K i v o n a t. Különfélék: 1. Javaslat az önkormányzat és szervei valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K i v o n a t. Különfélék: 1. Javaslat az önkormányzat és szervei valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására"

Átírás

1 K i v o n a t a képviselő-testület április 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből 82/2011. (IV.21.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a április 21-ei ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: Napirend: 1. A évi költségvetés zárszámadása; Javaslat a évi költségvetési pénzmaradvány felosztására; évről szóló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyása Előadó: dr. Csabai Zsolt jegyző Különfélék: 1. Javaslat az önkormányzat és szervei valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására 2. Javaslat az üzletek éjszakai nyitva tartásával és a lakosság nyugalmának biztosításával kapcsolatos helyi szabályozásra 3. Könyvtárvezetői állásra érkezett pályázatok elbírálása 4. Kaba város Településrendezési tervének évi módosítására fedezet biztosítása 5. Szándéknyilatkozat Európai Területi Együttműködési Csoportosulás létrehozásáról 6. Kabai Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme alapján előirányzat átcsoportosítása 7. Vételi szándéknyilatkozat önkormányzati tulajdonban lévő területekre 8. Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a Termálfürdő termálhálózat fejlesztése című beruházás tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás során beérkezett pályázatok elbírálása 9. KEOP-6.2.0/A/09-11 Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojekt konstrukciójára pályázat benyújtása 10. A kabai Hétszínvirág óvoda felújítása és korszerűsítése című elnyert pályázathoz önerő biztosítása 11. A kabai Hétszínvirág óvoda felújítása és korszerűsítése című elnyert pályázathoz kiviteli terv megrendelése 12. A kabai Hétszínvirág óvoda felújítása és korszerűsítése című elnyert pályázathoz közbeszerzési bonyolító megbízása 13. Szakorvosokkal kötött feladatellátási szerződés módosítása 14. Aditus Tanácsadó Zrt. sikerdíjának kifizetésére fedezet biztosításáról

2 2 15. TÁMOP / Tudásdepó-Express elnyert pályázathoz tartozó rendezvényszervezéshez árajánlat elfogadása 16. Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 17. dr. Kohári György alpolgármester meghatalmazása Hamvas-Sárréti Vízgazgálkodási Társulat által tartandó éves rendes küldöttgyűlésen történő képviseletre 18. dr. Kohári György alpolgármester meghatalmazása Hamvas-Sárréti Vízgazgálkodási Társulat által tartandó küldöttválasztó fórumon történő képviseletre 19. Városgazdálkodás Kaba Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadása Zárt: 1. Borbély Márton Kaba, Kazinczy F. u. 21. szám alatti lakos legeltetés iránti kérelme 2. Dede Tiborné önkormányzati lakás kérelme Határidő: azonnal A képviselő-testület megalkotta a 12/2011. (IV.22.) Ör.sz. önkormányzati rendeletet az önkormányzat évi költségvetésének zárszámadásáról 83/2011. (IV. 21.) Kvt.h.az ÁMK. Kossuth u. 2.sz. alatti épületének felújítására szándéknyilatkozat megtételéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ÁMK. Sári Gusztáv Tagiskolája Kossuth u. 2.szám alatt lévő épületének felújítását pályázat keretében kívánja megvalósítani. Felhatalmazza a polgármestert és a főigazgatót a pályázati anyag előkészítésével kapcsolatos intézkedések megtételére. Határidő: április 22-től folyamatos Váradi Istvánné főigazgató 84/2011. (IV.21.) Kvt.h. a évi pénzmaradvány felosztásáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületet a évi eft pénzmaradványból az áthúzódó feladatokra a következő összegű fedezetet biztosít: Polgármesteri Hivatal és önálló működő költségvetési szerv részére ÁMK és önállóan működő költségvetési szervek részére Összesen: eFt Áthúzódó feladatokra Polgármesteri Hivatalnál : eft Dologi kiadásokra Belvízvédekezés Szelektív hulladék szállítás évi Karácsonyi utalványok 312 Minolta karbantartás 143 Munka alkalmassági vizsgálat 125 Beruházási, felújítási kiadásokra Fürdő oldalajtó terv 2008/

3 3 Fürdő oldalajtó eng.terv 2008/ Fürdő diverzifikációs pályázat Belváros II. ütem 587 Belváros III. ütem Könyvtár ügyviteli eszköz beszerzés 920 Támasz épület felújítás Kaba belterületi vízrendezés Sósvíz tározó engedélyes terv Területvásárlás 10 Áthúzódó feladatokra Támasz Szociális A.K eft Dologi kiadásokra Kaba Támasz szoftvercsomag 41 Báránd vásárolt élelmezés (szoc.étkeztetés) Szemét szállítás Sáp 2, Báránd 4 6 Áthúzódó feladatokra Általános Iskolánál eft Kaba 0 Novemberi túlóra bér 533, jár Prémiumévekben fogl 12 hó bér 428 jár Pedagógusösztönző tám 12.hó bér 354 jár 95, dol Művészeti isk. bev. 8/12 dologi 506 Rezsi költség elmaradás, karbantartás dologi 270 Étkezési térítési díj túlfizetés dologi 39 TÁMOP előleg maradvány bér 1591,jár.462,dol TÁMOP Ktg keretből felhaszn. ön. bér 1766,jár.474,dol Báránd Pedagógus ösztönző tám dec hó bér 82 jár 22,dol Novemberi túlórabér 94 jár Prémiumévekben fogl 12. hó bér 146 jár Kistérs társ norm visszafizetése dologi 55 Művészeti iskola bev 8/12 dologi 112 Dec.havi közüzemi díj, gyermekétkeztetés Sáp Novemberi túlóra bér 88, jár Pedagógus ösztönző támogatás dec hó bér 346 jár 93,dol Kistérségi társ normatíva visszafizetése 22 Művészeti iskola bev 8/12 dologi 36 Dec.havi közüzemi díj, gyermekétkeztetés 490 Tetétlen November túlóra bér 94 jár Pedagógus ösztönző tám dec hó bér 241 jár 66,dol Kistérségi társ normatíva visszafizetése dologi 22 Művészeti iskola bev 8/12 dologi 42 Dec. havi gyermekétkeztetési díj 397 Rezsi költség elmaradás nov.,dec. dologi 763 Áthúzódó feladatokra Óvodánál eft Kaba 881 TÁMOP kifizetés bér 257, jár Novemberi túlóra bér 5, jár.1 6 Étkezési térítési díj túlfizetés dologi 61 Rezsi költség elmaradás dologi 466 Báránd 357 Novemberi étkezési hozzájárulás bér 58, jár Pedagógus ösztönző támogatás dec. hó bér 46 jár Prémiumévesek dec..havi béri járulékkal bér 208, jár

4 4 Sáp 394 Pedagógus ösztönző támogatás dec hó bér 169 jár Szállítói tartozás dologi 179 Tetétlen Böőr Fné jutalom bér 1543, jár Novemberi túlóra bér23, jár.7 30 Pedagógus ösztönző tám dec hó bér 56 jár November, december havi telefon, vízdíj, étkeztetés 152 Könyvtár Megbízási díj bér 25,jár.7 32 Dec. havi telefon díj 7 Könyvvásárlás 14 Művelődési ház Prémiumévek progr fogl dec havi bér 223 jár Jubileumi jutalom bér 388, jár Megbízási díj bér 64, jár Megbízási díj szerződés szerint dologi 100 Közüzemi díj elmaradás 25 Számítógép vásárlás fejlesztés eFt 1.182eFt Áthúzódó feladatok mindösszesen: eft Az önkormányzat szabad pénzmaradványa eFt. Polgármesteri Hivatal szabad pénzmaradványa terhére biztosít fedezetet: /2004.(II.12.)test.hat.Lekötött betét, vagy értékpapír (Tetétlen, Báránd, Kaba szennyvíz fejl.) /2006.(V.18.)test.hat. Támasz Szoc.A.Központ 2000 eft adomány visszahelyezése /2007.(II.16.) test hat. Napközi konyha felújítása /2009.(IV.16) Polgármesteri hivatal udvar kialakítása elektromos hálózat, iroda felújítás /2009.(III.2.) Iskola nyílászárók /2010(VIII.19) Hétszínvirág óvoda felújítás /2010(I.21) Fürdő diverzifikációs pályázat /2010(I.21) Belváros III. ütem diverzifikációs pályázat /2009.(II.9) Fürdő szivattyú /2009.(II.18) Belterületi térkép /2010(V.20), 215/2010(IX.16) Sósvíztározó építés /2008.(VI.26) Fürdő kútterv /2010.(XI.18) Orvosi rendelő ktgi-nek beszámítása /2010.(XI.18) Orvosi rendelő ktgi-nek beszámítása /2010.(V.20) Rendelő helyiség kialakítása /2010(X.28) Bárándi iskola pályázat 348 Támasz beruházás fordított áfa Bárándi iskola beruházás fordított áfa Idősbarát Önkormányzati díj /2010(XII.22) Polgárőrség támogatása 100 Röntgen készülék üzembe helyezése /2010(X.28) Iparűzési adó visszautalása Cukorgyár /2010(I.28) ÁMK szakértői díj 550 Rezsi költség elmaradás 787 EU Önerő Alap támogatás Értékpapírba visszahelyezés évi költségvetési hiány megszűntetésére 5.000

5 5 Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ szabad pénzmaradványából Kaba Pályázat közhasznú foglalkoztatás bérjellegű 227 OFA pályázat dologi 226 Telefonközpont kiépítése jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz 193 Támasz Alapítvány támogatása nappali ellátás tér díj 38 Épület biztosítás áthúzódó 40 Bölcsőde élelmiszer ki nem egyenlített számla 17 Gázdíj 2010-ben ki nem egyenlített számla 570 Parkoló, udvari járda kialakítás anyag költsége 350 Szalonnasütő hely, udvari pihenő kialakítása 200 Épület klimatizálása 900 Bölcsőde szúnyogháló, tisztasági festés 100 Helyi önkormányzattal történő egyeztetés utáni 2011 évi költségvetési hiánycsökkentésére Báránd Támasz Alapítvány támogatása nappali ellátás tér díj 38 Önkormányzati kiegészítés csökkentésére Sáp Támasz Alapítvány támogatása nappali ellátás térítési díja 38 Önkormányzati kiegészítés csökkentésére Tetétlen Munkába járás költségtérítése 81 Önkormányzati kiegészítés csökkentésére 169 Helyi önkormányzattal történő egyeztetés utáni felhasználás 792 Szabad pénzmaradvány Iskolánál Iskola Kaba Rezsi ktg elmaradás szolgáltató váltás miatt Kultur iskola rezsi költség többlete Dec. havi kiszámlázott tanulói étkezési tér.díj Számítógép vásárlás könyveléshez 220 Tisztasági festés 100 Helyi önkormányzattal történő egyeztetés utáni 2011 évi költségvetési hiánycsökkentésére Sáp Iskola Rezsi ktg elmaradás szolgáltató váltás miatt Szabad pénzmaradvány Óvodánál Sáp Óvoda : Rezsi ktg elmaradás szolgáltató váltás miatt 233 Új intézmény átadás miatt rezsi ktg növekedés Önkormányzati kiegészítés csökkentése Szabad pénzmaradvány Művelődési Ház 920 Rezsi ktg elmaradás szolgáltató váltás miatt 680 Helyi önkormányzattal történő egyeztetés utáni 2011 évi költségvetési hiánycsökkentésére 240 Határidő: április 22-től folyamatos 85/2011. (IV.21.) Kvt.h. a évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Big-Audit Kft. által évben az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél végzett belső ellenőrzések megállapításait összefoglaló, a határozat mellékletét képező jelentést elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével. Határidő: folyamatos

6 6 86/1/2011. (IV.21.) Kvt.h. a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény alapján a Polgármesteri Hivatal e határozat mellékletét képező Szervezeti és Működési Szabályzatát a elfogadja. Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére és a függelékekben szükséges változások átvezetésére. Határidő: április 22-től folyamatos Felelős: dr. Csabai Zsolt jegyző 86/2/2011. (IV.21.) Kvt.h. Szociális és Egészségügyi Bizottságba tagok megválasztásáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 24.. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva május 1. napjától a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjainak számát 7 főben határozza meg, és egyben tagnak választja Borbély Gyula képviselőt és Bana Sándor Kaba, Mester u. 14. szám alatti lakost. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével. Határidő: április 30. A képviselő-testület megalkotta a 13/2011. (IV.22.) Ör.sz. önkormányzati rendeletet az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A képviselő-testület megalkotta a 14/2011. (IV.22.) Ör.sz. önkormányzati rendeletet az üzletek éjszakai nyitvatartásával és a lakosság nyugalmának biztosításával kapcsolatos egyes helyi szabályokról 87/2011. (IV.21.) Kvt.h. könyvtárvezetői állás betöltéséről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 150/1992. (XI. 20) Korm. rendelet 7 (8) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva május 17-től május 16-ig (5 évre) terjedő időszakra a fenntartásában működő Gonda Ferenc Városi Könyvtár könyvtárvezetői feladatainak ellátásával Boldoghné Kiss Ágnest bízza meg. Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII törvény szerint szakképesítésnek megfelelően az F. fizetési osztály 10. számú fizetési fokozat alapján Ft, vezetői pótlék a mindenkori pótlékalap 225 %-a jelenleg Ft, és munkáltatói döntésen alapuló juttatás: Ft, összesen Ft A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: május 16 88/2011. (IV.21.)Kvt. h. Kaba város Településrendezési tervének évi módosítására fedezet biztosításáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a céltartalék terhére Ft + Áfa összegű fedezetet biztosít Kaba Város Településrendezési tervének mezőgazdasági majorokkal kapcsolatos évi módosítására. A Településrendezési terv módosításával kapcsolatos feladatok elvégzésével Zsemberi István vezető településtervezőt (4031 Debrecen, Derék u. 245.) bízza meg.

7 7 Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: április 22-től folyamatos 89/2011.(IV.21.)Kvt.h.szándéknyilatkozat Európai Területi Együttműködési Csoportosulás létrehozásáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy csatlakozik az Európai Területi Együttműködési Csoportosuláshoz. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal. 90/2011. (IV.21.) Kvt.h. a Kabai Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kabai Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II.18.) Ör.sz. önkormányzati rendeletben tiszteletdíjra jóváhagyott Ft összeget támogatásként átadja. Az átadott pénzeszköz felhasználásáról támogatott a támogatási szerződésben foglaltak szerint köteles elszámolni. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével. Határidő: április /2011. (IV. 21.) Kvt. h. Sári Balázs vételi szándéknyilatkozatáról önkormányzati tulajdonban lévő területekre Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő Kaba 0374/4 hrsz-ú 1447 m 2 területű 2.52 AK értékű legelő művelési ágú ingatlant Sári Balázs Kaba, Hajnal u. 60. szám alatti lakos Ft vételárért megvásárolja. A képviselő-testület a 0377/2 hrsz-ú 8499 m 2 területű mocsár megjelölésű ingatlant továbbra is tulajdonában tartja. Önkormányzati célú hasznosításáig bérbeadását támogatja. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: Szegi Emma 92/2011.(IV.21.) Kvt.h.Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a Termálfürdő termálhálózat fejlesztése című beruházás tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás során beérkezett pályázatok elbírálásáról Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárás lefolytatásával megbízott Mátrix Audit Kft. szakvéleménye, valamint a Bíráló Bizottsági döntés alapján a Termálfürdő termálhálózat fejlesztése című közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja, egyúttal kezdeményezi, hogy a 43/2011. (II.17.) Kvt.h. számú határozattal elfogadott Ajánlattételi felhívás újból, a legrövidebb határidőn belül ismételten kiküldésre kerüljön a 43/2011. (II.17.) Kvt.h. számú határozatban nevesített 4 db ajánlattevő részére. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére Határidő: azonnal Dr. Csabai Zsolt jegyző

8 8 93/2011.(IV.21.) Kvt.h.KEOP-6.2.0/A/09-11 Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojekt konstrukciójára pályázat benyújtásáról Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja azt az elképzelést, hogy Kaba Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a Környezet és Energia Operatív Programon belül a KEOP-6.2.0/A/09-11 Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojekt konstrukció keretén belül Kaba területén házi és közösségi komposztálást népszerűsítő mintaprojekt megvalósítására. Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Dr. Csabai Zsolt jegyző 94/2011.(IV.21.) Kvt.h. A kabai Hétszínvirág óvoda felújítása és korszerűsítése című elnyert pályázathoz önerő biztosításáról Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉAOP /A/2 kódszámú, Nevelési intézmények fejlesztése elnevezésű felhívásra, A kabai Hétszínvirág óvoda felújítása és korszerűsítése című és ÉAOP-4.1.1/A_ azonosító számú pályázathoz, a április 5-én érkezett Támogató Levélben rögzített Ft összegű elismert összköltséghez nyújtott Ft összegű támogatást elfogadja (95 % támogatási intenzitás), egyúttal a 190/2010.(VIII.05.) Kvt.h. számú határozatban biztosított Ft és a 204/2010.(VIII.19.) Kvt.h. számú határozatban biztosított Ft önerőn túl további Ft önerőt biztosít a évi beruházási céltartalék terhére. Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Dr. Csabai Zsolt jegyző 95/2011.(IV.21.) Kvt.h. A kabai Hétszínvirág óvoda felújítása és korszerűsítése című elnyert pályázathoz kiviteli terv megrendeléséről Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Tokai-Kiss Gábort (4200, Hajdúszoboszló, Gábor Áron u. 16. I 15.) A kabai Hétszínvirág óvoda felújítása és korszerűsítése című és ÉAOP-4.1.1/A_ azonosító számú pályázat megvalósításához szükséges, Kaba, Batthyány utca 8. sz. alatti óvodaépület átalakításának, korszerűsítésének teljeskörű kivitelezési tervdokumentációjának elkészítésével bruttó Ft megbízási díj ellenében, A tervezési munka fedezete rendelkezésre áll Kaba Város Képviselő-testületének 94/2011. (IV.21.) Kvt.h. számú határozatában foglaltak szerint. Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Dr. Csabai Zsolt jegyző

9 9 96/2011.(IV.21.) Kvt.h.A kabai Hétszínvirág óvoda felújítása és korszerűsítése című elnyert pályázathoz közbeszerzési bonyolító megbízásáról Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Mátrix Audit Kft-t (4032, Debrecen, Kürtgyarmat u. 27.) A kabai Hétszínvirág óvoda felújítása és korszerűsítése című és ÉAOP-4.1.1/A_ azonosító számú pályázat megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatásával bruttó Ft megbízási díj ellenében. A közbeszerzési lebonyolítási munka fedezete rendelkezésre áll Kaba Város Képviselőtestületének 94/2011. (IV.21.) Kvt.h. számú határozatában foglaltak szerint. Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Dr. Csabai Zsolt jegyző 97/2011.(IV.21.) Kvt.h. sz. h. a szakorvosokkal fennálló feladat-ellátási szerződés felülvizsgálatáról, módosításáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Supervisus Kft-vel és a Mester.Doc Kft-vel, fennálló feladat-ellátási szerződést április 30-tól a mellékletben szerepeltek szerint módosítja. Meghatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével. Határidő: április /2011. (IV. 21.) Kvt. h. Aditus Tanácsadó Zrt. sikerdíjának kifizetésére fedezet biztosításáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az ADITUS Zrt. részére az ÉAOP /A/2 azonosító számú Nevelési intézmények fejlesztése című felhívásra a Kabai Hétszínvirág óvoda felújítása és korszerűsítése címmel benyújtott pályázati projekt támogatást nyert pályázat után az üzletviteli tanácsadási díj Ft kifizetésre kerüljön a beruházási céltartalék terhére. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével. Határidő: azonnal 99/2011. (IV.21.) Kvt.h. megbízás a TÁMOP / Tudásdepó-Express elnyert pályázathoz dokumentum retrospektív feltárására Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Sári Melinda Katalin Kaba, Béke u. 1. szám alatti lakost a TÁMOP / pályázat Tudásdepó-Express A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését szolgáló fejlesztése c. projekt keretében a Gonda Ferenc Városi Könyvtárban a helyismereti állományból Ft azaz tízezer darab dokumentum retrospektív feltárására bruttó Ft összegben. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Dr. Csabai Zsolt jegyző

10 10 100/2011. (IV.21.) Kvt.h. Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint jóváhagyja a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását: - a Társulási Megállapodás II. fejezet I/G. pontjában a belső ellenőrzési feladatellátásban résztvevő települések felsorolása kiegészül az alábbiak szerint: A belső ellenőrzési feladat ellátásban az alábbi települések vesznek részt: Báránd Bihardancsháza Bihartorda Nádudvar Nagyrábé Püspökladány Sáp Sárrétudvari Tetétlen - Biharnagybajom ( április 1. napjától) A Társulási Megállapodás módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás aláírására. Határidő: azonnal 101/2011. (IV.21.) Kvt.h. dr. Kohári György alpolgármester meghatalmazásáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete eseti jelleggel felhatalmazza dr. Kohári György alpolgármestert, hogy a Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat ( 4151 Püspökladány, Rákóczi u. 14. cégjegyzékszám: ) május hónapban megtartandó évi rendes küldöttgyűlésén Kaba Város Önkormányzatot teljes jogkörben képviselje. Az eseti képviselet kiterjed eseti jelleggel az önkormányzat tulajdonosi jogainak gyakorlására az alábbi napirendi pontok vonatkozásában a küldöttgyűlésen: Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat május hónapban megtartandó küldöttgyűlésének napirendi pontjai: 1.) Beszámoló a Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat évi tevékenységéről 2.) Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat évi termelési-pénzügyi terve 3.) Beszámoló a Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat Ellenőrző Bizottságának évi munkájáról 4.) Alapszabály módosítása 5.) Különfélék Határidő: folyamatos Felelős: dr. Kohári György alpolgármester 102/2011. (IV.21.) Kvt.h. dr. Kohári György alpolgármester meghatalmazásáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete eseti jelleggel felhatalmazza dr. Kohári György alpolgármestert, hogy a Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat ( 4150 Püspökladány, Rákóczi F. u. 14. cégjegyzékszám: ) május hónapban megtartandó küldöttválasztó fórumon Kaba Város Önkormányzatot teljes jogkörben képviselje. Az eseti képviselet kiterjed eseti jelleggel az önkormányzat tulajdonosi jogainak gyakorlására az alábbi napirendi pontok vonatkozásában a küldöttválasztó fórumon: Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat május hónapban megtartandó küldöttválasztó fórum napirendi pontja: 1. Küldöttek megválasztása Határidő: folyamatos Felelős: dr. Kohári György alpolgármester

11 11 103/2011. (IV.21.) Kvt.h. a Városgazdálkodás Kaba Nonprofit Kft. Vezetői Javadalmazási Szabályzatának elfogadásáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. Törvény 5.. (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a határozat mellékletét képező Vezetői Javadalmazási Szabályzatot alkotja. Felhatalmazza a polgármestert és a Városgazdálkodás Kaba Nonprofit Kft. ügyvezetőjét Hajdú-Bihar Megyei Bíróság mint Cégbíróságnál a szabályzat letétbe helyezésére és a további szükséges intézkedések megtételével. Határidő: azonnal Szijgyártó Péter ügyvezető K a b a, május 11. Dr. Csabai Zsolt jegyző

12 12 Melléklet a 86/1/2011. (IV.21.) Kvt. határozathoz Kaba Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Kaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete az évi LXV. törvény 38. -a alapján létrehozta egységes hivatalát, elfogadta alapító okiratát. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a hivatal belső szervezeti tagolódását, feladatelosztását, munkarendjét a képviselő-testület által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza az alábbiak szerint: I. Általános rész 1. A hivatal megnevezése, címe: Polgármesteri Hivatal 4183 Kaba, Szabadság tér A hivatal törzskönyvi azonosító száma: A hivatal Kaba város közigazgatási területén ellátja: a.) a jogszabályokban meghatározott államigazgatási feladatokat, közreműködik a polgármester államigazgatási feladatai ellátásában; b.) a képviselő-testület és bizottságai, valamint a polgármester működési feltételeinek biztosításával, döntései előkészítésével és végrehajtásával; c.)az önkormányzati költségvetési szervek, önkormányzati érdekű szervezetek működésével kapcsolatos, jogszabályokban előírt, továbbá a képviselő-testület által vállalt és reá szabott feladatokat. 4. A hivatal jogi személy. A képviselő-testület által költségvetési rendeletben megállapított költségvetésből a hatályos jogszabályoknak megfelelően önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 5. A hivatal vezetője: A hivatalt a polgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja, vezetője a képviselő-testület által kinevezett jegyző. 6. A feladatellátást szolgáló vagyona: 1677/1 hrsz. 7. Vagyon felett rendelkező: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8. Felügyeleti szerve: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9. Számlavezetője: OTP Bank Nyrt. Püspökladányi Fiókja 10. Alapító okiratának száma, kelte: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 302/2010. (XII.22.) Kvt. határozatával fogadta el, kelte: december A hivatal számlaszámai: Költségvetési elszámolási számla Állami hozzájárulás számla

13 Birság számla Késedelmi pótlék számla Idegen bevételek számla Termőföld bérbead. szárm. bev.számla Egyéb bevételek számla Gépjárműadó számla Iparűzési adó számla Állig.eljárási illeték beszedési számla Talajterhelési díj számla Önk. által értékesített lakások árbevétele szla Bárándi Napsugár Óvoda bővítése számla Orvosi Rendelő felújítása Kabán számla S.G.Á.I. és AMI Raffay Tagiskola számla Kabai Óvoda Sápi Tagint.bővítése számla Hajdúsági Könyvtári kapuk számla Tudásdepó Express számla Kabai lehetőségek és versenyképesség szla Kaba belváros felvirágoztatása II. számla ÉAOP-4.1.3/C-2F számla Kaba város bel- és külter.vízrendezés számla TÁMOP6.1.2 számla CKÖ. Számla Környezetvédelmi Alap számla 12.Tevékenységi besorolása: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 13. Szakfeladatai: Út, autópálya építés Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai Parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Települési, kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Önkormányzatok közbeszerzési eljárásának lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Közvilágítás Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Központi költségvetési befizetése Finanszírozási műveletek Önkormányzat elszámolásai költségvetési szerveivel Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Háziorvosi ügyeleti ellátás Járó betegek gyógyító szakellátása

14 Fogorvosi alapellátás Fizioterápiás szolgáltatás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Gyermektartásdíj megelőlegezése Önkormányzatok által nyújtott lakás támogatás Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések, programok,valamint támogatások Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatások Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Szabadidős park, fürdő és strandszolgálat Köztemető-fenntartás és működtetés 14. A Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 15. A Polgármesteri Hivatalhoz rendelt önállóan működő költségvetési szerv: Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ. 16. Munkáltatói jogok gyakorlása, képviselet: Munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői, ügykezelői valamint munkavállalói tekintetében Kaba Város Jegyzője gyakorolja. A kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, a vezetői megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz a polgármester által meghatározott körben a polgármester egyetértése szükséges. A jegyző tekintetében a munkáltatói jogokat a képviselő-testület, egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. A Polgármesteri Hivatalt a jegyző képviseli, aki jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az általa megbízott dolgozóra ruházhatja át. 17. Képzettségi pótlékra jogosító munkakörök és képzettségek: Képzettségi pótlékra az a köztisztviselő jogosult, aki a feladata ellátásához szükséges, a 9/1994.(II.3.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében a feladatkörre meghatározott szakirányú iskolai végzettségen és szakképesítésen túl a feladatkör szakszerűbb ellátását

15 15 biztosító, valamint a feladatkörön belüli szakosodást elősegítő további szakképesítéssel, szakképzettséggel rendelkezik. Képzettségi pótlékra jogosult továbbá az a köztisztviselő, aki a besorolásánál figyelembe vett iskolai végzettségénél magasabb szintű szakképesítéssel, szakképzettséggel rendelkezik, feltéve, ha az a munkakör ellátásához szükséges. Igazgatási munkakörben: építésügyi-műszaki ügyintézői munkakörben városgazdálkodási, településfejlesztési és környezetvédelmi felsőfokú végzettség, OKJ szerint környezetvédelmi szak, PR manager szakiskolai rendszerű képzettség. Számítógépes, informatikai feladatok terén: információrendszer szervező, földügyi számítógépes adatkezelő vagy földügyi térinformatikai szaktechnikus szakmai képzettség. Szociális és gyámügyi igazgatás terén: személyzeti, munkaügyi szakképesítés, gyermekés ifjúságvédelmi ügyintéző, anyakönyvi szakvizsga, felsőfokú levéltári szak, környezetvédelmi felsőfokú képzettség, felsőfokú szociális munkás végzettség, illetve szociálpolitikai végzettség. Ipari és belkereskedelmi igazgatás terén: idegenforgalmi felső- vagy középfokú végzettség. Pénzügyi igazgatás munkakörben: felsőfokú pénzügyi-számviteli szakképesítés, és az OKJ szerint középiskolai végzettséggel szerezhető számviteli ügyintéző szakképesítés, pénzügyi ügyintéző képzettség, személyzeti, munkaügyi szakképesítés. II. A hivatal szervezeti felépítése 1. Az egységes hivatal a szükséges munkamegosztás érdekében az alábbi osztályokra tagozódik: - pénzügyi, - igazgatási, - titkársági A jegyző közvetlen irányítása alatt működik a Városi Gyámhivatal. 2. Az egyes osztályok feladatköre: Valamennyi osztály folyamatosan korszerűsíti működését, ügyvitelét, javítja közigazgatási szolgáltatásai minőségét. Pénzügyi Osztály Adóügyi önkormányzati hatósági, valamint az adóügyi államigazgatási feladatok, továbbá költségvetési, pénzügyi, gazdálkodási, számviteli illetve az önkormányzati költségvetési szervek segítésével kapcsolatos feladatok., hivatali jóléti feladatok. Az osztály létszáma: 8 fő ( 1 fő osztályvezető, 7 fő ügyintéző) Igazgatási Osztály Az anyakönyvi, gyámügyi, szabálysértési, igazgatásrendészeti, személyi adat- és lakcím-nyilvántartási, vállalkozási, illetve mezőgazdasági igazgatási, továbbá a

16 16 hatósági bizonyítványokkal, igazolványokkal, talált tárgyak kezelésével, ügyfélszolgálattal, ügyiratkezeléssel kapcsolatos államigazgatási feladatok. Területfelhasználási, telekalakítási, építési és használatbavételi engedélyezési, építésrendészeti és építésfelügyeleti, környezetvédelmi és útügyi államigazgatási hatósági feladatok. Pályázatok figyelése, projektek előkészítése, pályázatok benyújtása és a sikeres pályázatok lebonyolítása. A településfejlesztéssel, településrendezéssel, a közellátással, foglalkoztatással, a kommunális közszolgáltatások szervezésével, a környezet- és természetvédelemmel, a mezőgazdasági feladatokkal, a városi mérnöki szolgálattal ( közműnyilvántartás, térinformatika), az oktatási, a közművelődési önkormányzati és államigazgatási feladatok, a szociális önkormányzati és államigazgatási hatósági jogkörök gyakorlásával kapcsolatos feladatok, népszavazással, népi kezdeményezéssel, helyi és országgyűlési, illetve egyéb választási feladatok, a polgármester honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási, tűzvédelmi közbiztonsági feladatai ellátásában közreműködés, személyügyi, munkaügyi feladatok Az osztály létszáma: 9 fő ( 1 fő osztályvezető, 8 fő ügyintéző) Titkársági Osztály A képviselő-testület, a bizottságok és a polgármester hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyek előkészítésével, szervezésével és a végrehajtás szervezésével kapcsolatos feladatok. Az osztály létszáma: 6 fő ( 1 fő osztályvezető, 1 fő ügyintéző, 1 fő ügykezelő, 2 fő hivatalsegéd, 1 fő gépkocsivezető) Az osztály vezetője a gépkocsivezető kivételével az aljegyző. A gépkocsivezető irányítója a polgármester. Gyámhivatal A Gyvt-ben és külön jogszabályban meghatározott feladatok ellátása, különösen a gyermek - védelme - családi jogállásának rendezése érdekében - örökbefogadással - a szülői felügyeleti joggal, gyermektartásdíjjal, - gyámsággal és gondnoksággal - vagyonkezeléssel kapcsolatban feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása. A Gyámhivatal létszáma: 1 fő. A belső ellenőrzést megbízási szerződés alapján független, külső szolgáltató látja el. 3. a.) A bizottságok munkáját a hivatal részéről az alábbi referensek segítik: - pénzügyi, gazdasági és ügyrendi bizottság: - pénzügyi osztályvezető - települési és mezőgazdasági bizottság: - aljegyző - szociális és egészségügyi bizottság: - igazgatási osztályvezető - közoktatási, közművelődési, ifjúsági és sportbizottság: - aljegyző b.) A bizottsági referensek feladatai: - kapcsolattartás és egyeztetés a bizottság elnökével,

17 17 - az ülések előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos adminisztratív teendők elvégeztetése, - a döntések végrehajtása, illetve a végrehajtás szervezése, - bizottsági elnöki megbízás esetén tájékoztatás a bizottság munkájáról, illetve egyes döntéseiről. 1.) A polgármester III. A hivatal irányítása, a vezetők, a dolgozók jogállása, feladatai a. a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a hivatalt; b. a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatát az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában; c. a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagolódásának, munka- és ügyfélfogadási rendjének, a hivatali köztisztviselők jóléti és szociális juttatásainak meghatározására; d. dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes hatásköreinek a gyakorlását átruházhatja; e. a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; f. gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében; g. egyetértési jogot gyakorol a hivatali dolgozók esetében a jegyzői munkáltatói jogokkal kapcsolatban; h. önkormányzati, valamint államigazgatási feladatait, hatásköreit a hivatal közreműködésével látja el; i. évenként legalább egyszer hivatali munkaértekezletet, hetente hétfői napon az alpolgármester, jegyző és osztályvezetők részére munkamegbeszélést tart; j. rendszeresen beszámoltatja a jegyzőt és osztályvezetőket a hivatal munkájáról, felügyeli és ellenőrzi a hivatal tevékenységét; k. felelős a gazdálkodás rendjéért, szabályszerűségéért, a költségvetés végrehajtásáért; l. közvetlenül irányítja és ellenőrzi a főépítész tevékenységét 2.) Alpolgármester a. közreműködik a testületi előterjesztések elkészítésében, segíti a bizottságokat feladataik ellátásában, b.) közreműködik a fejlesztési feladatok előkészítésében és lebonyolításában, c.) kapcsolatot tart az intézményekkel és a KHT-val, segíti feladataik ellátását, d.) a testvérvárosi kapcsolatok alakításában és ápolásában, az események és rendezvények előkészítésében közreműködik, e.) segíti a környezetvédelem helyi feladatainak ellátását, f.) figyelemmel kíséri a vállalkozóknak kiadott önkormányzati feladatok ellátását.

18 18 3.) A jegyző a. vezeti és képviseli a polgármesteri hivatalt, felelős a hivatal munkájáért, a polgárok ügyeinek kulturált intézéséért; b. gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról; c. végzi, irányítja, szervezi és koordinálja az önkormányzati rendeletek, tervek, koncepciók, programok, pályázati projektek, a képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések, az ülések előkészítését; d. tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület, bizottságok ülésén, köteles jelezni a képviselő-testületnek, bizottságnak illetve a polgármesternek, ha döntésüknél jogszabálysértést észlel; e. meghatározza a jogszabályok és az önkormányzati döntések végrehajtásának tennivalóit, a célok eléréséhez szükséges konkrét feladatokat a szervezeti egységek részére, irányítja, szervezi és koordinálja valamint ellenőrzi a feladatok végrehajtását, folyamatosan megteszi a szükséges intézkedéseket; f. döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket, dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át; g. dönt a hatáskörébe utalt ügyekben, ezekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; h. biztosítja a munkavégzés személyi, dologi és technikai feltételeit, a belső információellátást és áramlást a számítógépes hálózatot is felhasználva, a korszerű követelmények alapján megszervezi a hivatal munkáját; i. gondoskodik a dolgozók rendszeres képzéséről, továbbképzéséről, szervezi az igazgatási munka korszerűsítését; j. felelős az önkormányzati testületek és a polgármester működési feltételeinek biztosításáért, a költségvetési keretek célszerű, takarékos felhasználásáért; k. irányítja, szervezi és összehangolja a lakossági kapcsolatot, illetve a nem önkormányzati szervekkel történő együttműködést; l. megszervezi és biztosítja a rendszeres önkormányzati és lakossági tájékoztatást a hivatali munkáról, jogszabályokról, a hivatal tevékenységéről és az ügyintézésről; m. vezeti a hivatali titkárságot, közvetlenül irányítja, felügyeli és ellenőrzi az önkormányzati gazdálkodást, vagyonhasznosítást, működtetést, valamint a közszolgáltatások szervezését; n. biztosítja az államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyek jogszerű, méltányos intézését; o. megküldi a képviselő-testület által vagy átruházott hatáskörben hozott döntéseket a közigazgatási hivatalnak; p. szerdai napokon fogadónapot tart; q. irányítja, felügyeli és ellenőrzi a polgármesteri hivatal operatív gazdálkodását, kötelezettséget vállal a polgármesteri hivatal bér- és dologi költségvetése körében; r. felelős a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működtetéséért; s. kinevezi illetve megbízza az osztályvezetőket, egyetértésükkel kinevezi a hivatal ügyintézőit, ügyviteli és fizikai dolgozóit, továbbá gyakorolja a munkáltatói jogokat; t. figyelemmel kíséri és összehangolja a bizottsági referensek tevékenységét; u. feladatai ellátása érdekében az osztályvezetőkkel munkamegbeszélést tart; v. saját feladatai ellátásáról, illetve a hivatal munkájáról beszámol a képviselő-testületnek, bizottságainak valamint a polgármesternek; z. szervezi, összehangolja és ellenőrzi a hivatal önkormányzati költségvetési és egyéb szervek munkáját segítő tevékenységét;

19 19 x. gondoskodik az aktuális feladatrendszer és a munkaköri leírások tartalmi összhangjának biztosításáról. 4.) Aljegyző a. vezeti a titkársági osztályt b. irányítja, felügyeli és ellenőrzi a hivatal államigazgatási, valamint önkormányzati hatósági tevékenységét c. a jegyző megbízásából belső törvényességi vizsgálatokat végez, d. jogi véleményadással biztosítja a megfelelő, egységes jogszabály-értelmezést, segíti a bonyolultabb jogesetek megoldását, e. ellátja a jegyző által rábízott egyéb feladat- és hatásköröket, segíti a jegyzői hivatalvezetői teendők elvégzését, illetve közreműködik abban; f. helyettesíti a jegyzőt 5.) Osztályvezetők A belső szervezeti egységek élén állnak, határozatlan időre szóló vezetői megbízásukat a jegyzőtől kapják. Egymással mellérendeltségi viszonyban állnak és a feladatok ellátásában kötelesek együttműködni. a. vezetik az osztályt, felelősek annak egész munkájáért, közvetlenül irányítják, felügyelik és ellenőrzik az ügyintézők tevékenységét; b. felelősek a szervezeti egység feladatkörébe tartozó, illetve esetenként kapott (jelentkező) feladatok, utasítások szakszerű, határidőbeni végrehajtásáért; c. gyakorolják az átruházott jegyzői hatásköröket, kiadmányozási jogköröket, illetve döntenek azok ügyintézők részére történő továbbruházásáról ( mindezeket a munkaköri leírások rögzítik); d. biztosítják az osztály összehangolt működését, elvégzik az osztályon belüli, valamint egymással együttműködve az osztályok közötti szükséges koordinációt, indokolt esetben a jegyző segítségét kérve; e. képviselik az osztályt, tájékoztatást adnak, illetve beszámolnak az osztály tevékenységéről, kapcsolatot tartanak a szervezeti egység munkáját érintő, segítő szervekkel; f. előkészítik a feladatkörbe tartozó testületi előterjesztéseket; g. megszervezik az osztály munkáját, a dolgozók helyettesítését, szükség szerint munkaértekezletet tartanak; h. javaslatot tesznek és egyetértési jogot gyakorolnak az osztály dolgozói kinevezésében, a munkáltatói jogok gyakorlásában, engedélyezik a dolgozók kiküldetését, szabadságát. 5.) A hivatali szervezet alapegységei a munkakörök. Az egyes munkakörök tartalmát a munkaköri leírások tartalmazzák, amelynek tudomásul vételét a munkakört betöltő dolgozó aláírásával igazolja. Az ügyintézők a munkaköri leírásban az osztályvezető által reájuk ruházott, illetve vezetői utasítással reájuk szabott feladat- és hatásköröket szakmailag önállóan gyakorolják, az ehhez igazodó jogkörrel és felelősségi mértékkel. 6.) Dolgozók más hivatali szervezeti egységhez történő átmeneti átcsoportosításáról az osztályvezető egyetértésével a jegyző dönt. 7.) A munkaköri leírások elkészítéséért és aktuális állapotban tartásáért

20 20 - aljegyző, osztályvezetők esetében a jegyző; - ügyintéző, ügykezelő és fizikai dolgozók esetében az osztályvezető felelős. IV. A hivatal működése 1.) A helyettesítés rendje: a. A jegyzőt az aljegyző, az aljegyzőt az igazgatási osztályvezető, az osztályvezetőket írásbeli megbízásuk alapján a jegyző egyetértésével az osztályért való teljes felelősséggel helyettesíti a megbízott dolgozó. b. Az ügyintézők a munkaköri leírásukban foglaltak szerint helyettesítik egymást. Az ügyviteli és fizikai dolgozók helyettesítését az osztályvezető, ennek lehetetlensége esetén a jegyző szervezi meg. c. Külső helyettesítő csak egy hónapot meghaladó távollét esetén és csak akkor alkalmazható, ha a feladat elvégzése belső helyettesítéssel nem oldható meg. d. Helyettesítendő és helyettes munkahelyről való egyidejű tartós távolléte nem engedélyezhető. 2.)Munkaviszony megszűnése, munkakör, illetőleg munkabeosztás változás esetén a jegyző esetében a polgármester, az aljegyző és az osztályvezetők esetében a jegyző, az ügyintézők esetében az osztályvezető köteles gondoskodni a munkakör jegyzőkönyvi átadás-átvételéről. 3.) Ügyiratkezelés a. A hivatal ügyiratkezelése központosított. Az ügyiratok iktatása és kezelésük legfontosabb teendői számítógépes nyilvántartással történik. A postai úton érkező küldemények iktatását a Titkársági Osztály, a személyesen benyújtott iratok iktatását az Igazgatási Osztály dolgozója végzi. Irattározási feladatokat az Igazgatási Osztály dolgozója látja el. b. A titkos iratok kezelését és megőrzését a Titkársági Osztály dolgozója végzi a titkos iratokra vonatkozó szabályok szerint. c. Az ügyiratkezelés további szabályait külön szabályzat tartalmazza. 4.) Kiadmányozás Az iraton született írásbeli intézkedés ( kiadvány) keltezéssel, bélyegzőlenyomattal ellátott sajátkezű aláírása a kiadmányozás. Csak kiadmányozási jogkör átadása esetén az átadó (pl. jegyző) megbízásából szöveget is fel kell tüntetni. a. polgármester kiadmányozza: - a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben született döntéseket; - az előterjesztésében önkormányzati testület, vagy más szerv elé kerülő anyagokat; - nem önkormányzati szervekhez az önkormányzat ( képviselő-testület) nevében küldendő állásfoglalásokat, felterjesztéseket; - az önkormányzat által kötött megállapodásokat, szerződéseket; - a képviselő-testületi hatáskörbe tartozó munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatos iratokat.

21 21 b. jegyző kiadmányozza: - a hivatal egészét érintő témakörben készült anyagokat címzettől függetlenül; - a hatáskörébe tartozó és másra át nem ruházott ügyekben született döntéseket; - a polgármesterre vonatkozó képviselő-testületi döntéseket; - az államigazgatási hatósági jogkörbe tartozó ügyekben benyújtott fellebbezések felterjesztését, illetve a jogorvoslati kérelem alapján született első fokú döntéseket ( határozat kijavítása, kiegészítése, módosítása, visszavonása); - államigazgatási, valamint önkormányzati hatósági területen jogszabály-módosítás kezdeményezését. c. Az egyéb iratok kiadmányozására az osztályvezetők jogosultak, akik e jogukat ügyintézőkre átruházhatják. Az ennek megfelelő további kiadmányozási rendet a munkaköri leírások tartalmazzák. 5.) Bélyegzőhasználat A hivatal hivatalos körbélyegzőit csak a kiadmányozási joggal felruházottak használhatják, akik felelősek rendeltetésszerű használatáért és megőrzéséért. A bélyegzőkről a jegyző által megbízott dolgozó nyilvántartást vezet. 6.) Munkarend, ügyfélfogadási rend: a. A hivatali munkaidő 7,30 órakor kezdődik és hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön pénteken 16,30 óráig 12,30 óráig tart. b.az ügyfélfogadási idő hétfőn, pénteken szerdán 8,00 órától 12,00 óráig 8,00 órától 12,00 óráig 13,00 órától 16,30 óráig tart. Ügyfélfogadási időn kívüli munkaidőben is fogadni kell a más településről, valamint a halaszthatatlan ügyben érkezett ügyfelet. c. Ügyfélszolgálat ügyfélfogadási rendje: Hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön: Pénteken: 8,00 órától 12,00 óráig 13,00 órától 16,30 óráig 8,00 órától 12,00 óráig d. A polgármester ( alpolgármester) jegyző fogadónapja: szerdán 8,00 órától 12,00 óráig 13,00 órától 16,00 óráig tart. e. A munkaközi ebédszünet 12,00 órától 45 perc, melyből 30 percet péntek kivételével munkaidőben kell kiadni. f. A munkakezdési és befejezési időpontot a dolgozók kötelesek a jelenléti ívbe naponta bejegyezni.

22 22 g. Betegség miatt a munkahelyről távol maradó dolgozó betegségét a lehető legrövidebb időn belül köteles munkahelyi vezetőjének bejelenteni. A betegség tényét a jelenléti ívbe be kell jegyezni. g. Munkaidő alatt a hivatali munkahelyet csak az osztályvezető engedélyével lehet elhagyni. Ügyfélfogadási időben eltávozás csak rendkívül indokolt esetben engedélyezhető. 6.) Munkaköri megnevezés, igazolvány a. A hivatal köztisztviselőit ahol ez lehetséges tevékenységük jellegére és az ellátandó feladatra utaló ( a köztisztviselői besorolást nem érintő) munkaköri megnevezéssel kell kinevezni. b. A hivatal köztisztviselőit az e minőséget tanúsító igazolvánnyal kell ellátni, amely személyi igazolvánnyal együtt érvényes. V. Záró rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat függelékeként kell kezelni: a.) a polgármesteri hivatal alapító okiratát; b.) valamennyi munkakörhöz tartozó feladat- és hatásköröket 2. A hivatallal kapcsolatos további szabályokat a közszolgálati szabályzat tartalmazza. 3.A Szervezeti és Működési Szabályzatot a képviselő-testület a 86/1//2011.(IV.21.) Kvt. határozatával hagyta jóvá, amely 2011.május 1-én lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti a 12/2007.(III.23.) Ör.sz. önkormányzati rendelettel jóváhagyott ügyrend. Kaba, április 21. Szegi Emma polgármester dr. Csabai Zsolt jegyző

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

dr. Csabai Zsolt jegyző

dr. Csabai Zsolt jegyző 1 K i v o n a t a képviselő-testület 2013. november 11-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 217/2013.(XI.11.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. november

Részletesebben

K i v o n a t. 6. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

K i v o n a t. 6. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása K i v o n a t a képviselő-testület 2010. december 9-ei ülésének jegyzőkönyvéből 281/2010. (XII.9.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 9-ei ülésének

Részletesebben

K i v o n a t. a képviselő-testület 2016. április 8-ai rendkívüli ülésének a jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a képviselő-testület 2016. április 8-ai rendkívüli ülésének a jegyzőkönyvéből 1 K i v o n a t a képviselő-testület 2016. április 8-ai rendkívüli ülésének a jegyzőkönyvéből 57/2016. (IV.8.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. április 8-ai

Részletesebben

K i v o n a t. 2.) Elvi hozzájárulás kérés a Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések című pályázat benyújtásához

K i v o n a t. 2.) Elvi hozzájárulás kérés a Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések című pályázat benyújtásához K i v o n a t a képviselő-testület 2011. szeptember 15-ei ülésének jegyzőkönyvéből 180/2011. (IX.15.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. szeptember 15-ei ülésének

Részletesebben

K i v o n a t. 3. Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítására

K i v o n a t. 3. Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítására K i v o n a t A képviselő-testület 2015. február 19-ei nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 15/2015. (II.19.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 19-ei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 10. 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester, Borbély Gyula, Csávás Antalné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.november 28-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...19. oldal 25/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. DECEMBER 16-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. FEBRUÁR 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. Jelen vannak: Szegi Emma polgármester, Borbély Gyula, Borbély Vilmosné, Csávás

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a kötvény terhére vállalt kötelezettségekről szóló beszámolóra

Tárgy: Javaslat a kötvény terhére vállalt kötelezettségekről szóló beszámolóra 1 Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Feledi Jánosné osztályvezető Tárgy: Javaslat szóló beszámolóra Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata a 275/2007. (IX.28.)

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Tárgy: Intézményi térítési díjak 2011. évi. 49/2011.(III.31.) H a t á r o z a t :

B E S Z Á M O L Ó. Tárgy: Intézményi térítési díjak 2011. évi. 49/2011.(III.31.) H a t á r o z a t : B E S Z Á M O L Ó Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. július hó 14. napján tartandó ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Tárgy: Intézményi térítési díjak 2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július 12-én 9,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július 12-én 9,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július 12-én 9,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: dr. Koháry György, Borbély Vilmosné, Váradi Istvánné,

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 12-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 168/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. 35/2013.(XII.16.) önk.rendelet Napirendek elfogadásáról Fegyvernek

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 33-40/2014./ IV.29./ RENDELETEI 4-6/2014./ V.6./ N

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

I./1. sz. melléklet. 100 Monor Város Önkormányzata. ... évi költségvetés

I./1. sz. melléklet. 100 Monor Város Önkormányzata. ... évi költségvetés ... évi költségvetés Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 100 Monor Város Önkormányzata... év I-III. név... évi terv I./1. sz. melléklet Eltérés

Részletesebben

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.hu Szám: 91-3 /2011. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I.2-424/2009. Tárgy: Alapító Okiratok módosítása Üi.: Juhászné Kérdő E./dr. Dobó A. Melléklet: 9 módosító okirat, ügyrendi megállapodás

Részletesebben

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. 5. napirendi pont Az Önkormányzat, valamint Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 10/2007. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 11-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Rumi László Szabó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Önkormányzati intézmények alapító okirata módosítása Iktatószám:

Részletesebben

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásainak módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1.1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. július 27-én

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Fercsák András képviselő Gál István képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2009. május 14-én 17 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Bányász Kultúrotthon Jelen vannak: Petrik

Részletesebben

50/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat

50/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 50/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tóth Imre önkormányzati képviselő által benyújtott, a Hajdúnánási Polgármesteri

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. augusztus 02-án megtartott rendkívüli testületi ülésnek a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet:

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet: TARTALOMJEGYZÉK - Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítására - Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet tervezete az önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez 114/2010. (VII.22.) sz. önk.hat. Fejlesztési célú hitel igénybevétele a Sikeres Magyarországért Önkormányzati

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 25-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Ó z d, 2011. július 28. Előterjesztő: Jegyző Előkészítő: Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi Osztály

Részletesebben

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2011. 01. 01. - 06. 30.

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2011. 01. 01. - 06. 30. 421100 1 Út autópálya építése 552001 4 Üdülői szálláshely szolgáltatás 1. számú melléklet 581400 4 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása Személyi juttatások 1 004 1 004 0 Munkaadókat terhelő járulékok 147

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 19-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. december 19. Határozat:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. november 26-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 40599-1/2009. Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. június 18.-án 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szegi Emma polgármester, Borbély Gyula,

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a 2010. évi zárszámadásról (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 153. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről E L Ő T E R J E S

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. december 18-án csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez.

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez. JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. február 11-én du. 13 órakor a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Képviselő Voks Frakció

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület A jegyzőkönyv file: 09máj25a.jkv J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület Dátum: 2009.máj.25 13.45 Ülés

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. február 20-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. február 20-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/13/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. február 20-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 4. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 22-én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Ráckeve, 2013. október 18.

Ráckeve, 2013. október 18. XXV. évfolyam 11. szám 2013. november Ára: 200 Ft VITA MIHI CHRISTUS, RERUM CONCORDIA FISCUS ** KRISZTUS AZ ÉN ÉLETEM, BÉKESSÉG A KINCS NEKEM Ráckevére látogatott Áder János köztársasági elnök Ráckeve,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 15-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2007. szeptember 17-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015. augusztus

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008.január 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Barna Zoltán, Hubainé Szabó Margit,

Részletesebben

DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA jóváhagyta Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2014.(II.04.) önkormányzati határozatával. jóváhagyta Újdombrád Község

Részletesebben

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

A rendelet 3. sz. mellékletének I. pontja az alábbiak szerint módosul:

A rendelet 3. sz. mellékletének I. pontja az alábbiak szerint módosul: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(I.29.) számú rendelet-tervezete SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 1/2015.(I.29.)

Részletesebben

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot megvitatás után elfogadni szíveskedjen.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot megvitatás után elfogadni szíveskedjen. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Ikt.sz.: U-15656/2009. Tárgy: Szervezeti és Működési Szabályzatok módosítása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10064/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

A település fontosabb adatai. A településsel határos más települések: Sárrétudvari, Püspökladány, Bucsa Külterületi településrész: Hosszúhát

A település fontosabb adatai. A településsel határos más települések: Sárrétudvari, Püspökladány, Bucsa Külterületi településrész: Hosszúhát 1. számú melléklet A település fontosabb adatai A településsel határos más települések: Sárrétudvari, Püspökladány, Bucsa Külterületi településrész: Hosszúhát A település jellege: mezőgazdasági A településen

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó. KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 30-án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez.

T Á R G Y M U T A T Ó. KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 30-án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez. T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 30-án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez 93/2013.(X.30.) Kt. Hat. 94/2013.(X.30.) Kt. Hat. Nagy Szilárd polgármester

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2010.( ) rendelete a 2010. évi költségvetésről

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE AZ ÖNKORMÁNYZAT 213. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. 213. évi I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 1 662 685 2239358 1 245 98 II. Közhatalmi

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére. E L Ő T E R J E S Z T É S C S A N Á D P A L O T A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E R É S Z É R E Ügyiratszám: 1431/2015. Tárgy: Csanádpalota Térségi Szociális és

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dics ő László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Böröcz Dániel, Taller József képvisel ő, Körtési Károly körjegyz

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

106/2014. (VIII.29.) önkormányzati határozat. HEVA Kft. alapító okirata

106/2014. (VIII.29.) önkormányzati határozat. HEVA Kft. alapító okirata 106/2014. (VIII.29.) önkormányzati határozat HEVA Kft. alapító okirata 1, A HEVA KFT. telephelyei közül megszüntetésre kerülnek az alábbi telephelyek: - 3360 Heves, József Attila út 18. - 3360 Heves, Alkotmány

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...16. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...16. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...16. oldal 18/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr. Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr. Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. december 09-én de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i üléséről. Tárgykód NAPIRENDEK Határozat száma Lapszám Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (szóbeli). 179 Együttműködési

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 17/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 14 00 órai kezdettel

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012. január 25 - i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2011 évi testületi határozatok áttekintése, feladatok elvégzésének

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2008 (XI.06.) h a

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben