Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről."

Átírás

1 Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: , fax: Ügyiratszám: 20-10/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Balatonederics, Házasságkötő terem Jelen voltak: Tóth Péter polgármester, Szijártó Ferenc alpolgármester, Molnár Gyula, Németh László, Stróh Antal, Tóth Emilné képviselők. Bejelentéssel távol volt: Tanácskozási joggal jelen volt: Meghívottként jelen volt: Farkas Csaba Imre Nagyné Simon Margit körjegyző Forgó János Sportegyesület elnöke Tóth Péter polgármester köszöntötte a képviselő-testület ülésének résztvevőit. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mert a hét megválasztott képviselőből hat képviselő jelen van. A képviselő-testület ülését megnyitotta. Tóth Péter polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatást adott az elmúlt ülés óta eltel időszakban az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. Kérte az elhangzottak tudomásul vételét, amelyet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselőtestülete hat igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül tudomásul vett. Javaslatot tett az ülés napirendjére, amelyet Nemesvita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hat igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alakszerű határozat mellőzésével az alábbiak szerint határozat meg: 1./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata (rendelettervezet) 2./ Balatonederics Község Önkormányzata évi gazdálkodásának zárszámadása (rendelet-tervezet) 1

2 3./ A települési hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról és a közszolgáltatás díja (rendelet-tervezet) 4./ Beszámoló a gyermekvédelmi feladatokról 5./ Vegyes ügyek, kérdések, bejelentések, interpellációk 1./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása (rendelettervezet) Az előterjesztést készítette: Nagyné Simon Margit körjegyző (Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth Péter polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület tagjai írásban az előterjesztést megkapták. Megkérdezte az előterjesztés készítőjét, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni. Nagyné Simon Margit körjegyző elmondta, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatba rögzítésre kerület egy gazdasági bizottság feladatköre. A bizottságra átruházott hatáskörbe a polgármester egyéb munkáltatói feladatai ruházhatók át. A képviselő-testület dönti el, hogy a bizottság feladata csak véleményezés, javaslattétel, ellenőrzés legyen. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényt és a helyi rendeletet együttesen kell alkalmazni. Tájékoztatásul elmondta, hogy a helyi rendelet nem tartalmazhat az önkormányzati törvénnyel ellentétes rendelkezést. Tóth Péter polgármester megkérdezte, hogy a gazdasági bizottság tagjainak névsorát a képviselőtestület mikor fogadja el. Megkérdezte az ügyfélfogadási idővel kapcsolatban, hogy meg van-e határozva időkeret. Nagyné Simon Margit körjegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a bizottság megválasztása a rendelet kihirdetését követő testületi üléstől lehet megválasztani. Az ügyfélfogadási idővel kapcsolatban elmondta, hogy nincs időkeret meghatározva. Tóth Péter polgármester javasolta a polgármester ügyfélfogadását minden csütörtökön 8-11 óráig megállapítani. Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a polgármester kérte a szóbeli kiegészítéssel az SZMSZ elfogadását. A javaslattal kapcsolatban a képviselőt-testület hat igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet: 7/2011. (IV. 27.) számú rendelet Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete szervezet és működési szabályzatáról (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 2

3 2./ Balatonederics Község Önkormányzata évi gazdálkodásának zárszámadása (rendelet-tervezet) Az előterjesztést készítette: Nagyné Simon Margit körjegyző (Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth Péter polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület tagjai írásban az előterjesztést megkapták. Megkérdezte az előterjesztés készítőjét, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni. Nagyné Simon Margit körjegyző elmondta, hogy nem kívánja szóban kiegészíteni az írásos előterjesztést. Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a polgármester kérte a zárszámadás elfogadását. A javaslattal kapcsolatban a képviselőt-testület hat igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet: 8/2011. (IV. 27.) számú rendelet az önkormányzat évi költségvetésének zárszámadásáról. (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 3./ A települési hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról és a közszolgáltatás díja (rendelet-tervezet) Az előterjesztést készítette: Nagyné Simon Margit körjegyző (Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Nagyné Simon Margit körjegyző elmondta, hogy a képviselő-testület a rendelet-tervezetet már tárgyalta. A Közép- dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség előírásai figyelembe vételével készült, valamint a Veszprém Megyei Kormányhivatal munkatársai is átnézték. A Környezetvédelmi Felügyelőséggel még nem sikerült egyeztetni, hogy a gazdálkodó szervezet számára is kötelező-e a közszolgáltatás igénybe vétele. Ha kötelező, akkor a rendeletet módosítani kell. Megfontolásra ajánlotta a kedvezmények megállapítását. Tóth Péter polgármester javasolta a rendelet-tervezetben a közszolgáltatási díj mérséklésének módosítását. Elmondta, hogy az idősek és nyugdíjasok támogatása mellett javasolta a rászoruló fiatalok támogatását. Hozzátette, hogy van olyan eset, amikor a 70 év felüli egyedül élő nyugdíjasnak magasabb a nyugdíja, mint a 30 éves fiatal jövedelme. A közszolgáltatási díj mérséklésénél az alapdíj alóli mentesítésnél a nyugdíjminimum 200%-át meg nem haladó jövedelem a határ. Megkérdezte, hogy hány családot érintene. 3

4 Nagyné Simon Margit körjegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a konkrét adatok nem állnak a rendelkezésükre sem a nyugdíjasokról, sem az egyéb családokról. Ha a rendeletben nem csak a nyugdíjasoknak állapít meg a képviselő-testület kedvezményt, akkor a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok jelentős része is kedvezményezetté válhat, ami körülbelül a gyermeket nevelő családok 2/3-a. Tóth Péter polgármester elmondta, a jelenlegi információi szerint nem sokan váltanak kisebb edényre, bár ha a ténylegesen elszállított hulladéknak megfelelő méretű edényeztet vesz igénybe a lakosság és ennek megfelelő díjat fizet, félő, hogy a fajlagos költségek növekedése miatt erőteljesebben nő a hulladékszállítás díja. Nagyné Simon Margit körjegyző elmondta, hogy a rendelkezésre állási díjat, és az ártalmatlanítási díjat az előző évi gazdasági adatok alapján kell kiszámolni. A rendelkezésre állási díj háztartásokra vetített költsége nem függ a szemét mennyiségétől. Az ártalmatlanítás és deponálás költségét a válogatás illetve a szelektíven gyűjtött hulladék alacsonyabb feldolgozási költsége csökkentheti. Sajnálatos, hogy nem könnyen ellenőrizhető a kalkuláció. Elmondta továbbá, hogy vannak kezdeményezések amelyek a Remondis Kft. gazdálkodását vizsgálják, vitatják. A közbeszerzési eljárás keretében a szolgáltatás jogát 5 cég nyerte el, akik konzorciumot alakítottak. A díjat a társulási megállapodás alapján egységesen állapítják meg. Ennek ellenére vannak ezt vitató észrevételek. Véleménye szerint a 33 településnek egységesen kellene a tárgyalást a szolgáltatóval lefolytatni. Tóth Péter polgármester elmondta, hogy képviselő-testületi ülésen már hangsúlyozta az egységes fellépés hatékonyságát. A kistérségi szemétszállítással kapcsolatos megbeszéléseken arról volt szó, hogy január 1-től az összes kistérségi település felmondja a szerződés azon pontját, hogy az önkormányzatok számlázzanak a Remondis Kft. helyett, amit képviselő-testületi ülésen elmondott. A képviselők ennek ellenére úgy döntöttek, hogy április 30-ig az önkormányzat számlázzon, így a 33 település megállapodást nem tartották be annak ellenére, hogy személy szerint az összefogás mellett volt. Így az összefogás nem jött létre, és egy település nem megy sokra, az egységes fellépés a hatékony. Tóth Emilné képviselő megkérdezte, hogy a szemétszállítás napját a Remondis Kft. határozza meg, vagy az önkormányzat. Sok nyaraló tulajdonos hétvégén van csak Balatonedericsen, így ha hétfőn szállítanák el a szemetet, akkor többen is ki tudnák tenni az edényüket. Tóth Péter polgármester elmondta, hogy egyeztet velük, de a lomtalanítás napját is hétfőre szerette volna megszervezni a nyaraló ingatlantulajdonosok miatt, de nem sikerült megegyezni a céggel. Németh László képviselő elmondta, hogy a rendelet-tervezet tárgyalásakor a képviselő-testület megkérte a jegyző asszonyt, hogy a külterületi szemét szállítás rendje épüljön be a rendeletbe, ami nem valósult meg. A hulladékgyűjtő pontok feltüntetését szükségesnek tartja a rendeletbe. Javasolta a szemétgyűjtő területen egy táblát elhelyezését, amin feltüntetik, hogy csak a Remondis Kft.-s zsák lerakása engedélyezett. S fontosnak tartotta azt is, hogy erről az érintett település részen lakókat tájékoztassák. Nagyné Simon Margit körjegyző a hozzászóláshoz kapcsolódóan elmondta, hogy a rendelet-tervezet 2. (2) (3) bekezdése szabályozza a külterületi ingatlan tulajdonosok szemétszállítási rendjét. Meghatározva annak módját, továbbá a szemét elhelyezésének lehetőségét. Németh László képviselő javasolta, hogy a rendelet szövege egészüljön ki a terület pontos meghatározásával helyrajzi számmal. 4

5 Tóth Péter polgármester elmondta, hogy a külterületi nyaraló ingatlan tulajdonosok problémája meg van oldva. Az önkormányzat részükre zsák megvásárlását biztosítja. Minden nyaraló ingatlan tulajdonosnak van ismerőse, vagy olyan megbízottja, aki a füvet lenyírja, akit megkérhet, hogy a zsákját szerdánként tegye ki, hogy a Remondis Kft. el tudja szállítani. Egyetértett azzal, hogy a rendelet-tervezetbe a hulladékgyűjtő helyének pontos megjelölése épüljön be. A rendelet-tervezet tárgyalásakor képviselő-testület az szabályozta, hogy a 70 év feletti egyedül élő nyugdíjasoknak a közszolgáltatási díj 50%-át elengedni, ezzel a díjfizetési kötelezettséget átvállalja. A képviselő-testület a rendeletből ha kiveszi a kedvezményt, akkor a ténylegesen rászoruló nyugdíjasoknak nehézséget fog okozni a szemétszállítási díj kifizetése. Javasolta, hogy évben a 70 év felüli egyedül élő nyugdíjasnak az alapdíj alóli mentesítését engedélyezni jövedelemre tekintet nélkül. Németh László képviselő javasolta a közszolgáltatási díj mérséklésének megállapításánál jövedelemhatárhoz kötni, és a kedvezményt a benyújtás évére biztosítani. Így az első év tapasztalatai alapján tudnak a rendeletben biztosított kedvezményen illetve kedvezményezeti körön változtatni. Tóth Péter polgármester az előző hozzászóláshoz kapcsolódóan elmondta, hogy ha a képviselőtestület jövedelemhatárhoz köti a közszolgáltatási díj mérséklését, akkor javasolta, hogy ne csak a 70 év felettiekre, hanem az összes nyugdíjasra vonatkozzon a kedvezmény. Megkérdezte, hogy rendelet tartalmazhat-e olyan kitételt, hogy ha szolgáltatás történik, csak akkor fizessen a lakosság ürítési díjat. Nagyné Simon Margit körjegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a rendelet kimondja, hogy kötelező hetente igénybe venni a szolgáltatást. Javasolta, hogy a képviselő-testület fogadja el a rendeletet úgy, hogy a közszolgáltatást kötelező hetente igénybe venni, és a komposztáló kihelyezésével egyidejűleg tájékoztató fórumot tartani, és a 33 településnek egységesen fellépni a Remondis Kft-vel szemben, hogy tartsa nyilván az elszállított hulladékot ingatlanonként. A képviselőtestület a komposztáló igénybevétele után a rendeletét módosíthatja úgy, hogy ahol a komposztáló hulladék nem képződik, nem kötelező hetente igénybe venni a szolgáltatást. Molnár Gyula képviselő megkérdezte, hogy lehetséges-e, hogy a szemetes edényzetet csak minden második hétben ürítené a Remondis Kft. Nagyné Simon Margit körjegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy ha az edényzetbe komposztálódó hulladék kerül, azt heti rendszerességgel kell elszállítatni, amit egy közegészségügyi jogszabály ír elő. Hozzátette, hogy a Remondis Kft. fele a képviselő-testület jelezheti, hogy népszerűsíti a komposztálást, aminek érdekében komposztálókat helyez ki, így következő évtől nem teszi kötelezővé a szolgáltatás heti igénybevételét, ha az edényezte komposztálódó hulladék nem kerül. Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a polgármester kérte a rendelet-tervezet elfogadását, azzal kiegészítve, hogy a külterületi ingatlantulajdonosok a hulladékot az önkormányzat tulajdonában lévő hrsz-ú ingatlanon elhelyezett gyűjtőedényben biztosítja, továbbá azzal, hogy a kedvezményt az egyedül élő nyugdíjasok részére biztosítja a kedvezményt évente benyújtott kérelemre, legfeljebb a kérelem benyújtásának évére biztosítja 5

6 A javaslattal kapcsolatban a képviselőt-testület hat igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet: 9/2011. (IV. 27.) számú rendelet a települési hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról és a közszolgáltatás díjáról (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth Péter polgármester javasolta elfogadni a jegyző asszony javaslatát, hogy a Remondis Kft. fele a képviselő-testület jelezze, hogy népszerűsíti a komposztálást, aminek érdekében komposztálókat helyez ki, így következő évtől nem teszi kötelezővé a szolgáltatás heti igénybevételét, ha az edényzete komposztálódó hulladék nem kerül. A polgármester szavazásra bocsátotta a javaslatot, amellyel kapcsolatban Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hat igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 77/2011. (IV. 26.) számú határozat Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testülete arra törekszik, hogy a településen népszerűsíti a komposztálást, mely cél elérése érdekében pályázati támogatással komposztálókat helyez el a településen élő lakosság körében. Amennyiben hulladékgyűjtés és a komposztálás bevezetésének tapasztalatai alapján a közterületek, külterületek szennyezettsége csökken és az elszállított hulladék mennyisége azt indokolja, továbbá a hulladékgyűjtő edényzetbe nem kerül komposztálódó hulladék, felülvizsgálja a hulladékkezelésre vonatkozó rendeletét. Kedvező tapasztalatok alapján évtől nem teszi kötelezővé a szolgáltatás heti igénybevételét. Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről Remondis Kft-t a határozat kivonat megküldésével tájékoztassa. Határidő: május 31. Felelős: Tóth Péter polgármester 4./ Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjólét feladatok ellátásáról Balatonederics községben Az előterjesztést készítette: Dékány Györgyné intézményvezető (Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 6

7 Tóth Péter polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület írásban az előterjesztést megkapta. Javasolta a szakmai beszámoló elfogadását. Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester szavazásra bocsátotta a javaslatot, amellyel kapcsolatban Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hat igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 78/2011. (IV. 26.) számú határozat Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyermekvédelmi feladatok ellátásának tapasztalatairól szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a beszámolót a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére küldje meg. Határidő: május 31. Felelős: Tóth Péter polgármester 5./ Vegyes ügyek, kérdések, bejelentések, interpellációk 5.1 Szállítási szerződés módosítása Tóth Péter polgármester elmondta, hogy a POLUS COOP Zrt. megkereste az önkormányzatot, hogy a nagymértékű árváltozásokra hivatkozva a szállítási a szállítási szerződésüket módosítani kívánják. A szerződés tartalmazza, hogy egy évig nem lehet árakat emelni, de tekintettel a cukor, és a liszt árának nagymértékű emelésére, javasolta a szerződés módosítását. A javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért a polgármester szavazásra bocsátotta, mellyel kapcsolatban Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hat igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 79/2011. (IV. 26.) számú határozat Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a POLUS COOP Zrt július 20-án Sütőipari termékek élelmiszercsoportra megkötött szerződést az előterjesztett szállítási szerződés-tervezetnek megfelelően módosítja. A szerződés tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A szerződés aláírásával a polgármestert bízza meg. Határidő: május 31. Felelős: Tóth Péter polgármester 7

8 5.2 Tájház pályázattal kapcsolatban megbízási szerződés Tóth Péter polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Gyulai Béla kereste meg az önkormányzatot, aki a Tájház pályázat elkészítésénél segített. A megbízási díja a szerződés szerint az elnyert pályázati összeg 3%-a +ÁFA. Tudomása szerint az Integrált közösségi és szolgáltató tér pályázat megírásával bízta meg az önkormányzat, ahol a pályázat nem nyert, ezért ingyen vállalta a Tájház pályázatának megírását, most pedig küldte a megbízási szerződést, és kéri a díját, ami Ft +ÁFA összeg. Hozzátette, hogy a szerződés aláírásra került, így a díjat az önkormányzatnak ki kell fizetni. Kérte a kérdéseket, észrevételeket. Szijártó Ferenc alpolgármester javasolta, hogy a pályázatírónak két részletbe fizesse ki az önkormányzat a megbízási díját, mivel a szerződésben foglaltakat csak félig teljesítette. Nagyné Simon Margit körjegyző javasolta a pályázat írónak megírni, hogy mivel aránytalan terhet jelent az önkormányzatnak, mivel a munkák elvégzése csak 50%-ban valósult meg, a másik 50% csak akkor teljesül, ha az elszámolást és az első monitoring jelentést benyújtotta, és az aránytalanságra tekintettel két részletben fizeti ki az önkormányzat. A javaslattal kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért a polgármester szavazásra bocsátotta, mellyel kapcsolatban Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hat igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 80/2011. (IV. 26.) számú határozat Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert azzal, hogy a Zöldforrás Vidékfejlesztő és Szolgáltató Kft. képviseletében Gyulai Bélával egyeztesse a megbízási szerződés tartalmát. Az önkormányzatnak úgy ítéli meg, hogy a megállapodásban szerepelő díj egy összegben, előre törté nő kifizetése nem álla arányban az elvégzett munkával, így annak ütemezésére tegyen javaslatot úgy, hogy a díj 50 %-át a megadott határidőig, további 50 %-ot a támogatás elszámolásának befogadását követően téríti meg a vállalkozásnak. Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről Zöldforrás Vidékfejlesztő és Szolgáltató Kft. a határozat kivonat megküldésével tájékoztassa. Határidő: május 31. Felelős: Tóth Péter polgármester 5.3 Pályázati összegről lemondás Tóth Péter polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az Öböl parti szervezéséhez a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz pályázatot nyújtottak be. A pályázat elnyerésével kapcsolatban bizonytalansági tényező volt, és ezért a megrendezendő programok helyett olcsóbb költségvetésű programok kerültek megrendezésre. 8

9 Nagyné Simon Margit körjegyző az elhangzottakkal kapcsolatban elmondta, hogy az Öböl partin döntés hiányában a tervezett program csökkentett tartalommal valósult meg. Ennek indoka a takarékosság mellett az is, hogy az árajánlatokat adó előadóművészek az önkormányzati megrendelés hiányában - más fellépéseket vállaltak A pályázatban más tartalmat csak akkor lehet elismertetni, ha hasonló volumenű előadás kerül megszervezésre. A pályázatot 2009-ben nyújtotta be az önkormányzat, a rendezvény nyarán került megrendezésre. A támogatás megnyeréséről szóló határozatot csak április 11-én kapta meg az önkormányzat. Idő közben módosult a jogszabály is, mely a tervezett program 80 %-ának megvalósítását és a tervezett támogatás legalább 50 %-ának elszámolását követeli meg, melynek nem tud az önkormányzat megfelelni. A javaslattal kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért a polgármester szavazásra bocsátotta, mellyel kapcsolatban Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hat igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 81/2011. (IV. 26.) számú határozat Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete székhelye 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. MVH regisztrációs száma , A 122/2009. (IX. 17.) FVM. Rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader Fejezete keretében a azonosító számú, vidéki rendezvények, programok fesztiválok megvalósítása célterületre számon nyilvántartott pályázat keretében elnyert támogatásról visszavonhatatlanul lemond. A lemondás indoklása: A évben benyújtott pályázattal a évi Öbölparti rendezvényre kért Önkormányzatunk támogatást, melyről az MVH. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága április 11-én kézhez vett határozatával döntött. Döntés hiányában a rendezvényre önkormányzatunk egyrészt anyagiak hiányában, másrészt a késedelmes döntés miatt későn benyújtott megrendelésünk elutasítása miatt alacsonyabb költségű előadásokat valósítottunk meg. A fentiek mellett módosult a támogatás elszámolásának szabályozása, így a benyújtáskor hatályos 50 %-os megvalósítás helyett 80 %-os megvalósítással kellene elszámolnunk. Tekintettel arra, hogy az elszámolási feltételekről a rendezvény lebonyolítását követően értesültünk, nem tudunk megfelelni a módosított feltételeknek. 9

10 5.4 Bérleti ügyek Tóth Péter polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy két területbérleti kérelem érkezett. Horváth József ben kereste meg az önkormányzatot, hogy a nyári szezonban június 1-től augusztus 31-ig szeretne helyben sütött friss kürtös kalácsot, valamint túrófánkot értékesíteni, amihez 6 m 2 es területet szeretne a strandon a képviselő-testülettől bérbe venni. Elmondta továbbá, hogy Szép Tamásné Balatongyörök, Zsölleháti utca 21. szám alatti lakos is megkereste az önkormányzatot, hogy a balatonedericsi strandon szeretne területet bérelni a 2011-es nyári szezonra kürtöskalács készítése és árusítása céljából. A tevékenységéhez 4,5m 2 es területre lenne szükségük áramellátással és vízvételezési lehetőséggel. A területre egy új építésű kis faházat szeretnének tenni. Kérte továbbá, hogy 20%-os kedvezményt biztosítson a képviselő-testület a bérleti díjból számára, mivel a vállalkozását most indítja, de tájékoztatta, hogy erre nincs lehetőség. Javasolta, Szép Tamásnéval a bérleti szerződés megkötését. A javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a polgármester kérte a javaslat elfogadását, amellyel kapcsolatban Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hat igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 82/2011. (IV. 26.) számú határozat Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 0151/7 helyrajzi szám alatti strandfürdő területén évre bérbe adja Szép Tamásné Balatöngyörök, Zsölleháti utca 21. szám alatti lakos részére kürtöskalács készítése és árusítására a 4,5m 2 es területet, melynek évi bérleti díja Ft+ÁFA/négyzetméter/szezon Felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerződést a bérlővel kösse meg. Határidő: május 31. Felelős: Tóth Péter polgármester 5.5 Tájékoztatások Tóth Péter polgármester elmondta, hogy a Molnár Lajos aki az önkormányzatnál dolgozik - a strandon a fürdőbejáratok melletti területen elkészítette a kilépőt; körülbelül 1m 2 es területet térkővel lerakott. Javasolta, hogy a bejárattól a lépcsőig egy sétányt térkővel lerakni. Molnár Lajos a közfoglalkoztatás keretében a munkát el tudja végezni, így az önkormányzatnak csak az anyagárat kell kifizetni, ami körülbelül Ft-ba kerül. Kérte a képviselők javaslatát, véleményét. Nagyné Simon Margit körjegyző felhívta a képviselő-testület figyelmét, arra, hogy ezt a tétel a költségvetésben nem szerepel. Ugyancsak nem szerepel a költségvetésben a Hősök tere kerítésének javítása. A tartalék felhasználása előtt megfontolásra ajánlotta a mezőgazdasági utakkal kapcsolatos pályázatról való döntést. 10

11 Szijártó Ferenc alpolgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a mezőgazdasági út építésével kapcsolatban várjon addig, amíg az érintett ingatlan tulajdonosokat felkeresik és ismertté válik, hogy milyen mértékű támogatással tudnak az út építésében részt vállalni. Tóth Péter polgármester javasolta a mielőbbi döntés meghozatalát, mert több dologra is kihatással van, példaként említette a strand fejlesztést, és a rendezvények megtartását. Az út építésének tényleges költségéről egy árajánlat áll rendelkezésre. Ennek egyeztetésére a következő hetekben sor kerít. Tóth Emilné képviselő hozzátette, hogy mérlegelni kell a döntésnél, hogy az önkormányzatnak melyik beruházás előnyösebb, a strand hasznot hoz, az út építése nem. A döntés során fontos minden körülményt mérlegelni. Tóth Péter polgármester a tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy Czimmermann Ferenc 9028 Győr, Fehérvári utca 159. szám alatti lakos az önkormányzat tulajdonában lévő használaton kívüli a dögkút területét rendbe tartaná, használat fejében, és azt is felajánlotta, hogy megveszi az önkormányzattól a területet. A dögkút megszüntetésének jogszabályi feltételeiről tájékozódik, és azt követően tesz döntési javaslatot a képvelő-testületnek. Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester az ülést 19 óra 10 perckor bezárta. K. m. f. Tóth Péter polgármester Nagyné Simon Margit körjegyző 11

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Nemesvita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8311 Nemesvita, Dózsa u. 8. Telefon: 87 466-352, fax: 87 566-023 e-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 21-16/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Nemesvita

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-5/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. május 26-án 18 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. május 26-án 18 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-12/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

MÁTÉSZALKA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Mátészalka V á r o s Polgármestere Mátészalka, Hősök tere 9. Tel: 44/501-358. Fax. 44/501-360. e-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 592/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez - MÁTÉSZALKA VÁROS

Részletesebben

Balatonederics községben a Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 29-én 19 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben a Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 29-én 19 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-9/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadására

Jegyzőkönyv. 2. a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2009. február 19-én 15.00-17.00 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Magyar János, Neuwirth László,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. március 22-én a Városháza emeleti kistermében 9 15 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette.

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette. Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 10. napján hétfőn 17 órakor az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-300/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-300/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 5/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. március 20. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Tanácskozóterem

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Szám: 123-14/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-14/2013. Készült: 4 példányban Szám: 12314/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Bozsok Község Önkormányzata Képvisel testületének és Velem Község Önkormányzata Képvisel testületének 2013. április 17én 18,00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v e

J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 26. napján megtartott ülésének J e g y z ő k ö n y v e 85/2012./X.26./ számú testületi határozat Az Alapszolgáltatási Központ munkájáról,

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének 2/2007.számú JEGYZİKÖNYVE Készült, Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének az ellendi polgármesteri hivatalban 2007.február 14-én 17:00 órakor

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. április 10-én 17.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. április 10-én 17.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009 e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu Szám: 8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: Dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.00 órakor megtartott -

Részletesebben

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Készült: Szil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én (kedd) 19,oo órakor a Községháza

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-132/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

vállalkozó (52. 26. pont) e)17

vállalkozó (52. 26. pont) e)17 e)17 a 26.152 vállalkozó: a egyéni az A 170/2011.(VI.21.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 495/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.január 23-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Erdősi Attila

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tartalmazza: 51/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi határozat Elvégzett munkákról 52/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53.

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. mobil:06-70 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:91-15 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 3575-1/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: 498/2009. (XII. 14.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a meghívóban szereplő

Részletesebben

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU J E G Y Z Ő K Ö N Y V

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU J E G Y Z Ő K Ö N Y V TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU Szám: 640-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lesencetomaj és Lesencefalu Települési

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

T ÁR G Y S O R O Z A T

T ÁR G Y S O R O Z A T 7-6/2012. NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. március 28-án megtartott rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozata 20/2012.(III.28.) számtól 21/2012.(III.28.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1995. augusztus 24-i ülésérıl.

Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1995. augusztus 24-i ülésérıl. 10 /1995. JEGYZİKÖNYV Készült 1995. augusztus 24-i ülésérıl. Jelen vannak: Dr. Frankó Károly polgármester, Czibulka György alpolgármester, Balázs Imre, Bátori Gyula, Dávid István, Garai János, Hangya Lajosné,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 04-én, du. 15,00 órai kezdettel tartott nyílt testületi üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Rudabánya

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről.

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. 11-19/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. Határozat száma: Tárgy: 273/2009.(XII.14.) Pénzügyi átcsoportosításról 274/2009.(XII.14.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 2-2/2014. F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu J e

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. október 15-én (szerda) 15.00 órakor megtartott Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendeletek: 12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án megtartott nyilvános üléséről FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362- /2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. december 16-án megtartott nyilvános üléséről Rendelet: 25/2014. (XII.17.) az Önkormányzat SZMSZ-éről szóló 9/2013. (VII. 19.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV készült 2015. március 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen vannak: Tabányi Pál polgármester, Kérges László

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. június 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2009. január 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 1/2009. (I. 8.) rendelet: a helyi építészeti értékek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:...../2010. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án 17 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Fegyvernek Nagyközség Pol gár mester e Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. április 14-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. április 14-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. április 14-én megtartott üléséről Határozatok száma: 21-29. TARTALOMJEGYZÉK 21/2015.(IV.14.)

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

Szám: 362/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-én megtartott ülésérıl.

Szám: 362/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-én megtartott ülésérıl. Szám: 362/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Ügyiratszám: 166-15/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-27/2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. június 24-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010. Önkormányzat Kapolcs Száma: 94-15/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 9/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 29-én megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 24/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13.

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13. A 2012. szeptember 13-i rendes képviselő-testületi ülés előterjesztései M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület 7/2010.(X. 28.) számú rendelete (SZMSZ) 8. (1) bekezdésére figyelemmel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben