XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ"

Átírás

1 XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM DECEMBER 11. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 35/2009. (II. 13.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı díjak és elismerések március 15-i adományozásáról 274/2009. (XII. 11.) sz. határozat A Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál igazgatójának kinevezésérıl ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 11/2009. (XII. 15.) rendelet A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról /2009. (XII. 15.) rendelet Az elektronikus ügyintézésrıl /2009. (XII. 15.) rendelet A kitüntetı díjak, elismerések alapításáról és adományozásáról szóló 17/2006. (XII. 15.) rendelet módosításáról 14/2009. (XII. 15.) rendelet A Vas Megyei Önkormányzat évi engedélyezett létszámkeretérıl KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK 251/2009. (XII. 11.) sz. határozat A tárgysorozat elfogadásáról /2009. (XII. 11.) sz. határozat A lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, és a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámoló, valamint a közgyőlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változtatásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 253/2009. (XII. 11.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési elıirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 254/2009. (XII. 11.) sz. határozat A Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk alapító okiratának módosításáról /2009. (XII. 11.) sz. határozat A Vas Megyei Temetkezési Vállalat átalakításáról 1265

2 2009. DECEMBER /2009. (XII. 11.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. tevékenysége, különös tekintettel a sürgısségi betegellátás és a humánerıforrás helyzetére címő beszámoló elfogadásáról 257/2009. (XII. 11.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Eu-s pályázatainak támogatásáról 258/2009. (XII. 11.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi engedélyezett létszámkeretérıl szóló rendelet-tervezet ismételt felvételérıl a tárgysorozatok közé 259/2009. (XII. 11.) sz. határozat A Közút Operatív Programban között megvalósításra tervezett Vas megyei közútfejlesztési projektekrıl címő tájékoztató elfogadásáról 260/2009. (XII. 11.) sz. határozat A közgyőlés elnökének a Vas Megyei Területfejlesztési Tanácsban végzett évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 261/2009. (XII. 11.) sz. határozat A megyei közgyőlés évi munkatervének megállapításáról 262/2009. (XII. 11.) sz. határozat A megyei önkormányzati hivatal köztisztviselıi évi teljesítmény követelményeinek meghatározásához szükséges kiemelt célok megállapításáról 263/2009. (XII. 11.) sz. határozat A Szombathely, Március 15. téri Rendelıintézet értékesítésérıl 264/2009. (XII. 11.) sz. határozat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint Vas Megye Önkormányzata között gyermekvédelmi szakellátás biztosítása tárgyában kötendı feladat-ellátási megállapodás elfogadásáról 265/2009. (XII. 11.) sz. határozat A települési önkormányzatok fejlesztési pályázatainak önerı-kiegészítését szolgáló vissza nem térítendı támogatásra kiírt pályázat évi II. döntési körérıl /2009. (XII. 11.) sz. határozat Közösségi célú alapítvány támogatásáról /2009. (XII. 11.) sz. határozat A Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium Csepreg KEOP pályázatának jóváhagyásáról és az önrész biztosításáról 268/2009. (XII. 11.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése és a Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat, a Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat, a Vas Megyei Német Önkormányzat közötti együttmőködési megállapodás módosításáról 269/2009. (XII. 11.) sz. határozat A Szombathely, Petıfi Sándor út 41. sz. alatti 6107/2 hrsz-ú ingatlanra szolgalmi jog bejegyzése címő tárgysorozat napirendrıl történı levételérıl 270/2009. (XII. 11.) sz. határozat Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról a Zala Megyei Kórház Szívsebészeti Osztálya részére

3 DECEMBER /2009. (XII. 11.) sz. határozat Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról a vépi FVM Középiskola, Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium, a sárvári Koncz János Zeneés Mővészeti Iskola, valamint a Büki Nıi Kórus részére 272/2009. (XII. 11.) sz. határozat Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról a Vas Megyei Sportigazgatóság részére 273/2009. (XII. 11.) sz. határozat Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról a celldömölki székhelyő Apáczai Kiadó részére KÖZLEMÉNYEK Beszámoló a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. tevékenységérıl, különös tekintettel a sürgısségi betegellátás és a humánerıforrás helyzetére Tájékoztató a Közút Operatív Programban között megvalósításra tervezett Vas megyei közútfejlesztési projektekrıl Beszámoló a közgyőlés elnökének a Vas Megyei Területfejlesztési Tanácsban végzett évi munkájáról SZEMÉLYI RÉSZ A megyei közgyőlés 35/2009. (II. 13) sz. határozata a megyei önkormányzat által alapított kitüntetı díjak és elismerések március 15-i adományozásáról A közgyőlés március 15-e alkalmából: Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kisebbségekért Tagozata elismerést: Baranyai Mihály Czuczainé Skaper Hilda Holecz Károly Lászlóné Jusits Anna Felelıs: a közgyőlés elnöke Határidı: március 15., ill. a Közbiztonsági Tagozatnál az érintett szervek emléknapja, Ifjúsági Tagozatnál az Ifjúsági Megyenap, Kisebbségekért Tagozatnál a Kisebbségek Napja. A közgyőlés: A megyei közgyőlés 274/2009. (XII. 11.) sz. határozata A Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál igazgatójának kinevezésérıl 1. a Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál igazgatói álláshelyére december 15-tıl határozatlan idıtartamra Viszked Csabát nevezi ki; 2. javadalmazását havi bruttó Ft-ban állapítja meg. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal

4 2009. DECEMBER ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 11/2009. (XII. 15.) rendelete a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról A Vas megyei Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv., a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CII. tv., és az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény alapján Vas megye Önkormányzatának évi költségvetésérıl és annak végrehajtási feladatairól az alábbi rendeletet /továbbiakban: R/ alkotja. 1. A R. 3.. (1). bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. A közgyőlés az önkormányzat évi költségvetése bevételi elıirányzatának fıösszegét 13, E Ftban állapítja meg. Ezen belül: a.) Megyei önkormányzat bevételi elıirányzata 13, E Ft b.) Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzata E Ft, c.) Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzata E Ft, d.) Vas Megyei Német Önkormányzat bevételi elıirányzata E Ft. e.) A költségvetési bevételi fıösszeg E Ft halmozódást tartalmaz a területi kisebbségi önkormányzatok központosított támogatása, 500 E Ft-ot mőködési kölcsön nyújtása miatt. 2. A R. 6.. (1.) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. A költségvetés bevételi elıirányzatából mőködési célokat szolgáló forrás 7, E Ft (Ebbıl: területi kisebbségi önkormányzatoknál E Ft), a felhalmozási feladatok finanszírozására számításba vehetı bevétel 6, E Ft. 3. A R. 8. (1.) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. A közgyőlés a költségvetési szervek részére 4, E Ft felügyeleti szervi támogatást biztosít, melybıl 4, E Ft mőködési, E Ft felhalmozási célokat szolgál. 4. A R. 9. (1.) és (3.) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. A közgyőlés az önkormányzat évi költségvetése kiadási elıirányzatának fıösszegét 13, E Ftban állapítja meg. Ezen belül: b. Megyei önkormányzat kiadási elıirányzata 13, E Ft, b.) Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzata E Ft, c.) Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzata E Ft, d.) Vas Megyei Német Önkormányzat kiadási elıirányzata E Ft. e.) A költségvetési kiadási fıösszeg E Ft halmozódást tartalmaz a területi kisebbségi önkormányzatok központosított támogatása, 500 E Ft-ot mőködési kölcsön nyújtása miatt. 3. Az 1.) pontban rögzített kiadási elıirányzaton belüli kiemelt elıirányzatok: E Ft Önk. Hiv. Területi kis.önk Személyi juttatások elıirányzata 3, Munkaadókat terhelı járulékok 1, Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 2, Speciális célú támogatások Felújítási elıirányzat Beruházási elıirányzat Egyéb felhalm. célú kiadások, támogatások Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Hitelek: Fejlesztésre Pénzforgalom nélküli kiadások: Tartalékok 4,

5 DECEMBER 11. Mőködési tartalék: céltartalék ált.tartalék Fejlesztési tartalék: általános 4, céltartalék Költségvetési kiadási elıirányzat összesen 13, Kiadási elıirányzat mindösszesen 13, A R. 11. (1.) és (2.) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. Az önkormányzat felhalmozási kiadási elıirányzata 6, E Ft, melyet költségvetési szervenként, feladatonként és célonként a R. 5. sz. melléklete tartalmazza. 2. Az 1. pontban rögzített felhalmozási kiadási elıirányzatból a felhalmozási célú kiadás 5, E Ft, a fejlesztési hitel és kötvény utáni kamattörlesztés E Ft, az ÁFA befizetési kötelezettség E Ft-ot tesz ki. 6. A R. 12. (1.) és (2.) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A közgyőlés az önkormányzati hivatal 1. mőködési kiadásaira E Ft-ot biztosít, melyet feladatonkénti bontásban a R. 4. sz. mellékletében rögzít. 2. felhalmozási kiadásaira 1, E Ft-ot hagy jóvá a R. 5. sz. mellékletének A/ pontjában szereplı célokra. 7. A R. 13. (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. A közgyőlés az önkormányzat pénzforgalom nélküli kiadásait (tartalékait) 4, E Ft-ban határozza meg. Ebbıl: a mőködési céltartalékot E Ft-ban, a mőködési általános tartalékot E Ft, (ebbıl: intézmények 0 E Ft, kisebbségi önkormányzatok 827 E Ft) a fejlesztési céltartalékot E Ft-ban, általános tartalékot 4, E Ft-ban rögzíti. 2. Az intézmények dologi kiadásai 3 %-ának megfelelı E Ft összegő, kockázati tartalékba helyezett fenntartói támogatás elvonásra kerül. 8. A R. 3.. (2) bekezdésében hivatkozott 1/A. sz. melléklet helyébe e rendelet 1/A.sz., A R. 5. -ában hivatkozott 2. sz. melléklet helyébe e rendelet 2. sz., A R. 6.. (2) bekezdésében hivatkozott 1/A. sz. melléklet helyébe e rendelet 1/A. sz., A R. 9.. (2) bekezdésében hivatkozott l/b. sz. melléklet helyébe e rendelet 1/B. sz., A R ában hivatkozott 3. sz. melléklet helyébe e rendelet 3. sz., A R ában hivatkozott 5. sz. melléklet helyébe e rendelet 5. sz., A R (1) bekezdésében hivatkozott 4. sz. melléklet helyébe e rendelet 4. sz., (2) bekezdésében hivatkozott 5. sz. melléklet helyébe e rendelet 5. sz., A R (1) bekezdésében hivatkozott 7. sz. melléklet helyébe e rendelet 6. sz. melléklete lép. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 9. Szombathely, december 11. Dr. Kun László sk. megyei fıjegyzı Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke

6 2009. DECEMBER

7 DECEMBER 11.

8 2009. DECEMBER

9 DECEMBER 11.

10 2009. DECEMBER

11 DECEMBER 11.

12 2009. DECEMBER

13 DECEMBER 11.

14 2009. DECEMBER

15 DECEMBER 11.

16 2009. DECEMBER

17 DECEMBER 11.

18 2009. DECEMBER

19 DECEMBER 11.

20 2009. DECEMBER

21 DECEMBER 11.

22 2009. DECEMBER

23 DECEMBER 11.

24 2009. DECEMBER Vas Megye Önkormányzatának az elektronikus ügyintézésrıl szóló 12/2009. (XII. 15.) rendelete A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 28/B.. (2) bekezdése alapján - a közigazgatási ügyek elektromos úton történı intézésével kapcsolatosan az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése és annak szervei hatáskörébe tartozó hatósági eljárásokat elektronikus úton nem lehet intézni. 2. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) E rendelet kihirdetésével egyidejőleg hatályát veszti Vas Megye Közgyőlésének az elektronikus ügyintézésrıl szóló 17/2005. (X. 28.), és az azt módosító 3/2006. (II. 16.) rendelete. Szombathely, december 11. Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke Dr. Kun László sk. megyei fıjegyzı Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 13/2009. (XII. 15.) rendelete a kitüntetı díjak, elismerések alapításáról és adományozásáról szóló 17/2006. (XII. 15.) számú rendelet módosításáról A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (6) bekezdése a.) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirıl szóló évi XXXI. törvény 7. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján megalkotott, a kitüntetı díjak, elismerések alapításáról és adományozásáról szóló 17/2006. (XII.15.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. A Rendelet az alábbi 1/B -sal egészül ki: A megyei közgyőlés a Vas megyei épített környezet fejlesztése, az épített kulturális örökség védelme területén kiemelkedı teljesítményt nyújtó személyiség munkája elismerésére FAZAKAS PÉTER DÍJ - at alapít. 2. A Rendelet 2. -a az alábbi 7/B ponttal egészül ki: FAZAKAS PÉTER DÍJ díszes grafikai kivitelben készült oklevél, amelynek felsı részén arany fóliába nyomottan Fazakas Péter dombornyomásos portréja található, az oklevélben szerepel a megye címere, a díj elnevezése, a díjazott neve, érdemeinek tömör megfogalmazása, a díjat odaítélı határozat száma és a megyei közgyőlés elnökének aláírása. 3. A Rendelet 3. (3) a) pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az 1. a) -tól g) pontig felsorolt és a k) pontban, valamint az 1./A és 1/B -ban megnevezett díjakból évente 1-1 db; 4. A Rendelet 4. -a (8/B) bekezdéssel egészül ki: Fazakas Péter Díj adományozható azon természetes személynek, aki magas színvonalú tevékenységével jelentısen hozzájárult Vas megye épített környezetének fejlesztéséhez, épített kulturális örökségének védelméhez.

25 DECEMBER A Rendelet 6. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az 1. a)-g) pontjában és az 1/B -ban foglalt kitüntetı díjat és elismerést minden év október 23-a ünnepéhez kötıdıen adományozza a megyei közgyőlés. 6. (1) A Rendelet 7. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az 1. a) g) pontjában, az 1/A -ban és a 1/B -ban meghatározott díjjal pénzjutalom jár. (2) A Rendelet 7. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A pénzjutalom összege az 1. a) pont életmő díjhoz bruttó 300 ezer forint/díj, az 1. b)-g) pontokban, továbbá az 1/A -ban és az 1/B -ban felsorolt díjakhoz bruttó 200 ezer forint díjanként. (2) A Rendelet 7. (2/A) bekezdése hatályát veszti. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 7. Szombathely, december 11. Dr. Kun László sk. megyei fıjegyzı Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 14/2009. (XII. 15.) rendelete a Vas Megyei Önkormányzat évi engedélyezett létszámkeretérıl A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése a megyei önkormányzat évi engedélyezett létszámkeretérıl a következı rendeletet alkotja: 1. A közgyőlés 1. a költségvetési szervek létszámkeretét a R. 1. sz. melléklete szerint rögzíti. 2. az összlétszámból számított pedagóguslétszámot 226 fıben 3. az önkormányzati hivatal létszámából a tisztségviselık létszámát 3 fıben, a köztisztviselık létszámát /8 órás foglalkoztatásra átszámítva/ 41 fıben, közszolgálati és munkaviszonyban állók létszámát 5 fıben rögzíti. 2. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit január 1-tıl kell alkalmazni. Szombathely, december 11. Dr. Kun László sk. megyei fıjegyzı Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke

26 2009. DECEMBER

27 DECEMBER 11. KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK A megyei közgyőlés 251/2009. (XII. 11.) sz. határozata a tárgysorozat elfogadásáról A közgyőlés az ülés tárgysorozatát a következık szerint állapítja meg: 1. Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, és a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl, valamint tájékoztató a saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változtatásról 2. a.) A évi költségvetési elıirányzatok módosítása b) Könyvvizsgálói vélemény a évi költségvetési elıirányzatok módosításáról 3. A évi engedélyezett létszámkeret megállapítása 4. Vas Megye Közgyőlésének 12/2009. (XII. 15.) rendelete az elektronikus ügyintézésérıl 5. A kitüntetı díjak, elismerések alapításáról és adományozásáról szóló 17/2006. (XII. 15.) rendelet módosítása 6. A Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk alapító okiratának módosítása 7. A Vas Megyei Temetkezési Vállalat átalakítása 8. A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. tevékenysége, különös tekintettel a sürgısségi betegellátás és a humánerıforrás helyzetére 9. A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. EU-s pályázati lehetıségei 10. Tájékoztató a Közút Operatív Programban között megvalósításra tervezett Vas megyei közútfejlesztési projektekrıl 11. Beszámoló a közgyőlés elnökének a Vas Megyei Területfejlesztési Tanácsban végzett évi munkájáról 12. a.) A megyei közgyőlés évi munkatervének megállapítása b) A megyei önkormányzati hivatal köztisztviselıi évi teljesítmény követelményeinek meghatározásához szükséges kiemelt célok megállapítása 13. A Szombathely, Március 15. téri Rendelıintézet értékesítése 14. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint Vas Megye Önkormányzata között gyermekvédelmi szakellátás biztosítása tárgyában kötendı feladat-ellátási megállapodás 15. A települési önkormányzatok fejlesztési pályázatainak önerı-kiegészítését szolgáló vissza nem térítendı támogatásra kiírt pályázat évi II. döntési köre 16. Közösségi célú alapítvány támogatása 17. A Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium Csepreg KEOP pályázatának benyújtása és önrész biztosítása 18. A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése és a Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat, a Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat, a Vas Megyei Német Önkormányzat közötti együttmőködési megállapodás módosítása 19. A Szombathely, Petıfi Sándor út 41. sz. alatti 6107/2 hrsz-ú ingatlanra szolgalmi jog bejegyzése 20. Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozása a Zala Megyei Kórház Szívsebészeti Osztálya részére 21. Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozása a vépi FVM Középiskola, Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium, a sárvári Koncz János Zene- és Mővészeti Iskola, valamint a Büki Nıi Kórus részére 22. Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozása a Vas Megyei Sportigazgatóság részére 23. Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozása a celldömölki székhelyő Apáczai Kiadó részére 24. Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál igazgatójának kinevezése 25. Egyebek

28 2009. DECEMBER A megyei közgyőlés 252/2009. (XII. 11.) sz. határozata a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, és a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámoló, valamint a közgyőlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változtatásáról szóló tájékoztató elfogadásáról A közgyőlés 1. a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint az elızı ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámolót, 2. elnökének saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változtatásáról szóló tájékoztatót, elfogadja. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 253/2009. (XII. 11.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési elıirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról A közgyőlés a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési elıirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói véleményt elfogadja. A megyei közgyőlés 254/2009. (XII. 11.) sz. határozata a Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk alapító okiratának módosításáról A közgyőlés a Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk Alapító Okiratát január 1-tıl alkalmazandó szakfeladatrendnek megfelelıen az 1. számú melléklet szerint módosítja. A módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat január 1. napján lép hatályba. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító okirat száma: C/2683/16/ A költségvetési szerv neve: Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk 2. A költségvetési szerv székhelye: 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér A költségvetési szerv telephelyei: a.) Celldömölki telephelyek: 9500 Celldömölk, Kossuth Lajos u Celldömölk, Ady Endre u. 1. b.) Intaházai telephely: 9551 Mesteri Intaháza (egészségügyi és szociális részleg) 4. Az alapító és fenntartó szerv neve, székhelye: Celldömölk Város Önkormányzata (9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1.) és Vas Megyei Önkormányzat (9700 Szombathely, Berzseny Dániel tér 1.) 5. Alapítás ideje: december Besorolás a tevékenység jellege alapján: közszolgáltató közintézet 7. Mőködési köre:

29 DECEMBER 11. celldömölki telephelyek és az intaházai telephely pszichiátriai rehabilitáció tekintetében az Egészségügyi Miniszter által meghatározott ellátási terület, illetve megállapodásokon alapuló ellátási terület. az intaházai telephely: Mentális, szenvedélybetegek bentlakásos ellátása /szociális otthont illetıen/ Vas megye közigazgatási területe. 8. A költségvetési szerv irányító szerve, székhelye: Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselıtestülete (9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1.) és Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése (9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.) évi CV. törvény 8. (2) bekezdésének b.) pontjában meghatározott jogok tekintetében az irányító szerv: Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselıtestülete (9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1.) Vezetı kinevezési rendje: Az igazgatót, az intézmény egyszemélyi felelıs vezetıjét Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselıtestülete pályázat útján, határozatlan idıtartamra nevezi ki, de döntéséhez köteles kikérni az Intézményfenntartó Társulás Tanácsa, valamint a megyei közgyőlés elnökének véleményét. 9. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Az egészségügyrıl szóló évi CLIV. törvény ai szerint. 10. Alaptevékenysége: Fekvıbeteg-ellátás 11. Az intézmény feladatai: Az intézmény pénzügyi elszámolásait az alábbi szakfeladatokon számolja el: Finanszírozási mőveletek elszámolása Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai szakfeladatok. Alaptevékenység (kötelezı feladatai) a.) Szakorvosi járóbeteg szakellátás /a mindenkori heti óraszámokat az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött éves szerzıdések tartalmazzák/: aa.) Celldömölki telephelyeken Járóbetegek gyógyító szakellátás szakfeladat számon: belgyógyászat sebészet traumatológia nıgyógyászat gyermekellátás fül-orr-gégészeti ellátás szemészet bır- és nemibetegellátás ideggyógyászat urológia pszichiátriai szakambulancia tüdıgyógyászat gasztroenterológia kardiológia

30 2009. DECEMBER addiktológia reumatológia és fizikóterápia gyermek tüdıgyógyászat klinikai laboratórium (várandós anyák immunszerológiai vizsgálatával együtt) képalkotó diagnosztika (rtg., ultrahang) nem orvos által vezetett szakrendelés (mozgásterápia) Járóbetegek gyógyító gondozása szakfeladat számon: bır és nemibeteg gondozás tüdıgyógyászati gondozás pszichiátria Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank szakfeladat számon. ab.) Intaházai telephelyen Járóbetegek gyógyító szakellátása szakfeladat számon: pszichiátriai szakambulancia nem orvos által vezetett szakrendelés (pszichoterápia) Járóbetegek gyógyító gondozása szakfeladat számon: pszichiátriai gondozás addiktológiai gondozás b.) Kórházi szakellátás és diagnosztika /a mindenkori ágyszámot az Egészségügyi Miniszter rendelete alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött éves szerzıdések tartalmazzák/ ba.) Celldömölki telephelyen Fekvıbeteg aktív ellátás szakfeladat számon: - mátirx osztályszerkezetben belgyógyászat sebészet szülészet-nıgyógyászat -transzfúziológia - aneszteziológia - klinikai orvosi laboratórium - képalkotó diagnosztika (rtg., ultrahang) - kórházhigiénie - intézeti gyógyszertár - kórbonctan Fekvıbetegek krónikus ellátása bb.) Intaházai telephelyen Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakfeladat számon Egyéb humán egészségügyi ellátás Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakfeladat számon gyógyfoglalkozás az alábbi munkahelyeken kertészet nyomda könyvkötészet bábmőhely

31 DECEMBER 11. kézimunkamőhely állattenyésztés mosoda konyha karbantartás c.) Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása szakfeladat számon /a mindenkori férıhelyek számát a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal érvényben lévı engedélye tartalmazza/ pszichiátriai betegek szociális célú ellátása, gondozása és ápolása bentlakásos otthonban pszichiátriai betegek szociális célú foglakoztatása a számon felsorolt munkahelyeken Egyéb vendéglátás d./ Munkahelyi étkeztetés a Celldömölk, Nagy S. tér 3. sz. alatti és a Mesteri-Intaházai telephelyen Egyéb m.n.s. szálláshely -szolgáltatás szakfeladat számon e./ Nıvérszállás f./ Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítı szolgálatai szakfeladaton 12. A feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: a./ A celldömölki telephelyek tekintetében a vagyont Celldömölk Város Önkormányzata által módosított 6/1999. (II.24.) számú rendelete tartalmazza. b./ Az intaházai telephely tekintetében a vagyont a Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 10/2007.(VI.08.) számú - a Megyei Önkormányzat Vagyongazdálkodásának Szabályairól szóló - rendelet tartalmazza. c./ A további vagyont az intézmény éves költségvetése és zárómérlege jelenti. d./ A feladatellátást szolgáló eredeti vagyon a celldömölki telephelyek tekintetében Celldömölk Város Önkormányzata, az intaházai telephely tekintetében a Vas Megyei Önkormányzat tulajdonát képezi. e./ A vagyon növekmény a két önkormányzatot együttesen illetik meg, s a gesztor a Celldömölk Város Képviselıtestület mérlegében szerepel. f./ Az intézményt a feladatellátását szolgáló vagyon felett ingyenes használati jog, az éves költségvetési keretet illetıen gazdálkodói jog illeti meg. 13. A költségvetési szerv a feladatellátáshoz gyakorolt funkciója szerinti besorolása, gazdálkodása: a./ önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, b./ az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik c./ Az intézmény gazdálkodását az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény VII. fejezetének rendelkezései szerint éves költségvetés alapján folytatja. 14. A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet: nem végez 15. A foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszonyok: - közalkalmazotti jogviszony; az évi XXXIII. törvény szerint, - megbízásos jogviszony; az évi IV. törvény szerint, - vállalkozói, illetve közremőködıi szerzıdés; az évi IV. törvény szerint, - határozott idejő munkaszerzıdés; az évi XXII. törvény szerint. Celldömölk-Szombathely, december 11. Fehér László polgármester Kovács Ferenc megyei közgyőlés elnöke Záradék: A Kemenesaljai Egyesített Kórház alapító okiratát Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselıtestülete 327/2009.(XI.19.) számú határozattal, valamint a Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése 254/2009. /XII.11./ számú határozattal hagyta jóvá. Az alapító okirat hatálybalépésének idıpontja

32 2009. DECEMBER A/ A közgyőlés: A megyei közgyőlés 255/2009. (XII. 11.) sz. határozata a Vas Megyei Temetkezési Vállalat átalakításáról 1. jóváhagyja a Vas Megyei Temetkezési Vállalat szeptember 30-i vagyonmérleg-fordulónappal történı átalakulását korlátolt felelısségő társasággá határozatlan idıtartammal, január 1-i hatállyal; 2. elfogadja a évi IV. tv. (Gt.) 72. -ában meghatározottak szerint elkészített vállalati vagyonmérleg tervezetet és vagyonleltár tervezetet, az átalakulással létrejövı korlátolt felelısségő társaság nyitó vagyonmérleg tervezetét és vagyonleltár tervezetét, valamint az alapító okirat tervezetét, és az átalakulási tervet a mellékleteknek megfelelıen; 3. a Szombathely, Ferenczy I. u. 1. szám alatti 4877/3 hrsz-ú ingatlant forgalomképtelen törzsvagyonból korlátozottan forgalomképessé minısíti; 4. jóváhagyja a Vas Megyei Önkormányzat és a Vas Megyei Temetkezési Kft. közötti Vagyonkezelési Szerzıdést; 5. jóváhagyja a Vas Megyei Temetkezési Kft. Társasági Szerzıdését azzal a módosítással, hogy a társaság ügyvezetésével Sipos Zoltánt bízza meg április 1-jéig, határozott idıtartamra. 6. Felhatalmazza elnökét az átalakulással létrejött Vas Megyei Temetkezési Kft. Társasági Szerzıdésének, és a Vagyonkezelési Szerzıdésnek az aláírására. 7. Felkéri Elnökét, hogy egyeztessen a tulajdonostárs Kıszeg Város Polgármesterével, hogy Kıszeg Város Önkormányzata az egyesülésben részt kíván-e venni. B/ A közgyőlés 1. egyetért a Vas Megyei Temetkezési Kft-nek a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft.-be történı beolvadásával IV.1-i hatállyal. 2. felkéri az egyesülésben résztvevı társaságok ügyvezetıit, hogy készítsék el a szükséges okiratokat (vagyonmérleg-tervezetek, vagyonleltár-tervezetek, egyesülési szerzıdés); 3. a beolvadás vagyonmérleg tervezetének fordulónapját 2009.december 31-ben határozza meg; 4. a könyvvizsgálói feladattal a megyei önkormányzat könyvvizsgálóját bízza meg. Felelıs: a közgyőlés elnöke Határidı: A/pontban foglaltakra december 31. B/pontban foglaltakra február 28. ÁTALAKULÁSI TERV Vas Megyei Temetkezési Vállalat 9700 Szombathely, Ferenczy István u. 1. A Vas Megyei Temetkezési Vállalat a Vas Megyei Közgyőlés 255/2009.(XII.11.) sz. határozata és Kıszeg Város Önkormányzatának./2009.(XII.) sz. képviselı-testületi határozata alapján korlátolt felelısségő gazdasági társasággá alakul át I. 1.-i hatállyal. Az átalakulás jogcímén létrejövı kft. Cégneve: Vas Megyei Temetkezési Korlátolt Felelısségő Társaság Székhelye: 9700 Szombathely, Ferenczy István u. 1

33 DECEMBER Az átalakulással elérni kívánt gazdasági cél - a gazdasági társaságokról szóló törvény nem ismeri el gazdasági társaságként az egyes jogi személyek vállalatát, melyre a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak - gazdaságosabb és hatékonyabb mőködtetés 2. Az új tagok szándéknyilatkozata Az átalakulással létrejövı gazdasági társaságba belépı új tag nincs. 3. A kft. társasági szerzıdésének tervezete A kft. társasági szerzıdésének tervezete az átalakulási terv 1. sz. mellékletét képezi. 1/1.: Társasági szerzıdés 1/2.: Ügyvezetı igazgató elfogadó nyilatkozata 1/3.: Aláírási címpéldány 1/4.: Tagjegyzék 1/5.: Felügyelı Bizottsági tagok elfogadó nyilatkozata 1/6.: Könyvvizsgálói elfogadó nyilatkozat A Vas Megyei Temetkezési Vállalat átalakulásához kapcsolódó feltételrendszer, az átalakuláshoz kapcsolódó alapvetések: 1. A Vas Megyei Közgyőlés november 13-án a 324/2009.(XI.13.) sz. határozatában, Kıszeg Város Önkormányzata november 5-én a 224/2009.XI.5.) sz. határozatában döntött arról, hogy a Vas Megyei Temetkezési Vállalatot, mint egyes jogi személyek vállalatát önálló gazdasági társasággá alakítják át. A társtulajdonos Kıszeg Város Önkormányzata melynek tulajdoni részesedése 0,06%, összesen Ft a vállalatból úgy döntött, hogy a létrejövı Társaságban benn kíván maradni. 2. A Vállalat jelenlegi jegyzett tıkéje e Ft. Az átalakulással létrejövı Társaság jegyzett tıkéje Ft, mely apportból (készletek) áll. A tagok törzsbetéteinek megoszlása: Vas Megyei Önkormányzat: Ft, 99,00 % Kıszeg Város Önkormányzata: Ft, 1,00 %. 3. A Temetkezési Vállalat az általa használt vagyonnak a tárgyi eszköz részét, a vagyon mérleg tervezet szerinti e Ft-ot az alapítók részére visszaadja az eredménytartaléka terhére. A Megyei Önkormányzat az átalakult Társaság vagyonkezelésébe adja a mellékelt vagyonkezelési szerzıdés szerinti eszközöket. 4. Az átalakulás könyv szerinti értéken fog megtörténni.

34 2009. DECEMBER A vagyonkezelésbe adott eszközöket az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. alapján kötelezıen értékelni kell. A vagyonértékelést a Heckenast Ingatlanközvetítı és Forgalmazó Kft november 17-én elvégezte, a vagyonkezelési szerzıdés 2. sz. mellékletében az eszközök piaci értéke is feltüntetésre került. 4. Vagyonleltár A vagyonleltár amely az átalakuló társaság összes eszközét, rövid és hosszúlejáratú kötelezettségeit, céltartalékait, valamint saját tıkéjét vagyonmérleg szerinti értéken, tételesen tartalmazza - az átalakulási terv 2. sz. mellékletét képezi. Szombathely, Huber László polgármester Kıszeg Város Önkormányzata képviseletében. Kovács Ferenc a közgyőlés elnöke A Vas Megyei Önkormányzat képviseletében Készítettem és ellenjegyzem: Társasági Szerzıdés Jelen társasági szerzıdés aláírói a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelıen a jogelıd Vas Megyei Temetkezési Vállalat (cégjegyzékszáma: , adószáma: , székhelye: 9700 Szombathely, Ferenczy István u 1.) átalakulása okán az átalakulással létrejövı Vas Megyei Temetkezési Korlátolt Felelısségő Társaság általános jogutód társaság létesítı okiratát az alábbi egységes szerkezetben állapítják meg azzal, hogy a jogelıd társaság átalakulását, és a jelen létesítı okirat szövegét Vas Megye Önkormányzata tag a kgy. számú közgyőlési határozatával, míg Kıszeg Város Önkormányzata a.kgy. számú közgyőlési határozatával hagyta jóvá, és fogadta el. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. cím: A társaság cégneve: 1. A társaság cégneve: Vas Megyei Temetkezési Korlátolt Felelısségő Társaság 2. Rövidített cégneve: Vas Megyei Temetkezési Kft. 2. cím: A társaság székhelye és fióktelepei: 1. A társaság székhelye: 9700 Szombathely, Ferenczy István u A társaság fióktelepei: 9730 Kıszeg, Temetı u Szentgotthárd, Hunyadi u Csepreg, Dózsa u İriszentpéter, Kovácsszer u Körmend, Bástya úti üzletház 3. cím: A társaság idıtartama: 1. A társaság határozatlan idıtartamra alakul. A társaság a Vas Megyei Temetkezési Vállalat (cégjegyzékszáma: , adószáma: , székhelye: 9700 Szombathely, Ferenczy István u 1.) általános jogutódja.

35 DECEMBER cím: A társaság tagjai: Vas Megyei Önkormányzat Székhelye: 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1. Képviseli: Kovács Ferenc elnök Kıszeg Város Önkormányzata Székhelye: 9730 Kıszeg, Jurisics tér 8. Képviseli: Huber László polgármester 5. cím: A társaság tevékenységi köre: 1. A társaság fıtevékenysége: Temetkezés, temetkezési kiegészítı szolgáltatás A társaság egyéb tevékenységi körei: Kımegmunkálás M.n.s. Egyéb nemesfém ásványi termék gyártása Közúti áruszállítás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése M.n.s. Egyéb kiegészítı üzleti szolgáltatás 2. A külön mőködési engedélyhez kötött tevékenységeket a társaság csak a szükséges engedély megszerzése után kezdi meg. 3. A képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály kivételt nem tesz - ide nem értve az önkormányzati rendeletet - a társaság akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közremőködı tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgárjogi szerzıdés alapján a társaság javára tevékenykedık között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek eleget tesz. 6. cím: A társaság törzstıkéje: 1. A társaság törzstıkéje ,- Ft, azaz tízmillió Forint. II. FEJEZET A TÁRSASÁG ÉS A TAGOK KÖZÖTTI JOGVISZONY 1.cím: Az egyes tagok törzsbetétei és rendelkezésre bocsátásuk módja: 1. Vas Megyei Önkormányzat tag törzsbetétje ,- Ft, azaz kilencmillió kilencszázezer forint, Kıszeg Város Önkormányzata tag törzsbetétje ,- Ft, azaz százezer forint A társaság törzstıkéje teljes egészében a társaság rendelkezésre áll. 2. cím: Pótbefizetés: 1. A társaság tagjai pótbefizetésre nem kötelesek. 3. cím: Üzletrész átruházása: 1. /1/ A tag üzletrészét a társaság bármely tagjára szabadon átruházhatja. Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétjét teljes mértékben befizette, kivéve a Gt ban, valamint a 120. (3) bekezdésében foglalt eseteket. /2/ A tagot, a társaságot vagy a taggyőlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - az átruházni kívánt üzletrészre elıvásárlási jog illeti meg. Ha a tag az átruházási szándék bejelentésétıl számított 15 napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy elıvásárlási jogával nem kíván élni.

36 2009. DECEMBER A társaság vagy az általa kijelölt személy esetén az elıvásárlási jog gyakorlására rendelkezésre álló határidı a bejelentéstıl számított harminc nap. /3/ A tag üzletrésze kívülálló személyre csak akkor ruházható át, ha a társaság többi tagja az üzletrészt - a taggyőlés által meghatározott sorrendben - nem kívánja megvenni. 2. Az üzletrész átruházása a társasági szerzıdés módosítását nem igényli, a tulajdonosváltozást és annak idıpontját a tagjegyzékbe való bejegyzés végett az üzletrész megszerzıje nyolc napon belül - köteles bejelenteni a társaságnak. 3. Üzletrész csak átruházás, a megszőnt tag jogutódlása esetén osztható fel, a felosztáshoz a taggyőlés hozzájárulása szükséges. 4. cím: A nyereség felosztása: 1. A nyereséget (adózott eredményt) a tagok között törzsbetéteik arányában kell felosztani, ettıl eltérı nyereségfelosztást a taggyőlés egyhangúlag határozhat el azzal, hogy a nyereségbıl való részesedésbıl egyik tag sem zárható ki. 2. A társaság a törzstıkén felüli vagyonából vásárolt üzletrész után járó nyereséget a tagok között törzsbetéteik arányában köteles felosztani. 5. cím: A társaság üzleti éve: A társaság elsı üzleti éve a naptári évvel azonos. III. FEJEZET A TÁRSASÁG SZERVEZETE 1. cím: A taggyőlés: 1. A társaság legfıbb szerve a taggyőlés, amelyet legalább évente egy alkalommal össze kell hívni. 2. A taggyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést, b) osztalékelıleg fizetésének elhatározása, c) elıvásárlási jog gyakorlása a társaság által, d) az elıvásárlásra jogosult személy kijelölése, e) az üzletrész kívülálló személyre történı átruházásánál a beleegyezés megadása, f) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészrıl, g) Az üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése, h) A tag kizárásának kezdeményezésérıl való határozat, i) a Gt ban foglalt kivétellel az ügyvezetı megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, j) a felügyelı bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása, k) a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, l) olyan szerzıdés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetıjével vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk b. ) köt, m) a tagok, az ügyvezetı és a felügyelı bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, n) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történı megvizsgálásának elrendelése, o) az elismert vállalatcsoport létrehozásának elıkészítésérıl és az uralmi szerzıdés tervezetésrıl való döntés, valamint az uralmi szerzıdés tervezetének jóváhagyása, p) a társaság jogutód nélküli megszőnésének, átalakulásának elhatározása, q) a társasági szerzıdés módosítása, r) a törzstıke felemelésének és leszállításának elhatározása, s) törzstıkeemelés esetén a tagok elsıbbségi jogának kizárása, t) törzstıkeemelés során az elsıbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése, u) törzstıke felemelésekor, illetve az elsıbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása,

37 DECEMBER 11. v) törzstıke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása, w) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerzıdés a taggyőlés kizárólagos hatáskörébe utal. 3. A taggyőlés határozatait háromnegyedes szótöbbséggel hozza. 4. A tagok társasági szerzıdésben foglalt kötelezettségeinek növeléséhez, új kötelezettségek megállapításához, illetve az egyes tagok külön jogainak csorbításához a taggyőlés egyhangú határozatára van szükség. 2. cím: A taggyőlés összehívása: 1. A taggyőlést az ügyvezetı jogosult összehívni. 2. A taggyőlést akkor is össze kell hívni, ha a társaság érdekében szükséges, illetıleg a szükséges intézkedések megtétele végett, ha a társaság mérlegébıl, könyvviteli nyilvántartásából kitőnik, hogy a saját tıkeveszteség folytán a törzstıke felére, illetve ,- Ft alá csökkent, valamint, ha a társaság fizetéseit beszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi. 3. /1/ A taggyőlést elsıdlegesen a társaság székhelyére kell összehívni, ettıl eltérni csak valamennyi tag hozzájárulásával lehet. /2/ A taggyőlésre a tagokat a napirend közlésével úgy kell meghívni, hogy a meghívók elküldése és a taggyőlés napja között legalább 15 napi idıköznek kell lennie. 3. cím : A jegyzıkönyv: 1. /1/ A taggyőlésrıl az ügyvezetı jegyzıkönyvet készít. A jegyzıkönyv tartalmazza a taggyőlés helyét és idejét, a jelenlévıket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a taggyőlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és határozatokat az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt nem vevıket. /2/ A jegyzıkönyvet az ügyvezetı és egy - a taggyőlésen jelenlévı, hitelesítınek megválasztott - tag írja alá. Az ügyvezetı a taggyőlés által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a határozatok könyvébe. /3/ A jegyzıkönyvbe és a határozatok könyvébe bármelyik tag betekinthet és az azokban foglaltakról az ügyvezetı által hitelesített másolatot kérhet. 4. cím: A taggyőlés határozatképessége, a szavazás módja: 1. /1/ A taggyőlés akkor határozatképes, ha azon a törzstıke háromnegyede képviselve van. /2/ A megismételt taggyőlést az eredeti taggyőlés kitőzött napjától számított 5 napon belüli idıpontra kell összehívni. /3/ A megismételt taggyőlés idıpontja az eredeti taggyőlési meghívóba foglalható a fenti rendelkezés betartásával. 2. A társaság törzstıkén felüli vagyonából vásárolt üzletrészt a határozatképesség számításánál figyelmen kívül kell hagyni. 3. A taggyőlésen a tagot erre meghatalmazott személy is képviselheti. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezetı, a cégvezetı, az FB tagja, valamint a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejő magánokiratba kell foglalni. 4. /1/ A tagok úgy határoznak, hogy minden befizetett ,- Ft értékő törzsbetét egy szavazatot jelent. /2/ A társaság tulajdonába került üzletrész szavazati jogot nem ad. 5. A határozat meghozatalánál nem szavazhat az a tag, akit a határozat kötelezettség vagy felelısség alól mentesít, illetve a gazdasági társaság rovására másfajta elınyben részesít, továbbá az, akivel a határozat szerint szerzıdést kell kötni, vagy aki ellen pert kell indítani, valamint az, akinek a társasággal fennálló tagsági jogviszonyának létesítésére, tartalmára vagy megszőnésére a határozat vonatkozik.

38 2009. DECEMBER Ha a gazdasági társaság tagja törvény vagy a társasági szerzıdés rendelkezései szerint valamely ügyben nem szavazhat, az érintett tagot az e kérdésben történı határozathozatal során a határozatképesség megállapításánál számításon kívül kell hagyni. 7. A taggyőlés határozatait - ha a gazdasági társaságokról szóló törvény vagy e társasági szerzıdés másként nem rendelkezik - a jelenlévı tagok szavazatainak háromnegyedes többségével hozza. 5.cím: A társaság ügyvezetése: 1. A társaság ügyvezetését a társasággal munkaviszonyban álló gazdasági igazgató megbízásos jogviszonyban látja el. Az ügyvezetı felett a megbízói jogokat a társaság taggyőlése gyakorolja. 2. A társaság ügyvezetıje: A társaság ügyvezetését Bartháné Kulcsár Éva (született: Nyíregyháza, anyja neve: Tar Ilona, lakcíme: 9700 Szombathely, Kassák L. u. 11.) ügyvezetı látja el január 01-tıl április 30-ig terjedı határozott idıtartamra. Az ügyvezetı az ilyen tisztséget betöltı személyektıl elvárható gondossággal köteles eljárni, tisztsége ellátásáért díjazásban részesülhet, amelynek mértékét a taggyőlés állapítja meg. 6. cím: Az ügyvezetı fıbb kötelezettségei: 1. Az ügyvezetı fıbb kötelezettségei: a/ a taggyőlés elıkészítése, összehívása, b/ a taggyőlésre vonatkozó javaslatok elıterjesztése c/ az éves terv elıirányzatának elkészítése és elıterjesztése, d/ a mérleg, eredményfelosztás elkészítése és elıterjesztése, e/ üzleti könyvek szabályszerő vezetése, f/ a tagokról és üzletrészeikrıl szóló jegyzék, tagjegyzék vezetése, g/ a határozatok könyvének kezelése, h/ intézkedés a Cégbíróság felé a jogszabályokban elıirt esetekben, i/ intézkedés a taggyőlés által hozott határozatok végrehajtásáról, j/ a gazdálkodás és mőködés feltételeinek biztosítása, k/ gondoskodás a társasági vagyon kezelésérıl, védelmérıl, a társasági cél szerinti felhasználásról, gyarapításról, l/ a taggyőlés által meghatározott egyéb feladatok ellátása. 2. /1/ A tagjegyzék tartalma: A tagjegyzéken fel kell tüntetni: a/ valamennyi tag nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét) és törzsbetétét, b/ a közös tulajdonban lévı üzletrész (Gt.122. ) esetén az egyes tulajdonosok és a közös képviselı nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét), valamint a törzsbetét mértékét, c/ a törzstıke mértékét, d/ a társasági szerzıdésnek az esetleges pótbefizetésekre és mellékszolgáltatásokra, valamint az üzletrész átruházásának korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezéseit. /2/ A tagok személyében vagy üzletrészeiben bekövetkezett minden változást, így az üzletrészek átruházását (átszállását), felosztását, a társaság tulajdonába kerülését vagy bevonását az ügyvezetınek át kell vezetnie a tagjegyzéken. /3/ Az ügyvezetı köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani. /4/ A tagjegyzéket a társaság székhelyén bárki megtekintheti, ha érdekeltségét valószínősíti. 7. cím: Felügyelı Bizottság

39 DECEMBER 11. A társaságnál 3 tagú felügyelı bizottság mőködik. Tagjai: Kovács Jenı 9700 Szombathely, Bartók B. krt. 12. szám alatti lakos Takács Gábor 9772 Perenye, Béke u szám alatti lakos Sıre Zoltán 9783 Egyházasrádóc, Arany J. u. 2. szám alatti lakos A felügyelı bizottsági tagok megbízatása január 1. napjától április 30. napjáig tart. Jelen társasági szerzıdés aláírói a felügyelı bizottság fenti tagjait e társasági szerzıdéssel nevezik ki. A felügyelı bizottság testületként ellenırzi a társaság mőködését és gazdálkodását. Ennek során a vezetı tisztségviselıtıl jelentést, a társaság munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá betekinthet a társaság könyveibe, irataiba, azokat ha szükséges, szakértık bevonásával - megvizsgálhatja. A felügyelı bizottság köteles megvizsgálni a társaság legfıbb szerve elé vitt valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, értesítést. A számvitelrıl szóló évi C. tv. szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a társaság legfıbb szerve csak a felügyelı bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A felügyelı bizottság köteles a taggyőlést tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet mőködése során jogszabálysértés vagy mulasztás történt, amely miatt az intézkedésre jogosult szerv döntése szükséges, vezetı tisztségviselı felelısségét megalapozó tény merül fel. A felügyelı bizottság indítványára annak megtételétıl számított 30 napon belül a taggyőlést össze kell hívni. E határidı eredménytelen eltelte esetén a társaság legfıbb szervének összehívására felügyelı bizottság jogosult. Amennyiben az arra jogosult a törvényes mőködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelı bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a hatóságot, vagy az illetékes szervezetet. A felügyelı bizottság tagjai a taggyőlésen tanácskozási joggal vesznek részt. A felügyelı bizottság tagjai sorából elnököt választ. A felügyelı bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az idıpont és cél megjelölésével a felügyelı bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktıl, aki a kérelem kézhezvételétıl számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelı bizottság ülésének összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. A felügyelı bizottság szükség szerint, de negyedévente legalább egy ülést tart, munkatervének megfelelıen. A felügyelı bizottság határozatát egyszerő szótöbbséggel hozza. A felügyelı bizottság ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg, melyet a taggyőlés hagy jóvá. A felügyelı bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társaságnak az ellenırzési kötelezettségük megszegésével okozott kárért. IV. FEJEZET A TÁRSASÁG KÜLSİ JOGVISZONYAI 1. cím: A társaság képviselete: 1. Az ügyvezetı önállóan jogosult a társaság képviseletére. 2. cím: A cégjegyzés módja: 1. A cégjegyzés akként történik, hogy a társaság önálló képviseletére jogosult ügyvezetı az iratokat a gazdasági társaság cégneve alatt - hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelıen - saját névaláírásával önállóan látja el. 2. Az ügyvezetı cégjegyzési joga - a bankszámla feletti rendelkezés tekintetében is - önálló, az egyéb képviselık cégjegyzésének érvényességéhez pedig két képviseleti joggal rendelkezı személy együttes aláírására van szükség.

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. DECEMBER 12. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. DECEMBER 12. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. DECEMBER 12. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 32/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 32/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 136/2010. (III.30.) K.H.SZ. A VELENCEI-TAVI VÍZI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETİJE MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 3.

TARTALOMJEGYZÉK 136/2010. (III.30.) K.H.SZ. A VELENCEI-TAVI VÍZI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETİJE MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 3. TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS I 3. 135/2010. (III.30.) K.H.SZ. A KÖZGYŐLÉS NAPIRENDJÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 3. 136/2010. (III.30.) K.H.SZ. A VELENCEI-TAVI VÍZI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETİJE

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ

XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 189/2007.(IX.28.) sz. határozat MMIK igazgató-helyettese kinevezésével

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI

SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 35/2008. (III. 14.) Kgy. h. A Salgótarján belterület 6088 hrsz-ú, Csokonai út 3. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó pályázat kiírása 36/2008. (III.

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet

31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet könyvébıl: 31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelés érdekében egyes önkormányzati

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

72/2010. (V.20.) P.T.

72/2010. (V.20.) P.T. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül határozott, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában mőködı Szegedi Kistérség

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 86/2010. (XII.13.) h a t á r o z a t a

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 86/2010. (XII.13.) h a t á r o z a t a órakor tartott közmeghallgatás ülése könyvébıl. NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 86/2010. (XII.13.) a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

Tárgy: A szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház alapító okiratának módosítása

Tárgy: A szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház alapító okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 10. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 93/2009. (IX. 10.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A szikszói II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. VI. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. VI. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI XXI. évfolyam 4. szám 2011. június 29. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. VI. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság társasági szerzıdésének módosítása

Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság társasági szerzıdésének módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 73/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-170/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás forgatásának eredményérıl (2009. január

Részletesebben

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére Nyirád Község Önkormányzatának Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 56-47/2011. Ügyintézı: Szücsné Vajai Krisztina Elıterjesztés

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens.

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens. 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kormányzati funkciók átvezetése az érintett okiratokon Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-1/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata H O N E S TA S Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata 1. A költségvetési szerv neve: HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Önkormányzati intézmények alapító okirata módosítása Iktatószám:

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet amely a Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:02-10-060289, székhelye:7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., továbbiakban: Szétváló Társaság

Részletesebben

Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat. Németh László Városi Könyvtár 354985

Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat. Németh László Városi Könyvtár 354985 1. számú melléklet: 1.A költségvetési szerv neve: Rövid neve: Törzsszáma: Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár Németh László Városi Könyvtár

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Könyvtár alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 5. szám 2009. július 3. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. VI. 25.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egészségügyi

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. SZEPTEMBER 23. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. SZEPTEMBER 23. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. SZEPTEMBER 23. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E törvény szabályozza a Magyarország területén székhellyel rendelkezı gazdasági

Részletesebben

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása.

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása. TAR TALO M M UTAT Ó SZOI alapdokumentumainak módosítása. 2. Költségvetési szervek Alapító Okiratainak felülvizsgálata. 3. Játékvár Óvoda alapdokumentumainak módosítása. 4. Együttműködési megállapodások.

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai: 425-439, 446/2012. d./ rendelete: --- TÁRGYSOROZAT Megnyitó

Részletesebben

Általános tudnivalók. 2012. EüK. 8. szám pályázati felhívás. Tisztelt Hirdetık, Olvasók!

Általános tudnivalók. 2012. EüK. 8. szám pályázati felhívás. Tisztelt Hirdetık, Olvasók! Általános tudnivalók 2012. EüK. 8. szám pályázati felhívás hatályos: 2012.05.09 - Tisztelt Hirdetık, Olvasók! A pályázati hirdetményeket terjedelmi okokból és a jobb áttekinthetıség érdekében táblázatos

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-55/2010/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben

K I V O N A T. támogatásáról. Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

K I V O N A T. támogatásáról. Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T 2010. június 30-án megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 19/2010.(VI.30.) 20/2010.(VII.5.) 21/2010.(VII.5.) 22/2010.(VI.30.) A humán papiloma vírus elleni védıoltás támogatásáról A Tata Építési

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XVIII. évfolyam 9. szám 2008. Október 30. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2008.X.22.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12813/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Farkas Ferenc

Részletesebben

31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. április 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási

Részletesebben

347/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat

347/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 347/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kállai Sándor 4080 Hajdúnánás, Korponai utca 51. szám alatti egykori lakos,

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 5. sz. JEGYZİKÖNYV Erdıkürt és Bér Község Önkormányzatok Képviselı-testületeinek 2011. március 10.-én megtartott

Részletesebben

13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása

13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása 1. elfogadja a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. a) számú mellékletbe

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl 2008. január 3-i ülése könyvébıl 1/2008. (I. 3.) Kt. határozata KEOP pályázat benyújtásáról: 1. Tolna Város Önkormányzata Fadd Nagyközség és Bogyiszló Község Önkormányzataival együttmőködve, Tolna város

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Iktatószám:1973-7/2009. Alapító Okirat A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet VIII. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A L A

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2010. évi 6. szám 2010. június KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2010. június 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2008. NOVEMBER 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XIX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2008. NOVEMBER 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2008. NOVEMBER 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 32/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése 374/2009. (X.29.) KH. sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata Előterjesztés Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-Testület! A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-16/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 22-én Kalotaszentkirályon

Részletesebben

VI-136/4976/2013. sz. határozat 6. sz. melléklete A HERMAN OTTÓ MÚZEUM Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

VI-136/4976/2013. sz. határozat 6. sz. melléklete A HERMAN OTTÓ MÚZEUM Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) VI-136/4976/2013. sz. határozat 6. sz. melléklete A HERMAN OTTÓ MÚZEUM Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

Közgyőlési határozatok

Közgyőlési határozatok Közgyőlési határozatok 2009 Az MNOÖ Közgyőlésének 1/2009 (02.14.) számú határozata: A Közgyőlés úgy dönt, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatával a Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: 238/2012. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29. napjától határozatlan időre megválasztja

Részletesebben

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 9. szám 2008. augusztus KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. augusztus 28-ai rendkívüli

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA AZ ORSZÁGOS REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZAKÉRTİI INTÉZET 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Jelen költségvetési alapokmány a jóváhagyott elemi költségvetéssel egységes egészet alkot. Az államháztartásról

Részletesebben

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata A 153/2012.(VI.21.) határozat melléklete Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Elfogadva a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. VII. 16.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. VII. 16.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI XXI. évfolyam 5. szám 2011. július 16. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. VII. 16.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 1 Pomáz Város Önkormányzata 2/2013.ÖTÜ. J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 150/2012.(IX.18.)sz.Ök.határozat Pomáz Város

Részletesebben

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE A könyvtár az 1997. évi CXL. törvény alapján nyilvános könyvtár. Megfelel a törvényben meghatározott alapkövetelményeknek, teljesíti az ott meghatározott alapfeladatokat.

Részletesebben

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 6724 Szeged, Huszár u. 1. Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 763 Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról Fejér Megye Közgyőlése az államháztartásról

Részletesebben

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE 2009. július 14.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére. Tárgy: Az Általános Művelődési Központ Alapító okiratának módosítása. Tisztelt

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013. 246/2013.(X.29.) KT 1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 61/2012.(III.06.), 94/2012.(IV.24.), 232/2012.(IX.11.), 235/2012.(IX.11.), 269/2012.(X.30.),271/2012.(X.30.), 47/2013.(III.05.),

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2009. május 14-én 17 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Bányász Kultúrotthon Jelen vannak: Petrik

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 1. szám 2008. január KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. január 31-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel)

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/1994.(VII.7.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl 1/ (Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.),

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009.

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009. Elıterjesztı: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 3359-16/2009. Tárgy: A Szegedi Sport és Fürdık Kft. és a Szegedi Sportlétesítmény Beruházó Kft. egyesülése kapcsán elkészített vagyonmérleg-,vagyonleltár

Részletesebben

2011. évi CLIV. törvény

2011. évi CLIV. törvény 2011. évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl 1 hatályos: 2011.12.28 -

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés 1 BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS 2010.évi költségvetés BEVÉTEL Szakfeladat megnevezés 2008.évi tényleges teljesítés 2009.évi eredeti ktgvetés 2009.évi módosított ktgvetés 2009.évi tényleges teljesítés

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben