Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:"

Átírás

1 156/2011.(IV.28.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Tájékoztató Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás mőködésérıl, az együttmőködés tapasztalatai. Elıadó: Balog Károlyné kistérségi irodavezetı 2. A évi költségvetési ellenırzési feladatok végrehajtásáról szóló jelentés. Elıadó: Nagyné Kiss Éva Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Belsı Ellenırzési Munkacsoportjának vezetıje Süle Lászlóné személyügyi ügyintézı 3. A évi zárdás elfogadása, a pénzmaradvány elszámolás megtárgyalása és felosztásáról való döntéshozatal. Az önkormányzat évi költségvetési beszámolójával kapcsolatos könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása és az egyszerősített mérleg közzétételérıl döntés. Elıadó: Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 4. Beszámoló Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás tevékenységérıl, pénzügyi helyzetérıl, a társulási cél megvalósulásáról. Elıadó: Pap Tibor polgármester 5. Dévaványa Város Önkormányzat Közmővelıdési Koncepciójának felülvizsgálata. Elıadó: Szarka Andrea igazgatási irodavezetı, humánszakreferens 6. A 2011/2012. tanévben indítható tanulócsoportok, valamint napköziscsoportok számának meghatározása az ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola intézményegységében. Elıadó: Szarka Andrea igazgatási irodavezetı, humánszakreferens 7. A 2011/2012. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása az ÁMK Óvoda Bölcsıde intézményegységében. Elıadó: Szarka Andrea igazgatási irodavezetı, humánszakreferens 8. A 2011/2012. tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása az ÁMK Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény intézményegységében. Elıadó: Szarka Andrea igazgatási irodavezetı, humánszakreferens 9. Döntéshozatal a Dévaványa Egészségügyéért elismerı cím évi kitüntetettjérıl. Elıadó: Pap Tibor polgármester 10. Döntéshozatal a Dévaványa Közszolgálatáért elismerı cím évi kitüntetettjérıl. Elıadó: Pap Tibor polgármester 11. Bejelentések

2 2 157/2011.(IV.28.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete 45/2011.(II.24.); 52/2011.(II.24.); 53/2011.(II.24.); 57/2011.(II.24.); 58/2011.(II.24.); 59/2011.(II.24.); 60/2011.(II.24.); 65/2011.(II.24.); 66/2011.(II.24.); 67/2011.(II.24.); 72/2011.(II.24.); 74/2011.(III.11.); 75/2011.(III.11.); 76/2011.(III.11.) határozatok végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi, valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekrıl. 158/2011.(IV.28.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás mőködésérıl, az együttmőködés tapasztalatairól szóló tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul veszi. A képviselı-testület a kistérségi iroda valamennyi dolgozójának jó munkavégzést kíván. Felelıs: - Határidı: - 159/2011.(IV.28.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével készített évi költségvetési ellenırzési feladatok végrehajtásáról szóló éves jelentést jóváhagyólag elfogadja. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a évi költségvetési ellenırzési feladatok végrehajtása során kiadott intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolót elfogadja. A képviselı-testület megköszöni a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Belsı Ellenırzési Munkacsoportjának a végzett munkát. Felelıs: - Határidı: - 160/2011.(IV.28.) Kt.hat.

3 3 Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Önkormányzat évi összevont, egyszerősített tartalmú költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat intézményei adatait összevontan tartalmazó, elfogadott évi egyszerősített beszámolóját a könyvvizsgáló által ellátott záradékkal június 30-ig közzétegye az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségek sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 45/B (1) alapján. Felelıs: Pap Tibor polgármester Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı Határidı: értelem szerint 161/2011.(IV.28.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete Dévaványa Város Önkormányzatának évi pénzmaradványát az alábbiak szerint állapítja meg: Dévaványa Város Önkormányzatának módosított pénzmaradványa ,- Ft Az Általános Mővelıdési Központ módosított pénzmaradványa ,- Ft, melynek teljes összegét az intézmény udvari padok beszerzésére használhatja fel. A Dévaványa Cigány Kisebbségi Önkormányzat módosított pénzmaradványa ,- Ft, amelynek teljes összegét a kisebbségi önkormányzat pályázati saját forrás részeként kívánja felhasználni. A Polgármesteri Hivatal módosított pénzmaradványa: Fejlesztési céltartalék pénzmaradvány Mőködési céltartalék pénzmaradvány ,- Ft ,- Ft ,- Ft Felelıs: Határidı: Pap Tibor polgármester Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı döntés után 162/2011.(IV.28.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás tevékenységérıl, pénzügyi helyzetérıl, a társulási cél megvalósulásáról szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. Felelıs: - Határidı: -

4 4 163/2011.(IV.28.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete Dévaványa Város Közmővelıdési Koncepcióját a évi idıszakra vonatkozóan elfogadja. Felelıs: - Határidı: - 164/2011.(IV.28.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Általános Mővelıdési Központ Ványai Ambrus Általános Iskola intézményegységében 2011/2012-es tanévben indítható tanulócsoportok, valamint napköziscsoportok számának meghatározásáról a május 26-i ülésén hoz döntést. Felelıs: Pap Tibor polgármester Szarka Andrea igazgatási irodavezetı Baloghné Berényi Erzsébet az Általános Mővelıdési Központ igazgatója Határidı: értelem szerint 165/2011.(IV.28.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Általános Mővelıdési Központ Óvoda Bölcsıde Intézményegységében a 2011/2012. nevelési évben az alábbiak szerint engedélyezi az óvodai csoportok indítását: Dévaványa városban Ecsegfalva községben 2011/2012. nevelési évre óvodába beírt gyermekek (fı) Beírt gyermekek közül 2 fınek számít Beírt gyermekek közül 3 fınek számít Számított létszám Indítható óvodai csoportok a 2011/2012. nevelési évben Telephely Csoportok Dévaványa, Kossuth L. u Dévaványa, Könyves K. u Dévaványa, Hajós u Dévaványa, Eötvös J. u Összesen: 9 Ecsegfalva, Árpád u Az óvodai csoportokat a 2011/2012. nevelési évben Dévaványa városban úgy kell megszervezni, hogy a csoportok számított lét Dévaványa városban ne haladja meg a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben meghatározott 25 fıs maximális létszámot.

5 5 Az Általános Mővelıdési Központ Óvoda Bölcsıde Intézményegysége Ecsegfalva, Árpád u. 8. sz. alatti tagintézményében lévı óvodai csoport lét meghaladja a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 3. sz. I. részében az óvodai csoportokra vonatkozó 25 fıs maximális létszámot. A tagintézményben egy óvodai csoport kerül kialakításra, így Dévaványa Város Önkormányzata engedélyezi a maximális létszám húsz százalékkal történı átlépését, valamint oktatásszervezési okok miatt a számított maximális létszám tíz százalékkal történı túllépését és az óvodaszék, az óvodai szülı szervezet egyetértését az intézkedésrıl meg kell kéri. Felelıs: Baloghné Berényi Erzsébet az Általános Mővelıdési Központ igazgatója Szarka Andrea igazgatási irodavezetı Határidı: szeptember /2011.(IV.28.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Általános Mővelıdési Központ József Attila Mővelıdési Ház és Kádár Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Intézményegységében a 2011/2012. tanévben az alábbiak szerint engedélyezi a mővészetoktatásban a tanulócsoportok indítását: NÉPTÁNC TÁNCMŐVÉSZETI ÁG Évfolyam A 2011/2012. tanévre Kt. által meghatározott Tanulócsoportok beírt tanulók (fı) maximális létszám (fı) 2011/ évfolyam évfolyam 6 3. évfolyam évfolyam évfolyam 2 Továbbképzı 18 1 Összesen: 43 3 TÁRSASTÁNC A 2011/2012. tanévre Kt. által meghatározott Tanulócsoportok Évfolyam beírt tanulók (fı) maximális létszám (fı) 2011/ évfolyam évfolyam 6 3. évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam 10 Összesen: 45 3 FESTÉSZET KÉPZİMŐVÉSZETI ÁG A 2011/2012. tanévre Kt. által meghatározott Tanulócsoportok Évfolyam beírt tanulók (fı) maximális létszám (fı) 2011/ évfolyam évfolyam 13 1

6 6 3. évfolyam évfolyam 3 6. évfolyam 2 1 Továbbképzıs 1 Összesen: 42 3 SZÍNJÁTÉK SZÍNMŐVÉSZETI ÁG Évfolyam A 2011/2012. tanévre Kt. által meghatározott Tanulócsoportok beírt tanulók (fı) maximális létszám (fı) 2011/ évfolyam évfolyam 7 3. évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam 4 Összesen: 40 3 ZENEMŐVÉSZETI ÁG Tanszak A 2011/2012. tanévre beírt tanulók (fı) Zongora 23 Népi hegedő 10 Fafúvós (klarinét, fuvola, furulya) 11 Citera 20 Rézfúvós (trombita, furulya) 21 ZENEELMÉLET CSOPORTOK, melyek a zenemővészeti ágon történı képzéshez kapcsolódnak Évfolyam Tanulók Kt. által meghatározott Zeneelméleti csoportok (fı) maximális létszám (fı) 2011/2012. Hangszeres elıképzı évfolyam 1. évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam 9 1 Összesen: 64 5 Felelıs: Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK igazgató Határidı: szeptember /2011.(IV.28.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete napirend cserét hajt végre és a április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Tájékoztató Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás mőködésérıl, az együttmőködés tapasztalatai. Elıadó: Balog Károlyné kistérségi irodavezetı

7 7 2. A évi költségvetési ellenırzési feladatok végrehajtásáról szóló jelentés. Elıadó: Nagyné Kiss Éva Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Belsı Ellenırzési Munkacsoportjának vezetıje Süle Lászlóné személyügyi ügyintézı 3. A évi zárdás elfogadása, a pénzmaradvány elszámolás megtárgyalása és felosztásáról való döntéshozatal. Az önkormányzat évi költségvetési beszámolójával kapcsolatos könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása és az egyszerősített mérleg közzétételérıl döntés. Elıadó: Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 4. Beszámoló Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás tevékenységérıl, pénzügyi helyzetérıl, a társulási cél megvalósulásáról. Elıadó: Pap Tibor polgármester 5. Dévaványa Város Önkormányzat Közmővelıdési Koncepciójának felülvizsgálata. Elıadó: Szarka Andrea igazgatási irodavezetı, humánszakreferens 6. A 2011/2012. tanévben indítható tanulócsoportok, valamint napköziscsoportok számának meghatározása az ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola intézményegységében. Elıadó: Szarka Andrea igazgatási irodavezetı, humánszakreferens 7. A 2011/2012. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása az ÁMK Óvoda Bölcsıde intézményegységében. Elıadó: Szarka Andrea igazgatási irodavezetı, humánszakreferens 8. A 2011/2012. tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása az ÁMK Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény intézményegységében. Elıadó: Szarka Andrea igazgatási irodavezetı, humánszakreferens 9. Bejelentések 10. Döntéshozatal a Dévaványa Egészségügyéért elismerı cím évi kitüntetettjérıl. Elıadó: Pap Tibor polgármester 11. Döntéshozatal a Dévaványa Közszolgálatáért elismerı cím évi kitüntetettjérıl. Elıadó: Pap Tibor polgármester 168/2011.(IV.28.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a köztemetı évi idıszakra vonatkozó fejlesztési tervét jóváhagyólag elfogadja. Felelıs: Pap Tibor polgármester Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı Határidı: folyamatosan

8 8 169/2011.(IV.28.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Általános Mővelıdési Központ Ványai Ambrus Általános Iskola Intézményegységében a 2011/2012-es tanévtıl bevezeti az iskolai úszásoktatást. A Képviselı-testület megbízza a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint járjon el. Felelıs: Pap Tibor polgármester Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK igazgatónı Határidı: szeptember /2011.(IV.28.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Szabadtéri rendezvényeszközök beszerzése címő pályázaton elnyert támogatásból rendezvényeszközök beszerzésére vonatkozóan helyi beszerzési eljárás keretében a beérkezett ajánlatok közül az M-Ponyva Stúdió Bt. (8600 Siófok, Bajcsy-Zs. u. 212.) ,- Ft nettó áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a nyertes ajánlattevıvel megkötendı szállítási szerzıdés aláírásával. Felelıs: Pap Tibor polgármester Feke László mőszaki irodavezetı Határidı: folyamatos, február 9. a projekt befejezésére 171/2011.(IV.28.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Általános Mővelıdési Központ Ladányi Mihály Könyvtár Intézményegységében fizetendı könyvtárhasználati díjat 500,- Ft/év, a diákigazolvánnyal rendelkezık esetében 250,- Ft/év összegben határozza meg. A Képviselı-testület úgy dönt, hogy az Intézményegység aktualizálja a könyvtárhasználati szabályzatát és jóváhagyás végett nyújtsa be a májusi testületi ülésre. Felelıs: Pap Tibor polgármester Baloghné Berényi Erzsébet az Általános Mővelıdési Központ igazgatója Somogyi Erzsébet az ÁMK Ladányi Mihály Könyvtár intézményegység vezetıje Határidı: értelem szerint

9 9 172/2011.(IV.28.) Kt.hat. ALAPÍTÓ OKIRAT Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 87. -a, 88. (1) bekezdés b) pontja, (2-4) bekezdése, és az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. (10) bekezdése, valamint az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló évi XC. törvény 135. (5) és (9) bekezdései alapján Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a határozatlan idıre alapított Polgármesteri Hivatal költségvetési szervének 222/2010.(V.27.) Kt. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbi pontban módosítja: 5. Alaptevékenysége: Szakágazat : általános közigazgatás Alapvetı szakfeladat : Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alkalmazandó szakfeladat számok: Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése Kapacitásmutató: bevont termıterület (ha) Teljesítménymutató: elért termésátlag Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése Kapacitásmutató: bevont termıterület (ha) Teljesítménymutató: elért termésátlag Főszer-, aroma-, narkotikus gyógynövény termesztése Kapacitásmutató: bevont termıterület (ha) Teljesítménymutató: elért termésátlag Juh, kecske tenyésztése Teljesítménymutató: állatállomány átlagos nagysága Baromfitenyésztés Teljesítménymutató: állatállomány átlagos nagysága Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása Teljesítménymutató: begyőjtött hulladék mennyisége (t) Lakó- és nem lakóépület építése Teljesítménymutató: megépített hasznos alapterület (m 2 ) Út, autópálya építése

10 10 Teljesítménymutató: megépített útpálya, felújított burkolat/út hossza, mennyisége, ill. felülete (km, ill. m²) megépített kifutópálya hossza, felülete (m, ill. m²) megépített kerékpárút hossza (km) Folyadék szállítására szolgáló közmő építése Teljesítménymutató: megépített vezeték hossza Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Teljesítménymutató: Üzemeltetett útpálya hossza (km, m²) Üzemeltetett hidak, alagutak hossza (km) Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása Teljesítménymutató: megjelentetett címek, átlagos példányszám Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Feladatmutató: lakóingatlanok Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m²) Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Feladatmutató: ingatlanok Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m²) Állat-egészségügyi ellátás Feladatmutató: ellátandó állatállomány nagysága Teljesítménymutató: beavatkozások Építményüzemeltetés Zöldterület-kezelés Önkormányzati jogalkotás Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

11 Önkormányzati képviselı- választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Mezıgazdasági támogatások Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggı szolgáltatások Feladatmutató: közbeszerzések, átlagos értéke Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

12 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Központi költségvetési befizetések Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel A polgári védelem ágazati feladatai Teljesítménymutató: gyakorlatok Ár- és belvízvédelemmel összefüggı tevékenységek Feladatmutató: ár- és belvízveszéllyel érintett terület nagysága (ha) Teljesítménymutató: riasztások Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása Óvodai nevelés, ellátás Kapacitásmutató: férıhelyek óvodapedagógusok Teljesítménymutató: ellátottak Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Kapacitásmutató: férıhelyek pedagógusok Feladatmutató: tanulók Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5 8. évfolyam) Kapacitásmutató: férıhelyek pedagógusok Feladatmutató: tanulók Háziorvosi alapellátás Járóbetegek gyógyító szakellátása Ezen a szakfeladaton kell elszámolni: a balneoterápia keretén belül a termál gyógymedence, termál kádfürdı, súlyfürdı, szénsavas fürdı, víz alatti vízsugármasszás; a gyógymasszázs; általános fizio- és mozgásterápia, valamint gyógytorna feladatokat is.

13 13 Kapacitásmutató: szerzıdött heti óraszám Teljesítménymutató: lejelentett pontérték Család- és nıvédelemi egészségügyi gondozás Ifjúság - egészségügyi gondozás Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Feladatmutató: a tárgyév során a kiegészítı gyermekvédelmi támogatást kérelmezık Teljesítménymutató: a tárgyév során kiegészítı gyermekvédelmi támogatásban részesülık éves átlagban Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Feladatmutató: a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

14 14 jogosultság megállapítását kérelmezık Teljesítménymutató: a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, pénzbeli ellátásban részesültek júliusban és novemberben Óvodáztatási támogatás Feladatmutató: a tárgyév során az óvodáztatási támogatást kérelmezık Teljesítménymutató: a tárgyév során óvodáztatási támogatásban részesülık Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Feladatmutató: a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezık Teljesítménymutató: a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülık Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Feladatmutató: köztemetési igények

15 Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelılegezés Feladatmutató: a tárgyév során gyermektartásdíj megelılegezését kérık Teljesítménymutató: a tárgyév során gyermektartásdíj megelılegezésben részesülık Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Feladatmutató: támogatást igénylık Teljesítménymutató: átlagos támogatási összeg Közhasznú foglalkoztatás Teljesítménymutató: foglalkoztatottak Közmunka Teljesítménymutató: foglalkoztatottak/foglalkoztatási Közcélú foglalkoztatás Teljesítménymutató: foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok napok Civil szervezetek mőködési támogatása Feladatmutató: a benyújtott és befogadott pályázatok, igényelt támogatási összeg, Teljesítménymutató: a támogatásban részesülı szervezetek, egy szervezetre esı mőködési támogatás átlagos összege Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Feladatmutató: a benyújtott és befogadott pályázatok, igényelt támogatási összeg, Teljesítménymutató: a támogatásban részesülı szervezetek, egy programra esı támogatás átlagos összege Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Feladatmutató: létesítményt igénybe vevı személyek Teljesítménymutató: a létesítményben rendezett versenyek Versenysport-tevékenység és támogatása Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

16 Szabadidısport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Szabadidıs park, fürdı és strandszolgáltatás Köztemetı- fenntartás és mőködtetés Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 6. Vállalkozási tevékenysége: Nem lakóingatlan bérbe adása, üzemeltetése Feladatmutató: ingatlanok Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m 2 ) Vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a szerv kiadásaiban: A vállalkozási tevékenységbıl származó bevétel a költségvetés összes kiadásaihoz viszonyítva a 2 %- os mértéket nem haladhatja meg. 10. Felügyeleti szer(vek) neve, székhelye: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete 5510 Dévaványa, Hısök tere 1. Törvényességi felügyeletet gyakorló szerv: Békés Megyei Kormányhivatal 5600 Békéscsaba, József A. u Típus szerinti besorolása: Gazdálkodási jogköre: önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. Saját gazdasági szervezete látja el a gazdálkodással, költségvetés-tervezéssel, az elıirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó elıirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, mőködtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerı-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, analitikai nyilvántartással, könyvvezetéssel, számlakezeléssel, pénzügyi információszolgáltatással összefüggı feladatait. Gazdálkodását az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény VII. fejezetének rendelkezései szerint, éves költségvetés alapján folytatja. A kötelezıen ellátandó feladatok során keletkezı díjak beszedési rendjérıl az önkormányzat által kiadott számviteli politika alapján gondoskodik. A - Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete által jóváhagyott a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és a felelısségvállalás rendjérıl szóló

17 17 megállapodások alapján ellátja az önállóan mőködı Bereczki Imre Helytörténeti Győjtemény pénzügyi, gazdasági feladatait is. Elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: A Polgármesteri Hivatal teljes jogkörő szerv. Rendelkezési jogköre kiterjed valamennyi a hivatal rendelkezésére bocsátott saját elıirányzatra. 17. Záró rendelkezések: Jelen határozat rendelkezéseinek kötelezı alkalmazása: május 1. A fentiekben nem részletezett kérdésekben a költségvetési szerv Szervezeti és Mőködési Szabályzatát a vonatkozó jogszabályok alapján kell módosítani és kiegészíteni. Az alapító megbízza a szerv vezetıjét a Szervezeti és Mőködési Szabályzat elkészítésével, illetve módosításával. Az Alapító okirat hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti a Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete 222/2010.(V.27.) Kt. határozatával elfogadott Polgármesteri Hivatal Alapító okirata. Felelıs: - Határidı: - 173/2011.(IV.28.) Kt.hat. ALAPÍTÓ OKIRAT A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 66. -a, 87. (1) bekezdése, 88. (2)-(4) bekezdése, 90. -a, 92. -a, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) Kormány rendelet 10., 12., 14., 15. alapján Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete határozatlan idıre alapított Polgármesteri Hivatalának alapító okiratát a korábbi módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiakban f o g a d j a e l : 1. A költségvetési szerv neve: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 5510 Dévaványa, Hısök tere Telephelye: a költségvetési szervnek telephelye nincs. 4. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: Az önkormányzat mőködésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. A Polgármesteri Hivatal ellátja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat. 5. Alaptevékenysége: Szakágazat : általános közigazgatás

18 18 Alapvetı szakfeladat : Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alkalmazandó szakfeladat számok: Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése Kapacitásmutató: bevont termıterület (ha) Teljesítménymutató: elért termésátlag Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése Kapacitásmutató: bevont termıterület (ha) Teljesítménymutató: elért termésátlag Főszer-, aroma-, narkotikus gyógynövény termesztése Kapacitásmutató: bevont termıterület (ha) Teljesítménymutató: elért termésátlag Juh, kecske tenyésztése Teljesítménymutató: állatállomány átlagos nagysága Baromfitenyésztés Teljesítménymutató: állatállomány átlagos nagysága Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása Teljesítménymutató: begyőjtött hulladék mennyisége (t) Lakó- és nem lakóépület építése Teljesítménymutató: megépített hasznos alapterület (m 2 ) Út, autópálya építése Teljesítménymutató: megépített útpálya, felújított burkolat/út hossza, mennyisége, ill. felülete (km, ill. m²) megépített kifutópálya hossza, felülete (m, ill. m²) megépített kerékpárút hossza (km) Folyadék szállítására szolgáló közmő építése Teljesítménymutató: megépített vezeték hossza Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Teljesítménymutató: Üzemeltetett útpálya hossza (km, m²) Üzemeltetett hidak, alagutak hossza (km) Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása Teljesítménymutató: megjelentetett címek, átlagos példányszám

19 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Feladatmutató: lakóingatlanok Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m²) Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Feladatmutató: ingatlanok Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m²) Állat-egészségügyi ellátás Feladatmutató: ellátandó állatállomány nagysága Teljesítménymutató: beavatkozások Építményüzemeltetés Zöldterület-kezelés Önkormányzati jogalkotás Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselı- választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

20 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Mezıgazdasági támogatások Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggı szolgáltatások Feladatmutató: közbeszerzések, átlagos értéke Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Központi költségvetési befizetések Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel A polgári védelem ágazati feladatai Teljesítménymutató: gyakorlatok Ár- és belvízvédelemmel összefüggı tevékenységek

21 21 Feladatmutató: ár- és belvízveszéllyel érintett terület nagysága (ha) Teljesítménymutató: riasztások Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása Óvodai nevelés, ellátás Kapacitásmutató: férıhelyek óvodapedagógusok Teljesítménymutató: ellátottak Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Kapacitásmutató: férıhelyek pedagógusok Feladatmutató: tanulók Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5 8. évfolyam) Kapacitásmutató: férıhelyek pedagógusok Feladatmutató: tanulók Háziorvosi alapellátás Járóbetegek gyógyító szakellátása Ezen a szakfeladaton kell elszámolni: a balneoterápia keretén belül a termál gyógymedence, termál kádfürdı, súlyfürdı, szénsavas fürdı, víz alatti vízsugármasszás; a gyógymasszázs; általános fizio- és mozgásterápia, valamint gyógytorna feladatokat is. Kapacitásmutató: szerzıdött heti óraszám Teljesítménymutató: lejelentett pontérték Család- és nıvédelemi egészségügyi gondozás Ifjúság - egészségügyi gondozás Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás

22 22 Feladatmutató: a tárgyév során a kiegészítı gyermekvédelmi támogatást kérelmezık Teljesítménymutató: a tárgyév során kiegészítı gyermekvédelmi támogatásban részesülık éves átlagban Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Feladatmutató: a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapítását kérelmezık Teljesítménymutató: a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, pénzbeli ellátásban részesültek júliusban és novemberben Óvodáztatási támogatás Feladatmutató: a tárgyév során az óvodáztatási támogatást kérelmezık Teljesítménymutató: a tárgyév során óvodáztatási támogatásban részesülık Átmeneti segély

23 Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Feladatmutató: a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezık Teljesítménymutató: a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülık Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Feladatmutató: köztemetési igények Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelılegezés Feladatmutató: a tárgyév során gyermektartásdíj megelılegezését kérık Teljesítménymutató: a tárgyév során gyermektartásdíj megelılegezésben részesülık Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Feladatmutató: támogatást igénylık Teljesítménymutató: átlagos támogatási összeg Közhasznú foglalkoztatás Teljesítménymutató: foglalkoztatottak

24 Közmunka Teljesítménymutató: foglalkoztatottak/foglalkoztatási Közcélú foglalkoztatás Teljesítménymutató: foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok napok Civil szervezetek mőködési támogatása Feladatmutató: a benyújtott és befogadott pályázatok, igényelt támogatási összeg, Teljesítménymutató: a támogatásban részesülı szervezetek, egy szervezetre esı mőködési támogatás átlagos összege Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Feladatmutató: a benyújtott és befogadott pályázatok, igényelt támogatási összeg, Teljesítménymutató: a támogatásban részesülı szervezetek, egy programra esı támogatás átlagos összege Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Feladatmutató: létesítményt igénybe vevı személyek Teljesítménymutató: a létesítményben rendezett versenyek Versenysport-tevékenység és támogatása Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása Szabadidısport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Szabadidıs park, fürdı és strandszolgáltatás Köztemetı- fenntartás és mőködtetés Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

25 25 6. Vállalkozási tevékenysége: Nem lakóingatlan bérbe adása, üzemeltetése Feladatmutató: ingatlanok Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m 2 ) Vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a szerv kiadásaiban: A vállalkozási tevékenységbıl származó bevétel a költségvetés összes kiadásaihoz viszonyítva a 2 %- os mértéket nem haladhatja meg. 7. Illetékessége: a) Dévaványa Város közigazgatási területe b) a kiemelt építéshatóságok tekintetében a 343/2006.(XII. 23.) Korm. rendelet 1./A mellékletében megjelölt települések közigazgatási területe, c) a gyámhatósági eljárás során a 331/2006. (XII. 23. ) Korm. rendelet mellékletében megjelölt települések közigazgatási területe, d) az okmányirodai eljárás során a 256/2000. (XII. 26. ) Korm. rendelet mellékletében felsorolt települések közigazgatási területe Mőködési köre a Strandfürdı és Gyógyászat tekintetében: Dévaványa, Ecsegfalva, Körösladány, Szeghalom, Vésztı, Füzesgyarmat. 8. Irányító szerv neve, székhelye: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete 5510 Dévaványa, Hısök tere Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete 5510 Dévaványa, Hısök tere Felügyeleti szer(vek) neve, székhelye: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete 5510 Dévaványa, Hısök tere 1. Törvényességi felügyeletet gyakorló szerv: Békés Megyei Kormányhivatal 5600 Békéscsaba, József A. u Típus szerinti besorolása: Gazdálkodási jogköre: önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. Saját gazdasági szervezete látja el a gazdálkodással, költségvetés-tervezéssel, az elıirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó elıirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, mőködtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerı-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, analitikai nyilvántartással, könyvvezetéssel, számlakezeléssel, pénzügyi információszolgáltatással összefüggı feladatait. Gazdálkodását az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény VII. fejezetének rendelkezései szerint, éves költségvetés alapján folytatja. A kötelezıen ellátandó feladatok során keletkezı díjak beszedési rendjérıl az önkormányzat által kiadott számviteli politika alapján gondoskodik.

26 26 A - Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete által jóváhagyott a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és a felelısségvállalás rendjérıl szóló megállapodások alapján ellátja az önállóan mőködı Bereczki Imre Helytörténeti Győjtemény pénzügyi, gazdasági feladatait is. Elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: A Polgármesteri Hivatal teljes jogkörő szerv. Rendelkezési jogköre kiterjed valamennyi a hivatal rendelkezésére bocsátott saját elıirányzatra. 12. Vezetıjének kinevezési rendje: A polgármesteri hivatal vezetıje a jegyzı. Kinevezésének rendje a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 36. (1) bekezdése szerint: a képviselı-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelı jegyzıt nevez ki. A kinevezés határozatlan idıre szól. A jegyzı felett az egyéb munkáltatói jogokat Dévaványa város polgármestere gyakorolja. 13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselı, melyekre a köztisztviselık jogállásáról szóló évi XXIII. törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvérıl szóló évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 14. A költségvetési szerv képviseletére jogosult: a jegyzı. 15. Számlavezetés: A Polgármesteri Hivatal önálló bankszámlával rendelkezik. Ellátja a helyi önkormányzati kincstári gazdálkodással kapcsolatos feladatokat. 16. A feladatellátást szolgáló vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jogok: A feladatok ellátásához a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére áll a Képviselı-testület által rábízott székhelyen lévı épület ingatlan, valamint a hivatal leltár szerint nyilvántartott eszközei és az éves költségvetés szerinti pénzeszközök. A hivatal használatában lévı és a fentiekben részletezett, az alapító tulajdonát képezı ingatlanok, valamint az ingó vagyon feletti rendelkezési jog az ingyenes és teljes körő használati jog gyakorlására és rendeltetésszerő használatára terjed ki. Az önkormányzat tulajdonában és a hivatal használatában lévı vagyontárgyak feletti rendelkezési jog önállóan illeti meg az intézményt. Az ilyen vagyontárgyak elidegenítése és hasznosítása, rendeltetésszerő használata módosítása vonatkozásában az intézmény a rendelkezési jognak és rendeltetésszerő használatnak megfelelıen az alapfeladat ellátása sérelme nélkül - az önkormányzat mindenkor hatályos, az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint az alapító dönt.

27 27 A hivatal a rendelkezésre álló helyiségeket meghatározott idıtartamra bérletbe adhatja. A bérletbe adásra akkor van lehetıség, ha az nem akadályozza a hivatalban folyó munkát. Amennyiben a vagyonrendelet errıl nem rendelkezik, akkor a hivatal használatában lévı ingatlanok hasznosítása (bérbeadása) érdekében kötött szerzıdések hatályának maximált idıtartama 1 év. Ezt meghaladó idıtartamú szerzıdés megkötésére alapítói jóváhagyás szükséges. 17. Záró rendelkezések: Jelen határozat rendelkezéseinek kötelezı alkalmazása: május 1. A fentiekben nem részletezett kérdésekben a költségvetési szerv Szervezeti és Mőködési Szabályzatát a vonatkozó jogszabályok alapján kell módosítani és kiegészíteni. Az alapító megbízza a szerv vezetıjét a Szervezeti és Mőködési Szabályzat elkészítésével, illetve módosításával. Az Alapító okirat hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti a Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete 222/2010.(V.27.) Kt. határozatával elfogadott Polgármesteri Hivatal Alapító okirata. Felelıs: - Határidı: - 174/2011.(IV.28.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Dévaványai Sportegyesület Elnöksége által benyújtott többcélú sportlétesítmény létrehozására irányuló kérelmének elbírálásához úgy dönt, hogy készüljenek vázlattervek a várható beruházási költségek bemutatásával az alábbiak szerint: - Az elsı változat a Seres István Sporttelep sportöltızı épülete elıtti területre kerüljön tervezésre, ahhoz illı szerkezet- és anyagválasztással. - A második változat a mőszaki iroda által javasolt kevésbé frekventáltabb helyre készüljön acélvázas szerkezettel, szendvicspanel térelhatárolással. A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a határozatban foglaltak teljesítésével. Felelıs: Pap Tibor polgármester Feke László mőszaki irodavezetı Határidı: május /2011.(IV.28.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a április 28-án tartandó zárt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

28 28 1. Döntéshozatal a Dévaványa Egészségügyéért elismerı cím évi kitüntetettjérıl Elıadó: Pap Tibor polgármester 2. Döntéshozatal a Dévaványa Közszolgálatáért elismerı cím évi kitüntetettjérıl Elıadó: Pap Tibor polgármester 3. Otthonteremtés helyi támogatása iránti kérelmek elbírálása Elıadó: Pap Tibor polgármester. 4. Ladányi Mihály u. 8. szám alatti szociális bérlakás bérlı kijelölése Elıadó: Pap Tibor polgármester 176/2011.(IV.28.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a évben Dévaványa Egészségügyéért elismerı címet Biri Istvánné részére ítéli oda. A Képviselı-testület megbízza a Polgármestert, hogy az elismerı cím átadásáról gondoskodjon. Felelıs: Pap Tibor polgármester Szarka Andrea igazgatási irodavezetı Határidı: értelem szerint 177/2011.(IV.28.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a évben a Dévaványa Közszolgálatáért elismerı címet Szalai Károly nyugdíjas köztisztviselı részére ítéli oda. A Képviselı-testület megbízza a Polgármestert, hogy az elismerı cím átadásáról gondoskodjon. Felelıs: Pap Tibor polgármester Szarka Andrea igazgatási irodavezetı Határidı: értelem szerint

29 29 178/2010.(IV.28.)Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete az otthonteremtés helyi támogatásáról szóló 28/2009.(X.30.) Önkormányzati rendelet alapján támogatásban részesíti kamatmentes kölcsön formájában, 5 év alatt történı visszafizetési kötelezettséggel: - XY és XY Dévaványa, XY u. X. szám alatti lakosokat ,- Ft összegben, - XY és XY Dévaványa, XY u. X. szám alatti lakosok ,- Ft összegben, - XY Dévaványa, XY u. X. szám alatti lakost ,- Ft összegben. A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a vonatkozó támogatási szerzıdés megkötésérıl és a megítélt támogatási összeg kifizetésérıl intézkedjen. Felelıs: Pap Tibor polgármester Gyányi Irén igazgatási ügyintézı Szőcs Imréné gazdálkodási fıelıadó Határidı: folyamatos 179/2011.(IV.28.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete Tóth Ildikó Margit (született: Budapest, , anyja neve: Horváth-Gál Mária Anna) Dévaványa, Szabadság u. 50. szám alatti lakost jelöli ki a Dévaványa, Ladányi Mihály u. 2. szám alatt lévı szociális bérlakás bérlıjének május 15-tıl május 14-ig terjedı idıszakra. A képviselı-testület megbízza a polgármestert a lakásbérleti szerzıdés megkötésével. Felelıs: Pap Tibor polgármester Határidı: értelem szerint 180/2011.(IV.28.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete továbbra is számít Galuska Józsefné okleveles könyvvizsgáló 5700 Gyula Kırösi Csoma Sándor u. 1. sz. által végzett könyvvizsgálói feladatok ellátására. A képviselı-testület úgy dönt, hogy az érvényben lévı megbízási szerzıdést vizsgálják felül és kezdeményezzék a felmondás szabályainak módosítását és a felmondási határidıre vonatkozó szabályozás beiktatását.

30 30 Megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint járjon el. Felelıs: Pap Tibor polgármester Határidı: folyamatos 181/2011.(IV.28.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete néhai Dr. Papp Gyula Dévaványa, Erkel u. 6. sz. alatti lakos részére az A parcella, egyes mérető, 127. számú díszsírhelyét adományozza. Felelıs: Pap Tibor polgármester Határidı: értelem szerint

Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 35. (2) c) pontja, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm.

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12813/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Farkas Ferenc

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 118 /2011.(V.30.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Önkormányzati intézmények alapító okirata módosítása Iktatószám:

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. április 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 43/2009. (X.26.) határozat Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Körjegyzıség Szervezeti és Mőködési Szabályzatát megtárgyalta,

Részletesebben

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Iktatószám:1973-7/2009. Alapító Okirat A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás forgatásának eredményérıl (2009. január

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

A Képviselő - Testület a Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala alapító okiratát az alábbiak szerint állapítja meg: Alapító okirat

A Képviselő - Testület a Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala alapító okiratát az alábbiak szerint állapítja meg: Alapító okirat 82/2010. (XII.14.) számú határozat 2. szám ú meliéklete A Képviselő - Testület a Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala alapító okiratát az alábbiak szerint állapítja meg: Alapító okirat Monostorpályi

Részletesebben

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 21-én pénteken de. 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből: 539/2012. (XII. 21.) számú

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl 2008. január 3-i ülése könyvébıl 1/2008. (I. 3.) Kt. határozata KEOP pályázat benyújtásáról: 1. Tolna Város Önkormányzata Fadd Nagyközség és Bogyiszló Község Önkormányzataival együttmőködve, Tolna város

Részletesebben

K I V O N A T. támogatásáról. Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

K I V O N A T. támogatásáról. Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T 2010. június 30-án megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 19/2010.(VI.30.) 20/2010.(VII.5.) 21/2010.(VII.5.) 22/2010.(VI.30.) A humán papiloma vírus elleni védıoltás támogatásáról A Tata Építési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora I-1/11-2/2013. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2013. február 20-án megtartott Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása

13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása 1. elfogadja a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. a) számú mellékletbe

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2009. május 14-én 17 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Bányász Kultúrotthon Jelen vannak: Petrik

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 86/2010. (XII.13.) h a t á r o z a t a

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 86/2010. (XII.13.) h a t á r o z a t a órakor tartott közmeghallgatás ülése könyvébıl. NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 86/2010. (XII.13.) a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5219-2/2011. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - közoktatási intézmények

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 10-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 10-i ülésére Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 10-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola Alapító Okiratának elfogadásához elızetes

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata H O N E S TA S Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata 1. A költségvetési szerv neve: HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10915/2012. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - közoktatási intézmények

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-3/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-3/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 460-3/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı:, a közgyőlés

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2008 (XI.06.) h a

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben 1 ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

-1- Páty Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2003. /VII.30./ Kt. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıinek juttatásairól

-1- Páty Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2003. /VII.30./ Kt. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıinek juttatásairól -1- Páty Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2003. /VII.30./ Kt. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıinek juttatásairól 2003. XLV. tv-el módosított a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

72/2010. (V.20.) P.T.

72/2010. (V.20.) P.T. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül határozott, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában mőködı Szegedi Kistérség

Részletesebben

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE A könyvtár az 1997. évi CXL. törvény alapján nyilvános könyvtár. Megfelel a törvényben meghatározott alapkövetelményeknek, teljesíti az ott meghatározott alapfeladatokat.

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, 2010. január I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról SOMOGY MEGYEI FŐJEGYZŐ 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: voros@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/322-1/2014. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának

Részletesebben

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról Az Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Tömör István polgármester

Tömör István polgármester BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 71/2011. Melléklet: 1 db.

Részletesebben

Előterjesztés. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása

Előterjesztés. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása Az... napirendi ponthoz Előterjesztés Napirend: Előterjesztő: Előzmények: Határozat tervezet: Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása a polgármester 32/2011.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tájékoztató a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. tv. módosítási

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést KINCSKERESİ ÁMK PETİFI SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

Részletesebben

1/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozat

1/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozat A KÉPVISELİ-TESTÜLET 2012. ÉVI NYÍLT ÜLÉSEINEK HATÁROZATAI A Képviselı-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül, az alábbi 1/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozat

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2015. (XI. 19.) határozata:

Részletesebben

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú J e g y z ő k ö n y v e Készült: Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 3-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületneka pályázatokkal összefüggı feladatok

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I.2-424/2009. Tárgy: Alapító Okiratok módosítása Üi.: Juhászné Kérdő E./dr. Dobó A. Melléklet: 9 módosító okirat, ügyrendi megállapodás

Részletesebben

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28:500-666 Fax. 400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu /2009 szám Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens.

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens. 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kormányzati funkciók átvezetése az érintett okiratokon Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1)

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1) Az alapító okirat száma: 7/2000. KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1) Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselőtestülete a 184/1999. sz.

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

3. A költségvetési szervbe felvehetı maximális gyermeklétszám 2010. július 1. napjától: 400 fı

3. A költségvetési szervbe felvehetı maximális gyermeklétszám 2010. július 1. napjától: 400 fı Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testületének /2010.(IV.22.) KT határozata a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról Sajószentpéter Városi Önkormányzat

Részletesebben

ELTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testülete 2010. április 29. napján tartandó soron következ ülésére

ELTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testülete 2010. április 29. napján tartandó soron következ ülésére ELTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testülete 2010. április 29. napján tartandó soron következ ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények átszervezésével kapcsolatos dokumentumok módosítása

Részletesebben

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot megvitatás után elfogadni szíveskedjen.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot megvitatás után elfogadni szíveskedjen. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Ikt.sz.: U-15656/2009. Tárgy: Szervezeti és Működési Szabályzatok módosítása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/57-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. február 22-i

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül.

2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül. 2. számú melléklet A Barcsi Bölcsıde, Óvoda, Általános, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát módosító okirat Barcs

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata az Püspökladányi Általános

Részletesebben

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata A 153/2012.(VI.21.) határozat melléklete Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Elfogadva a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 32-3/2011. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2011. február 27-ei ülésének J

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2014. (II.16.) sz. önkormányzati rendelete A Képviselı-testület Hivatalában dolgozó köztisztviselık, ügykezelık

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

(Ji. szám ú előterjesztés

(Ji. szám ú előterjesztés l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (Ji. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-1/2011. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 18/2011. (II. 18.) közgyűlési határozata intézmények alapító okiratának

Részletesebben

Határozat-tervezet. Normatív Határozat

Határozat-tervezet. Normatív Határozat Határozat-tervezet /2012. (XII. 12.) sz. NORMATÍV Kth. Általános Iskola alapító okiratának módosítása Normatív Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata 3/1. sz. melléklet Az államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztatóban foglaltak, valamint a közoktatásról

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A S z é c h e n y i u. 4. s z. Telefon/fax: 42/414-313, 42/311-280 E-mail: leveltar@szabarchiv.hu A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Balogh Csilla jegyzı Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı Szarka Andrea igazgatási irodavezetı

JEGYZİKÖNYV. Balogh Csilla jegyzı Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı Szarka Andrea igazgatási irodavezetı I-1/6-19/2012. ikt.sz. JEGYZİKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. október 25-én megtartott ülésén a Városháza 8-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

JAVASLAT. A Margit Kórház Pásztó Alapító Okiratának módosítására

JAVASLAT. A Margit Kórház Pásztó Alapító Okiratának módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-86/2011. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT A Margit Kórház

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-170/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-50 /2012. A határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! JAVASLAT Központi háziorvosi

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: 3.) A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: 3.) A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 9/2009. szám JEGYZİKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2009. szeptember 14-én (hétfın) 17,00 órakor megtartott képviselı-testületi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2013. december 12-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0002 számú, Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen című pályázat

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okiratok módosítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okiratok módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-39 /2012. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Intézményi alapító

Részletesebben

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ülésére

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E l n ö k e Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

Tárgy: A szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház alapító okiratának módosítása

Tárgy: A szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház alapító okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 10. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 93/2009. (IX. 10.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A szikszói II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

Alapító okirat. /a Kt.4 (1), Közoktatási törvény 37. (5) / Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Vámosszabadi Tagiskola

Alapító okirat. /a Kt.4 (1), Közoktatási törvény 37. (5) / Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Vámosszabadi Tagiskola Alapító okirat /a Kt.4 (1), Közoktatási törvény 37. (5) / A költségvetési szerv neve: Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Rövid neve: VMÁAMI Székhelye: 9062 Kisbajcs, Arany

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Tagok kilépése intézményfenntartó társulásból, gesztor önkormányzat közoktatási feladatátadása államháztartáson kívülre Elıkészítette: Sápi András oktatási referens Igazgatási Osztály Váczi Julianna

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásainak módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai: 425-439, 446/2012. d./ rendelete: --- TÁRGYSOROZAT Megnyitó

Részletesebben