B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának évi költségvetésének végrehajtásáról.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról."

Átírás

1 Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Feledi Jánosné osztályvezető Dolniczky Lászlóné költségvetési csoportvezető B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának évi költségvetésének végrehajtásáról. Kazincbarcika, április 19.

2 2 I. BEVEZETŐ Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2012. március 02-ai rendeletével fogadta el a város évi költségvetését E Ft összes bevétellel és E Ft forráshiánnyal. A beszámolási időszakban az előirányzat E Ft-ra módosult. Az előirányzat jelentős nagyságú csökkenése jogszabályváltozás következménye. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás jogszabályi változás miatt a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatai ellátásáról a jogi személyiségű társulás munkaszervezete gondoskodik. A Magyar Államkincstár részére leadott költségvetés már nem tartalmazhatta a Sajó- Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás bevételikiadási előirányzatait ( E Ft). Ennek következtében az önkormányzat összes bevétel és kiadás előirányzata E Ft. A beszámoló elkészítése során az eredeti előirányzat a E Ft-ot nem tartalmazza. A Képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves beszámolóból és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatóból. A beszámolási időszakban változás történt az intézmények gazdálkodási jogkörében június 30-i hatállyal beolvadással megszüntetésre került az Ádám Jenő Általános Iskola. Az intézmény július 1-jétől egyesült a jogutód Pollack Mihály Általános Iskolával. Kazincbarcika város kommunikációs, kulturális és sport közfeladatait október 1- től a Barcika Art Kft. látja el az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ helyett. A feladatváltozással az intézmény neve Egressy Béni Városi Könyvtár elnevezésre változott. Ezzel párhuzamosan az álláshelyek száma is 33 fővel csökkent. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek száma 3, az önállóan működőké 5. Önkormányzati szinten a fejlesztések területén 2012-ben tovább folytatódott a nyertes pályázatok megvalósítása. Kazincbarcika lakosainak száma január 1-jén fő. A Munkaügyi Központ adata alapján a településen a munkavállalási korú népességből ( fő) a regisztrált álláskeresők száma az év végén ( án) fő volt, melyből 365 napot meghaladóan nyilvántartott 909 fő. Járadék típusú ellátásban 178 fő, segély típusú ellátásban 24 fő, rendelkezésre állási támogatásban, bérpótló juttatásban és rendszeres szociális segélyben pedig fő részesült. A beszámolási időszakban összesen E Ft hitelt vettünk fel, mely év közben visszafizetésre is került az E Ft előző évi hitelállománnyal együtt. Önkormányzatunk működési hitelállomány nélkül zárta a évet.

3 3 Önkormányzatunk ÖNHIKI-s támogatásra évben az I. és a III. ütemben pályázott, és összesen E Ft összegű támogatásban részesült. A támogatással az intézmények előző évről áthúzódó szállítói tartozásai kerültek kiegyenlítésre. Az elmúlt évi pénzügyi helyzetünket továbbra is kettősség jellemezte. A kötvény fel nem használt részének maradványa és a működés területén jelentkező folyószáma hitel egyaránt megtalálható gazdálkodásunkban. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdése előírja, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A hivatkozott rendelet alapján az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént. A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta. II. BEVÉTELEK Kazincbarcika Város Önkormányzatának évi költségvetésének eredeti tervezett főösszege E Ft, mely az év során E Ft-tal E Ft-ra módosult. A bevételeket részletesen az 1. sz., 2. sz., 2/1.sz., 2/2.sz., 5. sz. és 6. sz. melléklet tartalmazza. A módosított előirányzattal szemben a beszámolási időszakban összesen E Ft bevétel realizálódott. A költségvetési előirányzat-módosításokat a 15. sz. melléklet 12. sz. tájékoztató táblázata tartalmazza. Az összes bevétel megoszlása: ezer Ftban MEGNEVEZÉS Előirányzat Teljesí- Megoszlás Teljesítés eredeti módosított tés %-a %-a folyó évi működési bevétel ,6 107,9 felhalmozási és tőke jellegű bevétel a felhalmozásra átvett ,0 40,8 pénzzel értékpapírok bevételével kölcsön ,2 90,9 pénzmaradvány ,1 98,6 forráshiány, hitel átfutó, függő bevételek ,9 - MINDÖSSZESEN: ,0 84,2

4 4 Az összes forráson belül a folyó évi működési bevételek aránya (64,6 %) a meghatározó, mely évhez viszonyítva 3,7 %-kal nőtt. A folyó működési bevételek az intézményi működési bevételeket, a közhatalmi bevételeket, a sajátos bevételeket, a központi költségvetés által működésre biztosított támogatásokat, valamint a működésre átvett pénzeszközöket tartalmazzák. A bevételek teljesülését és annak megoszlását 2011-ben és 2012-ben az alábbi táblázat tartalmazza: MEGNEVEZÉS Teljesítés Teljesítés %-os Teljesítés (ezer Ft-ban) megoszlása %-a év év év év Saját bevételek ,9 29,0 32,3 Központi támogatások, átenge ,7 27,6 27,7 dett adó Felhalmozási jellegű bevételek ,7 1,4 1,6 Átvett pénzeszközök ,4 15,6 17,1 Értékpapírok bevétele Kölcsön visszatérülése és ,5 0,2 0,1 igénybevétel Pénzmaradvány ,6 25,5 22,1 Hitel ,9 - Átfutó-függő bevétel ,3-0,2-0,9 MINDÖSSZESEN: ,3 100,0 100,0 Az összes forráson belül az egyes bevételi főcsoportok aránya az előző évhez viszonyítva változott. A hitel, a pénzmaradvány, kölcsön visszatérülés és igénybevétel arányai csökkentek. Az átvett pénzeszközök, a felhalmozási jellegű bevételek, a saját bevételek, valamint a központi támogatások, átengedett adók aránya nőtt évben évhez viszonyítva összességében 12,7 %-kal kevesebb bevétel realizálódott. Ezen belül a saját bevételek 3,1 %-kal, a felhalmozási jellegű bevételek 1,3 %-kal, a központi támogatások, átengedett adó 12,3 %-kal, az átvett pénzek 4,6 %-kal, a pénzmaradvány 24,4%-kal csökkent, a kölcsön visszatérülés és igénybevétel 1,5 %-kal növekedett. 1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Az összes működési bevétel a költségvetés főösszegének a 37,4 %-a ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 116,6 %-ra teljesült Intézményi működési bevételek Az összes forráson belül intézményi működési bevételként E Ft került betervezésre, mely a beszámolási időszakban E Ft-ra módosult.

5 5 Az év során az intézményeknél, a polgármesteri hivatalnál és az önkormányzatnál E Ft bevétel keletkezett, ami az összes működési bevételnek a 17,8 %-a, az összes bevételnek pedig a 6,6 %-a. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 89,3 %-os. A évi teljesítés részletesen: ezer Ft-ban Intézmények Polgármesteri Hivatal Megnevezés Eredeti Módosít. Teljesítés Eredeti Módosít. Teljesítés előirányzat előirányzat Egyéb sajátos bevételek ÁFA bevételek Kamatbevételek Összesen: ezer Ft-ban Önkormányzat MINDÖSSZESEN: Megnevezés Eredeti Módosít. Teljesítés Eredeti Módosít. Teljesítés előirányzat előirányzat Egyéb sajátos bevételek ÁFA bevételek Kamatbevételek Összesen: A polgármesteri hivatal összes bevétele és feladatonkénti részletezése a 12/2. sz., mellékletekben, az önkormányzat bevétele és feladatonkénti részletezése a 12/1. sz. mellékletekben, a bevételek intézményenkénti alakulása a 12/3. sz. mellékletekben találhatók Az intézmények összes működési bevétele a módosított előirányzat 100,0 %-ában realizálódott. Az egyéb sajátos bevételek intézményi szinten 100,8 %-on teljesültek a módosított előirányzathoz képest. Az ÁFA bevételek összességében 94,8 %-ban teljesültek. Bevételkiesés az Egressy Béni Városi Könyvtárnál figyelhető meg (86,0 %) a bekövetkezett szervezeti változás miatt. Intézményi szinten kamatbevételekből 87 E Ft bevétel teljesült. Kamatbevétel a Kazincbarcikai Összevont Óvodáknál 22 E Ft, az Ádám Jenő Általános Iskolánál 20 E Ft, a Szociális Szolgáltató Központnál 23 E Ft, a Pollack Mihály Általános Iskolánál 14 E Ft, míg az Egressy Béni Városi Könyvtárnál 8 E Ft realizálódott A polgármesteri hivatalnál a működési bevételek 100,0 %-ban teljesültek Az önkormányzatnál a működési bevételek 85,2 %-ban teljesültek. Bevételi lemaradás az étkezési térítési díjaknál keletkezett. Az egyéb sajátos bevételek teljesülése 76,2 %-os, az ÁFA bevételeké 88,7 %-os, míg a kamatbevételeké 100,0 %-

6 6 os. A kamatbevételekből E Ft realizálódott, ebből a kötvény fel nem használt részéből ( E Ft). 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei A sajátos működési bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 124,8 %-ra, E Ft-ban teljesültek, ami a működési bevételek 82,2 %-a, az összes forrásnak pedig a 30,7 %-a Helyi adókból tervezett bevétel a módosított előirányzathoz képest 134,4 %-ban teljesült, azaz E Ft bevétel realizálódott. Ez a teljesítés az összes bevételnek a 24,4 %-a, míg a sajátos bevételeknek a 79,4 %-a. A május 31-ei végleges adóbevallásokat követően lehet pontosan meghatározni a évi várható helyi adóbevételt, illetve az esetleges adó-visszautalások nagyságát. A helyi adóbevételeken belül jelentős, meghatározó nagyságrendű (76,2 %) a helyi iparűzési adó. A helyi adóbevétel adónemenkénti alakulása: ezer Ft-ban Módosított előirányzat Teljesítés Megoszlás %-a Teljesítés %-a - építményadó ,6 109,6 - vállalkozók kommunális adója ,1 - - magánszemélyek kommunális adója ,2 116,7 - helyi iparűzési adó ,2 144,3 = állandó jelleggel végzett tevékenység után ,2 144,2 = ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után idegenforgalmi adó ,1 119,5 Összesen: ,0 134, Személyi jövedelemadó A évi költségvetés tervezésekor eredeti előirányzatként E Ft került betervezésre, ami az év során nem módosult. A beszámolási időszakban a személyi jövedelemadó-bevétel teljes egészében számlánkra érkezett, ami az összbevétel 3,6 %-a, a sajátos működési bevételeknek pedig az 11,9 %-a A gépjárműadó eredeti és módosított előirányzata E Ft. A tervezett előirányzat 96,8 %- ban realizálódott ( E Ft) Bírságok, pótlékok - helyi adókhoz kapcsolódó - címen E Ft bevétel keletkezett (120,3 %). Bírságból E Ft, míg pótlékból E Ft bevétel folyt be Környezetvédelmi bírságból a beszámolási időszakban E Ft bevétel realizálódott az alábbiak szerint: vállalkozástól vízszennyezési bírság E Ft

7 7 vállalkozástól hulladékgazdálkodási bírság magánszemélytől levegőtisztasági bírság 121 E Ft 20 E Ft 2.6. Egyéb sajátos folyó bevételek módosított előirányzata E Ft. A beszámolás időszakában a teljesülés 88,0 %-os, részletesen a következők szerint: ezer Ft-ban Módosított előirányzat Teljesítés - önkormányzati lakások lakbérbevétele ebből Egressy-Jókai téri lakások lakbérbevétele lakbér behajthatatlan követelésből önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása TIMPANON Kft. általi bérbeadás Polgármesteri Hivatal általi bérbeadás költségalapú bérlakás lakbérbevétele nyugdíjasház lakbérbevétele szociális bérlakás lakbérbevétele ifjúsági garzonház lakbérbevétel vízdíj behajtásból kamatbevétel kül- és belterületi földek Összesen: A helyszíni és szabálysértési bírság teljesülése 99,5 %-os (5.970 E Ft) Talajterhelési díj módosított előirányzata 130 E Ft, melynek a teljesülése E Ft. 3. A közhatalmi bevételekből a teljesülés 96,4 %-os ( E Ft). 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek A évi eredeti előirányzat E Ft, ami a beszámolási időszakban E Ft-ra módosult. A módosított előirányzattal szemben összességében E Ft bevétel keletkezett, ami az összes bevételnek az 1,6 %-a Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésének módosított előirányzata E Ft, mely 100 %-ban be is folyt az önkormányzat számlájára az alábbiak szerint: ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés - ingatlan értékesítés (föld nélkül) gépek, berendezések értékesítése Összesen:

8 Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek módosított előirányzata E Ft. A teljesülés 71,9 %-os ( E Ft) részletesen a következők szerint: ezer Ft-ban Módosított előirányzat Teljesítés - önkormányzati lakások értékesítése ebből: - önkormányzati lakások értékesítése /2011. (VIII.3.) Ökt. határozat alapján - pavilon alatti közterület bérlete egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása sírhely-megváltás bevétele viziközmű üzemeltetésre átadás koncesszióból származó bevétel közterület használati díj Összesen: Pénzügyi befektetés eredeti előirányzatként nem került betervezésre, ami év közben E Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban a módosított előirányzat 100,0 %-ban realizálódott, az ÉMÁSZ részvények után fizetett osztalékból (420 E Ft), illetve a Barcika Vízmű Kft. osztalékelőlegből ( E Ft). 5. Önkormányzat költségvetési támogatása Eredeti előirányzatként E Ft központi költségvetési támogatással számoltunk, melyet a beszámolás időszakában E Ft-tal E Ft-ra módosítottunk. A módosítások a normatív állami hozzájárulást, központosított előirányzatot, egyéb központi támogatást, a normatív kötött felhasználású támogatást és a működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatását érintették az alábbiak szerint: ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosítás Módosított előirányzat Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Központosított előirányzatok (működési célú) Központosított előirányzatok (fejlesztési célú) Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb központi támogatás (működési célú) Összesen: Költségvetési támogatásként a beszámolási időszakban E Ft-ot utalt számlánkra a Kincstár az összes bevételnek a 22,4 %-a -, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-os teljesítésnek felel meg.

9 9 A normatív állami hozzájárulások 100 %-a került átutalásra, ami az összbevételnek a 13,5 %-át, a költségvetési támogatásoknak pedig a 60,1 %-át teszi ki. Az év végi elszámolás alapján ezen a jogcímen E Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. A normatív hozzájárulások és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 5. sz. melléklet tartalmazza, a feladatmutatók állománya pedig 15. sz. melléklet 14. sz. tájékoztató táblázatában találhatók. A központosított támogatások előirányzata a módosított előirányzathoz képest 100 %- ban teljesült, ami az önkormányzatok költségvetési támogatásának az 5,0 %-a, míg az összbevételnek az 1,1 %-a. Központosított támogatásokat az alábbi feladatokhoz vettünk igénybe: ezer Ft-ban Módosított előirányzat Teljesítés - esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása - Önkormányzatok és társulásaik Európai Uniós fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítő támogatása - könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás helyi közlekedés normatív támogatása évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása MINDÖSSZESEN: Az év végi elszámolás során visszafizetési kötelezettségünk 19 E Ft- összegben keletkezett a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásánál. Normatív kötött felhasználású támogatásként E Ft volt betervezve, ami a beszámolási időszakban E Ft-ra módosult. A kötött felhasználású központi támogatás teljesítése ( E Ft) 100 %-os. A teljesülés a központi költségvetési támogatások 26,5 %-a, az összbevételnek pedig a 5,9 %-a. A kötött felhasználású támogatásokat önkormányzatunk az alábbi feladatokra kapta: ezer Ft-ban Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés szociális továbbképzés ingyenes tankönyv étkeztetés támogatása szakmai informatikai támogatás pedagógus szakvizsga pedagógus pótlék Segélyre a központi költségvetésből a teljesítés arányában visszaigényelt támogatás MINDÖSSZESEN:

10 10 Az év végi zárás során 650 E Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett a segélyre visszaigényelt támogatásnál. (6. sz. melléklet) Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaként az I. és III. ütemben összesen E Ft támogatásban részesült önkormányzatunk. Egyéb központi támogatásként E Ft érkezett a számlánkra. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi bérkompenzációjaként E Ft, természetben nyújtott támogatásokra (Erzsébet utalvány) pedig E Ft. 6. Támogatásértékű bevételek A beszámolási időszakban összesen E Ft átvételére került sor, ami a módosított előirányzat 44,9 %-a. Az átvett pénzeszközök aránya az összes bevételen belül 16,5 %-ot tesz ki. A működési célra átvett pénzeszköz E Ft, a felhalmozási célú E Ft Támogatásértékű működési bevétel évben E Ft támogatásértékű működési bevétel átvétele valósult meg, melynek a teljesülése 88,4 %-os. Ezen belül az OEP-től átvett pénzeszköz E Ft, az egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás E Ft, az elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz E Ft, az EU-tól átvett támogatás pedig E Ft. Részletesen az alábbiak szerint: A/ ezer Ft-ban OEP-től átvett pénz Egyéb szervezetektől átvett támogatás M E G N E V E Z É S Eredeti Módosít. Teljesí- Eredeti Módosít. Teljesíelőirányzat tés előirányzat tés Intézmények összesen: Önkormányzat összesen: Többcélú Kistérségi Társulástól átvett támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezése Jelzőrendszeres segítségnyújtással kapcsolatos támogatás Otthonteremtési támogatás Természetben biztosított családi pótlék Bánhorváti Önkormányzat iskolabusz költségeinek megtérítése Létszámcsökkentéssel kapcsolatos pályázat Tűzoltósági feladatok átszervezésével kapcsolatos bérmegtérítés és pénzmaradvány rendezés Bursa Hungarica fel nem használt részének visszautalása Szuhakálló tagóvoda és tagiskola működéssel kapcsolatos átvétel Óvodáztatási támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Közcélú foglalkoztatás önrész megtérítés Előző évi költségvetési pénzek visszatérülése RNÖ normatív támogatás 200 LNÖ normatív támogatás 200

11 11 Egyszeri kiegészítés és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Múcsonyi önkormányzattól iskola támogatás Pótforrás átvétele - Nyugdíjasház elkülönített számlához Szoc. bérlakás elkülönített számlához Svájci projekt utófinanszírozása OEP-től átvett támogatás Polgármesteri Hivatal összesen: Előző évi maradvány átvétele MINDÖSSZESEN: B/ ezer Ft-ban EU-tól átvett pénz Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénz M E G N E V E Z É S Eredeti Módosít. Teljesí- Eredeti Módosít. Teljesíelőirányzat tés előirányzat tés Intézmények összesen: Mindösszesen: A Nemzeti Kulturális Alaptól E Ft színjátszó fesztivál, 300 E Ft kézműves nyári tábor és E Ft a Borsodi Művészeti Fesztivál megrendezésével kapcsolatosan került átvételre az Egressy Béni Városi Könyvtárnál. Az EU-tól TÁMOP pályázatokkal kapcsolatosan vettek át az intézmények támogatást könyvtári rendezvények lebonyolítására, játszva tanulva program megvalósítására, pedagógusok továbbképzésére és iskolák együttműködésére Támogatásértékű felhalmozási bevételek az alábbiak szerint alakultak: ezer Ft-ban EU támogatás Egyéb szervezetektől átvett pénz Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat Intézmények összesen: Önkormányzat összesen: Ipari Területek fejlesztése A Svájci projekt előleg Polgármesteri Hivatal épületenergetikai fejlesztése Városközpont rehabilitációja TIOP pályázat Ádám Jenő Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése Dózsa Gy. Tagiskola épületenergetikai fejlesztése Kazinczy F. Tagiskola épületenergetikai fejlesztése Mátyás király úti Tagóvoda felújítása Ságvári Endre Gimnázium energetikai fejlesztése Belterületi vízrendezés Bölcsődei kapacitás fejlesztés Veres P.-Mikszáth K. úti lakások panelfelújítás Kerékpárút fejlesztés Herbolya városrész rehabilitációja EU önerő ipari területek EU önerő Veres P.-Mikszáth K. úti akcióterület rehabilitációja EU-s önerő Kerékpárút fejlesztés MINDÖSSZESEN: Elkülönített állami pénzalapoktól került átvételre a Közkincs program -mal kapcsolatos kamattámogatás (595 E Ft).

12 Működési célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről az alábbiak: ezer Ft-ban Működésre átvett pénz Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Intézmények összesen: Önkormányzat összesen Barcika Park Kft. támogatás visszautalása ( képviselői céltartalék) Nyugdíjasházba beköltözők egyszeri hozzájárulása Szalézi Szent Ferenc Gimnázium számla megszüntetés SINOSZ pályázati támogatás Művészet a közterületen rendezvény támogatása vállalkozástól MINDÖSSZESEN: Az intézmények közül a Kazincbarcikai Összevont Óvoda vállalkozásoktól 125 E Ftot vett át az Építők úti Tagóvoda 50. évfordulójára. Az Ádám Jenő Általános Iskola E Ft-ot vett át a Határtalanul pályázat támogatására a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től, a Pollack Mihály Általános Iskola pedig E Ft-ot vett át a Nemzeti Sport Intézettől a sportiskolai program támogatására. Az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központnál rendezvényekkel kapcsolatosan 261 E Ft átvétele valósult meg. A Szociális Szolgáltató Központ a Hajléktalanok Közalapítványától a hajléktalan szálló működtetésére vett át E Ft-ot, míg a vállalkozásoktól az I.sz. Bölcsőde 40. évfordulójára 260 E Ft-ot Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről az alábbiak: ezer Ft-ban Felhalmozásra átvett pénz Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Intézmények összesen: Önkormányzat összesen: Városi Kórház rekonstrukcióval kapcsolatos hitel megtérítése Lakástámogatás visszautalása fel nem használt támogatás MINDÖSSZESEN: A Városi Kórház rekonstrukciójával kapcsolatos hitel megtérítésénél két negyedévi ( E Ft) lemaradás tapasztalható Előző évi pénzmaradvány átvétele az önkormányzatnál valósult meg intézményi támogatások elvonása (5.627 E Ft) miatt, valamint az intézményeknél E Ft összegben.

13 13 7. Működési és felhalmozási célra nyújtott támogatás, kölcsön visszatérülés Az első lakáshoz jutók visszatérítendő támogatása, illetve munkáltatói kölcsön ( E Ft) visszafizetése került eredeti előirányzatként betervezésre, mely évközben nem módosult, a teljesülés 90,9 %-os ( E Ft). 8. Pénzmaradványt a költségvetés készítésekor E Ft összegben terveztünk. A pénzmaradvány elszámolása megtörtént, melynek az előirányzata E Ft. A beszámolási időszakban a pénzmaradvány igénybevétele E Ft összegben megvalósult. 9. Finanszírozási bevételek A évi költségvetésben a finanszírozási bevétel eredeti előirányzata E Ft, ami a beszámolási időszakban E Ft-ra módosult április 14-én került megkötésre az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-vel E Ft-os folyószámla-hitelkeret szerződés. A hitelkeret terhére E Ft igénybevétele valósult meg évben, mely visszafizetésre is került az E Ft előző évi hitelállománnyal együtt. A beszámolási időszakot működési hitelállomány nélkül zárta önkormányzatunk, míg beruházási és fejlesztési hitelállományunk E Ft. Ez utóbbi a Városi Kórház rekonstrukciós pótmunkáira felvett E Ft-ból E Ft, míg az Egressy Béni Városi Könyvtár légkondicionáló kiépítésére igénybe vett E Ft-ból E Ft. A E Ft hitelállományból E Ft a évet terhelő törlesztés. A évben kibocsátott felhalmozási célú kötvény év végi állománya E Ft, ebből évet terhelő rész E Ft. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségállomány E Ft, ebből rövid lejáratú E Ft (ELMIB részvény). III. KIADÁSOK Kazincbarcika Város Önkormányzatának évi módosított költségvetése E Ft kiadást irányoz elő, melyből E Ft felhasználása valósult meg. A teljesítés 62,7 %-os. Az összes kiadásnak a megoszlása és alakulása: MEGNEVEZÉS Teljesítés (ezer Ft-ban) Teljesítés %-os megoszlása Teljesítés év év év év %-a összesen összesen összesen összesen - Működési kiadások ,2 75,0 78,6 ebből: kamatkiadás ,1 3,8 98,8 - Felhalmozási és tőkejellegű kiadások ,3 17,9 68,1 - Működésre és felhalmozási célra nyújtott támogatás és kölcsön ,4 0,2 35,7 - Finanszírozási kiadások ,1 6,9 524,3 Összesen: ,0 100,0 80, évben évhez viszonyítva a működési kiadások, valamint a felhalmozási és tőkejellegű kiadások, a működésre és felhalmozási célra nyújtott támogatás és kölcsön

14 14 arányai csökkentek, míg a finanszírozási kiadás aránya nőtt ben az összes kiadás 19,1 %-kal csökkent az előző évihez viszonyítva. A kiadások megoszlása a kötelező és nem kötelező feladatok között: MEGNEVEZÉS évi évi összesen (E Ft) % összesen (E Ft) % Kötelező feladatok , ,8 Nem kötelező feladatok , ,2 MINDÖSSZESEN: , , évhez viszonyítva a kötelező feladatokra fordított pénzeszközök aránya 1,1 %- kal nőtt. A felhasználásokat kötelező és nem kötelező feladatok szerint az alábbi táblázat tartalmazza: KÖTELEZŐ NEM KÖTELEZŐ MINDÖSSZESEN M E G N E V E Z É S ÉV Teljesítés (E Ft) % Teljesítés (E Ft) % Teljesítés (E Ft) % Működési kiadások , , ,0 ebből: kamatkiadás ,8 Felhalmozási és tőkejellegű , , ,9 kiadások Kölcsönnyújtás , ,2 Finanszírozási kiadások , , ,9 (átfutó, függő is) MINDÖSSZESEN: , , ,0 1. Működési kiadások Működésre, fenntartásra E Ft-ot terveztünk, ami E Ft-ra módosult, melyből E Ft (93,9 %) felhasználásra került. A működési kiadás az összkiadás 75,0 %-át teszi ki. Működési kiadások teljesítésének megoszlása: év év Teljesí- M E G N E V E Z É S Összesen Megosz Összesen Megosz tés - - (E Ft) lás %-a (E Ft) lás %-a - személyi juttatások , ,5 79,0 - munkáltatót terhelő befizetések , ,8 78,8 - dologi kiadások , ,0 70,5 - működési célú pénzeszköz-átadás , ,9 63,7 - támogatásértékű működési kiadás , ,0 291,2 - társadalom- és szociálpolitikai , ,2 90,2 juttatások - ellátottak juttatásai , ,4 106,4 - előző évi pénzmaradvány átadás , ,1 21,2 - kamatkiadások , ,1 98,8 MINDÖSSZESEN: , ,0 78, évben 21,4 %-kal ( E Ft) fordítottunk kevesebbet működésre.

15 15 A személyi juttatások, a munkáltatót terhelő befizetések, a támogatásértékű működési kiadások, a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak juttatásai és a kamatkiadások arányai növekedtek. A dologi kiadások, a működési célú pénzeszközátadás, az előző évi pénzmaradvány-átadás aránya pedig csökkent. A kiadásokat a 1. sz., 2. sz., 2/1. sz., 2/2.sz., 7. sz., 7/a. sz., 8. sz., 9. sz., 10. sz., 11. sz. és 12.sz. mellékletek tartalmazzák. Az intézmények engedélyezett álláshelyeinek száma január 1-jén 685 fő, a tárgyidőszak végén pedig 613. A december 31-ei tényleges álláshelyek száma 582. Az önkormányzati szintű rendszeres személyi juttatások és létszám alakulását a 15. sz. melléklet 15. sz. tájékoztató táblázata szemlélteti. A táblázat létszámadata tartalmazza az önkormányzati képviselők létszámát is. A működési kiadások teljesítésének megoszlása a működési kiadás, illetve a kiadás főösszegéhez viszonyítva a következő: MEGNEVEZÉS Működési kiadások teljesítése ( E Ft) Működési kiadások főösszegéhez viszonyítva (%) ezer Ft-ban Kiadás főösszegéhez viszonyítva (%) - személyi juttatások ,5 27,4 - munkáltatót terhelő befizetések ,8 7,3 - dologi kiadások ,0 24,0 - támogatásértékű működési kiadás ,0 1,5 - pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ,9 1,5 - társadalom- és szociálpolitikai juttatások ,2 9,1 - ellátottak juttatásai ,4 0,3 - előző évi pénzmaradvány átadás ,1 0,1 - kamatkiadás ,1 3,8 Összesen: ,0 75,0 Az összes működési kiadásból az intézmények működési kiadásainak módosított előirányzata E Ft. Ebből a beszámolási időszakban E Ft felhasználása valósult meg, a módosított előirányzat 99,1 %-a. A működési kiadások teljesítésének megoszlása: ezer Ft-ban Intézmény Polgármesteri Hivatal Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat - személyi juttatás munkáltatót terhelő befizetések dologi kiadás kiemelt előirányzat átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre - támogatásértékű működési kiadás társadalom- és szociálpolitikai juttatások ellátottak pénzbeli juttatásai előző évi pénzmaradvány átadás kamatkiadás MINDÖSSZESEN: ezer Ft-ban

16 Önkormányzat Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat - személyi juttatás munkáltatót terhelő befizetések dologi kiadás kiemelt előirányzat átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre - támogatásértékű működési kiadás társadalom- és szociálpolitikai juttatások ellátottak pénzbeli juttatásai - előző évi pénzmaradvány átadás kamatkiadás MINDÖSSZESEN: Az intézmények kiadásainak alakulását részletesen a 12/3.sz. mellékletek, az intézményeket megillető kötött felhasználású előirányzatok évi alakulását a 15.sz. melléklet 9. sz. tájékoztató táblázata tartalmazza. A kötött felhasználású előirányzatokat tartalmazó kimutatás mindösszesen teljesítéséből ( E Ft-ból) E Ft személyi, 704 E Ft munkáltatót terhelő befizetés, E Ft dologi kiadás, E Ft ellátottak juttatása Nevelési-oktatási intézmények összes kiadásának évi módosított előirányzata E Ft, melyből E Ft (98,9 %) a felhasználás (átfutó függő kiadás nélkül). Az ágazathoz tartozó intézmények kiadásainak teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 86,2-100,0 % közötti. A dologi kiadások költségvetési előirányzata takarékos felhasználást követelt meg az intézményektől, mindezek ellenére az ágazat december 31-i tárgyévi kifizetetlen számláinak az összege E Ft, amely E Ft-tal csökkent az előző évhez képest Egressy Béni Városi Könyvtár - illetve elődje az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ - által működtetett létesítmények kiadásaira 2012-ben összesen E Ft lett betervezve, ami a beszámolási időszakban E Ft-ra módosult. A rendelkezésre álló előirányzatból összességében E Ft (96,4 %) felhasználása valósult meg. Ezen belül a dologi kiadások teljesülése 95,2 %-os. A december 31-i szállítói tárgyévi költségvetést terhelő - állománya az intézménynek E Ft A Szociális Szolgáltató Központnál közvetlenül az intézményi feladatok módosított előirányzata E Ft, melynek 99,6 %-a ( E Ft) került felhasználásra. A Szociális Szolgáltató Központ a városra kiterjedően (szociális alap és szakosított feladatokat, működteti a bölcsődéket, bonyolítja a társadalom- és szociálpolitikai juttatások kifizetését), valamint a többcélú kistérségi társulás vonatkozásában is lát el feladatokat. A beszámolási időszakot az intézmény E Ft szállítói állománnyal zárta, melyből tárgyévet terhelő E Ft.

17 17 Segélyezésre közvetlenül E Ft kifizetése történt meg. A segélyt terhelő befizetési kötelezettséget (948 E Ft) és a postaköltséget (8.624 E Ft) is figyelembe véve az összes felhasználás 100,0 %-os ( E Ft). A évi felhasználása részletesen a 15.sz. melléklet 8. sz. tájékoztató táblázatában található A polgármesteri hivatal módosított kiadási előirányzatának fő összege E Ft. Az eltelt időszak alatt a módosított előirányzat 84,8 %-ának ( E Ft) a felhasználása valósult meg az átfutó-függő kiadásokat (1.748 E Ft) is figyelembe véve. E nélkül a teljesítés 84,5 %-os ( E Ft). A szakfeladatok elemzésénél az utóbbi teljesítési adat kerül figyelembevételre. A kiadások részletezését a 12/2.sz. mellékletek tartalmazzák. Az önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladat módosított előirányzata E Ft, melyből E Ft, a módosított előirányzat 83,6 %-a került felhasználásra. A szakfeladat kiadásai a hivatal kiadásainak 90,0 %-át teszik ki. A kiadásokon belül a személyi juttatások a módosított előirányzathoz viszonyítva 93,2 %-ban ( E Ft), a munkáltatót terhelő befizetések 91,6 %-ban ( E Ft), a dologi kiadások 67,2 %-ban ( E Ft) teljesültek. A társadalom- és szociálpolitikai juttatásoknál E Ft 1 fő korengedményes nyugdíjazásának kiadása jelentkezett. Építményüzemeltetési ágazat kiadásaira E Ft az előirányzat, melynek a felhasználása 93,0 %-os ( E Ft). A felhasználás a hivatal fizikai állományához tartozók bérét, juttatásait, annak járulékait, továbbá a tisztítószerek beszerzését foglalja magában. Képviselők kiadásainak a teljesítése a módosított előirányzat 93,3 %-a azaz E Ft Az önkormányzat szakfeladatainak a kiadása az alábbiak szerint alakult: (12/1.sz. melléklet) Polgári védelem ágazati feladatainak módosított előirányzata E Ft. A beszámolási időszakban az előirányzat 62,3 %-a (885 E Ft) került felhasználásra. A beszámolási időszakban történt átszervezés miatt a polgári védelem átkerült az Országos Katasztrófa Védelemhez. Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység E Ft-os módosított előirányzatával szemben a beszámolási időszakban a teljesítés E Ft. A dologi kiadások között kerültek elszámolásra többek között a városon belüli iskolások szállítása. Egészségügyi alapellátás E Ft-ra módosult. eredeti előirányzata E Ft, ami a év során

18 18 A rendelkezésre álló keretösszegből E Ft felhasználása történt meg, mely 81,1 %-os. Ezen belül a személyi juttatások 83,5 %-ra, a befizetési kötelezettségek 85,8 %- ra, a dologi kiadások 74,6 %-ra teljesültek. Város- és községgazdálkodás máshová nem sorolható feladatokra a évi költségvetésben E Ft-ot irányoztunk elő, melyet év közben E Ft-ra módosítottunk. A beszámolási időszakban E Ft a teljesítés, ami a módosított előirányzatnak a 92,9 %-a. A szakfeladat tartalmazza a Médiával ( E Ft) és a továbbszámlázással ( E Ft) kapcsolatos kiadásokat. A szakfeladat terhére került átutalásra a TIMPANON Kft.-nek megállapodás alapján az uszoda üzemeltetési ( E Ft) támogatása, valamint a Barcika Art Kft.-nek biztosított E Ft támogatás. Ezen túl a szakfeladat tartalmazza a köztemető üzemeltetés hozzájárulását (6.800 E Ft) és az erdőgazdálkodáshoz biztosított fedezetet (1.000 E Ft) is. Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolataira eredeti előirányzatként E Ft került betervezésre. Ez az év során E Ft-ra módosult. A felhasználás 100,0 %-os. Kiemelt önkormányzati rendezvények kiadásai és bevételei eredeti előirányzata (2.690 E Ft) E Ft-ra módosult. A felhasználás 100 %-os. Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység - a Gyámhivatalban és az Okmányirodában dolgozók bérei, azok járulékai, illetve a működéshez szükséges egyéb kiadások - módosított előirányzata E Ft, ami 93,5 %-ban teljesült is. Városüzemeltetés Zöldfelület-kezelés Itt kerül elszámolásra a zöldfelület-fenntartás, szakfeladat, árvízvédelem, Csónakázó tó üzemeltetés, rágcsálómentesítés, út menti fák növényvédelme és az állategészségügyi feladatok. A keretszerződésnek megfelelően történt a pénzeszköz átadása. A beszámolási időszakban a teljesítés E Ft (98,6 %). Folyadékszállítást szolgáló közműépítés előirányzata E Ft, mely a beszámolási időszakban E Ft-ra módosult. A módosított előirányzaton belül a csapadékcsatorna karbantartásra 566 E Ft, a csapadékvíz-elvezésre 724 E Ft, míg Herbolya városrész csapadékvíz-elvezetésére E Ft került biztosításra. Kifizetés a csapadékcsatorna karbantartásnál (244 E Ft), a csapadékvíz elvezetésnél (721 E Ft), a csapadékárok és aknaszemek karbantartásánál (507 E Ft) merült fel. Út-, autópálya építésre tervezett összeg E Ft, ami E Ft-ra módosult. A szakfeladaton belül került betervezésre a szilárd burkolat nélküli út zúzalékkal

19 19 terítése (1.000 E Ft), és az útkarbantartás ( E Ft). A beszámolási időszakban a pénzügyi teljesítés 83,0 %-os ( E Ft). Egyéb takarítás eredeti előirányzata E Ft, ami az év során E Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban a gépi úttisztítás teljesítése 99,7 %-os, a téli síktalanításé 77,8 %-os. Egyéb városüzemeltetési feladatokra E Ft került kifizetésre. Ezen belül díszkivilágítások karbantartására E Ft, játszóterek és egyéb karbantartásra E Ft, nyilvános illemhelyek üzemeltetésére pedig 8 E Ft. Közvilágítás kiadásának eredeti előirányzata E Ft, ami a beszámolási időszakban nem módosult. A felhasználás ( E Ft) 94,4 %-os. Lakásgazdálkodásra tervezett előirányzat E Ft-ról E Ft-ra módosult, melynek a felhasználása ( E Ft) 78,1 %-os. A lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés szakfeladaton a módosított előirányzattal ( E Ft) szemben 79,6 %-os a teljesítés ( E Ft). Az önkormányzati lakások üzemeltetésének teljesítése 98,3 %-os ( E Ft). Lakás-helyreállításként a módosított előirányzat 64,5 %-a ( E Ft), lakásmobilitásként 655 E Ft, közköltségként E Ft, míg bonyolítás és kamatkiadásként E Ft került kifizetésre a beszámolási időszakban. Az üzemeltetési költségek a Széchenyi Terv keretén belül megvalósult beruházások épületeinél az alábbiak szerint alakultak: ezer Ft-ban Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a - Egressy úti tetőtéri lakások üzemeltetése ,6 - Nyugdíjasház üzemeltetése ,9 - Hámán K. úti tetőtéri lakások üzemeltetése ,3 - Ifjúsági garzonház ,1 A nem lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése szakfeladaton a E Ft módosított előirányzattal szemben 65,8 %-os a teljesítés. Ezen belül megbízási díjként E Ft, míg nem lakáscélú helyiségek költségeként E Ft került kiegyenlítésre. Közfoglalkoztatás eredeti előirányzata E Ft, mely a beszámolási időszakban E Ft-ra módosult. A Barcika Park Kft. és a programban résztvevő intézmények részére az év során a benyújtott számlák és elszámolások tételes egyeztetése után E Ft átutalása valósult meg. A hivatalnál foglalkoztatottakkal kapcsolatban E Ft személyi juttatás, 754 E Ft munkáltatót terhelő befizetés valósult meg. Ebből E Ft-ot a Munkaügyi Központ biztosított.

20 20 Szociális támogatásként a E Ft módosított előirányzattal szemben E Ft kifizetésére került sor (96,7 %). Intézményi étkeztetésre E Ft-ot fordítottunk a E Ft módosított előirányzattal szemben. Ebből óvodai étkeztetés E Ft, iskolai étkeztetés E Ft, a munkahelyi étkeztetés E Ft, a szociális étkeztetés E Ft, míg az éttermi étkeztetés E Ft. Az étkezés térítési díjából E Ft működési bevételünk realizálódott (egyéb sajátos és áfa-bevétel) a E Ft módosított előirányzattal szemben. A Szociális Szolgáltató Központ által beszedett, de át nem utalt térítési díj E Ft-ot tesz ki, míg a negyedik negyedévre visszaigényelhető ÁFA összege E Ft-ot. Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás módosított előirányzata E Ft. A sportegyesületekkel megkötött megállapodások alapján E Ft átutalása történt meg. (15. sz. melléklet 10. sz. tájékoztató táblázat) Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységére 600 E Ft került kifizetésre a módosított előirányzat 100 %-a. Egyéb máshová nem sorolható közösségi társadalmi tevékenység támogatására E Ft kifizetése valósult meg a E Ft módosított előirányzattal szemben. Ezen jogcím tartalmazza a civil szervezetek működtetési támogatását. Az önkormányzatok elszámolása szakfeladaton történik az intézményfinanszírozás ( E Ft), a pénzmaradvány átadás (1.033 E Ft) és a költségvetés felé történő befizetés 26 E Ft), a bevételi oldalon pedig a különböző jogcímen juttatott állami támogatások, felhalmozási és tőkejellegű, valamint a sajátos működési bevételek elszámolása. Egyéb önkormányzati feladatok Adók, illetékek kiszabása, beszedése szakfeladaton az adóügyekkel kapcsolatos adminisztrációs és egyéb elkülöníthető kiadások kerülnek elszámolásra E Ft összegben. Közterület rendjének fenntartására E Ft került kifizetésre, ebből a térfigyelő-rendszer működtetése (1.422 E Ft) és működési támogatás nyújtása a rendőrségnek (3.333 E Ft). Ár- és belvízi védekezésre E Ft került kifizetésre. Szabadidős park, fürdő és strand szolgáltatás szakfeladaton E Ft került kifizetésre a városi stranddal kapcsolatban. Ebből dologi kiadás E Ft, működési célú pénzeszköz-átadás E Ft.

21 21 Statisztikai tevékenységre (népszámlálás) biztosított E Ft felhasználása húzódott át 2011-ről a beszámolási időszakra. Tartalékra előirányzott összeg ( E Ft) az év során E Ft-ra módosult. A céltartalék és általános tartalék alakulását részletesen a 11. sz. melléklet tartalmazza. A polgármesteri keret előirányzata E Ft, ami 208 E Ft-ra csökkent. A felhasználásról a Tisztelt Képviselő-testületet a rendeletmódosítások alkalmával részletesen, folyamatosan tájékoztattuk. Hitelek kamatai A beszámolási időszakban a E Ft módosított előirányzattal szemben E Ft került kifizetésre. Ebből felhalmozási célú kamatkiadás E Ft. Hitel, lízing kiadásai A beszámolási időszakban rövid lejáratú - likvid - hitelek törlesztésére E Ft került kifizetésre az előző évi hiteltörlesztéssel ( E Ft) együtt. A kötelező nettósítás miatt csak az utóbbi jelenik meg kiadásként. Hosszú lejáratú hitelek törlesztésére E Ft-ot, kötvénnyel kapcsolatos törlesztésre pedig E Ft-ot fordítottunk. 2. Felújítási és felhalmozási kiadások A évi felújítási feladatok eredeti előirányzata E Ft, ami az év során E Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban a felújítások pénzügyi teljesítése E Ft (74,6 %), ami az összes kiadásnak a 0,7 %-a. Felhalmozási jellegű kiadások jogcímen eredeti előirányzatként E Ft került betervezésre, melyet E Ft-ra módosítottunk. A beszámolási időszakban a teljesítés E Ft (27,4 %), az összes kiadásnak a 17,2 %-a. (Részletesen a 7.sz. és 7/a. sz. melléklet tartalmazza, míg az UNIÓ-s támogatással megvalósulókat a 8.sz. mellékletek tartalmazzák.) Közvetlenül intézményi költségvetésben megvalósuló beruházásokra E Ft-ot fordítottunk a E Ft módosított előirányzattal szemben. Ezek közül a legjelentősebbek az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központnál, a Pollack Mihály Általános Iskolánál megvalósuló beszerzések. A polgármesteri hivatal beruházásainak módosított előirányzata E Ft, aminek a felhasználása 69,7 %-os ( E Ft). Egyéb beruházások felhasználása 15,9 %-os ( E Ft), a felhalmozási célra államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz E Ft-ot, a pénzügyi befektetések

22 22 kiadásai E Ft-ot, a lakástámogatás E Ft-ot, a támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz-átadás pedig E Ft-ot tesz ki. Az Önkormányzat EU-s pályázati pénzből megvalósuló beruházásra E Ftot fordított. I. Felújítás - Őszikör pályázatból útfelújítás és villamossági terv munkarész: A beruházás folyamatban van. - Fő tér 39. épület felújítása: A felújítás megtörtént. - Fő tér 4. épület tanácskozó terem felújítása: A munkálatok folyamatban vannak, második negyedévében várható a befejezés. - Ádám J. Tagiskola energetikai felújítása: A felújítás befejeződött. II. Egyéb beruházás A/ Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó beruházások - Fő tér 39. épület villamosság kialakítás: A beruházás megtörtént III. A/ EU-s forrásból megvalósuló beruházások - Ipari területek fejlesztése: A kifizetési kérelmet elfogadták, a támogatás átutalásra került. A támogatási szerződés december 4-i dátummal aláírásra került. - Városközpont rehabilitáció: A projektrészek áttervezése folyamatban van, jelenleg a közreműködő szervezettel folynak az egyeztetések a beruházás megkezdésének feltételeiről. - Veres P.-Mikszáth K. úti lakások panel rehabilitációja: A projekt záró kifizetési kérelme benyújtásra került, jelenleg a közreműködő szervezet által a záró helyszíni ellenőrzésen tett észrevételek korrigálása történik. - Herbolya rehabilitáció: A kivitelezési munkák befejeződtek, az ESZA típusú programokat folyamatosan megrendezik a konzorciumi partnerek. Az épületek használatbavételi engedélyei rendelkezésre állnak. A tárgyidőszakban aktuális jelentések és a kifizetési kérelmek a rendelkezésünkre álló számlákról benyújtásra kerültek a Közreműködő Szervezet felé. - Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése: Az építési beruházás kivitelezése befejeződött, a műszaki átadás átvételi eljárásra szeptember 14-én került sor. A projekt zárása szeptember 30. Záró helyszíni ellenőrzés időpontja január 15.

23 23 - Kerékpárút fejlesztés: A projekt lezárult. - Ádám Jenő Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése: június 8-án a közbeszerzési eljárás - a pótmunkálatok elvégzésére - megindításra került. A szerződés megkötése augusztus 1-én volt. Az alapprojekt és a pótmunkálatok kivitelezése is elkészült. A műszaki átadásátvételi eljárás október 31-én került lefolytatásra, a projekt zárása december 31. A záró helyszíni ellenőrzés időpontja február Dózsa György Tagiskola energetikai fejlesztése: A záró elszámolási csomag június 6-án benyújtásra került az Energia Központ felé. A záró helyszíni ellenőrzés június 21-én megtörtént. Az Energia Központ részéről a teljes projekt pénzügyileg teljesített. - Kazinczy Ferenc Tagiskola energetikai fejlesztése: A teljes projekt pénzügyileg teljesített az Energia Központ részéről is. - Ságvári Endre (Szalézi Szent Ferenc) Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése: A közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, a vállalkozási szerződés október 1-én aláírásra került. A munkaterület átadása október 01-én volt. A kivitelezés készültsége 90%-on áll. Az előkészítési költségek elszámolásra benyújtásra kerültek. - Kerékpárút fejlesztés II. ütem: A Belügyminisztérium kiemelt projektté nyilvánította a beruházást, aminek a keretében a Belügyminisztérium 30 fő 3 havi alkalmazását támogatja, ezzel a beruházás vállalási összegét kívánja csökkenteni. Jelenleg a Belügyminisztérium által aláírt megállapodást várjuk, ami után elkezdődhet a közbeszerzés. - Mátyás király úti tagóvoda felújítása: A felújítás második negyedévében elkezdődhet. - Informatikai pályázat: a pályázat lezárult. - Belterületi vízrendezés (Felsőbarcika): A projekt zárása február 28-án megtörtént, a záró elszámolási csomagot március 28-án benyújtottuk. A helyszíni ellenőrzés és a záró kifizetési kérelem kifizetése megtörtént. 3. A többéves kihatással járó önkormányzati döntések A többéves kihatással járó önkormányzati döntésekből származó kötelezettségeket tartalmazó kimutatást a 15. sz. melléklet 2.sz. tájékoztató táblázat tartalmazza. A döntések közül meghatározó a kötvény kibocsátásból adódó kötelezettség. Ezen túl a panel felújításokhoz is jelentős összeggel, E Ft-tal járult hozzá az önkormányzat. 4. Az önkormányzat évi közvetett támogatásai

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Feledi Jánosné Gazdálkodási Osztály vezetője Dolniczky Lászlóné csoportvezető T Á J É K O Z T A T Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2013. I - III.

Részletesebben

Z ÁR S Z Á M A D Á S

Z ÁR S Z Á M A D Á S Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Stán Györgyné Gazdálkodási Osztály vezetője Z ÁR S Z Á M A D Á S Kazincbarcika Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Kazincbarcika,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Mellékletek: Költségvetés szöveges indoklása Szöveges indoklás mellékletei Rendelet Rendelet mellékletei /2014. Előkészítésben részt vett: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Stán Györgyné Gazdálkodási Osztály vezetője T Á J É K O Z T A T Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2015. I - III. negyedévi gazdálkodásáról Kazincbarcika,

Részletesebben

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester.

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. AUGUSZTUS 23-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ:1177-4 /2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 5 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a kötvény terhére vállalt kötelezettségekről szóló beszámolóra

Tárgy: Javaslat a kötvény terhére vállalt kötelezettségekről szóló beszámolóra 1 Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Feledi Jánosné osztályvezető Tárgy: Javaslat szóló beszámolóra Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata a 275/2007. (IX.28.)

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata élve a jogszabályok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Bevételi források és azok teljesülése

Bevételi források és azok teljesülése Előterjesztés Harsány Község Képviselő-testülete 211. szeptember 13-én tartandó ülésének 2. számú beszámoló Harsány Község Önkormányzata 211. I. félévi gazdálkodásáról - napirendi pontjához Tisztelt Képviselő

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JGÚ V AR S PLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII. 332/2013. Előadó: Tamé Sil/ber ÉvalSoc=óné Dömény Edit Mell.: Postacím: 5601 Pf 11 2. Telefon: (66) 523-803

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése I. Az önkormányzati feladat általános értékelése A kötelezően ellátandó feladatait az Önkormányzat 2011. évben is az előző évekhez hasonlóan az egyre szűkölő forrás lehetőségek kiaknázása révén a minimális

Részletesebben

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület 2014. május.-ei, valamint valamennyi Bizottság, valamint a Kamaraerdei Részönkormányzat és a Frankhegyi Részönkormányzat 2014.

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2011. évi többször módosított 6/2011. (II.23.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására Tisztelt Közgyűlés! Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági pozíciója

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 79-9/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 35129/2010. Tárgy: 2009. évi zárszámadási rendelet Melléklet: az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXIII. (LI.) évfolyam 6. szám 2013. november 19. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETE 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 74/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 28-án CSÜTÖRTÖKÖN - 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, melyre

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 12-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 12-i ülésére 16/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő:

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

/2014. Előkészítésben közreműködött: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető. az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

/2014. Előkészítésben közreműködött: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető. az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról /2014. Előkészítésben közreműködött: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Beszámoló az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

- 1 - El adó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képvisel -testület!

- 1 - El adó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képvisel -testület! - 1 - A 2008. augusztus 27-ei képvisel -testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének els félévi végrehajtásáról. El adó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 19-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2008. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról Az elıterjesztést

Részletesebben

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13.

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13. A 2012. szeptember 13-i rendes képviselő-testületi ülés előterjesztései M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület 7/2010.(X. 28.) számú rendelete (SZMSZ) 8. (1) bekezdésére figyelemmel

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról El terjeszt : Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el.

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest i ivaros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése lqlgijb\k.\jlo\o. i TíílvTi Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 2. 01 Száma: 16523-3/2012. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı A beszámoló törvényességi

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

JELENTÉS. Kisköre Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről. 13057 2013. július

JELENTÉS. Kisköre Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről. 13057 2013. július JELENTÉS Kisköre Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről 13057 2013. július Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0030-341-017/2013. Témaszám: 1069 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 14/269/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére

10. NAPIREND Ügyiratszám: 14/269/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 14/269/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A közterület használatáról szóló

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó A határozat melléklete T Á J É K O Z T A T Ó az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről 1. ábra Az Önkormányzat 2013. I-IX. havi bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április JELENTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3093-025/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560124

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2004. évi költségvetés végrehajtásáról. Készítette: Tóth Lajosné mb. osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

Részletesebben

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

I. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE

I. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Az előkészítésben közreműködött: Gazdasági alpolgármester, Közgazdasági Iroda A rendelettervezet elfogadásához minősített többség szükséges ELŐTERJESZTÉS Szentendre Város

Részletesebben

az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről Jelentés Szécsény Város Önkormányzata Vagyoni és pénzügyi helyzetéről 2010-2014.

az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről Jelentés Szécsény Város Önkormányzata Vagyoni és pénzügyi helyzetéről 2010-2014. E LŐTERJESZTÉS az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-i ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester Tisztelt

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület! 2./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.29.) rendeletének módosítása Előterjesztés Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

polgármester Tárgy: Javaslat a Kazincbarcika, Herbolyai u. 1-3. szám (576/1 hrsz.) alatti ingatlan használatba és működtetésbe adására

polgármester Tárgy: Javaslat a Kazincbarcika, Herbolyai u. 1-3. szám (576/1 hrsz.) alatti ingatlan használatba és működtetésbe adására Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Bálint Judit Barcika Centrum Kft ügyvezetői asszisztens Tárgy: Javaslat a Kazincbarcika, Herbolyai u. -3. szám (576/ hrsz.) alatti ingatlan használatba

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus 27-i Képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus 27-i Képviselő-testületi ülésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. december 18-án csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 9/2012. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Előterjesztés BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi gazdálkodásáról

Előterjesztés BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi gazdálkodásáról Nádudvar Város Önkormányzata Polgármesterétől 4181 Nádudvar Fő út 119. Ügyszám: 90-70/2012. Előterjesztés BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei gazdálkodásáról Nádudvar, 2012. április 19.

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. NOVEMBER 22-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! Herceghalom község 2013. évi költségvetése a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. CCIV. törvény, a költségvetési szervekre vonatkozó hatályos jogszabályok,

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Az Önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv., a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

Előterjesztés. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és. 2014. április 24. napján tartandó nyílt ülésére

Előterjesztés. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és. 2014. április 24. napján tartandó nyílt ülésére BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója. Horváth Miklós polgármester

Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója. Horváth Miklós polgármester E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 13-ai testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállította: Melléklet: Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési

Részletesebben

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-21812-5/2011. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: 2013. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat Iktatószám: 3846/2014.

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2009. december 01.-i ülésére Újszász Város Önkormányzatának

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2014. február 05.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2014. február 05. Felsılajos Község Önkormányzata II/59/2/2014. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2014. február 05. Az ülésen hozott rendeletek száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2015. évi 2. szám 2015. február KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyűlés 2015. február 26 -ai ülése RENDELETEK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. pályázati koordinátor

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. pályázati koordinátor Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lizák János pályázati koordinátor Tárgy: Javaslat az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2016. évi összevont

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend:

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend: E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Újhartyán Város Önkormányzatának 2015. évi beszámolójának

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 Ügyirat száma: 510-20/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselőtestületnek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testületi

Részletesebben

JELENTÉS. A) Az Önkormányzati feladatellátás szervezeti keretei kiemelt ágazatonként

JELENTÉS. A) Az Önkormányzati feladatellátás szervezeti keretei kiemelt ágazatonként KISKİRÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 6200 KISKİRÖS, PETİFI TÉR 1. Telefon: 78/312-120, 311-122 Telefax: 78/311-766, 312-160 E-mail: polgarmester@kiskoros.hu Ikt. szám: 7819/2010. JELENTÉS Kiskırös Város Önkormányzata

Részletesebben

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én (szerda) 15:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 22. Határozat:

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2007. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2007. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 8092 PÁTKA, VAK BOTTYÁN TÉR 4. TEL: (22) 580-506; FAX: 580-509 E-MAIL: KTVPATKA@CITROMAIL.HU, WWW.PATKA.HU KTVPATKA@DATATRANS.HU 15. számú melléklet a 3/2008.

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város 2009.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról 1 1. melléklet B E S Z Á M O L Ó Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról 2 A HIVATAL 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGE A Hivatal 2014. évi munkájáról szóló részletes tájékoztatást

Részletesebben

A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének../2012. (...) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV Nyíregyháza, 2009. február 28. I.) Az intézmény feladatkörének, 2008. évi tevékenységének rövid ismertetése a./alapítványok,

Részletesebben

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Tervezet Tájékoztató a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Budapest, 2007. október hó A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó

Részletesebben

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye . Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának BESZÁMOLÓ Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Terjedelem: 68 oldal Készült 3 példányban. Kapják: 2009. évi tevékenységérıl

Részletesebben