M E G H Í V Ó július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s"

Átírás

1 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület rendkívüli ülését július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Elıterjesztés a Balmazújváros 01 kötvény lekötése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 2. Elıterjesztés a tartós földhasználatba adott ingatlanok vételárának rendezése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 3. Elıterjesztés a DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság Társasági szerzıdésének módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 4. Elıterjesztés az ALFÖLD SZAKKÉPZİ Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság Társasági szerzıdésének módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 5. Elıterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. rendkívüli közgyőlése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 6. Elıterjesztés a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 7. Elıterjesztés az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény óvodai intézményegység vezetıinek órakedvezménye tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, július 6. Dr. Tiba István polgármester

2 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete július 8-án tartandó ülésére a Balmazújváros 01 kötvény lekötése tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzata évben fejlesztési feladatok finanszírozása érdekében az ERSTE Bank Hungary Nyrt-nél zártkörő kötvényt bocsátott ki, HUF összértékben Balmazújváros 01 néven. A Képviselı-testület az 52/2009. (II. 12.) sz. határozatával a Balmazújváros 01 elnevezéső kötvény kezelésére vonatkozó tanácsadói feladatok ellátására az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft-t bízta meg. A Képviselı-testület a Pocsaj és Vidéke Takarékszövetkezetnél kötött le ,- Ft-ot, mely lekötés május 26-án járt le. Az ERSTE Bank Nyrt-nél van elhelyezve további ,- Ft, ami a fürdı fejlesztés önereje. A Képviselı-testület május 27-i ülésén döntött arról, hogy ,- Ft-ot a lekötött betét lejártát követıen az ERSTE Banktól az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára kell lehívni. A további ,-Ft-ból ,- Ft-ot 1 hónapra, ,- Ft-ot 2 hónapra kötött le a Pocsaj és Vidéke Takarékszövetkezetnél. Amennyiben a ,- Ft-ot és a ,- Ft-ot továbbra is lekötjük a Pocsaj és Vidéke Takarékszövetkezetnél az elızı kondícióval azonos 7 %-os mértékő kamatot írnak jóvá a kötvénykezeléssel megbízott Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. tájékoztatása szerint. A Pocsaj és Vidéke Takarékszövetkezet szóban jelezte, hogy a lejárt betétet újra lekötöttnek tekinti (2010. június 28-tól), amennyiben errıl a Képviselı-testület dönt. Javasoljuk a tisztelt Képviselı-testületnek, döntsön arról, hogy június 28-tól visszamenıleg leköti a ,- Ft-ot a kamatveszteség elkerülése érdekében. Javasoljuk továbbá tekintettel az elmúlt idıszak kamatkondícióira és a várható folyamatokra hogy a július 28-án lejáró ,- Ft-ot szintén a Pocsaj és Vidéke Takarékszövetkezetnél kösse le a Képviselı-testület 2 hónapos futamidıre. Határozati javaslat A Balmazújváros 01 kötvény lekötése tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése és 88. (1) bekezdés d. pontja alapján a Balmazújváros 01 nevő kötvénybıl ,- Ft-ot 1 hónapra (2010. június 28-tól), ,- Ft-ot 2 hónapra (2010. július 28-tól) a Pocsaj és Vidéke Takarékszövetkezetnél helyez el.

3 Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri Dr. Tiba István polgármestert és Dr. Veres Margit jegyzıt a betétszerzıdés aláírására, valamint Rácz Attilát az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. ügyvezetıjét a betételhelyezéshez szükséges intézkedések megtételére. Határidı: július 31. Felelıs: Rácz Attila ügyvezetı Balmazújváros, július 06. Dr. Tiba István polgármester

4

5

6 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének július 8-án tartandó ülésére a tartós földhasználatba adott ingatlanok vételárának rendezése tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény módosításáról szóló évi CXXII. törvény alapján a tartós földhasználatba adott ingatlanok e törvény erejénél fogva január 1. napjától a tartós földhasználók tulajdonába kerülnek. A tartós földhasználók tulajdonába kerülı ingatlanok tulajdonjogát a tartós földhasználó kérelmére kell az ingatlannyilvántartásba bevezetni január 1-jét követıen 19 esetben került sor tartós földhasználatba adott ingatlan értékesítésére összesen ,- Ft összegben. Javasoljuk a tisztelt Képviselı-testületnek a fenti összeget biztosítsa forrásként kérelemre történı ellenérték visszafizetésére a vevık részére, mivel az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény alapján kérelmükre térítésmentesen kell átadni a tulajdoni jogot. Határozati javaslat A tartós földhasználatba adott ingatlanok vételárának rendezése tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 80. (1) bekezdés és az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény 53. (5) bekezdés alapján a január 1. napját követıen értékesített tartós földhasználatba adott ingatlanok vételárát a vevıknek visszafizeti. A visszafizetéshez szükséges ,- Ft-ot az önkormányzat évi költségvetése zárolt elıirányzata terhére biztosítja a Képviselı-testület. A Képviselı-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert és Dr. Veres Margit jegyzıt a szükséges intézkedések megtételére. Határidı: augusztus 31. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros, július 02. Dr. Tiba István polgármester

7

8

9 BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE ELİTERJESZTÉS Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének július 8-án tartandó rendkívüli ülésére a DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság Társasági szerzıdésének módosítása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 75/2005. (IV.02.) számú határozattal Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával és Hajdúböszörmény Város Önkormányzatával megalapította a Debrecen Térségi Integrált Szakképzı Központ Oktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaságot. A jelenleg hatályos Debrecen TISZK Kft. társasági szerzıdése szerint az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a társaság belsı szabályzatának elfogadása június 25-én érkezett megkeresés szerint ebben a vonatkozásban a társaság társasági szerzıdésének módosítása válik szükségessé, tekintve, hogy szükségtelen, hogy a társaság belsı szabályzatairól a társaság taggyőlése döntsön. Fentiek értelmében a Debrecen TISZK Kft. társasági szerzıdésének korábbi 8.7. c.) pontja törlésre kerülne, és a továbbiakban a 8.7. pont a melléklet szerinti tartalommal kerülne meghatározásra. Fenti módosítást a Tisztelt Képviselı-testületnek is jóvá kell hagynia. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak. A Kft. jogi képviselıje elkészítette a Debrecen TISZK Kft. társasági szerzıdésének módosító okiratát, illetve az annak megfelelı egységes szerkezető társasági szerzıdést, melyek az elıterjesztés mellékletét képezik. Kérjük a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. HATÁROZATI JAVASLAT A DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság Társasági szerzıdésének módosítása tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, valamint a 80. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a évi IV. törvény alapján 1.A Debrecen TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Társasági szerzıdését módosító okiratot, illetve a Társasági szerzıdésmódosítással egységes szerkezetbe foglalt változatát a melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja.

10 2.Felkéri a polgármestert Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének az 1. pont szerinti képviseletére a társaság taggyőlésén, és felhatalmazza a Társasági szerzıdést módosító okirat, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Társasági szerzıdés aláírására. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az egyéb szükséges intézkedések megtételére. Határidı: július 15. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, július 5. Az elıterjesztést készítette: Dr. Tiba István polgármester Szabadi Magdolna tanácsos

11 TÁRSASÁGI SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁS amelyet az Alapítók (Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, Balmazújváros Város Önkormányzata) a DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A, Cg ) társasági szerzıdésének módosítása ügyében hoztak létre. 1. A társaság a taggyőlésének /2010. (VI....) számú határozata alapján a taggyőlés kizárólagos hatásköreibıl a belsı szabályzatok taggyőlés általi elfogadására vonatkozó korábbi c) pontot törölve a következıképpen határozza meg a módosuló 8.7. pontot: 8.7.: A társaság taggyőlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik a Gt (2) bekezdésében foglaltakon kívül még: a) a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelıs szervvel, a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeirıl kötött megállapodás, b) a közhasznúsági jelentés elfogadása, c) a taggyőlés kizárólagos hatáskörében tartozik továbbá: - hitelfelvétel éves szinten összesen ,-Ft értékhatár felett, kivéve az éven belüli likviditási hitelt, - hitelszerzıdés módosítása, - garancia-, vagy kezességvállalás, éves szinten ,-Ft felett, tartozás-átvállalás és követelés elengedés, éves szinten ,-Ft értékhatár felett, - értékpapír vásárlás, (kivéve éven belüli, likvid célú) - pénzügyi lízing (tartós bérleti) szerzıdés megkötése, - ingyenes vagyonjuttatás, ingyenes engedményezés, - követelés engedményezés évente ,- Ft felett, - más gazdasági társaságban való tulajdonszerzés, gazdasági társaság alapítása, - vagyonértékesítés ,- Ft értékhatár felett, - követelésvásárlás.

12 2. A társasági szerzıdés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak. Jelen okiratban foglalt módosításokat az Alapítók új egységes szerkezető alapító okiratban is elfogadják, az Alapítók a jelen okiratot cégszerően aláírják. Debrecen, június... Kósa Lajos polgármester Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Készítette és ellenjegyezte: Debrecen, június... Kiss Attila polgármester Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros Város Önkormányzata

13 TÁRSASÁGI SZERZİDÉS DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság Készítette és ellenjegyezte: DR. ZEKE Ügyvédi Iroda Dr. Zeke László, ügyvéd 4024 Debrecen, Liszt Ferenc u. 4.

14 NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE Társasági szerzıdés, amely abból a célból került megkötésre, hogy a III. pontban megjelölt felek, mint alapítók a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt.) és a közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. törvény (Kszt.) rendelkezései szerint nem jövedelemszerzésére irányuló gazdasági tevékenység folytatására nonprofit korlátolt felelısségő társaságot alapítsanak, az alábbiak szerint: A társaság tagjai a jelen társasági szerzıdés létrehozásának elızményeként megalapították a DEBRECEN TISZK Kht-t, amely közhasznú társaságot a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg cégjegyzékszám alatt nyilvántartásba vett. A társaság alapító tulajdonosai a Gt. által biztosított határidın belül a Gt (3) bekezdésében foglalt lehetıséggel élve az általuk létrehozott közhasznú társaságot a társasági szerzıdés módosításával alakítják nonprofit társasággá a jelen társasági szerzıdés elfogadásával: I. A társaság neve, székhelye 1.1.: A társaság cégneve: DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság A társaság rövidített cégneve: DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. 1.2.: A társaság székhelye: 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8. A épület. II. A társaság jogállása 2.1.: A társaság által ellátandó közfeladatát a közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. törvény 5. rendelkezése szerint kiemelkedı közhasznúsági fokozatú szervezetként látja el. 2.2.: A társaság közhasznú feladataihoz kapcsolódó céljai elérésének elısegítése érdekében a Kszt. 26. c.) pontjában meghatározott (ottani besorolás szerinti) tevékenységeket végzi: 3. Tudományos tevékenység, kutatás, 4. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 10. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermeké és ifjúsági érdekképviselet, 11. Hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése, 13. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, 17. rehabilitációs foglalkozás, 18. Munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegek képzésének, foglalkoztatásának elısegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, 19. Euroatlanti integráció elısegítése, 20. Közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehetı szolgáltatások. 2.3.: A társaság közhasznú feladatai a szakképzés tevékenységi körében a közoktatásról szóló évi LXXIX törvény (a továbbiakban: Okt. tv.), a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

15 évi LXV törvény (a továbbiakban: Ötv.) és a Kszt. alapján az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: a.) a szakképzés összehangolása térségi és regionális szinten a szakképzés hatékony mőködtetése érdekében, b.) a regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésének megfelelıen a szakképzés fejlesztési irányára és beiskolázási arányára tekintettel meghatározza a társaság tagjai által fenntartott iskolákban a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számát, c.) együttmőködik a gazdasági szereplıkkel, a pályakezdık elhelyezkedési mutatójának javítása érdekében, d.) a szakképzési programokat, szakmai modulokat dolgoz ki a szakképzés színvonalának javítására, e.) a szakmai program tekintetében egyetértési jogot gyakorol az iskola pedagógiai programjának jóváhagyásánál, f.) a hátrányos helyzető fiatalok, fogyatékos emberek, nık és a roma fiatalok szakképzésbe történı belépésének, illetve elhelyezkedésének és beilleszkedésének támogatása, g.) segíti az illetékességi területén együttmőködı szakképzı intézmények szakmai és közösségi szolgáltatásainak fejlesztését. 2.4.: A fentebb körülírt feladatokat részletesen a társaság (korábban: DEBRECEN TISZK Kht.), illetıleg a helyi önkormányzatok között létrejött közhasznúsági szerzıdések tartalmazzák. 2.5.: A társaság közhasznú tevékenységei során, olyan közfeladatokat lát el, amelyrıl az Okt.tv a alapján a helyi önkormányzatoknak kell gondoskodnia. 2.6.: A társaság gazdálkodása során elért eredményét a tagok nem vonhatják el, azt kizárólag a jelen társasági szerzıdésben meghatározott tevékenységeikre fordíthatják. 2.7.: A társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a Hajdú-Bihari Napló címő napilapban, illetıleg hirdetıtábláján teszi közzé. III. A társaság tagjai: 3.1.: DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4024 Debrecen, Piac u. 20. Képviselı: Kósa Lajos polgármester 3.2.: BALMAZÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. Képviselı: Dr. Tiba István, polgármester 3.3.: HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. Képviselı: Kiss Attila, polgármester IV. A társaság tevékenysége

16 4.1.: A társaság közhasznú célszerinti tevékenységi köre a Kszt. 26. c) pont alapján: A társaság közhasznú fıtevékenysége: 3. Tudományos tevékenység, kutatás, A társaság további közhasznú célszerinti tevékenysége: 4. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 10. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermeké és ifjúsági érdekképviselet, 11. Hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése, 13. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, 17. rehabilitációs foglalkozás, 18. Munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegek képzésének, foglalkoztatásának elısegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, 19. Euroatlanti integráció elısegítése, 20. Közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehetı szolgáltatások. 4.2.: A társaság TEÁOR szerinti közhasznú tevékenységi köre a társasági szerzıdés 4.1. pontjában foglaltak alapján: A társaság TEAOR szerinti közhasznú fıtevékenysége Szakmai középfokú oktatás A társaság TEAOR szerinti közhasznú tevékenységi köre M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység (Ksztv. 26. c) 4. pont) Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés (Ksztv. 26. c) 4. pont) Általános középfokú oktatás (Ksztv. 26. c) 4. pont) Felsı szintő, nem felsıfokú oktatás (Ksztv. 26. c) 4. pont) Sport, szabadidıs képzés (Ksztv. 26. c) 4. pont) Kulturális képzés (Ksztv. 26. c) 4. pont) M.n.s. egyéb oktatás (Ksztv. 26. c) 4. pont) Oktatást kiegészítı tevékenység (Ksztv. 26. c) 4. pont) 4.3.: Kiegészítı jelleggel folytatott üzletszerő gazdasági tevékenységi kör: Fémszerkezet gyártása Fém épületelem gyártása Központi főtési kazán, radiátor gyártása Fémalakítás, porkohászat Fémmegmunkálás Evıeszköz gyártása Lakat-, zárgyártás Szerszámgyártás Acél tárolóeszköz gyártása

17 25.92 Könnyőfém csomagolóeszköz gyártása Huzaltermék gyártása Kötıelem, csavar gyártása M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés Általános középfokú oktatás Szakm ai középf okú oktatás Felsı szintő, nem felsıfokú oktatás Sport, szabadidıs képzés Kulturális képzés M.n.s. egyéb oktatás Oktatást kiegészítı tevékenység Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlankezelés Piac-, közvélemény-kutatás Egyéb épület-, ipari takarítás Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 5.1.: A társaság idıtartama: határozatlan V. A társaság mőködésének idıtartama VI. A társaság törzstıkéje, az egyes tagok törzsbetétje 6.1.: A társaság törzstıkéje ,- Ft, azaz Hárommillió,- forint amely teljes egészében pénzbeli betétbıl áll. 6.2.: A tagok törzsbetéteinek törzstıkén belüli összege és aránya: - Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata: ,-Ft, azaz: Kettımilliónégyszázezer forint (80%) - Balmazújváros Város Önkormányzata: ,-Ft, azaz: Háromszázezer,- forint (10%) - Hajdúböszörmény Város Önkormányzata: ,-Ft, azaz: Háromszázezer,- forint (10%) 6.3.: Az alapítók a pénzbeli betét teljes összegét törzsbetéteik arányában a bejegyzési kérelem benyújtásáig a társaság elkülönített bankszámlája javára maradéktalanul megfizették.

18 6.4.: A társaság a törzstıke fedezéséhez szükséges vagyonból törzstıke leszállításának esetét kivéve a tagok részére kifizetést nem teljesíthet. 6.5.: A tagok üzletrészüket átruházás és jogutódlás esetén feloszthatják. VII. A társaság közhasznú jogállású megszerzésének feltétele és rendelkezés a nyereség felosztásának tilalmáról 7.1.: A társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. 7.2.: A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi. 7.3.: A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítı okiratában meghatározott tevékenységére, célra fordítja. 7.4.: A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, továbbá országgyőlési képviselıi, megyei, fıvárosi, helyi önkormányzati választáson jelöltet nem állít és nem is támogat. A társaság tevékenysége során a jövıre nézve is teljes mértékben kizárja a politikai tevékenység folytatását. 7.5.: A társaság befektetési tevékenységet nem végez az Áht. 95. (5) bek. tiltó rendelkezésére tekintettel. VIII. A társaság taggyőlése 8.1.: A taggyőlés a társaság legfıbb szerve. A taggyőlést szükség szerint, de legalább évente egyszer a társaság székhelyére a napirend közlésével össze kell hívni. A taggyőlést az ügyvezetı hívja össze. A felügyelıbizottság, vagy a könyvvizsgáló a Gt-ben meghatározott feltételek fennállása esetén kezdeményezheti a taggyőlés összehívását, valamint a cégbíróság is a hitelezık kérelmére. 8.2.: A taggyőlés nyilvános 8.3.: A határozathozatal során minden teljesített, illetve szolgáltatott ,-Ft összegő törzsbetét egy szavazatot jelent. Ennek megfelelıen a tagokat megilletı szavazatok száma: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata: 24 szavazat (80%) Balmazújváros Város Önkormányzata: 3 szavazat (10%) Hajdúböszörmény Város Önkormányzata: 3 szavazat (10%) 8.4.: A taggyőlés akkor határozatképes, ha azon legalább a törzstıke fele vagy a leadható szavazatok többsége képviselve van. 8.5.: A taggyőlés határozatait, amennyiben a törvény, vagy a jelen társasági szerzıdés másként nem rendelkezik, a szavazati joggal jelenlévık egyszerő többségével hozza meg. A

19 taggyőlés a számviteli törvény szerinti éves beszámolóját és a közhasznúsági jelentést egyhangú határozattal fogadja el. 8.6.: A taggyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik mindazon kérdéskör, amelyet a Gt (2) bekezdése a taggyőlés hatáskörébe utal (kivétel nyereségfelosztás tilalmába ütközı rendelkezések). 8.7.: A társaság taggyőlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik a Gt (2) bekezdésében foglaltakon kívül még: a) a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelıs szervvel, a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeirıl kötött megállapodás, b) a közhasznúsági jelentés elfogadása, c) a taggyőlés kizárólagos hatáskörében tartozik továbbá: - hitelfelvétel éves szinten összesen ,-Ft értékhatár felett, kivéve az éven belüli likviditási hitelt, - hitelszerzıdés módosítása, - garancia-, vagy kezességvállalás, éves szinten ,-Ft felett, tartozás-átvállalás és követelés elengedés, éves szinten ,-Ft értékhatár felett, - értékpapír vásárlás, (kivéve éven belüli, likvid célú) - pénzügyi lízing (tartós bérleti) szerzıdés megkötése, - ingyenes vagyonjuttatás, ingyenes engedményezés, - követelés engedményezés évente ,- Ft felett, - más gazdasági társaságban való tulajdonszerzés, gazdasági társaság alapítása, - vagyonértékesítés ,- Ft értékhatár felett, - követelésvásárlás. 8.8.: A taggyőlésen a tagot erre meghatalmazott személy is képviselheti. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezetı, a felügyelı bizottság tagja és a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejő magánokiratba kell foglalni A Kszt. 7. (2) bekezdés a) pontban foglaltakra tekintettel a társaság a taggyőlést évente egyszer köteles összehívni. A taggyőlésre a tagokat a napirend közlésével az ügyvezetı hívja össze. A meghívó elküldése és a taggyőlés napja között legalább 15 napnak kell eltelnie. Ha a taggyőlés nem volt határozatképes a taggyőlés és a megismételt taggyőlés között legalább három, legfeljebb 15 napnak kell eltelnie. A határozatképtelenség miatt megismételt taggyőlés összehívása az eredeti taggyőlés meghívójában megjelölt feltételekkel történik, mely szerint az ügyvezetı a társaság székhelyére hívja össze a megismételt taggyőlést. A megismételt taggyőlés az eredeti napirenden szereplı ügyekben a jelenlevık által képviselt törzstıke mértékétıl függetlenül határozatképes : Az ügyvezetı az eredeti taggyőlés meghívójában megjelölheti a határozatképtelenség miatt megismételni szükséges taggyőlés idıpontját is. IX. A társaság nyilvánossága 9.1.: A társaság minden taggyőlésérıl az ügyvezetı köteles jegyzıkönyvet készíttetni. A jegyzıkönyv tartalmazza a taggyőlés helyét és idejét, a jelenlevıket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a taggyőlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat, határozatokat. A jegyzıkönyvbıl a döntést támogatók és ellenzık, illetve tartózkodók számaránya és személye is megállapítható kell legyen. A jegyzıkönyvet az

20 ügyvezetı és egy a taggyőlésen jelenlevı, hitelesítınek megválasztott tag írja alá. A jegyzıkönyvbe foglalt határozatokat haladéktalanul be kell vezetni a Határozatok könyvébe. A hozott határozatokról az ügyvezetı a Határozatok könyvében folyamatos (sorszámozott) nyilvántartást vezet. 9.2.: Az ülések határozatait a meghozataluktól számított 15 napon belül postai úton kell közölni az érintettekkel. Ezzel egyidejőleg a társaság és az alapítók székhelyén található nyilvános hirdetıtáblán elérhetıvé teszi legalább 30 napra a meghozott határozatok szövegét. Ennél rövidebb határidıt akkor köteles a társaság teljesíteni, amennyiben azt a hozott határozat jellege megköveteli. 9.3.: A társaság mőködésével kapcsolatosan keletkezett azon iratokba, amelyek nyilvánosak a társaság ügyvezetıjével történt elızetes egyeztetés alapján munkaidıben bárki betekinthet, saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett iratokba való betekintés iránti kérelmet írásban kell a társaság ügyvezetıjénél benyújtani. Az ügyvezetı a betekintést kérı kérelmét a kérelem tudomására jutásától számított 3 munkanapon belül köteles teljesíteni. Az ügyvezetı akadályoztatása esetén köteles helyettesrıl gondoskodni. Az ügyvezetı a kérelmekrıl, illetve az iratbetekintésekrıl nyilvántartást vezet. 9.4.: A társaság éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelıs szervvel kötött megállapodás megtekinthetı a 9.3. pontban meghatározott feltételekkel. A közhasznúsági jelentésbıl bárki saját költségén másolatot készíthet. A társaság éves beszámolója megtekinthetı a társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon is. 9.5.: A közhasznúsági jelentés a Kszt. 19. (3) bekezdése alapján tartalmazza: - a számviteli beszámolót, - a költségvetési támogatás felhasználását, - a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, - a cél szerinti juttatások kimutatását, - a központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértékét, - a társaság vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, valamint - a közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámolót. 9.6.: A társaság közhasznúsági jelentését a tárgyévet követı évben, legkésıbb június 30-áig saját hirdetıtábláján nyilvánosságra hozza, és egyidejőleg a cég székhelye szerint illetékes cégbíróságon letétbe helyezi. 9.7.: A közhasznú társaság a központi költségvetés alapján, illetve az alapítóktól kapott támogatás feltételeit és módját írásban kötött szerzıdésbe foglalja. A szerzıdés érvényességi feltétele a kötelezı írásbeliség, függetlenül attól, hogy a támogatás ingyenes vagy visszterhes. 9.8.: A társaság és az alapítók (tagok) közötti szerzıdés érvényességi feltétele annak írásba foglalása, Ez a rendelkezés nem irányadó abban az esetben, ha a társaság és a tag a társaság tevékenységi körébe tartozó, a létesítı okirat által meghatározott szokásos nagyságrendő szerzıdést köt. A társaság ügyvezetése köteles a szerzıdés nyilvánosságát oly módon biztosítani, hogy azt a megkötéstıl számított 30 napon belül a cég nyilvántartására illetékes cégbíróságnál letétbe helyezi.

21 9.9.: A társaság köteles az okirat aláírásától számított harminc napon belül a cégbírósághoz letétbe helyezés céljából benyújtani azt az okiratot is, amely bárki javára ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege az egymillió forintot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani : A taggyőlés köteles szabályzatot alkotni az ügyvezetı, a felügyelı bizottsági tagjai és a könyvvizsgáló munkavállaló javadalmazása módjának, mértékének fıbb elveirıl, annak rendszerérıl. A szabályzatban foglaltak alapján a taggyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a szabályzattal érintett személyi kör javadalmazásának különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, egyéb juttatásainak megállapítása. A szabályzat elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni : A közfeladat vagy közszolgáltatás ellátásával összefüggı tevékenység ellátásáért vagy ellátásának megszervezéséért az alapítók felelısek. Tekintve, hogy kizárólag az állam vagy az Áht. 87. (2) bekezdésében említett költségvetési szerv vagy szervek rendelkeznek tulajdonosi részesedéssel, ezért a vezetı tisztségviselı az alapító képviseletében eljáró személy szakmai irányítása mellett, utasításai szerint, a közfeladatról, illetve a közszolgáltatás ellátásáról való gondoskodás követelményét figyelembe véve köteles eljárni. Ebben a körben a vezetı tisztségviselı hatáskörét az alapító elvonhatja, korlátozhatja, a vezetı tisztségviselı pedig mentesül az Áht. 95/A. (6) bekezdés szerinti rendelkezés alkalmazása alól : A társaság mőködésére, szolgáltatásai igénybevételének módjára, valamint beszámolói közlésére vonatkozóan biztosítja a nyilvánosságot: - a jogszabályokban meghatározott idıben és módokon (pl.: a számviteli törvény szerinti beszámoló, a cégadatváltozás, a közhasznúsági jelentés közzététele), - a jelen társasági szerzıdés szerinti tevékenységérıl, szolgáltatásairól szóló tájékoztatással szakmai kiadványokban, illetve a jelen társasági szerzıdésben meghatározott közzétételi helyeken, - iratbetekintési jog alkalmazásával : A társaság mőködésével, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos döntésekrıl a szolgáltatást igénybevevıit értesíteni kell. Az értesítési a társaság hirdetményi helyein (hirdetıtábla a társaság székhelyén; Hajdú-Bihari Napló) történik : A társaság közhasznú tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatásai igénybevételének módja: az alapító önkormányzatok illetékességi területén bárki igénybe veheti a szolgáltatásokat, a társaság hirdetményi helyein közzétetteknek megfelelıen; a megjelölt kedvezményezetti kör semmilyen más feltétellel nem zárt és nem korlátozott : A társaság által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetıek. A társaság a hirdetményi helyein nyilvánosságra hozza az igénybe vehetı támogatási lehetıségeket. A közhasznú szervezet a felelıs személyt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. (Kszt. 14. (4) bek.). X.

22 10.1.: A társaságnál egy ügyvezetı mőködik. Az ügyvezetı 10.2.: Az ügyvezetıt a taggyőlés választja, vezeti a társaság ügyeit, képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben : Az ügyvezetı feladata kiterjed minden olyan tevékenység elvégzésére, mely jogszabályban meghatározott, illetve amelyet jogszabály nem tilt és amelyet a taggyőlés nem tart hatáskörében : Ügyvezetıi tisztségviselıi feladat csak személyesen látható el, képviseletnek nincs helye A társaság ügyvezetıje: Név: Hajnal János Születési hely, idı: Baktalórántháza, október 22. Anyja neve: Juhász Piroska Lakcím: 4034 Debrecen, Repce utca : Az ügyvezetı megbízatása április 4-tıl április 3-ig szól : A társaság alkalmazottai felet a munkáltatói jogot az ügyvezetı gyakorolja : Az ügyvezetı köteles a társaság tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezetni : Az ügyvezetı köteles továbbá gondoskodni a társaság üzleti könyveinek szabályszerő vezetésérıl. Köteles a tagok kérésére a társaság ügyeirıl felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetıvé tenni : A társaság felelıs azért a kárért, amelyet az ügyvezetı ügykörébe esı tevékenységével harmadik személyeknek okozott. XI. Az ügyvezetıre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok a közhasznú szervezetekrıl szóló törvény alapján 11.1.: A közhasznú szervezet megszőntét követı két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszőntét megelızı két évben legalább egy évig vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki : A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más közhasznú szervezetnél is betölt Közhasznú szervezet az ügyvezetıt, valamint e személy hozzátartozóját a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı szolgáltatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

23 11.4. A évi. IV. törvény 23., 25., 27. és 30. szerinti összeférhetetlenségi szabályai is értelemszerően irányadóak a vezetı tisztségviselıre. Eszerint nem lehet a társaság ügyvezetıje: - akit bőncselekmény elkövetése miatt jogerısen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült, - akit jogerıs bírói ítélettel a vezetı tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt, - akit valamely más foglalkozástól jogerıs bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet fıtevékenységként folytató gazdasági társaságban, - aki gazdasági társaságnak a gazdasági társaság megszüntetési eljárás során való törlését megelızı naptári évben a törölt gazdasági társaságnál vezetı tisztségviselı volt, a törlést követı két évig. Eszerint a társaság ügyvezetıje: - nem szerezhet részesedést (a nyilvánosan mőködı részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével) a társaságéval azonos tevékenységet fıtevékenységként megjelölı más gazdálkodó szervezetben [Ptk c) pont], - nem lehet vezetı tisztségviselı a társaságéval azonos fıtevékenységet végzı más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági társaság társasági szerzıdése lehetıvé teszi vagy a gazdasági társaság legfıbb szerve ehhez hozzájárul, - nem köthet a saját nevében vagy javára (sem ı, sem közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], valamint élettársa) a társaság fıtevékenysége körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt a társasági szerzıdés megengedi, - nem választható meg (sem ı, sem közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], valamint élettársa) a társaságnál a felügyelıbizottság tagjává, - a Gt. 25. (1)-(4) bekezdésében foglalt szabályok megszegésével a gazdasági társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a társaság a kár bekövetkeztétıl számított egy éven belül érvényesítheti a vezetı tisztségviselıvel szemben. Eszerint a társaság ügyvezetıje: - köteles a gazdasági társaság üzleti titkait (Ptk. 81. ) megırizni, - köteles a tag (Alapító) kérésére a társaság ügyeirıl felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetıvé tenni (ha a Gt. másként nem rendelkezik). Eszerint a társaság ügyvezetıje: - az ilyen tisztséget betöltı személyektıl általában elvárható gondossággal - és ha a Gt. kivételt nem tesz -, a gazdasági társaság érdekeinek elsıdlegessége alapján kötelesek ellátni. A vezetı tisztségviselık a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a gazdasági társasággal szemben a jogszabályok, a társasági szerzıdés, illetve a gazdasági társaság legfıbb szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért (Gt. 30. (2) bek.). XII. A közhasznú társaság mőködésének ellenırzése: a felügyelıbizottság 12.1.: A társaságnál három tagból álló felügyelıbizottság mőködik. A felügyelıbizottság tagjait a taggyőlés választja. Ha a felügyelıbizottság tagjainak száma 3 fı alá csökken, vagy

24 nincs aki az ülését összehívja, az ügyvezetı a felügyelıbizottság rendeltetésszerő mőködésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a társaság taggyőlését : A felügyelıbizottság ügyrendjét maga állapítja meg : A felügyelıbizottság testületként jár el. A felügyelıbizottság tagjai sorából választ elnököt. A felügyelıbizottság határozatképes, ha ülésén valamennyi tag jelen van; határozatát a jelenlévık egyszerő szótöbbségével hozza, minden felügyelıbizottsági tagnak egy szavazata van : A felügyelıbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelıbizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelıbizottság tagját e minıségében a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelıbizottság tagjai a társaság legfıbb szerve ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt, illetve részt vesz, ha jogszabály így rendelkezik : A felügyelıbizottság egyes ellenırzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenırzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között : A felügyelıbizottság ellenırzi a társaság mőködését és gazdálkodását. A felügyelıbizottság a vezetı tisztségviselıktıl, illetve a gazdasági társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amely felvilágosítást 15 napon belül kell a felügyelıbizottság részére írásban megadni. A felügyelıbizottság a társaság könyveit és iratait ha szükséges, szakértık bevonásával megvizsgálhatja : A felügyelıbizottság megvizsgálja a számviteli törvény szerinti beszámolót, a fontosabb jelentéseket. A számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság legfıbb szerve csak a felügyelıbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat : Ha a felügyelıbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerzıdésbe, illetve a taggyőlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tagok érdekeit, összehívja a gazdasági társaság rendkívüli taggyőlését, és javaslatot tesz annak napirendjére : A társaság felügyelıbizottságának tagjait az alapítók jelölik február 1. napjától január 31. napjáig: Név: Szilágyi László Születési hely, idı: Püspökladány, Anyja neve: Bálint Erzsébet Lakcím: 4028 Debrecen, Kassai út 85. II/5. Név: Kathy Zsigmond Születési hely, idı: Debrecen, Anyja neve: Varga Mária Lakcím: 4220 Hajdúböszörmény, Szilassy J. utca 109. sz. Név: Szarvas Endre Születési hely, idı: Balmazújváros, Anyja neve: Holb Zsuzsanna

25 Lakcím: 4060 Balmazújváros, Batthyány u. 44/ : A felügyelıbizottság köteles a taggyőlést tájékoztatni, és intézkedést kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy - a társaság mőködése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértı esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult taggyőlés döntését teszi szükségessé; - a vezetı tisztségviselık felelısségét megalapozó körülmény merült fel; - megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerzıdésbe, illetve a taggyőlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság érdekeit; - a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeirıl kötött szerzıdés megszegését észleli : Amennyiben a taggyőlés a törvényes mőködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelıbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. XIII. A könyvvizsgáló 13.1: A könyvvizsgáló gondoskodik a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzésérıl, és ennek során annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetérıl, mőködésének eredményérıl : A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a gazdasági társaság könyveibe betekinthet, a vezetı tisztségviselıktıl, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerzıdéseit megvizsgálhatja : A könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megırizni : A gazdasági társaság legfıbb szerve megválasztja a társaság könyvvizsgálóját és meghatározza a könyvvizsgálóval kötendı szerzıdés lényeges elemeinek tartalmát. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetı a felügyelıbizottság egyetértésével tesz javaslatot a taggyőlésnek (Áht. 95/A. (2) bek.) : A könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást, amely feladata tárgyilagos és független módon történı ellátását veszélyeztetheti : Nem lehet könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja. Nem választható könyvvizsgálóvá a társaság vezetı tisztségviselıje, felügyelıbizottsági tagja, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa, továbbá a társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minısége fennállta idején, valamint annak megszőnésétıl számított három évig : A társaság könyvvizsgálója április 4. napjától április 4. napjáig:

26 Cégnév: EAST-AUDIT Zrt. Cégjegyzékszám: Székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15. Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett nyilvántartási szám: A könyvvizsgáló személyként ezen belül eljár: Név: Balogh Istvánné Anyja neve: Király Erzsébet Lakcíme: 4031 Debrecen, Ohat utca 14., akit a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett könyvvizsgálói névjegyzékbe szám alatt jegyeztek be. A megválasztott könyvvizsgáló a jogszabályi feltételeknek mindenben maradéktalanul megfelel, összeférhetetlenségi korlátozás vagy kizáró ok alá nem esik, a könyvvizsgálói tisztséget külön íven szövegezett nyilatkozatával elfogadta. XIV. Képviselet, cégjegyzés 14.1.: Az ügyvezetı képviseli a társaságot hatóságok, bíróságok, harmadik személyek elıtt : A képviseletre jogosult személy cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, elıírt, elınyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult személy nevét cégaláírási nyilatkozatának megfelelıen önállóan aláírja. XV. A társaság megszőnése Amennyiben közhasznú szervezetnek minısülı társaság jogutód nélkül megszőnik, úgy a tartozások kiegyenlítése után a társaság tagjai részére csak a megszőnéskori saját tıke összege adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a megszőnı nonprofit gazdasági társaság közhasznú tevékenységével azonos vagy ahhoz hasonló közérdekő célra fordítja. XVI. Egyéb rendelkezések 16.1.: A társaság tagja nem köteles törzsbetétjének szolgáltatásán kívül egyéb vagyoni értékő szolgáltatás (mellékszolgáltatás) teljesítésére; illetve a társaság tagja nem köteles a társaság veszteségeinek fedezésére pótbefizetést teljesíteni : A jelen társasági szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról, illetve a közhasznú szervezetekrıl szóló törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

27 A évi V. törvény 51. (3) bekezdése alapján az alapítók rögzítik, hogy érdemben módosították a társasági szerzıdés VIII. fejezet 8.7. pontját az ott a korábbiakban felsorolt c) pont törlése okán, amely a taggyőlés belsı szabályzatok elfogadására vonatkozó kizárólagos jogát rögzítette. A jogi képviselı igazolja, hogy a létesítı okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítı okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. Kelt: Debrecen, június... Kósa Lajos Kiss Attila Dr. Tiba István polgármester polgármester polgármester Debrecen Megyei Jogú Város Hajdúböszörmény Város Balmazújváros Város Önkormányzata Önkormányzata Önkormányzata Készítette és ellenjegyezte Debrecenben, június... napján: Dr. Zeke László, ügyvéd

28 BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE ELİTERJESZTÉS Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének július 8-án tartandó rendkívüli ülésére az ALFÖLD SZAKKÉPZİ Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság Társasági szerzıdésének módosítása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 292/2008. (VI.25.) számú határozatával döntött Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával, Hajdúböszörmény Város Önkormányzatával, valamint a DEBRECEN TISZK Kht-val az ALFÖLD Szakképzı Szakképzésszervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság megalapításáról. A jelenleg hatályos ALFÖLD Szakképzı társasági szerzıdése szerint az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a társaság belsı szabályzatának elfogadása június 25-én érkezett megkeresés szerint ebben a vonatkozásban a társaság társasági szerzıdésének módosítása válik szükségessé, tekintve, hogy szükségtelen, hogy a társaság belsı szabályzatairól a társaság taggyőlése döntsön. Fentiek értelmében az ALFÖLD Szakképzı társasági szerzıdésének korábbi 8.6. c.) pontja törlésre kerülne, és a továbbiakban a 8.6. pont a melléklet szerinti tartalommal kerülne meghatározásra. Fenti módosítást a Tisztelt Képviselı-testületnek is jóvá kell hagynia. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak. A gazdasági társaságokról szóló évi IV. Törvény 141. (2) bekezdés r) pontja alapján a taggyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a társasági szerzıdés módosítása. A Kft. jogi képviselıje elkészítette az ALFÖLD Szakképzı társasági szerzıdésének módosító okiratát, illetve az annak megfelelı egységes szerkezető társasági szerzıdést, melyek az elıterjesztés mellékletét képezik. Kérjük a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. HATÁROZATI JAVASLAT az ALFÖLD SZAKKÉPZİ Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság társasági szerzıdésének módosítása tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése és a 9. (4) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 89/B. alapján 1.Az ALFÖLD SZAKKÉPZİ Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság Társasági szerzıdését módosító okiratot, illetve a Társasági szerzıdés-módosítással egységes szerkezetbe foglalt változatát a melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja.

29 2.Felkéri a polgármestert Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének az 1. pont szerinti képviseletére a társaság taggyőlésén, és felhatalmazza a Társasági szerzıdést módosító okirat, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Társasági szerzıdés aláírására. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az egyéb szükséges intézkedések megtételére. Határidı: július 15. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, július 5. Az elıterjesztést készítette: Dr. Tiba István polgármester Szabadi Magdolna tanácsos

30 TÁRSASÁGI SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁS amelyet az Alapítók a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság elıtt Cg ügyszám alatt nyilvántartott ALFÖLD SZAKKÉPZİ Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság ügyében fogadnak el: 1. A társaság a taggyőlésének _/2010. (VI....) számú határozata alapján a taggyőlés kizárólagos hatásköreibıl a belsı szabályzatok taggyőlés általi elfogadására vonatkozó korábbi c) pontot törölve a következıképpen határozza meg a módosuló 8.6. pontot: 8.6.: A Társaság taggyőlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik a Gt (2) bekezdésében foglaltakon kívül még: a) a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelıs szervvel, a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeirıl kötött megállapodás megkötése, b) a közhasznúsági jelentés elfogadása, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény rendelkezéseinek megfelelıen: c) a regionális fejlesztési és képzési bizottság döntéseivel összhangban a szakképzés fejlesztési irányaira és a beiskolázási arányaira tekintettel meghatározza a Társaság és a Társaság tagjai által fenntartott iskolákban a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számát, d) döntés közoktatási megállapodás megkötésérıl nem önkormányzati fenntartókkal, e) fejlesztési terv elfogadása (a szakképzés-szervezési feladatok ellátására), f) dönt a Társaságban résztvevı fenntartók szakképzési intézményeinek felnıttképzési tevékenységének irányairól, g) dönt a szakképzési hozzájárulásra kötelezett szervezetektıl győjtött fejlesztési források felhasználásáról, h) elfogadja a Társaság feladatainak megvalósításában érintett intézményekre vonatkozó munkaerı-gazdálkodási tervet. i) a taggyőlés kizárólagos hatáskörében tartozik továbbá: - hitelfelvétel éves szinten összesen ,-Ft értékhatár felett, kivéve az éven belüli likviditási hitelt, - hitelszerzıdés módosítása, - garancia-, vagy kezességvállalás, éves szinten ,-Ft felett, tartozás-átvállalás és követelés elengedés, éves szinten ,-Ft értékhatár felett, - értékpapír vásárlás, (kivéve éven belüli, likvid célú) - pénzügyi lízing (tartós bérleti) szerzıdés megkötése, - ingyenes vagyonjuttatás, ingyenes engedményezés, - követelés engedményezés évente ,- Ft felett, - más gazdasági társaságban való tulajdonszerzés, gazdasági társaság alapítása, - vagyonértékesítés ,- Ft értékhatár felett, - követelésvásárlás.

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése 374/2009. (X.29.) KH. sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE 2009. július 14.

Részletesebben

936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám

936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám 936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám 205/2007. (VI. 29.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, mint az átvevı HAHUSZO Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon Közhasznú Társaság, valamint

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási

Részletesebben

SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Mely kibocsátásra került az alulírott alapító Önkormányzat által a gazdasági

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések: A szervezet neve: Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület A szervezet rövidített neve: Badacsonytomaji Szörfklub S.E.

Részletesebben

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Debrecen, 2002. június 21. 2 A Debreceni Református Kollégium hazánk legısibb és legjelentısebb iskoláinak egyike, melynek

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E törvény szabályozza a Magyarország területén székhellyel rendelkezı gazdasági

Részletesebben

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1..

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1.. A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: A Fejlıdı Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Kossuth u. 28. 1.. 2. (1) Az

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság társasági szerzıdésének módosítása

Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság társasági szerzıdésének módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 73/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 7. szám 2009. április 16. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 35/2009. (III. 19.) Ö.h.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S (változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) Szerződő felek, mint a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2008. november 6. (csütörtök) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

MEGHÍVÓ. 2008. november 6. (csütörtök) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (4) bekezdése alapján a

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság 2007. április 28-án egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabálya /a módosításokkal érintett szövegrészek

Részletesebben

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete alapszabálya egységes szerkezetben a 2016. február hó 6. napján megtartott közgyőlés által elfogadott módosításokkal 2 A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. június 28. napján megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 32/2012. (VI. 28.) határozata Tárgy:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. június 18.-án 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szegi Emma polgármester, Borbély Gyula,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 58. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1.1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás

Részletesebben

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület módosított, egységes szerkezető Alapszabálya A Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg:

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

Ennek megfelelően javasoljuk az Alapító Okirat módosítását a következő képpen.

Ennek megfelelően javasoljuk az Alapító Okirat módosítását a következő képpen. v*. h! 1 >! ' ' > Krukt Kőbányai l - ^i «< -testület ülése Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft BuüapcsL,.:..,,...,,,,,,«,,,,,,.,,,,,,, Tárgy: A Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft Alapító

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2008. (XI.06.) A

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 88/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 88/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 88/2008. (III.31.) számú h a t á r o z a t a A Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/102-19/2014. SÜRGŐS minősítésű indítvány E L Ő

Részletesebben

II. Az aláírásbélyegzı használata

II. Az aláírásbélyegzı használata 7. számú melléklet Keszthely Város Önkormányzata Ügyrendje I. 1./ Keszthely Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) feladatai: (1) Az önkormányzat törvényben meghatározott kötelezıen elıirt, illetve

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-170/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

K I V O N A T. támogatásáról. Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

K I V O N A T. támogatásáról. Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T 2010. június 30-án megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 19/2010.(VI.30.) 20/2010.(VII.5.) 21/2010.(VII.5.) 22/2010.(VI.30.) A humán papiloma vírus elleni védıoltás támogatásáról A Tata Építési

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

-2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület

-2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület -2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület ülésén ismerteti. Kérem a Tisztelt Képviselő-testület állásfoglalását, határozatát a Kőbányai

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) Ingó vagyontárgy és ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog ajándékozás során történt megszerzésére vonatkozóan Az adatlapot a vagyonszerzınek

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319-2/2008. (XI.24.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319-2/2008. (XI.24.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319-2/2008. (XI.24.) számú h a t á r o z a t a a Város-Kép Szolgáltató Közhasznú Társaság alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. november 15. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/46. szám Ára: 315 Ft FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. június 05. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. június 05. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T

P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T önkormányzatunk részvételére a Weiss Manfréd Dél-pesti Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének egységes szerkezetbe foglalásáról, a 17. sz. módosítás

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-33/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33-2/2009. (II. 16.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33-2/2009. (II. 16.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33-2/2009. (II. 16.) számú h a t á r o z a t a a Nyírsuli Kht alapító okiratának módosításáról szóló 319-4/2008. (XI. 24.) számú határozat módosításáról A Közgyűlés

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására

JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására 17/2016/231. Heves Megyei Közgyűlés valamennyi bizottsága Heves Megyei Közgyűlés Helyben JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására Tisztelt Bizottság! Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések:

A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések: A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések: 267/2009. Kth. A Vakáció Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívása. 268/2009. Kth. Ingyenes óvodai és bölcsődei

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje Az Ügyvezetõ Bizottság (a továbbiakban: ÜB) ügyrendje 1. A Magyar Telekom Nyrt. Ügyvezetõ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 101/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú közhasznú gazdasági társaságok

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális feladatainak segítése érdekében ESÉLY A SZEKSZÁRDI DÍJHÁTRALÉKOSOKNAK KÖZALAPÍTVÁNY néven alapítványt

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 32/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 1-jén (hétfı) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. december 1-jén (hétfı) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára.

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára. DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL -------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 6404/2015. ELŐTERJESZTÉS -

Részletesebben

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8.

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8. 1 CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Pécs, 2009. április 8. 2 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: CSALÁDVARÁZS A HARMÓNIKUS CSALÁDÉRT Egyesület

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy Czeglédy Gergı javaslatát, miszerint a meghívó szerinti 37. és 38. napirendi pontok a napirendrıl kerüljenek levételre, nem fogadja el. (Szavazott 23 képviselı:

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság. módosításokkal egységes szerkezetben

A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság. módosításokkal egységes szerkezetben A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság Alapító Okirata módosításokkal egységes szerkezetben 2 A Magyar Állam, mint alapító nevében, mint a Magyar Állam egyszemélyes tulajdonában

Részletesebben

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSİ HASZNÁLATRA TULAJDONOS NEVE: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 5. sz. JEGYZİKÖNYV Erdıkürt és Bér Község Önkormányzatok Képviselı-testületeinek 2011. március 10.-én megtartott

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt.szám: 24094/2015 Javaslat a Salgótarján, Klapka György út 4. szám alatt található 3876 hrsz.-ú ingatlan KLIK részére történő ingyenes használatba adására

Részletesebben

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23 K.É.SZ. I. A Szakszervezet mőködési körének meghatározása és célja I. 1. Szakszervezet neve 3 I. 2. A Szakszervezet székhelye 3 I. 3. A Szakszervezet emblémája és bélyegzıje 3 I. 4. A Szakszervezet mőködési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

Oktatási Bizottság 2014-2015. évi Ügyvédiskola beszámoló tesztkérdések. Budapesti Ügyvédi Kamara

Oktatási Bizottság 2014-2015. évi Ügyvédiskola beszámoló tesztkérdések. Budapesti Ügyvédi Kamara 1 Büntetı ügyben ellenérték fejében védelmet ki láthat el? a) kizárólag ügyvéd b) bárki c) közeli hozzátartozó 2 Az ügyvéd ellenérték fejében foglalkozhat-e ingatlanközvetítéssel? c) csak engedéllyel 3

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1996. évi LVIII. törvény a tervezı- és szakértı mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról Az Országgyőlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve - a környezet alakítása,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Egyesület neve: Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület (rövidítve:

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben