Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/ , fax: 85/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email."

Átírás

1 Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/ , fax: 85/ M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-én (kedden) 13 órakor kezdődő nyilvános ülésére. Helye: községháza emeleti tanácskozó terme 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Előadó: Kovács József polgármester 2. Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának évi e Előadó: Kovács József polgármester, Jankovics Sándorné pénzügyi főmunkatárs 3. Viziközmű rendszerek működtetése Előadó: Kovács József polgármester 4. HACS megalakításának kezdeményezése Előadó: Kovács József polgármester 5. Szavazatszámláló Bizottságok megválasztása Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző, Helyi Választási Iroda Vezetője 6. Elővásárlási jog Előadó: Kovács József polgármester 7. Ivóvíz-, csatornadíj támogatás igénylése Előadó: Kovács József polgármester 8. Egyéb aktuális ügyek Előadó: Kovács József polgármester (az írásos előterjesztéseket mellékelem.) Balatonkeresztúr, február 7. Kovács József sk. polgármester

2 Kerékpárút fejlesztés véleményező adatlap Véleményező szervezet neve: Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Véleményező szervezet címe: 8648 Balatonkeresztúr Ady Endre u. 52. Véleményezéssel érintett település(ek): Balatonkeresztúr Kapcsolattartó neve: Kovács József polgármester Kapcsolattartó elérhetősége: A Döntéselőkészítő tanulmánytervvel egyetértek. (Igen/Nem) az alábbi kiegészítésekkel együtt értek egyet A Döntéselőkészítő tanulmánytervet az alábbiakkal szándékozom kiegészíteni: A tervanyagokból megismert nyomvonal változatokkal egyetértek, kiegészítéssel nem élek. (Igen/Nem) a leírt kiegészítésekkel együtt értek egyet A tervanyagokból megismert nyomvonal változatokat az alábbiak szerint kívánom kiegészíteni: A 7119-es számmal jelzett közúti szakaszon kerékpárút megépítésével lehetne bekapcsolni a meglevő Iskola utcai szakaszt. A 6707-es számú közút tekintetében a 7-es főúttól a település belterületi határáig ugyanazt az elvet kellene alkalmazni, mint a település határától Balatonújlakig terjedő szakasz esetében alkalmaz a terv. A tervanyagban található nyomvonal változatok közül az alábbiakat javaslom megvalósításra (egyértelmű megjelölést kérünk): nyomvonallal egyetértek, csak a nyomvonalra tervezett fejlesztésekre van javaslatom a fentiekben leírtak szerint a 7119, és 6707-es számú közutak esetében is kerüljön külön kerékpárút nyomvonal kijelölésre Egyéb észrevétel, javaslat: Balatonkeresztúron a 7-es főközlekedési út belterületi szakaszán a 7-es főút és a Balatonszentgyörgy, Somogyszob vasútvonal találkozásától a település nyugati határáig az Iskola utcában található egy kerékpáros és gyalogút. Ennek bekapcsolása indokolt lenne, mert ez biztosít csatlakozást a nyugati övcsatornához illetve a számos műemlék és helyi védett pincét tartalmazó csodálatos panorámát nyújtó balatonkeresztúri szőlőhegyre. A turisztikai látványosságok egyik jelölése pontatlan: a templom a 7-es főút kereszteződésének északnyugati oldalán található. Számos további turisztikai vonzerővel rendelkezik településünk: Natura 2000-es terület, Nyugati Övcsatorna, Szőlőhegyi panoráma, illetve műemlék és helyi védett pincék, amelyek nem szerepelnek a megküldött anyagban. Ezen észrevételeinket, javaslatainkat a korábbi egyeztetések során többször is jeleztük. Ha mód és lehetőség van rá, a fentieket szíveskedjenek figyelembe venni. Balatonkeresztúr, január 31. Kovács József polgármester

3

4 ELŐTERJESZTÉS BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE február 11-ei ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Előadó: Kovács József polgármester

5 2 1/2014.(I.21.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a január 21-i rendkívüli, nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1.) DRV vagyon Előadó: Kovács József polgármester 2.) Köztisztviselők évi teljesítménykövetelményei Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző 3.) Ingatlanvételi szándék Előadó: Kovács József polgármester 4.) Meliorációs terület vízjogi engedélyének meghosszabbítása Előadó: Kovács József polgármester 5.) Kovács József polgármester évi szabadságolási ütemterve Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző 6.) Látogatóközpont kivitelezésével kapcsolatos szerződés-módosítás Előadó: Kovács József polgármester Intézkedést nem igényel. 2/2014.(I.21.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselőt-estületének szándékában áll az önkormányzati viziközmű vagyont az állam tulajdonába adni, lehetőség szerint az önkormányzat és a lakosság által befizetett összeg bizonyos mértékű ellentételezésével. Határidő: 5 nap DRV Zrt értesítése Felelős: Kovács József polgármester Az értesítés megtörtént. 3/2014.(I.21.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztségviselőkről szóló évi CXCIX. törvény ban foglalt jogkörében eljárva a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a teljesítménykövetelmények alapján képező kiemelt célokat határozta meg. A jegyző értékelése, valamint a jegyző által a köztisztviselők értékelése, valamint követelmények meghatározása január 31-éig elkészültek. 4/2014.(I.21.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete dr. Gelencsér András Kéthely Magyari u. 28/1. szám alatti lakos részére az önkormányzat tulajdonát képező 483/4 hrsz-u ingatlanból a nevezett tulajdonát képező balatonkeresztúri 483/5 hrsz-u ingatlan beépítéséhez szükséges területrészt 500 Ft/m2 áron értékesíti, azzal hogy a felmerülő költségek a vevőt terhelik, és a fizetés módja a szerződés aláírásakor egy összegben történik. A képviselőt-estület felhatalmazza a polgármestert, hogy a terület értékesítésével kapcsolatos előzetes hozzájárulásokat beszerezze, az adásvételi szerződést megkösse. Határidő: értelem szerint Felelős: Kovács József polgármester Az értesítés megtörtént. 5/2014.(I.21.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza és megbízza a polgármestert, hogy a Balatonkersztúr külterületek vízkárelhárítási célú műveinek vízjogi létesítési engedélyét ( / számú határozat), mely április 30-ig érvényes - meghosszabbításával kapcsolatos nyilatkozatokat megtegye. A képviselő-testület évi i terhére a vízjogi létesítési engedély meghosszabbításának költségeit biztosítja. Határidő: április 10. Felelős: Kovács József polgármester A létesítési engedély meghosszabbítása iránti kérelmet benyújtottam. 6/2014.(I.21.) számú képviselő-testületi határozat

6 3 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács József polgármester évi szabadságolási ütemtervét - a polgármester előzetes meghallgatása után az alábbiak szerint fogadja el évről 2014 összesen: I. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. áthozott évi A képviselő-testület felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. Felelős: Mestyán Valéria címzetes főjegyző Határidő: december folyamatos Intézkedést nem igényel. 7/2014.(I.21.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete méltányolja a Mega-Logistic Zrt kivitelező által előadott indokokat, és hozzájárul ahhoz, hogy a szeptember 10-én megkötött látogató központ kialakítása (Balatonkeresztúr Ady E. u. 26.) tárgyú építési szerződés 4.1. pontjában írt i határidő március 31. napjára módosuljon. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés-módosítás aláírására. Határidő: január 22. Felelős: Kovács József polgármester Szerződéskötés megtörtént. 8/2014.(I.28.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a január 28-i nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Előadó: Kovács József polgármester 2. Balatonkeresztúr évi rendezvényterve Előadó: Kovács József polgármester, Bendéné Babodi Csilla könyvtáros-rendezvényszervező 3. Térítési díjak felülvizsgálta Előadó: Petkess Kornélné központvezető, Kovács József polgármester 4. Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának évi e I. forduló Előadó: Kovács József polgármester, Jankovics Sándorné pénzügyi főmunkatárs 5. Egyéb aktuális ügyek Előadó: Kovács József polgármester Intézkedést nem igényel. 9/2014.(I.28.) számú képviselő-testületi határozat a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott jelentést és a két ülés közötti fontosabb eseményekről adott tájékoztatást az előterjesztés és a szóbeli kiegészítés szerint elfogadja. Határidő: január 28. Felelős: Kovács József polgármester Intézkedést nem igényel. b.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a KÖZVIL Zrt-vel a közvilágítási szerződés IV. sz. módosítását aláírja. Határidő: február 5. Felelős: Kovács József polgármester A szerződést aláírtam és megküldtem a Közvil Zrt-nek.

7 4 10/2014.(I.28.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a évi rendezvénytervet az előterjesztés szerint elfogadja. Felelős: Bendéné Babodi Csilla könyvtáros-rendezvényszervező Határidő: értelem szerint Intézkedést nem igényel. 11/2014.(I.28.) számú képviselő-testületi határozat a.) A Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi i tervezetét elfogadja, és felkéri a polgármestert, hogy a képviselőtestület márciusi ülésére az Ady Endre utca iparcikk bolt előtti szakaszának rendezésével kapcsolatos költségeket mutassa be. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közben érkező egyes (ben nem szereplő, vagy eseti jellegű kérelmek esetében) civilszervezetek támogatási kérelmét a polgármester bírálja el, a polgármesteri keret terhére. Az eltelt időszakban benyújtott kérelmek tekintetében a Szülői Munkaközösség részére Ft-ot, a Siketek és nagyothallók egyesületének Ft, a Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete részére Ft támogatást nyújtottam. b.) A Bene Ferenc Sportcsarnok bérleti díjai február 1. napjától: 100 Ft-ra kerekítve, 25%-os emelést állapít meg az alábbiak szerint Küzdőtér Ft/ óra Nyitva tartási időben Nyitva tartási időn kívül Helyi lakos díj díj Öltözővel Ft Ft Ö+Zuhanyzóval Ft Ft Nyitva tartási időn kívül Nem helyi lakos Öltözővel Ft Ft Ö+Zuhanyzóval Ft Ft Konditerem Helyi lakos Felnőtt Diák Napi 800 Ft 500 Ft Havi Ft Ft Féléves Ft Ft Éves Ft Ft Nem helyi lakos Felnőtt Diák Napi 900 Ft 600 Ft Havi Ft Ft Féléves Ft Ft Éves Ft Ft Nem sport célú bérlés ( rendezvény, előadás)ft/óra Ft

8 5 Előtér üzleti tevékenységre Berendezés díja nettó Ft/óra Ügyelet: nettó Ft/óra Szőnyegezés nettó Ft/m Ft Ft Ft 100 Ft határidő: értelem szerint, folyamatos Felelős: SzoSz vezető A díjakat a helyi újságban, valamint a csarnokban is közzétettük. 12/2014.(II.3.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a február 3-ai közmeghallgatás napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1. Rendőrségi tájékoztató évről beszámoló, évi tervek ismertetése 3. Lakossági kérdések, felvetések 4. Egyéb ügyek aktualitások Intézkedést nem igényel. 13/2014.(II.3.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a polgármester évről adott lakossági beszámolóját, és évi tervekről szóló tájékoztatóját elfogadja. Határidő február 3. Felelős: Kovács József polgármester Intézkedést nem igényel. 14/2014.(II.3.) számú képviselő-testületi határozattal módosított 299/2013.(XI.19.) határozat: Lelkó Attila vevővel a szerződés megkötésére, a vételár első részletének megfizetésére február 5-én került sor. 15/2014.(II.3.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 4/2014. (I. 31.) BM rendeletben meghatározott feltételek szerint pályázatot nyújt be a sportcsarnok felújítására. A pályázati anyag előkészítése folyamatban van. 16/2014.(II.5.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a február 5-ei Balatonberény és Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testületekkel tartandó együttes, nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1. Közös Önkormányzati Hivatal évi ének megállapítása Határidő: február 5. Felelős: Kovács József polgármester Intézkedést nem igényel. 17/2014.(II.5.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal évi ében a tervezett 3,5 %-os bérfejlesztéséhez a további 1,5 %-os bérfejlesztés forrását 1 %-ban a fenntartók, és 0,5 %-ban a hivatal tervezett dologi kiadásainak terhére kerüljön megállapításra. Határidő: február 5. Felelős: Kovács József polgármester Intézkedést nem igényel. 18/2014.(II.5.) számú képviselő-testületi határozat

9 6 Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal évi ét elfogadja. Határidő: február 5. Felelős: Kovács József polgármester A döntésnek megfelelően Balatonkeresztúr ébe beépítésre kerül a Közös Hivatal e. Két ülés közötti eseményekről szóbeli tájékoztatást adok. határozati javaslat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott jelentést, valamint a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatást elfogadja. Balatonkeresztúr, február 7. Kovács József polgármester

10

11

12

13

14

15

16

17 ELŐTERJESZTÉS BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE február 11-ei ülésére Tárgy: Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának évi e Előadó: Kovács József polgármester

18 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. -a alapján a következő évre vonatkozó i rendelet-tervezetet a polgármesternek a központi ről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig kell benyújtani a képviselő-testületnek. A törvény előírásainak eleget téve az alábbiakban terjesztem elő Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának évi ét. A finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el a évre kialakított és alkalmazott forrásoktól. A következőkben felsorolok egy-két adatot. A hivatali feladatok támogatása esetében az összeg változatlanul a településkategória szerinti köztisztviselői létszámot finanszírozza. Az előző évihez képest lényeges változás hogy a törvényjavaslat szerint a hivatali támogatás folyósítása a közös hivatal esetében a székhely számára történik. A településüzemeltetési feladatok tekintetében településkategóriánként a évi éves önkormányzati beszámolókban a vonatkozó szakfeladaton kimutatott nettó működési kiadás átlaga alapján kerül kiszámításra. (közutak, közvilágítás, zöldterület fenntartás) A beszámítás összege az önkormányzatok finanszírozási rendszerében egyfajta kiegyenlítő szerepet töltött be, mely az önkormányzatok iparűzési adóalaphoz viszonyított elvárt bevételével csökkentette az általános támogatásokat évben az elvárt bevétel a évi iparűzési adóalap 0,5 %-át jelentette. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása évben az előző évben bevezetett szabályozás alapján történik évben az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása kibővült az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása előirányzattal 10 milliárd forint értékben. A konszolidáció közel 2000 önkormányzatot érintett, azonban a fennmaradó 1200 önkormányzatnak nem volt olyan adóssága, amely bekerülhetett volna az adósságkonszolidációba. E települések hitelfelvétel nélkül látták el feladataikat, így az esélyegyenlőség biztosítása érdekében indokolt, hogy kiegészítő támogatási forrásokhoz juthassanak. Az üdülőhelyi feladatok támogatására évben a évihez hasonlóan, az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó két évvel ezelőtti (vagyis évben 2012.évi) tény adata minden forintjához 1,5 forint összegű előirányzatot biztosít. Mellékelten bemutatom az állami támogatások alakulását. Támogatás megnevezése állami támogatás Adatok: 1000 Ftban várható állami támogatás Közös hivatal támogatás Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok Közvilágítás fenntartásának támogatása Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása

19 Pénzbeli szociális ellátás Kistelepülések szociális feladatainak támogatása Időskorúak nappali intézményi ellátása Szociális étkeztetés Házi gondozás Családsegítés Gyermekjóléti feladat Gyermekétkeztetés támogatása Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődés támogatása Üdülőhelyi feladat Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 8 15 Állami támogatás összesen évi bevételi és kiadási főösszege e Ft. Ez az összeg már tartalmazza a beruházásokat, felújításokat. Ezek az összegek a testületi döntések, pályázati bevételek alapján kerültek be a be évi jelenleg e Ft működési, és e Ft felhalmozási tartalék szerepel. Az alábbiakban ismertetem a készítés főbb szempontjait, egy-két kiadási, bevételi tételt kiemelve. Az önkormányzat intézményeinél az alapilletmények 3,5 %-os emeléssel lettek tervezve, mivel a minimálbér változás miatt Ft-ról, Ft-ra is 3,5 %-os az emelés. A polgármester illetménye a jelenleg érvényben levő szabályozás alapján került tervezésre. A polgármester választás miatt beterveztünk három havi bért a polgármesternek. A törvény alapján a polgármestert három havi illetményének megfelelő összegű juttatás illeti meg végkielégítésként, amennyiben nem választják meg. Ezt az összeget akkor is ki kell fizetni, ha nem jelölteti magát, továbbá részére az új képviselő-testület további három havi illetményének megfelelő juttatást adhat. Az alpolgármester, képviselők tiszteletdíja, a választás után megállapított összeg szerint került tervezésre. A munkáltatót terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó 27 %. Az étkezési hozzájárulások, Erzsébet utalvány, Széchenyi Pihenőkártya az előző évi szinten került tervezésre. A dologi kiadások mint a mellékletekben látható a tény adatokra épültek, csak csekély emelést terveztünk, a szükségleteket felmérve. Közmunkára adtunk be pályázatot, melyek 100 %-os támogatottságúak. Ezek nem szerepelnek a ben. Egy-két nagyobb tételt kiemelek a ből Adatok: 1000 Ft-ban Megnevezés Összeg Utak kátyúzása, zártkerti utak karbantartása Kölcsön nyújtás Turisztikai Egyesületnek, mely ebben az évben vissza is térül Hóeltakarítás Szúnyogirtás 825 Iszapcsapda tisztítás 1 016

20 Fordított Áfa befizetés, mely a Bél Mátyáshoz tartozik Közös Hivatal felújításra átadott pénz Segélyek (a kiadásból e Ft megtérül) Sportkör támogatás pályázati önerő Turisztikai Egyesület támogatás működésre Beruházások, felújítások, melyek szerepelnek a tervezetünkben. Adatok: 1000 Ft-ban Megnevezés i összeg Pályázati bevétel Utak felújítása Bél Mátyás Turistaház felújítás, játszóház DDOP pályázat (2013-ban pályázati bevétel előleget kaptunk e Ftot) Sportcsarnok energetikai felújítás pály Sport utcai árok vízelvezetés Vízelvezető árkok karbantartása Iskola utcai parkoló Összesen Bevételeink tervezése az alábbiak szerint történt: sor. Fő bevételi forrásunk a helyi adó, melynek változtatására a ben nem került Helyi adó befizetések alakulása Adatok: 1000 Ft-ban 2011.év tény 2012.év tény 2013.év tény 2014.év Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Gépjárműadó Késedelmi pótlék Bírság Helyi adó bevétel összesen A helyi adók között szerepel a gépjárműadó, mely átengedett központi adóként szerepelt 2013-ig 100 %-ban az önkormányzatot illette meg. A törvény változása következtében az önkormányzatnál maradó rész ezután 40 % lesz. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a évi t elfogadni szíveskedjenek. Balatonkeresztúr, Kovács József sk. polgármester

21 1. melléklet Sorszám Adatok: e Ft-ban A B C D E Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő Tárgy év 1.év 2.év 3.év 1 Helyi adók Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel 3 Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek (1+.+7) Saját bevételek (8. sor) 50%-a Balatonkeresztúr Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása MEGNEVEZÉS Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség ( ) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Váltó kibocsátás Pénzügyi lízing Visszavásárlási kötelezettség Fedezeti betét Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( ) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Visszavásárlási kötelezettség Fedezeti betét Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték Fizetési kötelezettség összesen (10+19) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)

22 Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása MEGNEVEZÉS Sorszám Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei után Ezer forintban! ÖSSZESEN 7=( ) Helyi adók 01 - Osztalék, koncessziós díjak 02 - Díjak, pótlékok, bírságok 03 - Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 04 - Részvények, részesedések értékesítése 05 - Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 06 - Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 07 - Saját bevételek ( ) Saját bevételek (08. sor) 50%-a Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség ( ) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 11 - Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 12 - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13 - Adott váltó 14 - Pénzügyi lízing 15 - Halasztott fizetés 16 - Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 17 - Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( ) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19 - Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 20 - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21 - Adott váltó 22 - Pénzügyi lízing 23 - Halasztott fizetés 24 - Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 25 - Fizetési kötelezettség összesen (10+18) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

23 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29. (3) bekezdése, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a i évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani. A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit évente legkésőbb a i rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. Határozati javaslat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét az előterjesztés mellékletét képező tartalommal állapítja meg. Balatonkeresztúr, Kovács József s.k. polgármester

24 Balatonkeresztúr Önkormányzat 1 BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS BEVÉTEL Szakfeladat megnevezés 2012.évi tényleges eredeti módosított Közutak üzemeltetése, fenntartása évi tényleges eredeti módosított Konyha Iskolai oktatás 2012.évről áthúzódó Önkormányzati jogalkotás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Kiemelt önkormányzati rendezvények Közvilágítás Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatás Önkormányzatok elszámolásai Általános tartalék elszámolása Önkormányzatok m.n.s.nemzetközi kapcsolatai Óvodai nevelés, ellátás Iskolai oktatás 1-4.évfolyam Iskolai oktatás 5-8.évfolyam Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Idősek nappali ellátása Rendsz.szociális segély Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendsz.gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Átmeneti segély

25 Balatonkeresztúr Önkormányzat 2 KIADÁS BEVÉTEL Szakfeladat megnevezés 2012.évi tényleges eredeti módosított 2012.évi tényleges eredeti módosított Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek program és egyéb támogatása Közmunka foglalkoztatás(2011.december) Közmunka fogl.mg-i utak karbantartása Közmunka fogl.vízelvezető árkok karbantartása Közmunka fogl.egyéb Körjegyz.,Iskola Hosszú közfoglalkoztatás Közmunka Mezőgazdasági utak karbantartása Közmunka Belvízelvezetési feladatok Közmunka rendőrörs épület felújítás Közmunka téli átmeneti Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári áll. feltárása, megőrz., védelme Könyvtári szolgáltatások Önkormányzat összesen Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Alapszolg. Központ összesen

26 Balatonkeresztúr Önkormányzat 3 KIADÁS BEVÉTEL Szakfeladat megnevezés 2012.évi tényleges eredeti módosított Közutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés évi tényleges eredeti módosított Nem lakóingatlan bébeadás, üzemeltetés Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatás Sport öltöző működtetés Sportcsarnok működtetés Köztemető fenntartás és működtetés Szolgáltató Szervezet összesen Közös Hivatal összesen Önkormányzat mindösszesen

27 Önkormányzati szinten összesített Balatonkeresztúr Önkormányzati szinten összesített 2012.évi tényleges eredeti módosított Adatok: 1000 Ft-ban KIADÁSOK 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénz átadás ÁHT-n kívülre Műk.kölcsön nyújtás Szociális ellátások, segélyek Működési célú tartalék Hitel visszafizetés Működési kiadás összesen (1-10) Felújítás Beruházás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadás összesen(12-16) Kölcsön nyújtás Pénzügyi részesedések vásárlása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁS ÖSSZESEN (1-20) BEVÉTELEK 1 Saját bevételek Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Helyi adó pótlék, bírság Helyi adó összesen (2-6) Termőföld bérbeadásából szárm.szja Gépjárműadó Személyi jövedelemadó áteng.része Önkorm. i támogatása Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Működési célú pénzmaradvány Műk.kölcsön visszatérülés Hitel felvétel Működési bevétel összesen (1-16) Tárgyi eszköz értékesítés Osztalék Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Felh.kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalm. bevétel összesen (18-23) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTEL ÖSSZESEN (1-25) Pénzkészlet Bevételek hó ok hó Pénzkészlet

28 Függelék B.ker.xls 5. oldal BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2012.évi tényleges eredeti módosított /1/000 Közutak üzemeltetése, fenntartása Utak felújítása Felújítás Áfa Utak javítása Zártkerti utak ÁFA összesen: /001. Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat Konyhája Bevétel Szolgáltatások ellenértéke Önkormányzatok étkezési térítése Iskolai Intézményi ellátási díj Óvodai Intézményi ellátási díj Alkalmazottak térítése Kiszámlázott Áfa Bevétel összesen /001. Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat Konyhája Fazék, főzőzsámoly,bútor beszerzés Beruházás Áfa Élelmezésvezetők Szövetsége tagdíj Alapilletmények Helyettesítés, túlóra Étkezési hozzájárulás Étkezési hozzájár.szép kártya vendéglátás Keresetkiegészítés Egyéb sajátos juttatás (betegszabadság) Egyéb költségtérítés Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Élelmiszer Irodaszer,nyomtatvány Könyv,folyóirat,közlöny Kis értékű tárgyi eszköz Munkaruha,védőruha Karbantartási anyag Tisztítószer Telefondíj Internetdíj Vásárolt élelmezés Gázenergia Villamos energia Rendszerhasználati díj Víz és csatornadíj Karbantartás,kisjavítás Továbbképzés Üzemorvosi szolgáltatás Egyéb dologi kiadás HACCP rendszer felülvizsgálat Szemét és étel szállítás Rovarirtás Mérleg hitelesítés Vásárolt közszolgáltatás Konyha felújítás Vás.termék,szolgált.Áfa

29 Függelék B.ker.xls 6. oldal 2012.évi tényleges eredeti módosított /001. Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat Konyhája Áfa befizetés Belföldi kiküldetés Munkáltató által fiz.szja Kezelési költség összesen: /6/002 Általános Iskola 2012.évi kiadásai Bevétel Iskola decemberi technikai bérre átvett pénz Decemberi számlák visszatérítése Bevétel összesen /1/002 Általános Iskola 2012.évi kiadásai Alapilletmények,egyéb kölségtér Szociális hozzájárulási adó Telefondij Internetdíj Gáz Áram E-On rendszerhasználati díj Vízdij Egyéb kiadás Áfa összesen /1/000 Önkormányzati jogalkotás Polgármester alapilletmény Jutalom Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg térítés polgm Polgármester ktg átalány Képviselők utiszámla Képviselők tiszteletdíja Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájár Kis értékú tárgyi eszköz Telefondíj polgármester Egyéb kiadás Egyéb reprezentáció testület Továbbképzés ÁFA Munkált.által fiz.szja összesen

30 Függelék B.ker.xls 7. oldal 2012.évi tényleges eredeti módosított /5/000 Önkormányzati jogalkotás Tám egyéb polgármester keret összesen /6/000 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Bevétel Köz.Hiv..támog. Bmária Köz.Hiv.tám. Bberény Köz.Hiv. tám.kurtaxa ell. B.berény Köz.Hiv. tám.kurtaxa ell. B.mária Bevétel összesen /6/000 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Tagdíj Marcali kistérség Orvosi ügyelet Belső ellenőrzés Tagdíj kistérs.igazgat.társ összesen /6/000 Kiemelt önkormányzati rendezvények Bevétel Fúvószenekari találk.átvett pályázati pénz Bevétel összesen /1/000 Kiemelt önkormányzati rendezvények Megb.díj Ker.találk Munkaadót terhelő járulék Keresztúri találk.szállítás Keresztúri Napok+ 31.Fúvószenekari tal Bodrogkeresztúri találkozó Nőnap Pedagógusnap Mihály napi rendezvény, szüreti felvonulás Köztisztviselői nap Idősek napja Népdalkörök Találkozója Május 1-e Nemzeti ünnepek Fúvószenekari találkozó jogdíj Fúvószenekari találkozó reprezentáció Fúvószenekari találkozó vásárolt közszolgáltatás Fúvószenekari találkozó vásárolt Áfa ÁFA összesen

31 Függelék B.ker.xls 8. oldal 2012.évi tényleges eredeti módosított /1/000 Közvilágítás Részvény vásárlás ELMIB Fénycsövek cseréje Villamosenergia Rendszerhasználati díj Tárgyi eszköz karbantartás Lámpatestek felszerelése ÁFA Árfolyamveszteség összesen: Bevétel /1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Engedményezési díj vissza Szíjártó Kölcsön vissza Balaton M&K Kölcsön vissza KNTSZ Kölcsön vissza Turisztikai Egyesület Támog. kölcsön visszatérülés műk.sport Egy Támog.kölcsön visszatérülés Polgárőr Egyesület épület felújítás pályázat Sport Egyesület kölcsön visszatérülés gép besz Támog.kölcsön visszatérülés Sportkör sport öltöző felújítás Bérleti dij rendőrség,közter Igazgatási szolgáltatási díj Személyszállítás Egyéb bevétel Könyv értékesítés Kamatbevétel (müködési) Kártérítés Dr.Moór Kártérítés E-on,egyéb Továbbszámlázott bevétel Kamat lekötött betét ÁFA visszatérülés ÁFA Ingatlan értékesítés Fordított áfa miatti áfa visszatérülés Osztalék Bevétel összesen Pénzmaradvány ig.vétel (müködési) Pénzmaradvány ig.vétel (felhalmozási) Bevétel mindösszesen: /1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Bél Mátyás turistaház DDOP pály.előkészítés Bél Mátyás turistaház felúj.emva pály Bél Mátyás felúj.,játszóház DDOP pály Bél Mátyás felúj.,játszóház nem pályázati Bél Mátyás felúj.,játszóház többletkiadás Ravatalozók felújítása LEADER pályázat Rendőrörs épület felúj.közbizt.pály Tűzoltószertár tető felújítás

32 Függelék B.ker.xls 9. oldal 2012.évi tényleges eredeti módosított /1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Sportcsarnok energetikai felújítás pályázat Sportcsarnok ajtó kialakítás Árokelem árkokhoz Sport utcai árok vízelvezetés Vízelvezető árkok karbantartása Keszeg utca felújítás Térburkolat üzletközpont Belvízelvezetés DDOP pály Iskola utcai parkoló Meliorációs pályázat nyugati ter.emva Térfigyelő rendszer kialakítás közbizt.pály Könyvtár informatikai fejl.tiop pály Könyvtár kis értékű eszközök TIOP pály Renault autó beszerzés Felújitás ÁFA Beruházás ÁFA Műk.kölcsön Sport Egyesület Kölcsön nyújtás Turisztikai Egy.TDM pályázat Kölcsön nyújtás KNTSZ Kölcsön nyújtás Balaton M&K Engedményezés Szabó-Szíjártó Épület felúj.pály.kölcsön Polgárőr Egy Sport Egyesület kölcsön nyújtás gép besz Sport öltöző felúj. Pály. kölcsön Sport Egy Jutalom /pályázat/ x 5% bruttó Egyéb költségtérítés Megbízási díj könyvtár inform.pály TB járulék Renault üzemanyag Egyéb készlet renault Renault javítás munkadíj Kőzuzalék Növények Keszeg utca Bútor Polgárőr Egyesület Számítógép iskola Honlap, weboldal Fuvardíj Mammográfia szállítási díj Községi egyéb kiadás Sircsokor temetésre Gáz tűzoltószertár Áram tűzoltószertár E-On rendszerhasználati díj Vízdíj tűzoltószertár Vízdíj Bél Mátyás Könyvvizsgáló Utcanévtáblák, jelzőtáblák Szúnyogírtás Analitikus könyvelés Pályázattal kapcs.kiadás,pályázati díj Közs.újság szerkesztés Újság tördelés Közs.újság nyomtatás Taninform program iskola Honlap rendszergazda

33 Függelék B.ker.xls 10. oldal 2012.évi tényleges eredeti módosított /1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás 5531 Rendezési terv Orvosi ügyelet, készenlét Hídvizsgálat Fakivágás közterületen Webkamera karbantartás Pályázat készítés Hóeltakarítás Szunyogh Gömbpanoráma készítés Biztonsági korlát Akácfa utca Egyéb közszoláltatás Iszapcsapda tisztítás Továbbszámlázott kiadás ÁFA ÁFA befizetés Újság kihordás Reklám és propaganda kiadás Fordított áfa befizetés Előző évi állami támogatás visszafizetés i megtakarítás befiz.szoc.h.jár.adó Jogi képviselet Előző évi áll.tám.vissza kamat Renault casco, műszaki vizsga Renault cégautóadó Kez.ktg.banki Vagyonbiztosítás/hivatallal együtt/ összesen /5/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Bevétel 4612 Előző évi áll.tám.visszatérítés Köztemetés visszatérítés Mammográfia kiadás visszatérülés Beruh.ra átv.eu belvízelvez.ddop pály Belvíz pályázatra saját erő kieg.pály Belvíz pályázatra EU önerő kieg.pály Könyvtár inform.fejl.átv.tiop pály Felúj.ra átv.eu Bél Mátyás EMVA pály Sportcsarnok energetikai felújítás pályázat Ravatalozó felúj-ra átv.leader pály Bél M.felúj-ra átv.turisztikai pály Támogatásra átvett pénz lakosságtól Viziközmű számla bevétel Bevétel összesen /5/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Zeneiskola támogatás Közös hivatal nyitó függő tételek DRV-nek pénz átadás víz és csatorna tám Pénz átadás Balaton M&K Pénz átadás Viresand Bt Árvízkárosultak támogatása Keszeg utca közvilágítás átépítésre átadott pénz Közös Hivatal Felúj-ra átadott pénz B.mária

34 Függelék B.ker.xls 11. oldal 2012.évi tényleges eredeti módosított /5/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Sport öltöző felújításra saját erő rész átadás Sportkör Sportkör gép beszerzés pály.pénz átadás Polgárőr épület felúj.ra saját erő rész átad összesen /9/000 Önkormányzatok elszámolásai Bevétel Épitményadó Telekadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Késedelmi pótlék Bírság Szja helyben maradó része Szja kiegészítés Gépjárműadó Helyszíni bírság Talajterhelési díj Hivatal működés támogatás Zöldterület gazdálkodás Közvilágítás fenntartás Közutak fenntartása Beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladat Gyermekétkeztetés támogatása Pénzbeli szociális ellátás támogatás Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Kistelepülések szociális feladatainak tám Könyvtári, közművelődési ellátás Üdülőhelyi feladatok Lakott külterülettel kapcs.fel Nyári gyermekétkeztetés Könyvtár érdekeltségnövelő tám évi bérkompenzáció Víz és csatorna támogatás Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatás Szoc.és gyermekjóléti tám.kiegészítés Lak.köt.Tel.üz.igazgatási feladat Fel.mut.Iskolai oktatás Rendsz szociális segély norm Ápolási dij alanyi Lakásfenntartási tám.normatív Foglalkoztatást helyettesítő juttatás EU önerő belvíz pályázat támogatás Közbiztonság növelő pályázat bér kompenzáció

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

vállalkozó (52. 26. pont) e)17

vállalkozó (52. 26. pont) e)17 e)17 a 26.152 vállalkozó: a egyéni az A 170/2011.(VI.21.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Ügyiratszám: 369/2015 Ügyintéző: Bauer Georgina Tárgy: Balatonfenyves Község Önkormányzatának

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére Előterjesztő: Stayer

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720004/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 6 db Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2015. május 21. napján tartandó

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/377-1/2012/I. Üi.: Simonné Fazekas Erika Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására Szám: 2067/2016. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterétől 4181. Nádudvar, Fő út 119. Tel.: 54/529-010 Fax.: 54/480-256, e-mail: nadudvar@nadudvar.hu Iktató szám: 16-21/2016. ELŐTERJESZTÉS Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés 1 BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS 2010.évi költségvetés BEVÉTEL Szakfeladat megnevezés 2008.évi tényleges teljesítés 2009.évi eredeti ktgvetés 2009.évi módosított ktgvetés 2009.évi tényleges teljesítés

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó ülésére. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2. Ügyiratszám: 496-7/2014 E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. április 24-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. december 18-án csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016. számú

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016. számú BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2016. számú JEGYZŐKÖNYVE 2016. január 19-ei nyilvános üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült a Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetésének teljesítéséről Előterjesztő: Tóth József polgármester

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2011 (IV. 27.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott BESZÁMOLÓJA a 2010 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 5-i rendkívüli ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2.

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 5-i rendkívüli ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 5-i rendkívüli ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXII. (L.) évfolyam 8. szám 2012. december 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 25/2012. (XII. 20.) önkormányzati

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2013(II.15.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól (egységes szerkezetben a 22/2013.(IV.26.),

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /.(III..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére Tárgy: 1.) 2013. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztató megvitatása 2.) 2014. évi

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 756/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Szöveges beszámoló Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásához Tisztelt Igazgatóság!

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 23-i ülésére

Részletesebben

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a./2014. (..) önkormányzati rendelethez

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a./2014. (..) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a./2014. (..) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM CÍM ÉS ALCÍMREND MEGNEVEZÉS 1 Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1 Családsegítés 2 Gyermekjóléti szolgáltatás 3 Szociális

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2009. évi többször módosított 1/2009 (II.13.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TARTALO M M UTAT Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről. 2. A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének /01. (II.0.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 01. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékműve A közgyűlés a határozat 1./ pontját

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-30/2016. Tárgy: A 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása Mell.:

Részletesebben

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS CÍM

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS CÍM 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM CÍM ÉS ALCÍMREND 1 Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2 Csanádpalota Városi Önkormányzat 1 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2011 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-61/2014. Tárgy: Beszámoló a 2013. évi költségvetési gazdálkodásról,

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. FEBRUÁR 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÁPRILIS 28-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 827-4/2016/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 11/1-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 193/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Corvo Bianco

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 8. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. SZEPTEMBER 27. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 30/2013. (IX.27.) ÖR. ZMJVK 31/2013. (IX.27.) ÖR. ZMJVK 32/2013.

Részletesebben

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca Város

Részletesebben

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a 2009. évi költségvetés zárszámadásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő- testülete az államháztartásról

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról.

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Feledi Jánosné osztályvezető Dolniczky Lászlóné költségvetési csoportvezető B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/112, 113, 142 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Feledi Jánosné Gazdálkodási Osztály vezetője Dolniczky Lászlóné csoportvezető T Á J É K O Z T A T Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2013. I - III.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 1-jén (szerda) 8 órára

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 1-jén (szerda) 8 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

I. RÉSZ. 1.. *3 *5*6 (1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

I. RÉSZ. 1.. *3 *5*6 (1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2014.(II.03.) önkormányzati rendelet Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről *1 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u.

Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u. Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u. 200-as ivóvízvezeték bővítése és cseréje, valamint Kozármisleny Kossuth-Petőfi

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K 56/2009. (XI.27.) sz. önk. rendelet A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés díjáról szóló 37/2004. (XII.17.)

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE AZ ÖNKORMÁNYZAT 213. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. 213. évi I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 1 662 685 2239358 1 245 98 II. Közhatalmi

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 1 J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2004. november 25-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 297/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10 Érdi VI. évfolyam. 3. 201. Február 19. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 5/201. (II.19.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 201. évi költségvetéséről...2

Részletesebben

2012. évi határozatok

2012. évi határozatok 2012. évi határozatok 1/2012. (I.20.) Kt. határozata sürgősségi indítvány napirendre vételéről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. január 12-ei ülésén 4. napirendi pontként tárgyalja

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. szeptember 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról-

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról- Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám: 101/.. -../2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-én, 15:00 órai

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat 5/2014.(II.21) sz. rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Vác Város Képviselő-testület az Alaptörvény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. Határozat száma Tárgy 4/2012. (III. 06.) Adósságot keletkeztető ügyletek

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október JELENTÉS Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október Számvevői Iroda Iktatószám: V-3055-16/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

felújítás nettó 2.430.000 igényelt NFM támogatás (80%) 2.414.880 ÁFA 588.600 önkormányzati önrész (20%) 603.720 bruttó 3.018.600 3.018.

felújítás nettó 2.430.000 igényelt NFM támogatás (80%) 2.414.880 ÁFA 588.600 önkormányzati önrész (20%) 603.720 bruttó 3.018.600 3.018. Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormá 2013. július 11-i RENDKÍVÜLI ülésére Készítette: Gálné Tárgy: a 2013. évi kompok, révek pályázat benyújtása Előzmény: a 37/2013.(VII.3.)NFM rendelet 2013.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 21-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben