2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül."

Átírás

1 2. számú melléklet A Barcsi Bölcsıde, Óvoda, Általános, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát módosító okirat Barcs város és Bélavár, Heresznye, Komlósd, Péterhida, Rinyaújlak, Szulok, Vízvár községek Képviselı-testületei a Barcsi Bölcsıde, Óvoda, Általános, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát az alábbiak szerint módosítják: 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül. 2. Az alapító okirat 1. oldala Az intézmény megnevezése kezdető szövegrésztıl az 5. oldal akit határozatlan idıre nevez ki szövegrésszel záruló rész helyébe az alábbi 1. és 2. pontok lépnek: 1. A költségvetési szerv: Neve: Barcsi Bölcsıde, Óvoda, Általános, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Rövid neve: /Használható az intézmény által kiadott, a mőködése, ügyintézése során keletkezett iratokon, kivéve a tanuló képesítését, végzettségét bizonyító okiratokat, valamint az ezek kiállításának alapjául szolgáló dokumentumokat./ Rövidített neve: BNI Székhelye: 7570 Barcs, Tavasz u. 3. OM azonosítója: Típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény 2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény alapján bölcsıdei ellátás, óvodai nevelés, általános iskolai oktatás és nevelés, középfokú oktatás, szakképzés, alapfokú mővészetoktatás, pedagógiai szakszolgálat. 3. Az alapító okirat 5. oldala Az intézmény alaptevékenysége kezdető szövegrésztıl a 10. oldal : pedagógiai szakszolgálat szövegrésszel záruló rész helyébe az alábbi 3. pont lép:

2 2 3. Alaptevékenysége: Szakágazati besorolása: Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézményeket ellátó, kisegítı szolgálatai Szakfeladatok: december 31-ig: - Bölcsıde: bölcsıdei ellátás - Városi Óvodák: Óvodai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Óvodai nevelés Oktatási célok és egyéb feladatok Pedagógiai szakmai szolgáltatás Sajátos nevelési igényő gyerekek óvodai nevelése - Arany János Általános Iskola: Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás - ének-zene, matematika tantárgyból emelt szintő képzés - nemzeti-etnikai kisebbségi feladatok ellátása (német nemzetiségi oktatás) - integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés - sajátos nevelési igényő tanulók integrált oktatása Napközi otthoni és tanulószobai ellátás egész napos (iskolaotthonos) oktatás Oktatási célok és egyéb feladatok Általános mőveltséget megalapozó iskolarendszerő felnıtt oktatás Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása - Deák Ferenc Általános Iskola: Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás - Angol és matematika tantárgyakból emelt szintő képzés - Testnevelés, német, számítástechnika tantárgyakból emelt szintő képzés - Nemzeti-etnikai kisebbségi feladatok ellátása - Képességkibontakoztató és integrációs felkészítés - Sajátos nevelési igényő tanulók integrált oktatása - Két tanítási nyelvő (német) képzés Általános iskolai felnıttoktatás Napköziotthoni és tanulószobai ellátás, egész napos (iskolaotthonos) oktatás Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás

3 Oktatási célok és egyéb feladatok Pedagógiai szakmai szolgáltatás Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása - Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium: - Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégiuma, Barcs, Tavasz u. 3: Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás Nappali rendszerő gimnáziumi nevelés, oktatás - gimnáziumi oktatás, - speciális tantervő képzés, - 8 évfolyamos gimnáziumi képzés, - két tanítási nyelvő /német/ képzés, - két tanítási nyelvő /angol/ képzés, - szakközépiskolai oktatás - nyelvi elıkészítı osztály Nappali rendszerő szakközépiskolai nevelés, oktatás Általános iskolai felnıttoktatás Nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatás - szakközépiskolai oktatás - akkreditált jellegő felsıfokú szakképzés Diákotthoni kollégiumi szálláshelynyújtás ( Nappali rendszerő, iskolai oktatásban résztvevı, nem fogyatékos tanulók kollégiumi ellátása) Iskolai intézményi közétkeztetés Kollégiumi intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás általános iskolás korúaknak fızés Pedagógiai szakmai szolgáltatás Oktatási célok és egyéb feladatok Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő gimnáziumi nevelése, Oktatása Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai nevelése, oktatása - Telephelyén- Barcs, Barátság u : Nappali rendszerő szakiskolai nevelés, oktatás (9-12. évfolyam), Felzárkóztató oktatás Nappali rendszerő szakközépiskolai nevelés, oktatás Nappali rendszerő szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Pedagógiai szakmai szolgáltatás

4 Oktatási célok és egyéb feladatok Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai nevelése, oktatása Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai nevelése, oktatása - Vikár Béla Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény: Mővészeti ágak: Zenemővészet, Képzı-és iparmővészet, Táncmővészet, Színházmővészet Zeneoktatás: Oktatási célok és egyéb feladatok Alapfokú mővészetoktatás: A mővészeti képességek kifejlesztését szolgáló, az alapfokú oktatást kiegészítı, az Országos Képzési Jegyzékben felsorolt (az MKM vizsgakövetelménye alapján teljesíthetı) iskolarendszerő oktatási mővészeti tagozatok. - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat: Pedagógiai szakszolgálat - nevelési tanácsadás, - pályaválasztási tanácsadás, - utazószakember-hálózat mőködtetése - iskolapszichológiai szolgálat január 1-tıl: - Bölcsıde: Bölcsıdei ellátás Munkahelyi étkeztetés - Városi Óvodák: Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényő gyerekeket nevelése, ellátása Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás Pedagógiai szakmai szolgáltatások - Arany János Általános Iskola: Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

5 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai felnıttoktatás 1-4. évfolyamon. - ének-zene, matematika tantárgyból emelt szintő képzés, - nemzeti-etnikai, kisebbségi feladatok ellátása (német nemzetiségi oktatás), - integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) - ének-zene, matematika tantárgyból emelt szintő képzés, - nemzeti-etnikai, kisebbségi feladatok ellátása (német nemzetiségi oktatás), - integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés Általános iskolai felnıttoktatás (5-8. évfolyam) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés, egész napos (iskolaotthonos) ellátás Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése, egész napos (iskolaotthonos) ellátás Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése, egész napos (iskolaotthonos) ellátás Pedagógiai szakmai szolgáltatások Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb étkeztetés - Deák Ferenc Általános Iskola: Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai felnıttoktatás 1-4. évfolyamon. - angol, matematika, testnevelés, német, számítástechnika tantárgyakból emelt szintő képzés, - nemzeti-etnikai, kisebbségi feladatok ellátása ( német két tanítási nyelvő képzés), - integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

6 6 - angol, matematika, testnevelés, német, számítástechnika tantárgyakból emelt szintő képzés, - nemzeti-etnikai, kisebbségi feladatok ellátása (német két tanítási nyelvő képzés), - integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés Általános iskolai felnıttoktatás 5-8. évfolyamon Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés, egész napos (iskolaotthonos) ellátás Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése, egész napos (iskolaotthonos) ellátás Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése, egész napos (iskolaotthonos) ellátás Pedagógiai szakmai szolgáltatások Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb étkeztetés - Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium: - Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégiuma, Barcs, Tavasz u. 3: Nappali rendszerő gimnáziumi oktatás (9-12/13. évf.) - Gimnáziumi oktatás, - Speciális tantervő képzés, - 8 évfolyamos képzés, - Két tanítási nyelvő (német) képzés - Két tanítási nyelvő (angol) képzés - Nyelvi elıkészítı osztály Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő gimnáziumi oktatása (9-12/13. évf.) Gimnáziumi felnıttoktatás (9-12/13. évfolyam) Szakközépiskolai felnıttoktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerő szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évf.) Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai oktatása. (9-12/13. évf.) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő gimnáziumi oktatása (9-12/13. évf.) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évf.) Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatási a szakképzési évfolyamokon (Akkreditált jellegő felsıfokú szakképzés) Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése

7 Munkahelyi étkeztetés Pedagógiai szakmai szolgáltatások Egyéb étkeztetés Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás - Telephelyén- Barcs, Barátság u : Nappali rendszerő szakközépiskolai oktatás (9-12. évf.) Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai oktatása. (9-12. évf.) Nemzeti és etnikai tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai oktatása. (9-12. évf.) Nappali rendszerő szakiskolai oktatás (9-10. évf.) Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai oktatása. (9-10. évf.) Nemzeti és etnikai tanulók nappali rendszerő szakiskolai oktatása. (9-10. évf.) Nappali rendszerő szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évf.) Szakiskolai felnıttoktatás (9-10. évf.) Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai, elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai elméleti felnıttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai, gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai gyakorlati felnıttoktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Pedagógiai szakmai szolgáltatások Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb étkeztetés - Vikár Béla Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény: Mővészeti ágak: Zenemővészet, Képzı-és iparmővészet, Táncmővészet, Színházmővészet Alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ágban Alapfokú mővészetoktatás képzı- és iparmővészeti, táncmővészeti, szín- és bábmővészeti ágban

8 8 Alapfeladata: - alapfokú zeneoktatás óvodás kortól felnıtt korig - a zenei ismeretek megszerzésének elısegítése - a zenei mőveltség megalapozása - a tanulók felkészítése az amatır hangszeres zenélésre öntevékeny mővészeti együttesekben, zenekarokban, kórusokban való mőködésre - a zenei pályára alkalmas tanulók elıkészítése a szakirányú továbbtanulásra - társmővészetekkel való kapcsolódás, komplex mővészeti nevelés (mozdulatmővészet, néptánc, reneszánsz tánc, barokk tánc, balett stb.) - nyitás az egyházi zene, a templomi közremőködés felé. Mővészetoktatás: A mővészeti képességek kifejlesztését szolgáló, az alapfokú oktatást kiegészítı, Országos Képzési Jegyzékben felsorolt, az MKM vizsgakövetelménye alapján teljesíthetı iskolarendszerő oktatási mővészeti tagozatok. - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat: Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység. - nevelési tanácsadás, - pályaválasztási tanácsadás, - utazó szakszolgálat, - iskolapszichológiai szolgálat. 4. Az alapító okirat 10. oldala b.) Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítı tevékenység kezdető szövegrésztıl a 12. oldal Utazó szakember-hálózat mőködtetése szövegrésszel záruló rész helyébe az alábbi 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 11. pontok lépnek: 4. Kiegészítı tevékenység: december 31-ig: - Bölcsıde: Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek (mosás külsı szervek részére, ételhulladék értékesítés) - Városi Óvodák: Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek: - ingatlan bérbeadás - ismeretterjesztı elıadások tartása - Arany János Általános Iskola: Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek: - ingatlan bérbeadás Intézményi étkeztetés kiegészítı tevékenységként - Deák Ferenc Általános Iskola:

9 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek: - ingatlan bérbeadás - fénymásolás külsı szerveknek - testnevelés, német, számítástechnika emelt szintő képzés Intézményi étkeztetés kiegészítı tevékenységként - Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium: - Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégiuma Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek: - az intézmény helyiségeinek bérbeadása, kollégiumi szállásként történı hasznosítása, - eszközök bérbeadása Intézményi étkeztetés kiegészítı tevékenységként Egyéb szálláshely szolgáltatás - Telephelyén- Barcs, Barátság u : Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek - az intézmény helyiségeinek bérbeadása, - eszközök bérbeadása - tanfolyamok szervezése Intézményi étkeztetés kiegészítı tevékenységként január 1-tıl: - Arany János Általános Iskola: Egyéb étkeztetés - Deák Ferenc Általános Iskola: Egyéb étkeztetés - Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium: - Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégiuma Egyéb étkeztetés Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás - Telephelyén- Barcs, Barátság u : Egyéb étkeztetés Kisegítı tevékenység: január 1-tıl:

10 10 Bölcsıde: Egyéb kiegészítı gazdasági tevékenység (mosás) Városi Óvodák: Nem lakóingatlan bérbeadása BNI Arany János Általános Iskola: Nem lakóingatlan bérbeadása BNI Deák Ferenc Általános Iskola Nem lakóingatlan bérbeadása BNI Széchényi Ferenc Gimnázium Szakképzı Iskola és Kollégium Nem lakóingatlan bérbe adása Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás A kisegítı tevékenységek felsı határa a szerv kiadásaiban: 33 % 5. Mőködési köre: Barcs, Bélavár, Heresznye, Komlósd, Péterhida, Rinyaújlak, Szulok, Vízvár. 6. Irányító szerv: Neve: Barcs Város Önkormányzata Képviselı-testülete Székhelye: 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Alapítói jogokkal felruházott irányító szervek: Barcs Város Önkormányzata 7570 Barcs, Bajcsy Zs. u. 46. Bélavár Község Önkormányzata 7589 Bélavár, Szabadság tér 12. Heresznye Község Önkormányzata 7587 Heresznye, Petıfi u. 66. Komlósd Község Önkormányzata 7582 Komlósd, Fı u. 97. Péterhida Község Önkormányzata 7582 Péterhida, Fı u. 50. Rinyaújlak Község Önkormányzata 7556 Rinyaújlak, Kossuth u Szulok Község Önkormányzata 7539 Szulok, Szabadság tér 1. Vízvár Község Önkormányzata 7588 Vízvár, Szent István u Típus szerinti besorolása: A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény

11 11 Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan mőködı és gazdálkodó Ellátja a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv gazdasági és adminisztrációs feladatait. 8. Vezetı megbízási rendje: Barcs Város Önkormányzata Képviselı-testülete nyilvános pályázat útján a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelı igazgatót bíz meg határozott idıre a társulási megállapodás, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X.8.) Korm.rendelet alapján Bélavár, Heresznye, Komlósd, Péterhida, Rinyaújlak Szulok és Vízvár községek képviselı-testületeinek elızetes véleménynyilvánítása mellett. Az intézményegységek vezetıinek megbízási rendje: Az intézményegységek élén intézményegység-vezetı áll, akit az igazgatótanács bíz meg pályázati eljárás lefolytatásával határozott idıre. A Bölcsıde élén vezetı áll, aki határozatlan idıre kerül megbízásra. 9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. évi törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre a Munka Törvénykönyvérıl szóló évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény az irányadó. 10. Alapításának ideje: július Alapítók: Barcs Város Önkormányzata 7570 Barcs, Bajcsy - Zs. u. 46. Bélavár Község Önkormányzata 7589 Bélavár, Szabadság tér 12. Heresznye Község Önkormányzata 7587 Heresznye, Petıfi u. 66. Komlósd Község Önkormányzata 7582 Komlósd, Fı u. 97. Péterhida Község Önkormányzata 7582 Péterhida, Fı u. 50. Rinyaújlak Község Önkormányzata 7556 Rinyaújlak, Kossuth u Szulok Község Önkormányzata 7539 Szulok, Szabadság tér 1. Vízvár Község Önkormányzata 7588 Vízvár, Szent István u. 8. Fenntartók: Barcs Város Önkormányzata 7570 Barcs, Bajcsy - Zs. u. 46. Bélavár Község Önkormányzata 7589 Bélavár, Szabadság tér 12. Heresznye Község Önkormányzata 7587 Heresznye, Petıfi u. 66.

12 12 Komlósd Község Önkormányzata 7582 Komlósd, Fı u. 97. Péterhida Község Önkormányzata 7582 Péterhida, Fı u. 50. Rinyaújlak Község Önkormányzata 7556 Rinyaújlak, Kossuth u Szulok Község Önkormányzata 7539 Szulok, Szabadság tér 1. Vízvár Község Önkormányzata 7588 Vízvár, Szent István u. 8. A fenntartói jogosítványokat az intézményfenntartó társulási megállapodásban meghatározottak szerint Barcs Város Önkormányzata Képviselı-testülete gyakorolja. Az alapítói, fenntartói felügyeletet a Bélavár Község Önkormányzatával, Heresznye Község Önkormányzatával, Komlósd Község Önkormányzatával, Péterhida Község Önkormányzatával, Rinyaújlak Község Önkormányzatával, Szulok Község Önkormányzatával, Vízvár Község Önkormányzatával kötött intézményfenntartó társulási megállapodás Barcs Város Önkormányzata Képviselı-testülete hatáskörébe utalta. A törvényességi felügyeletet Barcs Város Önkormányzatának Jegyzıje gyakorolja. A szakfelügyeletet a különbözı jogszabályokban megjelölt ágazati minisztériumok és ágazati szervek látják el. 5. Az alapító okirat 12. oldala Az intézménybe felvehetı maximális gyermek- és tanulólétszám kezdető szövegrésztıl a 15. oldal.részletezettek szerint végzi. szövegrésszel záruló rész helyébe az alábbi 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. és 19. pontok lépnek: 12. Intézményegységek, tagintézmények: - Bölcsıde 7570 Barcs, Tavasz u Városi Óvodák 7570 Barcs, Hársfa u Városi Óvodák Vízvári Tagóvodája 7588 Vízvár, Szent István u Városi Óvodák Rinyaújlaki Tagóvodája 7556 Rinyaújlak, Kossuth u Arany János Általános Iskola 7570 Barcs, Hısök tere 6. - Arany János Általános Iskola Szuloki Tagintézménye 7539 Szulok, Sallai u Deák Ferenc Általános Iskola 7570 Barcs, Kossuth u Deák Ferenc Általános Iskola Szent István Tagintézménye 7588 Vízvár, Szent István u. 7.

13 13 - Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium 7570 Barcs, Tavasz u Vikár Béla Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Zeneoktatás: 7570 Barcs, Dózsa Gy. u. 2. Mővészetoktatás 7570 Barcs, Bajcsy Zs. u Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u Az intézményegységek, tagintézmények rövid neve: /Használhatók: - az adott intézményegységben tanuló képesítését, végzettségét bizonyító okiratokban, valamint az ezek kiállításának alapjául szolgáló dokumentumokban. - az adott intézményegység által kiadott és az adott intézményegység mőködése, ügyintézése során keletkezett iratokon./ Bölcsıde Városi Óvodák Városi Óvodák Vízvári Tagóvodája Városi Óvodák Rinyaújlaki Tagóvodája Arany János Általános Iskola Arany János Általános Iskola Szuloki Tagintézménye Deák Ferenc Általános Iskola Deák Ferenc Általános Iskola Szent István Tagintézménye Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium

14 14 Vikár Béla Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 13. Telephelyek: Városi Óvodák: I. sz. Tagóvoda Barcs, Damjanich u. 2. III. sz. Tagóvoda Barcs, Széchenyi köz 6. IV. sz. Tagóvoda Barcs, Hársfa u. 21. V. sz. Tagóvoda Barcs-Somogytarnóca, Károlyi M. u. 19. VI. sz. Tagóvoda Barcs, Deák Ferenc u. 49. VII. sz. Tagóvoda Barcs, Felszabadulás u. 2. Városi Óvodák Vízvári Tagóvodája 7588 Vízvár, Szent István u. 7. Városi Óvodák Rinyaújlaki Tagóvodája 7556 Rinyaújlak, Kossuth u Arany János Általános Iskola: Arany János Általános Iskola Szuloki Tagintézménye 7539 Szulok, Sallai u. 27. Deák Ferenc Általános Iskola: Barcs, Bajcsy-Zs. u. 5. (B épület) Barcs, Széchenyi u. 38. (napközi otthon) Deák Ferenc Általános Iskola Szent István Tagintézménye 7588 Vízvár, Szent István u. 7. Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium: 7570 Barcs, Hısök tere 6. Arany János Általános Iskola 7570 Barcs, Kossuth Lajos u. 2. Deák Ferenc Általános Iskola 7570 Barcs, Barátság u Barcsi Ipari és Kereskedelmi Szakképzı Iskola 7570 Barcs, Béke u. 35. Barcsi Ipari és Kereskedelmi Szakképzı Iskola Vikár Béla Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény: Zeneoktatás: 7570 Barcs, Széchenyi u. 15. ( B épület) 7570 Barcs, Arany János Általános Iskola, Hısök tere Darány, Általános Iskola, Rákóczi u Bolhó, Általános Iskola, Kossuth L. u Szulok, Általános Iskola, Sallai u Vízvár, Általános Iskola, Szent István u. 11.

15 Babócsa, Gábor Andor Általános Iskola, Rákóczi u. 3. Mővészetoktatás: 7555 Xantus János Általános Iskola Csokonyavisonta, Xantus J. u Arany János Általános Iskola Szuloki Tagintézménye Szulok, Sallai u I. István Általános Iskola Homokszentgyörgy, Táncsics u. 2/ Általános Iskola Darány, Rákóczi u A feladatellátást szolgáló vagyon: Vagyonleltár szerint Barcs Város Önkormányzata tulajdonát képezı, a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás által és az Intézményfenntartó Társulás által használatra átadott ingatlan és ingó vagyon. - Bölcsıde: Barcs Város Önkormányzata tulajdonát képezı: Barcs, Tavasz u.1. szám alatti ingatlan (1819/4 hrsz.) 5777 m 2 alapterülető ingatlan a rajta található épületekkel. - Városi Óvodák: Barcs Város Önkormányzata tulajdonát képezı: Barcs, Hársfa u. 21. sz. alatti (915 hrsz.) 3899 m 2 alapterülető ingatlan a rajta található épületekkel, Barcs, Damjanich u. 2. sz. alatti (46 hrsz.) 1003 m 2, Barcs, Széchenyi köz 6. sz. alatti (348 hrsz.) 2113 m 2, Somogytarnóca Károlyi M. u. 19. sz. alatti (4264 hrsz.) 4218 m 2, Barcs, Deák Ferenc u. 49. sz. alatti (1135 hrsz.) 2972 m 2, Barcs, Felszabadulás u. 2. sz. alatti (2116 hrsz.) 2792 m 2. Bélavár, Vízvár, Heresznye Községek Önkormányzatainak tulajdonát képezı: Vízvár, Szent István u. 7. sz. alatti (299 hrsz.) 2303 m 2 területő ingatlan a rajta található épületekkel. Rinyaújlak Község Önkormányzata tulajdonát képezı: Rinyaújlak, Kossuth u sz. alatti (214 hrsz.) 2234 m 2 területő ingatlan a rajta található 87 m 2 -es épülettel. - Arany János Általános Iskola: A Barcs Város Önkormányzata tulajdonát képezı: Barcs, Hısök tere 6. sz. alatti (2647 hrsz.) m 2 alapterülető ingatlan a rajta található épületekkel, tornateremmel. Szulok Község Önkormányzata tulajdonát képezı (259 hrsz.) 2161 m 2 alapterülető ingatlan a rajta található épületekkel, tornaszobával. - Deák Ferenc Általános Iskola: Barcs Város Önkormányzata tulajdonát képezı: Barcs, Kossuth L. u. 2. sz. alatti (674 hrsz.) m 2 alapterülető ingatlan a rajta található épületekkel, tornateremmel.

16 16 Barcs Bajcsy-Zs. u. 5. sz. alatti (882 hrsz.) 2363 m 2 alapterülető ingatlan a rajta található épületekkel, Barcs, Széchenyi u. 38. sz. alatti (160 hrsz.) 2218 m 2 alapterülető ingatlan a rajta található épületekkel. Bélavár, Vízvár, Heresznye Községek Önkormányzatainak tulajdonát képezı: Vízvár, Szent István u. 7. sz. alatti (296/2 hrsz.) m 2 területő ingatlan a rajta található épületekkel. - Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium: - Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégiuma: Barcs Város Önkormányzata tulajdonát képezı: Barcs, Tavasz u.3. sz. alatti (1819/26 hrsz.) m 2 alapterülető ingatlan a rajta található épületekkel, -Telephelye- Barcs, Barátság u : Barcs Város Önkormányzata tulajdonát képezı: Barcs, Barátság u sz. alatti (912 hrsz.) 6477 m 2 alapterülető ingatlan a rajta található épületekkel, Barcs, Béke u.35. sz. alatti (1422 hrsz.) 1654 m 2 alapterülető ingatlan a rajta található épületekkel, - Vikár Béla Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény: Barcs Város Önkormányzata tulajdonát képezı: Barcs, Dózsa Gy.u.2.. sz. alatti (184 hrsz.) 1835 m 2 alapterülető ingatlan a rajta található épületekkel Barcs, Széchenyi u.15.. sz. alatti (656 hrsz.) 1153 m 2 alapterülető ingatlan a rajta található épületekkel 15. A vagyon feletti rendelkezés joga: Az intézmény a vagyon ingatlan(rész) hasznosítási jogát az alapfeladat ellátásának sérelme nélkül gyakorolhatja Barcs Város Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjérıl szóló mindenkor hatályos rendeletében meghatározott módon, valamint az Intézményfenntartó Társulási megállapodás rendelkezései szerint. 16. Az intézménybe felvehetı maximális gyermek- és tanulólétszám: - Bölcsıde: 50 férıhellyel mőködı nappali ellátás - Városi Óvodák: Székhely intézmény maximális gyermeklétszám: 400 fı I. sz. Tagóvoda: 75 fı/3 csoport III. sz. Tagóvoda: 75 fı/3 csoport IV. sz. Tagóvoda: 75 fı/4 csoport V. sz. Tagóvoda: 25 fı/1 csoport

17 17 VI. sz. Tagóvoda: 50 fı/2 csoport VII. sz. Tagóvoda: 75 fı/3 csoport Rinyaújlaki Tagóvoda: 25 fı/1 csoport Vízvári Tagóvoda: 50 fı/2 csoport - Arany János Általános Iskola: Központi Intézmény: 586 fı Szuloki Tagintézmény: 80 fı - Deák Ferenc Általános Iskola: Székhely intézmény: 600 fı Vízvári Tagintézmény: 250 fı - Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium: Széchényi Ferenc Gimnázium: 650 fı Kollégium: 177 fı - Telephelyén- Barcs, Barátság u : 440 fı - Vikár Béla Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény: Zeneoktaktás: 380 fı Mővészetoktatás: 250 fı 17. Tagozatok megnevezése: megnevezés: OKJ szám: gimnázium számviteli szakügyintézı idegenforgalmi szakmenedzser idegenforgalmi ügyintézı banki ügyintézı számviteli szakügyintézı pénzügyi szakügyintézı pénzügyi-számviteli ügyintézı banki szakügyintézı gazdálkodási menedzserasszisztens költségvetés-gazdálkodási szakügyintézı Telephelyén- Barcs, Barátság u : - alapfokú iskolai végzettséghez kötött szakképzı évfolyam 1/9 OKJ szerinti képzési idıvel - tizedik évfolyam elvégzéséhez kötött szakképzı évfolyam 1/11 OKJ szerinti képzési idıvel - középiskolai végzettséghez kötött szakképzı évfolyam 1/13 OKJ szakmák megnevezése: élelmiszer- és vegyiáru kereskedı

18 ruházati kereskedı szakács pincér asztalos karosszéria lakatos villamosgép- és készülékszerelı növénytermesztı gépész szobafestı-mázoló és tapétázó szerkezetlakatos kımőves varrómunkás állatgondozó kereskedelmi technikus vendéglátó technikus élelmiszer- és vegyiáru eladó ruházati eladó szakács bútorasztalos épületasztalos karosszéria lakatos villanyszerelı agrárgazdasági gépszerelı, gépjavító festı, mázoló és tapétázó szerkezetlakatos kımőves szabó állatgondozó kereskedelmi ügyintézı vendéglátós - Vikár Béla Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény: Zeneoktatás: - zeneóvoda - 2 évfolyam (elıképzı) - 4 évfolyam (továbbképzı) - 6 évfolyam (hangszeres képzés) Tagozatok, tanszakok: A és B tagozat ( B tagozat pályára készülık számára) Tanszakok: zongora,- szintetizátor keyboard, harmonika fafúvós = furulya fuvola klarinét szaxofon rézfúvós = trombita tenor tuba -bariton -kürt - harsona ütı dob vonós = hegedő gitár cselló-brácsa szolfézs = zenetörténet, zeneirodalom zeneóvoda -elıképzı népi ének magán ének

19 19 társaszene = zenekar kamarazene modern tánc Mővészetoktatás: Évfolyamainak száma: elıképzı - 2 évfolyam alapfokú képzı - 6 évfolyam továbbképzı - 4 évfolyam Tagozatok: - Táncmővészeti tagozat (néptánc tanszak) - Képzımővészeti tagozat (grafika tanszak) - Színházmővészeti tagozat (színjáték tanszak) 18. Évfolyamok száma: - Városi Óvodák: I. sz. Tagóvoda: 3 csoport III. sz. Tagóvoda: 3 csoport IV. sz. Tagóvoda: 4 csoport V. sz. Tagóvoda: 1 csoport VI. sz. Tagóvoda: 3 csoport VII. sz. Tagóvoda: 3 csoport Rinyaújlaki Tagóvoda: 1 csoport Vízvári Tagóvoda: 2 csoport - Arany János Általános Iskola: - 8 évfolyam - ének-zene emelt szintő oktatás - matematika emelt szintő oktatás - Deák Ferenc Általános Iskola: - 8 évfolyam - angol nyelv, matematika, testnevelés, német nyelv, számítástechnika tantárgyak emelt szintő Oktatásában - Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium: - Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégiuma, Barcs, Tavasz. u. 3. Évfolyamok: 4 évfolyam: gimnáziumi képzés szakközépiskolai képzés 5 évfolyam: kéttannyelvő oktatás nyelvi elıkészítı osztály + spec. képzés 4+1 évfolyam: szakközépiskolai képzés 4+2 évfolyam: szakközépiskolai képzés 1/9-1/14-ig 8 évfolyam: 8 évfolyamos gimnázium

20 Sajátos nevelési igényő tanulók oktatása, nevelése A Városi Óvodák, az Arany János Általános Iskola, a Deák Ferenc Általános Iskola, a Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium (Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégiuma Barcs, Tavasz u. 3., telephelyén Barcs, Barátság u ) a következı fogyatékossággal rendelkezı sajátos nevelési igényő tanulók oktatását, nevelését végzi: Szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd. 6. Az alapító okirat záradékában az alábbi szövegrészek törlésre kerülnek: A *-gal jelölt szövegrészeket A **-gal jelölt szövegrészeket A ***-gal jelölt szövegrészeket A ***-gal jelölt szövegrészek hatálybalépésének idıpontja: augusztus 1. A ****-gal jelölt szövegrészeket Z á r a d é k : A Módosító Okiratot jóváhagyó képviselı-testületi határozatok száma: Barcs Város Önkormányzata Képviselı-testülete /2009.(VII.27.) sz. határozata Bélavár Város Önkormányzata Képviselı-testülete /2009.( ) sz. határozata Heresznye Város Önkormányzata Képviselı-testülete /2009.( ) sz. határozata Komlósd Város Önkormányzata Képviselı-testülete 57/2009.(VII.8.) sz. határozata 3. pontja Péterhida Város Önkormányzata Képviselı-testülete 57/2009.(VII.8.) sz. határozata 3. pontja Rinyaújlak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 18/2009.(VI.24.) sz. határozata Szulok Város Önkormányzata Képviselı-testülete /2009.( ) sz. határozata Vízvár Város Önkormányzata Képviselı-testülete /2009.( ) sz. határozata

21 21 Barcs, július 27. Feigli Ferenc P.H. Balázsné dr. Vástyán Krisztina polgármester címzetes fıjegyzı Újfalvi Jánosné P.H. Kálmán László polgármester jegyzı Kolics Gábor P.H. Mózes Józsefné polgármester körjegyzı Kiss Pál P.H. Tulok Mónika polgármester körjegyzı Buzási Tamás P.H. Tulok Mónika polgármester körjegyzı Peti Csaba P.H. Balla Róbert polgármester körjegyzı Virth József P.H. Dr. Kálmán László polgármester körjegyzı Kozma László P.H. Szarvas Zsolt polgármester körjegyzı

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata az Püspökladányi Általános

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Iktatószám:1973-7/2009. Alapító Okirat A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testülete 2010. április 29. napján tartandó soron következ ülésére

ELTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testülete 2010. április 29. napján tartandó soron következ ülésére ELTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testülete 2010. április 29. napján tartandó soron következ ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények átszervezésével kapcsolatos dokumentumok módosítása

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 37628/2008. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 71/2011. Melléklet: 1 db.

Részletesebben

Határozat-tervezet. Normatív Határozat

Határozat-tervezet. Normatív Határozat Határozat-tervezet /2012. (XII. 12.) sz. NORMATÍV Kth. Általános Iskola alapító okiratának módosítása Normatív Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 906-4- /2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - Az önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratainak módosításáról

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - Az önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratainak módosításáról MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701.Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-358, Fax: (44) 501-360 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 76-23/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5219-2/2011. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - közoktatási intézmények

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 10. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospata.hu 9402/2010. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - A Vay Miklós Szakképzı

Részletesebben

Tömör István polgármester

Tömör István polgármester BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t 1.1. Az intézmény neve: Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium 1.2. Az intézmény rövidített neve: 2. OM azonosító: 031209 KİRÖSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola

Erkel Ferenc Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Erkel Ferenc Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 19. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Acsády Ignác Szakképző

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Vörösmarty Mihály Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12813/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Farkas Ferenc

Részletesebben

152/2011. (VIII. 16.) MÖK

152/2011. (VIII. 16.) MÖK 152/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság Nyilvános ülés anyaga Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS a középfokú köznevelési intézmények és a Közintézmények Szolgáltató

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai: 425-439, 446/2012. d./ rendelete: --- TÁRGYSOROZAT Megnyitó

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alapítás dátuma: 1991. január 30. (1990. december 15.)

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alapítás dátuma: 1991. január 30. (1990. december 15.) 96/2009. (VI. 25.) MÖK határozat mellékletei 1. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

3. A költségvetési szervbe felvehetı maximális gyermeklétszám 2010. július 1. napjától: 400 fı

3. A költségvetési szervbe felvehetı maximális gyermeklétszám 2010. július 1. napjától: 400 fı Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testületének /2010.(IV.22.) KT határozata a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról Sajószentpéter Városi Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 192/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Alapító Okiratok módosítása

Részletesebben

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalom Tartalom I. Rész Általános rendelkezések... 8 1.1 A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli

Részletesebben

Határidő: 2011. június 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Határidő: 2011. június 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 84/2011. (V. 31.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pápai Türr István Gimnázium és Kollégium, valamint a pápai Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium kollégiumi feladatait

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2014. 1 Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 16. Intézményvezető:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) 20. sz. melléklet Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 138/2010. (VI. 17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA

TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA 2014 ARSIS Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma 4400 Nyíregyháza, Ifjúság út 9 Alapító Okirat 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésrõl,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A VOCATIONAL ACADEMY ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉTTANNYELVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉTTANNYELVŐ SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON A L A P Í T Ó O K I R A T A I. Általános rendelkezések A közoktatásról szóló 1993.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 15. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Faller Jenő Szakképző

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. BAZ.M.Ö. Surányi Gim. Sz. I.

ALAPÍTÓ OKIRAT. BAZ.M.Ö. Surányi Gim. Sz. I. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: 1.2 A költségvetési szerv rövid neve: 1.3 A költségvetési szerv rövidített neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium,

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011.

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Elıkészítı: Pékné dr. Csefkó Judit aljegyzı Szabó Lajos osztályvezetı E L İ T E R J E SZ T É S A

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Ikt. SZ.: V. 346-4612011. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ügyintéző: dr. Urbán-Zsilák K., Tarné dr. Malatyinszki A. t Nagy Árpád Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okiratok módosítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okiratok módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-39 /2012. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Intézményi alapító

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2008 (XI.06.) h a

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2009. évi 2. különszám 2009. május KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratai A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-3/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-3/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 460-3/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı:, a közgyőlés

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadva: 133/2009.(VI. 18.)KT. határozattal Székelyné Drahos Mária óvodavezetı A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 4. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kozmutza Flóra Óvoda,

Részletesebben

A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BALASSAGYARMAT 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI... 3 I.1. Az intézmény adatai... 3 I.2. Az iskola

Részletesebben

HEVES VÁROSI NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZET BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY. Szervezeti és Működési Szabályzata

HEVES VÁROSI NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZET BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY. Szervezeti és Működési Szabályzata HEVES VÁROSI NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZET BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Rózsa Sándor igazgató 2009. 11.18. Jóváhagyta:

Részletesebben

Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság .. napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Iktatószám: 01/1093-2/2008. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés alelnökének előterjesztése a Porpáczy Aladár Általános Művelődési

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. január 15. (péntek) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. január 15. (péntek) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

..számú napirendi pont. E l ı t e r j e s z t é s. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Alapító Okiratának módosítása

..számú napirendi pont. E l ı t e r j e s z t é s. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Alapító Okiratának módosítása Barcs Város Önkormányzata Polgármesterétıl 7570 Barcs Bajcsy-Zs. u. 46...számú napirendi pont E l ı t e r j e s z t é s A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Alapító Okiratának módosítása Készült:

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2012. december 13.-i ülésére Az

Részletesebben

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Összeállította: Fejér Zsolt ig.h. Készítette: Fejér Zsolt ig.h. Tóth Jánosné gazd.vez. Lenkey Csaba igazgató beterjesztése alapján,

Részletesebben

Az intézmény jogállása és a bankszámlarend 2008. január elsejétől, a többi módosítás 2007. november 10.-étől hatályos.

Az intézmény jogállása és a bankszámlarend 2008. január elsejétől, a többi módosítás 2007. november 10.-étől hatályos. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés /2007. (XI. 9.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratáról A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

TÁRGY: A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 45. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T 1./ A költségvetési szerv neve: Földi János Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 14. Telephelye: 4242

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 19. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Széchényi Ferenc

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdésének g.) pontjában, és 38. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11.

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. I. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. belső

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 628-10/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. május 22-én megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58 Tel.: 510-384

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58 Tel.: 510-384 Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58 Tel.: 510-384 Ikt. sz.: 02-1666/2005. Témafelelős: Hering Ferenc Tárgy: A Pedagógiai Szakszolgálat Alapító

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 027425 A szabályzat érvényes 2014. január 1-től Pécs, 2014 A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló

Részletesebben

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-i nyílt ülésen felvett jegyzőkönyv alapján. 126/2014.(VI.26.) KT számú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 27. sz. melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT. 27. sz. melléklet 27. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Egységes

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. július 10-én az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 32-3/2011. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2011. február 27-ei ülésének J

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné Igazgató 2010. 1 TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Szeremle-Dunafalva Önkormányzati Társulás megállapodásának felülvizsgálata

Szeremle-Dunafalva Önkormányzati Társulás megállapodásának felülvizsgálata Előterjesztés Tárgy: Szeremle-Dunafalva Önkormányzati Társulás megállapodásának felülvizsgálata Készült: a Szeremle és Dunafalva Községi Önkormányzatok 2013.05.30-i együttes ülésére Készítette: Gálné Jogszabályi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. május 26. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. május 26. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 0. május 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 0. május 6-i ülésére. napirendi pont Tárgy: Az Intézményi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 25. E L Ő T E R J

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Javaslat a közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Előadó: Dr. Puskás Imre,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 8. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános

Részletesebben

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata 3/1. sz. melléklet Az államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztatóban foglaltak, valamint a közoktatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2007. július 16.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2007. július 16. ALAPÍTÓ OKIRAT a Terplán Zénó Mőszaki és Közgazdasági Szakképzı Iskola mőködésérıl, alapításról és az azóta bekövetkezett módosításokkal egységes szerkezetben 2007. július 16. 2 Alapító Okirat a Terplán

Részletesebben

KGF/1414/2/2011. A költségvetési szerv rövidített neve: VM ASzK. 2. Székhelye: 6440 Jánoshalma, Béke tér 13.

KGF/1414/2/2011. A költségvetési szerv rövidített neve: VM ASzK. 2. Székhelye: 6440 Jánoshalma, Béke tér 13. VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Jánoshalma módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KGF/1414/2/2011. Az államháztartásról

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme.

Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme. TARTALO M M U TAT Ó Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme. 3. III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiumának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői pályázatának kiírásáról. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői pályázatának kiírásáról. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Pászti Miklós Alapfokú

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

Előterjesztés. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása

Előterjesztés. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása Az... napirendi ponthoz Előterjesztés Napirend: Előterjesztő: Előzmények: Határozat tervezet: Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása a polgármester 32/2011.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Nemzetőr Általános Iskola Költségvetési törzsszáma: 564803-0-00

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Nemzetőr Általános Iskola Költségvetési törzsszáma: 564803-0-00 ALAPÍTÓ OKIRAT Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Tv. l -a és a 2 -a (2) bekezdése alapján az alábbi módosításokkal

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat fehérgyarmati Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat fehérgyarmati Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-1/2011. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 18/2011. (II. 18.) közgyűlési határozata intézmények alapító okiratának

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. július 7-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVFOLYAM 5.sz. 2012. MÁJUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVOLYAM 5.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 7-29. oldal II.

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 106/2007. (XI.22.)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 106/2007. (XI.22.) KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2007. november 22-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 2. A MŰKÖDÉS JOGI KERETEI... 2 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008.január 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Barna Zoltán, Hubainé Szabó Margit,

Részletesebben

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata H O N E S TA S Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata 1. A költségvetési szerv neve: HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti

Részletesebben

A KISKUN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKÍRAT MÓDOSÍTÁS

A KISKUN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKÍRAT MÓDOSÍTÁS A KISKUN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKÍRAT MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE (a módosítások vastagon szedve) Eredeti: 2000. 02. 24. Módosítások: 2000. 08. 22. 2001. 08. 15.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 309/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a. a Széchenyi István Ipari Szakközépiskola és Szakiskola

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 309/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a. a Széchenyi István Ipari Szakközépiskola és Szakiskola NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 309/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Széchenyi István Ipari Szakközépiskola és Szakiskola nevének megváltoztatásáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést

Részletesebben

190/2009. (V. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat

190/2009. (V. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 28-án csütörtökön du. 17,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 190/2009. (V.

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Részletesebben

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1)

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1) Az alapító okirat száma: 7/2000. KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1) Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselőtestülete a 184/1999. sz.

Részletesebben