E L İ T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L İ T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának január 25 - i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2011 évi testületi határozatok áttekintése, feladatok elvégzésének ellenırzése. Elıterjesztı: : Kiss Miklós polgármester, Tisztelt Képviselı Testület! évi határozatok 1/2011 (I.26.) Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete a január 26-i ülés napirendjét elfogadja az alábbiak szerint: /2011 (I.26.) Kt. számú határozat Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete az AVE Zöldfok Zrt. részvényvásárlási megállapodását elfogadja. AVE Zöldfok Zrt. nek kivonat megküldve /2011 (I.26.)Kt. számú határozat Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete a beszámolót a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl elfogadja /2011 (I.26.)Kt. számú határozat Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete a 2010 évi határozatok szerint elvégzett feladatokról szóló beszámolót elfogadja azzal, hogy kéri a szerzıdéseket a

2 földhasználók tekintetében is kiteljesíteni. Felkéri továbbá Jegyzıt a lejáró szerzıdések pótlására ütemezetten javaslatot elkészíteni szíveskedjen. 30 nap /2011(I.26.)Kt. számú határozat Ordacsehi Község Képviselı-testülete a 2011 évi költségvetés tervezetet áttekintette, azt elsı fordulóban elfogadja. Kéri a tagintézményi elszámolások pontosítását. 6/2011 (I.26.)Kt. számú határozat Ordacsehi Község Képviselı-testülete a külterületi utak karbantartásával kapcsolatos kezdeményezéssel egyet ért. Megbízza a jegyzıt és polgármestert a megállapodás elıkészítésével. 7/2011 (I.26.)Kt. számú határozat Ordacsehi Község Képviselı-testülete a nyári programokat illetve a Falunapi mősor programjának elızetes megbeszélését elfogadja, kéri a megbeszélt elıadókkal a kapcsolat felvétel megkezdését. 8/2011 (I.26.)Kt. számú határozat Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségét nem kívánja támogatni.

3 9/2011 (I.26.)Kt. számú határozat Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete felhívja a jegyzı figyelmét, hogy az ápolási díj megállapítása során körültekintıbben járjon el, továbbá felhatalmazza, hogy az új kérelmek elbírálása esetén és a 2011 évi felülvizsgálatok során a Módszertani Intézmény szakvéleményét minden kérelmezı esetében kikérje. A vizsgálatok többletköltségét Ordacsehi Község Önkormányzata vállalja. A vizsgálati költségek megtérítése ügyében következı testületi ülésre alternatívákat dolgozzon ki. 10/2011.(II.14.) Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete a február 14-i ülés napirendjét elfogadja az alábbiak szerint: /2011 (III.30.) Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete a március 10-i ülés napirendjét elfogadja az alábbiak szerint: Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2011.(III.10.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjtámogatásának igénylésére. A Képviselı-testület meghatalmazza Zánka település Önkormányzatát, hogy a évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat gesztoraként a pályázattal kapcsolatos technikai teendıket ellássa a lakossági ivóvíz- és csatornadíjak állami támogatása elnyerése érdekében. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok aláírására. azonnal Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2011.(III.30.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a március 30-i ülés napirendjét elfogadja az alábbiak szerint: Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2011.(III.30.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete támogatja Bankó István Településrendezési terv módosítására vonatkozó kérelmét és egyetért a Széchenyi utca 24,

4 27/1 és 27/2 hrsz-ú ingatlanokat és a külterületi 0132/6 hrsz-ú ingatlant érintı módosításokkal. Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a Településrendezési terv tervezési szerzıdésének aláírására azzal a kikötéssel, hogy Bankó István nyilatkozatban vállalja a tervmódosítás költségeit, azt legkésıbb november 15-ig Ordacsehi Község Önkormányzat költségvetési számlájára utalja. Felelıs: Kiss Miklós polgármester Határidı: azonnal Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2011.(III.30.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Polgármester a DRV Zrt. által meghirdetett ingyenes szennyvízcsatorna rákötési akcióról szóló megállapodást aláírja. Felelıs: Határidı: Kiss Miklós polgármester azonnal Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2011.(III.30.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a beszámolót a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl elfogadja. Felelıs: Kiss Miklós polgármester Határidı: Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 17/2011.(III.30.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat évekre szóló gazdasági programját elfogadja. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2011.(III.30.) számú Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Balatonboglári Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ Körzeti Központi Háziorvosi Ügyeleti Szolgálata, valamint a járó beteg szakellátás évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

5 Felelıs: Kiss Miklós polgármester Határidı: Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 19/2011.(III.30.) számú Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális alapszolgáltatási központ kistérségi fenntartásba adását nem tartja célszerőnek ismerve a távolabbi elképzeléseket. Továbbra is fenntartja azt a korábbi véleményét, hogy a Balatonboglár Város Képviselıtestületének döntését támogatja. Felelıs: Határidı: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı azonnal. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 20/2011.(III.30.) számú Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı testülete pályázatot kíván benyújtani a Környezet és Energia Operatív Program Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetıségeket népszerősítı, terjedésüket elısegítı mintaprojektek címő KEOP-6.2.0/A/09-11 kódszámú pályázati felhívás Házi és közösségi komposztálást népszerősítı mintaprojekt konstrukciójára. A projekt megvalósulási helyszíne: Ordacsehi település. A projekt összköltségvetése Ft, melybıl az igényelt támogatás Ft, a szükséges saját forrás pedig Ft. Az önkormányzat Képviselı-testülete a pályázat benyújtását jóváhagyja, elnyerése esetén a megvalósításhoz szükséges Ft saját forrást biztosítja. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 21/2011.(III.30.) számú Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete részt kíván venni a KEOP épület energetikai korszerősítési pályázatán. Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. A Képviselı-testület a tartalékkeret terhére biztosítja az önrészt. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 22/2011.(IV.27.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a április 27-i ülés napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

6 Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 23/2011.(IV.27.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a beszámolót a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl elfogadja Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2011.(IV.27.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a évi költségvetés átmeneti vitelérıl szóló 16/2010.(XII.17.) számú rendelet végrehajtásáról készített beszámolót elfogadja. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 25/2011.(IV.27.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a évi zárszámadást csak a Balatonboglár Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által benyújtott évi tagintézményi és hivatali elszámolás jóváhagyását követıen egyidejőleg fogadja el. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 26/2011.(IV.27.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy a féléves beszámoló tartalmazza a körjegyzıi feladatok ellátásából adódó költségeket és az iskola tagintézményi elszámolását is, mindezzel segítve az év végi elszámolást. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 27/2011.(IV.27.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi adókkal kapcsolatos feladatokról kapott beszámolót elfogadja.

7 Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 28/2011.(IV.27.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a nyári szezonra való felkészülést megtárgyalta, a külterületi utak karbantartási munkáival egyetért. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2011.(IV.27.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete csatlakozik Balatonboglár Képviselı-testületéhez és nem fogadja el a Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ Fonyódí kistérségbe történı integrálását. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2011.(IV.27.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja. Felelıs : Határidı: Feikusné Horváth Erzsébet körjegyzıi feladatokat ellátó városi jegyzı május 31. Szociális és Gyámhivatalnak megküldésre Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 31/2011.(IV.27.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda 2011/2012. nevelési- és tanévre szóló beiskolázási tervét jóváhagyja. Felelıs : Türjei Attila igazgató Határidı: 2011/2012. nevelési- és tanév vége Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2011.(IV.27.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a évi összefoglaló belsı ellenırzési jelentést, valamint a FEUVE ellenırzésérıl szóló beszámolót elfogadja. Felelıs : Kiss Miklós polgármester

8 Határidı: Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 33/2011.(IV.27.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Somogy Megyei Közgyőlés által szervezett elektromos áram beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás lebonyolítására kötendı szerzıdés aláírását csak abban az esetben engedélyezi, ha annak Önkormányzatra esı költsége nem haladja meg az ötvenezer forintot. Egyben kötelezi a polgármestert a megállapodás tervezet hiányzó adatainak tisztázására. Határidı: Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 34/2011.(IV.27.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Lengyeltóti város településrendezési tervének módosításával kapcsolatban észrevétele nincs. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 35/2011.(IV.27.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az iskola nyári felújítási munkáiról készült beszámolót elfogadja, felhatalmazza a polgármestert az esetleges pályázat elıkészítésére. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 36/2011.(V.25.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a május 25-i ülés napirendjét elfogadja az alábbiak szerint: Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 37/2011.(V.25.) számú 1. a.) Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011/2012. tanévben a Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda bázisintézményében az

9 1. évfolyamon 2, az 5. évfolyamon 3 osztály szervezésével; továbbá 4 napközis csoport, és 1 tanulószobai csoport indításával, szervezésével egyetért. b.) Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011/2012. tanévben a Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda bázisintézményében a heti összes tanulói óraszám 725, a tanulmányi kirándulásra, versenyekre fordítható bázisintézmény szintő éves óraszám 70 órában történı megállapításával, és a feladat ellátásához 36 pedagógus álláshely engedélyezésével egyetért. (32,5 álláshely a tanórai foglalkozásokhoz, 3,5 álláshely a zeneiskolai feladatok ellátásához.) Határidı: szeptember 1. Felelıs: Türjei Attila igazgató 2. a.) Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011/2012. tanévben a Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda Ordacsehi tagintézményének iskolájában 1 összevont elsı-második, 1 harmadik, 1 negyedik osztály, és 1 napközis csoport; óvodájában 1 óvodai csoport indítását, szervezését engedélyezi, és az azzal járó költségeket vállalja. b.) Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011/2012. tanévben a Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda Ordacsehi tagintézményének iskolájában a heti összes tanulói óraszámot 93, a tanulmányi kirándulásra, versenyekre fordítható tagintézmény szintő éves óraszámot 8 órában állapítja meg. Az oktatási-nevelési feladatok ellátásához 4 pedagógus és 2 óvodapedagógus álláshelyet engedélyez. 2011/2012. tanévben a pedagógusok kötelezı óraszáma feletti tanórákat túlórában vagy, amennyiben szakmailag indokolt 0,5 pedagógus álláshely engedélyezésével látja el, a hozzá szükséges fedezetet biztosítja. A döntést saját hatáskörben az iskola vezetısége hozza meg. Határidı: szeptember 1. Felelıs: Türjei Attila igazgató 3. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda Hétszínvirág Óvoda tagintézményben a 2011/2012. nevelési évben 6 óvodai csoport szervezésével, és a feladatok ellátásához 13 pedagógus álláshely engedélyezésével egyetért. (11 óvodapedagógus, 1 tagintézményvezetı, 1 fejlesztı pedagógus) Felelıs : Türjei Attila igazgató Határidı: szeptember Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 38/2011.(V.25.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Fonyódi Rendırkapitányság közrendrıl és a közbiztonságról szóló beszámolóját megtárgyalta és azt elfogadja.

10 Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 39/2011.(V.25.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl szóló beszámolót elfogadja. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 40/2011.(V.25.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a könyvtár mőködésérıl kapott beszámolót elfogadja. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 41/2011.(V.25.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 42/2011.(V.25.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Fonyód Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítását elfogadja. azonnal Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 43/2011.(V.25.) számú

11 Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a évi zárszámadást a belsı ellenırzési vizsgálat lefolytatása után ismételten napirendre veszi. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 44/2011.(V.25.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a T-T Dent Bt egészségügyi szolgáltató fogorvosi alapellátás helyének változására vonatkozó bejelentését tudomásul veszi, mely szerint a fogorvosi ellátás a Balatonboglár, Attila u. 50. szám alatti rendelıben történik. Felkéri a jegyzıt, hogy a fogorvosi ellátás helyérıl hirdetményben tájékoztassa a lakosságot. Határidı: május 31. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 45/2011.(VI.29.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a június 29-i ülés napirendjét elfogadja az alábbiak szerint: Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 46/2011.(VI.29.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl elfogadja. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 47/2011.(VI.29.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az elızetes beszámolót a tagintézmény mőködésérıl elfogadja. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 48/2011.(VI.29.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Boglári Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséről, valamint a nevelő- és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésével összefüggő tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

12 Határidő: július 29. (értesítésre) Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 49/2011.(VI.29.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról készített beszámolóját elfogadja. Határidı: július 29. (értesítésre) Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 50/2011.(VI.29.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda minıségirányítási programjának éves értékelését tudomásul veszi, a javasolt intézkedéseket jóváhagyja. Határidı: július 15. (értesítésre, nyilvánosságra hozatalra) Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 51/2011.(VI.29.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a község sportéletének áttekintésérıl készült tájékoztatót elfogadja. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 52/2011.(VI.29.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete átvállalja az alsó tagozatos iskola és óvoda gyermekeinek étkezési térítési díját szeptember-október hónapokra, azaz 43 étkeztetési napra. A forrást a féléves beszámoló tárgyalásakor határozza meg. Határidı: szeptember 15. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 53/2011.(VI.29.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a belsı ellenıri jelentést elfogadja. Jelentésben levı javaslatok alapján felkéri jegyzıt intézkedések azonnali megtételére. Felelıs : Határidı: Kiss Miklós polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı

13 Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 54/2011.(VIII.3.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a augusztus 03-i ülés napirendjét elfogadja az alábbiak szerint: Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 55/2011.(VIII.3.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Boglári Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda módosító alapító okiratát elfogadja. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Boglári Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja. Határidő: augusztus 15. (értesítésre) Felelős: Kiss Miklós polgármester Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 56/2011.(VIII.3.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda módosított, szeptember 1. napjától hatályos Zeneiskolai Pedagógiai Programját jóváhagyja. Felelõs: Türjei Attila igazgató Határidõ: bevezetésre szeptember 1. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 57/2011.(IX.14.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a szeptember 14-i ülés napirendjét elfogadja az alábbiak szerint: Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 58/2011.(IX.14.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a beszámolót a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl elfogadja. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 59/2011.(IX.14.) számú

14 Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a raktárrész felújításával, zárhatóvá tételével egyet ért. Megbízza a polgármestert a munkák lebonyolítására, melyet a költségvetési keret terhére engedélyez. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 60/2011.(IX.14.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a felajánlott szobor felállításával egyet ért, az alapozás költségeit vállalja. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 61/2011.(IX.14.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a színpad téli megvédésére készült költségvetést elfogadja, a költségvetésben rendelkezésre álló keret terhére a munka elvégzését elrendeli. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 62/2011.(IX.14.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a templomok ill. egyházi létesítmények felújítására kiírásra kerülı pályázaton részt kíván venni, a pályázat elıkészítéséhez szükséges faanyag védelmi szakvélemény beszerzésére felhatalmazza a polgármestert, a faanyag védelmi szakvélemény elkészítésére kapott Ft + Áfa ajánlatot elfogadja. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 63/2011.(IX.14.) számú 1. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a beszámolót a évi költségvetés I. félévi teljesítésérıl elfogadja. 2. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Balatonboglár Város Önkormányzatával közösen fenntartott Lakos József Általános Iskola és Óvoda és a Balatonboglári Polgármesteri Hivatal közötti pénzügyi elszámolás adatainak pontosítását kéri az alábbiak szerint: Balatonboglári Önkormányzat tartozása ,-, melybıl levonandó a

15 június havi hozzájárulás : , , ,-, július havi hozzájárulásból ,- Ft Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 64/2011.(IX.14.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Boglári Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2010/2011. nevelési és tanévének munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Kiss Miklós polgármester Határidő: szeptember 30. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 65/2011.(IX.14.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a sportkör évi beszámolóját elfogadja. További támogatás kifizetését nem engedélyezi. Határidı: Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 66/2011.(IX.14.) számú Ordacsehi Község Képviselı-testülete a szüreti felvonulással kapcsolatos tájékoztatást elfogadja. Határidı: Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 67/2011.(IX.14.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a várható évi költségvetési hiány enyhítésére át kívánja tekinteni a helyi adózás mértékét. Felkéri a jegyzıt az adórendelet módosítására alternatívákat dolgozzon ki a következı képviselı-testületi ülésre október 15.

16 Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 68/2011.(IX.28.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a szeptember 28-i ülés napirendjét elfogadja az alábbiak szerint: Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 69/2011.(IX.28.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Boglári Általános Iskola 2011/2012. nevelési és tanévre vonatkozó munkatervét jóváhagyja. Felelıs: Türjei Attila igazgató Határidı: azonnal Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 70/2011.(IX.28.) számú 1. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Boglári Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda bázisintézményében a 2011/2012. tanévre vonatkozóan engedélyezi a heti összes tanulói óraszám emelését 3 órával. 2. A 161/2011 (V.26.) Kt. számú határozatának 1.b. pontját az alábbiak szerint módosítja: Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011/2012. tanévben a Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda bázisintézményében a heti összes tanulói óraszámot 728, a tanulmányi kirándulásra, versenyekre fordítható bázisintézmény szintő éves óraszámot 70 órában állapítja meg. A feladat ellátásához 36 pedagógus álláshelyet engedélyez. (32,5 álláshely a tanórai foglalkozásokhoz, 3,5 álláshely a zeneiskolai feladatok ellátásához.) 3. A 161/2011 (V.26.) Kt. számú határozatának 2.b. pontját az alábbiak szerint módosítja: Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011/2012. tanévben a Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda Ordacsehi tagintézményének iskolájában a heti összes tanulói óraszámot 91, a tanulmányi kirándulásra, versenyekre fordítható tagintézmény szintő éves óraszámot 8 órában állapítja meg. Az oktatási-nevelési feladatok ellátásához 4 pedagógus és 2 óvodapedagógus álláshelyet engedélyez. Felelıs: Türjei Attila igazgató Határidı: azonnal

17 Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 71/2011.(X.26.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a október 26-i ülés napirendjét elfogadja az alábbiak szerint: Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 72/2011.(X.26.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert egy darab mobil 50 W-os teljesítményő hangosító berendezés beszerzésére. Beruházás költsége bruttó forint. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 73/2011.(X.26.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a beszámolót a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl elfogadja. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 74/2011.(X.26.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az elkészült beruházásokat, felújításokat áttekintette, az arról készült beszámolót elfogadja Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 75/2011.(X.26.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a évi belsı ellenırzési ütemtervét az alábbiak szerint fogadja:. 1./ Különféle támogatások nyújtása civilszervezeteknek, egyesületeknek, azok felhasználásának, elszámolásának ellenırzése. Ellenırzés helye: Ordacsehi Község Önkormányzata Ordacsehi Fı u 54.. Ellenırzés idıpontja: I. negyedév 2./ Ordacsehi Község Önkormányzat évi költségvetésében biztosított volt-e a költségvetési egyensúly a tervezéskor és a végrehajtásában.. Ellenırzés helye: Balatonboglár Város Önkormányzata, Balatonboglár Erzsébet u 11. Ellenırzés idıpontja: IV. név.

18 2011. november 15. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 76/2011.(X.26.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az ajánlati ár hiányában nem tudja megalkotni a tervezett idıpontban a helyi hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításáról szóló rendeletét. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 77/2011.(X.26.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal évi munkájáról, valamint a teljesítményértékelési célok megvalósulásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 78/2011.(X.26.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a telekadó mértékét január 1. napjától 40 Ft/m2 összegben kívánja megállapítani. Utasítja a jegyzıt, hogy a rendelet-tervezetet a képviselı-testület novemberi ülésére készítse elı. Határidı: november 19. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 79/2011.(X.26.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete jóváhagyja a településszerkezeti terv módosításait: - a Széchenyi utca szám alatti (27/1 és 0132/6 hrsz-ú) ingatlanok nyugati telekvégeit -, - a Fı utca 150. szám alatti (0104/1 és 0104/2 hrsz-ú) ingatlanok keleti telekhatárait érintıen. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 80/2011.(XI.30.) számú

19 Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a november 30-i ülés napirendjét elfogadja az alábbiak szerint: Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 81/2011.(XI.30.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a beszámolót a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl elfogadja. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 82/2011.(XI.30.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület alapszabályát megismerte, az abban foglaltakat elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a belépési nyilatkozat aláírására. Hozzájárul a Képviselı-testület, hogy adatait a Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület nyilvántartsa. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 83/2011.(XI.30.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Templom faanyag vizsgálati szakvéleményét megismerte. Kötelezi a polgármestert a további intézkedések megtételére a várható teljes térítési mértékő pályázaton való részvételhez. Tervekhez szükséges összeg nem lehet nagyobb, mely polgármesteri hatáskörben átcsoportosítható. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 84/2011.(XI.30.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a beszámolót a évi költségvetés I-III negyedévi végrehajtásáról elfogadja. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 85/2011.(XI.30.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012 évi költségvetési koncepciót elfogadja.

20 Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 86/2011.(XI.30.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012 évi munkatervet megtárgyalta és azt elfogadta. Utasítja a polgármestert hogy az illetékesek részére a munkatervet juttassa el. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 87/2011.(XI.30.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Mőködési Szabályzatát elfogadja. Felelıs : Koós Marianna intézményvezetı Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 88/2011.(XI.30.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai programját jóváhagyja. Felelıs : Koós Marianna intézményvezetı Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 89/2011.(XI.30.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladék közszolgáltatással kapcsolatos elıterjesztést elfogadja. Utasítja a polgármestert az azonnali tárgyalásra a fizetendı összeg csökkentésére, kéri jegyzıt, hogy az eredményes tárgyalás adataival a következı testületi ülésre a rendeletet készítse el. Kiss Miklós polgármester

21 azonnal Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 90/2011.(XI.30.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (DRHÖT) Társulási megállapodását megismerte. Képviselı-testület a kiküldött anyag megismerése után nem tartja döntési helyzetben levınek magát, mert érthetetlen az Ordacsehi lerakó miért nem kerül fejlesztésre, továbbá hogyan alakul a vagyon kérdése, a régi és új társulásban. Hogyan kerül kialakításra a fejlesztés végrehajtása után az Ordacsehi lerakási díj. azonnal Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 91/2011.(XI.30.) számú Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete a csatornaszolgáltatás évi díjaira vonatkozóan a DRV Zrt. által javasolt rendelkezésre állási díj 500 Ft/hó + áfa, mennyiség arányos változó díj: - lakossági 662 Ft/ m3 + áfa, - közületi 732 Ft/m3 + áfa díjalternatíva kéttényezıs változatot fogadja el. Felkéri jegyzıt a következı Képviselı-testületi ülésre készítse el a rendeletet. Felelıs: Határidı: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 92/2011.(XII.14.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a december 14-i ülés napirendjét elfogadja az alábbiak szerint: Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 93/2011.(XII.14.) számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a beszámolót a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl elfogadja. Felkéri a polgármestert a turisztikai reklámanyag elıkészítésére. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 94/2011.(XII.14.) számú

22 Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı- testülete kinyilvánítja azt a szándékát, hogy körjegyzıséget alakít Szılısgyörök Község Önkormányzatával. A körjegyzıséget a jogszabályi változásokra tekintettel, mint két önálló önkormányzatként kívánja létrehozni. A fenti szándékban a Képviselı- testületek egységes álláspontjukat kialakították. Felelıs: Kiss Miklós polgármester Határidı: folyamatos Ordacsehi Kiss Miklós Polgármester sk. Határozati javaslat: 1./../2012. (I.25.) sz. határozat Ordacsehi Község Képviselı-testülete a 2011 évi testületi határozatok áttekintésérıl, feladatok elvégzésérıl készült elıterjesztést elfogadja.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása 1 JEGYZİKÖNYV Készült: 2011. december 14-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Gazdag

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére Nyirád Község Önkormányzatának Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 56-47/2011. Ügyintézı: Szücsné Vajai Krisztina Elıterjesztés

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-170/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester Gulyás

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés 1 BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS 2010.évi költségvetés BEVÉTEL Szakfeladat megnevezés 2008.évi tényleges teljesítés 2009.évi eredeti ktgvetés 2009.évi módosított ktgvetés 2009.évi tényleges teljesítés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy Czeglédy Gergı javaslatát, miszerint a meghívó szerinti 37. és 38. napirendi pontok a napirendrıl kerüljenek levételre, nem fogadja el. (Szavazott 23 képviselı:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 8. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Rendeletalkotás a szociális

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 118 /2011.(V.30.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott határozatainak tartalma Határozat száma Határozat tartalma 443/2013. (VII. 15.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 14-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 14-én megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 14-én megtartott üléséről Jelen vannak: -, - Dankó József alpolgármester, Jozó Tamás, Kenyér Endre, dr.

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 42/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2009. évi költségvetése (II. forduló) a) 2009. évi ingatlanhasznosítási

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. december 5-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselı Harangozó

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. NOVEMBER 7-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011.

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011. Önkormányzat Kapolcs Száma: 47-10/2011. JEGYZİKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselıtestülete 2011. július 7-én (csütörtökön) 15.30 órai kezdettel megtartott képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. március 06-án megtartott közmeghallgatásáról és az azt követı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. augusztus 6-án - kedden - de. 7,30 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testülete JEGYİKÖNYV 2010. november 15. JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testülete JEGYİKÖNYV 2010. november 15. JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 15 -én 17 órakor megkezdett ülésén. Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16. Jelen vannak: Kis-Pál

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szalai Tünde, Koós Mariann, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetık. Szaka Zsolt az AVE Zöldfok Zrt.

JEGYZİKÖNYV. Szalai Tünde, Koós Mariann, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetık. Szaka Zsolt az AVE Zöldfok Zrt. JEGYZİKÖNYV Készült Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Mészáros Miklós polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Dr.

Részletesebben

N A P I R E N D E T :

N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2011. május 12-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Sellei Tamás polgármester, Pinezits Tamás alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 3/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület 2009. március 17-én tartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 21-én pénteken de. 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből: 539/2012. (XII. 21.) számú

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 17-én tartott üléséről. 1/2013.(I.18.) sz. rendelet 2/2013.(I.18.) sz.

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 1. szám 2008. január KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. január 31-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 8013-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 105/ÖK/2009.(III.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.1.) rendelet módosítása

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2011. február 15-i ülésére TÁRGY:

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2011. február 15-i ülésére TÁRGY: BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. február 15-i ülésére TÁRGY: Pályázati lehetőségekről tájékoztató KEOP-2011-6.2.0/B KEOP-2011.4.9.0 ELŐADÓ: Kovács József polgármester

Részletesebben

Csehbánya Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi határozatai. 2008. február 5-i nyilvános ülés

Csehbánya Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi határozatai. 2008. február 5-i nyilvános ülés Csehbánya Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi határozatai 2008. február 5-i nyilvános ülés 1.) 1/2008. (II. 5.) K.Ökh. sz. határozat Csehbánya Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008.

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl 2008. január 3-i ülése könyvébıl 1/2008. (I. 3.) Kt. határozata KEOP pályázat benyújtásáról: 1. Tolna Város Önkormányzata Fadd Nagyközség és Bogyiszló Község Önkormányzataival együttmőködve, Tolna város

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 24-én, 18:00 órai kezdettel, a pécselyi Önkormányzat tanácstermében megtartott Képviselő-testületi üléséről. Jelen

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés) Ügyszám: 26-6/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl 2009. március 10. Nyirád 2009 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának

Részletesebben

Képviselı-testületének

Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2008. december 10-i ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 186/2008. (XII.10.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. január 10.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. január 10. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/1/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. január 10. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 1/2013. (I. 10.) ÖH. Együttmőködési megállapodás

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT 1 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 7-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. augusztus 31-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Napirend elıtt:

Részletesebben

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról Lovas Község Önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-án, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 14-én (kedden) 17 órai kezdettel tartja,

M E G H Í V Ó. 2010. december 14-én (kedden) 17 órai kezdettel tartja, Kt. 2010.12.14.megh. M E G H Í V Ó Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l Szám: 112-44/2010. M E G H Í V Ó Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete soron

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. július 16-án (szerda) 15.00 órakor megtartott Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. június 05. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. június 05. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 9-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. január 20-i ülése jegyzıkönyvébıl

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. január 20-i ülése jegyzıkönyvébıl 2009. január 20-i ülése könyvébıl 1/2009. (I. 20.) Kt. határozata a koncessziós szerzıdés tervezetének módosításáról: 1. Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 299/2008. (XII. 10.) Kt. határozat

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1595/2009 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 5/2009. Balatonvilágosi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 4/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. február 15-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 5 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-én 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott nyilvános

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI

SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 35/2008. (III. 14.) Kgy. h. A Salgótarján belterület 6088 hrsz-ú, Csokonai út 3. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó pályázat kiírása 36/2008. (III.

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.március 27-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.március 27-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.március 27-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 55/2014. (III.27.) határozat: Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. dr. Endrédy Renáta osztályvezetı, a jegyzı megbízottja

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. dr. Endrédy Renáta osztályvezetı, a jegyzı megbízottja Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39- /2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: A Képviselı-testület 2013. április 26-án megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. május 17-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 5/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. március 17-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének. Kakas Béla polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének. Kakas Béla polgármester ELŐTERJESZTÉS Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Tájékoztató Sándorfalva város egészségügyi alapellátásának, állategészségügyi ellátásának

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012.szeptember 12-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012.szeptember 12-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012.szeptember 12-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. szeptember 15-én 9.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Községháza 8046 Bakonykúti,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Fercsák András képviselő Gál István képviselő

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 200-2/2013. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

7/2008. (I. 31.) számú határozat. 8/2008. (I. 31.) számú határozat. 9/2008. (I. 31.) számú határozat. 10/2008. (I. 31.

7/2008. (I. 31.) számú határozat. 8/2008. (I. 31.) számú határozat. 9/2008. (I. 31.) számú határozat. 10/2008. (I. 31. 7/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a jegyzıkönyv hitelesítıt Tóth Csaba képviselı személyében elfogadta. 8/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 62/ÖK/2011.(II.24.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1.a/ Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2011. évi költségvetése (II. forduló) b/ Lemondó nyilatkozatok

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/146/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/146/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/146/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a és az alek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

vállalkozó (52. 26. pont) e)17

vállalkozó (52. 26. pont) e)17 e)17 a 26.152 vállalkozó: a egyéni az A 170/2011.(VI.21.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 26/2009.(VIII.31.) ÖH Felsılajos község közrend-és közbiztonsági

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottságának 2011. január 20-án 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatala (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben