Tárgy: Javaslat a kötvény terhére vállalt kötelezettségekről szóló beszámolóra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: Javaslat a kötvény terhére vállalt kötelezettségekről szóló beszámolóra"

Átírás

1 1 Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Feledi Jánosné osztályvezető Tárgy: Javaslat szóló beszámolóra Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata a 275/2007. (IX.28.) sz. Ökt. határozatával Ft-nak megfelelő svájci frank össznévértékű ( CHF) kötvény kibocsátásáról döntött. A kötvény kibocsátásával az Önkormányzat a 321/2007. (XI.16.) sz. Ökt. határozata szerint az OTP Bank Nyrt.-t bízta meg. A zártkörű kötvénykibocsátásra december 20-án került sor, amit teljes egészében az OTP Bank lejegyzett. A forintosítást követően a kötvénnyel kapcsolatos pénzforgalmak lebonyolítására elkülönített számlát nyitottunk, mely összegnek a felhasználása is szigorú feltételek mellett valósulhatott, illetve valósul meg. A pénzpiaci válság alapjában változtatta meg a legfontosabb pénzügyi működési keretfeltételeket. Ezért 2009-ben az OTP Bank Nyrt. kezdeményezte önkormányzatunknál a CHF kötvény feltételeinek közös megegyezéssel történő megváltoztatását. A kötvény feltételeinek közös megegyezéssel történő módosítására a 138/2009. (V.22.) sz. Ökt. határozatban foglaltak szerint június 15-től került sor. A kötvény után felszámított kamat a 3 havi CHF LIBOR + 0,65 %-ról változott 3 havi CHF LIBOR + 3,95 %-ra. Ezt követően önkormányzatunk kezdeményezte a 252/2011.(X.21.) sz. Ökt. határozatban foglaltaknak megfelelően a kötvény-szerződés módosítást az OTP. Bank Nyrt.-nél. A pénzintézet a kötvény-szerződés módosításához biztosítékként ingatlan felajánlását is kérte. Önkormányzatunk a 275/2011. (XI.18.) sz. Ökt. határozatában foglaltak szerint biztosítékként Kazincbarcika belterületén lévő 2622/1. hrsz.-ú Sporttelep Uszoda megnevezésű ingatlant ajánlotta fel. Az Önkormányzat pénzügyi helyzetét, a vállalt kötelezettségeket, valamint a gazdasági környezetet is figyelembe véve Kazincbarcika Város Önkormányzata a 252/2011. (X.21.) sz. Ökt. határozat 1. pontjában kért törlesztő részlet átütemezésének módosításáról döntött március december 28. napig terjedő időszak vonatkozásában a 15/2012. (II.28.) sz. Ökt. határozatában. Az OTP Bank Nyrt. a CHF névértékű kötvény módosított törlesztését a kamat felár emelése mellett engedélyezte. A kötvény után felszámított kamat 3 havi CHF LIBOR + 4,30 %-ra változott. A kötvény-szerződés módosítása az önkormányzatok gazdálkodását érintő alapvető jogszabályok változása, azok értelmezése, illetve az engedélyeztetés menete, rendszere

2 2 következtében a döntés időben elhúzódott. Ezért március 28-án az eredeti kötvényszerződésnek megfelelően CHF tőketörlesztést teljesített Önkormányzatunk. A meghozott döntésre, az előzetes tárgyalásokra hivatkozva, miszerint a kötvény törlesztő részlet átütemezésével összhangban fogadta el a Képviselő-testület án a város évi költségvetését levélben kértük az OTP Bank Nyrt.-t, hogy év vonatkozásában az éves törlesztő részlet összességében ne módosuljon, továbbá az azt követő években változatlan maradjon. A kötvény kért átütemezése a 115/2012. (IV.25.) sz. ökt. határozatban foglaltaknak megfelelően az alábbiakra módosult: Törlesztés Szerződés szerint Kért átütemezés Kért átütemezés időpontja esedékes törlesztés szerinti törlesztés (II.28.) szerinti törlesztés (III.20.) CHF CHF CHF március június szeptember december március június szeptember december március június szeptember december A 115/2012. (IV.25.) sz. ökt. határozat 2. pontjában foglaltak alapján a biztosítékként felajánlott uszoda helyett fedezetként az alábbi kataszter szerinti nyilvántartási értékű ingatlanok kerültek felajánlásra: 1447 hrsz. Balatonszepezd Ifjúsági Tábor Úttörő tér 1129/23/A/1.,2.,3.,4.,5.,6.,7. Don Bosco Kollégium épület hrsz. Kazincbarcika, Építők útja 11. MINDÖSSZESEN: E Ft E Ft E Ft Kazincbarcika Város Önkormányzata a kötvény forgalomba hozatalának célját az alábbiakban határozta meg: 1. Európai uniós forrásokkal megvalósuló beruházásokhoz, fejlesztésekhez szükséges önerő biztosítása. 2. Településfejlesztés. A kötvénnyel kapcsolatban a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbiak szerint tájékoztatjuk: A Ft-ért db 1000 svájci frank alapcímletű, CHF névértékű KAZINCBARCIKA 2027 elnevezésű kötvény szeptember 28-i lejárattal, december 28-tól negyedévenként történő,

3 változó kamatozású kötvényjegyzés keretében, zártkörben került forgalomba. 3 A CHF árfolyamának alakulása: (december 31-én MNB középárfolyam) Megnevezés Ft Kibocsátáskor 151, december 31-én 152, december 31-én 177, december 31-én 182, december 31-én 222, december 31-én 255, december 31-én 241,06 Kamat mérték alakulása: december 20-tól június 15-ig 3 havi CHF LIBOR + 0,65 % június 15-től június 28-ig 3 havi CHF LIBOR + 3,95 % június 28-tól 3 havi CHF LIBOR + 4,30 % Kamatra és tőke törlesztésre az alábbi összegek kerültek kifizetésre: Évek Kamat Tőke Összesen CHF Ft CHF Ft CHF Ft , , , , , , , , , , , , I.név , , Mind , , március 28-i törlesztést követően CHF a kötelezettség kötvényből. Az állam a december 31-i állomány ( CHF) 50%-a fizetési kötelezettségét vállalja át az önkormányzattól. A kötvény fel nem használt része forgatásából, alszámlán lévő pénzeszköz kamatából december 31-ig Ft realizálódott. Az elmúlt időszakban az önkormányzat a kötvény terhére az szerinti feladatok megvalósítására biztosított fedezetet. A forintosított kötvény összegét ( E Ft) növeli a évben meghozott döntések következtében a kötvény forgatás maradványa ( E Ft), a évi tervezett hozam ( E Ft), a évi pénzmaradványból - szükséges többlet költségekre E Ft. A leírtak alapján megállapítható, hogy a módosított keret összeg E Ft, melyre

4 4 kötelezettség vállalható. Jelenleg ezen keretből kötelezettséggel nem terhelt E Ft. A keret összeget E Ft pályázati támogatás ebből európai uniós E Ft, hazai forrású E Ft -, valamint a svájci program keretében nyújtandó E Ft növeli. A évben benyújtott pályázatokból származó támogatások összegével csak a pozitív döntést követően kerül számba vételre a támogatás összege. A támogatással növelt felhasználható keretösszeg E Ft, a svájci program támogatásával együtt pedig E Ft december 31-ig E Ft került felhasználásra. A kötvényből keletkezett forrást elkülönített számlán kezeljük, abból a működtetést nem finanszírozzuk. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót fogadja el. Kazincbarcika, május 24.

5 5 H A T Á R O Z A T I JA V A S L A T Tárgy: Beszámoló Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a beszámolót elfogadta. Felelős: Szitka Péter polgármester Határidő: május 24.

6 Ipari területek fejlesztése "A" komponens 395/2007. (XII.21.) sz. Ökt.hat.-önerő 197/2009. (VI.26.) sz. Ökt. hat. -önerő kiegészítés 197/2011. (VIII.04.) sz.ökt,hat.-kivitelezési többlet költség (átcsoportosítás feladathoz) 206/2012. (VIII.03.) sz.ökt.hat - útépítés többlet (pályázatból el nem számolható) "C" komponens 395/2007. (XII.21.) sz. Ökt.hat.-önerő biztosítás 199/2011 (VIII.11.) sz. Ökt. hat.- pályázatból elvon.(kötelezettséggel nem terhelt) (pályázatból el nem számolható) Pollack Mihály Általános Iskola rekonstrukcós pályázat 397/2001. (XII.27.) sz. Ökt.hat.-pályázati önerő 241/2009. (VII.22) sz. Ökt.hat.-forrás áfa töblethez 215/2009. (VI.26.) sz. Ör.- többlet forrás 392/2009. (XII.18.) sz.ökt.hat.-bm önerő támogatás (kötelezettséggel nem terhelt) (Pl.:pályázatnál el nem számolható) Akadálymentesítések 8/2008. (II.22.) sz.ör. 108/2009.(IV.27.) sz.ökt.hat. 207/2009.(VI.26.) sz.ökt.hat. 312/2009.(X.01.) sz.ökt.hat. (maradvány elvonás) (kötelezettséggel nem terhelt) IVS pályázat készítés, tanácsadás 173/2008.(V.29.) sz.ökt.hat.(28/2008.(ii.22.)sz.ökt.hat.)

7 392/2009.(XII.18.) sz.ökt.hat. 8/2010. (III.05.) sz. Ör. (kötelezettséggel nem terhelt) Temetőbővítés 91/2008. (III.28.) sz. Ökt.hat. 47/2009. (XII.18.) sz. Ör.-belső átcsop. Ipari területek kisajátítása 92/2008. (III.28.) sz. Ökt.hat. Belső átcsop. Belső átcsop. Sárvári Endre Gimn.rekonstukció 396/2007. (XII.2.) sz.ökt.hat. Elvonás (kötelezettséggel nem terhelt) Május 1. Úti Orvosi rendelő felújítása 129/2008. (V.08.) sz.ökt.hat. (kötelezettséggel nem terhelt) Térfigyelőrendszer kiépítése 130/2008.(V.08.) sz.ökt.hat 392/2009. (XII.18.) Ökt.hat. (kötelezettséggel nem terhelt) Jószerencsét úti körforgalom 131/2008. (V.08.) sz.ökt hat.-saját forrás 27/2010. (I.29.) sz.ökt.hat.- többlet fedezet (pályázatban el nem szám.költségek) 265/2009. (IX.11.) sz.ökt.hat. többlet fedezet (költségvetésből)

8 Csalogány út felújítás 132/2008. (V.08.) sz.ökt.hat.- saját forrás (pályázatban el nem szám.költségek) Csónakázó-tó melletti játszótér felújítása 133/2008.(V.08.) sz.ökt.hat.-saját forrás ok Temető térkép digitalizálása 141/2008.(V.29.) sz. Ökt.hat. 390/2010.(IX.29.) sz.ökt.hat.-átcsoportosítás Bölcsöde kapacitás bővítés 158/2008.(V.29.) sz. Ökt.hat.-saját forrás 431/2010.(X.29.) sz. Ökt.hat.-saját forrás kiegészítés 134/2011. (V.27.) sz. Ökt.hat.-fedezet biztosítása ok ( Pl.: pályázatban el nem számolható költségről: 3893 eft, akadálymentesítésről: 5513 eft) Városközpont rehabilitáció 180/2008. (VI.13.) sz. Ökt.hat.-önerő biztosítása 87/2010. (III.05.) sz. Ökt. hat.-önerő biztosítás 261/2010.(VI.30.) sz Ökt.hat.-többletforrás biztosítása 292/2010.(VI.30. ) sz. Ökt.hat.-többlet önerő biztosítása 271/2010. (VII.07.) sz. Ökt.hat.-önerő bizt. 170/2011.(VI.24.) sz.ökt.hat. 264/2012. (X.05.) sz. Ökt.hat.-átcsoportosítás ok (16196 eft kötvény tervezés sorról) BM önerő pályázat (kötelezettséggel nem terhelt) 88/2013.(IV.19.)sz.Ökt.hat.-többlet forrás

9 Tervkészítésekre 181/2008.(VI.13.) sz.ökt.hat.- fedezet biztosítása 170/2009. (V.29.) sz. Ökt.hat.- pótelőirányzat 240/2009. (VII.22.) sz. Ökt.hat.- pótelőirányzat biztosítása 67/2010. (II.19.) sz.ökt.hat..- fedezet biztosítása 67/2010. (II.19.) sz.ökt.hat..- átcsoportosítás 169/2010. (IV.16.) sz.ökt.hat.-fedezet biztosítás 247/2010.(VI.18.) sz. Ökt.hat.- fedezet biztosítása ok (pl.:16196 eft- városközpont rehabhoz, 6250 eft községi terekhez, 2500 eft PH energet.fejlhez, 7220 eft Herbolya rehabhoz) Veres P.-Mikszáth úti lakások rehabilitációja 182/2008.(VI.13.) sz.ökt.hat.-saját forrás 268/2009. (IX.13.) sz.ökt.hat.- további önerő bizt. 26/2011. (IX.23.) sz.ör.-eu önerő átcsop. (kötelezettséggel nem terhelt) (kötelezettséggel nem terhelt) Herbolya rehabilitáció 183/2008. (VI.13.) sz.ökt.hat.-saját forrás biztosítása 410/2009. (XII.18.) sz.ökt.hat.- önerő biztosítása 264/2010. ( VII.07.) sz.ökt.hat.- ei-ok módosítása ok (tervezésre: eft, pályázatban el nem szám.költségekre: 1675 eft) BM önerő pályázat (kötelezettséggel nem terhelt) Keleti gyűjtőút 243/2008.(VIII.15.) sz. Ökt.hat.-önrész biztosítása 67/2009. (III.20.) sz.ökt.hat.-önrész csökkentés (kötelezettséggel nem terhelt) 238/2011. (IX.29.) sz.ökt.hat.-saját forrás elvonás (kötelezettséggel nem terhelt) (kötelezettséggel nem terhelt) Pályázatban el nem számolható költségek

10 289/2008. (X.03.) sz Ökt.hat.- ei biztosítása 240/2009. (VII.22.) sz. Ökt.hat.-pótelőirányzat biztosítása 67/2010. (II.19.) sz.ökt.hat.- fedezet biztosítása 425/2010.(X.29.) sz.ökt.hat.-fedezet biztosítása 186/2011. (VII.15.) sz. Ökt.hat.-fedezet biztosítása (feladatokhoz) Ipari területek előkészítése 355/2008.(XI.28.) sz. Ökt. hat.- saját forrás biztosítás 392/2009.(XII.18.) sz. Ökt.hat.- elvonás (kötelezettséggel nem terhelt) ÖKO program 55/2009. (III.20.) sz. Ökt.hat.-forrás biztosítása (kötelezettséggel nem terhelt) Veres P.-Mikszáth K. Úti lakások ÖKO program 56/2009. (III.20.) sz.ökt.hat.-támogatás biztosítása 291/2010. (VII.13.) sz.ökt.hat.- többletfedezet biztosítása (kötelezettséggel nem terhelt) Intézmények infrastrukturális fejlesztése 80/2009. (III.27.) sz.ökt.hat.-önerő biztosítása (kötelezettséggel nem terhelt) Herbolyai úti járda felújítás 164/2009. (V.29.) sz.ökt.hat.-saját forrás biztosítása 392/2009. (XII.18.) sz.ökt.hat.- elvonás (kötelezettséggel nem terhelt) (172/2009.sz.Ökt.hat.) Kazinczy F.Ált.I. tanterem és konyha felújítás 173/2009. (VI.08.) sz.ökt.hat.-saját forrás biztosítása

11 392/2009. (XII.18.) sz. Ökt.hat.-pályázat meghiúsult (kötelezettséggel nem terhelt) (172/2009.sz.Ökt.hat.) Napsugár Tagóvoda konyha kapcsolódó helységek felújítása 174/2009. (VI.08.) sz.ökt.hat.-saját forrás biztosítása Belső átcsop.- projekt lezárás utáni maradv.átcsop.(kötelezettséggel nem terhelt) - pályázatban el nem szám.ktg Közcélú foglalkoztatáshoz eszközbeszerzés 167/2009.(V.29.) sz.ökt.hat.-saját forráős biztosítása 392/2009. (XII.18.) sz. Ökt.hat.-pály.meghiúsult (kötelezettséggel nem terhelt) (172/2009.sz.Ökt.hat.) Fő téri játszótér felújítása 168/2009. (V.29.) sz.ökt.hat.-saját forrás biztosítása 392/2009. (XII.18.) sz. Ökt.hat.-pály.meghiúsult (kötelezettséggel nem terhelt) (172/2009.sz.Ökt.hat.) Mátyás király út felújítás 160/2009. (V.29.) sz. Ökt.hat- saját forrás biztosítása Belső átcsop.- projekt lezár.utáni maradv.átcsop.(kötelezettséggel nem terhelt) - pályázatban el nem szám.ktg Építők útja felújítása 161/2009. (V.29.) sz.ökt.hat.-saját forrás biztosítása 392/2009. (XII.18.) sz. Ökt.hat.-pályázat meghiúsult (kötelezettséggel nem terhelt) - pályázatban el nem szám.ktg Jószerencsét úti buszváró felújítása

12 162/2009. (V.29.) sz.ökt.hat.-saját forrás biztosítása 392/2009. (XII.18.) sz. Ökt.hat.-pályázat meghiúsult (kötelezettséggel nem terhelt) - pályázatban el nem szám.ktg. Útburkolati jelek felújítása 163/2009. (V.29.) sz.ökt.hat.-saját forrás biztosítása 247/2010. (VI.18.) sz.ökt.hat.-pót forrás biztosítása Belső átcsop.- projekt lezár.utáni maradv.átcsop. (kötelezettséggel nem terhelt) - pályázatban el nem szám.ktg Mesevár Tagóvoda akadálymentesítés 203/2009.(VI.26.) sz.ökt.hat.-saját forrás biztosítása Belső átcsop.- projekt lezár.utáni marad.átcsop. (kötelezettséggel nem terhelt) - pályázatban el nem szám.ktg Napsugár Tagóvoda akadálymentesítés 204/2009.(VI.26.) sz.ökt.hat.-saját forrás biztosítása Belső átcsop.- projekt lezár.utáni maradv.átcsop. (kötelezettséggel nem terhelt) - pályázatban el nem szám.ktg Ádám Jenő Ált.Isk. akadálymentesítés 205/2009.(VI.26.) sz.ökt.hat.-saját forrás biztosítása Belső átcsop.- projekt lezár.utáni maradv.átcsop.(kötelezettséggel nem terhelt) - pályázatban el nem szám.ktg Ságvári Endre Gimnázium akadálymentesítés 206/2009.(VI.26.) sz.ökt.hat.-saját forrás biztosítása

13 238/2011.(IX.29.) sz.ökt.hat.-forrás elvonás (kötelezettséggel nem terhelt) (kötelezettséggel nem terhelt) (kötelezettséggel nem terhelt) Polgármesteri Hivatal épület energetikai fejlesztés 210/2009.(VI.26.) sz.ökt.hat.-saját forrás biztosítása 185/2010.(IV.30.) sz. Ökt.hat.-forrás biztosítás 186/2012.(VII.13.) sz.ökt.hat.-pótfedezet biztosítása 264/2012.(X.05.) sz.ökt.hat.-pótfedezet áfa növek.miatt BM önerő pályázat Pályázatírás 211/2009. (VI.26.) sz.ökt.hat.-pü-i fedezet biztosítása Kerékpárút fejlesztés 228/2009.(VII.15.) sz. Ökt.hat.-önerő biztosítás 270/2010.(VII.7.) sz. Ökt.hat.- önerő biztosítás 398/2010. (IX.29.) sz Ökt.hat.-fedezet biztosítás 26/2011.(IX.23.) Ör.-Eu önerő (kötelezettséggel nem terhelt) 192/2012.(VII.13.) sz. Ökt. határozat (kötelezettséggel nem terhelt) Ádám Jenő Ált.Isk. Műfüves pálya létesítés 247/2009.(VIII.19.) sz. Ökt.hat.- forrás biztosítása Herbolyai összekötőút 8

14 267/2009.(IX.11.) sz. Ökt.hat.-önerő biztosítása Nem valósult meg (kötelezettséggel nem terhelt) (kötelezettséggel nem terhelt) (tervezés) Dózsa György Tagislola akadálymentesítés 258/2009.(IX.01.) sz.ökt.hat-forrás biztosítása ok (8/2010.(III.05.) sz., 38/2010.(XII.17.) sz.ör. Belső átcsoport.- projekt lezárás utáni maradvány átcsop.(2/2012.(iii.02.) Ör.(kötelezettséggel nem terhelt) Arborétum Non-profit Kft. gépbeszerzések /2009. (IX.25.) sz Ökt.hat.-többlet forrás biztosítása 67/2010.(II.19.) sz. Ökt.hat.-forrás biztosítása (maradvány átcsop.) (kötelezettséggel nem terhelt) Ádám Jenő Ált.Isk. energetikai fejlesztés 315/2009.(X.22.) sz. Ökt.hat.- forrás biztosítása (133/2012.(V.29.) sz.ökt.hat.) (38/2010.(XII.17.) sz.ör.) BM önerő kályázat (kötelezettséggel nem terhelt) Dózsa György Tagiskola energetikai fejlesztés 316/2009. (X.22.) sz.ökt.hat.-forrás biztosítása 294/2011. (XII.09.) sz.ökt.hat.- fedezet biztosítása (38/2010.(XII.17.) sz.ör.)

15 Kazinczy Ferenc Tagiskola energetikai fejlesztés 314/2009. (X.22.) sz.ökt.hat.-forrás biztosítása (maradvány átcsop.) (kötelezettséggel nem terhelt) Ságvári Endre Gimnázium energetikai fejlesztés 317/2009. (X.22.) sz.ökt.hat.-forrás biztosítása (38/2010. (XII.17.) sz.ör.) BM önerő pályázat (kötelezettséggel nem terhelt) Belterületi és térségi vízrendezés 277/2009.(IX.21.)sz.Ökt.hat.-forrás biztosítása 21/2010. (VIII.3.) sz.ökt.hat.- fedzet biztosítás (maradvány átcsop.) (kötelezettséggel nem terhelt) (47/2010.(XII.18.) sz.ör., 8/2010.(III.05).Ör., 38/2010. (XII.17.) Ör., Kazinczy F.Tagiskola akadálymentesítés 372/2009.(XI.27.) sz. Ökt.hat. (maradvány átcsop.) (kötelezettséggel nem terhelt) (8/2010.(IIII.05.) sz. Ör.) Irinyi Szakképző homlokzat felújítás 46/2010. (I.29.) sz.ökt.hat

16 (maradvány átcsop.) (kötelezettséggel nem terhelt) 262/2010.(VI.30.) sz. Ökt.hat.-többlet forrás Összevont Óvodák Alsóvárosi körúti Tagóvoda nyílászáró csere 37/2010.(I.29.) sz.ökt.hat.-önrész biztosítása 2/2010.(I.07.) sz.ökt.hat.-fedezet biztosítása Közvilágítás bővítése 67/2010.(II.19.) sz. Ökt.hat.-fedezet biztosítása Hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízásához fedezet 68/2010. (II.19.) sz.ökt.hat.-fedezet biztosítása 321/2010. (VIII.3.) sz.ökt.hat.-pótfedezet biztosítása (maradvány átcsop.) (kötelezettséggel nem terhelt) (38/2010. (XII.17.) sz.ör.) Mátyás király úti tagóvoda felújítása 83/2010.(II.26.) sz.ökt.hat.- saját forrás biztosítása 264/2012.(X.5.) sz.ökt.hat.- pótfedezet áfa növekv.miatt BM önerő pályázat (kötelezettséggel nem terhelt) 78/2013.(IV.09.) sz. Ökt.hat.-pótelőirányzat Jószerencsét úti 6 db autóbuszváró építése 96/2010. (III.05.) sz.ökt.hat.- forrás biztosítása

17 399/2010.(IX.29.) sz.ökt.hat.- többletfedezet biztosítása (38/2010.(XII.17.) sz. Ör.) Út felújításokra 39/2010. (III.05.) sz. Ökt.hat.-forrás biztosítása 264/2010. (VII.07.) sz.ökt.hat.-fedezet biztosítás (ei.mód) (38/2010.(XII..17.)sz.Ör.) (2/2012.(III.02.)sz.Ör.) (kötelezettséggel nem terhelt) Közösségi terek kialakítása 119/2010.(III.26.)sz.Ökt.hat.- fedezet biztosítása (maradvány átcsop.) (kötelezettséggel nem terhelt) Köztéri alkotások áthelyezése, felújítása 233/2010.(VI.18.) sz.ökt.hat.-forrás biztosítása Vadvirág úti ingatlanok tulajdonrendezése 262/2010.(VII.07.) sz.ökt.hat.- fedezet biztosítása Svájci alap pályázat tanácsadói díj 268/2010.(VII.07.) sz.ökt.hat.-fedezet biztosítása Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ beruházásai 264/2010.(VII.07.) sz.ökt.hat.-forrás biztosítása (maradvány átcsop.) (kötelezettséggel nem terhelt)

18 Egyéb költségekre /2010.(II.19.) sz.ökt.hat.-forrás biztosítása 186/2011.(VII.15.) sz.ökt.hat.-fedezet biztosítása (feladatokhoz) Műszaki ellenőri feladatok 322/2010. (VII.18.) sz.ökt.hat Napsugár Tagóvoda vizesblokk felújítás 339/2010.(VIII.18.) sz.ökt.hat.- forrás biztosítása Tervezés keretszerződésére 331/2010.(VIII.18.) sz.ökt.hat.-fedezet biztosítása (feladathoz) (kötelezettséggel nem terhelt) Jószerencsét úti Idősek Otthona Ravatalozó tetőszerkezetének felújítása 390/2010.(IX.29.)sz. Ökt.hat.-forrás biztosítása Kerékpárút fejlesztés II.ütem 181/2011.(VII.08.) sz.ökt.hat.-önerő biztosítás

19 Svájci alap pályázat 181/2011.(VII.08.) sz.ökt.hat.- fedezet biztosítása Szennyvízelvezetés és - tisztítás megvalósítása projekt előkészítés 273/2013. (X.05.) sz.ökt.hat-fedezet biztosítás Informatikai eszközök beszerzése Kazincabrcika város közoktatási intézményeiben pályázat 8/2012. (I.27.) sz.ökt.hat.- áfa kompenzáció 264/2012. (X.05.) sz.ökt.hat.-hatályon kívül helyezi a fenti hat-ot (pályázatnál el nem számolható) Oktatási intézmények fejlesztése projekt előkészítés 289/2012. (X.26.)sz.Ökt.hat.-fedezet biztosítás Egészségügyi alapellátás pályázat pályázat előkészítés 289/2012. (X.26.) sz.ökt.hat.-forrás biztosítása AGÓRA közművelődési pályázat előkészítése 289/2012.(X.26.) sz.ökt.hat.-forrás biztosítása Közfoglalkoztatás (kerékpáros közlekedéshez kapcsolódóan) 289/2012.(X.26.) sz.ökt.hat.-bérktg.30%-ához fedezet biztosítás Egressy Műv. Központ épület energetika 14

20 22/2013.(II.11.) sz. Ökt.hat Sport Központ épületenergetika 33/2013.(II.11.) sz.ökt.hat Uszoda épület energetika 24/2013. (II.11.) sz.ökt.hat Közvilágítási hálózat korszerűsítés 25/2013.(II.11.) sz.ökt.hat Napelemes rendszer kiépítése 46/2013.(II.20.) sz.ökt.hat Napsugár Tagóvoda energetikai korszerűsítés 32/2013. (II.13.) sz.ökt.hat Csokonai úti óvoda energetikai korszerűsítés 17/2013.(II.11.) sz.ökt.hat Sportközpont tornacsr. energet. korszerűsítés 18/2013. (II.11.) sz.ökt.hat

21 Rendezvényház energet.korszerűsítés 21/2013. (II.11.) Ökt.hat Herbolya úti középisk.energet. korszerűsítés 19/2013. (II.13.) sz.ökt. hat Bölcsöde tervezés (Csokonai úti) 72/2013. (III.23.) sz.ökt.hat ÖSSZESEN évi kamat, tőkefiztetés Fedezetkezelői számláról fizetve Kötelezettséggel nem terhelt MINDÖSSZESEN

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Feledi Jánosné Gazdálkodási Osztály vezetője Dolniczky Lászlóné csoportvezető T Á J É K O Z T A T Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2013. I - III.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról.

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Feledi Jánosné osztályvezető Dolniczky Lászlóné költségvetési csoportvezető B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

K I M U T A T Á S a kötvény terhére vállalt kötelezettségek alakulásáról

K I M U T A T Á S a kötvény terhére vállalt kötelezettségek alakulásáról Sor- MEGNEVEZÉS Eredeti Módosí- Bels! átcso- Módosított köteportosítások Felhasználás Pályázati Támogatással Felhasználás szám (Feladat, testületi döntés száma) kötelezettség tás/ok lezettségváll. 2009.

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

A pályázat megvalósításra került, a pályázat záró elszámolása folyamatban van.

A pályázat megvalósításra került, a pályázat záró elszámolása folyamatban van. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ulcsc BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET Budapest, Tárgy; Tájékoztató európai

Részletesebben

Beszámoló a BARCIKA PRÍMA Közétkeztetési és Vendéglátó Kft. működéséről 2012 2013.

Beszámoló a BARCIKA PRÍMA Közétkeztetési és Vendéglátó Kft. működéséről 2012 2013. Beszámoló a BARCIKA PRÍMA Közétkeztetési és Vendéglátó Kft. működéséről 2012 2013. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lövey Zoltán ügyvezető igazgató Kazincbarcika, 2014. június 20. Tartalomjegyzék

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

polgármester Tárgy: Javaslat a Kazincbarcika, Herbolyai u. 1-3. szám (576/1 hrsz.) alatti ingatlan használatba és működtetésbe adására

polgármester Tárgy: Javaslat a Kazincbarcika, Herbolyai u. 1-3. szám (576/1 hrsz.) alatti ingatlan használatba és működtetésbe adására Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Bálint Judit Barcika Centrum Kft ügyvezetői asszisztens Tárgy: Javaslat a Kazincbarcika, Herbolyai u. -3. szám (576/ hrsz.) alatti ingatlan használatba

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2011.(XII. 29.) önkormányzati rendelete a 22/2011.(XI. 30) Önkormányzati rendelettel, a 19/2011.(IX.30.) rendelettel, a 18/2011.(IX.9.) rendelettel, a

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. szeptember 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózd, Velence telep 9/1. szám alatti (hrsz: 1239/A/1) magántulajdonú ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára

J a v a s l a t az Ózd, Velence telep 9/1. szám alatti (hrsz: 1239/A/1) magántulajdonú ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára J a v a s l a t az Ózd, Velence telep 9/1. szám alatti (hrsz: 1239/A/1) magántulajdonú ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

K i v o n a t. Különfélék: 1. Javaslat az önkormányzat és szervei valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására

K i v o n a t. Különfélék: 1. Javaslat az önkormányzat és szervei valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására K i v o n a t a képviselő-testület 2011. április 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből 82/2011. (IV.21.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. április 21-ei ülés napirendjét

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Stán Györgyné Gazdálkodási Osztály vezetője T Á J É K O Z T A T Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2015. I - III. negyedévi gazdálkodásáról Kazincbarcika,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Z ÁR S Z Á M A D Á S

Z ÁR S Z Á M A D Á S Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Stán Györgyné Gazdálkodási Osztály vezetője Z ÁR S Z Á M A D Á S Kazincbarcika Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Kazincbarcika,

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca Város

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű és a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

polgármester Gulyás Tibor ügyvezető igazgató ingatlangazdálkodási ig.h.

polgármester Gulyás Tibor ügyvezető igazgató ingatlangazdálkodási ig.h. Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Gulyás Tibor ügyvezető igazgató Berentés András ingatlangazdálkodási ig.h. Tárgy: Javaslat a Jószerencsét út 12. sz. épület adásvételi szerződésének

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. november 26-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. január 28-án tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. január 28-án tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTŐL 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmesterihivatal@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016.

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. november 8.. napján tartandó Képviselőtestületi

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. november 8.. napján tartandó Képviselőtestületi E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. november 8.. napján tartandó Képviselőtestületi ülésére Tárgy:ÉAOP-4.1.1/A-12 Oktatási intézmények fejlesztése tárgyú pályázat benyújtásának

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Kazincbarcikai Védőnői Szolgálat munkájáról

Tárgy: Beszámoló a Kazincbarcikai Védőnői Szolgálat munkájáról Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Gresó Tiborné járási vezető védőnő Tárgy: Beszámoló a Kazincbarcikai Védőnői Szolgálat munkájáról Tisztelt Képviselő Testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 23-i ülésére

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 29. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 29. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 29. Évi mód előirányzat változás mód. Javaslat Teljes. 3.31

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE AZ ÖNKORMÁNYZAT 213. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. 213. évi I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 1 662 685 2239358 1 245 98 II. Közhatalmi

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató Készítő: Milicz Sándor ügyvezető igazgató Lövey Zoltán ügyvezető igazgató Tárgy: Javaslat városi szintű központi konyha kialakítására

Részletesebben

Budapest, 20 ll. szeptember 12. J:lA-_JL

Budapest, 20 ll. szeptember 12. J:lA-_JL BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra, visszavonásra, határozat módosításra

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

á ú é é ő é ő á ő ő á á ú ű é é ö ő á ő ú ő ő á é Ü Ü á é á é á é á é á ö ö á é ő á ú ű é é á é é ő á ö ö á á é é ú é é ú á á ő é é é ö ö á á é ű ő á é ű ő ú ő á á é á ú é é á é ö á á ö Ü á á é é ú á á

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Az Önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv., a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. december 4-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. december 4-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE Előterjesztés sorszáma: 277. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. augusztus 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. augusztus 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. augusztus 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 104/2013.(VIII.29.) sz. önkormányzati határozat: Adósságmegújító éven túli lejáratú célhitel igénybevételéről

Részletesebben

Ü Ú Ú Á Á Ő É é ö é é é é é ü ö é é é é é é é é é é ö é ö ö ö é é é é é é ö é é é é ö é ű é é é ö é é é é éé ö é éö é é ö é é é é ö é ű é é é ö ö é é é é é ö é ö é é ö ö é ö é é é é é é ü é é ö é é é é

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. AZ ÖNKORMÁNYZAT 27. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 26. évi 26. évi várható 27. évi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Felhalm. és tőkejell.

Részletesebben

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Közlekedés Járdaépítés Kanizsai utcáról "SÁÉV" telepre (volt hajl. szállóhoz) 13 392 0 13 392 0 Járdaépítés Béla király utca jobb oldalán Benedek E. u.-tól a hídig 4 107 0 4 107 0 Járdaépítés a Csalogány

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. június 25-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. június 25-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. június 25-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. április 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. április 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 65/2013. (IV. 25.) önkormányzati határozat: K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. április 25-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére -

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Dr. Serényi Iván könyvvizsgáló ERSTE Bank Nyrt.

Dr. Serényi Iván könyvvizsgáló ERSTE Bank Nyrt. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyirat: 40.232-3/2009 CÍM: ELŐTERJESZTÉS ÁTHIDALÓ JELLEGŰ, VALAMINT 2.800.000 E Ft ÖSSZEGŰ FOLYÓSZÁMLA HITELKERET/ÉVENTE MEGÚJÍTANDÓ ÁTHIDALÓ

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. OTP Jelzálogbank Zrt. OTP Lakástakarék Zrt.

OTP Bank Nyrt. OTP Jelzálogbank Zrt. OTP Lakástakarék Zrt. OTP Bank Nyrt. OTP Jelzálogbank Zrt. OTP Lakástakarék Zrt. Hirdetmény a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény szerinti adósságrendezési eljárás (Magáncsőd) hatálya alatt,

Részletesebben

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. vagyonkezelésébe adott nem lakáscélú helyiségek 2015. évi felújítási tervének elfogadására

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. vagyonkezelésébe adott nem lakáscélú helyiségek 2015. évi felújítási tervének elfogadására J A V A S L A T az ÓZDINVEST Kft. vagyonkezelésébe adott nem lakáscélú helyiségek 2015. évi felújítási tervének elfogadására Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ü g y v e z e t ő j e Ó z d, 2015. január 29. Ózd

Részletesebben

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64%

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64% Önkormányzati bevételi ok teljesülése 2008. év (eft) 1.sz. melléklet M E G N E V E Z É S PM. Hivatal Cigány Kisebbségi Önk. Lengyel Kisebbségi Önk. Német Kisebbségi Önk. Városgondnokság Ebből: GYÓMI Összesen

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2013. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

FÜZESGYARMATI POLGÁRMESTERI HIVATAL 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.

FÜZESGYARMATI POLGÁRMESTERI HIVATAL 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet. FÜZESGYARMATI POLGÁRMESTERI HIVATAL 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. február 14-ei ülésére

Részletesebben

Javaslat vagyonkezelési szerződés jóváhagyására

Javaslat vagyonkezelési szerződés jóváhagyására Javaslat vagyonkezelési szerződés jóváhagyására Ózd, 2015. november 25. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Tisztelt Képviselő-testület! Tájékoztatás a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kertész Attila főépítész, Bényei Gyula köztisztviselő, Boros Csaba NTG-Nonprofit Kft. főkönyvelő

JEGYZŐKÖNYV. Kertész Attila főépítész, Bényei Gyula köztisztviselő, Boros Csaba NTG-Nonprofit Kft. főkönyvelő JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. december 03-án du. 14,00 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

39/2013. (IX. 26.) Kgy. Határozat

39/2013. (IX. 26.) Kgy. Határozat 37/2013. (IX. 26.) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester. Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester. Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz BUDAPEST 2015 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

2012. évi határozatok

2012. évi határozatok 2012. évi határozatok 1/2012. (I.20.) Kt. határozata sürgősségi indítvány napirendre vételéről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. január 12-ei ülésén 4. napirendi pontként tárgyalja

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 259. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú Szekszárd, Sport u. 1.C. alatti sporttelep ingatlan hasznosításáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Bu da pest, Istvá n út 14. /Fa x: 231-3141 /231-315 1 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. megalapítására

az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. megalapítására J a v a s l a t az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. megalapítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ózd, 2015. március 26. Jelenlegi

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

Javaslat a Kazincbarcika Ságvári téri és az Újvárosi iskola melletti garázsok földbérleti szerződéseinek felbontására

Javaslat a Kazincbarcika Ságvári téri és az Újvárosi iskola melletti garázsok földbérleti szerződéseinek felbontására Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Gulyás Tibor ügyvezető igazgató Lőrincz József ingatlangazdálkodási előadó Lautner Emőke városi főépítész Tárgy: Javaslat a Kazincbarcika Ságvári téri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2008. július 22-én tartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2008. július 22-én tartott rendkívüli üléséről. Ügyiratszám: 40187-10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2008. július 22-én tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2007. szeptember 17-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat Bucsa Község Önkormányzat Ecsegfalva Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100.

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2011 (IV. 27.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott BESZÁMOLÓJA a 2010 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

CIKLUSBESZÁMOLÓ 2006-2010

CIKLUSBESZÁMOLÓ 2006-2010 CIKLUSBESZÁMOLÓ 2006-2010 1 I. 2006.-2010 ÉVEK GAZDÁLKODÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ ADATOK FIGYELEMMEL AZ ÁHT. 50. -BAN FOGLALTAKRA...4 Előző években keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségek...4

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

K i v o n a t. a képviselő-testület 2016. április 8-ai rendkívüli ülésének a jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a képviselő-testület 2016. április 8-ai rendkívüli ülésének a jegyzőkönyvéből 1 K i v o n a t a képviselő-testület 2016. április 8-ai rendkívüli ülésének a jegyzőkönyvéből 57/2016. (IV.8.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. április 8-ai

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a 2012. évben végzett ellenőrzések tapasztalatairól

B E S Z Á M O L Ó a 2012. évben végzett ellenőrzések tapasztalatairól Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Vinczlér Attila Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás belső ellenőrzési vezető B E S Z Á M O L Ó a 2012. évben végzett

Részletesebben

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 16/2006.(VIII.24.) Alap Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez 114/2010. (VII.22.) sz. önk.hat. Fejlesztési célú hitel igénybevétele a Sikeres Magyarországért Önkormányzati

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. november 6. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 15-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. DECEMBER 16-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Társulási Megállapodás módosítása

4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Társulási Megállapodás módosítása 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Társulási Megállapodás módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete Bánk Község Önkormányzatával együttműködve 2008.

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve 2016 március 31. Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft 2016 évi pénzügyi terv Bevétel Közétkeztetés és étteremüzemeltetés

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati ingatlanrészek értékesítése Előterjesztő:

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben