K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének december 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl"

Átírás

1 Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/ Fax: 52/ Szám: TI-219-1/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének december 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl (Javaslat helyi menetrendszerinti autóbuszjáratok viteldíjairól és a veszteségtérítés mértékérıl) Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 20/2009. (XII. 17.) Ör. sz. rendelete a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjainak és az ehhez kapcsolódó pót- és mellékdíjak, illetve kezelési költségek megállapításáról szóló 1/2007. ( ) Ör. sz. rendeletének módosításáról z évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az évi LXXXVII. törvény 7. (1) és az évi XX. törvény 138. (1) bekezdés m.) pontja alapján, figyelemmel az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezéseire, a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjainak és az ehhez kapcsolódó pót- és mellékdíjak, illetve kezelési költségek megállapításáról szóló 1/2007. (01.25.) Ör. sz. rendeletét ( továbbiakban: rendelet )az alábbiakban módosítja A helyi utazásért fizetendı árak 1. /1/ A rendelet 3. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A menetjegy ára az autóbusz vonalszakaszain (nettó): 160,- Ft /2/ A rendelet 3. (2) bekezdés a./, b./ és c./ pontjai az alábbiak szerint módosul: a./ az arcképes egyvonalas bérletszelvény ára egész hónapra (nettó): 2.392,- Ft

2 b./ az arcképes összvonalas bérletszelvény ára egész hónapra (nettó): c./ tanuló és nyugdíjas összvonalas bérletszelvény egész hónapra (nettó): 3.400,- Ft 1.912,- Ft Záró rendelkezések 2. Jelen rendelet január 1-jén lép hatályba. (Javaslat települési folyékony hulladék közszolgáltatási díj módosítására) Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2009. (XII.17.) Ör. sz. rendelete a települési folyékony hulladék szállításáról és ártalmatlanításáról szóló 33/2007. (XII.13.) Ör.sz. rendelet módosítására helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, a helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló évi XLII. törvény 2. -ában, a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 23. -ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a 253/1997. (XII.20.) és a 213/2001.(XI.14.) Kormányrendeletek vonatkozó szakaszaiban foglaltakra hivatkozással az alábbi rendeletet alkotja: 1. 1.) A rendelet 1.sz. melléklete hatályát veszti, helyébe a jelen rendelet 1.sz. melléklete lép. Záró rendelkezések 2. Jelen rendelet január 01. napján lép hatályba. 1. sz. melléklet A szolgáltatói díj mértéke, megfizetésének rendje évben 2

3 1.) a Hajdúszoboszlói ingatlanon keletkezett folyékony hulladék győjtése, szállítása és tisztítása esetén a magánszemélyek által fizetendı szolgáltatási díjak a.) a közmőves csatornahálózattal el nem látott településrészen 1.045,- Ft/m 3 +ÁFA b.) a közmőves csatornahálózattal ellátott részeken 1.200,- Ft/m 3 +ÁFA A díjat a szolgáltatás igénybevételekor kell megfizetni. A Szolgáltató nyugtát, külön kérésre számlát köteles adni. Az a.) esetben a szolgáltatást igénybevevık 941,-Ft/m 3 +ÁFA díjat fizetnek a Szolgáltató részére a települési folyékony hulladék elszállításáért. A város önkormányzata 104,-Ft/m 3 +ÁFA önkormányzati támogatást nyújt, melyet a Szolgáltató részére fizet ki. A b.) esetben a szolgáltatást igénybevevık Ft/m 3 +ÁFA díjat kötelesek fizetni a települési folyékony hulladék elszállításáért és tisztításáért a Szolgáltatónak. A Szolgáltató ezen összegbıl 155,- Ft/m 3 +ÁFA tisztítási díjat átutal a tisztítást végzı Közüzemi Kftnek a közöttük megkötendı külön megállapodás szerint. 2.) Hajdúszoboszlói ingatlanon keletkezett folyékony hulladék győjtése, szállítása és tisztítása esetén a gazdasági társaságok által fizetendı szolgáltatási díj A szolgáltatást igénybe vevık 1.355,-Ft +ÁFA díjat kötelesek fizetni a települési folyékony hulladék elszállításáért és tisztításáért a Szolgáltatónak. A Szolgáltató ezen összegbıl 310,- Ft +ÁFA tisztítási díjat átutal a tisztítást végzı Közüzemi Kft-nek a közöttük megkötendı külön megállapodás szerint. 3.) Nem hajdúszoboszlói ingatlanról származó folyékony hulladék után fizetendı tisztítási díj A nem helyi ingatlanon megtermelt, jelen rendelet 1. (4) bekezdésében megjelölt Szolgáltató vagy más szolgáltató által kiszállított települési folyékony hulladék mennyisége után 310,- Ft/m 3 +ÁFA tisztítási díjat kötelesek fizetni a tisztítást végzı Közüzemi Kft-nek a közöttük megkötendı külön megállapodás szerint. (Javaslat a hulladékkezelés évi díjának megállapítására) 257/2009. (XII. 17.) Képviselı-testületi határozat 3

4 Városgazdálkodási Zrt. beszámolóját, valamint a hulladékkezelési közszolgáltatási díjmegállapítására tett javaslatát elfogadja. A hulladékkezelési közszolgáltatás naptári évre érvényes díjait az 1. sz. mellékletben leírtak szerint állapítja meg. Utasítja a jegyzıt és a VgZrt vezérigazgatóját a határozat végrehajtására. Határidı: január 01. Felelıs: jegyzı Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2009. (XII. 17.) Ör. sz. rendelete a települési szilárd hulladékról szóló 22/2007. (X. 18.) Ör. sz. rendelet módosításáról helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (továbbiakban Hgt.) 21. és 23. -aiban kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja a települési szilárd hulladékról szóló 22/2007. (X. 18.) Ör. sz. rendelet (továbbiakban: Ör.) módosítása tárgyában: 1. Az Ör. 1. sz. melléklete helyében jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. Záró rendelkezés 2. Jelen rendelet január 01-én lép hatályba. 1. számú melléklet A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás évi díjai Lakossági hulladékszállítás: literes kuka ürítés díja: Ft + ÁFA 240 literes kuka ürítés díja: Ft + ÁFA 1100 literes konténer ürítés díja: Ft + ÁFA Feliratos zsák térítés díja: Ft + ÁFA Közületi hulladékszállítás: 4

5 literes kuka ürítés díja: Ft + ÁFA 240 literes kuka ürítés díja: Ft + ÁFA 1100 literes konténer ürítési díja: Ft +ÁFA A komplex hulladékgazdálkodási telep díjai: Lakossági kommunális hulladék (100 literenként) Ft + ÁFA Lakossági zöld hulladék 1,0 m 3 -ig (ingyenes) Lakossági zöld hulladék 1,0 m 3 fölött, m 3 -enként Ft + ÁFA Közületek zöld hulladék (m 3 -ként) Ft + ÁFA Szelektív hulladék: (ingyenes) Inert építési hulladék díja: Lakossági tiszta inert hulladék napi 1 tonnáig (ingyenes) Közületi tiszta inert hulladék Ft/to + ÁFA Lakossági tiszta inert hulladék 1tonna fölött Ft/to + ÁFA Válogatás nélküli hulladék: Ft/to + ÁFA (Javaslat az állati hulladékok kezelésével kapcsolatos ártalmatlanítási díj évi mértékére) Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 23/2009. (XII. 17.) Ör. sz. rendelete az állati hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak meghatározásáról szóló 11/2008. (VI. 12.) Ör. sz. rendelet módosítására helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (Hgt.) 23. -ban kapott felhatalmazás alapján, az állati hulladék győjtı- és tároló, hulladékkezelı létesítmény mőködésével kapcsolatos az alábbi rendeletet alkotja: 1. 1.) A rendelet 1. számú melléklete hatályát veszti, helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Záró rendelkezések: 2. Jelen rendelet január 01-én lép hatályba. 1. számú melléklet 5

6 Az állati hulladék ártalmatlanítási díja évre vonatkozóan: Ft/kg + ÁFA (a helyi lakosság részére a lerakás díjmentes) (Javaslat közterület-használat, közterület-hasznosítás évi díjtételeinek meghatározására) Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 24/2009.(XII.17.) ÖR. sz. rendelete a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 5/2009.(II.26.) számú rendelet módosításáról helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 16. /1/ bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a közterülethasználat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 5/2009. (II. 26.) számú Ör. rendeletét (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja: 1.. A rendelet 1. sz. függeléke helyébe jelen rendelet 1.sz.függeléke lép. Záró rendelkezések 2. Jelen rendelet január 1-én lép hatályba. Díjtáblázat évben A díjtételek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Jele A közterület - használat célja I. II. III. 1. A közterületbe 10 cm-nél mélyebben benyúló védıtetı, ingyenes ingyenes Ingyenes ernyıszerkezet reklám nélkül 2. A közterületbe 10 cm-nél mélyebben benyúló védıtetı ernyıszerkezet reklámmal Ft/m2/év Ft/m2/év Ft/m2/év 6

7 3. Kirakatszekrény, hirdetıtábla, cégtábla és címtábla Ft/m2/év Ft/m2/év Ft/m2/év 4. Cégtábla, címtábla, hirdetıtábla /Önkormányzat illetve a VG.Zrt. által biztosított/ 5. Megállító tábla /1m 2 alatti mérető/ Árusítófülke, pavilon és egyéb 6. állandó jellegő kereskedelmi létesítmény 7. Árubemutató céljára 8. Vendéglátó ipari elıkert Ft/db/év Ft/db/év Ft/db/év Ft/m2/év Ft/m2/év Ft/m2/év 1360 Ft/m2/nap 1360 Ft/m2/nap 1360 Ft/m2/nap >Szilfákalja /József Attila u Daru zug között >Szilfákalja /Daru zug-bethlen u. között/ József Attila utca a Major utcáig Ft/m2/hó Ft/m2/hó >Arany J. utca a Szilfákaljától a Wesselényi utcáig, Szabadság tömb Hısök tere Ft/m2/hó - - >Egyéb területeken Ft/m2/hó 9. Alkalmi és mozgóárusítás /gurulókocsi, sátor, asztal/ fıszezonban Ft/m2/nap 820 Ft/m2/nap 570 Ft/m2/nap elı és utószezonban Ft/m2/nap 820 Ft/m2/nap 570Ft/m2/nap elı- és utószezonon kívüli 7

8 1.260Ft/m2/nap 630 Ft/m2/nap 380Ft/m2/nap 10. Iparmővészeti vásár 280 Ft/m2/nap 270Ft/m2/nap 250Ft/m2/nap 11. Kulturális és sport rendezvények 25Ft/m2/nap 25Ft/m2/nap 25Ft/m2/nap 12. Mutatványos tevékenység (cirkusz, forgó stb.) Tilos Tilos Tilos 13. Árusító automaták Ft/db/nap Ft/db/nap Ft/db/nap Sorsjegy értékesítés Ft/m2/hó Ft/m2/hó 810 Ft/m2/hó Fenyıfa árusítás 400 Ft/m2/nap 340 Ft/m2/nap 340 Ft/m2/nap 16. Mindenszentek, karácsonyi, szilveszteri alkalmi árusítás 17. Az egyes létesítményekhez szükséges gépjármő várakozóhely 18. Konflis (május 1-tıl szeptember 30-ig terjedı idıszakra) 19. Bringó hintó (április augusztus 31. között) 20. Elektromos lassújármő 1.680Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/db/év Ft/db/év Ft/db/év Ft/db/hó Ft/db/hó Ft/db/hó Ft/szezon Ft/nap Taxi, kijelölt közterületen Tehertaxi, kijelölt közterületen Eseti hirdetık Ft/db/év Ft/db/év Ft/db/év Ft/db/év - 8

9 /plakát, cirkusz hirdetıtábla stb/ 24. Garázs földterület /Rákóczi u, Hısök tere, Szilfákalja, Luther u./ 25. Építkezéssel kapcsolatos igénybevétel 65 Ft/db/nap 65 Ft/db/nap 65 Ft/db/nap Ft/db/év Ft/db/év Ft/db/év 330Ft/m2/hó 170Ft/m2/hó 130Ft/m2/hó 26. Közhasználatra még át nem adott terület 27. Nosztalgia vonat fıszezonban Ft/nap Megállapodás szerint fıszezonon kívül Ft/nap 28. Hangos hirdetés, szendvicsember Ft/hó 39. Fesztiváltér Ft/szezon 30. Fizetett hirdetéseket tartalmazó Ft/hó reklámfelület (tábla, kirakat) 31. Molinó hirdetés Ingyenes Ingyenes Ingyenes (Beszámoló a köztemetı fenntartásáról) 258/2009. (XII. 17.) Képviselı-testületi határozat köztemetı fenntartásáról szóló beszámolót tudomásul veszi. Határidı: - Felelıs: - (Elıterjesztés a évi temetıi fenntartási díjak megállapítására) Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 25/2009. (XII. 17.) Ör. sz. rendelete a köztemetırıl és a temetkezés rendjérıl szóló 14/2000. (X. 19.) Ör. sz. rendelet módosításáról 9

10 helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint az XLIII. tv. 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja, a köztemetırıl és a temetkezés rendjérıl szóló 14/2000. (X. 19.) Ör.sz. rendelet (továbbiakban: Ör.) módosítása tárgyában: 22. A 14/2000. (X. 19.) Ör. sz. rendelet 1. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. Jelen rendelet január 01-én lép hatályba. ssz. I. Temetési hely megnevezése évi nettó díj Ft Temetési helyek koporsós temetéshez, 25 év nyugvási idıvel Ft 1 I.-tıl XXI. tábláig és XXVI. tábla 1/a Út melletti sírhelyek 1 személyes Rátemetés: -koporsós (nyugvást hoszabbít) urnás (nyugvást nem hoszabbít) személyes Rátemetés: -koporsós (nyugvást hoszabbít) urnás (nyugvást nem hoszabbít) /b Útmelletti második és harmadik sírhely 1 személyes Rátemetés: -koporsós (nyugvást hoszabbít) urnás (nyugvást nem hoszabbít) személyes Rátemetés: -koporsós (nyugvást hoszabbít)

11 -urnás (nyugvást nem hoszabbít) /c A tábla többi helyein 1 személyes Rátemetés: -koporsós (nyugvást hoszabbít) urnás (nyugvást nem hoszabbít) személyes Rátemetés: -koporsós (nyugvást hoszabbít) urnás (nyugvást nem hoszabbít) /d Gyermek sírhely 10 éves korig, bármely táblában a teljes ár %-ában 75 1/e Kiemelt sírhely 50 év nyugvási idıvel a ravatalozó soron és a XXII. táblában csak egyszemélyes Rátemetés: -koporsós (nyugvást hoszabbít) urnás (nyugvást nem hoszabbít) ssz. Temetési hely megnevezése évi nettó díj Ft 2 XXIV. Parktemetı tábla Csak egyszemélyes, a díj a sírjel alapot és a teljes tábla gondozását is tartalmazza Rátemetés: -urnás (nyugvást nem hoszabbít) XXV. Kopjafás tábla A díj tartalmazza a tábla teljes területének gondozását is. -egyszemélyes

12 II. III. -kétszemélyes Rátemetés: -urnás (nyugvást nem hoszabbít) Temetési helyek hamvasztás utáni temetéshez 25 év nyugvási idıvel 1 III. IV. és XXII. táblában urnafalba Urnasírbolt a XXIII. táblában Urnasír a XXIII. táblában Sirbolthelyek a VIII.; IX.; X.; XXII. és XXVII. táblában 75 év nyugvási idıvel 1 Út melletti 1/a Egyoldali koporsó elhelyezéssel /b Kétoldali koporsó elhelyezéssel Meglévı sírboltba férıhelyen felüli 1/c Koporsós temetés esetén /d Urnás temetés esetén A tábla egyéb helyein 2/a Egyoldali koporsó elhelyezéssel /b Kétoldali koporsó elhelyezéssel Meglévı sírboltba férıhelyen felüli 2/c Koporsós temetés esetén /d Urnás temetés esetén IV. Újraváltási díj A mindenkor érvényes temetési hely díja, plusz az egyszeri temetıfenntartási díj. ssz. Temetıhasználat megnevezése évi nettó díj FT V. Temetıhasználati díjak 1 Ravatalozó használati díj Boncterem használati díja Halott hőtés-tárolás naponta Temetıfenntartási díj temetésenként

13 Síremlék állításához igényelt terület 5 használati díja Ft/m2/nap 788 Temetıfenntartási hozzájárulás a 6 kivitelezı részérıl -síremlék-sírbolt javítása, tisztítása síremlék építésénél Ft/síremlék sírbolt építésénél Ft/sírbolt Területbérleti díj táblán kívül, 7 sírkövesenként max. 15 m napra napra Eseti behajtási engedélyek -személykocsi 352 -személykocsi utánfutóval illetve kisteherautó 3,5 to-ig teherautó Rendszeres behajtási engedélyek 9 3,5 to-ig -virágárusok Ft/naptári negyedév sírkövesek Ft/hónap (Elıterjesztés a Szép Ernı Középiskolai Kollégium magasabb vezetıjének megbízásáról) 259/2009. (XII. 17.) Képviselı-testületi határozat z évi LXXIX tv. 102 (2) e, pontjában biztosított jogkörében eljárva a Szép Ernı Középiskolai Kollégium magasabb vezetı teendıinek ellátásával január 1-tıl, július 31-ig Sárkányné Kertész Évát bízza meg. Megbízása esetén Sárkányné Kertész Éva alapbérét: magasabb vezetıi pótlékát: állapítja meg , -Ft-ban, , -Ft-ban Határidı: december 31. Felelıs: jegyzı (Elıterjesztés ügyvitelkorszerősítési-informatikai stratégia elfogadására) 260/2009. (XII. 17.) Képviselı-testületi határozat 13

14 polgármesteri hivatal évekre szóló ügyvitelkorszerősítési-informatikai stratégiáját az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja. Egyetért a teljesítését célzó regionális szolgáltatói pályázat benyújtásának elıkészítésével az ÉAOP kiírásra, amelyrıl következı ülésére részletes elıterjesztést kér. Határidı: folyamatos, illetve március 31. idıközi jelentéstételre a teljesítésrıl: december 31. Felelıs: jegyzı (Elıterjesztés közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 5/2009.(II.26.) számú önkormányzati rendelet módosítására) Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2009. (XII. 17.) számú rendelete a közterület-használat és közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 5/2009.(II.26.) számú rendelet módosításáról Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdése és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése alapján, figyelemmel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: KET) rendelkezéseire is, az 5/2009.(II.26.) számú önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) A R. 4. (2) bek. b.) pontja hatályát veszti. (2) A R. 4. (2) bek. c.) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: c.) a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezésére üzleti tevékenységhez kötött esetekben, 2. (1) A R. 5. (1) bek. d.) pontja hatályát veszti. (2) A R. 5. (1) bek. e.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: e.) üzleti célú film és televízió felvételhez, 14

15 3. A R. 10. (4) bekezdésének a.) pontja hatályát veszti. 4. A R ában a jogszabályi hivatkozás hatályát veszti, helyette a R. szövegébe a 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szövegrész kerül. 5. A R. 14. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Mentesül az engedély iránti kérelem benyújtása és közterületi használati díj fizetése alól az a szolgáltató, akit képviselı-testület, vagy önkormányzati bizottság bíz meg közterületen hibaelhárítási, üzemeltetési, karbantartási, felújítási és nem építési engedély köteles építési munkával. 6. A R. 17. (6) bekezdése hatályát veszti. 7. A R. 19. (6) bekezdésének második mondata hatályát veszti. 8. E rendelet január 1.napján lép hatályba. (Elıterjesztés a helyi adókról szóló 26/2007.(XI.26.) számú önkormányzati rendelet módosítására) Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 27/2009. (XII.17.) Ör. sz. rendelete a helyi adókról szóló rendelet módosításáról helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi sajátosságok, az önkormányzat gazdálkodási követelményeinek, valamint az adóalanyok teherviselı képességének figyelembevételével a helyi adókról szóló 26/2007. (XI.22.) Ör. számú rendeletét (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja. 15

16 1. Hatályát vesztik az Ör ai. 2. Jelen rendelet január 1-jén lép hatályba. (Elıterjesztés a Belsı-Kösely torkolati szivattyúállás fejlesztésének pénzügyi szükségletérıl) 261/2009. (XII. 17.) Képviselı-testületi határozat évi városi költségvetés felhalmozások, felújítások célonként (3.sz. melléklet) táblázat felhalmozási kiadások csapadékvíz, belvízépítés sorából bruttó 15 Mft összeget a belvízátemelı szivattyútelep rekonstrukció sorára csoportosít át. Utasítja a jegyzıt, hogy a létesítési engedély birtokában a megvalósításhoz szükséges ajánlatkérési, közbeszerzési eljárásokat bonyolítsa le. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerzıdések aláírására. Határidı: engedélyezést követı 1 hónapon belül Felelıs: jegyzı (Elıterjesztés pótelıirányzat felújítási igényrıl) 262/2009. (XII. 17.) Képviselı-testületi határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testülete a évi városi költségvetés intézmények beruházásai, felújításai keretét bruttó ,-Ft összeggel megemeli, melynek fedezete hitel. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerzıdés aláírására. Határidı: azonnal Felelıs: jegyzı (Elıterjesztés az önkormányzati utak forgalmi rendjének felülvizsgálatáról) 263/2009. (XII. 17.) Képviselı-testületi határozat városi utak forgalmi rend felülvizsgálatáról készített anyagot 16

17 összességében elfogadja. Felkéri a Városfejlesztési, Mőszaki Bizottságot a felülvizsgálatban szereplı forgalmirend módosítással kapcsolatos javaslatokat tárgyalja meg, valamint a jogszabályi elıírások teljesítése érdekében a feltárt hiányosságok megszüntetésére, illetve annak konkrét ütemezésére tegyen javaslatot. A bizottság javasolja a képviselı-testületnek, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az útcsatlakozásoknál lévı fák, bokrok, cserjék kivágására, gallyazások elvégzésére, valamint az útpadkánál lévı akadályok, karók, kövek megszüntetésére. Szólítsa fel a lakosságot a szükséges kilátás biztosítása miatt legkésıbb április 15-ig. A 3. sz. mellékletben a Halaszthatatlan feladatoknál a pótolandó jelzıtáblák közül az Állj! Elsıbbségadás kötelezı, Elsıbbségadás kötelezı, a veszélyt jelzı táblák, valamint a Kijelölt gyalogos átkelıhely táblák pótlását az önkormányzat haladéktalanul végezze el. Határidı: február 28. Felelıs: jegyzı (Elıterjesztés hírközlési torony létesítésére) 264/2009. (XII. 17.) Képviselı-testületi határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete nem támogatja hírközlési torony létesítését a Hıgyes Endre Gimnázium területén. Határidı: - Felelıs: - (Elıterjesztés a képviselı-testület évi munkatervének meghatározására) 265/2009. (XII. 17.) Képviselı-testületi határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete évi munkatervét az alábbiak szerint határozza meg: A testületi ülések és napirendi pontjaik: JANUÁR 1. Elıterjesztés az önkormányzat pályázati szabályzatának meghatározására Elıadó: jegyzı Megtárgyalja: - Pénzügyi, Gazdasági Bizottság - Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság 17

18 2. Elıterjesztések pályázatok benyújtására: a., városközpont rehabilitációra b., térségi közigazgatási informatikai rendszerek továbbfejlesztésére Elıadó: jegyzı Megtárgyalja: a., - Városfejlesztési, Mőszaki Bizottság - Kulturális, Sport Bizottság - Pénzügyi, Gazdasági Bizottság b., - Pénzügyi, Gazdasági Bizottság - Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság FEBRUÁR 1. Az AERO KLUB tájékoztatója a sportrepülıtér hasznosításáról, albérletbe adásból származó bevételeirıl Elıadó: klubelnök Megtárgyalja: - Kulturális, Sport Bizottság - Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 2. A programkoordinációs Munkacsoport tájékoztatója évi tevékenységérıl: Elıadó: munkacsoport-vezetı Megtárgyalja: - Kulturális, Sport Bizottság - Idegenforgalmi Bizottság 3. Az önkormányzat évi költségvetésének meghatározása Elıadó: polgármester Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság MÁRCIUS 1. A rendırkapitányság beszámolója a város közbiztonságáról, javításának tennivalóiról Elıadó: rendırkapitány Megtárgyalja: Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság 2. Az önkormányzat évi beruházási programjának, környezetvédelmi intézkedési tervének és közbeszerzési tervének meghatározása Elıadó: - irodavezetı-fımérnök - irodavezetı-fıkönyvelı Megtárgyalja: - Városfejlesztési, Mőszaki Bizottság - Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 18

19 3. Tájékoztató a polgármesteri hivatal összehangolt teljesítmény- és minıségirányítási rendszerének évi eredményeirıl, a évi programról Elıadó: jegyzı Megtárgyalja: Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság ÁPRILIS 1. Az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok közgyőléseire felkészülés Elıadók: (vezér)igazgatók Megtárgyalja: - Városfejlesztési, Mőszaki Bizottság - Pénzügyi, Gazdasági Bizottság - Idegenforgalmi Bizottság (csak a Hungarospa Zrt. anyagát) 2. Jelentés a évi költségvetés végrehajtásáról Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 3. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás évi tevékenységérıl Elıadó: munkaszervezet-vezetı Megtárgyalja: Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság MÁJUS 1. Beszámoló az önkormányzati szociális és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról, fejlesztésük tennivalóiról Elıadó: - aljegyzı - körzeti gyámhivatal vezetıje - szociális szolgáltató központ vezetıje Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális Bizottság 2. Beszámoló az önkormányzat energiaracionalizálási tevékenységérıl, a feladatokról a pályázati lehetıségek tükrében Elıadó: jegyzı Megtárgyalja: - Városfejlesztési, Mőszaki Bizottság - Pénzügyi, Gazdasági Bizottság JÚNIUS 1. Beszámoló a város környezetvédelmének helyzetérıl, a pályázati támogatások felhasználásáról 19

20 Elıadó: - irodavezetı-fımérnök - önkormányzati gazdasági társaságok (vezér)igazgatói Megtárgyalja: - Városfejlesztési, Mőszaki Bizottság - Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 2. Elıterjesztés az idegenforgalmi adó évi mértékének elızetes megállapítására Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı Megtárgyalja: - Idegenforgalmi Bizottság - Pénzügyi, Gazdasági Bizottság JÚLIUS 1. Városi Önkormányzati kitüntetések adományozása (zárt ülésen) Elıadó: polgármester Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság Határszemle a Mezıgazdasági Bizottság szervezésében. SZEPTEMBER 1. Beszámoló a évi költségvetés elsı félévi teljesítésérıl Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 2. Jelentés az önkormányzat es évekre szóló gazdasági programjának végrehajtásáról Elıadó: polgármester Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság NOVEMBER 1. Tájékoztató a évi költségvetés három negyedéves teljesítésérıl Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 2. Elıterjesztés a évi költségvetés koncepciójának elfogadására Elıadó: polgármester Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság DECEMBER 1. Általános közmeghallgatás 2. Közszolgáltatási díjak megállapítása évre Elıadók: cégek, hivatali irodák vezetıi 20

21 Megtárgyalják: érintett bizottságok 3. A képviselı-testület évi munkatervének meghatározása Elıadó: polgármester Megtárgyalja: Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság Határidı: folyamatos, illetve december 31. Felelıs: polgármester jegyzı (Elıterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény pótigényére) 266/2009. (XII. 17.) Képviselı-testületi határozat z Egyesített Óvodai Intézmény részére hitelfelvételével Ft pótelıirányzatot biztosít. Határidı: Felelıs: azonnal jegyzı, intézményvezetı (Elıterjesztés az Államigazgatási Hivatal HVTV-re vonatkozó szakmai véleményérıl) 267/2009. (XII. 17.) Képviselı-testületi határozat z Észak-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal 219/2009. (X.15.) számú képviselı-testületi határozatra érkezett szakmai véleményében foglaltakkal az elıterjesztésben szereplı jegyzıi álláspontot elfogadva nem ért egyet. Kéri az ennek megfelelı írásbeli válasz megküldését az Államigazgatási Hivatalnak. Határidı: december 31. Felelıs: jegyzı (Elıterjesztés öntözıcsı fektetéshez szükséges tulajdonosi hozzájárulásra) 268/2009. (XII. 17.) Képviselı-testületi határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárulását adja a Tisztaterv Kft. által készített számú Öntözésfejlesztési terv alapján az önkormányzat tulajdonában lévı 0268 hrsz-ú Önkormányzati út és a 0267/7 hrszú Csatorna megnevezéső ingatlanokat keresztezı felszín alatti nyomócsıvezeték építéséhez. A Szilas-Farm Kft. a beruházást kizárólag a közútkezelıi és egyéb szakhatósági hozzájárulásban 21

22 foglaltak maradéktalan betartása mellett végezheti. A kivitelezési munkálatok ideje alatt beruházó feladata az önkormányzati úton a forgalom zavartalanságának biztosítása. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges okiratok aláírására. Határidı: azonnal Felelıs: jegyzı (Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról) 269/2009. (XII. 17.) Képviselı-testületi határozat lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról december hónapban adott jelentést tudomásul veszi. Határidı: - Felelıs: - (Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekrıl) 270/2009. (XII. 17.) Képviselı-testületi határozat közbeszerzési eljárások során meghozott döntésrıl szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Határidı: - Felelıs: - (Tájékoztató a két képviselı-testületi ülés közötti eseményekrıl) 271/2009. (XII. 17.) Képviselı-testületi határozat két ülés közötti eseményekrıl adott tájékoztatót tudomásul veszi. Határidı: - Felelıs: - (Válasz Marosi György Csongor és Radácsi Gusztáv képviselıknek a HVTV. átadás-átvételével kapcsolatos kérdésére) 272/2009. (XII. 17.) Képviselı-testületi határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja Dr. Vincze Ferenc Marosi György Csongor és Radácsi 22

23 Gusztáv képviselık HVTV átadás-átvételével kapcsolatos interpellációjára adott válaszát. Határidı: - Felelıs: - K.m.f. Dr. Sóvágó László sk. polgármester Dr. Vincze Ferenc sk. jegyzı A kivonat hiteléül: Hajdúszoboszló, január 11. Molnár Viktória leíró 23

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 14/2000. (X.19.) rendelete a köztemetırıl és temetkezési rendjérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 14/2000. (X.19.) rendelete a köztemetırıl és temetkezési rendjérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 14/2000. (X.19.) rendelete a köztemetırıl és temetkezési rendjérıl (egységes szerkezetben a 15/2009. (X.15.)Ör. sz. rendelettel, valamint az 1. sz. mellékletben

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-170/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 6794-1/2011. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. A rendelet hatálya 1..

K I V O N A T. A rendelet hatálya 1.. Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 6561/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. március 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. március 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 389-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu. - a Képviselı-testületnek -

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - a települési szilárdhulladékokkal

Részletesebben

A közterületeken elvárt magatartásformák

A közterületeken elvárt magatartásformák - MEZİCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK 7/ 2007. (V.24.) évi R E N D E L E T E a közterületek használatáról Mezıcsát Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Páty Önkormányzat Képviselıtestületének 13/2002.(VII.16.) rendelete a közterület használatról egységes szerkezetben

Páty Önkormányzat Képviselıtestületének 13/2002.(VII.16.) rendelete a közterület használatról egységes szerkezetben Páty Önkormányzat Képviselıtestületének 13/2002.(VII.16.) rendelete a közterület használatról egységes szerkezetben Páty Önkormányzat Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. tv. 16 (1) bekezdése 1997. Évi

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2009.(II.18.) sz. RENDELETE a közterületek rendjérıl

SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2009.(II.18.) sz. RENDELETE a közterületek rendjérıl SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2009.(II.18.) sz. RENDELETE a közterületek rendjérıl Sajólád községi Önkormányzata figyelemmel a 2/1976./I.16./ ÉVM. a többször módosított 1/1975. /II.5./

Részletesebben

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL A 14/2005. (III. 23.), A 45/2005. (X. 28.), A

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 6316/2010. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- testületének 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról és rendjérıl

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- testületének 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról és rendjérıl Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- testületének 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és rendjérıl Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról

6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról A módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tájékoztató a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. tv. módosítási

Részletesebben

GARA községi ÖNKORMÁNYZAT képviselı-testületének 4/2006. /II. 17./ ökr. r e n d e l e t e

GARA községi ÖNKORMÁNYZAT képviselı-testületének 4/2006. /II. 17./ ökr. r e n d e l e t e GARA községi ÖNKORMÁNYZAT képviselı-testületének 4/2006. /II. 17./ ökr. r e n d e l e t e a közterület használatról és rendjérıl (egységes szerkezetben) Gara község közigazgatási területén lévı közterületek

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 25-én, 15,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma 8/2010. (V.26.) Határozat száma 91/2010. (V.25.)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2010. (VIII.27.) rendelete. A reklámhordozókról és a reklámokról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2010. (VIII.27.) rendelete. A reklámhordozókról és a reklámokról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2010. (VIII.27.) rendelete A reklámhordozókról és a reklámokról Módosítva: 10/2011. (IV.11.), 32/2011. (XII.13.), 23/2012. (V.11.), Szentes Város Önkormányzatának

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 154 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2009. (...) rendelete a helyi közlekedési viteldíjak megállapításáról szóló 30/1998. (XII.19.)

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 2/1997. (II.19.) számú. r e n d e l e t e

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 2/1997. (II.19.) számú. r e n d e l e t e SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/1997. (II.19.) számú r e n d e l e t e a kötelezıen igénybeveendı, szervezett kéményseprı-ipari közszolgáltatásról (egységes szerkezetben) Sárospatak Város Önkormányzatának

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 Ügyiratszám:10-10 /1001/2011 ELİTERJESZTÉS a Népjóléti és Sport Bizottság

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás forgatásának eredményérıl (2009. január

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 3575-1/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. január 31-én tartott ülésének jegyzıkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 1/2011. (II. 01.) Lakások és helyiségek bérlete, elidegenítése

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 11-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 11-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-163/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 42/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2009. évi költségvetése (II. forduló) a) 2009. évi ingatlanhasznosítási

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. szeptember 18-án megtartott ülésérıl Jelen voltak: Dávid Zoltán Derecskei

Részletesebben

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása 1 JEGYZİKÖNYV Készült: 2011. december 14-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek a köztisztviselık 2010. évi teljesítmény-követelményei

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 1. szám 2008. január KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. január 31-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K 56/2009. (XI.27.) sz. önk. rendelet A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés díjáról szóló 37/2004. (XII.17.)

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 46/2009. (X.30.) Ör.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 46/2009. (X.30.) Ör. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 46/2009. (X.30.) Ör. a közterületek használatáról, továbbá a közterületeken és beépítetlen önkormányzati tulajdonú földrészleteken a fák védelmérıl

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 118 /2011.(V.30.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tahitótfalu Községi önkormányzat 7/1996.(XII.10.) sz. Képviselıtestületi rendelete a kéményseprıipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl egységes szerkezetben a 4/2000.(III.31.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA 1/1999. (II. 01.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozati javaslat A Pénzügyi Bizottság egyöntetően elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai Tolna Város Önkormányzatának /2009. (II.13.) Ör. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl, végrehajtásának rendjérıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 11/1994. (V.1.) Ör. rendelete a közmőves víz- és csatornadíjak megállapításáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 11/1994. (V.1.) Ör. rendelete a közmőves víz- és csatornadíjak megállapításáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 11/1994. (V.1.) Ör. rendelete a közmőves víz- és csatornadíjak megállapításáról * Mórahalom város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. június 05. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. június 05. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 1237-3/2007. E LİT E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügy 9/2007

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 13/2001.(VIII.5.) rendelete a Bakonybél Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl 1 (Módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 19. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY r e n d e l e t e a temetıkrıl és a temetkezési tevékenységrıl (egységes szerkezetben a 11/2008.(III.4.) KGY és a 50/2008.(XI.25.) KGY rendelettel)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 41/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 11 fı képviselı a jelenléti

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. január 20-i ülése jegyzıkönyvébıl

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. január 20-i ülése jegyzıkönyvébıl 2009. január 20-i ülése könyvébıl 1/2009. (I. 20.) Kt. határozata a koncessziós szerzıdés tervezetének módosításáról: 1. Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 299/2008. (XII. 10.) Kt. határozat

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 35/2009. (II. 13.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

1991. évi LXXXII. törvény. a gépjármőadóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS II. A BELFÖLDI GÉPJÁRMŐVEK ADÓJA. Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett

1991. évi LXXXII. törvény. a gépjármőadóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS II. A BELFÖLDI GÉPJÁRMŐVEK ADÓJA. Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett 1991. évi LXXXII. törvény a gépjármőadóról Az Országgyőlés a motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása, a települési, a fıvárosban a kerületi önkormányzatok bevételeinek gyarapítása, valamint

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Vásárokról, piacokról szóló rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyzı, Jeneiné Lagzi Mária piacvezetı, Gazdálkodási Osztály dr. Kovács Gergely Pál jogi munkatárs Véleményezı Pénzügyi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére 16. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére Tárgy: A jegyzı beszámolója az adóztatásról Az elıterjesztést készítette: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés 1 BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS 2010.évi költségvetés BEVÉTEL Szakfeladat megnevezés 2008.évi tényleges teljesítés 2009.évi eredeti ktgvetés 2009.évi módosított ktgvetés 2009.évi tényleges teljesítés

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya Vámosmikola község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) rendelete a közterület használatáról és a közterület használati díjakról a módosításáról szóló 13/2008.(XI.27.) rendelettel egységes

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 23/2002. (XII. 20.) rendelet módosításához

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 1522/2010. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - a távhıszolgáltatási díjak megállapításáról

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 6/2007. (X.2.) számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 6/2007. (X.2.) számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/007. (X..) számú rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Velem községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

72/2010. (V.20.) P.T.

72/2010. (V.20.) P.T. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül határozott, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában mőködı Szegedi Kistérség

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szalai Tünde, Koós Mariann, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetık. Szaka Zsolt az AVE Zöldfok Zrt.

JEGYZİKÖNYV. Szalai Tünde, Koós Mariann, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetık. Szaka Zsolt az AVE Zöldfok Zrt. JEGYZİKÖNYV Készült Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Mészáros Miklós polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Dr.

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól

23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól 23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól (egységes szerkezetben: 20/2000. (IX.19.), 14/2001. (V.30.), 19/2001. (VII.1.), 26/2005. (IX.29.), 12/2009.(IV.29.),

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 1/1993.(I.28.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 105/ÖK/2009.(III.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.1.) rendelet módosítása

Részletesebben

A Szőcsi Önkormányzat

A Szőcsi Önkormányzat A Szőcsi Önkormányzat 2/1994. (I. 31.) r e n d e l e t e a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjérıl 1 [egységes szerkezetbe foglalva a 3/2004.(II. 11.) és a 11/2005.(X.14.) rendelettel]

Részletesebben

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 231/2014.(XII.18.) Szekszárd Megyei Jogú Városban lakásotthonok létesítési helyének meghatározásáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 13 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 13 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 13 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2013. (VI. 14.) önkormányzati rendelet A közterület használat szabályairól és díjáról

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel)

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/1994.(VII.7.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl 1/ (Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.),

Részletesebben

K I V O N A T. (Beszámoló a kistérségi többcélú társulás tevékenységéről, terveiről)

K I V O N A T. (Beszámoló a kistérségi többcélú társulás tevékenységéről, terveiről) Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 5021/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

2013. évi. 15. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 15. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 15. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

K Ö Z L Ö N Y 12. SZÁM 2004. DECEMBER HÓ SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK

K Ö Z L Ö N Y 12. SZÁM 2004. DECEMBER HÓ SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK K Ö Z L Ö N Y 12. SZÁM 2004. DECEMBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 527 / 2004. (12.09.) a Pécsi Horvát Színház igazgatójának (magasabb vezetőjének) megbízásáról 556 / 2004. (12.16.) Pécs Megyei Jogú

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A S z é c h e n y i u. 4. s z. Telefon/fax: 42/414-313, 42/311-280 E-mail: leveltar@szabarchiv.hu A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-16/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 22-én Kalotaszentkirályon

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12813/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Farkas Ferenc

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. február 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben