Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről."

Átírás

1 Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: óra A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme, Bősárkány A képviselő-testületi ülésen jelenlévők: Szalay Imre polgármester Németh Gábor alpolgármester Bagó Szabolcs Laffer Krisztiánné Németh Károly Rácz István Török Imre testületi tagok A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Dr. Molnár Erika jegyző Szűcs Lászlóné óvodavezető Szalay Imre: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestületi ülés határozatképes, mivel Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 7 tagjából 7 fő jelen van, a nyilvános ülést megnyitja. Szeretné elmondani azt az örömteli érzést, hogy milyen sokan köszönik meg a karácsonyi csomagot, amivel a falu idős embereit ajándékozták meg Karácsonyra. Elmondja, hogy az elmúlt 17 évben nem kapott annyi köszönetet, mint az elmúlt egy hétben. Felolvassa a karácsonyi köszöntő verset, amellyel az időseket köszöntötték. Szavazásra bocsátja a meghívóban kiküldött napirend módosítását és a módosított napirend elfogadását. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő napirendet fogadta el. Napirend: 1. Beszámoló az óvoda 2010/2011-es nevelési évéről. Előterjesztő: Szűcs Lászlóné óvodavezető évi vízdíj meghatározása évi hulladékszállítási díjak meghatározása. 4. Döntés közlekedési táblák kihelyezéséről.

2 évi bérleti díjak meghatározása, bérleti szerződések meghosszabbítása. 6. Önkormányzati vagyonbiztosítás felülvizsgálata. 7. Hozzájárulás dr. Molnár Erika jegyző részére helyettesítéshez. 8. Faluköszöntő táblák kihelyezése, csónak vásárlása. 9. Katolikus faluház udvarának megvásárlása. 10. Rendőrség üzemanyagköltségéhez történő hozzájárulás. 11. Dör község csatlakozása a csornai szennyvíztisztítóhoz. Napirend előtt: Szalay Imre: ismerteti a lejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót. Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. 128/2011.(XII.16.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. (A beszámoló írásban mellékelve.) Szalay Imre: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy december 16-án az önkormányzat folyószámlán ,- Ft van. Várhatóan ezzel az összeggel tudja zárni az önkormányzat az évet. A folyószámlahitel-szerződést tegnap írták alá az OTP-nél, amely egy biztonsági tartalék az önkormányzat számára. Remélhetőleg nem sokszor lesz rá szükség. Napirend tárgyalása: 1. napirendi pont: Beszámoló az óvoda 2010/2011-es nevelési évéről. Előterjesztő: Szűcs Lászlóné óvodavezető Szűcs Lászlóné: elmondja, hogy a beszámoló a 2010/2011-es nevelési évet foglalja össze. Az óvodában egy nevelési év szeptember 1-jétől augusztus 31-ig tart. A szorgalmi időszak május 31-én lezárult. A beszámolóban szerepelnek adatok az óvoda létszámával, a pedagógiai munkával valamint a konyhai kihasználtsággal kapcsolatosan. A beszámolóval kapcsolatos kérdésekre szívesen válaszol.

3 3 Bagó Szabolcs: úgy látja, hogy az év közben felmerült problémák, mint pl.: a nyári szabadságolás, az óvoda nyári nyitva tartása megoldódtak. Kéri, hogy az óvoda vezetője a következő nevelési évben is fontolja meg ezeket a dolgokat. Úgy kell megszervezni a munkát, szabadságolást, hogy ne okozzon problémát. Szalay Imre: szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. 129/2011.(XII.16.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda 2010/2011-es nevelési évéről szóló beszámolót az előterjesztett tartalommal elfogadja. 2. napirendi pont: évi vízdíj meghatározása. Szalay Imre: elmondja, hogy a Pannon-Víz Zrt. a évi ivóvízdíj szolgáltatást egységesen 3,7 % - kal tervezi emelni. Elmondja, hogy az önkormányzat alacsonyabb összeget is meghatározhat, de abban az esetben a különbözetet az önkormányzatnak kell megfizetnie. Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg. 12/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelete a vízi közműből szolgáltatott ivóvízdíj megállapításáról. (A rendelet írásban mellékelve.) 3. napirendi pont: évi hulladékszállítási díjak meghatározása. Szalay Imre: elmondja, hogy a Rekultív Kft. négy díjemelési javaslatot határozott meg, de egyeztetett a Rekultív Kft.-vel és Bősárkányban a hulladékszállítási díjak a 2011-es szinten maradhatnak. A szelektív hulladékgyűjtés bevezetése és rekultivációs projekthez kellett képezni egy alapot, melybe a hulladékszállítási díjak egy része befizetésre került. Ezen kívül Bősárkány Önkormányzata a tavalyi évben a pályázati önrészt átutalta, így a pályázati projekthez már sem a lakosságnak sem az önkormányzatnak nincs befizetési kötelezettsége. Ezért van lehetőség arra, hogy a évi díjak maradjanak 2012-ben is. A hulladékszállítási rendelettervezetben szereplő díjakat javasolja elfogadni. Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg.

4 4 13/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtéséről, szállításáról és kezeléséről szóló 16/1996.(XI.29.) rendelet módosításáról. (A rendelet írásban mellékelve.) 4. napirendi pont: Döntés közlekedési táblák kihelyezéséről. Szalay Imre: elmondja, hogy két hete helyszíni bejárást tartottak a Levente utcában a vízelvezetés illetve a megnövekedett átmenő forgalom miatt. Kérték a lakók, hogy mivel sokan terelőútként használják a Levente utcát, az önkormányzat helyezzen ki behajtani tilos táblákat, vagy lakó- pihenő övezet jelzőtáblákat. Németh Gábor: nem tudja, van-e egyáltalán értelme a táblák kihelyezésének. Szalay Imre: véleménye szerint van értelme, hiszen a rendőrök csak akkor tudnak intézkedni. Németh Gábor: a Levente utcába a zsákutca tábla kihelyezését javasolja, akár mindkét irányból. Tényleg több nehézgépjármű is közlekedik a Levente utcában, és tönkre fogják tenni az utat. Sebességkorlátozó táblával, behajtani tilos táblával véleménye szerint nem érnek el semmit, azt nem fogják betartani. Megjegyzi, hogy a hivatal mellett is ki kellene tenni az elsőbbségadás kötelező jelzőtáblát, mert balesetveszélyes, hiszen itt kerékpárút is van, ahol a kerékpárosnak elsőbbsége van. Szalay Imre: mivel a hivatal mellett korábban is volt már tábla, arról nem kell dönteni. A Levente utcára vonatkozóan viszont el kellene dönteni, hogy behajtani tilos, kivéve célforgalom jelzőtáblákat helyezzenek-e el, vagy zsákutca legyen-e a Levente utca. Rácz István: véleménye szerint a zsákutca tábla kihelyezéséről meg kellene kérdezni az ott lakókat. Szalay Imre: javasolja egyelőre a behajtani tilos kivéve célforgalom jelzőtáblák kihelyezését és egyeztetés kezdeményezését a lakókkal a zsákutca tábla kihelyezéséről. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadta a javaslatot. Szalay Imre: elmondja, hogy a piactéren is szükség lenne közlekedési tábla elhelyezésére. Véleménye szerint behajtani tilos, kivéve piacnapon táblát kellene elhelyezni, mivel sokan parkolónak használják a területet. Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy mivel a piactérnél nincs kihelyezve közlekedési tábla a rendőrség nem tud eljárni. Németh Károly: elmondja, hogy a gyalogjárdát is tönkretették. Németh Gábor: véleménye szerint magánterület táblát kell kihelyezni, úgy mint az élelmiszer üzlet parkolójába. Javasolja, hogy az utca felőli részre tegyenek kerítést. Javasolja, hogy a Kossuth utcába tegyenek ki megállni tilos táblát, a Bősárkány Kapuvári útra pedig javasolják a közútkezelőnek, hogy szintén helyezzen el megállni tilos táblát. Sajnos úgy parkolnak a nagy buszokkal, autókkal, hogy az autó egyik fele a járdán áll. Ha lenne tábla, a

5 5 rendőr is tudna büntetni. Az önkormányzat piacfelügyelője már korán reggeltől ott van a piacon, határozza meg a piacosoknak a beállási sorrendet. Szalay Imre: elmondja, hogy a régi ÁFÉSZ-bolt elől felszedték a láncokat, azt leteszik a piactérnél. Véleménye szerint, ha valaki a járdán parkol, azért tábla nélkül is büntethet a rendőr, hiszen járdán tilos parkolni. Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy ha közlekedési táblákat helyeznek ki, akkor a rendőrség eljárhat, ha viszont a magánterület táblát helyezik ki, akkor polgári jogi úton lehet igényt érvényesíteni. Laffer Krisztiánné: véleménye szerint olyan táblákat kell kihelyezni, ami hatékony. Bagó Szabolcs: úgy tudja, hogy Csornán várakozni tilos tábla van kitéve a piactéren. Németh Gábor: javasolja a megállni tilos tábla kihelyezését a Kossuth L. utca Vasút utca kereszteződésétől a könyvtár végéig. Szalay Imre: szavazásra bocsátja a javaslatot, mely szerint a Kossuth utca és Vasút utca kereszteződésétől a könyvtár végéig mindkét oldalon megállni tilos táblákat helyez ki az önkormányzat, a piactérre pedig egy várakozni tilos kivéve piac időpontjában táblát. A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. A Képviselő-testület a következő határozatot hozta. 130/2011.(XII.16.) határozata 1. Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Levente utcában a forgalmi rendet január 1-jétől megváltoztatja oly módon, hogy a Levente utca mindkét bejáratához behajtani tilos, kivéve célforgalom jelzőtáblákat helyez el. A képviselő-testület táblák elhelyezésével egyidejűleg egyeztetést kezdeményez a Levente utcai lakókkal a zsákutca táblák kihelyezése kérdésében. 2. A képviselő-testület a piactér és környéke forgalmi rendjét január 1- jétől megváltoztatja oly módon, hogy a Kossuth utca-vasút utca kereszteződésétől a könyvtár végéig mindkét oldalon megállni tilos jelzőtáblákat helyez el, a piactérre pedig várakozni tilos, kivéve piac időpontjában jelzőtáblát helyez el. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a forgalmi rend változtatásáról, valamint a lakosság tájékoztatásáról gondoskodjon. Határidő: azonnal

6 6 5. napirendi pont: évi bérleti díjak meghatározása, bérleti szerződések meghosszabbítása. Szalay Imre: elmondja, hogy egy szerződést már felmondtak. A lakók jelezték, hogy ha december 15-ig nem is tudnak kiköltözni, de december 31-ig kiköltöznek. Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a Petőfi u. 97/3., Petőfi u. 97/4., Petőfi u. 57., Petőfi u. 83/2. szám alatti lakások bérleti szerződése lejár december 31-én, javasolja egy évvel meghosszabbítani. Németh Gábor: véleménye szerint, ha a lejáró szerződéseket egyeseknél nem hosszabbították volna meg, nem gyülemlett volna fel ennyi tartozás az önkormányzati lakásoknál. Komolyan el kellene gondolkodni, hogy megéri-e kiadni ezeket a lakásokat, mivel a bérlők milliós költségeket okoznak az önkormányzatnak. Olyan emberek tartanak igényt a lakásokra, akik nem fizetik meg a bérleti díjat, ezzel az önkormányzatnak okoznak kárt. Ez után jobban meg kellene fontolni, hogy kinek adják ki ezeket a lakásokat. Ne szociális bérlakások legyenek. Szalay Imre: elmondja, hogy nem szociális lakásokról van szó. Az egészségügyi kombinát fűtéskorszerűsítése megtörtént, ezért a fűtésszámlát a lakók most már nem az önkormányzat, hanem a szolgáltató felé fizetik. Egyetért azzal, hogy a továbbiakban jobban oda kell figyelni, hogy kinek adja bérbe az önkormányzat ezeket a lakásokat. Németh Gábor: véleménye szerint abból is látszik, hogy szociális bérlakásokról van szó, hogy túl alacsony a lakbér és túl elnéző az önkormányzat. Szalay Imre: nem vitatja, hogy alacsonyak a bérleti díjak, de ez nem azt jelenti, hogy szociális lakásokról van szó. Egységes 4%-os bérleti díj emelést javasol, 100 Ft-ra kerekítve az összegeket. A gyógyszertár bérleti díját nem javasolja emelni, pontosabban a jelenlegi ,- Ft helyett javasolja, hogy kereken ,- Ft legyen. Ezen kívül a lejáró bérleti szerződéseket javasolja meghosszabbítani, kivéve azt az egyet, amelyiket egyébként is felmondott az önkormányzat. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 131/2011.(XII.16.) határozata 1. Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakás, illetve nem lakás céljára szolgáló helyiségek évi bérleti díjait a következők szerint határozza meg: N é v Díj/hó Lakbér Garázs Egyéb helyiség Dr. Petró Andor Petőfi u. 97/ ,- Petőfi u. 97/1. garázs 4.900,- Petőfi u. 97/ ,- Licskai Krisztián, Petőfi u. 97/ ,- Lidi Balázs, Petőfi u. 97/ ,- Szabó Róbertné, Petőfi u ,- Petőfi u. 83/ ,-

7 7 Vida Krisztina, Petőfi u. 83/ ,- Tóth Zoltán, Petőfi u. Faház Petromedicare Kft. Petőfi u. 97. orvosi rendelő Leé és Tsa. Kft., Dózsa u ,-/év , ,- orvosi rendelő Üzlet, Petőfi u ,- ALSYS KFT., Kémény 5.700,- Horváth Patika, Petőfi u ,- Fogorvosi rendelő Petőfi u ,- A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az érdekelteket értesítse. 2. Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy azon bérleti szerződéseket, melyek lejárnak december 31-én december 31-ig meghosszabbítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződéseket írja alá. 3. Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy mivel a fűtéskorszerűsítés megvalósult, a Petőfi u. 97/1. sz. lakásra vonatkozóan január 1-jétől új bérleti szerződést köt Dr. Petró Andor háziorvossal. Határidő: december napirendi pont: Önkormányzati vagyonbiztosítás felülvizsgálata. Szalay Imre: elmondja, hogy a Generali Biztosító árajánlatot küldött az önkormányzat vagyonbiztosításával kapcsolatban. Az árajánlatból kiderül, hogy a Generáli Biztosítónál nincs önrész, míg a jelenlegi biztosítónál elég komoly önrészt is kell vállalni. A jelenlegi biztosítótól is kértek árajánlatot, de a mai napig nem érkezett meg az árajánlat, így csak a évi díjakhoz tudják hasonlítani az új ajánlatot. Javasolja a Generali Biztosító ajánlatát elfogadni, hiszen ,- Ft-tal kevesebb az éves biztosítási díj, mint a jelenlegi díj. 132/2011.(XII.16.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak biztosítására a Generali- Providencia Biztosító Zrt. (1066 Budapest, Teréz krt ) ajánlatát fogadja el. A Képviselő-testület január 1-jétől megállapodást köt a Generali Biztosítóval vagyontárgyainak biztosítására. A biztosítás éves díja az ajánlat alapján: ,- Ft.

8 8 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást a határozatban és az ajánlatban foglaltak szerint kösse meg. Határidő: azonnal 7. napirendi pont: Hozzájárulás dr. Molnár Erika jegyző részére helyettesítéshez. Dr. Molnár Erika: hozzájárul a napirendi pont nyilvános ülésen történő tárgyalásához. Szalay Imre: elmondja, hogy dr. Molnár Erika jegyző már második évi helyettesíti a markotabödögei dr. Nagy Ágnes körjegyzőt szülési szabadsága ideje alatt. Javasolja, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá, hogy a jegyzőnő a Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza Körjegyzőségben évben is helyettesíthessen heti egy alkalommal a korábbi feltételekkel. Szavazásra bocsátja a javaslatot. A képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 133/2011.(XII.16.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy dr. Molnár Erika jegyző január 1-jétől december 31-ig heti egy munkanapon helyettesítse Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza Körjegyzőjét. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Markotabödöge Község polgármesterét értesítse, és a helyettesítésről Markotabödöge Község Polgármesterével megállapodást kössön. Határidő: december napirendi pont: Faluköszöntő táblák kihelyezése, csónak vásárlása. Bagó Szabolcs: elmondja, hogy a korábbi testületi ülésen elnapolta a testület a döntést a csónak beszerzéséről. Az alumínium testű csónakra az árajánlat megérkezett. A 3,3 méter hosszúságú és 1,25 méter szélességű csónak nettó ára: ,- Ft. A két csónak között nagy a különbség stabilitásban, az alumínium testű csónak stabilabb, míg az üvegszálas csónak mindenképpen labilisabb. Az alumínium testű csónak súlya: 70 kg, az üvegszálas csónak súlya pedig 45 kg. Természetesen a csónakot zárt fedett helyen kellene tárolni. Az alumínium csónak szállítását áprilisra jelezték. Véleménye szerint az alumínium csónakot kellene megvásárolni, hiszen hosszú távra gondolkodva mindenképpen az lenne a jó. Szalay Imre: az alumínium csónak megvásárlását javasolja. A faluköszöntő táblákkal kapcsolatban javasolja, hogy a Ponyva Manufaktúra ajánlatát fogadja el a testület, és alumínium köszöntő táblákat helyezzen ki a falu két bejáratához. A csornai faluköszöntő táblákhoz hasonló táblák kihelyezéséről van szó..

9 9 Németh Gábor: nagyon kényes dolognak tartja, hogy milyen táblával köszönti az önkormányzat a beérkező, illetve átutazó vendégeket. Javasolja, hogy ne döntsön a faluköszöntő táblák kihelyezésében a képviselő-testület. Szalay Imre: szavazásra teszi fel a csónak megvásárlását, a faluköszöntő táblákkal pedig majd a januári ülésen foglalkozik a testület. 134/2011.(XII.16.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a látványtó tisztításához egy alumíniumcsónakot vásárol. A csónak ára ,- Ft + ÁFA, mely költséget a képviselő-testület évi költségvetésében biztosítja. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a csónak beszerzéséről gondoskodjon, valamint, hogy a költségvetési rendelet módosításakor a rendelettervezetbe építse be a határozatban meghatározott költséget. Határidő: azonnal 9. napirendi pont: Katolikus faluház udvarának megvásárlása. Szalay Imre: elmondja, hogy a 86-os főút felújításával az iskola melletti parkolót is felszámolták. Javasolja, hogy az önkormányzat vásárolja meg a katolikus faluház udvarát, hogy az iskolába járó pedagógusok és szülők biztonságosan tudjanak parkolni. A korábbi években már megtörtént az ingatlan megosztása, így már két helyrajzi számon van az épület és az udvar. A múlt vasárnap egyeztetett az egyházközséggel. Az egyházközség hajlandó értékesíteni az udvart ,- Ft-os vételáron. Az ingatlan megvásárlását követően az utcai kerítést el kellene bontani és helyette oldalkerítést kellene építeni, illetve egy 4-5 méteres kapubejárót. Az ingatlanon murvás parkoló kialakítását tervezi. Németh Gábor: véleménye szerint, ha parkolót alakít ki az önkormányzat, döntse el, hogy kinek. A murvás piacteret is kialakította az önkormányzat, és sokan parkolónak használják a területet. 135/2011.(XII.16.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a katolikus faluház udvarát (Bősárkány, 215/2 hrszú ingatlan) bruttó ,- Ft-os vételáron az egyházközségtől megvásárolja. A Képviselő-testület dönt arról, hogy a megvásárolt területen murvás parkolót alakít ki.

10 10 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére és a parkoló kialakítására. Határidő: azonnal 10. napirendi pont: Rendőrség üzemanyagköltségéhez történő hozzájárulás. Szalay Imre: elmondja, hogy a rendőrség üzemanyagköltségéhez négy-öt éve a tóközi önkormányzatok hozzájárultak. Ismét felvetődött ez a kérdés és az üzemanyagköltségekhez 1.000,-2.000,- Ft-tal történő hozzájárulásról Maglóca, Tárnokréti, Cakóháza és Markotabödöge községek már döntöttek. Javasolja, hogy támogassa az önkormányzat a rendőrséget a évben 12 hónapon keresztül havi 2.000,- Ft-tal. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 136/2011.(XII.16.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy január 1-jétől havi 2.000,- Ft összegű támogatást nyújt a Csornai Rendőrkapitányság részére a körzeti megbízotti szolgálati feladatok ellátásának segítéséhez. A képviselő-testület a támogatással az üzemanyagköltségekhez kíván hozzájárulni. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről a Rendőrkapitányságot értesítse, a támogatásra vonatkozó megállapodást írja alá és a határozat végrehajtásáról gondoskodjon. Határidő: értesítésre azonnal, támogatás kifizetésére folyamatos 11. napirendi pont: Dör község csatlakozása a csornai szennyvíztisztítóhoz. Szalay Imre: elmondja, hogy Dör község pályázatot nyújt be a település szennyvízcsatornázására. A szennyvizet a csornai tisztítóba szeretnék bevezetni, melyhez a bősárkányi, farádi és csornai önkormányzat hozzájáruló nyilatkozata is szükséges. Felolvassa a szándéknyilatkozatot. A nyilatkozat mellett javasolja, hogy a testület döntsön arról, hogy a majdani csatlakozás költségeit és egyéb feltételeit egy későbbi megállapodásban rendezze a négy önkormányzat. Németh Gábor: javasolja, hogy a csatlakozás költségeit az előzőleg társult három önkormányzat határozza meg. Szalay Imre: szavazásra bocsátja a nyilatkozat megadását.

11 11 137/2011.(XII.16.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Csornai szennyvíztisztító szennyvízbefogadó kapacitással rendelkező önkormányzata kijelenti, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Dör község közigazgatási területén keletkező kommunális szennyvíz a Csornai szennyvíztisztító telepre befogadásra kerüljön a szennyvíz elhelyezése és tisztítása érdekében. A Képviselő-testület kezdeményezi, hogy csatlakozás költségeit és egyéb feltételeit egy későbbi megállapodásban rendezze a négy önkormányzat. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szándéknyilatkozatot Dör Község Önkormányzatának küldje meg. Határidő: azonnal Napirend után: Szalay Imre: elmondja, hogy az önkormányzat szennyvíz pályázatát december 20-án bírálják el. Az eredményről a képviselő-testület tagjait szóban, illetőleg a falu lakosságát a képújságon keresztül szeretné majd tájékoztatni. Kíván mindenkinek boldog, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, szerencsés új évet. Megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést órakor bezárja. Kmf. Szalay Imre polgármester dr. Molnár Erika jegyző

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. március 22-én a Városháza emeleti kistermében 9 15 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Szám: 110-6/2015. UGOD. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 110-6/2015. UGOD. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 110-6/2015. UGOD Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8564 Ugod, Kossuth u. 32. Szám:

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-2/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-5/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére 70 JEGYZŐKÖNYV Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07-i rendkívüli, ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében. Jelen vannak: jelenléti ív szerint Tárgy: a Képviselő-testület

Részletesebben

6513 Dunafalva, Kossuth u. 4. T./F.: 69/332-101 E-mail: dfalvhiv@t-online.hu. Jegyzőkönyv

6513 Dunafalva, Kossuth u. 4. T./F.: 69/332-101 E-mail: dfalvhiv@t-online.hu. Jegyzőkönyv Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6513 Dunafalva, Kossuth u. 4. T./F.: 69/332-101 E-mail: dfalvhiv@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: 2015. március 26-án, a Dunafalva Községi Önkormányzat

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1 sz. Jegyzőkönyve

Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1 sz. Jegyzőkönyve Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 sz. Jegyzőkönyve Készült: a képviselő-testület 2016. január 28-án tartott üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: 2016. január 28-án a Kossuth út 86/A.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Szám: 82-5/2016. U G O D. Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 82-5/2016. U G O D. Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 82-5/2016. U G O D Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8564 Ugod, Kossuth u. 32.

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-2/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

2013. m á r c i u s 18.

2013. m á r c i u s 18. Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i ülés 2013. m á r c i u s 18. Készült: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2013.03.18-án

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 44 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. június 23-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Patkó András alpolgármester, Helli József képviselő, Tőzsér András képviselő, Nagy István

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 5/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. március 20. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

12/2009. m u t a t ó j a.

12/2009. m u t a t ó j a. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 12/2009 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 13- án megtartott ülésen felvett, hangfelvétellel rögzített ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-12/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről 12.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. június 28-án megtartott rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. június 28-án megtartott rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 28-án megtartott rendes ülésérıl Jelen vannak: Pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 13/2011. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 24-én (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. február 11. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjog rendezésérıl Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-10/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Az ülés helye: M vel dési Ház nagyterme Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-27/2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 31. napján megtartott ülésén Jelen vannak: -, - Dr. Illyés Erzsébet jegyző, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról.

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2011. December 30-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képvisel -testületének 2011.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

3/2015. (III. 06.) ÖH. Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi munkájáról

3/2015. (III. 06.) ÖH. Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi munkájáról Felsőlajos Község Önkormányzata LMKOHFL/94/3/2015. Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2015. március 6. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 3/2015. (III. 06.) ÖH. Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati

Részletesebben

Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs, Kossuth

Részletesebben

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Cseh János

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről iktató szám: 6238-15/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 05. 15. Jelen vannak:

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 1-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 24-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy:

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. február 24ei testületi üléséről M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: 10/2015.(II.24.) határozat Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-14/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Gazdag

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2009. július 8-án tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2009. július 8-án tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 8-án tartott rendkívüli nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 10 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 122/2008.(XI.27.) Heves Megyei Vízmű 2009. évre vonatkozó, lakossági víz- és csatornaszolgáltatás

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 20-án 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tartalmazza: 51/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi határozat Elvégzett munkákról 52/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság 2011. szeptember 12-ei üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság 2011. szeptember 12-ei üléséről BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZAT Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság Sorszám: 10. JEGYZŐKÖNYV a Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Egyed

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 17-én tartott üléséről. 1/2013.(I.18.) sz. rendelet 2/2013.(I.18.) sz.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. november 23.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. november 23. Felsılajos Község Önkormányzata Iktsz:LMKOHFL/94/13/2015 Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. november 23. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. november 25. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.110-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. február 20-án (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6./2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.április 30.-án (kedd) 15 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. október 15-én (szerda) 15.00 órakor megtartott Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Készült 2013. május 22-én, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. május 22-én, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 3/2013. Készült 2013. május 22-én, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Mészáros Ottó képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-én 16 00 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-én 16 00 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-én 16 00 órától megtartott rendkívüli üléséről T a r t a 1 o m: Oldalszám: 38-41 - ig Határozatok és rendeletek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 6. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról

JEGYZŐKÖNYV. 6. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról Iktatószám: 31-23/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. április 22-ei soron következő ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay termében) Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 29/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 15-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-17/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 23-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. IV. 71-3/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. A társulási tanács ülésének helye: A társulási tanács ülésének idıpontja: 7100 Szekszárd, Béla

Részletesebben

Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 KISBERZSENY Szám: 129-37/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 10. napján délután 17.30 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 1-15/2011./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4. Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása

Jegyzőkönyv. 4. Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása Jegyzőkönyv Készült: a Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 24-én (szerdán) 15 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. december 23-án (szerda) 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben