Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T"

Átírás

1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása A közgyűlés 21 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 88/2002. (III.7.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott 8,4 M forint keretösszegből fennmaradó 3,565 M forint felhasználásához az alábbiak szerint hozzájárul. 1.) Lencsési út 26. sz. alatti fogászati rendelő felszerelése: 2,5 M forint 2.) Munkácsy utcai fogorvosi rendelő II. emeletén működő 1,065 M forint rendelőhöz férfi és női WC, személyzeti WC és öltöző kialakítása Összesen: 3,565 M forint A Lencsési u. 13.sz. alatti fogorvosi rendelő váltórendelésében résztvevő orvosok nyilatkozata alapján Dr. Gyenes Ágnes használatába kerül az új fejlesztésként létrejött orvosi rendelő. Dr. Gyenes Ágnes rendelőjének felszerelése, a 2,5 M forintból beszerzett eszközök az önkormányzat tulajdonát képezik. Pap János polgármester értelem szerint Tárgy: Ápolási osztály térítési díjai A közgyűlés 20 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 89/2002. (III.7.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet ápolási osztálya által alkalmazott térítési díjak módosításával alábbiak szerint egyetért. 1.) Az Ebtv. 23 -ának d) pontja alapján kizárólag beutalóval igénybe vehető ellátás beutaló nélküli igénybevétele esetén a részleges térítési díj összege: Térítési díjak 2002.március 1-től

2 Felvételre jelentkezéskor Az ellátás időtartamára ,-Ft 1.300,-Ft/nap 2.) Az Ebtv. 23 -ának e) pontja alapján az ellátásnak nem a beutalás szerinti egészségügyi szolgáltatónál történő igénybevétele esetén a részleges térítési díj összege: Felvételre jelentkezéskor Az ellátás időtartamára Térítési díjak 2002.március 1-től 5.200,-Ft 520,-Ft/nap 3.) A beutaló nélkül felvett betegek által önkéntesen igénybevett többletszolgáltatás esetén a térítési díjak (új tétel 2002.március 1-től) Térítési díjak 2002.március 1-től Felvételre jelentkezéskor 5.200,-Ft Az ellátás időtartamára 1.300,-Ft/nap A többletszolgáltatás tartalma: gyógytorna A többletszolgáltatás igénybevételét írásbeli megállapodás formájában kell rögzíteni a beteg felvételkor az igénybevevő és a szolgáltatást nyújtó által. Pap János polgármester március 1. Tárgy: Ultrahang diagnosztikai készülék beszerzése A közgyűlés 15 igen, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodással a következő határozatot hozta: 90/2002. (III.7.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet részére ultrahang diagnosztikai készülék beszerzéséhez e Ft értékben. Forrás: 2002.évi költségvetésben egészségügyi gép-műszer beszerzésre jóváhagyott e forintból e forint, valamint az egészségügyi felújításra jóváhagyott e forintból gép-műszer beszerzésre átcsoportosított e forint. Pap János polgármester értelem szerint Tárgy: Bölcsődei élelmezési szolgáltatásra vonatkozó ajánlatkérés A közgyűlés 22 igen, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 91/2002. (III.7.) közgy.

3 3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a bölcsődék melegkonyhás étkeztetési feladatainak külső vállalkozó általi ellátásához. Megbízza az Egészségügyi Alapellátási Intézmény vezetését azzal, hogy nyílt pályáztatás útján keressen vállalkozót a feladat ellátására. A pályázat elbírálásával a közgyűlés megbízza az egészségügyi bizottságot. Pap János polgármester dr. Futaki Zoltán, az egészségügyi bizottság elnöke azonnal Tárgy: Védőnői Centrum részére bútor és számítógép beszerzés A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 92/2002. (III.7.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Védőnői Centrum részére berendezés, felszerelés, 3 db komplett számítógép beszerzéséhez és a riasztó berendezés telepítéséhez 1,7 M Ft értékben. Forrás: 2002.évi költségvetésben egészségügyi gép-műszer beszerzésre jóváhagyott 5 M Ft. Pap János polgármester értelem szerint Tárgy: Kovan Anikó részére vissza nem térítendő támogatás kérése A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 93/2002. (III.7.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése Kovan Anikó évi gyógyszerköltségének fedezetére összességében ,- Ft támogatást nyújt, melyet 10 havi egyenlő részletekben a gyógyszerszámla benyújtását követően bocsát a nevezett rendelkezésére. Forrás: általános tartalékalap Pap János polgármester azonnal Tárgy: Intézményvezetői megbízás A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

4 4 94/2002. (III.7.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Kovács Zoltánt február 28. napjával mentesíti az Egészségügyi Alapellátási Intézmény megbízott igazgatói teendőinek ellátása alól. 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi a polgármester átmeneti intézkedését és Fazekasné Potyi Ilonának az Egészségügyi Alapellátási Intézmény közalkalmazottjának március 01. napjától - határozott idejű közalkalmazotti jogviszonya keretében február 28. napjáig vezetői megbízást ad az Egészségügyi Alapellátási Intézmény igazgatói munkakörének ellátására. Vezetői pótlékát ,- Ft-ban állapítja meg. Pap János polgármester azonnal Tárgy: Irányelvek meghatározása a Városi Sportcsarnok üzemeltetési pályázatának kiírásához A közgyűlés a határozat 1./ pontját 17 igen, 1 nem szavazattal, 6 tartózkodással, 2./ pontját 18 igen, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodással fogadta el, és a következő határozatot hozta: 95/2002. (III.7.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Sportcsarnok felügyeletére és üzemeltetésére április 1-től március 31-ig terjedő időszakra a Békéscsaba Vagyonkezelő Rt-t jelöli ki. A közgyűlés engedélyezi, hogy a Vagyonkezelő Rt.- amennyiben indokoltnak tartja - nyilvános pályázat keretében kizárólag a vendéglátást és a szállodai részleget alvállalkozónak április 1-től március 31-ig terjedő időszakra kiadhassa. 2./ A közgyűlés a 73/2002. (I.31.) közgyűlési határozat 3., 4., 5. bekezdését hatályon kívül helyezi. Szarvas Péter, a Vagyonkezelő Rt. Igazgatóságának elnöke azonnal Tárgy: Ismételt szavazás elrendelése A közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 96/2002. (III.7.) közgy.

5 5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Konzervgyár melletti terület értékesítése tárgyú előterjesztésről ismételt szavazást rendel el. Tárgy: A Konzervgyár melletti terület értékesítése A közgyűlés 15 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 97/2002. (III.7.) közgy. I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az általa hozott 602/2001. (XII. 13.) közgyűlési határozatot hatályon kívül helyezi. II. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli - a békéscsabai 6119/1. hrsz-ú földrészlet megosztását, - a megosztással érintett kb m 2 területet a forgalomképtelen vagyon köréből átsorolja a forgalomképes vagyonkörbe. I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 6119/1. hrsz-ú földrészletből kb m 2 -t az alábbi feltételekkel értékesíti: 1.) A Közgyűlés egyedi elbírálás alapján az általa hozott versenyszabályzat előírásaitól eltekint, és az érintett kb m 2 területet teljes egészében értékesíti az ALMEX 96. KFT Nyírbogdány számára. 2.) Vevőnek az adásvételi szerződésben vállalnia kell, hogy a feldolgozó üzeméhez szállítást végző kamionok parkolását teljes egészében a saját területén oldja meg. 3.) Az értékesítendő kb m 2 terület vételára az alábbiak szerint kerül meghatározásra: m 2 terület vételára: Ft/m 2 - a további kb m 2 terület vételára: Ft/m 2. 4.) Az értékesített területre 5 éves időtartamra elidegenítési tilalmat kell bejegyeztetni, melyet visszavásárlási joggal kell biztosítani. Végh László alpolgármester június 30. Tárgy: A 6175/12 hrsz-ú földterület értékesítése A közgyűlés 19 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 98/2002. (III.7.) közgy.

6 6 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése árverésen értékesíti az önkormányzat tulajdonában lévő 6175/12. hrsz-ú földrészletet az alábbi feltételekkel: 1.) A telek kikiáltási ára: Ft/m 2. 2.) A vevőnek vállalnia kell a földvédelmi törvény előírásaiból származó teendők elvégzését. 3.) A területen található hőtávvezeték üzemeltetésével kapcsolatos megállapodás vevő feladata. 4.) Amennyiben a földterület bérlője vállalja az árverésen kialakult legmagasabb vételár megfizetését, úgy részére elővételi jogot kell biztosítani. Végh László alpolgármester június 30. Tárgy: A Megyei Földhivatal ingatlancsere ajánlata A közgyűlés 16 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 99/2002. (III.7.) közgy. 1.) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése értékesíti az önkormányzat tulajdonában lévő 3889/A/1. hrsz-ú, 131 m 2 területű üzlethelyiséget a Megyei Földhivatal vagyonkezelő által képviselt Magyar Állam számára. Az ingatlan vételára bruttó Ft, melyen belül az üzlet alatti földterület vételára: Ft. 2.) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megvásárolja a Megyei Földhivataltól a Magyar Állam tulajdonában lévő 4446/B/2. hrsz-ú, 100 m 2 területű egyéb helyiséget. Az ingatlan felajánlott vételára: Ft, melyen belül az épületrész alatti földterület értéke: Ft. 3.) Amennyiben a Megyei Földhivatal az 1.) és 2.) pontban foglaltakat elfogadja, úgy az adásvétellel vegyes csereszerződés megköthető, a közgyűlés felhatalmazza Pap János polgármestert a szerződés aláírására és dr. Simon Mihály jegyzőt annak ellenjegyzésére. Hanó Miklós alpolgármester június 30. Tárgy: A 010/108 hrsz-ú út értékesítése A közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 100/2002. (III.7.) közgy.

7 7 I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 010/108. hrsz-ú, 1091 m 2 területű út ingatlant a forgalomképtelen vagyoni körből átsorolja a forgalomképes vagyonkörbe. Fentieknek megfelelően módosítani kell a 3/1999. (II. 25) sz. önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog szabályairól szóló önkormányzati rendelet mellékletét. II. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése értékesíti a 010/108. hrsz-ú ingatlant a JAMINA TÉGLA- ÉS CSERÉPGYÁRTÓ RT Békéscsaba, Orosházi út 88. sz. részére Ft-os vételáron. Hanó Miklós alpolgármester június 30. Tárgy: Kvasz A.u. Mester u. sarki telek értékesítése A közgyűlés 18 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 101/2002. (III.7.) közgy. I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése, elrendeli - az 1707/85. hrsz-ú ingatlanról megosztási vázrajz készítését, - a megosztással érintett kb. 450 m 2 területet a forgalomképtelen vagyon köréből átsorolja a forgalomképes vagyonkörbe. Fentieknek megfelelően módosítani kell a 3/1999. (II. 25.) sz. önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló Önkormányzati rendelet mellékletét. I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1707/85. hrsz-ú közterületből kialakított kb. 450 m 2 földterületet versenytárgyaláson értékesíti az alábbi feltételekkel: - A kikiáltási ár Ft/m 2. - Amennyiben a szomszédos 1707/77. és hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai az árverésen kialakult legmagasabb vételár megfizetését vállalják, úgy részükre elővásárlási jogot kell biztosítani. - A 450 m 2 földterület korlátozott hasznosíthatóságát vevőknek az árverés során el kell fogadniuk. Hanó Miklós alpolgármester június 30. Tárgy: Területrész értékesítése a Nádas soron A közgyűlés 16 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 102/2002. (III.7.) közgy.

8 8 I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli - a Békéscsaba, Ligeti sori 860. hrsz-ú óvoda területéből kb. 220 m 2 -ről megosztási vázrajz készítését, - a szóban forgó területet a korlátozottan forgalomképes vagyon köréből átsorolja a forgalomképes vagyonkörbe. Fentieknek megfelelően módosítani kell a 3/1999. (II. 25.) sz. önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló Önkormányzati rendelet mellékletét. II. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése értékesít a Ligeti sori 860. hrsz-ú óvoda területéből kb. 220 m 2 -t az alábbi feltételekkel: A telekhatár-rendezési vázrajz elkészíttetése a vevők feladata és költsége. Az értékesített terület 2/3-át Dr. Dombi Dániel Békéscsaba, Nádas sor 3. szám alatti lakos vásárolhatja meg. Az értékesített terület 1/3-át Ambrus Anna, Békéscsaba, Nádas sor 4. szám alatti lakos vásárolhatja meg. A területrész vételára: Ft. Hanó Miklós alpolgármester június 30. Tárgy: A 2641 hrsz-ú földterület megvétele A közgyűlés 19 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 103/2002. (III.7.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megvásárolja a békéscsabai hrsz-ú földterületet a BAREX Kft-től (Szarvas, Kossuth u. 18.) maximum Ft. vételárért. A vételár fedezeteként a évi vagyoni kiadások szolgálnak. Hanó Miklós alpolgármester június 30. Tárgy: A hrsz-ú telek egy részének megvásárlása A közgyűlés 19 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 104/2002. (III.7.) közgy.

9 9 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megvásárolja a békéscsabai hrsz-ú kert utcaszélesítéssel érintett részét az ingatlan tulajdonosától az alábbi feltételekkel: 1.) Az utcaszélesítés érdekében szükséges megosztási vázrajz elkészíttetése a hrsz-ú földrészlet tulajdonosának feladata és költsége. 2.) A megosztás során a hrsz-ú kertből a közterületekhez csatolt terület 50%-a vásárolható meg 739 Ft/m 2 -es áron, a másik 50%-ot az önkormányzat számára térítésmentesen kell átadni. 3.) A hrsz-ú kert építési telekké nyilvánításának további teendői az ügyfél feladata és költsége. Hanó Miklós alpolgármester június 30. Tárgy: Háziorvosi rendelők értékesítése Jelen ülésre beterjesztett határozati javaslatról a közgyűlés nem döntött. A fenti tárgyban előterjesztett határozati javaslatok nem kaptak többséget, ezért a tárgyban hozott 612/2001. (XII.13.) közgyűlési határozat Békéscsaba, Árpád sor 6. sz. alatti orvosi rendelőre vonatkozó része változatlanul hatályban marad. Tárgy: Ismételt szavazás elrendelése A közgyűlés 15 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 105/2002. (III.7.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Megállapodás kötése az Izraelita Hitközséggel tárgyú napirend kapcsán ismételt szavazást rendel el. Tárgy: Megállapodás kötése az Izraelita Hitközséggel A közgyűlés 18 igen, 2 nem szavazattal, 4 tartózkodással a következő határozatot hozta: 106/2002. (III.7.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapodást köt a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségével (Budapest, VII. ker. Síp utca 12.) az alábbi feltételekkel: 1./ A közgyűlés kisajátítást pótló adásvétel útján megvásárolja a Szövetségtől a Békéscsaba, Knézich utca 13. szám alatti ingatlant 12 millió forintos vételáron. A

10 10 vételáron belül a felépítmények értéke 2 millió forint, az összeg az áfa-t is magába foglalja. 2./ A közgyűlés a Stadion rekonstrukciójához elengedhetetlen kb. 700 m 2 területet megvásárol a Szövetségtől a 816 hrsz-ú ingatlan Stadionnal határos területéből 7 millió forintos vételáron. 3./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a kisajátítást pótló adásvétel miatt megszűnő imaház pótlásának céljára egyszeri 21 millió forintos támogatást nyújt a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége számára. Amennyiben az pontban foglaltakat a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elfogadja, úgy a megállapodás megköthető, és közgyűlés felhatalmazza Pap János polgármestert annak aláírására, és dr. Simon Mihály jegyzőt az ellenjegyzésre. A megállapodásból eredő költségek fedezete a évi költségvetésben erre a célra elkülönített 40 millió forint. Pap János polgármester dr. Simon Mihály jegyző június 30. Tárgy: Fodorné dr. Szabó Zsuzsanna aljegyző áthelyezése A közgyűlés 23 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 107/2002. (III.7.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az évi XXIII. törvény (Ktv.) 14. /2/ bekezdése alapján hozzájárul Fodorné dr. Szabó Zsuzsanna (sz.: Mezőtúr, február 19., an.: Kézsmárki Ilona) aljegyző és a Békés Megyei Közigazgatási Hivatal közötti megállapodáshoz, és Fodorné dr. Szabó Zsuzsannát július 1. napjától véglegesen áthelyezi a Békés Megyei Közigazgatási Hivatalba ügyintéző munkakörbe. A közgyűlés felhatalmazza dr. Simon Mihály jegyzőt a megállapodás aláírására. A közgyűlés köszönetét fejezi ki Fodorné dr. Szabó Zsuzsanna aljegyző eddig végzett lelkiismeretes, odaadó, szakmailag magas színvonalú munkájáért. dr. Simon Mihály jegyző azonnal Tárgy: Aljegyzői pályázat kiírása A közgyűlés 22 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 108/2002. (III.7.) közgy.

11 11 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a megüresedő aljegyzői állás betöltésére. A kinevezés határozatlan időre szól. A munkakör július 1. napjával tölthető be. Ellátandó főbb feladatok: - jegyző helyettesítése, - előterjesztések törvényességi ellenőrzése, - rendelet alkotás előkészítése, kodifikáció, - szerződések ellenjegyzése, - egyes munkáltatói jogok gyakorlása, - Jogi Csoport irányítása. Az állás betöltésének feltételei: - magyar állampolgárság, - büntetlen előélet, cselekvőképesség, - állam és jogtudományi doktori képesítés, - legalább öt éves jogi, ezen belül két éves közigazgatási gyakorlat, - vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítése, - foglalkozás-egészségügyi munkaköri alkalmasság, - jogi szakvizsga. Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv., illetőleg helyi rendelet szabályai szerint. A pályázathoz csatolni kell: - szakmai önéletrajzot, - a végzettséget, szakképzettséget igazoló iratokat, vagy azok hiteles másolatát, - érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt. A pályázat benyújtásának - határideje: a Belügyi Közlönyben történő közzétételt követő 20. nap - helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Dr. Simon Mihály jegyző 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. szám A borítékra kérjük rávezetni: PÁLYÁZAT A pályázatról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a benyújtási határidőt követő legközelebbi ülésén dönt. A pályázók további információkat dr. Simon Mihály jegyzőtől kérhetnek. Tel: 66/ dr. Simon Mihály jegyző azonnal Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

12 12 A közgyűlés 23 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 109/2002. (III.7.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlési határozatok végrehajtásáról adott tájékoztatót elfogadja, végrehajtottnak tekinti az alábbi határozatokat: 1/2001. (I. 25.) 2/2001. (I. 25.) 10/2001. (I. 25.) 23/2001. (I. 25.) 31/2002. (I. 31.) 32/2001. (I. 25.) 41/2000. (I. 20.) 45/2001. (II. 22.) 152/2001. (III. 29.) 59/2001. (II. 22.) 225/2001. (IV. 26.) 300/2001. (VI. 21.) 71/2001. (II. 22.) 84/2001. (III. 29.) 103/2001. (III. 29.) 112/2000. (III. 16.) 132/2001. (III. 29.) 149/2001. (III. 29.) 158/2001. (IV. 26.) 208/2001. (IV. 26.) 222/2001. (IV. 26.) 229/2001. (IV. 26.) 240/2001. (V. 24.) 262/2001. (V. 24.) 265/2000. (IV. 13.) 269/2001. (V. 24.) 271/2001. (V. 24.) 278/2001. (V. 24.) 283/2001. (VI. 21.) 284/2001. (VI. 21.) 299/2001. (VI. 21.) 314/2001. (VI. 21.) 320/2001. (VI. 21.) 322/2000. (V. 11.) 326/2000. (VI. 8.) 330/2001. (VI. 21.) 342/2001. (VII. 12.) 345/2001. (VII. 12.) 348/2000. (VI. 8.) 348/2001. (VII. 12.) 375/2001. (VII. 12.) 388/2001. (VII. 12.) 400/2001. (VII. 12.) 402/2001. (IX. 20.) 412/2001. (IX. 20.) 413/2001. (IX. 20.) 416/2001. (IX. 20.) 418/2001. (IX. 20.) 419/2001. (IX. 20.) 432/2001. (IX. 20.) 435/2001. (IX. 20.) 442/2001. (IX. 20.) 447/2001. (IX. 20.) 449/2001. (IX. 20.) 455/2001. (IX. 20.) 480/2001. (IX. 20.) 490/2001. (X. 18.) 492/2001. (X. 18.) 493/2000. (IX. 21.) 494/2000. (IX. 21.) 495/2001. (X. 18.) 497/2001. (X. 18.) 501/2001. (X. 18.) 502/2001. (X. 18.) 515/2001. (X. 18.) 518/2001. (X. 18.) 519/2001. (X. 18.) 523/2001. (X. 18.) 526/2001. (X. 18.) 531/1994. (X. 27.) 531/2001. (X. 18.) 537/2001. (X. 18.) 538/2000. (IX. 21.) 540/2001. (X. 18.) 553/2001. (XI. 15.) 557/2001. (XI. 15.) 561/2001. (XI. 15.) 563/2000. (X. 19.) 565/2000. (X. 19.) 566/2001. (XI. 15.) 570/2000. (X. 19.) 572/2000. (X. 19.) 577/2000. (X. 19.) 577/2001. (XI. 15.) 579/2001. (XI. 15.) 595/2001. (XI. 15.) 600/2001. (XII. 13.) 603/2001. (XII. 13.) 604/2001. (XII. 13.) 605/2001. (XII. 13.) 607/2001. (XII. 13.) 608/2001. (XII. 13.) 609/2001. (XII. 13.) 610/2001. (XII. 13.) 611/2000. (XI. 16.) 616/2001. (XII. 13.) 619/2001. (XII. 13.) 620/2001. (XII. 13.) 624/2001. (XII. 13.) 627/2001. (XII. 13.) 644/2001. (XII. 13.) 650/2001. (XII. 13.) 666/2000. (XI. 16.) 690/2000. (XII. 14.) 730/1999. (X. 20.) 767/1999. (XI. 18.) 855/1999. (XII. 16.)

13 13 dr. Simon Mihály jegyző március 20. Tárgy: Gadara Ifjúsági Gondozóház Pszicho-klinika ellátási szerződése A közgyűlés 19 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következő határozatot hozta: 110/2002. (III.7.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a mellékletben foglaltak szerint 1 éves időtartamra ellátási szerződést köt, és egyben anyagi támogatást nyújt a Béthel Alapítvány által működtetett Gadara Ifjúsági Gondozóház Pszichoklinika feladatellátásának támogatására. A támogatás mértéke: egyösszegű egyszeri támogatás ,- Ft két részletben, I. illetve II. félévben. A közgyűlés felhatalmazza Pap János polgármestert az ellátási szerződés aláírására. Pap János polgármester értelem szerint ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, Békéscsaba, Szent István tér 7. /továbbiakban: Önkormányzat/ képviseli Pap János polgármester, másrészről a BÉTHEL Alapítvány, Békéscsaba, Dr.Becsey O. u. 2. ( bírósági nyilvántartásba vette: Békés Megyei Bíróság 353.szám alatt ) mint a GADARA - Ifjúsági Gondozóház Pszichoklinika fenntartója, /továbbiakban fenntartó/, képviseli Dr. Dávidné B. Hídvégi Julianna valamint a Béthel Alapítvány GADARA-Ifjúsági Gondozóház Pszichoklinika, (Békéscsaba, Dr.Becsey O. u. 2., működési engedélyét kiadta Békéscsaba Megyei Jogú Város jegyzője, száma: I.486/1998. ) mint szociális ellátást nyújtó intézmény / továbbiakban intézmény /, képviseli Hunya Szilvia a Gadara Ház vezetője között az alulírott napon az alábbi feltételek mellett: 1./ Az Önkormányzat, a fenntartó, valamint az intézmény megállapodnak abban, hogy jelen ellátási szerződés alapján a Gadara- Ifjúsági Gondozóház - Pszichoklinika a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított évi III. törvény IV. fejezet I. cím 56., 57. (2) bekezdés e) pontja, 58. és 58/A. c) pontja, és ugyanezen fejezet III. cím 66. (1) bekezdése, 75. (1)-(2) bekezdése, 79/A. -a, és 92/A. -a, 94/D. -a alapján nappali szakosított ellátást nyújt pszichiátriai betegek számára. 2./ Az ellátási szerződés időtartama: Jelen ellátási szerződés határozott időre jön létre január 01. napjától december 31. napjáig.

14 14 3./ A szolgáltatás támogatása, átutalásának módja: Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az ellátási szerződés 9. pontjában foglalt feladatok ellátásához a fenntartó számára Ft, azaz Nyolcszázezer forint összegű támogatást nyújt egy évre, két részletben az I. és II. félévben az ellátási szerződés időtartamára átutal az alapítvány Budapest Banknál vezetett számú számlájára. Az alapítvány köteles a támogatás teljes összegét az ellátást nyújtó intézmény számára átadni. 4./ A szolgáltatás ellátási formája: Az Szt. III. fejezet 79/A. szerinti szakosított nappali ellátást nyújtó intézmény: pszichiátriai betegek nappali intézménye 5./ Az ellátásban részesítettek köre: - korábban pszichiátriai betegség miatt gyógykezelt, illetve korábban pszichiátriai betegek intézményében gondozott saját otthonukban élő személyek, - pszichiátriai betegek intézményében történő intézményi kezelés, gondozás megelőzése miatt rászoruló saját otthonukban élő személyek, akik napközbeni ellátása másképp nem oldható meg, - előző két célcsoportban megjelölt személyek családja, - munkanélküli fiatalok, - egészséges tanuló illetve munkával rendelkező fiatalok. 6./ Az ellátásban részesülők száma: A nappali ellátást nyújtó intézmény: 30 fős. Egyéb célcsoport és szolgáltatás vonatkozásában havonta várhatóan fő. 7./ Az ellátás területe: Békéscsaba város közigazgatási területe. 8./ Az ellátást biztosító intézmény címe: 5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár u.2. 9./ Az intézmény által ellátott feladatok: Az öntevékenységre, az önsegítésre épülve biztosítja az ellátást igénybevevő pszichiátriai betegek igényei alapján a kulturális, szabadidős, tájékoztató, képzési, átképzési állásközvetítő, védett lakhatást elősegítő, lakossági és családi programok, találkozók szervezését, lebonyolítását.

15 15 Egyéni, csoportos, pár - és családterápia. Olyan programok biztosítása, melyek lehetővé teszik a pszichiátriai betegek számára a társadalomba, a korábbi közösségébe történő visszailleszkedést. Ennek keretében programjai nyitottak, kívülállók számára is hozzáférhetőek. Igény szerinti meleg élelem biztosítása, hivatalos ügyek intézésének segítése, munkavégzés lehetőségének szervezése, életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, megteremtése, speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése. Az intézmény a pszichiátriai betegek ellátása mellett szolgáltatást nyújthat a promóció és elsődleges prevenció céljával a mentálisan sérült, krízisben levő személyek részére is. 10./ Az intézmény köteles a szakmai jogszabályok betartása mellett az ezen szerződés 9. pontjában megjelölt szolgáltatásokat december 31. napjáig folyamatosan biztosítani. 11./ Az intézmény jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy jelen szerződésben meghatározott szociális szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai követelményeket, nyilvántartási kötelezettségeket ismeri és azokat betartja. 12./ Az intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásért fizetendő térítési díjat a szociális törvényben és a végrehajtására kiadott szakmai jogszabályokban foglaltaknak megfelelően állapítja meg, figyelemmel arra, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások intézményi térítési díjának alapja nappali ellátást nyújtó intézmény esetén az élelmezési térítés. 13./ Az intézmény a 8/2000. (VIII.4.) SzCsM. rendelet szerinti működési nyilvántartást köteles vezetni. 14./ Tájékoztatási kötelezettség: Az intézmény által nyújtott szociális ellátás feltételeiről, megkezdésének legkorábbi időpontjáról az intézményi ellátást igénylő kérelmezőt, és az erre jogosult meghatározott más személyeket az Szt ban meghatározott módon köteles tájékoztatással ellátni, illetve a megfelelő nyilatkozatokat beszerezni. Az intézmény a megyei módszertani intézmény felé köteles az Szt. 96/A. szerinti adatközlést teljesíteni. Az intézménynek a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM. rendeletben meghatározott előírásokat megfelelően alkalmaznia kell. 15./ Adatkezelés, adatszolgáltatási kötelezettség : Az intézmény köteles az Szt. 18. és 20. előírásainak megfelelő nyilvántartást vezetni az ellátásban részesülő személyekről és a külön jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettséget az ott előírt módon teljesíteni.

16 16 Az intézmény köteles kéthavonta, a tárgyhót követő 15. napjáig adatszolgáltatást benyújtani a kezelőorvostól, vagy az ideggondozótól az intézményhez küldött és nála ellátásban részesült betegek számáról a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájához. 16./ Együttműködés, kapcsolattartás: Az intézménynek szükség szerint kapcsolatot kell tartania az ellátott kezelőorvosával, vagy az ideggondozóval, továbbá a hozzátartozókkal, valamint olyan személyekkel, akik fontos szerepet játszanak az ellátott életében. Folyamatosan együtt kell működnie a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, valamint a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájával. Haladéktalanul tájékoztatnia kell minden olyan körülményről az Önkormányzatot, amely az ellátási szerződés teljesítését akadályozza, vagy veszélyezteti. Az önkormányzat tájékoztatja az ideggondozót, hogy a feladat ellátására vonatkozóan ellátási szerződést kötött. 17./ Panaszok érvényesítésének rendje: Az Szt ában rögzítetteknek megfelelően a fenntartó által jóváhagyott intézményi házirend egy példányát az ellátás igénybevételekor át kell adni a jogosultnak, illetve jól látható helyen ki kell függeszteni. Működtetnie kell az érdekképviseleti fórumot, amely intézkedéseket kezdeményezhet az önkormányzatnál is. 18./ Beszámolásra vonatkozó szabályok: A fenntartó köteles az önkormányzat számára - a december havi közgyűlésreszakmai és pénzügyi beszámolót készíteni. Eddig az időpontig kell a támogatás cél szerinti felhasználásával elszámolnia. 19./ Kártérítésre vonatkozó szabályok: Az intézmény fenntartója köteles a szakmai szolgáltatás körében okozott kár megtérítésére. Az intézmény fenntartója köteles az ellátási szerződés fennállta alatt a vele szemben támasztott, az ellátott intézményi jogviszonyának megszüntetéséből fakadó követelések kielégítésére. 20./ Jelen szerződést a felek indokolt írásbeli felmondással 6 /hat/ hónapos felmondási idő betartásával mondhatják fel. Rendkívüli felmondásra akkor kerülhet sor, ha a felek a jelen szerződésben meghatározott lényeges kötelezettségeiket megszegik. A felmondási idő ebben az esetben 15 /tizenöt/ nap, de az intézmény a szolgáltatást ez idő alatt is folyamatosan köteles biztosítani.

17 17 Amennyiben a fenntartó, illetve az intézmény az önkormányzatnak szerződésszegő magatartásával kárt okoz, úgy annak teljes összegét köteles kártérítésként az önkormányzatnak megfizetni. 21./ Amennyiben az intézmény az ellátási szerződés időtartama alatt a 9. pontban részletezett feladatait önhibájából nem látja el, úgy a szerződés felmondása mellett az önkormányzat által nyújtott 3. pont szerinti támogatás összegét is köteles visszafizetni a felmondást követő 8 napon belül. 22./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá a jelen szerződésben hivatkozott és az egyéb vonatkozó hatályos szakmai jogszabályok rendelkezései az irányadók. 23./ Az ellátási szerződést Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 110/2002.(III.7.) közgy. határozatával elfogadta. Békéscsaba, március hó.. nap. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseli: Pap János polgármester BÉTHEL Alapítvány Békéscsaba, Becsey O. u.2. képviseli: dr. Dávidné B. Hídvégi Juliann Béthel Alapítvány Gadara Gondozóház képviseli: Hunya Szilvia a Gadara Ház vezetője Ellenjegyzem: dr.simon Mihály jegyző Tárgy: A lakáscélú önkormányzati kamatmentes kölcsön támogatás helyi rendszeréről szóló 16/1994. (III.17.) önkormányzati rendelet módosítása A közgyűlés 23 igen szavazattal, 1 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2002. (III.7.)önkormányzati rendelete a lakáscélú önkormányzati kamatmentes kölcsön támogatás helyi rendszeréről szóló többször módosított 16/1994. (III. 17.) rendelet módosításáról

18 18 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakáscélú önkormányzati kamatmentes kölcsön támogatás helyi rendszeréről szóló 2/1998. (I.29.), 13/1999. (IV.22.), 9/2000. (II.18.), 12/2001. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel módosított 16/1994. (III.17.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet 3. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A kamatmentes kölcsön támogatás összege rászorultságtól és szociális helyzettől függően minimum Ft, maximum Ft lehet. 2. A rendelet 8. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A kamatmentes kölcsön támogatás visszafizetése a szerződés megkötését követő 3. hónap első napjától esedékes. A visszafizetést havi egyenlő, minimum Ft, maximum Ft összegű részletekben és maximum 84 hónap alatt kell teljesíteni." 3. A rendelet 3/A (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: évben támogatás kizárólag a négyemeletes panelépületek fűtésmódjának egyedi fűtésmódra történő átalakításához nyújtható. 4. A rendelet 3/B (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A támogatás összege rászorultságtól és szociális helyzettől, illetve a korszerűsítésről, felújításról csatolt költségvetésben szereplő bekerülési költségektől függően minimum Ft, maximum Ft között állapítható meg. 5. A rendelet 3/B (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, a szociális bizottság kivételes méltánylás alkalmazásával legfeljebb Ft támogatást állapíthat meg. 6. A rendelet 8 (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

19 19 A felújításhoz, korszerűsítéshez nyújtott támogatás visszafizetése a szerződés megkötését követő 3. hónap első napjától esedékes. A visszafizetést havi egyenlő, minimum Ft, maximum Ft a 3/B (3) bekezdés esetén minimum Ft - összegű részletekben és maximum 60 hónap alatt kell teljesíteni. 7. Ez a rendelet év április hó 1. napján lép hatályba. Békéscsaba, március 1. Pap János polgármester dr. Simon Mihály jegyző Tárgy: A lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 21/1999. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítása A közgyűlés 23 igen szavazattal, 1 tartózkodással alkotta meg rendeletét Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2002. (III.7.)önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló többször módosított 21/1999. (IX. 30.) rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 15/2000. (III.16.), 18/2000. (IV.13.), 31/2000. (VII.6.), 17/2001. (IV.26.), 26/2001. (X.18.) önkormányzati rendeletekkel módosított 21/1999. (IX.30.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet 25. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A lakások bérének mértéke (Ft/m 2 /hó) a következő: Komfortfokozat Lakbérövezet Kiemelt I. II. III Összkomfortos Komfortos Félkomfortos Komfort nélküli Szükséglakás A lakbérövezetet a rendelet 2. számú melléklete állapítja meg. 2. A rendelet 36. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

20 20 Az Ifjúsági Garzonházban lévő lakóegységre vonatkozó bérleti jogviszony fennállása esetén a bérlő lakbért nem fizet, de az üzemeltetőt terhelő üzemeltetési, kezelési kötelezettség teljesítéséből adódó költségek fedezetéhez havi Ft/lakóegység hozzájárulást (Szj ) köteles fizetni. A hozzájárulás összegét a közgyűlés évenként április 1-ig felülvizsgálja. 3. Ez a rendelet év április hó 1. napján lép hatályba. Békéscsaba, március 1. Pap János polgármester dr. Simon Mihály jegyző Tárgy: A lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 21/1999. (IX.30) önkormányzati rendelet módosításának tervezete A közgyűlés 23 igen, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 111/2002. (III.7.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló többször módosított 21/1999. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet megtárgyalta és elrendeli a Csabai Mérleg c. városi lapban történő közzétételét. Tárgy: dr. Simon Mihály jegyző azonnal Költségvetési átcsoportosítás iránti kérelem alacsonyabb komfortfokozatú lakások kialakítása céljából Az előterjesztő az előterjesztést visszavonta. Tárgy: Beszámoló a évi pénzügyi-gazdasági ellenőrzések teljesítéséről A évi ellenőrzési feladatok ütemezése A közgyűlés 19 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 112/2002. (III.7.) közgy.

21 21 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a évi pénzügyi-gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolót tudomásul veszi. A évi ellenőrzési ütemtervet az előterjesztés 3. számú melléklete szerint jóváhagyja. dr. Simon Mihály jegyző értelem szerint Tárgy: Egyesített Szociális Intézmény közalkalmazottainak kiegészítő pótléka A közgyűlés 23 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 113/2002. (III.7.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyesített Szociális Intézményben foglalkoztatottak munkahelyi pótlékára az alábbi pótelőirányzatot biztosítja: 35 fő x Ft/hó x 11 hó + járulék = eft Fedezete: illetményemelési céltartalék Pap János polgármester március 15. Tárgy: Közalkalmazottak évi bérfejlesztésének felosztása A közgyűlés 23 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 114/2002. (III.7.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a évi közalkalmazotti illetményemelkedés nagyságrendjeként az intézmények részére az előterjesztés mellékletében szereplő táblázat szerinti részletezésben e Ft pótelőirányzatot hagy jóvá. A többlettámogatás fedezeteként az illetményemelési céltartalék e Ft-os nagyságrendje szolgál. Az előirányzat-változásokkal a évi költségvetési rendeletet módosítani kell. Szilvásy Ferenc alpolgármester április 30. Tárgy: Javaslat a kötött felhasználású kiegészítő támogatások intézmények közötti felosztására A közgyűlés 23 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

22 22 115/2002. (III.7.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a kötött felhasználású kiegészítő támogatások előirányzatából e Ft nagyságrendben - a tanulói tankönyvvásárlásra - a pedagógus szakvizsga és továbbképzés - a pedagógusok szakkönyvvásárlása - a diáksporttal kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó jogcímenkénti részletezésben az előterjesztés melléklete szerinti felosztást határozza meg. Az előirányzatok fedezete a évi önkormányzati költségvetésben céltartalékként rendelkezésre áll. A támogatások pénzügyi felhasználása december 31-éig történhet. Az előirányzat-változásokkal a évi költségvetési rendeletet módosítani kell. Szilvásy Ferenc alpolgármester április 30. Tárgy: A Munkácsy Emlékház felújítására pályázat benyújtása a Nemzeti Örökség Program célelőirányzat támogatásának elnyerésére A közgyűlés 21 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következő határozatot hozta: 116/2002. (III.7.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nemzeti Örökség Program 2002 pályázat Az épített örökség megóvása, felújítása kategóriájára. A pályázat nyertessége esetén a támogatásból a Munkácsy Emlékház felújítási tervjavaslata közül az alábbi munkák elvégzése kerül megvalósításra: A főépület körül korábban kiépített betonjárda-burkolat felbontása, új járda építése, lábazat újravakolása, ereszcsatorna cseréje, lefolyócsatorna készítése, kocsibehajtó út és kocsibeálló építése, nyílászárók külső fafelületeinek mázolása, épületről lefolyó és az épület körül összegyűlő csapadékvíz elvezetése, tornác főlépcsőjének kialakítása, mozgássérültek részére a feljárás kialakítása, alkalmassá tétele. A pályázathoz szükséges eft saját erőt Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése biztosítja.

23 Tárgy: Szilvásy Ferenc alpolgármester azonnal 23 Mozgáskorlátozottak oktatása tárgyi feltételeinek biztosítása a Szabó Pál Téri Általános Iskolában A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 117/2002. (III.7.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot nyújt be a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány Tegyük akadálymentessé környezetünket! III. című pályázati felhívásra. A pályázat nyertessége esetén a támogatásból az átalakítás a mozgáskorlátozott tanulók számára az épület emeleteinek megközelítését és használatát a szakhatóságok állásfoglalásának figyelembevételével a korábban megtervezett lift beépítését, mozgáskorlátozottaknak alkalmas WC csoportok kialakítását és a tantermi küszöbök megszüntetését foglalná magában. A pályázathoz szükséges eft saját erőt Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése évi költségvetéséből biztosítja. Szilvásy Ferenc alpolgármester azonnal Tárgy: Céljellegű decentralizált támogatás pályázata A közgyűlés 23 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 118/2002. (III.7.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Szlovák Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, Békéscsaba, Peter Jilemniczky u. 1. sz. alatti oktatási épülete fűtési rendszerének felújítását az előterjesztésben és a pályázatban részletezett tartalommal, a következő pénzügyi ütemezéssel: ezer forint Kiadások Összesen Összesen A felújításhoz szükséges saját forrást az önkormányzat az alábbi ütemezés szerint biztosítja: ezer forint Források Összesen

24 Saját forrás Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szlovák Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, Békéscsaba, sz. alatti oktatási épülete fűtési rendszerének felújításához a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács Céljellegű Decentralizált Támogatási keretében az alábbi ütemezés szerint igényel támogatást: ezer forint Források Összesen Céljellegű decentralizált támogatás A felújításhoz szükséges saját forrás a évi költségvetésben az oktatási intézmények felújítási előirányzatának részeként rendelkezésre áll. A pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére a közgyűlés felhatalmazza Pap János polgármestert. Tárgy: Pap János polgármester azonnal Pályázat intézmények energiafelhasználásának és energiaköltségeinek mérséklésére A közgyűlés 25 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 119/2002. (III.7.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az alábbi intézmények felújítását az előterjesztésben és a pályázatban részletezett tartalommal a következők szerint: Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium tornaterem energiatakarékos világítása eft Jókai Mór Középiskolai Kollégium fiú kollégium elektromos hálózat felújítása eft Szigligeti Utcai Óvoda világítás korszerűsítése eft Összesen: eft Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a felsorolt intézmények elektromos felújításához a Széchenyi Terv intézmények energiafelhasználásának és energiaköltségeinek mérséklése (kódszám: SZT-2002-EN-2) programja keretében eft támogatást igényel. A szükséges saját forrást az önkormányzat költségvetésében biztosítja az oktatási intézmények felújítási előirányzata terhére. A pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére a közgyűlés felhatalmazza Pap János polgármestert. Pap János polgármester

25 azonnal 25 Tárgy: Pályázat a Belvárosi Bölcsőde és a Belvárosi Óvoda fűtésfelújítására A közgyűlés a határozati javaslatot nem fogadta el. Tárgy: Egyesített Szociális Intézmény Körgát sor sz. alatti idősek otthonának bővítése A közgyűlés 26 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 120/2002. (III.7.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyesített Szociális Intézmény Körgát sor sz. alatti idősek otthona beruházására a évben benyújtott szakmai programot megerősíti, és évi indítással a címzett támogatásra az igényét bejelenti. 2./ A megvalósíthatósági tanulmány A változata szerinti E Ft összköltségű beruházás forrásaként E Ft címzett támogatási igénnyel egyetért, és a beruházás megvalósulása esetében vállalja E Ft saját forrás biztosítását a években, a megvalósíthatósági tanulmányban szereplő ütemezés szerint. Pap János polgármester április 25. Tárgy: A Dr. Réthy Pál Kórház- Rendelőintézet Belgyógyászati tömb rekonstrukciójának megvalósulása címzett támogatással A közgyűlés 24 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 121/2002. (III.7.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Dr. Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet Belgyógyászati tömb rekonstrukciójának szükségességét. Az elkészült szakmai koncepcióval egyetért és jóváhagyja a évi címzett támogatás igénybejelentéséhez a pályázat benyújtását. 2./ A közgyűlés az e Ft összköltségű beruházás forrásaként a e Ft címzett támogatási igénnyel egyetért és vállalja a 15 %-os e Ft saját forrás biztosítását években, a pályázatban szereplő ütemezésben. Pap János polgármester április 25.

26 26 Tárgy: Címzett támogatás pályázat benyújtása A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 122/2002. (III.7.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Széchenyi István Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola szakmai programját, amelynek alapján pályázatot kíván benyújtani ezen intézményei átfogó felújításához felhasználandó címzett támogatás elnyerése céljából. 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Széchenyi István Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola rekonstrukciós beruházására készült megvalósíthatósági tanulmányt és a benne szereplő alternatívák közül a B változatot tartja célszerűnek megvalósítani. A beruházás forrásaként a címzett támogatási igénnyel egyetért és a javasolt beruházás esetében vállalja a 20 %-os saját forrás biztosítását a években a megvalósíthatósági tanulmányban szereplő ütemezésben. 3./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola rekonstrukciós beruházására készült megvalósíthatósági tanulmányt és a benne szereplő alternatívák közül az A változatot tartja célszerűnek megvalósítani. A beruházás forrásaként a címzett támogatási igénnyel egyetért és a javasolt beruházás esetében vállalja a 20 %-os saját forrás biztosítását a években a megvalósíthatósági tanulmányban szereplő ütemezésben. 4./ A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 2./-3./ pontjában jóváhagyott beruházások összköltségét, a címzett támogatási igény összegét, valamint a saját forrás nagyságát a kalkulációk elkészülte után meghatározza. Pap János polgármester április 25. Tárgy: Óvodai GESZ részére iroda helyiségek kialakítása A közgyűlés 20 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 123/2002. (III.7.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Óvodai GESZ elhelyezésére vonatkozó előterjesztést.

27 27 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az Óvodai GESZ részére történő iroda helyiségek kialakítását a Belvárosi Bölcsőde épületében. Az épület átalakítás költsége: 1,2 Millió Ft. Forrása az önkormányzat évi költségvetési rendeletében az oktatási ágazat felújítási feladataira jóváhagyott és még fel nem osztott ezer Ft. Szilvásy Ferenc alpolgármester értelem szerint Tárgy: Bíráló bizottság tagjainak kijelölése A közgyűlés 23 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 124/2002. (III.7.) közgy. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Békéscsaba területén utcák összekötő szakaszainak építésére kiírt közbeszerzési pályázat értékelésére és elbírálására alakuló bíráló bizottság tagjainak az alábbi képviselőket választja meg: Dr. Ferenczi Attila Beraczka János Klampeczki Béla Király János 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás egyes kérdéseit szabályozó 18/2001.(V.24.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a bizottság többi tagját jelölje ki. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a bíráló bizottságot az ajánlatok elbírálásával kapcsolatos döntésre Pap János polgármester azonnal Tárgy: Tóth Károly képviselő kérdése nádas feltöltés A képviselő az épített környezetről szóló törvény rendelkezései, valamint a város belvizes helyzetével kapcsolatosan az alábbi kérdéseket intézte a jegyzőhöz: - A hivatal adott-e ki építési engedélyt az elmúlt 4 évben nádas feltöltésére, - ellenőrizték-e a feltöltéseket, - ellenőrizték-e, hogy valóban kértek-e minden 1 m-t meghaladó feltöltést eredményező esetben engedélyt, - ellenőrizték-e, hogy a környezetre veszélyes anyagokat nem használtak-e fel? A jegyző a kérdésekre választ adott az ülésen, a következő közgyűlésen írásban is beszámol.

28 28 Tárgy: Arany János Művelődési Ház intézményvezetői megbízása A közgyűlés 19 igen, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 125/2002. (III.7.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az évi LXV. törvény 9. /4/ bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva az Arany János Művelődési Ház igazgatói munkakörével megbízza május 1. napjától április 30. napjáig tartó ötéves határozott időtartamra M i z ó F e r e n c e t (1952. június 13. Kondoros, an: Bencsik Mária, Lakcíme: Békéscsaba, Görbe u. 14.) az Arany János Művelődési Ház közalkalmazottját. Alapilletménye: Kjt szerint Magasabb vezetői pótléka: Ft április 30-ig szóló kereset kiegészítése: havi Ft. Pap János polgármester április 30. Tárgy: Parkolási övezet kibővítése A közgyűlés 13 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 126/2002. (III.7.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a fizető parkolási rendszer övezetének bővítését nem hagyja jóvá és felkéri a Vagyonkezelő Rt.-t, hogy készítsen a forgalmi és a parkolási rendre vonatkozó döntés előkészítő tanulmányt. Végh László alpolgármester szeptember 30. Tárgy: Szennyvíztisztító telep fejlesztése állami támogatással A közgyűlés 16 igen, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 127/2002. (III.7.) közgy.

29 29 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a központi költségvetési támogatással megvalósuló Békéscsaba városi szennyvíztisztító telep fejlesztésére vonatkozó, ezer Ft összköltségű önkormányzati beruházással. A közgyűlés saját forrásként ezer ft-ot a Beruházási alap szerinti ütemezésben az éves költségvetési rendeleteiben biztosítja. Végh László alpolgármester április 30. Tárgy: Békéscsabai Páduai Szent Antal Katolikus Templom díszvilágítás létesítése A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 128/2002. (III.7.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Páduai Szent Antal Templom díszvilágítására Ft keretösszeget biztosít. Fedezete: Általános tartalék. A közgyűlés jóváhagyja, hogy a kisebbségi, érdekegyeztető és külkapcsolati bizottság rendelkezésére álló - egyházak támogatására tervezett összegből további 1 millió Ft felhasználásra kerüljön a díszvilágítás kialakítására. A közgyűlés felkéri Pap János polgármestert, hogy a katolikus templom kivilágítása ügyének és a további pénzösszegek biztosítása érdekében folytasson tárgyalásokat. Pap János polgármester folyamatos Tárgy: Pályázati lehetőségek vizsgálata A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 129/2002. (III.7.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a városgazdálkodási és városfejlesztési bizottságot, hogy vizsgálja meg a városban található mely műemlék épület díszvilágítására lehet pályázati pénzeszközt igényelni a Széchenyi-terv keretében.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása - A közgyűlés 16 igen, egyhangú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Dr. Klára Géza (Békéscsaba, Wesselényi u.15.sz.) orvosi rendelőjének értékesítése

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat bérlakás építési városi program előkészítésére A közgyűlés 24 igen, egyhangú

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Tárgy: A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap létrehozása

Részletesebben

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 200. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Javaslat a 200. évi költségvetési rendelet módosítására I. A közgyőlés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T ÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23.-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. március 30-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetési előirányzat a "Településfejlesztési koncepció" elkészítésére

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.)

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) és 8/2006.(VI.29.) számú rendeletekkel módosított 10/2000.(VI.9.) rendelete (továbbiakban:

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető,

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető, BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1144 Budapest, Rátót utca 18-20., cégjegyzékszám: 01-09-667975),

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. november 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. november 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. november 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Dr.Vécsei László képviselő kérdése K I V O N A T A - Dr.Vécsei László képviselő kérdést tett

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 38/1994_ (VI_28-) sz_ önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről A Budapest

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Önkormányzati tulajdonú pincék értékesítéséről szóló határozat módosítása

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Sürgősségi indítvány napirendre vétele A közgyűlés 17 igen, egyhangú

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. Értelmező rendelkezések 1.

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. Értelmező rendelkezések 1. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(III.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek

Részletesebben

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testület 4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testület 4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testület 4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig.

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. Bevezetés A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság (PÉTÁV Kft.) a felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási

Részletesebben

az idősek nappali ellátásáról

az idősek nappali ellátásáról E LŐTERJESZTÉS az idősek nappali ellátásáról Készült: Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-i rendkívüli ülésére. Előterjesztő: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap támogatási tervezetének és pályázati felhívásának elfogadása Előkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyző, mb. oszt. vez. Csikós Józsefné Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 215. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésük szabályairól

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétıl) Tisztelt Érdeklıdı, Tisztelt Lakásépítı! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály

Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítására

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester Nyírmadai Szociális Ápolási- Gondozási Központ 4564 Nyírmada, Petőfi út 1. Telefon/fax: 45 /492-042 IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA Jóváhagyva: A képviselő-testület határozatával Kálmán Béla polgármester

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. december 11-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 11/2015. (V. 11.), 14/2015. (VII. 30.), 21/2015.

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról (egységes

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. költségalapon meghatározott lakbérű Önkormányzati bérlakások bérbeadás útján történő hasznosítására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. költségalapon meghatározott lakbérű Önkormányzati bérlakások bérbeadás útján történő hasznosítására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS költségalapon meghatározott lakbérű Önkormányzati bérlakások bérbeadás útján történő hasznosítására Nagykálló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és

Részletesebben

K I V O N A T. 254/2015. számú Képviselő-testületi határozat:

K I V O N A T. 254/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 503-254/2015. szám 254/2015. számú Képviselő-testületi határozat: Város Önkormányzatának képviselő-testülete zárt ülésen kívánja tárgyalni a A i Eszközkezelő- és Településfejlesztő Kft és a i Ipari Park

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya Szentes, Kossuth tér 6. Tel.: 63/510-339. megvalósítását segítő támogatásokról

Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya Szentes, Kossuth tér 6. Tel.: 63/510-339. megvalósítását segítő támogatásokról Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya Szentes, Kossuth tér 6. Tel.: 63/510-339 Iktatószám: I-8214-2/2011. Tárgy: Rendelet-tervezet a lakhatás megvalósítását segítő támogatásokról Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005.(IX.30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, az elidegenítés szabályairól Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELŐTERJESZTÉS MEDGYESEGYHÁZA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. MÁJUS 27-ÜLÉSÉNEK BEJELENTÉSEK NAPIRENDI PONTJÁHOZ GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA Tisztelt

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorvás

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 11/1997./XI.25./ ; 7/2000./VI.6./, 3/2001./III.19. /, 3/2005./II.24./, 5/2005./XI.15./,

Részletesebben

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 9. függeléke A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

Ellátási és Együttműködési Szerződés

Ellátási és Együttműködési Szerződés Ellátási és Együttműködési Szerződés amely létrejött egyrészről a Község Önkormányzata (székhely: ; képviseli: polgármester) - a továbbiakban Önkormányzat -, másrészről a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

VI. FEJEZET. LAKBÉRTÁMOGATÁS ÉS LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS A lakbértámogatásra való jogosultság 45.

VI. FEJEZET. LAKBÉRTÁMOGATÁS ÉS LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS A lakbértámogatásra való jogosultság 45. 3. számú melléklet Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, a lakások lakbérének mértékéről, valamint a lakbértámogatásról szóló 23/2007. (VI. 18.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2010. március 9-én tartott üléséről Jelen voltak: Dr. Ferenczi

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2013. október 1-től Egységesítve: 2013. szept. 27. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 E L İ T E R J E S Z T É S A Képviselı-testület 2012. szeptember 18. ülésére az önkormányzat

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2007.(IX.24.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról a 10/2008.(IV.21.), a 34/2008.(XII.22.),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. augusztus 28.

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. augusztus 28. ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2014. augusztus 28. napján tartandó rendes üléséhez Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Sürgősségi javaslat E LŐTERJESZTÉS a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 04-i ülésre Előterjesztő:

Részletesebben

ÉRDI. V. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM

ÉRDI. V. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM ÉRDI 2015. október 27. V. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. RENDELETEK 2 28/2015. (X.27.) önkormányzati rendelet a Pest Megye területén történő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére 4200-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2010. évi működéséről Az előterjesztést készítették:

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben*

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Az előterjesztés száma: 4/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A helyi nemzetiségi

Részletesebben

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2010.11.13. 1 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Megállapodás Id sek Otthona

Megállapodás Id sek Otthona 1 /.. Megállapodás Id sek Otthona 1. A megállapodást köt felek, jelen Megállapodás létrejött egyrészr l 1.1. A szolgáltatást nyújtó (továbbiakban intézmény) Az intézmény neve: Az intézmény címe: Csanytelek

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 8. melléklet a 12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 1 A megnevezést módosította

Részletesebben

Szegi Emma polgármester

Szegi Emma polgármester KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu M E G H Í V Ó A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A LAKÁSÉPÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A LAKÁSÉPÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A LAKÁSÉPÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2011. május 5-től) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásépítő! A fiatalok, valamint a többes családok

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó-Parasznya-Radostyán-Kondó- Sajólászlófalva-Sajókápolna-Alacska-Berente

Részletesebben

JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására

JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására 17/2016/231. Heves Megyei Közgyűlés valamennyi bizottsága Heves Megyei Közgyűlés Helyben JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására Tisztelt Bizottság! Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.)

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján Adóazonosító jele: Adóazonosító jele:

lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján Adóazonosító jele: Adóazonosító jele: P Á L Y Á Z A T I K É R E L E M lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján 1. A kérelmező(k) személyi adatai: A kérelmező neve, állampolgársága:

Részletesebben