J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 494 PH-18232/2012 J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-én (hétfő) órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme Jelen vannak: Deli Miklós, Kis Tamás, Kozma Tamás, Krusper Éva, Szedlák Szabolcs képviselők Balázs Ferenc alpolgármester Dr. Nagy Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke Vona László Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke Sárándi István Városfejlesztési Bizottság elnöke Sveiczer Sándor tanácsnok Szabó Sándor címzetes főjegyző dr. Balázs Éva irodavezető Ecsegi Gábor csoportvezető Fehérné Kovács Katalin aljegyző Hallai Ferenc humánpolitikai és szervezési ügyintéző dr. Zemlényiné Bíró Judit intézményi referens Pálné dr. Németh Valéria pénzügyi gondnok Mengyi Norbert HVKI gazdasági vezető Rózsa Sándor HVKI igazgatója Köszöntötte a megjelenteket. A Képviselő-testület ülésén jelenlévő képviselők száma a jelenléti ív alapján 11 fő. Krusper Éva képviselő jelezte távolmaradását. A mai ülés alkalmával 6 napirendi pont tárgyalására tesz javaslatot nyílt ülés keretében. Kérte a testületet, hogy 7. napirendi pontként vegyék fel Sürgősségi indítvány az egyezségi javaslat határidejének hosszabbítása tárgyában. Az adósságrendezési bizottsági ülésen merült fel az egyezségi javaslattal határidő hosszabbításának szükségessége, az egyezségi javaslat elkészítési határidejének hosszabbítását a testület a pénzügyi gondnokkal együtt kezdeményezheti az Egri Törvényszéken. NAPIRENDI JAVASLAT 1 Indítvány Közbeszerzési Bizottság tagjainak megbízása tárgyában HATÁROZAT- EGYSZERŰ TÖBBSÉG BETERJESZTŐ Csáki Zsigmond polgármester

2 495 2 Indítvány a Heves Városért Közalapítvány Kuratóriuma elnöke lemondása tárgyában HATÁROZAT- MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 3 Indítvány családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működtetésére HATÁROZAT- MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 4 Indítvány Heves Város Polgármesteri Hivatalában megüresedett álláshely betöltésére HATÁROZAT- EGYSZERŰ TÖBBSÉG 5 Indítvány a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának módosítására HATÁROZAT- EGYSZERŰ TÖBBSÉG 6 Indítvány az iskolák állami fenntartásba adásáról HATÁROZAT- MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 7 Sürgősségi indítvány az egyezségi javaslat elkészítési határidejének hosszabbítása tárgyában Csáki Zsigmond polgármester Csáki Zsigmond polgármester Szabó Sándor címzetes főjegyző Csáki Zsigmond polgármester Csáki Zsigmond polgármester Pálné dr. Németh Valéria pénzügyi gondnok Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendek elfogadásáról. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett fogadta el a napirendi javaslatot. Napirend előtti hozzászólás Pálné dr. Németh Valéria pénzügyi gondnok Kis Tamás képviselő és Sveiczer Sándor tanácsnok a HVMKI átszervezésével, az intézményhálózat létszámleépítésével kapcsolatos észrevételeit elküldték számára. Kis Tamás képviselő levelére már válaszolt. Tájékoztatta Sveiczer Sándor tanácsnokot, hogy az adósságrendezési bizottság döntése értelmében az adósságrendezési bizottság kérdéseire hamarosan válaszolni fog. Az adósságrendezési bizottság minden gazdasági kérdést megtárgyal, az előtt, hogy a testület elé kerülne. A HVMKI átszervezésével kapcsolatos előterjesztést a bizottság egyhangúan támogatta. Megjegyezte, hogy az adósságrendezési bizottság döntéséből megismerhető a személyes véleménye is. Az adósságrendezési bizottság véleménye szerint az előterjesztés kellően előkészített volt. Megjegyezte, hogy a Képviselőtestület döntését köteles végrehajtani, amennyiben az a válságköltségvetésnek megfelel. Véleménye szerint az adósságrendezési eljárás alatt a városnak át kell tekintenie az intézmények működését, gazdálkodását, és elképzelhető, hogy ez fájó döntésekkel járhat.

3 496 Elmondta, hogy az érem másik oldalát is látni kell, sok hitelező várja a pénzét, és szeretne minél nagyobb arányban pénzéhes jutni. Körülbelül 3 milliárd forint hitelezői igény került benyújtásra. Napirendek tárgyalása 1/ napirendi pont tárgya: Indítvány Közbeszerzési Bizottság tagjainak megbízása tárgyában Beterjesztő: Kérdések Kis Tamás képviselő A hatályos Kbt bekezdésében leírtaknak megfelelnek-e a beterjesztett személyek. Megerősített, hogy megfelelnek a hatályos Kbt. rendelkezésének a beterjesztett személyek. Elmondta, hogy civilként három tagot kell a testületnek delegálnia, a közbeszerzési bizottság negyedik tagja jogi végzettségű, hivatali dolgozó. A közbeszerzési bizottság ötödik tagja pedig közbeszerzési végzettséggel rendelkezik. Ez a kérdést dr. Gortva János bizottsági tag is feltette a tegnapi Jogi és Ügyrendi Bizottsági ülésen, ahol kérdésére ugyanezt a választ kapta. Kis Tamás képviselő Nem találkozott dr. Gortva Jánossal a mai napon, így nem értesült arról sem, hogy a bizottsági ülésen kérdésére milyen választ kapott. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal és 3 tartózkodás mellett fogadta el a javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 165/2012. (XII. 10.) önkormányzati határozat Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak - elnök Ádám Zsuzsanna Mária (Heves, Hevesi József u. 4), tagok Gulyás Gábor (Heves, Erzsébet tér 10. 3/10.) és Vágó

4 497 Istvánné (Heves, Alkotmány u. 47.) szám alatti lakosok megbízásával egyetért. Felelős: Határidő: azonnal 2/ napirendi pont tárgya: Indítvány a Heves Városért Közalapítvány Kuratóriuma elnöke lemondása tárgyában Beterjesztő: Szóbeli kiegészítés, kérdés nem hangzott el. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal egyhangúan - fogadta el a javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 166/2012. (XII. 10.) önkormányzati határozat Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi és december 10-i nappal elfogadja Szőke Emil lemondását a Heves Városért Közalapítvány kuratóriumi elnöki tisztségéről. A megválasztását követően végzett tevékenységét megköszöni. A Közalapítvány Kuratóriuma elnöki teendőinek ellátására december 11-től Molnár Kálmánnét kéri fel. Az elnök személyének változása miatt a Heves Városért Közalapítvány 158-1/2011. (IX. 14. ) önkormányzati határozattal elfogadott Alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: Az Alapító okirat pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: A kuratórium elnöke, egyben a Közalapítvány képviseletére jogosult: Molnár Kálmánné 3360 Heves, Gyöngyösi u. 21. Határidő: december 13. Felelős:

5 498 3/ napirendi pont tárgya: Indítvány családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működtetésére Beterjesztő: Szóbeli kiegészítés, kérdés nem hangzott el. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal - egyhangúan- az alábbi határozatot hozta: 167/2012. (XII. 10.) önkormányzati határozat Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete január 1-től a családsegítő és gyermekjóléti feladatokat önkormányzati társulásban kívánja ellátni. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a feladat ellátásához a pénzügyi forrást a jogszabályok által erre a feladatra kapott központi támogatásból biztosítja. Határidő: november 30. Felelős: 4/ napirendi pont tárgya: Indítvány Heves Város Polgármesteri Hivatalában megüresedett álláshely betöltésére Beterjesztő: Szóbeli kiegészítés, kérdés nem hangzott el. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal és 4 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 168/2012. (XII. 10.) önkormányzati határozat Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Hatósági Irodáján átmenetileg ellátatlan szociális

6 499 ügyintézői álláshely teljes munkaidős, határozott időre történő köztisztviselői kinevezéssel történő betöltéséhez. Határidő: azonnal Jelentéstétel: január 31. Felelős: Szabó Sándor jegyző 5/ napirendi pont tárgya: Indítvány a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának módosítására Beterjesztő: Az adósságrendezési bizottság megtárgyalta az indítványt és a bizottság véleménye egyezett a Pénzügyi Bizottság véleményével. Kérdések Krusper Éva képviselő Elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni a Pénzügyi Bizottság ülésén. Megkérdezte, hogy azelőtt, hogy a hivatal létszámáról döntene a testület, nem kellene ismerni a hivatal fenntartására biztosított forrásokat. Sveiczer Sándor tanácsnok Megkérdezte, hogy a hivatal működtetési költsége és a 28 státusz munkabére és járuléka mennyibe kerülne. A Pénzügyi Bizottság javaslata véleménye szerint megoldás lehet a problémára. Megjegyezte, hogy a költségvetés még nem került elfogadásra, nem tudják pontosan, hogy hány főt fog finanszírozni az állam, már volt olyan javaslat, mely szerint 23,6 fő hivatali dolgozó bére kerül finanszírozásra. A legutolsó változat szerint 28 fő foglalkoztatását fogja az állam finanszírozni. Elmondta, hogy még nincsenek információi arról, hogy az építési hatósági munkával mi fog történni. Jelenleg a Képviselő-testületnek nem kell meghatároznia a végleges hivatali létszámot, végleges létszám meghatározására, akkor fog sor kerülni, ha ismert lesz a évi költségvetés. Megjegyezte, hogy szükséges ideiglenesen meghatározni a hivatal létszámát, mivel január 1-től ennek megfelelően kell működnie a hivatalnak.

7 500 Szabó Sándor címzetes főjegyző A hivatali dolgozók adatai nyilvánosak, közérdekű adatnak minősül, ennek megfelelően Sveiczer Sándor tanácsnok rendelkezésére bocsátották. A járási hivatalhoz átkerült dolgozók neve és adatai is ismertek a Képviselő-testület előtt, hiszen a járási hivatal kialakításáról szóló indítvány mellékletét képezte, amelyet szintén a testület rendelkezésére bocsátottak. A hivatalra vonatkozó adatokat továbbá a háromnegyed éves beszámoló is tartalmazza. A bizottsági ülés óta egyéb adatot nem tudtak feltárni, amennyiben Sveiczer Sándor igényli, akkor a hivatal a szükséges adatokat megküldi számára. A kötelező feladatellátás miatt a hivatalnak január 1-tól is működnie kell. A képviselő-testület döntött arról, hogy 20 főt és 2 státuszt át ad a járási hivatal részére, azonban a hivatal szervezeti struktúrájáról nem döntött. Megjegyezte, hogy Körzeti Igazgatási Iroda átkerült a járási hivatalhoz, ennek megfelelően január 1-től a hivatalban nem fog működni Körzeti Igazgatási Iroda sem. A hivatal létszámát minden évben rendeletbe kell foglalnia a testületnek. Jogszabály szerint, amíg nincs elfogadva a jövő évi költségvetési rendelet, addig az előző évi költségvetési rendeletben meghatározattak szerint kell finanszírozni a hivatalt. Véleménye szerint 28 fő szükséges a hivatal kötelező feladatainak ellátásához. Az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadásakor a finanszírozás függvényében hozna a testület végleges döntést a hivatali létszámot illetően. Vona László bizottsági elnök dr. Nagy Sándor bizottsági elnöke vezette le a Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság együttes ülését, így a bizottságok véleményét is dr. Nagy Sándor bizottsági elnök fogja ismertetni. Hozzászólások dr. Nagy Sándor bizottsági elnök A két bizottság az együttes ülés keretében a határozati javaslatot pontonként tárgyalta meg. A határozati javaslat 1. és 4. pontját a Pénzügyi Bizottság és a Jogi és Ügyrendi Bizottság is egyhangúan támogatta, mely szerint Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Polgármesteri Hivatal január 1-el történő szervezeti átalakításával, átszervezést rendel el. A határozati javaslat 2. és 3 pontjánál a bizottságok módosító javaslatot fogalmaztak meg. A Pénzügyi Bizottság és a Jogi és Ügyrendi Bizottság is egyhangúan támogatta azt a bizottsági módosító javaslatot, mely szerint a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámát január 1-i hatállyal a legutóbbi állami szabályozás-tervezet figyelembevételével előzetesen 28 főben határozza meg. A testület az állami finanszírozás ismeretében térjen vissza és határozza meg a végleges hivatali létszámot. A határozati javaslat 2. pontjához a bizottságok kiegészítést fogalmaztak meg, mely javaslatot a Pénzügyi Bizottság és a Jogi és Ügyrendi Bizottság is egyhangúan támogatta. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal által ellátandó feladatokra két szervezeti egység kialakítását és közvetlen vezetői irányítás alá tartozó vezetői kabinet (kulturális és kommunikációs ügyintéző, belső ellenőr, jogtanácsos munkakörök) létrehozását engedélyezi, azzal a kiegészítéssel, mely szerint a hivatal vizsgálja meg a belső ellenőri feladatok más

8 501 formában történő ellátásának a lehetőségeit. A testület a költségvetés tárgyalásakor térjen vissza a belső ellenőri feladatok ellátási módjának megtárgyalására. A határozati javaslat 2. pontjához tartozó kiegészítést javaslatára fogadta el a bizottság. Számításokat végzett, mely szerint a belső ellenőri feladatok ellátásának lehetséges formái közül, mely forma bizonyul gazdaságosabbnak. Számottevően gazdaságosabb, ha a belső ellenőrt nem főállásban foglalkoztatják, hanem külső szakértőt megbíznak meg a belső ellenőri feladatok ellátására. A bizottságok a határozati javaslat 4. pontjánál kiegészítést fogalmazott meg, mely szerint a Képviselő-testület a köztisztviselők részére iskolai végzettség alapján január 1-tól ne állapítson meg illetménykiegészítést. A Pénzügyi Bizottság 1 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett nem hozott érvényes döntést a javaslatról. A Jogi és Ügyrendi Bizottság pedig 2 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslat elfogadását. Sveiczer Sándor tanácsnok Egyetért azzal, hogy szükséges a hivatal átszervezése. Azt szeretné, hogyha a leggazdaságosabb, legoptimálisabb hivatali struktúra állna fel. Kis Tamás képviselő Nincs információja arról, hogy az állam mit fog finanszírozni a jövő évben. Nem ért egyet a hivatali létszámmal. Elmondta, hogy a múlt héten levelet kapott, mely szerint az egyik hivatali dolgozó jogtalanul vesz fel utazási támogatást. Reméli, hogy Szabó Sándor címzetes főjegyző a képviselő-testület nevében vissza fogja utasítani a levél tartalmát. Érdekesnek tartja, hogy egy válási vita kapcsán a testülethez fordulnak a felek. Balázs Ferenc alpolgármester Hetente változik a minisztérium, illetve az államtitkárság álláspontja, arról, hogy hány fős hivatali létszámot fog finanszírozni az állam. Támogathatónak tartja a Pénzügyi Bizottság javaslatát. A köztisztviselők illetménykiegészítésével kapcsolatos bizottsági módosító javaslatot is támogatja. Véleménye szerint a Képviselő-testületnek nem tartozik a feladatai közé, nincs hatásköre egy válóperes eljárásban állást foglalni, kérte, hogy Szabó Sándor címzetes főjegyző az ő nevében ne kérjen ki semmit sem. dr. Nagy Sándor bizottsági elnök A két javaslatát azért terjesztette be a bizottságok elé, hogy bizonyos tevékenységeket takarékosabban lássanak el. Felvetette, hogy jogtanácsosi munkakör betöltésére lenne szükség. Utánajárt, hogyha két külsős belső ellenőrt bíznának meg a belső ellenőrzési feladatok elvégzésével, akkor gazdaságosabb lenne a tevékenység. Beszámolt arról, hogy egy Kft. két belső ellenőre végez belső ellenőrzési feladatokat a hevesi járási hivatal 16 községbe, és emellett évenként 20 napon keresztül végez belső ellenőrzést Hevesen is. A Kft. két belső ellenőrének a térségben 120 ellenőrzési napja van, a Kft. két belső ellenőr munkavégzése napi forintba kerül. Heves város belső ellenőrzéséhez 50 ellenőrzési napra lenne szükség, amely a Kft. két belső ellenőrének megbízásával forintba kerülne az

9 502 önkormányzatnak. Ezzel szemben egy belső ellenőr hivatalban történő foglalkoztatása forintba kerül. Másik javaslata szerint a Képviselő-testület a köztisztviselők részére iskolai végzettség alapján január 1-tól ne állapítson meg illetménykiegészítést. Javaslatát már megszavazta a testület azonban jogszabályi rendelkezés alapján attól a köztisztviselőtől, aki részére már megállapításra került az illetménykiegészítés, attól a köztisztviselőtől nem vonható meg évben az illetménykiegészítés 36 millió forintba került. Megkérdezte, hogy van-e a városnak 36 millió forintja az illetménykiegészítés megfizetésére. Szabó Sándor címzetes főjegyző Egyetért Sveiczer Sándor tanácsnok hozzászólásával, mely szerint a hivatalnak gazdaságosan kell működnie. Megjegyezte, hogy a 28 fős hivatali létszám elfogadása is létszám leépítéssel fog járni. Nem szeretné, ha most több ember kerülne elbocsátásra, számukra kifizetésre kerülne a végkielégítés, majd ezt követően a feladatellátás miatt szükséges lenne a hivatali létszám növelésére, véleménye szerint ez a megoldás semmiképp sem lenne gazdaságos. Megtakarításokra törekednek, de a hivatali létszám meghatározása során figyelembe kell venni a végzettséget és a feladatellátást is. Kis Tamás képviselő megjegyezte, hogy az egyik dolgozó férjétől levelet kapott, ezzel kapcsolatosan elmondta, hogy a hivatal megteszi a szükséges lépéseket. Az önkormányzat nevében nem fogja kikérni a levélben leírtakat, mivel erre nincs jogosultsága. dr. Nagy Sándor bizottsági elnök javaslatait el tudja fogadni. Elmondta, hogy a tavalyi év során 9 fős létszámleépítést hajtottak végre a hivatalban. A belső ellenőrzéssel kapcsolatban elmondta, hogy Szabó Lajosné többszörös ellenőrzési órát végez, mint a Kft. belső ellenőrei, illetve elkészítette a hivatal számára a belső ellenőrzési kézikönyvet is. Felhívta a figyelmet arra, hogy a mérlegelés során ezeket is figyelembe kell vennie a testületnek. Jelenleg 49 fő a hivatal létszáma, a 28 fős hivatali létszám meghatározása nem végleges döntés, csak egy irányvonalat jelöl meg. Az építési hatósági feladatok jövőbeni ellátásáról nincsenek információi. A testületnek komoly döntéseket kell meghoznia, véleménye szerint az anyagok megfelelően előkészítettek. Megjegyezte, hogy pontonként fogja szavazásra feltenni a javaslatokat. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 1. pontjáról, mely szerint a hivatal átszervezése szükséges. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal egyhangúan - fogadta el a javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 169/2012. (XII. 10.) önkormányzati határozat Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Polgármesteri Hivatal január 1-el történő szervezeti átalakításával, átszervezést rendel el. Felelős: Határidő: december 19.

10 503 Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a bizottsági módosító javaslattal kiegészült határozati javaslat 2. pontjáról, mely szerint a hivatal vizsgálja meg a belső ellenőri feladatok más formában történő ellátásának a lehetőségeit. A testület a költségvetés tárgyalásakor térjen vissza a belső ellenőri feladatok ellátási módjának megtárgyalására. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal fogadta el a javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 170/2012. (XII. 10.) önkormányzati határozat Heves Város Önkormányzat Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal által ellátandó feladatokra két szervezeti egység kialakítását és közvetlen vezetői irányítás alá tartozó vezetői kabinet (kulturális és kommunikációs ügyintéző, belső ellenőr, jogtanácsos munkakörök) létrehozását engedélyezi, azzal a kiegészítéssel, hogy a hivatal vizsgálja meg a belső ellenőri feladatok más formában történő ellátásának a lehetőségeit. A testület a költségvetés tárgyalásakor vissza tér a belső ellenőri feladatok ellátási módjának megtárgyalására. Felelős: Határidő: december 19. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a bizottsági módosító javaslatról, mely szerint a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámát január 1-i hatállyal a legutóbbi állami szabályozás-tervezet figyelembevételével előzetesen 28 főben határozza meg. Megjegyezte, hogy a hivatali létszám nem véglegesen kerül meghatározásra, a költségvetési rendelet elfogadásakor visszatérnek a hivatali létszám meghatározására. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett fogadta el a javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 171/2012. (XII. 10.) önkormányzati határozat Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámát január 1-i hatállyal a legutóbbi állami szabályozás tervezet figyelembevételével előzetesen 28 főben határozza meg. A testület az állami finanszírozás ismeretében tér vissza és határozza meg a végleges hivatali létszámot. Felelős: Szabó Sándor címzetes főjegyző Határidő: december 19. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 4. pontjáról, mely kiegészült dr. Nagy Sándor bizottsági elnök módosító javaslatáról, mely szerint a Képviselő-

11 504 testület a köztisztviselők részére iskolai végzettség alapján január 1-tól ne állapítson meg illetménykiegészítést. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett fogadta el a javaslatot. 172/2012. (XII. 10.) önkormányzati határozat 1) Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Heves Város Jegyzőjét a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési és Működési Szabályzata módosításának előkészítésével és a Képviselő-testület december 19-i ülésére történő beterjesztésével. Felelős: Határidő: december 19. 2) Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők részére iskolai végzettség alapján január 1-tól nem állapít meg illetménykiegészítést. Felelős: Határidő: évi költségvetés tervezése 6/ napirendi pont tárgya: Indítvány az iskolák állami fenntartásba adásáról Beterjesztő: Az ülése előtt kiosztásra került az oktatásért felelős államtitkár levele is. Az adósságrendezési bizottság is megtárgyalta az iskolák állami fenntartásba adásáról szóló indítványt és az oktatási államtitkár levelét is. Az adósságrendezési bizottság állásfoglalása szerint az évi XXV. törvény értelmében az önkormányzat nem áll módjában az oktatási intézmények működtetésével összefüggő kiegészítést fizetni az állam részére. Természetesen amennyiben a döntéshozók a jogszabályt módosítják, úgy a kifizetésnek nem látja akadályát. Szűcsi Katalin a tankerült vezetője jelezte, hogy nem tud részt venni a testületi ülésen. Múlthét pénteken vált véglegessé az iskolák állami fenntartásba adásával kapcsolatos megállapodás, és annak mellékletei. A beterjesztés hiányos jelenleg, a Képviselő-testület jóváhagyása után a tankerület vezetőjének Budapestre kell küldenie jóváhagyásra. Kérdések nem hangzottak el.

12 505 Hozzászólások dr. Nagy Sándor bizottsági elnök A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az indítványt és egyhangúan az elfogadását javasolja. A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett nem hozott érvényes döntést. Sveiczer Sándor tanácsnok A kiosztásra került HVKI táblázatot kérésére bocsátotta a hivatal a testület rendelkezésére. Véleménye szerint a testületet segíteni fogja a döntés meghozatalában a táblázat. Mérlegelhet a testület, hogy a havi 7,503 millió forintos intézményi kiegészítés soknak számít-e. Kis Tamás képviselő 7,503 millió forint kiegészítést kellene az önkormányzatnak fizetnie az államnak az iskolák működtetéséért. A táblázatból kiderült, hogy jelenleg 10,5 millió forintba kerül az önkormányzatnak az iskolák működtetése, az iskolák állam által történő működtetése éves szinten millió forint megtakarítást jelentene az önkormányzatnak. Megjegyezte, hogy a képviselő-testület döntéséből kikerül az iskolákkal kapcsolatos döntési jogkör. Félti az iskolákban dolgozó pedagógusok munkáját, mivel az állam a meglévő intézményi struktúrát nem fogja tudni fenntartani. Jelenleg arról fog a testület dönteni, hogy a 40 milliós megszorítást jóváhagyja, vagy sem. A testület már döntött az intézmények átadásáról. Jogszabály értelmében adósságrendezési eljárás alatt önkormányzat állami feladatot nem vállalhat át. Megismételte hozzászólását, mely szerint a jelenlegi törvényi szabályozás szerint a havi 7503 ezer forintos önkormányzati kiegészítést sem tudja fizetni az önkormányzat. A tankerület kialakításával kapcsolatos megállapodást a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően fogja átadni a testület. Az adósságrendezési bizottság álláspontja szerint az önkormányzatnak a jogszabályi előírásokra tekintettel nem áll módjában a hozzájárulást megfizetni. Az adósságrendezési bizottság 66/2012. (XII.10.) adósságrendezési bizottsági határozata szerint Amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. törvény módosítása nem történik meg, úgy Heves Város Önkormányzata nem tud eleget tenni a köznevelési intézmények működtetésével összefüggő, önkormányzat által fizetendő havi 7503 ezer forintos hozzájárulás megfizetésének, ugyanis Heves Város Önkormányzata válságköltségvetésbe a köznevelési intézmények működtetésével összefüggő, az önkormányzat által fizetendő hozzájárulást nem tudja szerepeltetni. A válságköltségvetésbe Heves Város Önkormányzata jogszabály értelmében csak a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó kiadásokat szerepeltetheti, és az iskolák működtetése nem tartozik az önkormányzat kötelező feladatai közé.

13 506 dr. Nagy Sándor bizottsági elnök Az iskolák működtetéséhez nulla forint állami normatívát fog kapni az önkormányzat. Jelenleg nem arról fog dönteni a testület, hogy 40 millió forintot bevállal-e, vagy sem, hanem arról, fog dönteni a testület, hogy évi 140 millió forintot fog-e a működetésért fizetni, vagy évi 90 millió forintot. Megjegyezte, hogy a működtetésért fizetendő önkormányzati kiegészítést az önkormányzatnak az adóbevételeiből kellene kigazdálkodnia. Balázs Ferenc alpolgármester Az együttes bizottsági ülésen elhangzott, hogy amennyiben az önkormányzat szeretné az iskolák működtetését ellátni, úgy a hevesi iskolák mellett a megyei fenntartású Benedek Elek Általános Iskola működtetését is az önkormányzatnak kellene vállalnia. Az eddigiek során is az iskolák működtetéséhez az állami normatíván felül körülbelül 300 millió forintos kiegészítést adott az önkormányzat. Kis Tamás képviselő A 130 millió forint és a 90 millió forint különbözetéről beszélt. Véleménye szerint a havi 7503 ezer forintos kiegészítést az állam leinkasszálja az önkormányzat számlájáról, amennyiben az önkormányzat nem fizetné ki. A legkisebb anyagi teherrel járó döntést kell meghoznia a testületnek. Nem érti, hogy mi fog történni a 7503 ezer forintos önkormányzati kiegészítéssel, dönteni fog róla a testület, vagy nem dönt róla és ennek megfelelően az önkormányzatnál marad az iskolák működtetése. Pálné dr. Németh Valéria pénzügyi gondnok Az adósságrendezés szempontjából az általános iskola működtetése nem kötelező önkormányzati feladat, így a válságköltségvetésbe nem kerülhet beépítésre. Az adósságrendezési bizottság kérte, hogy jelezzék a jogszabályi ellentétekből adódó problémát. Véleménye szerint szükséges lenne jogszabály módosításra, de az is lehetséges, hogy mint Kis Tamás képviselő említette leinkasszálják az oktatási intézmények működtetésével összefüggő önkormányzati kiegészítést az önkormányzat számlájáról. Jogszabály alapján nincs lehetőség a 7503 ezer forint átutalására. Sveiczer Sándor tanácsnok évi költségvetésben a HVNOI-nál 372 millió forint személyi juttatás volt betervezve és 102 millió forint járulék volt, azaz összesen 475 millió forint, ebbe a 475 millió forintba a bölcsőde és az óvodák is betervezésre kerültek. Véleménye szerint a költségek 60 %-át fordították az iskolák működtetésére, ennek megfelelően 300 millió forintot fordítottak az iskolák esetén személyi juttatásra és 172 millió forintot dologi kiadásra. Az oktatásért felelős államtitkár leveléből a következő részt idézte: mely szerint a fenti határidő jogvesztő, tehát amennyiben kérelmük fent jelzett megerősítésre nem kerül, úgy a működtetés alóli felmentésre irányuló kérelmüket visszavontnak tekintem. Kell döntenie a testületnek a hozzájárulás megfizetéséről, vagy sem? Megkérdezte, hogy mivel fog járni az, ha a testület nem hozna

14 507 döntést a kérdésben. Véleménye szerint az állam azért enged át az önkormányzatnak különböző adóbeszedési formákat, hogy az önkormányzati feladatok finanszírozása biztosított legyen. Pálné dr. Németh Valéria pénzügyi gondnok Felhívják az oktatásért felelős államtitkár figyelmét, hogy a jelenlegi jogszabályi környezet nem teszi lehetővé az önkormányzati hozzájárulás megfizetésének lehetőségét. Nem tettek olyan kijelentést, mely szerint az önkormányzat nem hajlandó kifizetni az önkormányzati hozzájárulás mértékét. Megjegyezte, hogy amint a jogszabályok lehetővé teszik a hozzájárulás kifizetését, úgy nem látja akadályát a kifizetésnek. A Képviselő-testület már hozott döntést az iskolák működtetésének átadásáról, ezt a döntést nem kívánják megmódosítani. Szabó Sándor címzetes főjegyző A Képviselő-testület már döntött arról, hogy az oktatási intézményeket állami működtetésbe adja. Döntenie kell a testületnek, hiszen ha nem döntene a testület, akkor úgy értelmezhetnék, hogy a működtetés átadására irányuló kérelmét a testület visszavonta. Jelenleg arról van szó, hogy adósságrendezési eljárás alatt a válságköltségvetésben az önkormányzati hozzájárulást nem tudják szerepeltetni. A testület azt kérelmezi, hogy a jogszabályokat hozzák egymással szinkronba. Kis Tamás képviselő hozzászólásával kapcsolatban elmondta, hogy az alapfokú oktatási intézmények fenntartását az állam veszi át, erről a testületnek nem kell döntenie, jelenleg egy korábbi testületi döntést kell megerősítenie a testületnek, mely szerint az iskolák működtetését átadja az állam részére. dr. Nagy Sándor bizottsági elnök A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. törvény nem teszi lehetővé, hogy a válságköltségvetésbe a 7503 ezer forintos önkormányzati hozzájárulást betervezésre kerüljön, ezt jelezni kívánják az illetékes szervnek. Az önkormányzati hozzájárulás megfizetésével kapcsolatos döntés meghozatala azért szükséges, hogy amennyiben a jogszabályi akadály elhárul, úgy az önkormányzat megfizethesse az önkormányzati hozzájárulást. Az oktatási államtitkár levelében is az szerepel, hogy a testületnek döntést kell hoznia december 15-ig. Véleménye szerint az iskolák működtetésével kapcsolatos döntés meghozatala során a gazdasági szempontokat tartsa a testület szem előtt. Sveiczer Sándor tanácsnok A köznevelési törvény szerint a 3000 fő feletti településeknek kötelező feladat az iskolák működtetése. A testület az adósságrendezési eljárásra tekintettel kérte az iskolák működtetésének átadását. Jogszabályi ellentétek vannak.

15 508 Két szavazásra fog sor kerülni, először a képviselő-testület arról fog szavazni, hogy a testület felhatalmazza, hogy a tankerület vezetőjével aláírja a megállapodást. A második szavazás során pedig az adósságrendezési bizottság javaslatáról fog szólni, mely szerint a jogszabályi ellentétekre felhívja a döntéshozók figyelmét, és kéri, hogy a rendezze minél előbb a helyzetet. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az iskolák állami fenntartásba adásáról Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett fogadta el a javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 173/2012. (XII. 10.) önkormányzati határozat Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában lévő három általános iskoláját és az alapfokú művészeti iskolát, továbbá a Hevesi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő, de a Heves Város Önkormányzat tulajdonában álló Nevelési Tanácsadó épületét átadja a mellékelt MEGÁLLAPODÁS és annak mellékletei alapján. Felhatalmazza Heves Város Polgármesterét a MEGÁLLAPODÁS aláírására december 31-ig gondoskodik a Heves Városi Közoktatási Intézmény megszüntető okirata, továbbá az Önkormányzat fenntartásában maradó három óvoda és bölcsőde átszervezéséről, a vezetőkkel kapcsolatos munkáltatói döntések meghozataláról. Határidő: december 11. Felelős: Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az adósságrendezési bizottság javaslatáról, mely szerint jelezzék, hogy a jelenlegi jogszabályi ellentétek miatt a 7503 ezer forintot önkormányzati hozzájárulást nem tudja a testület a válságköltségvetésben szerepeltetni, kéri, hogy a problémát orvosolják a döntéshozók. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett fogadta el a javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 174/2012. (XII. 10.) önkormányzati határozat 1. A hatályos jogszabályok alapján Heves Város Önkormányzata nem tud eleget tenni a köznevelési intézmények működtetésével összefüggő, önkormányzat által

16 509 fizetendő havi 7503 ezer forintos hozzájárulás megfizetésének. Amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV törvény módosítására nem kerül sor, úgy Heves Város Önkormányzat nem tudja a köznevelési intézmények működtetésével összefüggő, önkormányzat által fizetendő hozzájárulást szerepeltetni a válságköltségvetésében. 2. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza, hogy jelezze Dr. Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkárnak a fennálló problémát. Felelős: Határidő: december 15. 7/ napirendi pont tárgya: Sürgősségi indítvány egyezségi javaslat elkészítési határidejének hosszabbítása tárgyában (szóbeli előterjesztés) Beterjesztő: Pálné dr. Németh Valéria pénzügyi gondnok Pálné dr. Németh Valéria pénzügyi gondnok A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. törvény értelmében az adósságrendezési bizottságnak egy egyezségi javaslatot és reorganizációs programot kell elkészítenie, amelyet ezt követően a Képviselő-testületnek kell elfogadnia. A Képviselő-testület által elfogadott egyezségi javaslatot és reorganizációs programot küldik meg a hitelezők részére. Az egyezségi javaslat és a reorganizációs program elfogadására jogszabály 180 napot biztosít, jelen esetben az egyezségi javaslat elkészítésének határideje január 10-e lenne. A reorganizációs programnak kellően alá kell támasztania az egyezségi javaslatba foglalt hitelezői igények kielégítését, úgy is fogalmazhatna, hogy a reorganizációs program egy fajta pénzügyi ütemezés arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat hogyan elégíti ki a hitelezőit. A reorganizációs program elkészítéséhez a bizottságnak ismernie kellene a jövő évi költségvetési számokat. Véleménye szerint a költségvetési rendelet kihirdetését követően nem állna elegendő idő az adósságrendezési bizottságnak az egyezségi javaslat elkészítésére. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. törvény 28. szerint a Törvényszék a pénzügyi gondnok és a Képviselő-testület kérelmére a határidőt 30 nappal meghosszabbíthatja. Adósságrendezési bizottsági ülésen azt a javaslatot tette, hogy a határidő hosszabbításához járuljon hozzá a bizottság. Az adósságrendezési bizottság javaslatát egyhangúan támogatta. Javasolta, hogy a Képviselő-testület éljen ezzel a törvény adta lehetőséggel, mely szerint kérelmezze az egyezségi javaslat elkészítési határidejének 30 nappal történő meghosszabbítását, arra hivatkozva, hogy jelenleg nem ismerik a évi költségvetési számokat, így a testület nem tud kellően alátámasztott egyezségi javaslatot készíteni.

17 510 Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határidő meghosszabbításáról. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal fogadta el a javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 175/2012. (XII. 10.) önkormányzati határozat Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint Heves Város Önkormányzatának adósságrendezési eljárásában Pálné dr. Németh Valéria pénzügyi gondnok a Helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásról szóló évi XXV. törvény 28. -a alapján kéri az Egri Törvényszéket, hogy az egyezségi javaslat és a reorganizációs program elfogadásához biztosított 180 napos határidőt hosszabbítsa meg 30 nappal. Az egyezségi javaslat és a reorganizációs program elfogadásának határidő hosszabbítását az indokolja, hogy jelenleg nem ismert a évi költségvetés finanszírozása, és ennek megfelelően a Heves Város Képviselő-testülete nem tud kellően alátámasztott egyezségi javaslatot és reorganizációs programot készíteni. Felelős: Határidő: december 20. Bejelentések Elmondta, hogy december 11-től szabadságon lesz, Balázs Ferenc alpolgármester fogja helyettesíteni a hivatalban, azonban különböző egyeztetéseken szabadsága alatt is részt fog venni. Kis Tamás képviselő A Sportcsarnokkal kapcsolatos szerződések előzetes véleményezésére felkértek egy ügyvédet. Megkérdezte, hogy történt-e egyeztetés az ügyvéddel, illetve elfogadta-e a felkérést az ügyvéd úr. A felkérést elfogadta dr. Balczó Gábor ügyvéd, azóta több egyeztetésre is sor került, jelenleg dolgozik az előzetes vélemény elkészítésén. Beszámolt arról, hogy a Takarékbank ajánlata is megérkezett az önkormányzathoz időközben. Reméli, hogy az előzetes vélemény elkészül a Képviselő-testület december 19-i ülésre.

18 511 Kis Tamás képviselő Tájékoztatást kért az önkormányzati intézményrendszer átvilágításával kapcsolatban. Pálné dr. Németh Valéria pénzügyi gondnok A hitelezői igények véglegesítésére a Takarékbank és a Heves Styl Kft. hitelezői igényének vitatása miatt nem került sor. dr. Balczó Gábor ügyvéd előzetes véleménye alapján reméli, hogy december 19-én sor kerül a hitelezői igények véleményezésére. Az előzetes vélemény megismerése után a testületet megkéri, hogy döntsön arról, hogy az igényeket továbbra is vitatja-e. Elmondta, hogy november 28-i ülésről azért kellett hamarabb távoznia, mivel a Takarékbank vezetésével egyeztetett a Takarékbank ajánlatáról, a bank a fennmaradó hitelről adna egy új ajánlatot. Javasolta nek, hogy vizsgálják meg a javaslatot és kerüljön meghívásra a testületi ülésre a Takarékbank képviselője is. Az átvilágítással kapcsolatban elmondta, hogy a jelenlegi helyzet bemutatása, tényfeltárása elkészült. A jövő évi költségvetési finanszírozás ismeretének hiányában nem tudtak racionalizálási javaslatokat tenni, azonban a évi költségvetés elfogadását követően a racionalizálási javaslatokat is megfogalmazza az átvilágítást végző cég. Az adósságrendezési bizottsági ülésen egyeztettek és a képviselők részére az átvilágítást végző cég tényfeltárása kiküldésre fog kerülni január 15-ig megküldi a cég a teljes anyagot. A vagyonértékelés pedig január első hetére fog elkészülni. Egyéb indítvány, hozzászólás nem lévén a képviselő-testület ülését 17 órakor 40 perckor bezárta. Kmf. Csáki Zsigmond polgármester Szabó Sándor címzetes főjegyző

19 512 A Képviselő-testület december 10-i rendkívüli ülés szavazási eredményei Napirend előtti: Szavazás a napirendi pontok elfogadásáról

20 napirend: Szavazás a Közbeszerzési Bizottság tagjainak megbízásáról

21 napirend: Szavazás Heves Városért Közalapítvány Kuratóriuma elnökének lemondásáról

22 napirend: Szavazás a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működetéséről

23 napirend: Szavazás Heves Város Polgármesteri Hivatalában megüresedett álláshely betöltéséről

24 napirend: Szavazás a határozati javaslat 1. pontjáról, mely szerint a hivatal átszervezése szükséges

25 napirend: Szavazás a bizottsági módosító javaslattal kiegészült határozati javaslat 2. pontjáról, mely szerint a hivatal vizsgálja meg a belső ellenőri feladatok más formában történő ellátásának a lehetőségeit. A testület a költségvetés tárgyalásakor térjen vissza a belső ellenőri feladatok ellátási módjának megtárgyalására.

26 napirend: Szavazás a bizottsági módosító javaslatról, mely szerint a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámát január 1-i hatállyal a legutóbbi állami szabályozás- tervezet figyelembevételével előzetesen 28 főben határozza meg. Megjegyezte, hogy a hivatali létszám nem véglegesen kerül meghatározásra, a költségvetési rendelet elfogadásakor visszatérnek a hivatali létszám meghatározására.

27 napirendi pont: Szavazás a határozati javaslat 4. pontjáról, mely kiegészült dr. Nagy Sándor bizottsági elnök módosító javaslatáról, mely szerint a Képviselő-testület a köztisztviselők részére iskolai végzettség alapján január 1-tól ne állapítson meg illetménykiegészítést.

28 napirend: Szavazás az iskolák állami fenntartásba adásáról szóló megállapodás aláírásáról

29 napirendi pont: Szavazás az adósságrendezési bizottság módosító javaslatáról, mely szerint a jogszabályi ellentéteket jelezzék, mivel jelenleg az évi XXV. törvény nem ad rá lehetőséget, hogy a válságköltségvetésben szerepeltessék a köznevelési intézményekkel összefüggő önkormányzati hozzájárulást.

30 napirend: Szavazás az egyezségi javaslat határidejének meghosszabbításáról

Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 457 PH-17097/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én (csütörtök) 14.20 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én (csütörtök) 14.20 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 555 PH-18850/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én (csütörtök) 14.20 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 51 2513-2/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 417 PH-15894/2012 J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 10-én (szerda) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. augusztus 29-én a Városháza emeleti kistermében 7 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 15-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 7-105/2012. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről Tartalmazza: 91-114/2013. (V. 16.) számú határozatokat 5. számú rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV készült 2015. március 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen vannak: Tabányi Pál polgármester, Kérges László

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 7-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés KEOP

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

372-22/2013. 1. sz. példány

372-22/2013. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban 372-22/2013. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. szeptember

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 04-én, du. 15,00 órai kezdettel tartott nyílt testületi üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Rudabánya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 769 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. november 26-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-36/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. június 24-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

17/2010. sz. jegyzőkönyv

17/2010. sz. jegyzőkönyv 17/2010. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2010. november 2-án 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István Szám: 02/166-4/2007. JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. május 29-én 9 00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza Képviselői Irodájában megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2005. február 23-án 16 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth Tibor alpolgármester

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-527-9/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. december 16. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. NOVEMBER 12-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban.

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2006. J e g y zőkönyv Készült a Kiskunmajsa Város Képviselő-testületének 2006. február 1-jén 15,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről.

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 26-án, du. 14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (79-80) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés a Piac

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

A 3 9/2013 (II.12.) PTB

A 3 9/2013 (II.12.) PTB Jegyzıkönyv Készült, 2013. február 12-én a Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ Kamaratermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság ülésérıl. A jegyzıkönyv mellékletei: - Meghívó a 2013. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Az ülés kezdete:19.o5.h. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint valamint: Pénzes Andrásné pénzügyi vezető Soós Zsoltné

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-i munkaterv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2007. november 28-án tartott nyílt üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26.

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2007. november 28-án tartott nyílt üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2007. november 28-án tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/13/2013.szám. 6/2013.szám J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének és az Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 20. az Ágfalvi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-8 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. december 23-án (szerda) 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2011. február 14.-én a NYÍLT ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint NAPIRENDEK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. november 13-án a Városháza emeleti kistermében 7 45 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

10/2012. számú. 2012. május 30-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 73-91/2012. (V.30.sz. Kth.) 16-17/2012. (V.31.) sz. rendelet

10/2012. számú. 2012. május 30-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 73-91/2012. (V.30.sz. Kth.) 16-17/2012. (V.31.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 3891-2/2012. 10/2012. számú 2012. május 30-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 73-91/2012. (V.30.sz. Kth.) 16-17/2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2013. június 13-án 10 30 órától megtartott üléséről

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. július 29-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. július 29-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 11/2011. Napirend: Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. július 29-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyz könyve A polgármester beszámolója

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2012. július 31-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2012. július 31-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŐLÉSE Szám: KOZP/4-7/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2012. július 31-én 8,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 7130 Tolna, Hősök tere 1. Szám: 10-1083-0/2011. A települési képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit.

Részletesebben

1150-50/2015. 1 sz. példány

1150-50/2015. 1 sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-50/2015. 1 sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. NOVEMBER

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. október 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 25-én 16.15 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésén Helye: Pétfürdői Közösségi Ház és

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. szeptember 5-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. március 27-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. A jegyzıkönyv mellékletei: - Meghívó a 2012. december 12-i

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása.

J e g y z ő k ö n y v. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. április 26-án, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8471 Nemeshany, Petőfi u. 85. Szám:.../2010. 1 JEGYZŐKÖNYV Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 A személyes gondoskodást

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. október 1. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. október 1. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testülete 3596 Szakáld Aradi út 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. október 1. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén Hozott határozatok: 26/2011. (III.08.) - tól 37/2011. (III. 08.) - ig Hozott rendelet: - 1 J E G Y Z

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről

J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Felcsút, Fő u 75. Az ülés időpontja: 2013. június 18. 17..00 Az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-2/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. február 27-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 21-én (kedd), 18.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál al

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-18/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2009. november 25. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya:

Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2009. november 25. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata I/3/15/2009. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2009. november 25. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzatának 17/2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/27/2009. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Iktatószám: P-199-13/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2012. március 22. napján 11:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésén. Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-37/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015 május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 7 Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám 12/2015

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 6/2013. (I.30.) számú képviselőtestületi. a 2013. január30. (szerda) napján 16:00

JEGYZŐKÖNYV. 6/2013. (I.30.) számú képviselőtestületi. a 2013. január30. (szerda) napján 16:00 Iktatószám: 327-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30. napján 16:00 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Pécel Város Önkormányzata Képviselı-testülete Iktatószám: SZ/22/6/2010. Pécel Város Önkormányzata Képviselı-testülete JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. január 7-én (16.00-16.10) megtartott nyílt rendkívüli képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak: dr. Benkovics

Részletesebben

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Tel: 87/471-506 E-mail: hivatal@abrahamhegy.

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Tel: 87/471-506 E-mail: hivatal@abrahamhegy. ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Tel: 87/471-506 E-mail: hivatal@abrahamhegy.hu Ikt.szám: 9/120-9/2015. Készült: 1 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 18, d./ határozata: 175-183,

Részletesebben

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette.

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette. Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 10. napján hétfőn 17 órakor az

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben