HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA"

Átírás

1 H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN

2 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács a napirendi pontokat a következı sorrendben hagyja jóvá: I. Beszámoló a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítı és Gyermekjóléti Központ mőködésérıl és az azt érintı kérdésekrıl Elıadó: Nógrádi Zoltán elnök, Kószó Anita II. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítı és Gyermekjóléti Központ intézményvezetıjének kinevezése Elıadó: Nógrádi Zoltán elnök, A Szociális- és Egészségügyi Bizottság elnöke III. Beszámoló a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása belsı ellenırzésérıl éves összefoglaló jelentés Elıadó: Rutainé Földes Diána IV. Tájékoztatás a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása évi márciusi belsı ellenırzésérıl Elıadó: Rutainé Földes Diána V. Pénzügyi Ellenırzési Igazgatási Társulás tulajdonában lévı személygépjármő lemondásához tartozó nyilatkozatok, az autó átvétele Elıadó: dr. Sáricz Brigitta VI. VII. VIII. IX évi közbeszerzési terv és évi statisztikai összegzés elfogadása Elıadó: dr. Sáricz Brigitta A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása évi költségvetésérıl szóló 4/2007. (II. 6.) Tkt. határozat módosítása Elıadó: Rutainé Földes Diána évi tagdíj Elıadó: Rutainé Földes Diána Beszámoló a évi pénzügyi terv végrehajtásáról Elıadó: Rutainé Földes Diána X. A belsı ellenır személyi juttatásainak továbbszámlázása a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása felé Elıadó: Rutainé Földes Diána XIII. Közmunkapályázat benyújtása a tartósan munkanélküliek foglalkoztatására Elıadó: Kuklis Nikoletta - 2 -

3 XI. XII évi beszámoló Elıadó: Nógrádi Zoltán elnök évi munkaterv Elıadó: Nógrádi Zoltán elnök Egyéb aktuális kérdések Elıadó: Témakörönként változó Errıl értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán, Társulási Tanács elnöke 2./ Dr. Szántó Mária, munkaszervezet vezetıje 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tagjai 23/2007. (IV. 13.) Tkt. határozat: Tárgy: Mórahalom Város Önkormányzata Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítı és Gyermekjóléti Központ közötti megállapodás, épületrész használata vonatkozóan H a t á r o z a t: 1./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítı és Gyermekjóléti Központ intézményvezetıjének Mórahalom Város Önkormányzata Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítı és Gyermekjóléti Központ 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 18. szám alatti épületrész és berendezéseire vonatkozó megállapodás tervezetet, melyet a határozat melléklete szerint elfogad. 2./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megállapodik abban, hogy szeptemberre kerüljön megvitatásra az intézmény egységesítésének kérdése, ennek érdekében felkéri a Családsegítı és Gyermekjóléti Központ intézményvezetıjét, hogy készítsen elı szeptemberre egy vizsgálatot, átvilágítást a szakmai minimum feltételeknek való megfelelés érdekében. Errıl értesítést kap: 1./ Mórahalom Város Önkormányzata 2./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítı és Gyermekjóléti Központ Intézményvezetıje - 3 -

4 24/2007. (IV. 13.) Tkt. határozat: Tárgy: Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítı és Gyermekjóléti Központ Szakmai programjának elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács a megtárgyalta a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítı és Gyermekjóléti Központ Szakmai programjával kapcsolatos elıterjesztést, melyet elfogad. 2./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács feljogosítja az intézményvezetıt a Szakmai programmal kapcsolatos további teendık elvégzésére. Errıl értesítést kap: 1./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezet vezetıje 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítı és Gyermekjóléti Központ 25/2007. (IV. 13.) Tkt. határozat: Tárgy: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítı és Gyermekjóléti Központ intézményvezetıjének kinevezése H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta a Családsegítı és Gyermekjóléti Központ intézményvezetıjének kinevezésével kapcsolatos elıterjesztést, melyet a következık szerint elfogad. 2./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Családsegítı és Gyermekjóléti Központ intézményvezetıjének kinevezi Kószó Anitát (Anyja neve: Nacsa Mária, Szül. hely-, idı: Szeged, , Személyi ig. száma: BA), valamint feljogosítja és kötelezi a munkakörrel kapcsolatos teendık elvégzésére. 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa kötelezi Kószó Anitát a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség elvégzésére. 4./ A Társulási Tanács kötelezi Nógrádi Zoltánt, hogy a szükséges tanulmányi szerzıdés megkötésével kapcsolatos elıterjesztés készítse elı a következı taggyőlésre. 5./ A Társulási Tanács kimondja, hogy az intézmény vezetıje - felelıs az Intézmény szakszerő és törvényes mőködéséért, az ésszerő és takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az Intézmény mőködésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörbe

5 6./ A kinevezést és az iskolai végzettség megszerzésére vonatkozó kötelezettségét Kószó Anita elfogadja, valamint tudomásul veszi, hogy intézményvezetıként felelıs az Intézmény szakszerő és törvényes mőködéséért, az ésszerő és takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az Intézmény mőködésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörbe. 7./ A Társulási Tanács feljogosítja az elnököt az intézményvezetı a kinevezésével és a tanulmányi kötelezettséggel kapcsolatos teendık elvégésére. Errıl értesítést kap: 1./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezet vezetıje 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítı és Gyermekjóléti Központ 26/2007. (IV. 13.) Tkt. határozat: Tárgy: Beszámoló a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása belsı ellenırzésérıl éves összefoglaló jelentés H a t á r o z a t: 1./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa megtárgyalta a Beszámoló a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása belsı ellenırzésérıl - Éves összefoglaló ellenırzési jelentés tárgyú elıterjesztést, melyet elfogad. 2./ Társulási Tanács megállapítja, hogy 2006 évben a belsı ellenırzési tevékenységet a Ruzsa székhelyő Belsı Ellenırzési Igazgatási Társulás látta el, a Társulás dec. 31-én megszőnt. A Többcélú Társulás évre saját feladatellátás keretében biztosítja a tagönkormányzatok belsı ellenırzését. A Társulási Tanács tudomásul veszi az elıterjesztésbe foglalt finanszírozás megvalósítását. 3./ A Társulási Tanács felhívja a belsı ellenırzési vezetı figyelmét, hogy gondoskodjon a Társulási Tanács által évre elfogadott belsı ellenırzések maradéktalan megvalósításáról. Értesítést kap: 1. Nógrádi Zoltán, Társulási Tanács elnöke 2. Dr. Szántó Mária, munkaszervezet vezetıje 3. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 4. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tagjai 5. Ruzsa székhelyő Pénzügyi Ellenırzési Igazgatási Társulás - 5 -

6 27/2007. (IV. 13.) Tkt. határozat: Tárgy: Tájékoztatás a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása évi márciusi belsı ellenırzésérıl H a t á r o z a t: 1./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa megtárgyalta a Tájékoztatás a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása márciusi belsı ellenırzésrıl tárgyú elıterjesztést, melyet elfogad. 2./ A Társulási Tanács megállapítja, hogy intézkedési terv elkészítésére nem vált szükségessé, mert az ellenırzés hiányosságot nem tárt fel. Értesítést kap: 1. Nógrádi Zoltán, Társulási Tanács elnöke 2. Dr. Szántó Mária, munkaszervezet vezetıje 3. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 4. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tagjai 28/2007. (IV. 13.) Tkt. határozat: Tárgy: Skoda Fabia Classic-típusú személygépjármő vásárlása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta a Ruzsa Község Önkormányzat tulajdonában lévı Skoda Fabia típusú személygépkocsi megvásárlásával kapcsolatos elıterjesztést, melyet elfogad. 2./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Ruzsa Község Önkormányzatától adásvételi szerzıdés keretében megvásárolja a HLW forgalmi rendszámú Skoda Fabia Classic típusú személygépkocsit, melynek kialkudott vételára: bruttó ,- Ft, azaz egymillió-háromszáznyolcvanháromezer-nyolcszázhetvenöt forint. 3./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa utasítja munkaszervezetét a személygépjármőre vonatkozó vételi ajánlat, és az adásvételi szerzıdés elkészítésére, valamint az adásvétellel kapcsolatos teendık elvégzésére. 4./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megállapodik abban, hogy a vételár rendezése az adásvételi szerzıdésben meghatározottak szerint fog történni, a Többcélú Társulás a vételár kiegyenlítése után azt tagtelepülései felé egyenlı arányban, a következı táblázat szerint kiszámlázza

7 Határidı: Azonnal Felelıs: Munkaszervezet dolgozói A gépkocsi árának lebontása egyenlı Település neve arányban (kerekített összeg, Ft) Ásotthalom ,- Bordány ,- Forráskút ,- Mórahalom ,- Öttömös ,- Pusztamérges ,- Ruzsa ,- Üllés ,- Zákányszék ,- ÖSSZESEN: ,- Errıl értesítést kap: 1./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tagönkormányzatai 3./ Társulási Tanács elnöke 4./ Munkaszervezet vezetıje 29/2007. (IV. 13.) Tkt. határozat: Tárgy: évi közbeszerzési statisztikai összegzés jóváhagyása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulásai Tanácsa megtárgyalta a évi közbeszerzési statisztikai összegzéssel kapcsolatos elıterjesztést melyet az 1. sz. melléklet szerint elfogad. 2./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulásai Tanácsa utasítja munkaszervezetét az összegzéssel kapcsolatos teendık elvégzésére. Errıl értesítést kap: 1./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2./ Társulási Tanács elnöke 3./ Munkaszervezet vezetıje Kérdés: Nincs Hozzászólás: Nincs - 7 -

8 30/2007. (IV. 13.) Tkt. határozat: Tárgy: évi közbeszerzési terv elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulásai Tanácsa megtárgyalta a évi közbeszerzési tervvel kapcsolatos elıterjesztést melyet a 2. sz. melléklet szerint elfogad. 2./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulásai Tanácsa utasítja munkaszervezetét a közbeszerzési tervvel kapcsolatos teendık elvégzésére. Errıl értesítést kap: 1./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2./ Társulási Tanács elnöke 3./ Munkaszervezet vezetıje 31/2007. (IV. 13.) Tkt. határozat: Tárgy: Homokháti Kistérség Többcélú Társulása évi költségvetésérıl szóló 4/2007. ( II. 6. ) Tkt. sz. határozat módosítása 1./ A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. tv, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (5) (6) bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CXXVII. törvényben foglalt rendelkezések alapján biztosított jogkörében eljárva a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása évi költségvetésérıl szóló határozatát az alábbiak szerint módosítja: A költségvetési bevételek és kiadások I. A TKT. sz. határozat I. pont (1), (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (1) Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a társulás évi költségvetését ,- e Ft összes bevétellel és ,- e Ft összes kiadással állapítja meg. A ,- e Ft kiadásból személyi juttatások összege e Ft, munkaadókat terhelı járulékok összege 8.529,- e Ft. II. Ez a határozat kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit azonban január 1. napjától kell alkalmazni. Errıl értesítést kap: - 8 -

9 1./ Nógrádi Zoltán, a Társulási Tanács elnöke 2./ Dr. Szántó Mária, a munkaszervezet vezetıje 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tagjai 4./ Országos Területfejlesztési Hivatal 32/2007. (IV. 13.) Tkt. határozat: Tárgy: Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanácsnak fizetendı évi tagdíj H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása elfogadja a Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanácsnak fizetendı tagdíjra vonatkozó elıterjesztést, amely szerint a homokháti kistérség számára megállapított évi tagdíj mértéke Ft/év. 2./ A Társulási Tanács felkéri a munkaszervezetet a tagdíjak kiszámlázására, a tagönkormányzatok számára egyenlı arányban. Errıl értesítést kap : l./ Nógrádi Zoltán Társulási Tanács elnöke 2./ Dr. Szántó Mária munkaszervezet vezetıje 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 33/2007. (IV. 13.) Tkt. határozat Tárgy: évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámoló 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta és elfogadta a évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámolót és a következı határozatot hozza: 2./ A társulásnál képzıdött évi pénzmaradvány szállítói kötelezettségek maradványa, így elsısorban kötelezettségvállalással terhelt feladatokra használható fel. A pénzmaradvány összege: e Ft. Felelıs: Társulási Tanács elnöke Határidı: folyamatos Errıl értesítést kap: 1. Nógrádi Zoltán, Társulási Tanács elnöke 2. Dr. Szántó Mária, munkaszervezet vezetıje 3. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 4. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tagjai - 9 -

10 34/2007. (IV. 13.) Tkt. határozat: Tárgy: A belsı ellenır személyi juttatásainak továbbszámlázása a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása felé H a t á r o z a t: 1./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa megtárgyalta A belsı ellenır személyi juttatásainak továbbszámlázása a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása felé tárgyú elıterjesztést. 2./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása hozzájárul a munkaszervezetben résztvevı dolgozó személyi juttatásainak számla ellenében történı kifizetéséhez Mórahalom város Önkormányzata, mint munkaszervezet részére. 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa felkéri Nógrádi Zoltán elnököt a 2./ pontban meghatározott megállapodás aláírására. Határidı: azonnal Felelıs: Nógrádi Zoltán elnök A Társulási Tanács a határozat végrehajtásáról további jelentést nem kér. Errıl értesítést kap: 1./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2./ Társulási Tanács elnöke 3./ Munkaszervezet vezetıje 35/2007. (IV. 13.) Tkt határozat: Tárgy: Közmunkapályázat benyújtása a tartósan munkanélküliek foglalkoztatására H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázatot írt ki a A hátrányos helyzető, tartós álláskeresı lakosság foglalkoztatását, megélhetését, életkörülményeinek javítását, a hátrányos helyzető települések és kistérségek felzárkóztatását szolgáló, a regionális munkaügyi központokkal együttmőködésben megvalósuló foglalkoztatási programok megvalósítására pályázatot nyújt be. 2./ A pályázatban érintett települések: Ásotthalom, Bordány, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés, Zákányszék. 3./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a pályázat megvalósításához ,- Ft támogatást igényel

11 4./ Az önerı a pályázatban szereplı költségek ÁFA tartalma, azaz ,- Ft. A pályázat önerejét a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása részére rendelkezésre áll. 5./ A Társulás utasítja az elnököt a pályázat benyújtására. Felelıs: Nógrádi Zoltán elnök Errıl értesítést kap: 1./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tagtelepülései 2./ Nógrádi Zoltán elnök 3./ Szociális és Munkaügyi Minisztérium 36/2007. (IV. 13.) Tkt határozat: Tárgy: Közmunkapályázat benyújtásával kapcsolatos pénzügyi kérdések H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázatot írt ki a A hátrányos helyzető, tartós álláskeresı lakosság foglalkoztatását, megélhetését, életkörülményeinek javítását, a hátrányos helyzető települések és kistérségek felzárkóztatását szolgáló, a regionális munkaügyi központokkal együttmőködésben megvalósuló foglalkoztatási programok megvalósítására pályázatot nyújt be. 2./ A pályázat megvalósításához szükséges önerı ,- Ft, amely az érintett települések között a programban részvevı személyek száma alapján oszlik meg 3./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása az érintett településekre jutó önrészt tagi hozzájárulásként kiszámlázza a településeknek. Felelıs: 1./ Nógrádi Zoltán elnök 2./ Rutainé Földes Diána Errıl értesítést kap: 1./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tagönkormányzatai 2./ Nógrádi Zoltán elnök 3./ Rutainé Földes Diána

12 37/2007. (IV. 13.) Tkt. határozat: Tárgy: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása évi mőködésérıl szóló beszámoló H a t á r o z a t: 1./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa megtárgyalta a Többcélú Társulás évi tevékenységérıl szóló beszámolót, melyet jóváhagy. Errıl értesítést kap: 1./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tagjai 2./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezetének vezetıje 3./ Országos Területfejlesztési Hivatal 38/2007. (IV. 13.) Tkt. határozat: Tárgy: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása évi munkaterve H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa az alábbi taggyőlési idıpontokat határozza meg: IDİPONT ÉV HÓNAP NAP ÓRA, PERC HELYSZÍN május Homokháti Kistérségi Iroda, Mórahalom június Homokháti Kistérségi Iroda, Mórahalom szeptember Homokháti Kistérségi Iroda, Mórahalom október Homokháti Kistérségi Iroda, Mórahalom november Homokháti Kistérségi Iroda, Mórahalom december Homokháti Kistérségi Iroda, Mórahalom 2./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a felsorolt tervezett soros ülésein kívül rendkívüli ülést is tarthat. Errıl értesítést kap: 1./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulás tagja 2./ Országos Területfejlesztési Hivatal 39/2007. (IV. 13.) Tkt. határozat: Tárgy: Központi orvosi ügyelet számlázása

13 H a t á r o z a t: 1./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa megtárgyalta Központi orvosi ügyelet számlázása tárgyú elıterjesztést. 2./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tagönkormányzatai tudomásul veszik a hozzájárulás mértékének változását. 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa felkéri a munkaszervezet vezetıjét a számlázás végrehajtására. Határidı: azonnal Felelıs: Nógrádi Zoltán elnök A Társulási Tanács a határozat végrehajtásáról további jelentést nem kér. Errıl értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán elnök 2./ Dr. Szántó Mária munkaszervezet vezetıje 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tagja 40/2007. (IV. 13.) Tkt. határozat: Tárgy: A DAROP keretében meghirdetett kerékpárút fejlesztési támogatással kapcsolatos egyeztetés H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulásai Tanácsa a DAROP keretében meghirdetett kerékpárút fejlesztési támogatással kapcsolatos egyeztetés tartalmát elfogadja. 2./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulásai Tanácsa utasítja a munkaszervezetet, hogy a DAROP keretében meghirdetett kerékpárút fejlesztési támogatással kapcsolatos egyeztetés észrevételét jelezze az illetékes felé, valamint kérje, hogy a megtárgyalt kritérium - Dél-Alföldi Regiánis Akciótervben szereplı kerékpárút fejlesztés komponens a nem támogatandó tevékenységek között szerepelteti olyan kerékpárutak kivitelezését, melyek nem felelnek meg az ÚT ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁ nak - kerüljön ki a nem támogatandó tevékenységek közül. Errıl értesítést kap: 1./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2./ Társulási Tanács elnöke 3./ Munkaszervezet vezetıje

14 41/2007. (IV. 13.) Tkt. határozat: Tárgy: Homokháti Kistérség közös helyi hulladékgazdálkodási tervének felülvizsgálata H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megállapítja, hogy közös helyi hulladékgazdálkodási tervének rendes 2 éves felülvizsgálata 2007-ben esedékes. 2./ A hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatával a közremőködı Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása az Élı-Hely Kft-t bízza meg. 3./ A hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálati díja településenként nettó ,- Ft + 20% ÁFA, azaz bruttó ,- Ft. 4./ A településre esı vállalási díjat a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása megállapodás szerint a terv települési elfogadását követıen kiszámlázza a település felé, melyet a település a Társulás számára átutal. 5./ A Társulási Tanács utasítja a polgármestert a további intézkedések megtételére. Errıl értesítést kap: 1./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2./ Társulási Tanács elnöke 3./ Munkaszervezet vezetıje 42/2007. (IV. 13.) Tkt. határozat: Tárgy: Informatikai Biztonsági Terv elfogadása GVOP e-közigazgatási szolgáltatások bevezetése a Homokháti Kistérségben tárgyú Kistérségi projekt keretében H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a - határozat melléklete szerint Homokháti Kistérségben bevezetett e- önkormányzati és közigazgatási szolgáltatásokat nyújtó informatikai rendszerre készített Informatikai Biztonsági Tervet. Errıl értesítést kap: 1./ Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása elnöke 2./ A társulás tagjai

15 1. sz. melléklet M E G Á L L A P O D Á S (tervezet) Amely létrejött egyrészrıl a Megnevezés: Mórahalom Város Önkormányzata (Továbbiakban: Tulajdonos) Képviseli: Csányi László alpolgármester Székhely: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2. másrészrıl Megnevezés: Homokháti Kistérség Többcélú Társulása (Továbbiakban: Bérlı) Képviseli: Nógrádi Zoltán, elnök Székhely: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2. harmadrészrıl Megnevezés: Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítı és Gyermekjóléti Központ (Továbbiakban: Társhasználó) Képviseli: Dunainé Szőcs Katalin intézményvezetı Székhely: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány között, az alulírott napon az alábbi feltételek mellett: 1. Mórahalom Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi a 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 18. szám alatti épület. (Továbbiakban: Iroda) 2. Tulajdonos július 1-jétıl jelenleg is hatályos - bérleti szerzıdést kötött a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásával az 1. pontban jelölt épület és annak berendezései használatára. 3. Mórahalom Város Önkormányzata, mint kizárólagos tulajdonos és bérbeadó elızetesen hozzájárul, hogy a Bérlı mellett Társhasználó a bérleményt és berendezéseit január 1- jétıl térítés mentesen használatba vegye 5 évre, határozott idıre. 4. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása, mint Bérlı hozzájárul ahhoz, hogy a Társhasználó a bérleményt és berendezéseit január 1-jétıl térítés mentesen használatba vegye 5 évre, határozott idıre. 5. A felek megállapodnak abban, hogy a határozott idı lejárta után 30 napon belül, amennyiben egyik szerzıdı fél sem emel kifogást ezen idı alatt, a szerzıdés újabb 5 évre automatikusan meghosszabbodik. 6. A szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díjat a Tulajdonos és a Bérlı között július 1-jétıl megkötött bérleti szerzıdés 3. számú pontjában meghatározottak alapján rendezik, miszerint a bérleti díjat továbbra is, kizárólag a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása téríti meg. 7. A szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy mivel Mórahalom Város Önkormányzata a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása alapító tagja, valamint a Társulás pénzügyi szempontból részben önálló költségvetési intézménye a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítı és Gyermekjóléti Központ, ezért feladataik elvégzése és közös céljaik elérése érdekében egymás tevékenységét erısítve a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítı és Gyermekjóléti Központ társhasználati jogát az 1. pontban jelölt ingatlanon térítésmentesen gyakorolhatja

16 8. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítı és Gyermekjóléti Központnak az Iroda területén végzett feladatai intézményvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátása, a területi irodáin folytatott munka irányítása és koordinálása - a következıek az alapító okirata szerint: a) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény értelmében a családsegítés feladatainak ellátása a Mórahalmi statisztikai kistérséget alkotó települési önkormányzatok közigazgatási területén. b) A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény értelmében a gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatinak ellátása a Mórahalmi statisztikai kistérséget alkotó települési önkormányzatok közigazgatási területén. 9. Az Iroda tevékenységi körének megváltoztatására, az ingatlan területén bármely, a fenti céloktól eltérı használatra bármely szerzıdı fél csak a másik két szerzıdı fél elızetes, írásbeli hozzájárulása esetén jogosult. 10. Az Irodába más személyt, szervezetet befogadni, illetve a helyiség egy részét albérletbe adni csak a Tulajdonos elızetes, írásbeli hozzájárulásával lehet. 11. A Tulajdonos a jelen szerzıdést csak a határozott idı lejártával jogosult cserehelyiség biztosítása nélkül, 6 hónapi felmondási idı mellett, írásban felmondani. 12. A Bérlı és a Társhasználó a szerzıdés felmondására írásban, 6 hónap felmondási határidıvel jogosultak. 13. Az ingatlan használati rendje: a) A felek megállapodnak abban, hogy az ingatlan üzemeltetésének és használatának mindennemő koordinációját a Bérlı végzi, felelısen azért, hogy a közös használat ne sérüljön. b) A Tulajdonos szavatol azért, hogy az ingatlan a szerzıdés idıtartama alatt alkalmas a szerzıdésszerő használatra, úgyszintén azért is, hogy negyedik félnek nincs olyan joga, amely a Bérlıt, vagy a Társhasználót a használatban korlátozná, vagy akadályozná. c) Bármely szerzıdı fél csak a Tulajdonos elızetes írásbeli hozzájárulásával végezhet az ingatlanon átalakítást, a rendszeres használattal együtt járó karbantartási, felújítási munkák mellett értéknövelı beruházást. d) A karbantartási, felújítási munkálatok, illetve az értéknövelı beruházások költségeinek viselésérıl a beruházás megkezdése elıtt a szerzıdı felek közösen döntenek, és azt megállapodásban rögzítik. 14. A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény rendelkezései az irányadók. 15. Jelenen megállapodás 6 db eredeti példányban készült, melybıl minden szerzıdı fél 2-2 eredeti példányt kap. A szerzıdı felek jelen szerzıdést, mint akaratukkal mindenben megegyezıt jóváhagyólag aláírták. Mórahalom,

17 .. Nógrádi Zoltán Csányi László Dunainé Szőcs Katalin Homokháti Kistérség Többcélú Társulása elnök Ellenjegyzık: Mórahalom Város alpolgármester Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítı és Gyermekjóléti Központ intézményvezetı Dr. Szántó Mária Homokháti Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezet vezetı. Dr. Nagy Szilvia Mórahalom Város aljegyzı

18 2. sz. melléklet HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA CSALÁDSEGÍTİ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM

19 TARTALOMJEGYZÉK Címoldal oldal Tartalomjegyzék oldal 1. Általános rendelkezések.. 4. oldal 2. A Mórahalmi statisztikai Kistérség bemutatása. 6. oldal 2.1. A kistérség népessége 6. oldal 2.2. Egészségügyi, szociális, oktatási és kulturális helyzetkép 9. oldal 2.3. Szociális szolgáltatások helyzetképe a kistérségi településeken általánosságban 9. oldal Önállóan ellátott szociális alapszolgáltatások a kistérségi településeken 10. oldal Társulásban ellátott szociális alapszolgáltatási feladatok helyzetképe a Homokháti Kistérségben oldal 2.4. A kistérség területén mőködı oktatási nevelési intézmények 20. oldal 2.5. A kistérség foglalkoztatottsági és munkanélküliségi viszonyai oldal 2.6 Civil társadalom oldal 3. A Családsegítı és Gyermekjóléti Központ célja, feladata oldal 3.1. A Családsegítı és Gyermekjóléti Központ célja oldal 3.2. A Családsegítı és Gyermekjóléti Központ alapvetı feladata oldal 3.3. A Családsegítı és Gyermekjóléti Központ ellátási területe oldal 3.4. A Családsegítı és Gyermekjóléti Központ által ellátottak köre oldal 3.5. A Családsegítı és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásainak igénybevétele oldal 3.6. Az igénybevevı és a szolgáltató közötti kapcsolattartás módja oldal 3.7. A Családsegítı és Gyermekjóléti Központ hozzáférhetısége az ellátási területen 26. oldal 3.8. A Családsegítı és Gyermekjóléti Központra vonatkozó szakmai információk. 29. oldal 3.9. A Családsegítı és Gyermekjóléti Központ intézményi szervezeti 30. oldal felépítése Családsegítı Szolgáltatás. 31. oldal 4.1. A szolgáltatás célja oldal 4.2. Feladatok 31. oldal 4.3. A tevékenység célcsoportjai 31. oldal 4.4. A családsegítı feladatellátás az ellátási területen oldal 4.5. A családsegítı által végzett tevékenységek szakmai tartalma 35. oldal 4.6. A családsegítı szolgáltatás mőködési alapelvei oldal 4.7. Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzık jogainak védelmével foglalkozó szabályok 39. oldal 4.8. A Családsegítı szolgáltatás ellátására vonatkozó szakmai információk 41. oldal 5. Gyermekjóléti szolgáltatás oldal 5.1. A szolgáltatás célja oldal 5.2. A gyermekjóléti szolgáltatást végzı családgondozó feladata. 42. oldal A gyermekjóléti szolgáltatást végzı családgondozó feladata a gyermek családban történı nevelkedésének elısegítése érdekében oldal A gyermekjóléti szolgáltatást végzı családgondozó feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelızése érdekében 43. oldal A gyermekjóléti szolgáltatás végzı családgondozó feladata a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében oldal Javaslattétel gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására 43. oldal

20 A védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatok. 43. oldal A gyermekjóléti szolgáltatást végzı családgondozó feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elısegítése érdekében 44. oldal A helyettes szülıi hálózat szervezésével kapcsolatos feladatok oldal Az örökbefogadással kapcsolatos feladatok 44. oldal Jelzırendszer mőködtetésével kapcsolatos feladatok oldal 5.3. A gyermekjóléti szolgáltatás ellátási formái 46. oldal 5.4. A kliensnek nyújtott szolgáltatások elemei oldal 5.5. Az igénybevevı és a szolgáltató közötti kapcsolattartás módja oldal 5.6. Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzık jogainak védelmével foglalkozó szabályok oldal 5.7. A gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozó szakmai információk oldal 6. A Családsegítı és Gyermekjóléti Központ dokumentációi 48. oldal 6.1. A családsegítı szolgáltatást végzı családgondozók által vezetett 48. oldal dokumentáció 6.2. A gyermekjóléti szolgáltatást végzı családgondozók által vezetett 49. oldal dokumentáció 7. A Családsegítı és Gyermekjóléti Központ szabályzatai 49. oldal Mellékletek

21 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa december 5-ei ülésén 71/2006. (XII.05) Tkt határozatával jóváhagyott Alapító Okirat került kiadásra, amely 2007 január 1-tıl hatályos. 2) Hatályos Alapító Okirat szerint: Az intézmény neve: Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítı és Gyermekjóléti Központ Székhelye: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány Telephelyei: Mórahalmi statisztikai kistérséget alkotó települési önkormányzatok közigazgatási területén mőködı családsegítı és gyermekjóléti szolgálatok Létrehozásának éve: Mőködési területe: Mórahalmi statisztikai kistérséget alkotó települési önkormányzatok közigazgatási területe Alapító szerve: Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa Felügyeleti szerve: Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa Az Intézmény jogállása: Elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság: Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, gazdasági- pénzügyi feladatait a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezete látja el. Az önálló és részben önálló költségvetési szerv közötti munkamegosztást és a felelısségvállalás rendjét külön megállapodás tartalmazza. Pénzeszközeit az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. mórahalmi fiókjánál nyitott a többcélú társulás költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó alszámlán vezeti. Teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. Az intézmény vezetıjének: kinevezıje: beosztása: elnevezése: Intézményvezetı kinevezés idıpontja: január 1. kinevezés idıtartama: határozott Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa Kjt évi XXXIII.tv. végrehajtására kiadott 257/2000. (XII.26.) Korm. rend. 4.. alapján Magasabb vezetı

22 Az intézmény képviseletére jogosultak: Vállalkozási tevékenysége: Intézményvezetı Nincs Az Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítı és Gyermekjóléti Központ feladatellátását szolgáló vagyon 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány A törzsvagyonba tartozó vagyon feletti rendelkezési jogot külön megállapodás tartalmazza. Alaptevékenysége: Szociális és gyermekjóléti ellátás szállásnyújtás nélkül Alaptevékenységi feladatok: gyermekjóléti szolgálat családsegítı szolgálat Feladata: - A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény értelmében a családsegítés feladatainak ellátása a Mórahalmi statisztikai kistérséget alkotó települési önkormányzatok közigazgatási területén - A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény értelmében a gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatinak ellátása a Mórahalmi statisztikai kistérséget alkotó települési önkormányzatok közigazgatási területén Záradék: Az Alapító Okiratot a Társulási Tanács december 5-ei ülésén 71/2006. (XII.05.) Tkt határozatával hagyta jóvá. Nógrádi Zoltán elnök Dr. Szántó Mária munkaszervezet vezetı

23 2. FEJEZET A MÓRAHALMI STATISZTIKAI KISTÉRSÉG BEMUTATÁSA A Homokháti Kistérség a Dél-alföldi Régió déli részén, Csongrád megyében, túlnyomórészt Szeged város vonzáskörzetében, a magyar-szerb határ mentén helyezkedik el. A kistérséget jelenleg 9 település alkotja: Ásotthalom, Bordány, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés, Zákányszék. A kistérség egyetlen városa Mórahalom, amely központi fekvésénél fogva a kistérségi együttmőködés központja is A KISTÉRSÉG NÉPESSÉGE A homokháti kistérség 9 településének közös jellemzıje a kiterjedt külterület, amely térségi átlagban az összes terület 96,9 %-át foglalja el. A Homokháti kistérség területi megoszlása Belterület 3% Külterület 97% A külterületen valamennyi település esetében sőrő tanyahálózat alakult ki, amely ma is folyton változó, fejlıdı, átalakuló rendszer. Ennek megfelelıen a külterületi népesség aránya magas, kistérségi átlagban jelenleg 41,5 %. Ez megmutatkozik a népsőrőségi adatokban is: az átlagos népsőrőség kistérségi szinten 49,1 fı/km 2, amely országos összehasonlításban nagyon alacsony. Eszerint a kistérség magyarországi és európai összehasonlításban is alapvetıen vidéki térség. Települési viszonylatban ez azonban nagy szóródást mutat, két szélsı értékét Bordány (87,2 fı/km 2 ) és Öttömös (26,2 fı/km 2 ) képviseli

24 Megfigyelhetı ebben Szeged közelségének hatása is, a népsőrőség a szegedi agglomerációba tartozó településeken magasabb. A Homokháti Kistérséget alkotó települések összlakossága: fı, településenkénti lakosságszámot az alábbi táblázat mutatja: Település Lakosságszám(fı) Ásotthalom 4166 Bordány 3169 Forráskút 2182 Mórahalom 5820 Öttömös 818 Pusztamérges 1223 Ruzsa 2708 Üllés 3264 Zákányszék 2851 Összlakosság: Elnéptelenedéssel egyik település sem veszélyeztetett. A városi lakosság aránya a kistérségben alacsony (22 %), és az egyetlen város, Mórahalom is jellegében megırizte a falusi karaktert és életmódot. Életminıség különbség emiatt elsısorban a városi/falusi és a tanyai lakosság között van. DEMOGRÁFIAI HELYZET ÉS FOLYAMATOK A k istérség lak ónépességének alak ulása k özött A lakónépesség térségi szinten között stagnál, óta lassú ütemben növekedik Megfigyelhetı a szegedi agglomeráció településeinek kedvezıbb helyzete, a folyamat azonban más településeken (Ásotthalom, Pusztamérges) is érvényesül. A lakónépesség növekedése elsısorban az odavándorlás eredménye, mely a természetes fogyás és az elvándorlás negatív következményeit térségi szinten kiegyenlíti A természetes szaporodás/fogyás adatai a kistérségben is tartós népességcsökkenést jeleznek. Az országos és megyei tendenciának megfelelıen alacsony a születések, és magas a halálozások száma. A természetes fogyás mértéke a megyei és országos átlagot kevéssel meghaladja. A pozitív vándorlási egyenleget elsısorban a Szegedrıl való kiköltözés alakítja ki, amely a városhoz közel és távolabb esı településeken egyaránt érvényesül. Erısíti ezt a jelenséget a

25 jelentıs problémákat okozó, szociálisan hátrányos helyzető rétegek tanyákra való kiköltözése is. Emellett jellemzı a fiatal generációk elvándorlása. A lakosság kor szerinti megoszlása kedvezıtlen. Az alacsony születési ráta és a fiatalok elvándorlása miatt az idıskorú lakosság aránya magas. Így több településre az elöregedés jellemzı (öregedési index kistérségi átlagban: 145,63). A települések lakosságának korösszetételét az alábbi diagramm mutatja: A Homokháti Kistérség településeinek kor szerinti megoszlása 100% 80% 60% 40% 20% 60 év felettiek évesek évesek 6-13 évesek 3-5 évesek 0-2évesek 0% Ásotthalom Bordány Forráskút Mórahalom Öttömös Pusztamérges Ruzsa Üllés Zákányszék Összesen A külterületi népesség körében ez a folyamat még erıteljesebben érvényesül, melyeket az alábbi diagram szemléltet: Az állandóan lakott tanyák lakosságának korösszetétele a Homokhátságon 60 év felett éves éves éves 7-14 éves 0-6 éves

26 A nemek aránya az országos helyzetnek megfelelı, 35 év alatt a férfiak, 35 év felett a nık száma magasabb. A házasság, a válás, az együttélés területén az általános országos, illetve európai tendencia érvényesül. A gyermekvállalási kedv alacsony. Az öngyilkosságok száma évtizedek óta magas, a felmérések szerint az országos és megyei átlagot is meghaladja. A tanyai lakosság körében különösen gyakori. Térségi viszonylatban Ásotthalmon és Forráskúton jelent leginkább problémát. A kistérség népessége nemzetiség és vallás tekintetében homogén. A lakosság egészében magyar nemzetiségő és túlnyomó többségében római katolikus vallású. Ez az egyöntetőség a térség benépesedésekor alakult ki EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS, OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS HELYZETKÉP Az egészségügyi alapellátás valamennyi településen biztosított, Mórahalmon, Ruzsán, Üllésen egyes szakrendelések is elérhetık. E téren Mórahalom térségi viszonylatban, Ruzsa pedig Öttömös, Pusztamérges, viszonylatában központi szerepkört lát el. Egy házi orvosra átlagosan 1670 fı jut. Az anya- és csecsemıvédelem mutatói az országos adatoknak megfelelıek. Gyógyszertár Öttömös kivételével valamennyi településen található, az egy gyógyszertárra jutó lakosság száma azonban magas. A sürgısségi ellátást a mórahalmi és a ruzsai mentıállomás látja el, esetkocsi mindkét településen található. A mentési idı magas, különösen a tanyákon nehéz ennek megszervezése, amihez a távolság mellett hozzájárulnak a rossz külterületi utak és a tanyavilágban való tájékozódás nehézsége SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK HELYZETKÉPE A KISTÉRSÉGI TELEPÜLÉSEKEN ÁLTALÁNOSSÁGBAN 2003-at követıen a helyzetkép megítélését, továbbá a szolgáltatások fejlesztésének tervezését alapvetıen befolyásoló, jelentıs jogszabályi változásokra került sor a szociális szféra, területén. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a közösségi ellátást, támogató szoláltatást és a jelzırendszeres házisegítségnyújtást biztosítja társulásban. A támogató szolgáltatást Ásotthalom, Bordány, a közösségi ellátást Ásothalom, Üllés a jelzırendszeres házi segítségnyújtást Mórahalom gesztor funkciója alatt látja el. Nagyon fontos a már meglévı gesztor települések támogatása, hogy ezeket a feladatokat hosszú távon is el tudják látni. A többcélú kistérségi társulás ösztönzı támogatásra a szociális intézményi feladatok ellátása körében akkor jogosult, ha biztosítja a személyes gondoskodás keretébe tartozó, a szociális törvény szerinti szakosított ellátást biztosító intézmények közül január 31-tıl- legalább egy intézmény társult formában történı fenntartását: idıskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona idıskorúak vagy fogyatékos személyek gondozóháza pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona hajléktalanok átmeneti szállása. A Kistérség a fent említett feladatok közül még nem lát el egyet sem. A helyi önkormányzatokat terhelı, a hiányzó ellátások kiépítésére illetve az elıírt személyi és tárgyi feltételeknek megfelelı szolgáltatások biztosítására vonatkozó kötelezettség teljesítésének határideje ugyanaz maradt

27 ÖNÁLLÓAN ELLÁTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK A KISTÉRSÉGI TELEPÜLÉSEKEN Az alapszolgáltatások bemutatása során a nem társulásban ellátott feladatok jelenlegi helyzetét általánosságban, fıbb mutatóik mentén kívánjuk jellemezni. A fogyatékosok, szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek ellátása szervesen kapcsolódik a következıkben felsorolásra kerülı alapszolgáltatások feladatokhoz. Ellátásukat csak szerves egységként lehet kezelni a többi feladattal. Fontosnak tartottuk hangsúlyozni a kapcsolódási pontokat, adatokkal alátámasztva. A kistérség településein a települések által önállóan ellátott alapszolgáltatási formák összesítı táblázata év állapot alapján Alapellátási formák a kistérség településein Települések Étkeztetés Házi segítségny. Tanyagond noki sz. Idısek nappali Szociális informác. Szolgálat ellátása Ásotthalom Bordány Forráskút Mórahalom Öttömös Pusztamérges Ruzsa Üllés Zákányszék (Forrás:Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepció) Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a rászorultaknak a legalább egyszeri meleg étkeztetésérıl kell a munkanapokon gondoskodni, akik azt önmaguk és eltartottjaik részére szociális helyzetük, koruk, vagy egészségi állapotuk miatt tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. A településen élı fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek vagy szenvedélybetegek részére is lehetıséget kell biztosítani az étkeztetés igénybevételére. A 9 településen 578 ellátottból 46 fogyatékos és pszihiátriai és szenvedélybeteg részesül összesen ezen ellátásból. Várakozót nem tartanak nyílván. A településeken, mindenhol biztosított az ellátás. Az intézmények határozatlan idejő mőködési engedéllyel rendelkeznek a szakfeladat tekintetében. A szakfeladatokon külön dolgozó nincs alkalmazva, gondozónık, tanyagondnokok segítenek az étel kiszállításában. Az ellátást legnagyobb arányban a 7-79 éves korosztály veszi igénybe, majd ezt követi az igénybevételi sorrendben 80 év és ez fölötti illetve a éves korosztály. Házi segítségnyújtás A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az önmagát saját erıbıl ellátni nem képes igénybevevı önálló életvitelének fenntartását szükségleteinek megfelelıen - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja

28 A házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról az idıs, pszichiátriai beteg, fogyatékos személyekrıl, valamint szenvedélybetegekrıl, akik állapotukból adódóan önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek. A házi segítségnyújtásban évben 232 ellátottból 51 fı tartozik fogyatékossági, pszichiátriai illetve egyéb kategóriába (súlyos beteg, rokkant nyugdíjas stb.) várakozót nem tartanak nyílván. Az ellátásnak ez az újszerő eleme a gondozásban résztvevıktıl is újabb ismereteket és munkaformákat kíván. A településeken mindenhol megvalósult ellátási forma. A gondozónık napi tevékenysége kapcsán a szociális szakmai feladatok mellett alap és szakápolási tevékenységet is végeznek az ellátási igényeket figyelembe véve. Ápolják és segítik az ellátottaik társas kapcsolatait, a mesterséges erıforrások felkutatását és a hozzájutás lehetıségét. Az ellátottak között megjelennek a demens idısek, akiknek az ellátása fokozott szakértelmet igényel. Annak érdekében, hogy minél tovább saját otthonában élhessen az ellátást igénybevevı, szükségessé válhat, hogy a késı délutáni, illetve esti órákban is ellátásban részesüljön az ellátott. Valamint abban az idıszakban (fıleg éjszaka) amikor magára marad, szükségessé válhat a gondozás. Ennek megoldására egyrészt a jelzırendszeres házi segítségnyújtás megoldást jelent de szükségessé válhat egy 24 órás folyamatos gondozási szolgáltatás, valamint ügyeleti rendszer mőködtetése. Házi segítségnyújtás során nyújtott segítség típusai illetve azok igénybevételének százalékos megoszlása évben Segítségnyújtás típusa Orvos által elıírt ápolási, gondozási feladatok ellátása 3 % Segítségnyújtás a higiénia megtartásában 4 % Bevásárlás, mosás, takarítás 37 % Meleg étel biztosítása 51 % Ügyintézés, érdekképviselet 4 % Elıgondozásban való részvétel 1 % Igénybevét elek százalékos megoszlása (Forrás:Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepció) A fenti százalékos arányszámok jól tükrözik hogy, a házi gondozásban a bevásárlás, mosás, takarítás és a melegétel hozzáférésének, kijuttatásában való közremőködés a meghatározó tevékenységi forma. Ezek az ellátási formák 1-2 órahosszát igénybevevı tevékenységi formák. Jól mutatják az adatok, hogy a segítséget inkább az önálló életvitel fenntartása érdekében kérik. Nappali ellátás, Idısek klubja A kistérség területén nappali ellátás csak települési szinteken mőködik, idısek nappali ellátása formájában

29 A nappali ellátásra elsısorban a saját otthonukban élı tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idıs koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek jogosultak. A nappali ellátás biztosítására jelenleg a kistérség területén hét Idısek Klubja mőködik. A szolgáltatás, Pusztamérgesen, Öttömısön nem került bevezetésre. Önként vállalt feladatként szerepel Ruzsa, Zákányszék, közigazgatási területén. Az idısek klubjára Zákányszék kivételével minden település határozatlan idejő mőködési engedéllyel rendelkezik (Zákányszéken szakmai létszám hiány miatt ig szól a mőködési engedély.) Az idısek nappali ellátása a fogyatékosok, ellátásával tud kapcsolódni. A kistérség területén 217 klubtagsággal rendelkezı személybıl 9 mozgás illetve érzékszervi fogyatékos veszi igénybe ezt az ellátási formát. Az idısek klubjának kiemelt feladata az alapvetı higiénés szükségletek biztosításán kívül, a társas kapcsolatok fenntartása, a kulturális kikapcsolódás lehetıségének biztosítása. Az idısek nappali ellátását igénybevevık lakóhelyének területi megoszlása külterület belterület külterület belterület külterület belterület település (fı) (fı) (fı) (fı) (fı) (fı) Ruzsa Üllés Bordány Zákányszék Forráskút Mórahalom Ásotthalom Összesen: (Forrás:Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepció) A táblázat jól szemlélteti, hogy Ásotthalom kivételével az ellátás területileg egyenlıtlen. A belterületi lakosok egyes településeken sokkal nagyobb arányban tudják igénybe venni ezt a típusú szolgáltatást. A külterületen pedig jóval nagyobb arányban van reprezentálva a célcsoport. Ennél fogva a külterületen élı idıs emberek izolációjának megszüntetésére való törekvés e feladat tekintetében nem tölti be teljesen. A tanyán élı idısek mozgásukban való korlátozottságuk és a közlekedés akadályoz tátottsága miatt hátrányba kerülnek a falu belterületén élı társaikkal szemben. Tanyagondnoki szolgáltatás A Homokháti Kistérség nagy kiterjedéső, sőrőn lakott tanyás külterülettel rendelkezik. Az infrastrukturális és intézményi hiányosságok, az önkormányzatok véges teherbíró képessége miatt mindig komoly problémát jelentett a tanyán élı rászorultak ellátása, szociális problémáik enyhítése. A térségben kidolgozott, s azóta országos mintává vált tanyagondnoki szociális modellprogram ezt a speciális helyzetet igyekezett megoldani. Ennek hatására az

30 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (megállapította a 2001.évi LXXIX. törvény 17., hatályos tıl) lehetıvé tette a települések számára tanyagondnoki szolgálat bevezetését. Ennek továbbfejlesztésére az Európai Szociális Alap (ESZA) keretében 2004-ben pályázott programnak a rendszerében valósult meg a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása koordinációjával 50 halmozottan hátrányos helyzető, tartósan munkanélküli térségi lakos munka-erıpiaci reintegrációja. A célcsoportot tanyafeleısi munkával bízták meg. Ezzel összhangban megteremtették a tanyagondnoki-tanyafelelısi hálózat kiterjesztésének tárgyi és személyi feltételeit is. A hálózatot kapacitásában bıvíttették, minıségét innovatív módon emelték. A szociális szolgáltatásokat nagyobb mértékben tették elérhetıvé a külterületi tanyai lakosság számára Tanyagondnokok, és a segítségükkel dolgozó, tanyán élı tanyafelelısök gondoskodnak a rájuk bízott körzetben élıkrıl. Az ellátandó feladatok sajátos igényeire, szükségleteire adaptált tanyasegítıi tanfolyamon mind az 50 fı részt vett, de a legmotiváltabb résztvevık számára falu- és tanyagondnoki képzés és szociális gondozó és ápoló képzés elvégzését is támogatták. A program keretében segédmotoros és gépjármővezetıi jogosítvány megszerzésére is lehetıséget kaptak. A tanyafelelısi, tanyagondnoki rendszerben megvalósult a célszemélyek teljes, nyílt munkaerıpiaci reintegrációja, illetve munkában tartása. Legalább 62%-uk számára biztosították a továbbfoglalkoztatást. Megteremtésre került a foglalkoztatást megalapozó tárgyi feltételeket is a munkáltató önkormányzatoknál: a tanyát járó emberek speciális kismotort, telefont kaptak, a tanyafelelısi központok felszerelése pedig számítógéppel bıvült. A tanyagondnoki rendszerben résztvevı önkormányzatok, minden évben pályáznak terepjáró gépjármővek beszerzésére. A kistérség valamennyi településén mőködik tanyagondnoki szolgálat. A számadatok fokozatosan növekvı igénybevételrıl tesznek bizonyosságot. Ennek egyik oka fıként a helyi lakosok növekvı bizalma a szolgáltatás iránt. A tanyagondnok a település mindenese, elsısorban a lakosoké és csak utána a hivatalé. Immár többéves tapasztalat bizonyítja, hogy a tanyagondnoki szolgálat akkor mőködik jól, ha a település népének javára, a szociális ellátási feladatain túl heti rendszerséggel az alapvetı, a közszolgáltatásokhoz, kulturális programokhoz való hozzájutást is elısegíti. Elısegítve ezzel a tanyán élık esélyegyenlıségének javulását. A tanyagondnoki szolgáltatást évben 680 rendszeresen igénybevevı egyén közül 7 érzékszervi fogyatékos, 28 mozgásszervi fogyatékos, 6 fı pszichiátriai gondozott és 16 fı szenvedélybeteg szerepel évben. A tanyagondnoki szolgálat a mozgásszervi fogyatékosokon sokszor nehezen tud segíteni, hiszen a terepjáró funkcióval rendelkezı jármővekbe a ki és beszállás, tolókocsi, járókeret elhelyezése sokszor akadályokba ütközik TÁRSULÁSBAN ELLÁTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK HELYZETKÉPE A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉGBEN Jelzırendszeres házi segítségnyújtás A Homokháti Kistérség valamennyi települése nagy külterülettel, tanyavilággal, többnyire magányosan, izoláltan élı idısödı népességgel rendelkezik. A szociális szolgáltatások között ezért rendkívül nagy jelentıségő a jelzırendszeres házi szociális gondozás kiépítése és mőködtetése. Ebbıl a megfontolásból társulási szerzıdés jött létre Mórahalom központtal január 1-jével kistérségi település közremőködésével, Ruzsa község együttmőködési megállapodásban rögzítetten kinyilvánította szándékát az ellátáshoz való csatlakozásáról

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2011. JÚNIUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2011. JÚNIUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2011. JÚNIUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 62/2011. (VI. 24.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - a háziorvosi és fogorvosi mőködtetési

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl másrészrıl Budapest Fıváros XIII. kerületi Önkormányzat (képviseli: dr. Tóth József polgármester, székhely: 1139 Budapest, Béke tér 1., adószám: 15513003-2-41,.KSH

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT 2011/2012. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT ADVANCED WORLD TRANSPORT RAIL HU Zrt. HATÁLYOS: 2011. DECEMBER 11-TİL 2012. DECEMBER 8-IG 1 Módosítások jegyzéke Módosítás sorszáma tárgya

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011.

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011. Önkormányzat Kapolcs Száma: 47-10/2011. JEGYZİKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselıtestülete 2011. július 7-én (csütörtökön) 15.30 órai kezdettel megtartott képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 21-én pénteken de. 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből: 539/2012. (XII. 21.) számú

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 13/2001.(VIII.5.) rendelete a Bakonybél Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl 1 (Módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens.

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens. 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kormányzati funkciók átvezetése az érintett okiratokon Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, 2010. január I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 43/2009. (X.26.) határozat Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Körjegyzıség Szervezeti és Mőködési Szabályzatát megtárgyalta,

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK és rábagyarmati, ivánci Tagintézményei oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról A megállapodás 2. pontjában részletesen

Részletesebben

72/2010. (V.20.) P.T.

72/2010. (V.20.) P.T. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül határozott, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában mőködı Szegedi Kistérség

Részletesebben

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére Nyirád Község Önkormányzatának Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 56-47/2011. Ügyintézı: Szücsné Vajai Krisztina Elıterjesztés

Részletesebben

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet amely a Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:02-10-060289, székhelye:7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., továbbiakban: Szétváló Társaság

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379 2. számú melléklet MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl: a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-073887

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS Általános kivitelezési keretszerzıdés (építési-szerelési munkák) VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekrıl szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fıvárosi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel kapcsolatos döntések Az elıterjesztést

Részletesebben

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 I. Az intézmény jogállása A múzeum neve és címe: Janus Pannonius Múzeum H - 7621 Pécs, Káptalan u. 5. Levélcím: H - 7601 Pécs, Pf. 158.

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl E LİTERJESZT É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: dr. Faragó Márta Ilona praxisjogának értékesítése Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit intézményi

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A Összefogás a Hegyháton Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére 4. Tárgy: Szerzıdéskötés a közvilágítás üzemeltetésére, karbantartására Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 19. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete a beruházási szabályzat közzétételérıl szóló 24/2000./IX.18./ MÖK. sz. rendelete módosítására és egységes szerkezetbe

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z İ D É S - t e r v e z e t -

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z İ D É S - t e r v e z e t - S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z İ D É S - t e r v e z e t - amely létrejött egyrészrıl az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fı tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

BÉRLETI - ÜZEMELTETÉSI SZERZİDÉS. tervezet

BÉRLETI - ÜZEMELTETÉSI SZERZİDÉS. tervezet BÉRLETI - ÜZEMELTETÉSI SZERZİDÉS tervezet 1 1. Preambulum --------------------------------------------------------------------------------------------------6 1.1. Jelen szerződés célja------------------------------------------------------------------------------------------6

Részletesebben

(185/2011. (V. 26.) számú, 186/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozatok)

(185/2011. (V. 26.) számú, 186/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozatok) Száma: 11954-1/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V TERKA Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 26-án - csütörtökön - du. 15,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Napirendi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás forgatásának eredményérıl (2009. január

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 14.-én megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Elıterjesztés Besenyszög Községi Önkormányzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 Honlap: www.eszi23.hu E-mail: eszi23@eszi23.hu SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette és ellenırizte: Név, beosztás

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. október 30-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. október 30-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1511/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. október 30-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 6/2008 Döntés a Tatabánya,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl 2008. január 3-i ülése könyvébıl 1/2008. (I. 3.) Kt. határozata KEOP pályázat benyújtásáról: 1. Tolna Város Önkormányzata Fadd Nagyközség és Bogyiszló Község Önkormányzataival együttmőködve, Tolna város

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. január 15-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel)

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/1994.(VII.7.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl 1/ (Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.),

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 41.381/5/2007 ELİTERJESZTÉS a Kormány részére a földrendezı és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 2/2010. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. január 26-án (kedden) 15.00 órai kezdettel a

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a belsı ellenırzési feladatok ellátásának

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATA

I. A HIVATAL FELADATA FELSİZSOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK (TOVÁBBIAKBAN: HIVATAL) SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 80/2008. (VIII.19. Kth. számú határozattal) I. A HIVATAL FELADATA 1. A Hivatal

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú ingatlan

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) Hivatalos név: Tolna Város Önkormányzata Postai cím: Hısök tere 1. Város/Község: Tolna Postai irányítószám: 7130

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyfelıl Nógrád Megye Önkormányzata 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., képviseli: Becsó Zsolt a közgyőlés elnöke adószáma: 15450016-2-12 mint megrendelı, a továbbiakban:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 1237-3/2007. E LİT E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügy 9/2007

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A S z é c h e n y i u. 4. s z. Telefon/fax: 42/414-313, 42/311-280 E-mail: leveltar@szabarchiv.hu A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 (tervezet) 1 2 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./A Szervezeti és Működési

Részletesebben

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete. J e g y zıkönyv. Szám: 2387-8/2010./TT.

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete. J e g y zıkönyv. Szám: 2387-8/2010./TT. BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete Szám: 2387-8/2010./TT. J e g y zıkönyv Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 11-én 15 órakor a Városháza Millenniumi termében

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy Czeglédy Gergı javaslatát, miszerint a meghívó szerinti 37. és 38. napirendi pontok a napirendrıl kerüljenek levételre, nem fogadja el. (Szavazott 23 képviselı:

Részletesebben

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23 K.É.SZ. I. A Szakszervezet mőködési körének meghatározása és célja I. 1. Szakszervezet neve 3 I. 2. A Szakszervezet székhelye 3 I. 3. A Szakszervezet emblémája és bélyegzıje 3 I. 4. A Szakszervezet mőködési

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. 1/15 A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA (továbbiakban munkaügyi központ)

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E törvény szabályozza a Magyarország területén székhellyel rendelkezı gazdasági

Részletesebben

Ügyiratszám:1-12/2014. Sorszám: 8. ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 2014. december 22. napján tartandó ülésére

Ügyiratszám:1-12/2014. Sorszám: 8. ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 2014. december 22. napján tartandó ülésére Ügyiratszám:1-12/2014. Sorszám: 8. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22. napján tartandó ülésére Tárgy: az állomási területek fenntartására vonatkozó támogatási

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-16/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 22-én Kalotaszentkirályon

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [x] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [ ] Építési koncesszió [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012. január 25 - i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2011 évi testületi határozatok áttekintése, feladatok elvégzésének

Részletesebben