1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 200. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Javaslat a 200. évi költségvetési rendelet módosítására I. A közgyőlés 20 igen, 3 nem szavazattal, 4 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 22/200. (IX. 27.) önk. rendelete a 200. évi költségvetésrıl szóló /200. (I. 25.) önk. rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 949. évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 990. évi LXV. törvény 6. () bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 992. évi XXXVIII. törvény 74. -ában kapott felhatalmazás alapján a 200. évi költségvetésrıl szóló /200. (I. 25.) önk. rendelet módosításáról a következı rendeletet alkotja. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. () A 200. évi költségvetésrıl szóló /200. (I. 25.) önk. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. () bekezdésében a Közgyőlés a 200. évi költségvetést az alábbiak szerint módosítja: Változás Módosított ezer Ft ezer Ft kiadási fıösszeg bevételi fıösszeg fejlesztési célú hitelfelvétel KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2. () A rendelet 3. () bekezdésében foglalt 200. évi összes bevétel ezer Ft-tal nı, ezer Ft-ra módosul. (2) Az () bekezdésben foglalt bevételi fıösszeg növekmény forrásonkénti részletezését e rendelet. számú melléklete tartalmazza. (3) A Közgyőlés a rendelet 3. (5) bekezdését megváltoztatja, az () bekezdés szerinti fıösszegbıl az intézmények és a Polgármesteri Hivatal bevételei együttesen, a 2/a. számú és a 3/a. számú mellékletek alapján az alábbiak szerint módosulnak: Változás Módosított

2 2 ezer Ft ezer Ft Intézményi mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Támogatásértékő bevétel Ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszköz Elızı évi pénzmaradvány Támogatás kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 3. () A rendelet 4. () bekezdésében foglalt 200. évi összes kiadás ezer Ft-tal nı, így az ezer Ft-ra módosul. (2) Az () bekezdésben foglalt kiadási fıösszeg növekmény forrásonkénti részletezését e rendelet. számú melléklete tartalmazza. (3) A rendelet. számú mellékletének helyébe jelen rendelet. számú melléklete lép. (4) A közgyőlés a rendelet 4. (3) bekezdését megváltoztatja, az () bekezdés szerinti fıösszegbıl az intézmények és a Polgármesteri Hivatal kiadásai együttesen, a 2. számú és a 3. számú mellékletek alapján az alábbiak szerint módosulnak: Változás ezer Ft Módosított ezer Ft a) személyi jellegő kiadások b) munkaadót terhelı járulékok c) dologi jellegő kiadások d) ellátottak pénzbeli juttatása e) szociálpolitikai ellátások f) támogatás értékő kiadás g) véglegesen átadott pénzeszköz h) felújítási kiadás i) fejlesztési kiadás j) támogatási kölcsönnyújtás INTÉZMÉNYI KIADÁSOK 4. () A rendelet 5. () bekezdésében foglalt önkormányzati intézmények kiadási fıösszege ezer Ft-tal nı, így ezer Ft-ra módosul.

3 3 (2) Az () bekezdésben foglalt kiadások intézményenkénti és kiemelt elıirányzatonkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza (3) A rendelet 2., 2/a. számú mellékleteinek helyébe jelen rendelet 2., 2/a. számú mellékletei lépnek. A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A KÖZPONTI KEZELÉS KIADÁSAI 5. () A rendelet 6. () bekezdésében foglalt Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok ellátását biztosító kiadási elıirányzatok nagyságrendje ezer Ft-tal nı, így az ezer Ft-ra módosul. (2) Az () bekezdésben foglalt kiadási változások feladatonkénti részletezését e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (3) A rendelet 3. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK 6. () A rendelet 7. -ában foglalt önkormányzat fejlesztési kiadásainak fıösszege 683 ezer Ft-tal nı, ezer Ft-ra módosul, amelynek részletezését e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. (2) A rendelet 4. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. VEGYES RENDELKEZÉSEK 7. A rendelet a 2/c. számú melléklettel egészül ki. A 2/c. számú melléklet tartalmazza az önkormányzati társulások bevételi és kiadási elıirányzatait, amelyben jelenleg még nem szerepelnek adatok. 8. () Ez a rendelet 200. szeptember 28-án lép hatályba, rendelkezéseit azonban 200. június 30. napjától kell alkalmazni. (2) Hatályát veszti a 200. évi költségvetésrıl szóló /200. (I. 25.) önk. rendelet 2. () bekezdése, a 3. () és (5) bekezdése, a 4. () és (3) bekezdése, az 5. () bekezdése, a 6. () bekezdése, valamint a 7. -a. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyzı

4 4 Tájékoztató a 200. évi költségvetés I. féléves teljesítésérıl A közgyőlés 8 igen, 2 nem szavazattal, 6 tartózkodással a következı határozatot hozta: 46/200. (IX.24.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a 200. évi költségvetés I. féléves teljesítésérıl készített tájékoztatót elfogadja. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: 200. szeptember 24. Javaslat a 200. évi költségvetési rendelet módosítására II. A közgyőlés 20 igen, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 23/200. (IX.27.) önk. rendelete a 200. évi költségvetésrıl szóló /200. (I. 25.) önk. rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 949. évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 990. évi LXV. törvény 6. () bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 992. évi XXXVIII. törvény 74. -ában kapott felhatalmazás alapján a 200. évi költségvetésrıl szóló /200. (I. 25.) önk. rendelet módosításáról a következı rendeletet alkotja. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. () A 200. évi költségvetésrıl szóló /200. (I. 25.) önk. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. () bekezdésében a Közgyőlés a 200. évi költségvetést az alábbiak szerint módosítja: Változás ezer Ft Módosított ezer Ft kiadási fıösszeg bevételi fıösszeg fejlesztési célú hitelfelvétel

5 5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2. () A rendelet 3. () bekezdésében foglalt 200. évi összes bevétel ezer Ft-tal nı, ezer Ft-ra módosul. (2) Az () bekezdésben foglalt bevételi fıösszeg növekmény forrásonkénti részletezését e rendelet. számú melléklete tartalmazza. (3) A közgyőlés a rendelet 3. (5) bekezdését megváltoztatja, az () bekezdés szerinti fıösszegbıl az intézmények és a Polgármesteri Hivatal bevételei együttesen, a 2/a. számú és a 3/a. számú mellékletek alapján az alábbiak szerint módosulnak: Változás ezer Ft Módosított ezer Ft Intézményi mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Támogatásértékő bevétel Ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszköz Elızı évi pénzmaradvány Támogatás kölcsön visszatérülése (4) A közgyőlés a rendelet 3. (7) bekezdésében az intézmények költségvetési támogatási bevételét ezer Ft-tal növeli, így az ezer Ft-ra módosul. (5) A közgyőlés a rendelet 3. (8) bekezdésében a 3/a. számú melléklet szerint a Polgármesteri Hivatal és a kisebbségi önkormányzatok bevételeit ezer Ft-tal növeli, így az ezer Ft-ra módosul. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 3. () A rendelet 4. () bekezdésében foglalt 200. évi összes kiadás ezer Ft-tal nı, így az ezer Ft-ra módosul. (2) Az () bekezdésben foglalt kiadási fıösszeg növekmény forrásonkénti részletezését e rendelet. számú melléklete tartalmazza. (3) A rendelet. számú mellékletének helyébe jelen rendelet. számú melléklete lép. (4) A közgyőlés a rendelet 4. (3) bekezdését megváltoztatja, az () bekezdés szerinti fıösszegbıl az intézmények és a Polgármesteri Hivatal kiadásai együttesen, a 2. számú és a 3. számú mellékletek alapján az alábbiak szerint módosulnak:

6 6 Változás ezer Ft Módosított ezer Ft a) személyi jellegő kiadások b) munkaadót terhelı járulékok c) dologi jellegő kiadások d) ellátottak pénzbeli juttatása e) szociálpolitikai ellátások f) támogatás értékő kiadás g) véglegesen átadott pénzeszköz h) felújítási kiadás i) fejlesztési kiadás j) támogatási kölcsönnyújtás (5) A rendelet 4. (4) bekezdésében az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát a közgyőlés a 2/b. sz. melléklet szerint 5,3 fıvel csökkenti, így 342,45 fıre módosul, míg a közfoglalkoztatottak létszáma 467,00 fı marad. INTÉZMÉNYI KIADÁSOK 4. () A rendelet 5. () bekezdésében foglalt önkormányzati intézmények kiadási fıösszege ezer Ft-tal nı, így ezer Ft-ra módosul. (2) Az () bekezdésben foglalt kiadások intézményenkénti és kiemelt elıirányzatonkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza (3) A rendelet 2., 2/a. számú mellékleteinek helyébe jelen rendelet 2., 2/a. számú mellékletei lépnek. A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A KÖZPONTI KEZELÉS KIADÁSAI 5. () A rendelet 6. () bekezdésében foglalt Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok ellátását biztosító kiadási elıirányzatok nagyságrendje ezer Ft-tal nı, így az ezer Ft-ra módosul. (2) Az () bekezdésben foglalt kiadási változások feladatonkénti részletezését e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (3) A rendelet 3. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (4) A rendelet 6. (5) bekezdésében foglalt más szervek, jogi személyek, civil szervezetek támogatásának összege ezer Ft-tal emelkedik, így az ezer Ft-ra módosul, amelyet e rendelet 3. számú mellékletének 24. cím. alcíme részletez.

7 7 FEJLESZTÉSI KIADÁSOK 6. () A rendelet 7. -ában foglalt önkormányzat fejlesztési kiadásainak fıösszege ezer Ft-tal nı, ezer Ft-ra módosul, amelynek részletezését e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. (2) A rendelet 4. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 7. () A rendelet 8. -ában foglalt önkormányzat tulajdonában lévı tárgyi eszközök felújítási elıirányzata összege.772 ezer Ft-tal nı, ezer Ft-ra módosul az 5. számú melléklet részletezése alapján. (2) A rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. TARTALÉKOK 8. () A rendelet 0. () bekezdésében foglalt tartalékok összege ezer Ft-tal csökken, így ezer Ft-ra módosul. (2) A tartalékok célonkénti meghatározását az. számú melléklet tartalmazza. VEGYES RENDELKEZÉSEK 9. () A rendelet. () bekezdésében foglalt Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai a 4/a. számú melléklet szerint változnak. (2) A rendelet 4/a. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4/a. számú melléklete lép. (3) A rendelet. (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetıképesség biztosítása céljából - az önkormányzat által megkötött hatályos bankszámlaszerzıdés rendelkezési alapján - a pénzügyi szükségletekhez igazodva, év közben legfeljebb ezer forint folyószámlahitel, valamint további, legfeljebb az önkormányzatot terhelı egy havi nettó munkabérnek megfelelı összegő munkabérhitel vehetı igénybe (amennyiben a havi munkabérek, illetmények kifizetése céljából rendelkezésre álló bankszámla-egyenleg a kifizetés idıpontjában nem biztosít elegendı fedezetet).

8 8 0. () Ez a rendelet a 200. szeptember 28-án lép hatályba. (2) Hatályát veszti a 200. évi költségvetésrıl szóló /200. (I. 25.) önk. rendelet 2. () bekezdése, a 3. () (5) (7) és (8) bekezdése, a 4. (), (3) és (4) bekezdése, az 5. () bekezdése, a 6. () és (5) bekezdése, a 7. -a, a 8. -a, a 0. () bekezdése, valamint a. () bekezdése. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyzı A prémium évek program költségvetési megtérítéséhez kapcsolódó fenntartói döntés A közgyőlés 23 igen szavazattal, tartózkodással a következı határozatot hozta: 47/200. (IX.24.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a 69/2007. (II. 5.), a 49/2007. (III. 9.), 269/2008. (IV. 24.), 428/2009. (VI. 25.), 555/2009. (IX. 24.) valamint a 330/200. (VI. 24.) közgy. határozataiban döntött véglegesen megszőnı álláshelyekrıl, amelyek közül a következı munkavállalói létszám fogadta el a prémiumévek programban való részvételt: Mely idıponttól veszi Intézmény megnevezése Létszám ( fı ) igénybe a PéP-ot Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium június. 0. Számú Általános Iskola október április június szeptember. Szabó Pál Téri Általános Iskola augusztus augusztus július április. Békéscsabai Központi Szakképzı Iskola április augusztus. Gépészeti és Számítástechnikai október. Szakközépiskola és Kollégium Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal május június augusztus november július. Esély Pedagógiai Központ május 2. Erzsébethelyi Általános Iskola szeptember. Összesen: 36

9 9 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenti létszámra vonatkozóan nyújtja be a Magyar Államkincstárhoz a költségvetési megtérítésre vonatkozó igénylését. Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Határidı: 200. október 5. Jegyzıkönyv hitelesítık és jegyzıkönyvvezetı megválasztása alapítói döntéshozatalhoz A közgyőlés 23 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 48/200. (IX.24.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Békéscsabai Recycling Kft. végelszámolásával kapcsolatos alapítói döntéshozatalhoz jegyzıkönyv hitelesítıknek megválasztja Hirka Tamás és Mezei Zsolt képviselıket, jegyzıkönyvvezetınek Illés Réka köztisztviselıt. ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL A Békéscsabai Recycling Kft. végelszámolásával kapcsolatos javaslat A közgyőlés 23 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következı határozatot hozta: 49/200. (IX.24.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a taggyőlésen a végelszámolás elrendelése mellett szavazzon és a végelszámoló személyére Vágásiné Zimonyi Ilonát (lakcím: 5600 Békéscsaba, Rábai u. 25.) javasolja. Felelıs: polgármester Határidı: 20. május 3. Jegyzıkönyv hitelesítık és jegyzıkönyvvezetı megválasztása alapítói döntéshozatalhoz A közgyőlés 23 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 420/200. (IX.24.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt-t érintı alapítói döntéshozatalhoz jegyzıkönyv hitelesítıknek megválasztja Hirka Tamás és Mezei Zsolt képviselıket, jegyzıkönyvvezetınek Illés Réka köztisztviselıt.

10 0 ALAPÍTÓI DÖNTÉS Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. hitelfelvétel engedélyezése, készfizetı kezességvállalás A közgyőlés 2 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következı határozatot hozta: 42/200. (IX.24.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése hozzájárul a Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. legfeljebb forint összegő fejlesztési hitel, maximum 6 éves futamidıre történı felvételéhez, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata készfizetı kezességvállalása mellett. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza a polgármestert a hitelfelvétellel kapcsolatos készfizetı kezességvállalásról szóló szerzıdés aláírására. Felelıs: Határidı: polgármester, a határozat közléséért és a készfizetı kezességvállalásról szóló szerzıdés aláírásáért Pacza József, a Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. igazgatóságának elnöke, a határozat végrehajtásáért 200. október 24. a határozat közlésére 200. október 3. a határozat végrehajtására Jegyzıkönyv hitelesítık és jegyzıkönyvvezetı megválasztása alapítói döntéshozatalhoz A közgyőlés 23 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 422/200. (IX.24.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az Árpád Fürdı Vízgyógyászati Kft-t érintı alapítói döntéshozatalhoz jegyzıkönyv hitelesítıknek megválasztja Hirka Tamás és Mezei Zsolt képviselıket, jegyzıkönyvvezetınek Illés Réka köztisztviselıt. ALAPÍTÓI DÖNTÉS Az Árpád Fürdı Vízgyógyászati Kft-nek a felügyelıbizottság és a vezetı tisztségviselı javadalmazásáról szóló szabályzata, valamint a kft. felügyelıbizottságának féléves munkájáról szóló beszámolója A közgyőlés 9 igen szavazattal, 4 tartózkodással a következı határozatot hozta:

11 423/200. (IX.24.) közgy.. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja az Árpád Fürdı Vízgyógyászati Kft.-nek a felügyelıbizottság és a vezetı tisztségviselı javadalmazásáról szóló szabályzatát. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése jóváhagyja az Árpád Fürdı Vízgyógyászati Kft. felügyelıbizottságának féléves munkájáról szóló beszámolóját. Felelıs: polgármester Határidı: 200. december 3. A Békéscsabai Városfejlesztési Kft. belépési szándéka a Közép-Békési Centrum Kiemelkedıen Közhasznú Egyesületbe A közgyőlés 24 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 424/200. (IX.24.) közgy.. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Tóthné Svecz Valéria Judit ügyvezetıt, hogy a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. a Közép- Békési Centrum Kiemelkedıen Közhasznú Egyesületbe belépjen, továbbá, hogy képviselje a Kft.-t az egyesület közgyőlésein. 2. Az Egyesület alapítási és 200. évi mőködtetési költségeinek biztosításához a költségek /0 arányának megfelelı, de maximum Ft összeget a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. saját gazdálkodásából finanszíroz, 20. évtıl a Kft. az Egyesület mőködési költségeihez éves szinten ,- Ft-ot elkülönít, amely költséget a mindenkori üzleti tervben betervez. Felelıs: polgármester Határidı: 200. december 3. Megállapodás a belváros rehabilitációs projekt projektmenedzsment feladatainak ellátására A közgyőlés 2 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következı határozatot hozta:

12 2 425/200. (IX.24.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése elfogadja az elıterjesztés mellékletét képezı Békéscsaba belváros rehabilitáció I. ütem címő pályázat projektmenedzsment feladatainak ellátásáról szóló megállapodást, és felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a megállapodás aláírására. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: 200. szeptember 30. MEGÁLLAPODÁS amely létrejött Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 425/200. (IX.24.) számú határozata alapján egyrészrıl Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (5600 Békéscsaba, Szt. István tér 7., statisztikai számjele: , törzsszám: , képviseletében eljár: Vantara Gyula polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat), másrészrıl a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. (5600 Békéscsaba, Szt. István tér 7., cégjegyzékszáma: , statisztikai számjele: , adószám: , képviseletében eljár: Tóthné Svetz Valéria ügyvezetı, a továbbiakban: Kft.) között az alulírott helyen és idıben, az alábbi feltételekkel:. A megállapodás tárgya: Az Önkormányzat 200. október. napjától kezdıdıen határozatlan idıtartamra megbízza a Kft.-t a városrehabilitációval érintett Békéscsaba belváros rehabilitáció I. ütem címő, KIEPR /DARFT azonosítószámú pályázat által érintett akcióterület fejlesztésének elıkészítésével, annak végrehajtásával és fenntartásával kapcsolatos szolgáltatások és feladatok (továbbiakban: városrehabilitációs tevékenység) ellátására a jelen szerzıdésben rögzítetteknek és eljárási rendnek megfelelıen, amelyet a Kft. elvállal. Városrehabilitációs tevékenységnek minısül: a városrehabilitációs programban már támogatási szerzıdéssel rendelkezı projektek megvalósításának menedzselése, az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) idıszakos felülvizsgálata, az akciótervi, projektfejlesztési idıszakra vonatkozó akcióterületi terv (AT) elıkészítése és megvalósítása. A Békéscsabai Városfejlesztési Kft. tevékenységének ellátása során gondoskodik az akcióterületi fejlesztéssel érintett önkormányzati ingatlanportfolióról, közremőködik külsı befektetık által megvalósítandó gazdaságfejlesztési elemek integrációjában, valamint beruházói feladatokat lát el az önkormányzati fejlesztések megvalósítása során. 2. A városrehabilitációs akcióterület meghatározása és a rehabilitáció célja:

13 3 A városrehabilitációs akcióterületet az Önkormányzat az adott akciótervi idıszakra vonatkozó Akcióterületi Tervben (AT) határozattal jelöli ki, figyelembe véve a mindenkori városrehabilitációs pályázati konstrukció feltételeit, illetve az Integrált Városfejlesztési Stratégiában (IVS) foglaltakat. Az Akcióterületi Terv és az abban foglalt fejlesztési projektek az aktuális akciótervi idıszakra vonatkozó, az állammal kötött támogatási szerzıdésben rögzülnek. A rehabilitáció stratégiai céljait az IVS, a fejlesztési célokat az AT tartalmazza. 3. A megállapodás területi hatálya: Az -2. pontokban meghatározott városrehabilitációs tevékenység végzésének területi hatályát a mindenkori aktuális közgyőlési határozattal elfogadott Akcióterületi Tervben meghatározott fejlesztési terület jelenti. 4. A Kft. feladatai: Az -2. pontokban meghatározott akcióterületen a Kft. végzi a városrehabilitációs tevékenységet, a jelenlegi tulajdonosi, kezelıi és üzemeltetıi jogok változatlanul hagyásával. A Kft. feladatai különösen az alábbiak: - kiemelt feladatként az akcióterületen kivitelezésre kerülı projektek elıkészítési, végrehajtási feladatainak menedzselése, beruházói feladatok lebonyolításának ellátása (terveztetés és kivitelezési munkák pályáztatásában szakmai közremőködés, mőszaki ellenıri feladatok koordinálása, a munkálatok folyamatos ellenırzése, az elkészült munkák átvétele, teljesítésigazolás, folyamatok dokumentálása), - részvétel az Integrált Városfejlesztési Stratégia aktualizálásában, fejlesztésében, - részvétel az akcióterületi terv készítésében, karbantartásában, fejlesztésében, - gazdaságfejlesztési elemek integrációja, - gazdasági partnerek koordinációja, a magánvállalkozások építésének koordinálása, javasolt funkciók, beépítési formák megvalósulásának elısegítése, - közigazgatási, államigazgatási és civil partnerek koordinációja, lakosság bevonása, - további pályázati és egyéb (pl. befektetıi) források felkutatása, - a projekt(ek) dokumentumainak begyőjtése, rendszerezése, megırzése és archiválása, - akciók pénzügyi elszámolásának biztosítása, a projekt(ek) pénzügyi egyensúlyának biztosítása, - adminisztratív, információs feladatok ellátása (kapcsolattartás az Önkormányzattal, vállalkozókkal, lakossággal, pénzintézetekkel, Közremőködı Szervezettel, Irányító Hatósággal), - a terület elıkészítési munkák irányítása, - fenntartás koordinációja, - az Önkormányzat beruházásában megvalósuló egyes létesítmények (pl. közintézmények stb.) esetében a beruházói feladatok bonyolításának ellátása (terveztetés, kivitelezési munkák pályáztatásában való közremőködés, a munkálatok folyamatos ellenırzése, az elkészült munkák átvétele stb),

14 4 - aktív részvétel és segítség nyújtása a projektekkel kapcsolatos konfliktusok és jogviták rendezésében. 5. A felek jogai és kötelezettségei: 5.. A Kft. a jelen szerzıdésben meghatározott feladatok ellátása során köteles a tulajdonos döntései által kijelölt keretfeltételek között, az Önkormányzat nevében és érdekeinek megfelelıen, a jogszabályok, az Önkormányzat rendeletei, belsı rendelkezései, a pályázat, és a támogatási szerzıdésben meghatározott feltételek és útvonalterv szerint eljárni A Kft. ezen feladatok ellátásával kapcsolatos, a fejlesztésre és a fenntartásra vonatkozó szerzıdéseket az Önkormányzat nevében, a jelen megállapodásban rögzített eljárási rendnek, illetve Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése önkormányzati rendeleteinek, határozatainak megfelelıen köti meg A Kft. feladatai ellátása során a hatósági engedélyek megkérése, illetve a hatósági eljárások során az Önkormányzat nevében, annak érdekében és megbízása alapján köteles eljárni. A megszerzett engedélyek alapján az Önkormányzat lesz a jogosult, illetve a kötelezett Az Önkormányzat az akcióterület fejlesztési céljának, céljainak rendeli alá az akcióterületi tervben érintett ingatlanokat, azok funkcióval való megtöltését, a fejlesztések nyomán létesült ingatlanok bérbeadását A feladatok ellátásáért a Kft.-t megbízási díj illeti meg, amelynek mértékérıl a 8. pont rendelkezik. 6. Hatáskör- és feladatmegosztás a megállapodást aláíró felek között: Az Önkormányzat hatásköre a stratégiai fejlesztési célok meghatározása, a 3. pontban meghatározott akcióterületen lévı ingatlanok feletti rendelkezés. A Kft. kizárólagos feladata a fejlesztéshez szükséges, az önkormányzati döntést megelızı, elıkészítı feladatok ellátása, majd a döntést követı lebonyolítás. 7. A megállapodást kötı felek közötti együttmőködés: - Az Önkormányzat köteles biztosítani a feladatok és szolgáltatások teljesítéséhez szükséges adminisztratív és logisztikai támogatást (meglévı terv és technológiai dokumentációk, mőszaki leírások, specifikációk és adatbázisok rendelkezésre bocsátása, folyamatos tájékoztatás nyújtása a szerzıdés tárgyát érintı körülményekrıl, a beszerzések megvalósításában érintett szakemberek és szervezeti egységek együttmőködésének biztosítása, irat-betekintési jog), valamint biztosítja a Kft. mőködéséhez szükséges tárgyi feltételeket. - A Kft. köteles biztosítani a szerzıdés megfelelı teljesítéséhez szükséges személyi állományt. - A megállapodás teljesítése során a felek folyamatos együttmőködésre, a szükséges információk soron kívüli nyújtására kötelesek.

15 5 - Az operatív kapcsolattartás a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egység vezetıje által szervezett, mőszaki egyeztetı megbeszéléseken történik, ahol jegyzıkönyv készül. - A Kft. köteles feladata ellátásáról és az ügyek állásáról legalább félévente tájékoztatni a közgyőlést. - A megállapodást kötı felek a megállapodás hatálybalépését követıen külön dokumentumban rendezik a projekttel kapcsolatos pénzügyi-számviteli dokumentumok, információk és egyéb átadandó munkaanyagok átadás-átvételének rendjét, az eseti-átadás átvételekor pedig a megbízott részérıl elvégzendı konkrét feladat-meghatározásokat és intézkedési határidıket, az útvonal terv keretein belül. 8. A tevékenység díjazása A Kft.-t a jelen megállapodás 4. pontjában meghatározott városrehabilitációs tevékenység ellátásáért a benyújtott pályázatban projektmenedzsment költségként meghatározott összeg illeti meg összesen bruttó ,- Ft, azaz huszonhétmillió forint összegben az alábbi ütemezés szerint: 200. december 3. napjáig: ,- Ft ,- Ft (ÁFA) = ,- Ft 20. december 3. napjáig: ,- Ft ,- Ft (ÁFA) = ,- Ft Összesen: ,- Ft ,- Ft (ÁFA) = ,- Ft A megbízási díjat számla alapján (az éves megbízási díj /4-ed részét) negyedéves átalánydíj formájában a megbízó az adott negyedév elsı hónapjának 8. napjáig utalja át a megbízott számlájára. A szerzıdı felek 202. évtıl kezdıdıen a finanszírozás módját a tárgyévet megelızı év november 30-ig (a költségvetési koncepció elfogadásáig) újratárgyalják, és arról külön megállapodást kötnek. 9. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 959. évi IV. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Jelen megállapodást a Felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, 5 egymással szó szerint megegyezı példányban, jóváhagyólag írták alá. Békéscsaba, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata.. Békéscsabai Városfejlesztési Kft Ellenjegyzem:.. Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı

16 6 Békéscsaba, Kinizsi u. 20. szám alatti épület felújításához támogatás A közgyőlés 24 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 426/200. (IX.24.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a 200. évi költségvetési rendeletben meghatározott hibaelhárítási tartalék ( ,- Ft) elıirányzat terhére, a Békéscsaba Diáktanya Közalapítvány részére a Békéscsaba, Kinizsi utca 20. szám alatti épület nádtetı felújítására ,- Ft összegő támogatást nyújt. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: 200. szeptember 30. Támogatás nyújtása a Sportcsarnok kézilabdapálya parkettaburkolatának felújításához A közgyőlés 24 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 427/200. (IX.24.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a 200. évi költségvetés hibaelhárítási tartalék (50.000,- eft) elıirányzatából a Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. részére.000,- eft összegő támogatást biztosít a Sportcsarnok kézilabdapálya parkettaburkolatának felújításához. Felelıs: polgármester Határidı: 200. november 30. Békéscsaba, 977/2 hrsz-ú, Toldi utcában található ingatlanrész értékesítése A közgyőlés 23 igen szavazattal, tartózkodással a következı határozatot hozta: 428/200. (IX.24.) közgy.. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése értékesíteni kívánja a 977/2. hrsz.-ú ingatlan 434/0000-ed részét Kalász Pál egyéni vállalkozó (székhely: 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 35., adószám: ) részére ,- Ft, azaz egymillió-háromszáznyolcvankilencezer-százhúsz forint értéken. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése javasolja a többi tulajdonostársnak a vételi ajánlat elfogadását és az adásvételi szerzıdés megkötését. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonostársakat keresse meg

17 7 annak érdekében, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatát a jogügylet teljes lebonyolításával bízzák meg. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése hozzájárul ahhoz, hogy az adásvételi szerzıdés megkötésekor a Vevı a teljes vételár 50 %-át, majd a fennmaradó vételárat 0 havi egyenlı részletben fizesse meg a mindenkori jegybanki alapkamat felszámítása mellett. 4. A 977/2. hrsz.-ú ingatlan értékesítésébıl befolyt elsı vételárrészletbıl, a Békés Megyei Önkormányzat kivételével, elıször a kisebb tulajdoni hányaddal bíró tulajdonostársakat kell kielégíteni és velük pénzügyileg elszámolni. Felelıs: polgármester Határidı: 20. december 3. A Gerlai Kastély értékesítése A közgyőlés 23 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következı határozatot hozta: 429/200. (IX.24.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése nyilvános árverésen értékesíti az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévı békéscsabai 8003/2. hrsz.-ú ingatlant (Gerlai Kastély). A nyilvános árverés feltételei az alábbiak:. Az ingatlan kikiáltási ára bruttó.000,- Ft, azaz ezer forint, amelyet az adásvételi szerzıdés aláírásával egyidejőleg kell megfizetni. Az árverésen történı részvétel feltétele ,- Ft, azaz százezer forint bánatpénz megfizetése. Amennyiben a vevı az árverést követı 30 napon belül az adásvételi szerzıdést megköti, a bánatpénz a részére visszafizetésre kerül, egyéb esetekben az önkormányzat a bánatpénzt nem fizeti vissza. Az árverési licitlépcsı ,- Ft, azaz százezer forint. 2. A mőemléki védelem alatt álló Gerlai Kastélyra a Magyar Állam elıvásárlási joggal rendelkezik. Errıl a nyilvános árverésen tájékoztatni kell az érdeklıdıket. 3. A vevınek vállalnia kell, hogy a kastélyt a mőemléki elıírásoknak megfelelıen újítja fel és üzemelteti. 4. A vevınek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy az általa megvásárolt ingatlant az eredeti állapotot idézı stílusjegyek szerint felújítja és új munkahelyeket hoz létre a létesítményben. A felújítás ütemezését az eladó önkormányzat az alábbiak szerint határozza meg: a teljes felújítás határideje öt év, a vevı az épület károsodásának felmérése érdekében szakértıi (statikai, vízszigetelési, faanyagvédelmi, és restaurátor) szakvéleményeket köteles beszerezni 20. július 3-ig, és azt a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalhoz benyújtani,

18 8 a felújítani kívánt létesítmény jogerıs építési engedélyét 20. december 3-ig kell beszerezni. a vevınek 202. december 3-ig el kell végeznie a teljes tetıszerkezet és csapadékvíz elvezetı rendszer felújítását, a vevınek 203. december 3-ig el kell végeznie a teljes födémszerkezet, pince és a nyílászárók felújítását, a vevınek 204. december 3-ig el kell végeznie a teljes körő épületgépészeti felújítást, valamint a homlokzat felújításának 50 %-át, az ingatlan teljes felújítását 205. december 3-ig be kell fejezni. A fent írtak biztosítékául az egész ingatlanra vonatkozóan visszavásárlási jogot kell kikötni és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni. Az eladó önkormányzat az eredeti vételáron történı visszavásárlási jogával akkor fog élni, ha a vevı a felújítás rész vagy teljes határidejére vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti. Az elızıekben írt esetekben az eladó az adásvételi szerzıdéstıl szerzıdésszegés jogcímén eláll. Az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy abban az esetben, ha a vevı által megvalósítani kívánt létesítmény mőszaki készültsége az 50 %-ot eléri, akkor az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett visszavásárlási jogát törölteti. Az évenkénti mőszaki készültség felmérését a Békés Megyei Mérnökkamara által javasolt szakértıvel lehet elkészíttetni. A jogerıs építési engedély megszerzéséig a vevı az ingatlanon semmilyen beruházást, átalakítást, bontást nem hajthat végre. 5. A kastély évenkénti ütemezésben meghatározott felújítása érdekében az eladó önkormányzat ,- Ft, azaz tízmillió forint kötbérigényt köt ki. Az önkormányzat a kötbérigényének biztosítékául óvadék letételét vagy egyéb biztosíték nyújtását kéri a vevıtıl. Az egyéb biztosíték lehet bankgarancia vagy az eladó által is jóváhagyott értékbecslés alapján a vevı kizárólagos tulajdonában lévı per -, teher-, és igénymentes ingatlanra bejegyzett jelzálogjog. Az eladó a kötbérigényét elsısorban az elızıekben írt óvadékból vagy egyéb biztosítékból elégíti ki. A kötbért a megkötendı adásvételi szerzıdés vevı általi megszegése esetén lehet érvényesíteni. Az önkormányzat a kastély felújításának szerzıdés szerinti teljesítését évente ellenırzi. Amennyiben a vevı a felújítás teljes vagy részleges határidıit nem tartja be, az önkormányzat a szerzıdéstıl eláll, kötbérigényét érvényesíti és a kötbért az ingatlan felújítására használja fel. Az önkormányzatot az éves felülvizsgálat és szerzıdéstıl történı elállás joga évenként egy alkalommal illeti meg. 6. Az érdeklıdıket tájékoztatni kell arról, hogy a kastély épületén belül önálló helyrajzi számmal rendelkezı (8004.) ingatlanrész található, amely Buzai Zsoltné, Békéscsaba, Sziklai Sándor utca 22. tulajdonában és a Római Katolikus Egyház kezelésében van. A vevınek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy az ingatlanrész hitélet gyakorlásához szükséges mőködését a megközelítési lehetıség megadásával biztosítja. 7. Az eladó önkormányzat a nyilvános árverés nyertesével három hónapos határidıre szóló adásvételi elıszerzıdést köthet, amely célja, hogy a vevı ezen a határidın belül a végleges adásvételi szerzıdés óvadékra vagy egyéb biztosítékra vonatkozó feltételeit biztosítani tudja. Amennyiben a vevı ezeket a feltételeket a három hónapos határidın belül nem tudja teljesíteni, úgy az önkormányzat a végleges adásvételi szerzıdés megkötésétıl eláll, és az árverés elıtt befizetett bánatpénzt nem fizeti vissza. A felújítás jogerıs építési

19 9 engedélyének megszerzéséig a vevı csak karbantartási, tisztántartási feladatokat végezhet az általa megvásárolt ingatlanon. Felelıs: polgármester Határidı: 205. december 3. Agóra-Program Békéscsaba A békéscsabai Agóra intézménytípusú multifunkcionális közösségi központ és területi közmővelıdési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása címő projekthez kapcsolódó PR és tájékoztatási feladatok végrehajtása tárgyú közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok értékelése, nyertes ajánlattevı kiválasztása A közgyőlés 20 igen, nem szavazattal, 2 tartózkodással a következı határozatot hozta: 430/200. (IX.24.) közgy.. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az Agóra- Program Békéscsaba - A békéscsabai Agóra intézménytípusú multifunkcionális közösségi központ és területi közmővelıdési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása címő projekthez kapcsolódó PR és tájékoztatási feladatok végrehajtása tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett alábbi ajánlatot érvényesnek minısíti, és nyertes ajánlattevınek kihirdeti: Ajánlattevı neve: Prime Time Marketing Kft. Newsbreakers Communications Kft. Konzorcium Székhelye: 022 Budapest, Eszter u. 8. Ajánlati ár: nettó ,- Ft 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az Agóra- Program Békéscsaba - A békéscsabai Agóra intézménytípusú multifunkcionális közösségi központ és területi közmővelıdési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása címő projekthez kapcsolódó PR és tájékoztatási feladatok végrehajtása tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett alábbi ajánlatot érvényesnek minısíti, és az eljárás második helyezettjének kihirdeti: Ajánlattevı neve: Insomnia Reklámügynökség Kft. Székhelye: 055 Budapest, Kossuth tér 8. Ajánlati ár: nettó ,- Ft 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevıvel a szerzıdést az ajánlati felhívásban megjelölt idıpontban kösse meg. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: 200. szeptember 27.

20 20 A régi Csorvási úton található, 6266/0.hrsz-ú terület egy részének értékesítése A közgyőlés 24 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 43/200. (IX.24.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése helyhez kötöttség és munkahelyteremtés elısegítése céljából vevıkijelöléssel értékesíti az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévı békéscsabai 6266/0. hrsz-ú, 8445 m 2 területő földrészletet a DOLCETTA Kft. (5600 Békéscsaba, Csorvási út 27.) számára, az alábbi feltételekkel:. A terület vételára Ft/m 2 + áfa. 2. Az önkormányzat szolgalmi joggal terhelten értékesíti a területet a vevı számára. A szolgalmi jog elfogadásának tényét az adásvételi szerzıdésben rögzíteni kell. 3. A 6266/0. hrsz-ú földrészleten jelenleg tárolt humusz elszállításáról az adásvételi szerzıdés aláírását követıen haladéktalanul intézkedni kell. Felelıs: polgármester Határidı: 20. május 3. A békéscsabai 2906/A/7 hrsz.-ú pince ingatlan vételárának részletekben történı megfizetése A közgyőlés 23 igen szavazattal, tartózkodással a következı határozatot hozta: 432/200. (IX.24.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése hozzájárul a Kellner Lászlóval, mint vevıvel a békéscsabai 2906/A/7 hrsz.-ú pince ingatlanra vonatkozóan megkötött 200. június 30-án kelt adásvételi szerzıdés módosításához az alábbiak szerint: A vevı a vételárat 2 havi részletben fizeti meg, jegybanki alapkamattal növelt mértékben. Felelıs: Kozma János cégvezetı, a szerzıdés módosításáért polgármester a szerzıdésmódosítás aláírásáért Határidı: 200. október 3. Békéscsaba belváros rehabilitációja I. ütem részletes projektdokumentáció benyújtása a DAOP /C. pályázati felhívásra A közgyőlés 9 igen, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodással a következı határozatot hozta:

21 2 433/200. (IX.24.) közgy.. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése elfogadja az elıterjesztés mellékletét képezı, Békéscsaba Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégia címő dokumentum módosításokkal érintett fejezeteit. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése elfogadja az elıterjesztés mellékletét képezı Békéscsaba belváros rehabilitációja I. ütem végleges akcióterületi tervét. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a 447/2009. (VI.25.) számú közgy. határozat I.3. pontját az alábbiak szerint módosítja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése elfogadja a projekt költségvetését, amelynek megfelelıen a projekt elıkészítéséhez és megvalósításához szükséges legfeljebb ,- Ft önerıt a 2009., 200. és 20. évi költségvetésében biztosítja. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Végleges Akcióterületi Terv bírálati folyamata során felmerülı változtatásokról utólagos tájékoztatást kér. A költségvetésben a szükséges önerı összegét befolyásoló módosítások azonban minden esetben újabb közgyőlési döntést igényelnek. 5. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a pályázat aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: 200. szeptember 30. Összevont közterület-fenntartási feladatok végzése, valamint a játszóterek és az önkormányzati temetı üzemeltetése Mezımegyeren A közgyőlés 22 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következı határozatot hozta: 434/200. (IX.24.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Mezımegyer területén a közterület-fenntartási feladatok ellátását (köztisztasági jellegő feladatok, parkgondozási munkák, csapadékvíz árkok üzemeltetése), valamint a játszóterek és a köztemetı üzemeltetését civil, illetve közhasznú szervezet számára adja át. Felelıs: polgármester Határidı: 200. december 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 200. évi Közfoglalkoztatási Tervének módosítása

22 22 A közgyőlés 26 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 435/200. (IX.24.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 200. évi Közfoglalkoztatási Tervét az elıterjesztés mellékletében szereplı tartalommal módosítja és fogadja el. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: 200. szeptember 24. Döntés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 5. számú felnıtt házi orvosi körzet praxis jogának átadásáról A közgyőlés 26 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 436/200. (IX.24.) közgy.. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése hozzájárul ahhoz, hogy a 5. sz. felnıtt háziorvosi praxis mőködtetési jogának elidegenítéssel történı megszerzése után a 5. sz. felnıtt háziorvosi körzet lakosságának ellátását 20. január. napjától Dr. Tóth Judit végezze. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése köszönetét fejezi ki Dr. Zsengellér Lajos fıorvos úrnak a békéscsabai lakosság egészségéért folytatott több évtizedes tevékenységéért. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: 200. szeptember Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 5. sz. felnıtt háziorvosi körzet feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történı végzésére Dr. Tóth Judit szakorvossal az egészségügyi ellátási szerzıdést megkösse. A szerzıdés megkötésének feltétele, hogy Dr. Tóth Judit háziorvostan szakorvosi szakképesítést, mőködési engedélyt és mőködtetési jogot szerezzen. E szerzıdés megkötésével egyidejőleg Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és Dr. Zsengellér Lajos felnıtt háziorvos a közöttük december 2. napján kelt egészségügyi ellátási szerzıdést megszüntetik és a június. napján kelt - az eszközpótlási támogatás tárgyában készült - kölcsönös kötelezettségvállalási nyilatkozat hatályát veszti. Felelıs: polgármester Határidı: 20. január. Döntés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 5. számú fogorvosi körzet praxis jogának átadásáról

23 23 A közgyőlés 26 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 437/200. (IX.24.) közgy.. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése hozzájárul ahhoz, hogy az 5. sz. fogorvosi praxis mőködtetési jogának átruházással történı megszerzése után az 5. sz. fogorvosi körzet lakosságának ellátását 200. november. napjától Dr. Baktai Zoltán fogorvos végezze. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése köszönetét fejezi ki Dr. Sárkány Antal Kálmán fogorvos úrnak a békéscsabai lakosság fogászati ellátásáért folytatott tevékenységéért. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: 200. szeptember Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 5. sz. fogorvosi körzet feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történı végzésére Dr. Baktai Zoltán fogorvossal az egészségügyi ellátási szerzıdést megkösse. A szerzıdés megkötésének feltétele, hogy Dr. Baktai Zoltán mőködési engedélyt és mőködtetési jogot szerezzen. E szerzıdés megkötésével egyidejőleg Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és Dr. Sárkány Antal Kálmán fogorvos a közöttük a február 23. napján kelt egészségügyi ellátási szerzıdést megszüntetik és a június 7. napján kelt - az eszközpótlási támogatás tárgyában készült - kölcsönös kötelezettségvállalási nyilatkozat hatályát veszti. Felelıs: polgármester Határidı: 200. november. A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 20. évi fordulója A közgyőlés 26 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 438/200. (IX.24.) közgy.. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése támogatja, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 20. évi fordulójához, ezzel egyidejőleg felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a Csatlakozási nyilatkozat aláírására. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: 200. szeptember 30.

24 24 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 20. évi fordulójának költségkeretét Ft, azaz ötmillió forint összegben hagyja jóvá. Felelıs: polgármester Határidı: 20. január 3., továbbá a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 20. évi fordulójának Általános Szerzıdési Feltételeiben meghatározott idıpontok 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése elfogadja a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 20. évi fordulójának Általános Szerzıdési Feltételeit, kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatásban részesített ösztöndíjasok havi támogatási összegét félévente egy alkalommal elıre átutalja az OKM Támogatáskezelı Igazgatóság számlaszámára. Felelıs: polgármester Határidı: 20. január 3., továbbá a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 20. évi fordulójának Általános Szerzıdési Feltételeiben meghatározott idıpontok 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az OKM Támogatáskezelı Igazgatósága által elıírtaknak megfelelıen a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 20. évi fordulójának A és B típusú pályázatait kiírja azzal, hogy hátrányos szociális helyzet megállapítását a családok egy fıre jutó havi nettó jövedelméhez köti, amelyet Ft-ban állapít meg. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a támogatás minimum összegét 000 Ft, azaz egyezer forint összegben, maximum összegét 5000 Ft, azaz ötezer forint összegben határozza meg egy hónapra vonatkoztatva. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: 200. október. 5. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 20. évi forduló pályázatainak elbírálásával, valamint a pályázók értesítésével és az összesített adatok közzétételével kapcsolatos hatáskört az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságra ruházza át. Felelıs: Az illetékes bizottság elnöke Határidı: 200. november 23., 200. december 6. Középfokú oktatási intézmények 20/202-es tanévre vonatkozó beiskolázási terve A közgyőlés 26 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta:

25 25 439/200. (IX.24.) közgy.. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése engedélyezi egy-egy nyelvi elıkészítı osztály indításának meghirdetését a 9. évfolyamokon a 20/202- es tanévben az alábbi intézményekben: - Békéscsabai Központi Szakképzı Iskola és Kollégium, - Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium, - Széchenyi István Két Tanítási Nyelvő Közgazdasági Szakközépiskola. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése engedélyezi a Békéscsabai Központi Szakképzı Iskola és Kollégium számára egy szakképzı osztályon belül 3 szakma oktatásának meghirdetését az alábbi csoportosításban: - fodrász (OKJ szám: ), bútorasztalos (OKJ szám: ) kárpitos (OKJ szám: ) - irodai asszisztens (OKJ szám: ), jármőfényezı (OKJ szám: ), nıi szabó (OKJ szám: ) - kımőves (OKJ szám: ), épületburkoló (OKJ szám: ), festı, mázoló és tapétázó (OKJ szám: ), - gázfogyasztóberendezés- és csıhálózatszerelı (OKJ szám: ), vízvezeték- és vízkészülékszerelı (OKJ szám: ), központifőtés- és csıhálózat-szerelı (OKJ szám: ) - elektromos gép és készülékszerelı (OKJ szám: ), számítógépszerelı-karbantartó (OKJ szám: ), elektronikai mőszerész (OKJ szám: ). - hegesztı (OKJ szám: ), karosszérialakatos (OKJ szám: ), épület és építménybádogos (OKJ szám: ) - protokoll ügyintézı (OKJ szám: ), külkereskedelmi üzletkötı (OKJ szám: ), kereskedelmi ügyintézı (OKJ szám: ) - kımőves (OKJ szám: ), ács-, állványozó (OKJ szám: ), szabó (OKJ szám: ) (elırehozott szakképzés) 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése engedélyezi az Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó számára egy szakképzı osztályon belül 3 szakma oktatásának meghirdetését az alábbi csoportosításban:

26 26 - kertfenntartó (OKJ szám: ), virágkötı (OKJ szám: ), zöldségtermesztı (OKJ szám: ). A fenti osztályokat úgy kell megszervezni, hogy az osztályokra meghatározott órakeret nem lépheti túl az egy osztályban 2 szakma oktatására meghatározott órakeretet. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhívja a középiskolák és szakiskolák igazgatóinak a figyelmét, hogy az intézményi beiskolázáskor maradéktalanul vegyék figyelembe a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 20/202. tanév beiskolázására vonatkozó határozatát. 5. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése jóváhagyja a középfokú intézmények beiskolázási tervét a. sz., 2. sz. és 3. sz. melléklet szerint. A mellékletek a határozat részét képezik. Felelıs: Köles István alpolgármester Határidı: 200. szeptember 24.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat bérlakás építési városi program előkészítésére A közgyűlés 24 igen, egyhangú

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 38/1994_ (VI_28-) sz_ önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről A Budapest

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására A közgyőlés

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az. Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az. Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Sándorfalva Város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2010. március 9-én tartott üléséről Jelen voltak: Dr. Ferenczi

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/2009. (III.19.) R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen földterületek elidegenítéséről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/2009. (III.19.) R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen földterületek elidegenítéséről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/2009. (III.19.) R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen földterületek elidegenítéséről Szerencs Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

3. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 28-i rendkívüli ülésére

3. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 28-i rendkívüli ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Turisztikai célú ingatlanvásárlás a Zsinagóga felújításához

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Sürgősségi indítvány napirendre vétele A közgyűlés 17 igen, egyhangú

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye:

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Vecsés Város Önkormányzatának 1/2010. (I. 29.) rendelete az Önkormányzat által életjáradéki szerződés keretén belül nyújtott szolgáltatás feltételeiről Vecsés Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap támogatási tervezetének és pályázati felhívásának elfogadása Előkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyző, mb. oszt. vez. Csikós Józsefné Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében.

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Gyomaendrőd 14/2007. JEGYZŐKÖNYV Készült 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester Babos László, Béres János, Czibulka György,

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. szeptember 9-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Jánosné bizottsági tag Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Fegyvernek Nagyközség Pol gár mester e Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása - A közgyűlés 16 igen, egyhangú

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2014. június 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2014. június 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2014. június 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tőzoltóparancsnokság 2013. évi tevékenységérıl

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjog rendezésérıl Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Üzemeltetési Szabályzat

Üzemeltetési Szabályzat Üzemeltetési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az elektronikus árverések közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció... 4 1.2 Bejelentkezés... 4 1.3 Engedélyhez kötött tulajdonszerzés...

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

Tárgy: Döntés a Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda parkolójának üzemeltetéséről

Tárgy: Döntés a Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda parkolójának üzemeltetéséről I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. szeptember 5-i elnapolt rendes ülésének folytatására, 2014. szeptember 17-ére beterjesztett anyagok I./C kötet Döntés a Török Sándor

Részletesebben

2012. évi 15. szám 2012. szeptember 13. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 15. szám 2012. szeptember 13. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 15. szám 2012. szeptember 13. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 52/2012. (IX. 13.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal történő

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 15-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 10. Tárgy: Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelete az építményadóról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelete az építményadóról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelete az építményadóról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/225-13/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések 667 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának, hasznosításának és vagyonkezelésbe

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Dr. Klára Géza (Békéscsaba, Wesselényi u.15.sz.) orvosi rendelőjének értékesítése

Részletesebben

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. február 17-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

72 J e g y z ő k ö n y v. Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről

72 J e g y z ő k ö n y v. Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről 72 J e g y z ő k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESREMPEHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 30-án megtartott rendes nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.5.) Önkormányzati Rendelet 2013. évi költségvetési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1..

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.. Ibrány Város Képviselő Testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II. 29. önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II. 29. önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II. 29. önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-9/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. szeptember 23-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete A közterület használatáról Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület használat és igénybevétel szabályozására

Részletesebben

KIVONAT. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete

KIVONAT. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete megtartott soros testületi ülésének könyvéből: Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2013 (X. 30.) sz. határozata a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről szóló beszámolóról

Részletesebben

1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat:

1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat: 1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat: A Taggyűlés felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét a DAOP-4.1.2/B-11 jelű, a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-Alföldi régióban című pályázat dokumentációjának

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2008. (XII. 19.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre történő utólagos rákötések rendjéről

Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2008. (XII. 19.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre történő utólagos rákötések rendjéről Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2008. (XII. 19.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre történő utólagos rákötések rendjéről Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz: 2-460/2005. Üi: Dévényi Zsuzsanna E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: Üzemeltetési szerződés megkötése a Makó-Térségi Víziközmű Kft-vel Melléklet:

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

vállalkozó (52. 26. pont) e)17

vállalkozó (52. 26. pont) e)17 e)17 a 26.152 vállalkozó: a egyéni az A 170/2011.(VI.21.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Tárgy: A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap létrehozása

Részletesebben

1. Előzmények. amely létrejött egyrészről

1. Előzmények. amely létrejött egyrészről INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS és HASZNÁLAT JOGÁNAK ALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS 1. számú módosítása amely létrejött egyrészről Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére

MEGÁLLAPODÁS. a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére MEGÁLLAPODÁS a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-18. -a, a közoktatásról

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY 1 / 79 2016.03.29. 10:35 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY az illetékekről Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2004. (IV.28.) számú rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2004. (IV.28.) számú rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2004. (IV.28.) számú rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakáscélú támogatásokról

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. január 30-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. január 30-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 135/2006. (VI. 29.) Ö.h. A Városok,

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 119. J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

KIVONAT. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2007. január 18-i. ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2007 (I. 18.) sz. határozat

KIVONAT. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2007. január 18-i. ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2007 (I. 18.) sz. határozat ikörös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2007. január 18-i. ülésének jegyzőkönyvéből 1/2007 (I. 18.) sz. határozat dönt arról, hogy pályázatot nyújt be a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2007/1. számú

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához

ELİTERJESZTÉS. A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához ELİTERJESZTÉS A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához Tisztelt Képviselı-testület! A Vodafon Magyarország Zrt megbízásából az IMM-ROHR Kft (Budapest)

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. október 6. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı rendkívüli nyilvános képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

A 1859/2008. (XII. 18.)sz. Bp. Főv. X. ker. Köb. Önk. határozatára tekintettel a fent megjelölt tárgyban az alábbi tájékoztatást terjesztjük elő.

A 1859/2008. (XII. 18.)sz. Bp. Főv. X. ker. Köb. Önk. határozatára tekintettel a fent megjelölt tárgyban az alábbi tájékoztatást terjesztjük elő. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. / f r Tisztelt Képviselő-testület! Budapest. " Tárgy: tájékoztatás a Bp., X. Kada 120-124. sz. alatti,

Részletesebben

A tárgyban nevezett belső ellenőrzési jelentést az előterjesztéshez mellékelem.

A tárgyban nevezett belső ellenőrzési jelentést az előterjesztéshez mellékelem. 2. számú előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 3-án tartandó ülésére Tárgy: Tájékoztató az Egyes kiemelt szociális ellátások szabályszerűségének ellenőrzése tárgyában

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben