TARTALOMJEGYZÉK évi költségvetési rendelet-tervezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata évi költségvetési rendelet-tervezet felülvizsgálatáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évre tervezett bevételei 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának évre tervezett működési, fenntartási kiadási előirányzatai 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évre tervezett fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadásai 4. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által évre tervezett fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai 5. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata évre tervezett bevételeiről és kiadásairól 6. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata évre tervezett költségvetési bevételeiről és kiadásairól valamint a költségvetési hiány belső és külső finanszírozásáról 7. melléklet: Püspökladányi Kisebbségi Önkormányzatok évi költségvetése 8.1. melléklet: Szociális ellátások évre tervezett kiadásainak szöveges indoklása 8.2. melléklet: Szociális ellátások évre tervezett kiadásainak számszaki adatai 1

2 9. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek évre tervezett működési, fenntartási kiadási előirányzatai 10. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól a helyi kisebbségi önkormányzatok mérlege nélkül 11. melléklet: Helyi kisebbségi önkormányzatok összevont költségvetési mérlege a évre jóváhagyott működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól 12. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterve a évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatokról 13. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai, kezességvállalásai, adósságállománya alakulása éves bontásban évben 14. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata által önként vállalt feladatok és azok évre tervezett támogatása 15. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata által évre tervezett közvetett támogatásokról 16. melléklet: Tájékoztató Püspökladány Város Önkormányzata évi költségvetési hiányából az intézményekre áthárított összegekről 17. melléklet: Kimutatás azokról a évi költségvetési rendelet 2. sz. mellékletének 16. oszlopában szereplő alcímekről, amelyek a 10%-os önkormányzati hiány számításánál nem kerültek figyelembevételre 18. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló és tervezett fejlesztései és azok forrásai évben 19. melléklet: Szöveges indoklás az önkormányzat évi költségvetési rendeletében az ÁHT (1) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz 2

3 Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET- TERVEZETÉRŐL Az előterjesztést az önkormányzat valamennyi szakbizottsága megtárgyalja és véleményezi

4 Püspökladány Város Önkormányzatának évi költségvetési rendelettervezete a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény, a helyi rendeletek, valamint a költségvetési koncepcióban meghatározott tervezési irányelvek alapján készült el. Az önkormányzat működési költségvetési pozícióját továbbra is a bevételi forrásának 80,9%-át kitevő központi források határozzák meg. Az önkormányzat pénzügyi pozícióját az 2010-ben év közben született törvényi változások nem változtatták. Az elmúlt években már jelentős arányt képviseltek a helyi adóbevételeink, viszont a évben beszedett tényleges iparűzési adóbevétel elmaradt az eredeti tervben foglaltaktól ben 170 millió Ft nagyságrendben terveztünk helyi iparűzési adót, egyezően a költségvetési koncepcióban meghatározott nagyságrenddel ben a közszférában bérfejlesztésre nem került sor. A dolgozók részére a minimálbér emelésből adódó többletköltséget, illetve a soros előre lépések fedezetét az intézmények részére biztosítjuk. A közszférában dolgozók részére a személyi jövedelemadó törvény változásából eredő bércsökkentés ellentételezésére a központi költségvetés bérkompenzációt biztosít. Egyetlen közalkalmazott és köztisztviselő nettó jövedelme nem csökken az előző évihez képest. A személyi kiadások után fizetendő munkáltatót terhelő járulékok 2011-ben nem változtak, mértéke 27%. Az intézményi költségvetési keretszámokat a koncepcióban elfogadott már évek óta a feladatfinanszírozás elvein alapuló rendszer szerint alakítottuk ki, melyet az intézményvezetők elfogadtak. Az intézményi költségvetések létszámbővítést nem tartalmaznak. A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat feladatbővülése megkívánná a dolgozói létszám emelését. Az intézmény a dolgozói létszám emelése helyett, 1 fő munkavállalót a közfoglalkoztatás keretén belül alkalmaz évben az önkormányzat működési hiány és működési hitel felvétel nélkül zárta a gazdasági évet év végén a folyószámla hitelállomány 162 millió Ft, mely az önkormányzat évi induló hitelállománya is egyben. Az előbbiekben leírtak alapján kialakított intézményfinanszírozási keretszámok és a koncepcióban elfogadott irányelvek alapján elkészült költségvetés évi működési költségvetés hiánya eft. 2

5 Az önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 88. (2) bekezdése meghatározza a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határát. Ahhoz, hogy az ÖNHIKI pályázaton részt tudjunk venni, az önkormányzat évi működési hitele nem haladhatja meg a fentiek szerint számított határt, mely e Ft. A különbözetként mutatkozó hiány összege: e Ft e Ft = e Ft. Meghatároztuk azokat a feladatokat, melyek a költségvetésbe nem vonhatók be, ezt tételesen a 17. melléklet mutatja. Így került visszaosztásra minden intézmény és a Holding Kft. esetében a részére megállapított intézményfinanszírozás, illetve önkormányzati támogatás 10%-a, ezáltal e Ft-tal tudtuk a működési hiányt csökkenteni. Fent leírtak alapján a évi költségvetést az önkormányzat az alábbi pénzügyi kondícióval tudja indítani: e Ft folyószámla hitel állománnyal (2010. december 31-én) e Ft működési hiánnyal. A forráshiányok fedezetét a képviselő testület által már korábban elfogadott munkabér- és folyószámla hitel kerettel biztosítjuk, összesen 310 millió Ft-os nagyságrendben. Természetesen minden lehetőséget, pályázati kiírást meg kell ragadnia az önkormányzatnak, hogy működési hiányát év közben csökkenteni tudja. Az ÖNHIKI pályázati útmutató részletes kiírása még nem jelent meg, így biztosan nem tudhatjuk, hogy esélyesek leszünk-e a támogatás igénylésére, és milyen nagyságban. A költségvetési törvény rögzíti a pályázaton történő részvétel fontosabb feltételeit: Nem lehet támogatást igényelni a gazdaságtalan feladatszervezésből, a működési kiadások elismerhetőnél nagyobb mértékéből adódó működési hiány finanszírozásához. Így többek között nem támogatható: - A feladatellátáshoz képest kiugró létszám és személyi juttatás, - Külön a képviselő testület, illetve az önkormányzati hivatal személyi és dologi jellegű kiadásainak indokolatlan mértéke, - Valamint az önként vállalt feladatok és/vagy az ezekhez kapcsolódó átadott pénzeszközök és a támogatás értékű kiadások 3

6 Az önkormányzat 2011-ben is működési hitel felvételére szorul, számításaink szerint e Ft nagyságrendben. Ennek konkrét összege a pályázatokon nyerhető források, további kiadást csökkentő intézkedések illetve többletbevételek beszedése év közben csökkenhet. Az önkormányzat a 2010-ben jóváhagyott munkabérhitel és folyószámlahitel igénybevételével őrizheti meg likviditását évben a folyamatban lévő és új induló beruházások megvalósítása komoly feladatot jelent az önkormányzat számára. A 3. melléklet részletesen bemutatja, hogy önkormányzatunknak 2010-ről áthúzódóan 10 db beruházása van e Ft összegben, további 13 új induló beruházással számolunk ebben az évben e Ft összegben. Az egyéb kiadások fejlesztési kiadások tervezett összege e Ft. A 2011-ben induló új beruházásokra 70 millió Ft tartalékot tervezünk. A évben megkötött, útépítési hitelszerződés keretéből december 31- ig még e Ft hitel lehívására nem került sor. Ez az összeg szolgál a Dobó, Bányász, Erkel Ferenc utcákon megépült utak kiviteli számláinak a kifizetésére illetve az út használatba vételi engedélyek költségeinek kiegyenlítésére. BEVÉTELEK (1. melléklet) A működési bevételeknél lényeges növekedéssel nem kalkulálhat az önkormányzat. Ennek oka elsősorban az, hogy a nyersanyagnorma változatlansága miatt étkezési térítési díj növekedéssel nem számolhatunk. A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat jelezte, hogy március 1.-től térítési díj emelést kezdeményez a szociális étkeztetés feladatellátásnál. Az önkormányzati működési bevételek közül elenyésző a kamatbevételi terv, mely a bevezetőben leírt kedvezőtlen önkormányzati pénzügyi helyzettel, illetve a viszonylag alacsony jegybanki alapkamattal magyarázható. Helyi adóbevételek Kedvezőtlenül alakult a helyi iparűzési adó bevétel 2010-ben. A 177 millió Ft módosított előirányzattal szemben 164 millió Ft-ban realizálódott a tényleges bevétel. Figyelembe véve a évi tényleges iparűzési adóbevételt, évre 170 millió Ft helyi iparűzési adó tervezését tartjuk reálisnak. 4

7 2011. évre a gépjárműadó mértékét 70 millió Ft-ban javasoljuk betervezni. A kommunális adó mértékét a képviselő-testület a novemberi testületi ülésén Ft/ingatlanról Ft/ingatlanra emelte. Így a kommunális adó tervezett összegét 25 millió Ft összegben célszerű meghatározni. Továbbra is magas a munkanélküliek száma, az ingatlanok számában sem várható lényeges változás, ezért az adómérték növekedésén kívül egyéb bevétel növelő tényező nincs. Az idegenforgalomban az elmúlt évek bevételeit figyelembe véve 2011-ben 3 millió Ft előirányzat betervezése indokolt. A évi tényleges bevétel 2,7 millió Ft, ugyanakkor a kintlévőség 0,5 millió Ft. A hátralék beszedése ben realizálódik. Központi források Az önkormányzat számára meghatározó központi forrás a normatív állami hozzájárulás; az átengedett központi adók és a normatív, kötött felhasználású központi támogatás. Amennyiben figyelembe vesszük a központi költségvetésből származó bevételek között a normatív kötött felhasználású támogatásokat is segélyek nélkül akkor 2011-ben az előző évi eredeti előirányzathoz képest eft forrás növekedéssel kell számolnunk, mely 1 %-nak felel meg. A forrásnövekedést részletesen bevételi jogcímenként az alábbi táblázat mutatja be: Központi költségvetésből származó bevételek Megnevezés évi eredeti előirányzat Adatok e Ft-ban évi Változás az előző eredeti évhez képest előirányzat összeg % - normatív állami hozzájárulás bevétel ,5 - ebből térségi feladatra ,5 - átengedett központi adók: személyi jövedelemadó helyben ,4 maradó része (8 %) személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelemdifferenciálódás miatt ,1 Összesen: ,7 Normatív kötött felhaszn. támogatások: 5

8 Szociális továbbképzés és szakvizsga Pedagógiai szakszolgálat ,3 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Osztályfőnöki pótlék Gyógypedagógiai póték Pl. Város Önk. Hivatásos Tűzoltósága Normatív kötött tám. összesen: ,1 MINDÖSSZESEN: ,0 Normatív kötött felhasználású támogatásként a egyes jövedelempótló ellátások támogatás kiegészítése jogcímen eft-t igényel önkormányzatunk, mely a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások központi forrása. Működési célú támogatásértékű bevételek között vettük számba a Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatására átvett e Ft-ot. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek - 4 db önkormányzati lakás értékesítésével lehet számolni, melynek várható bevétele - A részletfizetésre eladott lakások törlesztő részleteiből várható összeg e Ft e Ft Más ingatlan értékesítést nem terveztünk be. Ennek oka, hogy a gazdasági válság hatásaként az ingatlanárak nagyon visszaestek, illetve az ingatlanok eladhatatlanok. A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről jogcímen mutatjuk be a 2010-ben kifizetett, de csak 2011-ben lehívható bevételeket e Ft nagyságrendben. Itt mutatjuk ki továbbá a évben a beruházásokhoz nyújtott forrásokat is tételesen. Útépítési hozzájárulásként e Ft bevételt terveztünk be a költségvetésbe. A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálatnál keletkezett évi működési pénzmaradványból elvonásra került e Ft, mely a működési hiány csökkentésére szolgál. 6

9 Működési jellegű pénzmaradványként mutattuk ki továbbá Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat évben kiutalt előleg maradványát e Ft összegben, mely 2011-ben kerül felhasználásra. A forrásoldalon szerepeltetjük továbbá a bevezetőben említett e Ft rövid lejáratú működési hitelfelvételt. Fejlesztési jellegű pénzmaradványként mutattuk ki az Iskolafejlesztés Püspökladányban TIOP pályázat évben kiutalt előleg maradványát 830 e Ft összegben, mely 2011-ben kerül felhasználásra. A 300 millió Ft-os útépítésre tervezett fejlesztési hitelből ebben az évben kerül lehívásra e Ft. A bevételek között tüntettük fel az elmúlt évben kibocsátott Püspökladány Fejlesztéséért I. kötvény fel nem használt összegét, e Ft-ot. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: (2. melléklet) A működési kiadások tervezése az érvényes ágazati jogszabályok, a helyi rendeletek és a képviselő-testület koncepcióban elfogadott döntései alapján kerültek meghatározásra. Az oktatási intézmények költségvetési keretszámain belül a legnagyobb arányt kitevő személyi jellegű kiadások és azok járulékainak tervezése az érintett intézményvezetők által elkészített és a hivatal illetékes szakembere által ellenőrzött időkeretek alapján történt. A dologi kiadások esetében az önkormányzat az intézmények számára a évi eredeti előirányzatot biztosította. A villamos energia és gázszolgáltatás szolgáltató váltásának közbeszereztetése 2010-ben megtörtént. A pályáztatás során a nyertes gázszolgáltató az EMFESZ Kft. A nyertes villamos energia szolgáltató a Magyar Villamosművek Zrt január 1-től valamennyi intézményünk villamos energia szolgáltatását és az önkormányzat közvilágítását e cég látja el. A közvilágítás szolgáltatás szolgáltató váltása kapcsán 16%-os árcsökkenés várható 2011-ben. Nyugdíjazás miatti többletköltséget évben forráshiány miatt nem terveztünk. 7

10 Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok A jóléti tavak vízkészlet felhasználási díja és érdekeltségi hozzájárulás elnevezésű feladaton a koncepciótól eltérően évben előirányzatot nem terveztünk. Ennek okai: - A jóléti tavak üzemeltetése önként vállalt feladata az önkormányzatnak Vízkészlet felhasználási díjat nem terveztünk be. Javaslatunk szerint azt a tavakat használó horgászegyesületek tagjai fizessék meg ben e jogcímen kiadása nem volt az önkormányzatnak. - Önkormányzatunknak érdekeltségi hozzájárulást törvényi változás miatt nem kell fizetni a Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat felé. Az ágazat legnagyobb tételét a Holding Vagyonkezelő Kft. éves támogatása képezi. A Kft támogatását az önkormányzat 2010-ben e Ft-ban határozta meg ben a támogatás összege az előző évhez képest 10%-kal csökken, így a támogatás e Ft. A belvízelvezetési feladatok a 2 db szivattyútelep üzemeltetési költségeit, illetve minimális anyagbeszerzést tartalmaz. A Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat 2011-ben számlázta ki a II. sz. szivattyútelep II. félévi üzemeltetési költségeit is. A felmerülő karbantartási munkákat közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott dolgozókkal kívánjuk megoldani. A könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások előirányzata a projektmenedzsmenti feladatot ellátó ADITUS Kft szolgáltatási költségeit, ügyvédi díjat, a költségvetés és beszámoló készítés könyvvizsgálati díjait, a kötvénykibocsátás szaktanácsadói díját foglalja magába. A mezőőri tevékenység ellátása 3 fővel történik, mint az előző évben. A költségvetésbe beterveztük a vonatkozó jogszabályban rögzített támogatást, mely szerint a központi költségvetésből havonta és létszámra vetítve 50 e Ft illeti meg az önkormányzatot ben 2 fő településőrt január-február hónapban foglalkoztat az önkormányzat a saját költségvetése terhére. Az ilyen jellegű foglalkoztatás pályázati lehetősége évben megszűnt. Az önkormányzat 2010-ben összesen négy ütemben adott be pályázatot Vis maior támogatásra. A támogatás mértéke 90%, a költségvetési rendelet tervezetben szereplő előirányzat az önkormányzati saját forrást is tartalmazza. 8

11 Az I. ütemű támogatásból évre visszatervezendő előirányzat Püspökladányban 12 utcában elvégzendő munkálatokra 489 e Ft Az I. ütemű támogatásból a Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény pinceszintjének helyreállítási munkáira e Ft A III. ütemű vis maiorhoz kapcsolódó kiadásként kerül felhasználásra e Ft A Generali Providencia Biztosító Zrt-től a Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény pince beázásához e Ft kártérítést kapott az önkormányzat. Egy káreseményre két helyről támogatás nem vehető igénybe, ezért a biztosítónak vissza kell utalni a biztosítási kártérítésre kapott e Ft-ot. Szociális ellátás A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységi körébe tartozó püspökladányi feladatokon túl a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás keretében kistérségi feladatokat is ellát, Szerepen és Sárrétudvariban. A rendelettervezet tartalmazza a családsegítési, gyermekjóléti, a szociális étkeztetési, házi segítségnyújtás, az idősek nappali ellátása, valamint a fogyatékos és demens személyek nappali ellátása feladatokat ben a felsorolt feladatokra elegendő alap és kiegészítő normatívát biztosít a költségvetés, így Szerep és Sárrétudvari településnek nem kell a feladathoz hozzájárulást biztosítani évben is pályázat útján lehet hozzájutni a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatásához, illetve a közösségi pszichiátriai ellátás pénzügyi forrásához. E két feladat ellátásához elegendő fedezetet nyújt a központi forrás. Ezen feladatok is beépítésre kerültek az önkormányzat költségvetésébe. Az 10%-os hiány visszaosztása az intézményben a bevezetőben leírtak szerint realizálódott. A visszalépés legjellemzőbb tételei az alábbiak: - Üres álláshelyek közfoglalkoztatottal történő betöltése - keresetkiegészítés bevonása a hiányba - betegszabadság csökkentése a évi tény költség szintjére - alkalmazottak étkezési hozzájárulásának megvonása és ebből adódóan a munkáltatót SZJA megszűnése - dologi kiadások bevonása a hiányba 9

12 A vállalkozó háziorvosok rezsiköltség támogatását a évi tény költségekhez igazítva terveztük be a költségvetésbe. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások fedezete a normatív állami támogatás és a visszaigényelhető normatív kötött felhasználású előirányzat. E feladatra betervezett összes kiadás e Ft. A forrás megoszlása az alábbi: - Normatív kötött felhasználású támogatás e Ft - Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz közfoglalkoztatásra e Ft - Önkormányzati saját forrás e Ft Az időskorúak járadéka, a normatív lakásfenntartási támogatás, a rendszeres szociális segély esetében a forrásmegosztás 90-10%, az aktív korúak ellátásán belül a bérpótló juttatás esetében 80-20%, az alanyi jogú ápolási díj esetében 75 25% a központi költségvetés és az önkormányzat költségvetése között. A közfoglalkoztatás bérének és terheinek a rövid távú foglalkoztatás esetén 5%- a, a hosszú távú foglalkoztatás esetén 10%-a, a 2010-ről áthúzódó foglalkoztatottak esetén 30%-a terheli az önkormányzatot. Az ezen felüli támogatást a Munkaügyi Központ biztosítja. A szociális ellátások mértéke többnyire a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegéhez igazodik, mely január 1-től változatlanul Ft/hó évben, mint 2000 óta minden évben, az önkormányzat csatlakozott a BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázathoz, ami a évi szociális ellátások összegét növeli, csakúgy, mint az előző évek kötelezettségvállalásai. A nyugdíjasok gyógyfürdőkezelésének támogatását 8 millió Ft összegben javasoljuk meghatározni, igazodva a évi tényleges kiadásokhoz. A szociális ellátás évre tervezett kiadásairól részletesen a 8.1. és a 8.2. mellékletek szólnak. A közfoglalkoztatás évről áthúzódó kiadásai, adminisztrációs költségek soron szereplő e Ft tartalmazza a közfoglalkoztatottak december havi bére és járulékának önkormányzatát terhelő kiadásait, valamint a januárban a polgármesteri hivatalban tovább foglalkoztatott dolgozók bérét és járulékát. Az ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatását az előző évhez képest 5%- kal csökkentettük. A támogatás módosítására vonatkozó levelünket a feladatot 10

13 ellátó Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. részére továbbítottuk. Szerződés módosításra a költségvetési rendelet-tervezet időpontjáig nem került sor. Oktatási ágazat Az önkormányzat működési kiadásain belül az ágazat részaránya változatlan az előző évhez képest, 46,7%. Ez több tényezővel magyarázható: - a normatívák fajlagos összegei nem változtak, - csökkent az ellátotti létszám, csökkent az ellátandó feladat, - a dolgozók bére és a munkáltató terhelő járulék összege nőtt a minimál bér emelkedése, illetve a soros előre lépések többletköltsége miatt. A központi költségvetés által az oktatásra fordított normatív támogatásokat figyelembe véve az alábbi táblázat mutatja be, hogy milyen az intézményeink forrásösszetétele. A normatív támogatáson felül figyelembe vettük, hogy az egyéb juttatásokból milyen összegben részesülnek intézményeink. Intézmény megnevezése 2011.évi intézményfinanszírozás eft évi évközi támogatások eft * évi intézményfinanszírozás összesen eft Összes finanszírozási forrás megoszlása Állami támogatás összesen eft Állami támogatás %-a Önkormányzati kiegészítés eft Önkormányzati kiegészítés %-ban = =5:4 x100 7=4-5 8=(7:4)x100 Egyesített Óvodai Intézmény Bölcsőde nélkül Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény 3 Általános Iskolai Tagintézménye Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény Zeneiskolai Tagintézménye Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (benne AJKP) , , , , , ,7 Összesen , ,0 * Jubileumi jutalom, úszásoktatás, sportcsarnok használat díja jogcímeket tartalmazza. Egyes oktatási ágazathoz tartozó kiadások megbontása intézményenként: 1) Általános iskolai tanulók helyi közlekedésének önkormányzati támogatása eft. 2) Általános és középiskola tanulóinak úszásoktatás: 800 eft. 11

14 3) Sportcsarnok bérleti díja e Ft, mely összeg a évi tényleges felhasználás arányában került felosztásra. Az évközi támogatások intézményekre történő bontása az alábbi: Megnevezés Jubileumi jutalom Helyi közlekedés Úszás oktatás Sportcsarnok igénybevétel Összesen Óvoda Többcélú 3 általános iskolai tagintézménye Zene Gimnázium Összesen: Az 10%-os hiány visszaosztása az ágazatban a bevezetőben leírtak szerint realizálódott. A visszalépés legjellemzőbb tételei az alábbiak: - minőségi bérpótlék és járulékainak bevonása a közoktatási ágazatban - munkaközösségi vezetői pótlék csökkentése - túlóra keret és járulékainak csökkentése - álláshelyek megszüntetése: álláshely be nem töltése, óvodai csoport megszüntetése - betegszabadság csökkentése a évi tény költség szintjére - alkalmazottak étkezési hozzájárulásának megvonása és ebből adódóan a munkáltatót SZJA megszűnése - céljellegű, pl. etnikai normatíva bevonása - dologi kiadások bevonása a hiányba A költségvetési törvény 5. számú melléklete lehetőséget nyújt arra, hogy különböző tárgyú, a működéssel kapcsolatos pályázatokat nyújtsanak be intézményeink. pl.: - Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó kiadás támogatása - Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások a) Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása b) Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása c) Arany János Programok támogatása d) Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása Azt is meg kell említeni, hogy a költségvetési törvény 5. számú mellékletében jelentősen szűkült az intézmények által pályázható támogatások száma. Elmondható azonban, hogy a támogatások elnyerésével jelentős összegű személyi és dologi kiadásokat válthatnak ki az intézmények, illetve többletfeladatok forrásául szolgálnak. 12

15 A Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás működési és fejlesztési költségvetése e Ft-tal szerepel az önkormányzat költségvetésében. A társulás adminisztratív feladatait a GESZ látja el. Püspökladány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a társulás előirányzatai felett gazdálkodási jogosultsággal nem rendelkezik. Egyéb ágazat A koncepció elkészítésekor arról döntött a képviselő-testület, hogy az alapítványok, civil szervezetek, egyházak támogatása az előző évi költségvetés eredeti szintjén kerüljenek megtervezésre. A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó szakfeladatoknál is érvényesítettük az 10%-os finanszírozás csökkentést. A hivatalnál a köztisztviselők létszáma változatlan az elmúlt évhez képest. Az 10%-os hiány visszaosztása a polgármesteri hivatalban a bevezetőben leírtak szerint realizálódott. A visszalépés legjellemzőbb tételei az alábbiak: - Üres álláshely közfoglalkoztatottal történő betöltése - GYES-en lévő köztisztviselő álláshelyének közfoglalkoztatottal történő betöltése - Nyugdíjba vonuló dolgozók közfoglalkoztatottal történő betöltése - Közfoglalkoztatott dolgozóktól étkezési utalvány megvonása - Magántelefon hivatali célra történő használatának csökkentése - Magángépjármű hivatali célra történő használatának csökkentése - Dologi kiadások csökkentése (fűtési költség, irodaszer, tisztítószer, papírírószer beszerzés korlátozása) A városi és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása a évi eredeti előirányzat szintjén került betervezésre, mely a évi tényleges felhasználás 60%-a. Ez az előirányzat magába foglalja a nemzeti ünnepeink megrendezésével kapcsolatos költségeket, egyéb városi rendezvények és találkozók költségeit, valamint az önkormányzat által támogatott egyesületek, körök, klubok támogatási összegét. A Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága költségvetéséhez nyújtott állami támogatás az előző évihez képest kis mértékben csökkent. A tűzoltóság a feladatainak ellátásához szükséges forrást működési bevételeivel egészíti ki, az önkormányzat költségvetéséhez támogatást nem tud nyújtani. 13

16 Az országgyűlési képviselői irodának március 1-jétől a polgármesteri hivatalban kívánunk helyet biztosítani. Erre a feladatra - időarányosan a bérleti- és közüzemi díjak fedezetére 200 e Ft előirányzatot terveztünk be. A püspökladányi Karacs Ferenc Múzeum fenntartásához 1 millió Ft-tal járul hozzá az önkormányzatunk. A bevezetőben ismertetett működési hiányt figyelembe véve egész évben folyószámlahitel és munkabérhitel igénybe vételére kényszerül az önkormányzat. A működési célú hitel kamat mértéke évi 10 % körül lesz. Így indokolt hitelkamatként 22 millió Ft betervezése. Az általános tartalékalap 4 millió Ft, mely az év közben előre nem látható működési kiadások fedezetéül szolgál, melyből csak rendkívül indokolt esetben célszerű átcsoportosítani. Fejlesztési kiadások (3. melléklet) I évről áthúzódó beruházások: A) Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok 1) Újtelepi szennyvízelvezető rendszer építés előkészítő munkái A beruházás előkészítéséhez 85% vissza nem térítendő támogatást kapott az önkormányzat e Ft összegben. Az előkészítő munkálatok ez év elején lezárulnak. 2) Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése a korábbi Szent István úti Óvoda épületébe A beruházás keretében Püspökladány, Rákóczi u. 4. sz. alatti épületből, illetve a Bocskai u. 21. sz. alatti épület egy részéből áthelyezésre kerültek a feladatok. A megvalósítás során Püspökladány, Szent István u. 33. sz. alatti ingatlan teljes körű felújítására, korszerűsítésére (épület, parkosítás, parkoló építés), a megváltozott igényeknek megfelelően került sor. A beruházás megvalósításához a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató 95% vissza nem térítendő támogatást biztosít. A beruházás a kiviteli szerződésben vállalt határidőre befejeződött, megtörtént a műszaki és az azt követő ünnepélyes átadás. A Római Katolikus Egyháznak a Rákóczi u. 4. sz. alatti épületet hivatalosan is átadtuk. A beruházás utófinanszírozott költségeinek a visszatérítése szerepel az ez évi költségvetésben. 14

17 3) Nemzeti Diverzifikációs Program Támogatási szerződéssel még nem rendelkező, nyertes pályázat A beruházás keretében Püspökladány Petőfi utcai, Vásártér utcai és Sárrét utcai játszóterek fejlesztésére kerül sor, illetve a Püspökladány Bajcsy-Zsilinszky és Rákóczi utcák kereszteződésében a Katolikus templom előtt a Szent István szobor környezetében Szent István tér kialakítása valósul meg. Játszóterek extenzíven kezelt zöldterülete újul meg, ezentúl a meglévő játszóeszközök köre bővül (kombinált csúszdapark, egyensúlyozó hullám, nyújtó és forgó). Zöldfelület fejlesztése, növényzet telepítése, padok kihelyezésére is sor kerül. A Petőfi utcai játszótér komplex fejlesztésével a kerekes székesek számára is használhatóvá válik. Szent István tér kialakításának célja a városi rendezvények lebonyolítására alkalmas nagyobb baleset- és akadálymentes dísztér kialakítása. A beruházás megvalósításához a Nemzeti Diverzifikációs Program kerete e Ft támogatást biztosít. A saját forrás mértéke e Ft, mely magában foglalja a beruházás teljes ÁFA költségét és az előkészítés költségeit. A kivitelező kiválasztása közbeszerzés útján történik. A beruházás tervezett befejezési határideje 2012 év vége. 4) Püspökladány Déli gyűjtőút hálózatának kiépítése Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Program támogatási rendszeréhez a Püspökladány Déli gyűjtőút hálózat kiépítése tárgyában Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be. A tervezett úthálózat a 42-es főközlekedési út csatlakozásától a Keleti sor - Déli sor -Arany János zug - Radnóti utca nyomvonalán valósul meg az Erőss Lajos utca csatlakozásáig. Püspökladány Város Önkormányzatának, a tervezett útberuházás megvalósításához a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató az elismerhető költségek 85%-ig vissza nem térítendő támogatást biztosít. A támogatási szerződés aláírásra került. Elkészültek az útépítés kiviteli tervei (út, csapadékvíz, elektromos). Megtörtént a közbeszerzési eljárás, valamint annak eredményhirdetése február 7-én sor került a Magyar Aszfalt Kft.-vel a kiviteli szerződés aláírására. Március hónapban a munkálatok megkezdődnek. 5) Iskolafejlesztés Püspökladányban (TIOP) A pályázaton önkormányzatunk e Ft-ot nyert, mely 100%-os támogatottságú. A pályázat az általános és középiskola modern informatikai eszközökkel való felszerelését segíti. 15

18 6) Hajdúsági Könyvtári Kapuk (TIOP) A Hajdúsági Könyvtári Kapuk elnevezésű pályázatban Püspökladány Város Önkormányzata Konzorciumi tagként vesz részt, melyből 100%-os támogatásban részesül, e Ft összegben. Ebből 2011-ben várható támogatás e Ft. A beruházás keretében a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központban 7,5 m2 informatikai tér került kialakításra, 5 db számítógép valamint 1 db multifunkcionális nyomtató beszerzése történt meg. 7) Partnerek a tanulásban (TÁMOP) A Partnerek a tanulásban című pályázatban Püspökladány Város Önkormányzata Konzorciumi tagként vesz részt, melyből 100%-os támogatásban részesül, e Ft összegben. Ebből 2011-ben várható támogatás e Ft. A beruházás kapcsán a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtári részébe irodai bútorok beszerzése történt, illetve rendezvények tartottak és a dolgozók továbbképzése történt meg. 8) Az esélyhez egy kézfogás is elég (TÁMOP) A közoktatási intézmények esélyegyenlőségi programjának megvalósulása tárgyában önkormányzatunk e Ft-ot nyert, mely 100%-os támogatottságú. A megvalósítás helyszínei: Egyesített Óvodai Intézmény, Többcélú Oktatási Intézmény, Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. A projekt időtartama: október július 31. A projekt lényege, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek illetve a sajátos nevelési igényű ellátottak olyan plusz foglalkoztatáshoz jutnak, amelyben a gyermekek fejlesztése megvalósulhat, illetve felzárkózhatnak. A pályázatnak van infrastrukturális fejlesztésre fordítható része is, mely 6 tanterem felújítását teszi lehetővé. A pályázat a költségvetési rendeletben az alábbiak szerint került megbontásra: Működési kiadások: Fejlesztési kiadások: Összesen: e Ft e Ft e Ft 16

19 B) Egyéb beruházási feladatok: 1) Városrendezési terv elkészítése A városrendezési terv módosítása folyamatban van. Jelenleg a munkarészek tervezése, egyeztetése történik. A rendezési terv módosítása során figyelembevételre kerültek a MÁV Zrt. és a déli gyűjtőúthálózat tervezett fejlesztései. 2) Hitelkeret terhére megvalósítandó útberuházás: Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 42/2008. (III. 27.) sz. határozatában elhatározta, hogy kerüljön kidolgozásra a püspökladányi földutak útépítésére vonatkozó tervezet. A 65/2008. (V. 29.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy a Magyar Fejlesztési Bank által meghirdetett Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogramban részt vesz. Ennek keretében megkötésre került az UNICREDIT Bank Hungary Zrt-vel a 300 millió forintos hitelkeret szerződés évben 5 utcában megvalósult a szilárd burkolatú utak építése. A 2010 évben tervezett útfejlesztések során további 27 utcában készültek el a szilárdburkolatú utak december 31-ig még nem került lehívásra a hitelkeretből e Ft. Ebből az összegből készül el a Bányász, Dobó és Erkel F. utcák útépítése, valamint a használatbavételhez szükséges engedélyek beszerzése 2011-ben. II. 2011évben induló beruházások: A) Az önkormányzat által benyújtott, bírálat alatt lévő pályázatok 1) Újtelepi szennyvízhálózat építés II. fordulója A szennyvízhálózat fejlesztés két fordulóban megvalósuló beruházás. Az első fordulóban előírt feladatok teljesítése ez év február végéig lezárul. A második fordulós pályázat beadási határideje február 20. Ennek teljesítési feltételeként megkezdődött a Víziközmű Társulás megalakításának előkészülete. Az alakuló közgyűlés megtartására február 15-én kerül sor. Az előzetes számítások szerint a Társulás 25 millió Ft összegű hitellel járul hozzá az önkormányzati önerőhöz. A kivitelezés és a hozzá kapcsolódó egyéb költségek várható összköltsége e Ft. Ebből évben e Ft kiadás várható. A pályázat döntési mechanizmusának ismeretében azzal lehet számolni, hogy ez év őszén megkezdődhet a kivitelezés. A beruházással a csatorna építésén túl megoldódik a foszformentesítés, megépül egy új szennyvíziszap tározó, 17

20 valamint a csatorna hálózat üzemeltetését végző Városüzemeltető Kft. részére lehetőség nyílik gépbeszerzésre. 2) Lehet így is? Lehet így is! Fogjunk össze Püspökladány közbiztonságának javításáért A társadalmi bűnmegelőzéssel kapcsolatos kiadások, támogatások pályázati felhívás keretein belül a címben leírt pályázat elbírálás alatt van. A támogatás tartalma 90%. 3) Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és forgalom csillapítására A 42-es főútvonal Kodály-Vörösmarty illetve az Dózsa György utca kereszteződésénél gyalogos átkelőhely tervezésére kerül sor. A kivitelezés költsége e Ft, melyből pályázaton nyerhető összeg e Ft. 4) Funkcióbővítő Integrált Településfejlesztés Az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Püspökladány Város központi területeinek megújulására pályázat benyújtására nyílt lehetőség. A projekt elszámolható költségeinek 85%-a a támogatás mértéke. A Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések tárgyú pályázat tervezési programjában a Bajcsy-Zsilinszky u. 2. sz. alatti Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtár feletti épületrész emeletráépítéses bővítése, az épületet körülvevő tér rendezése, térburkolása, térvilágítása, szabadtéri színpad építése, parkolók kialakítása, útépítés szerepel. A Bajcsy-Zsilinszky utca rendezése a közterületi parkolók, autóbuszöblök, gyalogút kiépítése is része a tervezett fejlesztésnek. A Polgármesteri Hivatal Bocskai u. 2. sz. alatti lapos tetős épületének emeletszintű tetőtérrel való beépítése és a belső parkolók kialakítását is tartalmazza a pályázat. A piactér többfunkciós célú fejlesztése, burkolása, közműátépítése, fedett elárusító helyek kialakítása és a piacfelügyelői épület megépítése is része a fejlesztésnek. Az előző évben benyújtott I. fordulós pályázatunk forráshiányra való hivatkozással elutasításra került. A Nemzeti Fejlesztési Miniszter a fellebbezésünknek helyt adott, így rövidesen megkezdődik a II. fordulós pályázat készítése. Ez évben az előkészítés költségeivel számolunk. B) Egyéb 2011-ben induló beruházások/fejlesztések 18

21 1) Temető és környékének belvízelvezetése A püspökladányi köztemetőben és környékén magas a talajvíz szint, ezért már 1 éve nem lehetséges a koporsós temetés. A belvízelvezető rendszer felülvizsgálatára van szükség. Ezt követően a vízelvezető rendszer felújítására kerül sor a talajvízszint süllyesztés elérésének érdekében. A beruházás várható költsége e Ft. 2) Tűzoltó fecskendő beszerzés A képviselő-testület a 49/2010. (IV.29.) önkormányzati testületi határozatában kötelezettséget vállalt a Tűzoltóság tűzoltó fecskendő beszerzése kapcsán saját erő biztosítására e Ft összegben. A pályázat benyújtása megtörtént. 3) Újtelepi belvízelvezető árok építése Püspökladány, Bólyai u sz. alatti lakóházakban és környezetében a nagy mennyiségű lehullott csapadék következtében belvízveszély alakult ki. A lakóházak állagának megőrzése érdekében a külterületen árok kialakítására került sor. A beruházás költsége 900 e Ft. 4) Bajcsy-Zsilinszky Szabó Pál utcák csapadékvíz elvezetésének kiépítése és felújítása Széchenyi tervben kiírásra kerül a települések belvízvédelmi rendszerének fejlesztése. Tavalyi évben lehullott nagy mennyiségű csapadékvíz elvezetését a város jól karbantartott vízelvezető rendszere néhány esetben késéssel és nagy erőkkel felvonulva szivattyúzással tudta elvezetni. A vis maior helyzet elkerülésének érdekében a Püspökladány Bajcsy-Zsilinszky Szabó Pál-Kodály Zoltán utcák öblözetében szükség van a Szabó Pál utca irányában az A 1-1 csatorna felé egy felszíni víz elvezetését biztosító csatorna megépítésére és az A 1-1 csatorna felújítására, burkolására a Kaán Károly és Déli sor utcák kereszteződéséig. A KEVITERV AKVA - Szolnok - által elkészített tervek alapján a beruházás tervezett költsége eft. A Széchenyi terv forrására pályázva, 85% pályázati támogatás mellett e Ft saját forrás biztosítása mellett a felszíni vízelvezető rendszer kiépítése és felújítása megoldható. 5) Belvízelvezető rendszer fennmaradási engedélyezése, tervkészítés 19

22 Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség - Debrecen kötelezése alapján Püspökladány Város Önkormányzatának el kell készíttetnie a Püspökladány Belvízelvezető Rendszer Fennmaradási Engedélyét. A II. ütem fennmaradási engedély tervezésének költsége e Ft. 6) Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása Püspökladány Város Önkormányzatának kezelésében lévő felszíni vízelvezető csatornák közül a Petri-Érvölgyi csatorna, Kisfenéki csatorna és az A-13 jelű csatorna Déli sor mentén az Erőss Lajos utcáig karbantartását és kotrását 2011 évben meg kell oldani a város biztonságos felszíni és belvíz elvezetése érdekében. A csatornák felújításának várható költsége e Ft. 7) Kálvin Téri Általános Iskolai Tagintézmény zenetanterem felújítása Az elmúlt időszak csapadékos időjárása után a Többcélú Oktatási, Nevelési Intézmény vezetője megkereste a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Irodáját, hogy beázott a Kálvin Téri Tagintézmény Püspökladány, Kálvin tér 8. sz. alatti régi épületrészében lévő ének szaktanterme. A helyszínen megtartott szemle és a födémszerkezet feltárása után megállapításra került, hogy nem beázásról van szó, hanem az oktatási intézmény ének- és technikaterme fellett a födém- és tetőszerkezet olyan mértékben rongálódott az idők során, hogy az a jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes, a sérült épületrészek kicseréléséig az érintett termek nem használhatók. A közvetlen életveszély elhárítása: a födém és tetőszerkezet dupla dúcolása, tető- és födémszerkezet megbontása a sérült részek cseréje, ragasztott faszerkezetű 9,5 fm hosszú húzó gerenda beépítése a meglévő kibontása után, az alatta lévő mennyezetgerenda felhúzása, további sérült mennyezet gerenda kiváltása, tető- és födémszerkezet visszaépítése, ének szaktanterem mennyezetének vakolat cseréje, lebontott világítótestek visszaépítése, szükség szerinti festés, bontott anyag elszállítása e Ft felújítási költségbe kerül. 8) Táncsics és Kolozsvári úti parkoló kiépítéséhez vízelvezetés kialakítása Püspökladány, Kolozsvári utcán az utca szűk keresztmetszete miatt a járdán és az úttest szélén parkoló autók akadályozzák a gyalogos és közúti közlekedést. Az így kialakult állapot a közlekedőkre nézve balesetveszélyes. Megoldást jelent parkoló kialakítása a Táncsics utca felől. A parkoló jogerős engedéllyel rendelkezik. A parkoló kialakításához önkormányzatunknak a csapadékvíz elvezetését kell megoldania. A vízelvezetés beruházásának költsége 850 eft. 20

23 8) Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat közösségi pszichiátriai ellátás eszközbeszerzés Önkormányzatunk a fenti tárgyú pályázaton 200 e Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. III. Egyéb fejlesztési kiadások Ennél a fejezetnél mutatjuk be az önkormányzat által felvett hitelek tőke és kamattörlesztéseit. A jelentős volumenű induló beruházások miatt célszerű tartalékalapot képezni az előre nem ismert, illetve a pályázatok által nem támogatott többletköltségekre e Ft összegben. Ebből az alapból kell biztosítani olyan beruházások költségeit, melyekre nincs pályázati lehetőség. Az önkormányzat kötelezettség vállalásai a kibocsátott kötvény terhére: évben kibocsátott kötvény értéke: e Ft Kötvényforrást csökkentő tételek: évben felhasznált összeg: e Ft évben kötelezettségvállalással terhelt összeg: e Ft évre vállalt kötelezettség: e Ft Újtelepi szennyvízhálózat építése: e Ft Funkcióbővítő Integrált Településfejlesztés: e Ft évi kötelezettség (Funkcióbővítő Integrált Településfejlesztés): e Ft Összes kötelezettség: Kötelezettségvállalással még nem terhelt kötvényforrás e Ft e Ft Az Új Széchenyi Terv teljes körű ismeretében, az önkormányzati pályázati lehetőségek alapján, készüljön előterjesztés arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat milyen pályázatokon kíván részt venni. Ennek alapján a képviselő-testület rangsort állítson fel az önkormányzati ciklusban megvalósítandó fejlesztésekre vonatkozóan, figyelembe véve a kötvényből még rendelkezésre álló keret nagyságát. Püspökladány Város Önkormányzatának összes bevételét, kiadását, a évi költségvetés hiányát, a hiány finanszírozásának módját, a bevont pénzmaradvány, fejlesztési és működési hitel, a Püspökladány Fejlesztéséért I. kötvény nagyságát összefoglalóan a költségvetés 6. melléklete tartalmazza. 21

24 Az önkormányzat működőképességét 2011-ben úgy tudja megőrizni, hogy az intézmények, a polgármesteri hivatal és az önkormányzat tulajdonát kft-k takarékosan gazdálkodnak és a költségvetési rendelet-tervezetben szereplő előirányzatokat betartják. Kérem a képviselő-testületet, hogy a évi költségvetési rendelettervezetet fogadja el. Püspökladány, február 14. A r n ó t h Sándor polgármester 22

25 Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2011.(II.25.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: az önkormányzat évi költségvetéséről Módosított rendelet azonosítója: 25/2010.(XII.17.) (hatályon kívüli) Rendelet tárgykódja: B1 Tárgykód megnevezése: Költségvetés Kihirdetés dátuma: február 25. Hatályba lépés dátuma: február 25. Dokumentum készült: március 24.

26 Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Rendelet szövege PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2006. (X. 14.) önkormányzati rendelet 15. (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bizottságai, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (13) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottsága, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 37. (4) bekezdés f) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Cigány és Román Kisebbségi Önkormányzatok, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92/A. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el: Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai, a hiány finanszírozása 1. (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat évi költségvetését a) Ft önkormányzati bevétellel b/1) Ft működési hiánnyal és b/2) Ft fejlesztési hiánnyal c) Ft kiadással, ezen belül 2 / 9

27 Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet c/1) Ft működési kiadással ezen belül c/a) Ft személyi jellegű kiadással, c/b) Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) Ft dologi kiadással, c/d) 0 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) Ft pénzeszköz-átadás egyéb támogatással, c/2) Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással, ezen belül Ft pályázati tartalékalappal c/3) Ft intézményi fejlesztési jellegű kiadással, c/4) Ft általános tartalékkal állapítja meg. Az (1) bekezdés a) pontjában szereplő bevételből a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás bevétele: Ft c) pontjában szereplő kiadásokból a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás kiadása: Ft, ezen belül c/1) pontjában szereplő működési kiadásokból a Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás kiadása: Ft, ezen belül a személyi jellegű kiadások: Ft munkaadókat terhelő járulékok: Ft dologi jellegű kiadások: Ft pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: Ft c/3) pontjában szereplő intézményi fejlesztési kiadásokból a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás kiadása: Ft fejlesztési jellegű kiadás. (2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételekből és kiadásokból egyenként Ft a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Román Kisebbségi Önkormányzat (a továbbiakban: kisebbségi önkormányzatok) évi költségvetési főösszege. 3 / 9

28 Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet 2. (1) Az 1. (1) bekezdés b/1) pontjában megállapított működési hiány fedezetére Ft előző évi működési pénzmaradványt von be az önkormányzat. A fennmaradó Ft működési hiány fedezetéül és a évről áthúzódó folyószámla hitelállomány fedezetére az önkormányzat a számlavezető pénzintézettel megkötött szerződés alapján munkabér- és folyószámla hitelt vesz igénybe s ezzel egyidejűleg az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása pályázatot nyújt be. A b/2) pontban megjelölt fejlesztési hiány fedezetére Ft fejlesztési pénzmaradványt von be, Ft fejlesztési hitelt vesz fel, Ft Püspökladány Fejlesztéséért I. kötvényforrást von be. A hitelek felvételére a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. (2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit leköti. A lekötést megelőzően írásban ajánlatot kell kérni a pénzintézetektől és a legkedvezőbb ajánlatot tevőnél kerül elhelyezésre a betét. A betételhelyezésről a döntést a polgármester hozza meg. A költségvetési címrend 3. (1) A képviselő-testület az önkormányzata évi költségvetésének bevételi főösszegének forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el. (2) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésében a címenkénti működési kiadási ezen belül kötelező előirányzatait, valamint a létszámkeretet a 2. melléklet 3-9. oszlopai szerint állapítja meg. Az önkormányzat által fenntartott intézmények, illetve a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás működési kiadásainak forrásait a 2. számú melléklet oszlopai szerint hagyja jóvá. A képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési, üzemeltetési kiadásainak előirányzatát a 2. számú melléklet IV. ágazat 10. sora szerint Ft összegben határozza meg. Az előirányzat felhasználása a Polgármesteri Hivatalnál történik. 4 / 9

TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet: 2/a. sz. melléklet: 2/b. sz. melléklet: 1. sz. függelék: 2.sz. függelék: 3. sz.

TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet: 2/a. sz. melléklet: 2/b. sz. melléklet: 1. sz. függelék: 2.sz. függelék: 3. sz. TARTALOMJEGYZÉK Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési

Részletesebben

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék)

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék) TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2008. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2008. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2011 (IV. 27.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott BESZÁMOLÓJA a 2010 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Mködési

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében 1 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség

Részletesebben

2009. évi költségvetése

2009. évi költségvetése 3. napirendi pont Megtárgyalják: - első fordulóban Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 01/42-2/2009. - második fordulóban közgyűlés bizottságai Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökének e l ő t e r j

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Az Önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv., a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S _NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város középtávú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület!

TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület! TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXX. törvényt. A törvény alapján megterveztük

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet:

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet: TARTALOMJEGYZÉK - Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítására - Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet tervezete az önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 23-i ülésére

Részletesebben

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október JELENTÉS Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október Számvevői Iroda Iktatószám: V-3055-16/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására Szám: 2067/2016. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei évi gazdálkodásáról A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv., az államháztartásról szóló módosított

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel a 41/2008. (II. 15.) ÖKT sz. határozat szerint elfogadott 2008.

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel a 41/2008. (II. 15.) ÖKT sz. határozat szerint elfogadott 2008. Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel a 41/2008. (II. 15.) ÖKT sz. határozat szerint elfogadott 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék Budaörs Város Önkormányzat 2008.

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2011 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapítására A megyei

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/377-1/2012/I. Üi.: Simonné Fazekas Erika Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 27661/2013. Tárgy: Önkormányzat 2012. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB, SZB, Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011.ÉVI

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu. E l ő t e r j e s z t é s

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu. E l ő t e r j e s z t é s PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 2011. július 7-i ülésére Tárgy: Póti kérelmek

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /.(III..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére

Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 9-i ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 297/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

Bizottsága Szakbizottság

Bizottsága Szakbizottság Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 14916-3/2012. Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetése Melléklet: Határozatok 1 db rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2015. SZEPTEMBER 30.

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2015. SZEPTEMBER 30. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2015. SZEPTEMBER 30. Az előterjesztést véleményezi

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E az Önkormányzat

Részletesebben

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/35 /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2016. február 19-i nyilvános ülésére

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/35 /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2016. február 19-i nyilvános ülésére _NAPIREND Ügyiratszám: 5/35 /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. február 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2016. évi költségvetéséről és

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. május 17-i ülésére Tárgy: I./ Pápa Város

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 30JICC6 Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI.

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 193/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Corvo Bianco

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E /2012 ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. március 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója Összeállította: Pénzügyi Osztály Tartalomjegyzék I. Gazdasági kilátások és az önkormányzatok várható helyzete

Részletesebben

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2013. évi költségvetését

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2013. évi költségvetését PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése A Nógrád Megye Önkormányzata honlapjának gondozásával összefüggő feladatokról szóló, 2/2003. számú Rendelkezés

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Ózd város 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Ózd város 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Ózd város 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2010. december 14. 2 Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat Bucsa Község Önkormányzat Ecsegfalva Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100.

Részletesebben

./2011. TÁJÉKOZTATÓ az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről

./2011. TÁJÉKOZTATÓ az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről Heréd Község Polgármesterétől Heréd, Rákóczi út 39. 377-009./2011. TÁJÉKOZTATÓ az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Heréd Község Önkormányzatának

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó J A

B E S Z Á M O L Ó J A Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK B E S Z Á M O L Ó J A a 2005. évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2005. éves

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2011. (III. 12.) önkormányzati rendelete a Város 2011. évi költségvetéséről (A 27/2011.(VI.27.), a 40/2011.(IX.27.) és a../2011.(xii ) módosító önkormányzati

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Bu da pest, Istvá n út 14. /Fa x: 231-3141 /231-315 1 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás

Részletesebben

I. AZ ÖNKO R M Á N Y Z A T KÖLTSÉG V E T É S É N E K ELŐIRÁN Y Z A T A I

I. AZ ÖNKO R M Á N Y Z A T KÖLTSÉG V E T É S É N E K ELŐIRÁN Y Z A T A I Paks Város Önkormányzata 10/2008. (III. 14.) számú rendeletének részletes indokolá s a Paks Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről és a költsé gveté s végrehajtá s á n a k rendjéről I. AZ ÖNKO

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

polgármester Az elõterjesztés melléklete: A 2009. évre várható bevételek és kiadások bemutatása. Tagintézmények költségvetési koncepciója

polgármester Az elõterjesztés melléklete: A 2009. évre várható bevételek és kiadások bemutatása. Tagintézmények költségvetési koncepciója III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója. Elõterjesztõ : Tinyó Ottó polgármester Elõterjesztést készítette: Dr Herczeg Tibor jegyzõ Fóris Józsefné gazd. fõmunkatárs Az elõterjesztés

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Stán Györgyné Gazdálkodási Osztály vezetője T Á J É K O Z T A T Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2015. I - III. negyedévi gazdálkodásáról Kazincbarcika,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Z ÁR S Z Á M A D Á S

Z ÁR S Z Á M A D Á S Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Stán Györgyné Gazdálkodási Osztály vezetője Z ÁR S Z Á M A D Á S Kazincbarcika Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Kazincbarcika,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2013.február 14-én

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA A koncepciót az önkormányzat valamennyi szakbizottsága megtárgyalja 2 Az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 34864/2011. Tárgy: Beszámoló 2010.költségvetés végrehajtásáról és a belsı ellenırzési tevékenységrıl Melléklet: elıterjesztés melléklete

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról El terjeszt : Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2009. évben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2013(II.15.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól (egységes szerkezetben a 22/2013.(IV.26.),

Részletesebben

Előterjesztés. Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére

Előterjesztés. Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Tárgy: a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó A határozat melléklete T Á J É K O Z T A T Ó az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről 1. ábra Az Önkormányzat 2013. I-IX. havi bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg. Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg. A törvény elfogadása után kezdődhet meg az elemi szintű költségvetési tervezet

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester. Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester. Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz BUDAPEST 2015 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról-

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról- Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám: 101/.. -../2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-én, 15:00 órai

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról 3. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács község önállóan működő kistelepülés, az állandó lakosok száma 778 fő. Az elmúlt évben a

Részletesebben

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. 1105-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és

Részletesebben

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-4989-17/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Iktató szám: 101/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Beszámoló

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2014. február 18.-i ülésére Újszász

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2009. évi költségvetése Horváth Miklós polgármester Dr. Görög István körjegyző, Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi előadó

Velem községi Önkormányzat 2009. évi költségvetése Horváth Miklós polgármester Dr. Görög István körjegyző, Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi előadó E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-ei testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállította: Velem községi Önkormányzat évi költségvetése Horváth Miklós

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. november 6-i ülésére 1. napirendi pont

Részletesebben