J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Szám:389-11/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Pula Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 25. napján órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen voltak: Pula Faluház Szenger István Bálint polgármester, Holczer Balázs alpolgármester Gettinger Szilvia képviselő Molnár Dóra képviselő Puskás Szilárd képviselő Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző Ménkű Judit Evelin jegyzőkönyvvezető Lakosság részéről: 1 fő Szenger István Bálint polgármester: köszöntötte a megjelenteket, megállapította a testület határozat képességét, mivel a képviselő-testület 5 tagja közül 5 fő jelen volt. Javasolta a nyilvános ülés napirendi pontjait az együttes ülés napirendjével kiegészíteni, mivel a november 24. napi együttes ülésén Pula Község 3 képviselő távollétében nem volt határozatképes. Az ismertetett napirenddel, javaslatokkal a képviselő-testület - külön számozott határozat hozatala nélkül - egyhangúan egyetértett. Elfogadott napirendi pont: 1./Pula Község évi belső ellenőrzési terve 2./ Beszámoló Pula Község környezeti állapotáról 3./Beszámoló a települések közbiztonságáról 4./Mesevár Óvoda és Bölcsőde évi beszámolója 5./ Beszámoló a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal évi munkájáról 6./ A Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás és a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosítására javaslat 7./ Közösen fenntartott intézmények évi költségvetése 1

2 8./ Egyéb aktuális ügyek II. Napirend tárgyalása 1./ PULA KÖZSÉG ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Szenger István Bálint polgármester felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy tájékoztassa a testületi tagokat az előterjesztésben foglaltakról. Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző tájékoztatja a testületi tagokat, hogy belső ellenőrzéssel kapcsolatos anyag összeállítása a belső ellenőr segítségével készült. (A jegyzőkönyv I. melléklete) Elmondta a tervezetbe azon elmaradt területeket vizsgálnák meg évből, amelynek elmulasztása, vagy hibás teljesítése esetén az önkormányzatot anyagi hátrány érhetné. Az ellenőrzést júniusa helyett március hónapban javasolta tervezni, ez által a még elmaradt problémák, hiányosságok kijavításra kerülhetnek június hónapig. Javasolta az előterjesztést a benne foglalt tartalommal elfogadni. Szenger István Bálint polgármester kérdése Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőhöz hogy ki végzi az ellenőrzést? Korábban döntött a testület arról, hogy Mészáros Katalin lesz a belső ellenőr. Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző válasza Szenger István Bálint polgármester úrhoz: Külső cég végzi a belső ellenőrzési munkálatokat. Mészáros Katalin belső ellenőr látja el az ellenőrzési faladatokat Nagyvázsonyban, ennek megfelelően Pulán és Mencshelyen is. Szenger István Bálint polgármester: Mészáros Katalin belső ellenőr fogja a továbbiakban is végezni a belső ellenőrzési feladatokat? Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Erről külön fognak dönteni a testületek, hogy ki fogja végezni 2016 évben a belső ellenőrzési feladatokat, ahonnan a legjobb ajánlatot kapja az önkormányzat azt az ellenőrt célszerű a feladattal megbízni Szenger István Bálint polgármester mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangzott el és a határozatjavaslatát szavazásra felterjesztette. 84/2015.(XI.25.) Képviselő - testületi határozat: Pula község Önkormnyzat Képviselő testülete megtárgyalta a Pula község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve című előterjesztést és az alábbi 2

3 határozatot hozta: Pula község Önkormányzat Képviselő testülete elfogadja az alábbi évi belső ellenőrzési tervét. A belső ellenőrzési feladatokat a külsős független belső ellenőrrel láttatja el. s s z 1 2 ellenőrzés tárgya előirányzatok, kötelezettségv állalások, más fizetési kötelezettsége k nyilvántartásá nak szabályszerűs égi ellenőrzése stratégiai tervezés, belső ellenőrzési kézikönyv felülvizsgálata, éves összefoglaló jelentések elkészítése, éves tervezési feladatok, tanácsadói tevékenység ellenőrzés célja az önkormányz at költségvetési rendeletében meghatározo tt előirányzato k nyilvántartá sával összefüggő feladatok szabályszerű ségének ellenőrzése ellenőrz ési időszak január 1-ől ellenőrz és megkezd éséig azonosítot t kockázati tényezők jogszabályi környezetv áltozás, személyi változások ellenő rzési napok száma 4 3 ellenőrzés típusa, módszere szabálysz erűségi ellenőrzés ellenőr zések ütemez ése június ellenőrz ött szerveze t megneve zése Pula Községi Önkorm ányzat 3 tartalékidő 2 Tervezett ellenőrzési napok száma 9 ellenőrzési nap Felelős: Szenger István Bálint polgármester Dr. Weller Jakus Tamás jegyző Határidő: folyamatos, illetve december 31. 3

4 2./ BESZÁMOLÓ PULA KÖZSÉG KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL Szenger István Bálint polgármester felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy tájékoztassa a testületi tagokat az előterjesztésben foglaltakról. (A jegyzőkönyv II. melléklete) Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy kötelező feladata a településnek, hogy minden évben a település környezeti állapotáról tájékoztassa a lakosságot. Az előterjesztésben is leírtak szerint fontos feladat lesz az évi helyi rendelet módosítása mely a helyi környezet védelméről szól, mivel a rendelet régi és a mai jogszabályi háttérrel nem lehet ellentétes. Szenger István Bálint polgármester: A talajterheléssel kapcsolatosan vannak ellenőrzések, ezeket figyelik a településen, hogy ki fizet talajterhelési díjat? Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A településen élő azon személyeknek, akinek ki van építve az ingatlanuk előtt a közmű csatorna és nem arra nem kötött rá, ők esnek a talajterhelési díj fizetése alá. Azon személyek esetében, akiknél a kiépített közműcsatorna nem áll rendelkezésre az önkormányzattal szerződést kötött háztartási folyékony hulladék elszállításáért felelős közszolgáltatóval kell elszállítatnia a keletkezett háztartási folyékony hulladékot. Ezt konkrétan nem ellenőrzi a hivatal de ha a háztartási folyékony hulladék kezelésével kapcsolatosan panasz érkezik, és kiderül hogy a keletkezett háztartási folyékony hulladékot az illető nem a jogszabálynak megfelelően kezelte, annak súlyos pénzbüntetés lehet a következménye. Szenger István Bálint polgármester mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangzott el és a határozatjavaslatát szavazásra felterjesztette. 85/2015.(XI.25.) Képviselő - testületi határozat: Pula község Önkormányzatának Képviselő testülete Pula község környezeti állapotáról szóló évi beszámolót - az előterjesztés szerinti tartalommal -elfogadja. Felelős: Szenger István Bálint polgármester Határidő: azonnal 3./ DÖNTÉS A CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLGÁLTATÁSI 4

5 INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Pula Község Önkormányzatának november 02. napján az önkormányzat ezt a napirendi pontot már tárgyalta és elfogadta a feladat ellátás módját, most a Veszprémi Társulás alapító okiratát kell módosítani három pont közül lehet választani és erről kell döntenie a testületnek. (A jegyzőkönyv III. és IV. melléklete) Szenger István Bálint polgármester mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangzott el és a határozati javaslatát szavazásra felterjesztette. 86/2015.(XI.25.) Képviselő - testületi határozat: Pula község Önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta a Döntés a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 1. Pula község Önkormányzatának képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 2. A Képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodást módosító megállapodás aláírására. 3. A Képviselő - testület felkéri a jegyzőt, hogy tájékoztassa a Társulás Társulási Tanácsának elnökét a Képviselő - testület döntéséről. Határidő: 2. pontot érintően:

6 december pontot érintően: azonnal Felelős: 2. pont tekintetében Szenger István Bálint polgármester, 3. pont tekintetében dr. Weller- Jakus Tamás jegyző 1. melléklet Pula község Önkormányzata képviselő testületének 86/2015. (XI.25) önkormányzati határozatához A Társulási Megállapodás 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője: Barnag Község Önkormányzata 8291 Barnag, Fő u.33., Kulin Miklós György polgármester, Eplény Községi Önkormányzat 8413 Eplény, Veszprémi u. 64., Fiskál János polgármester, Hidegkút Község Önkormányzata 8247 Hidegkút, Fő u.67., Dr. Kriszt András polgármester, Mencshely Község Önkormányzata 8271 Mencshely, Fő u.21., Rauch Csaba polgármester, Nagyvázsony Község Önkormányzata 8291 Nagyvázsony, Kinizsi u. 96., Fábry Szabolcs János polgármester, Nemesvámos Község Önkormányzata 8248 Nemesvámos, Fészek u.7., Sövényházi Balázs polgármester, Pula Község Önkormányzata 8291 Pula, Fő u.32., Szenger István Bálint polgármester, Tótvázsony Község Önkormányzata 8246 Tótvázsony, Magyar u. 101., Sipos Ferenc polgármester, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 8200 Veszprém, Óváros tér 9., Porga Gyula polgármester, Veszprémfajsz Község Önkormányzata 8248 Veszprémfajsz, Fő u.57., Fertig József polgármester, Vöröstó Község Önkormányzata 8291 Vöröstó, Fő u.58., Rákos Margit polgármester. A Társulási Megállapodás 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 6. A Társulás alaptevékenységét a kormányzati funkciók szerint a megállapodás 2. melléklete tartalmazza: 2. A Társulási Megállapodás 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 8. A Társulás biztosítja a fenntartásában működő Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által: a) a családsegítést valamennyi társult tag önkormányzat közigazgatási területén, b) a gyermekjóléti szolgáltatást valamennyi társult tag önkormányzat közigazgatási területén, c) a családok átmeneti otthona szolgáltatás valamennyi társult tag önkormányzat közigazgatási területén, 6

7 d) a gyermekjóléti központ szolgáltatásait Veszprémi járás területén. e) az adósságkezelési tanácsadást Pula község Önkormányzatának képviselőtestülete és Nemesvámos Község Önkormányzata közigazgatási területén - a bejelentett lakóhellyel, vagy életvitelszerűen a településen tartózkodása esetén a bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező-, adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy részére. 3. A Társulási Megállapodás 9.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 9.4. A Társulási Tanács elnökét, és elnökhelyettesét a Társulási Tanács saját tagjai sorából, az önkormányzati választási ciklus idejére választja meg. 4. A Társulási Megállapodás alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: A minősített többséget igénylő döntés meghozatalához Veszprémmel együtt legalább hat tag szavazat szükséges. 5. A Társulási Megállapodás 13. a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) azokban az esetekben, amikor Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerint a képviselő testület döntését minősített többséggel hozza meg, 6. A Társulási Megállapodás 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 14. A Társulás által fenntartott költségvetési szerv neve: Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény 7. A Társulási Megállapodás alpontja törlésre kerül. 8. A Társulási Megállapodás 28. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 28. A társulási fenntartású költségvetési szerv által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni, ha a társult tag korábban arra nem tartott igényt, csak akkor lehet, ha a működési engedély, szolgáltatói nyilvántartás módosításával összefüggő személyi, tárgyi feltételek megteremtése a feladatellátásban már résztvevő tagok részére többletkötelezettséggel sem az egyszeri, sem a rendszeres kiadásokat érintően nem jár, vagy a feladatellátást igénylő tag a többletköltségek finanszírozást átvállalja. 9. A Társulási Megállapodás pontjai elhagyásra kerülnek. 10. A Társulási Megállapodás 1. melléklete helyébe a megállapodás 1. melléklete lép 11. A Társulási Megállapodás 3. melléklete helyébe a megállapodás 2. melléklete lép Barnag, 2015 Eplény, Hidegkút, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Tótvázsony, Veszprém, Veszprémfajsz,

8 Vöröstó, Záradék A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei január 1-jei hatállyal fentiek szerinti testületi ülésükön az alábbi számú határozatukkal hagyták jóvá. Önkormányzat neve határozata polgármester neve, aláírása 1. melléklet a Társulási Megállapodást módosító megállapodáshoz A TÁRSULÁS TAGNYILVÁNTARTÁSA S o r s Tag neve, székhelye: z á m 1. Barnag Község Önkormányzata 8291 Barnag, Fő u Eplény Községi Önkormányzat 8413 Eplény, Veszprémi u Hidegkút Község Önkormányzata 8247 Hidegkút, Fő u Mencshely Község Önkormányzata 8271 Mencshely, Fő u Nagyvázsony Község Önkormányzata 8291 Pula, Kinizsi u Nemesvámos Község Önkormányzata 8248 Nemesvámos, Fészek u.7. lakossá gszám a Belépés időpontja A Társulási Tanácsban képviseli (polgármester) Kulin Miklós György Fiskál János Dr. Kriszt András Rauch Csaba Fábry Szabolcs János Sövényházi Balázs 8

9 7. Pula Község Önkormányzata 8291 Pula, Fő u Szenger István Bálint 8. Tótvázsony Község Önkormányzata Sipos Ferenc 8246 Tótvázsony, Magyar u Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Porga Gyula 8200 Veszprém, Óváros tér Veszprémfajsz Község Önkormányzata Fertig József 8248 Veszprémfajsz, Fő u Vöröstó Község Önkormányzata 8291 Vöröstó, Fő u Rákos Margit Társulás összlakosságszáma: melléklet a Társulási Megállapodást módosító megállapodáshoz Költségek és a költségviselés módja A ténylegesen felmerülő kiadásokat a ténylegesen felmerült és teljesített költségek és az alábbiak szerint figyelembe vehető teljesült bevételek különbözeteként kell megállapítani. A Társulás fenntartásában működő Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény, mint költségvetési szerv működtetésének, üzemeltetésének, az általa ellátott közfeladatok biztosításának forrása: a) a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott állami támogatás, b) az ellátottak által fizetett térítési díj, c) egyéb intézményi bevételek, d) intézményi támogatás. Az intézményi támogatás meghatározása: Amennyiben a fentiekben meghatározott bevételek (az intézményi támogatás nélkül) nem fedezik a kiadásokat, a társult önkormányzatok lakosságszám alapján fizetnek a feladatellátó Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulásnak az alábbiak szerint: tényleges kiadás bevétel x a társult önkormányzat lakosságszáma társulás tagjainak összlakosságszáma 9

10 87/2015.(XI.25.) Képviselő - testületi határozat: Pula község Önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta a Hozzájárulás a Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona alapító okiratának módosításához című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 1. Pula község Önkormányzatának képviselő-testülete a Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona alapító okiratának 2016.január 1-i hatállyal történő módosításához a költségvetési szerv közfeladatát érintően - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.CLXXXIX.törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvényben meghatározottak szerint- hozzájárul. 2. A Képviselő - testület felkéri a jegyzőt, hogy tájékoztassa a Társulás Társulási Tanácsának elnökét a Képviselő - testület döntéséről. Határidő: azonnal Felelős: dr. Weller Jakus Tamás jegyző Az ülés a november 24. napján tartott együttes ülés napirendjeivel folytatódik, mivel Pula Község Önkormányzatának testülete az együttes ülésen nem volt határozatképes. 4./BESZÁMOLÓ A TELEPÜLÉSEK KÖZBIZTONSÁGÁRÓL Szenger István Bálint polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a rendőr százados az együttes ülésen elmondta, hogy a településeken csökkent a bűnelkövetések száma, mivel a felderítések időben megtörténtek. Továbbá azt is elmondta, hogy a bűnelkövetők nem biztos, hogy pulai lakosok voltak. Százados Úr nem panaszkodott, hogy a környéken magas lenne a bűnelkövetések száma. 10

11 Szenger István Bálint polgármester mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangzott el és a határozatjavaslatát szavazásra felterjesztette. 88/2015.(XI.25.) Képviselő - testületi határozat: Pula község Önkormányzatának képviselő testülete a község közbiztonságáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta a Veszprémi Rendőrkapitányságnak a beszámolóját. (A jegyzőkönyv V. melléklete) Felelős: Szenger István Bálint polgármester Határidő: azonnal 5./MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉVI BESZÁMOLÓJA Szenger István Bálint polgármester elmondja, hogy az óvoda működéséről az óvoda vezetője beszámolót tartott. (A jegyzőkönyv VI. melléklete) Molnár Dóra képviselő elmondja, hogy az óvodavezető szerint az óvoda jól működik és 4 új dolgozóval működik és %-os szakmai elismertséget kaptak. Szenger István Bálint polgármester mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangzott el és a határozatjavaslatát szavazásra felterjesztette. 89/2015.(XI.25.) Képviselő - testületi határozat: Pula község Önkormányzatának képviselő testülete a nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde 2014/2015. nevelési évről szóló szakmai beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. Felelős: Szenger István Bálint 11

12 polgármester Határidő: azonnal 6./ BESZÁMOLÓ A NAGYVÁZSONYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI MUNKÁJÁRÓL Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a beszámolót nem kívánja szóban kiegészíteni, amennyiben azzal kapcsolatosan kérdés van arra válaszolna. (A jegyzőkönyv VII. melléklete) Szenger István Bálint polgármester átadja a szót Molnár Dóra képviselőnek. Molnár Dóra képviselő tájékoztatja a jelenlévőket az együttes ülésen hallottakról, hogy a Magyar Államkincstárnak volt ellenőrzése, amiben, egy esetben hibát találtak. Érdeklődött mi volt a szabálytalanság tárgya. Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző a falugondnoki szolgálat ellenőrzése során Mencshely Község Önkormányzatának falugondnoki autója az engedélybe lépés előtt lett használatba véve ezért kellett három havi normatíva összeget visszafizetnie a mencshelyi önkormányzatnak. Szenger István Bálint polgármester mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangzott el és a határozatjavaslatát szavazásra felterjesztette. 90/2015.(XI.25.) Képviselő - testületi határozat: Pula község Önkormányzatának képviselő testülete a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 81. (3) bekezdésének f.) pontja alapján készült beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. Felelős: Szenger István Bálint polgármester Határidő: azonnal 7./ A NAGYVÁZSONYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁS ÉS A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI 12

13 SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA JAVASLAT Szenger István Bálint polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy az együttes ülésen beterjesztette előterjesztését, amiben az szerepelt, hogy a próbaidő alatt lévő jegyző esetleges felmentéséről a három település polgármestereit tájékoztassa a Nagyvázsony polgármestere. Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző tájékoztatása szerint a Szervezeti Működési Szabályzat dőlt betűs részeiben történt változás. Jegyző Úr részletesen tájékoztatja a jelenlévőket az előterjesztésben foglalt módosításokról. Fontos szempontnak tartja, hogy a hivatalban egy napot ki kell jelölni, hogy hosszabb ügyfélfogadási rend legyen, így segítve az ügyfelek érdekeit. (A jegyzőkönyv VIII. melléklete) Holczer Balázs alpolgármester: Az ügyfélfogadási rendet ki lehet írni a honlapra? Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Amennyiben a testület elfogadja az Szervezeti Működési Szabályzat módosítását, azt követően ki lehet hirdetni a honlapon. Szenger István Bálint polgármester mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangzott el és a határozatjavaslatát szavazásra felterjesztette. 91/2015.(XI.25.) Képviselő - testületi határozat: 1./Pula község Önkormányzatának képviselő testülete a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal hagyja jóvá. 2./Pula község Önkormányzatának képviselő testülete a a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodást az alábbiak szerint módosítja: A megállapodás 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A közös hivatal felépítése, létszáma A Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal létszáma: 9,5 fő 13

14 1 jegyző 1 aljegyző 7 köztisztviselő 0,5 fő takarító A Közös Önkormányzati Hivatal Mencshely és Pula településeken legalább havi rendszerességgel ügyfélfogadást biztosít. Az ügyfélszolgálati megbízotti feladatokat a közös hivatalban dolgozó ügyintézők látják el. Az ügyfélfogadás megszervezése a jegyző feladata. Ügyfélfogadási helyszíne: 8271 Mencshely Fő u Pula Fő u. 31. A megállapodás módosítása január 1. napján lép hatályba Felelős: Szenger István Bálint polgármester Határidő: december / KÖZÖSEN FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Szenger István Bálint polgármester: A közösen fenntartott intézmények évi költségvetéséhez lenne kérdése, mivel az együttes ülésen elég gyorsan átfutottak rajta a testületek. (A jegyzőkönyv IX. melléklete) Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző a közös hivatal évi költségvetésével kapcsolatosan elmondta a hivatal személyi összetétele változott, ez alapján a bérelőirányzat is növekedett, mivel a hivatalban több lett a felső fokú végzettségű közszolgálati tisztviselő. Szenger István Bálint polgármester észrevétele, hogy a belföldi kiküldetés hétszeresére nő, ezt hogyan kell értelmezni? Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondta erre a kérdésre a pontos választ nem tudja megadni, erről a holnapi nap folyamán tud tájékoztatást adni miután Molnárné Vajda Krisztina pénzügyes kolleganőt megkérdezte. Szenger István Bálint polgármester: Mennyi a normatíva és mennyit kell hozzátenni a közös hivatal működéséhez? Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Jelenleg ,- Ft normatíva jár. A különbség 14

15 oszlik a közös hivatalt fenntartó települések között lakosság számuk aránya szerint. Szenger István Bálint polgármester a továbbiakban tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az óvodai beszámolónál felvetődött az a kérdés, hogy a dolgozók plusz egy havi jutalmat kapjanak év végén. Szenger István polgármester tájékoztatást kért a jegyző úrtól a tervezett munkába járási költségekkel kapcsolatosan. Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatja, hogy a évben teljesült előirányzat alapján tervezték a évi előirányzatot. Amiatt nőtt, mivel többen járnak be messzebbről dolgozni. Jegyző Úr a továbbiakban fontos tájékoztatásnak tartja, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal próbál takarékoskodni, ez látszik a évi I-III. negyedéves beszámolóból is. Szenger István Bálint polgármester mivel több kérdés, hozzászólás nem volt szavazásra bocsátotta az óvodavezető benyújtott javaslatát, mely az óvodai dolgozók évi kiemelkedő munkájukért történő jutalomban részesítésére vonatkozott. szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 92/2015.(XI.25.) képviselő testületi határozat: Pula község Önkormányzatának képviselő testülete a Nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde dolgozói részére az intézmény évi költségvetésének a tartaléka terhére egy havi illetménynek megfelelő jutalom kifizetésével egyetértett, azt támogatta. Felelős: Szenger István Bálint polgármester Határidő: december 15. Szenger István Bálint polgármester a napirendi ponttal kapcsolatos több kérdés nem hangzott el, ezért a Mesevár Óvoda és Bölcsőde és a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót szavazásra felterjesztette. 93/2015.(XI.25.) képviselő testületi határozat: 15

16 Pula község Önkormányzatának képviselő testülete a Nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde és a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal évi I III. negyedéves költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. Felelős: Szenger István Bálint polgármester Határidő: azonnal Szenger István Bálint polgármester, mivel a napirendi ponttal kapcsolatos több kérdés nem hangzott el, ezért a Nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde valamint a Nagyvázsonyi Közös Hivatal évi költségvetés tervezetét szavazásra felterjesztette. Jelen lévő képviselő-testületi tagok száma Nagyvázsony község részéről: 5 fő szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 94/2015.(XI.25.) képviselő testületi határozat: 1/ Pula község Önkormányzatának képviselő testülete a Nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde évi költségvetését az alábbi bontásban fogadja el: évi költségvetés Óvoda Bölcsöde Összesen: Személyi juttatások Törvény szerinti illetmények Egyéb kötelező illetmény pótlékok Egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás havi illetmény Jubileumi jutalom - - Helyettesités,túlóra - Béren kívüli juttatás Cafeteria 8000Ft/fő/hó Bankszámla költségtérítés Keresetkieg Közlekedési költségtérités Megbizási dij Egyéb nem rendszeres juttatás Összesen:

17 Munkaadót terhelő járulékok: Szociális hozzájárulás (27%) Szakképzési hozzájárulás (1,5%) Összesen: Személyi jutt.+munkaadói jár. összesen: Dologi kiadások: Beruházás: MINDÖSSZESEN: / Pula község Önkormányzatának képviselő testülete a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetését az alábbi bontásban fogadja el: Kiadások 2016 évi terv Személyi juttatások Alapilletmények 12 havi bér tervezése 2 Vezetői, körjegyzőségi és képzettségi pótlék Nyelv pótlék Egyéb juttatások, alapilletmény terhére Jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások, továbbképzés Ruházati költségtérítés Közlekedési költség térítés Étkezési hozzájárulás, Cafetéria 2012 Egyéb költség térítés (bankszámla vezetés) Különféle nem rendszeres juttatások Külső személyi juttatások (fűtés fel. megbízással) Választásokkal összefüggő jutalom Személyi juttatások összesen 3 Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó (27 %) Munkaadót terhelő járulékok összesen Dologi kiadások Belföldi kiküldetés Irodaszer, nyomtatvány 17 Könyv, beszerzés Folyóirat Egyéb információ hordozó Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

18 Víz- és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítás szállítási szolgáltatás Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa Bérleti díj fénymásoló Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások Egyéb dologi kiadások Adók, díjak, egyéb befizetések Munkáltató által fizetett szja CAFATERIA miatt Reprezentáció Dologi kiadások összesen Felhalmozási kiadások Szám.techn. Rendszer fejlesztése, scanner Felhalmozási kiadások összesen Függő, átfutó kiadások Kiadások összesen 5 Létszámkeret Felelős: Szenger István Bálint polgármester Határidő: január / EGYÉB AKTUÁLIS ÜGYEK Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a következő előterjesztés a jogi képviseletről szól. (A jegyzőkönyv X. melléklete) Fontos dolognak tartja, hogy az önkormányzatnak legyen egy ügyvédje, mivel a földhivatali bejegyzésekhez ügyvédi ellenjegyzés szükséges és ez által, felgyorsítaná az ügymenetet. A tegnapi együttes ülésen Nagyvázsony és Pula község dr. Németh Ákos ajkai ügyvédet támogatta a jogi képviselet ellátásával kapcsolatosan. Puskás Szilárd képviselő: Ezek a bejegyzési árak ,- Ft-tól indulnak. Szenger István Bálint polgármester mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangzott el és a határozatjavaslatát szavazásra felterjesztette. 95/2015.(XI.25.) Képviselő 18 - testületi határozat: Pula község Önkormányzatának képviselő testülete az önkormányzat jogi képviseletével határozatlan időtartamra január 1.

19 napjától Dr. Németh Ákos Pál (8400 Ajka, József A.u.19.1.) egyéni ügyvédet bízza meg havonta Ft + 27 % áfa (Negyvenezer forint plusz huszonhét százalék általános forgalmi adó) illeti meg megbízási díj összegért az előterjesztésben szereplő tervezet szerint. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a fenti megbízási szerződés aláírására. Felelős: Szenger István Bálint polgármester Határidő: december 31. Egyéb nyilvános ülésen tárgyalandó ügy nem volt, Szenger István Bálint polgármester megköszönte a testület munkáját és 19:40 órakor az ülést bezárta. K.m.f. Tamás Szenger István Bálint Dr. Weller-Jakus polgármester jegyző 19

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. november 30. napján tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. november 30. napján tartandó rendkívüli ülésére Szám: 2-232/2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30. napján tartandó rendkívüli ülésére Előterjesztés tárgya: A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. december 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. december 15-i ülésére Hidegkút Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE Szám: HID/27-15/2014. ELŐTERJESZTÉS Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. december 15-i ülésére Tárgy: A) Veszprémi Kistérség Többcélú

Részletesebben

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU J E G Y Z Ő K Ö N Y V

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU J E G Y Z Ő K Ö N Y V TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU Szám: 640-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lesencetomaj és Lesencefalu Települési

Részletesebben

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009 e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu Szám: 25/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. mobil:06-70 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:91-15 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. március 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 158-6/2014/ÁBR. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 106/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. január 26-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester Gyıriné

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. október 21-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-37/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015 május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 7 Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám 12/2015

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz.

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz. Ikt.sz.: 12-16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án (szerdán) 16 órakor a Körzeti Általános Iskola hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Javasolta, hogy jelen ülés keretében a bizottság a meghívóban szereplı napirendi javaslatot tárgyalja meg.

Jegyzıkönyv. Javasolta, hogy jelen ülés keretében a bizottság a meghívóban szereplı napirendi javaslatot tárgyalja meg. Szám: 2-7/2014. Jegyzıkönyv Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi Jogi és Fejlesztési Bizottsága 2014. augusztus 22-i ülésérıl Jelen vannak: a bizottság elnöke, Balogh Gergely a bizottság tagja, Wurczinger

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Antal István Lászlóné, Balázs János képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Antal István Lászlóné, Balázs János képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. október 02.-án megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 26-i. nyilvános ülésének anyaga

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 26-i. nyilvános ülésének anyaga 20 Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 26-i nyilvános ülésének anyaga Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8446 Kislőd, Hősök tere 2. Szám: 3/2015.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 04-én, du. 15,00 órai kezdettel tartott nyílt testületi üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Rudabánya

Részletesebben

Simon Roland képviselő távolmaradása, Valente József képviselő késése okát előzetesen jelezte.

Simon Roland képviselő távolmaradása, Valente József képviselő késése okát előzetesen jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587. Szám: 39-40/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 24-én, 18:00 órai kezdettel, a pécselyi Önkormányzat tanácstermében megtartott Képviselő-testületi üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2016. február 9-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2016. február 9-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén. 03-3/28-2/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2016. február 9-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén. Jelen vannak: dr. Juhászné dr. Müllner Marianna a bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 8/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 13-án

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. március 4-én megtartott üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. november 3. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. november 3. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. november 3. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u.

Részletesebben

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8446 Kislőd, Hősök tere 1. Tel/Fax: 88/246-001 Email: kislod@invitel.hu Szám: K.108-13/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: M. /2013. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 1006-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2. Telefon: 06-76/558-131 Fax: 06-76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 130-8/2012. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme.

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. 67 J e g y z ő k ö n y v A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. Készült: Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én délután

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. augusztus 29-én a Városháza emeleti kistermében 7 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 480-14/2013 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről 14.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án 16:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án 16:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-12/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án 16:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Tel: 87/471-506 E-mail: hivatal@abrahamhegy.

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Tel: 87/471-506 E-mail: hivatal@abrahamhegy. ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Tel: 87/471-506 E-mail: hivatal@abrahamhegy.hu Ikt.szám: 9/120-9/2015. Készült: 1 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

9. Tájékoztató a Ügyrendi Bizottság 2008. évben végzett Majercsik Zoltán. 10. Tájékoztató a Szociális Bizottság 2008. évben végzett Romanek Róbert

9. Tájékoztató a Ügyrendi Bizottság 2008. évben végzett Majercsik Zoltán. 10. Tájékoztató a Szociális Bizottság 2008. évben végzett Romanek Róbert Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 20-ai soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Baksay Endre, Csörögi

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (159-172) T á rgysorozat 1/a.) Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-i munkaterv

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

/2012. 1. sz. példány

/2012. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. /2012. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. március 9-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 658-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

2007. május 9- én megtartott ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak. mutatója.

2007. május 9- én megtartott ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak. mutatója. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, F ő út 53/a. 8/2007 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 9- én megtartott ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak mutatója.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 10-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 10-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám:.-2/2015. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 10-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. február 11. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről Tartalmazza: 91-114/2013. (V. 16.) számú határozatokat 5. számú rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére 70 JEGYZŐKÖNYV Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07-i rendkívüli, ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében. Jelen vannak: jelenléti ív szerint Tárgy: a Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. május 28-án (szerda) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 59-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 495/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a 2015. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV. a 2015. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2015. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Határozat: 1/2015. (I. 19.) határozat: Fundamenta lakáskassza szerződés 2/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

2013. március 27. rendes nyílt ülés

2013. március 27. rendes nyílt ülés 588-6 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27. rendes nyílt ülés Rendeletek: 10/2013. (IV.5.) A külterületen lévő helyi közutak létesítéséről, korszerűsítéséről, karbantartásáról

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 7-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés KEOP

Részletesebben

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Készült: Szil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én (kedd) 19,oo órakor a Községháza

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. január 30. rendes nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. január 30. rendes nyílt ülés PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 30. rendes nyílt ülés Rendeletek: 1/2013.(II.11.) 2/2013.(II.11.) 3/2013.(II.11.) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Tanácskozóterem

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv 2010. május 18.

Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv 2010. május 18. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága I/3-24/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság üléséről készült

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i ülésén. A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (2531 Tokod, Kossuth Lajos u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. október 1. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. október 1. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testülete 3596 Szakáld Aradi út 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. október 1. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. május 6-án 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6./2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.április 30.-án (kedd) 15 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 340 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Hercegfalvi Frida Héri Viktor Palsics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/123 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisújszállás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 30-án, 15.00 rai kezdettel tartott soron következő, nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 106-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyúl Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2010. szeptember 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl.

Részletesebben