft-ban határozta meg vendégéjszakánként. Az idegenforgalmi adó jellemző adatainak alakulása (2013) ig Adózók befolyt bevétel száma (fő) (Ft) Szállásadó típusa Bevétel megoszlása (%) Társaság ,93% Magánszemély ,07% Összesen ,00 % Az adó beszedésére és az adóhatóság számlájára történő befizetésre a szálláshelyadó kötelezett évben 12 fő (57,14%) magánszemély és 9 (42,86%) társaság foglalkozott a vendéglátás ezen ágával. Az idegenforgalmi adó évi előirányzata eft, a teljesítés az év első kilenc hónapjában eft (49,88%), ami mind nominálisan, mind arányaiban elmarad az előző évek teljesítésétől. A csökkenés egyrészt az adóköteles vendégéjszakák számának csökkenéséből ered, másrészt az okozza, hogy az adónemben egy társaság, a szeptember havi beszedett adó befizetésével elmaradt, így jelentős összegű tartozással rendelkezett a harmadik negyed év végén. A befizetés pótlása érdekében az egyeztetés lezajlott, a teljesítés október első napjaiban megtörtént. Adóalanyok összetétele 2013.évben Magánszemély 57% Társaság 43% Az I-IX. havi befolyt idegenforgalmi adó bevétel alakulása Megnevezés év év év év év Előirányzat eft Teljesítés eft Teljesítés %-a 82,20% 85,85% 70,62% 85,15% 49,88%

7 6 A korábbi évek tapasztalatai alapján a hátralévő három hónapban az előző évek vendégéjszakáinak számához viszonyítva olyan jelentős növekedés már nem várható, amelynek eredményeként az éves előirányzat teljesítéséhez még hiányzó eft teljes egészében realizálható lenne. Helyi iparűzési adóban a évi eft előirányzatból eft bevétel folyt be, a teljesítés 78,15%-os, ami az előző év azonos időszakához viszonyítva közel azonos. Helyi iparűzési adó bevétel alakulása I-IX. havi állapot szerint adatok eft-ban Megnevezés év év év év év Módosított előirányzat Bevétel Teljesítés %-a 76,81% 77,39% 90,29% 77,51% 78,15% A beszámolási időszak végével még hiányzó eft viszont olyan nagyságrendet képvisel, amelyből előre látható, hogy az év végi teljesítés alacsonyabb lesz, mint az előirányzat. Az eft-os tervszám realizálásához a fokozott behajtási tevékenység mellett az év végi feltöltési kötelezettség legalább átlagos mértékű teljesítésére van szükség. A feltöltésen túl a december 20-i határnapig az adózók eft részletekben történő megfizetését jelezték, ami biztos, ütemezett bevétel, így a feltöltésként és a behajtás eredményeként legalább eft-ra volna szükség az előirányzat maradéktalan teljesítéséhez. Tekintettel arra, hogy a feltöltés összege igen bizonytalan bevételi tételt jelent a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján az éves bevétel biztonsággal eft és eft közötti teljesítése prognosztizálható, melyet az alábbi adatok is alátámasztanak. A I. félévre előírt előleg együttes összege eft, a bevallások alapján II. félévére eft terhelésére került sor az adózók számláján. A évi elszámolások kapcsán eft visszafizetési kötelezettség jelentkezett, melyből szeptember 30. napjáig eft visszautalását, illetve átszámolását kérték. Hasonlóan az előző évekhez a feltöltés összege évben is bizonytalan bevételi tétel. Az elmúlt négy évet vizsgálva is látható, hogy a december 20-ai határidőig teljesített összeg nagyságrendje rapszodikusan változó. Feltöltésre beérkezett befizetések alakulása Év Feltöltés (Ft) Az adónemben a jelenlegi illetve a megelőző évek bevételi arányainak, illetve a fent bemutatott bevallási adatok ismeretében előreláthatóan bevételi kiesés várható.

8 7 Átengedett központi adók Termőföld bérbeadás utáni jövedelemadóból beszedhető összeg nem számottevő, így az éves költségvetés tervszámainak kialakításakor az adónemben előirányzat megállapítására évek óta nem került sor. Az adónem szabályai évek óta változatlanok, így adózók többsége - élve a törvény biztosította adómentesség lehetőségével földbérleti szerződését 5 évnél hosszabb időtartamra köti, így mentesülve az adófizetési kötelezettség alól. Az adónem első félévi - minimális - bevétele azoktól az adózóktól származik, akiknek valamilyen oknál fogva nincs ilyen időtartamra szerződésük és így adófizetési kötelezettségük keletkezett. Ezen a jogcímen az első kilenc hónapban 389 eft folyt be, év végéig ennél jelentősebb bevétel nem várható az adónemben. A gépjárműadó átengedett központi adó működtetése minden önkormányzat számára, mértékét és az önkormányzatnál maradó bevételi hányadot törvény határozza meg, mely egységes az ország teljes területén évben az önkormányzati adóhatóság által beszedett gépjárműadó 40%-a illeti meg a helyi önkormányzat költségvetését, míg a bevétel 60%-át a központi költségvetés elvonja. Az előző évekkel egyező módon a járművek adóztatása, az adó alapjának meghatározása három szempont szerint csoportosítható: - teljesítmény és az életkor a személyszállító gépjárművek esetén - önsúly + raksúly 50%-a a tehergépjárművek esetén - önsúly a buszok, nyerges vontatók esetén A teljesítmény alapján adózó gépjárművek (személygépkocsi, motorkerékpár) adómértéke, a gyártás évében és az azt követő 3 naptári évben 345,-Ft/kilowatt, - gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300,-Ft/kilowatt, - gyártási évet követő naptári évben 230,- Ft/kilowatt, - gyártási évet követő naptári évben 185,-Ft/kilowatt, - gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140,-Ft/kilowatt. A tehergépjármű, pótkocsi nyergesvontató, lakókocsi, lakópótkocsi adó mértéke, az adóalap az minden megkezdett 100 kg-ja után 1.380,-Ft, illetve a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű jármű esetén 1.200,-Ft július 01.napjától a gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII. tv. 7.. (2) bekezdésének a.) pontja alapján a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyergesvontató illetve autóbusz esetében, az adó mértéke - az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után a korábbi 1.200,-Ft-ról 850,-Ft-ra csökkent. Az adó mértékének változása i állapot szerint 209 tehergépjárművet érint, összesen eFt adóbevétel kiesés okozva az adóév második felében, mely 40%-60% -ban oszlik meg az önkormányzati illetve a központi költségvetés között. A megosztási arányoknak megfelelően az önkormányzati költségvetés gépjárműadó bevételének csökkenése eft összegben várható. Az adótárgyak adózási mód szerinti megoszlása (2013) Adó alapja Db Megoszlás Teljesítmény ,3% Önsúly 65 0,6% Önsúly (légrugós) 70 0,6% Önsúly+ raksúly 50%-a ,3%

9 8 Önsúly+ raksúly 50%-a (légrugós) 139 1,2% Összesen ,00% Gépjárművek megoszlása adózási mód szerint Önsúly Önsúly (légrugós) Önsúly+ raksúly 50%-a Teljesítmény A évi előirányzat összege eft, a beszámolási időszakban befolyt eft (77,77 %). Az adómértékének évközi csökkenéséből eredő eft kiesésen túl a még hiányzó eft folyamatos behajtási munkával várhatóan beszedhető lesz. A helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság eredeti előirányzata eft, melynek teljesítése 47,63%-os. A még hiányzó eft teljes összegű beérkezése bizonytalan. Az elmúlt évek adatai alapján az év harmadik negyedévének végéig az előirányzat közel 70-80%-ra teljesült. A várható bevételi elmaradás oka, elsősorban a jegybanki alapkamat mértékének évközi folyamatos csökkenése. A tervezés időszakában figyelembe vett 6 %-ról (2012. november) napjainkra 3,6 %-ra csökkent, ami az előző év végi mérték 60%-a. Ezen adatokat alapul véve év végéig késedelmi pótlék jogcímén nem több mint 2-3 millió forint teljesítésére lehet számítani. Talajterhelési díjat az előző évekhez hasonlóan az az ingatlantulajdonos, illetve fogyasztó fizet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötött rá. Az egységdíj 1.200,- Ft/m 3, melyet 1,5-szeres szorzó terhel a települési besorolás szerint, így a fogyasztott vízmennyiség után köbméterenként 1.800,-Ft a fizetendő díj mértéke.. A évben a tervezett eft bevételből eft folyt be (101,76%), ami évről benyújtott talajterhelési díj bevallások alapján számított és befizetett összeg. Az adónemben az év végéig kisösszegű többletbevétel jelentkezik. A Szentes Városi Szolgáltató Kft. által kezelt önkormányzati bérlakások, illetve a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérleti díjából eFt (nettó) bevétel keletkezett. A lakbérhátralék I-III. negyedévben eft, melyből eft leírásra került, így a nyilvántartott hátralék eft. A kintlévőségek behajtásra az intézkedések megtörténtek, azonban mivel a bérlők többségének sem letiltható jövedelme, sem vagyontárgya nincs, a hátralék beszedésére kevés az esély. Az egyéb bérleti díjak hátraléka eft-tal, melyből 293 eft került leírásra. Egy hátralékos bérlő eszközeinek tulajdonba vételének beszámításával a hátralék kompenzálásra került, illetve szeptember hó végéig a bérleti díj rendezése megtörtént. Több hátralékos a megállapodás szerinti részletfizetési kötelezettségét teljesíti, azonban vannak olyanok is, akiktől befizetés nem érkezett, ezért fizetési meghagyás indítása, illetve peres eljárás van folyamatban.

10 9 A költségvetésben támogatás jogcímen tervezett normatív hozzájárulások kiutalása a tervezettnek megfelelő volt. Az ellátottak létszámának felülvizsgálata folyamatosan megtörtént. Az év végi elszámolás kapcsán a hozzájárulás alapját képező létszámmódosulások miatt számítani lehet némi korrekcióra. Az költségvetésről szóló törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokból eft bevétele származott az önkormányzatnak, ami közműfejlesztés, nyári gyermekétkeztetés, közművelődési és könyvtári érdekeltségnövelő támogatás, prémiumévek program támogatása, helyi szervezési intézkedések, integrált rendszerben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása, bérkompenzáció, a helyi közlekedés támogatása, rendszeres gyermekvédelmi támogatás kiegészítése, óvodai fejlesztőprogram támogatása jogcímen illette meg az Önkormányzatot. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására irányuló pályázat benyújtása megtörtént, azonban eredmény még jelen időszakban nem született. A normatív kötött felhasználású támogatások kiutalása folyamatos volt, összességében a teljesítés megfelel az időarányosnak. A felhalmozási célú támogatások között elszámolt eFt bevétel az Önkormányzati fejlesztések (ivóvízminőség javító-program, szennyvíztisztító telep bővítés, Klauzál u-i óvoda felújítás, Közösségi tér kialakítás, Ady E u. 10. sz. alatti ingatlan felújítás, Kossuth u. - Nagyhegyszéli út) megvalósításának önerejéhez, illetve az adósságkonszolidáció végrehajtásához kapcsolódott. Az önkormányzat évi költségvetésében tervezett felhalmozási és tőkejellegű bevételein belül a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből beszedett bevételek összege eft (Védőnői szolgálat, illetve a Közös Önkormányzati Hivatal gépjárművek értékesítése, építési telek, szántó, telephely, illetve beépítetlen ingatlanrész értékesítés, továbbá az Ipari Parkban gázvezeték értékesítés). A pénzügyi befektetések között került kimutatásra a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. által fizetett 245 eft osztalék, valamint a Szentes-Víz Kft. által befizetett - a szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetéséhez kapcsolódó eft bérleti díj. A támogatásértékű felhalmozási bevételek között a Városközpont rehabilitációjához kapcsolódó NFM EU Önerőalap eft, a földmunkagép vásárlás miatt eft MVH támogatás, az erdősítési támogatása jogcímen kiutalt 348 eft, valamint az MVH által támogatott, a tanyagondnoki szolgálat fejlesztéséhez kapcsolódó eft támogatás került elszámolásra. Előző évi kiegészítések, visszatérülések tételen eft került elszámolásra, mely összeg az költségvetéssel való évi elszámolás eredménye. A működési célra átvett pénzeszközök között elszámolt eft az önkormányzati intézmények kulturális, egyéb szakmai programjaihoz, valamint a városi rendezvények lebonyolításához nyújtott kiegészítést. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök jogcímen eft teljesült az alábbi részletezés szerint:

11 10 - Önkormányzat Ipari Park Infrastr. fejlesztés pályázat Városközpont rehabilitáció pályázat Klauzál u-i Óvoda bővítés pályázat Ipartelepi út melletti kerékpárút Összesen: eft eft eft eft eft Támogatási kölcsönök visszatérülése tételen eft került elszámolásra, ami a Panelprogram keretében nyújtott kölcsönből, illetve a lakáshoz jutás támogatás, valamint a szociális kölcsön törlesztésből, továbbá a munkáltatói kölcsön visszafizetésből és a vállalkozók részére kifolyósított kamatmentes kölcsön megtérüléséből keletkezett. A belső finanszírozás bevételei között a tájékoztatóban a évi jóváhagyott pénzmaradvány folyamatos igénybevétele került kimutatásra, a rendezés az év végéig történik meg. A megállapított maradvány terhére a kötelezettségek teljesítése a jóváhagyásnak megfelelő ra folyamatos. A jogszabályokban előírtak szerint a külső finanszírozás bevételei között - mivel a tervezett és folyamatban lévő beruházások kiadásait a felhalmozási bevételek csak részben tudták finanszírozni - a Képviselő-testület által korábban engedélyezett MFB hitelkeretek, valamint a piaci kamatozású hitel - összességében eft - igénybevételével számolt a költségvetés. Az év folyamán a hitel igénybevételével tervezett megvalósítása a pályázatok függvényében, illetve a műszaki előkészítettség ütemének megfelelően folyamatos volt. Az elkészült munkák ellenértékének kifizetéséhez szükséges hitel lehívására a rendelkezésre tartási idő lejártáig volt lehetőség, így a évben rendelkezésre álló eft keretből eft hitel igénybe vételére került sor a beszámolási időszak végéig. A tájékoztatóban korrekciós tételként - a szabályoknak megfelelően - kimutatott eft a későbbiek során elszámolásra kerülő kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek bruttó forgalmát, a nyitó pénzkészletet, valamint a évi beszámolóban jóváhagyott pénzmaradvánnyal összefüggő költségvetési tételek (pénzmaradvány elvonás eft, alulfinanszírozás eft, pénzmaradvány igénybevétele eft) összegét, továbbá a ig kiutalt intézményfinanszírozás összegét tartalmazza. Összességében az eltelt időszak, illetve az év hátralévő részében teljesíthető számadatok azt mutatják, hogy az év végén bevétel kieséssel lehet számolni, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani a kintlévőségek behajtására, a tervezett kiadások mérséklésére. A gazdálkodás során figyelembe kell venni azt, hogy a költségvetés a tervezett végrehajtását csak a beszedett bevételek terhére tudja biztosítani.

12 11 Önkormányzati szintű kiadási előirányzatok felhasználása A költségvetés tervezett és teljesítési adataiban jól nyomon követhető, hogy a gazdálkodás feltételeiben évben fokozódott a források beszűkülése, a tartalékok kimerülése. A több összetevős változás, a bizonytalansági tényezők felerősödése, de leginkább a források nagyfokú csökkenése miatt az eltelt időszak gazdálkodását minden területen az óvatosság és a visszafogottság jellemezte. Az ellátási kötelezettség teljesítése mellett fokozódott a takarékoskodás, a hatékonyabb feladatellátás kényszere. A évi gazdálkodás eredményei nagyban hozzájárultak a évi finanszírozásához, így a tervezett időarányos megvalósításában érzékelhető finanszírozási problémák nem merültek fel. A bevételek és a kiadások megfelelő ütemezésével, a kötelezettségvállalások szigorú kontrolljával a működőképesség feltételei minden területen biztosítottak voltak. A költségvetésben megfogalmazott gazdálkodási elvek szem előtt tartásával az intézmények folyamatosan működtek, az ellátási színvonal megtartását a személyi és tárgyi feltételek biztosították. A forráshiány nélkül tervezett, a kiadások visszafogásával megteremtett költségvetési egyensúly megtartása érdekében tett intézkedések eredményesek voltak, a takarékoskodás minden területen kiemelt figyelmet kapott. A nagy erőfeszítésekkel egyensúlyba hozott működési költségvetés a szűkös keretek és behatárolt lehetőségek ellenére a feladatellátás alapvető feltételeit minden területen biztosította. A működési költségvetés kiadási előirányzatainak felhasználása összességében némiképp időarányos alatti, de az ellátást veszélyeztető feladat nem maradt el. Az egyes kiemelt tételek közötti szóródás - különösen a közüzemi költségek - az ellátotti létszámcsökkenés, áremelkedések miatt mutatkozik. A többletkiadások fedezete az előirányzatok közötti átcsoportosításokkal biztosítható. Az év folyamán - a megalapozott tervezés és a fegyelmezett gazdálkodás eredményeként nem volt szükség pótelőirányzat engedélyezésre csak azokban az esetekben, melyek a központi intézkedésekhez és a központi költségvetésből finanszírozott hoz, illetve a Képviselő - testület döntéseihez kapcsolódtak. A beszámolási időszak fegyelmezett gazdálkodását feltételezve az év végéig sem merül fel előreláthatólag olyan igény, ami pótlólagos forrás biztosítását tenné szükségessé. Az eltelt időszak gazdálkodását értékelve összességében megállapítható, hogy a működés a jóváhagyott előirányzatok felhasználásával biztosított, a ellátása folyamatos volt. A fejlesztési végrehajtásában fennakadások nem voltak, viszont a saját bevételek hiánya, a külső források beszűkülése miatt a folyamatok lelassultak, a prioritások és az anyagi lehetőségek határozták meg a kötelezettség vállalások, a beruházások folytatásának ütemét. A megfelelő forrás háttérrel indított munkák elvégzését likviditási problémák nem akadályozták, a kivitelezések a szerződéses feltételeknek megfelelő ütemben haladtak.

13 12 Az önkormányzat összes kiadásainak alakulása A tájékoztató számszaki adatait bemutató mellékletek alapján megállapítható, hogy a szorosan vett működési költségek az időarányosnak megfelelően alakultak, a dologi előirányzatok viszonylagos alacsony felhasználásában a visszafogottság és az idényszerűség jelenik meg. A személyi juttatások és járulékai időarányost meghaladó teljesítése az elszámolás rendszerével (közfoglalkoztatás utólagos finanszírozása) függ össze. Az intézményi körben megvalósuló felhalmozási és felújítási tételen elszámolt összeg a 2/a., 2/b. sz. mellékletekben részletezettek szerint került felhasználásra. A tervezetett önkormányzati fejlesztések végrehajtását a rendelkezésre álló források nagymértékben befolyásolták. A 4/a, és a 4/b. sz. mellékletben feladatonként részletezett előirányzatok teljesítése a tervezettől eltérően alakult, mivel az önkormányzat fejlesztési célú bevételei nem tették lehetővé minden feladat elvégzését, illetve a pályázatokhoz szükséges önerő biztosítását. A külső források igénybevételének feltételei megváltoztak, a pénzintézetek hitelfolyósítási szándéka, illetve a stabilitási törvény szerinti engedélyezés behatárolta a forrás előteremtés lehetőségeit. A tervezett megvalósításában az előzőek miatt felerősödött a fontossági sorrend és az anyagi lehetőségek közötti feltétlen egyensúly megteremtésének kényszere, ami azt eredményezte - és jövőben is arra lehet számítani -, hogy nem lesz mód mindent az elképzeléseknek és a döntéseknek megfelelően megvalósítani. A hiteltörlesztés (4/c. és a 4/d. számú melléklet) a szerződésekben foglaltaknak megfelelően folyamatos volt. A tartalékok felhasználása a Képviselő-testület jóváhagyásával történt, a hoz kapcsolódó részletezést a 3. sz. kimutatás tartalmazza. A korrekciós tételek között került elszámolásra a folyószámla hitelkeret terhére időlegesen betétbe elhelyezett összeg, illetve annak visszavezetése, valamint a számviteli előírásoknak megfelelően függő kiadásként nyilvántartott, illetve a személyi juttatások központosított számfejtésével kapcsolatos rendezőtételek összege. A költségvetési előirányzatok intézményenkénti teljesítésének indoklása, a gazdálkodás értékelése VÁROSÜZEMELTETÉS A Városellátó Nonprofit Kft július 1-jén kezdte meg működését, tevékenységei tekintetében a Városellátó Intézmény teljes körű jogutódjaként, így a városüzemeltetéssel kapcsolatos költségvetésében tervezett előirányzatok teljesítése az intézmény június 30- i átszervezése következtében az I. félév adatait tartalmazza. A III. negyedévben már jogutódként működő Szentes Városellátó Nkft. feladatai nem változtak, a folyamatos munkavégzéshez a feltételek továbbra is biztosítottak voltak. Alapvető feladat volt az újonnan alapított társaság gazdálkodásának és működésének megszervezése. Az átállást sikerült úgy lebonyolítani, hogy a lakossági és egyéb ügyfeleket a változás miatt hátrány nem érte. A könyvelési program beszerzése után a gazdálkodást aránylag gyorsan sikerült átszervezni. A július 1-jétől bevezetett rezsi díjcsökkentés a Kft. által végzett hulladékszállítási, lerakási tevékenységet érintette. Annak érdekében, hogy az ügyfelek a jogszabályi előírásoknak megfelelő számlát kapjanak a hulladékszállítási díj számlázási programot teljesen át kellett alakíttatni. Az új program és számlakép készítése miatt a

14 13 szemétdíj számlák csak szeptember végén kerültek kiküldésre. E bevételek kiesése miatt a folyamatos működést csak a tulajdonos önkormányzat segítségével sikerült biztosítani. A Szentes Városellátó Nonprofit Kft. megalakulása óta, a III. negyedévben e Ft támogatást vett igénybe a költségvetésben jóváhagyott finanszírozására. A IV. negyedévben várhatóan e Ft támogatás igénybevételére lesz szükség az alábbi ellátásának finanszírozása érdekében: Járda- és útfenntartás: - kátyúzási munkákra eft, - járdajavításokra eft, - közlekedés biztonsági ra (Kresz-táblák) 750 eft, - utak melletti kaszálás ra 550 eft, - autóbusz várók karbantartására 750 eft Összesen: eft Köztisztasági : - közterületek kézi és gépi tisztántartására eft - síkosság mentesítésre eft Összesen: eft Belvízrendezés - zárt csatornák mosatása 750 eft - víznyelő rácsok, csatorna fedlapok pótlása eft - átemelő szivattyúk üzemeltetése, javítása eft Összesen: eft Egyéb : - Állategészségügyi ellátására eft - Területfelelős kiadásai (bér+jár) e Ft - Hulladékgazdálkodás rezsicsökkentés miatti - bevétel kiesés kompenzálására e Ft - Központi irányítás költsége (bér, jár) e Ft Összesen: eft Parkgondozás, parkfenntartás: - Fűnyírás (I-II-III. kategória, sportpálya e Ft - Lomb gyűjtés e Ft - Kertvárosi parkgondozás e Ft - Hulladék gyűjtés, szállítás e Ft - Új életfa + réztábla beszerzés 720 e Ft - Karácsonyi díszkivilágítás e Ft - Kurca vízfrissítés e Ft - Erdő fenntartás e Ft - Kétnyári palánták beszerzése 778 e Ft - Hobbikertek kaszálása e Ft - Gyöngykavicsos- díszburkolatos felületek fennt. 867 e Ft - Futópálya karbantartás 750 e Ft - Virágágyak ásása, kapálása 626 e Ft - Rózsaágyak gondozása 135 e Ft

15 14 - Fák gallyazása 771 e Ft - Öntözés (automata öntözőrendszer üzemeltetése) 500 e Ft - Szökőkutak, ivókutak téliesítése 500 e Ft - Hősök erdeje gondozása 700 e Ft - Cserje ásás 844 e Ft - Nyilvános WC üzemeltetés 500 e Ft - Favágás kosaras emelővel 300 e Ft - Növényvédelem 860 e Ft - Ligeti fák endoterápiás kezelése 960 e Ft Összesen e Ft Szakmai munka értékelése A társaság fő tevékenysége a települési hulladékkal kapcsolatos márciusában valamennyi szentesi háztartás megkapta azt a tájékoztató füzetet, ami a hulladékgazdálkodás legfontosabb tudnivalóit tartalmazza, bele értve a jogszabályi változásokat is. Július 1-je után megindult a szükséges engedélyek és minősítések beszerzése, hogy a Kft január 1-től maradéktalanul megfeleljen a törvényi előírásoknak, vagyis továbbra is közszolgáltató maradhasson. Folyamatos volt a zöldhulladék és az építési-bontási hulladék kezelése. A minősítések megszerzése óta folyamatos a Berki komposzt és az újra hasznosított kőanyag forgalmazása. A köztisztasági munkákat folyamatosan végezte a két úttisztító gép és a 3 fő út- és közterület takarító, valamint 8-10 fő közcélú munkavállaló. Út-híd- járda üzemeltetés és fenntartás Továbbra is kiemelt feladat a biztonságos közlekedés feltételeinek megtartása, ennek érdekében 108 tonna aszfaltkeveréket használt fel a NKft. úthibák javítására. Megtörtént a feltöltődött útpadkák rendezése, lakossági igényekre a dűlő utak tereprendezése, a burkolatjelek felfestése. Start közmunkaprogram keretében folyamatos volt a járdalapos járdák felújítása. A beszámolási időszakban 2300 m 2 járda újult meg. Rendszeres volt a főbb közlekedési utak és a kerékpár utak padkáinak és rézsűinek kaszálása, a kilátást és rálátást akadályozó növényzet visszavágása. Csapadékvíz csatornák üzemeltetése A Start közmunkaprogram keretében a mirhók és a Nagyvölgy csatorna takarítása történik. A mirhók meder kialakítása megtörtént, jelenleg a növényzet miatti utógondozás folyik. A Nagyvölgy csatorna átemelő szivattyúinak karbantartása és üzembiztonságának ellenőrzése folyamatos. Az Ady E. u. és Petőfi u. felújítása szükségessé tette az ott lévő zárt csapadékvíz elvezető rendszer iszaptalanítását és mosatását. Parkfenntartás Az év első kilenc hónapjában folyamatos volt a fák, cserjék nyesése, metszése, fűnyírás, gereblyézés. Május hónapban db egynyári virágpalánta kiültetése történt meg, melyek ápolása folyamatos munkát jelent. A Rózsa Gábor téren a városközpontban folyó munkák miatt elbontott játszótéri eszközök Magyartésre kerültek. A rehabilitáció befejeztével a téren új játszótéri eszközök kerülnek kihelyezésre. Valamennyi játszótér karbantartása folyamatos. A vandalizmus visszaszorítása reményében öt játszótéren - Kertvárosi, Millenneumi park, Klauzál utcai, Bocskai utcai és a Széchenyi ligeti - kiépítésre került a közvilágítás. Megtörtént a gesztenye aknázómoly, az amerikai szövőlepke elleni védekezés, a levéltetű és a lisztharmat ellen 5 esetben kellett kémiai védekezést végeztetni. 4 esetben volt

16 15 légi és 5 alkalommal földi meleg ködös szúnyogirtás (2 légi irtás költségét a Katasztrófa védelem fedezte az árvízhez kapcsolódóan). Piacok üzemeltetése A Villogó utcai piacon a kihasználatlan mázsaház épületében az ANTSZ engedélyével új WC csoport került kialakításra. A piac üzemeltetése gazdaságtalan, a csütörtöki nyitva tartást át kell gondolni, mert a bevétel nem fedezi a helypénz szedő bérét sem. Az Apponyi téri piacon elkészült az 54 férőhelyes parkoló, melynek igénybe vétele ingyenes. Üzembe helyezéssel csökkent a környező utcák zsúfoltsága. A gyepmesteri telep működése a többszöri szakhatósági ellenőrzések tapasztalata alapján megfelel a jogszabályi előírásoknak. Az állati hullák tárolása fedett helyen lévő konténerben történik, melyeket az ATEV szerződés alapján rendszeresen ürít. A fizető parkolók üzemeltetésében bevétel kiesést okoz a városközpont rehabilitációja, mivel a munkálatok miatt jelentős számú parkoló hely nem üzemel. Az igénybe vevők száma is jelentősen csökkent, melyet az üzemanyag árak és a közlekedési szokások változása is okozhat. A Városellátó Nonprofit Kft célja továbbra is az, hogy a változó gazdasági feltételek ellenére a lakosság részére nyújtott szolgáltatások színvonala ne csökkenjen. AZ EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK ELLÁTÁSA év elején a járási hivatalok kialakítása kapcsán a szociális ellátás területén az alábbi változások következtek be: az időskorúak járadéka egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítvány kiállítása alanyi jogú közgyógyellátás alanyi jogú ápolási díj jegyzői hatáskörből a járási hivatalok feladatkörébe került. A méltányosságból adható közgyógyellátás, valamint az ápolási díj továbbra is jegyzői, illetve önkormányzati feladat maradt. Az ellátások megállapításának jövedelemhatárát meghatározó öregségi nyugdíjminimum évben sem változott, több éve ,-Ft. A szociális, valamint gyermekvédelmi támogatások megállapításának több szabályát módosította a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi XXVII. törvény rendelkezései alapján módosult az ügyintézési határidő a lakásfenntartási támogatás, valamint a köztemetés tekintetében. Az eddigi 30 nap helyett a kérelmeket 21 napon belül kell elbírálni. Az aktív korúak ellátását érintően több új szabály lépett hatályba április 1-jén, az alábbiak szerint:

17 16 álláskeresési támogatás kimerítését követően ha 30 napon belül benyújtják az ellátásra irányuló kérelmet, a segély akkor is az álláskeresési támogatás kimerítését követő naptól jár, ha a segélyezett keresőtevékenységet folytat, a keresőtevékenység első 90 napjában határozattal szüneteltetni kell a segély folyósítását, majd a 91. naptól ugyancsak határozattal meg kell szüntetni a segélyt. Ez a szabályozás vonatkozik a közfoglalkoztatásban részt vevő segélyezettekre is. Az új rendelkezések többletmunkával járnak, mivel szünetelés esetén eddig nem kellett határozatot készíteni, így nagymértékben nőtt a határozatok száma. Szűkült a nagykorúságukat elérő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak köre, hiszen a nagykorú fiatal, ha tanulmányokat folytat, nagykorúvá válása után csak abban az esetben jogosult a kedvezményre, ha a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult. Szeptember 1-jétől teljesen átalakult a hátrányos helyzet, valamint a halmozottan hátrányos helyzet megállapítására vonatkozó törvényi szabályozás is, amely szeptember 1-jétől épült be a gyermekvédelmi törvénybe. Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról - es nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek. Halmozottan hátrányos helyzetű a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az előző a)-c) pontokban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll, b) a nevelésbe vett gyermek, c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

18 17 A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg kérelemre - külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra - megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását. Az új rendelkezések nagyon sok többletmunkával járnak, mivel a korábbi 1 határozat helyett, egy család esetében akár 4 féle határozat elkészítését követeli meg, és még több konfliktus kialakulását okozhatja, mivel az elégtelen lakáskörülményeket helyzetértékeléskörnyezettanulmány alapján kell megítélni a szociális ügyintézőnek. A méltányosságból megállapítható közgyógyellátást is érintette az április 1-jétől bekövetkezett módosítás. Hosszadalmasabbá vált a kérelmek elbírálása, mivel először minden esetben a járási hivatalhoz kell benyújtani a kérelmet, és a jogerős elutasító határozat birtokában van lehetősége az igénylőnek a méltányossági kérelem beadására a Szociális Irodán. Az igénylők sok esetben nem értik, hogy miért kell először a járási hivatalhoz beadni a kérelmüket, amikor már előre tudható, hogy csak méltányosságból lehet a közgyógyellátást megállapítani. A beszámolási időszakban a legszembetűnőbb növekedés a köztemetések esetében következett be szeptember 30-ig 44 esetben kellett köztemetést elrendelni, ez a szám egész évben 40 db volt. A digitális átállással, a védendő fogyasztó státusszal kapcsolatosan, valamint a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. részére a Szociális Iroda folyamatosan állította ki a rendszeres támogatásban részesülők számára a kedvezmények igénybevételéhez szükséges igazolásokat július 11-én 15 család részére adományozott az önkormányzat 1 db választási malacot, és minden hónapban 70 kg takarmányt a szociális föld- és állattartási program keretében. A programot az idén is nagyon kedvezően fogadták a családok, az előzetes környezettanulmányok készítésekor a malac fogadásához szükséges ólakat előkészítették a kismalac érkezésére. Az önkormányzat az idén is nyújtott be pályázatot a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek nyári étkeztetésére. A pályázati forrásból 424 gyermek 44 napi egyszeri meleg étkezését lehetett biztosítani. Az előzetes felmérések alapján azonban 616 gyermek étkeztetésére nyújtottak be igényt, így az önkormányzat saját forrásából biztosította a fennmaradó 192 gyermek ellátását év augusztusában ismét egyszeri támogatásban részesülhettek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok. Ennek keretében 1249 gyermek és fiatal felnőtt kaphatott gyermekenként 5.800,-Ft értékű Erzsébet utalványt. Az utalványok kiosztása ismét a Szociális Irodán személyes átvétellel történt, hogy a családok minél hamarabb megkaphassák a támogatást. A személyes átvétellel több, mint fél millió forint postaköltséget is megtakarított az Iroda. A támogatásban részesülők kifogásolták, hogy augusztus utolsó hetében kaphatták meg az utalványokat, amit egyébként beiskolázásra is fel lehet használni. A törvényi szabályozás értelmében az önkormányzatok augusztus 24-én kapták meg az utalványokat, ez ebben az évben is így történt.

19 szeptember 30-ig lehetett igénylést benyújtani felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra. A 162 db beérkezett támogatási kérelem elbírálása október hónapban történik meg első háromnegyedévében a közfoglalkoztatás két foglalkoztatási formában valósult meg: - Hagyományos típusú, - hosszú távú közfoglalkoztatás keretében 13 intézményben, 82 munkakörben, 5 hónapos időtartamban, napi 6 órás munkaidővel alkalmazták a munkanélkülieket, elsősorban takarítási, kisegítői és udvarosi ellátására. 11 adminisztratív munkakörben napi 8 órás munkaszerződések megkötésére nyílt lehetőség. A 6 órában foglalkoztatott munkavállalók első körének foglalkoztatása napjával véget ért, augusztus 01. napjától újabb 82 fő kezdhette meg közfoglalkoztatás keretében munkaviszonyát, szerződésük 4 hónapra szól. A hagyományos típusú közfoglalkoztatás munkabér- és járulékköltségeinek 30%-át az önkormányzat biztosította. A 6 órás közfoglalkoztatási bérminimum bruttó ,-Ft, a 8 órás Ft volt. A garantált 6 órás bérminimum ,- Ft, a 8 órás pedig ,-Ft. Nem volt lehetőség a szerződések meghosszabbítására, új munkavállalókat kellett a váltáskor alkalmazni, hiába szerette volna a munkáltató tovább foglalkoztatni azokat, akik jó teljesítményt nyújtottak. A közfoglalkoztatásra a munkavállalókat továbbra is a Járási Munkaügyi Kirendeltség közvetítette és küldte el foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra. Az első háromnegyedévben 42 fő segélye szűnt meg azért, mert a felajánlott munkalehetőséget nem fogadta el. Az augusztusi munkaközvetítésekkor 24 fő utasította vissza a munkát. Start mintaprogram keretében három programot pályázott meg az önkormányzat, 152 fő foglalkoztatásával, napi 8 órás munkaidővel. A programok megvalósítását a Belügyminisztérium ellenőrizte és az időarányos teljesítést kiválónak értékelte. A Belvíz-elvezetési program április elsején indult és december 31.-ig tart. A program keretében 72 fő foglalkoztatásával a mirhók szintezése és takarítása, az önkormányzati erdők sorápolása valósul meg. A Téli közfoglalkoztatási program keretében az intézményekben tervezett felújítások időarányos teljesítése is megvalósult március 1. és május 31. között, 65 fő foglalkoztatásával. Többek között az intézményekben festés- mázolás, kerítés építés történt, illetve fedett kerékpár-tároló készült el. A Járda felújítási program 15 főt foglalkoztat április 1.-től. A járdaszakaszok felújítása az időarányost meghaladó, hosszabb szakasz készül el. A start mintaprogramok támogatása 100%-os, önrészt nem kellett biztosítani az önkormányzatnak. Nem csak a béreket és járulékokat fedezi a támogatás, hanem a programok

20 19 megvalósításához szükséges eszközöket és anyagokat is biztosítja. Az anyag és eszközvásárlás is mindhárom programban időarányosan megvalósult. A pénzbeli és természetbeni támogatásokat igénybevevők számának alakulása (2013. IX.30.) Aktív korú nem foglalkoztatottak foglalkoztatás helyettesítő támogatásra átlagosan 329 fő szerzett jogosultságot. Rendszeres szociális segélyben összességében 68 fő részesült, egészségkárosodott 25 fő, 55 év felettiek rendszeres szociális segélyben részesülő 13 fő, és foglalkoztatási mentesség alapján 30 fő. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 1145 gyermek, valamint fiatal felnőtt esetében került megállapításra, amellyel a különböző kedvezmények igénybe vételére jogosultak (étkezési térítési díj, tankönyvtámogatás, alanyi jogon járó pénzbeli támogatások). Óvodáztatási támogatás 34 gyermek részére került kiutalásra. Halmozottan hátrányos helyzet megállapítására a régi szabályozás szerint 306 fő esetében került megállapításra. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 10 gyermek szerzett jogosultságot. Ebben a támogatási formában azok a gyermekek részesülhetnek, akik gyámság alatt állnak. A támogatás havi összege azonos az öregségi nyugdíjminimum 22 %-val, amely jelenleg 6.270,- Ft. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatással 2015 gyermeket támogatott az önkormányzat ruhanemű, élelmiszer, valamint más szükségletek kielégítésére, 328 gyermek étkeztetését biztosítja 10 hónapon keresztül. Természetesen a számokban átfedések lehetnek, hiszen aki étkezésre kapott támogatást, mellette még pld. ruhaneműre, vagy más szükségletekre kaphatott segítséget. Felnőttek esetében átmeneti segély 854 fő részére került megállapításra, szociális kölcsönt 9 fő igényelt. Lakásfenntartási támogatást 726 fő kapott. Adósságkezelési támogatással, és az ehhez kapcsolódó lakásfenntartási támogatással 128 esetben segített az önkormányzat. Ápolási díjat hozzátartozóik ápolásáért, gondozásáért méltányosságból átlagosan 51 fő kapott. Temetési segélyben 146 fő részesült, a köztemetések száma pedig 44 db volt. Közgyógyellátásra való jogosultság 177 fő részére került megállapításra. Intézményi ellátások Szentes Város Önkormányzat Bölcsődéje I-III. negyedévben 120 férőhellyel működött. Az intézmény a bevételi tervét összességében időarányosan teljesítette.

21 20 Megnevezés Kihasználtsági és feltöltöttségi mutatók alakulása Férőhelyek száma Beírt gyermekek létszáma Bölcsődei kihasználtság (TAJ alapú nyilvántartás alapján) átlag Feltöltöttség Január 120 fő 98 fő 68 fő 57 % 82 % Február 120 fő 97 fő 57 fő 48 % 81 % Március 120 fő 108 fő 68 fő 57 % 90 % Április 120 fő 118 fő 85 fő 71 % 98 % Május 120 fő 120 fő 93 fő 78 % 100 % Június 120 fő 112 fő 71 fő 60 % 93 % Július 120 fő 114 fő 44 fő 37 % 95 % Augusztus 120 fő 117 fő 79 fő 66 % 97 % Szeptember 120 fő 120 fő 85 fő 71 % 100 % Átlag 112 fő 72 fő 61 % 93 % Előző évek tapasztalatai alapján arra lehetett számítani, hogy az őszi hónapokban csökken a gyermeklétszám. Ehhez képest szeptember hónapban az intézmény feltöltöttsége 100%-os volt közötti időszakban 63 fő kisgyermek került át az óvodába, akik helyett bölcsődés korúak kerültek felvételre, beszoktatásuk zökkenőmentes volt. an 10 fő gyermek kezdi meg az óvodai beszoktatást a IV. negyedévben. Játszócsoport kihasználtsága Megnevezés Részvétel (fő) Eltöltött idő (óra) Bevétel (Ft) Január 27 75, ,- Február 28 97, ,- Március 24 62, ,- Április 11 14, ,- Május 20 40, ,- Június 11 37, ,- Július 4 11, ,- Augusztus 7 10, ,- Szeptember 16 49, ,- Összesen , ,- A játszócsoport kihasználtsága a nyári hónapokban alacsony volt, bár növekvő tendenciát mutat.

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. szeptember hónapban

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. szeptember hónapban Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. szeptember hónapban Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-4612-13/2014. ELŐTERJESZTÉS Szentes

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében 1 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség

Részletesebben

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-21812-5/2011. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-4989-17/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 27661/2013. Tárgy: Önkormányzat 2012. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetésének teljesítéséről Előterjesztő: Tóth József polgármester

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó A határozat melléklete T Á J É K O Z T A T Ó az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről 1. ábra Az Önkormányzat 2013. I-IX. havi bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2011 (IV. 27.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott BESZÁMOLÓJA a 2010 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére Előterjesztő: Stayer

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2011 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Ózd város 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Ózd város 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Ózd város 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2010. december 14. 2 Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2014. év 1.oldal I. Összefoglaló a 2014. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2010. szeptember 30-án tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2010. szeptember 30-án tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. szeptember 30-án tartandó ülésére Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni az önkormányzati

Részletesebben

1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI

1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI 1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI 1/1. ALCÍM: TÁRSASÁGI ADÓ A 2008. évi költségvetési előirányzat a társasági adó címén 530,6 milliárd forint bevétellel számolt. Az előirányzattal szemben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedéves

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata 3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához

Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése: 1. Az önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi feltételei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. november 6-i ülésére 1. napirendi pont

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 193/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Corvo Bianco

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2015. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása I. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése egyenlegének alakulása, feltételrendszerének értékelése A Magyar Köztársaság

Részletesebben

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt.

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. Postacím: 3525 Miskolc, Dózsa György út 12. Tel.: +36 48 510 000, +36 48 512 530 Fax: +36 48 510 001 web: www.erbbank.hu e-mail: info@erbbank.hu TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

Részletesebben

XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 2014. évi költségvetésének végrehajtása A Nemzeti Földalapról szóló

Részletesebben

./2011. TÁJÉKOZTATÓ az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről

./2011. TÁJÉKOZTATÓ az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről Heréd Község Polgármesterétől Heréd, Rákóczi út 39. 377-009./2011. TÁJÉKOZTATÓ az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Heréd Község Önkormányzatának

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. október végi helyzetéről 2015. november * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013.I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 297/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület!

TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület! TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXX. törvényt. A törvény alapján megterveztük

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Mködési

Részletesebben

Jegyző könyv. Tárgy: (1.tsp.) Beszámoló a 2013. évi költségvetés teljesítéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Jegyző könyv. Tárgy: (1.tsp.) Beszámoló a 2013. évi költségvetés teljesítéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester Jegyző könyv 6-5/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. március 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácstermében tartott Közmeghallgatáson. Jelen

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei évi gazdálkodásáról A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv., az államháztartásról szóló módosított

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2100 Gödöllő, Szabadság út 3. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Tárgy: A Piac Üzemeltető és Szolgáltató

Részletesebben

Bizottsága Szakbizottság

Bizottsága Szakbizottság Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 14916-3/2012. Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetése Melléklet: Határozatok 1 db rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Bu da pest, Istvá n út 14. /Fa x: 231-3141 /231-315 1 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester. Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester. Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz BUDAPEST 2015 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. február végi helyzetéről 2015. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015.december 2-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015.december 2-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Beszámoló Békés Város 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, és az 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ PÁLYÁZATOK ÉS AZOK REALIZÁLÁSA

TARTALOMJEGYZÉK B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ PÁLYÁZATOK ÉS AZOK REALIZÁLÁSA TARTALOMJEGYZÉK A./ KÖLTSÉGVETÉSI HELYZET I. Pénzügyi osztály beszámolója..1 II. Önkormányzati vagyonrészek alakulása 22 III. Adóosztály beszámolója..23 B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB, SZB, Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011.ÉVI

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2011. év 1. oldal I. Összefoglaló a 2011. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2015.évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Szujó Edina Véleményező bizottság: Gazdasági

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére 1. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Lehota

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Ferencvárosi Parkolási Kft. 2012. évi üzleti terve

Ferencvárosi Parkolási Kft. 2012. évi üzleti terve Ferencvárosi Parkolási Kft. évi üzleti terve Budapest, április 2. Fekete László ügyvezető Ferencvárosi Parkolási Kft. I. Vezetői összefoglaló Ferencvárosi Parkolási Kft. Üzleti terv 1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K 56/2009. (XI.27.) sz. önk. rendelet A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés díjáról szóló 37/2004. (XII.17.)

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról El terjeszt : Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/377-1/2012/I. Üi.: Simonné Fazekas Erika Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó

Részletesebben

I. AZ ÖNKO R M Á N Y Z A T KÖLTSÉG V E T É S É N E K ELŐIRÁN Y Z A T A I

I. AZ ÖNKO R M Á N Y Z A T KÖLTSÉG V E T É S É N E K ELŐIRÁN Y Z A T A I Paks Város Önkormányzata 10/2008. (III. 14.) számú rendeletének részletes indokolá s a Paks Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről és a költsé gveté s végrehajtá s á n a k rendjéről I. AZ ÖNKO

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2008. november 27. 11. szám R E N D E L E T E K

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2008. november 27. 11. szám R E N D E L E T E K EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2008. november 27. 11. szám R E N D E L E T E K 53/2008. (XI. 28.) sz. önk. rendelet Menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés díjáról

Részletesebben

a Képviselő-testület 2016. február 11-én tartandó ülésére

a Képviselő-testület 2016. február 11-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. február 11-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllő város 2016. évi költségvetésére Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A 2009. évi költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló tájékoztató...2

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni

Részletesebben

CIKLUSBESZÁMOLÓ 2006-2010

CIKLUSBESZÁMOLÓ 2006-2010 CIKLUSBESZÁMOLÓ 2006-2010 1 I. 2006.-2010 ÉVEK GAZDÁLKODÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ ADATOK FIGYELEMMEL AZ ÁHT. 50. -BAN FOGLALTAKRA...4 Előző években keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségek...4

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! Herceghalom község 2013. évi költségvetése a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. CCIV. törvény, a költségvetési szervekre vonatkozó hatályos jogszabályok,

Részletesebben

Melléklet: 3 db. A részletes leírás, illetve a melléklet szerinti számadatok alapján az alábbiak figyelembe vételét kérem a döntés meghozatala során:

Melléklet: 3 db. A részletes leírás, illetve a melléklet szerinti számadatok alapján az alábbiak figyelembe vételét kérem a döntés meghozatala során: Szentes Város Polgármesterétől 66 Szentes, Kossuth tér 6. U 1839-3/29. Tárgy: Az Önkormányzat 29. fejlesztési feladatainak meghatározása Melléklet: 3 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium II/1. számú melléklet Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Alap megnevezése: Munkaerőpiaci Alap Alap

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 19-i ülésére Szám: 02/267-9/2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

I. Fejezet A rendelet hatálya 1..

I. Fejezet A rendelet hatálya 1.. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelete a közterületek és közterület jellegű területek használatáról Módosítva: 25/2013. (XI.08.), 2/2015. (II.03.),

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013. I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Társulási Tanács!! A Tolmács-Bánk Óvoda önállóan

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap

LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap Nemzetgazdasági Miniszter Nemzetgazdasági

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól 1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Horváth László képviselő,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Nagyközségi Önkormányzat 8624 Balatonszárszó Hősök tere 1. Telefon: 84/362-501, 362-598, fax: 84/ 362-901

Nagyközségi Önkormányzat 8624 Balatonszárszó Hősök tere 1. Telefon: 84/362-501, 362-598, fax: 84/ 362-901 Nagyközségi Önkormányzat 8624 Balatonszárszó Hősök tere 1. Telefon: 84/362-501, 362-598, fax: 84/ 362-901 Tisztelt Ingatlantulajdonosok, tisztelt Ügyfeleink! Az előző évekhez hasonlóan ez évben is tájékoztatást

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésének 1. számú - Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról - tárgyú napirendi pontjához. Előadó:

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 756/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007.

Részletesebben

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás)

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) 1. Feladatellátás A helyi önkormányzatok által a 2011. évben ellátandó feladatok

Részletesebben

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu Szöveges beszámoló Körösladány Város Önkormányzat

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TARTALO M M UTAT Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről. 2. A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet

Részletesebben

JELENTÉS. Mezőtúr Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1246 2012. április

JELENTÉS. Mezőtúr Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1246 2012. április JELENTÉS Mezőtúr Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1246 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3100-026/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560131 Az

Részletesebben

Tájékoztató. Füzesgyarmat Város Önkormányzat önkormányzat költségvetési szervének 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról,

Tájékoztató. Füzesgyarmat Város Önkormányzat önkormányzat költségvetési szervének 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról, Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu. Tájékoztató Füzesgyarmat Város

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Magyar Tudományos Akadémia Főtitkára Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Budapest, 2007. május T a r t a l o m j e g y z é k I. Az Akadémia rendelkezésére

Részletesebben

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 41038-3/2009. CÍM: Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1 1990. évi C. törvény a helyi adókról1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben