A Közgyűlés február 18-ai ülésén hozott határozatok...10

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10"

Átírás

1 Érdi VI. évfolyam Február 19. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 5/201. (II.19.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 201. évi költségvetéséről...2 /201. (II.19.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 2/2013. (II..) önkormányzati rendelet módosításáról...8 II. HATÁROZATOK A Közgyűlés 201. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10 III. MELLÉKLETEK 1. melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez...1. melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez...25

2 I. Rendeletek ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 5/201. (II.19.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 201. évi költségvetéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott körében eljárva, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 38/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. -ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága, Szociális és Egészségügyi Bizottsága, Köznevelési és Művelődési Bizottsága, Sport és Ifjúsági Bizottsága valamint Közrendvédelmi Bizottsága, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 120. (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 38/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény. (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szakszervezetek, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 38/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya és a költségvetés címrendje 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), a Közgyűlés által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szerv), a támogatásban részesített természetes személyekre és szervezetekre, valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra. (2) a Közgyűlés által irányított költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint: Polgármesteri Hivatal Érd, Alsó u Szociális Gondozó Központ Érd, Budai u.1. Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Érd, Felső u Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd, Fehérvári út 9/B. Intézményi Gondnokság Érd, Budai út 1. Az Intézményi Gondnoksághoz tartozó intézmények: Intézményi Gondnokság Érd, Budai út 1. Magyar Földrajzi Múzeum Érd, Budai út. Szepes Gyula Művelődési Központ Érd, Alsó u. 9. Csuka Zoltán Városi Könyvtár Érd, Hivatalnok u. 1. Szivárvány Óvoda Érd, Hegesztő u Kincses Óvoda Érd, Béke tér A 201. évi költségvetés bevételei, kiadásai és a költségvetés tartalék előirányzata 2. (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 201. évi költségvetési bevételét e Ft-ban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 0 e Ft-ban, a bevételi főösszegét e Ft-ban állapítja meg. A Közgyűlés az Önkormányzat 201. évi költségvetési kiadásait e Ft-ban, a finanszírozási kiadásait e Ft-ban, a kiadási főösszegét e Ftban állapítja meg. (2) A költségvetési rendelet mellékleteit képező táblázatok az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény ban foglaltak szerinti adatokat a (3)-(23) bekezdésben foglaltak szerint mutatják be. (3) Az 1. melléklet az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek összevont bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási ok szerinti megbontásban, elkülönítve a működési és a felhalmozási célú bevételeket. () A 2. melléklet az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek összevont kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási ok szerinti megbontásban, elkülönítve a működési és a felhalmozási célú kiadásokat. (5) A 3. melléklet az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek összevont bevételeit és kiadásait tartalmazza, rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási ok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban. () A. melléklet elkülönítetten tartalmazza az Önkormányzat bevételeit és kiadásait rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási ok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban. (7) Az 5. melléklet az Önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza tételesen, rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási ok szerinti megbontásban. (8) A. melléklet az Önkormányzat felhalmozási kiadásait tartalmazza elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási ok szerinti részletezésben. (9) A 7. melléklet elkülönítetten tartalmazza a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási ok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban. (10) A 8. melléklet a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait tartalmazza tételesen, rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási ok szerinti megbontásban. (11) A 9. melléklet a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait tartalmazza elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási ok szerinti részletezésben. (12) A 10. melléklet elkülönítetten, összevontan tartalmazza a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt) bevételeit és kiadásait rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási ok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban. (13) A 11. melléklet tartalmazza a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt) bevételeit intézményenként, kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási ok szerinti megbontásban. (1) A 12. melléklet tartalmazza a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt) kiadásait intézményenként, kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási ok szerinti megbontásban. (15) A 13. melléklet a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt) felhalmozási kiadásait tartalmazza elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási ok szerinti részletezésben. (1) A 1. melléklet az Önkormányzat által folyósított szociális ellátásokat tartalmazza kötelező, önként vállalt és államigazgatási ok szerinti megbontásban. (17) A 15. melléklet az Önkormányzat által államháztartáson belülre nyújtandó működési célú támogatásokat tartalmazza. (18) A 1. melléklet az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtandó támogatásokat tartalmazza. (19) A 17. melléklet az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok részére az Önkormányzat által biztosított forrásokat tartalmazza kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. (20) A 18. melléklet tartalmazza az Európai Uniós és a központi költségvetési forrásból támogatott pályázati programok bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzat szerinti bontásban. (21) A 19. melléklet a Modern Városok Program keretében az Önkormányzat részére biztosított támogatási bevételeket és annak felhasználásához kapcsolódó kiadási előirányzatokat tartalmazza kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. (22) A 20. melléklet az Önkormányzat tartalék előirányzatait tartalmazza kötelező, önként vállalt és államigazgatási ok szerinti részletezésben. (23) A 21. melléklet a Közgyűlés irányítása alatt álló költségvetési szervek létkereteit a tartalmazza. 3. (1) A 2. (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata eft, ebből általános tartalék eft céltartalék eft. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott általános tartalék összege az előre nem tervezhető, év közben felmerülő működési, felújítási és felhalmozási kiadások rendezésére szolgál. 3. Az Önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános előírások. A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (a továbbiakban együtt: előirányzat-változtatás) az 5. -ban foglalt kivételekkel a Közgyűlés dönt. 5. (1) A Polgármester az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és 2 3

3 I. Rendeletek Működési Szabályzatáról szóló 31/201. (XI.2.) önkormányzati rendelet 5. -ában rögzített hatáskörében eljárva (a továbbiakban: átruházott hatáskör) a költségvetési szerv, valamint az Önkormányzat költségvetési előirányzatait az e -ban foglaltak szerint megváltoztathatja. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a ellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben, előirányzat-módosítást hajtson végre az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 38/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglalt korlátozásokkal. (3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a ellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között a Közgyűlés által hozott döntéseknek megfelelő előirányzat-módosítást hajtson végre Áht.-ben és Ávr.-ben foglalt korlátozásokkal. () A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében a Közgyűlés két ülése közötti időszakban e Ft összeghatárig az általános tartalék terhére kötelezettséget vállaljon a költségvetésben nem szereplő ok végrehajtására. (5) A költségvetési rendeletben szereplő céltartalékok felhasználásáról és a költségvetési rendeletben történő átvezetésről a Polgármester dönt, figyelemmel a jelen rendeletben foglaltak betartására. () A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Ávr. 3/A. szerinti esetben a bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelje és a bevételek erejéig a kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállaljon. Az év közben realizálódó nem céljellegű önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni, melynek felhasználásáról a Közgyűlés dönt. (7) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges. (8) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az Önkormányzat ára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Közgyűlést, annak munkaterv szerinti soron következő ülésén tájékoztatja. A bevétel költségvetési rendeleten történő átvezetéséről a Polgármester a pótelőirányzat biztosításáról szóló értesítés beérkezésével egyidejűleg gondoskodik. (9) A (2)-(8) bekezdésekben foglaltakról a Polgármester határozatban rendelkezik. (10) A Polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet csak akkor köteles a Közgyűlés elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. (11) Az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló 21/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó beszerzések esetében a beruházási célokmányban, pályázati döntésekre vonatkozóan a közgyűlési előterjesztésben és határozati javaslatban be kell mutatni a megvalósítást követő fenntartási időszakban felmerülő kiadásokat is.. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások. (1) A Közgyűlés irányítása alatt álló költségvetési szerveknek az elemi költségvetésüket e rendelet mellékleteiben meghatározott, kiemelt előirányzat összegekkel kell összeállítaniuk. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a költségvetési szerveket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (3) A költségvetési szerveknél, valamint a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, csak az alapok ellátásához szükséges mértékben teljesíthetőek, figyelemmel az Áht. 30. (3) bekezdésében foglaltakra. 5. A költségvetési szerv többletbevételének felhasználása 7. (1) Év közben az egységes rovatrend B3 Közhatalmi bevételek, B Működési bevételek, B5 Felhalmozási bevételek rovatain realizálódó többletbevételt a költségvetési szervek a Polgármesteri Hivatal kivételével a Közgyűlés hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítást követően használhatják fel. A Polgármesteri Hivatal vezetője saját hatáskörben hozott döntése alapján a költségvetési szerv többletbevételére eft erejéig kötelezettséget vállalhat. (2) Az (1) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat módosítással éven túli, tartós kötelezettségvállalás költségvetési fedezete nem biztosítható. (3) A költségvetési előirányzatok tervezett összegét meghaladó, pénzügyileg teljesített bevételként 201. évben a 201. december 31-éig befolyt bevétel vehető figyelembe. () A költségvetési szervek év közben a tervezett, illetve a módosított előirányzatot meghaladó többletbevételükből az Áht.-ban, Ávr.-ben foglaltak figyelembevételével az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb: a) a többletbevétellel összefüggő elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig, b) szerződés esetén az abban meghatározott összeggel emelhetik. (5) Nem emelhető a személyi juttatások előirányzata az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése, a felhalmozási bevételek, továbbá az átvett pénzeszközök előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesítendő kiadást szolgál, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.. Személyi juttatásokkal való gazdálkodás 8. (1) A költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások, és a költségvetési lét-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik. (2) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összege a 201. évi központi költségvetésről szóló törvényben megállapított összeggel azonos. (3) A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat munkavállalói a Közgyűlés 303/2015. (XII.17.) határozata alapján bruttó forint cafeteria juttatásban részesülnek. () A költségvetési szervek költségvetésében jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat a Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatára vetítve nem haladhatja meg a 8%-os mértéket. (5) A létgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásáért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi lét és személyi juttatások előirányzat-nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. () A költségvetési szervek a 201. évben keletkezett bérmaradványuk évközi felhasználását a Polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik. 7. Költségvetési előirányzatok megváltoztatása a költségvetési szerveknél 9. (1) A költségvetési szervek ára jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok kötöttek, ezek között a (2) bekezdésében foglalt kivétellel a költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást a Közgyűlés jóváhagyásával hajthat végre. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során nem térhet el. (2) Polgármesteri Hivatal Vezetője saját hatáskörben hozott döntése alapján jogosult a Polgármesteri Hivatal költségvetése kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást végrehajtani. (3) A költségvetési szervek pótelőirányzat iránti igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi ellátás. 10. (1) A költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben a kiemelt kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre. (2) Az (1) bekezdés szerinti átcsoportosítások tényéről a költségvetési szerv vezetője a Polgármestert a tárgyhót követő 10. napig tájékoztatja. 11. Amennyiben új szakmai program indítását a költségvetési szerv önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igénnyel a fenntartó felé nem élhet. 8. Költségvetési maradványra vonatkozó rendelkezések 12. (1) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványát a Közgyűlés hagyja jóvá és dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról. A évi záradás során jóváhagyásra kerülő önkormányzati szintű szabad maradványt az Önkormányzat 201. évi költségvetése forráshiányának csökkentésére kell fordítani. (2) A maradványból a költségvetési szerveket és a Polgármesteri Hivatalt nem illeti meg: a) a végleges elmaradás miatti összeg, b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa, c) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány (pl. normatíva-felhasználás). (3) A költségvetési szerveket meg nem illető maradvány összege az Önkormányzatot illeti meg. () A maradvány költségvetési szervet megillető és meg nem illető összegét az Önkormányzat 201. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításában kell előírni, a záradásról szóló rendelet elfogadását követő közgyűlési ülésen. 5

4 I. Rendeletek (5) A központi költségvetésből származó támogatások évi elolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség érdekében a költségvetési szervek részére költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettséget kell előírni. () Az önkormányzati költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványukat a (7) bekezdésben foglaltak kivételével csak a Közgyűlés jóváhagyása után használhatják fel. (7) Az önkormányzati költségvetési szervek a költségvetési maradvány jóváhagyását megelőzően, továbbá a maradvány jóváhagyásától függő utólagos felügyeleti korrekció és ezzel összefüggő visszapótlási kötelezettség mellett: a) kiadásokat teljesíthetnek a megfelelő kiadási jogcímeken és kiemelt előirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások alapoktól, pályázatok útján elnyert és konkrét okra az előző évben átvett pénzeszközök felhasználásával kapcsolatosak, b) saját hatáskörű módosítással az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadásokat teljesíthetnek. 9. Költségvetési szerv vállalkozói tevékenysége 13. A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel. 10. Egyéb rendelkezések 1. Az önkormányzati és intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésekre, szolgáltatások megrendelésére a közbeszerzésekről szóló jogszabályi előírásokban, valamint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatában (a továbbiakban: Közbeszerzési Szabályzat), továbbá az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló 21/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni. 15. A Közgyűlés külön döntésben rendelkezik az alapok, alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról. A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester dönt. 1. (1) A költségvetési szerv saját körében és nevében, csak a Polgármester jóváhagyása alapján nyújthat be pályázatot, abban az esetben is, ha a pályázat 100%- ban támogatással finanszírozott. (2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek által benyújtott pályázatokra vonatkozó közgyűlési előterjesztésekben be kell mutatni a pályázati önrészek, valamint a támogatások előfinanszírozásának pénzügyi feltételeit, továbbá a fenntartási időszakot terhelő kiadásokat. 17. (1) A költségvetési szervek társadalmi szervezetet, alapítványt nem támogathatnak. (2) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek tartalmi és pénzügyi elolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű öszszeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan az Ávrben foglaltak szerint. 18. (1) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki, és nem fogadhatnak el. (2) A Polgármester a Közgyűléstől átruházott hatáskörben jogosult az átmenetileg szabad pénzeszközök tőkegarantált befektetésére pénzintézeti betét vagy befektetési alap formájában, továbbá diszkont kincstárjegy, államkötvény vásárlásra és értékesítésre. 19. A költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal követelés elengedése és tartozásátvállalása tekintetében az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók. 20. A rendelet 1. mellékletében meghatározott támogatási keret előirányzatok felhasználására a Közgyűlés vonatkozó döntésében, továbbá az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/201. (XI.2.) önkormányzati rendeletben foglalt eljárásrend szerint kerülhet sor. 21. Az Önkormányzat a Közgyűlés által jóváhagyott évközi változásokkal módosított intézményi támogatást a költségvetési szervek kiadásaira a Kiskincstári gazdálkodás működéséről szóló szabályzat előírásainak megfelelően biztosítja. A Kiskincstári szabályzatban foglaltak szerinti havi intézményi keretösszegeket a Polgármester állapítja meg az Önkormányzat likviditási helyzete és az intézményi gazdálkodási adatok figyelembe vételével. 22. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján meghatározandó helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összege 201. évben hamvasztásos temetés esetén bruttó Ft, koporsós temetés esetén bruttó Ft, szórásos temetés költsége bruttó ,-Ft 23. Az Áht 85. -ában foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal házipénztárából készpénzben teljesíthető kifizetések köre az alábbiak szerint kerül meghatározásra: a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, b) az egységes rovatrend és K1. Társadalombiztosítási ellátások és K7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elolandó kiadások, c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K3. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elolandó kiadások, d) az egységes rovatrend K1. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások, e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elolandó, tételenként háromszázezer forint értéket el nem érő kiadások, f) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felított általános forgalmi adó és a K7. Beruházási célú előzetesen felított általános forgalmi adó rovatain elolandó kiadások, és g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elolási kötelezettséggel adott előlegek, h) munkabér kifizetése a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére, 2. (1) Önkormányzati biztost kell kirendelni az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervhez, ha harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%- át vagy a százmillió forintot. (2) Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerv vezetője köteles a tárgyhó utolsó napján fennálló, általa elismert tartozásállomány tekintetében ideértve a nemleges nyilatkozat esetét is a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig a Polgármester részére adatot szolgáltatni. (3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott elismert tartozásállomány elérése esetén a Közgyűlésnél az Ávr. 11. (1) bekezdésében meghatározottak kezdeményezhetik. () Az önkormányzati biztos megbízására, jogállására, aira, költségeire és díjazására az Ávr ait kell alkalmazni. 11. Záró rendelkezések 25. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 201. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. 2. Hatályát veszti az önkormányzat 201. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló 3/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelet. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a 201. február 18.-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 201. február 19. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző 7

5 I. Rendeletek ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE /201. (II.19.) önkormányzati rendelete az Érd Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 2/2013. (II..) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 2. () bekezdésének 3. és 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény. (1) bekezdésében meghatározott körében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Érd Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 2/2013. (II..) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Polgármester által megadott településképi vélemény az önkormányzati Főépítész szakmai álláspontján alapul. 2. (1) A Rendelet 3. (1) bekezdésében a (3) és szövegrész hatályát veszti. (2) A Rendelet 3. () bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: () A polgármester településképi véleményét a főépítész szakmai álláspontjának figyelembevételével alakítja ki a város teljes közigazgatási területén az alábbi esetekben: a) új épület építésének, b) meglévő épület közterületi homlokzatát vagy homlokzatait érintő átalakításának, c) meglévő épület oldalkert irányába történő bővítésének építésügyi hatósági engedélyezési eljárását megelőzően. 3. A Rendelet. (3) bekezdésének h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: h) látványterv vagy modellfotó (madártávlati, valamint szemmagasságból ábrázolt nézettel).. A Rendelet 5. () bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: () Az (1) bekezdésben szereplő általános, valamint a (2)- (5) bekezdésben felsorolt részletes szempontokat a főépítészi minősítés során figyelembe kell venni. 5. A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.. (1) Hatályát veszti a Rendelet 3. (3) bekezdése. (2) Hatályát veszti a Rendelet III. Fejezete. 7. A Rendelet a következő 9. -sal egészül ki: 9. E rendeletnek az Érd Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 2/2013. (II..) önkormányzati rendelet módosításáról szóló /201. (II.19.) önkormányzati rendelettel megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 8. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a 201. február 18.-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 201. február 19. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző 1. melléklet a /201. (II.19.) önkormányzati rendelethez A D A T L A P Településképi Véleményezési eljáráshoz Benyújtó neve, elérhetősége:... Tervező Neve:... (Cég neve):... Címe:... Telefona, Jogosultsága:... Építtető neve és címe, telefona, Kérelem tárgya, terv típusa, építési program rövid ismertetése: Ingatlan Címe:... Helyrajzi a:... Övezeti besorolása:... Tervezett adatok: Beépített bruttó szintterület:...m 2 Telek beépítettsége:...% Szintterületi mutató:...% Zöldfelületi mutató:...% Elhelyezendő személygépkocsik a:...db Elhelyezendő kerékpárok a:...db Építménymagasság:...m Dátum: Aláírás: 8 9

6 II. Határozatok ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 23/201. (II.18.) h a t á r o z a t a az Érd Városi Sport Egyesület 201. évi támogatásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/201. (XI.2.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörében eljárva az Érd Városi Sport Egyesületet 201. évben összesen ,- Ft összegű támogatásban részesíti. A támogatás fedezete a 201. évi költségvetésben kerül biztosításra. Határidő: a döntés továbbítására azonnal Felelős: T. Mészáros András 2/201. (II.18.) h a t á r o z a t a az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató közhasznú nonprofit Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató közhasznú nonprofit Kft évi üzleti tervét elfogadja, amelyben az önkormányzat által biztosított forrás összesen Ft. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott üzleti terv alapján a társasággal kötendő szerződéseket aláírja. A szerződések fedezete az átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 3/2015. (XII.22.) önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll, illetve azt a Közgyűlés az önkormányzat 201. évi költségvetésének terhére biztosítja. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a társaság üzleti tervében meghatározott önkormányzati forrás öszszegét az önkormányzat 201. évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be. Határidő: a határozat továbbítására: 201. február 22. költségvetési rendelet-tervezet előkészítése Felelős: T. Mészáros András polgármester 25/201. (II.18.) h a t á r o z a t a az Önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló kitekintés megállapításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.) 29/A. bekezdésében foglaltak, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény (Stabilitási törvény) 3. (1) bekezdése, továbbá az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet alapján az Önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló kitekintést az alábbiak szerint állapítja meg: Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség Kötelezettség jogcíme 201. év év év év Felhalmozási célú hiteltörlesztés Kötvénykibocsátás törlesztés Lízingdíj Kezességvállalás Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2.. (1) bek. szerint 201. év év év év 1. Helyi adókból származó bevételek Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek összesen Saját bevételek 50 %-a Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége Az Önkormányzat 201. évi költségvetése megfelel a Stabilitási törvény 10. (3) bekezdésében foglalt előírásoknak. Határidő: Felelős: határozat továbbítására: az Önkormányzat 201. évi költségvetésének elfogadásával egyidejűleg T. Mészáros András polgármester 2/201. (II.18.) h a t á r o z a t a a Környezetvédelmi Alap 201. évi felhasználásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 0/199. (XII.19.) önkormányzati rendelet 3. (2) c) és f) pontjaiban meghatározott célok elérése érdekében a Környezetvédelmi Alap 201. évi felhasználásáról az alábbiak szerint rendelkezik: A Környezetvédelmi Alapban december 31-én rendelkezésre álló ,- forintot a Közgyűlés a település közigazgatási területén történő illegális hulladéklerakás megakadályozására és az illegálisan lerakott hulladék elszállítására fordítja, mely tal az Érdi Közterületfenntartó Intézményt bízza meg A forrás a évi pénzmaradvány terhére biztosítható, amelynek felhasználására a évi záradási rendelet elfogadása után nyílik lehetőség. Határidő: 201. december 31. Felelős: T. Mészáros András polgármester 27/201. (II.18.) h a t á r o z a t a polgármester felhatalmazásáról a helyi építészetiműszaki tervtanács megszüntetésével összefüggő intézkedések és jognyilatkozatok megtételére Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy helyi építészeti- műszaki tervtanács megszüntetésével összefüggő intézkedéseket és jognyilatkozatokat tegye meg. Határidő: folyamatos Felelős: T. Mészáros András polgármester Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester 10 11

7 III. Mellékletek ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201. ÉVI BEVÉTELEI 1. melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati 1. melléklet a /201.(II...) önkormányzati rendelethez Önkéntvállalt Államigazgatási Működési célú bevételek Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B Működési célú átvett pénzeszközök B Maradvány igénybevétele, működési B813 Áht.-n belüli megelőlegezések B81 Intézményfinanszírozás B Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről B Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Hitel-, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről -felhalm. B811 Maradvány igénybevétele felhalmozási B813 Bevételek mindösszesen Halmozódás (B81) miatti levonás Halmozódás mentes bevétel ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201. ÉVI KIADÁSAI 2. melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez Önkéntvállalt 2. melléklet a /201.(II...) önkormányzati rendelethez Államigazgatási Működési célú kiadások Személyi juttatások összesen K Munkaadókat terhelő járulék és sz.hj. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Belföldi finanszírozás kiadásai K Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése K91 Intézményfinanszírozás K Felhalmozási célú kiadások Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre K911 Kiadások mindösszesen Halmozódás (K915) miatti levonás Halmozódás mentes kiadás Sor- ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK 201.évi költségvetése - 3. melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez Önként vállalt Államigazgatási Mindösszesen 1. Műk. célú támog. áht-n belülről B Felhalm. célú támog. áht-n belülről B Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B Felhalmozási bevételek B Műk. célú átvett pénzeszközök B Felhalm. célú átvett pénzeszközök B Költségvetési bevételek összesen Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. B Maradvány igénybevétele - működési B Maradvány igénybevétele - felhalmozási B Intézményfinanszírozás B Intézményfinanszírozás kiszűrése B BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú bevételek - kiadások Felhalmozási célú bevételek - kiadások BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Sor- ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK 201.évi költségvetése - Hivatal + Önkormányzat + Intézmények 3. melléklet a /201.(II...) önkormányzati rendelethez. melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat. melléklet a /201.(II...) önkormányzati rendelethez Önként vállalt Államigazgatási Mindösszesen 1. Műk. célú támog. áht-n belülről B Felhalm. célú támog. áht-n belülről B Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B Felhalmozási bevételek B Műk. célú átvett pénzeszközök B Felhalm. célú átvett pénzeszközök B Költségvetési bevételek összesen Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. B Maradvány igénybevétele - működési B Maradvány igénybevétele - felhalmozási B Intézményfinanszírozás B Intézményfinanszírozás kiszűrése B BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN Sor- - Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Önként vállalt Államigazgatási Mindösszesen 1. Személyi juttatások K Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K Költségvetési kiadások összesen Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre K Belföldi finanszírozás kiadásai K Intézményfinanszírozás K Intézményfinanszírozás kiszűrése KIADÁSOK ÖSSZESEN Sor- - Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Önként vállalt Államigazgatási Mindösszesen 1. Személyi juttatások K Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K Költségvetési kiadások összesen Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre K Belföldi finanszírozás kiadásai K Intézményfinanszírozás K Intézményfinanszírozás kiszűrése 12. KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú bevételek - kiadások Felhalmozási célú bevételek - kiadások BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

8 1 15 III. Mellékletek. melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez Önkéntvállalt Államigazgatási Bevétel B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11 Önkormányzatok működési támogatásai B A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B A települési önkormányzatok egyes köznevelési ainak támogatása B A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám B Támog. szolg., közösségi ellátások, utcai szoc. munka műk. tám B A települési önk. kulturális ainak támogatása B1 Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB B Közcélú fogl. utáni támogatás B Működési támogatási bevétel B Svájci-Magyar Együttműködési Program (műk. kiad. ei.) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B Modern városok program támogatás B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB B Felhalmozási támogatási bevétel B Svájci-Magyar Együttműködési Program B3 Közhatalmi bevételek B3 Vagyoni típusú adók B Építményadó B Telekadó B35 Termékek és szolgáltatások adói B Helyi iparűzési adó B Gépjárműadó B Idegenforgalmi adó B Talajterhelési díj B3 Egyéb közhatalmi bevételek B Bírság B Eljárási bírság, hatósági csoport 1 1 B Hulladékgazd. bírs. bev B Közigazgatási bírság B Mezőőri jár B Pótlék B Működési bevételek B Bérleti díj B Garázsbérlet B Haszonbérlet B Házi jelzőrendszer bevételei B Közterület-burkolatbontás B Lakáshasználati díj B Lakbér bevétel B Közüzemi bevétel B Közüzemi díj bev B Lakóingatlan közüzemi bevétel B Nem lakóingatlan közüzemi bev B ÉTV bérleti díj B Bérlemények után Kilázott általános forgalmi adó B ÉTV bérleti díj, Kilázott általános forgalmi adó B Kilázott általános forgalmi adó B Közüzemi bev. után Kilázott általános forgalmi adó B Közüzemi díjbev után Kilázott általános forgalmi adó B Lakások után Kilázott általános forgalmi adó B Lakóing. közüzemi bev. után Kilázott általános forgalmi adó B Nem lakóing. közüzem bev. után Kilázott általános forgalmi adó B Svájci-Magyar Együttműködési Program (felhalm ÁFA) B Jogi bevétel B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felh.c.v.tér. tám., kölcs. v.térülése ÁHK B Tám. házi szennyvízhál B VIS MAIOR 1 1 B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Régi Szennyvízhál. rács. díj B Szennyvízhál. ut.rákötés Kiadás K1 Személyi juttatások összesen K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Illetmények K Közfogl. időszakra bér K Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések K Cafeteria K Védőszemüveg K betegszabadság 2 2 K Mezőőrök szabadidőmegváltás K12 Külső személyi juttatások K Illetmények K Képviselők tiszteletdíja K Költségtérítés K Állományba nem tart. megb. díja/konyhák gazdasági ügyintézői K Állományba nem tartozók megbízási díjai K Megbízási díj K Megbízási szerződés, turisztika és marketing K Szabadidős rendőrök K TÁMOP egyenlő eséllyel Érden K térfigyelő kamerák figyelése, rendőrök K Tervtanács megb. díjak K Tolmácsolás, szakfordítás, Pályázatokhoz K Érd Kiváló Diákja, Érd Kiváló Sportolója Díj K Nyomravezetői díj 29/2015. (XII.17.) kgy. határozat alapján K Repi, díjak, adományok K Reprezentációs kiadások K Tiszteletdíj K Védelmi tartalék rk. veszélyhelyzetre K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Járulékok K Járulékok (tervtanács) K Járulékok (tervtanács) áthúzódó 1 1 K Képviselők tiszteletdíja járulékai, áthúzódó K Közétkeztetés elolás járulékai, áthúzódó K Közfogl. járulék K Megbízási díjak járulékai, áthúzódó K Mezőőrök jutalom járulékai, áthúzódó K Normatív jutalom járuléka, áthúzódó K Polg. véd. megbízási díj járulékai, áthúzódó K TÁMOP Megbízási díjak járulékai, áthúzódó K Térfelügyelő és járőr rendőrök járulékai, áthúzódó K Tolmácsolás járulékai, áthúzódó 1 1 K Választott tisztségviselők járulékai, áthúzódó K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K Szakmai anyagok, újságok, szaklapok K Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem K Ruházat, felszerelés pótlás fő, Mezőőrök K Támogatási kérelem befogadása, Érd hivatásos tűzoltóság támogatása K üzemanyagköltség, Mezőőrök K Üzemeltetési anyagok K Üzemeltetési anyagok Önként K Üzemeltetési anyagok városgazd K32 Kommunikációs szolgáltatások K Térfigyelők internet ellátása K Városi térfigyelő kamerarsz. üzemeltetése, karbantartása 18/2015. (II.12.)kgy. h K Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások K Vezetékes telefon és internet szolg K33 Szolgáltatási kiadások K Közüzemi díjak ( gáz) K Közüzemi díjak (áram) K Közüzemi díjak (Áram), kamerák 0 0 K Közüzemi díjak (gáz) K Közüzemi díjak (távhő) K Közüzemi díjak (villamos energia) K Közüzemi díjak (víz) K Közvilágítás K Bérleti díjak (terembérlet) K Gépkocsi használat városrendészet K Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Napközis tábor távfelügyelet K Közvetített szolgáltatás K Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg. Vagyongazd. 7 7 K Forgalomtechnikai felülvizsgálat alapján teendő intézkedések költsége K Modern városok program megvalósításához szükséges tanulmányok, szakvélemények K Szakértői díjak K Szakértői vélemények K Szakmai tev.-et segítő szolgáltatás K Szakmai tev.-et segítő szolgáltatás (fogl. eü., közbesz. tanácsadói díj) K Tervtanács szerződéses díjak K Tolmácsolás 3 3 K TOP és VEKOP tanulmány, szakvélemény K Családi napközi K Egyéb szolgáltatások díja, Önként (Érdi újság, elővárosi közl.) K Egyéb szolgáltatások, E STAR ESCO 1 1 K Egyéb üzemeltetési szolgáltatás K Értékbecslési, telekalakítási díj, egyéb szolg K Fogorvosi ügyelet K Galéria dologi kiadások K Galéria üzemeltetési ok K gyepmesteri telep üzemeltetése K Házi jelzőrendszer K Háztartási szennyvíz fogadása ÉTV K Központi Alapellátási ügyelet K Levegőtisztaság mérés K Mentőtiszti szolgáltatás K Működési kiadások, polgári és katasztrófavédelem K Működési támogatás Sport Kft.-nek K ortofoto készítés K Postai díjak, egyéb szolgáltatás K Postai szolg., munkáltatói kölcsönhöz K Postai szolgáltatás díja K Postai szolgáltatás díja (Közterület) 2 2 K Rendőri biztosítások díja K Római út 9. kút üzemeltetése K Sportorvosi szolgáltatások K Sportpálya pályahasználat K Sportpálya üzemeltetése K Svájci -Magyar Együttműködési Program K Tanuszoda üzemeltetése K Tanuszoda vízfelület megváltás K Tűz-és munkavédelmi tevékyenység díja K Város rehabilitációs vagyonkezelés K Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése K Védelmi tartalék rk. veszélyhelyzetre K3 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K Állományba nem tartozók megb. díjai, kiküldetések K Kiküldetések kiadásai K Egyéb reklámtev. díja K PR, kommunikációs szolgáltatás K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Bérleti díjak (terembérlet) ÁFA K Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások ÁFA 8 8 K Egyéb reklámtev. díja ÁFA 5 5 K Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg. Vagyongazd. ÁFA K Egyéb szolgáltatások díja, Önként (Érdi újság, elővárosi közl.) ÁFA K Egyéb szolgáltatások, E STAR ESCO ÁFA K Egyéb üzemeltetési szolgáltatás ÁFA 0 0 K Egyéb üzemeltetési szolgáltatás ÁFA K Értékbecslési, telekalakítási díj, egyéb szolg. ÁFA K Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem ÁFA K Forgalomtechnikai felülvizsgálat alapján teendő intézkedések költsége ÁFA K Galéria dologi kiadások ÁFA K Galéria üzemeltetési ok ÁFA K Gépkocsi használat városrendészet ÁFA K Háztartási szennyvíz fogadása ÉTV ÁFA K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ÁFA K Kiküldetések kiadásai ÁFA K Közüzemi díjak ( gáz) ÁFA K Közüzemi díjak (áram) ÁFA K Közüzemi díjak (Áram), kamerák, ÁFA K Közüzemi díjak (gáz) ÁFA K Közüzemi díjak (távhő) ÁFA K Közüzemi díjak (villamos energia) ÁFA K Közüzemi díjak (víz) ÁFA K Közvetített szolgáltatás ÁFA K Közvilágítás ÁFA K Levegőtisztaság mérés ÁFA K Modern városok program megvalósításához szükséges tanulmányok, szakvéleményekáfa K Működési kiadások, polgári és katasztrófavédelem ÁFA K Működési támogatás Áfá-ja K Napközis tábor távfelügyelet ÁFA K ortofoto készítés ÁFA K Postai díjak, egyéb szolgáltatás ÁFA K Postai szolg., munkáltatói kölcsönhöz ÁFA 9 9 K Postai szolgáltatás díja (Közterület) ÁFA 7 7 K Postai szolgáltatás díja ÁFA K PR, kommunikációs szolgáltatás ÁFA K Rendőri biztosítások díja ÁFA K Római út 9. kút üzemeltetése ÁFA K Ruházat, felszerelés pótlás fő, Mezőőrök ÁFA K Sportpálya pályahasználat ÁFA K Sportpálya üzemeltetése ÁFA K Svájci -Magyar Együttműködési Program ÁFA K Szakértői díjak ÁFA K Szakértői vélemények ÁFA K Szakmai anyagok, újságok, szaklapok ÁFA 5 5 K Szakmai tev.-et segítő szolgáltatás (fogl. eü., közbesz. tanácsadói díj) ÁFA K Szakmai tev.-et segítő szolgáltatás ÁFA K Támogatási kérelem befogadása, Érd hivatásos tűzoltóság támogatása ÁFA K Tanuszoda üzemeltetése ÁFA K Tanuszoda vízfelület megváltás ÁFA K Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja ÁFA 0 0 K Térfigyelők internet ellátása ÁFA K Tervtanács szerződéses díjak ÁFA K Tolmácsolás ÁFA 9 9 K TOP és VEKOP tanulmány, szakvélemény ÁFA 1 1 K Tűz-és munkavédelmi tevékyenység díja ÁFA K üzemanyagköltség, Mezőőrök, ÁFA K Üzemeltetési anyagok ÁFA K Üzemeltetési anyagok Önként ÁFA K Üzemeltetési anyagok városgazd. ÁFA K Város rehabilitációs vagyonkezelés ÁFA K Városi térfigyelő kamerarsz. üzemeltetése, karb. 18/2015. (II.12.)kgy. h. ÁFA K Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése ÁFA K Védelmi tartalék rk. veszélyhelyzetre K Vezetékes telefon és internet szolg. ÁFA K Fizetendő ÁFA K Kamatkiadások K Egyéb dologi kiadás (díjak, illetékek) K továbbképzések, tanfolyamok, vizsgák (fő) K Ellátottak pénzbeli juttatásai K3 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K Kártalanítási megállapodás, szolgalomalapítás (Jog) K7 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K Bursa Hungarica K Tanulmányi Esélyteremtő Ösztöndíj K8 Egyéb nem intézményi ellátások K évesek támogatása K Köztemetés K Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez ny. tel támog K Lakhatási kiadásokhoz kapcs. hátralékot felhalmozó személyek r. nyújtott tel tám K Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás K Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó K Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás K Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás K Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR K pénzbeli rendkívüli települési támogatás K Szemétszállítás K Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátrat. ápolását végző sz.nek K Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám K Természetbeni renk. tel. tám-80,90 évesek támogatása K Természetbeni renk. tel. tám - bérlettámogatás K Természetbeni renk. tel. tám - élelmiszerutalvány K Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj K Természetbeni renk. tel. tám - tanszer, tankönyv tám K Természetbeni renk. tel. tám - tüzelőtámogatás K Természetbeni renk. tel. tám.-újszülöttek támogatása K Védőoltás K5 Egyéb működési célú kiadások K Lakásfenntartási támogatás visszafizetése K Köznevelési intézmények működéséhez szüks. hozzájárulás K Érd és Térsége Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. működési ktg. hozzáj K Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tám K ÉTH tagi kölcsön, /201.(I.28.)kgy. határozat K Civil keret K ÉVSE támogatás K Polgármesteri keret K Polgárőrség támogatás K Sport Szervezeti Pályázat K Városi Sport rendezvények K Lakossági közműfejlesztési támogatás 0 0 K Olimpikonok támogatása K Paralimpikonok támogatása K Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 5/201.(I.28.)kgy.határozat K Galéria bér támogatás K Szippanthat konzorcium K Általános tartalék K "Testvérvárosok polgárainak találkozói" című pályázat K Bérkompenzáció 7 7 K Diák polgármester K Évente szükséges, pályázatokhoz kapcsolódó vállalás. (local Agenda 21) K Helyi önkormányzat által fenntartott múzeumok szakmai tám. önrésze K Idősügyi Tanács K Intézmények érintésvédelmi, villámvédelmi, tűzvédelmi felülvizsgálata K KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt K Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (önrész) K Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész) K Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önrész) K Megyei Jogú Városok sporttalálkozója K Napközis tábor K Napközis tábor fogyatékos gyermekek ára K Óvodapedagógiai Szakmai napok, Pedagógusnap K Peres eljárások K Szünidei szabadidős programok K Természetvédelmi ok K TV és Rádió üzemeltetése K Beruházások K2 Ingatlanok beszerzése, létesítése K Alispán utcai iroda tervezése K Batthyány tornacsarnok megerősítés K Bíró András életjáradék K Bíróság, Ügyészség, Járásközpont kialakításához előkészítés, ingatlan vásárlás K Budai Tégla Zrt. ingatlanjainak megvásárlása (201,20,25033 hrsz) K Ercsi úti műfüves pálya közmű fejl. 8 8 K Ercsi úti sporttelep bővítésére ingatlan vásárlás (Intéző u. 30.) K Érdi VMG-ben létesülő beruházások 253/2015. (X.22.) kgy.hat K Felső-Parkvárosban ingatlanvásárlás köznev., eü, és sport centrum céljából K Forgalomcsillapító küszöb K Játszótér építés K Kerékpárforgalmi hálózati terv készítés K Klebersberg Intézményfennt.-Kp. Megyekp.-i tankerület elhelyezésére ingatlan vás K Közlekedési hatóság által kijelölt gyalogos átkelőhelyek tervezése,eng., kivit K Köznevelési szociális intézmények és sportcélú feljl. előkészítések K Nagyforg. közúti csomópontok tervezése K Nyárfa utcai lépcső tervezése K Ófalu városrészben ásványvíz kútfúrás K Önkormányzati parkoló kialakítása K Sétány folytatása Felső és az Ercsi u között Tervezés K Szóró parcella 2. ütem K Záportározó kialakításához szükséges földvásárlás K3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Térfigyelő kamerák telepítése, korszerűsítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K 051 Gépjármű beszerzés (db) K 051 Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése K 051 vadkamera (mezőőrök) K7 Beruházási c. előzetesen felított általános forgalmi adó K Alispán utcai iroda tervezése ÁFA 8 8 K Batthyány tornacsarnok megerősítés ÁFA K Bíróság, Ügyészség, Járásközpont kialakításához előkészítés, ing.vásárlás ÁFA K Ercsi úti műfüves pálya közmű fejl. ÁFA K Ercsi úti sporttelep bővítésére ingatlan vásárlás (Intéző u. 30.)ÁFA K Érdi VMG-ben létesülő beruházások 253/2015. (X.22.) kgy.hat. ÁFA K Felső-Parkvárosban ingatlanvásárlás köznev., eü, és sport centrum céljából K Forgalomcsillapító küszöb ÁFA K Gépjármű beszerzés ÁFA K Játszótér ÁFA K Kerékpárforgalmi hálózati terv készítés ÁFA K Közlekedési hatóság által kijelölt gyal. átkelőhelyek tervezése,eng., kivit ÁFA K Köznevelési szociális intézmények és sportcélú feljl. előkészítések ÁFA K Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése ÁFA K Nagyforg. közúti csomópontok tervezése ÁFA K Nyárfa utcai lépcső tervezése ÁFA K Ófalu városrészben ásványvíz kútfúrás Áfa K Önkormányzati parkoló ÁFA K Sétány folytatása Felső és az Ercsi u között ÁFA K Szóró parcella 2. ütem ÁFA K Térfigyelő kamerák telepítése, korszerűsítése ÁFA K vadkamera (Mezőőrök) ÁFA 3 3 K7 Felújítások K71 Ingatlanok felújítása K Bajcsy háziorvosi rendelő K ÉTV vízközmű vagyon felújítás K Műfüves pálya felújítása K Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása K Svájci -Magyar Együttműködési Program K Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolg.int.fejl K7 Felújítási c. előzetesen felított általános forgalmi adó K Bajcsy háziorvosi rendelő ÁFA K ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA K Műfüves pálya felújítása ÁFA K Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA K Svájci -Magyar Együttműködési Program ÁFA K Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átm. gondozását szolg.int.fejl ÁFA K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K Csapadékvíz-elvezetési rendszer, záportározó (Papi földek) K Dél-B Szennyvízprojekt előkészítés K Települési hulladéklerakók rekultivációja K8 Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK K Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön K Munkáltatói kölcsön K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K Egyházak támogatása K Panel program K Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat K9 Finanszírozási kiadások K91 Belföldi finanszírozás kiadásai K Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata K Intézményfinanszírozás K Intézményfinanszírozás (Szoci önként, Földrajzi Múzeum) K PH finanszírozás K PH finanszírozás (Áthúzódó járulékokra) K PH finanszírozás felhalmozási K PH finanszírozás műk. (áthúzódó járulékokra) K PH finanszírozás működési Bevétel - Kiadás melléklet a /201.(II...) önkormányzati rendelethez ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201.évi költségvetése Számla Önként vállalt Államigazgatási Feladat K Beruházások K2 Ingatlanok beszerzése, létesítése Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. ok Bíró András életjáradék Településfejlesztési projektek és támogatásuk Bíróság, Ügyészség, Járásközpont kialakításához előkészítés, ingatlan vásárlás Budai Tégla Zrt. ingatlanjainak megvásárlása (201,20,25033 hrsz) Ercsi úti sporttelep bővítésére ingatlan vásárlás (Intéző u. 30.) Felső-Parkvárosban ingatlanvásárlás köznev., eü, és sport centrum céljából Klebersberg Intézményfennt.-Kp. Megyekp.-i tankerület elhelyezésére ingatlan vás Köznevelési szociális intézmények és sportcélú feljl. előkészítések Nagyforg. közúti csomópontok tervezése Ófalu városrészben ásványvíz kútfúrás Záportározó kialakításához szükséges földvásárlás Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Alispán utcai iroda tervezése Batthyány tornacsarnok megerősítés Érdi VMG-ben létesülő beruházások 253/2015. (X.22.) kgy.hat Forgalomcsillapító küszöb Játszótér építés Kerékpárforgalmi hálózati terv készítés Közlekedési hatóság által kijelölt gyalogos átkelőhelyek tervezése,eng., kivit Nyárfa utcai lépcső tervezése Önkormányzati parkoló kialakítása Sétány folytatása Felső és az Ercsi u között Tervezés Szóró parcella 2. ütem Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 8 8 Ercsi úti műfüves pálya közmű fejl. 8 8 K3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Közterület rendjének fenntartása Térfigyelő kamerák telepítése, korszerűsítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Közterület rendjének fenntartása vadkamera (mezőőrök) Közvilágítás Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Gépjármű beszerzés (db) K7 Beruházási c. előzetesen felított általános forgalmi adó Közterület rendjének fenntartása Térfigyelő kamerák telepítése, korszerűsítése ÁFA vadkamera (Mezőőrök) ÁFA Településfejlesztési projektek és támogatásuk Bíróság, Ügyészség, Járásközpont kialakításához előkészítés, ing.vásárlás ÁFA Ercsi úti sporttelep bővítésére ingatlan vásárlás (Intéző u. 30.)ÁFA Felső-Parkvárosban ingatlanvásárlás köznev., eü, és sport centrum céljából Köznevelési szociális intézmények és sportcélú feljl. előkészítések ÁFA Nagyforg. közúti csomópontok tervezése ÁFA Ófalu városrészben ásványvíz kútfúrás Áfa Közvilágítás Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése ÁFA Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Alispán utcai iroda tervezése ÁFA 8 8 Batthyány tornacsarnok megerősítés ÁFA Érdi VMG-ben létesülő beruházások 253/2015. (X.22.) kgy.hat. ÁFA Forgalomcsillapító küszöb ÁFA Gépjármű beszerzés ÁFA Játszótér ÁFA Kerékpárforgalmi hálózati terv készítés ÁFA Közlekedési hatóság által kijelölt gyal. átkelőhelyek tervezése,eng., kivit ÁFA Nyárfa utcai lépcső tervezése ÁFA Önkormányzati parkoló ÁFA Sétány folytatása Felső és az Ercsi u között ÁFA Szóró parcella 2. ütem ÁFA Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Ercsi úti műfüves pálya közmű fejl. ÁFA K7 Felújítások K71 Ingatlanok felújítása Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. ok Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem ÉTV vízközmű vagyon felújítás Svájci -Magyar Együttműködési Program Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Bajcsy háziorvosi rendelő Műfüves pálya felújítása Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolg.int.fejl K7 Felújítási c. előzetesen felított általános forgalmi adó Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. ok Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA Svájci -Magyar Együttműködési Program ÁFA Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Bajcsy háziorvosi rendelő ÁFA Műfüves pálya felújítása ÁFA Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átm. gondozását szolg.int.fejl ÁFA K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak Települési hulladéklerakók rekultivációja Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Dél-B Szennyvízprojekt előkészítés Településfejlesztési projektek és támogatásuk Csapadékvíz-elvezetési rendszer, záportározó (Papi földek) K8 Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön Lakáshoz jutást segítő támogatások Munkáltatói kölcsön K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Egyházak támogatása Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. ok Panel program Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN melléklet a /201.(II...) önkormányzati rendelethez ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Önkormányzat Felhalmozási kiadások Kofog

9 III. Mellékletek Sor- ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK 201.évi költségvetése - 7. melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 7. melléklet a /201.(II...) önkormányzati rendelethez Önként vállalt Államigazgatási Mindösszesen 1. Műk. célú támog. áht-n belülről B Felhalm. célú támog. áht-n belülről B Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B Felhalmozási bevételek B Műk. célú átvett pénzeszközök B Felhalm. célú átvett pénzeszközök B Költségvetési bevételek összesen Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. B Maradvány igénybevétele - működési B Maradvány igénybevétele - felhalmozási B Intézményfinanszírozás B Intézményfinanszírozás kiszűrése B BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN Sor- - Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Önként vállalt Államigazgatási Mindösszesen 1. Személyi juttatások K Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K Költségvetési kiadások összesen Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre K Belföldi finanszírozás kiadásai K Intézményfinanszírozás K Intézményfinanszírozás kiszűrése 12. KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú bevételek - kiadások Felhalmozási célú bevételek - kiadások BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 8. melléklet a /201.(II...) önkormányzati rendelethez ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL 201.évi költségvetése Számla Önkéntvállalt Államigazgatási Bevétel B3 Közhatalmi bevételek B3 Egyéb közhatalmi bevételek B Elj. bírság építéshatóság B Eljárási bírság Hatósági csoport 0 0 B Ig. szolg. díj B Környezetvédelmi bírság B Működési bevételek B Bérleti díj HIvatal és anyakönyv B PH Közüzemi bevétel B PH bérleti díj Kilázott általános forgalmi adó B PH Közüzemi bev. után Kilázott általános forgalmi adó B Egyéb ktgv. tér. parlagfű B Jogi osztály bev B8 Finanszírozási bevételek B81 Belföldi finanszírozás bevételei B PH finanszírozás B PH finanszírozás felhalmozási B PH finanszírozás működési B PH finanszírozás működési (Áthúzódó jár.-ra) Kiadás K1 Személyi juttatások összesen K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Illetmény K Illetmények K Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések K Adójutalék K Céljuttatás K Marhalevelek kiállítása K Helyettesítési díj K Cafeteria K közlekedési költségtérítés K védőszemüveg K Albérleti hozzájárulás K családalapítási támogatás K Egyéb szoc. juttatások K Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz K betegszabadság K felmentés K Szabadidő-megváltás K Szabadidőmegváltás (hatóság, anyakönyvvezetők) K12 Külső személyi juttatások K Állományba nem tartozók megb. díja K Állományba nem tartozók megbízási díjai K Diák munka K Szakmai gyakorlat K PÉP illetmény K Repi K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Adócs. jutalom járulékai áthúzódó K Igazgatás államigazgatási megbízási díj járulékai, áthúzódó 3 3 K Igazgatás jutalom járulékai, államigazgatási, áthúzódó K Igazgatás jutalom járulékai, áthúzódó K Igazgatás megbízási díj járulékai, áthúzódó 7 7 K Járulékok K Közterület jutalom járulékai, áthúzódó K Pályázat normatív jutalmak járulékai, áthúzódó K Rehabilitációs hozzájárulás K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K gyógyszerbeszerzés, altatólövedék, gyepmester K Szakmai anyagok, folyóiratok, szaklapok K Informatikai szolgáltatások díja K Irodaszer K Kisértékű Karbantartás, alkatrészek (Informatika) K Közter felügyelők teljes ruházat felszerelés csere 9 fő K Ruházat és eszközök, biztonsági szolgálat K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Védőruházat VF. VÜ iroda részére K Védőruházat, Városrendészet, gyepmester K32 Kommunikációs szolgáltatások K Adatátviteli célú távközlési díjak K Egyéb informatikai szolgáltatások K Informatikai eszközök karbantartása K Informatikai eszközök, szolg. bérleti díja. Delta K közter autók GPS, mobil internet K Szoftver támogatás és követés K Egyéb kommunikációs szolgáltatás,gps K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Partnerkövető céginformációs rendszer K PH telefonszolg., mobil és vezetékes díj K33 Szolgáltatási kiadások K Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak K Villamosenergia-szolgáltatási díjak K Víz-és csatornadíjak K Közter.-nek védőital (Munka Törvénykönyve) alapján K Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet) K Egyéb karbantartás K Épületgépészeti javítás, karbantartás K Jármű karbantartás K Kommunikációs eszközök karbantartása K Közvetített szolg., közüzemi díjak K Egyenlegértesítő,határozat nyomtatása, postázása K Szakmai tev. segítő szolg., 0 0 K Szakmai tev. segítő szolg., továbbképzés, fogl.eü., takarnet díj K Egyéb szolgáltatás K Egyéb szolgáltatás, postai díjak K ingatlan vagyonkataszter nyilvántartása K Irattár rendezés K Közigazgatási vizsgák K Postaszolg., bérmentesítő, díjlevelek K Szemétszállítás, kukaürítés K3 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K Kiküldetés K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Adatátviteli célú távközlési díjak ÁFA K Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet) K Egyéb informatikai szolgáltatások ÁFA K Egyéb karbantartás ÁFA K Egyéb kommunikációs szolgáltatás,gps szolgáltatás ÁFA 5 5 K Egyéb kommunikációs szolgáltatások ÁFA K Egyéb szolgáltatás ÁFA K Egyéb szolgáltatás, postai díjak ÁFA K Egyenlegértesítő,határozat nyomtatása, postázása ÁFA K Épületgépészeti javítás, karbantartás ÁFA K gyógyszerbeszerzés, altatólövedék, gyepmester ÁFA K Informatikai eszközök karbantartása ÁFA K Informatikai eszközök, szolg. bérleti díja. Delta ÁFA K Informatikai szolgáltatások ÁFA K ingatlan vagyonkataszter nyilvántartása ÁFA K Irattár rendezés K Irodaszer ÁFA K Jármű karbantartás ÁFA 8 8 K Kisértékű Karbantartás, alkatrészek ÁFA K Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA K közter autók GPS, mobil internet ÁFA 1 1 K Közter felügyelők teljes ruházat felszerelés csere 9 fő ÁFA K Közter.-nek védőital (Munka Törvénykönyve) alapján ÁFA 1 1 K Közvetített szolg., közüzemi díjakáfa K Partnerkövető céginformációs rendszer ÁFA K PH telefonszolg., mobil és vezetékes díj ÁFA K Postaszolg., bérmentesítő, díjlevelek ÁFA K Ruházat és eszközök, biztonsági szolgálat ÁFA K Szakmai anyagok, folyóiratok, szaklapok ÁFA K Szakmai tev. segítő szolg., 1 1 K Szakmai tev. segítő szolg., továbbképzés, fogl.eü., takarnet díj ÁFA K Szemétszállítás, kukaürítés K Szoftver támogatás és követés ÁFA K Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak ÁFA K Üzemeltetési anyagok beszerzése ÁFA K Védőruházat VF. VÜ iroda részére ÁFA K Védőruházat, Városrendészet, gyepmester ÁFA 3 3 K Villamosenergia-szolgáltatási díjak ÁFA K Víz-és csatornadíjak ÁFA K Fizetendő ÁFA K Díjak befizetéseinek kiadásai K Díjak, egyéb befizetésekhez kapcs. kiadások K Egyéb dologi kiadások K Egyéb végrehajtási költség megelőlegezés K Helyi adók kiadásai K Késedelmi kamat K Beruházások K3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Informatikai beszerzés, PC monitor K Informatikai beszerzés, PC ítógép K Informatikai hálózat rekonstrukció K Nagyértékű beszerzések (Informatika) K Vagyonkezelési nyilvántartási rendszer kiépítése (ÁROP) K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K 051 GPS adatgyűjtő eszköz K 051 Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése K 051 IT biztonsági megfelelés (Automata tűzoltó szerverszoba) K 051 IT biztonsági megfelelés, 2db tűzálló ajtó (informatika) K7 Beruházási c. előzetesen felított általános forgalmi adó K GPS adatgyűjtő eszköz ÁFA K Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA K Informatikai beszerzés, PC monitor ÁFA K Informatikai beszerzés, PC ítógép ÁFA K Informatikai hálózat rekonstrukció ÁFA K IT biztonsági megfelelés (Automata tűzoltó szerverszoba) ÁFA K IT biztonsági megfelelés, 2db tűzálló ajtó (informatika) ÁFA K Nagyértékű beszerzések ÁFA K Vagyonkezelési nyilvántartási rendszer kiépítése (ÁROP) ÁFA K7 Felújítások K71 Ingatlanok felújítása K Hivatal épületének felújítása K7 Felújítási c. előzetesen felított általános forgalmi adó K Hivatal épületének felújítása ÁFA melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez Bevétel - Kiadás 1 17

10 III. Mellékletek Kofog 9. melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások Önként vállalt 9. melléklet a /201.(II...) önkormányzati rendelethez Államigazgatási Feladat K Beruházások K3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e Informatikai beszerzés, PC monitor Informatikai beszerzés, PC ítógép Informatikai hálózat rekonstrukció Nagyértékű beszerzések (Informatika) Vagyonkezelési nyilvántartási rendszer kiépítése (ÁROP) K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e GPS adatgyűjtő eszköz Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése IT biztonsági megfelelés (Automata tűzoltó szerverszoba) IT biztonsági megfelelés, 2db tűzálló ajtó (informatika) K7 Beruházási c. előzetesen felított általános forgalmi adó Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e GPS adatgyűjtő eszköz ÁFA Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA Informatikai beszerzés, PC monitor ÁFA Informatikai beszerzés, PC ítógép ÁFA Informatikai hálózat rekonstrukció ÁFA IT biztonsági megfelelés (Automata tűzoltó szerverszoba) ÁFA IT biztonsági megfelelés, 2db tűzálló ajtó (informatika) ÁFA Nagyértékű beszerzések ÁFA Vagyonkezelési nyilvántartási rendszer kiépítése (ÁROP) ÁFA K7 Felújítások K71 Ingatlanok felújítása Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e Hivatal épületének felújítása K7 Felújítási c. előzetesen felított általános forgalmi adó Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e Hivatal épületének felújítása ÁFA FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Sor- ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK 201.évi költségvetése melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez Intézmények 10. melléklet a /201.(II...) önkormányzati rendelethez Önként vállalt Államigazgatási Mindösszesen 1. Műk. célú támog. áht-n belülről B Felhalm. célú támog. áht-n belülről B Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B Felhalmozási bevételek B Műk. célú átvett pénzeszközök B Felhalm. célú átvett pénzeszközök B Költségvetési bevételek összesen Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. B Maradvány igénybevétele - működési B Maradvány igénybevétele - felhalmozási B Intézményfinanszírozás B Intézményfinanszírozás kiszűrése B BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN Sor- - Intézmények Önként vállalt Államigazgatási Mindösszesen 1. Személyi juttatások K Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K Költségvetési kiadások összesen Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre K Belföldi finanszírozás kiadásai K Intézményfinanszírozás K Intézményfinanszírozás kiszűrése 12. KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú bevételek - kiadások Felhalmozási célú bevételek - kiadások BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 7 7 Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11. melléklet az 5/201.(II.19.) 11. melléklet a /201.(II...) önkormányzati rendelethez ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények bevételei Működési célú támogatások államháztartáson belülről 12. melléklet a /201.(II...) önkormányzati rendelethez 12. melléklet az 5/201.(II.19.) ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények kiadásai Dologi kiadások Működési bevételek Egyéb működési célú kiadások Finanszírozási bevételek B1 B B8 ok Intézményi Gondnokság Intézmény Gondnokság (saját) Kincses Óvoda Szivárvány Óvoda Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szepes Gyula Művelődési Központ dr. Romics Egészségügyi Intézmény Szociális Gondozó Központ Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Önként vállalt ok Intézményi Gondnokság Magyar Földrajzi Múzeum Szociális Gondozó Központ Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Feladatok Intézményi Gondnokság Intézmény Gondnokság (saját) Kincses Óvoda Szivárvány Óvoda Csuka Zoltán Városi Könyvtár Magyar Földrajzi Múzeum Szepes Gyula Művelődési Központ dr. Romics Egészségügyi Intézmény Szociális Gondozó Központ Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Beruházások Felújítások K1 K2 K3 K5 K K7 ok Intézményi Gondnokság Intézmény Gondnokság (saját) Kincses Óvoda Szivárvány Óvoda Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szepes Gyula Művelődési Központ dr. Romics Egészségügyi Intézmény Szociális Gondozó Központ Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Önként vállalt ok Intézményi Gondnokság Magyar Földrajzi Múzeum Szociális Gondozó Központ Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Feladatok Intézményi Gondnokság Intézmény Gondnokság (saját) Kincses Óvoda Szivárvány Óvoda Csuka Zoltán Városi Könyvtár Magyar Földrajzi Múzeum Szepes Gyula Művelődési Központ dr. Romics Egészségügyi Intézmény Szociális Gondozó Központ Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

11 III. Mellékletek Intézmény 13. melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Intézmények Felhalmozási kiadások Önként vállalt 13. melléklet a /201.(II...) önkormányzati rendelethez Államigazgatási Feladat K Beruházások K3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése dr. Romics Egészségügyi Intézmény Romics Infomatikai eszközbeszerzés K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Intézményi Gondnokság Intézmény Gondnokság (saját) Intézményi gondnokság kisértékű tárgyi eszköz Kincses Óvoda Kincses Óvoda kisértékű tárgyi eszköz Szivárvány Óvoda Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyi eszköz Csuka Zoltán Városi Könyvtár Csuka Z. Városi KÖnyvtár kisértékű tárgyi eszközök Magyar Földrajzi Múzeum Földrajzi Múzeum, jegyértékesítéshez szükséges szoftver beszerzése dr. Romics Egészségügyi Intézmény Romics egyéb gép, berendezés Érdi Közterület-fenntartó Intézmény ÉKF Informatikai beszerzés ÉKF Öntözőrendszer telepításe önkormányzta előtt ÉKF Öntözőrendszer telepítése kegyeleti park ÉKF1db árokásó rakodó ÉKF1db aszfaltvágó ÉKF1db döngölő béka ÉKF1db kéttengelyes utánfutó ÉKF1db kisteherautó ÉKF1db lapvibrátor ÉKF1db Stihl láncfűrész ÉKF1db Stihl magassági ágvágó ÉKF1db Stihl sövényvágó ÉKF1db vizesblokk építése ÉKF3db Stihl fűkasza ÉKF3db Stihl fűnyíró ÉKF3db Stihl láncfűrész K7 Beruházási c. előzetesen felított általános forgalmi adó Intézményi Gondnokság Intézmény Gondnokság (saját) Intézményi gondnokság kisértékű tárgyi eszköz Kincses Óvoda Kincses Óvoda kisértékű tárgyi eszköz Szivárvány Óvoda Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyi eszköz Csuka Zoltán Városi Könyvtár Csuka Z. Városi KÖnyvtár kisértékű tárgyi eszközök Magyar Földrajzi Múzeum Földrajzi Múzeum, jegyértékesítéshez szükséges szoftver beszerzése dr. Romics Egészségügyi Intézmény Romics egyéb gép, berendezés Romics Infomatikai eszközbeszerzés Érdi Közterület-fenntartó Intézmény ÉKF 1db árokásó rakodó ÉKF Informatikai beszerzés ÉKF Öntözőrendszer telepításe önkormányzta előtt ÉKF Öntözőrendszer telepítése kegyeleti park ÉKF1db árokásó rakodó ÉKF1db aszfaltvágó ÉKF1db döngölő béka ÉKF1db kéttengelyes utánfutó ÉKF1db kisteherautó ÉKF1db lapvibrátor ÉKF1db Stihl láncfűrész ÉKF1db Stihl magassági ágvágó ÉKF1db Stihl sövényvágó ÉKF1db vizesblokk építése ÉKF3db Stihl fűkasza ÉKF3db Stihl fűnyíró ÉKF3db Stihl láncfűrész melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /201.(II...) önkormányzati rendelethez ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai Eredeti előirányzat Önként vállalt ok ok Ellátottak pénzbeli juttatásai K Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K Kártalanítási megállapodás, szolgalomalapítás (Jog) K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K Bursa Hungarica K Tanulmányi Esélyteremtő Ösztöndíj K Egyéb nem intézményi ellátások K Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez ny. tel támog. K Lakhatási kiadásokhoz kapcs. hátralékot felhalmozó személyek r. nyújtott tel tám K Szemétszállítás K évesek támogatása K Köztemetés K Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás K Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó K Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás K Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás K Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR K pénzbeli rendkívüli települési támogatás K Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátrat. ápolását végző sz.nek K Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám. K Természetbeni renk. tel. tám-80,90 évesek támogatása K Természetbeni renk. tel. tám - bérlettámogatás K Természetbeni renk. tel. tám - élelmiszerutalvány K Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj K Természetbeni renk. tel. tám - tanszer, tankönyv tám. K Természetbeni renk. tel. tám - tüzelőtámogatás K Természetbeni renk. tel. tám.-újszülöttek támogatása K Védőoltás K K7 Felújítások K71 Ingatlanok felújítása Érdi Közterület-fenntartó Intézmény ÉKF Emlékmű felújítása ÉKF kerítés-kapu felújítása, cseréje Ercsi út-jolán utca K7 Felújítási c. előzetesen felított általános forgalmi adó Érdi Közterület-fenntartó Intézmény ÉKF Emlékmű felújítása ÉKF kerítés-kapu felújítása, cseréje Ercsi út-jolán utca FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

12 III. Mellékletek Cím 7 Alcím Előir.csop. Kiem. e melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez 15. melléklet a /201.(II...) önkormányzati rendelethez ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú támogatások államháztartáson belülre Eredeti előirányzat Önként vállalt ok ok A B C D=B+C Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati 1 Társulásnak tám. K Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Érd és Térsége Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. 1 Társ. működési ktg. hozzáj. K Mindösszesen melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /201.(II...) önkormányzati rendelethez 7 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési célú támogatások államháztartáson kívülre Eredeti előirányzat Önként vállalt ok ok A B C D=B+C Közterület rendjének fenntartása Polgárőrség támogatás K Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, 2 üzemeltetése Lakossági közműfejlesztési támogatás K Szippanthat konzorcium K Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Galéria bér támogatás K Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 1 5/201.(I.28.)kgy.határozat K Versenysport- és utánpótlás-nevelési 5 tevékenység és tám.a Városi Sport rendezvények K Sport Szervezeti Pályázat K ÉVSE támogatás K Paralimpikonok támogatása K Olimpikonok támogatása K Civil szervezetek programtámogatása Polgármesteri keret K Civil keret K Mindösszesen Cím Alcím Előir.csop. Kiem. e melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez 17. melléklet a /201.(II...) önkormányzati rendelethez ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások ÉTH Városfejlesztő Érdi Sport Kft. ok Bevételek B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek Kiadások K1 Személyi juttatások összesen K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások Bevétel - Kiadás melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások Időseket Svájci Alap TÁMOP KMOP Ellátó Központ (Topoly u.) 18. melléklet a /201.(II...) önkormányzati rendelethez Háziorvosi rendelő (Bajcsy) ok Bevételek B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek Kiadások K1 Személyi juttatások összesen K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások Bevétel - Kiadás

13 III. Mellékletek Sor- ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK 201.évi költségvetése melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez Modern Városok 19. melléklet a /201.(II...) önkormányzati rendelethez Önként vállalt Államigazgatási Mindösszesen 1. Műk. célú támog. áht-n belülről B Felhalm. célú támog. áht-n belülről B Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B Felhalmozási bevételek B Műk. célú átvett pénzeszközök B Felhalm. célú átvett pénzeszközök B Költségvetési bevételek összesen Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. B Maradvány igénybevétele - működési B Maradvány igénybevétele - felhalmozási B Intézményfinanszírozás B Intézményfinanszírozás kiszűrése B BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN Sor- - Modern Városok Önként vállalt Államigazgatási Mindösszesen 1. Személyi juttatások K Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K Költségvetési kiadások összesen Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre K Belföldi finanszírozás kiadásai K Intézményfinanszírozás K Intézményfinanszírozás kiszűrése 12. KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú kiadások 2. Felhalmozási célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN melléklet a /201.(II...) önkormányzati rendelethez 21. melléklet az 5/201.(II.19.) ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Létkeret Önként vállalt Államigazgatási Közfoglalkoztatott Lét 972,25 11,25 30,00 83, ,50 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 7,00 7,00 1,00 Érd MJV Polgármesteri Hivatala 15,00 30,00 18,00 Intézmények 811,25 11,25 7,00 898,50 Intézményi Gondnokság 28,75 11,25 30,00 32,00 Intézmény Gondnokság (saját) 9,00 9,00 Kincses Óvoda 122,00 15,00 137,00 Szivárvány Óvoda 125,00 10,00 135,00 Csuka Zoltán Városi Könyvtár 1,25 2,00 1,25 Magyar Földrajzi Múzeum 11,25 1,00 12,25 Szepes Gyula Művelődési Központ 1,50 2,00 1,50 dr. Romics Egészségügyi Intézmény 231,00,00 237,00 Szociális Gondozó Központ 181,50 15,00 19,50 Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 11,00 25,00 139, Működési célú bevételek - kiadások Felhalmozási célú bevételek - kiadások BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 20. melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez 20. melléklet a /201.(II...) önkormányzati rendelethez 7 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Tartalékai és keretei Tartalékok és keretek Eredeti előirányzat Önként vállalt ok ok A B C D=B+C Fejezeti és általános tartalékok elolása Általános tartalék K "Testvérvárosok polgárainak találkozói" című pályázat K Bérkompenzáció K Diák polgármester K Évente szükséges, pályázatokhoz kapcsolódó vállalás. 5 (local Agenda 21) K Helyi önkormányzat által fenntartott múzeumok szakmai tám. önrésze K Idősügyi Tanács K Intézmények érintésvédelmi, villámvédelmi, tűzvédelmi 8 felülvizsgálata K KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. 9 Kp. önrész bizt. K Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (önrész) K Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész) K Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önrész) K Megyei Jogú Városok sporttalálkozója K Napközis tábor K Napközis tábor fogyatékos gyermekek ára K Óvodapedagógiai Szakmai napok, Pedagógusnap K Peres eljárások K Szünidei szabadidős programok K Természetvédelmi ok K TV és Rádió üzemeltetése K Mindösszesen Cím Alcím Előir.csop. Kiem. e.. IMPRESSZUM Érdi KÖZLÖNY Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Felelős szerkesztő: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző Kiadja: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó utca 1 3.) Telefon: (0-23) Fax: (0-23) A közzétételért felel: Érd Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala ISSN X 2 25

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2013(II.15.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól (egységes szerkezetben a 22/2013.(IV.26.),

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

1. számú melléklet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /215. (II. 27.) önkormányzati rendelete Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 215. évi költségvetéséről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész 482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 9/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről

Részletesebben

6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2014. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat.../2014. (...) határozata a 2014. évi költségvetéséről A Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az Alaptörvény 32. (1)

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2016. február 11-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2016. február 11-i nyilvános ülésére Nyirád Község Önkormányzata Alpolgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; tel.: 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu 6. napirendi pont Ügyszám: 24-18/2016. Előterjesztő: Nagy Gábor

Részletesebben

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről 6/2012 (II.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Gölle Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.)

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.) BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

I. RÉSZ. 1.. *3 *5*6 (1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

I. RÉSZ. 1.. *3 *5*6 (1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2014.(II.03.) önkormányzati rendelet Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről *1 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(III.01.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(III.01.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(III.01.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30 - ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30 - ai ülésére ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Ügyiratszám: 64-84/2015. Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetési rendelet módosításáról

Részletesebben

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz.

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült: Szentes Város Önkormányzata Közgazdasági Osztályán 2010. január-február TARTALOMJJEGYZÉK SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2010.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-30/2016. Tárgy: A 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása Mell.:

Részletesebben

A rendelet hatálya. Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési bevételeinek főösszege

A rendelet hatálya. Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési bevételeinek főösszege Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( II....) önkormányzati rendelete Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012.

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. ÖR. száma Tárgya Módosítás Hatályon kívül helyezve 1/2012. (II. 20.) 2012. évi költségvetési rendelet 2/2012. (III. 08.) 2/2012. (III. 08.) 2012. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27 Érdi VI. évfolyam. 7. szám 2016. Május 5. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 12/2016. (V.5.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720004/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 6 db Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2015. május 21. napján tartandó

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1 Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

1. A helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének előkészítése és elfogadása

1. A helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének előkészítése és elfogadása 2010. január 21. 60-1/2010. 1. A helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének előkészítése és elfogadása 1. Az önkormányzati gazdálkodás általános alapjai 1.1. A költségvetés

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból:

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból: NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3/2008. (II. 14) számú R E N D E L E T E Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete a költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet áról Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (II..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete. Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete. Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 756/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007.

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/201 (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 201 évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus RH/8/2016. (II.23.) sz. határozatával) 2016. Tartalomjegyzék Preambulum... 4 I. Áltatános rész... 4 1. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-39 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A költségvetés címrendje

A költségvetés címrendje Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (II. 11.) rendelete, az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről, és 2011-2012-2013 évi gördülőtervéről Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 494-8/2015. iktatószám 8. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testület 1/2013.(II.12) Kt. számú rendelete. Kistelek Város Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről

Kistelek Város Képviselő-testület 1/2013.(II.12) Kt. számú rendelete. Kistelek Város Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről Kistelek Város Képviselő-testület 1/2013.(II.12) Kt. számú rendelete Kistelek Város Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri i Hivatal lapja 2005. évi 5. szám 2005. február 15. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETE

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS (2. napirendi pont)

ELŐTERJESZTÉS (2. napirendi pont) ELŐTERJESZTÉS (2. napirendi pont) Készült: Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.07.25-i ülésére Tárgy: a települési önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata.

Részletesebben

a) bevételi főösszegét 397.168 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 397.168 ezer forintban

a) bevételi főösszegét 397.168 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 397.168 ezer forintban Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról Somlóvásárhely

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2011.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2011.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2011.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÁPRILIS 28-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 827-4/2016/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

felújítás nettó 2.430.000 igényelt NFM támogatás (80%) 2.414.880 ÁFA 588.600 önkormányzati önrész (20%) 603.720 bruttó 3.018.600 3.018.

felújítás nettó 2.430.000 igényelt NFM támogatás (80%) 2.414.880 ÁFA 588.600 önkormányzati önrész (20%) 603.720 bruttó 3.018.600 3.018. Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormá 2013. július 11-i RENDKÍVÜLI ülésére Készítette: Gálné Tárgy: a 2013. évi kompok, révek pályázat benyújtása Előzmény: a 37/2013.(VII.3.)NFM rendelet 2013.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről 1 Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól Békás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat 5/2014.(II.21) sz. rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Vác Város Képviselő-testület az Alaptörvény

Részletesebben

Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete a 8/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti-

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 2/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. február 11. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása:

Napirendi pontok tárgyalása: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. március 4-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

2016. évi. törvény. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről I. FEJEZET

2016. évi. törvény. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről I. FEJEZET 06. évi. törvény Magyarország 07. évi központi költségvetéséről Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk () bekezdése alapján Magyarország 07. évi központi költségvetéséről a következő törvényt alkotja:

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1.

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1. Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 9/2010. (II.22.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Budapest

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. november 25-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzatának..../2013. (...)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzatának..../2013. (...)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának.../2013. (...)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-Testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 33-40/2014./ IV.29./ RENDELETEI 4-6/2014./ V.6./ N

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete 1 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 24-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól 1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről,

Részletesebben

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 215 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 215 Költségvetési bevételek

Részletesebben

Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Répcevis község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzata

Részletesebben

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/ 2011. (V.3.) önkormányzati rendelete Albertirsa Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Albertirsa Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterétől 4181. Nádudvar, Fő út 119. Tel.: 54/529-010 Fax.: 54/480-256, e-mail: nadudvar@nadudvar.hu Iktató szám: 16-21/2016. ELŐTERJESZTÉS Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 5-i rendkívüli ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2.

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 5-i rendkívüli ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 5-i rendkívüli ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (III. 06.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (III. 06.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (III. 06.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól Újfehértó Város Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 1522/2010. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2016. évi összevont

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014. (II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014. (II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II.15)

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK XXII. ÉVFOLYAM 11.sz. 2012. DECEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 10-88. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 8. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. SZEPTEMBER 27. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 30/2013. (IX.27.) ÖR. ZMJVK 31/2013. (IX.27.) ÖR. ZMJVK 32/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

RENDELET-TERVEZET. Tisztelt Közgyűlés!

RENDELET-TERVEZET. Tisztelt Közgyűlés! 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-705, Fax: (36)523-779, E-mail: gestefan@ph.eger.hu 6. RENDELET-TERVEZET Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésére vonatkozó szabályairól szóló 12/2001.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 11-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 11-i nyilvános ülésére 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 11-i nyilvános ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 28-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 5 /2012.(II.10.)

Szatymaz község Képviselő-testületének 5 /2012.(II.10.) Szatymaz község Képviselőtestületének 5 /2012.(II.10.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2012. évi vitelének

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 7 23. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete Vámosszabadi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának rendjéről szóló 2/2013.

Részletesebben