XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM DECEMBER 12. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. DECEMBER 12. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ"

Átírás

1 XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM DECEMBER 12. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 32/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı díjak és elismerések március 15-i adományozásáról 280/2008. (XII. 12.) sz. határozat Az Önkormányzati Kórház Sárvár fıigazgatói feladatainak ellátásához szükséges egyetértésrıl /2008. (XII. 12.) sz. határozat Tisztségviselık jutalmazásáról 1115 ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 15/2008. (XII. 12.) rendelet A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2008.(II.15.) rendelet módosításáról 16/2008. (XII. 12.) rendelet A Vas Megyei Önkormányzat évi engedélyezett létszámkeretérıl KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK 259/2008. (XII. 12.) sz. határozat A tárgysorozat elfogadásáról /2008. (XII. 12.) sz. határozat A közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámoló, valamint a közgyőlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változtatásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 261/2008. (XII. 12.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési elıirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 262/2008. (XII. 12.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi engedélyezett létszámkeretének megállapításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról /2008. (XII. 12.) sz. határozat Zárt ülés elrendelésérıl /2008. (XII. 12.) sz. határozat A közgyőlés elnökének a Vas Megyei Területfejlesztési Tanácsban végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 1155

2 DECEMBER /2008. (XII. 12.) sz. határozat Vas Megye Szívprogramjának évi végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 267/2008. (XII. 12.) sz. határozat A II. Nemzeti Fejlesztési Terv évi akcióprogramjának teljesítésérıl, jövıbeni fejlesztési tervek meghatározásáról szóló tájékoztató tudomásulvételérıl 268/2008. (XII. 12.) sz. határozat A megyei közgyőlés évi munkatervének megállapításáról 269/2008. (XII. 12.) sz. határozat A megyei önkormányzati hivatal köztisztviselıi évi teljesítmény-követelményeinek meghatározásához szükséges kiemelt célok megállapításáról 270/2008. (XII. 12.) sz. határozat A Berzsenyi Dániel Könyvtár önrész nélküli TÁMOP pályázaton való részvételének támogatásáról 271/2008. (XII. 12.) sz. határozat A Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben (TÁMOP-3.1.4/08/2.) pályázaton való részvétel támogatásáról 272/2008. (XII. 12.) sz. határozat A Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk Intaháza Szervezeti Egysége fızıkonyhája melegítıkonyhává alakításának elutasításáról /2008. (XII. 12.) sz. határozat A megye, mint középszint címő kezdeményezésrıl /2008. (XII. 12.) sz. határozat Vas megye biztonságos települése cím adományozására pályázat kiírásáról 275/2008. (XII. 12.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonporfit Zrt. Alapító Okiratának módosításáról 276/2008. (XII. 12.) sz. határozat A évben várható illetékbevétel csökkenésével kapcsolat felterjesztéshez való csatlakozásról 277/2008. (XII. 12.) sz. határozat Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról a Vasi Múzeumbarát Egyesület részére 278/2008. (XII. 12.) sz. határozat Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról a sárvári Kanona Band Együttes részére 279/2008. (XII. 12.) sz. határozat Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról a Csepregi Nyugdíjas Klub részére KÖZLEMÉNYEK Beszámoló a közgyőlés elnökének a Vas Megyei Területfejlesztési Tanácsban végzett munkájáról 1166 Tájékoztató Vas Megye Szívprogramjának évi végrehajtásáról 1168 Tájékoztató a II. Nemzeti Fejlesztési Terv évi akcióprogramjának teljesítésérıl, jövıbeni fejlesztési tervek meghatározásáról 1174 Pályázati felhívás Vas Megye Biztonságos Települése Cím elnyerésére 1185

3 2008. DECEMBER SZEMÉLYI RÉSZ A megyei közgyőlés 32/2008. (II. 15.) sz. határozata a megyei önkormányzat által alapított kitüntetı díjak és elismerések március 15-i adományozásáról A közgyőlés március 15-e alkalmából: Vas Megye Önkormányzata Kisebbségekért Tagozata elismerést: Kovács László Mersich Károly Polgár Antalné Unger Edit részére adományozza és megbízza elnökét a kitüntetı elismerések átadásával. Felelıs: a közgyőlés elnöke Határidı: december 14. A megyei közgyőlés 280/2008. (XII. 12.) sz. határozata az Önkormányzati Kórház Sárvár fıigazgatói feladatainak ellátásához szükséges egyetértésrıl A közgyőlés egyetért azzal, hogy az Önkormányzati Kórház Sárvár fıigazgatói feladatait január 1-tıl december 31-ig terjedı idıszakban Vancsura Miklós lássa el. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 281/2008. (XII. 12.) sz. határozata Tisztségviselık jutalmazásáról A közgyőlés Kovács Ferenc, a közgyőlés elnöke részére összesen bruttó Ft; Majthényi László, valamint Marton Ferenc, a megyei közgyőlés alelnökei részére személyenként bruttó Ft kifizetését engedélyezi. Egyben tudomásul veszi, hogy az érintettek a részükre történı kifizetésrıl lemondtak. Felelıs: Határidı: a megyei fıjegyzı azonnal

4 DECEMBER 12. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 15/2008. (XII.15.) rendelete a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2008.(II.15.) rendelet módosításáról A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése a megyei önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2008. (II.15.) számú rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: A R. 2.. helyébe az alábbi rendelkezés lép: A megyei közgyőlés a költségvetési címrendet évre a következık szerint határozza meg: Cím száma N e v e 1.. Alcím szá ma N e v e 1. Igazgatás 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 2. Vas megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 3. Vas megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat 4. Vas megyei Német Önkormányzat 2. Önkormányzati ellátó szolgáltatás 1. Vas megyei Közgyőlés Ellátó Szervezete 3. Szociális ellátási feladatok 1. Idıskorúak Szociális Intézete Acsád 2. Vas m. Idısek Otthona Hegyfalu 3. Szakosított Otthon Ivánc 4. Vasm. Pszich. Betegek Otthona Sajtoskál 5. Idısek Otthona Táplánszentkereszt 6. Vasm. Szakosított Szociális Intézet Szombathely 7. Vas megyei Idısek Otthona Vasvár 4. Gyermek és ifj.védelmi feladatok 1. Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézet Gencsapáti 2. Vasm. Batthyány L. Gyermekotthon és Általános Iskola Ikervár 3. Vas m. Területi Gyermekvéd.Szaksz. és Gyermekotthon Szombathely 5. Pedagógiai szolgáltatási feladatok 1. Vas Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság 6. Általános iskolai oktatási feladatok 1. Dr.Nagy L. Egységes Gyógyped., Módszertani Int. Kıszeg 2. Rumi Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Gyermek és Dio. 7. Középfokú oktatási feladatok 1. Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2. Nádasdy T. Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Csepreg 3. Rázsó I. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Körmend 4. Béri B. Ádám Gimn. Posta- és Bankf. Szakközépiskola Vasvár 8. Oktatás igazgatási feladatok 1. Vas M. Szakképzés-szervezési Társulás 9. Üdültetési feladatok 1. Vas m. Önkorm. Gyermek-, Ifjúsági és Családi Üdülıközpontja Balatonberény 10. Mővészeti és mővelıdési felad. 1. Mesebolt Bábszínház 2. Savaria Szimfónikus Zenekar 3. Ungaresca Táncegyüttes 4. Megyei Mővelıdési és Ifjúsági Központ 11. Könyvtári feladatok 1. Berzsenyi D. Megyei Könyvtár

5 2008. DECEMBER Levéltári feladatok 1. Vas megyei Levéltár 13. Múzeumi feladatok 1. Vas megyei Múzeumok Igazgatósága 2. Szombathelyi Képtár 14. Lapkiadási feladatok 1. Életünk Szerkesztısége 2. Vasi Szemle Szerkesztısége 15. Sportigazgatási feladatok 1. Vas megyei Sportigazgatóság 2.. A R. 3.. (1.) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. A közgyőlés az önkormányzat évi költségvetése bevételi elıirányzatának fıösszegét 14, E Ftban állapítja meg. Ezen belül: a.) Megyei önkormányzat bevételi elıirányzata 14, E Ft b.) Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzata E Ft, c.) Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzata E Ft, d.) Vas Megyei Német Önkormányzat bevételi elıirányzata E Ft e.) A költségvetési bevételi fıösszeg E Ft halmozódást tartalmaz a területi kisebbségi önkormányzatok központosított támogatása miatt. 3.. A R. 4. helyébe az alábbi rendelkezés lép: A közgyőlés a finanszírozási bevételek elıirányzatát E Ft-ban állapítja meg (Ebbıl: a Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat E Ft), mely azonos a költségvetés pénzügyi hiányával. A közgyőlés a pénzügyi hiány finanszírozásának módjáról legkésıbb a zárszámadás jóváhagyásakor dönt. 4.. A R.6. (1.) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. költségvetés bevételi elıirányzatából mőködési célokat szolgáló forrás 8, E Ft (területi kisebbségi önkormányzatoknál E Ft), a felhalmozási feladatok finanszírozására számításba vehetı bevétel 6, E Ft (területi kisebbségi önkormányzatoknál 448 E Ft). 5.. A R.7. (1.) és (3.) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. A megyei önkormányzat az állami költségvetésbıl intézményi feladatmutatóhoz kötıdıen 2, E Ft támogatásban részesül. 3. A központi támogatások jogcímeit, mértékét, összegét, intézményi szintő számbavételét a R. 7/A, 7/C, 7/D. sz. mellékletei tartalmazzák. 6.. A R. 8. (1.) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. A közgyőlés a költségvetési szervek részére 5, E Ft felügyeleti szervi támogatást biztosít, melybıl 4, E Ft mőködési, E Ft felhalmozási célokat szolgál. 7.. A R. 9. (1.) és (3.) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. A közgyőlés az önkormányzat évi költségvetése kiadási elıirányzatának fıösszegét 14, E Ftban állapítja meg. Ezen belül: a.) Megyei önkormányzat kiadási elıirányzata 14, E Ft b.) Vas megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzata E Ft c.) Vas megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzata E Ft, d.) Vas megyei Német Önkormányzat kiadási elıirányzata E Ft e.) A költségvetési kiadási fıösszeg E Ft halmozódást tartalmaz a területi kisebbségi önkormányzatok központosított támogatása miatt.

6 DECEMBER Az (1.) bekezdésben rögzített kiadási elıirányzaton belüli kiemelt elıirányzatok: E Ft Önk. Hiv. Területi kis.önk Személyi juttatások elıirányzata 3, Munkaadókat terhelı járulékok 1, Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 2, Speciális célú támogatások Felújítási elıirányzat Beruházási elıirányzat Egyéb felhalm. célú kiadások, támogatások Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Hitelek: Fejleszt: , Mőködési likvid h Pénzforgalom nélküli kiadások: Tartalékok 4, Mőködési tartalék: céltartalék Fejlesztési tartalék: általános 4, Céltartalék Költségvetési kiadási elıirányzat összesen 14, Kiadási elıirányzat mindösszesen 14, A R a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. Az önkormányzat felhalmozási kiadási elıirányzata 6, E Ft (területi kisebbségi önkormányzatoknál 448 E Ft), melyet költségvetési szervenként, feladatonként és célonként e rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. 2. Az 1. pontban rögzített felhalmozási kiadási elıirányzatból felhalmozási célú kiadás 5, E Ft, a fejlesztési hitel és kötvény utáni kamattörlesztés E Ft, az ÁFA befizetési kötelezettség E Ft-ot tesz ki. 9.. A R a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A közgyőlés az önkormányzati hivatal 1. mőködési kiadásaira 1, E Ft-ot biztosít, melyet feladatonkénti bontásban e rendelet 4. sz. mellékletében rögzít, 2. felhalmozási kiadásaira E Ft-ot hagy jóvá e rendelet 5. sz. mellékletének A/ pontjában szereplı célokra A R a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A közgyőlés az önkormányzat pénzforgalom nélküli kiadásait (tartalékait) 4, E Ft-ban határozza meg. Ebbıl: a mőködési céltartalékot E Ft-ban (E: intézmény E Ft, területi kisebbségi önkormányzatok 684 E Ft) a fejlesztési céltartalékot E Ft-ban az általános tartalékot 4, E Ft-ban rögzíti A R. 3.. (2) bekezdésében hivatkozott 1/A. sz. melléklet helyébe e rendelet 1/A.sz., A R. 5. -ában hivatkozott 2. sz. melléklet helyébe e rendelet 2. sz., A R. 6.. (2) bekezdésében hivatkozott 1/A. sz. melléklet helyébe e rendelet 1/A. sz., A R. 7.. (3) bekezdésében hivatkozott 8/A, 8/C, 8/D. sz. mellékletei helyébe e rendelet 7/A, 7/C, 7/D. sz., A R. 9.. (3) bekezdésében hivatkozott l/b. sz. melléklet helyébe e rendelet 1/B. sz., A R ában hivatkozott 3. sz. melléklet helyébe e rendelet 3. sz., A R ában hivatkozott 5. sz. melléklet helyébe e rendelet 5. sz., A R (1) bekezdésében hivatkozott 4. sz. melléklet helyébe e rendelet 4. sz., (2) bekezdésében hivatkozott 5. sz. melléklet helyébe e rendelet 5. sz. mellékletei, A R (1) bekezdésében hivatkozott 7. sz. melléklet helyébe e rendelet 6. sz. melléklete lép.

7 2008. DECEMBER E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Szombathely, december Dr. Kun László sk. megyei fıjegyzı Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke

8 DECEMBER 12.

9 2008. DECEMBER

10 DECEMBER 12.

11 2008. DECEMBER

12 DECEMBER 12.

13 2008. DECEMBER

14 DECEMBER 12.

15 2008. DECEMBER

16 DECEMBER 12.

17 2008. DECEMBER

18 DECEMBER 12.

19 2008. DECEMBER

20 DECEMBER 12.

21 2008. DECEMBER

22 DECEMBER 12.

23 2008. DECEMBER

24 DECEMBER 12.

25 2008. DECEMBER

26 DECEMBER 12.

27 2008. DECEMBER

28 DECEMBER 12.

29 2008. DECEMBER

30 DECEMBER 12.

31 2008. DECEMBER

32 DECEMBER 12.

33 2008. DECEMBER

34 DECEMBER 12.

35 2008. DECEMBER

36 DECEMBER 12.

37 2008. DECEMBER

38 DECEMBER 12.

39 2008. DECEMBER

40 DECEMBER 12. A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 16/2008. (XII. 15.) rendelete a Vas Megyei Önkormányzat évi engedélyezett létszámkeretérıl A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése a megyei önkormányzat évi engedélyezett létszámkeretérıl a következı rendeletet alkotja: 1. A közgyőlés 1) a költségvetési szervek létszámkeretét a R. 1. sz. melléklete szerint rögzíti; 2) az összlétszámból számított pedagógus létszámot 236 fıben 3) az önkormányzati hivatal létszámából a tisztségviselık létszámát 3 fıben, a köztisztviselık létszámát /8 órás foglalkoztatásra átszámítva/ 43 fıben, közszolgálati és munkaviszonyban állók létszámát 5 fıben rögzíti. 2. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit január 1-tıl kell alkalmazni. Szombathely december 12. Dr. Kun László sk. megyei fıjegyzı Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke

41 2008. DECEMBER

42 DECEMBER 12. KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK A megyei közgyőlés 259/2008. (XII. 12.) sz. határozata a tárgysorozat elfogadásáról A közgyőlés az ülés tárgysorozatát a következık szerint állapítja meg: 1. Beszámoló a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl, valamint tájékoztató a közgyőlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változtatásáról 2. a.) A évi költségvetési elıirányzatok módosítása b) Könyvvizsgálói vélemény a évi költségvetési elıirányzatok módosításáról 3. a.)a évi engedélyezett létszámkeret megállapítása b.)a évi engedélyezett létszámkeret megállapításáról készült könyvvizsgáló vélemény 4. Javaslat a megyei önkormányzatnak gazdasági társaságban való részvételére 5. Beszámoló a közgyőlés elnökének a Vas Megyei Területfejlesztési Tanácsban végzett munkájáról 6. Tájékoztató Vas Megye Szívprogramjának évi végrehajtásáról 7. Tájékoztató a II. Nemzeti Fejlesztési Terv évi akcióprogramjának teljesítésérıl, jövıbeni fejlesztési tervek meghatározásáról 8. a.) A megyei közgyőlés évi munkatervének megállapítása b) A megyei önkormányzati hivatal köztisztviselıi évi teljesítmény követelményeinek meghatározásához szükséges kiemelt célok megállapítása 9. A Berzsenyi Dániel Könyvtár önrész nélküli TÁMOP pályázatának benyújtása 10. A Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben (TÁMOP-3.1.4/08/2.) pályázaton való részvétel támogatása 11. A Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk Intaháza Szervezeti Egysége fızıkonyhája melegítıkonyhává alakításának elutasítása 12. A megye, mint középszint címő kezdeményezés 13. Vas megye biztonságos települése cím adományozására pályázat kiírása 14. Elıterjesztés a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Alapító Okiratának módosítására 15. Elıterjesztés a évben várható illetékbevétel csökkenésével kapcsolatos felterjesztésrıl 16. Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozása a Vasi Múzeumbarát Egyesület részére 17. Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozása a sárvári Kanona Band Együttes részére 18. Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozása a Csepregi Nyugdíjas Klub részére 19. Az Önkormányzati Kórház Sárvár fıigazgatói álláshelyére beérkezett pályázat véleményezése 20. Személyi ügyek A megyei közgyőlés 260/2008. (XII. 12.) sz. határozata a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámoló, valamint a közgyőlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változtatásáról szóló tájékoztató elfogadásáról A közgyőlés: 1. az elızı ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámolót; 2. elnökének saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változtatásáról szóló tájékoztatóját elfogadja. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal

43 2008. DECEMBER A megyei közgyőlés 261/2008. (XII. 12.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési elıirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról A közgyőlés a megyei önkormányzat évi költségvetési elıirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói véleményt elfogadja. A megyei közgyőlés 262/2008. (XII. 12.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat évi engedélyezett létszámkeretének megállapításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról A közgyőlés a évi engedélyezett létszámkeret megállapításáról készült könyvvizsgáló véleményt elfogadja. A megyei közgyőlés 263/2008. (XII. 12.) sz. határozata zárt ülés elrendelésérıl A testület a 4. tárgysorozatot Javaslat a megyei önkormányzatnak gazdasági társaságban való részvételére zárt ülés keretében tárgyalja. Felelıs: Határidı: a közgyőlés alelnöke azonnal A megyei közgyőlés 265/2008. (XII. 12.) sz. határozata a közgyőlés elnökének a Vas Megyei Területfejlesztési Tanácsban végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról A közgyőlés, elnökének a Vas Megyei Területfejlesztési Tanácsban végzett évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. A közgyőlés: A megyei közgyőlés 266/2008. (XII. 12.) sz. határozata Vas Megye Szívprogramjának évi végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 1. a megye szívprogramja végrehajtásának alakulásáról szóló tájékoztatót elfogadja, azzal, hogy a testület köszönetét fejezi ki a szívprogramban résztvevık színvonalas és eredményes munkájáért; 2. a megye lakossága szív- és érrendszeri megbetegedéseinek megelızése érdekében lehetıséget teremt a program jövı évi folytatására. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 267/2008. (XII. 12.) sz. határozata a II. Nemzeti Fejlesztési Terv évi akcióprogramjának teljesítésérıl, jövıbeni fejlesztési tervek meghatározásáról szóló tájékoztató tudomásulvételérıl A közgyőlés A II. Nemzeti Fejlesztési terv (ÚMFT) 2007/2008. évi akcióprogramjának teljesítésérıl, a jövıbeni fejlesztési tervek meghatározásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

44 DECEMBER 12. A megyei közgyőlés 268/2008. (XII. 12.) sz. határozata a megyei közgyőlés évi munkatervének megállapításáról VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE A megyei közgyőlés évben kiemelt figyelmet fordít: I. a megyei önkormányzat társadalmi-gazdasági programjának folyamatos végrehajtására, az ebbıl adódó feladatok célirányos megszervezésére; a megye szakképzésének, a beiskolázás alakulásának figyelemmel kísérésére a munkaerı-piaci igények figyelembevételével, különös tekintettel a Vasi TISZK szerepére; az intézményrendszer mőködıképességének fenntartására; az egészségügyi és szociális szakellátás területi összehangolása érdekében együttmőködés kialakítására, fejlesztésére az intézmények fenntartóival; a megye többcélú kistérségi társulásaival kialakított együttmőködés fejlesztésére, tartalmának bıvítésére; a megyei idegenforgalmi desztinációk egységes arculatú marketingjének kialakítására, a piaci megjelenítés lehetıségeire; a megye közúti közlekedési infrastruktúrájának fejlesztésére; a megyei önkormányzat területi szerepkörének erısítésére, illetve fejlesztésére február 13. II. A közgyőlés ülései és azok napirendjei 1.) A megyei önkormányzat évi költségvetése Elıadó: Kovács Ferenc, a közgyőlés elnöke A napirend elıkészítésében részt vesznek: a közgyőlés bizottságai. 2.) Beszámoló a Mesebolt Bábszínház közötti munkájáról Elıadó: az intézmény igazgatója A napirend elıkészítésében részt vesz: az oktatási, kulturális és ifjúsági bizottság. A napirendek elkészítésének határideje: január március ) Az iskolai testnevelés helyzete és az ifjúság egészségügyi állapota Elıadó: Dr. Varga Zoltán sportigazgató, Vas Megyei Sportigazgatóság A napirend elıkészítésében részt vesz: a turisztikai és sport bizottság és az oktatási, kulturális és ifjúsági bizottság. 2.) A Vas megye agrárgazdaságának helyzete, a továbbfejlesztés feladatai Elıadók: agrárkamara képviselıje A napirend elıkészítésében részt vesz: a pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság. A napirendi pont megtárgyalása közmeghallgatás keretében történik.

45 2008. DECEMBER ) A vidékfejlesztés megyei lehetıségei, falumegújítás az ÚMVP alapján, kiemelten a megye rurális vidékeire fókuszálva. Elıadó: Fatér Szabolcs MVH Zala Megyei Kirendeltsége, Vas megyét lefedı Leader-egyesületek elnökei A napirend elıkészítésében részt vesz: a területfejlesztési és környezetvédelmi bizottság 4.) Az Új Magyarország Fejlesztési Terv as periódusa során elnyert Vas megye területét érintı támogatások bemutatása, a pályázati rendszer mőködése során szerzett tapasztalatok ismertetése. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv es akciótervei keretében Vas megyét, a megye több térségét érintı fejlesztési elképzelések ismertetése. Elıadó: Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (felkérés alapján) A napirend elıkészítésében részt vesz: a területfejlesztési és környezetvédelmi bizottság 5.) Vas megye szociális szolgáltatás tervezési koncepciójának felülvizsgálata Elıadó: Horváthné Stukics Erzsébet A napirend elıkészítésében közremőködik az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi bizottság Az elıterjesztések elkészítésének határideje: március április ) A megyei önkormányzat évi költségvetésének zárszámadása Elıadó: Kovács Ferenc, a közgyőlés elnöke A napirend elıkészítésében részt vesz: a pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság. 2.) A megye nemzetközi kapcsolatainak áttekintése, azok eredményei, a továbbfejlesztés lehetıségei Elıadó: Kovács Ferenc, a közgyőlés elnöke A napirend elıkészítésében részt vesz: a kisebbségi és külügyi bizottság 3.) A évi összefoglaló ellenırzési jelentés elfogadása Elıadó: Dr. Kun László megyei fıjegyzı A napirend elıkészítésében részt vesznek: az ellenırzésben érintett bizottságok. 4.) Vas megye az Európai Borostyánút projektben Elıadó: Majthényi László, a közgyőlés alelnöke A napirend elıkészítésében részt vesz: a turisztikai és sport bizottság. Az elıterjesztések elkészítésének határideje: április május ) Beszámoló Vas megye közbiztonságának évi helyzetérıl, valamint a Rendırség és az önkormányzatok kapcsolatáról, együttmőködésérıl Elıadó: Vas megye Rendırfıkapitánya A napirend elıkészítésében részt vesz: a rendészeti szakbizottság. 2.) Gyógy,- és egészségturizmus lehetıségei Vas megyében Elıadó: Dr. Németh István, a Büki Gyógyfürdı Zrt. elnök- vezérigazgatója A napirend elıkészítésében részt vesz: a turisztikai és sport bizottság. 3.) A megyei önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok üzleti terveinek bemutatása, zárszámadásuk jóváhagyása és a megyei önkormányzat által létrehozott közalapítványok kuratóriumainak beszámolói tevékenységükrıl Elıadók: a gazdasági társaságok vezetıi és a közalapítványok kuratóriumainak elnökei A napirend elıkészítésében részt vesz: a pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság és az oktatási, kulturális és ifjúsági bizottság

46 DECEMBER ) Vas Megye Önkormányzata Közgyőlésének évekre szóló társadalmi-gazdasági programjának idıközi értékelése Elıadó: Kovács Ferenc, a közgyőlés elnöke A napirend elıkészítésében részt vesznek: a közgyőlés bizottságai. Az elıterjesztések elkészítésének határideje: május június ) Tájékoztatás a megye munkaerı-piaci helyzetérıl Elıadó: Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ fıigazgatója A napirend elıkészítésében részt vesznek: a pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási, valamint a területfejlesztési és környezetvédelmi bizottság. 2.) A es tanévre vonatkozó beiskolázási tervek, jelentkezések, férıhelyek, képzési struktúra, javaslatok a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság számára a munkaerı-piaci igények figyelembevételével Elıadó: igazgatók, Vasi TISZK A napirend elıkészítésében részt vesz: az oktatási, kulturális és ifjúsági bizottság. 3.) Árvízvédelmi beruházások nyomon követése a megyében: a lukácsházi tározó építésének, a Rába árvízvédelmi elırejelzı rendszer megvalósításának helyzete, továbbá a Répce folyó árvízvédelmi helyzete, különös tekintettel a góri víztározóra. Monitoring a kiemelt megyei környezet- és természetvédelmi projektekrıl. ( ) Elıadó: Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség (felkérés alapján) A napirend elıkészítésében részt vesz: a területfejlesztési és környezetvédelmi bizottság 4.) Beszámoló az Életünk Szerkesztısége közötti munkájáról Elıadó: Alexa Károly igazgató-fıszerkesztı A napirend elıkészítésében részt vesz: az oktatási, kulturális és ifjúsági bizottság. Az elıterjesztések elkészítésének határideje: június szeptember ) A megyei önkormányzat évi gazdálkodásának I. félévi tapasztalatai Elıadó: a közgyőlés elnöke A napirend elıkészítésében részt vesz: a pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság. 2.) Beszámoló a Vasi Szemle Szerkesztıség közötti munkájáról Elıadó: Dr. Gyurácz Ferenc igazgató-fıszerkesztı A napirend elıkészítésében részt vesz: az oktatási, kulturális és ifjúsági bizottság. 3.) A pedagógiai szakszolgálatok egész megyére kiterjedı ellátásának helyzete, különös tekintettel a logopédiai ellátásra Elıadó: Dr. Iker János, Szabó Ilona A napirend elıkészítésében részt vesz: az oktatási, kulturális és ifjúsági bizottság. Az elıterjesztések elkészítésének határideje: szeptember november ) A megyei önkormányzat évi költségvetési koncepciója Elıadó: Kovács Ferenc, a közgyőlés elnöke A napirend elıkészítésében részt vesznek: a közgyőlés bizottságai.

47 2008. DECEMBER ) Tájékoztató a megyei önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásának helyzetérıl Elıadó: Kovács Ferenc, a közgyőlés elnöke A napirend elıkészítésében részt vesz: a pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság. 3.) A Vas Megyei Kéményseprı és Tüzeléstechnikai Kft. tájékoztatója a évben végzett kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatás ellátásáról. A évi kötelezı kéményseprı ipari díjtételek megállapításának elıkészítése. Elıadó: a Kft. ügyvezetıje A napirend elıkészítésében részt vesz: a pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság 4.) A Megyei Területrendezés Terv (MTrT) felülvizsgálata. Elıadó: a megyei területrendezési terv készítıje A napirend elıkészítésében részt vesz: a területfejlesztési és környezetvédelmi bizottság Az elıterjesztések elkészítésének határideje: november december ) A Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdı Kórház, Egyetemi Oktatókórház Zártkörően Mőködı Nonprofit Részvénytársaság beszámolója tevékenységérıl, különös tekintettel a sürgısségi betegellátás és a humánerıforrás helyzetére Elıadó: a Zrt. vezérigazgatója (felkérés alapján) A napirend elıkészítésében részt vesz: az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi bizottság 2.) Beszámoló a közgyőlés elnökének a Vas Megyei Területfejlesztési Tanácsban és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsban végzett munkájáról Elıadó: Kovács Ferenc, a közgyőlés elnöke A napirend elıkészítésében részt vesz: a területfejlesztési és környezetvédelmi bizottság. 3.) A megyei közgyőlés évi munkatervének megállapítása Elıadó: Dr. Kun László megyei fıjegyzı A napirend elıkészítésében részt vesznek: a közgyőlés bizottságai. 4.) Vas megye úthálózat fejlesztéseinek és azok megvalósulásának áttekintése. Jövıbeni fejlesztési elképzelések, tervek. Elıadó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. (felkérés alapján) A napirend elıkészítésében részt vesz: a területfejlesztési és környezetvédelmi bizottság 5.) Tájékoztató Vas megye szívprogramja végrehajtásának alakulásáról Elıadó: Dr. Nagy Lajos Dr. Kozáry Judit A napirend elıkészítésében részt vesz: az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi bizottság Az elıterjesztések elkészítésének határideje: november február.. 1.) A megyei önkormányzat évi költségvetése Elıadó: Kovács Ferenc, a közgyőlés elnöke A napirend elıkészítésében részt vesznek: a közgyőlés bizottságai. 2.) A megyei önkormányzat által létrehozott közalapítványok kuratóriumainak beszámolói tevékenységükrıl Elıadó: a közalapítványok kuratóriumainak elnökei (felkérés alapján) A napirend elıkészítésében részt vesz: az oktatási, kulturális és ifjúsági bizottság. A napirendek elkészítésének határideje: január 25.

48 DECEMBER 12. A közgyőlés a következı témák megtárgyalását javasolja bizottságainak III. 1.) Egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi bizottság: a profiltisztítás megoldási lehetıségei a megyei önkormányzat fenntartásában mőködı tartós bentlakásos szociális intézményekben; a megyei gyermekvédelmi intézményekben élı speciális ellátást igénylı gyermekek gondozásának tapasztalatai; az intézményi várólista kialakítása és mőködése a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdı Kórház, Egyetemi Oktatókórház Zártkörően Mőködı Nonprofit Részvénytársaságnál; a 3 T MR beüzemelése, az elsı év tapasztalatai; az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésének lehetıségei, különös tekintettel a pályázati lehetıségekre; együttmőködés a tartós bentlakásos szociális intézmények fenntartóival; a megye Szívprogramjának kiterjesztése és folytatása; az orvosok és szakalkalmazottak társadalmi és anyagi megbecsültségének helyzete a Markusovszky Kórházban; tájékoztató a házi segítségnyújtást és otthoni ápolást nyújtó szervezetek munkájáról Idısek és nyugdíjasok helyzetének felmérése Vas megyében. 2.) Kisebbségi és külügyi bizottság: a megye nemzetközi kapcsolatainak áttekintése, azok eredményei, a továbbfejlesztés lehetıségei; a kisebbségi célalapok évi felhasználása, a pályázati rendszer áttekintése és a évi pályázat kiírása; a romák helyzete a megyében, az igények és az aktuális tennivalók felmérése; a évi Kisebbségek Napja elıkészítése; megyei kisebbségi fesztivál megrendezése; a három területi kisebbségi önkormányzattal és az Országos Szlovén Önkormányzattal való együttmőködés áttekintése; a sárvári lengyel kisebbségi önkormányzattal az együttmőködés fejlesztése. 3.) Oktatási, kulturális és ifjúsági bizottság: a megyei fenntartású oktatási, közgyőjteményi, kulturális, mővészeti intézmények évi tevékenységének értékelése és évi munkaterveinek jóváhagyása; a évi nyári szervezett gyermek- és ifjúsági üdültetés tapasztalatai és a évi üdültetés elıkészítése; a Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázat értékelése; a megyei fenntartású közoktatási intézmények 2009/2010. tanévi beiskolázási helyzete; a évi XII. Ifjúsági Megyenap programjainak meghatározása; a évi cél, - és szakmai vizsgálatok eredményei, tennivalók összeállítása; a Vasi TISZK tevékenysége; a pedagógiai szakszolgálatok feladatai, mőködtetése, feltételrendszere; a megyei önkormányzat fenntartásában mőködı oktatási intézmények át- és továbbképzési terveinek véleményezése; a közoktatási intézmények minıségbiztosítási programja. 4.) Pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság: tájékoztató a megyei fenntartású intézményeknél lefolytatott pénzügyi rendszerellenırzések, pénzügyi szabályszerőségi ellenırzések tapasztalatairól, valamint a megyei önkormányzati hivatalnál lefolytatott belsı ellenırzések megállapításairól; az önkormányzati vállalatok és gazdasági társaságok évi tevékenységének értékelése, a évi üzletpolitikai elvek meghatározása;

49 2008. DECEMBER a Vas Megyei Kéményseprı és Tüzeléstechnikai Kft. tájékoztatója a évben végzett kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatás ellátásáról, valamint a évi kötelezı kéményseprı ipari díjtételek megállapításának elıkészítése. 5.) Területfejlesztési és környezetvédelmi bizottság: Negyedéves szinten beszámoló a Vas Megyei Közgyőlés a települési önkormányzatok fejlesztési pályázatainak önerı-kiegészítését szolgáló vissza nem térítendı támogatására kiírt pályázatának eredményeirıl Határon átnyúló programok értékelése, tapasztaltok, további teendık (ETE: Slo-Hu, Au-Hu, Közép-Európa Nemzeteken átnyúló együttmőködés operatív programja, CETC). A Vas Megyei Önkormányzat és intézményeinek fejlesztési tervei és azok megvalósulásának áttekintése Beszámoló a területfejlesztési célú pályázatok értékelésében, a döntés-elıkészítésben való megyei részvételrıl, a területfejlesztési célú nemzetközi együttmőködésekben rejlı lehetıségek kialakításáról. A Vas megyei települések rendezési tervekkel való ellátottságának áttekintése, az integrációs lehetıségük vizsgálata egymással és a Vas Megyei Térinformatikai Rendszerrel. A Vas Megyei Térinformatikai rendszer szolgáltató jellegének erısítése érdekében a lehetséges funkcióbıvítések áttekintése. A Vas Megyei Térinformatikai Rendszer és a Burgenlandi Térinformatikai Rendszer együttmőködésének kialakítása pályázati források segítségével A regionális hulladékkezelési fejlesztések áttekintése, szelektív hulladékgyőjtés és térségi szennyvízkezelés helyzetének értékelése. a ra vonatkozó megyei környezetvédelmi, térségi hulladékkezelési fejlesztésekre, felkérés esetén az elıkészítı munkák koordinálására Vas megye gazdasági helyzetének értékelése a megye vezetı gazdasági és önkormányzati szakembereinek véleménye alapján A megye többcélú kistérségi társulásaival kialakított együttmőködés fejlesztése, tartalmának bıvítése. Vas Megye Turisztikai koncepciója az Európai Borostyánút projekt keretében. 6.) Turisztikai és sport bizottság: Vas megye turisztikai ágazatainak bemutatása tematikus séma szerint, a meglévı problémák feltárása a) Gyógy- és egészségturizmus b) Nemzeti örökséghez kötıdı turizmus c) Falusi- és aktív turizmus d) Üzleti- és konferenciaturizmus e) Rendezvényekhez kötıdı turizmus Pályázati lehetıségek a turizmus területén Beszámoló a folyamatban lévı és megvalósult turisztikai pályázatokról Javaslatok az Európai Borostyánút projekt Vas megye arculatú kézikönyvének elkészítéséhez, a megye turisztikai koncepciójának átdolgozásához Turisztikai lehetıségek a térinformatika területén Vas megye szempontjából Tájékoztató Vas megyei marketing kiadványokról Turisztikai szakképzés helyzete A Megye évi turisztikai tapasztalatainak megtárgyalása és az ebbıl adódó aktuális feladatok A kultúra évéhez kapcsolódó megyei kulturális rendezvények Beszámoló a Vas Megyei Sportigazgatóság évi szakmai munkájáról, a évi intézményi szakmai munkaterv jóváhagyása Beszámoló a Sportági Szakszövetségek tevékenységérıl, évi szakmai programjáról Vas megye sportjának kapcsolatrendszere, együttmőködés más szervezetekkel Tájékoztató a Neckar Odenwald együttmőködésrıl. A vizes sportok, a küzdısportok, a csapatsportágak, diáksport és szabadidısport helyzete Vas megyében.

50 DECEMBER ) Ügyrendi és jogi bizottság: tájékoztató a MÖOSZ évi tevékenységérıl a Vas Megyei Közgyőlés Ellátó Szervezete évi tevékenységének értékelése, és évi munkatervének jóváhagyása; a testületi döntést igénylı megállapodások, szerzıdések elıkészítésében közremőködés; önkormányzati rendeletek elıkészítésében közremőködés; alapító okiratok folyamatos figyelemmel kísérése, felülvizsgálata. 8.) Nemzetközi kapcsolatok kollégiuma: a megyei önkormányzat és szervei évi nemzetközi kapcsolatainak értékelése; a megyei önkormányzat és szervei évi nemzetközi kapcsolattervének véleményezése; a megye két,- és többoldalú együttmőködési megállapodásokban rögzített és újabb kapcsolatépítésre irányuló nemzetközi kapcsolatainak helyzete, eredményei. IV. A közgyőlés az alábbi intézményeknél rendel el ágazati-szakmai és törvényességi ellenırzéseket: Mesebolt Bábszínház Ütemezése: I. negyedév Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál Ütemezése: I. negyedév Vas Megyei Levéltár, Szombathely Ütemezése: II. negyedév Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon Ütemezése: II. negyedév Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Ütemezése: III. negyedév Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely Ütemezése: III. negyedév Általános Iskola Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Gyermek- és Diákotthon Rum Ütemezése: IV. negyedév Megyei Mővelıdési és Ifjúsági Központ Szombathely Ütemezése: IV. negyedév Az ellenırzéseket vezeti: az ágazatilag illetékes bizottságok elnökei V. A közgyőlés évre a Szervezeti és Mőködési Szabályzatból adódó, illetıleg más szervezési feladatokat az alábbiak szerint állapítja meg: 1.) a közgyőlés elnöke szükség szerint értekezletet tart a közgyőlés bizottságainak elnökei, tanácsnokok részére; 2.) a közgyőlés elnöke legalább félévenként értekezletet tart a közgyőlés intézményvezetıi részére; 3.) a közgyőlés elnöke a gazdasági kamarák bevonásával fórumot szervez aktuális gazdaságpolitikai kérdések áttekintésére és megvitatására;

51 2008. DECEMBER ) a közgyőlés elnöke évente egy alkalommal tájékoztatja a megyei intézmények munkájáról az intézmény székhelye szerinti polgármestereket; 5.) a közgyőlés elnöke az év utolsó negyedévében egyeztetést kezdeményez a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal vezetıjével a felújítási támogatások éves mértékének elosztására; 6.) a közgyőlés elnöke kéthetente vezetıi megbeszélést tart a közgyőlés alelnökei, fıjegyzıje, aljegyzıje, s az önkormányzati hivatal titkárságvezetıi részére az idıszerő feladatok végrehajtásának megszervezése, illetıleg ellenırzése céljából; 7.) a közgyőlés elnöke félévente egy alkalommal áttekinti a kistérségi feladatokat, problémákat az érintett polgármesterekkel és a megyei önkormányzatot érintı gondokat eljuttatja az érintett ágazati bizottsághoz; 8.) a közgyőlés tagjai évente egy alkalommal fogadóórát tartanak a településeken a lakossági kapcsolatok erısítése érdekében; 9.) a megyei fıjegyzı az ágazati feladatok áttekintése, az operatív intézkedések megtétele és ellenırzése céljából kéthetente megbeszélést tart az aljegyzı, valamint az önkormányzati hivatal titkárságvezetıi részére. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke folyamatos A közgyőlés: A megyei közgyőlés 269/2008. (XII. 12.) sz. határozata a megyei önkormányzati hivatal köztisztviselıi évi teljesítmény-követelményeinek meghatározásához szükséges kiemelt célok megállapításáról 1. a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselıi teljesítménykövetelményeinek alapját képezı kiemelt célokat a melléklet szerint elfogadja; 2. kötelezi a megyei fıjegyzıt, hogy az egyéni teljesítménykövetelményeket írásban állapítsa meg és azokat a köztisztviselıkkel közölje, majd év végén az egyéni munkateljesítmény alapján a köztisztviselı munkáját értékelje. Felelıs: Határidı: a megyei fıjegyzı február 28. (egyéni teljesítménykövetelmények megállapítására) január 31. (munkateljesítmény értékelésére) Melléklet A Vas Megyei Önkormányzat köztisztviselıi teljesítmény-követelményeinek alapját képezı kiemelt célok meghatározása (1992. évi XXIII. tv a szerint) A Vas Megyei Közgyőlés a megyei önkormányzati hivatal köztisztviselıi teljesítmény-követelményei alapját képezı évi kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza meg: 1. A költségvetési rendelet elıírásainak megvalósítása, a tervezett bevételek teljesítése, a kiadási elıirányzatok betartása, a hatékony, takarékos és jogszerő gazdálkodás. 2. Költséghatékony és célirányos megyei ágazati intézményrendszer mőködtetése, a szükséges intézményracionalizálási feladatok végrehajtása.

52 DECEMBER A megyei önkormányzat évekre vonatkozó társadalmi gazdasági programjának félidei értékelése. 4. Területi Kisebbségi Önkormányzatokkal való szorosabb együttmőködés a pénzügyi, gazdálkodási területen. 5. A évi Európai Uniós Parlamenti választás törvényes lebonyolítása. 6. Közszolgálati szabályzat felülvizsgálata. 7. Elnöki és fıjegyzıi utasítások folyamatos aktualizálása. 8. Jogszabályi változásokra az intézmények felkészítése. 9. A többcélú kistérségi területfejlesztési intézményrendszer mőködésének segítése, a települési önkormányzatokkal való együttmőködés javítása. 10. A pályázati lehetıségek figyelemmel kísérése, azokon az önkormányzat részvételének lehetıség szerinti növelése és ezáltal pénzügyi források bıvítése. 11. A megye, a települések, a kisebbségek érdekeit és fejlıdését szolgáló programok, koncepciók, projektek kidolgozásának segítése. 12. Nemzetközi együttmőködések hatékonyságának növelése. 13. A területi információs rendszer szolgáltató jellegének megtartása és fejlesztése. 14. Egységes arculatú megyei turisztikai marketing megvalósítása. 15. Az intézményirányítói munka hatékonyabbá tétele érdekében javaslatok kidolgozása. A megyei közgyőlés 270/2008. (XII. 12.) sz. határozata a Berzsenyi Dániel Könyvtár önrész nélküli TÁMOP pályázaton való részvételének támogatásáról A közgyőlés támogatja a Berzsenyi Dániel Könyvtár konzorciumi keretben megvalósítandó, önrészt nem igénylı, TÁMOP Tudásdepó Express komplex pályázatának benyújtását. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke a benyújtáshoz szükséges dokumentumok aláírásáért, a Berzsenyi Könyvtár igazgatója a pályázat benyújtásáért a pályázat benyújtási határideje. A megyei közgyőlés 271/2008. (XII. 12.) sz. határozata a Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben (TÁMOP-3.1.4/08/2.) pályázaton való részvétel támogatásáról A közgyőlés támogatja oktatási intézményeinek a TÁMOP-3.1.4/08/02 - Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés - Innovatív intézményekben, önrészt nem igénylı pályázaton való részvételét. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke a pályázat benyújtási határideje A megyei közgyőlés 272/2008. (XII. 12.) sz. határozata a Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk Intaháza Szervezeti Egysége fızıkonyhája melegítıkonyhává alakításának elutasításáról A közgyőlés nem támogatja a Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk Intaháza Szervezeti Egysége fızıkonyhájának melegítı, illetve tálaló konyhává történı átalakítását. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal

53 2008. DECEMBER A megyei közgyőlés 273/2008. (XII. 12.) sz. határozata A megye, mint középszint címő kezdeményezésrıl A Vas Megyei Közgyőlés Békés Megye Képviselı-testületének 314/2008. (X. 3.) KT. számú határozatában foglaltakkal a 6. pontban rögzített annak érdekében, hogy lakossága részt vehessen a megyei képviselık választásában szövegrész törlésével - egyetért, a kezdeményezéshez csatlakozik. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A közgyőlés pályázatot ír ki: A megyei közgyőlés 274/2008. (XII. 12.) sz. határozata Vas megye biztonságos települése cím adományozására pályázat kiírásáról 1. Vas Megye Biztonságos Települése cím adományozására az 1. és a 2. sz. mellékletben foglaltak szerint azzal, hogy a pályázat benyújtásának határideje január Ft-ot biztosít a címmel járó pénzjutalomra a évi költségvetés Bőnmegelızési és Közbiztonsági célú elıirányzat terhére. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 275/2008. (XII. 12.) sz. határozata a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Alapító Okiratának módosításáról A közgyőlés a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Alapító Okiratát az elıterjesztésben foglaltak szerint módosítja. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 276/2008. (XII. 12.)sz. határozata a évben várható illetékbevétel csökkenésével kapcsolat felterjesztéshez való csatlakozásról A közgyőlés egyetért Pest Megye Önkormányzatának Közgyőlése kezdeményezésével, miszerint a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló törvényjavaslathoz kapcsolódó melléklet szerinti módosító javaslatot nyújtja be. Egyúttal kijelenti, hogy a kezdeményezéshez csatlakozni kíván. Megbízza elnökét, hogy a javaslat Országgyőlés elé terjesztése érdekében járjon el. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 277/2008. (XII. 12.) sz. határozata Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról a Vasi Múzeumbarát Egyesület részére A közgyőlés a jogelıd megalakulásának 75. évfordulója alkalmából, annak munkáját eredményesen folytató Vasi Múzeumbarát Egyesületnek a kulturális értékmegırzésben kifejtett tevékenysége elismerésére Vas Megye Közgyőlése Elismerı Oklevele -t adományozza. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke (az oklevél átadásáért) december 15. (a jubileumi megemlékezés rendezvénye)

54 DECEMBER 12. A megyei közgyőlés 278/2008. (XII. 12.) sz. határozata Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról a sárvári Kanona Band Együttes részére A közgyőlés a sárvári Kanona Band Együttesnek megalakulása 10. évfordulója alkalmából a színvonalas zenei tevékenységéért és példamutató közösségi munkájáért Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele -t adományozza. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke (az oklevél átadásáért) az együttes decemberi jubileumi koncertje A megyei közgyőlés 279/2008. (XII. 12.) sz. határozata Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról a Csepregi Nyugdíjas Klub részére A közgyőlés a 25 éve mőködı Csepregi Nyugdíjasklub tevékenysége elismeréséül Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele -t adományozza. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal KÖZLEMÉNYEK BESZÁMOLÓ a közgyőlés elnökének a Vas Megyei Területfejlesztési Tanács végzett évi munkájáról A területfejlesztés célja az ország valamennyi térségében a szociális piacgazdaság kiépítésének elısegítése a fenntartható fejlıdés feltételeinek megteremtése, az innováció térbeni terjedésének elısegítése, a társadalmi, gazdasági és környezeti céloknak megfelelı térbeli szerkezet kialakítása. A fıváros és a vidék, a városok és a községek, illetve a fejlett és elmaradott térségek és települések közötti jelentıs különbségek mérséklése és a további válságterületek kialakulásának megakadályozása a társadalmi esélyegyenlıség biztosítása érdekében. fogalmazza meg az évi XXI. törvény a területfejlesztés céljait. A Tanács mőködésének alapelvei A Tanács a területfejlesztéssel kapcsolatos feladatainak végrehajtása során az elfogadott Vas Megyei Területfejlesztési Programban megfogalmazott célok megvalósítását tartja legfontosabb feladatának. A program 4 prioritást fogalmaz meg, amelyek a következık: - humán erıforrások fejlesztése - gazdaság versenyképességének erısítése, - megyeépítés, külsı kapcsolatok, belsı kohézió erısítése, - az életminıség javítása A prioritásokon belül több intézkedési csokor foglalja össze a feladatokat, amelyek önálló intézkedéseket fognak össze. A decentralizált keretek felhasználása során a döntéseknél a program prioritásait, intézkedési csokrait, és intézkedéseit vette figyelembe a Tanács. A döntéseknél figyelembe vételre került továbbá, a pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos törvények, illetve az adott keret felhasználására vonatkozó kormányrendeletek. A Tanács ezen feladatainak ellátáshoz egy három fıbıl álló titkárság nyújtott segítséget, melynek pénzügyi feladatait és kötelezettségeit egy megbízási szerzıdéssel foglalkoztatott személy látja el. A területfejlesztési decentralizált alapok kezelése a évtıl elkerült a megyei területfejlesztési tanácsok hatáskörébıl, így a Vas

55 2008. DECEMBER Megyei Területfejlesztési Tanács sem rendelkezett pályázati forrásokkal a 2007-tıl. A évig a megyei fejlesztési pénzeszközök kezelése egy hangsúlyos szelete volt a területfejlesztési tanács munkájának. A megye önkormányzatainak legnagyobb részét érintı pályázati lehetıségek továbbra is a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács keretein belül mőködnek. A régió tanácsának természetesen tagjai a megyei területfejlesztési tanácsok elnökei. A Vas megyei területfejlesztési célok és elképzelések, illetve a pályázati forrásokhoz való hozzájutás elısegítése kiemelt feladata a Vas Megyei Területfejlesztési Tanács elnökének. Pályázati rendszer A Vas Megyei Területfejlesztési Tanács és között rendelkezett megyei decentralizált keretekkel, ezen idıszak alatt négy különbözı pályázati forrásból biztosított vissza nem térítendı támogatásokat az önkormányzatok és kistérségek, valamint vállalkozások számára. A következı pályázati alapokat kezelte a Tanács a fent említett idıszakban: - Területfejlesztési Célelıirányzat (TRFC) - Területi Kiegyenlítı Támogatás (TEKI) - Céljellegő Decentralizált Támogatás (ehhez kapcsolódó vis maior alap) (CÉDE) - Leghátrányosabb Kistérségek Támogatása (LEKI) A évtıl, így az idei évben is, a Tanács feladata a négy pályázati alaphoz tartozó fejlesztések módosításainak kezelése, ellenırzése, majd a pályázatok lezárása. A Vas Megyei Területfejlesztési Tanács Elnöke szavazati joggal képviseli Vas Megyét a Nyugat-dunántúli Regionális Tanács által meghirdetett pályázatok bírálatánál. A évben a Vas megyei sikeres pályázatok megoszlását a következı táblázat tartalmazza: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett pályázatok a évben: A települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása (TEUT), Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (HÖF TEKI), Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (HÖF CÉDE), Terület- és régiófejlesztési célelıirányzat (TRFC) évi Vas megyei pályázatok Pályázati cél Támogatott pályázatok (db.) Támogatott pályázatok (Ft.) 1. TEUT ,- 2. HÖF CÉDE ,- 3. HÖF TEKI ,- 4. TRFC ,- Összesen , évi Vas megyei pályázatok Pályázati cél Támogatott pályázatok (db.) Támogatott pályázatok (Ft.) 1. TEUT ,- 2. HÖF CÉDE ,- 3. HÖF TEKI ,- 4. HÖF LEKI ,- Összesen ,- A fenti táblázatos kimutatásból jól látható, hogy az idei évi megyei pályázatok nagyobb számban részesültek támogatásban. A Vas Megyei Területfejlesztési Tanács évben megtartott ülésein a következı témák kerültek megvitatásra.

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. SZEPTEMBER 23. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. SZEPTEMBER 23. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. SZEPTEMBER 23. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 35/2009. (II. 13.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 32/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ

XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 189/2007.(IX.28.) sz. határozat MMIK igazgató-helyettese kinevezésével

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2008. NOVEMBER 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XIX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2008. NOVEMBER 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2008. NOVEMBER 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 32/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 5. szám 2009. július 3. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. VI. 25.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Közgyőlési határozatok

Közgyőlési határozatok Közgyőlési határozatok 2009 Az MNOÖ Közgyőlésének 1/2009 (02.14.) számú határozata: A Közgyőlés úgy dönt, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatával a Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. május 29-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. május 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-104/2010. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. május 29-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Lajosmizse Város Önkormányzata I/1018/14/2011. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Az ülésen hozott rendeletek, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

I.mérleg. Szekszárd Megyei Jogú Város 2013. évi tervezett mérlege. adatok eft-ban. Eredeti elıirányzat 2013

I.mérleg. Szekszárd Megyei Jogú Város 2013. évi tervezett mérlege. adatok eft-ban. Eredeti elıirányzat 2013 Szekszárd Megyei Jogú Város 213. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti elıirányzat 213 Módosított V. Teljesítés 213.12.31. Kiadások adatok eft-ban Eredeti elıirányzat 213 Módosított V. Teljesítés

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Részletesebben

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2010. évi 6. szám 2010. június KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2010. június 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 1. szám 2008. január KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. január 31-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 29-i ülésérıl a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai ülésére -KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-1372008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

Képviselı-testületének

Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2008. december 10-i ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 186/2008. (XII.10.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 105/ÖK/2009.(III.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.1.) rendelet módosítása

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 1/2010. (II. 11.) számú rendelete Zalaszántó község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl. -1- Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek a köztisztviselık 2010. évi teljesítmény-követelményei

Részletesebben

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város 2010.

Részletesebben

7/2008. (I. 31.) számú határozat. 8/2008. (I. 31.) számú határozat. 9/2008. (I. 31.) számú határozat. 10/2008. (I. 31.

7/2008. (I. 31.) számú határozat. 8/2008. (I. 31.) számú határozat. 9/2008. (I. 31.) számú határozat. 10/2008. (I. 31. 7/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a jegyzıkönyv hitelesítıt Tóth Csaba képviselı személyében elfogadta. 8/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 34864/2011. Tárgy: Beszámoló 2010.költségvetés végrehajtásáról és a belsı ellenırzési tevékenységrıl Melléklet: elıterjesztés melléklete

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 25-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 25-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-105/2010. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 25-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról Fejér Megye Közgyőlése az államháztartásról

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 42-44. Rendeletek száma: 5-7. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI.1237/2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011.

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 238. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1696-4/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. április 30-án

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012. január 25 - i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2011 évi testületi határozatok áttekintése, feladatok elvégzésének

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzat képviselı-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 1 Pomáz Város Önkormányzata 2/2013.ÖTÜ. J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 150/2012.(IX.18.)sz.Ök.határozat Pomáz Város

Részletesebben

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 21-én pénteken de. 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből: 539/2012. (XII. 21.) számú

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31.

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Pokorni Zoltán polgármester Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület! - 1 - A 2011. augusztus 31-ei képviselı-testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról. Elıadó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

Balmazújváros, 2008. március 18. polgármester

Balmazújváros, 2008. március 18. polgármester BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 70. MELLÉKLET : - db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 28-i soros ülésére. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 28-i soros ülésére. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-.../2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-170/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 2/2010. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. január 26-án (kedden) 15.00 órai kezdettel a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 9-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szalai Tünde, Koós Mariann, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetık. Szaka Zsolt az AVE Zöldfok Zrt.

JEGYZİKÖNYV. Szalai Tünde, Koós Mariann, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetık. Szaka Zsolt az AVE Zöldfok Zrt. JEGYZİKÖNYV Készült Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Mészáros Miklós polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Dr.

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Tisztelt Képviselı-testület! Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat

ELİTERJESZTÉS. Tisztelt Képviselı-testület! Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 14. :231-3131 Fax:231-3133 e-mail: DerceT@ujpest.hu ELİTERJESZTÉS a Budapest Fıváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

II. Az aláírásbélyegzı használata

II. Az aláírásbélyegzı használata 7. számú melléklet Keszthely Város Önkormányzata Ügyrendje I. 1./ Keszthely Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) feladatai: (1) Az önkormányzat törvényben meghatározott kötelezıen elıirt, illetve

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. ben

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.77-15/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2009. június 25-én (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: a Vas Megyei Közgyőlés 2011. április 22-én 9.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott nyílt ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: a Vas Megyei Közgyőlés 2011. április 22-én 9.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott nyílt ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: a Vas Megyei Közgyőlés 2011. április 22-én 9.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: Kovács Ferenc, a közgyőlés elnöke, Majthényi László, Marton

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-219-1/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés 1 BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS 2010.évi költségvetés BEVÉTEL Szakfeladat megnevezés 2008.évi tényleges teljesítés 2009.évi eredeti ktgvetés 2009.évi módosított ktgvetés 2009.évi tényleges teljesítés

Részletesebben

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE 2009. július 14.

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 12.650-2/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 4-én - csütörtökön - du. 16,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A rendkívüli képviselő-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 2-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye. Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Jakus Tünde, Horváth Béla, Kiss Anikó, Kovács Gábor,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról 3 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (1) bek.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplı Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott elıirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl 01/183-33/2010. JEGYZİKÖNYV 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester, Buza Lajos,

Részletesebben