Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 20-i ülése jegyzıkönyvébıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. január 20-i ülése jegyzıkönyvébıl"

Átírás

1 2009. január 20-i ülése könyvébıl 1/2009. (I. 20.) Kt. határozata a koncessziós szerzıdés tervezetének módosításáról: 1. Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 299/2008. (XII. 10.) Kt. határozat figyelembe vételével a Tolna, Fadd, Bogyiszló, Fácánkert települések vízi közmőveinek üzemeltetésére vonatkozó koncessziós eljárásban nyertesnek kihirdetett DÉLVÍZ Viziközmő Szolgáltató Zrt-vel (7754 Bóly, Hısök tere 8/c) kötendı koncessziós szerzıdés-tervezet módosítását az alábbi tartalommal elfogadja: A koncessziós szerzıdés-tervezet X.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: X.3. Meghiúsulási kötbér terheli a szerzıdésszegést elkövetı Önkormányzatot, ha a jelen Koncessziós Szerzıdést jogellenesen idı elıtt megszünteti. A meghiúsulási kötbér mértéke: a szerzıdésszegı önkormányzatnak fizetett koncessziós díj x 1,2 (A szerzıdésszegı önkormányzatnak fizetett koncessziós díj x koncesszióból letelt idı / a koncesszió szerzıdés szerinti idıtartama). 2. A Képviselı-testület felhatalmazza dr. Sümegi Zoltán t, hogy a fentiek szerint módosított koncessziós szerzıdés-tervezetet aláírja. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán Határidı: január 31.

2 2009. január 20-i ülése könyvébıl 2/2009. (I.20.) Kt. határozata a KEOP kódszámú pályázat lebonyolításához szükséges közbeszerzési tanácsadói feladatokat ellátó szervezet vagy személy kiválasztásáról: 1. Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a KEOP kódszámú pályázat lebonyolításához hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatokat ellátó és a beszerzéseket lefolytató szervezetet vagy személyt kíván megbízni. 2. A Képviselı-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát, hogy - a Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 13/2007. (IV.27.) önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének II. 2. alpontja alapján az 1. pont szerinti tevékenységre legalább 3 személytıl, vagy szervezettıl kérjen árajánlatot, és gondoskodjon az eljárás eredményére vonatkozó javaslatának Képviselı-testülethez történı elıterjesztésérıl. 3. A Képviselı-testület felkéri dr. Sümegi Zoltán t, hogy gondoskodjon a határozat közlésérıl. Felelıs: Pirgi József elnök (2. pont tekintetében) dr. Sümegi Zoltán (3. pontban foglaltakért) Határidı: január 29. (az eljárás eredményére vonatkozó javaslat megtételére) január 21. (3. pontban foglaltakra)

3 2009. január 29-i ülése könyvébıl 3/2009. (I. 29.) Kt. határozata a 251/2008. (X. 30.) Kt. határozat módosításáról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 251/2008. (X. 30.) Kt. határozat végrehajtásának határidejét az alábbi tartalommal módosítja: Határidı: március 30.

4 2009. január 29-i ülése könyvébıl 4/2009. (I. 29.) Kt. határozata a 318/2008. (XII. 18.) Kt. határozat módosításáról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 318/2008. (XII. 18.) Kt. határozat végrehajtásának határidejét az alábbi tartalommal módosítja: Határidı: március 15.

5 2009. január 29-i ülése könyvébıl 5/2009. (I. 29.) Kt. határozata a 321/2008. (XII. 18.) Kt. határozat módosításáról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 321/2008. (XII. 18.) Kt. határozat végrehajtásának határidejét az alábbi tartalommal módosítja: Határidı: március 15.

6 2009. január 29-i ülése könyvébıl 6/2008. (X. 30.) Kt. határozata a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 73/2008. (III. 7.), 113/2008. (IV. 24.), 213/2008. (IX.25.), 214/2008. (IX.25.), 215/2008. (IX.25.), 238/2008. (IX. 25.), 239/2008. (IX. 25.), 248/2008. (X. 30.), 249/2008. (X. 30.), 255/2008. (X. 30.), 268/2008. (XI. 12.), 272/2008. (XI.27.) 276/2008. (XI.27.), 279/2008. (XI.27.), 281/2008. (XI.27.), 282/2008. (XI.27.), 283/2008. (XI.27.), 284/2008. (XI.27.), 286/2008. (XI.27.), 287/2008. (XI.27.), 288/2008. (XI.27.), 290/2008. (XI. 27.), 301/2008. (XII. 18.), 302/2008. (XII. 18.), 307/2008. (XII. 18.), 308/2008. (XII. 18.), 309/2008. (XII. 18.), 310/2008. (XII. 18.), 311/2008. (XII. 18.), 312/2008. (XII. 18.), 313/2008. (XII. 18.), 314/2008. (XII. 18.), 315/2008. (XII. 18.), 316/2008. (XII. 18.), 317/2008. (XII. 18.), 327/2008. (XII. 18.), 332/2008. (XII. 18.), 333/2008. (XII. 18.), 337/2008. (XII. 18.), 338/2008. (XII. 18.), 339/2008. (XII. 18.), 341/2008. (XII. 18.), 342/2008. (XII. 18.), Kt. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadta.

7 2009. január 29-i ülése könyvébıl 7/2009. (I. 29.) Kt. határozata az Altaripa-Med Bt. ajánlatáról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Altaripa-Med Bt. (7130 Tolna, Alkotmány u. 24.) ajánlatát megtárgyalta. A Képviselı-testület felkéri dr. Sümegi Zoltán t, hogy Tolna Város Önkormányzatának évi bevételei függvényében az Alkotmány utcai orvosi rendelı önkormányzati forrásból történı felújításáról szóló elıterjesztést, vagy az Altaripa-Med Bt. kérelmét terjessze a Képviselı-testület elé. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán Határidı: május 31.

8 2009. január 29-i ülése könyvébıl 8/2009. (I. 29.) Kt. határozata Gutai puszta fejlesztési és beruházási program megvalósítására kötött keret-megállapodásról: 1. Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a BLACK DIAMOND PTE. LTD.-vel (székhely: 120 Telok Ayer Street Singapore , magyarországi székhely: 7130 Tolna, Gutai puszta) a Tolna, Fadd-Dombori Gutai puszta fejlesztési és beruházási program megvalósítására vonatkozó keret-megállapodást elfogadja, azt megköti a céggel. 2. A Képviselı-testület felhatalmazza dr. Sümegi Zoltán t a melléklet szerinti keret-megállapodás aláírására. 3. A Képviselı-testület felkéri dr. Sümegi Zoltán t, hogy a végleges együttmőködési megállapodást, valamint az egyéb az 1. pont szerinti projekt megvalósítására vonatkozó megállapodások, szerzıdések tervezeteit elızetesen terjessze a Képviselı-testület elé. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán Határidı: folyamatos

9 2009. január 29-i ülése könyvébıl 9/2009. (I. 29.) Kt. határozata a Bezerédj Pál Szabadidıközpont és Könyvtár intézményvezetıi pályázat kiírásáról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Bezerédj Pál Szabadidıközpont és Könyvtár intézményvezetıjének április 1-tıl március 31-ig terjedı, 5 év határozott idıre szóló részben önálló intézmény vezetésére irányuló pályázati kiírást a mellékelt tartalommal elfogadja. A Képviselı-testület felkéri Ezerné dr. Huber Éva t, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás a KSZK internetes oldalán, Magyar Közlönyben, valamint Tolna város honlapján történı megjelentetésérıl. A Képviselı-testület a pályázókat meghallgató 3 tagú bizottságot az alábbi összetétellel hozza létre: Baksainé Kenessei Éva képviselı, Farkas Zsuzsanna az intézmény közalkalmazottja, Kölcsey-Gyurkóné Baka Sára országos szakmai szervezet képviselıje. Felelıs: Ezerné dr. Huber Éva Határidı: február 5. a pályázati kiírás megjelentetésére

10 2009. január 29-i ülése könyvébıl 10/2009. (I. 29.) Kt. határozata a Wosinsky Mór Oktatási Intézmény házirendjének jóváhagyásáról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Wosinsky Mór Oktatási Intézmény házirendjét áttekintette, és azt a mellékelt tartalommal jóváhagyja.

11 2009. január 29-i ülése könyvébıl 11/2009. (I. 29.) Kt. határozata a Wosinsky Mór Oktatási Intézmény intézményi minıségirányítási programja kiegészítésének jóváhagyásáról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Wosinsky Mór Oktatási Intézmény intézményi minıségirányítási programja kiegészítését áttekintette, és azt a mellékelt tartalommal jóváhagyja.

12 2009. január 29-i ülése könyvébıl 12/2009. (I. 29.) Kt. határozata a Wosinsky Mór Oktatási Intézmény tervezett átszervezése vizsgálatára szakértı megbízásáról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Turi Katalin (lakcím: 7633 Pécs, Esztergár Lajos utca 5/B.) közoktatási szakértıvel a független szakértıi feladatok ellátására február 1-tıl február 24-ig terjedı határozott idıre megbízási szerzıdést köt a mellékelt tartalom szerint. A Képviselı-testület felhatalmazza dr. Sümegi Zoltán t a megbízási szerzıdés aláírására. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán Határidı: január 31. a szerzıdés aláírására

13 2009. január 29-i ülése könyvébıl 13/2009. (I. 29.) Kt. határozata a városi nagyrendezvényekrıl: 1. Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a évi költségvetésében az alábbi városi nagyrendezvényeket támogatja: évi városi nagyrendezvények I. kategória: Nemzeti ünnepeink Nemzeti ünnep - március 15. Állami ünnep - augusztus 20. Nemzeti ünnep - október 23. II. kategória: Egyéb rendezvények Tolna város 20 éves évfordulója március 1. A Város Napja - május 23. Pedagógus Nap - június 5. Elszármazottak találkozója - szeptember 12. Önkormányzati bál - szeptember 26. Idısek Napja - október 2. Egész-ség Hónap - november Adventi rendezvény - december Szilveszteri újévi köszöntı - december 31. III. Kategória: Pályázati úton támogatott rendezvények (melyekhez önrész szükséges) IV. Tolnai Nyári Fesztivál - augusztus Mözsi Falunap június 20. Mözsi lovasnap IV. Kategória: Egyéb módon támogatott rendezvények (melyekhez önrész szükséges) Német Nemzetiségi Nap - augusztus 8. Roma Nap - augusztus Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a évi városi nagyrendezvények támogatására ,- Ft-ot biztosít a évi költségvetésében.

14 3. A Bezerédj Pál Szabadidıközpont és Könyvtár az általa szervezett városi nagyrendezvényekrıl az éves beszámoló keretében, más szervezık a rendezvényt követı képviselı-testületi ülésen kötelesek szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtani. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán Határidı: február 5.

15 2009. január 29-i ülése könyvébıl 14/2009. (I. 29.) Kt. határozata a évi végre nem hajtott határozatokról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a évi - 54/2008. (II.28.), 71/2008. (III. 7.), 72/2008. (III. 7.), 136/2008. (V. 14.), 137/2008. (V. 14.), 198/2008. (VII. 10.) Kt. - végre nem hajtott határozatokat áttekintette, a határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadta.

16 2009. január 29-i ülése könyvébıl 15/2009. (I.29.) Kt. határozata a Silgárd védıoltás megrendelésérıl: 1. Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete évben támogatja a HPV vírus elleni Silgárd védıoltás sorozat 3. oltásának önkormányzati támogatással történı beadását évben az önkormányzat által támogatott védıoltásra jogosult az a Tolna városában állandó bejelentett lakcímmel rendelkezı, 13 éves lány gyermek, aki évben született, az elsı oltás beadásakor 13 éves, és a védıoltás sorozat elsı két oltását már megkapta. A harmadik vakcina biztosítását a szülınek írásban kell kérnie az önkormányzattól. 2. Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete évben lehetıséget biztosít minden Tolna városában állandó bejelentett lakcímmel rendelkezı, 14 évesnél idısebb lánynak, vagy nınek, hogy a védıoltás sorozatot az 1. pontban írt támogatás nélkül - az önkormányzaton keresztül, a forgalmi áránál 20 %-kal kedvezıbb áron vásárolja meg. A kérelmezınek a vakcina iránti igényét írásban kell bejelentenie, majd az önkormányzat költségvetési számlájára be kell fizetnie annak ellenértékét, amit ezt követıen rendel meg az önkormányzat. 3. Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az MSD Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) január 1- tıl december 31-ig terjedı határozott idıre a mellékelt tartalommal szállítási szerzıdést köt. 4. A Képviselı-testület felhatalmazza dr. Sümegi Zoltán t a szállítási szerzıdés aláírására. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán Határidı: február 28.

17 2009. január 29-i ülése könyvébıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 16/2009. (I.29.) Kt. határozata a Tolna, Mözs Szent István utca 13. szám alatti épületben lévı fogorvosi rendelı bérbeadásáról fogorvosi magánrendelés céljából: 1.) Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete bérbe adja a Somlán Kft. (7691 Pécs, Pajtás u. 18.) részére a Tolna, Mözs Szent István utca 13. szám alatti épületben lévı fogorvosi rendelıt, annak teljes berendezésével és felszerelésével együtt, havi 8.000,- Ft. + ÁFA bérleti díj ellenében, fogorvosi magánrendelés céljából. 2.) A Képviselı-testület felhatalmazza dr. Sümegi Zoltán t, hogy a melléklet szerinti bérleti szerzıdést írja alá. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán Határidı: február 13.

18 2009. január 29-i ülése könyvébıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 17/2009. (I. 29.) Kt. határozata a Tolna, Mözs Szent István utca 13. szám alatti épületben lévı fogorvosi rendelıvel kapcsolatos átalakítási munkákról: 1.) Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a Somlán Kft. kérelmezı (7691 Pécs, Pajtás u. 18.) az Önkormányzat tulajdonát képezı Tolna, Mözs Szent István utca 13. szám alatt található fogorvosi rendelıben a meglévı biztonsági rendszert egy mozgásérzékelı fejjel kibıvítse, valamint a rendelı ablakaira rácsot szereltessen azzal, hogy az átalakítás minden költségét a kérelmezı fizeti. 2.) A Képviselı-testület felhatalmazza dr. Sümegi Zoltán t, hogy a melléklet szerinti megállapodást írja alá. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán Határidı: február 13.

19 2009. január 29-i ülése könyvébıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 18/2009. (I. 29.) Kt. határozata a Somlán Kft-vel kötött vállalkozási szerzıdés módosításáról: 1.) Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Somlán Kft.-vel március 31. napján kötött vállalkozási szerzıdésének módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 2.) A Képviselı-testület felhatalmazza dr. Sümegi Zoltán t, hogy a vállalkozási szerzıdés módosítását írja alá. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán (2. pont tekintetében) Határidı: február 13.

20 2009. január 29-i ülése könyvébıl 19/2009. (I. 29.) Kt. határozata a Családi Napközivel kötött megállapodás felmondásáról: 1.) Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Családi Napközivel (7130 Tolna, Magaspart 29/1.) december 15. napján megkötött megállapodást július 1. napjával felmondja. Az Önkormányzat a bölcsıdei ellátás biztosítására megoldást keres. 2.) A felmondási idı végéig a megállapodás hatályban marad. Ez alapján a felmondási idı lejártának napjáig Tolna Város Önkormányzata köteles ,- Ft/fı/hó támogatási összeget 5 fıre a Családi Napközi részére a megállapodásban meghatározott módon megfizetni, míg a Családi Napközi köteles az elszámolással kapcsolatos kötelezettségének eleget tenni. 3.) A Képviselı-testület felkéri dr. Sümegi Zoltán t, hogy gondoskodjon a felmondás érintett részére történı megküldésérıl. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán (a 3. pont tekintetében) Határidı: február 15. (a felmondás közlésére)

21 2009. január 29-i ülése könyvébıl 20/2009. (I. 29.) Kt. határozata a KEOP kódszámú pályázat lebonyolításához szükséges közbeszerzési tanácsadói feladatokat ellátó szervezet vagy személy kiválasztásáról: 1.) Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a KEOP kódszámú pályázat lebonyolításához hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatokat ellátó és a beszerzéseket lefolytató nyertes szervezetként a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által javasolt, a legalacsonyabb árat megajánló Darázs és Társai Ügyvédi Irodával (székhely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 31. mfsz. 1.; képviseli: dr. Bakondi György ügyvéd) megbízási szerzıdést köt. 2.) A Képviselı-testület felhatalmazza dr. Sümegi Zoltán t, hogy a megbízási szerzıdést írja alá. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán (a szerzıdés aláírásáért) Határidı: február 13. (a szerzıdés aláírására)

22 2009. január 29-i ülése könyvébıl 21/2009. (I. 29.) Kt. határozata a 019/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerzıdés módosításáról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a FOODTRANS Europa Kft-vel a Tolna külterület 019/1 hrsz-ú ingatlan tekintetében kötött adásvételi szerzıdés 7. pontját az alábbiak szerint kívánja módosítani: 7. Vevı vállalja, hogy az ingatlan teljes vételára megfizetésének biztosítására március 31-ig a szerzıdés teljes összegének megfelelı bankgaranciát nyújt az Eladónak. E bankgarancia alapján Eladó jogosult az ingatlan teljes vételárát lehívni, amennyiben azt a Vevı a mővelési ág váltás megtörténte ellenére nem fizeti meg az e szerzıdés 6. pontja szerinti határidıben. Amennyiben a mővelési ág váltás az Eladó hibáján kívüli okból nem jön létre, Eladó jogosult a mővelési ág váltással kapcsolatban keletkezett költségeinek megfelelı összeget a bankgaranciából lehívni. A Képviselı-testület felhatalmazza dr. Sümegi Zoltán t, hogy a szerzıdésmódosítást készíttesse el, majd azt írja alá. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán Határidı: február 15.

23 2009. január 29-i ülése könyvébıl 22/2009. (I. 29.) Kt. határozata lıtér esetleges hasznosításáról: 1. Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a az EMA-Kİ Bányászati Kft (7130 Tolna, Kossuth Lajos u. 7.) a tolnai külterület 019/1 hrsz-ú ingatlanon történı célkitermelı hely létesítésére irányuló kérelmét elviekben támogatja, amennyiben az Önkormányzat és a FOODTRANS Europa Kft. által október 31-én aláírt ingatlan-adásvételi szerzıdés nem megy teljesedésbe, és megszőnik. 2. A Képviselı-testület felkéri dr. Sümegi Zoltán t, hogy a február 26-i testületi ülésre terjessze elı a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekőségérıl és fejlesztésérıl szóló évi CXXVIII. törvény 17/A. -a szerinti az EMA-Kİ Bányászati Kft-vel egyeztetett megállapodás tervezetét. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán Határidı: február 26. a 2. pontra

24 2009. január 29-i ülése könyvébıl 23/2009. (I. 29.) Kt. határozata az Alois Dallmayr Kft. kérelmérıl: 1.) Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alois Dallmayr Kft. (1188 Budapest, Nagykırösi út 24.) új telephely létesítésének támogatása tárgyában benyújtott kérelmét megtárgyalta, és a telekvásárlás tekintetében az alábbi feltételek fennállása esetén támogatja a évi költségvetésének terhére: ha a kérelmezı által Tolna közigazgatási területén megvásárolni kívánt területet a tulajdonos (Pontex Kft Tolna, Szedresi u.) csak egyben, telekmegosztás nélkül kívánja értékesíteni, úgy az önkormányzat - maximum 5000 m 2 teleknagyság, legfeljebb nettó 3500 Ft/m 2 áron történı megvásárlásával, hozzájárul az ingatlan vételéhez. 2.) A Képviselı-testület felhatalmazza dr. Sümegi Zoltán t, hogy az 1. pontnak megfelelı szándéknyilatkozatot írja alá. Felelıs: Határidı: dr. Sümegi Zoltán február 15. (a 2. tekintetében)

25 2009. január 29-i ülése könyvébıl 24/2009. (I. 29.) Kt. határozata települési folyékony hulladék szállítását végzı szolgáltató kijelölésérıl: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 27. (4)-(5) bekezdéseire tekintettel a települési folyékony hulladék szállítására irányuló új pályázati eljárás lezárásáig, és a szolgáltató pályázati úton történı kiválasztását követı szerzıdéskötésig Ferenczy Tibor József egyéni vállalkozóval (7135 Dunaszentgyörgy, Kossuth L. u. 18/1.) köt közszolgáltatási szerzıdést a mellékelt tartalommal. A Képviselı-testület felhatalmazza dr. Sümegi Zoltán t, hogy az ideiglenes közszolgáltatási szerzıdést aláírja. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán Határidı: február 15.

26 2009. január 29-i ülése könyvébıl 25/2009. (I. 29.) Kt. határozata kálvária melletti területrendezéssel és a Duna-part rendezésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás kiírásáról: 1. Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az egybeszámítás alapján megállapított becsült értéket figyelembe véve elhatározza hirdetmény közzététele nélküli egyszerő közbeszerzési eljárás lefolytatását a Tolnai kápolna melletti terület térrendezés vázlattervének és Tolna Duna-part térrendezési vázlattervének elkészítése tárgyában. 2. A Képviselı-testület felkéri az Elıkészítı Bizottságot, hogy az ajánlattevıket válassza ki, és gondoskodjon az ajánlattételi felhívás elkészítésérıl, valamint az ajánlattevık részére történı megküldésrıl. Felelıs: Guld Csaba az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke a 2. pont tekintetében Határidı: február 15. a 2. pont tekintetében

27 2009. január 29-i ülése könyvébıl 26/2009. (I.29.) Kt. határozata a Vácziék Építész Irodája Kft.-vel tender terv elkészítése tárgyában kötendı tervezési szerzıdésrıl: 1.) Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a tervezési munkák elvégzésére kizárólagos joggal rendelkezı - Vácziék Építész Irodája Kft.-vel (7100 Szekszárd, Magyar S. u. 2.) tervezési szerzıdést köt a Bartók Béla utcai iskola bıvítés 14 tantermes tender terve elkészítése tárgyában nettó ,-Ft + Áfa, azaz összesen bruttó ,-Ft értékben. 2.) A Képviselı-testület felhatalmazza dr. Sümegi Zoltán t a tervezési szerzıdés aláírására. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán (a 2. pont tekintetében) Határidı: február 5.

28 2009. január 29-i ülése könyvébıl 27/2009. (I. 29.) Kt. határozata a évi útépítési és útfelújítási munkák tervezése tárgyában közbeszerzési eljárás kiírásáról: 1.) Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a évben az alábbi utcákban kíván útfelújítási és útépítési munkákat elvégeztetni: Útépítési munkával érintett utcák: 1. Tolna, Víztorony utca (120 fm) 2. Tolna, Vásártéri lejáró (vízmőtıl balra 150 fm) 3. Tolna, Damjanich utca (500 fm) 4. Tolna, Kinizsi köz (125 fm) 5. Tolna, Wesselényi utca (160 fm) 6. Mözs, Dózsa tér (100 fm) Útfelújítási munkával érintett utcák: 1. Vasút utca (290 fm) 2. Fáy tér 3. Sport utca elsı fele a Bartók B. utcáig 2.) A Képviselı-testület az 1. pontban megjelölt építési beruházás megvalósításához szükséges tervezési munka tárgyában hirdetmény közzététele nélküli egyszerő közbeszerzési eljárást ír ki. 3.) A Képviselı-testület felkéri az Elıkészítı Bizottságot, hogy az eljárásban részt vevı ajánlattevıket válassza ki, és gondoskodjon az ajánlattételi felhívás elkészítésérıl, valamint az ajánlattevık részére történı megküldésrıl. Felelıs: Guld Csaba az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke (a 3. pont tekintetében) Határidı: február 15. (a 3. pont tekintetében)

29 2009. január 29-i ülése könyvébıl 28/2009. (I. 29.) Kt. határozata a mőszaki ellenıri feladatokat ellátó szervezet vagy személy kiválasztásáról: 1. Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a évben megvalósítandó útépítési és útfelújítási munkákhoz kapcsolódó mőszaki ellenıri feladatok ellátására mőszaki ellenır szervezetet vagy személyt kíván megbízni. 2. A Képviselı-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát, hogy - a Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 13/2007. (IV.27.) önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének II. 2. alpontja alapján az 1. pont szerinti tevékenységre legalább 3 személytıl, vagy szervezettıl kérjen árajánlatot, és gondoskodjon az eljárás eredményére vonatkozó javaslatának Képviselı-testülethez történı elıterjesztésérıl. 3. A Képviselı-testület felkéri dr. Sümegi Zoltán t, hogy gondoskodjon a határozat közlésérıl. Felelıs: Pirgi József elnök (2. pont tekintetében) dr. Sümegi Zoltán (3. pontban foglaltakért) Határidı: február 26. (az eljárás eredményére vonatkozó javaslat megtételére) február 5. (3. pontban foglaltakra)

30 2009. január 29-i ülése könyvébıl 29/2009. (I. 29.) Kt. határozata a 0294/11-es helyrajzi számú telek értékesítésérıl: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatja a tulajdonában lévı 0294/11-es helyrajzi számú terület értékesítését. A Képviselı-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy rendelje meg a terület értékbecslését és készítse elı az értékesítési eljárást. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán Határidı: március 15. (az értékbecslését megrendelése tekintetében)

31 2009. január 29-i ülése könyvébıl 30/2009. (I. 29.) Kt. határozata a közterület használatáról, valamint a lakás és közcélú létesítményekhez kapcsolódó parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról szóló 19/2003 (VII.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felülvizsgálta a közterület használatáról, valamint a lakás és közcélú létesítményekhez kapcsolódó parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról szóló 19/2003 (VII.1.) önkormányzati rendeletét, és annak módosítását nem tartja szükségesnek.

32 2009. január 29-i ülése könyvébıl 31/2009. (I. 29.) Kt. határozata a tolnai temetı üzemeltetésére vonatkozó megállapodásról: 1. Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (4) bekezdése szerinti köztemetı fenntartására vonatkozó kötelezı feladatának ellátására a Tolnai Római Katolikus Egyházközséggel a mellékelt tartalommal megállapodást köt. 2. A Képviselı-testület felhatalmazza dr. Sümegi Zoltán t a megállapodás aláírására. 3. Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 255/2007. (XII.20.) Kt. határozatának 2. pontját visszavonja. 4. A Képviselı-testület felkéri Tolna Város Jegyzıjét, hogy a temetıkrıl és a temetkezési tevékenységrıl szóló 17/2000. (IX.26.) rendelet felülvizsgálatát, a megállapodás aláírását követıen terjessze a Képviselı-testület elé. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán, Ezerné dr. Huber Éva Határidı: február 28 (az 1. pont tekintetében), március 31. (a 3. pont tekintetében)

33 2009. január 29-i ülése könyvébıl 32/2009. (I. 29.) Kt. határozata Axel Springer Magyarország Kft.-vel történı szerzıdéskötésrıl: 1.) Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete szerzıdést köt az Axel Springer Magyarország Kft.-vel (7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3.) február 1-tıl december 31-ig terjedı idıtartamra, amely alapján a Tolnai Népújság havi egy alkalommal, a Tolna városában történteket egy oldal terjedelemben megjelenteti. A megjelentetés költségét melynek összege alkalmanként Ft + ÁFA, összesen Ft + ÁFA, mennyisége pedig példány/alkalom a Képviselı-testület a évi költségvetése terhére biztosítja. 2.) A Képviselı-testület felhatalmazza dr. Sümegi Zoltán t a határozat tartalmának megfelelı szerzıdés aláírására. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán Határidı: február 13.

34 2009. január 29-i ülése könyvébıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 33/2009. (I. 29.) Kt. határozata a Mözsi Településrészi Önkormányzat bıvítésérıl: 1.) Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 28. -a, valamint Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 13/2007. (IV.27.) önkormányzati rendelet 52. (2) bekezdése alapján február 1. napjával a Mözsi Településrészi Önkormányzat új tagjának Molnár János (7131 Tolna, Mözs Széchenyi utca 3.) választópolgárt választja. 2. A Képviselı-testület felkéri Ezerné dr. Huber Éva t, hogy gondoskodjon a tiszteletdíj számfejtésével kapcsolatos teendıkrıl. Felelıs: Ezerné dr. Huber Éva Határidı: február 5. (a 2. pontra)

35 2009. január 29-i ülése könyvébıl 34/2009. (I. 29.) Kt. határozata a Tolnai Önkéntes Tőzoltóság fenntartási költségeinek viselésérıl: 1.) Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete évi tervezett költségvetésének terhére biztosítja a Tolnai Önkéntes Tőzoltóság mőködési jellegő kiadásait. Mindaddig, amíg a támogatás mértékérıl nem születik döntés, a támogatás a évi hozzájárulás idıarányos részének megfelelıen, havi bontásban, február 1-tıl havi egyenlı összegben kerül átutalásra. A január havi összeg visszamenıleg, a február havi összeggel egyidejőleg kerül kifizetésre. 2.) A Képviselı-testület felkéri Ezerné dr. Huber Éva t, hogy gondoskodjon a Tolnai Önkéntes Tőzoltóság évi támogatásáról szóló elıterjesztésnek a Képviselı-testület februári ülésére történı elıkészítésérıl. Felelıs: Ezerné dr. Huber Éva (a 2. pont tekintetében) Határidı: február 28.

36 2009. január 29-i ülése könyvébıl 35/2009. (I. 29.) Kt. határozata a Képviselı-testület 330/2008. (XII.18.) Kt. határozatának módosításáról: 1.) Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a év I. féléves munkatervének szövegét az alábbiak szerint módosítja: a.) A január 29. napjára elıirányzott Az önkormányzat éves költségvetése (I. forduló) címő napirendi pont megtárgyalását törli a munkatervbıl. b.) A január 29. napjára elıirányzott Az önkormányzat évi nemzetközi terve címő napirendi pontot átteszi a februári ülés napirendjébe. c.) A február 26. napjára elıirányzott Az önkormányzat évi költségvetésének módosítása címő napirendi pontot átteszi a januári ülés napirendjébe. d.) A február 26. napjára elıirányzott Az önkormányzat évi költségvetése (II. forduló) címő napirendi pontjából (II. forduló) megjelölést törli. 2.) A Képviselı-testület felkéri Ezerné dr. Huber Éva t, hogy az 1.) pontban megjelölt módosításokat a munkaterven vezesse át, és gondoskodjon az érintett intézményeknek, valamint gazdasági társaságoknak való megküldésérıl. Felelıs: Ezerné dr. Huber Éva Határidı: február 13.

37 2009. január 29-i ülése könyvébıl 36/2009. (I. 29.) Kt. határozata a illetményének módosításáról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a i tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény 3. (2) bekezdésére tekintettel dr. Sümegi Zoltán illetményét február 1. napjától bruttó ,-Ft/hó összegben állapítja meg. A Képviselı-testület felkéri Ezerné dr. Huber Éva t, hogy jelezze a Magyar Államkincstárnak az illetmény számfejtésével, illetve az összeg módosulásával kapcsolatos változást, illetve gondoskodjon annak a évi költségvetési rendeletbe történı beépítésérıl. Felelıs: Ezerné dr. Huber Éva Határidı: február 15. (tájékoztatás megküldésére) A soron következı testületi ülés a változás költségvetési rendeletbe történı beépítésére

38 2009. január 29-i ülése könyvébıl 37/2009. (I. 29.) Kt. határozata a költségátalányáról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a i tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény 18.. (2) bekezdése alapján dr. Sümegi Zoltán részére i tisztség ellátásával összefüggı költségeinek térítésére február 1-tıl ,- Ft/hó költségátalányt állapít meg. A Képviselı-testület felkéri Ezerné dr. Huber Éva t, hogy jelezze a Magyar Államkincstárnak a költségátalány kifizetését, illetve gondoskodjon annak a évi költségvetési rendeletbe történı beépítésérıl. Felelıs: Ezerné dr. Huber Éva (a határozat közléséért) Határidı: február 28. (tájékoztatás megküldésére) A soron következı testületi ülés a változás költségvetési rendeletbe történı beépítésére

39 2009. január 29-i ülése könyvébıl 38/2009. (I. 29.) Kt. határozata az alek tiszteletdíjának felemelésérıl: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a i tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény 4. (1)-(2) bekezdéseire tekintettel az alek tiszteletdíjának összegét február 1. napjától ,-Ft/hó/fı összegben állapítja meg. A Képviselı-testület felkéri Ezerné dr. Huber Éva t, hogy jelezze a Magyar Államkincstárnak a tiszteletdíj számfejtésével, illetve az összeg módosulásával kapcsolatos változást, illetve gondoskodjon annak a évi költségvetési rendeletbe történı beépítésérıl. Felelıs: Ezerné dr. Huber Éva Határidı: február 15. (tájékoztatás megküldésére) A soron következı testületi ülés a változás költségvetési rendeletbe történı beépítésére

40 2009. január 29-i ülése könyvébıl 39/2009. (I. 29.) Kt. határozata a Humán Bizottság beszámolójáról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Humán Bizottság 186/2008. (XII.16.) - 230/2008. (XII.16.) sz. és 1/2009. (I.12.) 7/2009. (I.12.) sz. átruházott hatáskörben hozott határozatairól szóló beszámolóját elfogadta.

41 2009. január 29-i ülése könyvébıl 40/2009. (I. 29.) Kt. határozata a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság beszámolójáról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 252/2008. (XII.16.), 253/2008. (XII.16.), 256/2008. (XII.18.) számú átruházott hatáskörben hozott határozatairól szóló beszámolóját elfogadta.

42 2009. január 29-i ülése könyvébıl 41/2009. (I. 29.) Kt. határozata az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló i beszámolóról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a átruházott hatáskörben hozott döntések tapasztalatairól szóló beszámolóját elfogadta.

43 2009. január 29-i ülése könyvébıl 42/2009. (I. 29.) Kt. határozata a két ülés közti fontosabb eseményekrıl szóló tájékoztatóról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a két ülés közti fontosabb eseményekrıl szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.

44 2009. február 12-i ülése könyvébıl 43/2009. (II. 12.) Kt. határozata a tolnai Idısek Otthona évi költségvetésérıl: 1. Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Tolnai Idısek Otthona évi költségvetését a mellékelt tartalom szerint jóváhagyja. 2. A Képviselı-testület felkéri dr. Sümegi Zoltán t, hogy gondoskodjon a határozat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának, és a szekszárdi Szociális Központnak történı megküldésérıl. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán Határidı: február 15. a határozat közlésére

45 2009. február 12-i ülése könyvébıl 44/2009. (II. 12.) Kt. határozata ÁROP-1.A.2/A kódszámú projekt megvalósításához felnıttképzési szolgáltatás megrendelésérıl: 1. Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a évben megvalósítandó ÁROP-1.A.2/A kódszámú projekt megvalósításához felnıttképzési szolgáltatást végzı szervezetet vagy személyt kíván megbízni. 2. A Képviselı-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát, hogy - a Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 13/2007. (IV.27.) önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének II. 2. alpontja alapján az 1. pont szerinti tevékenységre legalább 3 személytıl, vagy szervezettıl kérjen árajánlatot, és gondoskodjon az eljárás eredményére vonatkozó javaslatának Képviselı-testülethez történı elıterjesztésérıl. 3. A Képviselı-testület felkéri dr. Sümegi Zoltán t, hogy gondoskodjon a határozat közlésérıl. Felelıs: Pirgi József elnök (2. pont tekintetében) dr. Sümegi Zoltán (3. pontban foglaltakért) Határidı: február 18. (az eljárás eredményére vonatkozó javaslat megtételére) február 12. (3. pontban foglaltakra)

46 2009. február 12-i ülése könyvébıl 45/2009. (II. 12.) Kt. határozata: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 28/2009. (I. 29.) Kt. határozatát visszavonja.

47 2009. február 12-i ülése könyvébıl 46/2009. (II. 12.) Kt. határozata mőszaki ellenıri feladatok beszerzése tárgyában közbeszerzési eljárás kiírásáról: 1.) Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a évben megvalósítandó útépítési és útfelújítási munkákhoz kapcsolódó mőszaki ellenıri feladatok ellátására mőszaki ellenır szervezetet vagy személyt kíván megbízni. 2.) A Képviselı-testület az 1. pontban megjelölt mőszaki ellenıri feladatok ellátása tárgyában hirdetmény közzététele nélküli egyszerő közbeszerzési eljárást ír ki, és az alábbi ajánlattevıknek javasolja az ajánlattételi felhívást megküldeni: 1. Aldor Kft (7100 Szekszárd, Nefelejcs u. 17.), 2. Parmaton Kft. (7140 Bátaszék, Tavasz u. 8.), 3. Szawiép Kft. (7100 Szekszárd, Csapó D. u. 7.). 3.) A Képviselı-testület felkéri az Elıkészítı Bizottságot, hogy gondoskodjon az ajánlattételi felhívás elkészítésérıl, valamint az ajánlattevık részére történı megküldésrıl. Felelıs: Guld Csaba az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke (a 3. pont tekintetében) Határidı: február 15. (a 3. pont tekintetében)

48 2009. február 12-i ülése könyvébıl 47/2009. (II. 12.) Kt. határozata a kálvária melletti területrendezéssel, és a Duna-part rendezésével kapcsolatos tervezésre irányuló közbeszerzési eljárásban meghívandók körérıl: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a kálvária melletti területrendezéssel, és a Duna-part rendezésével kapcsolatos tervezésre irányuló közbeszerzési eljárásban az alábbi ajánlattevıknek kívánja megküldeni az ajánlattételi felhívást: 1. Mőterem 90 Építész Iroda Bt. (7130 Tolna, Garay u. 18.) 2. Hámori Építész Iroda Kft. (7171 Sióagárd, Kossuth L. u. 44/A.) 3. B6 Építész Iroda Kft. (7100 Szekszárd, Cseri J. u. 5.). A Képviselı-testület felkéri dr. Sümegi Zoltán t, hogy e határozatról tájékoztassa az elıkészítı bizottság elnökét. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán Határidı: február 12.

49 2009. február 12-i ülése könyvébıl 48/2009. (II. 12.) Kt. határozata a évi útfelújítási és útépítési munkák tekintetében a tervezı kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárásban meghívandók körérıl: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a évi útfelújítási és útépítési munkák tekintetében a tervezı kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárásban az alábbi ajánlattevıknek kívánja megküldeni az ajánlattételi felhívást: 1. Aldor Kft (7100 Szekszárd, Nefelejcs u. 17.), 2. Parmaton Kft. (7140 Bátaszék, Tavasz u. 8.), 3. Szawiép Kft. (7100 Szekszárd, Csapó D. u. 7.). A Képviselı-testület felkéri dr. Sümegi Zoltán t, hogy e határozatról tájékoztassa az elıkészítı bizottság elnökét. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán Határidı: február 12.

50 2009. február 18-i ülése könyvébıl 49/2009. (II. 18.) Kt. határozata az ÁROP-1.A.2/A kódszámú projekt megvalósításához felnıttképzési szolgáltatás megrendelésérıl: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megállapítja, hogy az ÁROP- 1.A.2/A kódszámú projekt megvalósításához kért árajánlatok közül a DFT-Hungária Kft. (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 5. 1/2 em.) által tett árajánlat a legkedvezıbb. A Képviselı-testület a felnıttképzési szolgáltatás nyújtására DFT-Hungária Kft. -vel (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 5. 1/2 em.) megbízási szerzıdést köt. A Képviselı-testület felkéri Tolna Város Polgármesterét a benyújtott árajánlatban foglaltaknak megfelelı megbízási szerzıdés aláírására. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán Határidı: március 1.

51 2009. február 18-i ülése könyvébıl 50/2009. (II. 18.) Kt. határozata a Wosinsky Mór Oktatási Intézmény óvodai telephelyét érintı átszervezésérıl: 1.) Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Wosinsky Mór Oktatási Intézmény átszervezését a Hısök terei Gesztenyéskert Óvoda átköltöztetését a 970/41 hrsz. sz. ingatlanon kialakított épületbe tervezi 2009/2010 nevelési év során. 2.) A Képviselı-testület felhatalmazza dr. Sümegi Zoltán t az Oktatási Hivatal által javasolt független szakértıvel kötendı megbízási szerzıdés aláírására azzal, hogy a megbízási díj bruttó ,-Ft. 3.) A Képviselı-testület felkéri Ezerné dr. Huber Éva t, hogy gondoskodjon a Wosinsky Mór Oktatási Intézmény átszervezésére vonatkozó döntés meghozatala elıtt a szükséges vélemények beszerzésérıl. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán (a 2. pont tekintetében), Ezerné dr. Huber Éva (a 3. pont tekintetében) Határidı: február 25. (2. pont), március 25. (3. pont)

52 2009. február 18-i második ülése könyvébıl 51/2009. (II. 18.) Kt. határozata a Tolna Víz- és Csatornamő Kft-vel fennálló üzemeltetési szerzıdések megszüntetésérıl: 1. Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Tolna Víz- és Csatornamő Kft-vel március 31-én, és június 6-án kötött üzemeltetési szerzıdéseket közös megegyezéssel, március 31. napjával megszünteti. 2. A Képviselı-testület felhatalmazza dr. Sümegi Zoltán t, hogy az üzemeltetési szerzıdések közös megegyezéssel történı megszüntetésre irányuló megállapodásokat a mellékelt tartalommal aláírja. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán Határidı: február 28.

53 2009. február 26-i ülése könyvébıl 52/2009. (II. 26.) Kt. határozata a 321/2008. (XII. 18.) Kt. határozat módosításáról. Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 321/2008. (XII. 18.) Kt. határozat végrehajtásának határidejét az alábbi tartalommal módosítja: Határidı: április 30.

54 2009. február 26-i ülése könyvébıl 53/2009. (II. 26.) Kt. határozata a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 253/2008. (X.30.), 253/2008. (X.30.), 275/2008. (X.30.), 278/2008. (X.30.), 304/2008. (XII. 18.), 313/2008. (XII. 18.) 314/2008. (XII. 18.), 317/2008. (XII. 18.), 318/2008. (XII. 18.), 321/2008. (XII.18.), 323/2008. (XII.18.), 324/2008. (XII.18.), 325/2008. (XII.18.), 326/2008. (XII.18.), 328/2008. (XII.18.), 9/2009. (I. 29.), 12/2009. (I. 29.), 13/2009. (I. 29.), 16/2009. (I. 29.), 17/2009. (I. 29.), 18/2009. (I. 29.), 19/2009. (I. 29.), 20/2009. (I. 29.), 21/2009. (I. 29.), 23/2009. (I. 29.), 24/2009. (I. 29.), 25/2009. (I. 29.) 26/2009. (I. 29.) 27/2009. (I. 29.), 28/2009. (I. 29.), 32/2009. (I. 29.), 33/2009. (I. 29.), 34/2009. (I. 29.), 35/2009. (I. 29.), 36/2009. (I. 29.), 37/2009. (I. 29.), 38/2009. (I. 29.) Kt. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadta.

55 2009. február 26-i ülése könyvébıl 54/2009. (II. 26.) Kt. határozata a évi városi nagyrendezvények keretfelosztásáról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a évi városi nagyrendezvények 6 millió Ft-os keretösszegét az alábbiak szerint osztja fel: évi városi nagyrendezvények 2009-ben megítélt támogatás I. kategória: nemzeti ünnepeink ,-Ft - Nemzeti ünnep március Állami ünnep augusztus Nemzeti ünnep október 23. II. kategória: egyéb rendezvények - Tolna város 20 éves évfordulója március ,-Ft - A Város Napja május ,-Ft - Pedagógus Nap június ,-Ft - Elszármazottak találkozója szeptember ,-Ft - Önkormányzati bál szeptember ,-Ft - Idısek Napja október ,-Ft - Egész-ség Hónap november ,-Ft - Adventi rendezvény december ,-Ft III. kategória: pályázati úton támogatott rendezvények - V. Tolnai Nyári Fesztivál augusztus ,-Ft - Mözsi Falunap június ,-Ft - Mözsi Lovasnap ,-Ft IV. kategória: egyéb módon támogatott rendezvények - Szilveszteri-újévi köszöntı december ,-Ft - Német Nemzetiségi Nap augusztus ,-Ft - Roma nap augusztus ,-Ft

56 2009. február 26-i ülése könyvébıl 55/2009. (II. 29.) Kt. határozata a évi III. kategóriás városi nagyrendezvények pályázati kiírásáról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot ír ki a III. kategóriába sorolt városi nagyrendezvények a Mözsi Falunap és a Mözsi Lovasnap - támogatására a mellékelt pályázati kiírás szerint. Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri dr. Sümegi Zoltán t, hogy gondoskodjon a felhívás Tolnai Népújságban, Tolnai Hírlapban, valamint Tolna város honlapján történı megjelentetésérıl. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán Határidı: március 16.

57 2009. február 26-i ülése könyvébıl 56/2009. (II. 26.) Kt. határozata a városi sportegyesületek évi tájékoztatójáról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a sportegyesületek évi mőködésérıl szóló tájékoztatót tudomásul vette.

58 2009. február 26-i ülése könyvébıl 57/2009. (II. 26.) Kt. határozata a sportfinanszírozás rendszerének módosításáról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Tolna Város Hosszú távú Sportkoncepciójának SPORTFINANSZÍROZÁS ÉS TÁMOGATÁS EGYÉB FORMÁIRA vonatkozó V. fejezetének V.1., V.2., V.2.1., V.2.2. pontját az alábbiak szerint módosítja: Az V. fejezet V.1., V.2., V.2.1., V.2.2., V.3., V.4. pontjainak helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: V. SPORTFINANSZÍROZÁS ÉS A TÁMOGATÁS EGYÉB FORMÁI Az önkormányzat a mindenkori elfogadott költségvetése mőködési bevételének maximum 1 %-át biztosítja a sporttámogatásra. V.1. A támogatási keret 50%-a az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények üzemeltetésére, ezek gondnoki teendıinek ellátására, valamint a sportegyesületek bérleti díjainak finanszírozására fordítandó. V.2. A támogatási keret fennmaradó 50 %-a sporttámogatásra fordítandó. V.2.1. Versenysport Az önkormányzat költségvetésében meghatározott sporttámogatási keretösszeg 80%-a adható a versenysport támogatására. V.2.2. Szabadidı- és tömegsport Az önkormányzat költségvetésében évente meghatározott sporttámogatási keretöszszeg 20%-a adható a szabadidı- és tömegsport szervezeteknek. V.2.1. Versenysport (V.2.1.keret) Kiemelten támogatott sportegyesületek (V.2.1. keret 80%) A támogatás csak sportegyesületen keresztül történhet. 1. Alaptámogatás (25%) 2.Eredményességi támogatás (25%) 3. Versenyzıi létszám alapján történı támogatás (25%) 4. Utánpótlás nevelés támogatása (25%) A keret felosztásáról a szakbizottság véleményének figyelembevételével a Képviselıtestület dönt a Sportfinanszírozási rendszer alapján. Kiemelten támogatott egyesületek:

59 1. ALOIS DALLMAYR Tolnatext KKSC 2. Fastron AC 3. Tolna Kézilabda Club 4. Tolna Városi Futball Club 5. Tolna-Mözsi Futsal Sportegyesület V.2.2. Szabadidı és tömegsport (V.2.2. keret 20%-a) Az önkormányzat költségvetésében évente meghatározott sporttámogatási keretöszszeg 20%-a adható a szabadidı- és tömegsport szervezeteknek. A szabadidı- és tömegsport keretösszege továbbra is pályázat útján kerül szétosztásra a város intézményei, egyesületei, civilszervezetei között. (A kiemelten támogatott sportegyesületek nem pályázhatnak.) Az összeg felosztásáról a Humán Bizottság dönt minden év áprilisában. V.3. Diáksport A diáksport támogatása alapvetıen a költségvetési törvényben meghatározott normatívák szerint történik. Az önkormányzat által engedélyezett többletfeladat - sportfakultáció - költségei a WMOI éves költségvetésében jelennek meg (feladatfinanszírozás formájában). Más, a diáksporttal kapcsolatos kötelezın felüli feladatok finanszírozása a szabadidı és tömegsport célokra fenntartott keretösszeg terhére, a Gyermek- és Tömegsport pályázat útján történik. A sportegyesületek támogatásának feltételei V.4. A sportegyesületek támogatásának feltételei A kiemelt támogatást azok a sportegyesületek nyerhetik el, amelyek megfelelnek az alábbi feltételek mindegyikének: 1.) Önkormányzati támogatás csak annak részére nyújtható, akinek: a) nincs lejárt köztartozása, b) a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen gazdálkodik, és c) a korábban kapott támogatással megfelelı módon elszámolt. 2.) Nem kaphat támogatást: a) az a sportvállalkozás, amellyel szemben a Cstv. szerint végelszámolási, csıdvagy felszámolási eljárás van folyamatban, b) az a sportszövetség, illetve sportegyesület, amelynek mőködését a bíróság felfüggesztette, valamint amelynek megszüntetésére az Et. szerint eljárás van folyamatban, c) az a sportegyesület, amellyel szemben a Cstv. szerint csıdeljárás van folyamatban, vagy amely ellen a Cstv. szerinti felszámolási eljárás megindítása céljából kérelmet nyújtottak be, és felszámolását ennek alapján a bíróság jogerısen elrendelte. d) az a sportegyesület, amelynél a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség fennáll, illetve amelyik sportegyesület közzétételi kötelezettségének nem tett eleget. 3.) Az önkormányzat a költségvetésben meghatározott támogatást nem biztosítja, ha a támogatott szervezet: a) a támogatás igénylésekor valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott,

60 b) az (1) bekezdés szerinti feltételeket nem teljesítette, illetve a (2) bekezdés szerinti helyzetbe került, c) köztartozása a költségvetési döntést követıen lejárt és arra fizetési halasztást sem kapott, d) a támogatást nem a megjelölt célra használta fel. 4.) A támogatásra vonatkozó igény benyújtásával egyidejőleg a sportfinanszírozási rendszer szempontjai alapján történı támogatási összeg megállapításához a támogatott szervezet a szükséges dokumentumokat, versenyzıi engedélyeket, könyveket, létszámigazolásokat csatolja. A támogatott sportegyesületek minden év január hónapjában a teljes évi költségvetésükrıl és a támogatás felhasználásáról kötelesek tájékoztatást adni Tolna Város Önkormányzatnak. Tolna Város Önkormányzata a kiemelten támogatott sportegyesületekkel támogatási szerzıdést köt. A támogatott sportegyesületek minden év január 31-ig a teljes évi költségvetésükrıl és a támogatás felhasználásáról kötelesek tájékoztatást adni Tolna Város Önkormányzatának. A támogatott egyesületek a sportkoncepcióban adott támogatáson kívül az önkormányzattól más forrást nem igényelhetnek. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán (a határozat közléséért) Határidı: március 10.

61 2009. február 26-i ülése könyvébıl 58/2009. (II. 26.) Kt. határozata a városi sportegyesületek évi támogatásáról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a városi sportegyesületek évi támogatását az alábbiak szerint osztja fel: sportegyesület Támogatás/ Ft ALOIS DALLMAYR Tolnatext KKSC ,- Fastron AC ,- Tolna Kézilabda Club ,- Tolna Városi Futball Club ,- Tolna-Mözsi Futsal Sportegyesület ,- Összesen: ,- Felelıs: dr. Sümegi Zoltán (a határozat közléséért) Határidı: március 10.

62 2009. február 26-i ülése könyvébıl 59/2009. (II. 26.) Kt. határozata a közétkeztetésre vonatkozó szolgáltatási szerzıdésrıl: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az ALIMENTÁL 91 Rendezvényszervezı Kft-vel a közétkeztetés biztosítására július 19-én kötött szolgáltatási szerzıdés 4. pontjának az inflációt érintı módosítása tárgyában figyelemmel a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény ára állásfoglalást kér a Közbeszerzések Tanácsától. A Képviselı-testület felkéri dr. Sümegi Zoltán t, hogy intézkedjen az állásfoglalás megkérése iránt. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán Határidı: március 15.

63 2009. február 26-i ülése könyvébıl 60/2009. (II. 26.) Kt. határozata a közétkeztetésre vonatkozó díjmegállapodás módosításáról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat és az Alimentál 91 Kft. által a közétkeztetésre vonatkozóan kötött díjmegállapodásnak a nyersanyagnormára vonatkozó rendelkezései tekintetében március 1-jétıl, a rezsi tekintetében január 1-jével történı módosítását a mellékelt tartalommal elfogadja. A Képviselı-testület egyben rögzíti, hogy a közétkeztetés esetében a rezsiköltség január 1-jétıl: Óvodák 530 Ft/nap/fı Iskolák - egyszeri 530 Ft/nap/fı - napi 3-szori 530 Ft/nap/fı Szociális intézmények - napi 3-szori 430 Ft/nap/fı - napi 3-szori szociális kímélı 430 Ft/nap/fı - Szociális, napi egyszeri szállítással 475 Ft/nap/fı A Képviselı-testület felhatalmazza dr. Sümegi Zoltán t a díjmegállapodás módosításának aláírására. Felelıs: dr. Sümegi Zoltán Határidı: március 15.

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl 2008. január 3-i ülése könyvébıl 1/2008. (I. 3.) Kt. határozata KEOP pályázat benyújtásáról: 1. Tolna Város Önkormányzata Fadd Nagyközség és Bogyiszló Község Önkormányzataival együttmőködve, Tolna város

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 193. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 96/2014.(V.29.) határozata a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 96/2014.(V.29.) határozata a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 96/2014.(V.29.) a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az államháztartásról

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

Szerzıdés megnevezése (típusa): Koncessziós szerzıdés

Szerzıdés megnevezése (típusa): Koncessziós szerzıdés Szerzıdés megnevezése (típusa): Koncessziós szerzıdés Szerzıdés tárgya: Tolna, Bogyiszló, Fadd, Fácánkert települések közigazgatási területén található víz és szennyvízcsatorna hálózat mőködtetésének koncesszióba

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 231/2014.(XII.18.) Szekszárd Megyei Jogú Városban lakásotthonok létesítési helyének meghatározásáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1712/2009 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 6/2009. Balatonvilágosi

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-i ülésére. települési fıépítész. Bizottság.

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-i ülésére. települési fıépítész. Bizottság. Elıterjesztés 13. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-i ülésére Tárgy: Településfejlesztési döntésekhez településrendezési szerzıdés tervezete Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

7/2008. (I. 31.) számú határozat. 8/2008. (I. 31.) számú határozat. 9/2008. (I. 31.) számú határozat. 10/2008. (I. 31.

7/2008. (I. 31.) számú határozat. 8/2008. (I. 31.) számú határozat. 9/2008. (I. 31.) számú határozat. 10/2008. (I. 31. 7/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a jegyzıkönyv hitelesítıt Tóth Csaba képviselı személyében elfogadta. 8/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 7130 Tolna, Hősök tere 1. Szám: 10-1083-0/2011. A települési képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Rendeletek: 1/2011. (I.14.) J e g y z ı k ö n y v Határozatok: 8/2011. (I.13.) 9/2011. (I.13.) 10/2011. (I.13.) 11/2011. (I.13.) 12/2011. (I.13.) 13/2011. (I.13.) 14/2011.

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2010. január 28-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2010. január 28-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tőzoltó Egyesület elhelyezése Elıkészítette: dr. Farkas László jogi munkatárs Nagy József Gazdálkodási Osztály Véleményezı bizottság: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a 1/2005. (I. 26.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL A 14/2005. (III. 23.), A 45/2005. (X. 28.), A

Részletesebben

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-17 /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. április 18. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 1/1993.(I.28.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: dr. Faragó Márta Ilona praxisjogának értékesítése Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit intézményi

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 13/2001.(VIII.5.) rendelete a Bakonybél Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl 1 (Módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1595/2009 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 5/2009. Balatonvilágosi

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy Czeglédy Gergı javaslatát, miszerint a meghívó szerinti 37. és 38. napirendi pontok a napirendrıl kerüljenek levételre, nem fogadja el. (Szavazott 23 képviselı:

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel kapcsolatos döntések Az elıterjesztést

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú ingatlan

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal Mokos terme Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Miklós Attila

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. december 5-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselı Harangozó

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK és rábagyarmati, ivánci Tagintézményei oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról A megállapodás 2. pontjában részletesen

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.402/8/2012. A Közbeszerzési Döntıbizottság

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2009 / 35 Hirdetmény Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-219-1/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 105/ÖK/2009.(III.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.1.) rendelet módosítása

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. NOVEMBER 7-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA 1/1999. (II. 01.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozati javaslat A Pénzügyi Bizottság egyöntetően elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. szeptember 15-én 9.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Községháza 8046 Bakonykúti,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012. január 25 - i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2011 évi testületi határozatok áttekintése, feladatok elvégzésének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. december 13-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl- Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet

31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet könyvébıl: 31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelés érdekében egyes önkormányzati

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. október 30-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. október 30-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1511/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. október 30-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 6/2008 Döntés a Tatabánya,

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 1 Pomáz Város Önkormányzata 2/2013.ÖTÜ. J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 150/2012.(IX.18.)sz.Ök.határozat Pomáz Város

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete A helyi iparőzési adóról szóló 15/1998. (XII. 24.), 2/1999. (111.25.), 19/1999. (XII. 30.), 17/2000.

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 47. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1068/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítás 3/2008. Kórház 01. telephely értékesítése

Részletesebben

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása 1 JEGYZİKÖNYV Készült: 2011. december 14-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Letenye

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

és a várakozási díjról

és a várakozási díjról 2/2004. (II. 2.) számú önkormányzati rendelet és az ezt módosító 25/2004. (IX. 27.) sz., 3/2005. (I. 31.) sz., a 30/2006.(XII.18.) sz., a 7/2007.(II.23.) sz., a 27/2007.(X.19.) a 14/2008. (IV.7.) sz.,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tahitótfalu Községi önkormányzat 7/1996.(XII.10.) sz. Képviselıtestületi rendelete a kéményseprıipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl egységes szerkezetben a 4/2000.(III.31.) önkormányzati

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására A közgyőlés

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére Nyirád Község Önkormányzatának Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 56-47/2011. Ügyintézı: Szücsné Vajai Krisztina Elıterjesztés

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-16/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 22-én Kalotaszentkirályon

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2008.

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2008. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének határozatai 2008. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. július 28-i rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket,

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete a beruházási szabályzat közzétételérıl szóló 24/2000./IX.18./ MÖK. sz. rendelete módosítására és egységes szerkezetbe

Részletesebben

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu. - a Képviselı-testületnek -

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - a települési szilárdhulladékokkal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének. Kakas Béla polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének. Kakas Béla polgármester ELŐTERJESZTÉS Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Tájékoztató Sándorfalva város egészségügyi alapellátásának, állategészségügyi ellátásának

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 5. Tárgy: Elıkészítı döntések meghozatala a TOP-1.4.1-15 azonosító számú, A foglalkoztatás és életminıség

Részletesebben

SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2009.(II.18.) sz. RENDELETE a közterületek rendjérıl

SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2009.(II.18.) sz. RENDELETE a közterületek rendjérıl SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2009.(II.18.) sz. RENDELETE a közterületek rendjérıl Sajólád községi Önkormányzata figyelemmel a 2/1976./I.16./ ÉVM. a többször módosított 1/1975. /II.5./

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester V./2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselıtestületének 2012. április 23.-án megtartott soros nyílt ülésérıl. I. N A P I R E N D 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött

Részletesebben

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2012. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Napirend elıtt: 1. Nyugati Kapu

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. július 16-án (szerda) 15.00 órakor megtartott Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - együttmőködési megállapodástól való elállásról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (I.27.) Kt. sz. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. január 27-ei ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: Nyílt ülés: 1. Tájékoztató

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat

207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekszületési támogatás költségeinek fedezésére 7,5 mft-ot különít el, az önkormányzat

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester Bakány János képviselı Csuta Andor képviselı

Részletesebben

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK érvényes: 2012. július 1-jétıl A 2012. szeptember 1-jétıl érvényes Hirdetménnyel Kölcsönszerzıdéshez LEADER Helyi Akciócsoportok (a továbbiakban: Akciócsoportok)

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a jelenlévı képviselık száma 13 fı.

Jegyzıkönyv. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a jelenlévı képviselık száma 13 fı. Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Képviselı-testületének 2007. október 30-i Ülésérıl. Jelen vannak: Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dabasi János, dr.fekete Károly, dr. Lugosi Mária, Hanek Gábor, Jugovics

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Az ülést megnyitja.

Jegyzıkönyv. Az ülést megnyitja. Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. november 18-én megtartott ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15. 00 óra.) Jelen vannak: Alattyányi István,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testületének 33/2008.(XI.24.) és 8/2005.(03.09.)rendelettel módosított, 5/2009.(I.26.)rendelettel kijavított egységes szerkezetbe foglalt 31/2003(11.25) sz. rendelete

Részletesebben

Igénybevételi eljárás rendjérıl

Igénybevételi eljárás rendjérıl Igénybevételi eljárás rendjérıl I. Bevezetés: Az eljárásrend kidolgozásának célja, hogy a 2008. 01.01-tıl érvényes jogszabályi elıírások maradéktalan betartása mellett szabályszerően lehessen a kérelmeket

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. szeptember 13. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirend elıtt:

JEGYZİKÖNYV. Napirend elıtt: JEGYZİKÖNYV Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Gazdasági Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 2009. szeptember 30-i ülésén. Jelen vannak: Gazdasági és Idegenforgalmi

Részletesebben

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben