XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM SZEPTEMBER 28. T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ"

Átírás

1 XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM SZEPTEMBER 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 189/2007.(IX.28.) sz. határozat MMIK igazgató-helyettese kinevezésével kapcsolatos egyetértésrõl /2007.(IX.28.) sz. határozat Megyei aljegyzõ felmentésérõl /2007.(IX.28.) sz. határozat Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi intézmény igazgatójának kinevezésérõl /2007.(IX.28.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelõ Kft. ügyvezetõjének megválasztásáról 819 ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 18/2007. (VII.30.) sz. rendelet A megyei szakosított szociális intézményi ellátásokról szóló többször módosított 10/1994. (IX. 27.) sz. rendeletének módosításáról 19/2007. (VII.30.) sz. rendelet A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésérõl alkotott 1/2007.(II.16.) számú rendeletének módosításáról 20/2007. (VII.30.) sz. rendelet A Vas Megyei Önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 10/2007. (VI. 8.) sz. rendeletének módosításáról KÖZGYÛLÉSI HATÁROZATOK 168/2007.(IX.28.) sz. határozat A közgyûlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrõl, eseményekrõl szóló beszámoló elfogadásáról /2007.(IX.28.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési elõirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról /2007.(IX.28.) sz. határozat Vagyongazdálkodási gazdasági társaság létrehozásáról /2007.(IX.28.) sz. határozat A Szombathelyi Határõr Igazgatóság tevékenységérõl szóló tájékoztató tudomásul vételérõl /2007.(IX.28.) sz. határozat Az E-ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. tevékenységérõl szóló tájékoztató tudomásulvételérõl 855

2 SZEPTEMBER /2007.(IX.28.) sz. határozat 174/2007.(IX.28.) sz. határozat A Savaria Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht. mûködésérõl szóló beszámoló tudomásulvételérõl A Savaria Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht. társasági szerzõdésének módosításáról és felügyelõ bizottsági tagok delegálásról /2007.(IX.28.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat I félévi gazdálkodásának tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról 176/2007.(IX.28.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat I félévi gazdálkodásának tapasztalatairól szóló könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 177/2007.(IX.28.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház, Egyetemi Oktatókórház gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetérõl szóló beszámoló elfogadásáról /2007.(IX.28.) sz. határozat Az állami gondoskodásból kikerült nagykorúvá vált fiatalok lakáshoz jutását segítõ pályázat támogatásáról /2007.(IX.28.) sz. határozat A megyei közgyûlés intézményeinél végrehajtott létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésérõl /2007.(IX.28.) sz. határozat 181/2007.(IX.28.) sz. határozat 182/2007.(IX.28.) sz. határozat 183/2007.(IX.28.) sz. határozat A Szalafõ Pityerszer 468 hrsz-ú vendéglõ megnevezésû ingatlan értékesítésre történõ kijelölésérõl A Mesteri Termal Kft-ben lévõ 300 ezer Ft névértékû üzletrész megvásárlásáról Óvodai nevelési feladatok ellátására létrejött társulási megállapodás megszüntetésérõl Vas megye biztonságos települése cím adományozására pályázat kiírásáról /2007.(IX.28.) sz. határozat A Vas Megyei Polgárõr Szervezetek Szövetségével közös Vas Megye Biztonsági Programjának megvalósulását elõsegítõ pályázat kiírásáról /2007.(IX.28.) sz. határozat 186/2007.(IX.28.) sz. határozat A Vas Megyei Sportigazgatóság Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosításáról Vas Megye Közgyûlésének Elismerõ Oklevele kitüntetés adományozásáról /2007.(IX.28.) sz. határozat Közösségi célú alapítvány támogatásáról /2007.(IX.28.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház, Egyetemi Oktatókórház Zártkörûen Mûködõ Nonprofit Részvénytársaság alapító okiratának módosításáról 862

3 2007. SZEPTEMBER KÖZLEMÉNYEK Tájékoztató a Szombathelyi Határõr Igazgatóság tevékenységérõl 863 Tájékoztató az E. ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. tevékenységérõl, különös tekintettel a fogyasztói bekötések ellátására, az áramkimaradások kezelésére, a települések közvilágítási rendszerének karbantartására, üzemeltetésére 868 Beszámoló a Vas Megyei Önkormányzat I félévi gazdálkodásának tapasztalatairól 871 Pályázati felhívás Vas Megye Biztonságos Települése Cím elnyerésére 919 SZEMÉLYI RÉSZ A megyei közgyûlés 189/2007.(IX.28.) sz. határozata MMIK igazgató-helyettese kinevezésével kapcsolatos egyetértésrõl A közgyûlés Parais Istvánnak, a Megyei Mûvelõdési és Ifjúsági Központ szakmai igazgató helyettesévé történõ kinevezésével egyetért. Felelõs: Határidõ: a közgyûlés elnöke ( az értesítésért) azonnal A megyei közgyûlés 190/2007.(IX.28.) sz. határozata megyei aljegyzõ felmentésérõl A közgyûlés dr. Kovács Valéria aljegyzõt e munkakörébõl felmenti, egyúttal közszolgálati jogviszonyát a Ktv (1) bek. d.) pontja alapján március 31-i hatállyal felmentéssel megszünteti. A munkavégzési kötelezettség alól január 1-i hatállyal mentesíti. Felelõs: Határidõ: a megyei fõjegyzõ azonnal (felmentési okirat elkészítésére) A megyei közgyûlés 191/2007.(IX.28.) sz. határozata Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi intézmény igazgatójának kinevezésérõl A közgyûlés Horváth Arturt az Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény Gencsapáti igazgatójává október 1-i hatállyal 5 éves idõtartamra kinevezi. Felelõs: Határidõ: a közgyûlés elnöke (az értesítésért) azonnal A megyei közgyûlés 193/2007.(IX.28.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelõ Kft. ügyvezetõjének megválasztásáról A közgyûlés Kiskos Ferencet január 1-i hatállyal, öt éves idõtartamra megválasztja a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelõ Kft. ügyvezetõjévé. Felelõs: a közgyûlés elnöke Határidõ: január 1.

4 SZEPTEMBER 28. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK A Vas Megyei Önkormányzat Közgyûlésének 18/2007. (IX. 28.) számú rendelete a megyei szakosított szociális intézményi ellátásokról szóló többször módosított 10/1994. (IX. 27.) sz. rendeletének módosításáról A Vas Megyei Önkormányzat Közgyûlése a megyei szakosított szociális intézményi ellátásokról szóló többször módosított 10/1994. (IX. 27.) számú rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 1. A R. 1. számú melléklete helyébe az alábbi új 1. számú melléklet lép: Vas Megye Önkormányzatának Közgyûlése fenntartásában mûködõ ápolást-gondozást nyújtó szakosított szociális intézmények 1.) Név: Vas Megyei Idõskorúak Szociális Intézete Acsád Cím: 9746 Acsád, Semmelweis Ignác tér 1. Szakosított ellátási formák: alapfunkció: idõskorúak ápolása-gondozás, kiegészítõ funkciók: pszichiátriai betegek ápolása-gondozása, szenvedélybetegek ápolása-gondozása, mozgásfogyatékosok ápolása-gondozása. Férõhelyek száma: 407 (ezen belül 292 fõ idõskorú, 30 fõ pszichiátriai beteg, 65 fõ szenvedélybeteg, 20 fõ mozgásfogyatékos). 2.) Név: Vas Megyei Idõsek Otthona Táplánszentkereszt Cím: 9761 Táplánszentkereszt, Táncsics Mihály u. 22. Szakosított ellátási formák: alapfunkció: idõskorúak ápolása-gondozás, kiegészítõ funkció: mozgásfogyatékosok ápolása-gondozása. Férõhelyek száma: 110 (ezen belül 90 fõ idõskorú, 20 fõ mozgásfogyatékos). 3.) Név: Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc Cím: 9931 Ivánc, Kossuth Lajos u. 1. Szakosított ellátási formák: alapfunkció: felnõttkorú értelmi fogyatékosok ápolása-gondozása, kiegészítõ funkció: idõskorúak ápolása-gondozása. Férõhelyek száma: 230 (ezen belül 195 fõ felnõttkorú értelmi fogyatékos, 35 fõ idõskorú).

5 2007. SZEPTEMBER ) Név: Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely Cím: 9700 Szombathely, Gagarin u. 5. Szakosított ellátási formák: alapfunkció: látásfogyatékosok vakok és gyengénlátók ápolása-gondozása, kiegészítõ funkciók: idõskorúak ápolása-gondozása, pszichiátriai betegek ápolása-gondozása, mozgásfogyatékosok ápolása-gondozása. Férõhelyek száma: 185 (ezen belül 55 fõ látásfogyatékos, 95 fõ idõskorú, 15 fõ pszichiátriai beteg, 20 fõ mozgásfogyatékos). 5.) Név: Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál Cím: 9632 Sajtoskál, Rákóczi Ferenc u. 1. Szakosított ellátási formák: alapfunkció: pszichiátriai betegek ápolása-gondozása, kiegészítõ funkciók: nincs. Férõhelyek száma: ) Név: Vas Megyei Idõsek Otthona Hegyfalu Cím: 9631 Hegyfalu, Kossuth L. u. 2. Szakosított ellátási formák: alapfunkció: idõskorúak ápolása-gondozása, kiegészítõ funkció: nincs. Férõhelyek száma: ) Név: Vas Megyei Idõsek Otthona Vasvár Cím: 9800 Vasvár, Petõfi S. u. 14. Szakosított ellátási formák: alapfunkció: idõskorúak ápolása-gondozása, kiegészítõ funkció: nincs. Férõhelyek száma: 100 (ezen belül 40 férõhely emelt szintû ellátást biztosít). 2. A R. 2. számú melléklete helyébe az alábbi új 2. számú melléklet lép:

6 SZEPTEMBER számú melléklet A Vas Megyei Önkormányzat Közgyûlésének fenntartásában mûködõ ápolást és gondozást nyújtó intézményekben fizetendõ térítési díjak: Napi intézményi térítési díj Havi intézményi térítési díj Vas Megyei Idõskorúak Szociális Intézete Acsád Nyugdíjasok Kõszegi Otthona Kõszeg, Kálvária u Nyugdíjasok Kõszegi Otthona Kõszeg, Munkácsy u Nyugdíjasok Peresznyei Otthona Kõszegpatyi Mentálhigiénés Otthon Vas Megyei Idõsek Otthona Hegyfalu Vas Megyei Idõsek Otthona Táplánszentkereszt Vas Megyei Idõsek Otthona 2200 Vasvár Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál pszichiátriai betegek lakóotthon Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc értelmi fogyatékosok részlege Idõskorúak részlege Lakóotthon I Szivárvány Lakóotthon (Lakóotthon II.) Lakóotthon III Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely Nyugdíjasok Hegyháti Otthona Oszkó A Vas Megyei Idõsek Otthona Vasvár átlagot meghaladó, emeltszintû elhelyezést és szolgáltatásokat biztosító részlegében az intézményi elhelyezéskor fizetendõ egyszeri hozzájárulás összege: 1 férõhelyes szoba esetén: Ft 2 férõhelyes szoba esetén: Ft/fõ E rendelet október 1-én lép hatályba, egyben a megyei közgyûlés 6/2007.(III. 30.) sz. rendelete hatályát veszíti. Szombathely, szeptember 28. Dr. Kun László sk. megyei fõjegyzõ Kovács Ferenc sk. a közgyûlés elnöke

7 2007. SZEPTEMBER Vas megyei Önkormányzat Közgyûlésének 19/2007. (IX. 28.) számú rendelete a Vas megyei Önkormányzat évi költségvetésérõl alkotott 1/2007. (II.16.) számú rendelete módosításáról A Vas megyei Közgyûlés a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv., a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CXXVII. tv., és az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény alapján Vas megye Önkormányzatának évi költségvetésérõl és annak végrehajtási feladatairól az alábbi rendeletet /továbbiakban: R/ alkotja: A költségvetés bevételei A közgyûlés az önkormányzat évi költségvetésének bevételi elõirányzatát 20, E Ft-ról 21, E Ft-ra módosítja. 2. A bevételi elõirányzaton belüli forrásokat jogcímenként a R. 1. sz. mellékletének A/ pontja tartalmazza. 2.. A tervezett bevételeket címenként, alcímenként /költségvetési szervenként/ és forrásonként a R. 2. sz. melléklete tartalmazza A költségvetés bevételi elõirányzatából mûködési célokat szolgáló forrás a 17, E Ft-ról 17, E Ft-ra, a felhalmozási feladatok finanszírozására számításba vehetõ bevétel 3, E Ft-ról 3, E Ft-ra módosul. 2. Az 1/ pontban rögzített források a R. 1/A. számú mellékletében szerepelnek A közgyûlés a költségvetési szervek részére 4, E Ft felügyeleti szervi támogatást biztosított, melyet 4, E Ft-ra módosít, melybõl 4, E Ft mûködési, E Ft felhalmozási célokat szolgál. 2. A felügyeleti szervi támogatásokat költségvetési szervenként a R. 2. sz. melléklete tartalmazza. A költségvetés kiadásai A közgyûlés az önkormányzat évi költségvetésének kiadási elõirányzatát 21, E Ft-ról 21, E Ft-ra módosítja 2. A kiadási elõirányzaton belül intézmény típusonként a kiemelt elõirányzatokat a R. 1. számú mellékletének B/ pontja tartalmazza. 3. Az 1. pontban rögzített kiadási elõirányzaton belül a kiemelt elõirányzatok a következõk: Személyi juttatások elõirányzata 7, E Ft-ról 7, E Ft-ra Munkaadókat terhelõ járulékok 2, E Ft-ról 2, E Ft-ra Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 7, E Ft-ról 7, E Ft-ra Speciális célú támogatások E Ft-ról E Ft-ra Felújítási elõirányzat E Ft-ról E Ft-ra Beruházási elõirányzat 1, E Ft-ról 2, E Ft-ra Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások E Ft-ról E Ft-ra Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése E Ft-ról E Ft-ra Hitelek E Ft E Ft

8 SZEPTEMBER 28. Pénzforgalom nélküli kiadások: Tartalékok E Ft-ról E Ft-ra Mûködési tartalék: céltartalék E ált.tartalék E Fejlesztési tartalék: céltart E ált.tartalék: E Költségvetési kiadási elõirányzat összesen 21, E Ft-ról 21, E Ft-ra módosítja. 6.. A R. 5. /3/ bekezdésében szereplõ kiemelt elõirányzatokat címenként, alcímenként /költségvetési szervenként/ a R. 3. számú melléklete tartalmazza Az önkormányzat felhalmozási kiadási elõirányzata 3, E Ft-ról 3, E Ft-ra módosul, melyet költségvetési szervenként, feladatonként és célonként a R. 5. sz. melléklete tartalmazza. 2. Az 1. pontban rögzített felhalmozási kiadási elõirányzatból a felhalmozási célú kiadás 2, E Ft-ról 3, E Ft-ra módosul a fejlesztési hitel utáni kamattörlesztés E Ft az ÁFA befizetési kötelezettség E Ft. 8.. A közgyûlés az önkormányzati hivatal 1. mûködési kiadásait E Ft-ról E Ft-ra módosítja /ebbõl: a Vas megyei területi kisebbségi önkormányzatok elõirányzata E Ft/, melyet feladatonkénti bontásban a R. 4. sz. mellékletében rögzít. 2. felhalmozási kiadásait 1, E Ft-ról 1, E Ft-ra módosítja, melyet a R. 5. sz. mellékletének A/ pontjában szereplõ célokra használ fel 9.. A közgyûlés az önkormányzat pénzforgalom nélküli kiadásait /tartalékait/ E Ft-ról módosítja. Ebbõl: a mûködési céltartalék E Ft (E: intézmény: E Ft), a mûködési általános tartalékképzés E Ft-ról E Ft-ra, a fejlesztési céltartalék E Ft-ról, E Ft-ra változik, a fejlesztési általános E Ft E Ft-ra 10.. A közgyûlés 1. a költségvetési szervek létszámkeretét az R. 7. sz. melléklete szerint rögzíti. 2. az összlétszámból a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számát 276 fõben határozza meg 3. az önkormányzati hivatal létszámából a tisztségviselõk létszámát 3 fõben, a köztisztviselõk létszámát /8 órás foglalkoztatásra átszámítva 40,4 fõben, közszolgálati és munkaviszonyban állók létszámát 7 fõben rögzíti. 4. Az egyes költségvetési szervek létszámkeretét a R. 7. sz. melléklete tartalmazza. Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba Szombathely, szeptember 28. Dr. Kun László sk. Kovács Ferenc sk. megyei fõjegyzõ a közgyûlés elnöke

9 2007. SZEPTEMBER

10 SZEPTEMBER 28.

11 2007. SZEPTEMBER

12 SZEPTEMBER 28.

13 2007. SZEPTEMBER

14 SZEPTEMBER 28.

15 2007. SZEPTEMBER

16 SZEPTEMBER 28.

17 2007. SZEPTEMBER

18 SZEPTEMBER 28.

19 2007. SZEPTEMBER

20 SZEPTEMBER 28.

21 2007. SZEPTEMBER

22 SZEPTEMBER 28.

23 2007. SZEPTEMBER

24 SZEPTEMBER 28.

25 2007. SZEPTEMBER

26 SZEPTEMBER 28.

27 2007. SZEPTEMBER

28 SZEPTEMBER 28.

29 2007. SZEPTEMBER Vas Megye Önkormányzata Közgyûlésének 20/2007. (IX. 28.) sz. rendelete A megyei önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 10/2007. (VI. 8.) sz. rendelete módosításáról Vas Megye Önkormányzatának Közgyûlése a megyei önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 10/2007. (VI. 8.) sz. rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 1.. A R sz. melléklete helyébe e rendelet 1-2. sz. melléklete lép. 2.. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit december 1-tõl kell alkalmazni. Szombathely, szeptember 28. Dr. Kun László sk. Kovács Ferenc sk. megyei fõjegyzõ a közgyûlés elnöke

30 SZEPTEMBER 28.

31 2007. SZEPTEMBER

32 SZEPTEMBER 28.

33 2007. SZEPTEMBER

34 SZEPTEMBER 28.

35 2007. SZEPTEMBER

36 SZEPTEMBER 28.

37 2007. SZEPTEMBER

38 SZEPTEMBER 28. KÖZGYÛLÉSI HATÁROZATOK A megyei közgyûlés 168/2007.(IX.28.) sz. határozata a közgyûlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrõl, eseményekrõl szóló beszámoló elfogadásáról A közgyûlés: 1. az elõzõ ülés óta történt fontosabb döntésekrõl, eseményekrõl szóló beszámolót elfogadja; 2. jóváhagyja a közgyûlés elnökének egyes közoktatási intézmények átszervezésével kapcsolatban kiadott az elõterjesztéssel egyezõ tartalmú szakvéleményét. A megyei közgyûlés 169/2007.(IX.28.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési elõirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról A közgyûlés a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési elõirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói véleményt elfogadja. A közgyûlés: A megyei közgyûlés 170/2007.(IX.28.) sz. határozata vagyongazdálkodási gazdasági társaság létrehozásáról 1. a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelõ Kft. alapító okiratát az elõterjesztéssel egyezõ tartalommal jóváhagyja; 2. a megyei önkormányzat és a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelõ Kft. között kötendõ vagyonkezelõi szerzõdés-tervezetet az elõterjesztéssel egyezõ tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza elnökét annak aláírására; 3. a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelõ Kft. Felügyelõ Bizottsága tagjainak számára és személyeire vonatkozó javaslatról a novemberi ülésén dönt; 4. felkéri a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelõ Kft. megválasztott ügyvezetõjét és a felügyelõ bizottságát, hogy a könyvvizsgáló szervezetre, illetve személyére január 15-ig tegyen javaslatot. Felelõs: Határidõ: a közgyûlés elnöke (a dokumentumok aláírásáért) azonnal, illetve november 30, beszámolásra: január 30. A közgyûlés: A megyei közgyûlés 171/2007.(IX.28.) sz. határozata a Szombathelyi Határõr Igazgatóság tevékenységérõl szóló tájékoztató tudomásul vételérõl 1. köszönetét fejezi ki a Szombathelyi Határõr Igazgatóság teljes személyi állományának a magas színvonalú, több évtizedes, áldozatos munkájáért, mellyel biztosították a Magyar Köztársaság államhatárának rendjét, valamint hozzájárultak a magyar állampolgárok közrend-közbiztonságához fûzõdõ érdekeinek biztosításához;

39 2007. SZEPTEMBER reményét fejezi ki, hogy a határõrségi és rendõrségi integráció során a Vas megyei kötõdésû és a megye érdekeit eddig is szolgáló, a határõrség és a rendõrség jelenlegi kötelékében dolgozó személyi állomány továbbra is szolgálni tudja az új szervezetben hazánk és szûkebb területén a megye lakosságának biztonságát. Felelõs: Határidõ: a közgyûlés elnöke azonnal A megyei közgyûlés 172/2007.(IX.28.) sz. határozata az E-ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. tevékenységérõl szóló tájékoztató tudomásulvételérõl A közgyûlés: 1. megismerte az E-ON Észak-Dunántúli Áramszolgáltató ZRt tájékoztatóját, a fogyasztó bekötések ellátására, az áramkimaradások kezelésére, a települések közvilágítási rendszerének karbantartására és üzemeltetésére vonatkozóan; 2. kéri a szolgáltatót, hogy fordítson kiemelt figyelmet a települések által jelzett problémák megoldására, s adjon konkrét választ közvetlenül a települési önkormányzatoknak a felvetett problémákra; év õszén ismét napirendre tûzi az E-ON Észak-Dunántúli Áramszolgáltató ZRt tájékoztatóját. Felelõs: a közgyûlés elnöke ( az értesítésért) Határidõ: azonnal, illetve október 31. A közgyûlés: A megyei közgyûlés 173/2007.(IX.28.) sz. határozata a Savaria Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht. mûködésérõl szóló beszámoló tudomásulvételérõl 1. a Savaria Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht. ügyvezetõjének beszámolóját tudomásul veszi; 2. a társaság évi mûködését E forinttal támogatja. Felelõs : Határidõ: a közgyûlés elnöke (az értesítésért) azonnal A közgyûlés: A megyei közgyûlés 174/2007.(IX.28.) sz. határozata a Savaria Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht. társasági szerzõdésének módosításáról és felügyelõ bizottsági tagok delegálásról 1. a SAVARIA TISZK Kht. társasági szerzõdését az elõterjesztéssel egyezõ tartalommal módosítja; 2. felhatalmazza elnökét a szerzõdés aláírásra; 3. a SAVARIA TISZK Kht. Felügyelõ Bizottságába tagnak május 31-ig terjedõ idõtartamra Mészáros Árpádot és Pózvai Ferencet delegálja. Felelõs: Határidõ: a közgyûlés elnöke azonnal

40 SZEPTEMBER 28. A megyei közgyûlés 175/2007.(IX.28.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat I félévi gazdálkodásának tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról A közgyûlés: 1. az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az elõterjesztéssel egyezõ tartalommal elfogadja, 2. a megyei önkormányzat költségvetésében meglévõ pénzügyi hiányra, valamint a prognosztizálható illeték bevételi kiesésre tekintettel kötelezi a megyei közgyûlés elnökét, hogy a költségvetési szervekkel együttmûködve dolgozzon ki javaslatot a évi intézményi költségvetési támogatási szinthez viszonyítottan a támogatás átlagban 8-10 %-kal történõ csökkentésére, s ezen intézkedések kerüljenek beépítésre a évi költségvetési koncepcióba. Felelõs: Határidõ: a közgyûlés elnöke 1. pontra azonnal 2. pontra költségvetési koncepció elõkészítése, 2007.október 15. A megyei közgyûlés 176/2007.(IX.28.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat I félévi gazdálkodásának tapasztalatairól szóló könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról A közgyûlés az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói véleményt elfogadja. A megyei közgyûlés 177/2007.(IX.28.) sz. határozata a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház, Egyetemi Oktatókórház gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetérõl szóló beszámoló elfogadásáról A közgyûlés a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház, Egyetemi Oktatókórház gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetérõl szóló beszámolót elfogadja. Felelõs: Határidõ: a közgyûlés elnöke azonnal A megyei közgyûlés 178/2007.(IX.28.) sz. határozata az állami gondoskodásból kikerült nagykorúvá vált fiatalok lakáshoz jutását segítõ pályázat támogatásáról A közgyûlés a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által az állami gondoskodásból november 1-je elõtt nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatására kiírt pályázathoz Ft összegû megyei önrészt biztosít a megyei önkormányzat évi költségvetésében szereplõ nagykorúvá vált fiatalok lakáshoz jutását segítõ célú elõirányzat terhére. Felelõs: Határidõ: a közgyûlés elnöke azonnal

41 2007. SZEPTEMBER A közgyûlés: A megyei közgyûlés 179/2007.(IX.28.) sz. határozata a megyei közgyûlés intézményeinél végrehajtott létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésérõl 1. a feladatellátás racionálisabb megszervezése érdekében végrehajtott létszámcsökkentési döntése miatti kötelezettségek teljesítéséhez a központi költségvetésbõl évre egyszeri hozzájárulást igényel az alábbiak szerint: I. A megyei közgyûlés 1/2007.( II. 16.) számú a Vas megyei önkormányzat évi költségvetésérõl szóló - rendeletében az alábbi intézményeknél elrendelt létszámcsökkentés többletkiadásaira: 1. Rumi Óvoda, Fejlesztõ és Általános Iskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola Gyermek és Diákotthon Rum 1 fõ könyvelõ, 1 fõ takarító, 1fõ gyógypedagógus, l fõ gyermekgondozó munkakör megszüntetése, 2. Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Szombathely 2 fõ könyvtáros, l fõ ügyintézõ, 1 fõ kisegítõ munkakörök megszüntetése, 3. Vas megyei Múzeumok Igazgatósága Szombathely 1 fõ szakmunkás munkakör megszüntetése, 4. Szombathelyi Képtár 1 fõ egyéb ügyintézõ munkakör megszüntetése. II-III. A Vas megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház, Egyetemi Oktatókórház Szentgotthárd: l fõ gazdasági igazgatóhelyettes, l fõ számviteli osztályvezetõ-helyettes, l fõ számviteli nyilvántartó, l fõ számviteli ügyintézõ, l fõ könyvelõ, l fõ leltárellenõrzési csoportvezetõ, l fõ bérügyi csoportvezetõ, l fõ anyaggazdálkodási csoportvezetõ, 2 fõ portás, l fõ személygépkocsivezetõ, 2 fõ raktáros, 2 fõ telefonkezelõ 10 fõ takarítónõ, l fõ kõmûves, 2 fõ betanított munkás, l fõ kertész, l fõ szakács, 3 fõ konyhalány, l fõ élelmezésvezetõ, l fõ kartonozó, l fõ orvosírnok, l fõ adminisztrátor, 2 fõ szülésznõ, l fõ röntgenasszisztens, 2 fõ csoportvezetõ asszisztens, l fõ osztályvezetõ asszisztens, 2 fõ anaesthesiológus asszisztens, 2 fõ általános asszisztens, l fõ gyógyszertári asszisztens, 2 fõ fiziótherápiás asszisztens, 1 fõ mûtõs, 1 fõ szakgyógyszerész, 10 fõ ápoló, 3 fõ osztályvezetõ ápoló, 2 fõ diplomás ápoló, l fõ gyógytornász, 2 fõ gyógymasszõr, 10 fõ fõorvos, 3 fõ vezetõ fõorvos, l fõ általános orvos, 3 fõ szakorvos, 4 fõ adjunktus, 2 fõ mûtõssegéd, l fõ beteghordozó, 2 fõ segédgondozó, l fõ humánpolitikai osztályvezetõ, l fõ gazdasszony munkakör megszüntetése miatti többletkiadására (összesen 98 fõ); 2. igazolja, hogy az önkormányzat más költségvetési szerveinél meglévõ üres álláshelyeken, az elõreláthatólag megüresedõ álláshelyeken, vagy tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállalók munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli - foglalkoztatására nincs lehetõség; 3. vállalja, hogy a megszûntetett álláshelyeket 5 évig nem állítják vissza, kivéve, ha a jogszabályokból adódó többlet feladatok ezt indokolttá teszik; 4. a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CLIII. Törvény 5. számú mellékletének 10. pontja szerinti pályázat keretében a jelenlegi pályázatban érintett munkavállalók után nem részesült támogatásban. Felelõs: a közgyûlés elnöke (a pályázat benyújtására) Határidõ: október 1.

42 SZEPTEMBER 28.

43 2007. SZEPTEMBER A megyei közgyûlés 180/2007.(IX.28.) sz. határozata a Szalafõ Pityerszer 468 hrsz-ú vendéglõ megnevezésû ingatlan értékesítésre történõ kijelölésérõl A közgyûlés: 1. a Szalafõ Pityerszer 468 hrsz-ú vendéglõ megnevezésû ingatlant nyilvános pályázati eljárással értékesítésre kijelöli; 2. az ingatlan legalacsonyabb eladási árát Ft bruttó összegben határozza meg. Felelõs: Határidõ: a közgyûlés elnöke azonnal A megyei közgyûlés 181/2007.(IX.28.) sz. határozata a Mesteri Termal Kft-ben lévõ 300 ezer Ft névértékû üzletrész megvásárlásáról A közgyûlés: 1. megvásárolja a Savaria Tourist Kft-tõl a Mesteri Termal Kft.-ben lévõ 10%-os, 300 ezer Ft névértékû üzletrészét Ft-ért; 2. felhatalmazza elnökét a mellékelt üzletrész átruházási szerzõdés aláírására. Felelõs: Határidõ: a közgyûlés elnöke azonnal ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSI SZERZÕDÉS amely létrejött egyrészrõl a Savaria Tourist Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., székhelye: 9700 Szombathely, Király u. 1., képviseletében: Királyné Kerék Anikó ügyvezetõ, mint eladó (továbbiakban: Eladó), másrészrõl Vas Megye Önkormányzatának Közgyûlése, székhelye: 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1., képviseletében: Kovács Ferenc a Vas Megyei Közgyûlés elnöke, mint vevõ (továbbiakban: Vevõ) között az alábbi feltételek mellett: 1) A Szerzõdõ Felek rögzítik, hogy a Vas Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által vezetett Cégjegyzékbe szám alatt bejegyzett 9551 Mesteri, Kossuth u. 49. szám alatti székhelyû MESTERI TERMAL Strandfürdõ Üzemeltetõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaságban (továbbiakban: Mesteri Termál Kft.) a Vas Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által Cg cégjegyzékszám alatt nyilvántartott Eladó Ft névértékû üzletrésszel rendelkezik. Az Eladó mellett a Mesteri Termal Kft-nek a Büki Gyógyfürdõ Zrt Ft és Mesteri Község Önkormányzata is Ft névértékû üzletrésszel tagja. 2) Az Eladó a jelen szerzõdés 1. pontjában feltûntetett üzletrészét Ft-ért (azaz háromszázezer forintért) eladja a Vevõnek, amit a Vevõ ezen vételárért megvásárol és a vételárat az elõvásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozatok kézhezvételét követõ nyolc banki napon belül egy összegben átutalja az Eladónak. 3) A Szerzõdõ Felek tisztában vannak azzal, hogy a Mesteri Termal Kft-nek a jelen szerzõdés 1. pontjában feltûntetett további tagjait az adásvétellel átruházni kívánt üzletrészre elõvásárlási jog illeti meg. 4) A Szerzõdõ Felek tudomással bírnak arról is, hogy az üzletrésznek a Vevõre történõ átruházásához a taggyûlés egyhangú határozata szükséges.

44 SZEPTEMBER 28. 5) Az Eladó az üzletrész tulajdonjogát a teljes vételár kiegyenlítéséig fenntartja, a tulajdonjog a teljes vételár kifizetésével egyidejûleg száll át a Vevõre. Az Eladó ezt követõen külön nyilatkozattal hozzájárul a cégbírósági változás-bejegyzési eljárás lefolytatásához. 6) A Szerzõdõ Felek feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kijelentik, hogy jelen üzletrész átruházási szerzõdésben foglaltak mind egészében, mind részleteiben szerzõdéskötési akaratukkal teljességgel egyezõek. Az okirat szövegezése, tartalma számukra mindenben megfelel, minden olyan kérdésre nézve és úgy tartalmaz szabályozást, melyet Szerzõdõ Felek a maguk részérõl írásba kívántak foglalni. Mindezekre tekintettel az okiratot jóváhagyólag aláírják. 7) Jelen üzletrész átruházási szerzõdés által nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályokban kiváltképpen a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben, illetve a Ptk-ban foglaltak az irányadóak. 8) A Szerzõdõ Felek rögzítik, hogy jelen adásvétel a Vas Megyei Közgyûlés jóváhagyásával válik érvényessé, a közgyûlési határozat kivonata jelen szerzõdés mellékletét képezi. Szombathely, szeptember Királyné Kerék Anikó ügyvezetõ az Eladó képviselõje Kovács Ferenc a közgyûlés elnöke a Vevõ képviselõje Záradék: Vas Megye Közgyûlése a szeptember 28-án kelt 181/2007. (IX. 28.) számú határozattal az üzletrész átruházási szerzõdést jóváhagyta. Szombathely, szeptember 28. Kovács Ferenc a Vas Megyei Közgyûlés elnöke A megyei közgyûlés 182/2007.(IX.28.) sz. határozata óvodai nevelési feladatok ellátására létrejött társulási megállapodás megszüntetésérõl A közgyûlés a Vas Megyei Önkormányzat, valamint Gencsapáti Község Önkormányzata között december 29. napján létrejött óvodai nevelési feladatok közös ellátására vonatkozó társulási megállapodást közös megegyezéssel megszünteti. Felelõs: Határidõ: a közgyûlés elnöke (az értesítésért) azonnal A közgyûlés pályázatot ír ki: A megyei közgyûlés 183/2007.(IX.28.) sz. határozata Vas megye biztonságos települése cím adományozására pályázat kiírásáról 1. Vas Megye Biztonságos Települése cím adományozására az elõtejesztéssel egyezõ tartalommal; Ft-ot biztosít a címmel járó pénzjutalomra a évi költségvetés Bûnmegelõzési és Közbiztonsági célú elõirányzat terhére. Felelõs: Határidõ: a közgyûlés elnöke azonnal

45 2007. SZEPTEMBER A megyei közgyûlés 184/2007.(IX.28.) sz. határozata a Vas Megyei Polgárõr Szervezetek Szövetségével közös Vas Megye Biztonsági Programjának megvalósulását elõsegítõ pályázat kiírásáról A közgyûlés az elõterjesztéssel egyezõ tartalommal pályázatot ír ki a Vas Megyei Polgárõr Szervezetek Szövetségével közösen polgárõr egyesületek részére Ft értékben a megye biztonsági programja további megvalósításának elõsegítése érdekében. Felelõs: Határidõ: a közgyûlés elnöke azonnal A közgyûlés: A megyei közgyûlés 185/2007.(IX.28.) sz. határozata a Vas Megyei Sportigazgatóság Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosításáról 1. a Vas megyei Sportigazgatóság Szervezeti és Mûködési Szabályzatát az elõterjesztés szerinti tartalommal módosítja; 2. egyetért azzal, hogy a megyei közgyûlés legközelebbi ülésén szervezeti és mûködési szabályzatában a turisztikai és sport bizottság átruházott hatáskörei közé kerüljön beépítésre a Vas Megyei Sportigazgatóság felügyelete és SZMSZ nek jóváhagyása. Felelõs: Határidõ: a közgyûlés elnöke azonnal, illetve a 2. pontnál november 30. A megyei közgyûlés 186/2007.(IX.28.) sz. határozata Vas Megye Közgyûlésének Elismerõ Oklevele kitüntetés adományozásáról A közgyûlés: a.) a fennállásának 35. évfordulóját ünneplõ Kemenesalja Néptánccsoport részére - közösségépítõ, a helyi hagyományok ápolásában, a magyar néptánckultúra megõrzésében nyújtott eredményes, példamutató tevékenysége terén kifejtett munkájáért - Vas Megye Közgyûlésének Elismerõ Oklevele kitüntetést adományozza; b.) a fennállásának 10. évfordulóját ünneplõ Hetyei Daloskör részére - közösségépítõ, a helyi, népzenei hagyományok ápolásában, megõrzésében nyújtott eredményes, példamutató tevékenysége terén kifejtett munkájáért - Vas Megye Közgyûlésének Elismerõ Oklevele kitüntetés adományozását utólagosan jóváhagyja; c.) a fennállásának 5. évfordulóját ünneplõ Zörej Zenekar részére - közösségépítõ, a helyi, népzenei hagyományok ápolásában, megõrzésében nyújtott eredményes, példamutató tevékenysége terén kifejtett munkájáért - Vas Megye Közgyûlésének Elismerõ Oklevele kitüntetés adományozását utólagosan jóváhagyja. Felelõs: Határidõ: a közgyûlés elnöke azonnal

46 SZEPTEMBER 28. A megyei közgyûlés 187/2007.(IX.28.) sz. határozata közösségi célú alapítvány támogatásáról A közgyûlés: 1. a Savaria University Press Alapítvány részére a Vas Megyei Irodalmi Kultuszok címû füzetsorozat kiadásának költségeire Ft támogatás biztosítását engedélyezi; 2. felkéri elnökét a támogatási szerzõdés aláírására. Felelõs: Határidõ: a közgyûlés elnöke azonnal A megyei közgyûlés 188/2007.(IX.28.) sz. határozata A Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház, Egyetemi Oktatókórház Zártkörûen Mûködõ Nonprofit Részvénytársaság alapító okiratának módosításáról A közgyûlés a 132/2007. (VI. 29.) sz. határozatával jóváhagyott, a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház, Egyetemi Oktató Kórház Zártkörûen Mûködõ Nonprofit Részvénytársaság Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1) Az Alapító Okirat I/2 - a társaság rövidített cégnevét tartalmazó pontja hatályon kívül helyezésre kerül. Ezzel egyidejûleg az I. fejezet 3-8. pontjainak sorszámozása 2-7 pontra módosul. 2) Az Alapító Okirat új I/3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. A társaság fióktelepei: a) 9700 Szombathely, Markusovszky u. 3. b) 9700 Szombathely, 11-es Huszár út 138. c) 9700 Szombathely, Március 15. tér 3. d) 9700 Szombathely, Bartók B. krt. 41. e) 9700 Szombathely, Petõfi S. u. 43. f) 9700 Szombathely, Horváth B. krt. 42. g) 9700 Szombathely, Paragvári u ) Az Alapító Okirat V/8. pontja hatályon kívül helyezésre kerül, s helyére a következõ rendelkezés lép: 8. Az igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az igazgatóság összes tagja jelen van. Az igazgatóság a határozatait egyhangúlag hozza. 4) Az Alapító Okirat V/9. pontja hatályon kívül helyezésre kerül, s helyébe a következõ rendelkezés lép: 9. Az igazgatóság ülésérõl jegyzõkönyvet kell felvenni. A jegyzõkönyv tartalmazza: a) az ülés helyét, idejét és azt, hogy összehívása szabályszerû volt-e. b) a résztvevõk nevét c) a hozzászólások lényegét és az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat. Bármely tag kérésére szó szerinti jegyzõkönyvet kell készíteni. A jegyzõkönyvet az igazgatóság elnöke, valamint a jegyzõkönyvvezetõ írja alá. Az ülés jegyzõkönyvét minden igazgatósági tagnak és a felügyelõ bizottság elnökének függetlenül attól, hogy az ülésen részt vett-e meg kell küldeni az ülést követõ 15 napon belül.

47 2007. SZEPTEMBER ) Az Alapító Okirat 10. pontjának harmadik mondta- : Nem terheli felelõsség azt az igazgatósági tagot, aki a határozat ellen szavazott és ezt a tényt a határozat meghozatalától számított 15 napon belül írásban a felügyelõ bizottság tudomására hozta - hatályát veszti. 6) Az Alapító Okirat XI/2. a. pontja hatályon kívül helyezésre kerül, s helyébe a következõ rendelkezés lép: 2. a. az igazgatóság tagjai együttesen Felelõs: Határidõ: a közgyûlés elnöke azonnal KÖZLEMÉNYEK Tájékoztató a Szombathelyi Határõr Igazgatóság tevékenységérõl (2007. augusztus 31-ig) Az igazgatóság jogalkalmazói tevékenysége során az elõzõ évinél 4 %-kal több (3077) intézkedést regisztrált, ennek során 92 személlyel szemben hatáskörbe utalt bûncselekmény, 2985 fõ ellen egyéb jogellenes cselekmény elkövetése miatt járt el. A kirendeltségek 88 esetben intézkedtek körözött személy, illetve tárgy felfedésekor. Bûnmegelõzési céllal 105 külföldi személy visszairányítására került sor. A visszairányított külföldiek többsége ukrán, moldáv, illetve kínai állampolgár volt. A jogellenes cselekmények egy részében (45 fõnél) az elfogásokra a szomszéd állam területén került sor. Jelentõs mértékben emelkedett a gépjármû-közlekedéssel kapcsolatos szabálysértések felfedése (2143). Megváltozott a migrációhoz kapcsolódó elkövetések helyszíne, az elmúlt évektõl eltérõen közel azonos arányban jelentek meg a jogsértõk a zöldhatáron, a határátkelõhelyeken és mélységben. Az igazgatóság illetékességi területén jelentõsen csökkent a migrációval kapcsolatos jogsértõ cselekmények és kisebb mértékben a hatáskörbe utalt bûncselekmények száma. Ennek alapvetõ oka, hogy az év elején az Európai Unió tagjává vált Románia és Bulgária, így ezen országok állampolgárai most már legálisan juthatnak el a Nyugat-európai országokba. Tovább erõsödött az a tavalyi év utolsó negyedévében tapasztalt tendencia, mely szerint folyamatosan csökkenik az átkelõhelyeken felfedett közokirat-hamisítások száma. A hatáskörbe utalt bûncselekmények mellett - a Rendõrség, a Vám- és Pénzügyõrség munkáját segítve - az igazgatóság 61 esetben tett nem hatáskörbe utalt bûncselekmény, illetve 333 esetben szabálysértés elkövetése miatt feljelentést. Az igazgatóság határátkelõhelyein ez évben személyt és jármûvet léptettünk át. Az elmúlt év hasonló idõszakához viszonyítva a személyforgalom 12,0 %-kal, míg a jármûforgalom 18,1 %-kal növekedett. Az igazgatóság - sikeresen együttmûködve a szomszédos igazgatóságokkal, a Vám- és Pénzügyõrséggel, valamint a Bûnügyi és Felderítõ Fõosztály Központi Nyomozó Osztályával továbbra is jelentõs eredményeket ért el az embercsempészek segítségével tiltott határátlépést megkísérlõ külföldiek elfogásában. Az Igazgatóság bûnügyi szervei 40 bûnügyben rendeltek el nyomozást: embercsempészés miatt 15, közokirathamisítás miatt 23, beutazási és tartózkodási tilalom megsértése bûncselekmény elkövetése miatt 2 esetben. A korábbi évhez képest a bûncselekmények számának visszaesése tapasztalható, amely különösen az embercsempészés miatt eljárás alá vont személyek számának (44 fõrõl 30 fõre történt) 32 %-os csökkenésében mutatkozik. Ezen bûncselekmény elkövetési módját illetõen új tendenciaként jelentkezik, hogy egyre inkább erõsödik a zöldhatáron történõ elkövetés. A csempészett személyek tavaly zömmel ukrán, illetõleg moldáv állampolgárok voltak, idén viszont a döntõ többség koszovói albán nemzetiségû szerb állampolgár. Közokirat-hamisítás tekintetében a korábbi évekkel szemben a fényképcsere módszerét nem alkalmazták. Az okmányok többsége hamis, utánzott okirat volt, elõfordult az adathordozó oldal cseréje, illetõleg az érvényességi idõ átírása is. A leggyakrabban felhasznált okmánytípus a román személyi igazolvány volt.

48 SZEPTEMBER 28. Az igazgatóság hatékony intézkedésekkel reagált az elkövetés helyében és módszerében bekövetkezõ változásokra, ennek következtében az államhatár õrizetének eredményessége továbbra is közel 100%-os. Az új, összevont kirendeltségek megfelelnek a korszerû elveknek, a vezetési funkciók érvényesülnek. Az igazgatóságon az Európai Uniós elvárásoknak és a migrációs mozgások sajátosságainak megfelelõen elsõbbséget élvezett a határforgalom-ellenõrzés folyamatosságának biztosítása. II. A rendészeti tevékenység értékelése Az igazgatóság az osztrák rendõrséggel sikeresen mûködteti a közös járõrözés rendszerét, elsõsorban Szentgotthárd HRK és a Szombathely HRK illetékességi területén, ezen belül is a határátlépési pontok térségében. Szeptember 1-jétõl kezdõdõen az igazgatóság szlovén szakaszán is bevezettük a közös járõrözést. A teljes jogú schengeni tagság utáni idõszakra vonatkozóan elkészültek a határátkelõhelyek akadálymentesítési tervei, jelenleg folyik a határellenõrzés visszaállítására kidolgozott tervek végrehajthatósági vizsgálata és infrastrukturális elõkészítése. Folyamatos feladatot jelent a Határõrség teljes jogú schengeni tagságra történõ felkészülési tervébõl adódó feladatok idõarányos végrehajtása, a Schengeni Határellenõrzési Kódex, továbbá a Határõrök Gyakorlati kézikönyve feldolgozásának folytatása, a SCHEVAL ellenõrzés megállapításainak további feldolgozása a személyi állomány körében, valamint a SISone4ALL informatikai rendszer bevezetése. Helyszíni bírság kiszabására 955 fõ esetében került sor, ,- Ft értékben. Az elõzõ év ugyanezen idõszakához viszonyítva a kiszabott helyszíni bírságoknál 35 % emelkedés tapasztalható. A szabálysértési feljelentéseknél és a kiszabott helyszíni bírságoknál meghatározó a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú, illetve a határrendészeti szabályok megsértésébe ütköztetett szabálysértés. A Bevetési Alosztály és Határvadász Század a külsõ együttmûködõ szervekkel közös szervezésû két-, illetve többoldalú bevetések végrehajtásával biztosította a 20/2004. BM-PM-FMM Együttes utasítás által meghatározott, az illegális migrációt ellenõrzõ szûrõháló mûködtetését. Az akciók száma (229) az elõzõ évihez viszonyítva a nyolcszorosára emelkedett. Az alosztály 40 esetben, a század 208 alkalommal szervezett önálló bevetést, többnyire az igazgatóság illetékességi területének mélységében, a határõrizeti operatív helyzet alakulása függvényében. A bevetések során a szakterület szolgálatellátását jelentõsen könnyítették a rendelkezésére álló különleges technikai eszközök, melyek 1692 órában kerültek alkalmazásra. Az igazgatóság a schengeni felkészülési folyamat szerves részeként folytatta a személyi állomány alapfokú idegennyelvi felkészítését. A Schengeni alap terhére nyelvi projekt keretében kilenc, alapfokú vizsgára felkészítõ nyelvi tanfolyamon (egy német, egy szlovén és hét angol) 78 fõ végzett. Az értékelt idõszakban a Schengen Alap további finanszírozásával központi felkészítésen 85 fõ, a Soproni Oktatási Központ képzésein 83 fõ vett részt. Az igazgatóság a Gyõri Határõr Igazgatósággal közösen megszervezte és végrehajtotta a fent említett intézményben 42 fõ alapfelkészítését az osztrák magyar közös járõrszolgálat ellátására. Az igazgatóság illetékességi területén december 01-tõl 3 helyen (Pornóapáti-Deutsch-Schützen, Rönök Szent-Imre templom és Szentgotthárd-Mogersdorf között), 2007-ben pedig további négy helyen (Narda- Schandorf, Felsõcsatár-Burg, Vaskeresztes-Eisenberg és Nemesmedves-Reinersdorf között) nyílt határátlépési pont, ahol a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány közötti megállapodás értelmében az Európai Unió tagállamainak állampolgárai könnyített módon léphetik át az államhatárt. A határellenõrzés ezeken a helyeken szúrópróbaszerû, ám az átlépésnek feltétele az érvényes útiokmány megléte. Ezek a határátlépési pontok április 1-tõl október 31-ig óra között, míg november 1-tõl március 31-ig óra között tartanak nyitva, azonban az államhatárt ezeken a helyeken csak gyalogosan, kerékpáron, lovon és (ahol az infrastruktúra lehetõvé teszi) lovas kocsival lehet átlépni. Ideiglenes határátkelõhely nyitására 25 esetben került sor, 3 esetben történt nyitvatartási idõ meghosszabbítás alapvetõen az érintett önkormányzatok megkeresései alapján, ilyen kérelmet egy esetben sem utasítottunk el.

49 2007. SZEPTEMBER III. Az alapfeladatok végrehajtását biztosító humán és gazdasági szakterületen végzett munka tapasztalatai Az igazgatóságon a létszám- és bérgazdálkodás szigorúan betartásra került. A feltöltöttség 96,7 %-os. Az elmúlt év hasonló idõszakához viszonyítva a létszám 171 fõvel csökkent. A január 01-i szervezetkorszerûsítést követõen 72 fõ hivatásos, 7 közalkalmazott 2 fõ köztisztviselõ távozott. Az elsõ félévben a fluktuáció minimális volt, 1 fõ tiszt és 1 fõ tiszthelyettes áthelyezéssel, 5 fõ tiszthelyettes közös megegyezéssel távozott. Áthelyezéssel 2 fõ hivatásos állományú érkezett más igazgatóságtól, 1 fõ közalkalmazott került felvételre. A normasértést elkövetõk száma 27 %-os csökkenést mutat az elõzõ év hasonló idõszakához képest. Korrupciós jellegû bûncselekmény gyanúja miatt nem indult és nincs is folyamatban büntetõeljárás. Két fõvel szemben kellett szolgálaton kívül elkövetett köztörvényes bûncselekmény miatt méltatlansági eljárást indítani. Az állomány fegyelmi helyzete, egészségügyi és pszichikai állapota megfelelõ. A évi 3.223,2 mft eredeti kiadási elõirányzat kevesebb a évi tényleges felhasználásnál. A költségvetés nagyon feszített volt, a likviditás megõrzéséhez következetesen be kellett tartani a gazdálkodási szabályokat augusztus végéig a személyi kiadások kiemelt elõirányzat több mint 74,71 %-a lett felhasználva. A felhasználás mintegy 7 %-al haladja meg az idõarányosan tervezettet. A dologi kiadások elõirányzat felhasználása megközelítõleg idõarányos, amely a mûködési feltételeket nem veszélyezteti. A Tetra rádiók rendszerbeállítása az igazgatóságon megtörtént, amely nagyban hozzájárult az összeköttetés javításához. IV. Együttmûködés A határõrizeti törvény elõírásainak megfelelõen az együttmûködésre kötelezett szervekkel kialakított kapcsolataink megfelelnek a közös feladatainknak. A szakterületek együttmûködési feladataikat a megállapodások keretein belül hajtják végre a Rendõrség, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, a Magyar Honvédség, a Nemzetbiztonsági Hivatal, a Vám és Pénzügyõrség, a Polgárõr Szervezetek Szövetsége, az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Fõfelügyelõség, az Erdészet és a Magyar Államvasutak, a Nemzeti Közlekedési Hatóság szerveivel, a szomszédos igazgatóságokkal. Ezen együttmûködéseket a kölcsönösség jellemzi, mely napi élõ információcserében és egyedi ügyekben végrehajtott közös akciókban realizálódik. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Bûnmegelõzési Osztály SCHENGEN KAPUJÁBAN elnevezésû pályázatán - az illegális migráció visszaszorítása és kezelése érdekében végzett tevékenység támogatására - igazgatóságunk 3 millió forintot nyert. A túloldali szervekkel történõ együttmûködés különösen a közös osztrák-magyar határmenti járõrszolgálat keretében összehangolt járõrözési rendszerek növelik az államhatár ellenõrzését végrehajtó erõk eszközök számát, biztosítva az eredményességet április elsejétõl naponta két alkalommal vezényelnek közös járõröket, a szolgálat ideje a határátlépési pontok aktuális nyitvatartási idejéhez igazodik. A kirendeltségek és az igazgatóság kijelölt osztályai rendszeres, mindkét fél részére elõnyökkel szolgáló kapcsolatot alakítottak ki az azonos szintû osztrák és szomszédos szervezeti elemekkel. Ahogy évben osztrák viszonylatban hozott az együttmûködésben minõségi változást a bûnügyi együttmûködésrõl szóló törvény hatályba lépése, amely lehetõvé tette többek között - közös járõrök vezénylését, úgy szlovén viszonylatban az idei év hozott hasonló áttörést, a bûnüldözõ szervek határokon átnyúló együttmûködésérõl szóló Megállapodás kihirdetésérõl szóló évi CVIII. törvény hatályba lépésével, mely szintén lehetõséget ad (szeptember 01-jétõl) közös, szlovén-magyar járõrszolgálat mûködtetésére.

50 SZEPTEMBER 28. A Vas megyei Polgárõr Szervezetek Szövetsége tagszervezeteivel jelenleg 33 együttmûködési megállapodás van érvényben, amelybõl kettõt az idei évben írtunk alá és további három van elõkészületi stádiumban. Az igazgatóság állománya az elsõ félévben 1260 óra közös szolgálatot teljesített a polgárõrökkel a határõrizet érdekében, ebbõl 270 órát határrendészeti akciók keretén belül. A polgárõr szervezetekkel az együttmûködésünk nem csak protokolláris, hanem egyre erõsebb a gyakorlati végrehajtás tekintetében. Az igazgatóság az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Schengen Kapujában címû pályázatára készített projektjében is kiemelt figyelmet fordít a polgárõrökkel folytatott együttmûködés javítására. A projekt egyik fõ célja a polgárõrök szakirányú felkészítésének megszervezése és végrehajtása a schengeni egyezmény életbe lépését követõen felmerülõ feladatok ellátására. Az év során 6 darab Lada Niva típusú terepjárót adott át az igazgatóság a megyei polgárõr szervezeteknek, ezzel is javítva feladatellátásuk színvonalát. Az illetékességi területen mûködõ állami és gazdasági szervekkel, önkormányzatokkal és azok intézményeivel, egyházakkal, civil szervezetekkel és a határterületen élõ lakossággal a kapcsolat élõ és folyamatos volt. Külön szeretném megköszönni azt a már tradicionálisnak mondható anyagi és erkölcsi jellegû segítséget, melyet a Megyei Közgyûlés és a települési önkormányzatok nyújtottak az igazgatóság számára, ezzel is lehetõséget biztosítva a határterületen a fokozott határõri jelenléthez, hozzájárulva a települések közbiztonságának növeléséhez. V. EURÓPAI UNIÓS FELADATOK Magyarország a tervek szerint január 01-jén lép be a Schengeni egyezménybe, amely mélyreható változásokat jelent az államhatár õrzését, a határforgalom ellenõrzését illetõen. Ettõl az idõponttól kezdve a vas megyei határszakaszon az Európai Unió tagállamainak állampolgárai az osztrák és a szlovén államhatárt (mint belsõ határt) megkülönböztetés nélkül bármely helyen átléphetik, érvényes személyazonosságot igazoló okmány megléte esetén. Az államhatáron a határforgalom ellenõrzése megszûnik, azt csak külön rendelettel, ideiglenes jelleggel lehet visszaállítani. Az így keletkezõ biztonsági deficitet az ország mélységében, mobil ellenõrzõháló mûködtetésével kell kompenzálni. A belépésig, illetve azt követõen az alábbi feladatok várnak az igazgatóságra, illetve az új, integrált Rendõrségre: A SISone4ALL rendszerhez történõ csatlakozás még hátralévõ feladatainak végrehajtása, a rendszer beüzemelése és mûködésének elõkészítése. Az akadálymentesítési feladatok elõkészítése, valamint az új illetékességi és diszlokációs struktúrára való áttérés, a határellenõrzési rendszerek átalakítása, a komplex mélységi migrációs szûrõ ellenõrzési rendszer schengeni határellenõrzési és határbiztonsági kritériumokkal való összehangolása. A határellenõrzés visszaállítására kidolgozott tervek végrehajthatóságának és az infrastrukturális elõkészítettségének vizsgálata. A Határõrség teljes jogú schengeni tagságra történõ felkészülési tervébõl adódó, idõarányos szakterületi feladatok végrehajtása.(sis ellenõrzés) Az Integrált Vezetési Központhoz kapcsolódó, szükséges fejlesztések (CheckNet) végrehajtása a mélységi ellenõrzési rendszer hatékony mûködése érdekében. A Schengeni Határellenõrzési Kódex és a Határõrök Gyakorlati Kézikönyve feldolgozásának folytatása a teljes személyi állomány körében. Felkészítõ foglalkozások megszervezése a Határõrséghez kerülõ új technikai eszközök kezelésére, alkalmazására. Az osztrák magyar és a szlovén - magyar bûnügyi egyezményben meghatározott feladatok végrehajtása. VI. Határõrségi Rendõrségi integráció január 01-jével megszûnik az önálló Határõrség, egyenrangú félként integrálódik a Rendõrséggel. Ez év elsõ felében, az államháztartás hatékony mûködését elõsegítõ szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekrõl szóló 2118/2006. (VI. 30.) Kormányhatározat alapján az Országgyûlés elfogadta az ehhez szükséges törvénycsomagot: módosította az Alkotmányt, meghozta az új, az államhatárról szóló törvényt, illetve módosította a Rendõrségi törvényt. Ezt követõen meghatározták az integráció alapfeladatait az

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. SZEPTEMBER 23. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. SZEPTEMBER 23. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. SZEPTEMBER 23. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2006. MÁRCIUS 24. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 37/2006. (II.16.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. DECEMBER 12. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. DECEMBER 12. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. DECEMBER 12. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 32/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 35/2009. (II. 13.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2008. NOVEMBER 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XIX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2008. NOVEMBER 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2008. NOVEMBER 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 32/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-21/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVIII. (XLVI.) évfolyam 4. szám 2008. június 13. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 70/2008. (VI. 12.) MÖK határozat: Pintér Ágnes pályázatának tárgyalás nélküli

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1.1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. szeptember 23. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE 13/2008. (XII. 30.) SZÁMÚ RENDELETE Hangony Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete és szerveinek Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról alkotott 9/2001.

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja DMJV Önkormányzat 2004. évi 6. számú Közlönye file://g:\kozl\6szkoz~1\6szkzl~1\6szkzl~1.htm 1. oldal, összesen: 47 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjog rendezésérıl Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

K I V O N A T. a Képviselő-testület 2007. február 8-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Képviselő-testület 2007. február 8-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a Képviselő-testület 2007. február 8-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 7/2007. (II.08.) számú h a t á r o z a t : 1. Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetés

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007 március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Aljegyzői pályázat kiírása A közgyűlés 17 igen szavazattal, 9 tartózkodással

Részletesebben

Hk-2010-04-29. Változat: 1. Sorszám: 6. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. április 29-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Hk-2010-04-29. Változat: 1. Sorszám: 6. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. április 29-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. április 29-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből 715/2010.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 27-ei rendes közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 25. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...19. oldal 25/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XVII. évfolyam 6. szám 2007. december 20. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. SZEMÉLYI RÉSZ Z-2/2007.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XX. (XLVIII.) évfolyam 3. szám II/I. kötet 2010. április 28. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 69/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: Ekker-Horgos Mária pályázatának

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2010 MÁJUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 2 szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 2 TARTALOMJEGYZÉK I MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 14-33oldal II

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (VI. számú módosítás)

SZÁM TÁRGY OLDAL II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (VI. számú módosítás) SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2006. (II.16.) Kgy. h. A Területi Választási Bizottság, valamint az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztásáról

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 31-i ülésére A 91/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 31-i ülésére A 91/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 32/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-4/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat Szám: 26685/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Javaslat a VGÜ Kft. üzletrészének felosztására és értékesítésére, valamint nonprofit gazdasági társasággá alakítására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.

Részletesebben

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. december 08. -ai üléséről. 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. december 08. -ai üléséről. 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat a A Tárgy: napirend 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a 30/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással, hogy leveszi a ZÁRT ülésre megjelölt 14.

Részletesebben

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. szeptember 10-én de. 8 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 22-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Zirci Városüzemeltetés Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő állami tartalékföldek hasznosítására

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-7/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának 185/2015. (IX.09.) sz. határozata

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL 1 ÖNKORM ÉRT SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 19/2005. (VI.29.)ÖKT.r. Az Önkormányzat közművelődési feladata- 5. iról, a helyi közművelődési

Részletesebben

347/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat

347/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 347/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kállai Sándor 4080 Hajdúnánás, Korponai utca 51. szám alatti egykori lakos,

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. szeptember 12. VII. évfolyam 10. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...26. oldal. Szerződések...72.

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. szeptember 12. VII. évfolyam 10. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...26. oldal. Szerződések...72. DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2011. szeptember 12. VII. évfolyam 10. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...26. oldal 36/2011. (IX. 12.) rendelet a temetőkről és temetkezés rendjéről szóló 25/2001. (VI.

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 41/2012. (XI.09.) számú rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 41/2012. (XI.09.) számú rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1. oldal LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 41/2012. (XI.09.) számú rendelete Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 41/2012.(XI.09.) számú rendelete formailag egységes szerkezetben (2013.01.01.) 1 2. oldal Lakitelek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. október 31-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. október 31-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. október 31-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita, Takács

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi

Részletesebben

K I V O N A T. A Képviselı-testület 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzıkönyvébıl. 368/2011. (X.27.) számú h a t á r o z a t:

K I V O N A T. A Képviselı-testület 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzıkönyvébıl. 368/2011. (X.27.) számú h a t á r o z a t: K I V O N A T A Képviselı-testület 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzıkönyvébıl 368/2011. (X.27.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Köztársaság út 7. Társasház

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ A Gyermekvédelmi ellátó rendszer 2006. évi értékelésének elfogadása

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ A Gyermekvédelmi ellátó rendszer 2006. évi értékelésének elfogadása Bököny Község Képviselő-testülete 2007. május 10-én tartott rendkívüli ülésének 8-17/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (50-52/2007.) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A Bentlakásos Idősek

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. június13. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

2011. évi CLIV. törvény

2011. évi CLIV. törvény 2011. évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl 1 hatályos: 2011.12.28 -

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-147/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVII. (XLV.) évfolyam 2. szám 2007. április 26. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 29/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: Megyei Bírósági ülnökök megválasztásáról

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...8-16 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....17-36

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. február hó 28. 2. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2003. (II. 28.) Kgy. A megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVFOLYAM 2.sz. 2012. FEBRUÁR MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVFOLYAM 2.sz. 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-46. oldal

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 3. szám 2005. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 26/2005. (IV. 21.) MÖK határozat: Hanich Ferenc megbízásáról a dákai Batthyány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: RAPID Bt. munkahely teremtési támogatás kérelme Iktatószám: 6250 /

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról 1 MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról amely létrejött: egyrészről a Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CV!. törvény (a

Részletesebben

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 200. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Javaslat a 200. évi költségvetési rendelet módosítására I. A közgyőlés

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el az alábbi határozati javaslatot. SZENTES VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Iktatószám: U-9777/2016. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes, Vásárhelyi út 30. szám alatti ingatlan

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 7. szám 2009. április 16. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 35/2009. (III. 19.) Ö.h.

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 120/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat: Az Orvosi Rendelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-302. E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu Ikt. sz.: 431-1/2013. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés 1 BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS 2010.évi költségvetés BEVÉTEL Szakfeladat megnevezés 2008.évi tényleges teljesítés 2009.évi eredeti ktgvetés 2009.évi módosított ktgvetés 2009.évi tényleges teljesítés

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 28-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

2005. szeptember 01. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2007. május 24. 5. szám R E N D E L E T E K

2005. szeptember 01. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2007. május 24. 5. szám R E N D E L E T E K 2005. szeptember 01. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2007. május 24. 5. szám R E N D E L E T E K 22/2007. (V.25.) sz.. rendelet Az Eger, Cifrakapu Malom utcák sarkán lévő

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból: 126/2011. (V. 27.) MÖK határozat A Hajdú Bihar megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2011. május 27-ei ülése napirendjét a következık szerint fogadja el: 1. Elıterjesztés gazdasági társaságok 2010. évi mérlegének

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-52 /2011. A határozat meghozatala minısített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Város-rehabilitációra

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVFOLYAM 5.sz. 2012. MÁJUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVOLYAM 5.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 7-29. oldal II.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke, Kozma Péter, a közgyűlés alelnöke, Balla

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TARTALO M M UTAT Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről. 2. A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet

Részletesebben

XVIII. évfolyam 5. szám Kaposvár, 2008. október 21.

XVIII. évfolyam 5. szám Kaposvár, 2008. október 21. XVIII. évfolyam 5. szám Kaposvár, 2008. október 21. SOMOGYI KÖZLÖNY A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA I. R É S Z SZEMÉLYI ÜGYEK Szám T á r g y Oldalszám 104/2008. (IX. 26.) KH

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 136/2010. (III.30.) K.H.SZ. A VELENCEI-TAVI VÍZI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETİJE MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 3.

TARTALOMJEGYZÉK 136/2010. (III.30.) K.H.SZ. A VELENCEI-TAVI VÍZI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETİJE MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 3. TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS I 3. 135/2010. (III.30.) K.H.SZ. A KÖZGYŐLÉS NAPIRENDJÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 3. 136/2010. (III.30.) K.H.SZ. A VELENCEI-TAVI VÍZI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETİJE

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor Csonka

Részletesebben

Előterjesztés a Zöld Bicske Nonprofit Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról és törzsbetét értékesítéséről

Előterjesztés a Zöld Bicske Nonprofit Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról és törzsbetét értékesítéséről Előterjesztés a Zöld Bicske Nonprofit Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról és törzsbetét értékesítéséről 1. előterjesztés száma: 192/2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 3. előterjesztést

Részletesebben

50/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat

50/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 50/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tóth Imre önkormányzati képviselő által benyújtott, a Hajdúnánási Polgármesteri

Részletesebben

69/2013. (V. 21.) önkormányzati határozata. Sport és Rendezvénycsarnok adásvételi szerződésének módosítása

69/2013. (V. 21.) önkormányzati határozata. Sport és Rendezvénycsarnok adásvételi szerződésének módosítása 69/2013. (V. 21.) önkormányzati határozata Sport és Rendezvénycsarnok adásvételi szerződésének módosítása Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adásvételi szerződést az indítványban megjelölt

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012.(VIII.31.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-33/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 12-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 168/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. 35/2013.(XII.16.) önk.rendelet Napirendek elfogadásáról Fegyvernek

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékműve A közgyűlés a határozat 1./ pontját

Részletesebben

Sárvár város közigazgatási területén a határozati javaslathoz mellékelt táblázat szerinti, nem a nemzeti vagyonba tartozó viziközművek vannak.

Sárvár város közigazgatási területén a határozati javaslathoz mellékelt táblázat szerinti, nem a nemzeti vagyonba tartozó viziközművek vannak. 4/ Napirendi pont A nemzeti vagyonba nem tartozó gazdasági társaságok tulajdonában álló viziközmű vagyonnak önkormányzati tulajdonba kerüléséről szóló megállapodások előkészítése. Előterjesztés A nemzeti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 25-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Előterjesztés a Zöld Bicske Nonprofit Kft. törzsbetétjének értékesítéséről

Előterjesztés a Zöld Bicske Nonprofit Kft. törzsbetétjének értékesítéséről Előterjesztés a Zöld Bicske Nonprofit Kft. törzsbetétjének értékesítéséről 1. előterjesztés száma: 215/2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: dr. Bacsárdi József 3. előterjesztést készítésében közreműködő

Részletesebben

2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 8-22. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 23-50. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

Jegyzõi Iroda. lakóival a PR-tender gyõztesének tervei alapján, amely a program sikere érdekében. A Ceglédi Kaszinóban

Jegyzõi Iroda. lakóival a PR-tender gyõztesének tervei alapján, amely a program sikere érdekében. A Ceglédi Kaszinóban C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XV. évfolyam 10. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2004. október 14. A Képviselõ-testület 2004. október 7-ei ülésnapján Sós János úr

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében.

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Gyomaendrőd 14/2007. JEGYZŐKÖNYV Készült 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester Babos László, Béres János, Czibulka György,

Részletesebben

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2011. szeptember 28-án 14.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2011. szeptember 28-án 14.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 637-226/2011. szám 226/2011. számú Képviselő-testületi határozat: Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - felveszi a napirendek közé a,,bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2012., a,,gépkocsi lízing

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 14-16, d./ határozata:80-99; Száma: 123-8/2013.

Részletesebben