NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE"

Átírás

1 NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE július 14. 1/18

2 TÁRSASÁGI SZERZİDÉS Alulírott Szerzıdı Felek mint alapító tagok, az alulírott helyen és napon a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) és a közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kszt.) rendelkezéseinek megfelelıen, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 89/B., valamint a szakképzésrıl szóló évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szakképzési tv.) 2. (6) bekezdésének rendelkezései alapján a Közokt. tv. 89/B. (4) bekezdésének a)-b) pontjában és (5) bekezdésében meghatározott közhasznú, közszolgáltató feladatok ellátására a következıkben meghatározott tartalommal kiemelkedıen közhasznú nonprofit korlátolt felelısségő társaságként szakképzés-szervezési társaság (továbbiakban: Társaság) alakítását határozták el. A Társaság tekintetében a Közokt. tv. 89/B. -ában foglaltakat a (6)-(9) bekezdésében foglaltak kivételével alkalmazni kell. A Társaság saját cégneve alatt jogképes, jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat, tulajdont szerezhet, szerzıdéseket köthet, pert indíthat és az ellene indított pereknek alanya lehet. A Társaság önálló jogi személy. Jelen Társasági Szerzıdés a Társaság június 26. napján kelt társasági szerzıdésének a Társaság július hó 14. napján tartott taggyőlésén meghozott határozataival módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövegét tartalmazza, a módosított pontok félkövér dılt betővel kerültek megjelölésre. 1.1 A Társaság cégelnevezése: 1. A Társaság neve, székhelye, tagjai Nagykanizsa és Térsége TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 1.2 A Társaság rövidített neve: Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. 1.3 A TISZK részét képezı, a Társaság tagjai által fenntartott szakképzı iskolák adatai: Intézmény neve, címe Fenntartó OM azonosító Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképzı Iskola 8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 29. Dr. Mezı Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 8800 Nagykanizsa, Platán sor 3. Cserháti Sándor Mőszaki Szakképzı Iskola és Kollégium 8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 74/a. Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23. Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképzı Iskola 8800 Nagykanizsa, Hunyadi u. 18. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata /18

3 Térségi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8756 Csapi, Petıfi u Pannon Egyetem 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Csapi és Zalaújlak Községi Önkormányzatok Intézményfenntartói Társulása Pannon Egyetem FI A TISZK részét képezı felsıfokú szakképzések meghatározása: Felsıoktatási intézmény tag adatai: Név: Pannon Egyetem Székhely: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. OM azonosító: FI Felsıfokú szakképzés megnevezése OKJ száma Banki szakügyintézı Számviteli szakügyintézı Számviteli szakügyintézı (régi OKJ szerint) Mőszaki informatikai mérnökasszisztens Mőszaki informatikai mérnökasszisztens (régi OKJ szerint) Idegenforgalmi szakmenedzser Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı Gazdasági idegen nyelvő menedzser Gyógynövény- és főszernövénytermesztı és feldolgozó Ménesgazda (régi OKJ szerint) Hulladékgazdálkodási technológus Logisztikai mőszaki menedzserasszisztens Logisztikai mőszaki menedzserasszisztens (régi OKJ szerint) A Társaság székhelye: 8800 Nagykanizsa, Erdész utca A Társaság telephelyei: 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23. (Nagykanizsa 1244 hrsz.) Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 74/a. (Nagykanizsa 3761/1 hrsz.) Cserháti Sándor Mőszaki Szakképzı Iskola és Kollégium 8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 29. (Nagykanizsa 2176/2 hrsz.) Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképzı Iskola 8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 31. (Nagykanizsa 2175/1 hrsz.) Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképzı Iskola telephelye 8800 Nagykanizsa, Hunyadi u. 18. (Nagykanizsa 1241 hrsz.) Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképzı Iskola 3/18

4 8800 Nagykanizsa, Petıfi u. 5. (Nagykanizsa 2978 hrsz.) Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképzı Iskola Tanmőhely Dr. Mezı Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Telephely 8800 Nagykanizsa, Petıfi u. 3. (Nagykanizsa 2974 hrsz.) Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképzı Iskola Intézményegység 8800 Nagykanizsa, Erdész u. 30. (Nagykanizsa 3664 hrsz.) Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképzı Iskola Gyakorlótelep 8800 Nagykanizsa, Vécsey u. 6. (Nagykanizsa 3664 hrsz.) Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképzı Iskola Intézményegység 8800 Nagykanizsa, Platán sor 3. (Nagykanizsa 2969 hrsz.) Dr. Mezı Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 8756 Csapi, Petıfi u (Csapi 142/1, 142/2, 145 hrsz.) Térségi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33. (Nagykanizsa 1950 hrsz.) Pannon Egyetem Nagykanizsai Telephely 8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16. (Keszthely 1051 hrsz.) Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely 8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 57. (Keszthely 1206/11 hrsz.) Pannon Egyetem Felnıttképzési Intézet, Zala megye 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. (Veszprém 5044 hrsz.) Pannon Egyetem Felnıttképzési Intézet, Veszprém megye 8800 Nagykanizsa, Vár út 9. (Nagykanizsa 4907/4, 4907/7, 4907/8 hrsz.) DKG-EAST Olaj- és Gázipari Berendezéseket Gyártó Zrt Nagykanizsa, Erdész u. 28. (Nagykanizsa 3971 hrsz.) Gázipari Gépgyár Kft. 1.7 A Társaság tagjai: Név: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhely: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Honlap: Név: Csapi és Zalaújlak Községi Önkormányzatok Intézményfenntartói Társulása Székhely: 8755 Csapi, Arany János út 18. Honlap: Név: Pannon Egyetem Székhely: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Honlap: Név: DKG-EAST Olaj- és Gázipari Berendezéseket Gyártó Zrt. Székhely: 8800 Nagykanizsa, Vár út. 9. Honlap: Név: Gázipari Gépgyár Kft. Székhely: 8800 Nagykanizsa, Erdész u. 28. Honlap: 4/18

5 A Társaságba történı belépés feltétele, hogy az érintett elfogadja a regionális fejlesztési és képzési bizottság által a szakképzés fejlesztésének összehangolásával összefüggésben hozott döntéseket, továbbá a Közokt. tv. 89/B. (5) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakat az adott szakképzı iskolák és a felsıfokú szakképzések tekintetében [Közokt. tv. 89/B. (2) bekezdés]. A Társaság tevékenységét nonprofit korlátolt felelısségő társaságként folytatja. A tagok képviseletét az irányadó jogszabályok, vagy a tagok Szervezeti és Mőködési Szabályzatai által az alapítói jogok gyakorlására feljogosított személyek látják el. 1.8 A Társaság jogállása: A Társaság kiemelkedıen közhasznú jogállású. 2. A kiemelkedıen közhasznú jogállás elérésének feltételei 2.1 A szakképzésrıl szóló évi LXXVI. törvény 2. (6) bekezdése alapján a tagok a Társaságot kiemelkedıen közhasznú szakképzés-szervezési nonprofit gazdasági társaságként alapítják. A Társaság közös gazdálkodása során elért eredményét a tagok nem vonhatják el, azt kizárólag a létesítı okiratában meghatározott tevékenységeikre fordíthatják [Kszt. 4. (1) bekezdés c) pont, Kszt. 14. (1) bekezdés]. 2.2 A Társaság vállalkozási tevékenységet közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet [Kszt. 4. (1) bekezdés b) pont]. 2.3 A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselıjelöltet országgyőlési és fıvárosi, illetve megyei képviselı-választáson, pártnak tagja nem lehet [Kszt. 4. (1) bekezdés d) pont]. 2.4 A Társaság a Társasági Szerzıdése szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait évente nyilvánosságra hozza a Társaság és a tagok honlapjain, valamint a Kanizsa Dél- Zalai Hetilap helyi idıszaki kiadvány (kiadja a Kanizsa Újság Kft., 8800 Nagykanizsa, Király u. 47.) útján [Kszt. 5. b) pont]. 2.5 A tagok mint a társadalom közös szükségleteinek kielégítéséért felelıs szervezetek kijelentik, hogy a költségvetési intézményként mőködı és közfeladatot ellátó nevelési és oktatási, képességfejlesztési és ismeretterjesztési feladataiknak ellátását a Társaság látja el a továbbiakban [Kszt. 5. a) pont]. 2.6 A fentiekre tekintettel a Társaság kiemelkedıen közhasznú jogállású. 3.1 A Társaság céljai és feladatai: 3. A Társaság tevékenységi köre A Társaság tevékenységi területén igyekszik elısegíteni a munkaerı-piac igényeihez igazodó képzési struktúrájú és oktatási színvonalú szakképzés kialakítását; A Társaság szakiskolát, szakközépiskolát és kollégiumot létesíthet és tarthat fenn, részt vehet az iskolarendszeren kívüli szakképzés, valamint felnıttképzés szervezésében [Közokt. tv. 89/B. (4) bekezdés a)-b) pont]; Célja a minıségi szakképzéshez való jobb hozzáférés biztosításának és a helyi munkaerıpiaci igények kielégítésének elısegítése. Összehangolt az érdekelt és érintett felek egyetértésén alapuló szakképzés-fejlesztési irányok meghatározásának, a koordináció javításának, a fejlesztési források hatékony felhasználásának biztosítása. A szakmai képzés színvonalának és a szakmai tudás presztízsének növelése. A Társaság az általa ellátott feladatokra a Közokt. tv. 88. (1) bekezdése szerint önálló fejlesztési tervet készít; A Társaság feladata a szakképzés egyéb szereplıinek bevonása a szakképzésbe, megállapodás megkötése [Közokt. tv. 89/B. (3) bekezdés]; 5/18

6 3.1.5 Az iskolai rendszerő szakképzésben egyre növekvı számú hátrányos, halmozottan hátrányos helyzető és sajátos nevelési igényő tanulók képzési problémáinak megoldásában történı segítségnyújtás a lemorzsolódás, a képzési rendszerbıl szakképesítés nélkül kilépık számának csökkentése érdekében; Elısegíti az összehangolt, ugyanakkor a helyi igényeket is figyelembe vevı moduláris rendszerő intézményi képzési programok létrehozását; A regionális fejlesztési és képzési bizottság (RFKB) által meghatározott szakképzés fejlesztési irányára és beiskolázási arányára tekintettel meghatározza a társaság által, illetve a társaság tagjai által fenntartott iskolákban a szakképzési évfolyamokon indítható szakmák és osztályok számát [Közokt. tv. 89/B. (5) bekezdés a) pont]; A szakmai program tekintetében egyetértési jogot gyakorol az iskola pedagógiai programjának jóváhagyásánál [Közokt. tv. 89/B. (5) bekezdés b) pont] A Társaság tevékenységi területén igyekszik elısegíteni a környezetvédelem és a környezeti nevelés, a környezettudatosság, a környezetkultúra és környezet-etika fejlesztését fıként a mindennapi élet területén (táplálkozás, háztartás, munkahely, közlekedés és szabadidı), és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesztését, továbbá közremőködik a környezeti szemléletformálásában, a környezettudatos magatartás, a környezetért felelıs életvitel népszerősítésében. 3.2 A Társaság a közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. törvény 26. c) pont 4. alpontja szerinti nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, a 11. alpontja szerinti hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése, valamint a 18. alpontja szerinti munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegek képzésének, foglalkoztatásának elısegítése - ideértve a munkaerı-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások tevékenységeket, mint közhasznú tevékenységet végzi. A Társaság fıtevékenysége a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerérıl (TEÁOR 2008) a továbbiakban: TEÁOR szerinti besorolásban: Szakmai középfokú oktatás (kiemelkedıen közhasznú) A Társaság cél szerinti kiemelkedı közhasznú, közszolgáltató tevékenységei a TEÁOR szerinti besorolásban: Általános középfokú oktatás Szakmai középfokú oktatás Felsı szintő, nem felsıfokú oktatás Felsıfokú oktatás M.n.s. egyéb oktatás A Társaság általános közhasznú, közszolgáltató tevékenységei a TEÁOR szerinti besorolásban: Sport, szabadidıs képzés Kulturális képzés Oktatást kiegészítı tevékenység M.n.s. szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 3.3 A Társaság vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez [Kszt. 4. (1) bekezdés b) pont]. 6/18

7 3.4 A vállalkozási tevékenység körében a közhasznú feladatok elısegítése érdekében az alábbi tevékenységeket végzi TEÁOR szerinti besorolásban: Irodabútor gyártása Konyhabútorgyártás Ágybetét gyártása Egyéb bútor gyártása Játékgyártás Fémfeldolgozási termék javítása Ipari gép, berendezés javítása Elektronikus, optikai eszköz javítása Ipari villamos gép, berendezés javítása Egyéb közlekedési eszköz javítása Egyéb ipari eszköz javítása Ipari gép, berendezés üzembe helyezése Gépjármőjavítás, -karbantartás Motorkerékpár javítása és karbantartása Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás Egyéb szálláshely-szolgáltatás Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása Információtechnológiai szaktanácsadás Számítógép-üzemeltetés Egyéb információ-technológiai szolgáltatás Adatfeldolgozási szolgáltatás Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlankezelés Üzletvezetés PR, kommunikáció Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Mérnöki tevékenység, mőszaki tanácsadás Mőszaki vizsgálat, elemzés Egyéb természettudományi, mőszaki kutatás, fejlesztés Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés Piac-, közvélemény-kutatás Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Immateriális javak kölcsönzése Munkaközvetítés Idıszaki munkaközvetítés Egyéb emberi erıforrás-ellátás, -gazdálkodás Zöldterület-kezelés Összetett adminisztratív szolgáltatás Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése M.n.s. egyéb kiegészítı üzleti szolgáltatás Kerékpárjavítás 3.5 Az engedélyhez kötött tevékenységek gyakorlását a Társaság az engedély megszerzését követıen kezdheti meg. 3.6 A Társaság nem zárja ki, hogy a tagokon kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból [Kszt. 4. (1) bekezdés a) pont]. 7/18

8 4. A Társaság törzstıkéje 4.1 A Társaság jegyzett tıkéje, a Társaság törzstıkéje az egyes tagok törzsbetéteinek összessége. 4.2 A Társaság törzstıkéje Ft, azaz Kettımillió forint. 4.3 A tagok jelen Társasági Szerzıdés aláírásától számított 15 napon belül a 4.2 pontban meghatározott összeget a 4.4 pontban meghatározott arányban befizetik a Társaság törzstıke letéti számlájára. 4.4 A tagok törzsbetéteinek mértéke, összege és egymás közötti aránya, valamint a tagok szavazatainak száma és összege: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Csapi és Zalaújlak Községi Önkormányzatok Intézményfenntartói Társulása Név Összeg (Ft) Arány (%) Szavazat (db) Pannon Egyetem DKG-EAST Olaj- és Gázipari Berendezéseket Gyártó Zrt Gázipari Gépgyár Kft Összesen: ,- Ft 100 % 200 db 4.5 A Társaság tagjai a Társaság törzstıkéjének új üzletrészek befizetésével történı emelése során a törzstıke-emelés szerinti törzsbetétek ellenértékének 100 %-át a törzstıke-emelésrıl szóló Taggyőlési határozat meghozatalától számított 15 napon belül kötelesek a Társaság rendelkezésére bocsátani. 5. Az üzletrész 5.1 A Társaság bejegyzését követıen a tagok jogait és a Társaság vagyonából ıket megilletı hányadot az üzletrész testesíti meg. Az üzletrész mértéke a tagok törzsbetéteihez igazodik. Azonos mértékő üzletrészhez azonos tagsági jogok főzıdnek, azonban a Társasági Szerzıdés egyes üzletrészeket a többiekétıl eltérı Társasági jogokkal ruházhat fel. 5.2 Az üzletrész bevonása: a Társaság a saját üzletrészét a 6.13 pont rendelkezéseiben meghatározottak szerint szerezheti meg és vonhatja be. 5.3 Az üzletrész felosztása: az üzletrész csak átruházás és a megszőnt tag jogutódlása esetén osztható fel. 5.4 A Társaság jogutód nélküli megszőnése esetén a tagok részére a tartozások kiegyenlítését követıen csak a törzsbetét alapításkori értéke adható ki. A tagok vállalják, hogy ebben az esetben az ezt meghaladó vagyont a Társaságéval azonos vagy hasonló közhasznú tevékenységet ellátó szervezetnek juttatják. Ezen szervezet kijelölésérıl a tagok a jogutód nélküli megszőnés idıpontjában, azzal egyidejőleg döntenek. 8/18

9 6. A Taggyőlés kizárólagos hatásköre 6.1 A Társaság legfıbb szerve a Taggyőlés, amely a Társaság valamennyi ügyében jogosult dönteni. 6.2 A Taggyőlés teljes jogú részvevıi a tagok, akik közokiratban, vagy teljes bizonyító erejő magánokiratban meghatalmazott tag útján is képviseltethetik magukat. Nem lehet meghatalmazott az Ügyvezetı, a cégvezetı kijelölése esetén a cégvezetı, Felügyelı Bizottság vagy könyvvizsgáló választása esetén a Felügyelı Bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. 6.3 A Taggyőlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbi kérdésekben történı döntési jogosultságok: a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, azonban errıl a Felügyelı Bizottság írásbeli jelentésének és a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül nem határozhat; a Társaság üzleti tervének és a Társaság mőködésérıl szóló éves beszámolónak és a könyvvizsgáló jelentésének az elfogadása; a Társasági Szerzıdés módosítása; a Társaság törzstıkéjének felemelése és leszállítása (a törzstıke emelése csak újabb törzsbetét befizetésével lehetséges); az üzletrész felosztásának jóváhagyása; az Ügyvezetı megbízása, visszahívása, díjazásának megállapítása, valamint, ha az Ügyvezetı a Társasággal munkaviszonyban is áll, felette a munkáltatói jogok gyakorlása; a könyvvizsgáló kijelölése, visszahívása, díjazásának megállapítása; Felügyelı Bizottság tagjainak kijelölése, visszahívása, díjázásának megállapítása, a Felügyelı Bizottság ügyrendjének elfogadása; a cégbejegyzést megelızıen a Társaság nevében kötött szerzıdések jóváhagyása; az Ügyvezetı és a Felügyelı Bizottság tagjai ellen kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés az Ügyvezetı ellen indított perekben a Társaság képviseletérıl; a Társaság átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának, szétválásának, kiválásának, jogutód nélküli megszőnésének elhatározása; azon szerzıdés megkötésének elızetes jóváhagyása, amely a) határozatlan idıtartamú, vagy az éven túli kötelezettségvállalást tartalmaz; b) egyedi értéke a nettó kettı millió forintot meghaladja; c) amelyet a Társaság az Ügyvezetıjével, ennek közeli hozzátartozójával [Ptk b) pont] köt. A szerzıdés nettó értékének meghatározása során egy éven belül azonos szerzıdı féllel, azonos tárgyban kötött megállapodás értékét össze kell számítani. Az egy évet a szerzıdés aláírásától kell számítani döntés a Társaság által történı, a törzstıke összegét meghaladó mértékő hitelfelvételrıl; a közhasznú szerzıdés megkötésével, illetve módosításával kapcsolatos döntések, azaz az olyan szerzıdés jóváhagyása, amelyet a Társaság a tagokon kívül a társadalom közös szükségleteinek kielégítéséért felelıs szervvel köt a közhasznú tevékenység feltételeirıl. [Ptk. 59. (1) bekezdés]. Ezen szerzıdések a Ptk. 59. (3) bekezdése értelmében nyilvánosak, azokba bármely érintett személy betekinthet [Ptk. 59. (1) és (3) bekezdés]; a Társaság munkaszervezetének kialakítása körében a Szervezeti és Mőködési Szabályzat elfogadása; a közhasznúsági jelentés elfogadása; a 16.1 pont megvalósulása esetén a Befektetési Szabályzat elfogadása; az Ügyvezetı ill. a Felügyelı Bizottsági tagok felmentése írásban a titoktartási kötelezettség alól; az Ügyvezetı, a Felügyelı Bizottsági tagok és más, a Taggyőlés által meghatározott vezetı állású munkavállalók javadalmazása módjának, mértékének fıbb elveirıl, rendszerérıl szóló szabályzat megalkotása; a regionális fejlesztési és képzési bizottság által a szakképzés összehangolásával kapcsolatban hozott döntéseinek elfogadása; 9/18

10 a regionális fejlesztési és képzési bizottság döntéseivel összhangban a szakképzés fejlesztési irányára és a beiskolázási arányára tekintettel meghatározza a Társaság tagjai által fenntartott iskolákban a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számát; egyetértési jogot gyakorol a szakmai program tekintetében az iskola pedagógiai programjának jóváhagyásánál; a szakképzés-szervezési társaság az általa ellátott feladatokra a Közokt. tv. 88. (1) bekezdése szerint önálló fejlesztési tervet készít; a szakképzés egyéb szereplıinek bevonása a szakképzésbe, megállapodás kötése; részt vesz pályázatokban, a pályázat lebonyolításában, fejlesztési projektek megvalósításában; részt vesz az iskolarendszeren kívüli szakképzés szervezésében; szakképzés fejlesztés forrásbevonási rendszerének kialakítása, a felhasználás nyomon követése; a tagoknak akár az üzletrészek aránya szerinti, akár attól eltérı mértékő törzstıkén felüli vagyoni hozzájárulásával járó kötelezettségvállalásai, különös tekintettel a pályázatokhoz szükséges önrész biztosításának feltételeire; mindazon ügyek, amelyeket a Társasági Szerzıdés vagy jogszabály a Taggyőlés kizárólagos hatáskörébe utal. 6.4 Az Ügyvezetı a Taggyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a Taggyőlés határozatát annak meghozatalától számított 15 napon belül köteles írásban közölni a Társaság valamennyi tagjával, és azt köteles a határozatok könyvébe bevezetni. Az Ügyvezetı a Taggyőlés döntéseinek érintettekkel való közlését a nyilvánosság útján is biztosítja. 6.5 Az Ügyvezetı a döntéshozatalt megelızıen köteles a Felügyelı Bizottság, valamint a könyvvizsgáló írásos véleményét beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak A Taggyőlés a Felügyelı Bizottság és a könyvvizsgáló írásos véleményének megismerése érdekében a döntéshozatalt legalább 15 nappal megelızıen postai vagy elektronikus úton írásban fordul a Felügyelı Bizottság elnökéhez, valamint az Ügyvezetıhöz a döntéshozatal konkrét tárgyának megjelölésével. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (távbeszélı, fax, ) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét írásban is a Taggyőlés rendelkezésére bocsátani A Felügyelı Bizottság és a könyvvizsgáló a véleményükrıl írásban kötelesek tájékoztatni a Taggyőlést, a kézhezvételtıl számított 8 napon belül. (A nyilvánosság biztosítása érdekében az írásos véleményeket egyidejőleg az Ügyvezetı részére is meg kell küldeni) A Felügyelı Bizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak a véleménye a Taggyőlést nem kötelezi Az írásos vélemények nyilvánosak, a nyilvánosságot a Taggyőlés az Ügyvezetı útján biztosítja. 6.6 A Taggyőlés akkor határozatképes, ha azon a tagok legalább 75 %-a és a szavazati arány 75 % részét képviselı tag jelen van. A határozatképtelenség miatt elsı alkalommal megismételt Taggyőlés az eredeti napirendben szereplı ügyekben a jelenlévık által képviselt törzstıke, illetve a szavazati jog mértékétıl függetlenül határozatképes. 6.7 A Taggyőlést amennyiben a Társasági Szerzıdés vagy jogszabály másként nem rendelkezik az Ügyvezetı hívja össze évente legalább egy alkalommal. 6.8 Az éves rendes Taggyőlést a pontban meghatározott határozathozatal érdekében a gazdasági évet követı év május 10. napjáig össze kell hívni. 6.9 Rendkívüli Taggyőlés: A Taggyőlést össze kell hívni, amennyiben az a Társaság érdekében haladéktalanul szükséges. 10/18

11 6.10 A törzstıke egytizedét képviselı tagok az ok és cél megjelölésével, írásban bármikor kérhetik a Taggyőlés összehívását A Taggyőlést a Társaság székhelyére kell összehívni. Egyéb helyszínre a Taggyőlést összehívni csak valamennyi tag elızetes hozzájárulásával lehet. A Taggyőlést a napirendi pontok közlésével, írásos meghívóval kell összehívni, a meghívók elküldése és a Taggyőlés napja között legalább 15 napnak kell lennie. A határozatképtelenség miatt megismételt Taggyőlést írásban, az eredeti napirendi pontok közlésével és a megismételt Taggyőlés tényére történı utalással, az eredeti Taggyőlést legalább 8 nappal követı idıpontra lehet összehívni, a meghívót legkésıbb az eredeti Taggyőlést követı napon el kell küldeni. A megismételt Taggyőlés napját az eredeti Taggyőlési meghívóban közölni kell a tagokkal A Taggyőlés határozatait alapesetben a jelenlévı tagok törzsbetéteinek nagysága szerint számított egyszerő szótöbbséggel hozza. A Taggyőlést az éves rendes Taggyőlésen az Ügyvezetı, mint a Taggyőlés elnöke vezeti A tagok egyhangú határozata szükséges azonban az alább felsorolt kérdésekben: Az Együttmőködési Megállapodás módosításáról; A pályázatok szakmai és pénzügyi tervének elfogadásáról, az ütemezésrıl és a feladatok végrehajtásának munkamegosztásáról; A Támogatási Szerzıdés elfogadásáról; Az Együttmőködési Megállapodás hatályának meghosszabbításáról; A közös TISZK-hez tagként csatlakozni kívánó nem tagok csatlakozásáról, illetve annak módjáról. A társasági szerzıdés pontjában foglalt döntés meghozatalához a taggyőlésnek valamennyi tag egyhangú szavazatával meghozott határozata szükséges A Társaság Taggyőlésein a tagokat a már szolgáltatott, minden ,- Ft névértékő törzsbetét után 1 db szavazat illeti meg, a jelen Társasági Szerzıdés 4.4 pontjában meghatározottak szerint A tagok határozataikat Taggyőlésen hozzák, de a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról hozandó határozatokat kivéve a tagok Taggyőlés tartása nélkül is határozhatnak. Ez utóbbi esetben a határozat tervezetét - 8 napos határidı kitőzésével - írásban közölni kell a tagokkal, akik szavazatukat írásban adják meg. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követı napon meghozottnak kell tekinteni. A szavazás eredményérıl a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követı 8 napon belül az Ügyvezetı írásban tájékoztatja. Bármelyik tag kérésére össze kell hívni a Taggyőlést a határozat-tervezet megtárgyalására A Taggyőlésrıl az Ügyvezetı köteles jegyzıkönyvet készíteni, amely tartalmazza a Taggyőlés helyét és idejét, a jelenlévıket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a Taggyőlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat, vagy az abban részt nem vevıket. A jegyzıkönyvet az Ügyvezetı és egy a Taggyőlésen jelenlevı, hitelesítınek megválasztott tag írja alá A határozatokat az Ügyvezetınek meghozataluk után haladéktalanul be kell vezetnie a Határozatok Könyvébe Bármelyik tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát a Taggyőlés elıtt legalább 3 nappal ismerteti a tagokkal. 11/18

12 6.19 A jegyzıkönyvekbe és a Határozatok Könyvébe bármelyik tag betekinthet, és az azokban foglaltakról az Ügyvezetı által hitelesített másolatot kérhet A vezetı szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minısül elınynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatás [Kszt. 8. (1) bekezdés]. 7.1 A Társaság Ügyvezetıje: 7. Ügyvezetı Név: Mérksz Andor Születési hely, idı: Nagykanizsa, október 20. Anyja neve: Dukai Mária Lakcím: 8800 Nagykanizsa, Kinizsi u Az Ügyvezetı megbízatása június 26. napjától határozatlan idıtartamra szól. 7.3 Az Ügyvezetı feladat és hatásköre: képviseli a Társaságot a bíróságok, a hatóságok elıtt és harmadik személyekkel szemben, feladata a Társaság ügyeinek vitele, irányítása; kialakítja a Társaság munkaszervezetét; gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek és egyéb nyilvántartásainak szabályszerő vezetésérıl, e körben köteles a Taggyőlés határozatait a határozatok könyvében nyilvántartani. A Taggyőlés döntéseit a döntés kézhezvételétıl számított legkésıbb 15 napon belül kell bevezetni a határozatok könyvébe, a nyilvántartásból a Taggyőlés döntése tartalmának, idıpontjának és hatályának megállapíthatónak kell lennie; gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság alkalmazottai felett, melyet az ügyek bizonyos csoportjára nézve a Társasággal munkaviszonyban álló vezetı állású munkavállalóra átruházhat; a Társaság részérıl per indítása vagy a Társaság perlése esetén az Ügyvezetı jogi képviseleti megbízás adásával a Taggyőléssel egyeztetve köteles gondoskodni a társaság szakszerő jogi képviseletének ellátásáról, e kötelezettség alól csak a Taggyőlés adhat felmentést; minden üzleti év lezárását követıen a Taggyőlés által elfogadott könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó éves beszámolót vagy egyszerősített éves beszámolót, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot az adott üzleti év mérlegforduló napjától számított 15 napon belül a cégbíróságnál letétbe helyezi ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az éves beszámolót vagy az egyszerősített éves beszámolót felülvizsgálta; a hatályos közhasznú szerzıdésben meghatározott idıpontig általános és szakmai, valamint gazdasági programot magába foglaló üzleti és szakmai tervet készít a következı üzleti évre, amelyet a Taggyőlés elé terjeszt a következı évi közhasznú szerzıdés tartalmának és pénzügyi irányszámainak kialakítása végett; a Társaság alapításának, a Társasági Szerzıdés módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, ezek változásának, valamint törvényben elıírt más adatoknak cégbírósági vagy más hatóságnak történı bejelentése; a Taggyőlést a Társaság mőködésérıl - igény szerint - folyamatosan tájékoztatja, lehetıvé teszi a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést; 12/18

13 a Taggyőlés hatáskörébe tartozó kérdésekben határozat hozatalát kezdeményezi és a meghozott határozatokat végrehajtja; jogosult dönteni minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Taggyőlés kizárólagos hatáskörébe; a közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. törvény 19. rendelkezéseinek megfelelıen az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejőleg elkészíti, és jóváhagyás végett megküldi a Taggyőlésnek a társaság közhasznúsági jelentését; a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 3. (3) bekezdésének megfelelıen elkészíti a társaság közhasznú eredmény-kimutatását; a Taggyőlés általi kijelölést követıen, a polgári jog általános szabályai szerint szerzıdést köt a kijelölt könyvvizsgálóval; minden üzleti évet követıen a közhasznú szerzıdés elıírásainak megfelelı szakmai és elızetes pénzügyi beszámolót készít a Taggyőlés részére a Társaság vagyoni helyzetérıl, a kapott mőködési támogatás felhasználásáról, üzleti és szakmai eredményeinek alakulásáról; a Társaság tagjairól nyilvántartást, tagjegyzéket vezet, a tagjegyzékben beállt változásokat benyújtja a cégbíróságnak; az ügyek meghatározott csoportjára nézve határozott, vagy határozatlan idıre szólóan képviseleti joggal ruházhatja fel a Társaság munkavállalóit; a vonatkozó jogszabályok és a Társasági Szerzıdés elıírásai szerint gondoskodik a Társaság mőködése nyilvánosságának biztosításáról; a Taggyőlés döntéseinek érintettekkel való közlését a nyilvánosság útján biztosítja [Áht. 95/A. (9) bekezdés c) pont]; elkészíti a Társaság Szervezeti és Mőködési Szabályzatát figyelemmel a közhasznú szervezetekrıl szóló törvényben foglaltakra is és azt a Taggyőlés elé terjeszti jóváhagyásra; ellátja mindazon feladatokat, amelyek ellátására a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy a Társaság mőködése során, annak nevében kötött szerzıdések alapján köteles. 7.4 Az Ügyvezetıre (vezetı tisztségviselı) vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok: Nem lehet a Társaság ügyvezetıje az, akit bőncselekmény elkövetése miatt jogerısen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült; Akit jogerıs bírói ítélettel a vezetı tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt nem lehet vezetı tisztségviselı. Akit valamely más foglalkozástól jogerıs bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet fıtevékenységként folytató gazdasági társaságban nem lehet vezetı tisztségviselı; Más gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követı két évig nem lehet a Társaság vezetı tisztségviselıje az a személy, aki a törlést megelızı naptári évben a gazdasági társaságnál vezetı tisztségviselı volt; A vezetı tisztségviselı - a nyilvánosan mőködı részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével - nem szerezhet részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet fıtevékenységként megjelölı más gazdálkodó szervezetben [Ptk c) pont], továbbá nem lehet vezetı tisztségviselı a Társaságéval azonos fıtevékenységet végzı más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ezt a Társasági Szerzıdés lehetıvé teszi vagy a Taggyőlés ehhez hozzájárul; A vezetı tisztségviselı és közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság fıtevékenysége körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt a Társasági Szerzıdés megengedi; A Társaság vezetı tisztségviselıje és közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], valamint élettársa a Felügyelı Bizottság tagjává nem választható meg [Gt ]; Más közhasznú szervezet megszőntét követı két évig nem lehet a Társaság vezetı tisztségviselıje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszőntét megelızı két évben legalább egy évig - vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki; 13/18

14 7.4.8 A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy köteles a Taggyőlést elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más közhasznú szervezetnél is betölt [Kszt. 9. (1) bekezdés]. 8. Cégjegyzés 8.1 Az Ügyvezetı önállóan jogosult a cégjegyzésre. A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, elıírt, elınyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult személy nevét közjegyzı által hitelesített módon önállóan aláírja. 9. Felügyelı Bizottság 9.1 A Társaságnál héttagú Felügyelı Bizottság mőködik, amelynek tagjait a Taggyőlés jelöli ki. 9.2 A Felügyelı Bizottsági tagok: Név: Herman László Születési hely, idı: Nagykanizsa, március 13. Anyja neve: Somogyi Magdolna Lakcím: 8800 Nagykanizsa, Kisberki u. 16. Név: Kiefer Károly Születési hely, idı: Hıgyész, szeptember 13. Anyja neve: Ohnesorg Éva Lakcím: 8756 Nagyrécse, Haladás u. 45. Név: Dr. Polgár J. Péter Születési hely, idı: Berettyóújfalu, május 25. Anyja neve: Vígh Mária Lakcím: 8360 Keszthely, Bessenyei Gy. u. 23. Név: Szılısi Márta Születési hely, idı: Nagykanizsa, augusztus 3. Anyja neve: Gyimes Ilona Gabriella Lakcím: Nagykanizsa, Dózsa Gy. u Név: Schleiner Zsolt Születési hely, idı: Sárvár, szeptember 2. Anyja neve: Prépost Ibolya Lakcím: Nagykanizsa, Csiky G. u. 28. Név: Tokorcsi Terézia Születési hely, idı: Nagykanizsa, július 15. Anyja neve: Kozma Teréz Lakcím: 8800 Nagykanizsa, Péterfai u. 1/D. 2/4. Név: Torma Roland Születési hely, idı: Nagykanizsa, október 14. Anyja neve: Sznopek Ibolya Lakcím: 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 9/C. 9.3 A Felügyelı Bizottság tagjai közül Torma Roland, Dr. Polgár J. Péter, Kiefer Károly, Herman László és Tokorcsi Terézia megbízatása június 26. napjától, míg Szılısi Márta, és Schleiner Zsolt Felügyelı Bizottsági tagok megbízatása július hó 14. napjától 14/18

15 határozatlan idıtartamra szól. A Felügyelı Bizottság tagjait a Taggyőlés bármikor visszahívhatja. 9.4 A Felügyelı Bizottság tagjai közül elnököt és elnökhelyettest választ. A Felügyelı Bizottság évente legalább kétszer ülésezik. Az üléseket az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a Felügyelı Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktıl, aki a kérelem kézhezvételétıl számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelı Bizottság harminc napon belüli idıpontra történı összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. 9.5 A Felügyelı Bizottság akkor határozatképes, ha ülésein legalább öt tag jelen van. A Felügyelı Bizottság határozatait egyszerő szótöbbséggel hozza. 9.6 A Felügyelı Bizottság köteles a Taggyőlést tájékoztatni és intézkedését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet mőködése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértı esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Taggyőlés döntését teszi szükségessé [Kszt. 11. (3) bekezdés a) pont]; a vezetı tisztségviselık felelısségét megalapozó tény merült fel [Kszt. 11. (3) bekezdés b) pont, 26. m) pont]; megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a Társasági Szerzıdésbe, illetve a Taggyőlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit [Gt. 35. (4) bekezdés]; a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeirıl kötött szerzıdés megszegését észleli. 9.7 A Felügyelı Bizottság megalkotja saját ügyrendjét a Társasági Szerzıdés aláírásától számított 30 napon belül. 9.8 Ha a Taggyőlés a törvényes mőködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelı Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet [Kszt. 11. (5) bekezdés]. 9.9 Nem lehet a Felügyelı Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki: a vezetı szerv elnöke vagy tagja; a Társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik; a Társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatást -, illetve a fenti pontokban meghatározott személyek hozzátartozója [Kszt. 8. (2) bekezdés] A könyvvizsgálói feladatokat 10. A könyvvizsgáló Név: Markó András Születési hely, idı: Nagykanizsa, július 9. Anyja neve: Karakai Teréz Lakcím: 8800 Nagykanizsa, Nagyváthy u. 1. F. léph. 8. ajtó Kamarai tagsági szám: bejegyzett könyvvizsgáló látja el. 15/18

16 10.2 A könyvvizsgáló megbízatása június 26. napjától december 31. napjáig tart. A könyvvizsgáló megbízatásának megszőnése esetén új megbízás három évre adható A könyvvizsgáló a Társaság Taggyőlését és Ügyvezetıjét haladéktalanul köteles értesíteni a Társaság mőködését, gazdálkodását és pénzügyeit érintı minden lényeges kérdésrıl A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az Ügyvezetı a Felügyelı Bizottság egyetértésével tesz javaslatot a Taggyőlésnek [Áht. 95/A. (2) bekezdés] A könyvvizsgáló személyre, illetve szervezetre irányadó szabályok: A Társaság könyvvizsgálójává az választható, aki az erre vonatkozó jogszabály szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. Egyebekben a könyvvizsgálóra vonatkozó szakmai képesítési és etikai követelményeket, valamint az összeférhetetlenségi szabályokat külön törvény állapítja meg; Ha a Taggyőlés jogi személyt választ a társaság könyvvizsgálójává, úgy a jogi személynek ki kell jelölnie azt a tagját, vezetı tisztségviselıjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelıs. A személyében felelıs könyvvizsgáló helyettesítésére - tartós távolléte esetére - helyettes könyvvizsgáló is kijelölhetı A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok: Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság alapítója, illetve tagja. Nem választható könyvvizsgálóvá a Társaság Ügyvezetıje, a Felügyelı Bizottsági tagja, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa, továbbá a Társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minısége fennállta idején, valamint annak megszőnésétıl számított három évig. 11. A társaság üzleti éve 11.1 A Társaság elsı üzleti éve a Társasági Szerzıdés aláírásának napjától december 31. napjáig tart A további üzleti évek a naptári évekkel azonosak. 12. Idıtartam 12.1 A Társaság határozatlan idıtartamra, a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre. 13. A Társaság nyilvánossága 13.1 A Társaság mőködésével kapcsolatosan keletkezett azon iratokba, amelyek nyilvánosak a Társaság Ügyvezetıjével történt elızetes egyeztetés alapján munkaidıben bárki betekinthet, saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem történhet rövid úton, telefonon, írásban, telexen, telefaxon, en. Az Ügyvezetı a betekintést kérı kérelmét, a kérelem tudomására jutásától számított három munkanapon belül köteles teljesíteni. Az Ügyvezetı akadályoztatása esetén köteles helyettesrıl gondoskodni. Az Ügyvezetı az iratbetekintésekrıl, illetve a kérelmekrıl nyilvántartást vezet [Kszt. 7. (3) bekezdés c) pont] A Társaság mőködésére, szolgáltatási igénybevételének módjára, valamint beszámolói közlésére vonatkozóan biztosítja a nyilvánosságot a jogszabályokban meghatározott idıben és módokon (pl. közzététele számviteli törvény szerinti beszámolónak, cégjegyzék adatainak, közhasznúsági jelentésnek); illetıleg 16/18

17 a jelen Társasági Szerzıdés szerinti tevékenységérıl, szolgáltatásairól az azokat igénybevevıket szakmai kiadványokban történı tájékoztatással; valamint az iratbetekintési jog (cégbíróságon, közhasznú társaság székhelyén) alkalmazásával [Kszt. 7. (3) bekezdés d) pont] A Társaság közhasznúsági jelentés és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelıs szervvel kötött megállapodás megtekinthetı a pontban meghatározott feltételekkel. A közhasznúsági jelentésbıl saját költségére bárki másolatot készíthet [Kszt. 19. (4) bekezdés] A Társaság és a tagok között létrejövı szerzıdést a szerzıdés aláírásától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Ez a rendelkezés nem irányadó abban az esetben, ha a Társaság és a tagok a Társaság tevékenységi körébe tartozó, a Társasági Szerzıdés által meghatározott szokásos nagyságrendő szerzıdést köt. A szokásos nagyságrendő alatt kettı millió forint értékhatár alatti szerzıdést kell érteni A Társaság, az Ügyvezetı, a Felügyelı Bizottsági tagok és más, a Taggyőlés által meghatározott vezetı állású munkavállalók javadalmazása módjának, mértékének fıbb elveirıl, annak rendszerérıl szóló szabályzatot elfogadásától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni A Taggyőlés a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével kizárólagos hatáskörébe tartozó döntéseivel kapcsolatos, elızetesen kikért könyvvizsgálói és Felügyelı Bizottsági véleményeket a Taggyőlés határozatával együtt a döntés meghozatalától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok között letétbe kell helyezni A Társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelıs szervvel a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeirıl kötött szerzıdését a megkötéstıl számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. 14. A társaság megszőnése 14.1 Ha a Társaság jogutód nélkül megszőnik, úgy a tartozások kiegyenlítése után a Társaság tagjai részére csak a megszőnéskori saját tıke összege adható ki, legfeljebb a tag vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a Társasági Szerzıdés rendelkezései szerint fordítja közcélokra [Gt. 4. (6) bekezdés]. 15. Alkalmazandó jogszabályok 15.1 A Társasági Szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény, a közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. törvény, valamint a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenırzésének bıvítésével összefüggı egyes módosításáról szóló évi XXIV. törvény elıírásait kell alkalmazni. 16. Vegyes és záró rendelkezések 16.1 A Társaság befektetési tevékenységet alaptevékenységként nem végez, kizárólag a szabad pénzeszközeit fekteti be. Amennyiben a Társaság szabad pénzeszközeit kívánja befektetni, úgy köteles befektetési szabályzatot alkotni, és ennek megfelelıen eljárni, azzal, hogy a befektetésbıl származó eredményt sem oszthatja fel a Társaság, köteles azt a cél szerinti tevékenységre, közhasznú céljainak megvalósítására fordítani. A befektetési szabályzat elfogadása a Taggyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik [Kszt. 17. ]. 17/18

18 18/18

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 88/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 88/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 88/2008. (III.31.) számú h a t á r o z a t a A Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének

Részletesebben

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése 374/2009. (X.29.) KH. sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S (változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) Szerződő felek, mint a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T

P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T önkormányzatunk részvételére a Weiss Manfréd Dél-pesti Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám

936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám 936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám 205/2007. (VI. 29.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, mint az átvevı HAHUSZO Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon Közhasznú Társaság, valamint

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E törvény szabályozza a Magyarország területén székhellyel rendelkezı gazdasági

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések: A szervezet neve: Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület A szervezet rövidített neve: Badacsonytomaji Szörfklub S.E.

Részletesebben

KONDOROSI TAKARÉKSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

KONDOROSI TAKARÉKSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA KONDOROSI TAKARÉKSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA Amelyet a Szövetkezeti Hitelintézet 2014. november 20. napján hozott 8/2/2014.11.20. sz. Igazgatósági határozatával a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról

Részletesebben

Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság társasági szerzıdésének módosítása

Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság társasági szerzıdésének módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 73/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú

Részletesebben

SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Mely kibocsátásra került az alulírott alapító Önkormányzat által a gazdasági

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete alapszabálya egységes szerkezetben a 2016. február hó 6. napján megtartott közgyőlés által elfogadott módosításokkal 2 A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Debrecen, 2002. június 21. 2 A Debreceni Református Kollégium hazánk legısibb és legjelentısebb iskoláinak egyike, melynek

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság 2007. április 28-án egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabálya /a módosításokkal érintett szövegrészek

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 58. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1..

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1.. A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: A Fejlıdı Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Kossuth u. 28. 1.. 2. (1) Az

Részletesebben

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23 K.É.SZ. I. A Szakszervezet mőködési körének meghatározása és célja I. 1. Szakszervezet neve 3 I. 2. A Szakszervezet székhelye 3 I. 3. A Szakszervezet emblémája és bélyegzıje 3 I. 4. A Szakszervezet mőködési

Részletesebben

-2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület

-2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület -2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület ülésén ismerteti. Kérem a Tisztelt Képviselő-testület állásfoglalását, határozatát a Kőbányai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Egyesület neve: Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület (rövidítve:

Részletesebben

K I V O N A T. támogatásáról. Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

K I V O N A T. támogatásáról. Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T 2010. június 30-án megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 19/2010.(VI.30.) 20/2010.(VII.5.) 21/2010.(VII.5.) 22/2010.(VI.30.) A humán papiloma vírus elleni védıoltás támogatásáról A Tata Építési

Részletesebben

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület módosított, egységes szerkezető Alapszabálya A Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg:

Részletesebben

Javasolt ALAPSZABÁLY. Cégneve angolul: FOTEX HOLDING SE Public Company Limited by Shares

Javasolt ALAPSZABÁLY. Cégneve angolul: FOTEX HOLDING SE Public Company Limited by Shares Javasolt ALAPSZABÁLY 1. A Társaság cégneve A társaság cégneve: FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság Cégneve angolul: FOTEX HOLDING SE Public Company Limited by Shares Rövidített

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK III. sz. módosítása

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK III. sz. módosítása 1. melléklet A Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK III. sz. módosítása Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése X-283/23.507-3/2011. sz. határozatával az

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. v.a. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016.

Részletesebben

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések - A szervezet elnevezése: Együd Árpád Mővészeti Iskoláért Egyesület - Szervezeti forma: Egyesület - Az egyesület székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Szöllısi József Rádióklub. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Berkes ltp. 40. Mőködési területe: a Magyar Köztársaság területe. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2011. április 28-i ülésén elfogadva

A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2011. április 28-i ülésén elfogadva Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság ÜGYREND A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2011. április 28-i ülésén elfogadva... Mátrainé Bartus Éva RFKB

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1996. évi LVIII. törvény a tervezı- és szakértı mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról Az Országgyőlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve - a környezet alakítása,

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. június 28. napján megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 32/2012. (VI. 28.) határozata Tárgy:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A társaság cégneve, székhelye, telephelyei

ALAPÍTÓ OKIRAT. A társaság cégneve, székhelye, telephelyei ALAPÍTÓ OKIRAT Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító (a továbbiakban: alapító) abból a célból, hogy Pécs városában a színházi kultúra és az előadóművészet fejlesztését támogassa a Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás

3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás 3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése V-133/2876/2012.sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének egységes szerkezetbe foglalásáról, a 17. sz. módosítás

Részletesebben

közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális feladatainak segítése érdekében ESÉLY A SZEKSZÁRDI DÍJHÁTRALÉKOSOKNAK KÖZALAPÍTVÁNY néven alapítványt

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A 1. sz. melléklet a 12. napirendi ponthoz A L A P Í T Ó O K I R A T A A /2009. (IV.29.) NYDRFT határozatában rögzített módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 20098. - 1 - ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-170/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 9. szám 2008. augusztus KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. augusztus 28-ai rendkívüli

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2013. III. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2013. III. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI XXIII. évfolyam 2. szám 2013. március 22. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2013. III. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 32/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ALAPI POLGÁRİR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1, Az egyesület neve: Alapi Polgárır Egyesület Rövidített neve: Székhelye, levelezési címe: Mőködési területe: A P E Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje Az Ügyvezetõ Bizottság (a továbbiakban: ÜB) ügyrendje 1. A Magyar Telekom Nyrt. Ügyvezetõ

Részletesebben

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési.

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési. Balatonkeresztúri Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési szabályzatáról PREAMBULUM Az önkormányzatiság alapelvei

Részletesebben

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet amely a Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:02-10-060289, székhelye:7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., továbbiakban: Szétváló Társaság

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/102-19/2014. SÜRGŐS minősítésű indítvány E L Ő

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195-7/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195-7/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 195-7/2008. Elıterjesztés 2008. augusztus 28-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor

Részletesebben

ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben

ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben (a továbbiakban: Gt.), a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényben

Részletesebben

A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság. módosításokkal egységes szerkezetben

A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság. módosításokkal egységes szerkezetben A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság Alapító Okirata módosításokkal egységes szerkezetben 2 A Magyar Állam, mint alapító nevében, mint a Magyar Állam egyszemélyes tulajdonában

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141.

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. szám A Kormány a szakképzésrıl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88.

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. 1./ A taggyűlés a társasági szerződés 5./ és 7./ pontjában a Gt. szövegrészt Ptk. - ra módosítja.

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. 1./ A taggyűlés a társasági szerződés 5./ és 7./ pontjában a Gt. szövegrészt Ptk. - ra módosítja. a 271/2014. (XI. 27.) határozat 1. melléklete TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 1./ A taggyűlés a társasági szerződés 5./ és 7./ pontjában a Gt. szövegrészt Ptk. - ra módosítja. 2./ A taggyűlés a társasági

Részletesebben

Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Informatikai Központ Korlátolt Felelsség Társaság

Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Informatikai Központ Korlátolt Felelsség Társaság Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Informatikai Központ Korlátolt Felelsség Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.), mint alapító a gazdasági

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A L A P S Z A B Á L Y (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) amely a hegyközségekrıl szóló 1994. évi CII. törvény alapján készült az alábbiak szerint I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A hegyközségi

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2008. (XI.06.) A

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 22./2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat szerinti módosításokkal az alábbi: I. Általános adatok

ALAPSZABÁLY. 22./2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat szerinti módosításokkal az alábbi: I. Általános adatok ALAPSZABÁLY A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan MűködőRészvénytársaság - melyet a Tatabányai Törvényszék Cégbírósága a cégek között 11-10-001604 számon tart nyilván egységes szerkezetű Alapszabálya

Részletesebben

Oktatási Bizottság 2014-2015. évi Ügyvédiskola beszámoló tesztkérdések. Budapesti Ügyvédi Kamara

Oktatási Bizottság 2014-2015. évi Ügyvédiskola beszámoló tesztkérdések. Budapesti Ügyvédi Kamara 1 Büntetı ügyben ellenérték fejében védelmet ki láthat el? a) kizárólag ügyvéd b) bárki c) közeli hozzátartozó 2 Az ügyvéd ellenérték fejében foglalkozhat-e ingatlanközvetítéssel? c) csak engedéllyel 3

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319-2/2008. (XI.24.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319-2/2008. (XI.24.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319-2/2008. (XI.24.) számú h a t á r o z a t a a Város-Kép Szolgáltató Közhasznú Társaság alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya

A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya Elfogadta a Mozdulat Szabadidıs SE alakuló közgyőlése (2008.10.30., módosítás: 2009.01.15., módosítás: 2009.06.30.) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. /1/ A

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 27-ei rendes közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 25. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra

Részletesebben

Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról 1. előterjesztés száma: 81/2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor, 3. előterjesztést

Részletesebben

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Sürgősségi javaslat E LŐTERJESZTÉS a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 04-i ülésre Előterjesztő:

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 5. sz. JEGYZİKÖNYV Erdıkürt és Bér Község Önkormányzatok Képviselı-testületeinek 2011. március 10.-én megtartott

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK és rábagyarmati, ivánci Tagintézményei oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról A megállapodás 2. pontjában részletesen

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

106/2014. (VIII.29.) önkormányzati határozat. HEVA Kft. alapító okirata

106/2014. (VIII.29.) önkormányzati határozat. HEVA Kft. alapító okirata 106/2014. (VIII.29.) önkormányzati határozat HEVA Kft. alapító okirata 1, A HEVA KFT. telephelyei közül megszüntetésre kerülnek az alábbi telephelyek: - 3360 Heves, József Attila út 18. - 3360 Heves, Alkotmány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. HTEnet Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12.

ALAPÍTÓ OKIRATA. HTEnet Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. HTEnet Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. május 21. Alapító Okirat 1./ A Társaság elnevezése Cégneve:

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület Árverési azonosító SOM-2804/09 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap oni körébe tartozó földterületek értékesítési

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 2. különszám 2008. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyongazdálkodásáról A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA A Komárom-Esztergom

Részletesebben

SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. 2014. november 1.

SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. 2014. november 1. A 348/2014. (XII. 18.) Kgy. határozat melléklete A(z) 256/2014 (X.31.) és 259/2014 (X.31.) számú Kgy. határozat melléklete SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 277/2003. (X. 28.) számú h a t á r o z a t a a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és a NYÍRSÉG

Részletesebben

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai 1 A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (2004. április 16.) S z e g e d 1 P R E A M B U L U M A gazdálkodó szervezetek

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben

Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető

Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Javaslat a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft Alapító Okiratának módosítására Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető Tisztelt

Részletesebben

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. oldal, összesen: 34 A jogszabály mai napon hatályos állapota 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erısítése sürgetı társadalmi érdek. A szociális

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8.

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8. 1 CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Pécs, 2009. április 8. 2 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: CSALÁDVARÁZS A HARMÓNIKUS CSALÁDÉRT Egyesület

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. a szántó 0,9273 10,29 0,9273 10,29 0,1896 1,33

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. a szántó 0,9273 10,29 0,9273 10,29 0,1896 1,33 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemz Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemz Földalap vagyoni körébe tartozó földek értékesítési szabályzata vonatkozó fejezetei

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben