PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) * ; * /113 FAX: (06-32) JAVASLAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT"

Átírás

1 PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) * ; * /113 FAX: (06-32) Szám: 1-52 /2011. A határozat meghozatala minısített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Város-rehabilitációra kötött konzorciumi megállapodás módosítására Készült: a Képviselı-testület március 24-i ülésére Elıterjesztı: Sisák Imre polgármester Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Készítette: Malomhegyi Lajos fımérnök

2 Tisztelt Képviselı-testület! A Mátra Nyugati Kapuja Pásztó Konzorcium a Funkcióbıvítı település rehabilitáció tárgyú pályázati felhívásra ÉMOP-3.1.2/A-2f azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Észak-Magyarországi Operatív Program Irányító Hatósága a április 12-én támogatásban részesített. A projekt megvalósítására a Támogató nevében eljáró Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség közremőködı szervezet július 21-én támogatási szerzıdést kötött a Konzorciummal. A pályázati idıszakban a kivitelezésre indított feltételes közbeszerzési eljárás, illetve a kivitelezés alatt a kiegészítı munkákra lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként változtak az egyes projektelemek kivitelezési, megvalósítási költségei. Ezért a Projekt megvalósítására kötött konzorciumi együttmőködési megállapodást a közremőködı szervezet elvárásának és a támogatási szerzıdésmódosításnak megfelelıen az aktuális állapotra módosítani szükséges. A jóváhagyott elsı támogatási szerzıdésmódosítással megváltozott költségek a pótmunkák elfogadásával ismét változtak. Az Önkormányzatot érintı pótmunkák köre kiegészült az örökségvédelmi hatóság által elrendelt pótmunkával a templomtorony teljes homlokzatvakolásával. A Városgazdálkodási Kft, az Önkormányzat és a Váci Egyházmegye érintett a pótmunkákra esı elszámolható költségek, az igényelt támogatás és a biztosítandó önerı vonatkozásában. Az 1. és 2. rész kivitelezési pótmunkáinak a kivitelezési munkákkal együtt az Önkormányzatot (Városgazdálkodási Kft-vel) terhelı többlet önerı igénye nincs, viszont a Váci Egyházmegye biztosítandó önereje jelentısen növekedett. A konzorciumi megállapodás 1 sz. melléklete részletes tájékoztatást ad a projektelemenként és építtetık szerint összesített elszámolható költségekrıl, a pótmunkákat is tartalmazó pótköltségekrıl, a szükséges önerırıl és az igényelt (jóváhagyott) támogatásról, valamint a megvalósítás pénzügyi ütemezésérıl. Határozati javaslat: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Város-rehabilitációra kötött konzorciumi megállapodás módosítására tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: A képviselı-testület a Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja támogatási szerzıdéséhez szükséges Konzorciumi Együttmőködési Megállapodás 1. sz. módosítását e határozat melléklete szerinti elfogadja, felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt a megállapodás aláírására. Felelıs: Értelemszerően Határidı: Pásztó, március 18. A határozati javaslat törvényes! Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes fıjegyzı

3 KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. MÓDOSÍTÁSA Támogatásban részesített projekt megvalósítására Preambulum A Mátra Nyugati Kapuja Pásztó Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív Programjának Funkcióbıvítı település rehabilitáció tárgyú pályázati felhívására ÉMOP-3.1.2/A-2f azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban Támogató) Észak-Magyarországi Operatív Program Irányító Hatósága a április 12-én kelt, K-2010-ÉMOP-3.1.2/A-2f /157 iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített. A projekt címe: Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató nevében eljáró Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség közremőködı szervezet (a továbbiakban Közremőködı Szervezet) július 21-én támogatási szerzıdést kötött a Konzorciummal. A pályázati idıszakban a kivitelezésre indított feltételes közbeszerzési eljárás, illetve a kivitelezés alatt a kiegészítı munkákra lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként változtak az egyes projektelemek kivitelezési, megvalósítási költségei. Ezért a Projekt megvalósítására kötött konzorciumi együttmőködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) a Konzorcium Tagjai az alábbiak szerint módosítják: Szerzıdı felek A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok: Pásztó Város Önkormányzata Székhely, postacím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselıje: Sisák Imre polgármester, Dr. Tasi Borbála jegyzı Számlavezetı pénzintézet neve: OTP Bank Rt. Pásztó Elkülönített számlaszám: Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Postacím: 3060 Pásztó, Kossuth út 116. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Cg Adószám: Aláírásra jogosult képviselıje: Robotka Róbert ügyvezetı Számlavezetı pénzintézet neve: OTP Bank Rt. Pásztó Elkülönített számlaszám: Székhely, postacím: 3525 Miskolc, Dózsa György út 13. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselıje: Béres József ügyvezetı, Dr. Horváth Elekné ügyvezetı Számlavezetı pénzintézet neve: Citi Bank Elkülönített számlaszám:

4 Magyar Katolikus Egyház Váci Egyházmegye Székhely, postacím: 2601 Vác, Migazzi tér 1. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): PK /1995/2/14 Adószám: Aláírásra jogosult képviselıje: Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök Számlavezetı pénzintézet neve: OTP Bank Rt. Vác Elkülönített számlaszám: Ciszterci Rend Zirci Egyesített Apátsága Székhely, postacím: 8420 Zirc, Rákóczi tér 1. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): PK: 60097/1995/9 Adószám: Aláírásra jogosult képviselıje: Dékány Árpád Szixtus zirci fıapát Számlavezetı pénzintézet neve: OTP Bank Rt. Zirc Elkülönített számlaszám: A Konzorcium Tagjai maguk közül a án kelt Konzorciumi együttmőködési megállapodás pályázat benyújtására dokumentum alapján a Pásztó Város Önkormányzata Tagot választották a Konzorcium vezetıjéve (továbbiakban Konzorciumvezetı). A Konzorciumvezetı személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttmőködési Megállapodás módosítással is megerısítik. A megállapodás 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, 10.1 pontjai és 1, 2. melléklete helyébe lépnek: 3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban: Tag neve 1. Pásztó Város Önkormányzata 2. Pásztói Városgazdálkodási közhasznú Nonprofit Kft. 3. Magyar Katolikus Egyház Váci Egyházmegye 4. Ciszterci Rend Zirci Apátsága Feladat A pályázat elıkészítése, megvalósítása és elszámolása a 2-5 sorokban rögzített feladatok konzorciumi tagok általi megvalósításával, önerı vállalásával. Egyéb költségek elszámolása 1-2. Piac és környezete fejlesztése, vizesblokk és parkoló kialakítás. (az ingatlanvásárlást a tulajdonos önkormányzat számolja el) 4. Mőemlék templom rekonstrukciója 8. Múzeum tér zöldfelületének megújítása (Templomkert) + egyéb költséghez biztosít forrást 6. Mőemlék kolostor együttes megújítása 8. Kolostor kert zöldfelület megújítása A feladatra jutó elszámolható költség összege Ft A feladatra jutó támogatás Ft

5 5. ÉMÁSZ Hálózati Kft. 10. A Fı utca megújításánál a légvezetékek földkábellel kiváltása 11. A transzformátorház rekonstrukciója 12. A Deák Ferenc utca megújításánál a légvezetékek földkábellel kiváltása. 23. Mőemléki tömb elektromos hálózatának felújításánál a légvezetékek földkábellel kiváltása Összesen: A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért Az egyes Tagok által elszámolható költségeket, és az arra jutó támogatást a következı táblázat tartalmazza 1. Tag neve Elszámolható költség Támogatási összeg 1. Pásztó Város Önkormányzata Pásztói Városgazdálkodási KN Kft Katolikus Egyház, Váci Egyházmegye Ciszterci Rend, Zirci Apátsága ÖSSZESEN: A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi saját hozzájárulásukat (önrész) adják, amelyek összesen a Projekt elszámolható költségének 22,29 %-át képezik, az alábbi megoszlásban: Tag neve önrész formája önrész összege részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest 1. Pásztó Város Önkormányzata pénzbeli ,89% 2. Pásztói Városgazdálkodási Kft. pénzbeli ,88% 3. Magyar Katolikus Egyház pénzbeli ,46% 4. Ciszterci Rend Zirci Apátsága pénzbeli ,21% 5. pénzbeli ,84% ÖSSZESEN ,29% 3.8. A Tagok a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 58. -a alapján a következı biztosítékot nyújtják: Tag neve Biztosíték formája 2 Biztosíték értéke 1. a rendelet 60. (1) d) alapján nem Pásztó Város Önkormányzata köteles biztosítékot nyújtani 2. Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. a rendelet 60. (1) c) alapján nem köteles biztosítékot nyújtani 3. Magyar Katolikus Egyház Váci A támogatás összegére jelzálogot vállal Egyházmegye Ft 4. A támogatás összegére készfizetı Ciszterci Rend Zirci Apátsága kezességet vállal Ft 5. A támogatás összegére bankgarancia biztosítékot nyújt Ft 1 Tagi szintő költségvetés esetén a támogatási szerzıdés releváns mellékletei tagi szinten is elkészítendıek, az abban foglaltaknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk. 2 A kötelezı és a kötelezıen választandó biztosítékokat is ebben az oszlopban kell feltüntetni.

6 A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerzıdéseket, stb. a támogatási szerzıdésben, illetve a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott idıpontban kötelesek a Tagok a Konzorciumvezetı részére átadni, aki azt a Közremőködı Szervezet részére továbbítja. A biztosíték jogosultja a Támogató A Tagok a pályázati önerı biztosításához és a projekt megvalósításához külön megállapodásban rögzített feltételek szerint átadnak és átvesznek pénzeszközöket az alábbiak szerint: - Pásztó Város Önkormányzata átvesz Nógrád Megye Önkormányzatától Ft-ot a zeneiskola, a két-tannyelvő gimnázium, a kolostor és környezete megújításához és egyéb költségeikhez. - Pásztó Város Önkormányzata átadja a Ciszterci Rend Zirci Apátságának a kolostor és környezete megújításának önerejét Ft-ot, melybıl Ft a Nógrád Megyei Önkormányzattól átvett pénz. - Pásztó Város Önkormányzata átadja az ÉMÁSZ Hálózati Kft-nek az elektromos hálózat és a trafóház átépítés önerejének Ft-ot meghaladó részét, összesen Ft-ot. Záró rendelkezések A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik, hogy jogosultak a Tag képviseletére, a Megállapodás megkötésére és aláírására, mely a támogatási szerzıdés 8. mellékletét képezi. A Tagok a 4 oldalon, két melléklettel és 8 eredeti példányban készült 1. sz. Módosítást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezıt aláírták. Konzorcium vezetıje konzorciumi tag konzorciumi tag... Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála jegyzı Pásztó Város Önkormányzata... Robotka Róbert ügyvezetı Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.... Béres József ügyvezetı Dr. Horváth Elekné ügyvezetı konzorciumi tag konzorciumi tag... Dr. Beer Miklós püspök Magyar Katolikus Egyház Dékány Árpád Szixtus zirci fıapát Ciszterci Rend Zirci Apátsága Melléklet: 1. Projekt elemei és költségei 2. Tagonkénti költség és feladatmegosztás

7 Pásztó Kistérségi Központ Rrehabilitációja Projekt elemei és költségei Konzorciumi megállapodás módosítás 1. melléklete ÉMOP-3.1.2/A-2f Tényleges beruházási költségek+kiegészítı munkák MEGVALÓSÍTÁS ÜTEMEZÉSE (nettó EFt) Pro. Pótköltég Elszámolható Elszámolhat Szükséges Igényelt Projektelemek, feladatok konzorciumi tagonként Tám.int Nettó költség Ssz nettó ÁFA ó költség önerı támogatás 2009-IG I. félév II. félév I. félév II. félév 1-2. A piac és környezete, vizesblokk és parkoló kialakítása 50,000000% , ,800 38, , , ,850 Beruházás megvalósítása 50,000000% , ,000 0, , , , , , , ,800 PVÖ Területszerzés, ingatlanvásárlás 50,000000% , ,800 38, , , , , ,800 GAZDASÁGI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 50,000000% 3. Turisztikai fogadóhelyiség kialakítása 90,000000% 7 100, , , , , , , , , Mőemlék templom rekonstrukciója (mőemlék tömb) 90,000000% , , , , , , , , , , Csohány Galéria megújítása (mőemlék tömb) 90,000000% 5 295, , , , , , , , , , Mőemlék kolostor együttes megújítása (mőemlék tömb) 90,000000% , , , , , , , Mővelıdési Központ környezetének megújítása 90,000000% , , , , , , ,670 KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 8a. A Múzeum tér zöldfelületei: Templom kert (mőemlék tömb) 90,000000% 1 224, , , , , ,480 8b. A Múzeum tér zöldfelületei: Kolostor kert (mőemlék tömb) 90,000000% 1 836, , , , , , Csillag téri közpark megújítása 85,000000% , , , , , , , , A Fı utca megújítása 82,701689% , , , , ,510 PVÖ 85,000000% , , , , , , , ,076 Légvezezetékek földkábellel kiváltása (ÉMÁSZ) 50,000000% ,260 0, , , , , , A transzformátorház rekonstrukciója (városképbe illesztése) 50,000000% 9 990,000 0, , , , , A Deák Ferenc utca megújítása 70,722855% , , , , ,945 PVÖ 85,000000% , , , , , ,237 Légvezezetékek földkábellel kiváltása (ÉMÁSZ) 50,000000% 2 518,763 0, , , , , Zeneiskola körüli közterület megújítása 90,000000% 7 351, , , , , , Kéttannyelvő gimnázium elıtti közterület megújítása 85,000000% , , , , , , , A Polgármesteri Hivatal parkolójának rekonstrukciója 85,000000% 4 450, , , , , , , A Polgármesteri Hivatal elıtti tér rekonstrukciója 85,000000% 6 796, , , , , , , , Bekötıút kialakítása a Városháza felé (Kölcsey u. megnyitása) 85,000000% 5 900, , , , , , , , Új tér kialakítása Hunyadi u. Kölcsey u. Fı u. 85,000000% 938, , , , , , A Kossuth utca rekonstrukciója 85,000000% , , , , , , , , , A Szent Imre tér rekonstrukciója 85,000000% 5 500, , , , , , , ,000 Területszerzés, ingatlanvásárlás 85,000000% 4 571,551 7, , , , , A Csillag tér lekötı útjának felújítása (Csillag t Szent I.t) 85,000000% 3 130, , , , , , , , Új turisztikai fogadóhely körüli zöldfelület rendezése 90,000000% 784, , ,000 98, , , , Mőemléki tömb elektromos hálózatának felújítása 54,337607% , , , , ,275 PVÖ 85,000000% 6 192, , , , , , ,488 Légvezezetékek földkábellel kiváltása (ÉMÁSZ) 50,000000% 4 095,512 0, , , , ,512 VÁROSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 24. A Zeneiskola épületének megújítása 25. A kéttannyelvő gimnázium épületének megújítása 26. A Polgármesteri Hivatal épületének megújítása KÖZSZFÉRA FUNKCIÓ ÖSSZESEN 27. Térfigyelı rendszer kialakítása 28. Városi tábla-rendszer kialakítása 29. Marketing kiadvány készítése 85,000000% , , , , , , , , ,000 85,000000% , , , , , , , ,650 82,654321% , , , , , , , , , , ,500 85,000000% , , , , , , , , ,700 85,000000% 3 200, , , , , ,000 85,000000% 3 200, , , , , ,000

8 Pásztó Kistérségi Központ Rrehabilitációja Projekt elemei és költségei Konzorciumi megállapodás módosítás 1. melléklete ÉMOP-3.1.2/A-2f Tényleges beruházási költségek+kiegészítı munkák MEGVALÓSÍTÁS ÜTEMEZÉSE (nettó EFt) Pro. Pótköltég Elszámolható Elszámolhat Szükséges Igényelt Projektelemek, feladatok konzorciumi tagonként Tám.int Nettó költség Ssz nettó ÁFA ó költség önerı támogatás 2009-IG I. félév II. félév I. félév II. félév 30. A városi honlap megújítása 85,000000% 476,200 0, ,200 71, , , Pásztói helytörténeti program kidolgozása és bevezetése 85,000000% 2 248, , , , , , , Helyi környezettudatosság terjesztése, tájékoztatók, akciók 85,000000% 3 572, , , , ,500 Pásztói Szabadidı Sportegyesület 952, , , , ,000 Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 460,000 0, , ,000 Pásztói Életesély Alapítvány 1 460,000 0, , , ,750 Lépésrıl Lépésre Alapítvány 700,000 0, , , ,000 SOFT ÖSSZESEN 85,000000% , , , , , ,551 Elıkészítési ktsg EAT+VAT 77,899384% 2 962, , , , , ,500 Elıkészítési ktsg IVS 85,000000% 987, , , , , ,500 Tervezés összesen 78,098168% Építészeti és zöldfelületi tervek 78,098168% , , , , , ,000 Városi táblarendszer tervei 78,098168% 200,000 50, ,000 54, , ,000 Vázrajzok, eljárási díjak 78,098168% 240, ,608 16, , , , ,000 67, ,000 Egyéb tervezés, tanulmány, értékbecslés 78,098168% 169, , , , , , , ,000 Közbeszerzés 77,899384% 5 200, , , , , , , , ,000 Könyvvizsgálat 77,899384% 732, , , , , , ,000 Mőszaki ellenır 77,793874% 7 400, , , , , , ,000 Tervellenır 77,793874% 1 600, , , , , ,000 Nyilvánosság biztosítása 77,574949% 1 311, , , , , , , , ,067 Adminisztrációs ktsg. 77,899384% 1 970, , , , , , , , ,260 Menedzsment ktsg.ek 78,856516% Belsı menedzsment 78,856516% ,000 0, , , , , ,000 Külsı projektmonitoring szolg. 78,856516% 200,000 50, ,000 52, , ,000 EGYÉB KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN , , , , , , , , , , , rész KIVITELEZÉSI költsége (ingatlan nélkül) , , , , , , , , , , rész KIVITELEZÉSI költsége (ingatlan nélkül) , , , , , ,626 0, , , ,350 MINDÖSSZESEN , , , , , ,269 Önkormányzat 83,400018% , , , , , , , , , , ,278 Pásztói Városgazdálkodási Kft. 50,000000% , ,000 0, , , ,700 0, , , , ,800 Magyar Katolikus Egyház, Váci Egyházmegye 90,000000% , , , , , ,590 0, , , , ,360 Ciszterci Rend, Zirci Apátság 90,000000% ,420 0, , , , ,597 0,000 0, ,610 0, ,810 ÉMÁSZ 50,000000% ,535 0,000 0, , , ,267 0,000 0,000 0, , ,179 Összen: 77,710867% , , , , , , , , , , ,427 Segédlet a támogatási szerzıdés táblázataihoz Épület Önkormányzati beruházás 85% tám.int ,562 Fordított áfa-s építési költségek 0, , , ,650 Közterület Önkormányzati beruházás 85% tám.int. 0, , , ,601 Fordított áfa-val érintett építési költségek 0, , , ,095 Fordított áfa-val nem érintett építési költségek 0, , , ,506 Épület Önkormányzati beruházás 90% tám.int. Fordított áfa-s építési költségek 4 958, , , ,580 Közterület Önkormányzati beruházás 90% tám.int. Fordított áfa-val nem érintett építési költségek 0,000 0, , ,670 ELSZÁMOLÓ

9 Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja ÉMOP-3.1.2/A-2f Tagonkénti költség és feladatmegosztás Konzorciumi megállapodás módosítás 2. melléklete Tám. szerzıdés szerinti ktg-ek EFt Módosított támogatási szerzıdés szerinti ktg-ek EFt Mátra Nyugati Kapuja Konzorcium Tag elszám. Tag Tag elszám. Tag Pénzeszköz Szükséges Tag önereje Tag önereje tagjai költségei támogatása költségei támogatása átadás átvétel össz.önerı Pásztó Város Önkormányzata , , , , , , , , ,563 ebbıl hitel , , ,000 EU Önerıalap támogatás ,353 tényleges pályázaton belüli 2 615, , ,210 Pásztói Városgazdálkodási KN Kft , , , , , , , , ,789 ebbıl hitel , , ,000 tényleges pályázaton belüli , , ,789 Magyar Katolikus Egyház, Vác , , , , , , ,000 0, ,510 Ciszterci Rend, Zirci Apátsága , , , , , ,597 0, ,178 0, , , , , , ,267 0, , ,000 Összesen: , , , , , , ,862 Nógrád Megye Önkormányzata 4 970,000 0,000 Konzorciumi tag Pásztó Város Önkormányzata Pásztói Városgazdálkodási KN Kft Magyar Katolikus Egyház, Vác Ciszterci Rend Zirci Apátsága A konzorciumi tag által önállóan megvalósuló projektelem 3. Turisztikai fogadóhelyiség kialakítása 5. Csohány Galéria megújítása 7. Mővelıdési Központ környezetének megújítása 9. Csillag téri közpark megújítása 13. Zeneiskola körüli közterület megújítása 14. Kéttannyelvő gimnázium elıtti közterület megújítása 15. Polgármesteri Hivatal parkolójának rekonstrukciója 16. Polgármesteri Hivatal elıtti tér rekonstrukciója 17. Bekötıút kialakítása a Polgármesteri Hivatal felé (Kölcsey u. megnyitása) 18. Új tér kialakítása Hunyadi u. Kölcsey u. Fı u. 19. A Kossuth utca rekonstrukciója 20. Szent Imre tér rekonstrukciója 21. Csillag tér lekötı útjának felújítása (Csillag tér Szent Imre tér) 22. Új turisztikai fogadóhely körüli zöldfelület rendezése 26. Polgármesteri Hivatal épületének megújítása 27. Térfigyelı rendszer kialakítása 28. Városi útbaigazító táblarendszer kialakítása 29 Marketing kiadvány készítése 30. A városi honlap megújítása 31. Pásztói helytörténeti program kidolgozása 32. Helyi környezettudatosság terjesztése 1-2. Piac és környezete infrastrukturális fejlesztése valamint vizesblokk és parkoló kialakítás (az önerınek a területvásárlásra esı részrıl az önkormányzat számol el, az önerıt is ı biztosítja) 4. Mőemlék templom rekonstrukciója (mőemlék tömb), 8a. Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása: Templom kert 6. Mőemlék kolostor együttes megújítása, 8b. Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása: Kolostorkert (a Fenntartó NMÖ 1/2önrész átadásával és Pásztó Város Önkormányzata 1/2 önrész biztosításával) 11. A transzformátorház rekonstrukciója (városképbe illesztése) Más taggal megvalósuló projektelem ÉMÁSZ részhez is biztosít önerıt: 10. Fı utca megújítása 12. Deák Ferenc utca megújítása 23. Mőemléki tömb elektromos hálózatának felújítása; Fenntartó NMÖ 1/2önrész átadásával: 24. Zeneiskola épületének megújítása 25. Kéttannyelvő gimnázium épületének megújítása Az ingatlanokat az Önkormányzat vásárolja és számolja el. 8. Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása 8. Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása Elektomos hálózat átépítés a 10. Fı utcán és a 12. Deák Ferenc utcán

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - 1 - ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. számú módosítása 1. rész amely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata (a Mátra Nyugati Kapuja Pásztó Konzorcium vezetője, mint gesztor)

Részletesebben

A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT. Könyvvizsgálói feladatok ellátására

A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT. Könyvvizsgálói feladatok ellátására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-12 /2011. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Könyvvizsgálói

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Új K.O.R projekthez kapcsolódó

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/320-230, Tel.:95/ 523-100 M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 13-án (szerdán) 14:30 órai kezdettel

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. április 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. április 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. április 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2015. évi költségvetés teljesítéséről

Részletesebben

J A V A S L A T. A Mátraalja Fesztivál, 2016. augusztus 5-6-7-i. Strand bérleti szerződés elfogadására

J A V A S L A T. A Mátraalja Fesztivál, 2016. augusztus 5-6-7-i. Strand bérleti szerződés elfogadására Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 3060 Pásztó, Kossuth út 116. Szám: 1-97/2016. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. J A V A S L A T A Mátraalja Fesztivál, 2016.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS konzorciumi szerződés megkötéséről a Terület és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával megvalósuló projekteknél

ELŐTERJESZTÉS konzorciumi szerződés megkötéséről a Terület és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával megvalósuló projekteknél SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: biro.norbert@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/363/2016. ELŐTERJESZTÉS konzorciumi szerződés megkötéséről

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/239-1/2011/I. Üi.: Gila Gyöngyi Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: "A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló,

Részletesebben

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 200. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Javaslat a 200. évi költségvetési rendelet módosítására I. A közgyőlés

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 10. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére 6. Tárgy: Döntés pályázat benyújtásáról a TOP-1.4.1-15 azonosító számú, A foglalkoztatás és életminıség javítása

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK

Részletesebben

1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat:

1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat: 1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat: A Taggyűlés felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét a DAOP-4.1.2/B-11 jelű, a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-Alföldi régióban című pályázat dokumentációjának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-i rendkívüli ülésére 11. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

2011. évi 16. szám 2011. október 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. OKTÓBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2011. évi 16. szám 2011. október 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. OKTÓBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2011. évi 16. szám 2011. október 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. OKTÓBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 1 HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011.

Részletesebben

JAVASLAT a strandfürdő üzemeltetési szerződésének megkötésére

JAVASLAT a strandfürdő üzemeltetési szerződésének megkötésére PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-77 /2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT a

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 9/2012. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

Intenzitás 75 95% Pályázók köre. Területi szűkítés. Beadás kezdete 2016. március 28. Megvalósítási idő

Intenzitás 75 95% Pályázók köre. Területi szűkítés. Beadás kezdete 2016. március 28. Megvalósítási idő A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. január 28-án tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. január 28-án tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTŐL 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmesterihivatal@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016.

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. június 22. (hétfő) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. június 19. (péntek) 9,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselő-testületének. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselő-testületének. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester ELŐTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselő-testületének Előterjesztő: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester Tárgy: TOP pályázatok előkészítése és tervezésük I. ütemének finanszírozása Melléklet: 4 db határozati

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18. -I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18. -I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18. -I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 36-115/2009. MELLÉKLET: 3 DB TÁRGY: A Baranyai Élménykörút projekt támogatási szerződésének elfogadása

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

KIVONAT. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete

KIVONAT. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete megtartott soros testületi ülésének könyvéből: Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2013 (X. 30.) sz. határozata a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről szóló beszámolóról

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek - Miskolc városával

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselı-testületnek - a lejárt határidejő határozatok

Részletesebben

9. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

9. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítási szerződés a Dombóvári Művelődési Ház

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató az Állami Számvevőszék

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV Alapadatok Alapítvány neve: NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Székhelye: 3100 Salgótarján, Mártírok út 1. Alapítás időpontja: 1994. június Módja:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - 1 - ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása 1. rész amely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata (a Mátra Nyugati Kapuja Pásztó Konzorcium vezetője, mint gesztor)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 259. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú Szekszárd, Sport u. 1.C. alatti sporttelep ingatlan hasznosításáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2011.01.01. 2011.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó városközponti rehabilitáció kivitelezési szerz désmódosítás

JAVASLAT. Pásztó városközponti rehabilitáció kivitelezési szerz désmódosítás PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-98 /2010. JAVASLAT Pásztó városközponti rehabilitáció kivitelezési szerz désmódosítás

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. február 12-én tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. február 12-én tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. február 12-én tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Döntés a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg.

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / 2008. /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2008. július 14. (hétfı) napjára de. 8 30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2008. július 14. (hétfı) napjára de. 8 30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 14-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 14-én megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 14-én megtartott üléséről Jelen vannak: -, - Dankó József alpolgármester, Jozó Tamás, Kenyér Endre, dr.

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. április 12 i rendkívüli ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. április 12 i rendkívüli ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 12 i rendkívüli ülésére Tárgy: Zirc, Rákóczi tér 10. szám alatti 1125/1 hrsz-ú ingatlanon lévő épület továbbépítésére tervező

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

HERENDI POLGÁRMESTERI HIVATALA 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-700 Fax: (88) 513-705 KIVONAT

HERENDI POLGÁRMESTERI HIVATALA 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-700 Fax: (88) 513-705 KIVONAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 2014. január 17-i ülésének könyvéből 1/2014. (I.17.) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Katolikus Plébánia számára a herendi katolikus templom felújítási munkálatainak

Részletesebben

ÉMOP 3.1.2/C-2009-0001 MISKOLC BELVÁROS REHABILITÁCIÓJA SZAKMAI BESZÁMOLÓ

ÉMOP 3.1.2/C-2009-0001 MISKOLC BELVÁROS REHABILITÁCIÓJA SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉMOP 3.1.2/C-2009-0001 MISKOLC BELVÁROS REHABILITÁCIÓJA SZAKMAI BESZÁMOLÓ Projekt célja: A Belváros arculati, építészeti megújítása, egy funkciógazdag vonzó közösségi tér kialakítása kereskedelmi, turisztikai,

Részletesebben

A tárgyban nevezett belső ellenőrzési jelentést az előterjesztéshez mellékelem.

A tárgyban nevezett belső ellenőrzési jelentést az előterjesztéshez mellékelem. 2. számú előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 3-án tartandó ülésére Tárgy: Tájékoztató az Egyes kiemelt szociális ellátások szabályszerűségének ellenőrzése tárgyában

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-2/2015/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. május 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. május 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat tulajdonában álló lakótelkek nyilvános pályázati felhívásáról szóló döntés meghozatala Előadó:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Iktatószám:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2.-52/08 Üi.: Antal János Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete bmj MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Tanösvények és ügyességi pályák építése

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása - A közgyűlés 16 igen, egyhangú

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 3575-1/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének

Részletesebben

72 J e g y z ő k ö n y v. Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről

72 J e g y z ő k ö n y v. Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről 72 J e g y z ő k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése Belvárosi akcióterületi terv

Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése Belvárosi akcióterületi terv Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése Belvárosi akcióterületi terv Készítette: Nyugat Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. 29. május 2. 45 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló...48 2. A fejlesztés

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843

Részletesebben

A Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésére

A Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2014 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat

Részletesebben

Egyeztetési anyag 1. változat

Egyeztetési anyag 1. változat AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Egyeztetési anyag 1. változat 2009. március 17. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda,

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen

Részletesebben

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és

Részletesebben

24/2006. (VII. 25.) Önkormányzati Rendelet

24/2006. (VII. 25.) Önkormányzati Rendelet könyvébıl: 24/2006. (VII. 25.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 24/2006. (VII.

Részletesebben

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve 2016 március 31. Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft 2016 évi pénzügyi terv Bevétel Közétkeztetés és étteremüzemeltetés

Részletesebben

SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató a szerződés módosításáról I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) Az ajánlatkérőként

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. március 27-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme.

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. 67 J e g y z ő k ö n y v A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. Készült: Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én délután

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE 12. IKTATÓSZÁM: 2-15 /2012. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Fejér Megyei Közgyőlés, mint a Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács

Részletesebben

78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete

78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete 78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete MEGÁLLAPODÁS amelyet létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Székhely: 1173 Budapest, Pesti út 165. Képviseli: Riz Levente

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről Szentgotthárd Város Önkormányzatának

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzata. TARTALOMJEGYZÉK írásos anyag

Rétság Város Önkormányzata. TARTALOMJEGYZÉK írásos anyag Rétság Város Önkormányzata Projekt azonosító: ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0003 Projekt címe: Rétság Város központi településrészének funkciób vít rehabilitációja Tárgy : Helyzetértékelés a Bíráló Bizottság

Részletesebben

/2014. Előkészítésben közreműködött: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető. az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

/2014. Előkészítésben közreműködött: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető. az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról /2014. Előkészítésben közreműködött: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Beszámoló az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 165. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai nyári szünetben E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. február 17-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 119-1/2007.(VI. 11.) számú h a t á r o z a t a a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és a 169/2006.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 480-14/2013 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről 14.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i rendkívüli

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 7 23. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....

Részletesebben

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. vagyonkezelésébe adott nem lakáscélú helyiségek 2015. évi felújítási tervének elfogadására

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. vagyonkezelésébe adott nem lakáscélú helyiségek 2015. évi felújítási tervének elfogadására J A V A S L A T az ÓZDINVEST Kft. vagyonkezelésébe adott nem lakáscélú helyiségek 2015. évi felújítási tervének elfogadására Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ü g y v e z e t ő j e Ó z d, 2015. január 29. Ózd

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-i rendes ülésére Új napirendi pont 42. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-i rendes ülésére Egyszerű többség Tárgy: Önkormányzati ingatlanok értékesítése,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 21-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

K I V O N A T. a képviselő-testület 2013. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a képviselő-testület 2013. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2013. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 166/2013. (XI.28.) határozata Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6./2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.április 30.-án (kedd) 15 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft.

Részletesebben

J e l e n t é s Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-i nyilvános ülésére

J e l e n t é s Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-i nyilvános ülésére J e l e n t é s Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-i nyilvános ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő:

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

2015. évi 8. szám 2015. április 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2015. évi 8. szám 2015. április 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2015. évi 8. szám 2015. április 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Ipartelepítés Dél-alföldön (DAOP-1.1.1./D-13)

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Ipartelepítés Dél-alföldön (DAOP-1.1.1./D-13) Ipartelepítés Dél-alföldön (DAOP-1.1.1./D-13) A pályázat célja a régióban mőködı, illetve letelepülni kívánó elsısorban gyártó, valamint szolgáltató gazdasági társaságok jelentıs foglalkoztatási hatással

Részletesebben

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 35129/2010. Tárgy: 2009. évi zárszámadási rendelet Melléklet: az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Maximovits László alpolgármester.

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Maximovits László alpolgármester. JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án, 16.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester, Berecz

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/14/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én

Részletesebben

K I V O N A T. 294/2012. (VII.27.) Tata Kt. határozata A TÁMOP-3.1.4-12/2 innovatív iskolák fejlesztése pályázat benyújtásáról

K I V O N A T. 294/2012. (VII.27.) Tata Kt. határozata A TÁMOP-3.1.4-12/2 innovatív iskolák fejlesztése pályázat benyújtásáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2012.(VIII.1.) önkormányzati

Részletesebben

be/sfp-5049/2015/mkosz

be/sfp-5049/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Dombóvári Kosárlabda Suli Közhasznú Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Dombóvári KSKE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a jegyző 2011. évi teljesítményének értékeléséről

T Á J É K O Z T A T Ó a jegyző 2011. évi teljesítményének értékeléséről T Á J É K O Z T A T Ó a jegyző 2011. évi teljesítményének értékeléséről Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 34. (3)

Részletesebben