Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Az ülés kezdete:19.o5.h. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint valamint: Pénzes Andrásné pénzügyi vezető Soós Zsoltné osztályvezető A teljes ülés alatt hiányzó képviselő: dr. Budai Gyula, Nemes Nagy Anita, Foki Vilmos, Kocsis Mihály Szeretettel köszöntök mindenkit rendkívüli ülésünkön. Megállapítom, hogy a megjelent 1o fővel Képviselő-testületünk határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom dr. Földváry Zsuzsanna képviselőt és dr.fábián Miklós alpolgármestert. Ha nincs más javaslat kérem, hogy aki dr. Földváry Zsuzsanna képviselő személyével egyetért kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. 9 fő igen szavazat, 1 fő tartózkodás, ellenszavazat nem volt Kérem, hogy aki dr. Fábián Miklós alpolgármester személyével egyetért kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. 9 fő igen szavazat, 1 fő tartózkodás, ellenszavazat nem volt Tisztelt Képviselő-társaim! A meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatosan kiegészíteni valóm nincsen, megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi pontokhoz kiegészíteni valója, észrevétele? Ha nincs kérem, hogy aki a napirendi pontokat elfogadja kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. 532/2oo8. (XII.22.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat az alábbiak szerint: 1., A Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal jelzése alapján a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának, SZMSZ-ének és a Képviselő-testület SZMSZ-ének elfogadása Előadó: -polgármester Szarvákné Dr. Garai Ágnes körjegyző 2., Vörösmarty úti Általános Iskola Tornatermének fűtés kiegészítésével kapcsolatos döntéshozatal Előadó: polgármester 3., A körjegyzői státusz megszűnésével kapcsolatos döntéshozatal Előadó: polgármester 4., Egyebek 1

2 1. napirend A Közigazgatási Hivatal jelzése alapján a körjegyzőség megszűnéséből eredően a polgármesteri hivatal alapító okiratának, SzMSz-ének és a Képviselő-testület SzMSz-ének elfogadása kerül előterjesztésre. A Közigazgatási Hivatal előzetes állásfoglalása szerint az van, hogy a körjegyzőség, mint olyan megszűnik. A körjegyzőséget alkotó önkormányzatoknak ismételten létre kell hozniuk saját polgármesteri hivatalukat és az ehhez szükséges alapító okiratot el kell fogadni, meg kell alkotni az SzMSz-t. Van-e valakinek hozzászólása? A Közigazgatási Hivatal levelében azt mondja, hogy az áporkai testület döntését úgy értelmezi és megállapítja, hogy ez esetben körjegyzőség megszüntetésről beszélhetünk és nem kiválásról. A Hivatal minősítette ennek a megszűntetésnek az esetét. Minden további arról szól, hogy megszűnés. A megszüntetés és a megszűnés között elég nagy különbség van jogi következményeiben is. Mielőtt bármiben is döntenénk, célszerűnek tartanám egy külön határozatba foglalni, hogy a testület azért dönt így, mert elfogadja a Közigazgatási Hivatalnak ezt a minősítését és következményeként elfogadja azt, hogy ezeket a lépéseket meg kell tennie, hiszen a Közigazgatási Hivatal ezeknek a szabályoknak az elfogadását előírta (a Hivatal megszüntetését és az új hivatal felállításának a kötelezettségét.) Fenntartjuk azt, hogy ezt Áporka Község Képviselő-testület szüntette meg és jogkövetkezménye mindennek Áporkát terheli. Egyetértek az észrevételezéssel, mivel Áporka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete nem kezdeményezett ez ügyben Kiskunlacháza Képviselő-testületével együttes ülést, teljesen önálló útra kelt. A két önkormányzat által létrehozott körjegyzőségi megállapodást úgy gondolom, hogy Áporka több szempontból megsértette és az abban foglaltakat nem tartotta fenn. A Közigazgatási Hivatal tájékoztatását önkormányzatunk tudomásul veszi és ezen tájékoztatásban foglaltak szerint értelmezi a jelenlegi helyzetet. Ha a Közigazgatási Hivatal ez ügyben tévedne, akkor mindennemű felelősség az államot terheli. dr. Galambos Eszter Amikor elfogadtuk a körjegyzőség Alapító Okiratát, abból is hiányzott a költségek viseléséről való rendelkezés, akárcsak ebből. Akkor ezt nem éreztük hibának, mert nem láttuk az út végét. Most viszont kezdünk ide elérni és probléma lesz akár beruházások, akár folyó működési kiadások finanszírozása tekintetében. Ez egy megállapodásnak tűnik, ami itt van előttünk, három aláírásnak kell rajta szerepelnie, ilyen szempontból ezt az okiratot hiányosnak érzem. Egy minimális rendelkezést bele kellene csempésznünk, amin később el tudunk indulni. Tóth Imre 2

3 Az új struktúra felállítása egyértelmű a Közigazgatási Hivatal részéről, a másik kérdés, ami Kiskunlacházát hátrányosan érinti az anyagi vonzata ennek a döntésnek. Az okot nem mi váltottuk ki, ezért Kiskunlacházát semmilyen anyagi felelősség nem terheli, mert ennek kiváltó oka Áporka volt, aki nem egyeztetett velünk. Ennek a kényszerlépésnek Kiskunlacháza csak az elszenvedője, anyagi vonzatát Kiskunlacháza nem vállalhatja. Aki meglépte ezt a lépést, annak kell a következményeit is vállalnia. dr. Földváry Zsuzsanna Több hónapig foglalkozott bizottságunk a körjegyzőségi megállapodás-tervezetével. Az első időszakban fel sem merült annak a gondolata sem, hogy meg akarják szüntetni a körjegyzőséget. Amikor jóváhagyta mindkét fél a megállapodást és felmerült a költségek viselése, de nem szabályoztuk ennek a kérdését, akkor váratlanul és mindenféle tájékoztatás nélkül döntött Áporka. Magam is hiányolom a költségek viselését és a 6. pontban, ahol a vagyont szabályozzuk, ott a költségek viselését is beleírnám, tekintettel arra, hogy a két település között érdekellentét van ilyen alapon. Áporka felelősségét emelném ki ebben a kérdésben. Jogutód nélkül szűnik meg ez a szervezet. Van-e elehetőség arra, hogy mivel jogutódlás nélkül szűnik meg, és a Munka Törvénykönyve is bejön a nem szabályozott kérdésekben, ahol a köztisztviselőkről szóló törvényt nem szabályozott, ebben az esetben a felmentésre járó költséget a Munkaügyi Központ téríti-e? Azt javaslom, hogy Áporka felelősségét emeljük ki és a 6. pontba vegyük bele ezt a kérdést. dr. Fábián Miklós Nyári határozatával január 1-el megszüntette Áporka a körjegyzőséget, számunkra meg ugyanebben az időpontban megszűnik. Érkezett egy javaslat, hogy foglaljuk határozatba a következőt - Polgármester úr felolvassa a határozat javaslatot. Kérem, hogy aki ezzel egyetért kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. 533/2oo8. (XII.22.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület tudomásul veszi a Középmagyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztálya Főosztályvezetőjének december 15-én kelt tájékoztatását, mely szerint a jelenlegi helyzetet úgy kell értelmezni, hogy Áporka Község Képviselő-testületének június 26-án megtartott rendkívüli ülésén hozott 158/2008. (VI.26.)határozata alapján a körjegyzőség megszüntetéséről kell beszélni, és akként kezelni. Felelős: polgármester Szarvákné dr. Garai Ágnes körjegyző Érkezett egy javaslat, mely szerint a megszüntető okirat 6. pontjába tegyük bele, hogy a körjegyzőség megszűnéséből eredő költségek viseléséről a két Képviselő-testületnek külön megállapodásban kell rendelkezni. 3

4 Soós Zsoltné ismerteti Áporka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által december 22-én elfogadott Megszüntető Okiratát, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Tóth Imre Összegzésként: nem mi mondtuk fel a körjegyzőséget, hanem Áporka, kiírta a jegyzői pályázatot, a mi megkérdezésünk nélkül, ezért nekünk is ki kell írni egy új pályázatot. Mi jóhiszeműen megtettünk mindent, nekünk nem róható fel semmi. Egyetértek abban, hogy ne mi legyünk, akik próbálunk alkalmazkodni a másik testület által hozott döntésekhez. Nagy hangsúlyt kapott ez a Megszüntető Okirat. Azonban voltak olyan tájékoztató anyagok is, melyek azt mondták, hogy a jog erejénél fogva szűnik meg a körjegyzőség azzal, hogy ha január 1-től belép az új jegyző az áporkai Hivatalhoz. Áporkán megszavazták-e, hogy felállítják az új polgármesteri hivatalt? Mert ha nem, akkor Kiskunlacháza egyedül marad a megszüntetésben, akkor az egész a nyakán van. dr.répás József Áporka meghozta azokat a döntéseket, melyek értelmében 2oo9. január 1-től Áporka Polgármesteri Hivatala önálló jogi személyként funkcionál, Alapító Okirat, SzMSz, jegyző lett választva, esküt tett. Sári Károly Ez a dolog most indult el és máris probléma van a vagyonnal és a finanszírozással. Mi lesz azzal a három társulással, ami fennáll, Áporka fogja-e finanszírozni a társulásokat. Szerintem azokat is meg kellene szüntetni. dr. Ferencz Dóra Alapvetően, amikor 1992-ben az Államháztartási Törvény végrehajtási rendeletét elfogadták, amit aztán többször módosítottak, volt egy álláspont, ami arról szólt, hogy a polgármesteri hivataloknak sem alapító sem megszüntető okirat nem kell, azért mert az önkormányzatnak mint jogi személynek az adminisztrációs szerve és az önkormányzati törvény erejénél fogva létrejött. 2ooo-ben volt egy állásfoglalás-változás az ÁSZ által, és onnantól fogva kezdtük el csinálni a polgármesteri hivatalok alapító okiratát. Azt gondolom, hogy mivel Áporka december 15-én elfogadta az új Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát, anélkül, hogy megszűntette volna a korábbi körjegyzőségi Hivatalt, azzal együtt, hogy jegyzőt választott, esküt tett Áporka készen áll a január 1-i korrekt indulásra. Kiskunlacháza azzal tesz a legkevesebb rosszat, hogy a saját Megszüntető Okiratát saját elképzelése szerint elfogadja. Azt javaslom, hogy fogadják el január 1-től az új Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát, mert az ÁSZ szerint ez nélkülözhetetlen, után a megszüntetésről tudunk még vitatkozni. Ahhoz, hogy a költségek tekintetében tudjunk bármit lépni, azt javaslom Önöknek, hogy erről egy külön határozatot, azért, mert a Megszüntető Okirat lehet, hogy hosszas ideig nem lesz aláírva, és nem tudunk mire hivatkozni a pénzkérésünknél. 4

5 Azt javaslom, hogy mi ne foglalkozzunk az áporkai észrevételekkel, mi a saját magunk által megfogalmazottak szerint menjünk tovább. Kérem, hogy aki a 6. ponthoz történő módosító javaslattal: körjegyzőség megszűnéséből eredő költségek viseléséről a két Képviselőtestületnek külön megállapodásban kell rendelkezni egységes szerkezetben elfogadja a Megszüntető Okiratot kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.. 534/2oo8. (XII.22.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy - A Körjegyzőség Megszüntető Okiratának 6. pontját kiegészíti a következővel: a körjegyzőség megszűnéséből eredő költségek viselése vonatkozásában a két Képviselő-testületnek külön megállapodásban kell rendelkeznie. - A kiegészítéssel egységes szerkezetben elfogadja a Körjegyzőség Megszüntető Okiratát. Felelős: polgármester Szarvákné dr. Garai Ágnes körjegyző Áttérünk a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratára, képviselő úrnak van ehhez kiegészíteni valója. 5. pont: állami feladatként ellátandó alaptevékenység, ebben van benne az is, hogy az önkormányzati döntések végrehajtása, ami egyáltalán nem állami feladat. Azt javaslom, hogy az 5. pont állami és önkormányzati feladatként ellátandó alaptevékenységre egészítsük ki a címet, vagy pedig egy új pontot iktassunk be, mely szerint az egyik önkormányzati ellátandó alaptevékenység, a másik az állami ellátandó alaptevékenységi feladatok, mert így össze van keverve a kettő. Az alaptevékenységek felsorolásánál, jó lett volna elkülöníteni a kötelezően ellátandó és a nem kötelezően ellátandó feladatokat. Nincs benne a középiskola felsőfokú tanfolyamainak szervezése, mint feladat. Ha január 1-i hatályú, akkor nem a körjegyzőasszony lesz rajta, mint aláíró. Az 5. pont kiegészítésével egyetértek, míg Pénzügyi vezetőnk utána néz, hogy az 5. pont hogy lehet törvényileg megfogalmazva, térjünk át az SzMSz megvitatására. Rengeteg körjegyző, körjegyzőség, Áporka kifejezés maradt az előterjesztésben, ezeket javítani kell, értelemszerűen át kell dolgozni. A Hivatal általános feladatai között szerepeltetni kell, hogy a Képviselő-testület határozatait és rendeleteit végrehajtja. A Jegyző feladatinál sem szerepel, hogy ezeknek végrehajtását szervezi, továbbra sincs ennek gazdája. Akkor az 5. (1) bekezdés d., pontjaként felvesszük azt, hogy a Képviselő-testület határozatinak és rendeleteinek végrehajtása. 5

6 A gazdálkodás 6. -nál 3. pontja a gazdálkodást kik ellenőrzik: ÁSZ rendben van, a második helyre tenném Kiskunlacháza Nagyközség Képviselő-testületét és annak Pénzügyi Bizottságát. A harmadik a Polgármester lenne, a negyedik a könyvvizsgáló, az ötödik a Hivatal pénzügyi, gazdasági ellenőrzésére jogosult személyek, jegyző. A hatodik a Csepelsziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás, mint belső ellenőrzést ellátó szervezet és nincs 7. pont. A 13. ban is szerepel a belső ellenőr, hiszen ezt végzi a CSÖSZ, a belső ellenőri feladatokat a jegyző valamint a CSÖSZ által biztosított belső ellenőr végzi. A szervezeti ábra is régebbi, ami ide lett téve: már nincs Mezőgazdasági és Környezetvédelmi bizottság, Áporka polgármesterét ki kellene venni, mert nincs ott semmi szerepe, hiszen a közös intézményekhez a kiskunlacházi polgármesternek nincsen vonala, az áporkainak meg van. Az Áporka polgármester nem kerül az ábrába, csak a két testület. Az egészségügyi ágazat véleményem szerint a testülethez tartozik, nem pedig a Polgármesteri Hivatalhoz, mert az olyan, mint a többi intézmény. Van kiskunlacházi Hivatal, amit a jegyző vezet és nincs ez külön választva. A tanácsnokok sincsenek feltüntetve. Az észrevételeket rögzítettük és visszatérünk az Alapító Okiratra. Megkockáztatjuk, hogy a Közigazgatási Hivatal észrevételt tesz, de legyen az az 5. pont címe, hogy: állami és önkormányzati döntések végrehajtása. Kérem, hogy aki ezzel a kiegészítéssel elfogadja a polgármesteri hivatal alapító okiratát kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. 535/2oo8. (XII.22.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy a módosító javaslattal egységes szerkezetben elfogadja Kiskunlacháza Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Alapító Okiratát. Felelős: polgármester Szarvákné dr. Garai Ágnes körjegyző Ha nincs több észrevétele az SzMSz-el kapcsolatosan, kérem, hogy aki az SzMSz-t az elhangzott módosításokkal egységes szerkezetben elfogadja kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. 536/2oo8. (XII.22.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy a módosító javaslattal egységes szerkezetben elfogadja Kiskunlacháza Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatát. Felelős: polgármester Szarvákné dr. Garai Ágnes körjegyző 1. napirend 6

7 A Vörösmarty úti általános iskola tormatermének fűtése. Érkezett egy szakember által készített felmérés egy légbefúvásos rendszerre, mellyel állandó hőmérsékletet tudnánk biztosítani. Az előterjesztés szerint a kiadás a 2oo9. évi költségvetés terhére menne, de meg kell oldani minél hamarabb, mert a gyerekek nem tudnak tornázni. Komáromi Károlyék adták az ajánlatot, több szempontból körbejárták a problémát. Ha nincs hozzászólás, kérem, hogy aki az előterjesztésben szereplő határozat javaslatot elfogadja kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. 537/2oo8. (XII.22.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy megrendeli a Vörösmarty úti Általános iskola tornatermének fűtés kiegészítését Ft értékben a évi költségvetés terhére. Felelős: polgármester 3. napirend Áttérünk a 3. napirendi pontra, Jegyzőasszony ennek tárgyalására zárt ülést kért. Pénzes Andrásné és Soós Zsolné a teremben maradhat az ülés idejére. ZÁRT ülés következik. A Zárt ülésen hozott határozatok száma: napirend Az Egyebek napirend következik. Az ÁROP pályázatot megnyertük, annak idején az önrészről nyilatkoztunk, most ezt kell megerősítenünk a VÁTI felé. Pénzes Andrásné Az önrész vállalásáról a Képviselő-testület már egyszer kötelezettséget vállalt, a pályázat megvalósítása áthúzódik 2oo9. évre, azt a kötelezettségvállalást arra az évre is meg kell erősíteni, kérik azt a bankkivonatot, amely a rendelkezésre álló pénzeszközt bizonyítja. Ez egyik feltétele a támogatási szerződés aláírásának. Ez a pénzforrás biztosított a költségvetési elszámolás számlán elkülönítetten kerül kezelésre. Ha nincs kérdés, kérem, hogy aki a határozat javaslatot elfogadja kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.. 542/2oo8. (XII.22.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az ÁROP-3A.1/A azonosítószámon, Kiskunlacháza Nagyközség 7

8 Önkormányzatának komplex szervezetfejlesztése című pályázathoz szükséges saját forrást Ft összegben a 2oo9. évi költségvetésben biztosítja, fedezetét elkülönítetten a Költségvetési elszámolási számla tartja nyilván. Határidő:2009. február 15. Felelős: polgármester A bányavállalkozóval kapcsolatos előterjesztésben szerepel, hogy meg kell vizsgálni, hogy a vállalkozó eleget tett-e vállalt kötelezettségeinek, ami elsődlegesen a sárrázó megépülte jelenti. Józan Gyula A Nyárfás útról van szó. Két évvel ezelőtt a bányavállalkozók vállaltak, hogy a vasúti átjárót megépítik, ez megtörtént, de nem készült el a vasút és az 51. sz. főút közötti útszakasz szilárd burkolattal történő lefedése, amire előzetesen ígéret volt. Akkor az volt az álláspontunk, hogy a működésüket csak akkor folytathatják, ha megfelelő minőségű utat készítenek, ami által a környezetet nem szennyezik. Ez a vállalkozó az út elkészítésének terveit elkészíttette. Rendszeresen be is fizetik a Környezetvédelmi Alapba azt, amit be kell fizetni és hozzájárulnak az útjavítási munkálatokhoz is. A többi cég részéről nem nagyon volt ezt érintően teherviselés. Ha az úthasználatot nem adjuk meg, akkor ellehetetlenülnek. Limbek Tamás Nekünk van egy írásos szerződésünk, amit nem teljesítettek. Ma délután jártam arra, abszolút elhanyagolt, nincs semmi munka. Józan Gyula Ahogy véget ér az 51. sz. út aszfaltja kb 4o cm széles útkülönbség van, félő, hogy a Közútkezelő fogja lezárni ezt a lekanyarodó utat, mert tönkreteszi a főút állagát. Le fog szakadni az út széle, kiárkolódott stb. Ha a többi vállalkozó pénzt nem is adott, de gépi munkával hozzájárulhattak volna az út karbantartásához. A sárrázó vonatkozásában az 51. sz. út felújításakor lesz valami. Azt javaslom, hogy adjuk meg egy évre az úthasználatot és januárban kezdeményezünk egy egyeztető megbeszélést. Kérem, hogy aki elfogadja a javaslatot kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. 543/2oo8. (XII.22.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy A DBK Földgép Kft részére megadja a Nyárfás út úthasználati engedélyét, Az úthasználat feltételeinek teljesítését június 3o-ig a Polgármesteri Hivatal felülvizsgálja. Felelős: polgármester Dr. Répás József 8

9 Kunkapitány beszámolója következik. December 18-án Kiskunfélegyházán részt vettem a Kiskun Önkormányzatok Szövetségének gyűlésén, ahol meghatározták azt a helységet és az időpontot, amikor ezt a tisztséget át kell adnom. A következő kapitányt Kiskunhalas fogja adni. beiktatása szeptember 13-án vasárnap lesz. A világtalálkozóval kapcsolatosan elfogadták a találkozó logoját. Sokféle tervezett programról volt szó, megtörtént a Kun Összefogás Konzorcium bankszámlájának megnyitása, amit megszavaztunk, át lehet utalni. A találkozónak neves védnökei lesznek. Kezdeményeztem, hogy fejezze ki a közgyűlés szolidaritását Kiskunlacházával a gyilkossággal kapcsolatosan és támogassanak abban, hogy Kiskunlacháza önálló rendőrőrsöt kapjon. Ezt a határozatot egyöntetűen meghozták. Javasoltam azt, hogy foglaljon állást a szövetség abban a kérdésben is, hogy szűnjön meg a közbiztonság állami monopóliuma és juttassanak feladatokat az önkormányzatoknak és más szervezeteknek is. Ezzel a kérdéssel nem nagyon tudtak mit kezdeni, de Szabadszállás polgármestere, mint szakember vállalta, hogy levelet fogalmaz majd az országgyűlés felé és megküldik az önkormányzatoknak véleményezésre. Január 1-től új kormányrendelet lép életbe a fás szárú növények védelméről. Indítványozom a Képviselő-testületnek, hogy ebben a kérdésben helyi rendeletet egészítsük ki. Sári Károly A Mindenki Karácsonya rendezvényt mindenki saját szájíze szerint értékeli, kinek hogy tetszett, hogy sikerült. Egy kérésem lenne, a szervezők, rendezők elfelejtették a fa adományozójának megköszönni a felajánlást Tóth Irénkének és Balázsné Tóth Esztikének. Hozzunk egy határozatot erre. Kérem, hogy aki a javaslattal egyetért kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. 544/2oo8. (XII.22.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Mindenki Karácsonya községi ünnepségre történő fenyőfa felajánlás vonatkozásában Tóth Irén és Balázs Istvánné 2340 Kiskunlacháza, Béka utca 1o. szám alatti lakosoknak valamint azoknak a vállalkozóknak, akik a fakivágásban segítséget nyújtottak. Felelős: polgármester Szarvákné dr. Garai Ágnes Szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy az elmúlt testületi ülés óta, amíg módom van dolgozom. Az a bizottság amelyikkel összeültünk és választottunk a jelentkezők közül, hogy ki legyen a főépítész, megegyeztünk Bácskai Nórával. Múlt héten csütörtökön találkozott Polgármester úrral, utána mi elindítottuk a felvételi folyamatát, de pénteken telefonált, hogy nem kéri ezt a posztot. A következő jelöltet, akiben megállapodtunk Osváth Gábort értesítettük ki, aki január első hetében jelentkezni fog és nagyon boldog, hogy ő ezt a lehetőséget megkapta. Tóth Imre Indokolta a hölgy visszalépését? 9

10 Szarvákné dr. Garai Ágnes Elmondta, hogy nagyon szívesen dolgozik velem együtt. Miután látom, hogy milyen irányba mozdulunk, tájékoztattam a körjegyzőség felbontásáról, a körjegyző személye körül alakulhat ki bizonyos helyzet. Az rendítette meg, amit Kiskunlacházáról látott és hallott a médiából, úgy érzékelte, hogy nem biztonságos település. Kértem, hogy egy mondatban írásban vonja vissza jelentkezését. Mivel ilyen helyzet alakult ki menet közben nem fogok a pályázatokat visszaküldeni. Az építéshatósági ügyintézői munkakörre jelentkező személy élte úgy alakult, hogy nem tud előbb kezdeni, mint április. Tóth Imre Egy önkormányzat stabil, nem igazán szűnik meg, furcsállom a visszalépést. Van-e információ, hogy vállalkozók gyűjtöttek a Horák család megsegítésére pénzt, mert nálam is bent voltak. Tudunk-e róla, hogy ez mekkora összeg lett? Legközelebb hivatalos papírt kapjanak, mert bárkit nem enged be az ember, visszaélésre ad okot. Egyetértek a vállalkozók összefogásával, de ennek legyen meg a legális vonzata. Ilyen gyűjtésről nem tudok. Két urnás gyűjtésről tudok az egyik a postán a másik a Művelődési Házban volt elhelyezve. Senki nem kérte a Hivataltól ehhez beleegyezésünket, együttműködésünket. Ha nincs más hozzászólás, a testületi ülést bezárom, köszönöm szépen a részvételt. A testületi ülés vége: h. kmf. polgármester Szarvákné dr. Garai Ágnes körjegyző dr. Fábián Miklós alpolgármester dr. Földváry Zsuzsanna képviselő 10

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 15.o5. h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-36/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: 498/2009. (XII. 14.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a meghívóban szereplő

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2013. június 13-án 10 30 órától megtartott üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-93/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 231-232 T á r g y s o r o z

Részletesebben

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én (szerda) 15:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 22. Határozat:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Szentgál Polgármesteri Hivatal, nagyterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. október 25-i rendes ülésérıl, melyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. január 30. rendes nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. január 30. rendes nyílt ülés PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 30. rendes nyílt ülés Rendeletek: 1/2013.(II.11.) 2/2013.(II.11.) 3/2013.(II.11.) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV készült 2015. március 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen vannak: Tabányi Pál polgármester, Kérges László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dömötör Miklós és Ifj. Kozák János képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Dömötör Miklós és Ifj. Kozák János képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. december 4-én 10.00 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Jelen voltak továbbá:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 34/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 17-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 125/2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. október 1. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. október 1. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testülete 3596 Szakáld Aradi út 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. október 1. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 17-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk. Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.hu Szám: 109-26 /2010. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Képviselő-testülete 2010. november 25. napján megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. augusztus 8-án megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. augusztus 8-án megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. augusztus 8-án megtartott rendkívüli üléséről. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

Részletesebben

17/2010. sz. jegyzőkönyv

17/2010. sz. jegyzőkönyv 17/2010. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2010. november 2-án 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. augusztus 10- én megtartott ülésén. Jelen vannak: Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2009. január 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 1/2009. (I. 8.) rendelet: a helyi építészeti értékek

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú JEGYZ KÖNYV. A 2014. évi május hónap 29. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú JEGYZ KÖNYV. A 2014. évi május hónap 29. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú JEGYZ KÖNYVE JEGYZ KÖNYV A 2014. évi május hónap 29. napján megtartott nyílt ülésr l Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint Mocsáry

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Napirend: Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Napirend: Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Berente Imréné polgármester, Dori

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2013. augusztus 21-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 47/2013. (VIII. 21.) sz. Városfejlesztési,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 2011. március 26-27. napi munkakongresszuson elfogadott Alapszabály szövegével egybeszerkesztve 1 2011. augusztus 27. napján módosított,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 7-105/2012. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2016. március 9-én 19.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Cseh János

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről Tartalmazza: 91-114/2013. (V. 16.) számú határozatokat 5. számú rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. november 28-án megtartott üléséről

MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. november 28-án megtartott üléséről MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. november 28-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 21-én (kedd), 18.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál al

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/9/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 50/2013. (IV. 18.) ÖH. Lajosmizse Város

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-án 16.08 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános testületi ülésén Helye: Pétfürdői Közösségi

Részletesebben

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről.

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel. tartott üléséről 10 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 28-I KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 28-I KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK Ikt.szám: 26-15/2014. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 28-I KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 269, 270/2014. (VIII. 28.) 2 Jegyzőkönyv Pusztaszabolcs

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 494 PH-18232/2012 J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 10-én (hétfő) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYVE A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák,

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 20. napján tartott munkaterv szerinti nyílt üléséről

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 20. napján tartott munkaterv szerinti nyílt üléséről Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 20. napján tartott munkaterv szerinti nyílt üléséről Határozat/ rendelet száma Tárgya Oldalszám 222/2012.(XII.20.) kt. h 223/2012.(XII.20.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2013. április 22-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. PB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol vannak: Meghívottak: A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30. napján 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2012. február 13-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Fekete Csaba al Dr. Gelencsér-Magyar Lívia,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. június 19-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. június 19-i rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. június 19-i rendkívüli üléséről Helyszín: Kiskunlacháza Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Tanácsterme Időpont: 19. h. Jenen vannak: a jelenléti ív szerint valamint

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. augusztus 8-án megtartott rendkívüli ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. augusztus 8-án megtartott rendkívüli ülésének Szám: 337-15/2012. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2012. augusztus 8-án megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 81/2012.(VIII.8.) számú képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház 2233 Ecser, Bajcsy-Zs.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről 166-6//2011. ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 5/2011.(III.30.)

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI OROSZ FEKETE TERRIER EGYESÜLET A KÖZÖSSÉGÉRT

MAGYARORSZÁGI OROSZ FEKETE TERRIER EGYESÜLET A KÖZÖSSÉGÉRT JEGYZŐKÖNYV A MOFTEK 2011.10.22-én megtartott közgyűléséről Dobainé Tar Zsuzsanna elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja 14.00-kor, hogy a közgyűlés határozatképes (35 fő tagból 18 fő többség,

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Az ülés helye: M vel dési Ház nagyterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Németbánya Önkormányzat Képviselőtestülete 8581 Németbánya Fő tér 3. Telefon/fax: 89/350-141 Szám: /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A 2011. február 28-án 9:00-kor tartott nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

J E GY Z İ K Ö NY V. Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os terme.

J E GY Z İ K Ö NY V. Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os terme. J E GY Z İ K Ö NY V Közgyőlésének Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága 2013. január 24-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános ülésérıl Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. május 14-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A 2010. május és június

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. NOVEMBER 12-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Fehérváriné Welki Mária bizottsági tag.

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Fehérváriné Welki Mária bizottsági tag. 1 Jegyzıkönyv a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 2010. szeptember 20-án, 18 óra 30 perckor megkezdett, 19 óra 45 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19-én 18:00 órakor az önkormányzat hivatalos helyiségében tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Szentgróti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Lőrinczné Vámosi Judit ÁMK ig. helyettes. Nagy Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Lőrinczné Vámosi Judit ÁMK ig. helyettes. Nagy Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 26- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete részérıl: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor,

Részletesebben

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendeletek: 12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat

Részletesebben