BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE november 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. november 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE november 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Dr.Vécsei László képviselő kérdése K I V O N A T A - Dr.Vécsei László képviselő kérdést tett fel arra vonatkozóan, hogy Békéscsabán milyen körülmények között étkeznek az iskoláskorú gyerekek, van-e olyan rászorult gyermek, aki nem jut étkezéshez. Kérdést intézett továbbá a város által támogatott Gyermekélelmezési Intézmény által biztosított étkeztetés minőségére vonatkozóan. A feltett kérdésekre a képviselő helyben választ kapott. Tárgy: Közalkalmazotti 13. havi bérfizetés időpontja - Pap János polgármester bejelentette, hogy a közalkalmazottak részére december 12-én 13. havi bérfizetésre kerül sor. Tárgy: Tájékoztató a Békéscsabai Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ évi tevékenységéről - A közgyűlés 19 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 565/1997.(XI.27.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Békéscsabai Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadta. Tárgy: Tájékoztató az 1997.évi költségvetés háromnegyedéves végrehajtásáról - A közgyűlés 19 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 566/1997.(XI.27.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az évi költségvetés háromnegyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja azzal a módosítással, hogy az évi módosított előirányza az alábbiak szerint alakuljon: - Helyi adóbevétel ,- E Ft - Vagyonhasznosításból származó bevétel ,- E Ft A fentieknek megfelelően gondoskodni kell a költségvetési rendelet módosításának előkészítéséről.

2 - 2 - Felelős: Határidő: Sisák Péter alpolgármester azonnal Tárgy: Gépjárműadó rendelet-tervezete - A közgyűlés 17 igen szavazattal, 4 tartózkodással a következő határozatot hozta: 567/1997.(XI.27.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megvitatta a gépjárműadó mértékéről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, és azt közzétételre jóváhagyta. Felelős: Határidő: Dr. Simon Mihály jegyző azonnal, illetve december 11. a rendelet megalkotására Tárgy: Vállalkozók kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet - A közgyűlés 21 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 568/1997. (XI.27.) közgy.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megvitatta a vállalkozók kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet módosításának tervezetét és a beterjesztett rendelet-tervezetet - az 1. alábbiak szerinti módosításával - közzétételre jóváhagyta a Heti Mérleg című városi lapban. A beterjesztett rendelet-tervezet módosított 1. -ának szövege a következő: "1.. A rendelet 4.. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: "4.. (1) Mentes az adófizetési kötelezettség alól a/ az a mezőgazdasági alaptevékenységet (növénytermesztés, állattenyésztés) végző vállalkozó, akinek e tevékenységből származó helyi iparűzési adó alapjául szolgáló adóalap összege a 2 Millió Ft-ot nem haladja meg; b/ az az adóalany, aki az öregségi nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj mellett vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik és vállalkozási tevékenységet végez."

3 - 3 - Felelős: Dr. Simon Mihály jegyző Határidő: december 4. Tárgy: A gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmények adójáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet - A közgyűlés 21 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 569/1997. (XI.27.) közgy.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megvitatta a gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmények adójáról szóló önkormányzati rendelettervezetet és a beterjesztett rendelet-tervezet szövegét az alábbi pontosításokkal közzétételre jóváhagyta a Heti Mérleg című városi lapban. Az elfogadott módosítások szerint: - az előterjesztésben szereplő 1. szövegrésze kimarad, - az előterjesztés 2. -ának számozása 1. -ra változik, - a 3. számozása 2. -ra változik. Felelős: Dr. Simon Mihály jegyző Határidő: december 4. Tárgy: A helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet-tervezet - A közgyűlés 19 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 570/1997. (XI.27.) közgy. sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megvitatta a helyi iparűzési adóról szóló szóló önkormányzati rendelet-tervezetet és a beterjesztett rendelettervezet szövegét az alábbi pontosításokkal közzétételre jóváhagyta a Heti Mérleg című városi lapban. a./ b./ A rendelet-tervezet 1. -ának szövege az előterjesztés szerinti. A rendelet-tervezet 2. -a az alábbi: "2. A rendelet 4. -a az alábbiak szerint módosul: "Az évi adó mértéke az adóalap 1,4 %-a, a mezőgazdasági

4 - 4 - alaptevékenységet végző vállalkozó esetén, ha az adóalap a 2 M Ft-ot meghaladja, akkor a 2 M Ft fölötti rész 9 ezreléke; a területi ellátási kötelezettséget biztosító orvosok, forgorvosok esetében az adó mértéke az adóalap 1 %-a." c./ A rendelet-tervezet 3. -ának szövege az alábbi: 3.. (1) A rendelet 6. -ának (4) - (5) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek, és a 6.. az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: "6.. (4) A magánszemély adólevonási jogát az (1) - (3) bekezdésben meghatározott feltételekkel továbbra is érvényesítheti, ha a/ az adólevonási joga január 1. napja előtt nyílt meg; b/ az január 1. napja előtt kivitelezési szerződéssel megkezdett beruházását évben befejezi. c/ az január 1. napja előtt a beruházóval kötött szerződés alapján befizetést teljesít. /5/ Mentes a helyi iparűzési adó alól a mezőgazdasági alaptevékenységet végző vállalkozó, ha e tevékenységből származó adóalapja a 2 Millió Ftot nem haladja meg; /6/ Az az adóalany, akik egész tanéven át szakmunkás tanulót foglalkoztat, tanulónként 1000 Ft adókedvezményben részesül. Minden megkezdett és befejezett iskolai év egész évnek számít." Felelős: Határidő: Dr. Simon Mihály jegyző azonnal Tárgy: Andrássy út térburkolat építése - A közgyűlés megtárgyalta az Andrássy út térburkolat építése tárgyú előterjesztést, és megfelelő szavazati arány hiányában nem hozott új döntést a Csabai Korzó továbbfejlesztett terveinek megváltoztatásáról. Tárgy: évi autóbuszközlekedési díj megállapításával kapcsolatos önkormányzati rendelet módosítása - A közgyűlés 17 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 571/1997.(XI.27.) közgy.

5 - 5 - Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1998.évi helyi autóbuszközlekedési díjak megállapításával kapcsolatos önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadja és közzétételét elrendeli a Heti Mérleg c. városi lapban, az alábbi díjakkal: menetjegy menetjegy autóbuszon egyvonalas bérlet összvonalas bérlet tanuló/nyugdíjas bérlet 66,- Ft 100,- Ft 1.468,- Ft 1.933,- Ft 618,- Ft Felelős: Dr.Simon Mihály jegyző Határidő: november 27. Tárgy: Ismételt szavazás elrendelése - A közgyűlés 16 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 572/1997.(XI.27.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése ismételt szavazást rendel el az ivóvízellátás és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapítására beterjesztett rendelet-tervezetben szereplő lakossági díjtételek megállapítására vonatkozóan. Tárgy: Az ivóvízellátás és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 66/1995.(XII.21.) sz. önkormányzati rendelet módosítása - A közgyűlés 17 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 573/1997.(XI.27.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megvitatta és közzétételre jóváhagyja az ivóvízellátás és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendelet módosítását, melyben a hatósági díjak az alábbiak: Hatósági vízdíj: Hatósági csatornadíj: 137,20 Ft/m3+ÁFA 115,60 Ft/m3+ÁFA A rendelet-tervezetét a Heti Mérleg c. városi lapban közzé kell tenni.

6 - 6-2./ A Közgyűlés egyetért a lakosság, valamint az önkormányzat és intézményei által fizetendő legmagasabb víz- és csatornadíjakat rögzítő - az önkormányzat, valamint a Békés Megyei Vízművek Vállalat között megkötendő - megállapodással, mely szerint a víz- és csatornadíjak az aábbiak: Az önkormányzat, valamint intézményei felé érvényesíthető legmagasabb díjak: Vízdíj: Csatornadíj: 112,40 Ft/m3+ÁFA 103,50 Ft/m3+ÁFA A lakosság felé érvényesíthető legmagasabb díjak: Vízdíj: Csatornadíj: 102,30 Ft/m3+ÁFA 70,10 Ft/m3+ÁFA Felelős: Pap János polgármester Határidő: december 31. Tárgy: Köztisztaság fenntartásáról és egyes közszolgáltatások igénybevételéről szóló, többször módosított 51/1995.(X.12.) sz. önkormányzati rendelet 3.sz. mellékletének módosítása - A közgyűlés 15 igen szavazattal, 1 tartózkodással alkotta meg rendeletét: "Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/1997.(XI.27.) sz. önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló többször módosított 51/1995.(X.12.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az 57/1995.(XI.9.), 16/1996.(VI.13.), 35/1996.(XII.19.) és a 19/1997.(V.22.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 51/1995.(X.12.) sz. önkormányzati rendeletének 3.sz. mellékletét a következők szerint módosítja. 1. A rendelet 3.sz. melléklete az alábbiakra módosul: a) Egyedi kémény KÉMÉNYTISZTÍTÁSI TEVÉKENYSÉG KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJAI (A díjak az ÁFA-t is tartalmazzák) Folyamatosan kötelező kéménytisztítás

7 szilárd- és olajtüzelés esetén: - gáztüzelés esetén: 592 Ft/db/év 672 Ft/db/év b) Egyesített falú gyűjtőkémény - szilárd- és olajtüzelés esetén: 460 Ft/szint/év - gáztüzelés esetén: 422 Ft/szint/év c) Mellékcsatornás gyűjtőkémény - szilárd- és olajtüzelés esetén: 958 Ft/szint/év - gáztüzelés esetén: 844 Ft/szint/év d) Egyedi tartalékkémény: 460 Ft/db/év e) Egyesített falú tartalékkémény: 344 Ft/szint/év f) Központi üzemi kémény: 100 Ft/fm/eset g) Gyárjellegű kémény: 192 Ft/fm/eset h) Az f) és g) pontban szereplő kéménytípusokhoz tartozó csatorna és akna tisztítási díja megegyezik a kémény tisztítási díjával. i) Amennyiben a kéménytisztítási tevékenység az ügyfél kérelmére közötti időben (éjjel) kerül elvégzésre, úgy a kéménytisztítás díjára 100 %-os pótdíjat kell felszámítani. j) Az a-g) pontokban felsorolt díjak a négyévenként kötelező felülvizsgálati munkák díját is tartalmazzák. Kéményégetés (egyedi kémény): Ft/db/eset ESETENKÉNT KÖTELEZ? KÉMÉNYTISZTÍTÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY SZOLGÁLTATÁSI DÍJAI (A díjak az ÁFA-t is tartalmazzák) Kémény típusa Kémény Vizsgálat Számítógéppel tisztítása végzett méreszilárd gáztüzelés TV kame- tezés és olaj-végleges előzetes rás műtüzelés szerrel Egyedi kémény Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db Egyesített falú gyűjtőkémény Ft/szint Ft/db Ft/db Ft/db

8 Mellékcstornás gyűjtőkémény Ft/szint Ft/db Ft/db Ft/db Központi üzemi kémény Ft/fm Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db Gyárjellegű kémény Ft/fm Ft/fm Ft/fm Ft/fm E rendelet január 1-jén lép hatályba. Békéscsaba, november Pap János sk. polgármester Dr. Simon Mihály sk. jegyző Tárgy: Ügyrendi szavazás a Jókai Utcai Általános Iskola elhelyezése tárgyában (döntés kialakítás módszeréről) - A közgyűlés 18 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 574/1997.(XI.27.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Jókai Utcai Általános Iskola elhelyezése ügyében a korábbi szavazások során legtöbb szavazatot kapott javaslatokról ismételten szavaz. Tárgy: Ügyrendi szavazás a Jókai Utcai Általános Iskola elhelyezése tárgyában (szándéknyilatkozat) - A közgyűlés 23 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 575/1997.(XI.27.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Jókai Utcai Általános Iskola elhelyezését meg kívánja oldani. Tárgy: Jókai Utcai Általános Iskola elhelyezése - A közgyűlés 21 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

9 /1997.(XI.27.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Jókai Utcai Általános Iskola elhelyezésének ügyét és azt a következő módon hagyta jóvá: a) Az intézmény elhelyezésére új iskolát épít a Békéscsaba, Vandháti út 3.sz. alatti - volt Középiskolai Fiúkollégium - telkén. b) Elrendeli a Közgyűlés a beruházási programterv elkészítését, és annak a költségek pontosításával a januári közgyűlésre történő beterjesztését jóváhagyás végett. c) Elrendeli továbbá, hogy az évi és a további költségvetések készítésénél a felújítási munkák tervezése a fenti döntés miatt kialakult anyagi helyzet figyelembevételével történjen. Felelős: Pap János polgármester Határidő: január 30. Tárgy: Köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos javaslatok - A közgyűlés 17 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 577/1997.(XI.27.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a köztisztaság fenntartásáról és egyes közszolgáltatások igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet a melléklet szerint az alábbi módosítással elfogadja: A rendelet-tervezet 1.sz. melléklete 2./ pontjának második és harmadik francia bekezdésében szereplő "laza m3" díjtétele 420,- Ft/m3. Felelős: Dr.Simon Mihály jegyző Határidő: november / Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a rendelet-tervezet közzétételét a Heti Mérleg c. kiadványban. Felelős: Határidő: Dr.Simon Mihály jegyző azonnal 3./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja, hogy az 1998.évben bevezetésre kerülő szelektív hulladékgyűjtés részbeni

10 fedezetének érdekében tett többlet emelés összegét a szolgáltatók külön kezeljék - melyet megállapodásban kell rögzíteni -, és azt csak a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével kapcsolatos feladatokra lehet fordítani. Felelős: Dr.Simon Mihály jegyző Határidő: december 31. Tárgy: 1998.évi útépítések és útburkolatok felújítása - A közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 578/1997.(XI.27.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1998.évi útépítési beruházások és útburkolatok felújításának kivitelezési pályázatait az előterjesztés kiegészített mellékletében szereplő sorrend alkalmazásával írja ki. Egyben felhatalmazza a Bíráló Bizottságot a beérkezett pályázatok elbírálására. Felelős: Végh László alpolgármester Határidő: március sz.melléklet Aszfaltozás m2 1. Aradi u Kurta sor Csillag u Béke-Szekerka u Kereki (Wagner-Nagy S.) u Pongrácz u Temesvári (Povázsai-Vásárhelyi P.) u Sas u Lapos u Diófás-Attila u Thököly u Dombos u Schweidel-Északi sor Szegfű (Franklin-Tavasz) u Botyánszki Pné (Lenkey-Dessewffy) u Szegfű (Rózsa-Tavasz) Szabolcs u Kisfaludi u Vörösmarty (Zrínyi-Lenkey) u

11 Balassa u Halász u Tessedik-Révai u Rövid-Pulszki u Virág u Új sor Szója u Víztároló II Ómaszta (Görbe-Mogyoró) u Szél u Kner u Nyitrai és környéke Borona u Pozsonyi (Franklin-Tavasz) u József (Lenkey-Dessewffy) u József (Zrínyi-Lenkey) Zrínyi u. (Berényi-József) Kézay-sor Pöltenberg Attila u Útalap építési igények Hajnal u. (Haruckern-Leiningen) Kőrösi u. (Szél u. - Csillag u.) Mester u Pulszky u. (Lenkey-Dessewffy) Szt.László u. és Vigasz u Botyánszki Pné (Dessewffy-Munkás) u Egység (Franklin-Rózsa) u Kemény (Mokry-Széna) u Dobos I.u Ómaszta (Gyulai út - Szépkert u.) Gyöngyösi (Rózsa-Batsányi) u Víztároló I Gyöngyösi (Tavasz-Rózsa) u Vandháti u. ( ) Árpád sor (Árpád sor 156-Málnás u.) Köröspart sz. melléklet m2

12 Veres u Réti u. (Köröspart u hrsz.) Kétegyházi út - Gyár u. (összzekötő útszakasz) Útburkolatok felújítási javaslatai 3.sz. melléklet A javaslatok az Iroda által javasolt fontossági sorrend szerint az alábbi: Pályázat eredménytelensége miatt elmaradt útfelújítási munkák 1-4. sorszámig. További javaslatok sorszámig. Utca névsor Mennyiség Mokry utca m Szabó Dezső utca m Kolozsvári utca m2 (Tavasz u.-franklin u.) Fövenyes u m2 (Fövenyes 5. - Fövenyes 11.) Kolozsvári utca m2 (Tavasz u.-rózsa u.) Teleki utca m Sikonyi út m Lázár utca I.szakasz 930 m2 (Luther u. deltáig) Lázár utca II.szakasz m2 (Deltától - Szarvasi út) Franklin utca m2 (Báthori u. - Veres P.u.) Corvin u m Szántó K.J.u. 300 m

13 Tárgy: Védőnői Szolgálat részére pótelőirányzat biztosítása - A közgyűlés 19 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 579/1997.(XI.27.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egészségügyi Alapellátási Intézmény részére két védőnő nyugdíjba vonulásának többletköltségeire 1,5 millió forint pótelőirányzatot biztosít az általános tartalék terhére. 2./ A védőnői szolgálat évi költségvetését úgy kell beterjeszteni, hogy az e célra biztosított OEP támogatás az előirányzatra elegendő fedezetet nyújtson. 3./ Békéscsaba Megyei Jogú város Közgyűlése felkéri dr. Simon Mihály jegyzőt, hogy vizsgálja meg és szükség esetén indítson pert az Egészségbiztosítási Pénztár ellen a címen, hogy az OEP által nyújtott támogatás nem biztosít elegendő fedezetet, ezért akadályozza az önkormányzat törvényben rögzített kötelezettségeinek teljesítését. Felelős: 1., 2. pont: Sisák Péter alpolgármester 3. pont: Dr. Simon Mihály jegyző Határidő: december 31. Tárgy: A dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet VOLVO gépkocsijának értékesítésével kapcsolatos elszámolás módosítása - A közgyűlés 17 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 580/1997.(XI.27.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi a dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézetet arra, hogy 8 napon belül utaljon át az önkormányzat számára további E Ft-ot a VOLVO személygépkocsi értékesítésével összefüggésben. 2./ A Ford Mondeó megvásárlásához nyújtott E Ft-os előleg és a VOLVO személygépkocsi értékesítéséből befolyt bevétel különbözetének

14 fedezeteként a közgyűlés ,- Ft általános tartalékot jelöl meg. 3./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 138/1997. (III.27.) sz. közgy. határozatát hatályon kívül helyezi. Felelős: Pap János polgármester Határidő: december 5. Tárgy: Dr. Réthy Pál Kórház Rendelőintézet energiaracionalizálás - A közgyűlés a határozat 1./ pontját 15 igen szavazattal, 4 tartózkodással, 2./ pontját 19 igen, 1 nem szavazattal hozta: 581/1997.(XI.27.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza az Energiagazdálkodási RT-t a mellékelt szerződés alapján a kórház energiaracionalizálási lehetőségeinek vizsgálatára. A megbízási díj 1,5 M Ft + ÁFA 2./ A megbízási díj forrása az önkormányzat általános tartaléka. Felelős: Pap János polgármester Határidő: december 31. Tárgy: A Békéscsaba Vagyonkezelő RT évi üzleti tervének módosítása - A közgyűlés 15 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 582/1997.(XI.27.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Békéscsaba Vagyonkezelő RT 186/1997. (IV.24.) sz. közgy. hat. 1./ pontjával jóváhagyott évre vonatkozó üzleti tervét az alábbiak szerint módosítja: - Az üzleti tervben jóváhagyott ezer Ft nettó árbevétel összegét ezer Ft összeggel módosítja és ezer Ft összegre csökkenti.

15 Az üzleti tervben jóváhagyott, az Önkormányzat számára teljesítendő fizetési kötelezettség ezer Ft + ÁFA összegét ezer Ft + ÁFA összeggel ezer Ft + ÁFA összegre csökkenti akként, hogy a társaság részére a IV. negyedévre az ingatlanhasznosítás ellenértékeként ezer Ft + ÁFA összegű számla kerül kibocsátásra. 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 6/1997. (II.19.) sz. Ör-ben elfogadott Békéscsaba Vagyonkezelő RT által befizetendő bruttó ezer Ft-ot ezer Ft + ÁFA összeggel, azaz ezer FT-tal csökkenti, az RT befizetési kötelezettségét ezer Ft összegben állapítja meg. Ennek megfelelően a költségvetésben a bevételi oldalon a Vagyonkezelő Rt. befizetései sort csökkenti ,- E Ft-tal, és ugyanennyivel ugyancsak a bevételi oldalon a "Hivatal saját vagyoni bevételei" sort megemeli. Ennek megfelelően a költségvetésről szóló rendeletet módosítani szükséges. Felelős: Határidő: Pap János polgármester azonnal Tárgy: Andrássy út sz. ingatlanban lévő garzonlakások átadására vonatkozó közgyűlési határozat módosítása - A közgyűlés 16 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 583/1997.(XI.27.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 471/1996. (X.17.) határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: A Közgyűlés kötelezi a dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet igazgatóját, hogy az Andrássy út sz. alatti Szobabérlők házából 9 lakás használatát engedje át az Oktatási, Közművelődési ágazatnak, a 15 db tetőtéri lakás használatba vétele után." Felelős: - Végh László alpolgármester a határozat közléséért - Dr. Nagy Balázs igazgató főorvos a határozat végrehajtásáért Határidő: december / Az 1. pontban megjelölt 9 lakásból 5 garzonlakás átadása megtörtént, további 4 garzonlakás átadása olymódon történjen, hogy az Andrássy út sz. alatti 4 lakásból a Kórház a bérlőket átköltözteti a Berzsenyi u.

16 sz. alatti 3,5,6. és 7. lakásokba, az itt lakó nővéreket pedig a Kórház tetőterében kialakított nővérszálláson (férőhely) helyezi el. A Kórház a Berzsenyi úti lakások kiürítése előtt két héttel írásban értesíti a Békéscsaba Vagyonkezelő Rt-t (Békéscsaba, Irányi u. 4-6.), hogy az RT a lakások felújítására a szükséges intézkedést azonnal megtehesse. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a Vagyonkezelő RT-t a felújítási munkák lebonyolításával, a kivitelező kiválasztásával. A felújítás várható bekerülési költsége lakásonként Ft + ÁFA. A felújítási munkák pénzügyi forrása: az elkülönített lakásalap Az Andrássy út sz. alatt átadásra kerülő 4 garzonlakást a Kórház saját költségén rendbehozza. Felelős: - Végh László alpolgármester a határozat közléséért és a felújítással kapcsolatos, ellenőrzött számlák utalványozásáért - Békéscsaba Vagyonkezelő RT megbízott ügyvezetője a felújítási munkák lebonyolításáért és a kivitelező munkájának ellenőrzéséért - Dr. Nagy Balázs igazgató főorvos a 4 garzonlakás rendeltetésszerű állapotban történő átadásért Határidő: december 31. Tárgy: "A város rendezésének stratégiája" - A közgyűlés 21 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 584/1997.(XI.27.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése "A város rendezésének stratégiája" c. - az ÁRT munkarészét képező - anyagot, a településszerkezeti terv elkészítésének alapjaként elfogadja az alábbi módosítással: "A stratégiai komponensek beépülése a szerkezeti és a szabályozási tervbe" fejezetből a 23. sorszám alatt jelzett, a "vasúti ipari átrakó áthelyezése a Szarvasi úton kívülre" tétel kerüljön ki. 2./ A városfejlesztési koncepció elkészítésére ajánlatokat kell beszerezni és az évi költségvetés tervezése során a legkedvezőbb ajánlatot kell figyelembe venni. Felelős: Határidő: Pap János polgármester decemberi közgyűlés

17 - 17 -

18 - 18 -

19 - 19 -

20 - 20 -

21 - 21 -

22 - 22 -

23 - 23 -

24 - 24 -

25 - 25 -

26 - 26 -

27 - 27 -

28 - 28 -

29 - 29 -

30 - 30 -

31 - 31 -

32 - 32 -

33 - 33 -

34 - 34 -

35 - 35 -

36 - 36 -

37 - 37 -

38 - 38 -

39 - 39 -

40 Tárgy: A volt Kertészeti Vállalat Szarvasi úti telepének átminősítése - Általános Rendezési Terv módosítása - - A közgyűlés 21 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 585/1997.(XI.27.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 0878/5 és 0878/7 hrsz-ú földrészletek későbbi értékesítése céljából a volt Kertészeti Vállalat területének ipari, kereskedelmi és intézmény terület felhasználására történő átminősítését támogatja. Felelős: Határidő: Dr. Simon Mihály jegyző februári közgyűlés Tárgy: Haszonbérleti szerződés meghosszabbításának kérése - A közgyűlés 16 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 586/1997.(XI.27.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a tulajdonában lévő külterületi hrsz-ú szántó művelési ágú, m2 területű termőföld térítésmentes használatát biztosítja a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak október 31-ig. Felelős: Pap János polgármester Határidő: december 31. Tárgy: A rosszindulatú daganatos gyerekek gyógykezelésének segélyezésére alapítvány kérelme - A közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 587/1997.(XI.27.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alapítvány célkitűzéseinek megvalósításához ,- Ft támogatást biztosít a tartalékalap terhére. Felelős: Pap János polgármester Határidő: december 15.

41 Tárgy: MVGYOSZ kérelme (energiatakarékos égők megvásárlásához támogatás igénylése) - A közgyűlés 17 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 588/1997.(XI.27.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése energiatakarékos égők vásárlásához ,- Ft támogatást biztosít a MVGYOSZ Békéscsabai Körzeti Csoportja részére. A támogatás forrása az általános tartalék. Felelős: Pap János polgármester Határidő: november 30. Tárgy: Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Szervezetének kérelme (bérleti díj támogatás) - A közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 589/1997.(XI.27.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Magyar Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Szervezetének bérleti díj 100 % mértékéig történő támogatását. A kedvezmény január 1. - december 31. közötti időszakra, a bérleti szerződés szerinti bérleményre érvényes. (Békéscsaba, Luther u. 13/a., 60 m2) A kedvezményre szóló jogosultságát elveszti a bérlő, ha nem a szervezet eredeti céljára használja a helyiséget vagy azt bérbe adja. Felelős: Pap János polgármester Határidő: december 31. Tárgy: Az Egyszülős Családért Alapítvány támogatási kérelme - A közgyűlés 14 igen, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodással a következő határozatot hozta: 590/1997.(XI.27.) közgy.

42 Békékéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyszülős Családért Alapítvány támogatási kérelmét elutasítja. Felelős: Határidő: Sisák Péter alpolgármester azonnal Tárgy: Ügyrendi szavazás "A kapcsolatügyelet integrálása a Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkájába önálló szakfeladatként" tárgyában - A közgyűlés 20 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 591/1997.(XI.27.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése "A kapcsolatügyelet integrálása a Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkájába önálló szakfeladatként" tárgyában ismételt szavazást rendel el. Tárgy: A kapcsolatügyelet integrálása a Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkájába önálló szakfeladatként - A közgyűlés 20 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 592/1997.(XI.27.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kapcsolatügyelet működtetését január 1-től integrálja a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz. Az intézmény a feladat ellátásához évente céltámogatásban részesül, melyet elkülönített szakfeladaton kezel a költségvetésben ban a céltámogatás összege ,- Ft. Felelős. elnöke Határidő: Hideg András, a Pénzügyi-Költségvetési Bizottság a költségvetés elfogadásának időpontja Tárgy: Békéscsaba bemutatására szolgáló TV film elkészítéséhez pénzbeni és természetbeni hozzájárulás - A közgyűlés 21 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 593/1997.(XI.27.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Duna Film és Reklám BT

43 "Együttműködési Megállapodása"-t elfogadja és az általános tartalékkeret terhére ,- Ft összegű hozzájárulást, valamint 6 fő részére 4 éjszakára szállást és ellátást biztosít a Békéscsaba város bemutatására szolgáló tv. film elkészítéséhez. 2./ A Közgyűlés úgy rendelkezik, hogy külön megállapodás keretében 1 db szlovák nyelvű, 1 db német nyelvű és 1 db angol nyelvű szinkronizált kópia készüljön - melynek költsége ,- Ft - az általános tartalékkeret terhére. Felelős: Határidő: Pap János polgármester azonnal EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a DH Film és Reklám Bt (1138 Budapest, Dagály u. 8.) és Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (5601 Békéscsaba, Szt. István tér 7.) között. A Duna TV RT és az Országos Műemlékvédelmi Hivatal közös vállalkozásában sorozat készül "Amiről a kövek mesélnek - Történelmi városok" címmel. Adásonként egy-egy város kerül bemutatásra, kiemelve műemlékeit a város szerkezetébe ágyazva. Békéscsaba bemutatása a Duna TV műsorán február 8. vasárnap de., az adás ismétlése február 12. csütörtök délután. A műsorsorozat elkészítésével megbízott Gyártó a DH Film Bt. Egy film előállítása átlagosan ,- Ft-ba kerül. A Duna TV RT és az OMvH együttesen ,- Ft keretösszeget biztosít a DH Film BT számára. A film magasszínvonalú elkészítéséhez Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata szellemi és anyagi támogatást nyújt a DH Film BT részére: 1./ Szállást és ellátást: 4 éjszakára 6 főre részére (nov. 27., 28., 29., 30.) 2./ Kosaras kocsit (Elektromos Művek) 5 óra időtartamra nov. 29-én, rossz idő esetén nov / A Város Önkormányzata anyagi támogatásként, számla ellenében ,- Ftot utal át. A forgatás időpontja: november 28 - december 1. A felvételek előkészítését segíti Dercsényi Balázs (OMvH) sorozatszerkesztő. A DH Film Bt. vállalja, hogy a film végefőcímén feltüntetve köszönetet mond Békéscsaba Önkormányzatának.

44 Amennyiben más cég, intézmény is segítséget nyújt - például a kosaras kocsi tulajdonosa - úgy a végfőcímen szintén feltüntetésre kerül. Az adást követő 15 napon belül a filmről 2 db VHS kópiát a Város Önkormányzatának átadja. A város Önkormányzata bármikor vetítheti a filmet saját hatáskörén belül, a Városi TV kábelműsorán, a testvérvárosokban és azok helyi kábeltelevízióin. Idegennyelvű kópia elkészítési költsége ,- Ft, amelyhez külön megállapodás szükséges. A videokazetta kiadói és terjesztési jogával kizárólag a Duna TV rendelkezik. Budapest, november 10. DH Film és Reklám BT részéről Dóka László producer Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről Pap János polgármester DH Film és Reklám Betéti Társaság Adósz.: Tárgy: Első lakáshoz jutók támogatási keretösszegének emelése - A közgyűlés a határozat 1./ pontját 21 igen, egyhangú szavazattal, 2./ pontját 22 igen, egyhangú szavazattal fogadta el, és a következő határozatot hozta: 594/1997.(XI.27.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az első lakáshoz jutók támogatási összegét minimum ,- Ft-ra, maximum ,- Ft-ra kívánja emelni. Utasítja a jegyzőt, hogy ezen szempont figyelembevételével dolgozza ki az "A lakáscélú önkormányzati kamatmentes kölcsöntámogatás helyi rendszeréről szóló 16/1994.(III.17.) sz. önkormányzati rendelet" módosítását. A tervezetet az alaprendelettel egységes szerkezetbe foglalva a Jogi és Ügyrendi Bizottsággal történő véleményeztetés után terjessze a Közgyűlés elé. Felelős: Határidő: Dr.Simon Mihály jegyző A költségvetés jóváhagyása utáni közgyűlés

45 / Felkéri a Pénzügyi-Költségvetési Bizottságot, hogy az 1998-as költségvetésben külön soron a támogatás fedezeteként 25 millió forintot tervezzen. Felelős: elnöke Határidő: Hideg András, a Pénzügyi-Költségvetési Bizottság februári közgyűlés időpontja Tárgy: Közép-Európa Kupa nemzetközi tornaverseny - A közgyűlés 21 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 595/1997.(XI.27.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közép-Európa Kupa nemzetközi tornaverseny megrendezéséhez szükséges dobogórendszer kiegészítésére és javítására ,- Ft-ot biztosít. Forrása: Felelős: Határidő: A városi költségvetés általános tartalékalapja Sisák Péter alpolgármester azonnal 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzetközi tornaverseny megrendezéséhez ,- Ft támogatást biztosít a Hungarotel Torna Club részére. Forrása: Felelős: Határidő: A városi költségvetés marketing céltartalék alapja. Sisák Péter alpolgármester azonnal Tárgy: Mezőmegyeri szennyvízcsatorna tervezése - A közgyűlés 15 igen, 1 nem szavazattal, 5 tartózkodással a következő határozatot hozta: 596/1997.(XI.27.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a mezőmegyeri szennyvízcsatorna tervezésére a Krátki Mérnöki Iroda BT-vel bruttó E Ft tervezési díjat tartalmazó szerződés kerüljön megkötésre. Forrása: az évi költségvetés. A kiadás Tímár Imre 15. sz. választókerület

46 egyéni képviselője egyéni és peremkerületi alapjából le kell vonni. Felelős: Határidő: Pap János polgármester Szerződéskötésre: azonnal Forrás biztosítására: februári közgyűlés Tárgy: Támogatási kérelem a 4-es Honvéd utcai Öregek Napközi Otthona berendezésének megvásárlására - A közgyűlés 20 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 597/1997.(XI.27.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 4-es Honvéd utcai Öregek Napközi Otthona berendezéseinek és eszközeinek beszerzésére további ,- Ft-ot biztosít. Forrása: Költségvetési tartalék Felelős: Határidő: Hideg András, a Pénzügyi- Költségvetési Bizottság elnöke azonnal Tárgy: Lóversenyfogadás működtetésére kiírandó koncessziós pályázat - A közgyűlés 19 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következő határozatot hozta: 598/1997.közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a pénzügyminiszter lóversenyfogadás működtetésére vonatkozó olyan tartalmú pályázatot írjon ki, amelynek értelmében az önkormányzat területén fogaóiroda kialakítására van lehetőség. Felelős: Határidő: Pap János polgármester a határozat közlésére azonnal Tárgy: Jelzálogjog bejegyzés (Jókai Utcai Általános Iskola által használt Széchenyi ligeti ingatlanra) - A közgyűlés 20 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

47 /1997.(XI.27.) közgy. Békéscsaba Megyie Jogú Város Közgyűlése, mint fenntartó hozzájárul a Jókai Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Szakmunkásképző Iskola által a Decentralizált Szakképzési Alaprész támogatásával vásárolt eszközök, berendezések összértékének megfelelő ,- Ft összeghatáráig az iskola által használt ingatlan (Széchenyi liget hrsz. 812, szektor 53., térképszelvény: 2513.) jelzáloggal történő megterheléséhez. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelzálogszerződés aláírására Pap János polgármestert hatalmazza fel. Felelős: Határidő: Pap János polgármester azonnal Tárgy: Bábolna Baromfi Békéscsaba KFT. üzletrész értékesítése - A közgyűlés 23 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 600/1997.(XI.27.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bábolna Baromfi Békéscsaba KFT. törzstőkéjében lévő önkormányzati üzletrészét 7.800,- E Ft-tért, azaz a névérték 100 %-áért eladja a Bábolna Részvénytársaságnak. A jogügylet lebonyolítására Végh László alpolgármestert hatalmazza fel. Felelős: Határidő: Végh László alpolgármester azonnal Tárgy: Szociális Lakásügyi Tanácsadó Testület díjazása - A közgyűlés 21 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következő határozatot hozta: 601/1997.(XI.27.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális Bizottság mellett működő Szociális Lakásügyi Tanácsadó Testület díjazására az általános tartalék terhére ,- Ft fedezetet biztosít. Felelős: Dr.Simon Mihály jegyző Határidő: december 20.

48 K.m.f. Pap János sk. polgármester Dr.Simon Mihály sk. jegyző A kivonat hiteléül:

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetési előirányzat a "Településfejlesztési koncepció" elkészítésére

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közgyűlési határozatok végrehajtásáról tájékoztató - A közgyűlés 18 igen szavazattal az

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat bérlakás építési városi program előkészítésére A közgyűlés 24 igen, egyhangú

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása - A közgyűlés 16 igen, egyhangú

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. DECEMBER 19-20-ÁN TARTOTT ÜLÉSSZAKÁNAK 1996. DECEMBER 19-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZ?

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. DECEMBER 19-20-ÁN TARTOTT ÜLÉSSZAKÁNAK 1996. DECEMBER 19-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZ? BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. DECEMBER 19-20-ÁN TARTOTT ÜLÉSSZAKÁNAK 1996. DECEMBER 19-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZ?KÖNYVI K I V O N A T A Tárgy: Hrabovszki György önkormányzati képviselő

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló Békéscsaba város 1999. évi közrend, közbiztonságának helyzetéről A közgyűlés

Részletesebben

A rendelet-tervezet szövegét a Heti Mérleg c. városi lapban meg kell jelentetni.

A rendelet-tervezet szövegét a Heti Mérleg c. városi lapban meg kell jelentetni. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. május 4-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díj emelése - A közgyűlés a rendelet-tervezet

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. október 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. október 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. október 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Hanó Miklós tanácsnok interpellációja - a belterületi földértéket érintő egyezség

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2010. március 9-én tartott üléséről Jelen voltak: Dr. Ferenczi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv. 393-2/2005. Előadó: Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Telekértékesítés az Északi Ipartelepen A közgyőlés

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. 1992. május 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. 1992. május 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1992. május 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Volt egyházi ingtlanok tulajdonjogának rendezése - A közgyűlés I/1., I/2.pontját 24 igen szavazattal,

Részletesebben

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. február hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A HUNGAROTEL Rt. koncessziós ügye - Takács Péter képviselő kérdést tett

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében.

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Gyomaendrőd 14/2007. JEGYZŐKÖNYV Készült 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester Babos László, Béres János, Czibulka György,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. április 13-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. április 13-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. április 13-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Dr.Vécsei László képviselő napirend előtti bejelentése - A képviselő jelezte,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az 1995. évi költségvetés módosítására - A közgyűlés

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Dr. Klára Géza (Békéscsaba, Wesselényi u.15.sz.) orvosi rendelőjének értékesítése

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. március 22-én a Városháza emeleti kistermében 9 15 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. december 08. -ai üléséről. 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. december 08. -ai üléséről. 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat a A Tárgy: napirend 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a 30/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással, hogy leveszi a ZÁRT ülésre megjelölt 14.

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. március 30-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat 48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os bejárat emelet (Nagykáta,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testületi

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. NOVEMBER 12-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. július 29.-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. július 29.-i ülésére KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. július 29.-i ülésére Országos Egyesület A Mosolyért közhasznú Egyesület támogatása Tisztelt Képviselő- testület! Megkeresés érkezett

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 119-1/2007.(VI. 11.) számú h a t á r o z a t a a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és a 169/2006.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2014. június 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2014. június 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2014. június 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tőzoltóparancsnokság 2013. évi tevékenységérıl

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. február 15-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán polgármester Antal András alpolgármester

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a helyiségek bérbeadásáról Rakamaz Város

Részletesebben

HATÁROZATOK 2012. 1. A PRO ARCH ÉPÍTÉSZ Stúdió ajánlati árra és teljesítési határidőkre vonatkozó írásbeli indokolását elfogadja.

HATÁROZATOK 2012. 1. A PRO ARCH ÉPÍTÉSZ Stúdió ajánlati árra és teljesítési határidőkre vonatkozó írásbeli indokolását elfogadja. HATÁROZATOK 2012. 1/2012.(I.17.) SZÁMÚ HATÁROZATA: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Pétfürdő, településszerkezeti és szabályozási tervének, valamint helyi építési

Részletesebben

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről.

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. 11-19/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. Határozat száma: Tárgy: 273/2009.(XII.14.) Pénzügyi átcsoportosításról 274/2009.(XII.14.)

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

I. a.) a település lakosságszáma 2010. január 1-én 1.000 fő feletti

I. a.) a település lakosságszáma 2010. január 1-én 1.000 fő feletti 102/2012.(V.11.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény

Részletesebben

Tanácskozási joggal részt vett: Fodorné dr. Szabó Zsuzsanna aljegyzı.

Tanácskozási joggal részt vett: Fodorné dr. Szabó Zsuzsanna aljegyzı. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-6/2001. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2001. július 12-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-29/2015. Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet II. változatának

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 200. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Javaslat a 200. évi költségvetési rendelet módosítására I. A közgyőlés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 380-6/2012. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. március 29-én 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 11-48

6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 11-48 6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 11-48 II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 49-74 III. TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

KIVONAT. 2007. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 202/2007. (V. 15.) Kt. számú határozat

KIVONAT. 2007. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 202/2007. (V. 15.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-12/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. május 31-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2007. december 20-i ülésére. Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2007. december 20-i ülésére. Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/82-8/ 2007. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2007. december 20-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól,

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjog rendezésérıl Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8/2009. Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 29-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 2012. április 26-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 73-96 Rendeletei: 7-8 T á r g y s o r o z a t a Interpellációk, kérdések Tájékoztató a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.:u-12736/2009 Témafelelős: dr. Tabajdi Ágnes Tárgy: A nem lakás céljára

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Németbánya Önkormányzat Képviselőtestülete 8581 Németbánya Fő tér 3. Telefon/fax: 89/350-141 Szám: /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A 2011. február 28-án 9:00-kor tartott nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. október 19-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. 2009. október 19-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-17/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 23-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Törökbálint Nagyközség Önkormányzata 1 Képviselő-testületének 19/2000. (IX. 11.) rendelete a közterület használatáról a módosító 25/2003. (VI. 27.), 12/2004. (IV. 16.), 41/2006. (XII. 27.), 13/2008. (IV.

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról, valamint a zöldterületek használatáról Egységes szerkezetbe foglalva a 25/2008. (VI.20.), valamint

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: A társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához előzetes

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2008. NOVEMBER 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XIX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2008. NOVEMBER 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2008. NOVEMBER 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 32/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 3575-1/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.március 27-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.március 27-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.március 27-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 55/2014. (III.27.) határozat: Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2013. március 27. rendes nyílt ülés

2013. március 27. rendes nyílt ülés 588-6 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27. rendes nyílt ülés Rendeletek: 10/2013. (IV.5.) A külterületen lévő helyi közutak létesítéséről, korszerűsítéséről, karbantartásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. június 21-én megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2004. február 27. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 2/2004. (II. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Levéltár (Pécs) igazgatóhelyettese

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2015. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2015. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2015. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 215. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésük szabályairól

Részletesebben

"11/1991. (X.10.) sz. önkormányzati rendelet a közgyűlés egyes hatáskörei gyakorlásának átruházásáról

11/1991. (X.10.) sz. önkormányzati rendelet a közgyűlés egyes hatáskörei gyakorlásának átruházásáról Tárgy: ASKO Német Áruház RT. és az Önkormányzat közötti szerződés módosításának jóváhagyása - A közgyűlés 24 szavazattal - ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 218/1991.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben