KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY"

Átírás

1 2007. évi 2. szám március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

2 TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés március 1-jei ülése RENDELET 4/2007. (III. 1.) sz. ÖR A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló többször módosított - 5/2006. (II. 23.) ÖR módosításáról és kiegészítésérıl 3 5/2007. (III. 1.) sz. ÖR A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl 4 HATÁROZATOK 29/2007. (III. 1.) sz. KH Sürgısségi indítvány napirendre tőzése 12 30/2007. (III. 1.) sz. KH Egyes közgyőlési határozatok végrehajtásáról adott beszámoló elfogadása, átruházott hatáskörök gyakorlásáról és eseményekrıl adott tájékoztató tudomásul vétele 12 31/2007. (III.1.) sz. KH A Magyar Turizmus Zrt Marketing Igazgatóság Közép-Dunántúli Regionális Igazgatósága székhelyének áthelyezése 13 32/2007. (III. 1.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megalkotása (II. forduló) 13 33/2007. (III. 1.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megalkotása (II. forduló) 14 34/2007. (III. 1.) sz. KH A megyei önkormányzat intézményeiben végrehajtott világítástechnikai korszerősítés tapasztalatai 14 35/2007. (III. 1.) sz. KH A gazdasági szolgáltató szervezetek mőködésének felülvizsgálata A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tatai Gazdasági Szolgáltató Szervezete megszüntetése oldal

3 36/2007. (III. 1.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Komáromi Gazdasági Szolgáltató Szervezete megszüntetése 16 37/2007. (III. 1.) sz. KH Esztergomi intézmények gazdasági feladatainak ellátása /2007. (III. 1.) sz. KH Alapító okiratok módosítása 18 52/2007. (III. 1.) sz. KH Kistelepülési alap szabályzatának módosítása 31 53/2007. (III. 1.) sz. KH Állásfoglalás a falugazdász-hálózat jövıjével kapcsolatban 36 54/2007. (III. 1.) sz. KH Alapfokú mővészetoktatási intézmények szakmai minısítésének kezdeményezése 36 55/2007. (III. 1.) sz. KH Az iskolás és felnıtt korú értelmileg sérült személyek évi XXI. Országos Kulturális Fesztiváljának közös megrendezése Tatabánya Megyei Jogú Várossal 36 56/2007. (III. 1.) sz. KH A Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács 1/2007. (I. 18.) számú határozatának jóváhagyása oldal

4 RENDELETEK 4/2007. (III. 1.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló - többször módosított - 5/2006. (II. 23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról és kiegészítésérıl 1. A R. 2. (2) bekezdésben hivatkozott 2., 3., 3/a., 4. sz. mellékletek helyébe a jelen rendelet 2., 3., 3/a., 4. sz. melléklete lép. 2. (1) A R. 3. (1) bekezdés a), b) pontjai helyébe a következı a), b) pont lép: "3. (1) A Közgyőlés a) a megyei önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek fıösszegét ebbıl: a felhalmozási célú bevételek összegét a mőködési célú bevételek összegét E Ft-ban, E Ft-ban, E Ft-ban állapítja meg; b) a megyei önkormányzat költségvetési összes kiadását ebbıl: a felhalmozási célú kiadások összegét a mőködési célú kiadások összegét E Ft-ban, E Ft-ban, E Ft-ban hagyja jóvá. (2) A R. 3. (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: "(3) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek, valamint az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a évi költségvetési hiány összege E Ft" 3. A R. 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: "4. A Közgyőlés a 3. (3) bekezdésében megállapított hiány fedezetére a) E Ft összegő felhalmozási célú b) E Ft összegő mőködési célú hitel felvételét engedélyezi. 3. oldal

5 4. A R. 6. -ában hivatkozott 1., 1/a., 1/b. mellékletek helyébe a jelen rendelet 1., 1/a., 1/b. melléklete lép. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 5. Tatabánya, március 1. Dr. Csermák Vilmos sk. megyei fıjegyzı Dr. Völner Pál sk. a közgyőlés elnöke A rendelet mellékletei megtalálhatók a weboldalon, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján. 4. oldal

6 5/2007. (III. 1.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény ában foglalt felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló, többszörösen módosított évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.), a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Kvt.) elıirásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel évi költségvetésérıl és végrehajtási feladatairól az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed a megyei közgyőlésre (továbbiakban: Közgyőlés), annak bizottságaira, a Közgyőlés elnökére, alelnökeire az önkormányzati hivatalra, (továbbiakban: Hivatal), valamint a megyei önkormányzat által irányított, feladatai ellátásában közremőködı önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményekre. (1) (2) 2. Az Áht. 67. (3) bekezdése és az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 29. -a alapján a közgyőlés a címrendet a (2) bekezdés szerint határozza meg. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények, az adósságszolgálat, a Hivatal és a Közgyőlés, a felújítások, a beruházások és beruházási célú forrásátadások külön-külön alkotnak egy-egy címet, amelyeket a rendelet 2., 2/a., 3., 3/a., 4., 4/a., és 5. sz. mellékletei tartalmaznak.

7 (3) A Közgyőlés az intézmények engedélyezett álláshelyeinek számát a 6. sz. melléklet szerint állapítja meg. A Közgyőlés I. A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3. (1) a) a megyei önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek fıösszegét ebbıl: a felhalmozási célú bevételek összegét a mőködési célú bevételek összegét állapítja meg E Ft-ban, E Ft-ban, E Ft-ban b) a megyei önkormányzat költségvetési összes kiadását ebbıl: a felhalmozási célú kiadások összegét a mőködési célú kiadások összegét hagyja jóvá E Ft-ban, E Ft-ban, E Ft-ban c) d) e) f) az elıre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot E Ft-ban hagyja jóvá. a 4. sz. mellékletben meghatározott célokra szolgáló céltartalékot E Ft-ban hagyja jóvá. az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló többször módosított 25/2005. (XI. 24.) sz. ÖR. (továbbiakban: Vgr.) 32. (3) bekezdése alapján a vis maior keret minimális összegét E Ft-ban állapítja meg. a Vgr. 11. (3) bekezdése alapján az önkormányzat, vagy intézménye javára harmadik személy birtokában lévı vagyonról történı lemondás esetén, annak elfogadásáról E Ft értékhatár felett dönt. (2) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek, valamint az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét E Ft-ban állapítja meg. A Közgyőlés 4. (1) a 3. (2) bekezdésében megállapított hiány fedezetére a) 0 E Ft összegő felhalmozási célú b) E Ft összegő mőködési célú hitel felvételét engedélyezi. (2) az önkormányzat átmeneti likviditási gondjainak kezelésére E Ft összegő folyószámlahitelkeret megnyitását határozza el. A hitelintézet kiválasztásánál a közbeszerzési szabályok betartásával kell eljárni.

8 (3) a hitel biztosítékaként a gázközmő vagyon ellentételezéseként az önkormányzat számára adott dematerializált értékpapírt, valamint a következı ingatlanokat ajánlja fel: Cím Komárom, Táncsics M. u. 38. Tatabánya, Semmelweis u. 2. Balatonvilágos, Zrínyi utca 35. Tata, Diófa utca 18. Bük, Thermál körút 2. Az ingatlan funkciója Helyrajzi szám Tulajdoni hányad táborhely, kemping, szálloda, iroda kórház (I. telephely) 796/12 96/ /7, 2089/10, 2090, 2091, 2092, /1 üdülı /1 iskola, kollégium 3426/97 1/1 üdülı 1370/2 1/1 5. A 3. (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek, illetve a 3. (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások várható teljesülésének havonkénti részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza. 6. A 3. (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti, illetve a 3. (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások fıbb felhasználási célok szerinti részletezését az 1., 1/a. és 1/b. sz. mellékletek tartalmazzák. A Közgyőlés 7. (1) (2) (3) (4) (5) a 3. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bevételek költségvetési szervek és önkormányzati feladatok közötti megoszlását a 2., 3. és 3./a sz. mellékletek szerint állapítja meg. a 3. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kiadások költségvetési szervek, feladatok és kiemelt elıirányzatok közötti megoszlását a 2. és 4. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá. vállalja, hogy a költségvetés éves egyensúlyát biztosító hiteltartozás fennállásának idıtartamára a tıke és járulékai törlesztésére szolgáló pénzügyi fedezetet a többi fejlesztési célú kiadást megelızıen betervezi és jóváhagyja. vállalja, hogy a költségvetés évközi egyensúlyát biztosító likviditási hitel fennállásának idıtartamára a tıke és járulékai törlesztésére szolgáló pénzügyi fedezetet a többi mőködési célú kiadást megelızıen betervezi és jóváhagyja. Az Ifjúsági- gyermek és civil kapcsolatok keretének felhasználásáról a közgyőlés a gyermekifjúsági és civil szervezetek tanácsnoka javaslata alapján dönt.

9 8. A Közgyőlés elnöke az önkormányzat köztisztviselıi szabályzatában meghatározott köztisztviselıi juttatásokra az ott meghatározott mérték szerint jogosult. A Közgyőlés 9. (1) a "Komárom Esztergom Megyéért" kitüntetı díjjal járó pénzjutalom összegét, díjanként bruttó Ft-ban, (2) a "Komárom-Esztergom Megyéért Szakmai Díj"-jal járó pénzjutalom összegét, díjanként bruttó Ft-ban állapítja meg. 10. A Közgyőlés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzatnál köztisztviselıi jogviszony keretében foglalkoztatottak illetményalapját január 1-jétıl Ft-ban állapítja meg. II. A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI Bankszámlavezetés 11. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Hivatala és intézményei bankszámla vezetıje az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Közép-dunántúli Régió fiókjai és Tatabányai Igazgatósága. Pótlólagos források 12. A Közgyőlés a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli (1) (2) az önkormányzati bevételek pályázati úton történı növelését különösen a (2) bekezdés a)-h) pontjaiban megjelöltek vonatkozásában. a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított elıirányzatokra támogatási igény bejelentésérıl dönt a Kvt-ben meghatározott következı célokra: a) b) c) d) e) a megyei könyvtár állománygyarapításának, a közmővelıdési infrastruktúra technikai, mőszaki fejlesztésének támogatására, valamint a múzeumok szakmai fejlesztéséhez (Kvt. 5. számú melléklet 7. pont), a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokhoz történı hozzájárulásra (Kvt. 5. sz. melléklet 9. pont), a szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására (Kvt. 5. sz. melléklet 15. pont), közoktatási intézmények szakmai és informatikai fejlesztési feladatainak támogatására (Kvt. 5. sz. melléklet 18. a) pont), minıségbiztosítási mérési, értékelési, ellenırzési feladatokhoz (Kvt. 5. sz. melléklet 18. b) pont),

10 f) g) h) egyes szociális szolgáltatások kiegészítı támogatására (Kvt. 5. sz. melléklet 19. pont), egyes pedagógiai szakszolgáltatások támogatására (Kvt. 5. sz. melléklet 20. pont), a mőködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására (Kvt. 6. sz. melléklet 3. pont). (3) az intézményi egyéb folyó bevételek növelését. 13. A 12. (2) bekezdés a)-h) pontjaiban megjelölt pályázatok elkészítésére és benyújtására a pályázati felhívásokban meghatározott feltételek és ütemezés szerint kerül sor. A Közgyőlés elnökének jogosítványai 14. (1) A Közgyőlés elnöke felhatalmazást kap a) b) c) d) e) f) a jelen rendelet 4. (1) bekezdése b) pontjában megállapított keret összegéig a szükséglet felmerülésekor rövid lejáratú pénzintézeti hitel felvételének elrendelésére, a jelen rendelet 4. (2) bekezdésében megállapított keret összegéig a folyószámlahitel igénybevételének elrendelésére, az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére a Vhr (5) bekezdésében foglaltak szerint, a évi központi céljellegő - mérlegelést nem igénylı - pótelıirányzatok saját hatáskörben történı felosztására, pótlólagos mőködési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, a Vgr. 32. (2) bekezdésének megfelelıen a vis maior tartalék, valamint valamennyi céltartalék feletti rendelkezésre - kivéve az intézmény átvétel miatt képzett E Ft tartalékot - amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik. (2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében - a foglaltak kivételével - az elnök a közgyőlést utólag tájékoztatni köteles. d) pontban (3) Az önkormányzati hivatal kezelésében lévı pénzeszközök költségvetési éven belüli felhasználásának elrendelésérıl - a jelen rendelet aiban foglaltak kivételével - a közgyőlés elnöke dönt. A közgyőlés bizottságai átruházott hatáskörben a következı keretek felhasználásáról, illetve a keretekhez tartozó céltartalék felosztásáról döntenek. a) Egészségügyi és Szociális Bizottság - Egészségügyi, szociális egyéb feladatok kerete b) Környezetvédelmi Bizottság - Környezetvédelmi keret c) Mővelıdési Oktatási és - Tudományos kulturális keret Sport Bizottság d) Nemzetközi Kapcsolatok és Idegenforgalmi Bizottság Átruházott költségvetési hatáskörök Sport keret - Tehetséggondozási keret - Idegenforgalmi keret - Nemzetközi kapcsolatok kerete

11 Intézményi gazdálkodás 16. A megyei önkormányzat költségvetési rend szerint gazdálkodó szerveinek vállalkozási tevékenységébıl származó bevételeiket a tárgyévben, vagy az ezt követı évben az alaptevékenység színvonalának növelésére kell fordítaniuk. 17. Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység nem bıvíthetı, új közszolgáltatás - jogszabály által elıírt kötelezettséget kivéve - nem vállalható. 18. Az önkormányzati intézmények év közben keletkezı többletbevételébıl, illetve megtakarításából felhalmozási kiadás teljesítése csak akkor engedélyezhetı, ha a bevétel, illetve a megtakarítás is felhalmozási célú. 19. Az önkormányzati intézmények szabad kapacitásuk hasznosítását térítési díj ellenében végezhetik. A térítési díj mértéke legalább az adott tevékenység, termék önköltsége. Az értékcsökkenésbıl így képzıdı bevétel összegét elkülönítetten kell kimutatni, és az adott eszköz, létesítmény karbantartására kell fordítani. 20. (1) A megyei önkormányzat intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény által meghatározott garantált illetményt meghaladó illetményt kizárólag a közgyőlés állapíthat meg. A korábbi években munkáltatói döntés alapján adott, a garantált illetményt meghaladó illetményrészt csökkenteni kell úgy, hogy az illetmény - a rosszhiszemőség esetét kivéve - nem csökkenthetı. A hivatkozott és egyéb törvényekben meghatározott kötelezı mérték felett pótlék nem adható. (2) A Megyei Önkormányzat intézményeiben foglalkozatott közalkalmazottakat fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány, illetve természetben nyújtott munkahelyi étkeztetés nem illeti meg. (3) Felhatalmazást kap a KEMÖ Szent Borbála Kórháza fıigazgatója arra, hogy az (1) és (2) bekezdésekben meghatározottaktól eltérı mértékő juttatást állapítson meg a közalkalmazottaira, amennyiben a szükséges fedezet rendelkezésre áll. 21. Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatását a Hivatal havonta, igénylés alapján folyósítja. 22. Amennyiben a 30 napot meghaladó tartozásállomány mértéke az intézmény éves eredeti kiadási elıirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot meghaladja, a Közgyőlés önkormányzati biztos kirendelésérıl dönt. 23.

12 Az önkormányzati intézmények behajthatatlan követeléseinek törlése a Vgr ának szabályai alapján történhet. Saját hatáskörő elıirányzat-módosítás az intézményeknél 24. (1) (2) Az önkormányzati intézmények a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt elıirányzataik között saját hatáskörben elıirányzat módosítást nem hajthatnak végre. A kiemelt elıirányzatokon belüli részelıirányzat módosítására az intézmény vezetıje jogosult. (3) Az önállóan gazdálkodó intézmény elıirányzat-módosítási jogköre tartós kötelezettséget nem keletkeztethet. Felújítások, beruházások, beruházási célú forrásátadások 25. (1) (2) (3) A Közgyőlés - a jelen rendelet szerint jóváhagyott felújítási és beruházási célokon felül újabb felújítás és beruházás megkezdését kizárólag a megfelelı pénzügyi forrás megléte esetén engedélyezi, úgy hogy annak a költségvetési évre vonatkozó - az üzembe helyezést követı - mőködési kiadás vonzatát az üzemeltetı tételes indoklásban bemutatja. A felújítási keret e rendeletben meghatározott céljai között valamely felújítási cél elmaradása esetén új célra történı átcsoportosításra a Térség- és Gazdaságfejlesztési Bizottság jogosult. A Bizottság e jogkörében hozott döntésérıl a közgyőlést soron következı ülésén tájékoztni köteles. A felújítási keret e rendeletben meghatározott céljai között valamely felújítási célon keletkezett maradvány más célra történı átcsoportosításra a közgyőlés elnöke jogosult. A Közgyőlés elnöke e jogkörében hozott döntésérıl a közgyőlést soron következı ülésén tájékoztatni köteles. 26. Beruházási célú forrásátadásra ideiglenes jelleggel, vagy az adott beruházás eredményeként létrejött vagyonból legalább az átadott forrás mértékéig az új eszköznek megyei önkormányzati tulajdonba történı átadása esetén kerülhet sor. III. VEGYES RENDELKEZÉSEK 27. A Közgyőlés a Közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) ának (1) bekezdése alapján az önkormányzat beszerzései tekintetében a közbeszerzés értékhatárát december 31-ig a nettó nemzeti értékhatárokat elérı értékő közbeszerzésekre vonatkozatóan: a) b) c) d) árubeszerzés esetén: 30 millió Ft-ban, építési beruházás esetén: 90 millió Ft-ban, építési koncesszió esetén: 100 millió Ft-ban, szolgáltatás megrendelése esetén: 25 millió Ft-ban, e) szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió Ft-ban állapítja meg.

13 A Kbt (1) bekezdése szerint az úgynevezett egyszerő közbeszerzési eljárás értékhatára január 1-jétıl december 31-ig: a) b) c) árubeszerzés esetén: 8 millió Ft, építési beruházás esetén: 15 millió Ft, szolgáltatás megrendelése esetén: 8 millió Ft. 28. A közgyőlés az Áht. 13/A (2) bekezdése alapján az önkormányzat költségvetésébıl támogatott szervezetek, illetve személyek számára számadási kötelezettséget ír elı a részükre juttatott támogatás rendeltetésszerő felhasználásáról. A számadási kötelezettség nem teljesítése esetén a további támogatást fel kell függeszteni. A megyei közgyőlés Pénzügyi Bizottsága jogosult ellenırizni a támogatások felhasználását és a számadási kötelezettséget. IV. ÁTMENETI, ZÁRÓ ÉS ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 29. (1) (2) A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évben vagyonértékesítésbıl befolyó többletbevételét elsısorban a mőködıképesség megırzésére kell fordítani. A Közgyőlés a évi költségvetési rendelete megalkotásáig felhatalmazza az elnököt, hogy a évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdése érdekében a) b) az intézmények részére az önkormányzatnak átutalt állami támogatás terhére havonta a évi önkormányzati támogatás egyhavi átlagának megfelelı elıleget utaljon ki; az önkormányzat kiemelt rendezvényeinek lebonyolításához, valamint a hivatal mőködéséhez kiadásokat elrendeljen. 30. (1) (2) (3) E rendelet március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit azonban - a (2) bekezdés szerinti kivétellel január 1-jétıl kell alkalmazni. E rendelet 20. (2) bekezdését március 1-jétıl kell alkalmazni, és ezzel egyidejőleg az 1/2007. (I. 25.) ÖR hatályát veszti. A rendelet kihirdetésérıl a megyei fıjegyzı gondoskodik. Tatabánya, március 1. Dr. Csermák Vilmos sk. megyei fıjegyzı Dr. Völner Pál sk. a megyei közgyőlés elnöke

14 A rendelet mellékletei megtalálhatók a weboldalon, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján.

15 HATÁROZATOK 29/2007. (III. 1.) számú közgyőlési határozat sürgısségi indítványt elfogadva napirendre tőzi A Magyar Turizmus Zrt Marketing Igazgatóság Közép-Dunántúli Regionális Igazgatósága székhelyének áthelyezése tárgyú elıterjesztést. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 30/2007. (III. 1.) számú közgyőlési határozat 1. A Komárom-Esztergom Megye Gazdaságáért Kitőntetı Cím alapításáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata tárgyú elıterjesztés tárgyalását átütemezi. Határidı: III. negyedév Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 2. Az 5/2007. (I.25.) számú közgyőlési határozatban elrendelt döntési javaslat beterjesztésének határidejét módosítja és azt április 26-ában határozza meg. Határidı: értelemszerően Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 3. Hatályon kívül helyezi a 21/2007. (I.25.) számú közgyőlési határozat 2. számú mellékletét, egyidejőleg a felmondó nyilatkozatot a melléklet szerint hagyja jóvá. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 4. Elfogadja a következı közgyőlési határozatok végrehajtásáról adott jelentést: 236/2006. (XII.21.) 6/2007. (I.25.) 277/2006. (XII.21.) 7/2007. (I.25.) 4/2007. (I.25.) 23/2007. (I.25.) 18/2007. (I.25.) 26/2007. (I.25.) 19/2007. (I.25.) 27/2007. (I.25.) 21/2007. (I.25.) 28/2007. (I.25.) 5. Tudomásul veszi az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és az eseményekrıl adott tájékoztatót. A 30/2007. (III.1.) számú közgyőlési határozat melléklete F e l m o n d ó n y i l a t k o z a t 1. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat () - a továbbiakban Önkormányzat- és a Vág-Duna-Ipoly Eurorégió Fejlesztési Közhasznú 12. oldal

16 Társaság () mint közhasznú tevékenységet folytató szervezet, - a továbbiakban Társaság - között december 16-án megállapodás jött létre a társadalom közös szükségleteinek kielégítését szolgáló (közhasznú) tevékenység feltételeirıl. A megállapodást a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 207/2004. (XII. 16.) számú határozatával jóváhagyta. 2. Az Önkormányzat képviseletében eljárva a megyei közgyőlés felhatalmazása alapján - ezen felmondó nyilatkozattal a megállapodást január 26-i hatállyal felmondom. A Polgári Törvénykönyv (1) bekezdése alapján a felmondás a megállapodást megszünteti. 3. A Társaság évben alapfeladatainak ellátásához Ft (tízmillió forint) alapítói támogatásban részesült. A megyei közgyőlés felhatalmazása alapján kötelezem a Társaság ügyvezetıjét, hogy Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal, mint a jövıben a munkaszervezetet mőködtetı szervezet számára azonnali hatállyal utaljon át 3.6 millió forintot a számú bankszámlaszámra. 4. Jelen felmondó nyilatkozat egymással szó szerint megegyezı, négy példányban készült. Ezen nyilatkozattal a január 26-án kibocsátott felmondó nyilatkozat hatályát veszti. Tatabánya, február 13. Dr. Völner Pál a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke 31/2007. (III.1.) számú közgyőlési határozat tudomásul veszi Veszprém Megyei Jogú Város kezdeményezését, miszerint a Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóságának székhelye Veszprém városába kerüljön át. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 32/2007. (III.1.) számú közgyőlési határozat felkéri a közgyőlés elnökét, amennyiben év közben a tervezetthez képest nagyobb összegő ingatlanértékesítési bevétel képzıdik, és az egyéb tervezett bevételek is idıarányosan teljesülnek, valamint nem keletkezik a tervezetthez képest nagyobb kiadási kötelezettség, kezdeményezze az intézményi dolgozók étkezési támogatásának teljes vagy részleges visszaállítását. Határidı: a feltételek teljesülését követıen Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 13. oldal

17 33/2007. (III. 1.) számú közgyőlési határozat a Megyei Önkormányzat évi költségvetése irányszámainak ismeretében a likviditási helyzetének rendezése érdekében éven túli likviditási hitel felvételérıl dönt, és elıírja közbeszerzési eljárás lefolytatását az alábbi feltételekkel: A hitelkeret nagysága: 700 M Ft A hitel típusa: éven túli mőködési hitel A hitel futamideje: szerzıdéskötéstıl december 31-éig A törlesztés megkezdésére kért türelmi idı: szerzıdéskötéstıl március 31-éig Kamatfizetés: naptári negyedévenként, a negyedév utolsó napján Tıketörlesztés: február 28-tól negyedévente 40 egyenlı részletben Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 34/2007. (III. 1.) számú közgyőlési határozat tudomásul veszi a világítástechnikai korszerősítésrıl szóló tájékoztatást, az eredmények pontosabb megállapítása érdekében és az alábbiakról dönt: 1. Azon intézmények vezetıi, ahol a megtakarítás jelentısen elmaradt a várttól, illetve ahol az áramfogyasztás évrıl évre növekedett, írásban adjanak indoklást a megtakarítás elmaradásának okáról, okairól. 2. Az Önkormányzati Hivatal Mőszaki Osztályának munkatársai, illetve szükség esetén a Hivatal Vezetıje által kijelölt mőszaki szakemberek vizsgálják meg az intézmények indoklását, s a vizsgálat eredményeirıl adjanak tájékoztatást a közgyőlés számára. 3. El kell járni az illetékes intézményvezetıknek az áramszolgáltatók felé, azon intézmények esetében, amelyek nem a tényleges havi fogyasztás alapján fizetik az áramdíjat, és mielıbb térjenek át a havi mért fogyasztás alapján történı áramdíjfizetésre. 4. Tekintettel az önkormányzati szinten rendkívül jelentıs áramfogyasztásra, külsı szakértık bevonásával tovább kell vizsgálni az áramszámlák elemzésével a megtakarítási lehetıségeket, figyelemmel arra, hogy várhatóan rövid idın belül az áramszolgáltatási piac is liberalizálásra kerül. Határidı : 1-3. pontok tekintetében a májusi közgyőlés 4. pont tekintetében folyamatos Felelıs: Dr. Csermák Vilmos megyei fıjegyzı és az érintett intézmények vezetıi 35/2007. (III. 1.) számú közgyőlési határozat 1. Jogutód nélkül április 1-jei idıponttal megszünteti a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tatai Gazdasági Szolgáltató Szervezetét és elfogadja a melléklet szerinti Megszőntetı Okiratot. 14. oldal

18 2. Rögzíti, hogy Ádámné Deszákó Mária magasabb vezetıi megbízása április 1-jei hatállyal megszőnik. 3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tatai Gazdasági Szolgáltató Szervezete megszőnése miatt, az intézményi feladatellátás érdekében elrendeli a) a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona, Tata teljes munkaidıs létszámának 2 fıvel való növelését április 1-jei hatállyal 106 fırıl 108 fıre, b) az Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Idıskorúak Otthona, Tata teljes munkaidıs létszámának 1 fıvel való növelését április 1-jei hatállyal 71 fırıl 72 fıre, c) az Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Eötvös József Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Tata teljes munkaidıs létszámának 1 fıvel való növelését április 1-jei hatállyal 112 fırıl 113 fıre, d) a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskolája és Szakiskolája és Kollégiuma, Tata teljes munkaidıs létszámának 1 fıvel való növelését április 1-jei hatállyal 82 fırıl 83 fıre. 4. Elrendeli, hogy a Gazdasági Szolgáltató Szervezet ingóságai kerüljenek át a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat Tatabányai Gazdasági Szolgáltató Szervezete kezelésébe, amely szükség szerint az Önkormányzati Hivatallal egyeztetve döntsön azoknak az intézmények részére történı átadásáról. 5. Hozzájárul a szükség szerinti mértékben megbízási jogviszony létesítéséhez a gazdasági szolgáltató szervezet megszőnésével kapcsolatos gazdasági feladatok elvégzésére az Önkormányzati Hivatal igazgatási kiadásainak terhére. Határidı: azonnal Felelıs : Simon Géza, a közgyőlés alelnöke A 35/2007. (III.1.) számú közgyőlési határozat melléklete A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tatai Gazdasági Szolgáltató Szervezete megszüntetı okirata a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tatai Gazdasági Szolgáltató Szervezete megszüntetı okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: AZ INTÉZMÉNY Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tatai Gazdasági Szolgáltató Szervezete Székhelye: 2890 Tata, Új u. 19. Irányító (felügyeleti) szerve: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Megszüntetı szerv neve: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Jogutódlás: jogutódlás nélküli feladatátadás, a megszőntetett szerv alapfeladatainak jövıbeni ellátásáról 15. oldal

19 a KEMÖ Idıskorúak Otthona (Tata), a KEMÖ Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona (Tata), a KEMÖ Múzeumainak Igazgatósága (Tata), a KEMÖ Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskolája és Szakiskolája és Kollégiuma (Tata), valamint a KEMÖ Eötvös József Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Tata) gondoskodik. Megszüntetés oka: évi XXXVIII. tv. 90. (1) bekezdés c/ pontja értelmében az ellátandó feladat más módon vagy más szervezetben hatékonyabban teljesíthetı. Megszőnés idıpontja: április 1. Hatálybalépés idıpontja: április 1. 36/2007. (III. 1.) számú közgyőlési határozat 1. Jogutód nélkül április 1-jei idıponttal megszünteti a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Komáromi Gazdasági Szolgáltató Szervezetét és elfogadja a melléklet szerinti Megszőntetı Okiratot. 2. Rögzíti, hogy Vizkelety Péterné magasabb vezetıi megbízása április 1-jei hatállyal megszőnik. 3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Komáromi Gazdasági Szolgáltató Szervezete megszőnése miatt, az intézményi feladatellátás érdekében elrendeli a) a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Kultsár István Szakközépiskolája, Komárom teljes munkaidıs létszámának 1 fıvel való növelését április 1-jei hatállyal 39 fırıl 40 fıre, b) a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szakiskolája és Szakközépiskolája, Komárom teljes munkaidıs létszámának 1 fıvel való növelését április 1-jei hatállyal 52 fırıl 53 fıre, c) a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Középfokú Kollégiuma, Komárom teljes munkaidıs létszámának 1 fıvel való növelését április 1-jei hatállyal 23 fırıl 24 fıre, d) a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Készségfejlesztı Szakiskola, Komárom teljes munkaidıs létszámának 2 fıvel való növelését április 1-jei hatállyal 35 fırıl 37 fıre, és egyben a részmunkaidıs létszám csökkentését 2 fırıl 1 fıre, e) a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jókai Mór Gimnáziuma és Szakképzı Iskolája, Komárom teljes munkaidıs létszámának 1 fıvel való növelését április 1-jei hatállyal 38 fırıl 39 fıre. 4. Elrendeli, hogy a Gazdasági Szolgáltató Szervezet ingóságai kerüljenek át a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat Tatabányai Gazdasági Szolgáltató Szervezete kezelésébe, amely szükség szerint az Önkormányzati Hivatallal egyeztetve döntsön azoknak az intézmények részére történı átadásáról. 5. Hozzájárul a szükség szerinti mértékben megbízási jogviszony létesítéséhez a gazdasági szolgáltató szervezet megszőnésével kapcsolatos gazdasági feladatok elvégzésére az Önkormányzati Hivatal igazgatási kiadásainak terhére. Határidı: azonnal Felelıs : Simon Géza, a közgyőlés alelnöke 16. oldal

20 A 36/2007. (III.1.) számú közgyőlési határozat melléklete A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Komáromi Gazdasági Szolgáltató Szervezete megszüntetı okirata a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Komáromi Gazdasági Szolgáltató Szervezete megszüntetı okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: AZ INTÉZMÉNY Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Komáromi Gazdasági Szolgáltató Szervezete Székhelye: 2900 Komárom, Árpád u. 21. Irányító (felügyeleti) szerve: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Megszüntetı szerv neve: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Jogutódlás: jogutódlás nélküli feladatátadás, a megszőntetett szerv alapfeladatainak jövıbeni ellátásáról a KEMÖ Szakiskolája és Szakközépiskolája (Komárom), a KEMÖ Széchenyi István Közgazdasági-Informatikai Szakközépiskolája (Komárom), a KEMÖ Kultsár István Szakközépiskolája (Komárom), a KEMÖ Jókai Mór Gimnáziuma és Szakképzı Iskolája (Komárom), a KEMÖ Móra Ferenc Általános Iskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája és Készségfejlesztı Szakiskolája (Komárom), valamint a KEMÖ Középfokú Kollégiuma (Komárom) gondoskodik. Megszüntetés oka: évi XXXVIII. tv. 90. (1) bekezdés c/ pontja értelmében az ellátandó feladat más módon vagy más szervezetben hatékonyabban teljesíthetı. Megszőnés idıpontja: április 1. Hatálybalépés idıpontja: április 1. 37/2007. (III.1.) számú közgyőlési határozat 1. Az esztergomi intézmények gazdasági feladatainak ellátása tekintetében elrendeli a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Esztergomi Gazdasági Szolgáltató Szervezete teljes munkaidıs létszámának 1 fıvel való csökkentését április 1-jei hatállyal 8 fırıl 7 fıre. 2. Elrendeli a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Esztergom teljes munkaidıs létszámának 1 fıvel való növelését április 1-jei hatállyal 50 fırıl 51 fıre. Határidı: azonnal, ill. értelemszerően Felelıs : Simon Géza, a közgyőlés alelnöke 17. oldal

21 38/2007. (III.1.) számú közgyőlési határozat a megszüntetett gazdasági szolgáltató szervezetek gazdasági feladatainak visszatelepítése miatt április 1-jével hatályon kívül helyezi az alábbi közgyőlési határozatokat: 241/2006. (XII.21.) sz. KH 244/2006. (XII.21.) sz. KH 249/2006. (XII.21.) sz. KH 250/2006. (XII.21.) sz. KH 255/2006. (XII.21.) sz. KH 256/2006. (XII.21.) sz. KH 257/2006. (XII.21.) sz. KH 259/2006. (XII.21.) sz. KH Határidı: értelemszerően Felelıs: Dr. Csermák Vilmos megyei fıjegyzı 260/2006. (XII.21.) sz. KH 263/2006. (XII.21.) sz. KH 264/2006. (XII.21.) sz. KH 265/2006. (XII.21.) sz. KH 266/2006. (XII.21.) sz. KH 270/2006. (XII.21.) sz. KH 272/2006. (XII.21.) sz. KH 39/2007. (III. 1.) számú közgyőlési határozat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jókai Mór Gimnáziuma és Szakképzı Iskolája alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: AZ INTÉZMÉNY Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jókai Mór Gimnáziuma és Szakképzı Iskolája Székhelye: 2900 Komárom, Táncsics M. u. 32. Alapító szerve: Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Alapítás éve: 1942 Fenntartó neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Felügyeleti szerve: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Mőködési területe: Komárom-Esztergom megye közigazgatási területe Gazdálkodás jogköre: önállóan gazdálkodó, az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv Intézmény típusa: többcélú intézmény, összetett iskola, közoktatási intézmény, gimnázium, szakképzı iskola Az intézménybe felvehetı maximális tanulólétszám: 530 fı Évfolyamok száma: gimnáziumi oktatás (nyelvi elıkészítı évfolyam) szakképzés I/13., II/14. Emelt szintő oktatás: idegen nyelv, informatika Az intézmény alaptevékenysége: - Iskolai intézményi étkeztetés - Intézményi vagyon mőködtetése - Nappali rendszerő általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás - Általános mőveltséget megalapozó iskolarendszerő felnıttoktatás - Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás - Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás - Nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatás - Gyógypedagógiai ellátás - Diáksportköri tevékenység 18. oldal

22 Oktatott szakmák: - Alapfokú számítógép-kezelı (használó), szakképzés vizsgáztatással - Emeltszintő szoftverüzemeltetı (szakképzés vizsgáztatással) - Idegenforgalmi szakmenedzser (felsıfokú szakképzés) - Idegenvezetı (emeltszintő szakképzés) Keret tantervben nem szereplı akkreditált tantárgyak: belügyi rendészeti ismeretek; utazás és turizmus; pszichológia, szlovák nyelv Az ellátható vállalkozási tevékenység köre, mértéke: az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat A feladatellátást szolgáló vagyon; a vagyon feletti rendelkezés joga: ingatlanok: Komárom, Táncsics M. út 32. tulajdonos: Komárom Város Önkormányzata ingyenes használatra jogosult: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyonkezelı: az Intézmény ingó vagyon: tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyonkezelı: az Intézmény Az intézmény vezetıjének kinevezési rendje, a kinevezés idıtartama: pályázati úton a megyei közgyőlés hatásköre, a kinevezés idıtartama 5 év Hatálybalépés idıpontja: április 1. 40/2007. (III. 1.) számú közgyőlési határozat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Középfokú Kollégiuma (Komárom) alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: AZ INTÉZMÉNY Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Középfokú Kollégiuma Székhelye: 2922 Komárom, Laboráns u. 1. Alapító szerve: Komáromi Városi Tanács Alapítás éve: 1951 Fenntartó neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Irányító (felügyeleti) szerv neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Az intézmény típusa: kollégium Az intézmény alaptevékenysége: Középfokú oktatási intézményekben tanulók kollégiumi, externátusi ellátása, cigány tanulók etnikai felzárkóztató oktatása, nevelése, kollégiumi intézményi étkeztetés, oktatási tevékenység, szabad kapacitás bérbeadás útján történı hasznosítása, munkahelyi vendéglátás; intézményi étkeztetés. Az ellátható vállalkozási tevékenység köre, mértéke: az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat Gazdálkodás jogköre: önállóan gazdálkodó, az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv Feladat ellátását szolgáló vagyon: intézményi leltárak szerinti értékben A vagyon feletti rendelkezési jog: az ingó és ingatlan vagyon (Komárom, Laboráns u. 1.) a megyei önkormányzat tulajdona a megyei közgyőlés hatásköre, a vagyon hasznosításáról a megyei közgyőlés elnökének ellenjegyzése mellett az intézmény vezetıje gondoskodik Az intézménybe felvehetı maximális gyermek-, tanulólétszám: 138 fı Az intézmény vezetıjének kinevezési rendje, a kinevezés idıtartama: pályázati úton a megyei közgyőlés hatásköre, a kinevezés idıtartama 5 év Hatálybalépés idıpontja: április oldal

23 41/2007. (III. 1.) számú közgyőlési határozat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Kultsár István Szakközépiskolája (Komárom) alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: AZ INTÉZMÉNY Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Kultsár István Szakközépiskolája Székhelye: 2900 Komárom, Klapka György u. 56. Alapító szerve: Komárom Városi Tanács Alapítás éve: 1952 Fenntartó neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Irányító (felügyeleti) szerv neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Mőködési területe: Komárom-Esztergom megye közigazgatási területe Az intézmény típusa: közoktatási intézmény, szakközépiskola Az intézmény alaptevékenysége: nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás; intézményi vagyon mőködtetése; diáksportköri tevékenység; nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatás Oktatott szakmák: külkereskedelmi ügyintézı gyorsíró és idegen nyelvi gépíró ügyintézı titkár I. ügyintézı titkár II. szerkesztıségi ügyintézı titkár külkereskedelmi üzletkötı európai üzleti asszisztens külkereskedelmi vállalkozási ügyintézı CAD-CAM tervezı, dokumentációkezelı információrendszer-szervezı informatikus számítástechnikai szoftverüzemeltetı Az ellátható vállalkozási tevékenység köre, mértéke: az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Gazdálkodás jogköre: önállóan gazdálkodó, az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv Feladat ellátását szolgáló vagyon: intézményi leltárak szerinti értékben A vagyon feletti rendelkezési jog: Ingatlanok: Komárom, Klapka György út 56. Tulajdonos: Komárom Város Önkormányzata Ingyenes használatra jogosult: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı: az intézmény Ingó vagyon: Az intézményi leltárak szerinti értékben Tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı: az intézmény Az intézménybe felvehetı maximális tanulólétszám: 450 fı Évfolyamok száma: nyelvi elıkészítı évfolyam, 5 évfolyam (szakközépiskola) 6. évfolyam: emeltszintő szakképesítés Emeltszintő oktatás: idegen nyelv Az intézmény vezetıjének kinevezési rendje, a kinevezés idıtartama: pályázati úton a megyei közgyőlés hatásköre, a kinevezés idıtartama 5 év Hatálybalépés idıpontja: április oldal

24 42/2007. (III. 1.) számú közgyőlési határozat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Készségfejlesztı Szakiskola (Komárom) alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: AZ INTÉZMÉNY Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Készségfejlesztı Szakiskola Székhelye: 2900 Komárom, Czuczor G. u. 17. Telephelye: Komárom, Jedlik Ányos u. 8. Komárom, Báthory u. 11/a. Alapító szerve: Komárom Városi Tanács V.B. Alapítás éve: 1969 Fenntartó neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Irányító (felügyeleti) szerv neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Mőködési területe: Komárom-Esztergom megye közigazgatási területe Gazdálkodás jogköre: önállóan gazdálkodó, az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. Az intézmény ellátja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Nevelési Tanácsadója (Komárom) gazdasági feladatait. Intézmény típusa: többcélú közoktatási intézmény: általános iskola, szakiskola, speciális szakiskola, készségfejlesztı szakiskola Az intézménybe felvehetı maximális tanulólétszám: általános iskola: 94 fı szakiskola: 70 fı Az intézmény évfolyamainak száma: alapfok: 1-8 évfolyam (tanulásban akadályozottak nevelése, oktatása) szakiskola: 9-12 évfolyam Az intézmény alaptevékenysége: Sajátos nevelési igényő (tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott) tanulók nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatása; sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatása; szakiskolai oktatás; napközi otthon és tanulószobai ellátás; intézményi vagyon mőködtetése; iskolai intézményi étkeztetés; diáksportköri tevékenység; Oktatott szakmák: Faipari gépmunkás Varrómunkás Textiljáték készítı Az ellátható vállalkozási tevékenység köre, mértéke: az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. A feladatellátást szolgáló vagyon: intézményi leltárak szerinti értékben A vagyon feletti rendelkezés joga: ingatlanok: Komárom, Czuczor G. u. 17. tulajdonos: Komárom Város Önkormányzata ingyenes használatra jogosult: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyonkezelı: az Intézmény Komárom, Jedlik Ányos u. 8. Komárom, Báthory u. 11/a. tulajdonos: Komárom Város Önkormányzata bérleti jogviszonyra jogosult: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyonkezelı: az Intézmény 21. oldal

25 ingó vagyon: tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyonkezelı: az Intézmény Az intézmény vezetıjének kinevezési rendje, a kinevezés idıtartama: pályázati úton a megyei közgyőlés hatásköre, a kinevezés idıtartama 5 év Hatálybalépés idıpontja: április 1. 43/2007. (III. 1.) számú közgyőlési határozat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Nevelési Tanácsadója (Komárom) alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: AZ INTÉZMÉNY Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Nevelési Tanácsadója Székhelye: Komárom, Klapka Gy. út 12. Alapító szerve: Komárom Városi Tanács V.B. Alapítás éve: 1985 Fenntartó neve és címe:komárom-esztergom Megyei Önkormányzat Tatabánya, Fı tér 4. Irányító (felügyeleti) szerv neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Az intézmény típusa: közoktatási intézmény, pedagógiai szakszolgálat Mőködési területe: Komárom, Ács, Bábolna, Almásfüzitı, Nagyigmánd, Kisigmánd, Csém, Csép, Mocsa, Bana Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdı gyermek problémáinak feltárása, ennek alapján szakvélemény készítése, a gyermek-rehabilitációs célú foglalkoztatása a pedagógus és a szülı bevonásával, továbbá az óvoda megkeresésére szakvélemény készítése az iskolakezdéshez, ha a gyermek egyéni adottsága, fejlettsége azt szükségessé teszi. Az ellátható vállalkozási tevékenység köre, mértéke: az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat Gazdálkodás jogköre: részben önállóan gazdálkodó, az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv (Az intézmény gazdasági feladatait a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Készségfejlesztı Szakiskola (Komárom) látja el.) Feladat ellátását szolgáló vagyon: intézményi leltárak szerinti értékben A vagyon feletti rendelkezési jog: - az ingó vagyon a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat tulajdona; - az ingatlan vagyon tulajdonosa Komárom Város Önkormányzata, a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat ingyenes használati jogával terhelve - a vagyon hasznosításáról a megyei közgyőlés elnökének ellenjegyzése mellett az intézmény vezetıje gondoskodik Az intézmény vezetıjének kinevezési rendje, a kinevezés idıtartama: pályázati úton a megyei közgyőlés hatásköre, a kinevezés idıtartama 5 év Hatálybalépés: április oldal

26 44/2007. (III. 1.) számú közgyőlési határozat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szakiskolája és Szakközépiskolája (Komárom) alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: AZ INTÉZMÉNY Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szakiskolája és Szakközépiskolája Székhelye: 2900 Komárom, Táncsics M. u. 73. Telephelyei: - Vasipari tanmőhely Almásfüzitı, Fı út 1. - Varroda tanmőhely Komárom, Marek J. út 3. - Festı tanmőhely Komárom, Marek J. út 3. - MOL tanmőhely Komárom, Hága L. út 1/a. - Fodrász tanmőhely Komárom, Táncsics M. út Diagnosztikai tanmőhely Komárom, Táncsics M. út 73. Alapító szerve: Komárom Városi Tanács Alapítás éve: 1964 Fenntartó neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Irányító (felügyeleti) szerv neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Mőködési területe: Komárom-Esztergom megye közigazgatási területe Gazdálkodás jogköre: önállóan gazdálkodó, az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv Intézmény típusa: többcélú intézmény, összetett iskola, szakképzı intézmény, szakközépiskola, szakiskola Az intézménybe felvehetı maximális tanulólétszám: 580 fı Évfolyamok száma: szakiskola közismereti oktatás 9-10 szakképzés szakközépiskola közismereti oktatás 9-12 szakképzés I/13., II/14. szakiskolát végzett tanulók felkészítése érettségire akkreditált iskolarendszerő felsıfokú szakképzés I/13., II/14. Az intézmény alaptevékenysége: Nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás, vizsgáztatás Általános mőveltséget megalapozó iskolarendszerő felnıttoktatás (esti, levelezı), vizsgáztatás Nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatás Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás, Diáksport Szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolarendszerő felnıttoktatás Intézményi vagyon mőködtetése Oktatott szakmák: - autószerelı - csipkekészítı - fémforgácsoló - fodrász - gépésztechnikus - géplakatos - gyermekruha készítı - hegesztı - informatikus 23. oldal

27 - karosszéria lakatos - közlekedésgépészeti technikus (közúti jármő-gépész) - mezıgazdasági gépész - mezıgazdasági gépjavító - mezıgazdasági mőszaki menedzser akkreditált képzés - nıiruha-készítı - ruhaipari technikus (marketing ügyintézı) - informatikai hálózati rendszertelepítı - számítógép-kezelı (használó) - szerkezetlakatos - szobafestı-mázoló, tapétázó - varrómunkás - vegyipari gépésztechnikus - villanyszerelı - vízvezeték- és központifőtés-szerelı Az ellátható vállalkozási tevékenységek köre, mértéke: az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat A feladatellátást szolgáló vagyon; a vagyon feletti rendelkezés joga: ingatlanok: Komárom, Táncsics M. út 73. Komárom, Marek J. u. 3. Komárom, Hága L. u. 1/A. Almásfüzitı, Fı út 1. tulajdonos: Komárom Város Önkormányzata ingyenes használatra jogosult: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyonkezelı: az Intézmény ingó vagyon: tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyonkezelı: az Intézmény Az intézmény vezetıjének kinevezési rendje, a kinevezés idıtartama: pályázati úton a megyei közgyőlés hatásköre, a kinevezés idıtartama 5 év Hatálybalépés idıpontja: április 1. 45/2007. (III. 1.) számú közgyőlési határozat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Széchenyi István Közgazdasági- Informatikai Szakközépiskolája (Komárom) alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: AZ INTÉZMÉNY Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Széchenyi István Közgazdasági- Informatikai Szakközépiskolája Székhelye: 2900 Komárom, Táncsics M. u. 75. Alapító szerve: Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Alapítás éve: 1942 Fenntartó neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Irányító (felügyeleti) szerv neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Mőködési területe: Komárom-Esztergom megye közigazgatási területe Gazdálkodás jogköre: önállóan gazdálkodó, az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv Intézmény típusa: többcélú intézmény, egységes iskola, közoktatási intézmény, szakközépiskola 24. oldal

28 Az intézménybe felvehetı maximális tanulólétszám: 310 fı Évfolyamok száma: szakközépiskola - szakismereti oktatás szakképzés I/13., II/14. - nyelvi elıkészítı évfolyam Az intézmény alaptevékenysége: - Nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás - Intézményi vagyon mőködtetése - Felsıfokú szakképzést nyújtó képzés - Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás - Nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatás - Iskolai intézményi közétkeztetés Oktatott szakmák: - számítástechnikai programozó - számítógép rendszerprogramozó - gazdasági informatikus I. - gazdasági informatikus II. - pénzügyi-számviteli ügyintézı - vállalkozási ügyintézı Az ellátható vállalkozási tevékenység köre, mértéke: az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. A feladatellátást szolgáló vagyon: intézményi leltárak szerinti értékben A vagyon feletti rendelkezés joga: ingatlanok: Komárom, Táncsics M. út 75. tulajdonos: Komárom Város Önkormányzata ingyenes használatra jogosult: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyonkezelı: az Intézmény ingó vagyon: tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyonkezelı: az Intézmény Az intézményvezetıjének kinevezési rendje, a kinevezés idıtartama: pályázati úton a megyei közgyőlés hatásköre, a kinevezés idıtartama 5 év. Hatálybalépés idıpontja: április 1. 46/2007. (III. 1.) számú közgyőlési határozat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona (Tata) alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: AZ INTÉZMÉNY Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona (Tata) Székhelye: 2890 Tata, Új út 21. Alapító szerve: Komárom Megyei Tanács Alapítás éve: 1987 Fenntartó neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Irányító (felügyeleti) szerve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Az intézmény típusa: többcélú intézmény, közös igazgatású közoktatási intézmény Az intézmény alaptevékenysége: Sajátos nevelési igényő (tanulásban akadályozott és autista) gyermekek óvodai nevelése, iskolai nevelése és oktatása, logopédiai ellátása, diákotthoni elhelyezése, szociális ellátás szállásnyújtással (otthont nyújtó 25. oldal

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 9. szám 2008. augusztus KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. augusztus 28-ai rendkívüli

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 1. szám 2008. január KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. január 31-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2010. évi 6. szám 2010. június KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2010. június 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195-7/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195-7/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 195-7/2008. Elıterjesztés 2008. augusztus 28-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai Tolna Város Önkormányzatának /2009. (II.13.) Ör. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl, végrehajtásának rendjérıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

72/2010. (V.20.) P.T.

72/2010. (V.20.) P.T. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül határozott, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában mőködı Szegedi Kistérség

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. február hó 28. 2. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2003. (II. 28.) Kgy. A megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 199/2010. (V.27.) K.H.SZ. A KERESKEDELMI ÉS HITELBANK ZRT. KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSI AJÁNLATA ELFOGADÁSÁRÓL 6.

TARTALOMJEGYZÉK 199/2010. (V.27.) K.H.SZ. A KERESKEDELMI ÉS HITELBANK ZRT. KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSI AJÁNLATA ELFOGADÁSÁRÓL 6. TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 3. 9/2010. (V.28.) K.R.SZ. AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL VALAMINT A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRİL ÉS ELIDEGENÍTÉSÉRİL

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 2. különszám 2008. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyongazdálkodásáról A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA A Komárom-Esztergom

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-3/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-3/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 460-3/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı:, a közgyőlés

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 35/2009. (II. 13.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás forgatásának eredményérıl (2009. január

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI.1237/2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1656-2/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl másrészrıl Budapest Fıváros XIII. kerületi Önkormányzat (képviseli: dr. Tóth József polgármester, székhely: 1139 Budapest, Béke tér 1., adószám: 15513003-2-41,.KSH

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tájékoztató a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. tv. módosítási

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata. önkormányzatokra. a Képviselı-testület

Esztergom Város Önkormányzata. önkormányzatokra. a Képviselı-testület Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelete a 2011. évi önkormányzati válságköltségvetésrıl és a válságköltségvetés végrehajtásának szabályairól Esztergom

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28:500-666 Fax. 400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu /2009 szám Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete a beruházási szabályzat közzétételérıl szóló 24/2000./IX.18./ MÖK. sz. rendelete módosítására és egységes szerkezetbe

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 42/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2009. évi költségvetése (II. forduló) a) 2009. évi ingatlanhasznosítási

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK és rábagyarmati, ivánci Tagintézményei oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról A megállapodás 2. pontjában részletesen

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

K I V O N A T. támogatásáról. Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

K I V O N A T. támogatásáról. Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T 2010. június 30-án megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 19/2010.(VI.30.) 20/2010.(VII.5.) 21/2010.(VII.5.) 22/2010.(VI.30.) A humán papiloma vírus elleni védıoltás támogatásáról A Tata Építési

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri i Hivatal lapja 2005. évi 5. szám 2005. február 15. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETE

Részletesebben

31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. április 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 1225-3/2007. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 1225-3/2007. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 1225-3/2007. Elıterjesztés 2007. november 29-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens.

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens. 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kormányzati funkciók átvezetése az érintett okiratokon Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 1/2010. (II. 11.) számú rendelete Zalaszántó község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl. -1- Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete. a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete. a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2005. február 25. 3. szám Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 14.-én megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Elıterjesztés Besenyszög Községi Önkormányzat

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola

Erkel Ferenc Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Erkel Ferenc Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2011. (III. 12.) önkormányzati rendelete a Város 2011. évi költségvetéséről (A 27/2011.(VI.27.), a 40/2011.(IX.27.) és a../2011.(xii ) módosító önkormányzati

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet VIII. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A L A

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-170/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI

SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 35/2008. (III. 14.) Kgy. h. A Salgótarján belterület 6088 hrsz-ú, Csokonai út 3. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó pályázat kiírása 36/2008. (III.

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés minta

Támogatási Szerzıdés minta Azonosító szám: Támogatási Szerzıdés minta amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 238. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl E LİTERJESZT É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 1237-3/2007. E LİT E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügy 9/2007

Részletesebben

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik.

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik. Esztergom Város Önkormányzatának 24/2007.(IV.26.) ör. rendelete a nehéz élethelyzetőek támogatásáról Egységes szerkezetben az 56/2007.(VIII.31.)*, 70/2007.(X.31.)**, 38/2008.(V.29.)***,, 50/2009.(XII.17.)****

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 156/2011.(IV.28.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Tájékoztató Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására A közgyőlés

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 5. sz. JEGYZİKÖNYV Erdıkürt és Bér Község Önkormányzatok Képviselı-testületeinek 2011. március 10.-én megtartott

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 5. szám 2009. július 3. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. VI. 25.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-219-1/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

190/2009. (V. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat

190/2009. (V. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 28-án csütörtökön du. 17,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 190/2009. (V.

Részletesebben

-1- Páty Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2003. /VII.30./ Kt. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıinek juttatásairól

-1- Páty Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2003. /VII.30./ Kt. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıinek juttatásairól -1- Páty Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2003. /VII.30./ Kt. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıinek juttatásairól 2003. XLV. tv-el módosított a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE A könyvtár az 1997. évi CXL. törvény alapján nyilvános könyvtár. Megfelel a törvényben meghatározott alapkövetelményeknek, teljesíti az ott meghatározott alapfeladatokat.

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 21-én pénteken de. 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből: 539/2012. (XII. 21.) számú

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. június 05. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. június 05. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Vörösmarty Mihály Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. VI. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. VI. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI XXI. évfolyam 4. szám 2011. június 29. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. VI. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XVIII. évfolyam 9. szám 2008. Október 30. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2008.X.22.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-105/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 25-ei ülésérıl KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS 2 VI.1-105/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. VII. 16.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. VII. 16.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI XXI. évfolyam 5. szám 2011. július 16. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. VII. 16.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel)

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/1994.(VII.7.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl 1/ (Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.),

Részletesebben

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379 2. számú melléklet MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl: a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-073887

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Szöllısi József Rádióklub. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Berkes ltp. 40. Mőködési területe: a Magyar Köztársaság területe. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE 2009. július 14.

Részletesebben