Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről"

Átírás

1 Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z 1 17/2012. (IV. 10.) K 8 18/2012. (IV. 10.) A 16 19/2012. (IV. 10.) D 2 20/2012. (IV. 10.) Z 1 21/2012. (IV. 10.) Z 1 22/2012. (IV. 10.) Z 1 23/2012. (IV. 10.) Z 1 24/2012. (IV. 10.) Z 1 Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés ideje) Tárgya 8/2012. (IV. 11.) Salomvár Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Kapcsolódó önkormányzati rendelet (Módosítás, vagy hatályon kívül helyezés) Kódja D 2

2 Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének április 10-én (kedden) tartott nyílt üléséről. Ülés helye: Zalacséb-Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzősége Tanácskozóterem 8995 Salomvár, Petőfi u. 11. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Árvay Sándor polgármester órakor megnyitja az ülést. Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület teljes létszámban (5 fő) jelen van, tehát az ülés határozatképes. Ezt követően az alábbi napirendi pontokra tesz javaslatot, melyek a meghívóban szereplővel azonosak. Napirendi pontok: 1. Tájékoztató a nyílt ülésen hozott, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Nagy Szilvia körjegyző 2. Polgári peres kártérítési eljárás és büntetőeljárás kezdeményezése 3. Felülvizsgálati kérelem benyújtására vonatkozó döntés visszavonása 4. Településszerkezeti terv jóváhagyása, rendelet-alkotás Salomvár Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről 5. A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 6. Salomvár Község Önkormányzata évekre szóló gazdasági programjának felülvizsgálata 7. Egyéb, aktuális ügyek - Sportegyesület és Polgárőr Egyesület beszámolójának megtárgyalása, önkormányzati utak kitisztítása, művelődési ház terembérleti díjának felülvizsgálata, távfelügyeleti szerződés módosítása, stb. A napirendre tett javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. Árvay Sándor polgármester ezt követően felkéri Nagy Szilvia körjegyzőt a jegyzőkönyv vezetésére.

3 A jegyzőkönyvvezető személyét a képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta. 1. Tájékoztató a nyílt ülésen hozott, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Előadó: Nagy Szilvia körjegyző. Elsőként Nagy Szilvia körjegyző ismerteti a nyílt ülésen hozott, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót. (jegyzőkönyvhöz mellékelve) A képviselő-testület a tájékoztatót kérdés, hozzászólás nélkül, egyhangúlag elfogadta. 2. Polgári peres kártérítési eljárás és büntetőeljárás kezdeményezése. Előadó: Árvay Sándor polgármester. Árvay Sándor: Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 52/2011. (XI. 24.) számú határozatával úgy döntött, hogy polgári peres kártérítési pert kíván indítani az ügyben érintett volt körjegyző ellen, ez ügyben megbízta a polgármestert, tájékozódjon arról, ki a legjártasabb ügyvéd ezen a területen. Ennek határideje március 31-én lejárt. Az a véleménye, hogy az üggyel továbbra is a perben az önkormányzat képviseletét ellátó Dr. Koltai Tibor ügyvédet kellene megbízni, hiszen az üggyel kapcsolatos valamennyi információ birtokában van. Dr. Koltai Tibor a volt körjegyző ellen benyújtandó kártérítési kereset tervezetét a mai napon elküldte ben. Ismerteti a testülettel. A kereset az okozott kár tőkerészére ,- Ft-ra - lenne benyújtva, a kamat összege naponta változik. További 875 ezer forint vonatkozásában ami az ügyvédi díjak összege - pedig a jegybanki alapkamat megfizetésére lenne kötelezve november 1. napjától kezdődően. Az ügyvéd véleménye szerint a Győri Ítélőtábla Gf.IV /2010/4. számú ítéletére figyelemmel csalás bűntette és más bűncselekmények miatt ismeretlen tettes ellen a büntetőfeljelentést is meg kellene tenni az önkormányzatnak. A tervezethez írt szintén ben megküldött kísérőlevélben az ügyvéd felhívja a figyelmet az esetleges elévülés veszélyére. Ez azt jelenti, ha a bíróság az elkövetés idejét veszi figyelembe ami 3 év jelen esetben akkor elévült, az ügy, ha a jogerős másodfokú ítéletet, akkor nem évült el. Ezt előre nem tudja senki megmondani. Az a véleménye, ha elévült a bíróság nem is fogja tárgyalni. Javaslata az, hogy mindkét feljelentést meg kell tenni az elévülés veszélye ellenére. Az ügyvéd a kereset benyújtását, a feljelentési okirat elkészítését és egyéb szükséges dokumentumok elkészítését ,- Ft + ÁFA összegért vállalná. A perben az ügyvédi munkadíj általában 5 % + ÁFA, Salomvár anyagi helyzetére tekintettel 3 % + ÁFA lenne, de nyilván ez későbbi döntés. Csáki István: Véleménye szerint is el kell indítani a pereket, mondja ki a bíróság, hogy nem perelhető. Az önkormányzatnak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy kárát megtéríttesse. A többi képviselő is ezt az álláspontot képviselte. Árvay Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő:./2012. (IV. 10.) számú határozat Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testülete a fennálló elévülési veszély ellenére úgy dönt, hogy polgári peres kártérítési eljárást indít Andalics Csaba volt körjegyző ellen és kéri a törvényszéket, hogy kötelezze Andalics Csabát ,- Ft kártérítés és ezen összeg után december 19. napjától április 30. napjáig terjedő időszakra 11 %

4 éves, május 1. napjától a kifizetésig pedig a mindenkori alapkamatnak megfelelő mértékű kamat megfizetésére. Ezen kívül további ,- Ft vonatkozásában pedig a jegybanki alapkamat megfizetésére kötelezze november 1. napjától kezdődően. A képviselő-testület ezzel egyidejűleg úgy dönt, hogy büntetőfeljelentést tesz figyelemmel a Győri Ítélőtábla Gf.IV /2010/4. számú ítéletére ismeretlen tettes ellen csalás bűntette és más bűncselekmények elkövetése miatt. A Képviselő-testület megbízza Dr. Koltai Tibor ügyvédet (8900 Zalaegerszeg, Csendes u. 31.) a kereset benyújtásával, a feljelentési okirat és egyéb szükséges okiratok elkészítésével ,- Ft + ÁFA munkadíjért. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtásával szükséges intézkedések megtételére. Határidő: Azonnal Árvay Sándor polgármester szavazásra bocsátja javaslatát. A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta. 15/2012. (IV. 10.) számú határozat Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testülete a fennálló elévülési veszély ellenére úgy dönt, hogy polgári peres kártérítési eljárást indít Andalics Csaba volt körjegyző ellen és kéri a törvényszéket, hogy kötelezze Andalics Csabát ,- Ft kártérítés és ezen összeg után december 19. napjától április 30. napjáig terjedő időszakra 11 % éves, május 1. napjától a kifizetésig pedig a mindenkori alapkamatnak megfelelő mértékű kamat megfizetésére. Ezen kívül további ,- Ft vonatkozásában pedig a jegybanki alapkamat megfizetésére kötelezze november 1. napjától kezdődően A képviselő-testület ezzel egyidejűleg úgy dönt, hogy büntetőfeljelentést tesz figyelemmel a Győri Ítélőtábla Gf.IV /2010/4. számú ítéletére ismeretlen tettes ellen csalás bűntette és más bűncselekmények elkövetése miatt. A Képviselő-testület megbízza Dr. Koltai Tibor ügyvédet (8900 Zalaegerszeg, Csendes u. 31.) a kereset benyújtásával, a feljelentési okirat és egyéb szükséges okiratok elkészítésével ,- Ft + ÁFA munkadíjért. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtásával szükséges intézkedések megtételére. Határidő: Azonnal 3. Felülvizsgálati kérelem benyújtására vonatkozó döntés visszavonása. Előadó: Árvay Sándor polgármester. Árvay Sándor: A képviselő-testület 76/2011. (XII. 22.) számú határozatával úgy módosította az 52/2011. (XI. 24.) számú határozatot, hogy felülvizsgálati kérelmet nyújt be a Győri Ítélőtáblának a Szeánsz Kft. felperesnek Salomvár Község Önkormányzata alperes elleni kártérítési perben hozott ítélete ellen a Legfelsőbb Bírósághoz. Ennek lebonyolításával a testület megbízta a perben az önkormányzatot képviselő ügyvédet, Dr. Koltai Tibort. Az

5 ügyvéd a mai napon írt ben úgy nyilatkozott, hogy a felülvizsgálati kérelem benyújtásának nincs értelme, csak időhúzásra lett volna jó, de tekintettel arra, hogy a végrehajtás folyamatban van, nincs értelme. Mindezek alapján a felülvizsgálati kérelem benyújtásának nincs értelme, javasolja a 76/2012. (XII. 22.) számú határozat hatályon kívül helyezését. Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért Árvay Sándor polgármester szavazásra bocsátja javaslatát. A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 16/2012. (IV. 10.) számú határozat Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi az 52/2011. (XI. 24.) számú határozatot módosító 76/2011. (XII. 22.) számú határozatot és az 52/2011. (XI. 24.) számú határozatot eredeti formában hatályban tartja. Határidő: nincs 4. Településszerkezeti terv jóváhagyása, rendelet-alkotás Salomvár Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről.. Árvay Sándor: A napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést, határozati javaslatot, indokolást, előzetes hatástanulmányt és rendelet-tervezetet mindenki kézhez kapta. Várja az esetleges kérdéseket, hozzászólásokat. Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el, ezért elsőként szavazásra bocsátja a településszerkezeti terv jóváhagyására vonatkozó határozati javaslatot. A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 17/2012. (IV. 10.) számú határozat Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 7. (3) bekezdés b. pontja alapján jóváhagyja, elfogadja az Építész Bt. által készített, a település alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését meghatározó településszerkezeti tervet (rajzi és szöveges munkarész). A településszerkezeti terv hatályba lépésének időpontja az Étv. 9. (7) bekezdése alapján május 10. Határidő: értelemszerű Árvay Sándor polgármester ezt követően szavazásra bocsátja Salomvár Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről készült önkormányzati rendelet-tervezetet.

6 A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal megalkotta 8/2012. (IV. 11.) önkormányzati rendeletét Salomvár Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről. 8/2012. (IV. 11.) önkormányzati rendelet Salomvár Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (rendelet mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 5. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.. Árvay Sándor: A napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést és határozati javaslatot mindenki kézhez kapta. Javasolja elfogadását. Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el, ezért Árvay Sándor polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A képviselő-testület egyhangúlag- 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 18/2012. (IV. 10.) számú határozat Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendeletet felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést elfogadja és a rendeletet nem kívánja módosítani, azt változatlan formában hatályban tartja. Határidő: nincs Nagy Szilvia körjegyző 6. Salomvár Község Önkormányzata évekre szóló gazdasági programjának felülvizsgálata.. Árvay Sándor: A napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést és határozati javaslatot mindenki kézhez kapta. Javasolja elfogadását. Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el, ezért Árvay Sándor polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A képviselő-testület egyhangúlag- 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 19/2012. (IV. 10.) számú határozat Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat évekre vonatkozó gazdasági programjának felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést elfogadja és a gazdasági programot nem kívánja módosítani, azt változatlan formában hatályban tartja. Határidő: nincs Nagy Szilvia körjegyző

7 7. Egyéb, aktuális ügyek.. Sportegyesület és Polgárőr Egyesület beszámolójának megtárgyalása. Árvay Sándor: Ismerteti a testülettel a salomvári Sportegyesület és a Polgárőr Egyesület tavalyi évi gazdálkodásáról készített beszámolót. Javasolja elfogadását. Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért Árvay Sándor polgármester szavazásra bocsátja javaslatát. A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. Önkormányzati utak kitisztítása 20/2012. (IV. 10.) számú határozat Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a Salomvári Sportegyesület és a Polgárőr Egyesült évről készített beszámolóját. A képviselő-testület kéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az egyesületek vezetőit. Határidő: április 20. Árvay Sándor: Tájékoztatja a testületet, hogy ígéretet kapott Lutter Károly helyi vállalkozótól az alábbi önkormányzati tulajdonú utak, útszéli fák kitisztítására: A vállalkozó a munkát anyagi ellenszolgáltatás nélkül végezné, a kitermelt fa felére tartana igényt. A másik feléből meg lehetne oldani az önkormányzati hivatal fűtését. Csáki István: Támogatja az ötletet, a cél az lenne, hogy az önkormányzatnak ne kelljen tüzifát vennie. Árvay Sándor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő:./2012. (IV. 10.) számú határozat Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Lutter Károly 8995 Salomvár, u. szám alatti lakost az önkormányzat tulajdonában lévő hrsz-ú utak, az utak mentén lévő fák kitisztításával az alábbiak szerint: - az önkormányzat a vállalkozó részére vállalkozási díjat nem fizet, a kitermelt fa 50 %-a a vállalkozót, 50 %-a az önkormányzatot illeti meg; - a kitisztítás csak az út nyomvonalához tartozó területen (rézsűn) végezhető; - kitisztítás időpontját köteles a polgármesternek bejelenteni egyeztetés céljából. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos intézkedések megtételére. Határidő: Folyamatos október 31-ig Kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért Árvay Sándor polgármester szavazásra bocsátja javaslatát.

8 A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 21/2012. (IV. 10.) számú határozat Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Lutter Károly 8995 Salomvár, u. szám alatti lakost az önkormányzat tulajdonában lévő hrsz-ú utak, az utak mentén lévő fák kitisztításával az alábbiak szerint: - az önkormányzat a vállalkozó részére vállalkozási díjat nem fizet, a kitermelt fa 50 %-a a vállalkozót, 50 %-a az önkormányzatot illeti meg; - a kitisztítás csak az út nyomvonalához tartozó területen (rézsűn) végezhető; - kitisztítás időpontját köteles a polgármesternek bejelenteni egyeztetés céljából. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos intézkedések megtételére. Határidő: Folyamatos október 31-ig Művelődési ház terembérleti díjának felülvizsgálata Árvay Sándor: A Művelődési Ház terembérleti díjait még 2001 ben határozta meg az akkori polgármester. Úgy gondolja, hogy időszerű lenne ezen díjak felülvizsgálata és testület általi meghatározása. Az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő: /2012. (IV. 10.) számú határozat Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő, 8995 Salomvár, Petőfi u. 7. szám alatti Művelődési Ház bérleti díjait április 15. napjától az alábbiak szerint állapítja meg: - árusoknak nyári időszakban - április 1. napjától október 14. napjáig ,- Ft/alkalom, téli időszakban október 15. napjától március 31. napjáig 5000,- Ft/alkalom. - foglalkozások céljára nyári időszakban - április 1. napjától október 14. napjáig 500,- Ft/óra, téli időszakban október 15. napjától március 31. napjáig 800,- Ft/óra. - helyi lakosok által nonprofit jelleggel szervezett rendezvény konyhahasználat nélkül ingyenes, konyhahasználattal 50 fős rendezvényig ,- Ft, 50 főtől ,- Ft; - helyi társadalmi szervezetek által szervezett rendezvény tartására a Művelődési Házat térítésmentesen biztosítja az önkormányzat; - nem helyi lakosok által szervezett rendezvény esetén a terembérleti díjat egyedileg határozza meg a képviselő-testület. A képviselő-testület a bérleti díjak összegét minden év december 31-ig felülvizsgálja. A képviselő-testület kéri a polgármestert, hogy a határozatot a helyben szokásos módon tegye közzé és gondoskodjon a határozat végrehajtásáról. Határidő: Közzétételre azonnal, majd folyamatos Árvay Sándor polgármester szavazásra bocsátja javaslatát. A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

9 Távfelügyeleti szerződés módosítása 22/2012. (IV. 10.) számú határozat Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő, 8995 Salomvár, Petőfi u. 7. szám alatti Művelődési Ház bérleti díjait április 15. napjától az alábbiak szerint állapítja meg: - árusoknak nyári időszakban - április 1. napjától október 14. napjáig ,- Ft/alkalom, téli időszakban október 15. napjától március 31. napjáig 5000,- Ft/alkalom. - foglalkozások céljára nyári időszakban - április 1. napjától október 14. napjáig 500,- Ft/óra, téli időszakban október 15. napjától március 31. napjáig 800,- Ft/óra. - helyi lakosok által nonprofit jelleggel szervezett rendezvény konyhahasználat nélkül ingyenes, konyhahasználattal 50 fős rendezvényig ,- Ft, 50 főtől ,- Ft; - helyi társadalmi szervezetek által szervezett rendezvény tartására a Művelődési Házat térítésmentesen biztosítja az önkormányzat; - nem helyi lakosok által szervezett rendezvény esetén a terembérleti díjat egyedileg határozza meg a képviselőtestület. A képviselő-testület a bérleti díjak összegét minden év december 31-ig felülvizsgálja. A képviselő-testület kéri a polgármestert, hogy a határozatot a helyben szokásos módon tegye közzé és gondoskodjon a határozat végrehajtásáról. Határidő: Közzétételre azonnal, majd folyamatos Árvay Sándor: Az önkormányzat a távfelügyeletre a ZAVÉD-Patent Kft-vel rendelkezik hatályos megbízási szerződéssel. Ennek értelmében a hivatalra 3.400,- Ft + ÁFA összeget, a Művelődési Házra 2.700,- Ft + ÁFA összeget fizetett az önkormányzat, az iskola pedig szintén 2.700,- Ft + ÁFA összeget. Az önkormányzat részéről január 2-án kiállított E /12. sorszámú számla kiegyenlítésével ,- Ft + 27 % ÁFA került befizetésre. Árajánlatot kért a cégtől flottában. Ennek értelmében a távfelügyeletért havi 1.200,- Ft + ÁFA összeget kell csak fizetni április 1-jétől mindhárom intézményre. Mivel az idei évre ki van fizetve az önkormányzat a havi 3.400,- Ft + ÁFA összeggel, a módosított 1.200,- Ft + ÁFA havidíjjal számolva április 1-jétől 22 hónapra előre ki van fizetve a távfelügyelet. Az önkormányzati hivatalra vonatkozó távfelügyeletre a következő számlázási időszak jétől kezdődik. Természetesen az iskola nevében az igazgatónő jogosult a szerződés-módosítás aláírni. Kéri a testület jóváhagyását a április 1-jétől életbe lépő kedvezőbb díjtételt jelentő szerződés-módosítás aláírására. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Árvay Sándor polgármester szavazásra bocsátja javaslatát. A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

10 23/2012. (IV. 10.) számú határozat Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat és a ZAVÉD-Patent Kft. között távfelügyeletre kötött szerződést április 1-jei hatállyal az alábbiakra módosítja: - a távfelügyelet havidíja az önkormányzatra 1.200,- Ft + 27 % ÁFA, 1.000,- Ft + 27 % ÁFA/vonulás. - a távfelügyelet havidíja a Művelődési Házra 1.200,- Ft + 27 % ÁFA, 1.000,- Ft + 27 %/vonulás. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására és az azzal kapcsolatos kötelezettségvállalásra. Határidő: április 30. Helyi újság Árvay Sándor: Tájékoztatja a testületet, hogy elkészítette egy helyi újság mintapéldányát, amelyet valamennyi képviselőnek körbeküld. Mindenkitől várja a javaslatokat, cikkeket. Véleménye szerint nagy szükség van erre a kiadványra a lakosság informálása céljából. Próbajelleggel készítette, úgy gondolja, negyedévente kellene megjelentetni és a tényeket közölni benne. A képviselők egyetértettek a polgármester felvetésével. Körjegyzőség Csáki István: Mindenki tudja, hogy az új jogszabályi rendelkezések miatt a körjegyzőségeket bővíteni kell minimum 2000 főre. A múlt héten Zalacsében volt egy megbeszélés, ahol a 3 település polgármestere és alpolgármestere vett részt. Kérték arra vonatkozó nyilatkozatunkat, hogy közös bővítésben gondolkodunk-e vagy más irányba akarunk menni. Mindez azért merült fel, mert szeretnének tárgyalni más településsel, elsőként Vaspörrel. Ehhez viszont szükséges tudniuk, hogy maradunk-e a körjegyzőségben, mivel más információk is eljutottak hozzájuk. Elmondtuk, hogy valóban más települések is érdeklődtek. Emellett Salomvárnak minden lehetőséget meg kell ragadni, ami anyagi megtakarítással jár. Előnyös lenne továbbá, ha Salomvár lehetne a körjegyzőség központja. A 3 település nemcsak a körjegyzőséget, hanem az iskolát, óvodát is közösen működteti. Emellett Salomvár anyagi helyzete miatt Zalacséb nagyon sokat segített ezen intézmények finanszírozásában is. A racionalitás mellett maradva tehát az a javaslatom, hogy közös bővítésben gondolkodjunk. Kérni kell viszont a többi községet, hogy az intézményfenntartáshoz nyújtsanak olyan segítséget, hogy a gyerekeket erre integrálják. Árvay Sándor: Amíg külön körjegyzőségben volt Salomvár, addig is működött az intézményfinanszírozás. Véleményem szerint nem kellene a körjegyzőség témájához az intézményeket is belekeverni. Hiszek abban, hogy megvalósítható lenne az, hogy Salomvár legyen a körjegyzőség központja. Az a véleményem, hogy ehhez adottak a feltételek, de ha nem hiszünk benne, akkor nem is tudjuk megvalósítani.

11 Mónokné Horváth Mária Gertrúd: Az a véleményem, hogy az embereknek mindegy lenne, csak ne Zalacséb, de tisztában vagyok vele, hogy ezzel elkéstünk ban kellett volna ezt figyelembe venni. Egyéb kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért Árvay Sándor polgármester szavazásra bocsátja Csáki István alpolgármester közös bővítésre vonatkozó javaslatát. A képviselő-testület 4 igen és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta. 24/2012. (IV. 10.) számú határozat Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilvánítja Zalacséb-Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzőségének közös bővítésére vonatkozó szándékát, a körjegyzőségből nem kíván kiválni és nem kíván más településhez csatlakozni. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy erről a másik két érintett település polgármesterét tájékoztassa. Határidő: azonnal Más kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Árvay Sándor polgármester megköszönte a részvételt és a nyílt ülést órakor bezárta. Szociális ügyek tárgyalására zárt ülés tartását rendelte el órától. K. m. f. Árvay Sándor P. H. Nagy Szilvia polgármester körjegyző

12 M E G H Í V Ó Salomvár Község Polgármestere a település Önkormányzati Képviselő-testületének ülését április 10-én (kedden) órára összehívja. Ülés helye: Zalacséb-Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzősége Tanácskozóterem 8995 Salomvár, Petőfi u. 11. Napirendi pontok: 1. Tájékoztató a nyílt ülésen hozott, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Nagy Szilvia körjegyző 2. Polgári peres kártérítési eljárás és büntetőeljárás kezdeményezése 3. Felülvizsgálati kérelem benyújtására vonatkozó döntés visszavonása 4. Településszerkezeti terv jóváhagyása, rendelet-alkotás Salomvár Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről 5. A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 6. Salomvár Község Önkormányzata évekre szóló gazdasági programjának felülvizsgálata 7. Egyéb, aktuális ügyek a. Sportegyesület és Polgárőr Egyesület beszámolójának megtárgyalása, önkormányzati utak kitisztítása, művelődési ház terembérleti díjának felülvizsgálata, távfelügyeleti szerződés módosítása, stb. 8. Szociális ügyek. Zárt ülés keretében. a. ápolási díjra való jogosultság megszüntetése b. eseti átmeneti segély iránti kérelem elbírálása Előadó: Nagy Szilvia körjegyző Az ülésre ezennel tisztelettel meghívom és a napirend fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Salomvár, április 3. Árvay Sándor polgármester

13 J E L E N L É T I Í V Készült: Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének április 10-én (kedden) tartott nyílt üléséről. Ülés helye: Zalacséb-Zalaháshágy-Salomvár KözségekKörjegyzősége Tanácskozóterem 8995 Salomvár, Petőfi u. 11. J E L E N V A N N A K: Árvay Sándor polgármester. Csáki István alpolgármester. Dr. Bodorkósné Kaszás Ilona képviselő Mónokné Horváth Mária Gertrúd képviselő. Salamon Zoltán képviselő. Nagy Szilvia körjegyző. M E G H Í V O T T A K:

Szám: 159/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott nyílt üléséről

Szám: 159/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott nyílt üléséről Szám: 159/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 1/2012. (I. 26.) K 8 2/2012. (I. 26.) D 7 3/2012.

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 13/2011. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 24-én (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. október 8. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

12/2009. m u t a t ó j a.

12/2009. m u t a t ó j a. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 12/2009 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 13- án megtartott ülésen felvett, hangfelvétellel rögzített ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-17/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 23-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. október 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. március 22-én a Városháza emeleti kistermében 9 15 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Horváth Ferencné képviselı

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Horváth Ferencné képviselı Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 28. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. augusztus 29-én a Városháza emeleti kistermében 7 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (79-80) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés a Piac

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről Tartalmazza: 91-114/2013. (V. 16.) számú határozatokat 5. számú rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. augusztus 23.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. augusztus 23. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. augusztus 23. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy:

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. február 24ei testületi üléséről M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: 10/2015.(II.24.) határozat Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december hó 9. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december hó 9. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december hó 9. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. dr. Szikszai Márta Komendáné Nagy Márta. Bánkutiné Katona Mária. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. dr. Szikszai Márta Komendáné Nagy Márta. Bánkutiné Katona Mária. Illésné M. Eleonóra Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. április 26-án (kedd) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 34/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. november 13-án a Városháza emeleti kistermében 7 45 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. március 14.-én 16.57 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását: bejelentette: Atkár Általános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Szvitankó

Részletesebben

Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs, Kossuth

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 15-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 1-15/2011./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. június 24-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Tövishát Lakópark Társasház Tulajdonosainak Közössége 1186. Budapest Csáth Géza utca 1-3 és Visnyovszky Lajos utca 2-4. 2011. A Budapest, XVIII ker., Csáth Géza utca 1-3,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-36/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

11. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme, (Bucsa, Kossuth tér 6.)

11. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme, (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 203-11/2011. iktatószám 11. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 2-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs képviselő 4./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2013. április 22-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-2/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Tanácskozási joggal részt vesz Meghívottak: Kovács Gábor: 38/2011. (IV. 28.) határozata:

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Tanácskozási joggal részt vesz Meghívottak: Kovács Gábor: 38/2011. (IV. 28.) határozata: Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4. számú jegyzőkönyve 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 88/2012. (VII.24.) kt. határozat: A 2012. július 24-ei ülés napirendjének elfogadása 89/2012.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 29-én du: 14 órakor az Ady Endre Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Tanácskozóterem

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Bartha Alajosné polgármester, Dávid Lajosné, Gáspár János, Huszár Sándor, Ilyésné

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete:

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete: Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete 8943 Bocfölde, Ady u. 15 Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete 8944 Sárhida,

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 10-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 62/2015.(IX.14.) 63/2015.(IX.14.) 64/2015.(IX.14.) 65/2015.(IX.14.) 66/2015.(IX.14.) 67/2015.(IX.14.) 68/2015.(IX.14.)

Részletesebben

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű és a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület 8 fővel

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. június 23-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-27/2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 210. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 8-án 11 órától megtartott soron kívüli ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza Tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-án, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Cseh János

Részletesebben

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-10/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Készült: Szil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én (kedd) 19,oo órakor a Községháza

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Az ülés kezdete:19.o5.h. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint valamint: Pénzes Andrásné pénzügyi vezető Soós Zsoltné

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.110-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. február 20-án (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Lőrinczné Vámosi Judit ÁMK ig. helyettes. Nagy Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Lőrinczné Vámosi Judit ÁMK ig. helyettes. Nagy Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 26- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság Budapest, II. Gyorskocsi u. 52. 21.M.496/2004/10. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (üi.: dr. Csányi Éva jogtanácsos,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 1006-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. június 25.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére 70 JEGYZŐKÖNYV Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07-i rendkívüli, ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében. Jelen vannak: jelenléti ív szerint Tárgy: a Képviselő-testület

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 28-I KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 28-I KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK Ikt.szám: 26-15/2014. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 28-I KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 269, 270/2014. (VIII. 28.) 2 Jegyzőkönyv Pusztaszabolcs

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben