J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 7130 Tolna, Hősök tere 1. Szám: /2011. A települési képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: január 27-i nyilvános üléséről Az ülés kezdete: Az ülés helye: óra Mözs településrész, Művelődési Ház Jelen vannak:, Appelshoffer Ágnes alpolgármester, Baksainé Kenessei Éva, Guld Csaba, Herczig Zoltán, Pirgi József, Sterczné Asztalos Zsuzsanna, Szabó Imre, Sziráki János, Ürmös M. Attila, Vincze Károly képviselők Tanácskozási joggal megjelentek: Ezerné dr. Huber Éva jegyző, dr. Nemes Margit aljegyző, dr. Lehőcz Regina, Mireider László, Bogdán Sándor osztályvezetők, Herczig Lászlóné alpolgármester, Hága Lászlóné WMOI igazgató, Pástiné Szentendrei Mária CSSK intézményvezető, Farkas Zsuzsanna BPSZK ig. helyettes, Klein Antal Thelena Kft. ügyvezető, Lukáts István főépítész, Steinbach Zsolt újságíró, Cser Ildikó Tolnai Hírlap f.szerk., Molnár János MCE, Cservári József Mözsi településrészi képviselő, Tóth György érdeklődő, dr. Handl Mária vezető háziorvos Szeretettel köszöntöm a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, és a kedves vendégeket! Megállapítom, hogy a 11 tagú testületből 11 képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. A képviselő-testületi ülést megnyitom. Jelen ülésen a meghívóban feltüntetett napirendi pontok megtárgyalására kerül sor. A napirendi pontokat illetően a kiküldött anyaghoz képest változtatást javaslok. A 16. sz. előterjesztést visszavonom, melynek helyére egy új napirendi pont felvételét javaslom, mely a 27.sz. előterjesztés, Döntés a THELENA Városi Szolgáltató Kft. felügyelő bizottsága tagjának megbízásáról. Aki az új napirend felvételével egyetért, az kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze. Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal egyhangúlag a Döntés a THELENA Városi Szolgáltató Kft. felügyelő bizottsága tagjának megbízásáról című 27. sz. előterjesztést a napirendi pontok közé felvette. A napirendek sorrendjén is változtatást javaslok. A 2. sz. előterjesztés után tárgyaljuk meg a 8. sz. előterjesztést, ezután következzen a 9. sz. előterjesztés, a 10. sz. előterjesztés, a 11. sz. előterjesztés, a 12. sz. előterjesztés, a 13. sz. előterjesztés, a 1

2 18. sz. előterjesztés, majd a további sorrend maradjon változatlan. Aki a módosításokkal kiegészített napirenddel egyetért, az kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze. Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: Napirend: I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról (1. sz. előterjesztés) II. A Képviselő-testület évi végre nem hajtott határozatainak áttekintése (2. sz. előterjesztés) Véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság III. IV. Döntés dr. Kolcsár Kinga háziorvos lakbértámogatási kérelméről (8. sz. előterjesztés) Véleményezi: valamennyi bizottság Mözsi Településrészi Önkormányzat Döntés dr. Kolcsár Kinga háziorvos, és dr. Somlán György fogorvos közös kérelméről (9. sz. előterjesztés) Véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság Mözsi Településrészi Önkormányzat V. Döntés dr. Handl Mária vezető háziorvos kérelméről (10. sz. előterjesztés) Véleményezi: valamennyi bizottság VI. VII. VIII. IX. Döntés gyógytornászi és fizioterápiás feladatok tárgyában megkötött megbízási és közreműködési szerződés jóváhagyásáról (11. sz. előterjesztés) Véleményezi: valamennyi bizottság A Wosinsky Mór Oktatási Intézmény Pedagógiai Programja, házirendje, valamint az Intézményi Minőségirányítási Programja módosításának jóváhagyása (12. sz. előterjesztés) Véleményezi: valamennyi bizottság Javaslat iskolatej beszerzésére (13. sz. előterjesztés) Véleményezi: valamennyi bizottság Döntés a Város Szabályozási Tervének módosításáról és külterület belterületbe vonásáról (18. sz. előterjesztés) 2

3 Véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság X. Az önkormányzat évi költségvetéséről, végrehajtásának rendjéről szóló 5/2010. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása (3. sz. előterjesztés) Véleményezi: valamennyi bizottság Mözsi Településrészi Önkormányzat XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. Javaslat ideiglenes bizottság létrehozására (4. sz. előterjesztés) Véleményezi: valamennyi bizottság Javaslat a Bezerédj Pál Szabadidőközpont és Könyvtár intézményvezetőjének kiválasztására (5. sz. előterjesztés) Véleményezi: valamennyi bizottság Beszámoló a nemzetközi munkacsoport évi munkájáról, és az önkormányzat évi nemzetközi tervének elfogadása (6. sz. előterjesztés) Véleményezi: Friedmanszky Zoltán a nemzetközi munkacsoport elnöke valamennyi bizottság Mözsi Településrészi Önkormányzat A Nemzetközi Munkacsoport tagjainak megválasztása (7. sz. előterjesztés) Véleményezi: valamennyi bizottság Mözsi Településrészi Önkormányzat Irodaszer és tisztítószer beszerzések, továbbá a tolnai Wosinsky Mór Oktatási Intézmény informatikai fejlesztéséhez kapcsolódó nyilvánosság biztosítása tárgyában benyújtott pályázatok elbírálása (14. sz. előterjesztés) Véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság A közterület használatáról, valamint a lakás és közcélú létesítményekhez kapcsolódó parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról szóló 19/2003. (VII.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata (15. sz. előterjesztés) Véleményezi: Ezerné dr. Huber Éva jegyző Pénzügyi és Jogi Bizottság Mözsi Településrészi Önkormányzat XVII. Döntés a THELENA Városi Szolgáltató Kft. felügyelő bizottsága tagjának megbízásáról (27. sz. előterjesztés) Véleményezi: valamennyi bizottság XVIII. Döntés a DDOP-4.1.2/A-09-1f kódszámú pályázat végleges Akcióterületi Tervének elfogadásáról és a pályázati önerő vállalásáról (17. sz. előterjesztés) 3

4 Véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság Mözsi Településrészi Önkormányzat XIX. XX. XXI. Javaslat a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló többször módosított 19/2008. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosítására (19. sz. előterjesztés) Véleményezi: Ezerné dr. Huber Éva jegyző valamennyi bizottság Mözsi Településrészi Önkormányzat Döntés a Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió Zrt.-vel kötendő szerződésről (20. sz. előterjesztés) Véleményezi: valamennyi bizottság Beszámoló Tolna Város Önkormányzata évi közfoglalkoztatási tervének végrehajtásáról (21. sz. előterjesztés) Véleményezi: valamennyi bizottság Mözsi Településrészi Önkormányzat XXII. Javaslat a évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására (22. sz. előterjesztés) Véleményezi: valamennyi bizottság Mözsi Településrészi Önkormányzat XXIII. Javaslat a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól szóló rendelet elfogadására (23. sz. előterjesztés) Véleményezi: Ezerné dr. Huber Éva jegyző valamennyi bizottság Mözsi Településrészi Önkormányzat XXIV. Döntés a Tolna, Fadd, Fácánkert, Bogyiszló, Dunaszentgyörgy, Gerjen települések szennyvíztisztító-telep fejlesztése tárgyú pályázat megvalósítására létrehozott önkormányzati társulás társulási megállapodásának módosításáról (24. sz. előterjesztés) Véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság XXV. A Humán Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról (25. sz. előterjesztés) Baksainé Kenessei Éva bizottsági elnök Véleményezi: Humán Bizottság XXVI. Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről (26. sz. előterjesztés) XXVII. Bejelentések, interpellációk, kérdések 4

5 A napirendi pontok tárgyalása: I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról (1. sz. előterjesztés) Nincs szóbeli kiegészítésem. Kérdések következnek. Kérdés nem lévén, hozzászólások következnek. Amennyiben hozzászólás nincs, úgy szavazásra teszem fel a határozati javaslatot. Aki a határozati javaslattal egyetért, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal 1/2011. (I. 27.) Kt. határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 421/2009. (XII.17.), 220/2010. (IX.30.), 222/2010. (IX.30.), 223/2010. (IX.30.) 261/2010. (X.28.), 264/2010. (X.28.), 289/2010. (XI.17.), 290/2010. (XI.17.), 297/2010. (XI.25.), 300/2010. (XI.25.), 302/2010. (XI.25.), 306/2010. (XI.25.), 308/2010. (XI.25.), 309/2010. (XI.25.), 310/2010. (XI.25.), 311/2010. (XI.25.), 316/2010. (XI.25.), 317/2010. (XII.7.), 319/2010. (XII.16.), 320/2010. (XII.16.), 321/2010. (XII.16.), 325/2010. (XII.16.), 326/2010. (XII.16.), 329/2010. (XII.16.), 330/2010. (XII.16.), 331/2010. (XII.16.), 332/2010. (XII.16.), 336/2010. (XII.16.), 339/2010. (XII.16.), 341/2010. (XII.16), 347/2010. (XII.16.) Kt. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadta. II. A Képviselő-testület évi végre nem hajtott határozatainak áttekintése (2. sz. előterjesztés) Nincs szóbeli kiegészítésem. Kérdések következnek. Kérdés nem lévén, hozzászólások következnek. Amennyiben hozzászólás nincs, úgy szavazásra teszem fel a határozati javaslatot. Aki a határozati javaslattal egyetért, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal 2/2011. (I. 27.) Kt. határozata a 2008., és évi végre nem hajtott határozatokról: 5

6 Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi - 54/2008. (II.28.), 71/2008. (III.7.), 72/2008. (III.7.), 73/2008. (III.7.), 136/2008. (V.14.), 137/2008. (V.14.), 198/2008. (VII.10.), a évi - 8/2009. (I.29.), 113/2009. (III.26.), 139/2009. (IV.17.), 229/2009. (V.28.), 321/2009. (IX.28.), és a évi - 58/2010. (III.9.), 212/2010. (VIII.18.) Kt. - végre nem hajtott határozatokat áttekintette, a határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadta. III. Döntés dr. Kolcsár Kinga háziorvos lakbértámogatási kérelméről (8. sz. előterjesztés) Dr. Kolcsár Kinga a IV. számú háziorvosi körzet orvosa kérelmében a Képviselőtestülettől lakbértámogatást kért. A doktornő két hónapja családjában egyedüli keresőként havonta Ft-os összeget fizet albérletéért, tekintve, hogy a praxishoz szolgálati lakás nem tartozik. Emellett a háziorvostan szakorvosi szakképzési díj havi Ft-os összege is a doktornőt terheli. A Humán Bizottság elnökét kérdezem, hogy mi a módosító javaslatuk? Baksainé Kenessei Éva: A Humán Bizottság a határozati javaslat elfogadását ajánlja a Képviselő-testületnek azzal a módosítással, hogy a Képviselő-testület dr. Kolcsár Kinga doktornő részére február 1. napjától július 31. napjáig havi ,-Ft szakképzési támogatást nyújtson azzal a feltétellel, hogy amennyiben a doktornő július 31. napjáig a praxis gyakorlásával felhagy, úgy a kapott támogatást egy összegben köteles visszafizetni. Egyetértek a javaslattal. Tehát a határozati javaslat 1.) pontja az alábbiak szerint módosul: 1. Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Kolcsár Kinga doktornő részére február 1. napjától július 31. napjáig havi ,-Ft összegű szakképzési támogatást nyújt azzal, hogy a Támogatott a támogatási összeg felhasználásáról köteles számlával igazoltan havonta elszámolni, illetve amennyiben a támogatott július 31. napjáig a praxis gyakorlásával felhagy, úgy a kapott támogatást egy összegben köteles visszafizetni. Kérem a határozati javaslatot eredetinek tekinteni. Kérdések következnek. Kérdés nem lévén, hozzászólások következnek. Amennyiben hozzászólás nincs, úgy szavazásra teszem fel a határozati javaslatot. Aki a határozati javaslattal egyetért, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal 3/2011. (I.27.) Kt. határozata dr. Kolcsár Kinga háziorvos lakbértámogatási kérelméről: 6

7 1. Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Kolcsár Kinga doktornő részére február 1. napjától július 31. napjáig havi ,-Ft összegű szakképzési támogatást nyújt azzal, hogy a Támogatott a támogatási összeg felhasználásáról köteles számlával igazoltan havonta elszámolni, illetve amennyiben a támogatott július 31. napjáig a praxis gyakorlásával felhagy, úgy a kapott támogatást egy összegben köteles visszafizetni. 2. A Képviselő-testület felkéri dr. Sümegi Zoltán polgármestert, és Ezerné dr. Huber Éva jegyzőt, hogy gondoskodjanak a döntésnek az önkormányzat évi költségvetésébe történő beépítéséről. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Sümegi Zoltán polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Felelős:, Ezerné dr. Huber Éva jegyző Határidő: február 28. (a támogatási szerződés aláírására) IV. Döntés dr. Kolcsár Kinga háziorvos, és dr. Somlán György fogorvos közös kérelméről (9. sz. előterjesztés) Dr. Kolcsár Kinga és dr. Somlán György azzal a kéréssel fordultak Tolna Város Önkormányzatához, hogy a Mözs, Szent István u. 13. szám alatti épület havi fűtésdíját az ott dolgozó körzeti orvos, körzeti fogorvos és védőnő által használt területek valós arányában, légköbméter arányosan számlázzák ki részükre. Az eddigi gyakorlat szerint a fűtésszámla 30-30%-át a háziorvos és a fogorvos, 40%-át pedig a védőnők által használt részek tekintetében Tolna Város Önkormányzata fizette. Ahhoz, hogy a fűtésszámlát légköbméter arányosan fizessék az érintettek, a helyszínen műszeres felmérést végeztek az Építési és Városfenntartási Osztály munkatársai, és pontosan megállapították az egyes ingatlanrészek méreteit. A mérés eredményét az előterjesztés melléklete tartalmazza. Tekintettel arra, hogy a helyszínen elvégzett műszeres felmérést követően megállapításra került, hogy, nem lenne kedvezőbb az orvosok számára, ha a fűtésszámlát légköbméter arányosan fizetnék, kiosztásra került egy B határozati javaslat, mely így szól: Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mözs, Szent István u. 13. szám alatti épület fűtés költségének megosztását arányosnak találja, azon nem kíván változtatni. Kérem a határozati javaslatot eredetinek tekinteni. Kérdések következnek. Kérdés nem lévén, hozzászólások következnek. Amennyiben hozzászólás nincs, úgy szavazásra teszem fel a határozati javaslatot. Aki a határozati javaslattal egyetért, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal 7

8 4/2011. (I.27.) Kt. határozata dr. Kolcsár Kinga háziorvos, és dr. Somlán György fogorvos közös kérelméről: Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mözs, Szent István u. 13. szám alatti épület fűtés költségének megosztását arányosnak találja, azon nem kíván változtatni. V. Döntés dr. Handl Mária vezető háziorvos kérelméről (10. sz. előterjesztés) A Képviselő-testület tavaly decemberi ülésén döntött arról, hogy Tóth Szilvia gyógytornász és fizioterápiás szakemberrel a gyógytornászi és fizioterápiás feladatok ellátására január 1-től december 31-ig terjedő határozott időre megbízási szerződést köt. Az elmúlt évben ezen feladatokon túlmenően gyógymasszőri feladatok ellátása tárgyában Vörösné Kovács Márta gyógymasszőrrel bruttó ,-Ft/hó megbízási díjért, dietetikusi feladatok ellátása tárgyában pedig Visontainé Balla Ágnes diétás nővérrel nettó ,-Ft/hó megbízási díjért kötöttünk szerződést. Mind a négy feladat ellátását önként vállalta az önkormányzat, azonban a város korlátozott anyagi lehetőségeire tekintettel az említett december 16-i ülésen csak a gyógytornászi és fizioterápiás feladatok ellátásáról hozott határozatot a testület. Dr. Handl Mária vezető háziorvos az ülést követően kérelmet nyújtott be, melyben a diétás nővér megbízásának meghosszabbítását kérte, a évre kötött szerződésben foglalt feltételekkel. A gyógymasszőri feladatok ellátására pedig egy alternatív megoldást javasolt, mely szerint csak a tevékenység végzésére szolgáló helység rendelkezésre bocsátását, és a rezsiköltségek megfizetését kéri az önkormányzattól. Havi ,-Ft-os megbízási díjjal számolva, egy kezelésnek a díja körülbelül 800,-Ft, egy kúra (amely 10 kezelést tartalmaz) körülbelül 8.000,-Ft, mely szolgáltatási költségek ebben az évben a betegeket terhelnék. Dr. Handl Máriát kérdezem, hogy kívánja-e kiegészíteni az elhangzottakat? dr. Handl Mária: Visontainé Balla Ágnes diétás nővér továbbképzés miatt nem tud jelen lenni az ülésen. A tegnapi Pénzügyi és Jogi Bizottsági ülésen felmerült kérdésekre válaszolnék néhány mondatban. A dietetikusi feladatok ellátása már két éve egy jól működő, és nagyon népszerű szolgáltatás a lakosság körében. A tegnapi ülésen felmerült, az is, hogy a rendelésre más településről járnak betegek. Megkérdeztem Visontainét, aki elmondta, hogy egy bogyiszlói és egy fácánkerti betege van, akik dr. Salamon Tímea, és dr. Erdősi József páciensei, rajtuk kívül csak tolnaiak járnak hozzá. Faddi betege nincs, korábban járt ki csak a településre. Visontainé heti négy órában dolgozik, havi nettó ,- forintért. A működési költségeket is ebből az összegből gazdálkodja ki, például az útiköltséget, a felszereléseinek a költségét, vércukor- és vérnyomásmérőket, valamint a betegek részére szakácskönyvek fénymásolását is ebből az összegből oldja meg. Egy rendelés alkalmával kb beteg keresi fel. Elmondanám még, hogy a lakosság számára azért is fontos ez a szolgáltatás, mert dietetikai szakrendelésre fél év alatt lehet csak bekerülni, ami alatt sokat romlik a 8

9 beteg állapota. Visontainé viszont az első alkalom után 2-3 hét múlva, később havonta rendeli vissza a betegeit. Kérdések következnek. Guld Csaba: Van e arra lehetőség, hogy a diétás nővér is a betegektől szedje be a kezelés díját? Ha a betegek száma 1000 fő, akkor az azt jelenti, hogy személyenként. dr. Handl Mária: Elnézést, hogy közbevágok, de helyesbítenék! A cukorbetegek száma 1000 fő Tolnán, de közülük nem mindenki jár a szakrendelésre, valamint Visontainé betegeinek 90%-a cukorbeteg, vannak más dietetikai problémával küzdők is köztük. Guld Csaba: Miért nincs arra lehetőség, hogy a dietetikusi szolgáltatásért is a betegek fizessenek? dr. Handl Mária: A dietetikai rendelésre járó betegek többsége nagyon szegény, egyéb költségeik is vannak a betegségük miatt, nem tudnák a kezelés díját megfizetni. Úgy gondolom, ha ezt a szolgáltatást fizetőssé tennénk, a betegek többsége nem járna tovább a rendelésekre. Hozzászólások következnek. Appelshoffer Ágnes: Mindenképpen szükség van a lakosság számára ilyen jellegű szolgáltatásokra a településen, de sajnos nincs mindegyikre fedezet. Tekintettel arra, hogy jelen ülésen várhatóan elfogadjuk azt a javaslatot, miszerint létrehozunk egy ideiglenes bizottságot, mely a város takarékos gazdálkodását hivatott biztosítani, azt javaslom a évi költségvetés megismerését követően a márciusi ülésen tárgyaljuk újra ezt a kérdést. Addig nem szükséges döntenünk, mivel nem működik a szolgáltatás. dr. Handl Mária: A gyógymasszőr ugyan nem dolgozik, a dietetikai szolgáltatás viszont januártól továbbra is működik. Appelshoffer Ágnes: Erről van szerződésünk? dr. Handl Mária: Szerződést még nem kötöttünk, azonban a polgármester úrral szóban arról állapodtunk meg, hogy továbbra is működjön a szolgáltatás addig, amíg a testület másként nem dönt. Szabó Imre: Úgy vélem, a diétás nővérre még nagyobb szükség van, mint gyógymasszőrre. A lakosság részéről többen megkerestek, hogy az ülésen tolmácsoljam a kérésüket, miszerint szeretnék, ha továbbra is működne ez a szolgáltatás. A Mözsi Településrészi Önkormányzat ugyan nem tárgyalta ezt az előterjesztést, de tudtunk 9

10 róla, és a javaslatunk az, hogy az idei évben is a tavalyival megegyező feltételekkel működjön a dietetikai szolgáltatás. Ürmös M. Attila: Elhangzott, hogy a dietetikusnak hetente körülbelül betege van, ez havonta kevesebb, mint 100 beteg. Amennyiben ezzel a betegszámmal osztjuk el a Ft-ot, egy betegre csupán 700 Ft-os összeg jut. Azoknak az embereknek, akik ilyen jellegű problémákkal küzdenek, amúgy is többletköltséget jelent a betegség kezelése, ezért javaslom, hogy támogassuk ennek a szolgáltatásnak a további működését. Két lehetőségünk van. Dönthetünk úgy, a diétás nővért illetően, hogy a költségvetés megismerését követően térünk vissza a kérdésre. De mivel januártól már működik ez a szolgáltatás, arról mindenképpen kellene határozni, hogy meddig kössük meg vele a megbízási szerződést. A másik lehetőség, hogy úgy döntünk, addig működjön ez a szolgáltatás, amíg ennek ellenkezőjéről a testület nem határoz. dr. Handl Mária: Hozzátenném még, hogy a dietetikai szolgáltatás a legfontosabb a három önként vállalt feladat közül, nemcsak a betegek, hanem az orvosok véleménye szerint is. Az Egészségház egyik alappillére ez a szolgáltatás. Appelshoffer Ágnes: A labor és a fizioterápia is önként vállalt feladat. A pénzügyi osztályvezetőtől kérdezném, hogy meg tudná e mondani, mennyibe kerül ez a városnak, és kapunk-e hozzá állami támogatást? dr. Handl Mária: A gyógytornászi és fizioterápiás feladatokat egy személy látja el. A másik fizioterápiás szakember már csak a labort működteti. Appelshoffer Ágnes: Ha jól számolom, a labort is nézve, már öt önként vállalt feladatról beszélünk. Bogdán Sándor: A fizioterápia és a labor együtt 8 millió Ft-ba került az önkormányzatnak 2010-ben. Állami támogatás nincs rá. Pirgi József: Azt javaslom, a szolgáltatás működjön még március 31-ig, a továbbiakról egy ezt követő testületi ülésen határozzunk. Mivel a költségvetésről már februárban döntés születik, azt javaslom a diétás nővérrel kötendő megbízási szerződést február 28-ig kössük meg. Pirgi József: Jogos a polgármester úr javaslata, ezért módosítom a javaslatom február 28-ra. Guld Csaba: A Garay utcai épületben jelenleg milyen rendelések vannak? 10

11 dr. Handl Mária: A külön kialakított központi ügyeleten kívül, két védőnő, egy fogorvos, és egy gyógymasszőr dolgozik ott. Amennyiben további hozzászólás nincs, úgy szavazásra teszem fel az I. határozati javaslatot. Aki a határozati javaslattal egyetért, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal 5/2011. (I.27.) Kt. határozata gyógymasszőri feladatok ellátásáról: 1.) Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vörösné Kovács Márta (7130 Tolna, Deák Ferenc utca 92.) gyógymasszőrrel - a Tolna, Garay utca 6. szám alatti rendelő használata tárgyában február 1. napjától december 31. napjáig terjedő határozott időre haszonkölcsön szerződést köt. 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Sümegi Zoltán polgármestert a haszonkölcsön szerződés elkészíttetésére és aláírására. Felelős: Határidő: január 31. a szerződés aláírására Szavazásra teszem fel a II. határozati javaslatot, melynek 1.) pontját az alábbiak szerint módosítom: 1.) Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Visontainé Balla Ágnes (7100 Szekszárd, Pollack M. utca I/1.) diétás nővérrel a dietetikusi feladatok ellátására nettó ,-Ft/hó megbízási díj ellenében január 1-től február 28-ig terjedő határozott időre megbízási szerződést köt. Kérem a határozati javaslatot eredetinek tekinteni. Aki a határozati javaslattal egyetért, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal 6/2011. (I.27.) Kt. határozata dietetikusi feladatok ellátásáról: 1.) Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Visontainé Balla Ágnes (7100 Szekszárd, Pollack M. utca I/1.) diétás nővérrel a dietetikusi feladatok ellátására nettó ,-Ft/hó megbízási díj ellenében január 1-től február 28-ig terjedő határozott időre megbízási szerződést köt. 11

12 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Sümegi Zoltán polgármestert a megbízási szerződés elkészíttetésére és aláírására. Felelős: Határidő: január 31. a szerződés aláírására VI. Döntés gyógytornászi és fizioterápiás feladatok tárgyában megkötött megbízási és közreműködési szerződés jóváhagyásáról (11. sz. előterjesztés) Nincs szóbeli kiegészítésem. Kérdések következnek. Kérdés nem lévén, hozzászólások következnek. Amennyiben hozzászólás nincs, úgy szavazásra teszem fel az I. határozati javaslatot. Aki a határozati javaslattal egyetért, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal 7/2011. (I.27.) Kt. határozata gyógytornász feladatok ellátása tárgyában megkötött megbízási szerződés jóváhagyásáról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth Szilvia (lakcím: 7100 Szekszárd, Szőlőhegy u. 100.) gyógytornász szakemberrel a gyógytornászi feladatok ellátására január 1-től december 31-ig terjedő határozott időre megkötött megbízási szerződést a mellékelt tartalommal jóváhagyja. Szavazásra teszem fel a II. határozati javaslatot. Aki a határozati javaslattal egyetért, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal 8/2011. (I.27.) Kt. határozata fizioterápiás feladatok ellátása tárgyában megkötött közreműködési szerződés jóváhagyásáról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth Szilvia (lakcím: 7100 Szekszárd, Szőlőhegy u. 100.) fizioterápiás szakemberrel a fizioterápiás feladatok ellátására január 1-től december 31-ig terjedő határozott időre megkötött közreműködési szerződést a mellékelt tartalommal jóváhagyja. 12

13 VII. A Wosinsky Mór Oktatási Intézmény Pedagógiai Programja, házirendje, valamint az Intézményi Minőségirányítási Programja módosításának jóváhagyása (12. sz. előterjesztés) Az előterjesztést a Pénzügyi és Jogi Bizottság, valamint a Humán Bizottság is tárgyalta. A határozati javaslatokat mindkét bizottság elfogadásra javasolja. Hága Lászlóné intézményvezetőt kérdezném, kívánja-e az előterjesztést kiegészíteni? Hága Lászlóné: Köszönöm, nincs kiegészítésem. Kérdések következnek. Kérdés nem lévén, hozzászólások következnek. Amennyiben hozzászólás nincs, úgy szavazásra teszem fel az I. határozati javaslatot. Aki a határozati javaslattal egyetért, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal 9/2011. (I. 27.) Kt. határozata a Wosinsky Mór Oktatási Intézmény Pedagógiai Programja, valamint házirendje módosításának jóváhagyásáról: 1.) Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Wosinsky Mór Oktatási Intézmény Pedagógiai Programjának, valamint Házirendjének a évi LXXIX. törvény 70. (3) bekezdése szerinti módosítását jóváhagyja. 2.) A Képviselő-testület felkéri Ezerné dr. Huber Éva jegyzőt, hogy gondoskodjon a határozat Hága Lászlóné, a Wosinsky Mór Oktatási Intézmény igazgatója részére történő megküldéséről. Felelős:, Ezerné dr. Huber Éva jegyző Határidő: február 15. Szavazásra teszem fel a II. határozati javaslatot. Aki a határozati javaslattal egyetért, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal 10/2011. (I. 27.) Kt. határozata a Wosinsky Mór 13

14 Oktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Programja módosításának jóváhagyásáról: 1.) Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Wosinsky Mór Oktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Programjának a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 40. (7)-(8) bekezdése szerinti módosítását jóváhagyja. 2.) A Képviselő-testület felkéri Ezerné dr. Huber Éva jegyzőt, hogy gondoskodjon a határozat Hága Lászlóné, a Wosinsky Mór Oktatási Intézmény igazgatója részére történő megküldéséről. Felelős:, Ezerné dr. Huber Éva jegyző Határidő: február 15. VIII. Javaslat iskolatej beszerzésére (13. sz. előterjesztés) A Humán Bizottság javaslatára hívnám fel a figyelmet, mely szerint a megrendelések elküldése előtt valamennyi telephely készítsen felmérést a szülő nyilatkozata alapján a tej igényléséről. Úgy tudom, a felmérés már folyamatban van, ezért nem szükséges a határozati javaslatba belefoglalni. Hága Lászlóné igazgatónőt kérdezném, kívánjae az előterjesztést kiegészíteni? Hága Lászlóné: A szülők az említett nyilatkozatot már megkapták, február elejére kell visszaküldeniük. Arra tennék ígéretet, hogy amennyiben, az intézmény úgy látja, nem fogy annyi iskolatej, mint amire igény volt, akár hetente módosítjuk a rendelést. Kérdések következnek. Kérdés nem lévén, hozzászólások következnek. Amennyiben hozzászólás nincs, úgy szavazásra teszem fel a határozati javaslatot. Aki a határozati javaslattal egyetért, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal 11/2011. (I.27.) Kt. határozata Iskolatej beszerzéséről: 1) Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a évre vonatkozó, 0,2 l-es poharas 2,8 %- os zsírtartalmú iskolatej szállítására a Tolnatej ZRt-vel (7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 26.) nettó 46,- (bruttó: 55,-) Ft/db egységáron február 15-től december 31-ig szerződést köt a melléklet szerinti tartalommal. 14

15 2) A bruttó vételár és a támogatás összegének különbözetét az Önkormányzat a évi költségvetés terhére biztosítja. 3) A Képviselő-testület felhatalmazza Tolna Város Polgármesterét a szállítási szerződés aláírására. Felelős: Határidő: február 15. IX. Döntés a Város Szabályozási Tervének módosításáról és külterület belterületbe vonásáról (18. sz. előterjesztés) A bizottsági vélemények ismertek. A Pénzügyi és Jogi Bizottság a II. határozati javaslatban Kiss Dezső kérelmét támogatja, az egyéb ingatlanok vonatkozásában a Bizottság javasolja, hogy a belterületbe vonási eljárás lefolytatására abban az esetben kerüljön sor, amennyiben az átvezetés költségeit az érintett tulajdonosok vállalják. Egyetértek ezzel. Lukáts István főépítész úrtól kérdezem, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést? Lukáts István: A kiosztásra került véleményemben is leírtam, ahhoz, hogy a Holt-Duna területeinek beépíthetőségét szabályozni tudjuk, első lépésként egy átfogó fejlesztési koncepciót kell összeállítani, majd ezzel összhangban az egyes területekre beépítési tervvel alátámasztott részletes rendezési tervet kell elkészíteni, mely pontosan meghatározza a beépíthetőség paramétereit. Pirgi József: Örülök, hogy a főépítész úrnak ez a véleménye. Én is úgy gondolom, hogy a Holt- Duna egy frekventált része Tolna városának, rendezni kellene a területet. Az északi részen épültek stégek, épületek, melyek össze-vissza hatást keltenek számomra. Úgy vélem, ennél nívósabbat is lehetne tervezni. Olyan terv kell, ami hosszú távon is megállja a helyét, ezért azt javaslom, jól gondoljuk ezt át. A Tolnai Horgász Egyesület is már megkeresett minket korábban ez ügyben, biztosan együttműködnének velünk azért, hogy a területen az összkép javuljon. Sziráki János: Ha belterületté nyilvánítják a Holt-Duna területét a város részét fogja képezni. Ezért úgy gondolom, ahhoz hogy ki legyen dolgozva a területre vonatkozó koncepció nekünk is tenni kell. Kérdések következnek. Kérdés nem lévén, hozzászólások következnek. Amennyiben hozzászólás nincs, úgy szavazásra teszem fel az I. határozati javaslatot. Aki a határozati javaslattal egyetért, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal 15

16 12/2011. (I.27) Kt. határozata a város Szabályozási Tervének módosításáról: 1.) Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolna Város Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 26/2010 (XI.26.) rendeletének módosítására érkezett kérelemnek helyt ad és felkéri a Hivatalt, hogy a kérelemben foglalt tartalommal folytasson le előzetes szakhatósági véleményeztetési eljárást. 2.) A Képviselő-testület a Rendezési Terv módosítás megrendeléséről az előzetes szakhatósági véleményezési eljárás lezárulta után dönt. Felelős: Határidő: február 28. (az eljárás megindítására) Szavazásra teszem fel a II. határozati javaslatot. Tehát a II. határozati javaslat szövege a Pénzügyi és Jogi Bizottság javaslata alapján az alábbi legyen: 1. Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiss Dezső László (Tolna, Szent Imre utca 5) tulajdonos kérelmében foglalt belterületbe vonást támogatja, amennyiben az átvezetés költségét kérelmező viseli. 2. Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tolna Város Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 26/2010 (XI.26.) rendeletében foglaltak szerinti ingatlanok belterületbe vonását abban az esetben kezdeményezi, amennyiben az érintett ingatlanok tulajdonosai a belterületbe vonási eljárás lefolytatásának költségeit vállalják. 3. Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt az 1. pont szerinti ingatlan belterületbe vonási eljárásának lefolytatására. Kérem a határozati javaslatot eredetinek tekinteni. Aki a határozati javaslattal egyetért, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal 13/2011. (I.27) Kt. határozata külterület belterületbe vonásáról: 1. Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiss Dezső László (Tolna, Szent Imre utca 5) tulajdonos kérelmében foglalt belterületbe vonást támogatja, amennyiben az átvezetés költségét kérelmező viseli. 2. Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tolna Város Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 26/2010 (XI.26.) rendeletében foglaltak szerinti ingatlanok belterületbe vonását abban az esetben kezdeményezi, 16

17 amennyiben az érintett ingatlanok tulajdonosai a belterületbe vonási eljárás lefolytatásának költségeit vállalják. 3. Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt az 1. pont szerinti ingatlan belterületbe vonási eljárásának lefolytatására. Felelős: Határidő: február 28. (az eljárás megindítására) X. Az önkormányzat évi költségvetéséről, végrehajtásának rendjéről szóló 5/2010. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása (3. sz. előterjesztés) Megkérdezném Bogdán Sándort, a Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy kívánja-e az előterjesztést kiegészíteni. Bogdán Sándor: Köszönöm, nincs kiegészítésem. Kérdések következnek. Kérdés nem lévén, hozzászólások következnek. Amennyiben hozzászólás nincs, úgy szavazásra teszem fel a rendelet-tervezetet. Aki a rendelettervezettel egyetért, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi rendeletét: Tolna Város Önkormányzatának 1/2011. (I.28.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről, végrehajtásának rendjéről szóló 5/2010. (II.16.) rendelet módosításáról: Tolna Város Önkormányzatának 1/2011. (I.28) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről, végrehajtásának rendjéről szóló 5/2010. (II.16.) rendelet módosításáról. Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről - az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján - a jegyző gondoskodik. XI. Javaslat ideiglenes bizottság létrehozására (4. sz. előterjesztés) 17

18 Tolna Város évi költségvetési koncepciójának elfogadásával egyértelművé vált a Képviselő-testület számára, hogy az önkormányzatok állami finanszírozásának évi jelentős csökkentése után Tolna város évi költségvetését csak számottevő működési vesztességgel lehet realizálni. A Képviselő-testületnek azonban mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy biztosítsa a költségvetés egyensúlyát. Tolna Város Önkormányzatának a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2007. (IV.27.) rendelete 48. (3) bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy a testület az általa meghatározott feladatok ellátására, különösen jelentős döntések előkészítésére az önkormányzati működés szempontjából fontos határozatok végrehajtására, a végrehajtás ellenőrzésére ideiglenes bizottságot hozzon létre. A testület az ideiglenes bizottság részletes feladatait, hatáskörét a megalakításkor határozza meg. Kérdések következnek. Kérdés nem lévén, hozzászólások következnek. Sziráki János: Szeretném jelezni, hogy én is részt kívánnék venni az ideiglenes bizottság munkájában. Megkérdezem Sziráki János képviselő urat, hogy a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 12. (4) bekezdés a) pontjában foglaltakra tekintettel hozzájárul-e, hogy Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen ülésén az őt érintő, Javaslat ideiglenes bizottság létrehozására című előterjesztést nyílt ülésen tárgyalja? Sziráki János: Igen, hozzájárulok. Ennek megfelelően a módosító indítványom az, hogy az ideiglenes bizottság tagja legyen Sziráki János is. Aki a módosító indítvánnyal egyetért, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. Sziráki János: Én nem kívánok a szavazásban részt venni. Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a módosító indítványt elfogadta. Egy képviselő nem vett részt a szavazásban. Amennyiben hozzászólás nincs, úgy szavazásra teszem fel a módosított határozati javaslatot. Tehát a határozati javaslat 2.) pontja az alábbiak szerint módosult: Az ideiglenes bizottság elnöke Pirgi József a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, tagjai Guld Csaba, Herczig Zoltán, Vincze Károly és Sziráki János képviselők. Aki a határozati javaslattal egyetért, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatát: 18

19 14/2011. (I.27.) Kt. határozta ideiglenes bizottság létrehozásáról: 1.) Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2007. (IV.27.) rendelete 48. (3) bekezdése alapján ideiglenes bizottságot hoz létre, melynek feladata a költségvetési kiadások csökkentése, takarékos gazdálkodás biztosítása. 2.) Az ideiglenes bizottság elnöke Pirgi József a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, tagjai Guld Csaba, Herczig Zoltán, Vincze Károly és Sziráki János képviselők. 3.) Az ideiglenes Bizottság a megállapításait a évi költségvetés elfogadása előtt a Képviselő-testület elé terjeszti. Felelős: (a határozat közléséért) Határidő: február 15. XII. Javaslat a Bezerédj Pál Szabadidőközpont és Könyvtár intézményvezetőjének kiválasztására (5. sz. előterjesztés) Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 301/2010. (XI.25.) Kt. határozata alapján döntött arról, hogy a Bezerédj Pál Szabadidőközpont és Könyvtár intézményvezetője személyének kiválasztására február 1-től december 31-ig terjedő határozott időre pályázatot kíván kiírni, valamint kijelölte a pályázót meghallgató bizottságot is. A pályázat benyújtásának határideje január 4. napja volt, mely időpontig 1 pályázó Varga Zoltán nyújtott be pályázatot. A pályázó meghallgatására január 17-én került sor. A bizottság véleménye, hogy Varga Zoltán alkalmas a Bezerédj Pál Szabadidőközpont és Könyvtár intézményvezetői állásának betöltésére. Jelen van az ülésen a pályázó? dr. Lehőcz Regina: Varga Zoltán jelezte, hogy nem tud az ülésen részt venni, és hozzájárult ahhoz, hogy a személyét érintő előterjesztést a képviselő-testület nyílt ülésen tárgyalja meg. Kérdések következnek. Kérdés nem lévén, hozzászólások következnek. Amennyiben hozzászólás nincs, úgy szavazásra teszem fel a határozati javaslatot. Aki a határozati javaslattal egyetért, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatát: 19

20 15/2011. (I.27.) Kt. határozata a Bezerédj Pál Szabadidőközpont és Könyvtár intézményvezetői pályázatainak elbírálásáról: 1.) Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Bezerédj Pál Szabadidőközpont és Könyvtár intézményvezetőjének kiválasztása tárgyában kiírt eljárásban a pályázatot benyújtó pályázó megfelel a kiírásban előírtaknak. 2.) A Képviselő-testület az érvényes pályázatot benyújtó Varga Zoltán-t (lakóhely: 7624 Pécs, Petőfi u. 4. II/9.) megbízza a Bezerédj Pál Szabadidőközpont és Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátásával február 1- től december 31-ig terjedő határozott időre. Az intézményvezető illetménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény , 70. -a alapján, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete alapján az F fizetési osztály 10 fizetési fokozatba sorolva és 225 % magasabb vezetői pótlék figyelembevételével Ft összegben kerül megállapításra. 3.) A Képviselő-testület felkéri dr. Sümegi Zoltán polgármestert a pályázati kiírás feltételeivel egyező kinevezés aláírására. Felelős: (a 3. pontban foglaltakért) Határidő: február 15. (a 3. pontban foglaltakra) XIII. Beszámoló a nemzetközi munkacsoport évi munkájáról, és az önkormányzat évi nemzetközi tervének elfogadása (6. sz. előterjesztés) Friedmanszky Zoltán a nemzetközi munkacsoport elnöke Azt javaslom, az önkormányzat évi nemzetközi tervének elfogadását a következő testületi ülésen tárgyaljuk meg, ezért csak az I. határozati javaslatról szavazzunk. Az előterjesztésnek az önkormányzat évi nemzetközi tervére vonatkozó részét visszavonom. Kérdések következnek. Kérdés nem lévén, hozzászólások következnek. Amennyiben hozzászólás nincs, úgy szavazásra teszem fel a határozati javaslatot. Aki a határozati javaslattal egyetért, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal 20

21 16/2011. (I. 27.) Kt. határozata a nemzetközi munkacsoport évi munkájáról: Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetközi munkacsoport évi beszámolóját a mellékelt tartalommal elfogadta. XIV. A Nemzetközi Munkacsoport tagjainak megválasztása (7. sz. előterjesztés) Nincs szóbeli kiegészítésem. Kérdések következnek. Kérdés nem lévén, hozzászólások következnek. Amennyiben hozzászólás nincs, úgy szavazásra teszem fel a határozati javaslatot. Aki a határozati javaslattal egyetért, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal 17/2011. (I. 27.) Kt. határozata a Nemzetközi Munkacsoport tagjairól: 1.) Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a - testvérvárosi kapcsolatok ápolására, rendezvényeinek szervezésére és irányítására, a nemzetközi pályázatokkal kapcsolatos teendők elvégzésére, a város intézményeinek és a civil szervezetek kulturális és egyéb nemzetközi programjainak koordinálására megalapított - Nemzetközi Munkacsoport elnökének és tagjainak az alábbi személyeket választja meg: A Nemzetközi Munkacsoport elnöke: Friedmanszky Zoltán (7100 Szekszárd, Munkácsy u. 7/D) A Nemzetközi Munkacsoport tagjai: Bernáthné Koch Erika (7130 Tolna, Móra F. u. 1.) Lasányi Mónika (7130 Tolna, Homokdomb u. 1/B.) Heilmann Józsefné (7100 Szekszárd, Csery János u. 114/A) Brunn Györgyné (7130 Tolna, Hősök tere 1.) 2.) Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzetközi Munkacsoport korábbi tagjait tisztségükből visszahívja, és köszönetét fejezi ki önzetlen, magas színvonalú munkájukért. Felelős: 21

22 Határidő: február 15. XV. Irodaszer és tisztítószer beszerzések, továbbá a tolnai Wosinsky Mór Oktatási Intézmény informatikai fejlesztéséhez kapcsolódó nyilvánosság biztosítása tárgyában benyújtott pályázatok elbírálása (14. sz. előterjesztés) Megkérném Ezerné dr. Huber Éva jegyző asszonyt, hogy ismertesse a pályázatok végeredményét. Ezerné dr. Huber Éva: Az irodaszer beszerzésére irányuló pályázati eljárásban a hiánypótlást követően a legkedvezőbb ajánlatot az ITV Albatech Kft. (8000 Székesfehérvár, Jancsár köz 12.) tette, őt követte a PBS Hungária Kft. (7100 Szekszárd, Mátyás király utca 60.), a harmadik legkedvezőbb ajánlatot pedig az Emberi Oldal Kft. (7100 Szekszárd, Arany János utca 3.) tette. Érvénytelen pályázatot a SCH.A.T Kft. (7130 Tolna, Deák Ferenc utca 82.) nyújtott be, tekintve, hogy nem tett eleget maradéktalanul a hiánypótlási kötelezettségének. Köszönöm. Kérdések következnek. Kérdés nem lévén, hozzászólások következnek. Amennyiben hozzászólás nincs, úgy szavazásra teszem fel a határozati javaslatot. Javaslom, hogy az érvényes pályázatot benyújtó szervezetek közül a legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló ITV Albatech Kft.-vel (8000 Székesfehérvár, Jancsár köz 12.) kössön szerződést az önkormányzat. Tehát a határozati javaslat kipontozott részei a jegyző asszony által elmondottakkal egészülnek ki. Aki a határozati javaslattal egyetért, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal 18/2011. (I.27.) Kt. határozata az irodaszer beszerzésére irányuló pályázatok elbírálásáról: 1.) Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy az irodaszer beszerzése tárgyában megkeresett 6 szervezet közül az alábbi pályázók nyújtottak be érvényes pályázatot: 1. ITV Albatech Kft. (8000 Székesfehérvár, Jancsár köz 12.) 2. PBS Hungária Kft. (7100 Szekszárd, Mátyás király utca 60.) 3. Emberi Oldal Kft. (7100 Szekszárd, Arany János utca 3.) 2.) Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a SCH.A.T Kft. (7130 Tolna, Deák 22

23 Ferenc utca 82.) ajánlata érvénytelen, tekintve, hogy nem tett eleget maradéktalanul a hiánypótlási kötelezettségének. 3.) A Képviselő-testület az érvényes pályázatot benyújtó szervezetek közül a legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló ITV Albatech Kft.-vel (8000 Székesfehérvár, Jancsár köz 12.) kíván szerződést kötni február 1. napjától január 31. napjáig terjedő határozott időtartamra irodaszerek beszerzése tárgyában. 4.) A Képviselő-testület felkéri dr. Sümegi Zoltán polgármestert, hogy a szállítási szerződést készíttesse el és írja alá. Felelős: (a 3. pontban foglaltakért) Határidő: február 15. (a 3. pontban foglaltakra) Ezerné dr. Huber Éva: A tisztítószer beszerzésére irányuló pályázati eljárásban a hiánypótlást követően a legkedvezőbb ajánlatot a PBS Hungária Kft. (7100 Szekszárd, Mátyás király utca 60.) tette, őt követte az SBI-Pannon Kft. (7632 Pécs, Siklósi út 68.), a harmadik legkedvezőbb ajánlatot pedig az Italclean System Kft. (7130 Tolna, Bajcsy-Zs. utca 120.) tette. A B+K Trade Kft. (4400 Nyíregyháza, Debreceni út 83.), és a Briliáns Ker Bt. (5600 Békéscsaba, Botyánszky Pálné u. 8/1) ajánlata érvénytelen, tekintve, hogy a B+K Trade Kft. nem tett eleget maradéktalanul a hiánypótlási kötelezettségének, a Briliáns Ker Bt. pedig egyáltalán nem nyújtott be hiánypótlást. Köszönöm. Kérdések következnek. Kérdés nem lévén, hozzászólások következnek. Amennyiben hozzászólás nincs, úgy szavazásra teszem fel a határozati javaslatot. Javaslom, hogy az érvényes pályázatot benyújtó szervezetek közül a legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló PBS Hungária Kft.-vel (7100 Szekszárd, Mátyás király utca 60.) kössön szerződést az önkormányzat. Tehát a határozati javaslat kipontozott részei a jegyző asszony által elmondottakkal egészülnek ki. Aki a határozati javaslattal egyetért, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal 19/2011. (I.27.) Kt. határozata a tisztítószer beszerzésére irányuló pályázatok elbírálásáról: 1.) Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a tisztítószer beszerzése tárgyában megkeresett 5 szervezet közül az alábbi pályázók nyújtottak be érvényes pályázatot: 23

24 1. PBS Hungária Kft. (7100 Szekszárd, Mátyás király utca 60.) 2. SBI-Pannon Kft. (7632 Pécs, Siklósi út 68.) 3. Italclean System Kft. (7130 Tolna, Bajcsy-Zs. utca 120.) 2.) Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a B+K Trade Kft. (4400 Nyíregyháza, Debreceni út 83.), és a Briliáns Ker Bt. (5600 Békéscsaba, Botyánszky Pálné u. 8/1) ajánlata érvénytelen, tekintve, hogy a B+K Trade Kft. nem tett eleget maradéktalanul a hiánypótlási kötelezettségének, a Briliáns Ker Bt. pedig egyáltalán nem nyújtott be hiánypótlást. 3.) A Képviselő-testület az érvényes pályázatot benyújtó szervezetek közül a legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló PBS Hungária Kft.-vel (7100 Szekszárd, Mátyás király utca 60.) kíván szerződést kötni február 1. napjától január 31. napjáig terjedő határozott időtartamra tisztítószerek beszerzése tárgyában. 4.) A Képviselő-testület felkéri dr. Sümegi Zoltán polgármestert, hogy a szállítási szerződést készíttesse el és írja alá. Felelős: (a 3. pontban foglaltakért) Határidő: február 15. (a 3. pontban foglaltakra) Ezerné dr. Huber Éva: A Wosinsky Mór Oktatási Intézmény informatikai fejlesztéséhez kapcsolódó nyilvánosság biztosítása tárgyában a legkedvezőbb ajánlatot a MédiaPont Szekszárd Bt. (7100 Szekszárd, Kerámia utca 33.) tette, őt követte Hammer Zsolt egyéni vállalkozó (7100 Szekszárd, Népfront utca 2.), a harmadik legkedvezőbb ajánlatot pedig a Popular Arts Television Budapest Kft. (7100 Szekszárd, Mikes utca 9-11.) tette. Köszönöm. Kérdések következnek. Kérdés nem lévén, hozzászólások következnek. Amennyiben hozzászólás nincs, úgy szavazásra teszem fel a határozati javaslatot. Javaslom, hogy a pályázatot benyújtó szervezetek közül a legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló MédiaPont Szekszárd Bt.-vel (7100 Szekszárd, Kerámia utca 33.) kössön szerződést az önkormányzat. Tehát a határozati javaslat kipontozott részei a jegyző asszony által elmondottakkal egészülnek ki. Aki a határozati javaslattal egyetért, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal 24

25 20/2011. (I.27.) Kt. határozata Wosinsky Mór Oktatási Intézmény informatikai fejlesztéséhez kapcsolódó nyilvánosság biztosítása tárgyában benyújtott árajánlatok elbírálásáról: 1.) Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Wosinsky Mór Oktatási Intézmény informatikai fejlesztéséhez kapcsolódó nyilvánosság biztosítása tárgyában megkeresett 3 szervezet közül az alábbi pályázók nyújtottak be érvényes pályázatot: 1. MédiaPont Szekszárd Bt. (7100 Szekszárd, Kerámia utca 33.) 2. Hammer Zsolt egyéni vállalkozó (7100 Szekszárd, Népfront utca 2.) 3. Popular Arts Television Budapest Kft. (7100 Szekszárd, Mikes utca 9-11.) 2.) A Képviselő-testület az érvényes pályázatot benyújtó szervezetek közül a legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló MédiaPont Szekszárd Bt.-vel (7100 Szekszárd, Kerámia utca 33.) kíván szerződést kötni Wosinsky Mór Oktatási Intézmény informatikai fejlesztéséhez kapcsolódó nyilvánosság biztosítása tárgyában. 3.) A Képviselő-testület felkéri dr. Sümegi Zoltán polgármestert, hogy a szolgáltatási szerződést készíttesse el és írja alá. Felelős: (a 3. pontban foglaltakért) Határidő: február 15. (a 3. pontban foglaltakra) XVI. A közterület használatáról, valamint a lakás és közcélú létesítményekhez kapcsolódó parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról szóló 19/2003. (VII.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata (15. sz. előterjesztés) Ezerné dr. Huber Éva jegyző A közterület használatáról, valamint a lakás és közcélú létesítményekhez kapcsolódó parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról szóló 19/2003. (VII.1.) önkormányzati rendelet nevesíti azon tevékenységeket, amelyek vonatkozásában közterülethasználati engedélyt kell beszerezni. A rendelet 2. számú melléklete tartalmazza az engedélyhez kötött közterülethasználatának díjtételeit. A 30. sorban szerepel a mutatványos tevékenység (céllövölde, körhinta, stb.) megnevezésű közterület-használat, amelynek díja 500,- Ft/m 2 /nap összegű. A Polgármesteri Hivatal Építési- és Városfenntartási Osztálya jelezte, hogy a mellékletben meghatározott díjat alapul véve olyan magas összeget kell a közterület használóknak megfizetni, ami csökkenti a bevételeiket, így vagy nem 25

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl 2008. január 3-i ülése könyvébıl 1/2008. (I. 3.) Kt. határozata KEOP pályázat benyújtásáról: 1. Tolna Város Önkormányzata Fadd Nagyközség és Bogyiszló Község Önkormányzataival együttmőködve, Tolna város

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öreg Iskola Az ülés kezdete:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESREMPEHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 30-án megtartott rendes nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.5.) Önkormányzati Rendelet 2013. évi költségvetési

Részletesebben

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendeletek: 12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV készült 2015. március 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen vannak: Tabányi Pál polgármester, Kérges László

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-132/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 1-2. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete ------------------------------------ J E G Y Z Ő K Ö N Y V a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről Az ülés helye: Szigethalom Város

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/6/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án megtartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.380-5/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatalban a 2013. április 18-án tartott Szigetbecse Község Képviselő-testülete és Makád Község Képviselő-testülete által tartott együttes

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt fontosabb

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 29-én du: 14 órakor az Ady Endre Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2009. szeptember 21- é n megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2009. szeptember 21- é n megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2009. szeptember 21- é n megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Gebula Béla Ákos a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 12- án tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet

1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet K i v o n a t A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 08-án kedden 12,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott ülésén folytatólagosan.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott ülésén folytatólagosan. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott ülésén folytatólagosan. Jelen vannak: Boros Zoltán polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19-én 18:00 órakor az önkormányzat hivatalos helyiségében tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Szentgróti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 494 PH-18232/2012 J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 10-én (hétfő) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-37/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015 május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 7 Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám 12/2015

Részletesebben

Szám: 123-14/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-14/2013. Készült: 4 példányban Szám: 12314/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Bozsok Község Önkormányzata Képvisel testületének és Velem Község Önkormányzata Képvisel testületének 2013. április 17én 18,00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadására

Jegyzőkönyv. 2. a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2009. február 19-én 15.00-17.00 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Magyar János, Neuwirth László,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 87 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2011. március 29-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi és Szúcs, Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. február 2-án 14 00 órakor tartott együttes ülésén, az Egercsehi Polgármesteri Hivatalban Határozatok

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4. számú jegyzőkönyve 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 88/2012. (VII.24.) kt. határozat: A 2012. július 24-ei ülés napirendjének elfogadása 89/2012.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. június 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ. VÉGREHAJTOTT INTÉZKEDÉSEK

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ. VÉGREHAJTOTT INTÉZKEDÉSEK Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kép viselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzője Budapest. Tárgy: Jelentés a képviselő-testület által a 28/2009. (1.22.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 5- én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-12/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről 12.

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 13/2011. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 24-én (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága ESZ.267.155-19/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2012. szeptember 19. napján 14 óra 5 perckor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. 7/2010. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. Jelen vannak: Jelen volt továbbá:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. szeptember 5-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről. 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak a mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Szvitankó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 24-én, 18:00 órai kezdettel, a pécselyi Önkormányzat tanácstermében megtartott Képviselő-testületi üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám:389-11/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Pula Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25. napján 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/9/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 50/2013. (IV. 18.) ÖH. Lajosmizse Város

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. november 23-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Bódis Józsefné, Dávid Tamás, Dr. Gonda Péter,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV 2004.április 29-én

JEGYZ KÖNYV 2004.április 29-én Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004.április 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl 8401-4 J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Dr. Szentgyörgyi

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Mezőkomárom Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom, Petőfi u. 74. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

Döntés a háziorvosi praxis helyettesítéséről

Döntés a háziorvosi praxis helyettesítéséről Az előterjesztés száma: 33/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. február 24. napján, 18-órakor megtartandó ülésére Döntés a

Részletesebben

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. január 20-i ülése jegyzıkönyvébıl

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. január 20-i ülése jegyzıkönyvébıl 2009. január 20-i ülése könyvébıl 1/2009. (I. 20.) Kt. határozata a koncessziós szerzıdés tervezetének módosításáról: 1. Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 299/2008. (XII. 10.) Kt. határozat

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. november 13-án a Városháza emeleti kistermében 7 45 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 19-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 19-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 19-i ülésére Tárgy: A házi segítségnyújtás támogatása. Tisztelt Képviselő-testület! A Nádasdi Evangélikus Diakóniai

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

Szám: 362/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-én megtartott ülésérıl.

Szám: 362/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-én megtartott ülésérıl. Szám: 362/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 380-6/2012. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. március 29-én 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben