NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2013(II.15.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól (egységes szerkezetben a 22/2013.(IV.26.), 28/2013.(VI.28.), 30/2013.(VIII.30.), 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelettel) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontja, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése, 34. (2) bekezdése, 71. (4) bekezdése, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b), h) pontjaiban, a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 234. (3) bekezdés a), c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 120. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 84. (1) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 1. (1) 1,2,3,4,5 A képviselő testület az önkormányzat évi a) költségvetési bevételeit forintban (a továbbiakban: eft) b) finanszírozási bevételeit eft ban, c) bevételek főösszegét eft ban, d) költségvetési kiadásait eft ban, e) finanszírozási kiadásait eft ban, f) kiadási főösszegét eft ban, g) a költségvetés hiányát eft ban, ga) működési hiányát eft ban, gb) felhalmozási hiányát eft ban az 1. melléklet szerinti részletezéssel, míg a évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (2) 6,7 Az (1) bekezdés szerinti hiányból a) eft ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványból b) eft ot beruházási hitel felvétellel (előző évben fel nem használt összeg), c) eft otr új beruházási hitel felvétellel, d) eft ot rövid lejáratú az adósságkonszolidáció részét képező működési hitel felvétellel finanszírozza. 1 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 1. a módosította. 2 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 1. a módosította. 3 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 1/A. a módosította. 4 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 1/B. a módosította. 5 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 1. a módosította. 6 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 1. a módosította. 7 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 1. a módosította. 1

2 2. (1) 8,9,10,11,12 Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az alábbiak szerinti főösszegekkel, a) Az intézményi működési bevételeket eft ban, b) Az önkormányzat közhatalmi bevételeit eft ban, c) A felhalmozási és tőkejellegű bevételeket eft ban, d) Az önkormányzat költségvetési támogatását eft ban, e) Államháztartáson belülről átvett pénzeszközt eft ban, f) A véglegesen átvett pénzeszközt eft ban, g) A támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevételét eft ban, h) Az előző évek pénzmaradványának igénybevételét eft ban, i) A felhalmozási hitel összegét eft ban, j) A működési kiadásokat eft ban, ja) A személyi juttatásokat eft ban, jb) A munkaadót terhelő járulékokat eft ban, jc) A dologi kiadásokat eft ban, jd) Az egyéb folyó kiadásokat eft ban, je) Az ellátottak pénzbeli juttatásait eft ban, jf) Az egyéb működési célú támogatásokat eft ban, k) A felhalmozási kiadásokat eft ban, ka) A beruházási kiadásokat eft ban, kb) A városfejlesztési kiadásokat eft ban, kc) A felújítási kiadásokat eft ban, kd) A felhalmozási célú pénzeszköz átadást eft ban, l) A befektetési célú részesedések vásárlását eft ban, m) A kölcsönök kiadásait eft ban, n) A hiteltörlesztést eft ban, o) A tartalék összegét eft ban, hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat hivatali költségvetésében tervezett bevételeket a 3. melléklet, míg az egyes kiemelt feladatokon tervezett kiadásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. A célfeladatok előirányzatát a mellékletek szerint hagyja jóvá. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak címek, alcímek, jogcím csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek, valamint az önkormányzat külön külön alkotnak egy egy címet. (4) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatásban résztvevők tervezett létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) Az önkormányzat évi költségvetésében szereplő beruházási fejlesztési kiadásokat és az azokhoz kapcsolódó bevételeket feladatonként a 7. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő intézményi felújítási feladatokat, az önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás célú épületek felújítását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. 8 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 2. a módosította. 9 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 2. a módosította. 10 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 2/A. a módosította. 11 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 2/B. a módosította. 12 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 2. a módosította. 2

3 (7) A többéves kihatással járó feladatok kiadási előirányzatait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) A nemzetiségi önkormányzatok részére biztosított pénzeszközátadást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. (9) Az önkormányzat a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos együttműködési megállapodás szerinti működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás átvételeket a 12. melléklet szerint határozza meg. (10) A évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak tervezetéről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. (11) Az önkormányzat évekre prognosztizált költségvetésének bevételeit és főbb kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá. (12) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások tervezett pénzforgalmi mérlegét a 23. melléklet szerint hagyja jóvá. (13) Az önkormányzat hitel kötvény állományának alakulását a 24. melléklet szerint tudomásul veszi. A hitelből megvalósuló feladatokat a 25. melléklet szerint jóváhagyja. (14) Az igénybe vehető mentességek és kedvezmények várható a 26. melléklet szerint hagyja jóvá. (15) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségeinek alakulását a 27. melléklet szerint jóváhagyja. (16) Az önkormányzat kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatait a 28. melléklet szerint jóváhagyja. 2. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 3. (1) A célfeladatokra tervezett a bizottsági hatáskörbe tartozó előirányzatok felhasználásáról az illetékes szakmai bizottságok döntenek, míg a helyi önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a Közgyűlés dönt, a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008. (IV.29.) KGY rendelet egyidejű felülvizsgálata mellett. A bizottsági hatáskörbe utalt egyes feladatokra tervezett összegek csak az adott feladatokra használhatók fel. Az évközi előirányzat maradványok bizottsági, vagy hivatali kezdeményezésre (ez utóbbi esetben is kell a bizottsági hozzájárulás) csak a Közgyűlés jóváhagyása után használhatók fel. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a bizottságok elnökei a döntést követő hónapban kötelesek a Közgyűlésnek beszámolni. (2) A szakfeladatok között tervezett polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret nem használható fel alapítványok támogatására, költség és üzemanyag térítések finanszírozására, valamint magánerős út közműtársulásoknál a lakossági önerős befizetés helyettesítésére, kiváltására és intézmény működtetésére. (3) A Polgármester két Közgyűlés közötti időszakban az előirányzatok között a költségvetési főösszeg 5 erejéig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a soron következő közgyűlésen köteles beszámolni. 3

4 (4) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevételi előirányzatmódosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. (5) Bevételkiesés esetén annak mértékére figyelemmel a Polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatok felhasználását korlátozza. (6) Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a szigorú, költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet. (7) Az Önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve, ha felhasználásáról a Közgyűlés másképpen rendelkezik. Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel. (8) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését. (9) A Közgyűlés által elfogadott államháztartáson belüli pénzeszköz átadásnak közfeladat ellátási szerződésen kell alapulnia. (10) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el (utalványozhatók). (11) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a Polgármester a Közgyűlés utólagos jóváhagyása mellett a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül az esetlegesen szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti a város költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében. (12) 13 A helyi önkormányzat feladatai tekintetében a kötelezettségvállalás gyakorlása a kötelezettségvállalási szabályzat rendelkezései szerint történik. (13) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön közgyűlési döntés hiányában az önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő Közgyűlésen tájékoztatja a testületet. (14) A Közgyűlés az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények teljes alkalmazotti körére vonatkozóan létszámfelvételi tilalmat rendel el, amely alól a polgármester a szakmai felügyeletet ellátó osztályvezető és a gazdasági osztályvezető javaslata mellett adhat felmentést. 4. (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére havonta nettó Ft étkezési hozzájárulás fizethető 12 hónapon keresztül. (2) A Polgármesteri Hivatal dolgozói részére megállapított cafetéria juttatás évi összege bruttó Ft/fő. 13 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 4

5 (3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően a mindkét besorolási osztály első fokozata szerinti évben Ft illetményalap alapulvételével, az automatikus béremelés fedezetét a hivatal költségvetésében biztosítja. (4) A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 69. ában foglalt illetménypótlék számításának alapja évben Ft. (5) A január 1 től a minimálbér Ft teljes munkaidő teljesítése esetén a szakmai minimálbér összege január 1 től Ft. A kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés összege Ft/fő/hónap. 5. (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények a megállapított bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzatfelhasználási jogkörrel rendelkeznek. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatását évente három alkalommal a féléves beszámoló, az I III. negyedévi tájékoztató valamint az éves beszámoló elkészítését megelőzően a Jegyzőnek köteles bejelenteni. (2) Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások előirányzatát évközben csak a Közgyűlés módosíthatja. A tárgyévben keletkezett bérmegtakarítás terhére jutalom év közben nem fizethető. Az előző évi pénzmaradvány csak a pénzmaradvány jóváhagyását követően használható fel. A kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány felhasználása előtt a szakmai irányítást végző osztályvezetővel és a gazdasági osztályvezetővel való előzetes egyeztetés szükséges. (3) Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője az intézmény éves előirányzatának megváltoztatását csak a Közgyűlés által meghatározott pénzügyi gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője útján kezdeményezheti. (4) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétele terhére csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget. (5) Az oktatási intézményeket működtető központok (ALIM; KÖZIM) a helyiségek bérbeadásából származó bevételek 50% át a bérbe adott helyiségek felújítására, valamint szükség esetén a tevékenység végzéséhez eszközök bérlésére köteles fordítani, az ezzel kapcsolatos elszámolásra az évvégi beszámoló keretében kerül sor. (6) A tárgyi költségvetés terhére jutalom nem tervezhető, kizárólag a személyi juttatás maradványának terhére fizethető. (7) Az intézményi költségvetés terhére új beruházást csak a Közgyűlés engedélyezhet. Az engedélyezést megelőzően az előterjesztéshez csatolni kell a működési többletköltségek fedezetére vonatkozó számításokat és a forráskimunkálást is. (8) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Közgyűlés engedélyezhet. (9) Az intézmények a részükre engedélyezett felújítási előirányzatot csak a jóváhagyott feladatokra használhatják fel. A jóváhagyott felújítási előirányzat intézményi hatáskörben nem módosítható, a felújítási előirányzat felhasználásánál kötelesek betartani a közbeszerzésekről szóló törvényben, illetve annak végrehajtására hozott önkormányzati közbeszerzési szabályzatban foglaltakat. 5

6 (10) Az intézmények az éves gazdálkodásukról készített beszámolóban a pénzmaradvány elszámolása során az általános szabályokon túl kötelesek a felújítási, az étkeztetési, az energia és közüzemi díjak, a nyugdíjazás és létszámcsökkentési döntések, jubileumi jutalmak fedezetére biztosított előirányzatokról, a kötött felhasználású támogatásokról, a gazdasági szakemberek továbbképzésére biztosított előirányzatokról, a bejáró dolgozók útiköltség térítésére adott előirányzatokról, a rehabilitációs hozzájárulásra biztosított előirányzatról valamint az évközben céljelleggel biztosított előirányzatokról elszámolni. A pénzmaradványt a Polgármesteri Hivatal vizsgálja felül. (11) Az intézményeket nem illeti meg az intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó olyan nettó (az indokolt kiadással csökkentett) bevétel összege, amely bizonyítottan alultervezésből származik. (12) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményhez önkormányzati biztos kirendelését rendeli el akkor, ha az intézmény elismert 30 napon túli tartozás állománya az éves költségvetési előirányzatának 10 % át, vagy a eft ot eléri, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. (13) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények finanszírozását a Közgyűlés 101/2001. (IV. 23.) számú határozata értelmében az önkormányzati kincstári finanszírozás rendszer alapján végzi. (14) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére tekintettel teljesíthetők. A saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére bevételi elmaradás esetén, annak mértékében nem vállalható kötelezettség. (15) A költségvetési szerv az alábbi bruttó összegben megállapított részelőirányzatokból átcsoportosítást saját hatáskörben nem hajthat végre: a) gázenergia szolgáltatás díja, b) távhő és melegvíz szolgáltatás díja, c) víz és csatornadíjak, d) tüzelőanyagok beszerzése, e) gyógyszer és vegyszerbeszerzés, f) ellátottak pénzbeli juttatásai, g) telefondíj, postaköltség, h) takarítás, i) élelmezés, j) szemétszállítás. (16) Elszámolási kötelezettség terheli az intézményeket a kötött felhasználású támogatások esetében. A céljelleggel megállapított előirányzatok következő évre áthúzódó, kötelezettséggel nem terhelt maradványa elvonásra kerül. (17) Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. (18) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybe vevő számára köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. (19) A (18) bekezdés figyelembevételével a költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni, az intézményi vagyon körében, figyelemmel a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló rendeletben foglaltakra. 6

7 (20) Költségvetési szervek a működésükhöz rendelt, biztosított ingó és ingatlan vagyon hasznosításából származó bevételt a fenntartó előzetes engedélye nélkül nem engedhetik át az intézményhez kapcsolódó alapítványok, non, és for profit szervezetek és a nem Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési szervei részére. (21) A Polgármesteri Hivatal intézkedjen az ingatlanok folyamatos bérbeadásáról, valamint az értékesítésre kijelölt önkormányzati vagyon értékesítéséről. (22) A felhalmozási célú bevételek olyan beruházások, felújítások megvalósítására, egyéb felhalmozási célú kiadásokra fordíthatók, amelyek a tervszerű városfejlesztést szolgálják. (23) Az intézményi költségvetés végrehajtása során az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv vezetője fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el. Az előirányzatok túllépése esetén a fenntartó az intézményvezető beszámoltatását kezdeményezi és indokolt esetben a felelősségre vonása iránt intézkedik. (24) A költségvetési szerv a külső személyi juttatások előirányzata, illetve a dologi kiadások között megtervezett szellemi tevékenység számla ellenében történő igénybevétele tétel előirányzatának terhére akkor köthet szerződést, ha a) azt jogszabály nem zárja ki, vagy b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és c) törvény, vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában az adott feladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a megrendelő nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat. 6. Az önálló gazdálkodási jogkörrel is felruházott költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni. Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 3. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE 7. (1) A költségvetés végrehajtását a költségvetési szervek vonatkozásában a polgármesteri hivatal köteles az éves ellenőrzési munkaterv alapján ellenőrizni. Az ellenőrzés tapasztalatairól a jegyző a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Közgyűlést tájékoztatni. (2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó önállóan működő intézmény belső ellenőrzésének megszervezéséről. Az éves beszámoló elkészítésekor a belső ellenőrzés tapasztalatairól a polgármesteri hivatal által kiadott szempontok szerint köteles tájékoztatást adni. 4. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 8. (1) Az önkormányzat a évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására az OTP Bank Nyrt vel megkötött és módosításra kerülő folyószámla hitelkereten belül gazdálkodhat. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződés módosítására. 7

8 (2) Az önkormányzat eft keret összegig 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabérhitelt vehet fel. A munkabérhitel forgalmáról, a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóban a Közgyűlést tájékoztatja. (3) A beruházási feladatok megvalósításához a évben megkötött hitelszerződés alapján felvett hitelből eft beruházási hitelt használhat fel. Kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hiteleket, a kibocsátott kötvénytörlesztő részletét és azok kamatait az éves költségvetésekbe betervezi és megfizeti. (4) Az önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált rövid lejáratú értékpapír vásárlásáról a Polgármester rendelkezik. (5) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a (4) bekezdés szerinti hasznosításáról a féléves és az éves beszámoló keretében a Közgyűlést tájékoztatni kell. 5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 9. (1) Ez a rendelet február 18 án lép hatályba. (2) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 16/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 4. (1) (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében évre vonatkozóan az illetmény kiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 % a. (2) A középiskolai végzettségű köztisztviselők esetében évre vonatkozóan az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 % a. (3) Hatályát veszti Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 54/2012.(XII.14) önkormányzati rendelete. Nyíregyháza, február 14. Dr. Kovács Ferenc polgármester Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző E rendeletet február hó 15. napján kihirdetem. Nyíregyháza, február 15. Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző 8

9 A évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 1. melléklet 14,15,16,17,18 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi tervezett pénzforgalmi mérlege 2. melléklet 19,20 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett állami támogatása 3. melléklet 21,22,23,24,25 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett bevételek 4. melléklet 26,27,28,29,30 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként 5. melléklet 31,32,33,34,35 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 6. melléklet 36,37,38,39 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményeinek évi létszám adatai, valamint a közfoglalkoztatottak évi tervezett létszám előirányzata 7. melléklet 40,41,42,43 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013.évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások 8. melléklet 44,45,46 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai 14 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4. a módosította. 15 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 16 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/A. a módosította. 17 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B. a módosította. 18 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 19 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4. a módosította. 20 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 21 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4. a módosította. 22 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 23 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/A. a módosította. 24 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B. a módosította. 25 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 26 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4. a módosította. 27 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 28 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/A. a módosította. 29 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B. a módosította. 30 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 31 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4. a módosította. 32 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 33 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/A. a módosította. 34 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B. a módosította. 35 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 36 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4. a módosította. 37 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 38 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B. a módosította. 39 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 40 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4. a módosította. 41 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 42 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B. a módosította. 43 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 44 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 45 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B. a módosította. 46 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 9

10 9. melléklet 47,48,49,50 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok 10. melléklet 51,52,53 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai 11. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak évi tervezett támogatása 12. melléklet 54,55,56 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadása 13. melléklet 57,58,59,60,61 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi előirányzat felhasználási ütemterve 14. melléklet 62,63,64,65,66 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása 15. melléklet 67 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi oktatási célfeladatainak előirányzata 16. melléklet 68 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata 17. melléklet 69,70 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi sport célfeladatainak előirányzata 18. melléklet 71 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi idegenforgalmi célfeladatainak előirányzata 19. melléklet 72,73,74 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi külügyi és EU s célfeladatainak előirányzata 47 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4. a módosította. 48 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 49 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B. a módosította. 50 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 51 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 52 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B. a módosította. 53 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 54 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 55 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B. a módosította. 56 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 57 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4. a módosította. 58 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 59 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/A. a módosította. 60 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B. a módosította. 61 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 62 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4. a módosította. 63 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 64 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/A. a módosította. 65 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B. a módosította. 66 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 67 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 68 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 69 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4. a módosította. 70 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 71 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 72 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 73 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B. a módosította. 74 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 10

11 20. melléklet 75,76 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi kulturális célfeladatainak előirányzata 21. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi egészségügyi és szociális célfeladatainak előirányzata 22. melléklet 77,78,79 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi szociális ellátásra tervezett kiadásai 23. melléklet 80,81,82,83,84 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege 24. melléklet 85,86 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása 25. melléklet 87 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelből megvalósítandó feladatai 26. melléklet Tájékoztató a évben igénybe vehető kedvezmények és mentességek várható összegéről 27. melléklet 88,89,90 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása 28. melléklet 91,92,93,94,95 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban 75 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 76 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 77 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 78 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B. a módosította. 79 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 80 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4. a módosította. 81 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 82 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/A. a módosította. 83 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B. a módosította. 84 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 85 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4. a módosította. 86 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 87 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 88 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 89 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B. a módosította. 90 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 91 A 22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4. a módosította. 92 A 28/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 93 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/A. a módosította. 94 A 30/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3/B. a módosította. 95 A 39/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. a módosította. 11

12 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi tervezett pénzforgalmi mérlege 1. melléklet ezer Ft-ban A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. 1. Bevételek évi tény évi eredeti évi mód évi évi Eltérés % Kiadások évi tény évi eredeti évi mód évi 2013.évi Eltérés % előír. előír. teljesítés előirányzat előír. előír. teljesítés előirányzat 2. I. Működési bevételek ,8 I. Működési kiadások ########### , Intézményi működési bevétel ,4 - személyi juttatások , Közhatalmi bevételek ,4 -ebből városfejlesztési kiadás illetékek munkaadót terhelő járulékok , helyi adók ,3 -ebből városfejlesztési kiadás átengedett központi adók ,1 - dologi kiadások , bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel ,0 -ebből városfejlesztési kiadás II. Támogatások - egyéb folyó kiadás , Önkormányzatok költségvetési támogatása ,3 - ellátottak pénzbeni juttatása , ebből városfejlesztési kiadás helyi önkorm.általános működésének és - egyéb működési célú támogatások kiad ágazati feladatainak támogatása , , központositott előírányzatok ebből városfejlesztési kiadás települési önkormányzatok kulturális - elöző évi pénzmaradvány átadás feladatainak támogatása ,0 II egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése , önkormányzatok kiegészítő támogatása egyéb központi támogatások /2013. évi 17. kompenzáció/ Vis maior támogatás Felhalmozási kiadások ########### , adósságkonszolidáció III. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel ,4 - beruházás , Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése ,7 - városfejlesztési kiadások ########### , Önk. sajátos felhalm. és tőke bev felújítás , Egyéb felhalmozási bevétel ebből városfejlesztési kiadás III. - felhalmozási célú pénzeszköz átadás ,1 25. IV. Támogatás államháztartáson belülről ########### ,1 -ebből városfejlesztési kiadás Támogatás államh.b. működési bev. össz ,8 Kölcsönök kiadásai ######## ebből működési bevétel TB-től ,0 - dolgozók lakástámog. kiadásai Támogatás államh. belülről felh. bev. össz első lakáshoz jutók támogatása , ebből felhalmozási bevétel TB-től - kölcsön visszafizetés V. Vélegesen átvett pénzeszközök ,7 - egyéb kölcsön Működési c. pénzeszk.átvétel államház. k ,5 -tagi kölcsön Felhalmozási c. pénzeszk.átvétel államház. k ,9 Befektetési célú részesedések vásárlása VI. 3. Elöző évi évi pénzmaradvány átvétele Támogatási kölcsönök 34. visszatérülése,igénybevétele ,2 35. Költségvetési bevételek ,1 Költségvetési kiadások ,5 36. VII. 1. Előző évek előírányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele ######## Tartalékok , működési célra Általános tartalék , felhalmozási célra ######## Céltartalék VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele - áthúzodó kötelezettségek teljesítése IX. Kövények kibocsátásának bevétele - intézményi átadás átvétel ,3 41. X. Hitelek ,6 -kockázati tartalék Működési célú hitel felvétel - egyéb tartalék tartalék rövid lejáratú hitelek felvétele ,6 V. Hitelek , hosszúlejáratú hitelek felvétele Működési célú hitel törlesztése Felhalmozási célú hitel felvétele -rövid lejáratú hitelek törlesztése rövid lejáratú hitelek felvétele -hosszúlejáratú hitelek törlesztése , hosszúlejáratú hitelek felvétele ,1 Felhalmozási célú hitel / kötvény törlesztése Vállalkozásoktól felvett kölcsön rövid lejáratú hitelek törlesztése 50. -hosszúlejáratú hitelek törlesztése ######## 51. Gazdasági társaságoktól felvett kölcsön törl Egyéb finansz. bev.(kiegy, függő) Egyéb finansz. kiad..(kiegy, függő) Bevételek összesen ########### ,2 Kiadások összesen ########### ,2 54. Pénzforgalom nélküli bevétel Nyító pénzkészlet Záró pénzkészlet Mindösszesen ########### ,2 Mindösszesen ########### ,2

13 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett állami támogatása 2. melléklet 1. Megnevezés Forintban! A. B. C. D. E. 1. oldal Mennyiségi egység Mutató Fajlagos összeg Támogatás összege 2. I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 3. - I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1.aa) év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján fő 216, I.1.ab) május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján 6. - I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása I.1.c) Beszámítás összege I.1.a)-c) (1) április 30-áig az I.1. a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen I.1.a)-c) (2) május 1-jétől az I.1. a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása fő II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása évben 8 hónapra II.1. (1) 1 óvodapedagógusok bértámogatása fő II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása fő évben 4 hónapra II.1. (1) 2 óvodapedagógusok bértámogatása fő II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása fő II.2. Óvodaműködtetési támogatás évben 8 hónapra fő évben 4 hónapra fő II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása II.3.a) Bölcsődében és a fogyatékos személyek nappali intézm.elhelyezett gyermekek étkeztetésének támog. fő II.3.b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása fő III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 34. ad. (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés fő 4, ae. (1) Társulási kiegészítés - családsegítés fő ad. (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat fő 4, ae. (2) Társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat fő b. gyermekjóléti központ hó c. szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás fő d. házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás fő e. (2) tanyagondnoki szolgáltatás hó f. időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás fő g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás fő g. (4) foglalk.támogatásban részesülő fogyat.személyek nappali int.ellátása - társulás által történő feladatell. fő h. pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás fő ja. bölcsődei ellátás - nem fogyatékos gyermek - társulás által történő feladatellátás fő jc. bölcsődei ellátás - társult feladatellátás kiegészítő támogatása fő l. gyermekek átmeneti otthona fő l. (2) gyermekek átmeneti otthona - társulás által történő feladatellátás fő l. (4) családok átmeneti otthona - társulás által történő feladatellátás fő III.4.a. A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás fő b. Intézmény-üzemeltetési támogatás Összesen:

14 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett állami támogatása 2. melléklet 1. Megnevezés Forintban! A. B. C. D. E. Mennyiségi egység Mutató Fajlagos összeg Támogatás összege 54. IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA IV.1.a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása Jósa András Múzeum - Nyíregyháza IV.1.a. Megyei könyvtárak feladatainak támogatása Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár - Nyíregyháza IV.1.c. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása 400 Ft/fő fő IV.1.h. Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása IV.2.A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása Móricz Zsigmond Színház - Nyíregyháza művészeti támogatás működési támogatás Nyíregyházi Cantemus Kórus Összesen: évi KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT Üdülőhelyi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN: TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN: oldal

15 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett bevételek 3. melléklet A. B. C. D. E. F. G. 1. Ssz. B E V É T E L I F O R R Á S M E G N E V E Z É S E évi eredeti előir évi mód. előir évi teljesítés évi előirányzat 2. I. Működési bevételek Intézményi müködési bevétel Gondozási dij Intézmény müködési bevétel (megszünt intézmények) Egyéb Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dij Anyakönyvi szolg.dija Áfa bevételek, visszatérülések Lakbér + üzemeltetés Kamatok Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása Összesen: Támogatások Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati 16. feladatainak támogatása Központosított előírányzat Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése ,5 Önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb központi támogatás( bérkompenzáció) Adósságkonszolidáció Egyéb központi támogatás /vis maior/ Összesen: Közhatalmi bevételek 3.1 Illetékek Iparüzési adó Épitményadó Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Összesen: Személyi jövedelemadó Gépjármüadó Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója Összesen: Környezetvédelmi bírság Helyszíni és szabálysértési bírság Adópótlékok, adóbírságok Egyéb bírság Igazgatási szolgáltatási díj Lakbér + üzemeltetés Összesen: Összesen: II. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök és imm.javak értékesitése Egyéb ingatlan értékesítés Telekértékesités Lakás és lakóingatlan értékesitése Nem lak.c.szolg.helyis.értékesitése Lakásvételár hátralék Összesen: Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei Lakás és lakóingatlan értékesitése Nem lak.c.szolg.helyis.értékesitése Lakásvételár hátralék Egyéb sajátos felhalm. és tőkejellegű bevétel Egyéb felhalmozási bevételek Egyéb felhalmalmozási bevétel Összesen: Összesen: III. Támogatás értékü bevételek Támogatás értékü müködési bevételek államh. belül Működési célú szociális átvett pénzeszköz TÁMOP, ÁROP TIOP, pályázat NYITÖT müködésre átvett Nyírturai tagiskola miatti átvétel Egyéb pályázat Összesen: Támogatás felhalmozási bevételek államh. belül Fejlesztési feladatokhoz átvett pe Helyi közlekedés támogatása Összesen: IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről TÁMOP, ÁROP TIOP pályázat Egyéb működési célú átvett Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről LTP befizetés viziközmű hitel Fejlesztési feladatokhoz átvett pe Tanulói laptop Felújítási feladatokhoz átvett pe Beruházási célú pénzeszközátvétel Összesen: V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Lakásvásárlási, épitési kölcsön Tagi kölcsön Egyéb kölcsönök Összesen: VI. Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalam nélküli bevételek Előző évek pénzmaradvány működési felhalmozási VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele VIII. Kötvények kibocsátásának bevétele IX. Hitelek Müködési célú hitel felvétel Rövid lejáratú hitelek felvétel Hosszú lejáratú hitelek felvétel Felhalmozási célú hitel felvétel Rövid lejáratú hitelek felvétel Hosszú lejáratú hitelek felvétel XI. Előző évi pénzmaradvány átvétel XII. Kiegyenlitő, függő átfutó bevételek Bevételek mindösszesen Eltérés

16 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként 4. melléklet A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. Személyi Ellátottak Egyéb felh. élú évi Személyi Tartalék, Müködési célú Müködési kiadás Felh. célú pe. Felhalmozási évi 1. M e g n e v e z é s juttatás pénzbeni Dologi kiadás Folyó kiadás Felújítás Beruházás kiadás, előirányzat Eltérés juttatás kölcsön, hitel pe. átadás össz. átadás kiadás össz. eredeti előir. járurékai juttatásai kölcsönök összesen 2. Kisegítő mg.-i szolgáltatás Állategészségügyi feladatok Egyéb városüz. feladatok Zöldfelület fenntartás Belvízelvezetés Település vízellátás Közvilágítás, szökőkutak közint. kivil Közutak, hidak fenntartása Tűzvédelmi feladat Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.) Lakbértámogatás Lakásfelújítás Társasházi lakások üzemeltetése Vagyonkezelésbe adott ing. kezelése NLC Intézményi világítás Lakáshasználatbavételi díj Utazás kiállítás Tanműhelyek új feladat NYÍRVV sport létesítmények üzemeltetése, fejlesztése Közfoglalkoztatás Bencs Villa épület balesetveszély elhárítás Ózon panzió üzemeltetés Szigligeti gyermeküdülő NYIRVV Nonprofit Kft Városüzemeltetési kft. által ellátott feladatok NLC kezelés Térségi Hulladékgazdálkodási Kft Környezetvédelmi célfeladatok Repülőtér üzemeltetés Honvédségi laktanyák őrzése, ing.kez Panelfelújítás Területelőkészítés Ingatlanvásárlás Szakértői, tervezési díjak Önkormányzati tervtanács Temetőfenntartás Nyíregyházi Ipari Park Kft vásárolt szolg Nyírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolg Szabolcs Volán Zrt Nyírsuli Nonprofit Kft. vásárolt szolg. felh.célú pe. átad Bujtosi szabadidő csarnok müködtetése Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolg Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft Sóstógyógyfürdő Zrt. Vásárolt szolg., felh.célú pe. átad Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft Nyirségi Szakképzés-Szervezési Nonprofit Kft Fény-Invest Zrt Önkormányzati adatvagyon felhasználás Egyéb vagyoni kiadások Vagyonbiztosítás Kisvállalkozások támogatási alapja Vagyoni kiadások Rendszeres pénzbeni ellátás oldal ezer Ft-ban

17 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként 4. melléklet A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. Személyi Ellátottak Egyéb felh. élú évi Személyi Tartalék, Müködési célú Müködési kiadás Felh. célú pe. Felhalmozási évi 1. M e g n e v e z é s juttatás pénzbeni Dologi kiadás Folyó kiadás Felújítás Beruházás kiadás, előirányzat Eltérés juttatás kölcsön, hitel pe. átadás össz. átadás kiadás össz. eredeti előir. járurékai juttatásai kölcsönök összesen 55. Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás Lakbértámogatás Lakásvásárlási támogatás Periféria Egyesület Bursa Hungarica Rés Alapítvány Szociális és egészségügyi célfeladatok Kéknefelejcs alapítvány Egyéb szociális kiadások (pályázatok) Szigligeti gyermeküdültetés Egészségügyi Támogató Alap Program(ETAP) TÁMOP HÁLÓSZÖVŐ TÁMOP Modelklkísérleti program TÁMOP C-09/2 "LÉPJÜNK EGYÜTT" "KAB-KEF Pályázat visszafizetések TIOP /1 GYAO Korszerűsítése Szociális kiadások Kulturális célfeladatok Oktatási célfeladatok Ifjúsági célfeladatok Külügyi és EU-s célfeladatok HU-SK-RO-UA ENPI Határon Átnyúló Együttmüködési Program "Integrációtól az Inklúzióig" pályázat Sport célfeladatok Örökösföldi sportpálya felújítás Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány Idegenforgalmi célfeladatok Happy Art Alapítvány nívódíj Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelep Iskola Városi lőtér NYVSC Tiszavasvári u. pályafennt Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények Egészségvédő Egyesület miatti visszafizetés Egészség lépésről lépésre TÁMOP pályázat Intelligen Iskola kialakítása - TIOP pályázat Oktatási, Kulturális és Sport kiadás Polgármesteri keret évi népszámlálás Kitüntetések Megyei Jogú Városok Szövetsége Első Nyírségi Fejl.Társulás Közbiztonsági megállapodás Közbiztonsági Alapítvány Közbiztonság növelését szolgáló fejleszt. saját erő Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing Turisztika Diszvendégség Városi nagyrendezvények Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közzösségi szinterek oldal ezer Ft-ban

18 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként 4. melléklet A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. Személyi Ellátottak Egyéb felh. élú évi Személyi Tartalék, Müködési célú Müködési kiadás Felh. célú pe. Felhalmozási évi 1. M e g n e v e z é s juttatás pénzbeni Dologi kiadás Folyó kiadás Felújítás Beruházás kiadás, előirányzat Eltérés juttatás kölcsön, hitel pe. átadás össz. átadás kiadás össz. eredeti előir. járurékai juttatásai kölcsönök összesen 104. Nagyegyüttesek támogatása Település részönkormányzat Nyírségi Többcélú Társulás Beregszász Római Katolikus Egyházközözség VIS-MAIOR feladatok belvízvédelmi fela VIS-MAIOR feladatok hóhelyzet miattfela Képviselő testület kiadásai Egyéb önkormányzati feladatok évi árvízkárosultak megsegítésére önk. hozzájárulás Önkormányzati egyéb feladatok Polgárvédelmi kiadások Városfejlesztési kiadások Felújítások ÁFA befizetés Kamatfizetés Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások Céltartalék (Intézményi átadás átvétel ) Céltartalék (kockázati) Céltartalék (egyéb) Általános tartalék Mindösszesen: Hitelek törlesztése Finanszírozási műveletekkel együtt Áthuzódó kiadás Intézmény Áthuzódó kiadás Önkormányzat, Hivatal Önkormányzati kiadások mindösszesen: Intézményi kiadás Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Önkormányzati kiadások mindösszesen: Igazgatási kiadások Rendszeres pénzbeni ellátás Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás Hivatali kiadás összesen ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN: ezer Ft-ban 3. oldal

19 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 5. melléklet 1. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. Cím szám Alcím szám Előirányzati csop. szám Kiemelt előirányzati szám Cím név Alcím név Előirányzati csoportnév Kiemelt előirányzat neve évi előirányzat (eft) Bevétel Kiadás 2. 1 Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás 7. 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Eszterlánc Északi Óvodai Összesen Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Eszterlánc Északi Óvoda Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Gyermekek Háza Déli Óvoda Intézményi működési bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások Tündérkert Keleti Óvoda Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások Búzaszem Nyugati Óvoda Intézményi működési bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Összesen Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Intézményi működési bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Nyíregyházi Cantemus Kórus Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás oldal

20 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 5. melléklet 1. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. Cím szám Alcím szám Előirányzati csop. szám Kiemelt előirányzati szám Cím név Alcím név Előirányzati csoportnév Kiemelt előirányzat neve évi előirányzat (eft) Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Nyíregyházi Gyermekek Átmeneti Otthona Intézményi működési bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Intézményi működési bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadás Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Összesen Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Bevétel Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadás Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadás Váci Mihály Kulturális Központ Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadás Móricz Zsigmond Színház Intézményi működési bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Jósa András Múzeum Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadás 2. oldal

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész 482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 9/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (II..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2011. (III. 12.) önkormányzati rendelete a Város 2011. évi költségvetéséről (A 27/2011.(VI.27.), a 40/2011.(IX.27.) és a../2011.(xii ) módosító önkormányzati

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10 Érdi VI. évfolyam. 3. 201. Február 19. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 5/201. (II.19.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 201. évi költségvetéséről...2

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2014. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mórahalom Város Polgármesterétől

Mórahalom Város Polgármesterétől Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselőtestülete részére Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester Iktatószám:

Részletesebben

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke Községi Önkormányzat 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010.(I.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló a 18/2009.(X.28.)

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVFOLYAM 2.sz. 2012. FEBRUÁR MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVFOLYAM 2.sz. 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-46. oldal

Részletesebben

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz.

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült: Szentes Város Önkormányzata Közgazdasági Osztályán 2010. január-február TARTALOMJJEGYZÉK SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2010.

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720004/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 6 db Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2015. május 21. napján tartandó

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 1522/2010. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. számú melléklet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /215. (II. 27.) önkormányzati rendelete Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 215. évi költségvetéséről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

I. RÉSZ. 1.. *3 *5*6 (1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

I. RÉSZ. 1.. *3 *5*6 (1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2014.(II.03.) önkormányzati rendelet Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről *1 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i üléséről, mely 16.00 órakor kezdődik. Helye: Tardos Község Polgármesteri Hivatala (Községháza) tanácsterme.

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Gölle Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének /01. (II.0.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 01. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból:

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból: NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3/2008. (II. 14) számú R E N D E L E T E Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.)

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.) BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete a költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet áról Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

9-../2013. Tárgy: Csanádpalota Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója Melléklet: 1 db koncepció tervezet

9-../2013. Tárgy: Csanádpalota Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója Melléklet: 1 db koncepció tervezet Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001. Fax: 62/263-105. 9-../2013. Tárgy: Csanádpalota Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 8. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. SZEPTEMBER 27. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 30/2013. (IX.27.) ÖR. ZMJVK 31/2013. (IX.27.) ÖR. ZMJVK 32/2013.

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat 5/2014.(II.21) sz. rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Vác Város Képviselő-testület az Alaptörvény

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2009./III.02/ önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2009./III.02/ önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2009./III.02/ önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2009. évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009 évi költségvetéséről

Részletesebben

felújítás nettó 2.430.000 igényelt NFM támogatás (80%) 2.414.880 ÁFA 588.600 önkormányzati önrész (20%) 603.720 bruttó 3.018.600 3.018.

felújítás nettó 2.430.000 igényelt NFM támogatás (80%) 2.414.880 ÁFA 588.600 önkormányzati önrész (20%) 603.720 bruttó 3.018.600 3.018. Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormá 2013. július 11-i RENDKÍVÜLI ülésére Készítette: Gálné Tárgy: a 2013. évi kompok, révek pályázat benyújtása Előzmény: a 37/2013.(VII.3.)NFM rendelet 2013.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri i Hivatal lapja 2005. évi 5. szám 2005. február 15. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETE

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 756/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007.

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1.

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1. Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 9/2010. (II.22.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Budapest

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012.

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. ÖR. száma Tárgya Módosítás Hatályon kívül helyezve 1/2012. (II. 20.) 2012. évi költségvetési rendelet 2/2012. (III. 08.) 2/2012. (III. 08.) 2012. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete 1 Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2016. február 11-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2016. február 11-i nyilvános ülésére Nyirád Község Önkormányzata Alpolgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; tel.: 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu 6. napirendi pont Ügyszám: 24-18/2016. Előterjesztő: Nagy Gábor

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (II..) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének. évi költségvetéséről Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete 1 1 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetésről az 5/2009. (IV.1.) 1, a 8/2009. (IV.24.) 2, a 12/2009. (V.27.) 3, a 13/2009. (VI.3.) 4, a 14/2009.

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(III.01.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(III.01.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(III.01.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /.(III..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. február hó 28. 2. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2003. (II. 28.) Kgy. A megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. Határozat száma Tárgy 4/2012. (III. 06.) Adósságot keletkeztető ügyletek

Részletesebben

. NAPIREND Ügyiratszám: /2012.

. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. . NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. szeptemberi 12-i nyilvános ülésére Tárgy:Monoszló Község Önkormányzatának 2012 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő:

Részletesebben

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete 2/2011.(III.1.) MÖK rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2011 évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói

Részletesebben

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-4989-17/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzatának..../2013. (...)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzatának..../2013. (...)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának.../2013. (...)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-Testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

1. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület!

1. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület! 1. napirendi pont Tárgy: Tiszaug Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet II. módosításának jóváhagyásáról Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Ikt. szám: 167-65/2013. Előterjesztés

Részletesebben

Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat.../2014. (...) határozata a 2014. évi költségvetéséről A Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az Alaptörvény 32. (1)

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez (Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása) Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló előterjesztést

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/112, 113, 142 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 72. és 92. ai, valamint a módosított, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat 1. sz. melléklet Költségvetés mérlege 2010. év Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat I. Működési bevételek 192 875 I. Működési kiadások 817 679 II. Támogatások 461 729 II. Felhalmozási

Részletesebben

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÁPRILIS 28-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 827-4/2016/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása:

Napirendi pontok tárgyalása: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. március 4-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

(2) A Bérbeadó a rendelkezése alá kerülő lakásokat, pályázat útján jogosult bérbe adni.

(2) A Bérbeadó a rendelkezése alá kerülő lakásokat, pályázat útján jogosult bérbe adni. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások bérletéről, elidegenítéséről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

UTASÍTÁSA. az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2016. évi bankszámla-hozzájárulásáról.

UTASÍTÁSA. az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2016. évi bankszámla-hozzájárulásáról. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY PAPP KÁROLY r. altábornagy Szám: AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY /2016. ( ) ORFK UTASÍTÁSA az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2016.

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési bevételeinek főösszege

A rendelet hatálya. Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési bevételeinek főösszege Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( II....) önkormányzati rendelete Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben