(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat évi költségvetését

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2013. évi költségvetését"

Átírás

1 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az önkormányzat évi költségvetését a) Ft költségvetési bevétellel b/1) Ft működési hiánnyal és b/2) Ft fejlesztési hiánnyal c) Ft sal, ezen belül c/1) Ft működési sal ezen belül c/a) Ft személyi jellegű sal, c/b) Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) Ft dologi sal, c/d) Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) Ft pénzeszközátadás, egyéb támogatással, c/2) Ft önkormányzati fejlesztési jellegű sal c/3) Ft intézményi fejlesztési jellegű sal, állapítja meg.

2 2 2. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 4. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 5. A Rendelet a 3/A. melléklet helyébe a 3/A. melléklet lép. 6. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 7. A Rendelet 5.2./A. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 8. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző

3 I. Működési bevételek 1. melléklet a 3/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételei december 31ig II. ütem Előirányzat csoportok, kiemelt ok Adatok e Ftban Eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem Működési bevételek Eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti május 31én szeptember 30án december 31én módosítás: Továbbszámlázott költségek bevétele Továbbszámlázott költségek ÁFA bevétele 883 ÁFA bevétel 20 Egyéb működési bevétel december 31én II. ütem december 31. II. ütem összetétele: Temető bérleti díja Kötvénybefektetés bevétele évről áthúzódó ÁFA visszaigénylése Újtelepi szennyvízhálózat kiépítése II. forduló KEOP ÁFA visszaigénylése "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP ÁFA visszaigénylése Továbbszámlázott költségek bevétele Továbbszámlázott költségek ÁFA bevétele ÁFA bevétel Egyéb működési bevétel Kamatbevétel Startmunka mezőgazdasági bevétel ÁFAval Polgármesteri Hivatal Eredeti május 31én szeptember 30án december 31én módosítás: Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele Továbbszámlázott költségek ÁFA bevétele 560 december 31én II. ütem december 31. II. ütem összetétele: Bérleti díj Bérleti díj ÁFA bevétele 681 Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele Továbbszámlázott költségek ÁFA bevétele Egyesített Óvodai Intézmény összesen: Eredeti oldal

4 Előirányzat csoportok, kiemelt ok május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem a. = Bölcsőde Eredeti 936 május 31én 936 szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem b. = Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti május 31én szeptember 30án december 31én Térítési díj többletbevétele 413 Többlet bevétel: szakmai szolgáltatás 782 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele 5 december 31én Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Eredeti május 31én június 30án Gazdasági Ellátó Szervezet Eredeti május 31én szeptember 30án december 31én Térítési díj többletbevétele vendégétkeztetésből Többletbevétel: rendezvényi étkeztetés 670 Többletbevétel: ÁFA Többletbevétel: biztosítási kártérítés 420 december 31én II. ütem Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Eredeti május 31én augusztus 31én Karacs Ferenc Múzeum Eredeti 357 május 31én 357 augusztus 31én Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum (intézmény neve től) Eredeti május 31én szeptember 30án december 31én Működési többletbevétel december 31én II. ütem Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek 2. oldal

5 Előirányzat csoportok, kiemelt ok Eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem Püspökladány Város Önkormányzata a b c d Eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem december 31. II. ütem összetétele: Helyi adók Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Átengedett központi adók Gépjárműadó (40%) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Polgármesteri Hivatal Eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem december 31. II. ütem összetétele: Egyéb bevételek Házasságkötés lebonyolítás bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek Eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti május 31én szeptember 30án december 31én Téli közfoglalkoztatáshoz átvétel Munkaügyi Központtól december 31én II. ütem december 31. II. ütem összetétele: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvétel: Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ által végzett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától 57 = Szerep Nagyközség Önkormányzatától 41 = Földes Nagyközség Önkormányzatától = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központtól évi pénzmaradvány átvétele Mezőőri szolgálatra átvétel évi közoktatási informatikai feladatok támogatás 2012ben megfizetett összegének megtérítése a Magyar Államkincstártól oldal

6 Előirányzat csoportok, kiemelt ok Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól ről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák ről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása belvízvédekezési munkák ről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása Polgármesteri Hivatal biomassza kazánprogram 2012ben indult, évre áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása Újtelepi biomassza kazánprogram évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák évi Startmunka mintaprogram támogatása egyéb értékteremtő foglalkoztatások évi Startmunka mintaprogram támogatása belvízvédekezési munkák évi Startmunka mintaprogram támogatása bio és megújuló energia felhasználás Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka 376 Polgármesteri Hivataltól évi pénzmaradvány átvétele decemberi Krampuszfesztivál támogatása (NKA és HBMi Önk.) 700 TÁMOP "Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP "Ezerarcú Sárrét" HBMi Önkormányzat: Ladányi Nyár évi rendezvénysorozat támogatása 200 TÁMOP "Tiéd a város, te vigyázz rá!" TÁMOP "Segítsünk többen, többet!" Megyei Egészségbiztosítási Pénztár: Szűrővizsgálat támogatása 62 Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása HungaroControl: Ifjúsági Ház támogatása Otthonteremtési támogatás Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás 717 Nemzeti Kulturális Alap: Ladányi Nyár rendezvénysorozat támogatása Közfoglalkoztatáshoz önerő átvétele intézménytől Pénzmaradvány rendezésre átvétel központi költségvetéstől és intézményektől Munkaügyi Központ támogatása: "A nyári diákmunka elősegítése" 882 Téli közfoglalkoztatáshoz átvétel Munkaügyi Központtól Egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti 288 május 31én szeptember 30án december 31én módosítás: Munkaügyi Központ: álláskereső személy foglalkoztatásának támogatása 60 Munkaügyi Központ: rehabilitációs foglalkoztatás támogatása 86 december 31én II. ütem Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Eredeti 0 május 31én augusztus 31én Polgármesteri Hivatal Eredeti 0 május 31én 0 szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem december 31. II. ütem összetétele: 4. oldal

7 Előirányzat csoportok, kiemelt ok Közfoglalkoztatás támogatása, Munkaügyi Központ: rehabilitációs fogl. (1fő) 35 Munkaügyi Központ támogatása: Első munkahely garancia program 942 TÁMOP Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának támogatása Munkaügyi Központ támogatása: "A nyári diákmunka elősegítése" 294 TÁMOP "Segítsünk többen, többet!" 813 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogatása: rehabilitációs fogl. 2 fő Gazdasági Ellátó Szervezet Eredeti 0 május 31én 0 szeptember 30án 228 december 31én Munkaügyi Központ támogatása 73 december 31én II. ütem Karacs Ferenc Múzeum Eredeti 0 május 31én 0 augusztus 31én Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum (intézmény neve től) Eredeti 0 május 31én 0 szeptember 30án december 31én Nemzeti Kulturális Alap: Darvas Táncház támogatása 200 Munkaügyi Központ támogatása december 31én II. ütem Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem december 31. II. ütem összetétele: évben megelőlegezett, 2013ban igényelhető támogatás: Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP 60 "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP Bocskai u.dózsa Gy. u.keleti sor közötti járdaszakasz megépítéséhez átvétel a Tesco Global Zrttől Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft évi amortizációs díj hátraléka Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Eredeti 0 május 31én 20 június 30án oldal

8 Előirányzat csoportok, kiemelt ok 4 3 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Eredeti 0 május 31én 20 augusztus 31én Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum (intézmény neve től) Eredeti 0 május 31én 0 szeptember 30án december 31én Médiaszolgáltató Alap támogatása: MATV ALLANDO 154 december 31én II. ütem Gazdasági Ellátó Szervezet Eredeti 0 május 31én 0 szeptember 30án 0 december 31én 50 december 31én II. ütem 50 II. Központi költségvetésből kapott támogatások Eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem december 31. II. ütem összetétele: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása = Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése = Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz = Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Kulturális feladatok támogatása Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok Eredeti május 31én szeptember 30án december 31én módosítás: 6. oldal

9 Előirányzat csoportok, kiemelt ok Önki feladatellátást szolgáló fejlesztések: kötelező önki feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező épületének felújítása, fűtéskorszerűsítése) december 31én II. ütem december 31. II. ütem összetétele: Működési célú: Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 46 Létszámcsökkentés támogatása Prémium évek program támogatása 2012.IV.n.év, IIIII.n.év Üdülőhelyi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 28 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 83 Nyári gyermekétkeztetés támogatása december évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Felhalmozási célú: EU Önerő alap támogatása: Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP 19 EU Önerő alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" Lakossági közműfejlesztés támogatása 20 Önki feladatellátást szolgáló fejlesztések: kötelező önki feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező épületének felújítása, fűtéskorszerűsítése) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi bérkompenzációja Eredeti 0 május 31én szeptember 30án december 31én módosítás: havi bérkompenzáció december 31én II. ütem Szerkezetátalakítási tartalék támogatása Eredeti 0 május 31én 0 szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem december 31. II. ütem összetétele: Beszámítás összegének visszapótlása Gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítése Szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítése A köznevelési intézmények működtetésének támogatása Adósságkonszolidáció, költségvetési támogatás Eredeti 0 május 31én 0 szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem december 31. II. ütem összetétele: Likvid hitel konszolidációja Fejlesztési hitelek konszolidációja Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása, Erzsébet utalvány Eredeti 0 május 31én 0 szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 7. oldal

10 Előirányzat csoportok, kiemelt ok Eredeti 0 május 31én 0 szeptember 30án 0 Előirányzat felvezetése december 31én december 31én II. ütem "Itthon vagy Magyarország, szeretlek!" program támogatása Eredeti 0 május 31én 0 szeptember 30án 0 december 31én 650 december 31én II. ütem Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása Eredeti 0 május 31én 0 szeptember 30án 0 december 31én 0 Előirányzat felvezetése 591 december 31én II. ütem 591 III. Felhalmozási bevételek Eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem Közhatalmi bevételek Eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem december 31. II. ütem összetétele: Magánszemélyek kommunális adója Felhalmozási bevételek Eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti május 31én szeptember 30án december 31én Fordított ÁFA bevétel technikai jellegű december 31én II. ütem oldal

11 Előirányzat csoportok, kiemelt ok december 31. II. ütem összetétele: Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.től amortizációs díj Fordított ÁFA bevétel technikai jellegű Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem december 31. II. ütem összetétele: Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága épületének felújítása, bővítése "Püspökladányi belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Püspökladányi belterületi útépítés" ÉAOP "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő szobrának elkészítése HURO/1101sz. MagyarországRománia Határon Átnyúló Együttműködési Program Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és a forgalom csillapítására 2012ben indult, évre áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása Újtelepi biomassza kazánprogram évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák évi Startmunka mintaprogram támogatása belvízvédekezési munkák évi Startmunka mintaprogram támogatása bio és megújuló energia felhasználás Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ÉAOP Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban előkészítő munkái ÉAOP Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések előkészítő munkái Napelemes megújuló energia beruházás TÁMOP "Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" 250 TÁMOP "Tiéd a város, te vigyázz rá!" TÁMOP "Segítsünk többen, többet!" 900 Téli közfoglalkoztatáshoz átvétel Munkaügyi Központtól 840 Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés Munkaügyi Központtól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem oldal

12 Előirányzat csoportok, kiemelt ok december 31. II. ütem összetétele: Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól EU önerő támogatás: Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP "Püspökladányi Belterületi Kerékpárút Hálózat fejlesztése" ÉAOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Püspökladányi belterületi útépítés" ÉAOP "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum (intézmény neve től) Eredeti 0 május 31én 0 szeptember 30án 690 december 31én 690 december 31én II. ütem 690 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31. II. ÜTEM IV. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem = Fejlesztési célú pénzmaradvány = Működési célú pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem Püspökladány Város Önkormányzata a. Eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem Fejlesztési pénzmaradvány Eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem december 31. II. ütem összetétele: 10. oldal

13 Előirányzat csoportok, kiemelt ok "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény Kötvény kamat bevétel Városi Sporttelep felújítási munkáinak garanciális javítása 825 "Püspökladányi belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Püspökladányi belterületi útépítés" ÉAOP ben indult, évre áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása Újtelepi biomassza kazánprogram b. Működési pénzmaradvány Eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem december 31. II. ütem összetétele: Szabad pénzmaradvány bevonása évi hiány fedezetébe december 31. napján fennálló likvid hitel állomány Szállítói és egyéb kötelezettség, központi költségvetéssel szembeni kötelezettség Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványa Eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem a. Működési pénzmaradvány Eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem december 31. II. ütem összetétele: Polgármesteri Hivatal Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Egyesített Óvodai Intézmény Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény Karacs Ferenc Gimnázium, SZKI, Szakiskola és Kollégium Gazdasági Ellátó Szervezet 560 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Püspökladányi Tájékoztató Központ 994 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31. II. ÜTEM oldal

14 2. melléklet a 3/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzatának évre jóváhagyott működési, fenntartási i ainak módosítása december 31ig II. ütem Adatok e Ftban KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes Személyi jellegű Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű ok Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú ok I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA I.1. Kötelező feladatok összesen eredeti 1 Közvilágítás eredeti május 31én szeptember 30án december 31én Előirányzat felvezetése I.1.33 sorról december 31én II. ütem Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti május 31én szeptember 30án december 31én Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek a támogatásból december 31én II. ütem Geodéziai, hirdetési díjak eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb ok eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem Víziközmű Társulat működési költség támogatása eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet) eredeti 51, május 31én 51, szeptember 30án 51, december 31én 51, Téli közfoglalkoztatás a december 31én II. ütem 51, Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti oldal

15 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes Személyi jellegű Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű ok Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú ok május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem Jubileumi jutalom, létszámleépítés, nyugdíjbavonulás tartaléka eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ évi normatíva lemondás tartaléka eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatás eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem Vagyonbiztosítás eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem Működési célú hitel kamata eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem Közösségi közlekedés támogatása eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem Gimnáziumi oktatás működtetési költsége eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem évi STARTmunka mintaprogram Mezőgazdasági munkák eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem évi STARTmunka mintaprogram Belvízvédekezési munkák eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem évi STARTmunka mintaprogram Polgármesteri Hivatal biomassza kazánprogram ( ) eredeti oldal

16 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes Személyi jellegű Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű ok Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú ok május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem ben indult, évre áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása Újtelepi biomassza kazánprogram ( ) eredeti 2, május 31én 2, szeptember 30án 2, december 31én 2, december 31én II. ütem 2, évi STARTmunka mintaprogram Mezőgazdasági munkák ( ) eredeti 98, május 31én 98, szeptember 30án 98, december 31én 98, december 31én II. ütem 98, évi STARTmunka mintaprogram Egyéb értékteremtő foglalkoztatások program ( ) eredeti 17, május 31én 17, szeptember 30án 17, december 31én 17, december 31én II. ütem 17, Polgárvédelmi feladathoz kapcsolódó ok eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem Egyéb pénzügyi műveletek eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem Gazdasági Ellátó Szervezet dologi ok tartaléka eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem évi pénzmaradvány rendezése központi költségvetés felé 0 május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem évi STARTmunka mintaprogram Belvízvédekezési munkák ( ) 0 május 31én 56, szeptember 30án 56, december 31én 56, december 31én II. ütem 56, évi STARTmunka mintaprogram Bio és megújuló energia felhasználás ( ) 0 május 31én 6, szeptember 30án 6, december 31én 6, december 31én II. ütem 6, oldal

17 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes Személyi jellegű Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű ok Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú ok Képviselőtestület működése 0 május 31én 10, szeptember 30án 10, december 31én 10, Előirányzat átcsoportosítás 10, december 31én II. ütem 10, Önkormányzat továbbszámlázott ai 0 május 31én szeptember 30án december 31én Előirányzat felvezetése december 31én II. ütem ÁFA befizetés NAVnak 0 május 31én szeptember 30án december 31én Előirányzat felvezetése december 31én II. ütem Startmunka mintaprogram többletköltsége 0 május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem évi vízkészlet járulék fizetési kötelezettség 0 május 31én szeptember 30án december 31én Előirányzat átvezetése I.1.1 sorra december 31én II. ütem Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény és a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium évi pénzmaradványa május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény és a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium prémium évek programban résztvevő dolgozóinak októbernovember havi ai 0 május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás 0 május 31én 0 szeptember 30án december 31én Előirányzat felvezetése november havi bérkompenzáció december 31én II. ütem I.1. Kötelező feladatok összesen eredeti 168, I.1. Kötelező feladatok összesen módosított május 31én 240, I.1. Kötelező feladatok összesen módosított szeptember 30án 240, oldal

18 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes Személyi jellegű Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű ok Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú ok I.1. Kötelező feladatok összesen módosított december 31én 240, I.1. Kötelező feladatok összesen módosított december 31én II. ütem 240, I.2. Önként vállalt feladatok 1 Mezőőri szolgálat eredeti 3, május 31én 3, szeptember 30án 3, december 31én 3, november havi bérkompenzáció december 31én II. ütem 3, Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.B melléklet) eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem Közművelődési Alapítvány támogatása eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem Sportalapítvány támogatása eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem Csenki Díjhoz kapcsolódó költségek eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem Egyházak támogatása eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem Városi és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti május 31én szeptember 30án december 31én Előirányzat átcsoportosítás december 31én II. ütem oldal

19 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes Személyi jellegű Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű ok Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú ok Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása 0 május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás 0 május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem TÁMOP "Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" 0 május 31én 3, szeptember 30án 3, december 31én 3, december 31én II. ütem 3, TÁMOP "Ezerarcú Sárrét" 0 május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem Ladányi Nyár 2013 rendezvénysorozat 0 május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem TÁMOP "Tiéd a város, te vigyázz rá!" 0 május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem TÁMOP "Segítsünk többen, többet!" 0 május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem "Krampuszfesztivál 2013" rendezvény 0 május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem Ifjúsági Ház ai HungaroControl támogatásából 0 május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem "Itthon vagy Magyarország, szeretlek" program 0 május 31én szeptember 30án december 31én oldal

20 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes Személyi jellegű Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű ok Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú ok december 31én II. ütem Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések (ÉAOP) 153/2012. (XI.29.) önk.test.hat. alapján 0 május 31én szeptember 30án december 31én Előirányzat felvezetése felhalmozási ok közül december 31én II. ütem I.2. Önként vállalt feladatok összesen eredeti 3, I.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított május 31én 6, I.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított szeptember 30án 6, I.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított december 31én 6, I.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított december 31én II. ütem 6, I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT 171, I. I. I. I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30ÁN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31ÉN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31ÉN II. ÜTEM 246, , , , II. II.1. POLGÁRMESTERI HIVATAL Kötelező feladatok 1 Polgármesteri Hivatal eredeti 38, május 31én 35, szeptember 30án 36, december 31én 36, Előirányzat felvezetése II.1.2. sorról november havi bérkompenzáció december 31én II. ütem 36, Kistérségi Iroda eredeti 1, május 31én 0, szeptember 30án 0, december 31én Előirányzat átcsoportosítása Előirányzat átvezetése II.1.1. sorra december 31én II. ütem Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb ok eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem Képviselőtestület működése eredeti 10, május 31én 0, szeptember 30án 0, december 31én december 31én II. ütem Továbbszámlázott költségek eredeti május 31én szeptember 30án december 31én Előirányzat felvezetése oldal

21 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes Személyi jellegű Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű ok Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú ok december 31én II. ütem "Első munkahely garancia program" évről áthúzódó ai 0 május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem II.1. Kötelező feladatok összesen eredeti 49, II.1. Kötelező feladatok összesen módosított május 31én 35, II.1. Kötelező feladatok összesen módosított szeptember 30án 36, II.1. Kötelező feladatok összesen módosított december 31én 36, II.1. Kötelező feladatok összesen módosított december 31én II. ütem 36, II.2. Önként vállalt feladatok 1 Térfigyelő rendszer, lift egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti 1, május 31én 1, szeptember 30án 1, december 31én 1, december 31én II. ütem 1, II.2. Önként vállalt feladatok összesen eredeti 1, II.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított május 31én 1, II.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított szeptember 30án 1, II.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított december 31én 1, II.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított december 31én II. ütem 1, II.3. Államigazgatási feladatok 1 Államigazgatási feladatok eredeti 8, május 31én 8, szeptember 30án 8, december 31én 7, Előirányzat átcsoportosítása november havi bérkompenzáció december 31én II. ütem 7, Pénzbeli és természetbeni juttatások (5.C melléklet) eredeti május 31én szeptember 30án december 31én december 31én II. ütem II.3. Államigazgatási feladatok összesen eredeti 8, II.3. Államigazgatási feladatok összesen módosított május 31én 8, II.3. Államigazgatási feladatok összesen módosított szeptember 30án 8, II.3. Államigazgatási feladatok összesen módosított december 31én 7, II.3. Államigazgatási feladatok összesen módosított december 31én II. ütem 7, II. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT 58, II. II. II. II. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30ÁN POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31ÉN POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31ÉN II. ÜTEM 44, , , , oldal

22 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes Személyi jellegű Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű ok Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú ok III. Önkormányzati intézmények 1 Egyesített Óvodai Intézmény összesen Eredeti 104, május 31én 104, szeptember 30án 106, december 31én 106, december 31én II. ütem 106, /a Bölcsőde Eredeti 5, május 31én 5, szeptember 30án 5, december 31én 5, november havi bérkompenzáció december 31én II. ütem 5, /b Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti 99, május 31én 99, szeptember 30án 101, december 31én 101, Előirányzat felvezetése térítési díj többletbevételből Előirányzat felvezetése szakmai szolgáltatás bevételéből Előirányzat felvezetése továbbszámlázott szolgáltatás bevételéből 5 5 Előirányzat felvezetése rehabilitációs foglalkoztatás támogatásából Előirányzat felvezetése álláskereső személy foglalkoztatásának támogatásából Előirányzat átcsoportosítás november havi bérkompenzáció december 31én II. ütem 101, Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen Eredeti 89, május 31én 89, június 30án 0, június 30án 44, /a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Eredeti 89, május 31én 89, június 30án 0, június 30án 44, /b Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Eredeti május 31én június 30án Gazdasági Ellátó Szervezet Eredeti 67, május 31én 67, szeptember 30án 67, december 31én 67, november havi bérkompenzáció Előirányzat felvezetése Munkaügyi Központ támogatásából Előirányzat felvezetése térítési díj többletbevételből Előirányzat felvezetése ÁFA bevételből Előirányzat felvezetése rendezvényi étkeztetés többletbevételéből Előirányzat felvezetése biztosítási kártérítésből Előirányzat átcsoportosítás személyi jellegű ok közül dologi okra Előirányzat átcsoportosítás munkaadót terhelő járulékok közül dologi okra december 31én II. ütem 67, Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 9. oldal

23 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes Személyi jellegű Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű ok Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú ok Eredeti 12, május 31én 12, augusztus 31én 0, Karacs Ferenc Múzeum Eredeti 3, május 31én 3, augusztus 31én 0, Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum (intézmény neve től) Eredeti 5, május 31én 5, szeptember 30án 20, december 31én 20, november havi bérkompenzáció Előirányzat felvezetése Nemzeti Kulturális Alap támogatásából Előirányzat felvezetése Munkaügyi Központ támogatásából Előirányzat felvezetése Médiaszolgáltató Alap támogatásából Előirányzat felvezetése működési többletbevételből Előirányzat átcsoportosítás személyi jellegű ok közül dologi okra Előirányzat átcsoportosítás munkaadót terhelő járulékok közül dologi okra december 31én II. ütem 20, III. Önkormányzati intézmények összesen eredeti 281, III. Önkormányzati intézmények összesenmódosított május 31én 281, III. Önkormányzati intézmények összesen módosított szeptember 30án 193, III. Önkormányzati intézmények összesen módosított december 31én 238, III. Önkormányzati intézmények összesen módosított december 31én II. ütem 238, MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT 510, MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN 571, MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30ÁN 485, MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31ÉN 528, MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31ÉN II.ÜTEM 528, oldal

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2015. SZEPTEMBER 30.

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2015. SZEPTEMBER 30. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2015. SZEPTEMBER 30. Az előterjesztést véleményezi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet:

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet: TARTALOMJEGYZÉK - Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítására - Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet tervezete az önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

(1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi módosított költségvetésének

(1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi módosított költségvetésének Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hatályos:.27.- MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének / (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

II.1. melléklet. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési tervezete

II.1. melléklet. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési tervezete II.1. melléklet Az önkormányzat 2016. évi költségvetési tervezete - 1 - Funkciókód: 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás B3 Közhatalmi ek: Helyi adó ek: - Építményadó 70 000 60 000 69 685 - Magánszemélyek

Részletesebben

Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza.

Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 21/213. (V. 23.) önkormányzati rendelete a 212. évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. március 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete 1. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított M É R L E G E B C

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló 14/2015. (V. 04.) rendeletének módosítása Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÁPRILIS 28-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 827-4/2016/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. november 25-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Kiadási jogcím és számítási mód kiadás. K1 Személyi juttatások összesen: 29 457 29 457 28 427

Kiadási jogcím és számítási mód kiadás. K1 Személyi juttatások összesen: 29 457 29 457 28 427 - 2 - Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. K1 Személyi juttatások: Polgármester illetménye 523 500 Ft x 12 hó 6 282 Alpolgármesterek tiszteletdíja 706 600 Ft x

Részletesebben

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről 6/2012 (II.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2012.(IV.25.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: i költségvetés teljesítése Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25 -i ülésének 3. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25 -i ülésének 3. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25 -i ülésének 3. számú napirendi pontjához. Tárgy: Előadó: Beszámoló Hőgyész Nagyközség Önkormányzat 2012.

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosított címrendje

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosított címrendje 1. melléklet az 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosított címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30 - ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30 - ai ülésére ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Ügyiratszám: 64-84/2015. Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetési rendelet módosításáról

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 13/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 13/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve 2016 március 31. Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft 2016 évi pénzügyi terv Bevétel Közétkeztetés és étteremüzemeltetés

Részletesebben

3. (1) A képviselő- testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét mínusz 4 729 ezer ftban

3. (1) A képviselő- testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét mínusz 4 729 ezer ftban Adorjánháza község képviselő-testületének 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete Adorjánháza község képviselő-testületének a 2013 évi költségvetéséről (egységes szerkezetben 2013. szeptember 25. napjától))

Részletesebben

J e l e n t é s. 136/2012. (X. 11.) önkormányzati testületi határozat A folyószámlahitel átalakításával kapcsolatos pályázat benyújtásra került.

J e l e n t é s. 136/2012. (X. 11.) önkormányzati testületi határozat A folyószámlahitel átalakításával kapcsolatos pályázat benyújtásra került. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének /01. (II.0.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 01. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 12-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 12-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 12-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015. (III.9.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről 1 Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 20/2011.(IX.14.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A i költségvetés módosítása Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Körösladány Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27 Érdi VI. évfolyam. 7. szám 2016. Május 5. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 12/2016. (V.5.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet: 2/a. sz. melléklet: 2/b. sz. melléklet: 1. sz. függelék: 2.sz. függelék: 3. sz.

TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet: 2/a. sz. melléklet: 2/b. sz. melléklet: 1. sz. függelék: 2.sz. függelék: 3. sz. TARTALOMJEGYZÉK Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.12.)

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete 1 1 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetésről az 5/2009. (IV.1.) 1, a 8/2009. (IV.24.) 2, a 12/2009. (V.27.) 3, a 13/2009. (VI.3.) 4, a 14/2009.

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/215 (V.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló a 1/214(XII.19.) és a 4/214(V.6.) rendelettel, 8/214(IX.16.) rendelettel

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről szóló 5/215. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/215. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő testületének. 14 /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet

Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő testületének. 14 /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő testületének 14 /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.14.) önkormányzati

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Az Önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv., a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 4/2013.(IV.30.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012 (II.

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

B4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete

B4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete B4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Ibrány Város

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (III..) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (III..) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (III..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet áról

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (II..) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének. évi költségvetéséről Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

felújítás nettó 2.430.000 igényelt NFM támogatás (80%) 2.414.880 ÁFA 588.600 önkormányzati önrész (20%) 603.720 bruttó 3.018.600 3.018.

felújítás nettó 2.430.000 igényelt NFM támogatás (80%) 2.414.880 ÁFA 588.600 önkormányzati önrész (20%) 603.720 bruttó 3.018.600 3.018. Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormá 2013. július 11-i RENDKÍVÜLI ülésére Készítette: Gálné Tárgy: a 2013. évi kompok, révek pályázat benyújtása Előzmény: a 37/2013.(VII.3.)NFM rendelet 2013.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2015. (V.19.) önkormányzati rendelete

Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2015. (V.19.) önkormányzati rendelete Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) Kolontár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A rendelet 2015. február 17-én kihirdetésre került. dr. Menyhárt

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet módosítására. főmunkatárs címzetes főjegyző

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet módosítására. főmunkatárs címzetes főjegyző ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 17-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 2178-3/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I I. NAP IR E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-30/2016. Tárgy: A 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása Mell.:

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 24-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015.december 2-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015.december 2-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Beszámoló Békés Város 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, és az 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET 1..

RENDELET - TERVEZET 1.. RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../ 2010 (. ) sz. rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10 Érdi VI. évfolyam. 3. 201. Február 19. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 5/201. (II.19.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 201. évi költségvetéséről...2

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó ülésére. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2. Ügyiratszám: 496-7/2014 E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a 2010. évi zárszámadásról (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ 2011 évi (XII..31) kormányrendelet 167/A (1) A

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. melléklet a.../2015. (...) rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. melléklet a.../2015. (...) rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. melléklet a.../2015. (...) rendelethez 1. oldal MEGNEVEZÉS I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 390 081 1 525 115 1 191 528 II. Felhalmozási

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. /.. (...) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. /.. (...) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /.. (......) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete../..

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2013. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

Tarnaméra Községi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014.(VII.23.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Községi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014.(VII.23.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Községi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014.(VII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Tarnaméra Község Önkormányzat

Részletesebben

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban B E V É T E L E K K I A D Á S O K Feje- Címek 2011. évi 2011. évi 2011. 2011. Feje- Címek 2011. évi 2011. évi 2011. 2011. ze- Megnevezés eredeti módosított évi évi ze- Megnevezés

Részletesebben

Törtel Község Önkormányzatának. 6./2012.(IV.27.) rendelete

Törtel Község Önkormányzatának. 6./2012.(IV.27.) rendelete Törtel Község Jegyzője 2747 Törtel, Szent István tér 1. Tel: 53/576-010 Fax: 53/576-019 E-mail: jegyzo@tortel.hu Törtel Község Önkormányzatának 6./2012.(IV.27.) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 2 A B ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 4 2. melléklet 5 3. melléklet 6 4. melléklet Nagykálló Város

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Önkormányzat. 103 Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel 214 103. cím összesen: 214

Önkormányzat. 103 Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel 214 103. cím összesen: 214 Átmeneti gazdálkodás bevételei Önkormányzat eft 212. január - február hó bevételei 212. január Cím Alcím Cím neve február teljesítés 11 Egyesített Szoc. Intézmény I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVFOLYAM 2.sz. 2012. FEBRUÁR MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVFOLYAM 2.sz. 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-46. oldal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E /2012 ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2015. évi költségvetését

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2015. évi költségvetését PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.) 19 419 822 45 982 299 43 214 957 94,0%

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.) 19 419 822 45 982 299 43 214 957 94,0% A /2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól 1.a számú melléklet eft-ban Sorszám Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. BEVÉTELEK I.

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca Város

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására Szám: 2067/2016. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban

1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban űímrend(i.ii.) Alcím, Szakfeladat 1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban ŰEVÉTELEK MŰKÖDÉSI

Részletesebben

1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. E l ő t e r j e s z t é s

1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. E l ő t e r j e s z t é s 1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. Ügyiratszám: 1721/2/ 2. számú előterjesztés E l ő t e r j e s z t é s az Önkormányzat évi költségvetését megállapító

Részletesebben

adatok ezer forintban

adatok ezer forintban 1. melléklet a 2/215.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 3 Makó város Önkormányzata és intézményei 215. évi bevételi és kiadási ai adatok ezer forintban 215.

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. november 6-i ülésére 1. napirendi pont

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben