11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének december 14-én megtartott soros üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről."

Átírás

1 11-19/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének december 14-én megtartott soros üléséről. Határozat száma: Tárgy: 273/2009.(XII.14.) Pénzügyi átcsoportosításról 274/2009.(XII.14.) NDP pályázaton való indulásról 275/2009.(XII.14.) NDP pályázatíró megbízásáról 276/2009.(XII.14.) NDP pályázat FormAkert Kft. tervezési díjáról 277/2009.(XII.14.) évi testületi munkaterv elfogadásáról 278/2009.(XII.14.) Műv. Ház éves beszámolója elfogadásáról 279/2009.(XII.14.) Hatvan Körzete Többcélú Kistérségi Társulásban végzett II. félévi polgármesteri tevékenységről 280/2009.(XII.14.) évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 281/2009.(XII.14.) Közadattári csatlakozásra, honlap átalakításra és karbantartásra Navigates Bt. megbízásáról 282/2009.(XII.14.) Herédi Ált. Iskola bejárati ajtó cseréjére és az előtető elkészítésére FORGAX Alkotóműhely Kft. megbízásáról Rendelet száma: 23/2009.(XII.15.) 24/2009.(XII.15.) 25/2009.(XII.15.) Tárgy: évi hulladékszállítási díjról 8/2008. (IV.1.) gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet módosításáról 8/2003.(IV.1.) helyi környezet védelméről és a település tisztaságáról szóló rendelet módosításáról január 4. Kómár József polgármester Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető 408

2 11-19/2009. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l : Heréd Község Képviselő-testületének december 14-i soros üléséről. Jelen vannak:, Egyed János alpolgármester, György Istvánné, Ilkó- Tóth Andrásné, Juhász Istvánné, Kerestély Gyula és Kovács József képviselők. Tanácskozási joggal az ülésen megjelent: ; Pálosi Tamás Bio-Pannónia Kft. képviselője; Pusztai Ottóné pénzügyi ea.; Lőrincz Mária iskolaigaz gató; Szilágyiné Nagy Katalin igazgató helyettes; Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető; Szabó Sándorné óvodavezető helyettes Szabó Gábor közművelődési előadó; Köszönti az ülésen megjelent meghívott vendégeket, a hivatali dolgozókat és a képviselőket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert a megválasztott 10 képviselőből 7 képviselő jelen van. Samu Alfonzné képviselő asszony jelezte, hogy nem tud az ülésen részt venni. Kapuszta János és Papp Ákos képviselők jelezték, hogy a későbbiek folyamán csatlakoznak az üléshez. Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására. A Képviselő-testület a napirend tárgyalására vonatkozó javaslattal egyhangúan egyetértett. Napirend előtt Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy elkészült a Ravatalozó magastető. Holnap lesz a műszaki átadása. Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést szavazásra teszi. A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal az önkormányzati határozatok végrehajtásáról készült beszámolót elfogadta. Napirend I. Napirendi pont évi szemétszállítási díj megállapítása (Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.) Köszönti a meghívott vendéget a Bio-Pannónia képviselőjét, Pálosi Tamást. Az előző ülésen már tájékoztattuk a Képviselő-testület a szemétszállítási díjjal kapcsolatban. Megkéri a körjegyző asszonyt, hogy ismertesse a képviselőkkel a rendelet tervezetet. 409

3 A most kiküldött előterjesztés a november 23-i ülésen elhangozott tájékoztatás után történt egyeztetések módosításait is tartalmazza. A kéthetenkénti szemétszállítással továbbra sem ért egyet ugyanis egészségügyi rendelet heti szemétszállítást ír elő. A Bio-Pannóniával történő egyeztetés során arra kérte a vezetőséget, hogy biztosítsanak a lakosság részére 60 literes tárolóedényből történő szemétszállítást. A kérésének eleget tettek, mert júliusától egyedi szerződés megkötése alapján lehetőség lesz a 60 literes tárolóedényből történő szemét elszállítására is. Természetesen ennek a díjjal kevesebb lesz, mint a 120 literes tárolóedény ürítésért, de nem a fele előreláthatóan kb ,-Ft /év. Zsákvásárlási lehetőséget is biztosít a Bio-Pannónia. A megvásárolt emblémás zsákban kihelyezett szemetet a tárolóedények ürítésekor fogják elszállítani. Várhatóan ezekkel a változásokkal a lakosság fog élni. A nyugdíjasoknak adott kedvezményt továbbra is az önkormányzatnak kell megfizetnie. A pénzügy számítása szerint ben összesen ,-Ft-ot fizettünk az időskorúaknak kedvezményre. Ez várhatóan a 60 %-os emelkedéssel számolva jövőre kb. bruttó Ft támogatási összeget jelent az önkormányzatnak. Bár azzal még nem tudunk kalkulálni, hogy hány nyugdíjas fog a 60 literes tárolóedényre áttérni. De valószínű, hogy az áttéréstől ez az összeg csökkeni fog. A most megjelenő újságban a Képviselő-testület által elfogadott szemétszállítási díjakat és a változásokat is közzé fogják tenni. Az AVE M agyarország Kft. a hatvani átrakó állomás üzemeltetésért plusz 8.000,- Ft+Áfa/tonnás díja szed a szemétszállító cégektől, ezért is a nagyarányú emelkedés. A kistérségi polgármesterek összefogtak és egy fórumon az AVE Magyarország Kft. által közzétett díjemeléseket vitatták meg. A legtöbb településen a hulladékszállítást végző cégek az infláció alatt emelték az áraikat. Ellenben az AVE Magyarország Kft. folyamatosan emeli az árait. Lassan a most elkészülő nagybátonyi hulladéklerakó is olcsóbb lenne a számunkra. Sajnos amikor a Társulás létrejött félretájékozatták a polgármestereket és olyan szerződést írattattak alá velük, melynek tartalmával nem voltak teljesen tisztában ig folyamatosan emelkedni fognak az árak és jelen pillanatban nem tudnak az önkormányzatok tenni ez ellen semmit. Bár az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy 1,5 éve folyamatosan arról számol be a Képviselő-testületnek, hogy radikálisan emelkedni fognak a szemétszállítási díjak. A szemét átrakási díjat eddig második félévétől a Bio-Pannónia fizette meg, mert a közbeszerzésünknek köszönhetően kötöttek voltak a díjaink. De jövő évben a közbeszerzésünk le fog járni és az új közbeszereztetett szerződésben biztos, hogy benne lesz az átrakás díja, melyet sajnos nekünk, azaz a lakosságnak kell megfizetnie. Megkérdezi Pálosi Tamást a Bio-Pannónia képviselőjét, hogy kívánja az elhangzottakat kiegészíteni. Pálosi Tamás Bio-Pannónia vezetője Köszönti a képviselőket és örült a meghívásnak. A Bio-Pannónia egyetértenek a polgármesterekkel és ők is felháborítónak tartják azt, amit az AVE Magyarország Kft. tesz azóta, hogy elkészült a hejőpapi hulladéktároló és a hatvani átrakó állomás. Való igaz, hogy a Hivatallal történt egyeztetések után kerültek az árak átalakításra, melyben figyelembe vették a körjegyző asszony kérését. A tavalyi évben tájékoztattuk az önkormányzatot, hogy lehetőség lenne arra, hogy lakásonként mért szemét után kelljen fizetni a szemétszállítási díjat. Ezzel a lehetősséggel az önkormányzat nem élt. Továbbra is az a véleménye, hogy az egyénileg mért szemét után fizetett díj lenne a legigazságosabb. A zsákvásárlást, mint újabb szolgáltatási lehetőséget a cég ajánlotta fel. A most említett zsák nem azonos a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló zsákkal. A szelektív hulladékgyűjtés továbbra is működni fog ingyen. A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta ezt a napirendi pontot. Megkéri, Juhász Istvánnét a Pénzügyi Bizottság elnökét ismertesse az ülésen elhangzottakat. 410

4 Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke A Bizottság is egyetért a polgármester és a körjegyző asszony által elmondottakkal és a rendelet tervezetet módosítás nélkül elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Kérdezni Pálosi Tamás úrtól, hogy tud-e a Bio-Pannónia 60 literes tárolóedényt megvásárlásra kínálni azon lakosoknak, akik majd élni fognak a lehetőséggel és áttérnek a 60 literes tárolóedényre? Valamint mennyibe fog kerülni a tárolóedény és esetleg részletre is meg lehet e vásárolni? Pálosi Tamás Bio-Pannónia vezetője Tudnak 60 literes tárolóedényt biztosítani akár részletre is. Valamint jó minőségű használt kukáik is vannak, amelyeket szintén meg lehet vásárolni. Egyed János alpolgármester Jó minőségű 120 literes tárolóedény esetén lehetőség lenne kisebbre cserélni? Pálosi Tamás Bio-Pannónia vezetője Valószínű, hogy igen, de ez egyéni elbírálás alá esik. Nem tartja lehetetlennek, ha a tárolóedény tényleg jó minőségű. Az előző ülésen már elmondta, hogy sajnos nincs mód kilépni a Társulásból, mert a kilépés súlyos anyagi vonzattal járna, melyet az önkormányzat nem tud felvállalni. Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs, a évi szemétszállítási díjról szóló rendeletet szavazásra teszi. A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő rendeletet hozza: 411 H E R É D KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 23/2009.(XII.15.) rendelete a települési szilád hulladék gyűjtése, elszállítás és elhelyezése(ártalmatlanítás) 2010 évi közszolgáltatási díjának megállapításáról Heréd Község Önkormányzata a Község Önkormányzatának Képviselő testülete a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. Törvény ( továbbiakban: Hgt.) 23. f.) pontjának felhatalmazása alapján a 64/2008. (III.23.) Korm. rendelet 4. és 7. -ára is figyelemmel Heréd község települési szilárd hulladék gyűjtésének, elszállításának és elhelyezésének 2010.évi közszolgáltatási díját az alábbiak szerint állapítja meg. 1. A településen heti egyszeri települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtés, elszállítás és elhelyezés közszolgáltatási díja: (1) A hulladékgyűjtés, szállítás és elhelyezés (kezelés) díja 120 literes gyűjtőedény esetén: nettó közszolgáltatási díj 224,5 Ft/ürítés, negyedéves díj: 2918,5 Ft, éves díj: Ft. (2) A hulladékgyűjtés, szállítás és elhelyezés (kezelés) díja 60 literes gyűjtőedény esetén: nettó közszolgáltatási díj 160 Ft/ürítés, negyedéves díj: 2080 Ft, éves díj: Ft. A 60 literes edényzet bevezetése től biztosított. (3) A gyűjtőedény mellett a szolgáltató által biztosított zsák is elhelyezhető. A szállítás és ártalmatlanítás díja 100 literes zsák esetén: nettó 234 Ft/db. A fenti közszolgáltatási díjak ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

5 (1)A Képviselő-testület a Hgt. 23. f) pontja alapján a lakossági 1. (1) és (2) bek. szerinti szállítási díjból a lakásban egyedül élő 70 éven felüli személyek esetében 50 %, 70 éven felüli házaspárok esetében 25 % díjkedvezményt biztosít. 2. (2) A díjkedvezményt abban az évben kell először biztosítani, amikor a kedvezményezett a 70. életévét betölti. Az 1. -ban megállapított közszolgáltatási díjak január december 31.-ig érvényesek. (1) A rendelet kihirdetésről a Körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési szilád hulladék gyűjtése, elszállítás és elhelyezése (ártalmatlanítás) közszolgáltatási díjának megállapításáról 13/2008.(VI.23.) önkormányzati rendelet k.m.f. Kómár József p o l g á r m e s t e r Peterkéné dr. Farkas Andrea k ö r j e g y z ő Pálosi Tamás a Bio-Pannónia képviselője elköszön és távozik az ülésről. II. Napirendi pont (Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.) Előirányzat átcsoportosítása A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta ezt a napirendi pontot. Megkéri, Juhász Istvánnét a Pénzügyi Bizottság elnökét ismertesse az ülésen elhangzottakat. Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megvitatta. Módosítás nélkül a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Az előző ülésen felvetődött a gondolat, hogy az önkormányzat vásároljon még ez évben traktort, mely az iparűzési adóból befolyt többletből került volna kifizetésre. A tájháznál felvetődött két probléma megoldása érdekében lemond arról, hogy az önkormányzat traktort vásároljon. Fontosabb, hogy a tájház felújítása alkalmával minden további felmerülő plusz munka most kerüljön elvégzésre. Az előterjesztésben is szerepelt, hogy ezek a mostani munkák nem pótmunkák, hanem előre nem látható plusz kiadások. Tehát nem voltak tervezve ezért van szükség most pénz átcsoportosításra, melyet az iparűzési adóból elért többletbevételből biztosítunk. 412

6 Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs az átcsoportosításról szóló határozati javaslatot szavazásra teszi. A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 273/2009.(XII.14.) képviselő-testületi határozat Heréd Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az iparűzési adó előirányzatát 950 eft összeggel megemeli, o Város és községgazdálkodás szakfeladatra a tájház tetőhéjazati munkáira és elektromos felújítására 500e Ft o Város és községgazdálkodás szakfeladatra a tervdokumentáció elkészítésére o Önkormányzat igazgatási tevékenysége szakfeladatra MAGÓ program megvásárlására összeget biztosít. 300e Ft 150e Ft Az előirányzat módosításának rendelettel való elfogadására a IV. negyedévi előirányzat változásokkal együtt kerül sor. III.Napirendi pont (Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.) NDP pályázat Sajnos Simon Attila pályázatírónk nem tudott eljönni az ülésre. Ezzel a pályázati lehetősséggel azok az önkormányzatok élhettek csak, amelyek környékén bezártak a cukorgyárak. A pályázati feltételeknek megfelelően mód lenne az Ifjúság utcában lévő ún. cigánygödör -ben játszótér és pihenő park kialakítására, az Árpád utcában elavult játszótér felújítására valamint a Vörösmarty téri parkoló aszfaltozására és a parkban szoboralapzat készítésére. A körjegyző asszony telefonon egyeztetett minden képviselővel és ennek megfelelően lettek ezek a munkák kiválasztva. A felmérés alkalmával felvetődött még a fogorvosi rendelő burkolatcseréje is, de pályázatírónk véleménye, hogy nem illeszkedik a pályázat többi eleméhez. Ettől függetlenül a rendelő burkolatcseréjének felmérése megtörtént. Ha a Képviselő-testület úgy gondolja, a jövő évi költségvetés tervezésekor az elvégezendő feladatok közé bekerülhet. A pályázati tervdokumentáció már el is készült ennek költsége már szerepelt az előző napirendi pontban szereplő átcsoportosításban, mert a pályázat benyújtási határideje december 15-e. Természetesen ez a pályázat is utófinanszírozott és az önerőt a évi költségvetésben előre biztosítani kell. Ha ez a pályázat is nyer, akkor jövőre a község minden pontján jelentős változás fog történni. Papp Ákos képviselő megérkezett az ülésre. A Képviselő-testület létszáma 7 főről 8 főre emelkedett. A fogorvosi rendelő burkolatcseréjének felmérését Bereczki János helyi vállalkozó végezte. Az ő becslése szerint kb ,-Ft-ra lenne szükség a munka elvégzéséhez. Nagykökényes is pályázott erre az NDP-s támogatási összegre. Ott az egyházközösség pályázik, mert az egyháznak 100 %-os támogatási összeget biztosítanak. Simon Attila pályázatírónk sikerdíját tartalmazza a 2. számú határozatai javaslat, mely 6+1% elszámolásra lenne. Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és ügyrendi Bizottság elnöke Mely összegből kerül kifizetésre a pályázatírónak a 7 %-os sikerdíja? 413

7 Természetesen az elnyert pályázati összeg 7 %-át fogja megkapni. Egyed János alpolgármester Nem magas a pályázatíró 7 %-os sikerdíja? Csak sikeres pályázat esetén kerül kifizetésre az összeg. A fix díjat ki kellene fizetni attól függetlenül, hogy nyer-e a pályázat vagy sem. Egyed János alpolgármester Azért gondolta magasnak, mert ugyanazt a munkát végzi, mint egy kisebb összegű pályázatnál és ott is ugyanennyi a sikerdíja. Vasárnap ővele is meg a körjegyző asszonnyal is folyamatosan egyeztetett telefonon, mert egész nap írta a pályázati anyagot. Kerestély Gyula képviselő Akkor az Evangélikus Egyház is pályázhatott volna erre a támogatási összegre. Mért nem szólunk nekik? Csak a tulajdonos pályázhat a templomra, az önkormányzat nem. Korábban is megkereste már a herédi Evangélikus Egyház vezetőjét Egyházasdengelegen. Akkor is elmondta az atyja neki, hogy nem tudnak pénzt erre a munkára fordítani, még úgy sem ha azt később az állam kifizeti. Kerestély Gyula képviselő Ez is jól mutatja, hogy csak azok tudnak pályázni, akiknek van némi szabad pénzük. E pályázat keretében az ABC előtt lévő piacot is bevonhattuk volna. Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és ügyrendi Bizottság elnöke Bele fektetünk ,-Ft-ot és lesz egy papírunk arról, hogy engedélyezik a piacot. Ilyen áron nem tudja kell-e a piac. Nem az engedély kerül ,-Ft-ba, hanem hogy a piacot rendbe tegyük. Amost működő piac nem felel meg teljesen az előírásoknak. Térjünk vissza a pályázathoz. Sajnos még mindig vannak olyan feladatok, melynek megvalósításához szükség lenne nagyobb összegű támogatásra. Pl.: az iskola külső kerítése, mert sajnos több helyen meg van dőlve és veszélyes; vagy egy Egészségügyi Szolgáltató Ház, ahol egy helyen lehetne a háziorvos, a fogorvos, a gyógyszertár és a védőnő. De talán hamarosan ezek a feladatok is megoldódhatnak, ha találunk rá megfelelő pályázati lehetőséget. Ebben az évben is minden pályázati lehetőséggel éltünk. Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs az NDP pályázaton való indulást szavazásra teszi. 414

8 A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 274/2009.(XII.14.) képviselő-testületi határozat Heréd Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a vidéki települések megújítására és fejlesztése célterületre Vörösmarty téri sétaút és térburkolat kialakítása, Vörösmarty téri térburkolat és parkoló építése, Ifjúság úti pihenőpark és játszótér kialakítása, Árpád úti játszótér létesítés célokra nettó Ft + 25 % Áfa, azaz bruttó Ft összegben költségvetésű pályázatot nyújt be. A Képviselő-testület vállalja, hogy a 25 % Áfa, azaz mindösszesen Ft önerőt a évi költségvetése terhére biztosítja. Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a pályázat benyújtására. Felelős: polgármester Határidő: A pályázatíró sikerdíjáról szóló határozati javaslatot szavazásra teszi. A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 275/2009.(XII.14.) képviselő-testületi határozat Heréd Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a vidéki települések megújítására és fejlesztése célterületre benyújtandó pályázat elkészítésére a pályázati támogatásban nettó módon elszámolható.6 %-os valamint a projekt lebonyolítására és elszámolására további 1 %, mindösszesen 7 % + Áfa sikerdíjért Simon Attila mérnök vállalkozót bízza meg. Felhatalmazza a Testület a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A pályázat terveinek elkészítéséről szóló határozati javaslatot szavazásra teszi. A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 276/2009.(XII.14.) képviselő-testületi határozat Heréd Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a vidéki települések megújítására és fejlesztése célterületre benyújtandó pályázat belterületén 2 db játszótér és egy közpark és parkoló kertépítészeti kiviteli tervezésével a pályázati támogatásban nettó módon elszámolható Ft + Áfa díjért a FormAkert Kft (Nagyréde, képviseli: Herczegné Székely Anita mérnök)-t bízza meg. Felhatalmazza a Testület a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 415

9 IV. Napirendi pont (Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.) Rendeletek módosítása 8/2008. (IV.1.) gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet módosítása A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta ezt a napirendi pontot. Megkéri, Juhász Istvánnét a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét ismertesse az ülésen elhangzottakat. Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke A rendelet módosítását több változás is indokolta. A rendelet tervezetet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és módosítás nélkül elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. Kapuszta János képviselő megérkezett az ülésre. A Képviselő-testület létszáma 8 főről 9 főre emelkedett. A rendelet felülvizsgálatánál pontról pontra végigvette a törvényi változásokat és ennek megfelelően került módosításra több rész. A zárt ülésen felvetődött többször is hogy nincs korlátozva a kérelmező jövedelme, holott a szociális kérelmeknél is figyelembe veszik a család jövedelmi viszonyait. Valamint a szociális rendeletben szereplő beteg gyermekek segélyezése is átkerült ide, mert itt van a helye nem a felnőtt segélyezésnél. Sajnos idén többször is kellett pénz átcsoportosítani erre a keretre a szociális kerethez hasonlóan, melyből azt a következtetést vonja le, hogy egyre nagyobb a szegénység a községben. Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a rendeletet szavazásra teszi. A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő rendeletet hozza: HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 24/2009. (XII.15.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2008.(IV.1.) rendelet módosításáról Heréd Község Önkormányzata A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított évi XXXI. törvény ( a továbbiakban:gyvt.) 18. (2) bekezdésében, 21. (1) bekezdésében, 29. (1) és (2), valamint 131. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2008.(IV.1.) rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A R. általános rendelkezések 1. (3) bekezdése a Gyer-ben szövegrészt követően kiegészül az alábbi: a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló mód. 149/1997.(IX.10.) Korm.rendeletben szövegrésszel. (2) A R. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt szabályozó 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő, vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult az önkormányzat körjegyzőségi hivatalánál terjeszti elő. A kérelemhez mellékelni kell a család a kérelem benyújtását megelőző hónapjában keletkezett nettó jövedelmeiről szóló igazolásokat, valamint a Gyer. 3. sz. melléklete szerinti vagyon-nyilatkozatot. 416

10 (3) A R. rendkívüli gyermekvédelmi támogatást szabályozó 5. -a kiegészül a következő (2)-(3) bekezdéssel, mellyel az azt követő bekezdések számozása egyel növekszik: (2) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető az a család, amelyben az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 130%-át, gyermekét egyedül nevelő szülő esetében 140%-át. 417 (3) A (2) bekezdésben szabályozott jövedelemhatárra való tekintet nélkül, de a jövedelmi helyzet igazolásával a Képviselő-testület méltányosságból rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapíthat meg tartós betegség és kórházi kezelés esetén. (4) A R. jelen rendelet 1. (3) bekezdésével 5. (4) bekezdésévé számozott 5. (2) bekezdése kiegészül az alábbi francia bekezdéssel: - tartós beteg, kórházban kezelt gyermekre a támogatás maximális összege évi ,- Ft. (5) A R. jelen rendelet 1. (3) bekezdésével 5. (6) bekezdésévé számozott 5. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (6) A támogatás iránti kérelmet a Képviselő-testülethez lehet benyújtani. A kérelemhez mellékelni szükséges a család számára folyósított a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmeiről szóló igazolásokat. (6) A R. gyermekjóléti szolgáltatást szabályozó 6. (4) bekezdésében az 1. (3) bekezdése szövegrész helyébe az 1. (4) bekezdése szövegrész lép. (7) A R. záró rendelkezéseket szabályozó 8. (1) bekezdése kiegészül a következő szövegrésszel: A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a körjegyző gondoskodik. 2. (1) E rendelet január 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a helyben szokásos módon a körjegyző gondoskodik és közzéteszi a módosított rendeletet módosításával egységes szerkezetben. (2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a R. vagyonnyilatkozat mintát tartalmazó 1.sz. melléklete. k.m.f. Kómár József polgármester Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 8/2003.(IV.1.) helyi környezet védelméről és a település tisztaságáról szóló rendelet módosítása Ez a rendelet többször is módosítva lett döntő többségében azért, hogy a kerti hulladékot a lakosság el tudja égetni. Most is sok javaslat érkezett ennek megfelelően kerül módosításra a rendelet. Megkéri, Juhász Istvánnét a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét ismertesse az ülésen elhangzottakat. Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke A Bizottság megtárgyalta a rendelet tervezetet és egyetért a polgármester által javasolt keddi és pénteki napokon 12 órától- este 8 óráig történő égetéssel. A rendelet tervezetet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság módosítás nélkül elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. Van olyan település is, ahol teljesen meg van tiltva a kerti hulladék égetése. Javasolták, hogy egy nap legyen kijelölve, de a Bizottság nem értett vele egyet.

11 Szabó Gábor közművelődési előadója A keddi és pénteki nappal nem ért egyet, mert mind a két nap a focistáknak edzésük van és tavasztól őszig minden egyes edzéskor füst borítja az egész focipályát. Sajnálja, hogy a lakosság nem érti meg, hogy a kerti hulladékot elégetni kell nem füstölni. Kérdezi Szabó Gábort, hogy akkor melyik nap legyen megjelölve? Egyed János alpolgármester Elég, ha csak az egyik nap kerül módosításra. De való igaz, hogy nincs olyan edzés, amikor tiszta levegőn tudnak a focisták edzeni. Papp Ákos képviselő Javasolja, hogy akkor legyen hétfő és péntek az időponton pedig nem változtasson a Képviselőtestület. A módosított rendeletet tegyük közzé a most megjelenő Herédi Hírmondóban. Lőrincz Mária iskolaigaz gató Véleménye szerint mindegy, hogy melyik napot és milyen időpontot jelöl meg a Képviselő-testület, ha azt a lakosság nem fogja betartani. Addig még a lakosság nem változtat szokásain fölösleges az időpontokon vitatkozni. Turán, Galgahévízen és Hévízgyörkön nem lehet a kerti hulladékot elégetni, és aki ezt megszegi, súlyos bírságot fizet. Bár ott elszállítják ezeket is. Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a rendeletet módosítással szavazásra teszi. A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 7 igen szavazattal és 2 tartózkodással a következő rendeletet hozza: HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 25//2009.(XII.15.) RENDELETE a helyi környezet védelméről és a település tisztaságáról szóló 8/2003.(VI.23.) rendelet módosításáról Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi környezet védelméről és a település tisztaságáról szóló 8/2003.(VI.23.) rendelet (a továbbiakban : R.) módosításáról a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján a lakossági igényekhez igazodva a következő rendeletet alkotja: 1. (1) A R. Az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetése szabályozásáról szóló 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Avart és kerti hulladékot kizárólag hétfőn és pénteken 10 órától - 20 óráig csak szélcsendes időben, jól kialakított tűzrakóhelyen és telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon. 2. (1) Ez a rendelet én lép hatályba. (2) A rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetéséről és a módosított rendelet egységes szerkezetben való közzétételéről a körjegyző gondoskodik. Kómár József polgármester k.m.f. Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 418

12 V. Napirendi pont (Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.) évi munkaterv A munkaterv terveztet mindenki megkapta. Kérdése, észrevétele van valakinek? Igen van. Juhász Istvánné képviselő asszony a pénzügyi bizottsági ülésen jelezte, hogy a szeptemberi ülésen a Pénzügyi Bizottságnak is be kell számolnia a 4 év munkájáról. Az utolsó oldalon szereplő programokhoz van valakinek észrevétele? Javasolja, hogy a főző verseny pontos időpontját ne határozzuk meg napra, de a május hónapot azért jelöljük meg. A nemzeti ünnepeket ugyanúgy, mint az idén az iskola és az óvoda szervezi. Kérdezi az intézményvezetőket, hogy az időpontok és a helyek megfelelőek? Lőrincz Mária iskolaigaz gató Igen és természetesen vállalja az ünnepségek megszervezését. Sajnos mindig szomorúan tapasztalja, hogy a lakosság igen kis százaléka vesz részt ezeken a rendezvényeken. Arra kéri a polgármestert, hogy a 2010-es ünnepségek előtt legyen kihirdetve, hogy az ünnepségre várjuk a lakosságot, hátha így többen vesznek részt rajta. Ilkó-Tóth Andrásné elhagyja a termet, 9 főről 8 főre csökkent a testület létszáma. A februári ülés napirendjébe szeretné még felvenni 4-es napirendi pontként a Környezetvédelmi program elfogadását. Szabó Gábor közművelődési előadó 2010-ben nem lesz falunap? Ilkó-Tóth Andrásné visszatért az ülésre.8 főről 9 főre emelkedett a létszám. De lesz csak nem falunap néven, hanem Dallamfonó Fesztivál keretében, ha sikeres lesz a pályázatunk. Abban az esetben, ha nem nyer a pályázatunk saját finanszírozásból kerül megrendezésre a falunap. Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a módosított munkatervet szavazásra teszi. A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 277/2009.(XII.14.) képviselő-testületi határozat Heréd Község Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét képező évi munkatervét megtárgyalta és azt elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a i ülés egészüljön ki 5. napirendként a Környezetvédelmi Program elfogadása napirenddel, előadója: 419

13 a i ülés egészüljön ki 6. napirendként a Beszámoló a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ciklusidőben végzett munkájáról napirenddel, előadója: Juhász Istvánné PÜB elnöke Községi Főzőverseny tervezett időpontja: hónapban legyen. Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy az ülések összehívásáról a határozat szerint gondoskodjon. Felelős: Polgármester Határidő: évben folyamatos A polgármester 7 perc szünetet rendel el. VI. Napirendi pont Beszámoló a Művelődési Ház és Községi Könyvtár évi munkájáról és a évi közművelődési program megtárgyalása (Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.) Megkérdezi Szabó Gábort a Műv. Ház elóadóját, hogy kívánja a beszámolóját kiegészíteni? Szabó Gábor közművelődési előadó Köszöni a kérdést, de nincs kiegészíteni valója. Kerestély Gyula képviselő Szabó Gábortól szeretné megkérdezni, hogy szombaton járnak-e a Kultúrházba? Szabó Gábor közművelődési előadó A nyári időszakban nem sokan voltak, de szeptembertől többen járnak hétvégén a Kultúrházba. Esetleg van még olyan játék vagy eszköz, amivel még növelhetjük a látogatottságot? Szabó Gábor közművelődési előadó Nem, mert minden olyan eszköz beszerzésre került az idén, ami azt a célt szolgálta, hogy a Kultúrház látogatottságát növelje. Innentől kezdve pedig már csak az a cél, hogy az eszközök minőségén javítsuk. A szünetben telefonon kereste Dr. Tokai Piroska lőrinci gyermekorvos, a Pitypang Egyesület vezetője, aki felajánlott egy 35 perces produkciót. A produkció Lázár Ervin meséje, a Négyszögletes kerek erdő, melyet óvodások és kisiskolások részére nagyon szívesen bemutatnak, ha az óvoda és az iskola biztosít részükre helyet és megoldja a gyermekek szállítását. Az előadásért nem kell fizetni. Ezt a községi rendezvényekre történő néptáncos meghívásokért ajánlják fel. Megkéri a körjegyző asszonyt, hogy a Képviselő-testület és az intézményeink vezetői nevében mondjon köszönetet a Pitypang Egyesület vezetőjének a lehetőségért Az intézményeink élni kívánnak a lehetőséggel. A pontos időpontról pedig a későbbiek folyamán az intézmények vezetői fogják megkeresni. 420

14 Lőrincz Mária iskolaigaz gató Az iskola nevében örül a felajánlásnak és köszöni szépen. Biztos, hogy élni fognak a lehetősséggel, mert sajnos az ilyen kulturális rendezvények pénz hiányában nehezen megszervezhetők. Tapasztalata szerint a családok helyzete az utóbbi időben igen szegényes. Így örömmel ragad meg minden lehetőséget, mellyel a diákok kulturális programjait bővítheti az iskola. Az előadást csak 2010-ben tudják megszervezni, mert a karácsonyi ünnepség miatt ez évben már nem kivitelezhető. De jövőre Szabó Gáborral fel fogja venni a kapcsolatot és megszervezik az előadást. Egyed János alpolgármester A Műv. Ház előtti park szépen rendbe lett rakva a mostani parkosítással. A Műv. Ház oldalán lévő egy darab fenyőfa és környékének rendbetétele ebből kimaradt. Azt szeretné kérni, hogy - akár a közmunkásokkal ott is történjen meg a parkosítás, kerüljön az a terület és feltöltésre. Egyetért a hozzászólással és intézkedni fog ez ügyben, mert való igaz, hogy kimaradt a parkosításból. A 2010-es év a választások éve lesz, hiszen az országos és a helyi választások is ez évben lesznek. Megkéri Szabó Gábort, hogy ugyanúgy mint ez évben készítse fel a szavazóhelyiséget a választásra. Ha esetleg úgy gondolja, hogy kellene a választáshoz valami, akkor azt jelezze, melynek beszerzését meg fogják beszélni. Szabó Gábor közművelődési előadó Az ez évben lévő választás alkalmával több minden került kicserélésre. Ő úgy tudja, hogy a szavazó bizottság elégedett volt a helységgel és annak tisztaságával is. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy megérkezett a LEADER III. tengelyben benyújtott pályázatunk értesítése, melyben elnyertük a Műv. Ház és a Tájház külső felújítására a pénzt. A Tájház felújítása már folyamatban is van. A Műv. Ház külső felújítása tavaszra készül el. Az országos választásig reméljük, hogy elkészülnek a munkákkal, mert ott van a szavazóhelyiség. Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a Művelődési Ház beszámolóját szavazásra teszi. A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 278/2009.(XII.14.) képviselő-testületi határozat Heréd Község Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a jegyzőkönyv mellékletét képező Szabó Gábor közművelődési előadó által benyújtott évi tevékenységéről szóló beszámolót és évi közművelődési programot. Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az a közművelődési előadót értesítse. Felelős: körjegyző Határidő: 15 nap 421

15 VII. Napirendi pont Beszámoló a Hatvan Körzete Többcélú Kistérségi Társulásban végzett II. félévi polgármesteri munkáról (Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.) Az előterjesztést mindenki megkapta. Juhász Istvánné képviselő Ami az előterjesztésben szerepel utazás tényleg az önkormányzatoktól kapott támogatási összegekből került megvalósításra? Tőlük is kérhetünk beszámolót? Ő már jó párszor felszólalt ez ügyben, de választ a feltett kérdéseire még nem kapott. A kistérségi társulási üléseket jó dolognak tartja, mert a környező települések polgármesterei problémáikat közösen meg tudják oldani pl.: AVE hulladékszállítással kapcsolatos ügyet. Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a kistérségi beszámolót szavazásra teszi. A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 279/2009.(XII.14.) képviselő-testületi határozat Heréd Község Képviselő-testülete a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény 6. (3) bekezdése alapján a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás munkájáról, a társulási tanácsban végzett tevékenységéről szóló a jegyzőkönyv mellékletét képező- polgármesteri beszámolót elfogadja. VIII. Napirendi pont (Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.) A évi belső ellenőrzési terv módosítása Megkéri a körjegyző asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést. Az októberi rendkívüli ülésen elfogadtuk a belső ellenőrzésről szóló tervet, mely a 2010-es évre tartalmazta, hogy mely területeken szeretnénk ellenőrzést kérni. Az ülés után érkezett egy tájékoztató a Kistérségtől, melyben közölték az önkormányzattal, hogy kevesebb normatívát kapott a Kistérség erre a feladatra. Így az elfogadott tervben szereplő összes ellenőrzést nem tudjuk megvalósítani, a 11 ellenőrzött területből 3 terület ellenőrzése fog megtörténni, vagy fizessük ki a a különbözetet. 422

16 Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs, a módosított belső ellenőrzési tervet szavazásra teszi. A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 280/2009.(XII.14.) képviselő-testületi határozat Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló mód évi LXV.tv. 92. (6) bek. alapján 202/2009.(X.13.) képviselőtestületi határozattal elfogadott az Önkormányzat és intézményei évi belső ellenőrzési munkatervét az alábbiak szerint módosítja: Elmaradnak a következő tervezett belső ellenőrzési feladatok: 1. OGY. Választás pénzügyi elszámolásának ellenőrzése, a feladat ellátása a vonatkozó választási pénzügyi végrehajtási rendeletek szerint történik 2. Önk.-i választás pénzügyi elszámolásának ellenőrzése a feladat ellátása a vonatkozó választási pénzügyi végrehajtási rendeletek szerint történik 3. CÉDE ravatalozó pályázat pénzügyi elszámolásnak vizsgálata, mely helyett csakis a LEADER III. tengely pályázat elszámolásának vizsgálata marad Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a évi belső ellenőrzésről a határozat szerint gondoskodjon és értesítse a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulást a terv módosulásáról. Felelős: körjegyző Határidő: értesítésre: 15 nap A terv végrehajtására: évben folyamatos IX. Napirendi pont (Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.) Honlap készítése Megkéri a jegyzőasszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést október 1-jétől törvényi kötelezettségünk a közadattári csatlakozásra alkalmas honlapon már az ügyfélkapu kiépítése is. Mint már az előző ülésen is említette a mostani honlap erre nem alkalmas. Megérkeztek az árajánlatok, melyek összehasonlítását a kiküldött előterjesztésben mindenki megkapta. Ismertek az ajánlati összegek, de a Képviselő-testületnek kell eldönteni, hogy melyik lehetőséggel élünk. Szabó Gábor közművelődési előadónk nem vállalta tovább a honlap szerkesztést és karbantartást, mert az új követelményekhez nincs megfelelő rálátása. Az iskola külön honlapot készített Holecz Tamással, de ha az önkormányzat honlapja elkészül, akkor a mi honlapunkon is helyet kapnak az intézményeink, melyért nem kell külön fizetni. Lőrincz Mária iskolaigaz gató Az iskola külön honlapjának elkészítését az indokolta, hogy Herédi Iskola néven az interneten már szerepel egy honlap, melyről nem tudott az iskola. Bárki által hozzáférhető így oda bárki, bármit feltehet. Ekkor határozta el, hogy készített az iskolának egy olyan honlapot, melyre csak az arra kijelölt személyek tudnak fölvinni adatot és biztonságos lesz, melyhez idegenek nem tudnak hozzá férni. 423

17 A most készülő önkormányzati honlap is alkalmas lesz erre és nem kell érte külön fizetni. Ezáltal is tudna az iskola spórolni, hisz már tudjuk, hogy 2010-ben jelentősen csökkenni fognak a normatívák. Szabó Gábor közművelődési előadó Javasolja, hogy a honlap készítéssel azt a vállalkozót bízza meg a Képviselő-testület, mely saját maga készíti és tartja rendben a honlapot, úgymond ez a profilja. A mostani honlap tényleg nem alkalmas a közadattári csatlakozásra. Papp Ákos képviselő A Horkai István és a Juhász Péter ajánlatai a kedvezőbbek. Azt kellene eldönteni, hogy mindent a vállalkozó végezzen, vagy csak alakítsa át a honlapot és a hivatalból egy dolgozó frissítse? Kérdés, hogy a hivatal képes lenne e a frissítéseket felvitelére? felolvassa a kiegészített határozati javaslatot. Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a közadattári csatlakozásra és honlap átalakításra és karbantartásra a legkedvezőbb Navigates Bt. megbízását szavazásra teszi. A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 7 igen szavazattal és 2 tartózkodással a következő határozatot hozza: 281/2009.(XII.14.) képviselő-testületi határozat Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hered.hu honlap szerkesztésére, közadattári csatlakozás elvégzésére és a honlap havi karbantartására a beérkezett árajánlatok közül összességében legkedvezőbb ajánlata alapján től a NAVIGATES Bt.-t bízza meg határozatlan időre a következő díjazás mellett: - közadattári csatlakozás és adatok feltöltése-tárolása egyszeri Ft + Áfa, - honlap átalakítás és biztonságos szerverre áthelyezése egyszeri Ft + Áfa, - honlap karbantartást díj Áfa/hó, - 5 GB tárhely szolgáltatás Ft + Áfa/év, - szolgáltatás: 4000 Ft/+ Áfa /év. A Képviselő-testület a fenti feladatok ellátására évi költségvetésében Ft + Áfa díjazást, ezt követő években az éves tárhely és szolgáltatási díjat, valamint a havi karbantartási díjat biztosítja. Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. Határidő: december 31. Felelős: polgármester Iskola előtető létesítés és ajtó cseréje X. Napirendi pont Kérdések, interpellációk és egyebek Az iskola megmaradt pénzéből még szeretné a bejárati ajtót kicserélni és előtetővel ellátni. Erre a feladatra már bekérte az árajánlatokat és a legkedvezőbb árajánlatot a Ft + 25 % Áfa, azaz mindösszesen Ft vállalkozási díjért a FORGAX Alkotóműhely Kft.-t (Nagykökényes) adta. 424

18 Lőrincz Mária iskolaigaz gató A költségvetésben tervezett eszközök nem kerültek beszerzésre. Így az ott lévő pénz került átcsoportosításra. Az iskola szakmai és informatikai pályázaton nyert 1 MFt-ot. Megkéri Lőrincz Mária iskolaigaz gatót, hogy ismertesse a pályázatból megvásárolt eszközöket a Képviselő-testülettel. Lőrincz Mária felsorolta a pályázati pénzből vásárolt eszközöket. Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs az iskolai bejárati ajtó és előtető készítésére FORGAX Alkotóműhely Kft. megbízását szavazásra teszi. A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 282/2009.(XII.14.) képviselő-testületi határozat Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete legkedvezőbb ajánlata alapján a Herédi Általános Iskola bejárati ajtó cseréjével, előtető készítésével és átalakításával árajánlata szerinti tartalommal Ft + 25 % Áfa, azaz mindösszesen Ft vállalkozási díjért a FORGAX Alkotóműhely Kft.-t (Nagykökényes) bízza meg a évi intézményi költségvetésben biztosított előirányzat terhére. Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. Felelős: polgármester Határidő: 30 nap Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, a nyilvános ülést bezárta. Megköszöni az ülésen való megjelenést és azt befejezettnek nyilvánította. Kmf. Kómár József polgármester Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 425

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

~ 332 ~ 102-18/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. november 28-án 15,30-kor megtartott soros üléséről.

~ 332 ~ 102-18/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. november 28-án 15,30-kor megtartott soros üléséről. 102-18/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. november 28-án 15,30-kor megtartott soros üléséről. Határozat száma: 232/2011.(XI.28) 233/2011.(XI.28) 234/2011.(XI.28) 235/2011.(XI.28)

Részletesebben

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről.

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. 102-19/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. Határozat száma: 240/2011.(XII.15) 241/2011.(XII.15) 242/2011.(XII.15) 243/2011.(XII.15)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

Határozat száma: Fogorvosi ellátás helyettesítésével Dr. Istók László megbízásáról 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Határozat száma: Fogorvosi ellátás helyettesítésével Dr. Istók László megbízásáról 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 91-16/2010. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2010. november 9-én 17,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: 212/2010.(XI.9.) 213/2010.(XI.9.) Tárgy: Fogorvosi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

~ 512 ~ 73-25/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. december 17.-én 15 órakor megtartott soros üléséről.

~ 512 ~ 73-25/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. december 17.-én 15 órakor megtartott soros üléséről. 73-25/2012. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. december 17.-én 15 órakor megtartott soros üléséről. Határozat száma: 235/2012.(XII.17.) 236/2012.(XII.17.) 237/2012.(XII.17.)

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása.

J e g y z ő k ö n y v. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. április 26-án, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási

Részletesebben

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag 2/2011. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2011. február 14-én 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 15-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Szvitankó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. március 14.-én 16.57 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását: bejelentette: Atkár Általános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testület 2010. december 21-i ülésére a menetrend

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről Tartalmazza: 91-114/2013. (V. 16.) számú határozatokat 5. számú rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Antal István Lászlóné, Balázs János képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Antal István Lászlóné, Balázs János képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. október 02.-án megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről.

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. 73-12/2012. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. Határozat száma: 91/2012.(IV.26.) 92/2012.(IV.26.) 93/2012.(IV.26.)

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015.

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015. Ügyiratszám: 769-18/2015. Jegyzőkönyv Készült: 2015. április 29-én 18.00 órakor kezdődő, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi Kirendeltségének Tanácstermében (2544 Neszmély, Fő u. 129.) tartott

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz.

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz. Ikt.sz.: 12-16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án (szerdán) 16 órakor a Körzeti Általános Iskola hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 12- án tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. november 25. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület 8 fővel

Részletesebben

7. sz. JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre, Harmati Gyula, Juhász Sándor képviselők.

7. sz. JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre, Harmati Gyula, Juhász Sándor képviselők. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 624-7/2012. ikt. sz. 7. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 11-én

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 106/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. január 26-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester Gyıriné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2009. január 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 1/2009. (I. 8.) rendelet: a helyi építészeti értékek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Lőrinczné Vámosi Judit ÁMK ig. helyettes. Nagy Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Lőrinczné Vámosi Judit ÁMK ig. helyettes. Nagy Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 26- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette.

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette. Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 10. napján hétfőn 17 órakor az

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én megtartott testületi ülésén.

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23. napján megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23. napján megtartott testületi üléséről. Szám:.. /2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Kiss László polgármester Gyuró Judit képviselő

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 34/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-10/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén Hozott határozatok: 26/2011. (III.08.) - tól 37/2011. (III. 08.) - ig Hozott rendelet: - 1 J E G Y Z

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Készült: Szil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én (kedd) 19,oo órakor a Községháza

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés kezdete:

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. május 6-án 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4. számú jegyzőkönyve 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 88/2012. (VII.24.) kt. határozat: A 2012. július 24-ei ülés napirendjének elfogadása 89/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2010. november 24-én a Művelődési Házban megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2013. április 22-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

14/2012. JEGYZŐKÖNYVE

14/2012. JEGYZŐKÖNYVE 14/2012. Üllés Községi Képviselőtestület 2012. június 27-i soros, nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE Napirendek: 1) Beszámoló a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi tevékenységéről előadó: A Homokháti

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 05. 23. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198-25/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. február 8. napján megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. február 8. napján megtartott testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. február 8. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Stefkó Imre polgármester: Köszönti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-93/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-11 / 2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. június 20-án tartott

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. december 9-én megtartott Közmeghallgatásról és soron következő rendes nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. december 9-én megtartott Közmeghallgatásról és soron következő rendes nyílt üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/59-64/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. december 9-én megtartott Közmeghallgatásról és soron következő rendes nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

35/2015. (IV.30.) KT.

35/2015. (IV.30.) KT. JEGYZŐKÖNYV 10 015-13/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. április 30-án de. 9,00 órakor TARTOTT SOROS NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 6/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. László Zoltán polgármester köszöni a felszólalást. Legutóbbi testületi ülésen a gazdasági bizottság lett megbízva javaslattétellel.

Jegyzőkönyv. László Zoltán polgármester köszöni a felszólalást. Legutóbbi testületi ülésen a gazdasági bizottság lett megbízva javaslattétellel. Jegyzőkönyv Készült 2011. november 23-án (szerdán) 18 órakor a kosdi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (2612 Kosd, Szent I. u. 2.) Kosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/27/2009. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

~ 273 ~ 73-15/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. július 23.-án 16,30-kor megtartott rendkívüli üléséről.

~ 273 ~ 73-15/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. július 23.-án 16,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. 73-15/2012. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. július 23.-án 16,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: 141/2012.(VII.23.) 142/2012.(VII.23.) 143/2012.(VII.23.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 15.o5. h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr.

Részletesebben

5/2014.(III.21.) számú rendelet: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2014. számú rendelet módosítása.

5/2014.(III.21.) számú rendelet: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2014. számú rendelet módosítása. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén. 5/2014.(III.21.) számú rendelet: A szociális

Részletesebben

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendeletek: 12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8/2009. Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 29-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

3. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 4. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

3. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 4. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl. Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. május 22-I nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselı-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 658-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 10. napján délután 17.30 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Maximovits László alpolgármester.

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Maximovits László alpolgármester. JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án, 16.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester, Berecz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

Vendég és munkahelyi étkeztetés térítési díjának elfogadása Nagycsaládosok Herédi Szervezetének támogatása

Vendég és munkahelyi étkeztetés térítési díjának elfogadása Nagycsaládosok Herédi Szervezetének támogatása 73-6/2012. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. február 13.-án 15 órakor megtartott soros üléséről. Határozat száma: 18/2012.(II.13.) 19/2012.(II.13.) 20/2012.(II.13.) 21/2012.(II.13.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről 193 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

Részletesebben